• 1.2 Організація розрахунково-касової роботи в банку


 • Дата конвертації10.06.2018
  Розмір76.63 Kb.
  Типреферат

  Скачати 76.63 Kb.

  Реалізація системи автоматизації касових операцій в програмному середовищі Microsoft Access

  ЗМІСТ

  Вступ................................................. .................................................. .......... ..2

  1. Теоретичні аспекти здійснення касових операцій ....................... ..5

  1.1. Зміст і структура касових операцій банків .............................. ..5

  1.2. Організація розрахунково-касової роботи в банку ..................................... 11

  2. Проектування системи обліку касових операцій

  комерційного банку ................................................ ....................................... 16

  2.1.Бухгалтерскій облік касових операцій ............................................ ........ 16

  2.2 Коротка характеристика програмних засобів автоматизації касових операцій .......................................... .................................................. ................ 20

  2.3. Структурний підхід до проектування системи автоматизації касових операцій .......................................... .................................................. ................ 27

  3. Реалізація системи автоматизації касових операцій в

  програмному середовищі Microsoft Access .............................................. ................ 35

  3.1. Обгрунтування вибору середовища реалізації .............................................. ..... 35

  3.2. Керівництво по роботі з системою ............................................. .............. 37

  3.3. Економічна ефективність від впровадження програмного продукту .. 44

  Висновок ................................................. .................................................. ..... 47

  Список літератури................................................ ........................................... 50

  Вступ

  У сучасних умовах гроші є невід'ємним атрибутом господарської діяльності. Тому всі угоди, пов'язані з поставками матеріальних цінностей і наданням послуг, завершуються грошовими розрахунками. Основним призначенням розрахунків є обслуговування грошового обороту. Розрахунки можуть приймати як готівкову, так і безготівкову форму

  Розрахунково-касові операції - операції з ведення рахунків юридичних і фізичних осіб та здійснення розрахунків за їх дорученням. З огляду на, що для юридичних осіб в нашій країні зберігання коштів в комерційних банках є обов'язковим, функція розрахунково-касового обслуговування є одним із пріоритетних в діяльності комерційного банку. Комерційний банк зацікавлений в залученні юридичних осіб на розрахунково-касове обслуговування. Це пов'язано з тим, що гроші, що знаходяться на банківському рахунку, являють собою залучені кошти комерційного банку, відповідно до обсягу яких будується його підприємницька діяльність.

  Поряд з розрахунково-касовим обслуговуванням комерційний банк може запропонувати широке коло операцій, в яких зацікавлене юридична особа: довірче управління майном та портфелем цінних паперів, консультаційне обслуговування, кредитування та ін.

  Разом з тим вибір клієнтом комерційного банку для розрахунково-касового обслуговування зобов'язує і комерційний банк до забезпечення високої якості надання розрахункових послуг, які повинні виконуватися своєчасно, економічно, надійно.

  Оскільки контакти з банком по розрахунково-касовому обслуговуванню регулярні, то в залежності від якості роботи банку клієнти приймають рішення про доцільність подальшого співробітництва з банком, про форми такого співробітництва, про ступінь обгрунтованості встановлених банком тарифів на розрахунково-касові послуги. Саме тому організація розрахунково-касового обслуговування є «візитною карткою» будь-якого банку.

  На сьогоднішній день касові операції в комерційних банках знаходяться приблизно на одному рівні. Перелік послуг, що надаються відрізняється. Але в період гострої конкурентної боротьби за кожного клієнта, необхідно розвивати, удосконалити систему касового обслуговування, долати виникаючі проблеми.

  Економічна значимість і актуальність даного питання - питання проведення касових операцій, - і визначили написання цієї курсової роботи, метою якої є вивчення організації касових операцій в кредитних установах і написання системи автоматизації касових операцій.

  Мета написання курсової роботи багато в чому визначила необхідність вирішення наступних завдань:

  - вивчити теоретичні аспекти проведення касових операцій комерційними банками;

  - проаналізувати практичні особливості обліку операцій готівкового обігу коштів;

  - реалізувати систему автоматизації касових операцій в програмному середовищі Microsoft Access.

  Об'єктом дослідження даної курсової роботи є кредитні організації.

  Предметом курсової роботи є касові операції в кредитних організаціях.

  Курсова робота складається з вступу, 3-х розділів, висновків, списку використаної літератури та додатку.

  У першому розділі розглядаються теоретичні аспекти касових операцій комерційних банків. Другий розділ присвячено безпосередньо обліку касових операцій і опису підходу до проектування автоматизованої системи. Третя - розробці програми автоматизації касових операцій. У висновку наводяться висновки, складені на основі вивчення досліджуваної області.

  1. Теоретичні аспекти здійснення касових операцій

  1.1.Содержаніе і структура касових операцій банків

  З 1 вересня 2008 набула чинності Положення Банку Росії від 24.04.2008 № 318-П «Про порядок ведення касових операцій та правила зберігання, перевезення та інкасації банкнот і монети Банку Росії в кредитних організаціях на території Російської Федерації» [1], містить ряд нововведень в порівнянні з документом, яким банки керувалися до цього часу [1].

  Проект нового Положення про порядок ведення касових операцій та правила зберігання, перевезення та інкасації банкнот і монети Банку Росії в кредитних організаціях на території Російської Федерації був представлений на розгляд більше року тому і вже на стадії його підготовки широко обговорювалося в банківському співтоваристві і на сторінках періодичних друкованих видань [2].

  Перш за все, відзначимо, що в порівнянні з чинним до 1 вересня 2008 Положенням про порядок ведення касових операцій в кредитних організаціях на території Російської Федерації (затв. Банком Росії 09.10.2002 № 199-П) змінилася назва документа, в нього додані слова «... правила зберігання, перевезення та інкасації банкнот і монети Банку Росії ...». Однак ці питання і раніше регулювалися Положенням від 09.10.2002 № 199-П, але не вказувалися в назві, тобто в цій частині мова може йти лише про редакційних змін [2].

  Більший прогрес в порівнянні з Положенням Банку Росії від 09.10.2002 № 199-П помічений в термінології, яка застосовується в Положенні № 318-П.

  Так, наприклад, припиняє застосовуватися поняття «касове обслуговування», даються поняття «касові операції» і перелік касових операцій (прийом, видача, обмін, обмін, обробка, що включає в себе перерахунок, сортування, формування, упаковку готівки).

  У п. 1.1 визначено також, що фізичні особи, які займаються відповідно до законодавства Російської Федерації приватною практикою, обслуговуються в порядку, встановленому для юридичних осіб.

  Кредитна організація (філія) - відкриті відповідно до нормативних актів Банку Росії внутрішні структурні підрозділи. Кредитні організації можуть здійснювати такі касові операції - прийом, видачу, обмін, обмін, обробку, що включає в себе перерахунок, сортування, формування, упаковку готівки.

  Касові операції з приймання, видачі, розміну, обміну, обробки готівки здійснюються з розташованими на обслуговуванні в кредитній організації клієнтами - юридичними та фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, фізичними особами, які займаються у встановленому законодавством Російської Федерації порядку приватної практикою, і фізичними особами.

  Кредитні організації при здійсненні касових операцій з готівкою можуть застосовувати програмно-технічні засоби - автоматичні пристрої для прийому і видачі готівки клієнтам з використанням персонального комп'ютера, встановленого на робочому місці касового працівника, пристрої, що функціонують в автоматичному режимі і призначені для прийому готівки від клієнтів, банкомати та інші програмно-технічні засоби. Програмно-технічні засоби, конструкція яких передбачає полистного вкладення готівки клієнтом, повинні бути оснащені детекторами для перевірки справжності банкнот Банку Росії [9].

  Каса - найбільш ліквідний актив, але низькодохідних. Цільове призначення касових операцій - безперебійне обслуговування клієнтів.

  Вся готівка, яка використовується для виконання цих операцій, називається операційною касою банку.

  Касові працівники, які здійснюють прибуткові, видаткові касові операції, забезпечуються зразками підписів бухгалтерських працівників, уповноважених підписувати прибуткові, видаткові касові документи, а бухгалтерські працівники, які здійснюють оформлення прибуткових, видаткових касових документів, - зразками підписів касових працівників, які здійснюють прибуткові, видаткові касові операції.

  На касового працівника розпорядчим документом кредитної організації може бути покладено виконання обов'язків бухгалтерського працівника в частині складання, оформлення прибуткового, витратного касового документа, складання касового журналу по приходу і касового журналу по витраті, журналів обліку прийнятих сумок і порожніх сумок. При цьому в разі здійснення операцій по банківському рахунку, рахунку за вкладом (депозитом) клієнта повинно застосовуватися комп'ютерне обладнання, в якому встановлена ​​система контролю, що виключає одноосібний доступ касового працівника до здійснення операцій по банківському рахунку, рахунку за вкладом (депозитом) клієнта без розпорядження клієнта .

  Порядок здійснення касових операцій зазначеним працівником визначається кредитною організацією.

  Прийом та видача касовим працівником готівки клієнтам із застосуванням касового терміналу в кредитній організації здійснюються з урахуванням вимог, встановлених Положенням № 318 - П.

  Посадові особи, відповідальні за збереження цінностей, касові працівники, які здійснюють операції з готівкою, забезпечуються металевими шафами, сейфами, візками закритого типу, столами, що мають індивідуальні секрети замків, або іншими пристроями, призначеними для зберігання готівки протягом робочого дня, іменними і іншими штампами, печатками, пломбами, пристроями для опломбування, кліше. При вказівці прізвища, ініціалів на накладках пачок банкнот, бандеролях корінців, ярликах до мішків з монетою, сумок з готівкою і на документах, що складаються під час здійснення операцій з готівкою, посадовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, касовими працівниками використовуються іменні штампи.

  Види зазначених штампів, пломб, кліше визначаються кредитною організацією з урахуванням вимог Положення № 318 - П.

  При здійсненні в кредитній організації прибуткових, видаткових касових операцій касовими працівниками на прибуткових, видаткових касових документах проставляється відбиток штампа каси. При прийомі, видачі готівки в післяопераційний час кредитної організації касовими працівниками проставляється відбиток штампа каси з відмінними ознаками, що вказують на те, що операції здійснювалися в післяопераційний час кредитної організації.

  Замість штампу каси на прибуткових, видаткових касових документах може проставлятися відбиток програмно-технічного засобу, із застосуванням якого здійснювалося оформлення прибуткових, видаткових касових операцій.

  При здійсненні касових операцій касовим працівникам забороняється:

  - виконувати доручення клієнтів щодо здійснення операцій з готівкою за банківськими рахунками, рахунками за вкладами (депозитами), минаючи бухгалтерських працівників, при відсутності системи контролю, передбаченого Положення № 318-П;

  - прибирати з поля зору клієнта прийняті від нього, що видаються йому готівку, документи до закінчення операції і видачі клієнту підписаного касовим працівником примірника прибуткового, витратного касового документа з проставленим відбитком штампа каси;

  - зберігати на робочому столі касового працівника раніше прийняті від клієнтів готівку;

  - знищувати, виробляти гасіння сумнівних, що мають ознаки підробки грошових знаків Банку Росії, в тому числі шляхом проставлення штампів, пробивання отворів, розрізання, а також видавати, повертати їх клієнту.

  Готівкові гроші формуються і упаковуються в порядку, встановленому в Положенні № 318-П.

  Кредитна організація для видачі готівки клієнтам, касовим, інкасаторських працівникам можуть упаковувати їх в інкасаторські сумки, спеціальні мішки, кейси, касети та інші засоби для упаковки готівки, що забезпечують збереження готівкових грошей і не дозволяють здійснити їх розтин без видимих ​​слідів порушення цілості.

  Видача готівки з кас кредитної організації здійснюється в упаковці кредитних організацій, установ Банку Росії, організацій, що входять в систему Банку Росії, або друкованих фабрик, монетних дворів федерального державного унітарного підприємства «Держзнак».

  Банкноти Банку Росії, що видаються кредитною організацією клієнтам в упаковці кредитних організацій, в кредитних організацій повинні бути оброблені з використанням лічильно-сортувальних машин з функцією розпізнавання машинозчитуваних захисних ознак банкнот Банку Росії. Обов'язковій перевірці підлягають не менше чотирьох машинозчитуваних захисних ознак банкнот Банку Росії, перелік яких встановлюється нормативним актом Банку Росії [8].

  Інформація про технічні засоби, які пройшли тестування в Банку Росії, які задовольняли б перерахованим вище вимогам, розміщується Банком Росії на офіційному сайті Банку Росії в мережі Інтернет.

  Видача готівки кредитною організацією може здійснюватися за рахунок поточних надходжень готівки в їх каси після обробки готівки і відображення прийнятих сум в касовому журналі.

  Готівкові гроші, що мають пошкодження, передбачені Вказівкою Банку Росії від 26 грудня 2006 року № 1778-У «Про ознаки платоспроможності і правила обміну банкнот і монети Банку Росії» [3], кредитними організаціями, клієнтам не видаються і здаються в установи Банку Росії.

  Передача готівки між завідуючим касою і касовими працівниками здійснюється сформованими і упакованими пачками банкнот, мішками з монетою, а також окремими корінцями, банкнотами і монетами Банку Росії. При цьому пачки банкнот приймаються з написів на верхніх накладках пачок банкнот з перевіркою кількості корінців, правильності і цілості упаковки пачок банкнот і пломб, відбитків кліше, наявності необхідних реквізитів на верхніх накладках пачок банкнот, пломби, відбитках кліше, окремі корінці, банкноти Банку Росії - полістний перерахунком, мішки з монетою - з написів на ярликах до мішків з монетою з перевіркою правильності і цілості мішків з монетою і пломб, наявності необхідних реквізитів на пломбах і ярликах до мішків з монетою, окремі монети Банку Росії - поштучним перерахунком.

  Сумки з готівкою передаються з написів на ярликах до сумок з готівкою з перевіркою цілості сумок і пломб, наявності необхідних реквізитів на пломбах і ярликах до сумок з готівкою [3].

  1.2 Організація розрахунково-касової роботи в банку

  Для виконання функцій по касовому обслуговуванню клієнтів і обробці касової готівки в кожної кредитної організації створюється відділ касових операцій, що складається з наступних підрозділів:

  - прибуткових кас;

  - видаткових кас;

  - прибутково-видаткових кас;

  - розмінних кас;

  - кас перерахування.

  Доцільність створення вище вказаних підрозділів і їх кількість визначається управлінням відділення ощадбанку виходячи від кількості обслуговуваних клієнтів і обсягу касових операцій.

  Відділ касових операцій очолює завідувач касою, а при наявності більше 3-х підрозділів вводиться посада начальника відділу касових операцій. Завідувач касою (начальник відділу касових операцій) здійснює керівництво відділом і контроль за роботою співробітників відділу.

  Начальник відділу касових операцій зобов'язаний:

  - забезпечити чітке і своєчасне касове обслуговування клієнтів;

  - забезпечити належне зберігання і забезпечити повне збереження ввірених цінностей;

  - створювати необхідні умови, що забезпечують дотримання порядку прийому, обробки, зберігання та видачі готівки і цінностей з кас і комор;

  - проводити необхідні заходи по недопущенню прорахунків, розтрат, розкрадань і зловживань в касовій роботі;

  - забезпечувати усунення недоліків, що розкриваються ревізіями та перевірками;

  - проводити необхідні заходи по роботі з кадрами та підвищення їх кваліфікації [10].

  Касири прибуткових і видаткових кас забезпечуються зразками підписів операційних працівників, уповноважених підписувати прибуткові та видаткові касові документи, а операційні працівники, пов'язані з оформленням прибутково-видаткових документів, - зразками підписів касирів зазначених кас. Зразки завіряються зразками підписів начальника розрахунково-касового центру і головного бухгалтера і скріплюються гербовою печаткою.

  Передача прибуткових і видаткових касових документів між касовими та операційними працівниками проводиться внутрішнім порядком. У операційних кас на видному місці розміщується оголошення про те, що зразки банкнот знаходяться у завідувача касою (начальника відділу касових операцій) і за бажанням клієнта можуть бути представлені йому на огляд. Зразки банкнот обліковуються на рахунку №91202 «Різні цінності і документи» за номіналом і в неробочий час зберігаються в коморі.

  Для видачі готівки клієнтам у банку організуються видаткові каси. Для здійснення видаткових операцій завідувач касою видає касирам видаткових кас під звіт необхідні суми грошей під розписку в книзі 0482155.

  Після видачі грошей касирам завідувач касою перевіряє відповідність фактичного залишку грошей в оборотній касі з урахуванням виданих сум даними книги 0482120 за рахунком №20201 «Каса» на початок дня.

  Представник клієнта пред'являє грошовий чек операційного працівникові, який після відповідної перевірки записує суму чека в касовий журнал і видає особі, яка отримує гроші, контрольну марку від грошового чека для пред'явлення в касу [15].

  Отримавши грошовий чек касир зобов'язаний:

  - перевірити написи посадових осіб розрахунково-касового центру, які оформили та перевірили грошовий чек, і тотожність цих підписів наявним зразкам;

  - звірити суму, проставлену в грошовому чеку цифрами з сумою, вказаною прописом;

  - перевірити наявність на грошовому чеку розписки одержувача в отриманні грошей і даних його паспорта або посвідчення особи;

  - підготувати суму грошей, що підлягає видачі, з відображенням її на контрольній стрічці калькулятора;

  - викликати одержувача грошей за номером чека і запитати суму одержуваних грошей;

  - звірити номер контрольної марки, що пред'являється в касу, з номером на грошовому чеку і приклеїти до нього контрольну марку;

  - повторно прорахувати підготовлену до видачі суму грошей в присутності клієнта;

  - видати гроші одержувачу і підписати чек.

  При видачі грошей клієнтам окремими корінцями або листами касир видаткової каси попередньо перераховує полистно повну чи неповну пачку банкнот під контролем спеціально виділеного касового працівника. Якщо представник організації відмовився від полистного і поштучного перерахунку в розрахунково-касовому центрі одержуваної ним готівки, в його присутності касир видаткової каси зрізає з пачок банкнот пломби (частини відбитків кліше), мішків з монетою - пломби. В кінці операційного дня касир записує в книгу 0482155 кількість і суми оплачених документів і залишок підзвітній суми, що здаються під розписку завідувачу касою, звіряє суму прийнятих під звіт грошей з сумою, вказаною в видаткових документах і на контрольній стрічці калькулятора, а також з фактичним залишком грошей , після чого складає довідку 0482110, підписує її і наведені в ній касові обороти звіряє з записами в касових журналах операційних працівників. Звірка оформляється підписами касира в касових журналах і операційних працівників на довідці касира.

  По закінченню робочого дня залишок авансу, отриманий для виплати заробітної плати співробітникам установи Банку Росії, касир вкладає в мішок. Горловина мішка підшивається разом з ярликами і щільно зав'язується шпагатом без вузлів і надривів. На ярлику вказуються дата упаковки, сума вкладення і проставляються підписи і іменний штамп касира. Кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом і пломбуються касиром. Мішок приймається завідувачем касою під розписку в книзі 0482155 касира на зберігання до ранку наступного робочого дня з перевіркою його цілості, правильності упаковки, наявності на ярлику суми вкладення і підписи касира.

  Після закінчення трьох робочих днів з дня видачі авансу завідувач касою приймає невикористаний залишок, сформований і упакований в повні, неповні і збірні пачки, в установленому порядку на підставі касового прибуткового ордера.

  Прийом грошей в прибуткові каси розрахунково-касових центрів проводиться від організацій і кредитних організацій по оголошенню на внесок готівкою 0402001. Від співробітників установ Банку Росії прийом грошей здійснюється за прибутковими касовими ордерами.

  Для здачі готівки в прибуткову касу представники клієнтів заповнюють оголошення на внесок готівкою 0402001 і передають його операційному працівнику, який перевіряє і оформляє оголошення на внесок готівкою, відображає суму в касовому журналі по приходу і передає його в касу.

  Отримавши оголошення на внесок готівкою, касир перевіряє тотожність підписи операційного працівника наявного зразком, звіряє відповідність суми цифрами і прописом, волає вносителя грошей і приймає від нього гроші:

  - від організацій - банкноти полистно, монету по гурткам з подальшим формуванням і упаковкою порядку в повні, неповні і збірні пачки банкнот і мішки з монетою;

  - від кредитних організацій - банкноти повними і неповними пачками з перевіркою кількості корінців, правильності та цілісності упаковки, наявності чітких і цілих відбитків пломбірів (кліше), правильності оформлення реквізитів і їх відповідність реквізитами кредитної організації; монету мішками з перевіркою наявності реквізитів на ярликах, цілісності і правильності упаковки і пломб.

  Якщо вноситель здає гроші за кількома документами для зарахування на різні рахунки, касир приймає гроші за кожним документом окремо.

  Касир прибуткової каси веде щоденні записи прийнятих ним від клієнтів і зданих завідувачу касою грошових сум в книзі 0482155.В кінці операційного дня касир підбирає прийняті прибуткові касові документи, підраховує суму по ним з відображенням на контрольній стрічці калькулятора, складає довідку 0482109 про суму прийнятих ним грошей і звіряє суму за цією довідкою з сумою фактично прийнятих грошей. Довідка підписується касиром і касові обороти, зазначені в ній, звіряються ним з записами в касових журналах операційних працівників. Звірка оформляється підписами касира в касових журналах і операційного працівника на довідці касира.

  Персональну відповідальність за повне збереження цінностей в касах, стан касової роботи несуть: керуючий, начальник відділу касових операцій, головний бухгалтер, завідувач касою, касири.

  Вони зобов'язані забезпечити суворе дотримання правил здійснення емісійно-касових операцій, здійснювати контроль за своєчасним оприбуткуванням грошей, що надійшли до кас, і перерахуванням грошей з оборотної каси понад установлений ліміт резервні фонди [4].

  2. Проектування системи обліку касових операцій комерційного банку

  2.1. Бухгалтерський облік касових операцій

  Для обліку касових операцій застосовуються такі типові міжвідомчі форми первинних документів і облікових регістрів: прибутковий касовий ордер (форма N КО-1), видатковий касовий ордер (форма N КО-2), журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів (форма N КО-3 ), касова книга (форма N КО-4), книга обліку прийнятих і виданих касиром грошових коштів (форма N КО-5). Ці форми затверджені Постановою Держкомстату Росії від 18 серпня 1998 р N 88 за погодженням з Міністерством фінансів РФ і введені в дію 1 січня 1999 р

  Надходження грошей в касу і видачу з каси оформляють прибутковими та видатковими касовими ордерами. Підчищення, помарки і виправлення, хоча б і обумовлені, в цих документах не допускаються. Прийом і видача грошей за касовими ордерами можуть проводитися тільки в день їх складання.

  Облік залишків і руху готівки в російській валюті ведуть на наступних активних рахунках другого порядку:

  20202 Каса кредитних організацій

  20206 Каса обмінних пунктів

  20207 Грошові кошти в операційних касах, що знаходяться поза приміщеннями кредитних організацій

  20208 Грошові кошти в банкоматах

  20209 Грошові кошти в дорозі

  За дебетом цих рахунків записують суми, що збільшують, а по кредиту - зменшують залишки. Кореспондентські зв'язку названих вище рахунків по типовим операціям з готівковими коштами в рублях показані нижче.

  1. У касу банку надійшли готівкові гроші на розрахунковий рахунок клієнта:

  Дебет 20202 Кредит 40702

  2. З розрахункового рахунку клієнта списана сума грошових коштів, виданих йому з каси банку:

  Дебет 40702 Кредит 20202

  3. З Розрахунково-касового центру в касу банку отримані готівкові гроші:

  Дебет 20202 Кредит 20209

  4. Банком отримана виписка з Розрахунково-касового центру про зняття суми готівкового грошового підкріплення з його кореспондентського рахунку:

  Дебет20209 Кредит 30102

  5. З каси банку видано готівку інкасаторам для доставки в Розрахунково-касовий центр:

  Дебет 20209 Кредит 20202

  6. З розрахунково-касового центру банком отримана виписка про зарахування суми інкасованих готівки на його кореспондентський рахунок:

  Дебет 30102 Кредит 20209

  7. З каси банку видано готівку для підкріплення каси філії:

  Дебет 20209 Кредит 20202

  8. З кореспондентського субрахунка філії зняті грошові кошти в обмін виданих йому готівки:

  Дебет 30302 Кредит 20209

  9. З каси банку в банкомати видані готівку:

  Дебет 20208 Кредит 20202

  10. За договором з клієнтом про надання інкасаторських послуг в касу перерахунку банку надійшли суми инкассировании готівки:

  Дебет 40906 Кредит 47422

  11. Після перерахунку інкасовані готівку передані в касу банку:

  Дебет 20202 Кредит 40906

  12. Інкасовані готівку зараховані на розрахунковий рахунок клієнта:

  Дебет 47422 Кредит 40702

  13. З каси банку видано готівкові кошти в касу обмінного пункту:

  Дебет 20206 Кредит 20202

  14. Обмінним пунктом здані в касу готівкові кошти в рублях

  Дебет 20202 Кредит 20206

  Операції в іноземній валюті враховують на всіх балансових рахунках, де може згідно з Правилами і вказівкам ЦБ РФ фіксуватися рух даної валюти. У зв'язку з цим бухгалтерією банку використовується все наведені вище активні рахунки другого порядку: 20202, 20204, 20206 - 20209. Крім названих рахунків, для обліку валютних касових операцій використовуються активні рахунки: 20203 «Чеки (в тому числі дорожні чеки), номінальна вартість яких вказана в іноземній валюті »і 20210« чеки (в тому числі дорожні чеки), номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті, в дорозі ». Як видно з назв рахунків, на них відображають залишки і рух дорожніх чеків, а також цінних паперів у валюті інших держав [11], [13], [14].

  Синтетичний облік операцій в іноземній валюті ведуть тільки в рублевому численні. Що стосується аналітичного обліку, записи в його регістрах роблять у подвійній оцінці: у розрізі видів іноземних валют і в рублевому еквіваленті за офіційним курсом ЦБ РФ.

  В номер особового рахунку аналітичного обліку включається єдиний тризначний цифровий код валюти. На розсуд банку аналітичний облік валютних операцій можливий в рублях за курсом Банку Росії і в іноземній валюті або тільки в іноземних валютах.

  Слід пам'ятати проте, що в бухгалтерському балансі залишки по валютних рахунках відображають тільки в рублях за офіційним курсом.

  У зв'язку з тим, що офіційний курю ЦБ РФ змінюється щодня, залишки коштів на рахунках з обліку готівкової валюти і платіжних документів переоцінюють. При підвищенні курсу формуються позитивні курсові різниці, при зворотному положенні - негативні. У першому випадку бухгалтерія повинна зробити записи по дебету рахунків, призначених для обліку готівкової валюти і платіжних документів 20202 - 20210) і кредиту пасивного рахунку 61306 «Переоцінка коштів в іноземній валюті - позитивні різниці». При зниженні офіційно котируемого курсу валюти дебетують активний рахунок 61406 «Переоцінка коштів в іноземній валюті - негативні різниці» і кредитують рахунки 20202 - 20209. [5], [6], [7].

  2.2.Краткая характеристика програмних засобів автоматизації касових операцій

  На початку 90-х років почалося зародження вітчизняного ринку економічних програм. Ці програми почали розглядатися як продукт, товар, стали доступні невеликим фірмам, бухгалтер. Тоді ж в основному формуються юридично самостійні колективи розробників. Деякі з них стали тепер процвітаючими, відомими на всю країну компаніями.

  В даний час перший етап розвитку ринку бухгалтерських програм практично завершено. Сьогодні вже складно потрапити в число лідерів, не маючи потужного інвестора, організованої команди розробників, менеджерів, маркетологів і мережі підтримки. Багато користувачів вже розуміють різницю між надійної, потужної, стійкою у фінансовому відношенні фірмою-розробником і розробником-одинаком (нехай навіть геніальним), між фірмовим відпрацьованим «коробочним» продуктом з хорошою документацією, гарантованою підтримкою в найдальших регіонах і постійно допрацьовується кустарної вузько профільної розробкою місцевого значення.

  Присутнє сьогодні на ринку фінансово-економічне прикладне ПО дуже різноманітно і неоднорідне, що є результатом впливу на його розвиток трьох домінуючих чинників:

  - постійно зростаючих вимог споживачів;

  - кон'юнктурного світогляду переважної більшості розробників;

  - нестійкістю нормативно-правового середовища [12].

  Сьогодні жоден вид банківського бізнесу - інвестиційний, роздрібний, оптовий, універсальний - не обходиться без ведення касових операцій. Більшість кредитних організацій автоматизують касові операції за рахунок використання вбудованих в різні АБС модулів. Найбільш популярними серед комерційних банків є АБС наступних виробників: компанії «Інверсія», «Кворум», «БІС» «1С», «Бізнес-ІТ» і ін.

  Компанія «Інверсія» є одним з лідерів на ринку систем дистанційного доступу. У комплексній автоматизованій банківській системі "БАНК ХХI ВЕК» автоматизація касових операцій забезпечується підсистемами «Касовий офіс», «інкасувати готівка» і програмно-апаратним комплексом «Касовий центр».

  Основне призначення підсистеми «Касовий офіс» - комплексна автоматизація касового офісу банку і мережі його додаткових офісів, які працюють в режимі on-line на централізовану базу даних. Широкий спектр операцій з обслуговування фізичних та юридичних осіб реалізується співробітниками касового офісу в рамках однієї програми і єдиного інтерфейсу.

  Безсумнівним достоїнством даної підсистеми є те, що її можливості можуть бути розширені за рахунок додаткових модулів, що забезпечують автоматизацію прийому комунальних платежів, а також роботу з системами грошових переказів та платежів в режимі on-line.

  Є вбудований модуль «Операційна каса», орієнтований на виконання роботи з реєстрами і проведення операцій по завершенню робочого дня, на автоматичне відображення операцій в «Головній книзі» ядра АБС в реальному масштабі часу. Крім того, модуль дозволяє автоматизувати роботу з купівлі / продажу злитків з дорогоцінних металів фізичним особам. До функціональних можливостей модуля відносяться:

  - ведення каталогу користувачів (можливість одночасної роботи користувачів за технологією «операціоніст - касир»);

  - ведення довідників і каталогів (каталогів валют, купюр, типів пластикових карт, довідників чеків і ін.);

  - настройка параметрів системи і режимів роботи (реквізити банку, настройки для експорту / імпорту, режими округлення, варіанти конверсійних переказів та ін.);

  - ведення каталогів курсів валют, включаючи крос-курси конверсії;

  - отримання звітної документації та формування звітів до податкової інспекції;

  - проведення операцій по закриттю робочого дня та ін.

  Недоліком системи є лише те, що витрачається занадто багато часу на файловий обмін даними з іншими АБС [20].

  Компанія «Кворум» займається розробкою, впровадженням і супроводом корпоративних інформаційних систем.

  В АБС «Next» є компонент «NEXT Касова книга», який підтримує повну автоматизацію обліку готівки і цінностей по кожному касовому працівникові. Будь-яка операція по приходу або витраті готівки, досконала касовим працівником, автоматично змінює залишок підзвітних йому готівкових коштів. Компонент «Каса», використовуючи електронні канали та засоби зв'язку, дозволяє в режимі on-line синхронізувати дані про операції, що здійснюються в віддалених касових підрозділах, постійно мати інформацію про залишки готівки і цінностей, обмінюватися інформацією будь-якого типу.

  Основні бізнес-процеси:

  - вчинення касових операцій з приймання та видачі готівки і цінностей;

  - авансування та інкасація касових підрозділів і організацій;

  - валютно-обмінні операції;

  - передача готівки і цінностей між касовими працівниками;

  - прийом інкасованого грошової виручки юридичних осіб.

  Основні переваги підсистеми «Каса»:

  - можливість постійного оновлення інформації про залишки готівки;

  - захищений обмін даними з використанням рішення "КріптоПро";

  - можливість автоматичної обробки пакетів межфіліальних розрахунків.

  Основним же недоліком є, мабуть, занадто велика вартість системи, через що не всі кредитні організації можуть дозволити собі її придбання [17].

  Система 3Card-R є результатом розвитку і розширення функціональних можливостей свого попередника - системи автоматизації бек-офісного процесингового центру 3Card-B, яка була розроблена Компанією «Програмні системи і технології». Система включає в себе всі можливості, необхідні для автоматизації касових операцій по обслуговуванню фізичних осіб, а також автоматизації обліку цінностей у банку (готівкових коштів, чеків, монет, цінних бланків, пластикових карт і ін.). В системі реалізована підтримка всіх видів касових операцій, необхідних для обслуговування фізичних осіб:

  - операцій з готівковою іноземною і національною валютою (продаж, покупка, конверсія і розмін іноземної валюти, операції з пошкодженими грошовими знаками, прийом на інкасо, експертизу і ін.), Включаючи операції з зарахуванням коштів на рахунки фізичних осіб та видачу валюти з рахунків фізичних осіб;

  - операцій з чеками (купівля, продаж, оплата, прийом на інкасо, експертизу), включаючи операції з зарахуванням коштів на рахунки фізичних осіб і продаж чеків за рахунок коштів на рахунках фізичних осіб;

  - операції з продажу пам'ятних монет;

  - операції з використанням платіжних карт.

  До переваг системи можна віднести:

  - по всіх операціях можлива реєстрація гнучкої системи тарифів;

  - можливість реєстрування всіх необхідних курсів валют;

  - в системі реалізований повний набір звітності, як для внутрішньобанківського контролю, так і для надання в уповноважені органи;

  - можливі зміна курсів валют протягом дня, автоматична підвантаження курсів валют за допомогою файлового або on-line-обміну і т.д.

  Недоліком є ​​те, що система не має широкі можливості по взаємодії за допомогою файлового обміну з зовнішніми системами.

  Компанія «Банківські інформаційні системи» - визнаний експерт російського IT ринку, постачальник надійних, гнучких і ефективних рішень для підтримки та розвитку банківського бізнесу.

  Модуль «Операційна каса» інтегрованої банківської системи «Бісквіт» призначений для автоматизації робочого місця касового працівника. Модуль дозволяє автоматизувати всю діяльності касового працівника, пов'язану з виконанням касових операцій в інтересах клієнта, а також діяльність з організації внутрішньої роботи з готівкою та іншими цінностями, бланками суворої звітності, вихідними звітними формами.

  Модуль забезпечує наступні можливості:

  - облік готівкових грошових коштів, цінностей, бланків суворої звітності та інших платіжних документів, з якими проводяться касові операції, в розрізі матеріально відповідальних осіб - касирів;

  - проведення валютно-обмінних операцій по курсам валют з урахуванням установки за часом і підрозділу;

  - організація позабалансового номерного обліку в розрізі бланків, довідок і платіжних документів;

  - ведення договорів матеріально відповідальних осіб і лімітів залишків по рахунках касирів;

  - організація змінної роботи касирів, можливість цілодобового функціонування ВОК, реалізація механізму автоматичного відповідності змін і операційних днів;

  - можливість ведення змін касирів в розрізі додаткових вузлів однієї каси з урахуванням номерів кабінок;

  - виконання касових операцій;

  - автоматична перевірка в процесі виконання операцій відомостей клієнта за списком терористичних осіб і організацій;

  - автоматична перевірка в процесі виконання операцій реквізитів документа, пред'явленого клієнтом, по чорних списків недійсних документів.

  Основним недоліком є ​​низька ступінь інтеграції з процесинговим центром в режимі реального часу [16].

  Фірма «1С» є безперечним лідером на сьогодні за популярністю та тиражу продажів. Перш за все, фірма відома завдяки своєму продукту під назвою «1С: Бухгалтерія». Існує базова і професійна різновиди цієї програми, а також їх різні модифікації, призначені для використання в локальному і мережевому варіанті.

  У Програмі, що автоматизує касові операції (наприклад, "1С: бухгалтерія 7.5"), план рахунків - поняття більш широке, ніж план рахунків, що затверджується Мінфіном. Крім ведення списку рахунків і субрахунків він служить для організації аналітичного обліку в необхідних розрізах, а також включення кількісного і валютного обліку на потрібних рахунках. Валютний облік підтримується за допомогою довідника "валюти", в який заноситься історія курсу кожної використовуваної валюти.

  Програма розрахована на зберігання великої кількості проводок, однак серед них завжди можна знайти потрібні по даті, рахунках дебету і кредиту, сумі і змістом

  Відмінною особливістю програми є можливість в одному документі оформляти всі операції з рублевої і валютною готівкою вироблені за день в одній касі. Така можливість дозволяє значно скоротити час, необхідний для введення даних. Простота і зручність оформлення операцій з готівкою і безготівковими коштами роблять введення даних в програму максимально комфортним для користувача.

  Великим недоліком програми вважають відсутність гнучкої зміни інтерфейсів для користувачів системи. У переважній більшості випадків, щоб «1С» вирішувала всі поставлені перед нею завдання, програму доводиться допрацьовувати. Сильно утруднений пошук помилок, зроблених під час обробки документів. При переході на «1С» з іншої бухгалтерської програми можуть виникнути серйозні труднощі при перенесенні інформації з однієї бази даних в іншу (значну частину інформації нерідко доводиться переносити вручну).

  Якщо проаналізувати роботу бухгалтерів і касирів, пов'язану з урахуванням касових операцій, можна відзначити, що основне місце в ній займає оформлення документів, супроводжуючих факт отримання та виплати готівкових коштів. Очевидно, що автоматизація тільки цих операцій вже здатна принести суттєву користь - за рахунок зменшення можливих помилок, описок та інших неточностей, як правило, супроводжують "ручне" оформлення документів [18].

  Найбільш ефективним є комплексний підхід до автоматизації касових операцій, починаючи від виписки первинних документів і закінчуючи побудовою касової книги.

  2.3. Структурний підхід до проектування системи автоматизації касових операцій

  При створенні банку основним його завданням є отримання прибутку. Але для успішного функціонування банку необхідно дотримуватися ряду певних умов, від них безпосередньо залежить те, як буде працювати банк, його прибуток і збитки, а так само можливість його подальшого розширення і надання клієнтам нових послуг. У зв'язку з тим, що напрямки роботи банку здійснюються з урахуванням аналізу ризиків, можливого прибутку і втрат. Виникає необхідність у введенні обліку касових операцій, і можливість оперативного аналізу отриманих доходів і їх подальший розподіл на розсуд аналітичного відділу. Створення програмного продукту, який задовольняє ряду вимог, висунутих для автоматизації обліку касових операцій, є одним із головних завдань, якими повинен зайнятися відділ з технічного та програмного забезпечення банку.

  Програма, розроблена в рамках даного курсового проекту, є найбільш придатною для автоматизації обліку касових операцій комерційного банку.

  Перш, ніж приступати до створення системи автоматизованої обробки інформації, необхідно було сформувати поняття про предмети, факти і події, якими буде оперувати дана система. Для того, щоб привести ці поняття до тієї чи іншої моделі даних, необхідно замінити їх інформаційними уявленнями. Одним з найбільш зручних інструментів уніфікованого представлення даних, незалежного від реалізує його програмного забезпечення, є модель "сутність-зв'язок" (entity - relationship model, ER - model).

  Модель "сутність-зв'язок" була запропонована в 1976 р Пітером Пін-Шен Ченом.

  Модель "сутність-зв'язок" ґрунтується на якоїсь важливої ​​семантичної інформації про реальний світ і призначена для логічного представлення даних. Вона визначає значення даних в контексті їх взаємозв'язку з іншими даними. Важливим для нас є той факт, що з моделі "сутність-зв'язок" можуть бути породжені всі існуючі моделі даних. Будь-фрагмент предметної області може бути представлений як безліч сутностей, між якими існує деяка множина зв'язків [19].

  Джерелом надходження даних є відомості про клієнтів банку та суми внесених ними в касу або одержуваних з каси.

  Вихідними даними є звіти, які розраховуються після введення вихідних даних. Всі звіти надаються за аналогією з даними, які представлені в формах програмного продукту. Вихідними документом є звіт за період про проведені операції за рахунками клієнтів і касова книга. Залежно від вибраної опції вони можуть змінювати свій зміст і зовнішній вигляд.

  Для чіткого уявлення структури нашої системи, необхідно розглянути інфологічну модель бази даних.

  На етапі інфологіческого проектування представляється модель заданої предметної області. Фактичним стандартом інфологіческого проектування є ER-модель, яка має в основі 2 базових поняття: сутність та зв'язок. Инфологическая модель дає формалізоване опис предметної області незалежно від структур даних, виключаючи неоднозначність за рахунок використання коштів формальної логіки. Модель нашої програми приведена на Рис.1

  Рис.1. Инфологическая модель предметної області.

  Після інфологіческого проектування бази даних слід побудова даталогіческой моделі.

  Під даталогіческой розуміється модель, що відображає логічні взаємозв'язки між елементами даних безвідносно їх змісту та фізичної організації. При цьому даталогіческая модель розробляється з урахуванням конкретної реалізації СУБД, також з урахуванням специфіки конкретної предметної області на основі її інфологічної моделі.

  Основними завданнями даталогіческого проектування є створення коректної схеми БД і нормалізація вихідного відносини.

  Зв'язки між класами, показані в инфологической моделі, в даталогіческой моделі відображаються або за рахунок спільного розташування пов'язаних елементів, або шляхом оголошення зв'язків між ними. Дані системи обліку касових операцій зберігаються в зв'язаних таблицях. Структура основних таблиць бази представлена ​​нижче:

  Таблиця 1

  Співробітники.

  № п / п

  ім'я поля

  Тип поля

  Розмір поля

  1

  Табельний номер

  числовий

  довге ціле

  2

  ПІБ

  текстовий

  150

  3

  код посади

  числовий

  довге ціле

  4

  Посада

  текстовий

  150

  5

  Код підрозділу

  числовий

  довге ціле

  6

  підрозділ

  текстовий

  150

  7

  Адреса

  текстовий

  100

  8

  дата народження

  дата час

  -

  9

  Місце народження

  текстовий

  100

  10

  громадянство

  текстовий

  50

  У таблиці «Співробітники» ключовим полем є поле Табельний номер.Саме ключове поле однозначно визначає кожний запис у таблиці. Ключові поля використовуються для швидкого пошуку і зв'язку даних з різних таблиць за допомогою запитів, форм і звітів. Якщо правильно задані ключові поля, то виключається можливість дублювання інформації в базі даних. Дана таблиця пов'язана майже з усіма іншими таблицями бази, що показано на схемі даних (рис.2).

  Таблиця 2

  Підрозділи.

  № п / п

  ім'я поля

  Тип поля

  Розмір поля

  1

  Код підрозділу

  числовий

  довге ціле

  2

  Найменування підрозділу

  текстовий

  150

  Ключовим полем таблиці «Підрозділи» є поле Код підрозділу. Воно однозначно визначає номер кожного підрозділу в системі. Дана таблиця пов'язана з такими таблицями, як «Співробітники», «Видатковий касовий ордер», «Прибутковий касовий ордер», «Авансовий звіт».

  Таблица3

  Посади.

  № п / п

  ім'я поля

  Тип поля

  Розмір поля

  1

  код посади

  числовий

  довге ціле

  2

  Назва посади

  текстовий

  150

  В даній таблиці ключовим полем є Код посади. Таблиця має зв'язок 1: М з таблицею «Співробітники».

  Табліца4

  Довідник рахунків.

  № п / п

  ім'я поля

  Тип поля

  Розмір поля

  1

  № рахунку

  тестовий

  50

  2

  Найменування рахунку

  текстовий

  100

  У таблиці «Довідник рахунків» ключовим є поле № рахунку. Таблиця пов'язана з таблицями «Прибутковий касовий ордер» і «Видатковий касовий ордер» зв'язком 1: М.

  Таблица5

  Прибутковий касовий ордер.

  № п / п

  ім'я поля

  Тип поля

  Розмір поля

  1

  номер

  числовий

  довге ціле

  2

  Дата

  дата час

  -

  3

  ПІБ

  текстовий

  150

  4

  Табельний номер

  числовий

  довге ціле

  5

  Код структурного підрозділу

  числовий

  довге ціле

  6

  Кореспондуючий рахунок

  текстовий

  50

  7

  Дебет

  текстовий

  50

  8

  Тип

  текстовий

  100

  В даній таблиці ключовими є поле Номер і поле Дата. Разом вони однозначно визначають кожну операцію. Є зв'язку з таблицями «Співробітники», «Підрозділи», «Довідник рахунків».

  Табліца6

  Видатковий касовий ордер

  № п / п

  ім'я поля

  Тип поля

  Розмір поля

  1

  номер

  числовий

  довге ціле

  2

  Дата

  дата час

  -

  3

  ПІБ

  текстовий

  150

  4

  Табельний номер

  числовий

  довге ціле

  5

  Код структурного підрозділу

  числовий

  довге ціле

  6

  Кореспондуючий рахунок

  текстовий

  50

  7

  кредит

  текстовий

  50

  8

  Тип

  текстовий

  100

  У таблиці «Видатковий касовий ордер» ключовими є поля Номер і Дата. Зв'язки даної таблиці аналогічні зв'язкам, які є в таблиці «Прибутковий касовий ордер».

  Табліца7

  Авансовий звіт.

  № п / п

  ім'я поля

  Тип поля

  Розмір поля

  1

  номер

  числовий

  довге ціле

  2

  Дата

  дата час

  -

  3

  Табельний номер

  числовий

  довге ціле

  4

  Підзвітна особа

  текстовий

  150

  5

  підрозділ

  текстовий

  50

  6

  призначення авансу

  текстовий

  100

  7

  отримано

  грошовий

  -

  8

  витрачено

  грошовий

  -

  9

  залишок

  грошовий

  -

  10

  перевитрата

  грошовий

  -

  11

  Дебет / рахунок

  текстовий

  50

  12

  Дебет / сума

  грошовий

  -

  13

  Кредит / рахунок

  текстовий

  50

  14

  Кредит / сума

  грошовий

  -

  15

  Тип

  текстовий

  100

  У таблиці «Авансовий звіт» ключовими є поля Номер і Дата. Є зв'язок типу М: 1 з таблицями «Співробітники» і «Підрозділи.

  Схема спроектованої бази даних, тобто зв'язки і відносини між сутностями показані на схемі даних (рис 2).

  Рис.2. Схема бази даних

  На основі даної схеми вже проводиться фізичне проектування системи.

  Всі процедури подій для системи зберігаються в модулі форм (Рис.3). При створенні першої процедури події для форми Access автоматично створює модуль форми. Модуль форми представляє спосіб зберігання в одному місці всього коду, який відноситься тільки до окремої формі. Як правило, модулі форм містять тільки процедури подій, але в них також можуть зберігатися подпроцедури і функції.

  Рис.3. Дерево програмних модулів

  «Главная» форма - форма, через яку здійснюється взаємодія інших форм і перегляд звітів.

  Форма «Співробітники» - форма для введення, перегляду і редагування довідників «Співробітники», «Посади» і «Підрозділи».

  Форми «Видатковий касовий ордер», «Прибутковий касовий ордер» і «Авансовий звіт» - форми для введення, редагування і перегляду довідників «Видатковий касовий ордер», «Прибутковий касовий ордер», «Авансовий звіт» відповідно і виконання проводок про видачу / отриманні грошових коштів в касу. Пункти меню «Видатковий касовий ордер», «Прибутковий касовий ордер» і «Авансовий звіт» також можуть працювати в декількох режимах, а саме введення, зміна і перегляд даних, тому блок-схеми технологічного процесу для цих пунктів будуть виглядати аналогічним чином.

  3. Реалізація системи автоматизації касових операцій в

  програмному середовищі Microsoft Access

  3.1. Обгрунтування вибору середовища реалізації

  Сучасний ринок СУБД представлений великою кількістю програмних продуктів, з який найбільш численними і потужними за своїми можливостями є такі пакети, як Clarion Database Developer, DataEase, DataFlex, dBase IV, Microsoft Access, Microsoft FoxPro, Paradox R: BASE та ін.

  Система управління базами даних Microsoft Access є одним з найпопулярніших додатків в сімействі настільних СУБД.Всі версії Access мають у своєму арсеналі засоби, значно спрощують введення і обробку даних, пошук даних і надання інформації у вигляді таблиць, графіків і звітів. Починаючи з версії Access 2000, з'явилися також Web-сторінки доступу до даних, які користувач може переглядати за допомогою програми Internet Explorer. Крім цього, Access дозволяє використовувати електронні таблиці і таблиці з інших настільних і серверних баз даних для зберігання інформації, необхідної додатком. Приєднавши зовнішні таблиці, користувач Access буде працювати з базами даних в цих таблицях так, як якщо б це були таблиці Access. Популярність СУБД Microsoft Access обумовлена ​​наступними причинами:

  - доступність у вивченні і зрозумілість дозволяють Access бути однією з кращих систем швидкого створення додатків управління базами даних;

  - СУБД повністю русифікована;

  - можливість використання OLE технології;

  - інтегрованість з пакетами Microsoft Office;

  - візуальна технологія дозволяє постійно бачити результати своїх дій і коригувати їх; крім того, робота з конструктором форм може істотно полегшити подальше вивчення таких систем програмування, як Visual Basic або Delphi;

  - широко і наочно представлена ​​довідкова система;

  - наявність великого набору «майстрів» з розробки об'єктів.

  Існують різні варіанти використання Access з точки зору архітектури додатку. Іноді Access (файл MDB) використовується просто як ядро, яке управляє даними, що знаходяться з таблицями. Access дозволяє використовувати ті дані, які вже були накопичені раніше іншими програмними засобами і, отже, мають інший формат шляхом імпорту існуючої таблиці бази даних, робочого аркуша електронної таблиці або текстового файлу, створених додатками MS-DOS або Windows, у внутрішній формат бази даних Access (MDB). Природно, що Access може також експортувати дані з таблиць бази даних формату MDB в будь-який формат, з якого можна імпортувати дані. Крім файлів баз даних, Access може працювати безпосередньо з файлами електронних таблиць, текстовими файлами, документами HTML, адресними книгами або імпортувати дані з цих файлів і документів XML.

  Таким чином, MS Access, будучи СУБД реляційного типу, в якій розумно збалансовані всі засоби і можливості, типові для сучасних СУБД, найрозумніше використовувати для розробки бази даних для обліку касових операцій.

  Проаналізувавши всі перераховані вище переваги, саме додаток Microsoft Access було вибрано для розробки програми автоматизації касових операцій.

  3.2.Руководство по роботі з системою

  Для завантаження системи необхідно подвійним клацанням лівої кнопки миші запустити на виконання файл Касса.mdb.

  Після запуску системи на екрані з'явиться таблиця, де необхідно вибрати розділ Форми і відкрити «Головну» форму (Рис.4), яка виглядає наступним чином:

  Рис.4. Головна форма програми

  Головна форма містить кнопки «Співробітники», «Видатковий касовий ордер», «Прибутковий касовий ордер», «Авансовий звіт», при натисканні на які відкриваються відповідні форми. Кнопка «Касова книга» виводить книгу, де відображаються всі здійснені операції. При натисканні на кнопку «Звіт за період» програма виводить звіт, де міститься дата здійснення операції, табельний номер співробітника, суми отриманих і витрачених і залишилися грошових коштів.

  Для внесення даних про співробітників потрібно натиснути на кнопку «Співробітники». З'явиться екранна форма (Рис.5), що дозволяє переглядати, додавати та змінювати дані про співробітників:

  Рис.5. Відомості про співробітників

  На даній формі міститься вся інформація про співробітників: ПІБ, адреса, місце народження, посаду, табельний номер, громадянство, підрозділ і т.д. Натисканням на кнопки «Наступний» і «Попередній» можна переглянути дані всіх співробітників. Кнопка «Новий» дозволяє додати нового співробітника.

  Також існує можливість переходу на форми: «Прибутковий касовий ордер» (Рис.6), «Видатковий касовий ордер» (Рис. 7) і «Авансовий звіт» (Рис. 8) без повернення до головної формі.

  Рис.6. Прибутковий касовий ордер

  Прибутковий касовий ордер - це документ первинної облікової документації касових операцій, за яким здійснюється прийом коштів в касу організації. Ордер містить інформацію про отриману суму, дату отримання коштів, проводки по рахунках, табельний номер співробітника. Робота з меню даної форми здійснюється аналогічно роботі з формою «Співробітники».

  Видатковий касовий ордер - це документ первинної облікової документації касових операцій, за яким здійснюється видача готівки з каси організації.

  Рис.7. Видатковий касовий ордер

  На даній формі вказується номер видаткового ордера, сума виданих коштів, проводки по рахунках, дата видачі коштів, ПІБ і табельний номер співробітника.

  Рис.8. Авансовий звіт

  Авансовий звіт - бухгалтерський документ типової форми, що підтверджує витрачання авансу, який оформляє використання отриманих підзвітних сум, що складається і представляється підзвітними особами.

  На формі «Авансовий звіт» міститься номер звіту, дата його складання, ПІБ підзвітної особи, його табельний номер, підрозділ, проводки по рахунках.

  Для перегляду і редагування довідників «Посади», «Підрозділи» і «Довідник рахунків» слід вибрати Таблиці та на необхідному довіднику двічі кликнути мишею (Рис. 9).

  Рис.9. Таблиця «Посади»

  Для формування звітів необхідно зайти на Головну форму і вибрати потрібний вид звіту: «Касова книга» (Рис. 10) або «Звіт за період» (Рис.11).

  Мал. 10. Касова книга

  Касова книга - форма для відображення операцій з готівкою, що враховує всі надходження і видачі грошей. У касовій книзі міститься прихід, витрата, суми грошових коштів, дата здійснення операції, ПІБ співробітника, найменування документа, номер документа.

  Для виведення «Звіту за період» необхідно ввести початок і кінець звітного періоду. Після цього на екрані з'явиться звіт, який містить суми отриманих і витрачених коштів, залишки коштів, дату здійснення операції, табельний номер підзвітної особи.

  Рис.11. Звіт за період

  Для виходу з системи необхідно закрити вікно бази даних.

  3.3. Економічна ефективність від впровадження програмного продукту

  Автоматизовані інформаційні технології в обліку дозволяють в межах функцій бухгалтерського обліку повністю регламентувати автоматизоване отримання даних, необхідних як для ведення оперативного синтетичного і аналітичного обліку, так і для складання форм бухгалтерської і синтетичної звітності, даних необхідних користувачам для вироблення і прийняття рішень, а також системного контролю за ходом виробничих процесів. В умовах використання автоматизованих інформаційних технологій є можливість здійснити за допомогою звітної інформації ієрархічну взаємозв'язок різних рівнів управління в підприємстві. Це положення дозволить практичну реалізацію при об'єднанні персональних ЕОМ в локальну мережу, орієнтовану на АРМ.

  В останні роки банківська система нашої країни переживає бурхливий розвиток. Сьогодні все більше банків робить ставку на інформаційні технології. Інтерес до розвитку комп'ютеризованих банківських систем визначається не бажанням витягти миттєву вигоду, а, головним чином, стратегічними інтересами. Вкладаючи кошти в програмне забезпечення банки, в першу чергу, прагнуть до здешевлення і прискорення своєї рутинної роботи та перемоги в конкурентній боротьбі. Банківські комп'ютерні системи на сьогоднішній день є однією з найбільш швидко розвиваються галузей прикладного мережевого програмного забезпечення.

  В принципі, майже всі завдання, які виникають в ході роботи банку, досить легко піддаються автоматизації. Швидка і безперебійна обробка значних потоків інформації є однією з головних завдань будь-якої великої фінансової організації. Відповідно до цього очевидна необхідність автоматизації банківської діяльності, що дозволяє обробляти всі зростаючі інформаційні потоки.

  Практика впровадження автоматизованих систем свідчить, що багатьом банкам доводиться долати серйозні труднощі при спробі автоматизувати процес проведення операцій і методи їх переведення в готівку.

  Більшого ефекту від запровадження автоматизованих систем можна досягти шляхом вдосконалення технології проведення операцій, методології та удосконалення процесу їх переведення в готівку, підвищення контрольних властивостей останнього, а також завдяки більш повному задоволенню потреб управління необхідною інформацією.

  Касові операції не є особливо трудомістким ділянкою обліку, але вимагають значних витрат часу і уваги бухгалтера. Тому використання комп'ютерних технологій при обробці інформації по даній ділянці обліку досить ефективно. Інформацію про грошові кошти в касі зазвичай обробляє касир, який веде касову книгу. Касова книга і звіти касира можуть вестись автоматизованим способом. Алгоритм руху грошових коштів передбачає прибуткові, видаткові операції, кореспонденцію рахунків, а також отримання вихідних регістрів бухгалтерського обліку по конкретному рахунку. За рахунок впровадження розробленого програмного продукту буде автоматизуватися облік руху грошових коштів, що дозволить значно підвищити достовірність інформації та оперативність її обробки. Програма дозволить повністю регламентувати автоматизоване отримання даних, необхідних як для ведення оперативного синтетичного і аналітичного обліку, так і для складання форм бухгалтерської і синтетичної звітності.

  До основних переваг впровадження програми автоматизації касових операцій відносяться:

  - підвищення якості обслуговування апарату управління інформацією про вироблені касові операції. Це передбачає автоматизоване виконання функцій обліку та аналізу, а також складання форм періодичної звітності;

  - поліпшення організації обліку і зниження його трудомісткості за рахунок автоматизації обліково-обчислювальних функцій, і як наслідок, підвищення продуктивності праці працівників облікового апарату.

  висновок

  З моменту отримання банком ліцензії центрального банку на здійснення банківських операцій банк може приступити до роботи в якості кредитної організації і виконувати ті види операцій, які перераховані в ліцензії, а також інші види операцій та угод, виконання яких не потребує отримання ліцензії.Основна діяльність банків пов'язана з наданням ними різноманітних фінансових послуг підприємствам і населенню. Ці послуги включають виконання банками операцій, пов'язаних, по-перше, із залученням і зберіганням грошових коштів клієнтів (пасивні операції), по-друге, із забезпеченням розрахунків між ними в процесі їх поточної діяльності, по-третє, з розміщенням залучених коштів в операції по кредитуванню клієнтів і в цінні папери (активні операції) для отримання доходів з метою виплати клієнтам, які розміщують свої кошти в банку, нарахованих відсотків на вкладені ними кошти і підтримки життєдіяльності банку.

  Одночасно банки виконують інші операції, пов'язані про задоволенням потреб своїх клієнтів у тих чи інших фінансових послугах, включаючи операції, що забезпечують страхування ринкових ризиків підприємств, готівково-грошовий обіг, надання консультаційних та інформаційних послуг і т.д.

  Таким чином, касові операції комерційних банків полягають не тільки в прийомі і видачі готівки. Як відомо, комерційні банки є основною ланкою банківської системи держави. Під керівництвом ЦБ банки організують і регулюють грошовий оборот. При цьому первинної є організація безготівкового грошового обороту. Однак на рівні розрахунків підприємств з населенням, а також окремих фізичних осіб між собою чільну роль, в силу своєї поширеності, набувають розрахунки готівкою. Більшість з них відбувається без посередництва комерційних банків, але в підсумку кінцевим пунктом руху готівки є каса банку. Таким чином, банк пов'язує готівковий грошовий оборот з безготівковим і здійснює контроль за касовою роботою своїх клієнтів. Це сприяє упорядкуванню готівково-грошового обороту. Крім того, через систему комерційних банків здійснюється готівково-грошова емісія і зворотний процес - вилучення грошей з обігу. В результаті основною функцією касових операцій банків (як і інших блоків операцій) є допомогу ЦБ в здійсненні грошово-кредитної політики держави.

  Тема курсової роботи актуальна тим, що на даний момент банки і багато небанківські структури прагнуть удосконалити методи, інструментарій, законодавчі та нормативні акти в області розрахунково-касового обслуговування юридичних та фізичних осіб і системи безготівкового платіжного обороту, з метою процвітання бізнесу і економіки, а відповідно благополуччя людей в країні.

  В рамках даної курсової роботи детально розглянуті та проаналізовані сутність касових операцій банку і особливості їх проведення. Була розроблена автоматизована система, основною метою якої є допомога банку в проведенні операцій з готівкою.

  Впровадження системи автоматизації касових операцій значно полегшить роботу касира, дозволить уникнути багатьох помилок при роботі з документами, складанні звітності, при виконанні різних розрахунків. Формування витратного, прибуткового касових ордерів, звітів за періоди, касових книг буде виконуватися програмно.

  Основними рекомендаціями щодо вдосконалення системи бухгалтерського обліку в частині відображення касових операцій слід ввести видачу заробітної плати з пластикових карт, тому що це найбільш переважна форма розрахунків. Знижуються витрати на зняття та доставку готівки, у бухгалтера скорочується обсяг касових операцій, не потрібно депонувати невиплачені гроші. Але для того щоб почати видавати зарплату працівникам через банк, крім рішення фірми обов'язково потрібно отримати згоду співробітників.

  Також не можна забувати, що для ефективної роботи автоматизованої системи необхідно грамотно підійти до вибору технічного забезпечення. Слід врахувати, що персональний комп'ютер - це не один електронний апарат, а невеликий комплекс взаємопов'язаних пристроїв, кожне з яких виконує певні функції. І для визначення варіанту, який підходить конкретній кредитної організації, слід розглянути основні моделі конфігурацій комп'ютерів, представлених на сучасному ринку і вибрати найбільш оптимальний варіант.

  Список літератури

  1. Про порядок ведення касових операцій та правила зберігання, перевезення та інкасації банкнот і монети Банку Росії в кредитних організаціях на території Російської Федерації: Положення Банку Росії від 24.04.2008 № 318-П [електронний ресурс] // СПС «Консультант Плюс». Версія Проф.

  2. Белоцветова А. Нове положення про порядок ведення касових операцій. Коментарі / А. Белоцветова // М .: Бухгалтерія і банки. - 2007. - № 3

  3. Про ознаки платоспроможності і правила обміну банкнот і монети Банку Росії: Вказівка ​​Банку Росії від 26 грудня 2006 року № 1778-У // ​​Вісник Банку Росії. - 2007. - № 5

  4. Галицький В.Ю. «Все про касові операції». // М .: ГроссМедиа. 2006 р

  5. Гуккаев В.Б. «Контрольно-касові машини і бланки суворої
  звітності ». // М .: ЗАТ «Видавничий Дім« головбух ». - 2002. - 208 с.

  6. «Документальне оформлення касових операцій». // М .: Бератор-Прес,
  2002.

  7. Журавльов В.М. "Касові операції". // М .: Податок-інфо, 2007р.

  8. «Касові операції та ККМ». // М .: Книга сервіс, 2007 р

  9. «Касові операції» .// М .: Статус-Кво, 2007 р

  10. Мякота В., Рудяк Ю., Кузнєцов В. «Касові операції» .// М .: ГроссМедиа, 2007 р

  11. Нестеров В.І. «Облік і ведення касових операцій». // М .: ДІС. 2005 р ..

  12. В.В. Васильєва «Новий реєстр контрольно-касової техніки» .// М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007 р

  13. Федотов А.В. «Облік касових операцій». // М .: Головбух, 2008 р

  14. Юцковская І.Д., Готівковий грошовий обіг в організації // М .: Фінансові та бухгалтерські консультації. 2006.-№ 2.

  15. Правова система «Консультант +».

  16. Інтегрована банківська система «Бісквіт» [Електронний ресурс], Режим доступу: http://www.bis.ru/Products/ - Дата доступу: 14.05.2010г.

  17. Компанія «Кворум» [Електронний ресурс], Режим доступу: http://www.quorum.ru/ - Дата доступу: 16.05.2010г.

  18. Фірма 1С [Електронний ресурс], Режим доступу: http://www.1c.ru/ - Дата доступу: 16.05.2010г.

  19. Проектування баз банних [Електронний ресурс], Режим доступу: http://www.mstu.edu.ru/education/materials/zelenkov/ch_5_1.html - Дата доступу: 17.05.2010г.

  20. Компанія «Інверсія» [Електронний ресурс], Режим доступу: http://www.inversion.ru/ - Дата доступу: 18.05.2010г.


  [1] Про порядок ведення касових операцій та правила зберігання, перевезення та інкасації банкнот і монети Банку Росії в кредитних організаціях на території Російської Федерації: Положення Банку Росії від 24.04.2008 № 318-П [електронний ресурс] // СПС «Консультант Плюс» . Версія Проф.

  [2] Белоцветова А. Нове положення про порядок ведення касових операцій. Коментарі / А. Белоцветова // Бухгалтерія і банки. - 2007. - № 3. - С. 17.

  [3] Про ознаки платоспроможності і правила обміну банкнот і монети Банку Росії: Вказівка ​​Банку Росії від 26 грудня 2006 року № +1778-У // ​​Вісник Банку Росії. - 2007. - № 5. - С. 10.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Реалізація системи автоматизації касових операцій в програмному середовищі Microsoft Access

  Скачати 76.63 Kb.