• Висновки


 • Дата конвертації02.07.2017
  Розмір12.3 Kb.
  Типкурсова робота

  Резерви Збільшення виробничих потужного промислового підприємства

  Означення показніків Другої групи відображає передовсім использование технологічного обладнання, что віражає величину виробничої потужності. Динаміка ціх показніків НЕ только відображає рівень інтенсівного использование виробничої потужності, но й свідчіть про величину потенційніх резервів Поліпшення такого использование.

  Важлівім етапом в аналізі інтенсівного использование виробничих потужного є оцінка ступеню рівномірності завантаження обладнання при заданому обсязі виробництва або прійнятої потужності. Це завантаження надасть уяву про існуючій рівень пропорційності в виробничих потужного підрозділів и груп взаємозамінного обладнання. Для кількісного вимірювання уровня рівномірності завантаження обладнання Пропонується вікорістаті коефіціент пропорційності.

  Коефіціент пропорційності Кпр візначається як відношення різноманітніх відів робіт в структурі машіноємності продукції, что віготовляється до Загальної кількості Встановлення обладнання за Наступний формулою:

  (3.6)

  Де С кр - Кількість обладнання, кратного відношенню різноманітніх відів робіт в структурі машіноємності; З вуст - загальна Кількість встановлення обладнання.

  Для проведення аналітичної роботи в Заводська условиях Пропонується наступна Робітнича формула визначення Величини коефіціента пропорційності:

  (3.7)

  Де Кз м .Уст - коефіціент змінності роботи Всього встановлення обладнання; До зм - нормативний коефіціент змінності роботи обладнання.

  За аналогії величина коефіціента пропорційності может буті розрахована за наявності Даних, что характеризують завантаження обладнання:

  (3.8)

  Де Кз. Вуст - середній коефіціент завантаження Встановлення обладнання в даного підрозділі (групі); К з - нормативний коефіціент завантаження обладнання.

  Розглянемо деякі Особливості коефіціента пропорційності. Так, если коефіціент змінності характерізує использование обладнання в часі, а коефіціент завантаження - степень использование дійсного фонду часу роботи обладнання при заданому обсязі виробництва або прійнятій велічіні виробничої потужності підприємств и їхніх підрозділів, то коефіцієнт пропорційності - рівномірність в работе машинного парку только підрозділів. З помощью цього сертифіката № можна візначіті, якові Кількість встановлення обладнання в даного виробничому підрозділі может водночас працювати при існуючій структурі машинного парку и структурі машіноємності (трудомісткості) заданої виробничої програми. Водночас ВІН візначає, Наскільки масштаб роботи відповідає встановленому обладнанню на Сейчас годині в підрозділі. Коефіціент змінності роботи обладнання и коефіціент завантаження обладнання в значній мірі залежався від ОБСЯГИ виробництва. Коефіціент пропорційності залішається незміннім при зміні ОБСЯГИ виробництва. Чи не змініться значення коефіціента пропорційності и в тому випадка, если збільшіться загальна Кількість обладнання в цехах и на дільніцях без відповідного покращення его структури.

  Значення коефіціента пропорційності Залежить передовсім від структури парку обладнання або Структури машіноємності виробів, что виготовляють. ВІН растет при збільшенні ступенів відповідності между структурою парку машин и структурою машіноємності продукції. Отже, коефіціент пропорційності характерізує відповідність Структури машіноємності виробів, что виготовляють в структурі обладнання або, навпаки, структур обладнання - в структурі машіноємності.

  Характеризуючи масштаб виробництва при існуючому Рівні погодженості пропускної здатності окремий відів обладнання, груп взаємозамінного обладнання, коефіціент пропорційності дасть можлівість оцініті резерви Збільшення виробничих потужного підприємств и випуску продукції для наявний виробничих площ за рахунок Збільшення кількості машин в загально парку обладнання, технологічні возможности якіх в найбільшій мірі відповідають структурі машіноємності виробів, что виготовляють.

  Визначили з помощью (Кпр) рівень пропорційності в виробничих потужного, можна Встановити Кількість машин, верстатів, что безупинності пріймає доля у работе, а такоже віявіті часть обладнання, что может буті вилуч з виробничого процесса або частково завантажено роботів.

  У загальгому виде коефіціент пропорційності характерізує рівень організаційної побудова системи машин на дільніцях и в цехах підпріємстваПетровіч І. М. Атаманчук Р. П. Виробнича потужність і економіка підприємства. - М., 1990. Стор. 37. .

  Перевага использование коефіціентів змінності, завантаження и пропорційності при аналізі уровня использование резервів виробничих потужного Полягає в тому, что їх величина візначається на Основі відпрацьованіх або передбачуваності до відпрацювання машино-годин. У свою черга машино-години є найважлівішім елементом розрахунку Величини виробничої потужності. Отже, з помощью коефіціентів, что предлагают можна отріматі обєктівну аналітічну інформацію про ефективність использование виробничих потужного.

  Ще повнішім становится аналіз при поєднанні! Застосування ціх показніків в управлінні процесом інтенсівного использование виробничих потужного. Так, коефіціент пропорційності характерізує можливий масштаб виробництва, тобто Збільшення випуску продукції, что НЕ притаманно вартісному коефіціенту. Відповідно коефіціент пропорційності з урахуванням вартості обладнання надасть уявлення про "Ціну" досягнення погодження Функціонування системи машин и співставленості потужного, а такоже дозволити візначіті пітому Вагу невикористаного обладнання в Загальній его вартості.

  Важліве місце в аналізі уровня інтенсівного использование відводіться вартіснім Показники. Смороду віражають третю групу показніків и спріяють оцінці впліву інтенсівного использование виробничих потужного на ефективність виробництва. Одним з них є фондовіддача. Цей Показник має прямий функціональний звязок з Показники, что відображають рівень завантаження обладнання. На заводах Кількість обладнання збільшується, зростанні его ВАРТІСТЬ и продуктивність. Однако завантаження его растет Повільно, а в більшості віпадків зніжується, что негативно Відображається на обсязі фондовіддачі.

  Вплив завантаження обладнання на фондовіддачу можна візначіті за формулою:

  (3.9)

  Де ДФ - Приріст фондовіддачі за рахунок Підвищення завантаження обладнання; Кз про и Кз - коефіціенті завантаження обладнання в звітному и базисного роках; Фб - фондовіддача в базисному году.

  Використання сертифіката № фондовіддачі надасть можлівість оцініті Досягнення проектної фондовіддачі и зіставіті ее величину з фондовіддачею за рівнем прійнятої потужності. Порівняння ціх показніків відображає, Наскільки фондовіддача за рівнем прійнятої потужності відстає або перевіщує проектну фондовіддачу, тобто надасть можлівість візначіті величину резерву Підвищення фондовіддачі або величину перекриття проектної фондовіддачі, а такоже Поліпшення использование прійнятої потужності. Резерви Підвищення фондовіддачі можна розрахуваті за формулою

  (3.10)

  Де ФПР - величина фондовіддачі за проектом; Фм - величина фондовіддачі за прийнятя потужністю.

  Наступний вартіснім Показники, что характерізує ефективність использование актівної части основних ФОНДІВ, є випуск продукції в розрахунку на одиниць вартості обладнання. В теперішні часи растет технічне Озброєння підприємств, підвіщується технічний рівень виробництва. Випуск продукції на одиниці актівної части основних ФОНДІВ дасть уяву про зростання ефектівності їх использование. Цей Показник может буті ще ДОПОВНЕННЯ Показники випуску продукції на одиниць обладнання. ВІН обраховується як в вартісному, так и в натуральному виразі. Показники в натуральному виразі Варто застосовуваті для ОЦІНКИ использование виробничих потужного літейніх та зварювальних цехів.

  Останнім и Надзвичайно важлівім Показники в Цій групі є коефіціент, что характерізує ефективність использование Заводська виробничих площ. Цей Показник особливо важлівій при оцінці уровня использование виробничих потужного тих підрозділів (складально, зварювальних и ін.), Величина потужності якіх Залежить передусім від Величини виробничих площ.

  Наведена система показніків спріятіму отриманий достаточно вірогідної информации, на Основі якої можна здійсніті комплексний аналіз использование наявний виробничих потужного підприємств и їхніх підрозділів, Встановити черговість проведення ЗАХОДІВ з Поліпшення использование резервів виробничих потужного, Здійснювати предметне управління процесом їх реализации на підприємстві.

  Висновки

  На Основі проведеного дослідження Шляхів зростання виробничої потужності встановлен:

  1) Найважлівішій результат организации інтенсівного использование виробничих потужного - прискореного темпів приросту продукції без Додатковий капітальніх вкладень.

  Розвиток економіки України на сучасности етапі и в найбліжчій перспектіві зумовлює необходимость Вдосконалення организации інтенсівного использование виробничих потужного діючіх підприємств.

  Організація інтенсівного использование наявний виробничих потужного - важлівій фактор економічного зростання, Який НЕ только підвіщує ефективність потужного ресурсов, что застосовуються, но и спріяє збільшенню випуску продукції.

  2) Теза, что величина виробничої потужності Залежить від кількості и продуктівності ЗАСОБІВ праці, винна буті істотно доповнено. Так, важлівім Чинник, что візначає величину виробничої потужності, є передусім система машин як Сукупний Механізм, побудованій на основе принципу пропорційності.

  3) Чинник Підвищення продуктівності машин (робітнічіх Місць) повязані головного чином з поліпшенням якісного складу технологічного обладнання, збільшенням в его складі вісокопродуктівніх верстатів, автоматів, напівавтоматів и автоматичних ліній. Чим вища якість машини і обладнання, тім більша їхня продуктивність за Одиниця часу роботи, и відповідно більша виробнича Потужність підрозділів и підприємства в цілому.

  4) Значний Вплив на Збільшення продуктівності машин віявляє Вдосконалення технологічного процесса. Впровадження прогресивної технології спріятіме інтенсіфікації виробничого процесса, тобто скороченню як машинного, так и загально годині виготовлення виробів.

  5) Продуктивність машин Залежить такоже від кваліфікації робітніків. Систематичне Підвищення їх Загальної и технічної творчості, Вдосконалення виробничих навиків и відповідно Підвищення уровня кваліфікації створюють спріятліві соціальні передумови для Збільшення продуктівності ЗАСОБІВ праці. Укомплектування промислових підприємств кваліфікованімі робітнікамі пріскорює технологічне засвоєння сучасної техніки, дозволяє значний перевіщіті ее паспортного продуктивність Шляхом переходу до швидкісних ЗАСОБІВ ОБРОБКИ деталей, использование спеціального ріжучого інструменту, модернізації окремий агрегатів верстатів и Впровадження спеціального Озброєння.

  Список використаної літератури

  Економіка підприємства.: Підручник. - У 2 т. Т. 1 / За ред. С.Ф. Покропивного. - К .: Вид-во "Хвиля-Прес", 1995. Стор. 175-181.

  Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства: Підручник; 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 1998. Стор. 166-172.

  Петрович І.М. Атаманчук Р.П. Виробнича потужність і економіка підприємства. - М., 1990..

  Сергєєв І.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - М .: Фінанси і статистика, 1997. Стор. 176-179.

  Економіка підприємства / За ред. В.Я. Хрипач. - Мінськ, 1997. Стор. 244-259.

  Економіка підприємства: Підручник для економічних вузів. Під ред. Руденко А.І. - Мінськ, 1995. Стор. 357-363

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Резерви Збільшення виробничих потужного промислового підприємства