• графічних мод е лей
 • сітуацію закриття
 • Умови прібутковості та збітковості
 • фірма беззбіткова
 • фірма мінімізує збитки Шляхом з а криття
 • ціною беззбітковості
 • критично
 • У мови прібутковості та збітковості
 • Умова мінімізації збитків Шляхом Тимчасова припиненням виро б ництва
 • короткострокову стратегію фірми


 • Дата конвертації25.05.2017
  Розмір5.5 Kb.
  Типреферат

  Реакція конкурентної фірми на зміну цен

  Реакція конкурентної фірми на зміну ц и ні

  Чи не всегда конкурентна фірма входити на ринок за такой спріятлівої кон'юнктури, яка д озволяє їй максимізувати прибуток. Можливі ситуации, коли ціни НЕ забезпечують прібутковості на жодних з обсягів. Дослідімо, Якою буде Реакція фірми на зниженя або Підвищення ціни продукції в короткостроковому періоді с помощью графічних мод е лей та.

  Моделі на рис. 8.5 відображають типові ситуации зниженя ціни, коли фірма збіткова. Графічно це означає, для всіх обсягів випуску функція Сукупний Виторг розташована нижчих Функції Сукупний витрат. Фірма винна найти ОБСЯГИ, для которого збитки будут мінімальнімі або Прийняти решение про доцільність виробництва в условиях збітковості.

  Мал. 8.5.а) представляет випадок, коли фірма может найти ОБСЯГИ, Який мінімізує збитки. Фірма может працювати в межах рівнів випуску, для якіх лінія проходити нижчих крівої, но вищє крівої (между точками). Оптимальним буде ОБСЯГИ, де відстань по вертікалі между Сукупний Виторг и Сукупний витратами найменша (відрізок).

  На обсязі Виторг від реализации продукції відшкодовує змінні витрати (відрізок) и часть постійніх (відрізок). Величина постійніх витрат рівна відстані между Кривий і. Збитки будут Менші, коли фірма буде працювати, тому что, Припін виробництво, вона матіме збитки, Рівні постійнім витрати (відрізок).

  Мал. 8.5.б) ілюструє сітуацію закриття фірми. Крива Сукупний Виторг на жодних з обсягів випуску НЕ досягає даже крівої змінніх витрат. Немає ОБСЯГИ, для которого збитки НЕ перевіщувалі б Величини постійніх витрат. Тому фірмі доцільно тимчасово прізупініті виробництво. Мінімальні збитки в размере постійніх витрат фірма одержує на нульовий обсязі, тобто, коли зовсім перестану віробляті.

  Умови прібутковості та збітковості конкурентної фірми за моді л лю:

  § фірма Прибуткова, коли, існує точка перетин Лінії Сукупний Виторг и крівої Сукупний витрат;

  § фірма беззбіткова, коли, что відповідає точці Перетин Лінії Сукупний Виторг и крівої Сукупний витрат;

  § фірма мінімізує збитки Шляхом виробництва, коли, існує точка перетин Лінії Сукупний Виторг и крівої змінніх витрат;

  § фірма мінімізує збитки Шляхом з а криття, коли для всіх.

  Модель показує, что Рівняння рівновагі дает лишь необхідну умову для Вибори оптимального ОБСЯГИ, но НЕ всегда точка оптимального ОБСЯГИ Забезпечує максимальний прибуток. Але, керуючий правилом граничного випуску, фірма может вібрато кращий варіант з можливіть СИТУАЦІЙ збітковості.

  Від Зміни ціни лінія граничного Виторг переміщується паралельно вгору або вниз, перетінаючі Кривий вищє або нижчих крівої Середніх Сукупний або Середніх змінніх витрат (рис. 8.6).

  За ціною фірма віпускає продукцію на обсязі (рис. 8.6.а) и максімізує прибуток в точці рівновагі. Підвищення рінкової ціни до сігналізує фірмі, что на попередня Рівні випуску граничний Виторг перевіщує ГРАНИЧНІ витрати, отже, зявляється можлівість збільшити Загальну суму прибутку, розшірівші виробництво до, де нова ціна и ГРАНИЧНІ витрати знову зрівняються в точці новой рівновагі.

  Если ціна падає, то, керуючий правилом, фірма зменшує ОБСЯГИ. Коли ціна впадаючи до рівня, економічний прибуток зникає (рис. 8.6.б). точка рівновагі є точкою беззбітковості, а ціна - ціною беззбітковості, яка Забезпечує одержаний нормального прибутку.

  Если ціна падає нижчих, фірма потрапляє в сітуацію збитків. Оптимальний ОБСЯГИ так само візначається за правилом и відповідає точці (рис. 8.6 в). Мінімальні збитки, як и прибутки, обчислюють за формулою , А графічно - як площа прямокутник. Фірма может залішатіся в Галузі до того часу, поки ее збитки будут Менші за постійні витрати, тобто доки Виторг покріває змінні витрати.

  Однако у Деяк сітуаціях фірма пріймає решение тимчасово пріпініті виробництво. Це буває, коли ціна спадає до уровня мінімуму Середніх змінніх витрат. Ціна назівається критично и візначає точку закриття (рис. 8.6 г). Если ціна падає нижчих Середніх змінніх витрат, фірмі вігідніше тимчасово пріпініті виробництво. У цьом випадка фірма НЕ матіме змінніх витрат. Зберігаються лишь постійні витрати, Які утворюють збитки фірми.

  У мови прібутковості та збітковості конкурентної фірми за моді л лю:

  § Умова прібутковості:;

  § Умова беззбітково з ті:;

  § Умова мінімізації збитків Шляхом в і робництва: ;

  § Умова мінімізації збитків Шляхом Тимчасова припиненням виро б ництва: ; - точка з а криття.

  Умови прібутковості та збітковості, сформульовані за моделями та, разом з умів рівновагі визначаються короткострокову стратегію фірми на досконало конкурентному Сайти Вся.