Дата конвертації17.08.2017
Розмір97.25 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 97.25 Kb.

Резерви підвищення ефективності виробництва в столярному цеху ТОВ "Сакура"

>

Рентабельність продажів, %

0,11

0,25

0,14

3. Придбання навантажувача

Прибуток від реалізації продукції, руб.

28 666 000

54 605 200

25 939 200

Рентабельність всієї реалізованої продукції,

0,10

0,19

0,09

Рентабельність продажів, %

0,11

0,23

0,12

Особливий інтерес для підвищення ефективності роботи підприємства, представляє захід щодо підвищення рівня кваліфікації теслярів, воно максимально вплине на прибуток підприємства, при впровадженні його ТОВ «Сакура» може отримати прибуток у розмірі 38 306 192 руб.

В результаті впровадження заходу, щодо впровадження модернізованого фрезерного верстата підприємство збільшить прибуток на 31 206 682 руб., Що в кінцевому підсумку складе 59 872 682 руб.

В результаті придбання навантажувача підприємство збільшить прибуток на 25 939 200 руб.

4.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ТОВ «САКУРА»

4.1. Аналіз умов праці при роботі на деревообробному обладнанні

Системи безпеки по об'єктах захисту, реально існуючі в даний час, розпадаються на такі основні види: систему особистої та колективної безпеки людини в процесі його життєдіяльності; систему охорони природного середовища (біосфера) систему державної безпеки; систему глобальної безпеки.

Головне завдання науки про безпеку життєдіяльності - превентивний (випереджаюче) аналіз джерел і причин виникнення небезпек, прогнозування та оцінка їх впливу в просторі і в часі.

Напрямками практичної діяльності в області БЖД є профілактика причин і попередження умов виникнення небезпечних ситуацій. Принципово вплив шкідливих техногенних факторів може бувальщина усунуто людиною повністю; вплив техногенних травмонебезпечних факторів - обмежена допустимим ризиком за рахунок вдосконалення джерел небезпек, і застосування захисних засобів; вплив природних небезпек може бути обмежена заходами попередження і захисту.

Безпека життєдіяльності як дисципліна включає три розділи:

1. Безпека діяльності людини в умовах виробництва; 2 Охорона навколишнього середовища; 3. Цивільний захист.

Безпека праці передбачає виключення впливу на працюючих шкідливих і травмуючих чинників. Охорона навколишнього середовища спрямована на раціональне природокористування, збереження та оздоровлення навколишнього середовища в інтересах нині живучих і майбутніх поколінь. Вона має 2 головних напрямки, це: а) оптимізація процесів природокористування; б) попередження і ліквідацію небажаних впливів з боку навколишньої природи на людину.

До перспективних науково-технічним завданням в області БЖД відносяться такі як: опис життєвого простору в умовах безпеки шляхом складання карт небезпек; розробка вимог екологічності до технічних систем з урахуванням стану техносфери в зоні використання технічних систем; вдосконалення і розробку нових методів і способів поводження з відходами всіх видів, що надходять в техносферу; вдосконалення і розробка нових засобів екобіозащіти від небезпек.

До організаційно-технічним завданням в області БЖД відносяться: вдосконалення експертизи проектів за критеріями безпеки і екологічності; вдосконалення контролю показників екологічності технічних систем і безпеки довкілля; оптимізація систем управління безпекою життєдіяльності на регіональному та федеральному рівнях.

Забезпечення безпеки діяльності - пріоритетне завдання для особистості, суспільства, держави. Абсолютною безпеки не буває. Завжди існує деякий залишковий ризик. Під безпекою розуміється такий рівень небезпеки, з яким на даному етапі наукового і економічного розвитку можна змиритися. Безпека - це прийнятний ризик.

В умовах сучасного функціонування автосервісів актуальним завданням є забезпечення безпечних умов праці. Досягти цього неможливо без зіставлення інформації про умови праці на конкретних робочих місцях і стан здоров'я і працездатності персоналу. Несприятливі умови праці викликають не тільки збільшення захворюваності, травматизму і аварійності, а й впливають на зниження продуктивності праці і якості послуг, що надаються.

Як правило, на робочих основних професій протягом усього робочого часу впливає комплекс шкідливих факторів: підвищений рівень шуму, вібрації, запиленість і загазованість. Мікроклімат характеризується наступними показниками: температурою повітря у виробничому приміщенні; вологістю і рухливістю повітря, які залежать від внутрішніх і зовнішніх факторів.

Для оцінки умов праці виникає необхідність врахування сукупного впливу факторів на здоров'я персоналу та їх спільного вкладу в показники професійної захворюваності.

4.2 Розробка заходів щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці

Повна безпека праці людини в виробничих умовах визначається трьома факторами: безпекою виробничого обладнання, виробничого і трудового процесів. Ці три складові безпеки праці є так званий «трикутник безпеки».

Інструкції з Охорони Праці (ІОТ), вони ж Інструкції по Техніці Безпеки (інструкції по ТБ) - найважливіші документи, що захищають власника і керівництво автосервісу від можливих надзвичайних подій і трагічних обставин на підприємстві, які, незважаючи на їх малоймовірність, можуть трапитися навіть при гарній організації праці.

В даний час різні контролюючі органи все більше уваги приділяють охороні праці на підприємствах. Не секрет, що часто це є формальним приводом для каральних заходів, причина яких лежить в іншій площині.

Такий стан справ вимагає від організаторів цеху насамперед більш ретельного підходу до оформлення підконтрольної документації, яка повинна повністю відповідати вимогам відповідних законодавчих актів, в яких вони прямо вказуються.

Також і заходи, що вживаються судом у відношенні керівництва цеху, в разі виробничої травми одного з працівників, що призвела до за собою тривалу втрату ним працездатності, інвалідність, а, тим більше, його загибель, безпосередньо залежать від наявності правильно оформлених роботодавцем Інструкцій з Охорони Праці (Техніці безпеки), і наскільки правильно і своєчасно заповнювалися журнали обліку Інструкцій та інструктаж персоналу цеху.

Інструкції по Техніці Безпеки, прийняті в ТОВ «Сакура» охоплюють практично всі види діяльності в цеху і включають в себе:

- ІОТ для адміністративно-управлінського персоналу;

- ІОТ для теслі;

- ІОТ для столяра;

- ІОТ для слюсаря-ремонтника;

- ІОТ з надання першої медичної допомоги;

- ІОТ при роботі на форматно-розкроювальних верстаті;

- ІОТ при виконанні робіт на фрезерному верстаті;

- журнал реєстрації вступного інструктажу;

- журнал обліку інструкцій з охорони праці.

Інструкції складені і оформлені за всіма правилами і вимогам з боку контролюючих органів на основі відповідної регламентної документації. На підставі цієї ж документації зроблені форми журналів для реєстрації вступного інструктажу та обліку інструкцій з охорони праці, в яких всі таблиці за формою і послідовності, виконані згідно з чинним законодавством.

У ТОВ «Сакура» використовується механізоване та автоматичне обладнання.

Фактори виробничого середовища впливають на функціональний стан і працездатність. Існує поділ виробничих факторів на небезпечні та шкідливі. Небезпечний виробничий фактор - це виробничий фактор, вплив якого в певних умовах призводить до травми або до іншого раптового погіршення здоров'я. Вплив же шкідливого виробничого фактора в певних умовах призводить до захворювання або зниження працездатності.

Один і той же небезпечний і шкідливий виробничий фактор за природою своєї дії може належати одночасно до різних груп (фізичні, хімічні, біологічні, психофізичні).

Отже, необхідно стежити за дотриманням техніки безпеки, регулярно проводити інструктаж.

Працюючі зобов'язані дотримуватися інструкції з безпеки праці, технологічні інструкції, встановлені вимоги поводження з

машинами і механізмами.

Робітники і службовці, знову надходять на роботу, а також учні, студенти та інші особи (працівники проектних, науково-дослідних організацій і т.д.) повинні отримати вступний інструктаж, а також первинний інструктаж на робочому місці з безпечних методів роботи.

Позаплановий інструктаж працюючих проводиться у випадках: введення в дію або при переробці в установленому порядку інструкцій; триразового порушення протягом року робочими інструкцій, які можуть привести або привели до травми, аварії; перекладу на тимчасову роботу, яка потребує додаткових знань; перерви в роботі більше 30 календарних днів.

Таблиця 4.1. Характеристика шкідливих виробничих факторів

Шкідливий виробничий фактор

величина показника

Вплив на життєдіяльність людини

Заходи та засоби захисту

за нормами

фактично

1

Температура повітря в робочій зоні, єС: Тепло період -холодний період

до 30

до -15

24 до 11

Погіршення загального стану людини

Вентиляція приміщення, опалення

2

Відносна вологість, %

75

15-51

Погіршення видимості, дискомфорт, простудні захворювання внаслідок різких перепадів температури

При підвищеній вологості повітря установка системи вентиляції

3

Швидкість руху повітря, м / c.(не більше)

0,2-0,4

0,02-0,2

У теплий період призводить до порушення терморегуляції організму.

Вентиляція, виняток протягів

4

Освітленість на робочому місці, лк загальна

75

61-78

Погіршення видимості, дискомфорт.

Необхідна кількість джерел світла.

5

Концентрація пилу гідрофторид (в перерахунку на фтор) при максимальному разовому дії, мг / м 3

0,5

0,16

Роздратування шкірного покриву, дихальних шляхів

Вентиляція, респіратори

6

Рівень шуму, дБ.

75

85

Вплив на нервову, серцево-судинну систему, погіршення слуху

Звукоізоляція джерел шуму, стін, підлоги, звукопоглинання, протишумні навушники, шоломи, каски

7

Рівень вібрації, дБ

92

78

Викликає роздратування нервової системи

Застосування віброізоляції, встановлення раціональних режимів праці та відпочинку

Працюючі повинні не рідше одного разу на рік проходити перевірку знань інструкцій з відповідними професіями, результати перевірки оформляються протоколом і заносяться в журнал (особисту картку) інструктажу.

Всі працюючі повинні носити належну за нормами спецодяг.

Працюючі зобов'язані утримувати своє робоче місце і обладнання в справному стані і чистоті.

Порушники правил, норм та інструкцій з безпеки праці залучаються до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Поняття «пожежна небезпека» включає сукупність умов, що сприяють виникненню і розвитку пожежі та визначає його можливі масштаби і наслідки. При виникненні пожежі дії адміністрації в першу чергу спрямовані на забезпечення безпеки обладнання і персоналу. Для оповіщення людей про пожежу використовується внутрішня радіотрансляційна мережа.

Електробезпека - система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист працюючих від впливу електричного струму. Електричний струм, проникаючи через тіло людини, виробляє термічне, електролітичне, біологічне, механічне і світловий вплив. Розрізняють два види ураження організму електричним струмом - електричні травми (місцеве ураження тканин і органів) і електричні удари (збудження живих тканин організму, супроводжується мимовільним скороченням м'язів). Сила струму, що протікає через тіло людини, є головним фактором, від якого залежить результат поразки: чим більше сила струму, тим небезпечніше наслідки. В електроустановках застосовують такі технічні захисний заходи: малі напруги, контроль пошкодження ізоляції, забезпечення недоступності струмоведучих частин, захисні заземлення та занулення, подвійна ізоляція і захисне відключення.

Необхідно застосовувати на робочих місцях засоби захисту, електрозахисні засоби а також засоби індивідуального захисту. Необхідно звертати увагу не плакати і знаки безпеки - вони служать для попередження про небезпеку ураження електричним струмом, для заборони контактів з комунікаційної апаратурою, для визначення місця роботи і т.п.

4.3 Розрахунок освітленості цеху

У цеху встановлено лампи типу ДРЛ, світильник типу С35ДРЛ з кривою розподілу світла - глибока Г-1. Довжина цеху А = 60 м. Ширина цеху В = 48 м.

Розподіл освітленості по площі поля істотно залежить від типу

світильника і відносини:

л =. (4.1)

Для заданого типу світильника С35ДРЛ величина л = (0,6 ч 1,0).

Відстань між лампами вибираємо кратним відстані між колонами.

Відповідно до розмірів цеху попередньо вибираємо відстань між світильниками L, м:

L = л h = (0,6 ч 1,0) 7

Беручи до уваги відстань між колонами і з огляду на, що відстань світильників від стін або рядів колон приймається в межах 0,3 ч 0,5 L вибираємо L = 6 м і підраховуємо кількість світильників в одному прольоті: N = 18 св. А потім кількість світильників в цеху N = 78.

Визначаємо індекс приміщення i:

i = = = 3,8

Визначаємо коефіцієнт використання з:

для цього необхідний індекс приміщення I і коефіцієнти відображення поверхонь приміщення. Для спрощення використовуємо таблицю 4.2 для найбільш поширених коефіцієнтів відбиття.

Таблиця 4.2. коефіцієнти відбиття

Тип КСС

Індекс приміщення, i

Г-1

0,6

0,8

1,25

2,0

3,0

5,0

з

0,35

0,45

0,6

0,63

0,68

0,77

Приймаємо з = 0,70

Визначимо необхідний світловий потік ламп:

Ф =, (4.2.)

де, Е - задана мінімальна освітленість;

z - відношення E / E;

k - коефіцієнт запасу; з - коефіцієнт використання;

S - освітлювана площа.

Коефіцієнт запасу k можна прийняти рівним 1,1; z для ламп типу ДРЛ прийняти рівним 1,15.

S = 60 48 = 2880 м;

Ф = = 21685,7 лм.

За світловому потоку вибираємо найближчу стандартну лампу з табл.4.3., Світловий потік якої не повинен відрізнятися від розрахункового більш ніж на мінус 10 і плюс 20%.

Таблиця 4.3. Вибір стандартної лампи по світловому потоку

Тип лампи

Потужність, Вт

Напруга, В

Струм, А

Ф, лм

ДРЛ 400

400

135

3,25

23000

Для заданих прольотів розміщення світильників виробляємо по кутах майданчика зі сторонами LЧ L = 6 Ч 6 м.

Для виробничих будівель, що складаються з окремих великих прольотів, коефіцієнт попиту приймаємо рівним 0,95.

= 72 • 400 • 0,95 = 27360 Вт.

До розрахунку освітлювальних мереж ставляться такі вимоги:

а) вибрані перетину проводів повинні забезпечувати необхідні напруги у джерел світла. Зниження напруги по відношенню до

номінальному не повинно у найбільш віддалених ламп перевищувати 2,5%;

б) обрані перетину проводів повинні забезпечити механічну міцність при їх монтажі та експлуатації.

Основним є розрахунок мережі на втрату напруги. Визначення допустимої величини втрат напруги в мережі Допустима величина втрат напруги визначається з виразу:

? = ??? (4.3.)

де,? - допустима величина втрат в мережі;

- номінальна напруга холостого ходу трансформатора;

? - втрати напруги в трансформаторі під навантаженням;

- допустиме мінімальне напруження у віддалених ламп.

Втрата напруги в трансформаторі залежить від його потужності, завантаження і характеру навантаження:

=% (4.4.)

де, в - коефіцієнт завантаження трансформатора;

cosц - коефіцієнт потужності трансформатора

.

- активна і реактивна складові напруги КЗ

; ; (4.5.)

де, - втрати КЗ,

- номінальна потужність трансформатора,

- напруга КЗ,%

Таблиця 4.3.Потері напруги

трансформатор

Втрата напруги в% при cosц

кВ • А

кВт

%

0,95

0.9

0,8

0,7

1600

16,5

6,0

5,0

4,4

3,7

3,3

;

;

= 0,6 (1,03 • 0,8 + 5,91 • 0,6) = 2,6%

Напруга холостого ходу силових трансформаторів, як правило, завищують, але не більше ніж на 5%, це обмеження накладають джерела світла, напруга на яких не повинно перевищувати 5% від номінального. Тому приймаємо = 105%, знаходимо:

? = 105? 2,6? 97,5 = 4,9%.

Таким чином, якщо освітлювальна мережа буде обрана з розрахунком, що в ній буде падати напруга 4,9%, то в цьому випадку у найвіддаленіших джерел світла напруга буде знижено на 2,5%, тобто складати 97,5% від номінального що відповідає вимогам.

Для визначення перетину проводів, освітлювальна мережа розбивається на ділянки, для яких розраховуються по допустимій величині втрати напруги перетин проводів.

При розрахунку розгалуженої мережі живлення розподіл втрат напруги? U між ділянками мережі слід проводити за умовами загального мінімуму витрати провідникового металу. Перетин кожної ділянки мережі визначається за існуючою втрати напруги від початку цієї ділянки до кінця мережі і наведеним моменту визначається за формулою:

=, (4.6.)

де,? сума моментів даного і всіх наступних за направленням струму ділянок з тим же числом проводів в лінії, що і на даній ділянці;

? сума моментів питомих через дану ділянку ліній з іншим числом проводів, ніж на даній ділянці;

? коефіцієнт приведення моментів.

Момент для зосередженого навантаження:

M = P • L

Момент для розподіленого навантаження (для світильників):

М = n • P [] (4.7.)

де, n? кількість ламп в лінії;

Р? потужність лампи світильника;

? відстань від щитка до першого світильника.

Таблиця 4.4.Значенія коефіцієнта приведення моментів

лінія

відгалуження

коефіцієнт б

трифазна з нулем

однофазное

1,85

двофазне з нулем

однофазное

1,33

Визначаємо моменти для ділянок мережі. Перший момент це ділянка l 1, по ній проходить вся нагрузка:

28,8 + 2 + 0,5 = 31,3 до Вт;

кВт • м.

Для ділянок l 2, l 3, l 4 можна прийняти, що розрахункове навантаження дорівнює встановленій:

;

=;

Відстань до щита 2 визначимо за планом цеху:.

= 36 400 47,3 = 681,12 кВт • м.

Відстань до щита 3 за планом цеху: м;

;

36 400 72,3 = 1041,12 кВт • м.

Відстань до щита 4 за планом цеху: м;

;

(2 + 0,5) • 38,9 = 97,3 кВт • м.

Решта ділянок мають двухпроводную лінію.

Відстані від щитів до перших світильників визначимо за планом цеху:

39,5м;

17,5 м.

кВт • м;

кВт • м;

кВт • м;

кВт • м;

Визначимо приведений момент для першої ділянки мережі з урахуванням усього подальшого мережі:

;

= 743,4 + 681,12 + 1041,12 + 97,3 + 1,85 (4 • 228,6 + 4 • 149,4 + 30 + 12,5) = 5430 кВт • м.

По таблиці 6 для наведеного моменту і втрати напруги 4,9% вибираємо перетин 35. Це вбрання перетин передбачає, що падіння напруги не перевищує 4,9% у всій освітлювальної мережі.

Безпосередньо в проводі, втрати напруги складають приблизно 0,5% .Для другої ділянки і подальшої за ним мережі приведений момент дорівнює:

кВт • м.

А допустимий, або розташовується падіння напруги для цієї ділянки і наступних складе:

? U = 4,9%? 0,5% = 4,4%.

По таблиці 6 вибираємо перетин проводів для лінії і воно відповідає

= 16.

Падіння напруги безпосередньо в проводі складе приблизно 0,9%.

Для решти ділянки допустиме падіння напруги складе:

? U = 4,9%? 0,5%? 0,9% = 3,5%.

Виберемо перетин проводів для ділянок. За існуючою втрати напруги 3,5% і моментах, по таблиці 7 для двухпроводной мережі знаходимо. Перетин проводів для ділянок, з моментами, так само.

Визначимо приведений момент для ділянки лінії, для якого розташовується падіння напруги також одно 4,4%:

кВт • м.

Переріз проводу . Безпосередньо в проводі втрати напруги складають приблизно 3,5%.

Для решти ділянки допустиме падіння напруга складе:

? U = 4,4%? 3,5% = 0,9%.

Перетини проводів,, та є рівними:,.

Визначимо приведений момент для ділянки лінії, з розташовуваним падінням напруги 4,4%:

97,3 + 1,85 (30 + 12,5) = 176 кВт • м.

По таблиці виберемо переріз проводу:. Безпосередньо в проводі втрати напруги складають 0,9%.

Для решти ділянки допустиме падіння напруги складе:

? U = 4,4%? 0,9% = 3,5%.

4.4. Заходи з охорони навколишнього середовища

Загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при експлуатації підприємств встановлені в главі 8 федерального закону «Про охорону навколишнього середовища». Законом визначено, що експлуатація підприємств і інших об'єктів, які безпосередньо або непряме негативний вплив на навколишнє середовище, здійснюється відповідно до вимог в області охорони навколишнього середовища. За порушення законодавства в галузі охорони навколишнього середовища передбачена майнова, дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність. Накладення адміністративних штрафів на винних в екологічних правопорушення не звільняє їх від відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу. Порушення вимог в області охорони навколишнього середовища також тягне за собою припинення або припинення експлуатації підприємства. Виконання приписів про обмеження або про припинення фінансування господарської та іншої діяльності є обов'язковими для виконання. Відповідальність за прийняття рішень при здійсненні господарської чи іншої діяльності, яка призводить або може чинити негативний вплив на навколишнє середовище, несе керівник підприємства і (або) особа їм призначається.

З метою вдосконалення природоохоронної діяльності, а також підвищення особистої відповідальності працівників ТОВ «Сакура»,
Технічне керівництво по забезпеченню екологічної безпеки при здійсненні виробничо-технічної діяльності підприємства покладено на головного інженера.

Відповідальність за організацію природоохоронної діяльності на підприємстві та забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, а також відповідальність за організацію виробничого екологічного контролю покладено на інженера з охорони праці.

Відповідальні забезпечують дотримання: технічних і гранично-допустимих нормативів негативного впливу на навколишнє середовище (нормативи викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище); виконання вимог виробничих інструкцій по експлуатації обладнання, технологічних карт і регламентів, керівних документів, правил промислової, пожежної, екологічної безпеки з метою виконання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування.

Інженер з ОП виконує роботу по: - взаємодії з уповноваженими федеральними, регіональними та місцевими органами виконавчої влади, вищестоящою організацією в сфері відносин пов'язаних з охороною навколишнього середовища;

- ведення обліку, планування, звітності природоохоронної діяльності по підприємству в цілому;

- методичного керівництва природоохоронною діяльністю підрозділів підприємства;

- розробці нормативної екологічної документації;

- розрахунку річних планових платежів за негативний вплив на навколишнє середовище і інших витрат по природоохоронної діяльності

- формування і захисту щоквартальних розрахунків плати за негативний вплив на навколишнє середовище;

Бухгалтерія надає дані для достовірного і правильного нарахування екологічних платежів формує звіти:

ВМТП виконує роботу:

- по веденню договорів і організації вивозу утворилися відходів підприємства.

4.5. Заходи пожежної безпеки

Важливою складовою частиною загальної безпеки процесів є пожежна безпека, що представляє собою єдиний комплекс організаційних і технічних заходів щодо попередження та локалізації вибухів і пожеж. Виробництво меблів відноситься до пожежонебезпечної категорії Б (див. Табл. 4.5).

Таблиця 4.5 Норми оснащення приміщення пересувними вогнегасниками

Категорія

Гранична площа, що захищається, м 2

клас пожежі

Повітряні пінні вогнегасники місткістю 100 л

Комбіновані вогнегасники місткістю

100л

Порошкові вогнегасники місткістю 100 л

Вуглекислотні вогнегасники місткістю 80 л

Б

500

А

1 ++

1 ++

1 ++

3 ++

До загальних засобів захисту відносяться пожежні рукави, протипожежна автоматика, система дистанційного керування системою пожежогасіння, застосування засобів пожежної сигналізації та засобів сповіщення про пожежу.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

За результатами виконаних досліджень підвищення ефективності виробництва в ТОВ «Сакура» можна зробити наступні висновки:

1. Ринкова економіка за своєю сутністю є засобом, який стимулює зростання продуктивності праці, всебічне підвищення ефективності виробництва. Однак і в цих умовах важливим є визначення основних напрямків підвищення ефективності виробництва, факторів, що визначають зростання ефективності виробництва, методів його визначення.

2. Проаналізувавши обсяги виробництва і реалізації продукції, слід зазначити, що темпи зростання виробництва і реалізації продукції приблизно збігаються. Це свідчить про незначне накопичення залишків нереалізованої продукції на складах підприємства і не оплаченої покупцями.

3. Рентабельність продажів показує, скільки прибутку приходиться на одиницю реалізованої продукції. На нашому підприємстві цей коефіцієнт знижується за аналізований період на - 0,13%. Це свідчить про зростання витрат на виробництво. Рентабельність всього капіталу знижується, що стало наслідком збільшення загальної суми капіталу. Рентабельність власного капіталу в ТОВ «Сакура» збільшується на 1,58%. Цей показник відображає, скільки прибутку приходиться на одиницю власного капіталу підприємства. Таким чином, фінансовий стан ТОВ «Сакура» можна охарактеризувати як фінансово стійке.

4. Повна безпека праці людини в виробничих умовах визначається трьома факторами: безпекою виробничого обладнання, виробничого і трудового процесів. Ці три складові безпеки праці є так званий «трикутник безпеки». В даний час різні контролюючі органи все більше уваги приділяють охороні праці на підприємствах. Не секрет, що часто це є формальним приводом для каральних заходів, причина яких лежить в іншій площині.

Для досягнення більш високого рівня ефективності виробництва в ТОВ «Сакура» розроблені наступні заходи:

- впровадження модернізованого фрезерного верстата,

- підвищення рівня кваліфікації теслярів,

- придбання навантажувача.

Особливий інтерес для підвищення ефективності роботи підприємства, представляє захід щодо підвищення рівня кваліфікації теслярів, воно максимально вплине на прибуток підприємства, при впровадженні його ТОВ «Сакура» може отримати прибуток у розмірі 38 306 192 руб.

В результаті впровадження заходу, щодо впровадження модернізованого фрезерного верстата підприємство збільшить прибуток на 31 206 682 руб., Що в кінцевому підсумку складе 59 872 682 руб.

В результаті придбання навантажувача підприємство збільшить прибуток на 25 939 200 руб.

Аналізоване підприємство має значний виробничий потенціал і більшість показників економічної ефективності мають тенденцію до зростання.

Список використаних джерел

1. Айзенберт М. Менеджмент / М. Айзенберг - М .: Логос, 2007. - 345 с.

2. Аксютіна Ю.В. Розвиток і вдосконалення управління / Ю.В. Аксютіна. - М .: Дрофа, 2007. - 452 с.

3. Балабанов І.Т. Економіка: навчальний посібник / І.Т. Балабанов І.Т., А.І. Балабанов. - М .: Фінанси і статистика, 2004. - 75 с.

4. Божавіна Р.Н. Ефективність виробництва: підручник / Р.Н. Божавіна. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 192с.

5. Борисов Б.Л. Економіка управління / Б. Л. Борисов - М.: ФАИР ПРЕСС, 2007. - 390 с.

6. Валова М.Д. Економіка підприємства / М. Д. Валова - М .: НИВА XXI СТОЛІТТЯ, 2007. - 561 с.

7. Викентьев І.Л. Економіка / І.Л. Вікентьєв - Новосибірськ: ЦЕРІС, 2007. - 380 с.

8. Вікентьєв І.Л. Економіка. СПб .: ТОВ «Приз-Шанс»: Изд. Будинок «Бізнес-Преса», 2006. - 410 с.

9. Відягін В. І. Економічна теорія (політекономія): підручник для ВНЗ. - М., 2006. - 234 с.

10. Владимирова Л. Прогнозування в умовах ринку. - М .: 2007. - 456 с.

11. Герчикова І. М. Регулювання підприємницької діяльності: державне і межфирменное. навч. допомога. - М .: Консалтбанкир, 2006 - 237 с.

12. Гольман І.А. Менеджмент / І. А. Гольман - М .: Гелла Принт, 2007. - 280 с.

13. Гольман І.А. Економіка підприємства / І. А. Гольман - М.: Гелла Принт, 2006. - 382 с.

14. Гольман І.А. Економіка / І. А. Гольман - М., 2006. - 195 с.

15. Підприємництво: Підручник / За ред. М.Г. Лапусти - М .: ИНФРА-М, 2007. - 352 с.

16. Райгородский Д. Я. Економіка праці. Навчальний посібник. - Самара: Видавничий дім «Бахрай», 2004. - 672 с.

17. Сергєєв І.В. Економіка підприємства / І.В. Сергєєв. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 358 с.

18. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності для організацій - суб'єктів малого підприємництва / Склад. О.В. Кратт. - М .: Іспит, 2007. - 178 с.

19. Ф. Котлер. Основи маркетингу: пров. з англ. - 2-е європ. изд. - М., 2005. - 944 с.

20. Папирян Г.А. Міжнародні економічні відносини: маркетинг / Г.А. Папирян. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 160 с.

21. Барабаш В.В. Менеджмент. / В.В. Барабаш, В.Л. Музикант - М .: ПАІМС, 2006. - 298 с.

22. Баженов Ю. К., Баженов, А. Ю. Мале підприємництво. - М., 2007.. - 324 с.

23. Горфинкель В. Я., Швандар В. А. Малі підприємства. навч. посібник - М .: Юніті, 2006. - 342 с.

24. Дейян А.Маркетінг. Пер. з франц. / А. Дії, BC Загашвілі. - М. Прогрес, 2006.-418 с.

25. Дмитрієв М.М. Економіка і підприємництво / М.Н. Дмитрієв, М.Н. Забаева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 399 с.

26. Лапуста М.Г. Підприємництво: Навчальний посібник. - М Кричевський Р. Л. Якщо ви керівник. - М .: Справа, 2003. - 384с.

27. Муравйов А. І. та ін. Малий бізнес: економіка, організація, фінанси. - М., 2007. - 352 с.

28. Психологія. Словник / За заг. ред. А. В. Петровського, М. Г. Ярошевського. - М., 2003.

29. Реан А. А. Бордовская Н. В., Розум. С. І. Кадрове планування. - СПб .: Пітер, 2004. - 432 с.

30. Про основи охорони праці в Російській Федерації: ФЗ від 17 липня 1999 р №181-ФЗ // Довідково-правова система Гарант, 2008. - 32 с.

31. Балацький Є., Потапова, А. Малий і великий бізнес: тенденції становлення і специфіка функціонування // Економіст № 4, 2007. - 34 с.

32. Береснєва А. В. Роль малого бізнесу в розвитку економіки. // ЕКО № 8, 2007. - 35 с.

33. Буданцев Ю. П. Соціологія масової комунікації / Ю. П. Буданцев М .: Видавництво МНЕПУ, 2006. - 450 с.

34. Бухвальд Є., Віленський А. Кредитування малого підприємництва // Питання економіки, №4, 2006. - 23 с.

35. Кузнєцова Л.Ю. Проблема диференціації статусу підприємця в обліку // Питання статистики, №1, 2007. - 36 с.

36. Орлов О. Мале підприємництво в Росії: розвиток або стагнація? // Питання економіки, №10, 2006. - 32 с.

37. Рибіна М.Н. Основні етапи становлення малого підприємництва в умовах сучасних радикальних ринкових реформ в Росії // Менеджмент в Росії і за кордоном, №2, 2008. - 24 с.

38. Шестоперов О. Сучасні тенденції розвитку малого підприємництва в Росії // Питання економіки, №4, 2006. - 45 с.

39. Аналіз соціально-економічного становища міста за січень-вересень 2007 року. Режим доступу: [http://www.cherinfo.ru/?pid=743]

40. Галиновський, А. Яка і коли автоматизація потрібна / А. Галиновський. Режим доступу: [http://www.astt.ru/txt/galinovsk.doc]

41. Галиновський, А. Інформаційні технології. Куди підемо? / А. Галиновський. Режим доступу: [http://www.astt.ru/doc/magazine4/5-01-it.doc]

42. Прогноз соціально-економічного розвитку міста Череповця на 2008 рік та на період до 2010 року. Режим доступу: [http://www.cherinfo.ru/?pid=743]

43. Родина, Р. Автоматизація фірм. Просте вирішення складної проблеми / Р. Батьківщина. Режим доступу: [http://www.astt.ru/doc/magazine3/avtomat_5.doc]

44. Темпи інфляції за 2008 рік і майбутні показники. Режим доступу: [http://www.zerich.ru/comment/27799.html]

ДОДАТКИ

Додаток 1

Асортимент меблів ТОВ «Сакура»

вид меблів

Найменування

Розміри

колір

Меблі для передпокою

Аеліта -3

1200 * 370 * 2145

Італійський горіх / беж, міланський горіх / беж, бук / беж

Тумби для взуття

Астра-8

804 * 300 * 603

Італійський горіх, міланський горіх, вільха, вишня

Шафа купе

Антей-8

1000 * 604 * 2420

Італійський горіх, міланський горіх, вільха, вишня

Кухонний кутовий комплект

етюд

1150 * 800 * 750

Вишня, вільха

Меблі для вітальні

Еллада-2

2550 * 560 * 2200

Вишня Оксфорд, яблуня

Тумби для апаратури

кантрі

1500 * тисячу вісімсот сорок три

Італійський горіх, вільха

столи журнальні

Сатурн-М05

980 * 600 * 500

Вільха, італійський горіх

стінка

Вега

2100 * 570 * 600

Італійський горіх, вільха, яблуня

стінка

Спарта

2040 * 550 * 2000, ніша для ТВ 800 * 550 * 600

Вишня Оксфорд, вільха

Меблі для роботи та навчання

Комп'ютерний стіл Омега-11

1000 * 500 * 1425

Італійський горіх / беж, міланський горіх / беж, вільха, вишня

Книжкова шафа Прометей-4

800 * 308 * 2120

Італійський горіх, міланський горіх

Підставка для системного блоку Сіріус-3

270 * 450 * 123

Італійський горіх, міланський горіх, вільха

Меблі для спальні

Ліжко з двома спинками, з двома ящиками

2060 * 1655 * 725

Вільха, вишня

Тумба приліжкова Гамма-2

534 * 384 * 504

Міланський горіх, італійський горіх, колір фасадів - беж.

Меблі для дитячої

Модульний набір Єгорка

Полиця підвісна + Фасад 2056 * 306 * 1062

Вільха / беж, колір фасадів: персик

Ліжко з ящиками, фасад ящика (2 шт) 2050 * 872 * 735

Шафа великий 800 * 566 * 2205

Шафа малий напіввідкритий 450 * 525 * 2205

Підставки, етажерки

7020-00 20094

D = 300, h = 530 mm

Оак, махагон

додаток 2

Календарний план рекламної кампанії ТОВ на 2009 рік

захід

січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

червень

Липень

Серпень

вересень

Жовтень

Листопад

грудень

1.Реклама в бізнес-довідниках

+

i

...........


eft "> 534

1067

-1693

+532

Управлінські витрати

16476

17325

21005

+849

+3680

Прибуток (збиток) від продажу

5232

5324

6594

+92

+1270

Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі

1798

813

тисячу вісімсот дев'яносто чотири

-985

+1081

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

48

57

499

+9

+442

Як показують дані таблиці 2.1, виручка підприємства зростає високими темпами за рахунок збільшення обсягу продажів (рис. 2.1.)

Мал. 2.1. Динаміка показників діяльності ТОВ «Сакура»

У 2007 році в порівнянні 2006 роком виручка збільшилася на 60 363 руб. (На 36,32%), в 2008 році - на 61 523 руб. (На 27,16%) за рахунок збільшення обсягу продажів. Собівартість проданих товарів, продукції, послуг також збільшується, у зв'язку збільшенням вартості матеріалів, сировини і напівфабрикатів. (Див. Рисунок 2.1.)

Прибуток від продажів підприємства збільшилася в 2007 році на 92 тис. Руб. (На 1,75%), в 2008 році - на 1 270 тис. Руб. (На 23,85%),

Наведемо розрахунок показників рентабельності діяльності ТОВ «Сакура».

Рентабельність продажів (Рпр) визначається як відношення балансового прибутку до виручки від реалізації за формулою (2.1):

Р пр = БП / В реал, (2.1.)

де БП - балансовий прибуток, тис. руб.,

В реал - виручка від реалізації, тис. Руб.

Рпр05 = 3 168/166 172 * 100% = 1,91%

Рпр06 = 3 247/226 535 * 100% = 1,43%

Рпр07 = 3 745/288 058 * 100% = 1,30%

2. Рентабельність капіталу (Рк) визначається як відношення балансового прибутку до загальної суми капіталу підприємства за формулою (2.2):

Р к = БП / К, (2.2.)

де БП - балансовий прибуток, тис. руб.,

К - загальна сума капіталу, тис. Руб.

Рк05 = 3 168/76 326 * 100% = 4,15%

Рк06 = 3 247/79 415 * 100% = 4,09%

Рк07 = 3 745/108 730 * 100% = 3,44%

3. Рентабельність необоротних капіталу (Рвк) визначається як відношення балансового прибутку до суми оборотного капіталу (2.3):

Р вк = БП / ОК, (2.3.)

де ОК - сума оборотного капіталу, тис. руб.

Рвк05 = 3 168/20 149 * 100% = 15,73%

Рвк06 = 3 247/19 557 * 100% = 16,60%

Рвк07 = 3 745/23 148 * 100% = 16,18%

4. Рентабельність власного капіталу (Рск) визначається як відношення балансового прибутку до суми власного капіталу підприємства:

Р ск = БП / СК, (2.4.)

де СК - сума власного капіталу, тис. руб.

Рск05 = 3 168/3 666 * 100% = 86,42%

Рск06 = 3 247/3 745 * 100% = 86,70%

Ркс07 = 3 745/4 243 * 100% = 88,26%

Дані розрахунків зведемо в таблицю 2.2.

Таблиця 2.2. Динаміка показників рентабельності ТОВ «Сакура», 2006-2008рр.

показники

2006 рік

2007 рік.

2008 рік

Відхилення, +/-

2007 від 2006

2008 від 2007

Рентабельність продажів

1,91

1,43

1,30

-0,48

-0,13

Рентабельність всього капіталу

4,15

4,09

3,44

-0,06

-0,65

Рентабельність необоротних активів

15,73

16,60

16,18

+0,87

-0,42

Рентабельність власного капіталу

86,42

86,70

88,26

+0,28

+1,56

Аналіз динаміки показників рентабельності ТОВ «Сакура» представимо графічно на малюнку 2.2.

Мал. 2.2. -Динаміка показників рентабельності

Рентабельність продажів показує, скільки прибутку приходиться на одиницю реалізованої продукції. На нашому підприємстві цей коефіцієнт знижується за аналізований період на - 0,13%. Це свідчить про зростання витрат на виробництво.

Рентабельність всього капіталу знижується, що стало наслідком збільшення загальної суми капіталу.

Рентабельність власного капіталу в ТОВ «Сакура» збільшується на 1,58%. Цей показник відображає, скільки прибутку приходиться на одиницю власного капіталу підприємства.

Таким чином, на підставі проведених розрахунків можна зробити висновок, що в цілому фінансовий стан ТОВ «Сакура» можна охарактеризувати як фінансово стійке. Мале підприємництво, зокрема ТОВ «Сакура», являє собою істотну структурну частину ринкової економіки, її масову базу та інтегральний елемент конкурентного ринкового механізму. Без малого бізнесу ринкова економіка ні функціонувати, ні розвиватися не в змозі.

Відповідно, недооцінка ролі малого підприємництва, ігнорування його значних техніко-виробничих і соціально-економічних потенцій набувають в сучасних умовах характер великомасштабного стратегічного прорахунку. Разом з тим, теоретичні розробки, присвячені сучасній системі оцінки і регулювання діяльності малого бізнесу, не в повній мірі враховують можливості системного підходу до підвищення ефективності функціонування малого підприємництва.

При використанні зарубіжного досвіду не враховується російська специфіка, інноваційний потенціал, що в свою чергу ускладнює адаптацію російського малого бізнесу в глобальні процеси інтеграції та підвищення конкурентоспроможності.

2.3. Аналіз ефективності виробництва

Вивчаючи динаміку випуску і реалізації продукції, (табл. 2.3.) Спостерігаємо, що за досліджуваний період відбувається зростання виробництва продукції в порівнянні з 2006 роком на 73,3% в 2007 році і на 78,6% в 2008 році.

Таблиця 2.3. Динаміка виробництва та реалізації продукції

рік

Обсяг виробництва продукції, тис. Руб.

Темп зростання, %

Обсяг реалізації, тис. Руб.

Темп зростання, %

2006

166 172

100

165117

100

2007

226 535

173,3

224500

173,5

2008

288 058

178,6

287000

178,2

Темпи зростання виробництва і реалізації продукції приблизно збігаються. Це свідчить про незначне накопичення залишків нереалізованої продукції на складах підприємства і не оплаченої покупцями.

Характеристика матеріально-ресурсної бази ТОВ «Сакура» за станом на 1 січня 2008 року представлена ​​в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.Характерістіка матеріально-ресурсної бази ТОВ «Сакура»

Матеріальні ресурси

характеристика

офіс

60 м 2 (вул. Набережна, 60). Обладнаний: офісними меблями; персональними комп'ютерами; принтерами; телефонами; факсом.

Виробничі приміщення

90м 2 (вул. Гоголя 60) Виробниче приміщення, приміщення для відпочинку персоналу.

Складське приміщення

60 м 2 для зберігання готової продукції

Свердлильний верстат,

Свердлильно-присадочний верстат,

Фрезерний верстат,

Шліфувальний верстат,

Форматно-розкрійний верстат.

Для свердління отворів,

Для фрезерування кромок, вибірки пазів і гребенів,

Для шліфування поверхонь деревини,

Для розпилювання пиломатеріалів за розмірами

примусова вентиляція

Встановлено на обладнання для видалення деревного пилу і стружки

автотранспортні засоби

а / м «ГАЗель ТОВ« Сакура »має в своєму розпорядженні виробничими лініями по виготовленню меблів, оснащеними сучасним обладнанням від світових лідерів.

(Фургон) - 1 одиниця

Таблиця 2.5. Устаткування ТОВ «Сакура»

Найменування обладнання

Рік випуску

Зношеність,%

Свердлильний верстат

2001

50

Свердлильно-присадочний верстат

2003

10

Фрезерний верстат

2004

55

Шліфувальний верстат

2005

55

Форматно-розкрійний верстат

2005

50

Даного обладнання може не вистачити, так як замовлень у ТОВ «Сакура» велика кількість.

Через високий ступінь затребуваності обладнання використовується в повну міру без технологічних перерв, через це часто знаходиться в ремонті. В цьому випадку зриваються терміни доставки товару клієнтам і той обсяг товару, який можна було продати в разі своєчасного постачання, втрачається. Крім упущеної вигоди організація несе витрати на ремонт обладнання. У таблиці 2.6. представлений розрахунок втрат від простоїв обладнання за 2008 рік.

Таблиця 2.6. Розрахунок втрат від простоїв обладнання

місяць

Простої, дні

Витрати на ремонт, руб.

Чи не відправлені своєчасно обсяги товару, од.

Упущена вигода, руб.

січень

0

0

0

0

Лютий

1

575

3

80 000

Березень

1

615

2

86 000

Квітень

0

0

0

0

Травень

2

852

3

100 000

червень

2

713

5

90 000

Липень

1

337

2

45 000

Серпень

1

952

3

32 000

вересень

0

0

0

0

Жовтень

2

423

4

116 000

Листопад

1

517

5

96 800

грудень

1

400

2

84 800

РАЗОМ:

12

5384

53

730600

З таблиці видно, що в результаті зношеності устаткування компанія зазнає збитків.Втрати в прибутку розрахуємо за формулою (2.5.):

ПП = Зр + Ув (2.5.)

де ПП - втрати в прибутку;

Зр - витрати на ремонт;

Ув - упущена вигода.

Втрати в прибутку в 2008 році склали:

ПП 2007 = 5384 + 730600 = 735 984 руб.

Це підтверджує необхідність придбання додаткового обладнання. Таким чином, виробнича база ТОВ «Сакура» не відповідає потребам компанії у виробничому обладнанні, устаткуванні для зберігання, транспортування сировини і готової продукції.

Виходячи зі специфіки діяльності, наявних ресурсів, а, також, з огляду на характер конкуренції і перспективи розвитку галузі, ТОВ «Сакура» позиціонує себе як Череповецький виробник, який здійснює виробництво та оптовий продаж великого асортименту меблевої продукції. Динаміка виробництва продукції за останні три роки представлена ​​в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7.Об'еми виробництва продукції ТОВ «Сакура», 2005-2007 рр.

Вид продукції

2006 рік

2007рік

2008рік

Меблі для передпокою

10

13

16

Меблі для кухні

13

15

18

Меблі для вітальні

12

14

17

Меблі для роботи та навчання

10

12

15

Меблі для спальні

20

23

26

Меблі для дитячої

15

17

19

Згідно таблиці 2.7., Обсяги виробництва меблів в 2008 р збільшилися в порівнянні з 2007 роком на 23%. Це Асортиментна політика підприємства представлена ​​в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8.Віди продукції ТОВ «Сакура»

Асортимент продукції

характеристика

Меблі для передпокою

Компактна, містка, крім відкритої вішалки має шафа з висувною штангою для зберігання верхнього одягу і вбудовану тумбу для взуття. Опори на які встановлені меблі регулюється по висоті.

Меблі для кухні

Набори меблів випускаються в широкій світловий гамі, табурети фігурні з м'якою оббивкою, обідні групи (всі предмети входять в набір продаються окремо), кухонні кутові комплекти різної комплектації від Етюду до Модерну.

Меблі для вітальні

Стильні набори меблів з успіхом підходять для будь-якої вітальні, функціональні, в яких передбачені ніші для установки теле-і відеоапаратури, безліч висувних ящиків, закриті секції з полками, вузькі пенали зі скляними дверцятами.

Меблі для роботи та навчання

Укомплектовані надбудовою з власниками для CD-дисків, в нішу, утворену надбудовою, встановлюється монітор. Викочування панель для клавіатури забезпечена кульковими направляючими. На нижній полиці передбачено місце для системного блоку

Меблі для спальні

Глибокий 4-х дверна шафа-купе з широкою кутовий секцією ідеально підходить для спальні. У нього дві ніші з горизонтальними штангами для зберігання одягу, праворуч секція для білизни. Є верхні і нижні полиці. Двері навісні, рухаються по верхній направляє, центральні двері забезпечені дзеркалами.

Комод виглядає добротним і солідним завдяки фасадам. Широкі і глибокі ящики забезпечені роликовими направляючими. Ліжко випускається в декількох варіантах. У нашому асортименті двоспальне ліжко з двома спинками. З одного спинкою ліжко може бути односпальним, півтораспальним і двоспальним. Спинки ліжка з масиву дуба. Кількість ящиків першій-ліпшій нагоді зберігається. Глибина ящиків 90 см. З обох сторін ліжка розташоване по три висувних ящика на роликових напрямних. Крім постільної білизни, в них можна прибрати і інші речі. Кутові полички, закріплені на спинці у головах, призначені для настільних ламп. Під поличками є висувні шухлядки для необхідних дрібниць.

Мал. 2.3. Динаміка обсягів виробництва в процентному співвідношенні.

Збільшення відбулося за рахунок зростання попиту на продукцію, так як збільшилися обсяги житлового будівництва і купівельна спроможність населення.

Структура асортименту продукції в залежності від частки в товарообігу фірми представлена ​​на малюнку 2.4.

Мал. 2.4. Структура асортименту меблів в залежності від частки в товарообігу фірми

Найбільшою популярністю у клієнтів користуються меблі для спальної кімнати, для передпокою і для вітальні. Також дуже популярна меблі для дитячої кімнати, меблі для кухні. На третьому місці за популярністю - меблі для роботи та навчання.

Кожен вид меблів відповідає вимогам ГОСТ (наприклад, меблі для кухні: ГОСТ 1129-93 п.п. 2.2.1-2.2.5, 2.3.2.-2.3.4,2.5; ГОСТ Р 51074-97 р.3 п. 4.15) і має «Сертифікат відповідності» та «Посвідчення якості і безпеки».

Товарна політика ТОВ «Сакура» спрямована на розширення асортименту пропонованої покупцям продукції за рахунок:

- пропозиції нових видів меблів (у 2007 р випущені наступні нові види меблів: передпокій Аеліта -3, Тумба для взуття Астра-9, вішалки для верхнього одягу, модульні набори для передпокою «Орфей», «Рандеву», шафи-купе «Антей -8 »);

- розширення асортименту за рахунок пропозиції нового дизайну меблів.

Асортиментний портфель ТОВ «Сакура» включає більше 20 найменувань (Додаток 1)

Основною метою цінової політики ТОВ «Сакура» є встановлення такого рівня відпускних цін, який забезпечить:

- низький рівень роздрібних цін;

- зростання обсягів продажів;

- рівень рентабельності не нижче 30%.

Цінова стратегія в ТОВ «Сакура» до теперішнього часу не розроблялася. Проте, в своїй ціновій політиці керівництво компанії орієнтувалося на лідерство серед продукції конкурентів за ціною, оскільки на ринку функціонування ТОВ, ціна є одним з основних факторів вибору продукції.

Використовуваний метод ціноутворення в ТОВ - витратний на основі повних витрат, оскільки ціна на кінцевий продукт безпосередньо залежить від цін поставок.

Механізм витратного методу заснований на визначенні повних витрат (собівартість плюс націнки). Спочатку розраховуються сукупні витрати (як сума змінних і постійних витрат), до них додається очікуваний прибуток і отриманий результат (очікуваний дохід від реалізації) ділиться на плановану кількість продукції, що випускається.

Канали збуту ТОВ «Сакура»:

- оптовий канал;

- особисті продажі. Пошук клієнтів, інформування потенційних клієнтів, ведеться через торгові зали.

Для стимулювання своїх клієнтів ТОВ поки не використовує будь-які стимулюючі маркетингові заходи.

3. РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

Для досягнення більш високого рівня ефективності виробництва в ТОВ «Сакура» можливо за наступними напрямками:

1. Удосконалення технології виробництва і освоєння нових видів виробів.

2. Скорочення витрат на виробництво продукції.

3. Збільшення обсягу продукції, що випускається за рахунок підвищення кваліфікації робітників.

Саме за вказаним напрямком були розроблені наступні заходи:

- впровадження модернізованого фрезерного верстата,

- підвищення рівня кваліфікації теслярів,

- придбання навантажувача.

3.1. Впровадження модернізованого фрезерного верстата з ЧПУ моделі ГФ2171С5

Верстат з ЧПУ призначений для фрезерної, свердлильної обробки деталей в замкнутому напівавтоматичному циклі.

Метою модернізації даного верстата, яка може проводитися на базі наявного у підприємства аналогічного верстата в виробництві, є повне відновлення механічних характеристик верстата і заміна на більш сучасну системи управління верстатом.

Уявімо в таблиці 3.1. технічну характеристику верстата.

Таблиця 3.1.Техніческая характеристика верстата

Технічна специфікація верстата

Одиниці виміру

6М13СН2

Кількість керованих координат

3

Розміри робочої поверхні стола

мм

400х1600

Кількість позицій в інструментальному магазині

12

Частота обертання шпинделя

об / хв

40 -2000

Потужність електродвигуна головного приводу

КВТ

7,5

Габарити верстата

мм

3690х4170х3150

Необхідність впровадження фрезерного верстата в виробничий процес деревообробки ТОВ «Сакура» очевидна, так як це дозволить досягти наступних цілей:

1.Скоротити ступінь використання ручної праці при переробці та зменшити трудовитрати.

2. Підвищити якість готової продукції і ступінь відповідності встановленим державним стандартам.

3. Збільшити обсяг виробництва продукції.

4. Скоротити втрати робочого часу.

Орієнтовна ринкова вартість установки складає 1 456 000 руб., Витрати на транспортування, монтаж і підключення становлять 218400 руб. (Табл. 3.2.).

Таблиця 3.2.Планіруемий обсяг капітальних вкладень при впровадженні фрезерного верстата

Найменування витрат

Запланований рівень витрат, руб.

вартість верстата

1 456 000,00

Вартість перевезення верстата

97 000,00

Витрати з монтажу та підключення верстата

121 400,00

РАЗОМ:

1 674 400,00

Додаткові витрати за участю верстата складуть 479698 крб. (Табл. 3.3.)

Таблиця 3.3.Дополнітельние витрати, пов'язані з впровадженням фрезерного верстата

Найменування витрат

Сума, руб.

Планована середньорічна потреба в електричній енергії при експлуатації фрезерного верстата

154320

Планована середньорічна зарплата працівників

84000

Відрахування від ФОП (26%)

21840

Планове зростання витрат, пов'язаних з просуванням продукції, що виробляється на ринку (комерційні витрати)

39755

Зростання амортизаційних витрат

97000

Планове зростання інших витрат

82783

РАЗОМ:

479698

Собівартість продукції після впровадження проекту складе 259871,698 тис. Руб.

Таблиця 3.4Еффектівность впровадження фрезерного верстата

показники

до впровадження

після впровадження

Відхилення (+, -)

Виручка від реалізації продукції, руб.

288 058 000

319 744 380

31 686 380

Собівартість продукції, руб.

259 392 000

259 871 698

479 698

Прибуток від реалізації в руб.

28 666 000

59 872682

31 206 682

Рентабельність всієї реалізованої продукції,%

0,10

0,18

0,08

Рентабельність продажів, %

0,11

0,23

0,12

Показник рентабельності всієї реалізованої продукції підвищиться на 0,08%, і складе 0,18%, іншими словами 0,18 руб. припадає на 1 одиницю реалізованої продукції. Рентабельність продажів на 0,12, тобто на 0,23 руб. підприємство має з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції.

Розрахуємо термін окупності витрат по впровадженню фрезерного верстата як відношення капітальних витрат на впровадження проекту до розміру приросту очікуваного прибутку, отриманої при експлуатації об'єкта.

Струм = 1 674 400,00 / 31 206 682 = 0,05 = 0,64 року.

За результатами проведених розрахунків можна зробити висновок про доцільність впровадження проекту у виробництво і повної окупності його протягом 0,64 року.

3.2. Підвищення рівня кваліфікації теслярів

Постійна потреба підприємства в підвищенні продуктивності праці, для цього в першу чергу необхідна якісна робоча сила. Тому найважливішим фактором ефективної роботи підприємства є безперервна перепідготовка персоналу. Між кваліфікацією працівника й ефективністю його праці існує пряма залежність: чим вище його розряд, тим вище продуктивність його праці.

На виконання однієї і тієї ж роботи у кваліфікованих працівників іде значно менше часу, ніж у менш кваліфікованих. Більш кваліфіковані працівники швидше й ефективніше освоюють нову техніку, технологію, методи організації праці. Завдяки своїй вищій освітній і професійній підготовці, такі працівники отримують можливість технологічно «бачити» значно більше своїх безпосередніх обов'язків в процесі виробництва. Саме це багато в чому зумовлює більш високу ступінь задоволення своєю працею.

Підготовка персоналу являє собою процес придбання працівниками теоретичних знань і практичних навичок в обсязі вимагати кваліфікаційної характеристики початкового рівня кваліфікації.

Перепідготовка персоналу - означає навчання кваліфікаційних працівників з метою зміни їхнього професійного профілю для досягнення відповідності кваліфікації кадрів вимогам.

Підвищення кваліфікації персоналу - це процес вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок з метою підвищення професійної майстерності працівників, освоєння передової техніки і технології, орієнтації праці, виробництва і управління.

У сучасних підприємствах практикується безперервна система професійного навчання працівників, а кількість ступенів навчання залежить від складності професії та спеціальності. Така безперервна підготовка необхідна тому, що в світовому господарстві налічується понад 400 тис. Видів діяльності, об'єднаних по 48 тис. Професій і ця обставина вимагає безперервного вдосконалення системи навчання.

Перепідготовка кадрів у багатьох випадках носила формальний характер, так як підвищувати кваліфікацію працівники посилалися часто тому, що за планом треба було побувати на курсах один раз в 5 років.

Значення навчання і перепідготовки кадрів на підприємстві широко визнано в усьому діловому світі. Існує цілий ряд причин, що викликають необхідність навчання, перепідготовки. Головними з них є:

- збільшення вартості робочої сили як виробничого ресурсу;

-тиск конкурентів вимагає скорочення витрат, а отже більшого ефективного використання трудових ресурсів;

-технічні зміни, що вимагають оволодіння новітніми знаннями;

-нестача достатньо кваліфікованих працівників на національному рівні;

підготовка працівників до заняття більш високої посади;

-розвиток потенціалу працівників, задоволення потреб вищих рівнів;

-Соціальна відповідальність підприємства за своїх працівників;

-поява нових виробничих працівників.

Для аналізованого підприємства в даний час простежується необхідність в підвищенні кваліфікації основної категорії робітників - платників.

Вартість навчання 1 теслі становить 1800 руб., Загальні витрати на навчання складуть 4300 * 40 = 172000 руб.

Запланований результат від підвищення кваліфікації робітників - збільшення вироблення на 15% (погашення витрат на навчання і можливості збільшення заробітної плати платників), через що показник виручки підвищиться на руб.

Теслярам після отримання п'ятого розряду планується підвищити заробітну плату на 10%, що призведе до зростання собівартості продукції на 4 902 508 руб.

Таблиця 3.5.Повишеніе собівартості продукції, викликане зростанням заробітної плати після присвоєння працівникам 5 розряду

показники

До підвищення кваліфікації

Після підвищення кваліфікації

відхилення

Собівартість продукції, руб.

259 392 000

264 294 508

4902508

У т.ч.

Матеріальні витрати,

амортизація

Заробітна плата, руб.

159 532 749

19 156 767

38 908 800

159 532 749

19156 767

42 799 680

-

-

3 890 880

Відрахування з ФОП

10 116 288

11 127 916

1 011 628

Інші витрати

11 452 894

11 452 894

-

Комерційні витрати

3 758 400

3 758 400

-

Управлінські витрати

6 353 851

6 353 851

-

Повна собівартість, руб.

269 ​​504 251

274 406 759

4 902 508

В цілому, здійснення заходи щодо підвищення кваліфікації теслярів призведе до приросту прибутку на (табл. 3.6.)

Розрахуємо економічну ефективність від даного заходу:

Еп = (38 306 192/172 000) * 100% = 222%

Період окупності проекту становить:

Струм = 172 000/38 306 192 = 0,04 року

Судячи з результатів розрахунків, економічна ефективність запропонованого заходу досить велика, через 0,04 року проект повністю окупиться.

Таблиця 3.6.Ізмененіе показників виробничо-господарської діяльності після здійснення заходу з підвищення кваліфікації теслярів

показники

До підвищення кваліфікації

Після підвищення кваліфікації

відхилення

Виручка від реалізації продукції, руб.

288 058000

331 266 700

43 208 700

Собівартість продукції, руб.

259392000

264 294 508

4 902 508

Прибуток від реалізації продукції, руб.

28 666 000

66 972 192

38 306 192

Рентабельність всієї реалізованої продукції,%

0,10

0,20

0,10

Рентабельність продажів, %

0,11

0,25

0,14

Розміри одержуваного прибутку від виробничої діяльності дають можливість підприємству впровадити запропоновані заходи одночасно.

Загальним результатом від впровадження послужить приріст прибутку від реалізації в розмірі

3.3. придбання навантажувача

Придбання одного навантажувача для механізації вантажно-розвантажувальних робіт дозволить знизити витрати часу на завантаження до 40 хвилин, розвантаження - до 1 години, знизити навантаження на персонал, дасть можливість скорочення штату.

Необхідний навантажувач з наступними характеристиками: вантажопідйомність - 1,5 тонни, висота підйому - 5 м, довжина вил - 1,2 м.

Таблиця 3.7.Планіруемий обсяг капітальних вкладень при впровадженні навантажувача

Найменування витрат

Запланований рівень витрат, руб.

Ринкова вартість навантажувача

756 000

Витрати на перевезення від підприємства-виробника

25 000

Витрати на монтаж

16 000

РАЗОМ:

797 000

Додаткові витрати, пов'язані з придбанням навантажувача складуть 247 300 руб.

Таблиця 3.8.Дополнітельние витрати, пов'язані з придбанням навантажувача

Найменування витрат

Сума, руб.

Середньорічна зарплата оператора навантажувача, руб.

160 000

Відрахування від ФОП (26%), руб.

41 600

Зростання амортизаційних відрахувань, руб.

45 700

РАЗОМ:

247 300

При впровадженні проекту в виробництво планується скоротити витрати на 25 939 200 руб.

Таблиця 3.9. Розрахунок витрат на придбання навантажувача

показники

До придбання навантажувача

Після придбання навантажувача

відхилення

Собівартість продукції, руб.

259 392 000

233 452 800

-25 939 200

Комерційні витрати, руб.

3 758 400

3 758 400

-

Управлінські витрати, руб.

6 353 851

6 353 851

-

Повна собівартість, руб.

269 ​​504 251

243 565 051

25 939 200

Очікуваний рівень собівартості після придбання навантажувача складе 233 452 800 руб.

В цілому прибуток від реалізації продукції після придбання навантажувача складе руб. (Табл. 3.10.)

Таблиця 3.10 Зміна показників виробничо-господарської діяльності після придбання навантажувача

показники

До придбання навантажувача

Після придбання навантажувача

Відхилення (+ -)

Виручка від реалізації продукції, руб.

288 058000

288 058 000

-

Собівартість продукції, руб.

259392000

233 452 800

-25 939 200

Прибуток від реалізації продукції, руб.

28 666 000

54 605 200

-25 939 200

Рентабельність всієї реалізованої продукції,%

0,10

0,19

0,09

Рентабельність продажів, %

0,11

0,23

0,12

Показник рентабельності продукції підвищиться на 0,09% і складе 0,19%

Розрахуємо економічну ефективність при реалізації запропонованого заходу, враховуючи, що обсяг продажів не змінювався.

Еп = (25 939 200/797 000) * 100% = 325,4%

Отриманий результат свідчить про високий ступінь віддачі пропонованого проекту.

Ефективність капітальних вкладень залежить від періоду їх окупності

Розрахуємо період окупності пропонованого заходу:

Струм = 797 000/25 939 200 = 0,03 року.

Значення показника окупності пропонованого заходу показує, що проект окупиться через 0,03 року.

За проведеними в третій частині дипломної роботи заходам можна сказати, що вони дадуть ефект для підприємства. Зведемо всі розрахунки в загальну таблицю 3.11.

Таблиця 3.11.Комплексная економічна оцінка проектованих заходів

показники

До впровадження заходу

Після впровадження заходу

Зміна (+ -)

1. Впровадження модернізованого фрезерного верстата

Прибуток від реалізації в руб.

28 666 000

59 872682

31 206 682

Рентабельність всієї реалізованої продукції,%

0,10

0,18

0,08

Рентабельність продажів, %

0,11

0,23

0,12

2. Підвищення рівня кваліфікації теслярів

Прибуток від реалізації продукції, руб.

28 666 000

66 972 192

38 306 192

Рентабельність всієї реалізованої продукції,%

0,10

0,20

0,10+

+

2.Реклама в газетах

+

+

^

+

+

+

+

+

i

+

+

+

3. Створення веб-сайту

+

4.Модернізація WEB сайту кожен місяць

+

+

f

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.Поліграфіческая продукція (буклети, брошури)

i

+

+

+

*}

f

+

+

+

+

+

+

6.Участь в Інтернет

виставках і конференціях

+

+

+

+

7. Виготовлення каталогів

+

+

+

+

+

+

додаток 3

Аналіз показників діяльності ТОВ «Сакура»

найменування показника

Значення показника

Відхилення, +/-

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2007 від 2006

2008 від 2007

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг

166 172

226 535

288 058

+60 363

+61 523

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

142237

203352

259392

+61 115

+56 040

Валовий прибуток

23935

23183

28666

-752

+5483

Комерційні витрати

2227

534

1067

-1693

+532

Управлінські витрати

16476

17325

21005

+849

+3680

Прибуток (збиток) від продажу

5232

5324

6594

+92

+1270

Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі

1798

813

тисячу вісімсот дев'яносто чотири

-985

+1081

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

48

57

499

+9

+442

...........


Головна сторінка


    Головна сторінкаРезерви підвищення ефективності виробництва в столярному цеху ТОВ "Сакура"

Скачати 97.25 Kb.