• Київ 2009


 • Дата конвертації21.04.2017
  Розмір81.47 Kb.
  ТипКурсова робота

  Скачати 81.47 Kb.

  Регіональний розвиток соціальної інфраструктурі України

   Навігація по даній сторінці:
  • Київ 2009

  ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

  КУРСОВА РОБОТА

  з курсу «Регіональна економіка»

  на тему

  «Регіональний розвиток соціальної інфраструктурі України»

  Студентки II курсу, групи ФК-22

  Спеціальність: 5.03050801 Фінанси і кредит

  Майданової Аліні Олексіївні

  Керівник курсової роботи Мариненко З.В.

  Київ 2009

  Зміст

  Зміст

  Перелік умовних Позначення

  Вступ

  1. Значення, Сутність та основні Функції комплексу соціальної інфраструктурі у розвитку и розміщенні продуктивних сил регіонів

  2. Передумови и принципи розвитку и размещения соціальної інфраструктурі

  3. Особливості розвитку соціальної інфраструктурі регіонів

  4. Територіальна структура та регіональні Відмінності забезпеченості соціальною сферою населення

  5. Проблеми та напрями удосконалення розвитку и размещения соціальної інфраструктурі регіонів

  Висновки

  Список літературних джерел

  Додаток А

  Додаток Б

  Додаток В

  Додаток Г

  Перелік умовних Позначення

  ЄС - Європейський Союз;

  тис. - тисяч;

  чол. - чоловік;

  млн. - миллионов;

  млрд. - мільярдів;

  м2 - метрів квадратних;

  р. - року;

  м. - метрів;

  грн. - гривень;

  обл. - область;

  м. Київ - місто Київ.

  Вступ

  Соціальна Сфера діяльності на регіональному Рівні Полягає у здійсненні просторова процесів у суспільстві, впровадженні раціональних форм организации життя людей з точки зору умов праці, побуту, відпочинку, розвитку особистості, Відновлення життя, відтворення населення. Ця сфера безпосередно пов'язана з політікою, економікою, соціологією, демографічнімі дослідженнямі ТОЩО. Питання Стосовно розвитку соціальної СФЕРИ як виду економічної діяльності розглядаються Виключно в контексті организации життя людей в межах конкретної территории, теріторіальної организации праці. До складу соціальної СФЕРИ регіону відносяться встанови, что спріяють відтворенню населення, встанови охорони здоров'я, СОЦІАЛЬНОГО захисту населення, організація санаторно-курортного, туристично-готельного обслуговування, фізкультури і спорту. Завдання регіональніх установ, что спріяють відтворенню населення -задовольніті спожи людей.

  Останнім часом науковим Досліджень СОЦІАЛЬНИХ процесів на регіональному Рівні пріділяється значний увага. Результати наукових досліджень та узагальнення досвіду практичної роботи дають можлівість для Вивчення та узагальнення тенденцій у змінах СОЦІАЛЬНИХ процесів, оцініті Вплив на ЦІ процеси економічної трансформації Суспільства, змін у характері виробничих отношений ТОЩО.

  Об'єктивно оцінюючі Особливості соціально-економічного розвитку Окремо територій, та патенти, зауважіті, что абсолютно однаково стану якості життя людей на усій территории України досягті Неможливо. Регіони різняться за природо-кліматічнімі, економічнімі, історічнімі та іншімі умів, Які за своєю сутністю визначаються Відмінності та спеціфічні Особливості життя людей на окремий теріторіях.

  Таким чином, викладеня вищє зумовлює Актуальність дослідження курсової роботи.

  Об'єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади регіональної економіки і размещения продуктивних сил.

  Предмет дослідження - роль і значення соціальної інфраструктурі України.

  Мета написання курсової роботи - дослідження роли і значення соціальної інфраструктурі України.

  Мета роботи предполагает Виконання таких завдання:

  • дослідіті сутність, Особливості Функціонування и развития соціальної інфраструктурі;

  • охарактерізуваті галузеві ланки соціальної інфраструктурі України, рівень їх розвитку та роль у задоволенні потреб населення в послугах.

  Методи дослідження. Теоретико-Методологічною основою Досягнення мети дослідження слугувалі фундаментальні положення економічної теорії, регіональної економіки. На Основі системно-аналітичного методу виконан теоретичне узагальнення наукових концепцій, розробок и пропозіцій провідніх вітчізняніх и СУЧАСНИХ учених, присвячений розвитку соціальної інфраструктурі. В процесі збору та обробка фактичного матеріалу широко застосовувалісь статистико-економічний, порівняльній, моделювання, нормативний, балансовий та інші методи.

  для вирішенню окремий завдання вікорістовувалісь такоже Такі методи:

  • статистичного АНАЛІЗУ - для дослідження особливо сучасного стану соціальної інфраструктурі;

  • порівняльного АНАЛІЗУ - для зіставлення Фактично Даних звітного и попередня років;

  • проблемно-орієнтований метод для наукового обґрунтування перспектив удосконалення механізму и форм розвитку соціальної інфраструктурі;

  • причинно-наслідкових зв'язків - для дослідження впліву розвитку та размещения соціальної інфраструктурі на соціально-економічний стан країни;

  • картографічній - для Виявлення регіональніх відмінностей розвитку соціальної інфраструктурі в Україні.

  1. Значення, Сутність та основні Функції комплексу соціальної інфраструктурі у розвитку и розміщенні продуктивних сил регіонів

  Соціальна сфера - одна з найважлівішіх у жітті Суспільства, в Якій реалізуються соціальні Захоплення всех верств населення, отношения Суспільства та особини, умови праці и побуту, охорони здоров'я, відпочинку.

  Соціальна сфера - це сукупність галузь и відів ДІЯЛЬНОСТІ, підприємств, закладів та установ, Які ма ють Забезпечити удовольствие потреб людей у матеріальніх благах, послуги, відтворенні роду, создать умови для співіснування и СПІВПРАЦІ людей у суспільстві согласно з чіннімі законами и загальнопрійнятімі правилами з метою создания мегаполісів, розвитку масових комунікацій, Зміцнення держави. До соціальної СФЕРИ Належить такоже діяльність з розвитку в людей духовності, виховання Совісті, здатності розрізняті добро и зло, оцінюваті свои вчінкі, формулюваті для себе Моральні приписи и Вимагати їх Виконання.

  Соціальна сфера розвівається согласно з соціальною політікою, якові формує держава відповідно до умов національного, культурного и духовного життя. Суть сучасної політики в Україні Полягає в тому, что в стране будується соціально спрямована економіка, яка дасть людіні все необхідне для нормального життя за Європейськими стандартами; утворюється новий тип солідарності різніх СОЦІАЛЬНИХ верств населення, свідомої коаліції людей, что звертаючись шлях розбудови Вільної демократичної держави. Ця політика має Сприяти Створення достатньої кількості робочих Місць, умів для здобуття Нових професій, Підвищення кваліфікації, Сприяти оздоровленню умов праці, поліпшенню медичного обслуговування и профілактічного контролю. Соціальна політика держави Вихід з необхідності Надання конкретної допомоги злиденності верствам и прошаркам населення: самотнім громадянам похилого віку, тім, Які Втратили здатність до самообслуговування, хвороби, дітям та ін. Поряд з ЦІМ проголошується жіттєздатність поєднання свободи громадян з їхньою ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ: шкірного перед суспільством и Суспільства за шкірного громадянина держави. Согласно з положеннями соціальної політики громадянам країни ма ють буті дані Рівні стартові возможности - зрозумілі и справедліві; только соціальна справедливість спріяє солідарності громадян у суспільстві, створює передумови до СОЦІАЛЬНОГО консенсусу, взаємодії та гармонії у повсякдення жітті.

  Соціальна справедливість - міра рівності (нерівності) життєвого становища людей, класів и СОЦІАЛЬНИХ груп, что об'єктивно зумовлюється рівнем матеріального та духовного розвитку Суспільства. Міра рівності віражається в матеріальніх и духовних благах, Які надходять у повне Розпорядження людей. Ідеться не про зрівнялівку у спожіванні, а про встановлення и Дотримання для всіх чітко визначених крітеріїв. Крітеріямі соціальної справедлівості є вільний вибір господарської ДІЯЛЬНОСТІ на основе Визнання багатоманітності форм власності за; создания однаково правил господарювання на засадах рінкової економіки. Це означає Усунення різніх цен на однаково продукцію и дію рінкової ціни, яка створює Рівні умови реализации продукции и услуг для всіх форм господарювання; рівне право одержуваті винагорода за Кількість и якість затраченої праці з урахуванням кінцевіх результатів виробництва Незалежності від СОЦІАЛЬНОГО походження, статі, національності; гарантію безкоштовного медичного обслуговування в питань комерційної торгівлі межах; Рівні умови для розвитку здібностей, что проявляються в існуванні рівніх можливости для виховання дітей, Отримання членами Суспільства Загальної освіти и професійної підготовкі за їхнім Бажанов и здібностямі; Відсутність прівілеїв и елітних умов життя для питань комерційної торгівлі груп ПРАЦІВНИКІВ, окрім дітей и жінок-матерів; гарантію допомоги людям, Які опінію у надзвічайній ситуации; Усунення істотніх відмінностей у Рівні життя мешканців міста и села, а такоже населення різніх регіонів; свободу пересування, Вибори місця проживання.

  Соціальна інфраструктура - це Особливий комплекс галузь народного господарства - таких, як освіта, охорона здоров'я, культура, мистецтво, житлове и комунальне господарство, торгівля ТОЩО. Функціональна спільність ціх галузь Полягає в тому, что праця в них спрямована безпосередно на людину і суспільство в цілому. Соціальна інфраструктура все более впліває на ефективність суспільного виробництва через головну продуктивну силу Суспільства - людей. Неабиякий є роль соціальної інфраструктурі у зростанні значення людського фактора.

  Вплив соціальної інфраструктурі на Підвищення продуктивності праці віявляється в різніх аспектах: розвіваються здібності людей до праці через піднесення освітнього и культурно-технічного уровня ПРАЦІВНИКІВ, скорочуються Втрата часу внаслідок СКОРОЧЕННЯ захворюваності людей, створюються спріятліві соціально-побутові и житлові умови. Великою є роль соціальної інфраструктурі й у віконанні таких СОЦІАЛЬНИХ завдання, як зближені за рівнем добробуту міського и сільського населення, згладжування регіональніх відмінностей у Рівні життя людей, Посилення єдності у способі життя різніх СОЦІАЛЬНИХ груп та прошарків населення. Активно впліває соціальна інфраструктура на формирование прогресивної Структури споживання и раціонального использование вільного часу ПРАЦІВНИКІВ матеріального виробництва.

  В теперішній час розвиток галузь соціальної інфраструктурі ще відстає від реальних потреб народу. Основною причиною цього відставання є успадкована Україною економічна система, яка віробляла продукцію здебільшого для виробництва чи мілітарніх потреб, а на соціальну інфраструктуру віділялі кошти за залішковім принципом. У СУЧАСНИХ условиях соціальна інфраструктура представляет собою необхідну ланку розвінутої системи суспільного розподілу праці. Як и в матеріальному ВИРОБНИЦТВІ, у соціальній інфраструктурі ма ють місце економічні отношения.

  Економічні отношения в соціальній інфраструктурі за своєю Економічною суттю є відносінамі СПОЖИВЧОГО, нематеріального виробництва и віявляють собі, по-Перш, як економічні отношения доведення матеріальніх благ до споживання в соціальній інфраструктурі, по-друге, як економічні отношения создания в соціальній інфраструктурі послуг. Економічні отношения з приводу доведення матеріальніх благ до споживання являються собою отношения обміну, розподілу и споживання матеріальніх благ. Спеціфіка економічних отношений з приводу создания послуг візначається тім, что процес создания послуг у соціальній інфраструктурі є одночасно процесом споживання матеріальніх благ. А тому отношения з приводу создания послуг у соціальній інфраструктурі є одночасно відносінамі Суспільно організованого споживання продукції, створеної в матеріальному ВИРОБНИЦТВІ. Слід Зазначити, что послуги є предметами споживання. В Україні Певного категоріям населення деякі види послуг Надаються безкоштовно, іншім - на пільговіх условиях, ще іншім - у платній форме. Безкоштовні Вимоги послуги - це послуги соціально-культурних галузь соціальної інфраструктурі (освіти, охорони здоров'я і питань комерційної торгівлі відів культурного обслуговування). Розвиток ціх послуг забезпечують за рахунок суспільніх ФОНДІВ споживання.

  Платні послуги - це послуги підприємств и установ житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, зв'язку, пасажирський транспорту, правових служб та ін. Платні послуги, як и товари народного споживання, задовольняють платоспроможній Попит населення на споживчі блага. Розвиток платних послуг забезпечують Завдяк залучених коштів населення, а такоже ресурсов підприємств и ОРГАНІЗАЦІЙ усіх галузь Незалежності від їхньої спеціалізації.

  До соціальної СФЕРИ належати Такі Галузі соціальної інфраструктурі та види діяльності:

  • діяльність Із забезпечення ефектівної зайнятості населення;

  • діяльність з формирование доходів Членів Суспільства;

  • діяльність Із СОЦІАЛЬНОГО забезпечення и захисту громадян;

  • діяльність, что Забезпечує споживання, форми І спосіб їх удовольствие;

  • охорона здоров'я;

  • народна освіта;

  • торгівля, громадське харчування та побутове обслуговування;

  • житлово-комунальне господарство;

  • діяльність з екологічного захисту громадян;

  • культура і мистецтво.

  2. Передумови и принципи розвитку и размещения соціальної інфраструктурі

  Соціально-економічний розвиток України на сучасности етапі характерізується Певної розробка методологічних підходів до дослідження соціальної інфраструктурі. У работе визначили закономірності та принципи, что лежати в Основі розвитку и размещения соціальної інфраструктурі; сістематізовано фактори, что визначаються формирование, использование и розвиток соціальної інфраструктурі на державному и регіональному рівнях в условиях ринкова отношений. Розвиток Методології дозволяє на підґрунті Накопичення досвіду візначіті ряд зв'язків и НАСЛІДКІВ, что з них віплівають, та попередіті деякі негатівні процеси. Необходимо сделать акцент на тому, что методологія НЕ дает ВІДПОВІДІ на вирішенню конкретних вопросам, а только формує систему зрозуміти и уявлень про дійсність. Проведення ДОСЛІДЖЕНЬ, что стосують вопросам розвитку соціальної інфраструктурі, безперечно, требует різноманітніх прійомів и методів економічного аналізу.

  Процес дослідження соціальної інфраструктурі умовно можна поділіті на Чотири етапи.

  На Першому етапі дослідження нужно ознайомітіся Із станом досліджуваної проблеми, візначіті об'єкт та предмет дослідження, что пов'язаний в Першу Черга з Ознайомлений Із понятійнім апаратом та аналізом методичних підходів. Встановити роль та значення соціальної інфраструктурі в период трансформації економіки країни; Розглянуто основні зв'язки между різнімі видами інфраструктурі (виробничою, ринкова та ін.), что вплівають на розвиток та размещения ее основних об'єктів. Сформувати вимоги сучасного Суспільства до уровня развития та якості и кількості послуг, что Надаються соціальною інфраструктурою країни та питань комерційної торгівлі ее регіонів. Наступний складових цього етапу повинен стати вибір підходів (з якої позіції буде розглядатісь об'єкт), направлений и методів дослідження. Виявлення основних закономірностей розвитку та размещения соціальної інфраструктурі, факторів и Принципів, что вплівають на ее розвиток и размещения.

  Другий етап складається з проведення АНАЛІЗУ уровня развития соціальної інфраструктурі та дослідження впліву різноманітніх чінніків на ее розвиток та размещения. Основою іншого етапу є аналіз сучасного стану соціальної інфраструктурі, визначення основних тенденцій у розвитку ЖКГ, освіти, культури ТОЩО; встановлення спектру проблем, что перешкоджають розвитку соціальної інфраструктурі як на державному, так и на регіональніх рівнях; характеристика сфер соціальної інфраструктурі та Розподіл регіонів за рівнямі забезпеченості ее об'єктами.

  Третій етап Полягає у віявленні тенденцій розвитку соціальної інфраструктурі та направлений удосконалення ее розвитку та размещения; АНАЛІЗУ основних засад державного регулювання розвитку та механізму Вдосконалення теріторіальної организации соціальної інфраструктурі.

  Четвертий етап базується на візначенні перспектив розвитку соціальної інфраструктурі та розробці прогнозів, на Основі якіх розробляються соціально-економічні програми розвитку.

  Вісокорозвінена соціальна інфраструктура є необхідною Передумови, рушійнім фактором покращення уровня життя населення, піднесення соціально-економічного розвитку та создания соціально спрямованої економіки.

  В условиях ринкова Перетворення перед наукою та економікою держави стояти задачі поиска конкретних Шляхів и ЗАСОБІВ Підвищення ефектівності суспільного виробництва, розробки варіантів економічного розвитку, что дозволяють з якнайменш витратами добитися ефективного решение соціально-економічних завдань.

  Аналіз вопросам стану соціальної інфраструктурі в України показавши наявність складних проблем, до числа якіх належати істотне відставання розвитку матеріально-технічної бази інфраструктурі, непропорційній розвиток окремий галузь інфраструктурі, надмірна диференціація рівнів розвитку об'єктів інфраструктурі. Незадовільній розвиток соціальної інфраструктурі є наслідком як об'єктивної обмеженості ресурсов, что вплівають на ее розвиток, так и результатом питань комерційної торгівлі прорахунків в управлінні ее розвитку. Слід Зазначити, что об'єктивні реалії України вімагають серйозно змін в системе існуючіх поглядів на соціальну інфраструктуру.

  Підвищення ефектівності промислового виробництва - НЕ єдина мета розвитку галузь соціальної інфраструктурі, при цьом розв'язуються и Важливі соціальні задачі. Так, плануючі розвиток соціальної інфраструктурі, винне прагнуті оптимального поєднання інтересів виробництва и ПРАЦІВНИКІВ з подивимось забезпечення останніх послуги соціальної інфраструктурі.

  Дія галузь соціальної інфраструктурі на ефективність промислового виробництва здійснюється Вдосконалення процесса відтворення трудових ресурсов за такими напрямами, як зниженя Втрата Сукупний РОбочий годині и Підвищення продуктивності праці [2, с.37].

  Найважлівішою проблемою.Більше Вивчення впліву галузь соціальної інфраструктурі на ефективність вітчізняного виробництва є Взаємозв'язок Дії ціх галузь на Підвищення продуктивності праці ПРАЦІВНИКІВ промислових підприємств.

  Подалі розвиток и Вдосконалення галузь соціальної інфраструктурі є важливішою умів нарощування економічного и СОЦІАЛЬНОГО потенціалу Суспільства.

  До числа найважлівішіх галузь соціальної інфраструктурі відносіться житлово-комунальне господарство, что візначає Певного мірою рівень добробуту ПРАЦІВНИКІВ.

  Важлівою сферою соціальної інфраструктурі є транспортне обслуговування населення. У Сейчас годину розвиток и Вдосконалення транспортного обслуговування населення становится найважлівішою соціально-Економічною проблемою.Більше, від решение якої Залежить як рівень життя ПРАЦІВНИКІВ, так и пов'язана з ним ефективність виробництва и якість роботи.

  Разом з Розглянуто галузь соціальної інфраструктурі, Ефективне Функціонування якіх пріпускає дію з боку виробництва, існує и ряд других.Например, важлівою складових частин соціальної інфраструктурі є побутове обслуговування на виробництві.

  Чімалі резерви Підвищення ефектівності виробництва містіть така галузь як фізична культура і спорт.

  Аналіз соціальної інфраструктурі показавши, что в Сейчас годину технології, с помощью якіх можна оцініті поточний стан и віробляті ефектівні и результатівні стратегії майбутнього розвитку соціальної інфраструктурі, зазначаються значний змін. У зв'язку з ЦІМ різко постає питання про вибір інструментарію ОЦІНКИ соціальної інфраструктурі, Який дозволити оперативно візначіті возможности и слабкості, знаходіті пріховані резерви в цілях Підвищення ефектівності ее Функціонування.

  Підвищення якості життєдіяльності населення України є Нагальне потребою, зумовленою необхідністю консолідації Суспільства, об'єднання зусіль усіх его верств для реализации цілей СОЦІАЛЬНОГО розвитку з орієнтацією на Досягнення високих СОЦІАЛЬНИХ стандартів та норматівів. Необходимо критично переосмісліті світовий досвід формирование нового соціально-економічного простору відповідно до національніх потреб и Запитів, передбача заміну старих способів розв'язання СОЦІАЛЬНИХ проблем принципова новімі, більш ефективних. Основна ідея національного СОЦІАЛЬНОГО розвитку винна полягаті у досягненні самодостатнього уровня соціодінамікі в суспільстві, усвідомленні та реализации того, что повноцінне відтворення людського потенціалу, соціуму загаль є прерогатива не только держави и Владніл структур, но й шкірного з громадян України, что здійснюється на Основі узгодженості соціально значущих інтересів громадян, суспільніх об'єднань, ОРГАНІВ державної влади та місцевого самоврядування.

  Досвід розвинення стран світу свідчіть, что прогресивні трансформаційні превращение та активна державна соціальна політика повінні Характеризувати високим рівнем цільової спрямованості, їх принципи й методи - узгоджуватіся Із загально курсом реализации стратегічно важлівіх економічних реформ. Реальний соціальний успіх досягається лишь за умови відповідності поставлених цілей и Завдання інтересам и сподіванням широких верств населення, суспільному консенсусу относительно базових засад стратегії розвитку та механізмів ее реализации, досягнуть на основе консолідації Всього Суспільства. ЦІ процеси є дієвімі каталізаторамі СОЦІАЛЬНОГО розвитку та Зміцнення демократичних інстітутів, розбудови Суспільства й успішної реализации стратегічніх Завдання довгострокового соціально-економічного розвитку. В условиях глобалізованої економіки та патенти Постійно оновлюваті діючі моделі соціальної політики з урахуванням історічніх традіцій, соціокультурної ідентіфікації населення, а такоже місця країни у світовому господарстві.

  Поступальний та Динамічний розвиток країни повинен орієнтуватіся на соціалізацію економічної системи з найповнішім урахуванням потреб, інтересів населення, его стімулів до продуктівної Трудової ДІЯЛЬНОСТІ з метою реализации власного професійно-кваліфікаційного потенціалу, всебічного розвитку, одержаний гідної винагороди за результати праці. Пріорітетність вирішенню СОЦІАЛЬНИХ завдання логічно віпліває з об'єктивної необхідності создания умів для дінамічного, збалансований соціально-економічного розвитку регіонів України, їх оптімальної інтеграції до СВІТОВОГО економічного простору, Який вісуває Нові вимоги до процесса відтворення населення, формирование соціально-трудових отношений, розвитку всех сфер жіттєзабезпечення населення та его ОСНОВНОЇ складової - РОБОЧОЇ сили. У зв'язку з ЦІМ необходимо трансформуваті Функції держави в управлінні соціальнім розвитку; еволюція СУЧАСНИХ методів державного регулювання винна відбуватіся у напрямі зростання їх гнучкості, зміщення акцентів з регламентуючіх та обмежуючіх ЗАХОДІВ на суто стімулюючі.

  3 .Особлівості розвитку соціальної інфраструктурі регіонів

  Соціальна сфера складається з двох комплексів: соціально-культурного и матеріально-побутового. Соціально-культурний комплекс Включає Галузі, пов'язані з відтворенням головної продуктівної сили Суспільства, відновленням ее працездатності и зміцненням здоров'я, з формуваннями людського Капіталу. Для цього комплексу характерним є переважання безоплатного послуг та їх загальнодоступність. Галузі цього комплексу є важлівім фактором Підвищення продуктивності праці в усіх сферах господарського и культурного життя (Дод.Д).

  Освіта

  Забезпечує Підвищення загально уровня знань и культури населення та всі Галузі народного господарства кваліфікованімі кадрами, а тому Виступає важлівім елементом відтворення РОБОЧОЇ сили.

  Дерло освітянською Ланка є Дошкільні заклади. Напрікінці 2004 р. в Україні налічувалось понад 14914 постійніх дошкільніх закладів, у якіх перебувало около 996.5 тис. дітей. Значний частина дітей дошкільного віку НЕ відвідує ЦІ заклади. Вищий рівень забезпеченості дітей дошкільнімі закладами спостерігається у південніх та Східних областях України, нижчих - у західніх регіонах.

  На початок 2004/2005 навчального року в Україні функціонувало 21.7 тис. шкіл, у якіх научайтесь понад 5731 тис. учнів. Більше половини учнів денних шкіл (77%) навчається українською мовою, решта - вівчає нас немає як предмет. 22% учнів денних шкіл навчаються російською мовою, є такоже школи чи класи з Молдавська (6.1 тис.), Угорська (20 тис.), Румунський (26.4 тис.), Польською (1.4 тис.), Словацькою (0.03 тис.), англійською (0.3 тис.), болгарська (0.1 тис.) та кримсько-татарського мовами навчання (5.8 тис.).

  Останнім часом активно розвіваються Нові види Навчальних Закладів - гімназії, ліцеї та колегіумі, де поряд Із загальноосвітнімі поглиблено вівчаються технічні та гуманітарні предмети. У 2004 р. в Україні функціонувало 511 гімназії, 411 ліцеїв, у тому чіслі 41 колегіумів, де навчаюсь понад 467.768 тис. учнів.

  Вища освіта України представлена ​​619 навчальний заклад І-II рівнів акредитації, в якіх навчається около 548.5 тис. студентів, з них на денному відділенні - около 397.6 тис.

  Кроме того, в Україні функціонує 347 Вищих Навчальних Закладів III-IV рівнів акредитації, в якіх навчається більш чем 2026.6 тис. студентів, з них 1155.5 тис. - на денному відділенні.

  Культура

  Це сукупність закладів, установ, підприємств, ОРГАНІЗАЦІЙ и ОРГАНІВ управління, что здійснюють виробництво, Розподіл, Збереження и організацію споживання товарів и услуг культурного й інформаційного призначення. До цього комплексу входять підприємства, что віробляють товари культурного та інформаційного призначення, Самі об'єкти культури и мистецтва, встанови и организации ЗАСОБІВ масової информации. Широко РОЗГАЛУЖ мережа закладів культури та мистецтва - характерний Показник розвитку культури будь-якої держави.

  Наймасовішім закладами культури в Україні є бібліотеки, Кількість якіх у 2004 становила 20 тис. з Книжковий фондом 333 млн. прімірніків книжок и журналів. У сільській місцевості діяло понад 15 тис. бібліотек з Книжковий фондом 148 млн. прімірніків. Однако Кількість бібліотек НЕ дает повної картини про рівень бібліотечного обслуговування населення, Який Залежить Перш за все від ступенів розвитку мережі бібліотечних установ и їх теріторіальної доступності, від наявності КНИЖКОВИХ ФОНДІВ та їх співвідношення з чісельністю населення. Рівень удовольствие Попит чітачів значний мірою Залежить від концентрації у бібліотеках книжок та співвідношення Суспільно-Політичної, технічної, сільськогосподарської, художньої, дитячої та других відів літератури. Більш різноманітну літературу ма ють, як правило, бібліотеки Із значний книжковий фондом (понад 10 тис. Прімірніків). Активність населення у корістуванні послуги бібліотек характерізується Частка чітачів у Загальній чісельності населення та числом кніговідачі у розрахунку на одного жителя.

  Своєріднімі центрами культурного відпочинку населення є Клубні установи, якіх на кінець 2004 р. налічувалось понад 19 тис., у тому чіслі у сільській місцевості - понад 17 тис.

  Кінообслуговування в Україні представлено 3.6 тис. кіноустановок з платним показом, а Кількість відвідувань кіносеансів за рік 10 млн. У міськіх поселеннях Працюють постійні кінотеатри. Найвищий Показник кіновідвідувань у містах, великих містах, курортних центрах. Проти І в ціх поселень в останні роки намітілася тенденція до різкого СКОРОЧЕННЯ СЕРЕДНЯ уровня відвідування кінотеатрів.

  Велику роль у культурному жітті населення відіграє музейна справа. В Україні налічується около 422 музеїв (включаючі Філіали), у тому числі: історичні, меморіальні, краєзнавчі, пріроднічонаукові, містецтвознавчі, галузеві та ін.

  Охорона здоров'я

  Включає лікувальні, лікувально-профілактичні, санітарно-протіепідемічні та інші медичні установи, Різні види СОЦІАЛЬНОГО забезпечення, відпочинку и фізичної культури. Матеріальні умови Функціонування комплексу забезпечують медична промисловість, матеріально-технічне постачання и збут. Охорона здоров'я Включає такоже освітянські заклади (медучилища, коледжі, медінстітуті, медуніверсітеті, курси перепідготовкі кадрів), комплексні и галузеві наукові Інститути й организации, а такоже систему управління ними.

  В Україні налічується 2.9 тис. лікарняних закладів на 451 тис. ліжок та 7,7 тис. лікарськіх амбулаторно-поліклінічніх закладів, Ємність якіх ставити 987 тис. відвідувань за зміну. Деяке загальне Зменшення кількості Лікарень за останні роки пояснюється Перш за все їх реорганізацією и укрупнення. Мережа об'єктів стаціонарної медичної допомоги розвівається у трьох безпосередньо: багатопрофільному, спеціалізованому и диспансерному. В Україні працює 223 тис. лікарів, более половини якіх становляться терапевти, хірургі, стоматологи, педіатрі, жінки-лікарі среди них становляться почти две третина. Середній медичний персонал (медсестри, фельдшери та акушери) ставити 522 тис. В Україні забезпеченість лікарями ставити 47.4 чол., А середнім медичним персоналом - 110.9 чол. на 10 тис. жителей.

  Матеріально-побутовий комплекс

  Забезпечує матеріальні умови життя населення. Его складових частинами є галузеві підкомплексі (житлово-комунальний, побутовий, торгівлі, громадського харчування та ін.), Які спріяють збільшенню вільного часу населення та его раціональному Використання, підвіщенню культури побуту, Зменшення масштабів и трудомісткості домашнього господарства. Покращання житлово-комунального обслуговування Забезпечує необхідну основу для відтворювального процесса, позитивно впліває на шлюбність, народжуваність, Зміцнення здоров'я населення.

  Житлово-комунальний комплекс задовольняє споживи людей у ​​жітлі.Весь житловий фонд в Україні перевіщує 1040 млн. М2 Загальної площади житла, у тому чіслі державний, колективний житловий фонд и фонд житлово-будівельних КООПЕРАТИВіВ ставити 124 млн. М, а решта - 915.4 млн. М2 знаходиться у приватній власності за громадян. Міський житловий фонд ставити понад 664 млн. М2, сільський - 375,5 млн. М2. У містах державний, Суспільний житловий фонд и фонд житлово-будівельних КООПЕРАТИВіВ переважає и ставити две третина, а житловий фонд в особістій ​​власності за - третина. У сільській місцевості картина почти протилежних: житловий фонд в особістій ​​власності за громадян ставити около 90%, а державний - понад 10%.

  У 2004 р. готельного господарства України Було представлено 1 373 Готель на 58464 номери з жилою площею всех номерів 1002 тис. м2. Одноразова місткість гостиниц становила 119 803 Місць. Проти І цею фонд вікорістовується недостатньо (коефіцієнт использование місткості стає лишь 0,22). ОБСЯГИ житлового будівництва в останні роки знізівся. Если у 1990 р. збудовано підприємствами и організаціямі всех форм власності за Загальної площади житла 17,5 млн. м2, то у 2004 р. - 160 млн. М. У 2004 р. ДЕРЖАВНИЙ підприємствами и організаціямі введено в експлуатацію 20% житла, з них за рахунок коштів підприємств и ОРГАНІЗАЦІЙ - 81%.

  За останні роки структура виробництва основних відів побутових послуг в стране поступово приводитися у відповідність до структурних змін у потребах населення. Це спріяє подалі підвіщенню ступенів повнотіла удовольствие потреб населення в найбільш Економічно значущих видах побутового обслуговування. Зростання обсягів споживання побутових послуг в цілому та найбільш ефективних з них супроводжується підвіщенням народногосподарської ефектівності побутового обслуговування населення в цілому. Підприємства Галузі Надаються населенню понад 900 відів услуг. ОБСЯГИ реализации побутових послуг населенню ставити 77,2 млрд. Грн., У тому чіслі у сільській місцевості - 175 млн. Грн. ОБСЯГИ реализации побутових послуг на одного жителя ставити відповідно 14,2 и 10,7 грн.

  У загально обсязі побутових послуг найбільша Частка пріпадає на транспортні послуги, ремонт і технічне обслуговування транспортних ЗАСОБІВ, ремонт і будівництво житла (квартир), ремонт та індивідуальне пошиття одягу, ремонт радіотелевізійної апаратури, побутових машин и приборов, ремонт і виготовлення металовиробів.

  Надання побутових послуг має чітко вираженій локальний характер. Найвищий Показник относительно Надання послуг на одного жителя пріпадає на Днепропетровске, Запорізьку, Харківську, Київську та Південні області України. Внутріобласні Відмінності зумовлені Перш за все особливо розселення, тобто теріторіальною концентрацією населення.

  Комплекс торгівлі и громадського харчування задовольняє Перш за все Особисті спожи населення. Роздрібний товарообіг візначається ОБСЯГИ продаж СПОЖИВЧИХ товарів населенню через роздрібну торгову ятір громадського харчування усіма діючімі підприємствами Незалежності від форм власності за, а такоже промисловими, транспортними та іншімі неторгових підприємствами безпосередно населенню через касу підприємств. Загальний ОБСЯГИ роздрібного товарообігу державної и кооператівної торгівлі (включаючі громадське харчування) стає у 2004 р. 19 933,1 млн. Грн., В тому чіслі державної торгівлі - 2328,8 млн. Грн .; 1833,9 - пріватної и 14 870,4 - колектівної та ін. Товарообіг громадського харчування в загально обсязі роздрібного товарообороту стає 17 435,1 млн. Грн.

  Напрікінці 2004 р. в Україні налічувалося тисяча двісті сімдесят п'ять тис. підприємств роздрібної торгівлі; на 10 тис. населення торгова площа підприємств роздрібної торгівлі становила 1919 м2, а громадського харчування - 468 Місць.

  У загально обсязі роздрібного товарообороту продовольчі товари становили 64%, НЕПРОДОВОЛЬЧІ - 36%. Товарообіг на одну людину у 2004 р. Стає 374 грн., в тому чіслі продовольчих товарів - 238 грн., непродовольчих - 136 грн. У міськіх поселеннях товарооборот стає 489 грн., А в сільській місцевості - 130 грн. Сільське населення значний Кількість товарів купує в міськіх магазинах.

  Головного Джерелом товарних ресурсов є промисловість. Оптові контори и бази здійснюють основні торгові зв'язки з промісловістю, купують сільськогосподарську продукцію и направляються в роздрібну ятір, створюють товарні запаси.

  Особливо важліве соціальне и економічне значення набуває транспорт (зокрема, послуги пасажирських транспорту). На сучасности етапі его роль Швидко продолжает зростаті в міру Розширення масштабів суспільного виробництва, подалі поглиблення теріторіального поділу суспільної праці, розвитку продуктивних сил окремий регіонів.

  Серед усіх відів транспортних послуг основною Ознакою Вдосконалення їх Структури є неперервно зростання пітомої ваги послуг автомобільного та повітряного Пасажирський транспорту й стійкого зниженя залізничного и водного.

  В результате планомірного Розширення мережі підприємств зв'язку в Україні значний Зросла забезпеченість населення різнімі видами зв'язку. Зростання цього сертифіката № свідчіть про Підвищення ступенів доступності послуг цієї Галузі. Тенденція до зниженя СЕРЕДНЯ НАВАНТАЖЕННЯ на Одне підприємство, найбільш імовірно, позитивно впліне на якість обслуговування підприємствами Галузі.

  В Україні функціонує широка мережа (понад 17 тис.) Підприємств зв'язку та їх ВіДДіЛЕНЬ. Телефонно-телеграфні зв'язок - основний вид зв'язку между населених пунктів. Основних Домашніх телефонних апаратів Загальне Користування у 2004 р. налічувалось 6479, у тому чіслі у міськіх поселеннях - 5592. Телефонізовані всі підприємства и встанови, много квартир у містах и ​​частина в селах. У більшості міст є Автоматизовані Пункти зв'язку, якіх нараховувалось 12880, 2467 з якіх - міські. Забезпеченість населення домашнімі телефон апаратами ставити 37 на 100 сімей, міжміськімі телефонами - 27 на 100 тис. населення.

  Комплекс зв'язку Включає всі види зв'язку, радіомовлення и телебачення, Спеціалізовані підприємства по ремонту и монтажу устаткування. Підприємствами зв'язку у 2004 р. Було Надаю послуги у виде 1270 млн. відправленіх газет и журналів, 359 млн. листів, 17 млн. телеграм, 2 млн. посилок, Надав міжміськіх телефонних переговорів (включаючі міжнародні) - 1081 млн.

  4. Територіальна структура та регіональні Відмінності забезпеченості соціальною сферою населення

  Ефективність та економічна доцільність теріторіальної организации соціальної інфраструктурі Можливі лишь при врахуванні сукупності факторів, Які вплівають на зосередження об'єктів, їх груп и Сфера діяльності. Всю сукупність факторів можна поділіті на 4 категорії: соціально-економічні, что охоплюють рівень економічного розвитку регіону; соціально-демографічні, Які включаються чісельність населення, его размещения та забезпечення виробництва трудовими ресурсами; природно-географічні, что характеризують кількісній та якісний склад об'єктів, умови їх ЕКСПЛУАТАЦІЇ та использование; техніко-економічні фактори включаються науково-технічний прогрес, форми суспільної организации виробництва ТОЩО. Кроме цього, спеціфічнім та одним Із головного факторів, что впліває на розвиток и размещения соціальної інфраструктурі, є виробнича інфраструктура.

  Територіальна організація соціальної інфраструктурі має задовольняті Такі Критерії: збалансованість системи з іншімі структурами в РЕГІОНІ; комплексність як на Рівні регіону, так и Окрема населеного пункту; оптімальність Розмірів про 'єктів; відповідність потужного та технічного оснащення про 'єктів до потреб населення.

  Важлівою характеристикою є територіальна доступність, тобто середня відстань від споживача до місця локалізації закладу, Який розраховується як радіус доступності.

  Територіальна доступність про 'єктів соціальної інфраструктурі Фактично є крітерієм оптімальності размещения ціх про' єктів та ефектівності їх теріторіальної организации. Загаль у соціальній інфраструктурі середній радіус доступності складає 5,7 км, при найбільшій его позначці 8,0 км - в Херсонській області та найменшого значенні 1,4 км. - у м. Києві.

  Радіус доступності про 'єктів соціальної інфраструктурі в Україні Постійно збільшується. Если в 1995 р. ВІН Складанний - 5,4 км., то в 2004 р. - 5,7 км. При збереженні існуючіх тенденцій розвитку соціальної інфраструктурі в 2015 р. за нашими розрахунках, середній радіус по Україні досягнено Величини 6,3 км. Максимальна его значення становітіме 11 км., Зокрема в Сумській області. Найменші показатели зберігатімуться в містах Київ та Севастополь.

  Кроме Загальна радіусу доступності до об'єктів соціальної інфраструктурі, можна візначіті радіус доступності по Кожній сфере ДІЯЛЬНОСТІ та до Певного обєкта. Відповідно до наших розрахунків середній радіус доступності до ДДЗ в 2004 р. ставити 3,6 км, что на 0,6 км более від сертифіката № 1995 р. Середній радіус доступності до лікарняних закладів ставити 8,1 км., Но найвищу ВІН є в Херсонській (11,1 км.) Та Жітомірській (11,0 км.), Областях. Например, радіус доступності підприємств роздрібної торгівлі в межах України колівається від Позначки 1,8 км. в ДОНЕЦЬКІЙ до 4,8 км. у Рівненській області.

  Освіта. Різке СКОРОЧЕННЯ темпів спорудження дошкільніх закладів в окремий Сільських районах стало головного причиною того, що тут Ще не повний мірою задовольняються спожи населення в послугах дошкільного виховання. Це негативно впліває на закріплення кадрів на селі, на продуктивність праці сільськогосподарських ПРАЦІВНИКІВ. Тому подалі Розширення мережі дитячих садків у сільській місцевості, создание необхідніх умів для дошкільніків у кожному населеному пункті НЕ втрачає свого соціально-економічного значення. Досвід роботи Хмельницької, Дніпропетровської та ряду других областей показавши, что Відкриття в невеликих населених пунктах дитячих дошкільніх закладів як самостійного об'єкта чи в комплексі зі школою дает Позитивні результати. Збільшення сертифіката № охоплення дітей постійнімі дитячими садками и яслами продолжает залішатіся актуальною проблемою, особливо в західніх регіонах.

  Профтехучилища готують робітнічі кадри для машінобудівної, Радіоелектронної, нафтогазової, вугільної, хімічної, деревообробної, легкої и поліграфічної промісловості, залізничного транспорту, зв'язку, будівництва, комунального господарства, водного господарства, сільського господарства, галузь сфера послуг.Територіально училища розосереджені в основном в міськіх поселеннях и великих селах. Максимальна Кількість училищ знаходиться в обласних центрах та других великих містах. Професійно-технічні навчальні заклади СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО профілю розміщені, як правило, у малих та Середніх містах; навчальні заклади з спеціальностей гірнічої, нафтової, хімічної промісловості - у районах відобутку гірничо-хімічної сировини.

  Педагогічні та медичні освітні заклади розміщені рівномірно по территории країни, обласних центрах та містах обласного підпорядкування. Профіль подготовки спеціалістів для других галузь відповідає основном Регіональній спеціалізації господарства України. Найбільше закладів вищої освіти, зокрема III-IV рівнів акредитації, сконцентровано у Харкові, Києві, Одесі, Днепропетровске, Львові, Донецьку. У 2004 віщімі навчальний заклад України різніх рівнів акредитації Було підготовлено почти 33.919 магістрів, 20.337 бакалаврів, 186.388 молодших спеціалістів.

  Культура. Забезпечення населення бібліотекамі у міській и сільській місцевостях не однаково. Рівень забезпечення міського населення бібліотечнімі установами є нижчих, чем сільського, что пояснюється особливо розселення. Одночасно Кожна міська бібліотека Обслуговує більшу чісельність населення (чітачів).

  Клубні установи розміщені согласно з адміністратівнім поділом территории, а такоже за виробничим принципом - при заводах, фабриках, навчальний заклад, санаторіях. Однако Клубні установи відсутні почти у кожному іншому селі. Зрозуміло, діяльність клубних установ Залежить НЕ Стільки від їх наявної місткості, скільки від кількості та якості ЗАХОДІВ, Які там проводяться.

  Найбільше ПРОФЕСІЙНИХ театрів функціонує у Києві, Львові, Одесі, Днепропетровске, Донецке, Николаеве та в Автономній Республіці Крим. а державних музеїв - у Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Запоріжжі, Харькове, Чернігові, Донецьку. Серед областей за ЦІМ Показники віділяються: Луганська, Дніпропетровська, Івано-Франківська та Автономна Республіка Крим.

  Охорона здоров 'я. На підпріємствах и в організаціях міської місцевості створюють медичні пункти, а на підпріємствах, будівніцтвах сільської місцевості - фельдшерсько-акушерські пункти. Працівники залізниць обслуговують спеціальнімі об'єднанімі лікарнямі, куди входять и поліклініки. На великих станціях для обслуговування ПРАЦІВНИКІВ доріг функціонують амбулаторії. Відомчі лікувальні заклади ма ють працівники водного та повітряного транспорту, системи НАН України та ін. Заклади охорони здоров'я, Які обслуговують ПРАЦІВНИКІВ окремий промислового підприємства, входять до складу медсанчастіні, яка об'єднує роботу ціх закладів. До санаторно-курортних закладів належати санаторії- профілакторії, курортні поліклініки, бальнеологічні об'єкти.

  Найвищий рівень забезпеченості населення лікарями має місце в Києві, Автономній Республіці Крим, в Одеській, Львівській и Харківській областях. Щодо забезпеченості середнім медичним персоналом, то найвіщі показатели відзначаються у м. Києві, Автономній Республіці Крим, Кіровоградській, Волинській, ДОНЕЦЬКІЙ та Херсонській областях.

  Наявність значної кількості СІЛ, у тому чіслі малих, віклікало необходимость мати фельдшерсько-акушерські пункти, КОЖЕН з якіх Обслуговує, як правило, один, два и более населених пунктів. Тут надається перша медична допомога, здійснюється комплекс ЗАХОДІВ санітарно-гігієнічного и протіепідемічного характеру. Віправдалі собі міжсільські дільнічні лікарні на 10-50 ліжок, де можлива організація спеціалізованіх кабінетів и ВіДДіЛЕНЬ.

  Матеріально-побутовий комплекс. Середня забезпеченість населення житлом у розрахунку на одного жителя в містах ставити 20.5 м2 Загальної площади, а в сільській місцевості - 24,4 м2. Краща забезпеченість населення житлом у міськіх поселеннях Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Київської и Черкаської областей, а в сільській місцевості - у Вінницькій, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Кіровоградській, Чернігівській, Жітомірській, Полтавській, Сумській и Дніпропетровській областях.

  За рівнем благоустрою Жилі приміщення в міськіх поселеннях та сільській місцевості істотно відрізняються. Сільські житла гірше забезпечені газом, центральним опаленням, водопроводом, каналізацією, гарячим водопостачання, ваннами. Найкращий рівень благоустрою житлового фонду ма ють Нові міста и санаторно-курортні центри.

  Для Поліпшення уровня забезпеченості населення житлом та патенти НЕ лишь збільшити масштаби житлового будівництва, но и более уваги пріділяті Комплексній забудові населених пунктів, інженерному устаткування, розширення вулиць, будівництву доріг з твердим покриття, каналізаційних водопровідніх ліній, санітарній очістці, освітленню вулиць, збільшенню кількості підземних переходів , будівництву об'їзніх доріг ТОЩО. Подалі Підвищення ефектівності житлового будівництва обумовлює необходимость значного покращання якості будинків у відповідності з Запитів різніх верств населення и СОЦІАЛЬНИХ груп. Вірішенню цього питання має Сприяти широкий розвиток житлово-будівельних КООПЕРАТИВіВ та індівідуального будівництва на кредитній Основі так, як це робиться в більшості стран Заходу. Разом з тим необхідна соціальна норма гарантованого Надання житла Кожній людіні, Кожній родіні за рахунок державних коштів.

  Товарообіг роздрібної торгівлі відображає один з аспектів уровня життя населення - купівельну спроможність. Диференціація товарообороту, что пріпадає на одну людину, пояснюється Перш за все функціональною рол поселень, особливо економіко-географічним положенням окремий міст, густотою населення ТОЩО. Найвіщі показатели роздрібного товарообороту на одну людину характерні для м. Києва, Автономної Республики Крим, Донецької, Харківської, Запорізької, Одеської и Львівської областей. На цею Показник Значний Вплив ма ють неоднакові доходи населення в різніх областях та містах, нерівномірній Розподіл торгової мережі, неоднакове споживання продовольчих товарів ТОЩО. У селах, например, реалізується значний менше продуктів харчування у зв'язку з наявністю підсобних присадибна господарств.

  У перспектіві слід розвіваті телефонний зв'язок в Першу Черга в сільській місцевості, підвіщуваті рівень автоматизації, запроваджувати більш досконалу апаратуру, Електрон та Сортувальна техніку. Все це спріятіме НЕ лишь збільшенню обсягів та асортименту послуг, а й підвіщенню їх якості.

  Динаміка економічного розвитку регіонів візначається станом и тенденціямі макроекономічніх процесів у стране, зокрема, труднощамі ринкова трансформаційніх процесів. Предложено методика КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ розвитку соціальної інфраструктурі дозволяє відображаті Особливості СОЦІАЛЬНОГО розвитку территории як за окремий Показники, так и комплексом елементів соціальної інфраструктурі. Вона дает можлівість розподіліті всі регіони за рівнем розвитку соціальної інфраструктурі. У відповідності з розрахунком нормовано-інтегрального № сертифіката № розвитку соціальної інфраструктурі в регіонах встановлен, что достатній Показник розвитку соціальної інфраструктурі є лишь в Південно-східній части України та центрі.

  Важлівою характеристикою в теріторіальній организации соціальної інфраструктурі є ее територіальна доступність. Остання Фактично Виступає крітерієм оптімальності размещения об'єктів соціальної інфраструктурі та ефектівності їх теріторіальної организации. Загаль, у соціальній інфраструктурі середній радіус доступності в 2004 р. Складанний 5,7 км. При збереженні існуючіх тенденцій ВІН поступово зростатіме и в 2015 р. досягнено Позначки 6,3 км

  Підводячі підсумок, необходимо Зазначити, что відповідно до наших розрахунків, у перспектіві, при збереженні існуючіх тенденцій, Кількість про 'єктів соціальної інфраструктурі зменшуватіметься, а звідсі и територіальна доступність до них знизу. Однако за умов реализации пріорітетніх направлений розвитку в Кожній сфере ДІЯЛЬНОСТІ соціальної інфраструктурі ситуация может змінітіся на краще.

  5. Проблеми та напрями удосконалення розвитку и размещения соціальної інфраструктурі регіонів

  Своєчасне Виявлення та розв'язання основних проблем в соціальній сфере країни є ключовими харчування для забезпечення стабільного розвитку держави в условиях фінансово-економічної кри. Основою для прийняття оперативних РІШЕНЬ, необхідніх для мінімізації СОЦІАЛЬНИХ різіків, может буті об'єктивний та неупередженій аналіз змін у якості життя Суспільства, Який є інтегральнім Показники ефектівності соціально-економічної політики держави та ее спроможності реагуваті на Виклики часу.

  Оскількі якість життя зазвічай характерізується сукупністю таких взаємопов'язаніх соціально-економічних показніків, як рівень матеріального стану населення, демографічній розвиток та стан Сайти Вся праці, самє ЦІ показатели та динаміка їх змін могут буті предметом порівняльного АНАЛІЗУ.

  Показники уровня матеріального стану. Державна соціальна політика предполагает реалізацію ЗАХОДІВ относительно зростання уровня матеріального стану населення, зокрема его доходів, забезпечення належно уровня оплати праці, подалі розвитку механізму СОЦІАЛЬНИХ стандартів. Стабільне Підвищення доходів населення є першоряднім підґрунтям економічного зростання держави.

  Основним компонентом доходів громадян є заробітна плата, что Забезпечує более половини їхніх Сукупний доходів. За офіційнімі данімі Держкомстату, протягом січня-квітня 2009 року номінальна заробітна плата стабільно зростан (Дод. Б)

  Незважаючі на позитивну дінаміку зростання заробітної плати, зберігаються Високі міжрегіональні Відмінності у ее рівнях. Віщою за середній рівень по Україні (1736 грн) за 4 місяці 2009 року заробітна плата за период з початку року булу зареєстрована лишь в чотірьох регіонах - м. Києві (2973 грн), ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (1955 грн), Київській області (1834 грн) , Дніпропетровській області (1810 грн). Найніжчій рівень спостерігався в Тернопільській (1 277 грн), Волинській (1301 грн), Жітомірській (1341 грн) областях.

  На тлі зростання у Першому півріччі номінальної заробітної плати одночасно фіксувалося Значне Падіння індексу реальної заробітної плати (Дод.В), что відбувалося під Вплив зростання споживчих цін на товари и послуги в течение 2008 первого кварталу 2009 рр. У регіональному розрізі цею параметр такоже має значний тенденцію до діференціації (Дод.Г).

  Кроме того, если в січні-квітні 2008 р. при загально зростанні реальної заробітної плати (з урахуванням інфляції) за регіонамі, мінімальній ее Приріст БУВ зафіксованій лишь в Одеській (9,7%), Херсонській (6,2%), Івано-Франківській (6%), Львівській (2,5 %), Черкаській (1,6%) областях та городе Севастополе (0,8%), то в 2009 году за цею ж период відбулося загальне Падіння ее рівня, причому максимальна зниженя Було зафіксовано в ДОНЕЦЬКІЙ (29,6%), Київській (29%), Кіровоградській (28,6%) областях та городе Киеве (28,2%).

  Незважаючі на зростання номінальної заробітної плати за всіма видами економічної діяльності, аналіз ее Структури свідчіть про Збереження значної міжгалузевої діференціації. Найвищий рівень оплати праці за згаданій период БУВ зафіксованій на підпріємствах авіаційного транспорту та у ФІНАНСОВИХ установах. У тій же година, середня зарплата у таких соціально важлівіх сферах, як охорона здоров'я та освіта, залішається на значний нижчих від СЕРЕДНЯ Рівні.

  Отже, аналіз наявний статистичних Даних свідчіть про стале Збереження в поточному году (як и в попередні періоді) помітної структурної діспропорції в оплаті праці, что вказує на Слабко залежність заробітної плати від професійно-кваліфікаційного уровня ПРАЦІВНИКІВ, якості та результатів праці.

  Одним з ключовими чінніків, что забезпечен негативно дінаміку заробітної плати, є активні інфляційні Тенденції, Які зберегліся й у першій половіні 2009 року. При цьом віпереджаючімі темпами зростан ціни продуктів харчування, Які в споживчого кошика населення складають понад 50%. За данімі Держкомстату України, впродовж січня-квітня 2009 р. продукти харчування та безалкогольні напої подорожчало на 7,4% (до грудня попередня року). В цілому споживчі ціни зросли на 6,9%. Високі Темпи зростання споживчих цін знецінюють зарплати и трудові заощадження, и як наслідок, зніжують рівень життя населення.

  Несмотря на це, на 2009 р. Уряд заморозивши прожитковий мінімум для СОЦІАЛЬНИХ та демографічніх груп населення на Рівні грудня 2008 р., А величина Прожитковий мінімуму базується на застаріліх наборах продуктів харчування, непродовольчих товарів и услуг й Не враховує інфляційні Тенденції последнего годині. Тобто, учет в бюджеті розмір Прожитковий мінімуму на одну особу Вже в лютому 2009 р. БУВ на 235 грн менше реального (розрахованого віходячі з фактічної інфляції и набору товарів и услуг). Розмір мінімальної заробітної плати БУВ заморожений з кінця 2008 року. Більше за всех постраждало працівники бюджетної сфери - посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки «заморожений» на Рівні 545 грн (рівень жовтня 2008 р.).

  Фінансово-економічна криза, як наслідок - нерітмічність та Зменшення обсягів виробництва, зупинка роботи значного числа підприємств спровокувалі СКОРОЧЕННЯ виплат премій, затримки з виплатами заробітної плати, Відправлення ПРАЦІВНИКІВ у неоплачувані відпустки, звільнення ПРАЦІВНИКІВ, СКОРОЧЕННЯ робочих Місць. Зокрема, з а данімі Державного комітету статистики України, на качану 2009 р. зафіксовано Значне зростання заборгованості з виплати заробітної плати.

  Аналіз порівняння суми невіплаченої заробітної плати у відсотках до фонду оплати праці дает Підстави стверджуваті, что найгірша ситуация з невіплатамі склалось в Кіровоградській, ДОНЕЦЬКІЙ, Луганській, Сумській, Жітомірській областях, АР Крим.

  Відображенням зниженя обсягів виробництва під Вплив кризових чінніків стало Збільшення кількості вівільненіх ПРАЦІВНИКІВ та тих, якіх Відправлено у неоплачувані відпустки з ініціативи роботодавців, ширше переведення ПРАЦІВНИКІВ на роботу в условиях неповний робочий годині.

  З качана року 2009 р. рівень зареєстрованого Безробіття скоротівся на 0,1 відсоткового пункту (в основному за рахунок населення сільської місцевості, де ВІН знізівся на 0,3 відсоткового пункту и стає 4,8% населення ПРАЦЕЗДАТНИХ віку), й на 1 квітня 2009 р. Стає 3,1% від чісельності населення ПРАЦЕЗДАТНИХ віку. Уповільніліся такоже Темпи Зменшення кількості Вакансій. Если напрікінці 2008 р. Кількість Вакансій, заявлених роботодавцями в службу зайнятості, в Середньому за добу скорочував на 2 тис., то напрікінці січня 2009 р. - лишь на 500 одиниць. Водночас, загальне СКОРОЧЕННЯ, что відбулося, спричинило Значне Підвищення НАВАНТАЖЕННЯ на вакантні місця - если у березні 2008 р. на одну на вакантну посаду претендувалі лишь 3,4 особини, Які Шукаю роботу, то станом на квітень 2009 - 9,7 осіб.

  За данімі Міністра праці та соціальної політики Людмили Денісової, станом на 12 травня 2009 р. чісельність безробітніх в Україні становила 809 тис. осіб (у січні - 930,0 тис. незайнятіх громадян). Проти слід враховуваті, что, согласно останніх законодавчо нововведень, ті з безробітніх, хто зареєструвався у центрах зайнятості пізніше 13 січня, могут розраховуваті на Отримання допомоги лишь через три місяці после реєстрації. Відтак з ередньооблікова Кількість безробітніх, Які отримувалася допомогу по безробіттю впродовж березня 2009 р., Становила 606,0 тис. осіб, або 68,9% від Загальної кількості тих, что малі статус безробітного. Кроме того, нову роботу центр зайнятості тепер пропонуватіме лишь двічі, если ж безробітний двічі отказался от підходящої вакансії, ВІН підлягає Зняттю з обліку.

  Демографічна ситуация в стране, яка формуван течение останніх років, дает Підстави кваліфікуваті ее як затяжну демографічну кризу. Тенденція СКОРОЧЕННЯ чісельності населення, в основном за рахунок депопуляції, спостерігається в більшості регіонів. Перевіщення числа померла над кількістю народження на сегодня НЕ є екстраордінарнім явіщем - понад третина європейськіх стран ніні охоплено ЦІМ процесом, проти Україну среди ціх держав вірізняє его масштабність. Незважаючі на деяке покращення ситуации з народжуваністю, темпи природного СКОРОЧЕННЯ населення Набуль катастрофічного уровня. Найгірші показатели за ЦІМ параметром фіксуються в Чернігівській (-11,6), Сумській (-11,0), Полтавській (-9,7), Луганській (-9,6) ДОНЕЦЬКІЙ (-9,4), Черкаській (-8 , 9), Кіровоградській (-8) областях. Лише м. Київ, Рівненська та Закарпатська області відзначаються приростом населення, хоча у Києві ВІН відбувається за рахунок міграційної складової (Рис.11).

  Загаль по Україні міграційній Приріст населення БУВ зареєстрованій в 11 регіонах (найбільшім ВІН БУВ у м.Київ - 3,4 особини на 1000 жителей). Водночас, міграційна Активність населення України у 2009 году у порівнянні з 2008 р. Дещо уповільнілась - рівень міграційного приросту в Середньому по Україні за Останній период Склаві 0,4 особини на 1000 жителей.

  Таким чином, результати АНАЛІЗУ доступності основних кількісніх показніків, Які характеризують Тенденції розвитку соціально-економічної сфери в Україні, свідчать про ті, что в течение дере місяців 2009 р. спостерігався Значний негативний Вплив Світової фінансово-економічної кри на найважлівіші Параметри СОЦІАЛЬНОГО розвитку України.

  З метою мінімізації НАСЛІДКІВ впліву негативних факторів на соціальний розвиток держави, ее пріорітетнімі завдання повінні дива Системні заходи относительно радикального Реформування в сфері соціальної політики, а самє:

  1. З метою формирование реалістічної картини відображення процесів в сфері соціально-економічного розвитку держави, удосконалення АНАЛІЗУ потокових процесів та подальшої розробки ефективних рекомендацій й Прийняття віваженіх раціональних РІШЕНЬ, коордінації Дій относительно виправлення негативних тенденцій та патенти терміново впровадіті дійову систему перманентного моніторингу й оперативного оприлюднення головного параметрів СОЦІАЛЬНОГО розвитку країни. Це потребує удосконалення методик Публікації статистичних Даних Держкомстат України, а такоже Посилення роли у Цій сфере Міністерства праці та соціальної політики.

  2. У сфері доходів населення та патенти:

  • Уряду - Забезпечити належно індексацію СОЦІАЛЬНИХ виплат и допомог з урахуванням нового прогнозу інфляції. Йдет самперед про пакет державної допомоги на дітей, материнська (сімейний) капітал, а такоже виплати, что Надаються в рамках законодавства про соціальну підтрімку окремий категорій громадян, Які ма ють право на Отримання державної соціальної допомоги;

  • з метою Запобігання наростання соціальної напруженості зосередіті особливо Рамус Антикризова ЗАХОДІВ у сфері оплати праці (Стосовно як уровня заробітної плати, так и своєчасної ее Віпа та повернення боргів) на регіонах, в якіх фіксується найбільш загрозліве становище, а самє - Дніпропетровській, ДОНЕЦЬКІЙ, Запорізькій, Луганській, Тернопільській, Волинській, Жітомірській областях;

  3. У сфері демографічної політики та патенти:

  • запровадіті систему оперативного статистичного та медико-екологічного моніторингу демографічніх процесів, порівняльного АНАЛІЗУ в Україні та за регіонах, відслідковувати причини погіршення демографічної ситуации;

  • розшіріті види та збільшити кредитування на демографічні цілі, зокрема Надання пільговіх кредитів молодим сім'ям з дітьми, кредитування пільгового молодіжного житлового будівництва.

  4.У сфері трудових отношений необходимо:

  • Сформувати інформаційно-аналітічну базу для моніторингу трудових ресурсов й создать реєстр наявний трудового ресурсу з метою постійного відстежування стану професійно-кваліфікаційної структури, професійно-кваліфікаційного розвитку, зайнятості та Сайти Вся праці з синхронним їх співставленням та сітуаційнімі оцінкамі;

  • Розробити заходи относительно пом'якшення регіональніх діспропорцій праці за рахунок прискореного розвитку хронічно депресивний и слаборозвиненості регіонів, а такоже тихий, Які найбільш постраждало в период кризиса.

  Висновки

  У Нашій курсовій работе на підставі проведених ДОСЛІДЖЕНЬ Здійснено теоретичне узагальнення и практичне розв'язання язання актуального науково-практичного завдання, Пожалуйста Полягає в удосконаленні просторової организации та системи управління соціальною інфраструктурою в условиях економічних трансформацій в Україні. Основні результати и Висновки, что віплівають з даного дослідження, можна згрупуваті Наступний чином.

  1. Розглянувші та узагальнівші вітчизняний и зарубіжній досвід относительно сутності Поняття соціальної інфраструктурі, та патенти, Зазначити, что:

  • соціальна інфраструктура - це сукупність питань комерційної торгівлі Сфера діяльності, Функціонування якіх спрямовано на удовольствие особістом потреб населення, забезпечення его життєдіяльності та гармонійного розвитку кожної людини;

  • велика Кількість Сфера діяльності, Якими представлена ​​соціальна інфраструктура, спонукає до поділу ее на види: побутово-економічну, соціально-економічну, освітньо-економічну та оздоровчо-економічну, что об'єднують Сфера діяльності за функціональнім призначення.

  2. Проведення дослідження дает можлівість чітко візначіті роль та значення соціальної інфраструктурі в транзітівній та рінковій економіці, Які полягають в тому, что:

  • соціальна інфраструктура впліває на виробництво через одну з основних частин продуктивних сил України - людину;

  • розвиток соціальної інфраструктурі створює передумови для економії часу І, як результат, спріяє підвіщенню продуктивності праці;

  • рівень розвитку соціальної інфраструктурі впліває на умови життя и на структуру использование вільного часу.

  3. Ефективність та економічна доцільність теріторіальної организации соціальної інфраструктурі Можливі лишь при врахуванні сукупності факторів, Які вплівають на зосередження об'єктів, їх груп и Сфера діяльності. Всю сукупність факторів можна поділіті на 4 категорії: соціально-економічні, что охоплюють рівень економічного розвитку регіону; соціально-демографічні, Які включаються чісельність населення, его размещения та забезпечення виробництва трудовими ресурсами; природно-географічні, что характеризують кількісній та якісний склад об'єктів, умови їх ЕКСПЛУАТАЦІЇ та использование; техніко-економічні фактори включаються науково-технічний прогрес, форми суспільної организации виробництва ТОЩО. Кроме цього, спеціфічнім та одним Із головного факторів, что впліває на розвиток и размещения соціальної інфраструктурі, є виробнича інфраструктура.

  4. Дослідження розвитку та размещения соціальної інфраструктурі спірається на врахування закономірностей и Принципів, Які втілюються в життя на основе конкретних факторів. Водночас для обґрунтування направлений удосконалення розвитку и размещения сфер соціальної інфраструктурі такоже необходимо врахуваті цілий ряд чінніків, зокрема економічних, демографічніх, екологічних и СОЦІАЛЬНИХ.

  5. Аналіз динаміки соціально-економічного розвитку України з 1990 р. по 2004 р. дозволяє віділіті два основні етапи, что відрізняються Чинник, тенденціямі та проблемами розвитку:

  • 1990-2000 рр. - период Досить трівалої економічної кри. Основними ознака цього етапу Було різке зниженя життєвого уровня населення, зростання чісельності безробітніх и Масове Поширення прихованого Безробіття, Значне СКОРОЧЕННЯ об'єктів соціальної інфраструктурі ТОЩО. Глибока Економічною криз були охоплені всі регіони України;

  • 2000-2004 рр. - период економічного зростання. На даного етапі економічний та соціальний розвиток регіонів України характерізується поліпшенням СОЦІАЛЬНИХ параметрів.

  6. динаміка економічного розвитку регіонів візначається станом и тенденціямі макроекономічніх процесів у стране, зокрема, труднощамі ринкова трансформаційніх процесів. Предложено методика КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ розвитку соціальної інфраструктурі дозволяє відображаті Особливості СОЦІАЛЬНОГО розвитку территории як за окремий Показники, так и комплексом елементів соціальної інфраструктурі. Вона дает можлівість розподіліті всі регіони за рівнем розвитку соціальної інфраструктурі. У відповідності з розрахунком нормовано-інтегрального № сертифіката № розвитку соціальної інфраструктурі в регіонах встановлен, что достатній Показник розвитку соціальної інфраструктурі є лишь в Південно-східній части України та центрі.

  7. обґрунтовано основні принципи просторової организации та управління соціальною інфраструктурою регіону, врахування якіх дозволяє підвіщіті рівень впорядкованості системи, что пов'язано в Першу Черга з уточненням номенклатури елементів, взаємозв'язків и взаємодоповнень между ними.

  8. Важлівою характеристикою в теріторіальній организации соціальної інфраструктурі є ее територіальна доступність. Остання Фактично Виступає крітерієм оптімальності размещения об'єктів соціальної інфраструктурі та ефектівності їх теріторіальної организации. Загаль, у соціальній інфраструктурі середній радіус доступності в 2004 р. Складанний 5,7 км. При збереженні існуючіх тенденцій ВІН поступово зростатіме и в 2015 р. досягнено Позначки 6,3 км.

  9. Суттєве місце в дісертаційній работе відведено визначення перспектив розвитку соціальної інфраструктурі та забезпечення оптимального размещения ее об'єктів. ! Застосування методів експертних оцінок и моделювання дозволило візначіті перспектівні спожи в об'єктах СОЦІАЛЬНОГО призначення на період до 2020 р. в регіональному розрізі.

  Список літературних джерел

  1. Андрощук Г.О. Р инкі технологій: проблеми ліцензійного обміну // Стратегія економічного розвитку України. - 2007. - №7.

  2. Ващенко Н.П. Участь України та Угорщини в європейськіх науково-технічних програмах и проектах // Вісн. КНТЕУ. - 2007. - №2. - С.11-16.

  3. Виноградов О.В. Система охорони здоров'я США. Корисність перші пропозиції для державного управління в Україні // Економіка держави. - 2007. - №9. - С.43-47.

  4. Голуб В. Банківська діяльність на роздрібному Сайти Вся: сутність, основні положення й Поняття // Вісн. КНТЕУ. - 2007. - №2. - С.58-66.

  5. Ільїн С.В. Стратегія розвитку соціальної СФЕРИ великого промислового міста // Вісн. Дон ДУЕТ. Сер. Екон. Науки. - 2007. - №3 (35). - С.36-45.

  6. Корнійчук В.В. Освіта в географічному вімірі // Матер. III Всеукр.наук. - практ. Конф. «Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України» (15-19.07.07). - Х.: 2007. - с.78-79.

  7. Мельниченко Т.Ю. Сучасні фактори теріторіальної организации вищої освіти України // Україн. географ. журн. - 2003. - №3. - С.156-163.

  8. Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / С.І. Бандур, Т.А. Заєць, В.І. Куценко та ін. // За заг. Ред .. Б.М. Данилишина. - 2-ге вид. допов. и переробл. - Черкаси: Брама-Україна, 2006. - 620С.

  9. Харазішвілі Ю. Оцінка ефектівності соціально- економічного розвитку регіонів України // Економіка України. - 2007. - №2. - С.55.

  10. www.ukr.stats.gov.ua

  11. www.ukrcenter.com.ua

  12. www.kontrakty.com.ua

  13. www.economy.stats.ua

  Додаток А

  Мал. 1 - динаміка середньомісячної заробітної плати за місяць (в розрахунку на одного штатного працівника, грн)

  Додаток Б

  Мал. 2 - Індекси реальної заробітної плати, у% до відповідного ПЕРІОДУ попередня року

  Додаток В

  Мал. 3 - Індекси реальної заробітної плати за регіонамі у 2009 году, січень-квітень 2009 у% до відповідного ПЕРІОДУ попередня року

  Додаток Г

  Мал.4 - територіальні Відмінності Величини радіусу доступності об'єктів соціальної інфраструктурі, 2004 р.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Регіональний розвиток соціальної інфраструктурі України

  Скачати 81.47 Kb.