• Інститут менеджменту, економіки і підприємництва
 • Науковий керівник
 • 1. Специфіка, методика і механізм реалізації регіональних цільових програм
 • 1.2 Методика розробки регіональних цільових програм
 • 1.3 Механізм реалізації цільових програм
 • Глава 2. Аналіз реалізації цільових державних програм на території Калінінградської області
 • 2.2 Аналіз реалізації цільової державної програми «Червонопрапорний муніципальний район» (2012-2015 роки)
 • 2.3 Аналіз реалізації будівництва міжнародного морського терміналу з прийому круїзних і вантажопасажирських суден в місті Піонерському (2014-2018 роки)
 • Глава 3. Аналіз результатів і прогноз реалізації програми
 • 3.2 Прогнози по будівництву міжнародного морського терміналу з прийому круїзних і вантажопасажирських суден в місті Піонерському (2014-2018 роки)
 • Список використаних джерел
 • . виступ Олександр Рольбінов про Будівництво морського порту в г.Піонерске : «
 • », 201 5 м, м Калінінград


 • Дата конвертації10.04.2017
  Розмір60.98 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 60.98 Kb.

  Реалізація національних і цільових програм в регіонах

  Федеральне агентство з рибальства Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти «Калінінградський державний технічний університет» (ФГБОУ ВПО «КДТУ»)

  Інститут менеджменту, економіки і підприємництва

  Кафедра економічної теорії

  КУРСОВА РОБОТА

  з дисципліни «Макроекономічне планування та прогнозування»

  На тему: «Реалізація національних і цільових програм в регіонах»

  виконав:

  Студентка 3 курсу, денного відділення,

  група № 13-ЕК-3

  Юрчук Ірина Олексіївна

  Науковий керівник:

  Кандидат економічних наук, доцент

  Алейникова Ю.А.

  Калінінград 2016

  план

  Вступ

  Глава 1. Специфіка, методика і механізм реалізації регіональних цільових програм

  1.1 Специфіка регіональних програм

  1.2 Методика розробки регіональних цільових програм

  1.3 Механізм реалізації цільових програм

  Глава 2. Аналіз реалізації цільових державних програм на території Калінінградської області

  2.1 Аналіз соціально-економічного розвитку Калінінградської області

  2.2 Аналіз реалізації цільової державної програми «Червонопрапорний муніципальний район» (2012-2015 роки)

  2.3 Аналіз реалізації будівництва міжнародного морського терміналу з прийому круїзних і вантажопасажирських суден в місті Піонерському (2014-2018 роки)

  Глава 3. Аналіз результатів і прогноз реалізації програм

  3.1 Результати цільової державної програми «Червонопрапорний муніципальний район» (2012-2015 роки)

  3.2 Прогнози по будівництву міжнародного морського терміналу з прийому круїзних і вантажопасажирських суден в місті Піонерському (2014-2018 роки)

  висновок

  Список використаної літератури

  додатки

  Вступ

  В основі вирішення найбільш актуальних проблем соціально-економічного розвитку регіону повинні лежати програми розвитку соціальної сфери, які є складовою частиною загальної системи регіональних цільових програм розвитку економіки регіону. В умовах обмеженості фінансових ресурсів стає особливо важливим так званий соціальний контроль за інвестиціями з регіональних органів влади. Здійснення такого контролю в регіоні якраз і має на увазі відбір програм виходячи з соціального стандарту регіону як головного критерію їх ефективності. Перевага повинна надаватися тим програмам, які спрямовані на вирішення проблем в сферах найбільшого відставання.

  Регіональні економічні та соціальні розвитку можна стимулювати різноманітними взаємопов'язаними діями в різних областях, з багатьма цілями, самими різними учасниками. Одночасно проявляється тенденція зміни змісту, завдань і функцій планування.

  Актуальність теми дослідження полягає в тому, що в сучасних умовах формування і реалізація програм соціально-економічного розвитку в регіоні стає дієвим інструментом регіонального регулювання і планування. Формування регіональних програм соціально-економічного розвитку сьогодні найбільш актуальне і перспективний напрям програмно-цільового планування в Росії, так як підтримання необхідних територіальних пропорцій в економіці, недопущення надмірної диференціації регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку, забезпечення ефективного функціонування загальноросійського ринку є найважливішими аспектами модернізації російської економіки і її сталого розвитку.

  Об'єктом дослідження даної роботи є Калінінградська область.

  Предметом дослідження є реалізація обласних цільових соціальних програм в регіоні.

  Метою курсової роботи є аналіз реалізації обласних цільових соціальних програм в регіоні, на прикладі конкретної програми.

  У курсової роботі ставилися і вирішувалися такі завдання:

  1) вивчити специфіку регіональних програм;

  2) розглянути методику розробки регіональних цільових програм;

  3) розглянути механізм реалізації цільових програм;

  4) провести аналіз реалізації цільової державної програми «Розвиток муніципальної служби в Калінінградській області» (2013-2015 роки)

  5) результати реалізації програми з муніципального управління

  1. Специфіка, методика і механізм реалізації регіональних цільових програм

  1.1 Специфіка регіональних програм

  В умовах нерівномірного соціального і економічного становища регіонів, потреби освоєння природних ресурсів, підтримання екологічної рівноваги, вдосконалення територіальної структури, забезпечення зайнятості населення необхідно використання нових ефективних методів впливу на економіку. Серед них - програмно-цільовий підхід, що дозволяє кваліфіковано і надійно в стислі терміни вирішувати стратегічні проблеми розвитку окремих регіонів в рамках єдиної регіональної політики держави [5].

  Регіональні програми - це різновид цільових комплексних програм, слугують інструментом регулювання і управління економічного, соціального і науково-технічного розвитку, формою господарської діяльності, способом пріоритетної концентрації ресурсів для вирішення нагальних, першочергових проблем [13].

  Конкретні регіональні програми можуть бути класифіковані відповідно до малюнком 1.

  Малюнок 1

  Специфіка регіональних програм полягає в тому, що вони формуються і реалізуються на рівні республік, країв, областей, міст федерального значення, випливає із загальнодержавних і територіальних інтересів.

  Програмні заходи здійснюються в межах географічно обмеженого регіону, одиниці адміністративно-територіального поділу РФ. Управління проектуванням і реалізацією регіональних програм забезпечується структурами виконавчої влади регіону. Фінансування регіональних програм здійснюється, в основному, за рахунок субсидій держави. Іншими джерелами є іноземні інвестиції, приватні капіталовкладення.

  У порівнянні з державними, регіональні програми відрізняються невеликими обсягами робіт і ресурсних витрат і мають: цільовою спрямованістю, точної адресність, обмеженими часовими інтервалами, і пов'язуються із загальнодержавною концепцією регіонального розвитку та регіональної політики Росії.

  Механізм реалізації регіональних програм вписується в комплекс господарсько-ринкових відносин регіону і систему загальноросійського ринку [4]. Основні завдання регіональних програм відображені на малюнку 2.

  малюнок 2

  Регіональні програми повинні розроблятися не для всіх, а тільки для обмеженого числа проблемних територій. На відміну від більшості інших засобів федеральної регіональної політики, вони націлюються на рішенні не стільки поточних (тактичних), скільки стратегічних завдань регіонального розвитку, що мають загальнодержавне значення. Для одних регіонів це може бути реструктуризація економіки, для інших - подолання хронічної відсталості, активізації полюсів зростання, освоєння нових природних ресурсів і т.д. Програми створюють регіональним і федеральним властям довготривалі орієнтири для їх повсякденній управлінській діяльності.

  Ініціаторами розробки федеральних програм регіонального розвитку найчастіше виступають адміністрації суб'єктів федерації. Обгрунтування пропонованої програми включають формування найважливіших проблем, які потребують програмної опрацювання, аналіз причин їх виникнення, оцінку можливої ​​соціально - економічної ефективності програми, потреб в ресурсах і можливих джерел їх здійснення, рекомендації про склад державних замовників, розробників і виконавців програми. Проект програми має включати пункти, відображені на малюнку 3.

  малюнок 3

  У процесі підготовки програми розробляється концепція, різні сценарії і прогнози, застосовуються різноманітні аналітичні методи.

  Після завершення розробки проекту програми держзамовник організовує узгодження передбачених в ньому заходів і джерел фінансування з федеральними міністерствами і відомствами, органами влади суб'єктів федерації, підприємницькими структурами виконавець програми. Проводиться експертиза проекту, а за результатами - відповідне доопрацювання.

  До числа основних недоліків практики розробки і особливо реалізації регіональних програм слід віднести:

  1) вибіркове здійснення заходів програм, що змінює їх первісний задум, структуру і кінцеві цілі;

  2) відставання в створенні механізмів реалізації, особливо фінансових (гарантийно-заставних фондів, «наповнення» іноземних кредитних ліній і т.д.);

  3) слабка координація між федеральними цільовими програмами, паралельно здійснюваними на певній території;

  4) відсутність зафіксованих правил розподілу обмежених фінансових коштів між окремими програмами;

  5) недостатній контроль за використанням бюджетних коштів, що виділяються на програми, і за відповідністю отриманих результатів цілям програм.

  1.2 Методика розробки регіональних цільових програм

  Розробка регіональної програми - це цілеспрямований процес мобілізації всіх можливостей регіону.

  Типова структура програми включає: характеристику проблеми, основні цілі і завдання, систему заходів, ресурсне забезпечення, механізм реалізації, організаційний аспект, способи управління і контролю за ходом її реалізації, а також оцінку очікуваної ефективності та соціально-економічних наслідків від реалізації програми.

  Для регіональних програм також розробляються паспорт програми, техніко-економічне обґрунтування, бюджетна заявка (для програм, що фінансуються з бюджету).

  Рішення великомасштабних міжгалузевих (галузевих) і регіональних проблем, як правило, пов'язане з розробкою і реалізацією федеральних цільових програм, які слід розглядати в якості одного із засобів структурної та регіональної політики держави.

  Програми, що розробляються на будь-якому рівні управлінської ієрархії, повинні містити:

  а) перелік основних, що вирішуються нею завдань;

  б) сукупність і послідовність заходів, за допомогою яких вона реалізується;

  в) розрахунок прямих та непрямих (пов'язаних) витрат всіх основних видів використовуваних при здійсненні цих заходів ресурсів;

  г) розподіл завдань за термінами і виконавцям.

  Програми економічного і соціального розвитку суб'єктів Російської Федерації (регіональні програми) на відміну від федеральних цільових програм розробляються і реалізуються суб'єктами Російської Федерації, які самі визначають цілі і завдання таких програм, порядок їх розробки і механізм реалізації. Затвердження зазначених програм здійснюється відповідно до п. «Г» п. 2 ст.5 Федерального закону «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації» від 6 жовтня 1999 року № 184-ФЗ (зі зміною і доповненням 2016 року) [2].

  Програмна розробка рішення проблем на рівні регіональних програм здійснюється відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації і прогнозом соціально-економічного розвитку відповідної території і визначаються на основі цих прогнозів пріоритетами.

  У регіональних програмах враховуються цілі соціально-економічного розвитку відповідного регіону, напрямки структурної і науково-технічної політики, законодавчих та інституційних перетворень, прогнози розвитку регіональних і загальнодержавних потреб, результати аналізу економічного, соціального та екологічного стану суб'єкта Російської Федерації і країни в цілому, а також міжнародні домовленості.

  При відборі конкретних виробничих об'єктів і проектів основним фактором є не порушення рівних конкурентних умов та можливість забезпечити максимальну економічну та бюджетну ефективність.

  Пріоритет мають ті проекти і виробничі об'єкти, де надання бюджетних коштів передбачається в основному на поворотній основі і може спричинити найбільший приплив позабюджетних коштів, в тому числі іноземних інвесторів.

  Можна виділити наступні основні етапи розробки цільових програм - малюнок 4.

  малюнок 4

  Тепер про кожен етап по докладніше.

  1) вибір об'єкта програми - об'єкт він повинен представляти стратегічний пріоритет, забезпечувати перелом траєкторії руху даного об'єкта; програма не повинна носити занадто широкий характер, охоплюючи план розвитку цілої галузі, але і не бути надмірно вузької, не забезпечуючи прориву;

  2) побудова «дерева цілей» - по кожної відібраної програмою визначаються генеральна мета, що конкретизують її цілі першого, другого, а якщо буде потрібно, то і третього рівнів. Цілі слід формулювати максимально конкретно, уникати формулювань на кшталт «підвищити рівень», «розширити» і т.п., виконання яких неможливо перевірити;

  3) обгрунтування системи заходів, необхідних для досягнення цілей програми, адресність цих заходів (хто і коли повинен їх виконати), побудова в разі необхідності мережевого графіка реалізації програми, визначення критичного шляху;

  4) структуризація програми, визначення підпрограм, блоків проектів і окремих проектів. Він повинен забезпечити певний програмний результат. При цьому визначається набір першочергових проектів, їх виконання розподіляється по роках реалізації програми з урахуванням значущості для кінцевого результату наявних ресурсів;

  5) оцінка ресурсів (перш за все на НДДКР та інвестицій), необхідних для виконання проектів, підпрограм і програми в цілому, можливих джерел фінансування та умов їх надходження (власні кошти, кредити, випуск акцій, бюджетна підтримка і т.п.);

  6) маркетингові дослідження, визначення можливого обсягу випуску, цін та ефективності програмних продуктів, термінів окупності проектів, підсистем і програми в цілому. Явно збиткові проекти і програми виключаються;

  7) створення цільових оргструктур, підготовка кадрів. Зазвичай створюється цільова оргструктура для реалізації програм. По кожній підпрограмі, а також по кожному проекту визначаються замовник, науковий керівник (генеральний конструктор) і директор;

  8) контроль і приймання робіт. Необхідно здійснювати позапрограмний контроль за ходом і результатом виконання програми, з тим щоб своєчасно внести в неї корективи, проводити приймання кожного закінченого проекту, підсистеми, кожної черги програми, зіставляючи отримані результати з заданими цілями і проектом [4].

  Розробка і реалізація цільових програм здійснюється на підставі «Порядку розроблення та реалізації федеральних цільових програм і міждержавних цільових програм, в здійсненні яких бере участь Росія», затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 02.03.2016 № 594.

  Важлива умова розробки цільових програм - правильне визначення пріоритетів для кожного періоду часу і об'єктів управління різного рівня. На макрорівні важливо визначити головні соціально-економічні завдання розвитку народного господарства. На рівні галузей і регіонів - пріоритети, щоб забезпечити досягнення основних завдань держави (вони повинні бути основними і для цього рівня), і пріоритети, не пов'язані з ними.

  Пріоритети можна розділити на групи:

  1) структурні пріоритети - розвиток окремих галузей або регіонів;

  2) пріоритети науково-технічного прогресу;

  3) соціальні пріоритети;

  4) пріоритети в області вдосконалення управління і господарського механізму.

  Особливо виділяються надзвичайні програми, що розробляються для екстремальних ситуацій, наприклад, для ліквідації наслідків стихійних лих, пом'якшення насувається соціального вибуху, відновлення зруйнованого війною господарства і ін. Особливість таких програм - висока частка адміністративних методів в механізмі їх реалізації.

  1.3 Механізм реалізації цільових програм

  Замовник програми несе відповідальність за своєчасну, якісну підготовку і реалізацію цільової програми, готує вихідне завдання на її формування, управляє діями розробників, здійснює управління виконавцями програми після її затвердження, забезпечує ефективне використання коштів, що виділяються на реалізацію програми.

  Замовник цільової програми:

  а) здійснює відбір виконавців робіт, послуг, постачальників продукції по кожному програмному заходу, відбір здійснюється на конкурсній основі, з подальшим укладенням договору (контракту);

  б) погоджує з основними зацікавленими учасниками програми можливі терміни виконання заходів, обсяги та джерела фінансування. По заходам, які передбачають фінансування за рахунок коштів позабюджетних джерел або бюджетів суб'єктів Російської Федерації (в разі, якщо в цільову програму включені міжрегіональні і регіональні цільові програми), підписуються угоди (договори) про наміри між замовником програми і підприємствами, організаціями, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації;

  в) організовує при необхідності проведення спеціалізованої експертизи проекту цільової програми та за результатами експертизи виробляє його доопрацювання [3].

  У цільовій програмі необхідно забезпечити ув'язку всіх програмних заходів і черговість їх проведення з планованими обсягами фінансових ресурсів. А також список і узгодженість між собою галузевих і регіональних завдань, які необхідно вирішити. На найближчі один - два роки повинні бути конкретизовані програмні заходи, їх фінансування, бізнес - план з соціально-економічними та техніко-економічними обґрунтуваннями.

  Концепція рішення програмної проблеми повинна визначати варіанти її вирішення, формувати основні цілі та завдання відповідної цільової програми, обгрунтовувати етапи і найбільш ефективні напрямки її реалізації та необхідні для цього обсяги ресурсів.

  На федеральному рівні цільові програми і державні замовники затверджуються Урядом Російської Федерації, а на регіональному - урядом республіки або адміністрацією області.

  Державні замовники забезпечуються фінансовими ресурсами в обсязі, що встановлюється бюджетом, і відповідальні за реалізацію цільових програм.

  Взаємодія декількох державних замовників по одній програмі здійснює державний замовник - координатор, який визначається Адміністрацією регіону або Урядом Російської Федерації.

  Після затвердження цільової програми державний замовник на основі угод (договорів) про наміри і з урахуванням обсягів фінансування за рахунок коштів федерального бюджету на черговий фінансовий рік укладає з виконавцями програми державні контракти на фінансування цільової програми з позабюджетних джерел, бюджетів суб'єктів Російської Федерації.

  Державний замовник цільової програми може на договірній основі передавати підприємствам, організаціям і установам виконання частини своїх функцій на умовах, передбачених виконавчими органами влади.

  Державний замовник на конкурсній основі проводить відбір виконавців робіт або послуг. Організовує конкурс серед постачальників продукції по кожному конкретному заходу.

  Учасники програми та зацікавлені організації узгоджують терміни виконання заходів, обсяги продукції, що закуповується і устаткування, джерела фінансування. В умовах, коли гостро відчувається дефіцит фінансових коштів, при розробці програми виникає необхідність обмежити перелік заходів тільки тими, які безпосередньо спрямовані на досягнення сформульованої мети програми обраним шляхом, тобто спрямовані на вирішення даних конкретних завдань.

  При розробці програми, як правило, може бути сформульований інший підхід, інший набір реалізують мету завдань, у вирішенні яких подібні заходи будуть мати важливе значення, і вони повинні бути включені в таку програму.

  Важливість заходів визначається або на підставі порівняння кількісних показників ефективності, або за вкладом в досягнення показників вищестоящої мети. У тих випадках, коли для заходів не можуть бути визначені кількісні характеристики, то важливість таких заходів визначається експертним шляхом. В результаті всі заходи виявляються ранжируваних за важливістю щодо конкретних цілей. При розподілі ресурсів в першу чергу забезпечуються ними найбільш важливі заходи, а решта - в міру знаходження додаткових коштів.

  Кожен захід має мати вказівку на очікуваний від його проведення результат. Цей результат також може служити критерієм порівняння ефективності конкретних дій.

  Заходи повинні бути реальні для виконання і за термінами, і за планованим результатам. Визначення цих показників вимагає від розробників програми певної частки відповідальності і відповідних розрахунків. Однак тільки в разі їх реальності ці показники будуть виконувати свою організуючу і контролюючу функцію.

  Всі кількісні показники системи цілей і реалізують їх заходів повинні бути узгоджені між собою. Досягнення певних цілей або показників по ряду заходів вимагає деяких додаткових умов. Таким умовою може бути залучення інших служб і відомств.

  Окремі заходи можуть зажадати додаткового технічного забезпечення або цілеспрямованого фінансування. Всі ці умови повинні бути вказані в переліку заходів, мати відповідні обґрунтування та розрахунки.

  Найважливішим розділом програми є опис механізму її здійснення - малюнок 5.

  малюнок 5

  Незважаючи на важливість цього розділу, часто розділ про механізм реалізації програми замінюється переліком заходів, націлених на досягнення намічених результатів, або зводиться до перерахування функцій органу управління програмою. Програми, в яких висвітлюються конкретні економічні регулятори, зустрічаються рідко. І практично немає програм, де ці регулятори погоджувалися б із цільовими установками. Ця обставина є однією з причин, по якій більшість програм реалізується з порушенням термінів.

  Тому рекомендовані в ході реалізації програми економічні регулятори повинні бути попередньо оцінені з точки зору їх сумісності з уже діючими на конкретній території економічними регуляторами. В іншому випадку несумісні набори економічних регуляторів можуть змінити мету і сферу застосування передбаченого в програмі методу регулювання і привести до несподіваного для розробників програми результату.

  Розробка комплексних цільових програм спрямована на забезпечення тісної взаємодії та поєднання галузевого та територіального аспектів, подолання відомчих бар'єрів при забезпеченні розвитку територій регіону.

  Глава 2. Аналіз реалізації цільових державних програм на території Калінінградської області

  2.1 Аналіз соціально-економічного розвитку Калінінградської області

  Калінінградська область (територія - 15,1 тис. Кв. Кілометрів, населення - 941,1 тис. Осіб, з них 77 відсотків - городяни) є унікальним регіоном за своїм географічним положенням. Це єдиний суб'єкт Російської Федерації, ізольований від основної частини країни територією 2 інших держав, що ускладнює взаємодію Калінінградській області з іншими російськими регіонами і створює чимало пов'язаних з цим проблем. У той же час близькість до промислово розвиненим країнам Європи, потенційним ринкам збуту і джерел інвестицій є конкурентною перевагою області.

  У Калінінградській області створена особлива економічна зона. Область є частиною регіону Балтики, що визначає її стратегічний потенціал для Росії з урахуванням тієї обставини, що "Балтійський пояс зростання" найбільш динамічний простір сучасної Європи, а Північно-Західний федеральний округ є ключовим для розвитку всієї російської економіки.

  Калінінградська область має в своєму розпорядженні істотними природними ресурсами. На її території знаходиться єдине в світі промислове родовище бурштину, де зосереджено понад 90 відсотків його світових запасів, є перспективні запаси високоякісної низько сірчистої нафти, бурого вугілля, торфу, кам'яної солі, будівельних матеріалів і мінеральних вод з мінералізацією до 50 грамів солей на літр. Основу економіки області складає промисловість, яка формує 30,1 відсотка валового регіонального продукту (дані 2013 року). Торгівля і комерційна діяльність в частині надання послуг становлять 14,5 відсотка валового регіонального продукту, неринкові послуги - 11,2 відсотка, будівництво - 10 відсотків, транспорт - 8,5 відсотка, сільське господарство - 5,6 відсотка, інші галузі, включаючи чисті податки на продукти, складають 14,9 відсотка валового регіонального продукту. Темпи зростання валового регіонального продукту Калінінградській області значно перевищують темпи зростання валового регіонального продукту сусідніх країн. Середній темп приросту валового регіонального продукту Калінінградській області в 2011 - 2013 роках склав 8,75 відсотка в рік.

  У 2010 - 2013 роках частка промислової продукції Калінінградській області в економіці Російської Федерації зросла з 0,3 відсотка до 0,56 відсотка, частка сільськогосподарської продукції - з 0,47 відсотка до 0,54 відсотка.

  У структурі промисловості за даними за 2012 рік домінуюче становище займають машинобудування і металообробка - 36,5 відсотка, харчова промисловість (в основному представлена ​​рибною промисловістю) - 30,2 відсотка, паливна промисловість - 11,1 відсотка, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість - 9,5 відсотка, електроенергетика - 6,2 відсотка.

  Традиційно однією з провідних галузей промисловості області є рибна. Калінінградська область має унікальний рибогосподарським комплексом, що забезпечує виробництво понад 13 відсотків загальноросійської товарної харчової рибної продукції і 34 відсотків рибних консервів країни.

  Загальний улов риби в 2013 році склав 290 тис. Тонн. Основним районом промислу є Північно-Східна Атлантика (більш 75,8 відсотка загального обсягу вилову). Виробництво рибних консервів і пресервів на рибопереробних підприємствах області за 2013 рік збільшилася на 5,1 відсотка і склала 284 млн. Умовних банок.

  Валова продукція сільського господарства в 2013 році склала 8,1 млрд. Рублів, або 0,54 відсотка загального обсягу по Російської Федерації. Провідні напрямки сільського господарства - молочне і м'ясне тваринництво, вирощування картоплі та овочів, птахівництво і хутрове звірівництво.

  Сільськогосподарське виробництво ведеться в умовах підвищеного зволоження на низинних землях, частина яких розташована нижче рівня моря і захищена дамбами. Як показує досвід попередніх років, наявний агропотенціал забезпечує більш високу економічну ефективність виробництва в порівнянні з більшістю нечорноземних регіонів країни. Розвивається в аналогічних умовах польське і литовське сільське господарство, досвід яких слід враховувати і розвивати, зараз значно ефективніше.

  Розвиток транспортного комплексу є одним з безумовних пріоритетів розвитку Калінінградської області. В рамках Програми воно ведеться за такими основними напрямками: раціональна спеціалізація в рамках участі Калінінградській області в процесі транспортних перевезень по території Російської Федерації, держав - учасниць СНД і держав - членів Європейського союзу; стійке регулярне внутрішньообласному сполученні між населеними пунктами.

  У структурі вантажообігу портів в даний час переважають експортні вантажі (91 відсоток загального вантажообігу в 2013 році) - нафта і нафтопродукти, чорні метали, хімічні добрива, вугілля і кокс, зерно, феросплави і ін.

  З урахуванням сформованої політичної та економічної ситуації підвищилася роль зовнішньої торгівлі в економіці області. У 2014 році зовнішньоторговельний оборот виріс в порівнянні з 2010 роком в 2,3 рази і склав 3223,7 млн. Доларів США, в тому числі експорт - 606,9 млн. Доларів США (зростання в 1,17 рази), імпорт - 2616 , 8 млн. доларів США (зростання в 3 рази).

  Таке суттєве зростання обороту зовнішньої торгівлі і вантажообігу обумовлений ув'язненням міждержавних угод, що визначають раціональну спеціалізацію ряду портів басейну Балтійського моря.

  Середньорічна чисельність зайнятих в економіці області Калінінграда збільшилася з 614,1 тис. Осіб у 2010 році до 618,2 тис. Осіб у 2014 році.

  Демографічна ситуація в області за останні роки характеризується підвищенням рівня народжуваності, рівня смертності і при цьому зростанням природного спаду населення, яка в 2013 році досягла 9,1 осіб на 1 тис. Населення. Залишаються дуже високими показники смертності населення працездатного віку.

  В системі освіти, що зберігає в цілому відносно високий рівень, наростає тенденція розвитку платних форм навчання, особливо в закладах вищої та дещо менше середньої спеціальної освіти, за рахунок чого забезпечується все більша частка фінансування установ.

  Збільшиться значимість туристично-рекреаційного комплексу регіону, розташованого на перетині провідних європейських туристичних маршрутів. У сферу туристичної діяльності крім узбережжя Балтійського моря і р Калінінграда увійдуть багато малі міста області. Випереджальний розвиток отримає будівництво інфраструктурних об'єктів м Калінінграда в зв'язку з проведенням чемпіонату світу з футболу 2018 року. Для досягнення цілей і завдань, визначених у стратегії і програми соціально-економічного розвитку області в Калінінградській області був розроблений і реалізується набір цільових програм, що представляють собою ув'язаний за завданнями, ресурсів і термінів здійснення комплекс соціально-економічних, організаційно-господарських та інших заходів, що забезпечують ефективне вирішення системних проблем в галузі державного, економічного, екологічного, соціального і культурного розвитку регіону. (Додаток 1)

  Основні напрямки створення потенціалу довгострокового економічного зростання регіону на найближчі роки задані в «Стратегії соціально-економічного розвитку Калінінградської області на середньо- і довгострокову перспективу» і «Програмі соціально-економічного розвитку Калінінградської області на 2007-2016 роки». (Додаток 2)

  Розвиток інноваційної сфери, енергетики, траспортно-логістичного комплексу, туризму, сільського господарства і харчової промисловості визначено як пріоритети економічної політики регіонального уряду на найближчі роки.

  За словами Губернатора КО Н. Цуканова, унікальне геополітичне положення визначає ту особливу роль, яку відводить нашому регіону керівництво держави, в тому числі, в інтеграційних процесах між Росією і Євросоюзом. «На території області планується створити сім промислових зон, чотири вже знаходяться у високому ступені готовності ... виникнуть виробництва, що представляють нові кластери регіональної економіки, наприклад, хімічна промисловість та високотехнологічна електроніка». Микола Цуканов: Калінінградська область - "повпред" Росії в Європі. Інтерв'ю РІА Новини. http://ria.ru/interview/20110811/415848972.html

  2.2 Аналіз реалізації цільової державної програми «Червонопрапорний муніципальний район» (2012-2015 роки)

  Рішенням №28 від 29.03.2012г. районної Ради депутатів МО «Червонопрапорний муніципальний район» затверджена муніципальна цільова програма підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва на території муніципального освіти «Червонопрапорний муніципальний район на 2012 - 2015 роки.

  Метою даної програми є створення сприятливих економічних та організаційних умов на території Червонопрапорного району для розвитку і підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва.

  У 2013 році на реалізацію програмних заходів було передбачено 150 тис. Рублів з місцевого бюджету. В рамках відкритого конкурсу, проведеного державним автономним установою Калінінградській області «Фонд підтримки підприємництва», відповідно до постанови Уряду КО від 23.04.2012г. №279 «Про реалізацію заходів, передбачених цільовою програмою Калінінградській області« Основні напрямки підтримки малого і середнього підприємництва в Калінінградській області на 2009-2013 роки »адміністрацією МО« Червонопрапорний муніципальний район »була залучена субсидія для фінансового забезпечення заходів щодо підтримки малого та середнього підприємництва. Розмір субсидії - 1350 тис. Руб. Разом на підтримку малого і середнього підприємництва на території Червонопрапорного району в 2013 році - 1500 тис. Руб.

  На сьогоднішній день малий бізнес в МО «Червонопрапорний муніципальний район» продовжує розвиватися динамічно і, поряд з великими підприємствами, забезпечує насичення ринку товарами і послугами власного виробництва, створення нових робочих місць, поповнення дохідної частини районного бюджету.

  Аналіз стану і розвитку малого підприємництва свідчить про збереження позитивних тенденцій.

  Внесок малого бізнесу в соціально-економічний розвиток району з кожним роком стає більш вагомим. Збільшується загальна кількість суб'єктів малого підприємництва і чисельність працюючих в даному секторі економіки. Зростає обсяг продукції, що випускається, робіт і послуг, їх асортимент. регіональний калінінградський державний

  Кількість малих підприємств до кінця 2013 року складе 307 одиниць.

  Більшість з них діють в наступних галузях: сільське господарство (51,1%), оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (38,7%); промисловість і будівництво по 12%, транспорт і зв'язок (7,2%).

  2.3 Аналіз реалізації будівництва міжнародного морського терміналу з прийому круїзних і вантажопасажирських суден в місті Піонерському (2014-2018 роки)

  Уряд РФ прийняв рішення про виділення в рамках федеральної цільової програми «Розвиток транспортної системи Росії» коштів на будівництво морської портової інфраструктури в морському порту Калінінград. Про це інформує офіційний сайт кабінету міністрів. У Калінінградській області будуть побудовані термінали для круїзних лайнерів і великих вантажних суден, а також яхтова стоянка. Вартість проекту складає 8,9 мільярда рублів.

  На першому етапі будівництва планується спорудити пасажирський термінал і стоянку для яхт в місті Піонерському. Після цього в районі селища Бурштиновий буде побудований глибоководний порт, здатний приймати океанські вантажні судна. Загальний пасажиропотік нового порту може перевищувати 1,1 мільйона осіб на рік.

  Як повідомив керівник «Росморпорт» Андрій Тарасенко, на місці вже почалися геологічні вишукування для проведення проектних робіт. Для прискорення будівництва розглядається варіант поетапного виходу документації з держекспертизи.

  За попередніми прогнозами підприємства, морський термінал може забезпечити пасажиропотік до 300 тисяч осіб на рік, конкуруючи з Ригою і Клайпедою.

  5 грудня 2014 року, між ФГУП «Росморпорт» і урядом Калінінградській області укладено угоду про взаємодію при проектуванні об'єктів, передбачених проектом «Будівництво міжнародного морського терміналу для прийому круїзних і вантажопасажирських суден в м Піонерський Калінінградської області».

  21 серпня 2015 року відбувся візит Міністра транспорту Російської Федерації М.Ю. Соколова в Калінінградську область, в ході якого було розглянуто питання про будівництво терміналу. За підсумками візиту заступнику Міністра транспорту Російської Федерації В.А. Олерскій доручено спільно з Росморрічфлотом, ФГУП «Росморпорт» і Урядом Калінінградській області відкоригувати мережевий план-графік по реалізації проекту «Будівництво Міжнародного морського терміналу з прийому круїзних і вантажопасажирських суден в м Піонерський Калінінградської області» з метою завершення будівельних робіт і введення в експлуатацію терміналу в термін до 1 червня 2018 року.

  Глава 3. Аналіз результатів і прогноз реалізації програми

  3.1 Результати цільової державної програми «Червонопрапорний муніципальний район» (2012-2015 роки)

  Реалізація програмних заходів здійснювалась за такими напрямками і в рамках кожного напрямку виконувались наступні заходи:

  Створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва:

  - проведення котирувань і торгів саме для суб'єктів малого підприємництва - за 2013 рік 5 (п'ять) торгів і запитів котирувань;

  - для формування сприятливого економічного середовища, що стимулює розвиток малого бізнесу, нормативно-правовими актами адміністрацій поселень у 2013 році визначені межі прилеглих до об'єктів територій, де заборонена роздрібна торгівля алкогольної продукції.

  - затверджено перелік муніципального майна, призначений для передачі в оренду суб'єктам малого і середнього підприємництва;

  - в рамках Федерального закону №159-ФЗ від 22 липня 2008 року «Про особливості відчуження нерухомого майна, що перебуває у державній власності суб'єктів Російської Федерації або в муніципальній власності та орендованого суб'єктами малого та середнього підприємництва, і про внесення змін до окремих законодавчих актів РФ» , 14 орендарів муніципального майна скористалися правом викупу орендованого майна в розстрочку на 3 роки. Станом на 01.11.2013 року орендарями муніципального майна залишаються 6 підприємців.

  Майнова підтримка підприємництва:

  В рамках даного напрямку адміністрацією МО «Червонопрапорний муніципальний район» було оголошено два відкритих конкурсу на надання субсидій суб'єктам малого і середнього підприємництва Червонопрапорного району на реалізацію бізнес проектів.

  - в лютому 2013 року в конкурсі розігрувалися 500 тис. Руб. Переможцями визнано 11 суб'єктів малого і середнього підприємництва. Всім було виділено по 45455 руб. Бізнес - проекти були представлені в різних сферах: харчова промисловість, тваринництво, рослинництво, надання транспортних послуг тощо На сьогоднішній момент повністю реалізовані і здані звіти по 5 проектам.

  - в жовтні 2013 року в конкурсі розігрувався 1 млн. Руб., Де були підтримані 10 підприємців. З кожним був укладений договір на надання фінансової підтримки на безоплатній та безповоротній основі у вигляді цільової субсидії в розмірі 100 тис. Руб. Термін реалізації проектів до 25 грудня 2013р.

  Після надання звітів, відділом буде проведений моніторинг і оцінка їх економічної і соціальної ефективності.

  За період дії Програми підтримки та розвитку малого підприємництва з коштів бюджету міста (станом на 01.11.2013) профінансований 21 бізнес-проект суб'єктів малого підприємництва на загальну суму 1500 тис. Рублів.

  В рамках реалізації даного напрямку в 2014 році планується виділити 1 млн. Руб .: 100 тис. Руб. з місцевого бюджету та 900 тис. руб. з обласного.

  Адміністрацією МО «Краснознаменське міське поселення» в призначені терміни подана заявка в державне автономні установа Калінінградській області «Фонд підтримки підприємництва» на 900 тис. Руб. з співфінансування з місцевого бюджету в розмірі 100 тис. руб ..

  Консультаційна та інформаційна підтримка суб'єктів МСП:

  - З метою підвищення інформаційного забезпечення суб'єктів малого підприємництва в період реалізації Програми в засобах масової інформації та на офіційному сайті адміністрації району в мережі Інтернет регулярно публікувалися матеріали з актуальних питань підприємництва:

  - нормативно-правові акти, що регламентують діяльність суб'єктів малого підприємництва;

  - інформація про проведені адміністрацією району аукціонах, конкурсах і котируваннях цін, про проведення торгів з продажу муніципального нерухомого майна, виставок-ярмарків, в тому числі міжрегіональних;

  - статті з роз'ясненнями основних напрямків підтримки малого бізнесу, спрямовані на формування позитивного іміджу підприємницької діяльності;

  - періодично публікувалися матеріали, що висвітлюють проблемні питання підприємницької діяльності.

  - Велася консультаційна робота з підприємцями з питань отримання ЕЦП і реєстрації на торгових електронних майданчиках для участі в електронних аукціонах, що проводяться державними та державними замовниками в Калінінградській області;

  Рекламно-виставкова діяльність:

  - організація сільськогосподарських ярмарків на території Червонопрапорного району;

  - участь в обласній рекламно-виставкової ярмарку в м Калінінграді.

  3.2 Прогнози по будівництву міжнародного морського терміналу з прийому круїзних і вантажопасажирських суден в місті Піонерському (2014-2018 роки)

  Реалізація об'єкта підніме на новий рівень розвиток водного туризму і забезпечить транспортну доступність регіону. Уряд Калінінградської області координує роботу і надає всі заходи підтримки для прискорення робіт », - сказав, відкриваючи нараду, Олександр Рольбінов.

  Зокрема, буде забезпечено своєчасне підведення комунікацій. На наступний рік в обласному дорожньому фонді також закладені кошти на проектування під'їзної дороги до морського терміналу. У перспективі планується реконструкція вулично-дорожньої мережі Піонерського для забезпечення транспортного сполучення з портом.

  «Будівництво морського пасажирського терміналу дозволить зняти існуючі обмеження на заходження суден в регіон і забезпечить надійне поромне сполучення з основною територією Росії. Мінтрансом РФ поставлено завдання забезпечити прийом круїзних суден до початку чемпіонату світу з футболу 2018 року. Таким чином, своєчасна реалізація даного проекту є дуже важливим питанням для регіону », - зазначив в.о. заступника голови.

  За попередніми прогнозами підприємства, морський термінал може забезпечити пасажиропотік до 300 тисяч осіб на рік, конкуруючи з Ригою і Клайпедою.

  Олександр Рольбінов також зазначив, що реалізація об'єкта приверне потенційних інвесторів: «Бізнес вже чекає рішень по терміналу і заявляє про готовність інвестування в туристичні об'єкти та створення прогулочно-рекреаційної зони».

  Розвиток перевезень, забезпечення транспортного сполучення з основною територією РФ, обслуговування морської вантажопасажирської лінії на основі екраноплан технікі2011-2020.

  висновок

  Сформована за роки реформ соціальна ситуація в Калінінградській області, присутні хороші суспільно прийнятних умови життєдіяльності, є поштовхом для формування соціально-економічних умов стійкого розвитку.

  В даний час в Калінінградській області за ступінню виконуються на мічені заходи щодо поліпшення різних сфер, наприклад, такі як освіта, транспортні перевезення, муніципальні служби і ін.

  Програми, в яких висвітлюються конкретні економічні регулятори, зустрічаються часто. І практично всі програми, погоджуються з цільовими установками. Ця обставина є однією з причин, по якій більшість програм реалізується з поставленими термінами.

  Рекомендовані в ході реалізації програми економічні регулятори повинні бути попередньо оцінені з точки зору їх сумісності з уже діючими на конкретній території економічними регуляторами. В іншому випадку несумісні набори економічних регуляторів можуть змінити мету і сферу застосування передбаченого в програмі методу регулювання і привести до несподіваного для розробників програми результату.

  Розробка комплексних цільових програм спрямована на забезпечення тісної взаємодії та поєднання галузевого та територіального аспектів, подолання відомчих бар'єрів при забезпеченні розвитку територій регіону.

  Сформована практика організації інвестування соціального розвитку та інженерного облаштування територій в силу недостатності оподатковуваної бази регіонального та місцевих бюджетів для фінансування витрат вдаюся до вищому владі для отримання бюджету на конкретні проекти.

  Список використаних джерел

  1.Закон Калінінградської області від 14. 09. 2013 N 1446/240-Ш-ОЗ (ред. Від 11. 05. 2014 року) "Про обласну цільову програму" Соціальний розвиток муніципальних служб до 2016 року "(прийнятий постановою Законодавчих Зборів Калінінградській області від 18 . 08. 2015 N 1446)

  2. Федеральний закон «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації» від 6 жовтня 2014 року № 184-ФЗ;

  3. Андрєєв А. В. Основи регіональної економіки. - М .: КНОРУС, 2013. 334 с .;

  4. Регіональна економіка і управління. / Під ред. Е. Г. Коваленко, Г. М. Зінчук, С. А. Кочеткова - СПб .: Питер, 20014. - 288 с.

  5. Гранберг А. Г. Основи регіональної економіки. - М .: ГУ ВШЕ, 2013. - 495 с .;

  6 . виступ Олександр Рольбінов про Будівництво морського порту в г.Піонерске : « Морський термінал в Піонерському поліпшить транспортну доступність регіону », 201 5 м, м Калінінград

  7. Агафонов В.А. Аналіз стратегій і розробка комплексних програм. - М .: Наука. 2014.

  8.Целевие програми розвитку регіонів: рекомендації щодо вдосконалення розробки, фінансування та реалізації. / Зб. науч. тр.отв. ред. д.е.н. Любовний В.Я., К.г.н. Зайцев І.Ф. , К.е.н. Ушаков А.К. , К.е.н. Пчелинцев Т.А. / МОНФ-2000

  9. Офіційний сайт уряд КО: http://gov39.ru

  Додаток 1

  Паспорт Програми соціально-економічного розвитку Калінінградської області на 2012-2016 роки

  Найменування програми

  Програма соціально-економічного розвитку Калінінградської області на 2012-2016 роки

  Підстава для розробки програми

  Розпорядження Уряду Російської Федерації від 14 червня 2001 року №800-р Наказ Мінекономрозвитку від 17 червня 2002 року №170 Закон Калінінградської області від 26 вересня 2006 року №54 «Про організацію стратегічного планування в Калінінградській області» Стратегія соціально-економічного розвитку Калінінградської області на середньо - і довгострокову перспективу.

  Державний замовник програми

  Уряд Калінінградської області

  Основні розробники програми

  Міністерство економіки Калінінградської області, виконавчі органи державної влади Калінінградської області, Калінінградська обласна Дума, Академія народного господарства при Уряді Російської Федерації, Інститут економіки міста, Центр стратегічних розробок Північно Захід.

  Основні цілі програми

  Основна мета програми: забезпечення підвищення якості життя, динамічного і сталого економічного зростання на основі розвитку і максимального використання потенціалу регіону. Цілі програми: 1. Досягнення рівня життя і якості середовища, сумірною зі стандартами європейського оточення; 2. Досягнення ефективної конкурентоспроможності Калінінградській області в макро-регіоні Балтики; 3. Створення ефективної системи державного управління процесами регіонального розвитку.

  Основні завдання програми

  1. Створення сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату шляхом проведення інституційних перетворень; 2. Формування комфортного соціального клімату на території області; 3. Проведення ефективної промислової політики; 4. Розвиток транспортної та енергетичної інфраструктури, інфраструктури зв'язку та доступу до сучасних інформаційних технологій, як сполучної ланки в міжрегіональних і міжнародних зв'язках; 5. Розвиток туристично-рекреаційного комплексу, інфраструктури гостинності та формування привабливого образу регіону.

  Терміни і етапи реалізації програми

  Термін реалізації Програми - 2007 - 2016 роки Програма включає два етапи: · перший етап з 2007 по 2012 роки; · Другий етап з 2012 по 2016 роки.

  Перелік підпрограм і основних заходів

  Програма не включає підпрограм. Основні програмні заходи наведені в додатку 2.

  Основні виконавці підпрограми і основних заходів

  Органи державної влади Калінінградської області, органи місцевого самоврядування Калінінградській області. Підприємства та установи. Підрядні організації, постачальники обладнання визначаються на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства

  Обсяги та джерела фінансування Програми

  Загальний обсяг фінансування заходів програми 425975,627млн. руб., в тому числі: Обласний бюджет 22556,902 млн. руб. Бюджети муніципальних утворень 8808,381 млн. Руб. Позабюджетні кошти 217669,526 млн. Руб.

  Система організації контролю за виконанням програми

  Здійснюється Урядом Калінінградській області і Калінінградської обласної Думою відповідно до повноважень, встановлених федеральним і обласним законодавством.

  Очікувані кінцеві результати реалізації програми

  Підвищення рівня економічної, підприємницької свободи в Калінінградській області. Підвищення ефективності державного управління. Приріст інвестицій в економіку Калінінградській області в середньому не менше ніж на 15-20% в рік. Зростання обсягів виробництва в середньому не менше ніж на 15-20% в рік. Зростання обсягу валового регіонального продукту в середньому не менше ніж на 7% в рік. Збільшення обороту роздрібної торгівлі до 146 млрд. Руб. в 2011 році і 460 млрд. руб. в 2016 році. Зростання доходів консолідованого бюджету Калінінградської області в 4-5 разів. До 95,7 млрд. Руб. в 2016 році. Створення за період 2013- 2016 роки 100 тисяч робочих місць. Зростання середньодушових місячних доходів населення до 17,7 тис. Рублів в 2013 році і 27,7 тис. Руб. в 2016р.

  Додаток 2

  «Програмні заходи»

  Найменування і зміст заходу

  Очікувані результати

  Регіональна цільова програма «Розвиток системи соціального захисту населення та вдосконалення трудових відносин на 2007-2015 роки»

  скорочення масштабів бідності, стабільне підвищення якості життя населення області; підвищення ефективності системи соціального захисту та соціального обслуговування, в першу чергу - громадян похилого віку та інвалідів; забезпечення продуктивної зайнятості населення; забезпечення права працівників на здорові і безпечні умови праці; зміцнення і розвиток інституту сім'ї; розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в системі соціального захисту населення; зниження соціальної напруженості в суспільстві.

  1. Розвиток ринкового середовища.

  1.1.Разработка пропозицій щодо вдосконалення правового поля, що забезпечує розвиток малого підприємництва на регіональному рівні, усунення протиріч між законодавчими актами. Виявлення та усунення порушень підзаконними актами положень чинних законів і нововведених актів. (2007-2016)

  Удосконалення правового поля, що забезпечує розвиток малого підприємництва на регіональному рівні.

  1.2. Субсидування частини витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків за кредитами, залученими на строк не більше 3 років в російських кредитних організаціях, що знаходяться на території Калінінградської області з метою зміцнення становища малих підприємств на ринку кредитних ресурсів, забезпеченні доступу суб'єктів малого підприємництва до банківських ресурсів. (2007 -2016)

  Зміцнення становища малих підприємств на ринку кредитних ресурсів. Забезпечення доступу суб'єктів малого підприємництва до банківських ресурсів

  1.3. Субсидування частини витрат СП з оренди виставкових площ для участі у виставково-ярмаркових заходах. (2007-2016)

  Створення умов для представлення товарів (робіт, послуг), що виробляються суб'єктами малого підприємництва партнерам, укладення суб'єктами малого підприємництва договорів на поставку товарів (робіт, послуг), створення нових підприємств з виробництва товарів (робіт, послуг), залучення інвестицій.

  1.4. Надання на конкурсній основі субсидій на розвиток кредитних кооперативів, спілок, товариств взаємного кредитування та інших небанківських інститутів, що надають на поворотній основі кошти СМП. (2007-2016)

  Створення і розвиток системи, що забезпечує доступ суб'єктів малого підприємництва до позикових ресурсів (фонди, кредитні кооперативи, спілки, товариства взаємного кредитування, небанківські кредитні організації та ін.). Надання коштів під інвестиційні проекти суб'єктів малого підприємництва. Розширення географії дії організацій, що забезпечують стартові умови для підприємців-початківців. Залучення заощаджень населення для інвестування в малий бізнес

  1.5.Організація щорічної конференції «Мале підприємництво в Калінінградській області». (2007-2016)

  Підвищення ефективності роботи СМП.

  2.Развитие ринку праці.

  2.1.Формірованіе автоматизованої комплексної бази даних про стан і перспективи розвитку ринку праці області (2007-2016)

  Забезпечення проведення середньо- і довгострокових прогнозів потреби ринку праці у фахівцях певного профілю і планування їх підготовки

  2.2. Розвиток системи внутрішньовиробничого навчання персоналу, випереджаючого професійного навчання працівників, які підлягають вивільненню як найважливішого засобу підвищення їх конкурентоспроможності та професійної мобільності на ринку праці. (2007-2015)

  Підвищення конкурентоспроможності та професійної мобільності на ринку праці.

  2.3. Професійна підготовка і перепідготовка безробітних громадян (2007-2016)

  Забезпечення промисловості кваліфікованими кадрами, затребуваними на ринку праці регіону

  2.4. Організація проходження жителями області альтернативної цивільної служби на робочих місцях, що не користуються попитом на ринку праці. (2007-2015)

  Забезпечення робочих місць

  2.5. Підвищення заробітної плати працівників обласних державних установ з метою наближення її розмірів до рівня оплати праці у позабюджетної сфері (2007-2016)

  Підвищення рівня життя працівників бюджетних галузей

  3. Проведення міграційної політики.

  3.1. Реалізація заходів програми зі сприяння добровільному переселенню в Калінінградську область співвітчизників, які проживають за кордоном:

  - забезпечення переселенців "соціальним пакетом"

  - забезпечення діяльності міграційних центрів (2008-2016)

  Створення переселенцям рівних соціально-економічних умов з жителями області. Можливість первинного облаштування переселенців і надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових і організаційних проблем

  4. Формування системи соціальної допомоги.

  4.1. Впровадження комплексного підходу до надання допомоги малозабезпеченим громадянам через поєднання адресної підтримки з заходами їх соціальної інтеграції (2007-2016)

  Посилення адресності наданої допомоги, створення мотивації до подальшого самостійного життєзабезпечення

  4.2. Вжиття заходів щодо забезпечення зростання розміру соціальних виплат з випередженням рівня інфляції (2007-2016)

  Підвищення якості життя соціально незахищених категорій населення

  4.3. Надання допомоги муніципальних утворень в забезпеченні кожній малозабезпеченій сім'ї в сільській місцевості державною соціальною допомогою і субсидіями на оплату ЖКП відповідно до законодавства. (2007-2015)

  Поліпшення якості життя населення, скорочення бідності

  4.4. Забезпечення щорічного зростання регіональних допомог сім'ям з дітьми не нижче рівня інфляції (2007-2016)

  Підвищення якості життя сімей з дітьми

  5.Реформірованіе і розвиток системи ЖКГ.

  5.1. Об'єкти міста-курорту федерального значення Світлогорськ (2011-2016)

  Розвиток інфраструктури та зони відпочинку міста-курорту федерального значення

  5.2. Об'єкти теплових мереж та теплопостачання, Калінінградська область (2011-2016)

  Будівництво і реконструкція теплових мереж та об'єктів теплопостачання

  5.3. Об'єкти водопостачання області (2011-2016)

  Будівництво і реконструкція водозабірних споруд і об'єктів водопостачання області

  5.4. Об'єкти природоохоронних заходів, туристично-рекреаційного потенціалу Балтійської коси

  Проведення природоохоронних заходів, розвиток туристично-рекреаційного потенціалу Балтійської коси

  6. Морський транспорт.

  6.1. Будівництво об'єктів портової інфраструктури в Балтійському міському окрузі (2008-2016)

  Забезпечення спеціалізації портового господарства та інфраструктур в рамках загальної російської стратегії на Балтиці

  6.2. Морський контейнерний термінал, Балтійський міський округ (2011-2015)

  400-450 тис. Контейнерів на рік (в двадцятифутовому еквіваленті)

  6.3. Реконструкція бункерувальну бази під бункерування судів паливом і перевалку нафти на танкери, м Світлий (2007-2015)

  До 200 тис. Т / рік

  6.4. Оновлення річкового флоту (в тому числі придбання поромів для обслуговування лінії «Балтійськ-Коса»)

  Розвиток вантажних і пасажирських перевезень, логістичного та туристичного бізнесів, експорту транспортних послуг


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Реалізація національних і цільових програм в регіонах

  Скачати 60.98 Kb.