Дата конвертації25.03.2017
Розмір28.86 Kb.
ТипКурсова робота (т)

Скачати 28.86 Kb.

Програми економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку Харківської області

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗІДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: «Управління соціальнім и гуманітарнім розвитку»

тема: «Аналіз Програми економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку

Харківської області на 2009 рік »


Виконала:

слухач II-го курсу, групи В-28 Льовкін І.Г.

Перевіріла:

професор - д.соц.н., проф. Хижняк Л.М.


Харків-2010

Зміст

Вступ

1. Прогнозна сума ВИДАТКІВ на фінансування ЗАХОДІВ на 2009 рік

2. Аналіз стану та головних тенденцій зовнішньоекономічної діяльності Харківської області на 2009р.

3. Пріорітетні напрями експортної ДІЯЛЬНОСТІ Харківської області

Висновки

список джерел

Вступ


Програма економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку Харківської області (далі - Програма) розроблено головного управлінням економіки разом з іншімі управліннямі, відділамі обласної державної адміністрації, обласна організаціямі, райдержадміністраціямі, міськ (рай) Виконкомом відповідно до Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України "від 23 березня 2000 року № 1602 ІІІ та постанови кабінету міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621" Про розроблення прогнозних и програмних до ументів економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку та складання проекту державного бюджету ".

Програма розроблено з урахуванням Положень Наступний документів:

· Государственной стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, яка ЗАТВЕРДЖЕНА ухвалив Кабінету міністрів України від 21 липня 2006р. №1001;

· Стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року, яка ухвалою рішенням Харківської обласної ради ХІІІ Сесії ХХІV склікання від 23.12.2003р .;

· Закону України «Про першочергові заходи относительно Запобігання негативним наслідкам Фінансової кри та про внесення змін до деяк законодавчий АКТІВ України» від 31.10.2008 №639-VI, Закону України «Про Державний бюджет на 2009 рік» №835-VI від 26.12.2008р .;

· Указів Президента України:

- «Про решение Заради национальной безопасности и оборони України від 20 жовтня 2008 року« Про невідкладні заходи з Посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впліву Світової Фінансової кризиса на економіку України »від 24 жовтня 2008 року №965 / 2008;

- «Про додаткові заходи относительно Подолання Фінансової кризиса в Україні» від 17 листопада 2008 року №1046 / 2008;

· Постанов Кабінету міністрів України:

- Від 17 грудня 2008р. № 1105 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 10 вересня 2008 р. №799 «Про одобрения основних прогнозних макропоказніків економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України на 2009 рік»;

- Від 20 грудня 2008 р. №1107 «Про затвердження Програми ДІЯЛЬНОСТІ Кабінету міністрів України».

Програма економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку області розроблено з метою Подолання негативних тенденцій, спрічіненіх Вплив Світової фінансово-економічної кри на господарський комплекс області, мінімізації ее НАСЛІДКІВ для населення та забезпечення сприятливі умів относительно посткризового розвитку економіки.

Механізм реализации Програми та контроль за ее Виконання визначили в ІІІ части Програми - «заходить относительно организации та забезпечення виконан основних показніків Програми економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку Харківської області на 2009 рік».

Заходи Програми здійснюватімуться за кошти державного, обласного та місцевіх бюджетів Харківської області, Власний коштів предприятий, коштів інвесторів, спонсорської допомоги та других джерел, що не заборонених законодавством.

1. Прогнозна сума ВИДАТКІВ на фінансування ЗАХОДІВ на 2009 рік

Прогнозна сума ВИДАТКІВ на фінансування виставкових ЗАХОДІВ за кордоном на 2009 рік согласно з планами Кабінету міністрів України, центральних ОРГАНІВ власти, а такоже заходь в регіонах, з Якими укладені міжрегіональні догоди

п / п

Назва заходу

Сума ВИДАТКІВ на виконан,

тис.грн.

Головний розпорядник коштів

1

2

3

4

1.

Проведення презентаційно-іміджевіх виставкових ЗАХОДІВ за кордоном согласно з планами Кабінету міністрів України, Міністерства економіки та галузевих міністерств, а такоже у регіонах, з Якими укладені міжрегіональні догоди.

У тому числі:

- Ганновер Мессе 2009 (Німеччина)

-78-Й Міжнародний Ізмірській ярмарків (Туреччина)

- Національна виставка України в Республіці Білорусь

- Виставка-презентація Харківської області в Республіці Таджикистан

- Курський Коренській ярмарків 2009 (РФ)

- Міжнародний промисловий форум «Російський промисловець» (м.Санкт-Петербург, РФ)

- Міжнародна виставка-ярмарок «Підмосков'ї 2009» (м.Красногорськ московської області)

-52 Міжнародна виставка машинобудування, транспорту та логістики (м.Брно, Чехія)

- Міжнародна виставка «ІТМ: інновації, технології, машини» (м.Познань, Польща)

- Міжнародний інноваційно-інвестиційний форум у рамках Великого Слобожанського ярмарку (м.Харків)1 328,6

211,0


207,0


93,6


112,0

70,0

118,0


107,0


160,0
160,0


90,0


Головне управління зовнішньоекономічніх зв'язків та європейської інтеграції облдерж-адміністрації


2.

Оновлення мобільної Експозиції и виготовлення конструкцій виставкових стендів Харківської області для использование во время презентацій області на міжнародніх виставкових заходах

256,0

Головне управління зовнішньоекономічніх зв'язків та європейської інтеграції

облдерж-адміністрації


разом

1584,6


Пріорітетні цілі та завдання на 2009 рік

· Підтримка на регіональному Рівні інноваційно-інвестіційніх конкурентоспроможності проектів, спрямованостей на розвиток експортного потенціалу Харківської області;

· Проведення системного моніторингу експортно-імпортних операцій предприятий регіону та оперативніше реагування на Можливі Зміни зовнішньоторговельного балансу області;

· Розвиток міжрегіональної СПІВПРАЦІ в рамках Угод про Співробітництво между Харківською областю та регіонамі-побратимами других стран, удосконалення міжрегіонального співробітніцтва на базі двосторонніх Угод про партнерські зв'язки;

· Вирішенню проблемних вопросам співробітніцтва з країнамі СНД, розвиток договірно-правової бази та реалізація програм економічного співробітніцтва; запровадження комплексу ЗАХОДІВ относительно Підвищення конкурентоспроможності продукції предприятий регіону з метою виходу на ринкі стран ЄЕП;

· Налагодження роботи з комерційними торговельно-економічнімі місіямі при посольствах закордонний держав, акредитований в Україні, та України за кордоном;

· Проведення презентаційно-іміджевіх міжнародніх виставкових ЗАХОДІВ, презентацій регіону у міжнародніх виставкових заходах, а самє: у Російській Федерации (Московська, Ленінградська, Курська та Ростовська області), Беларуси, Німеччині, Туреччині, Словенії, а такоже у Міжнародному інноваційно-інвестіційному форумом " Регіональна Співдружність "та віставці в рамках Великого Слобожанського ярмарку-2009;

· Поглиблення СПІВПРАЦІ з Прикордонними регіонамі Російської Федерации в рамках Єврорегіону «Слобожанщина».

Критерії ефектівності та результатівності реализации завдання:

у 2009 году прогнозується зростання зовнішньоторговельного обороту на 4,5% и доведення его ОБСЯГИ до 4102,3 млн.дол.США, в т.ч. Збільшення експортного поставок на 7,0% та доведення їх ОБСЯГИ до 1538,9 млн.дол.США, імпортних надходженнях - на 3,0% и доведення їх ОБСЯГИ до 2563,4 млн.дол.США.

2. Аналіз стану та головних тенденцій зовнішньоекономічної діяльності Харківської області за січень - листопада 2009 року


Зростання експортного потенціалу регіону - основа его стійкого соціально-економічного розвитку. Харківська область - один Із провідніх регіонів України, тому від зростання его експортного потенціалу и стійкого соціально-економічного розвитку покладів у значній мірі й ситуация в Україні в цілому.

Зовнішньоторговельній оборот за січень - листопад 2009р. Склаві 2 млрд. 463,3 млн.дол.США. и зменшівся у порівнянні з січнем-листопадом 2008 року на 2 4,5%. Експортні поставки склалось 1 млрд. 171,6 млн.дол.США и зменшіть на 18,6%, а імпортні Надходження склалось 1 млрд. 291,7 млн.дол.США и зменшіть на 45,0%.

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишилось негативним и зменшіть до 120,1 проти 908,2 млн.дол.США у січні-лістопаді 2008 року, тобто у 7,6 разів.

Зменшення показніків зовнішньої торгівлі відбулось внаслідок СКОРОЧЕННЯ СВІТОВОГО Попит на українську продукцію, обвального Падіння цен на сировину ринках, а такоже розвитку кризових явіщ в економіці стран, что є Основними зовнішньоторговельнімі партнерами України.

У тій же година, помітно Покращена структура зовнішньої торгівлі області: так, коефіцієнт покриття імпорту експортом збільшівся до 0,9 проти 0,62 у відповідному періоді 2008р., Тобто почти на 30%.

Структура експорту за технологічними секторами

В експортно поставках Харківської області домінує вісокотехнологічній сектор Із значний відрівом від решті секторів.

І. Сектор високих технологій [1]

Найбільш пітому Вагу у Загальній вартості експортно поставок Харківської області у січні-лістопаді 2009р. Займаюсь товари, Які відносяться до сектору високих технологій. Загальна ВАРТІСТЬ цього сектору становила 565,7 млн.дол. (48,3% від Загальної вартості експортно поставок).

Даній сектор уявлень Наступний товарами:

- Прилади и апарати, ОБСЯГИ експорт якіх зросли на 76,6% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та склалось 109,2 млн.дол .;

- Електричної машини і устаткування, експорт якіх зменшівся на 26,3% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та Склаві 137,4 млн.дол .;

- Наземні транспортні засоби. Їх поставки зменшено на 82,8 у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та становили 20,8 млн.дол .;

ІІ. Сектор Середніх технологій [2]

Друге місто у Загальній вартості експортно поставок у січні-лістопаді 2009 року займаюсь товари, Які відносяться до сектору Середніх технологій. Загальна ВАРТІСТЬ цього сектору становила 525,0 млн.дол. (44,8% від Загальної вартості експортно поставок).

Найбільшу пітому Вагу у цьом секторі Займаюсь следующие товари:

- Зерновi культури експорт якіх збільшівся на 44,9% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та Склаві 118,1 млн.дол .;

- Полімерні матеріали, пластмаси експорт якіх зменшівся на 18,4% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та Склаві 24,5 млн.дол .;

- Папір та картон, поставки которого зросли на 8,0% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та становили 13,6 млн.дол.

ІІІ. Сектор низьких технологій [3]

Третє місто у Загальній вартості експортно поставок у січні-лістопаді 2009 року займаюсь товари сектору низьких технологій. Загальна ВАРТІСТЬ цього сектору становила 67,2 млн.дол. (5,7% від Загальної вартості експортно поставок).

Даній сектор уявлень Наступний товарами:

- Сіль, сірка, штукатурні матеріали, цемент, ОБСЯГИ експорт якіх зменшіть на 64,3% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та склалось 10,5 млн.дол .;

- Керамічні вироби, ОБСЯГИ експорт якіх збільшілісь на 7,3% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та склалось 15,8 млн.дол .;

- Вироби з чорних металів, ОБСЯГИ експорт якіх зменшіть на 60,1% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та склалось 14,9 млн.дол.


Мал. 1 Структура експорту за технологічними секторами


Структура імпорту за технологічними секторами

В імпортних операціях Харківської області вісокотехнологічній сектор займає друге місце Із незначна відрівом від решті секторів.

Необходимость в імпорті вісокотехнологічніх товарів як складової Сайти Вся обумовлена:

· Відсутністю окремий вітчізняніх вісокотехнологічніх товарів;

· Низька якістю таких товарів українського походження.

Попит на імпорт ціх товарів обумовлення такими факторами, як:

Ø необходимость Підвищення технологічного уровня виробництв за рахунок світовіх науково-технічних Досягнення;

Ø недостатність інноваційної актівності вітчізняного науково-технічного потенціалу в Галузі високих технологій;

Ø необходимость создания конкурентного середовища на вітчізняному Сайти Вся вісокотехнологічніх товарів.

Обмежують імпорт вісокотехнологічніх товарів:

- Нестача валютних ресурсов;

- Необходимость захисту внутрішнього Сайти Вся від застаріліх та неякісніх товарів;

- Необходимость захисту вітчізняного товаровиробників від непомірної конкуренції.

І. Сектор високих технологій

Цей сектор займає друге місто у Загальній вартості імпортних надходженнях Харківської області у січні-лістопаді 2009р. Загальна ВАРТІСТЬ цього сектору становила 361,1 млн.дол. (28,0% від Загальної вартості імпортних надходженнях). Даній сектор уявлень Наступний товарами:

- Наземні транспортні засоби. Їх Надходження зменшіть на 80,7% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та становили 86,6 млн.дол .;

- Котли, машини, апарати и механічні Пристрої, ОБСЯГИ імпорту якіх зменшіть на 59,6% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та склалось 155,6 млн.дол.

- Електричної машини і устаткування, імпорт якіх зменшівся на 52,4% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та Склаві 49,6 млн.дол.

ІІ. Сектор Середніх технологій

Перше місто у Загальній вартості імпортних надходженнях у січні-лістопаді 2009р. Займаюсь товари, Які відносяться до сектору Середніх технологій. Загальна ВАРТІСТЬ цього сектору становила 737,1 млн.дол. (57,1% від Загальної вартості імпортних надходженнях).

Найбільшу пітому Вагу у цьом секторі Займаюсь следующие товари:

- Папір та картон, імпорт якіх зменшівся на 23,9% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та Склаві 67,5 млн.дол.

- Риба i ракоподібні, імпорт якіх зменшівся на 24,5% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та Склаві 30,4 млн.дол .;

- М'ясо та харчові субпродукти, імпорт якіх збільшівся у 2,1 рази у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та Склаві 17,8 млн.дол.

ІІІ. Сектор низьких технологій

Третє місто у Загальній вартості імпортних надходженнях у січні-лістопаді 2009р. Займаюсь товари сектору низьких технологій. Загальна ВАРТІСТЬ цього сектору становила 191,8 млн.дол. (14,8% від Загальної вартості імпортних надходженнях).

Найбільшу пітому Вагу у цьом секторі Займаюсь следующие товари:

- Вироби з чорних металів, Надходження якіх зменшіть на 58,1% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та становили 23,9 млн.дол;

- Скло та вироби із скла, Надходження якіх зменшіть на 11,3% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та становили 9,2 млн.дол.

Внутрішній ринок вісокотехнологічніх товарів в Україні поки що слабо захіщається від недобросовісної конкуренції:

· Почти НЕ Використовують Стосовно імпортерів ні квоти, ні антідемпінгові Розслідування, ні компенсаційні мита;

· ОБСЯГИ сертифікації вісокотехнологічної продукції, что імпортується в Україну, за Останній годину зменшіть в декілька разів;

· Нерідко здійснюються безсістемні закупівлі морально застаріліх ЗАСОБІВ и систем інформатізації без урахування необхідності їх розвитку и об'єднання в єдиний інформаційний простір;

· Ма ють місце некомпетентність, помилки и несумлінність посадових осіб на підпріємствах при прійнятті РІШЕНЬ относительно Вибори фірм-постачальніків и укладання міжнародніх Контрактів.

Мал. 2 Структура імпорту за технологічними секторами


Виставкова та міжнародна діяльність Харківської області

Течение 2009 року в рамках міжнародної части «Програми економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку Харківської області на 2009 рік» Було проведено 9 міжнародніх виставково-презентаційніх ЗАХОДІВ в Російській Федерации, Республіці Білорусь, Німеччині, Чехії, Польщі та Туреччині. За результатами зазначену ЗАХОДІВ Було підпісано та виконан Контрактів на суму 565,8 млн.грн.

Найбільшімі експортера Харківської області у 2009 году були ДП «Електроважмаш», ДП «ФЕД», ВАТ «Турбоатом», ВАТ «Харківський підшипниковий завод», АТ «Харківська бісквітна фабрика».

Відповідно Укладення Угод та домовленностей Харківської області, активно розвиває міжрегіональні зв'язки з Мінською областю (Білорусь), Московський, Бєлгородською, Курська, а такоже Ленінградською та Ростовська областями (РФ), Егейськім регіоном (Туреччина), Познанська воєводством (Польща) та іншімі . Так, например:

- До Мінської області Республики Білорусь ТОВ «УПЕК трейдинг» поставило підшипники кулькові на суму 2 млн. 432 тис. дол. США, ЗАТ «Завод« Південкабель »поставило кабельну продукцію на суму 315 тис. дол. США, ВАТ «Харківський машинобудівний завод« Світло шахтаря »поставило гірничо-шахтне обладнання на суму 513,3 тис. дол. США;

- До московської області (РФ) - ТОВ «УПЕК трейдинг» поставило підшипники на суму 4 млн. 381,2 тис. дол. США, ЗАТ «Харківський плитчастої завод» поставило керамічну плитку на суму 5 млн. 982 тис. дол. США;

- До Курської області (РФ) - ЗАТ «Харківська бісквітна фабрика» поставило кондитерські вироби на суму 3 млн. 881 тис. дол. США, ВАТ «Автрамат» поставило поршні до двигунів на суму 3 млн. 99,8 тис.дол., ВАТ «ХТЗ» поставило трактори та запчастини до них на суму 9 млн. 161 тис.дол.США;

- До Ленінградської області (РФ) - ДП «Вовчанський агрегатний завод» поставило установки насосні автоматичні на суму 7 млн. 566 тис.дол., ДП «Харківський машинобудівний завод« ФЕД »поставило ремонтно-групові комплекти до авіаційних агрегатів на суму 11 млн. 231,4 тис.дол.

За результатами візіту офіційної та ділової делегації Харківської області до Республики Таджикистан Було підпісано довгострокового Контрактів на Загальну суму більше 20 млн.дол., В тому числі:

- Между ВАТ «Турбоатом» та Міністерством енергетики та промісловості Республики Таджикистан на суму 18 млн. Дол.;

- АТЗТ «Харківський машинобудівний завод« Червоний жовтень »- на поставку обладнання для виробництва цегли з підприємствами Республики Таджикистан на Загальну суму 2 млн. Дол.

У 2009 году Було підпісано:

- Протокол про встановлення побратімськіх зв'язків между Богодухівськім районом Харківської області и Мантуровськім районом Курської області; підпісано Протокол №2 до угідь между Адміністрацією Курської області (Російська Федерація) и Харківською обласна державна адміністрацією (Україна) про торговельно-економічне, науково-технічне и культурне Співробітництво.

- Угода про торгівельно-економічне, науково-технічне и культурне Співробітництво между Шатурськім муніціпальнім районом московської області та Лозівськім районом Харківської області, а такоже между Міським округом м.Серпухов московської області и Балаклєйськім районом Харківської області.

- Протоколи про намірі Харківської обласної державної адміністрації з адміністраціямі Лорійської, Тавушської та Вайоц Дзорської областей;

- Меморандум про Співробітництво между Харківською обласна державна адміністрацією України та місцевім виконавчим органом государственной власти Хатлонської області Республики Таджикистан.


3. Пріорітетні напрями експортної ДІЯЛЬНОСТІ Харківської області

В основу Вибори пріорітетніх направлений експортної ДІЯЛЬНОСТІ Харківської області покладаючи Кластерний підхід, Який ставши домінуючім інструментом реализации регіональніх програм експортного розвитку у провідніх странах світу.

Согласно цього підходу головного пріорітетнім безпосередньо експортної ДІЯЛЬНОСТІ регіону є НЕ галузь економіки, або ОКРЕМІ суб'єкти господарювання, а кластери - групи розміщеніх у РЕГІОНІ взаємозалежніх и таких, что доповнюють одна одну, промислових компаний та ОРГАНІЗАЦІЙ, Які діють у візначеній сфере и характеризуються тім , что Вироблення ними продукт однієї Галузі вікорістовується для потреб декількох других.

Харківська область має цілий ряд базових предприятий машинобудування, что вже сьогодні Працюють на світовому прайси и продукція якіх відповідає світовому рівню за співвідношенням "ціна-якість". Альо розраховуваті на Підвищення конкурентоспроможності ціх предприятий на світовому прайси можна лишь у разі створення "вітчізняніх" транснаціональніх корпорацій. Це світова практика, і Україна НЕ має Іншого шляху.

Согласно з проведенням Досліджень, а такоже ґрунтуючись на діючому законодавстві и затверджених програмах розвитку окрема галузь економіки як України в цілому, так и Харківської області, були віділені следующие пріорітетні експортоорієнтовані кластери розвитку регіону:

- Енергетичного машинобудування;

- Електротехнічного машинобудування;

- Авіаційної промисловості;

- Ракетно-космічного комплексу;

- ВІЙСЬКОВОЇ (бронетанкової) техніки;

- Сільськогосподарського машинобудування;

- Обладнання гірничо-відобувної та нафтогазової промисловості;

- Фармації, медичного устаткування та технологій.

Кроме того, Харківський регіон є об'єктивно цікавім та перспективним для інвестора з Огляду на науково-технічний, економічний та технологічно-індустріальний Потенціал області. Харківщина на протязі останніх півтора років реалізувала Нові підході до роботи з іноземними інвесторамі. Сьогодні облдержадміністрація запрошує й продолжает співпрацюваті з інвестором НЕ з позіцій «Прохач», а з позіцій надійного, повноправного партнера, Який має что Запропонувати та вміє дотримуватись своих зобов'язань.

Согласно з проведенням Досліджень можна сделать следующие Висновки:

1. Відповідно до обраної послідовності визначення пріорітетніх експортно-орієнтованих кластерів розвитку Харківської області, а такоже діючого законодавства и затверджених програм розвитку окрема галузь економіки як України в цілому, так и Харківської області, для регіону пріорітетнімі експортоорієнтованімі кластерами розвитку є следующие: енергетичного машинобудування; електротехнічного машинобудування; авіаційної промисловості; ракетно-космічного комплексу; ВІЙСЬКОВОЇ (бронетанкової) техніки; сільськогосподарського машинобудування; дізелебудування; обладнання гірничо-відобувної та нафтогазової промисловості; фармації, медичного устаткування та технологій;

2. Харківські підприємства об'єктивно зацікавлені в участия іноземних партнерів у формуванні цілісніх концернів та транснаціональніх корпорацій в тих галузь виробництва, де вже сьогодні наша продукція відповідає світовому рівню за співвідношенням "ціна - якість", а такоже использование русски стороною "резервів" захисту для вирішенню проблем реструктуризації предприятий сільськогосподарського машинобудування та Радіоелектронної промисловості;

3. Розвитку експортоорієнтованіх галузь могут Сприяти Іноземні інвестиції. Перспективним механізмом Залучення іноземних інвестіцій может стать КП «Індустріальний парк« Рогань », як кластер Нових вісокотехнологічніх виробництв, спроможній вікорістаті інтелектуальні активи, что створені в РЕГІОНІ.

Заходи з розвитку експортного потенціалу Харківської області

1. Підвищення ІНВЕСТИЦІЙНОГО іміджу регіону за рахунок создания дієвої інфраструктурі інформаційного, консалтингового, маркетингового, іміджевого забезпечення та проведення презентаційно-іміджевіх міжнародніх виставкових ЗАХОДІВ з метою Презентації Харківської області за кордоном.

2. Створення системи пільгового кредитування фінансовімі установами інноваційно-інвестіційніх проектів та експортно операцій та страхування з метою Зменшення різіків при проведенні зовнішньоекономічної діяльності

Висновки

Зменшення показніків зовнішньої торгівлі відбулось внаслідок СКОРОЧЕННЯ СВІТОВОГО Попит на українську продукцію, обвального Падіння цен на сировину ринках, а такоже розвитку кризових явіщ в економіці стран, что є Основними зовнішньоторговельнімі партнерами України. На жаль власне виробництво в Україні Забезпечує лишь 2/3 товарних ресурсов країни з промислової продукції, решта завозиться з-за кордону. Проти, если експортується в основном матеріально- и енергосіровінна продукція низьких уровня переробки, то імпорт України, навпаки, складається з вісокотехнологічної продукції поглібленої переробки и товарів кінцевого споживання. Це зумов неухильне зниженя коефіцієнта покриття імпорту експортом в Україні з 1,126 у 2004 году до 0,8 у 2008 р.

На цьом фоні стабільне зростання якості Структури зовнішньої торгівлі Харківської області з 0,49 у 2004 р. до0,62 у 2008 р. 0,87 у 2009 р. свідчіть про ефективність цілеспрямованіх Дій адміністрації по розвитку експортного потенціалу області и підтрімці предприятий, что віпускають конкурентоспроможності продукцію.

У 2009 году експорт Харківської області характерізувався збереженням Частки вісокотехнологічної продукції на Рівні 45,6% від Усього експорт та загальною вартістю 563 млн.дол., А такоже Розширення продаж на зовнішніх ринках конкурентоспроможної продукції харківського виробництва, что НЕ булу традіційною для нашого регіону.

З метою розвитку експорту та СКОРОЧЕННЯ від'ємного сальдо були розроблені, ЗАТВЕРДЖЕНІ сесією облради и віконуваліся на протязі 2009 року «Програми економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку Харківської області на 2009 рік» за Розділом «Виставкові заходи за кордоном согласно з планами Кабінету міністрів України, центральних ОРГАНІВ власти, а такоже заходь в регіонах, з Якими укладені міжрегіональні угоди », в рамках якіх Було організовано Презентації експортного потенціалу Харківщини у Російській Федерации, Німеччині, Чехії, Польщі та Туреччині. Участь у ціх міжнародніх заходах дозволила підпріємствам заявіті про себе за межами України, Запропонувати конкурентоспроможності продукцію, продемонструваті свои Кращі здобуткі.

Чи не удалось: звесті до нуля Приріст негативного сальдо зовнішньої торгівлі, а такоже зрівняті темпи зростання експорту та імпорту товарів и услуг.

список джерел


1. Підвищення експортного потенціалу як фактора розвитку конкурентоспроможності економіки Харківської області: аналітичне дослідження / Кол. авт. І.Матюшенко, О.Мірошнік, І.Льовкін .- Харків, 2008.- 104с.

2. Матюшенко І.Ю., Рязанова С.Є., Льовкін І.Г. Розвиток експортного потенціалу як фактор підвищення конкурентоспроможності Харківської області »// Бізнес інформ: науковий інформаційний журнал, 2008.- №5 (351)[1] Сектор високих технологій охоплює: виробництво машин та устаткування; виробництво електричного та електронного устаткування; виробництво транспортного устаткування; Фармацевтична виробництво (за класифікацією Інституту економіки та прогнозування Национальной академии наук України);

[2] Сектор Середніх технологій охоплює: харчову промисловість та перероблений сільськогосподарських продуктов; легку промисловість; виробництво деревини та виробів з деревини; целюлозно-паперову промисловість; Видавнича справа; виробництво коксу та продуктов нафтоперероблення; хімічну та нафтохімічну промисловість; поліграфічну промисловість;

[3] Сектор низьких технологій охоплює таки види технологічної діяльності: видобування енергетичних та неенергетічніх матеріалів; виробництво других неметалевіх мінеральних виробів; металургію та оброблення металу; виробництво та розподілення електроенергії, газу та води;Головна сторінка


    Головна сторінкаПрограми економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку Харківської області

Скачати 28.86 Kb.