Дата конвертації26.06.2017
Розмір13.7 Kb.
Типреферат

Пропонування и рівновага на Сайти Вся праці

Пропонування и рівновага на Сайти Вся праці

ОБСЯГИ пропонування праці в економіці визначили а ється на основе індівідуальніх РІШЕНЬ окремий роб и тніків, Які володіють спеціфічнім товаром - здатні з тю до праці и могут застосовуваті ее лишь особисто и течение Певного годині. Час Належить до найбільш ограниченной ресурсов.

Сукупна корисність часу для найманими робітн і ка складається з корисності РОбочий годині та корисне про сті годині дозвілля. Метою робітника є максімізація сукупної корисності. Щоб максимізувати корисність часу, робітник повинен Прийняти індивідуальне ріше н ня: якові Частка бюджету часу втрачають на дозвілля, а якові - на працю.

Основним фактором, что впліває на вибір робітника, є годинна ставка заробітної плати. Рівень годінної ставки заробітної плати відображає ВАРТІСТЬ втрачених мо ж ливість. КОЖЕН робітник может вібрато ЛИШЕ ОДНЕ місце роботи з багатьох можливости. Щоб утріматі робітника на Певної робочому місці, суспільство винне оплатіті Йому альтернативних ВАРТІСТЬ втрачених можливий, забезпечен таку заробітну плату, якові ВІН МІГ бі одержимий а ти при ІНШОМУ, найкращому застосуванні своєї праці.

Ставка заробітної плати відображає такоже продуктивність праці. Ее зростання повязане з підвіщенням продуктивності праці внаслідок Впровадження Нових технологій и зростання кваліфікації робітніків, а такоже ВИНИКНЕННЯ дефіціту трудових ресурсов у періоді економічного піднесення и мобільністю РОБОЧОЇ сили - можлівістю змінюваті місце роботи.

Підвищення ставки заробітної плати за низьких ее початкових уровня спонукає робітника працювати более за рахунок СКОРОЧЕННЯ годині дозвілля. Вінікає ефект заміні дозвілля працею. Альо високий рівень годінної ставки зарплати дает можлівість спожіваті более за тих самих, або даже менших витрат РОбочий годині. Це - прояв ефектів д про ходу. ВІН Діє у протилежних напрямку и может спричинитися СКОРОЧЕННЯ індівідуального пропонування праці.

Чим віщим є рівень зарплати, тим більшім становится ефект доходу. Коли ефект доходу перевіщує ефект заміні, длительность РОбочий годині скорочується. Одночасна дія обох ефектів спричиняє две відповідні конфігурації крівої індівідуального пропонува н ня праці: коли переважає ефект заміні, крива індівідуального пропонування є вісхідною (рис. 11.3.а), коли начинает переважаті ефект доходу, вона відхіляється ліворуч (рис. 11.3.б).

Крива пропонування Галузі та екон про міки в цілому - крива сукупно ринкового пропонування (рис. 11.4.) - є Зростаючий функцією ціни праці. Позитивний нахил крівої повязаний з ефектом заміні и доходу. Вважають, что в масштабах всієї економіки переважає ефект заміні, тому з підвіщенням ставки заробітної плати пропонування РОБОЧОЇ сили растет.

Крива пропонування праці для фірми - покупця на конкурентному Сайти Вся праці (рис. 11.4), показує, якові Ціну фірма винна Заплатити за Бажану Кількість праці. Оскількі ОБСЯГИ Попит окремої фірми відносно Сайти Вся в цілому Надто малий, вона может прідбаті будь-яку Кількість праці за наявний ринковий ставкою зарплати, Ніяк НЕ впливаючих на ее рівень, тому пропонування праці для фірми абсолютно їла з тичне. Крива пропонування є горизонтальною лінією на Рівні рінкової ставки заробітної плати, з величиною якої співпадають Середні и ГРАНИЧНІ видатки фірми:.

В условиях досконалої конкуренції ні фірма, ані окремий робітник НЕ ма ють контролю над існуючім у Сейчас период рівнем заробітної плати та ОБСЯГИ зайнятості й Не могут впліваті на стан рінкової рівновагі. Ринкова рівноважна ставка зарплати встановлюється внаслідок взаємодії Сукупний Попит на працю та ее сукупна пропонування и візначається граничною доходністю последнего з найнятіх робітніків даної кваліфікації, Який має найніжчу продуктивність. Будь-яка Подія, что впліває на Попит або пропонування праці, змінює рівноважну ставку зарплати и граничну доходність на одну й ту саму величину. Графічно рівноважні ставка зарплати и рівень зайнятості в економіці визначаються точкою перетин кривих ринкового Попит и пропонування праці (рис. 11.5. а).

Оскількі ОБСЯГИ Попит на працю окремої фірми Надто малий порівняно з ринковим Попит, то фірма прістосовує свои ОБСЯГИ купівлі праці до існуючої рівноважної годінної ставки зарплати. Так само и робітники пріймають решение относительно продаж своєї РОБОЧОЇ сили тій чи іншій фірмі, віходячі з наявної ставки зарплати. Їх крива пропонування праці фірмі співпадає з лінією рівноважної ставки зарплати.

Фірма візначає рівноважній ОБСЯГИ праці (рис. 11.5.б) за правилом оптимального использование ресурсу и максімізує прибуток за умови:. У стані Рівн про ваги заробітна плата всегда становится рівною гранічній дох про дності последнего Із залучених робітн і ків.

Вигода фірми від найму робітніків візначається як різніця между сумою граничних доходностей всех найнятіх робітніків, кроме последнего, и Видатки на заробітну плату. Ця величина є нормальним (середнім) прибутком, Який складає неявні витрати фірми.

Вігідність конкурентного Сайти Вся праці для найманими робітніків візначається вів і чіною одержуваної ними економічної ренти - різниці между рівноважною ставкою зарплати и мінімальнімі видатки, Які могли б Забезпечити Найомі робітніків. Ее величина Залежить від еластічності пропонування праці: чим Менш еластичні є пропонування, тим більша частина платежів за ресурс набуває форми економічної ренти. Якби пропонування праці Було абсолютно еластичний, економічна рента дорівнювала б нулю.

Если обидвоє ринкі - ринок праці и ринок готової продукції - досконало конкур е нтні, то в процесі встановлення Загальної рінкової рівновагі досягається Ефективний Розподіл праці у суспільстві. У точці рівновагі, або - ГРАНИЧНІ видатки на ресурс Рівні цінності граничного продукту праці. Дана Рівність є крітерієм ефектівності розподілу ресурсов.

Если покупцем на конкурентному Сайти Вся праці є фірма - монополіст на Сайти Вся готової продукції, то у стані рівновагі гранична доходність праці НЕ є рівною цінності граничного продукту , Оскількі граничний Виторг монополіста є меншим за Ціну продукції. За тієї ж ставки зарплати монополіст наймі менше робітніків, чем конкурентна фірма, отже, в економіці матіме місце неефективно использование ресурсов.

Недосконала конкурентні структури на Сайти Вся праці Надаються особливо его функціонуванню. Тут могут вінікнуті три ситуации.

Ситуація 1. покупця на Сайти Вся праці є м о нопсоніст - єдина фірма-Наймач РОБОЧОЇ сили у РЕГІОНІ (рис. 11.6). Монопсоніст стікається з кривою ринкового пропонування праці, яка відображає Середні видатки Наймач. Збільшення найму робітніків для монопсоніста означає необходимость Підвищення ставки заробітної плати не только для Додатковий, но й для всіх Попередньо найнятіх робітніків, внаслідок чого значення зростають швидше, чем, а крива граничних ВИДАТКІВ відхіляється від крівої пропонування ліворуч вгору. Оптимальний Кількість робітніків монопсоніст візначає за загально правилом, а ставку заробітної плати - за кривою пропонування праці . За других рівніх умів монопсоніст, порівняно з конкурентним РІНКОМ, н а ймає менше робітніків и за нижчих ставкою зарплати. Монопсонія виробляти до неефективно использование ресурсов Суспільства: воно одержує менше Кількість продукції, а всі робітники отримуються ставку зарплати нема на Рівні їх продуктівності, а на Рівні Середніх ВИДАТКІВ на ресурс, что збільшує прибуток монопсоніста;

Ситуація 2. Продавцем на Сайти Вся праці є монополіст, уособленням которого Виступає п рофспілка. Профспілки намагають вірішіті две основні проблеми, Які утім віключають одна одну: збільшити зайнятість и підвіщіті заробітну плату. Если профспілка своим головного завдання считает Підвищення заробітної плати, вона намагатіметься впліваті на фактори, Які розширюють Попит на РОбочий силу або обмежена у ють ее пропонування в економіці. Більш прийнятною Шляхом є Розширення Попит на працю. Монополія профспілок на Сайти Вся праці, если вона обєднує всех робітніків, может прізвесті до значного Підвищення зарплати, но наймачі при цьом скорочують чісельність найнятіх робітніків. Если профспілка ставити своим завдання максимізувати зайнятість робітніків у Галузі, вона Погода на ставку зарплати, яка відповідає рівню конкурентної. Успішність Дій профспілок значний мірою Залежить від еластічності Попит на працю. Спріятліві умови для Досягнення компромісу между заробітною платою и зайнятістю створюються у галузь, де еластичність Попит невісока;

Ситуація 3. Двостороння монополія вінікає, коли профспілка як продавець праці стікається з покупцем - монопсоністом (рис. 11.7). Монопсоніст пріймає решение согласно правила, профспілка - подібно до простої монополії на Сайти Вся товарів: Кількість робітніків відповідає точці Перетин І, а ставка зарплати візначається за кривою Попит на працю. За других рівніх умів на такому Сайти Вся, порівняно з конкурентним, рівноважна Кількість робітніків буде менше, а профспілкова ставка зарплати буде значний віщою за монопсонічну. Сторона, яка має більшу силу и ефектівнішу стратегію, может добитий ставки, бліжчої до тієї, якові предложили вона. Если Сторони ма ють примерно рівну економічну силу, результат буде проміжнім, ставка зарплати набліжатіметься до конкурентної, а рівень зайнятості збільшіться.

Рівноважна ставка зарплати в економіці (середня ставка) візначається взаємодією Попит на працю та ее пропонування и є абстрактним Показники. У реальному жітті ставки зарплати діференційовані. Диференціація вінікає з самой природи Сайти Вся праці: если пропонування Деяк увазі праці перевіщує Попит, то зарплата буде нижчих, и навпаки. Фактором діференціації Виступає неоднорідність РОБОЧОЇ сили (Відмінності фізичних и розумово здібностей, рівнів кваліфікації та освіти, професійної подготовки). В окремий странах диференціація є наслідком діскрімінації в оплаті праці за Ознака статі, раси або членства у профспілці.

Головного причиною діференціації зарплати є різніця у кваліфікації та освіті.Звязок между освітою та професійним навчання, з одного боку, и оплата праці з Іншого, между освітою и продуктівністю праці відображає Поняття людського Капіталу.

Людський капітал - це міра втіленої у людіні здатності приносити дохід в течение життя. ВІН Включає природні здібності людини, а такоже здібності, набуті в процесі освіти и Підвищення кваліфікації. Людський капітал створюється, коли людина інвестує сама в собі, и з годиною ЦІ інвестиції окупаються у виде вісокої зарплати або здатності виконувати роботу, яка приноситиме более удовольствие. Розрізняють три види інвестіцій в людський капітал: видатки на освіту всіх видів; видатки на охорону здоровя; вид а тки на мобільність РОБОЧОЇ сили.

Люди з віщою освітою ма ють в Середньому и Вищі доходи. Прийняття решение про те, що бере вищої освіти вважають інвестиційним рішенням, Пожалуйста враховує витрати и вигоди. Витрати на освіту складаються з прямих витрат (плата за навчання, підручники и т. П.), Альтернативних витрат (Втрачені доходи, Які людина могла б здобудуть за роки, Які ПІШЛИ НА навчання) та негрошовіх витрат, Які вінікають, коли людина втрачає Привабливий дозвілля и змушена втрачають годину на навчання.

Вигоди від освіти поділяються на фінансові (вища зарплата) и негрошові (удовольствие спрійматі Нові Ідеї, розшірюваті свой Кругозір, розвіваті інтелект). Співставіті точно витрати и вигоди від освіти Неможливо, тому что смороду розірвані у часі: витрати здійснюються Ранее, чем реалізуються вигоди. Вігідність інвестіцій у вищу освіту візначає норма віддачі: чим вона вища, тим вігідніше вчитись.

Втручання держави у Функціонування Сайти Вся праці Шляхом законодавчо встановлення мінімуму заробітної плати лагодити змішаний Вплив на него: з одного боку Дещо зменшує рівень зайнятості, а з Іншого - допомагає Зменшити бідність.