• 3.2 Проектна модель
 • Управління проектом
 • СПИСОК ІСПЧОЛЬЗОВАННИХ ІСТЧОНІКОВ ТА ЛІТЕРАТУРИ


 • Дата конвертації24.07.2017
  Розмір20.38 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 20.38 Kb.

  Резерви зниження собівартості і стабілізації тарифів на житлово-комунальні послуги

  в результаті розгляду заявок претендентів, а також після закінчення терміну договору, коли потрібно його відновлення. В результаті цього існує конкуренція на ринку, незважаючи на те, що протягом терміну договору конкуренція на ринку відсутня.

  3. Забезпечується приплив грошових коштів в регіон.

  4. Концесіонер витрачає більше половини коштів, що вкладаються в проект, на території його реалізації у вигляді придбання частини необхідних матеріалів, найму робочої сили і т.д.

  5. Будівництво або реконструкція комунальних об'єктів створює додаткові робочі місця.

  6. У концесію можуть передаватися як підприємства в цілому, так і окремі об'єкти комунальної інфраструктури, що дозволяє розширити коло потенційних інвесторів.

  7. Після закінчення терміну договорів у власність муніципального освіти переходить найсучасніше обладнання.

  Для розвитку концесійних схем залучення інвестицій необхідне створення нормативно-правової бази для врегулювання питань концесії в житлово-комунальному господарстві. Перехід на використання нових норм договірних господарських відносин між муніципалітетом і керуючими компаніями, передбачених чинним законодавством і враховують особливості ринкових відносин, сприятиме зниженню ризиків діяльності керуючих компаній і підвищить гнучкість муніципалітетів у відносинах з концесіонерами.

  Створення умов для залучення інвестицій з використанням економічної привабливості ресурсозберігаючих проектів, що складаються в тому, що в якості джерел погашення позикових коштів, узятих на реалізацію проектів, можуть використовуватися кошти, зекономлені в результаті скорочення собівартості виробництва і споживання комунальних послуг.

  Реконструкція та модернізація підприємств ЖКГ призведе до зниження собівартості виробництва одиниці їх продукції, а модернізація житлового фонду - до скорочення споживання ресурсів і отримання економічного ефекту від інвестицій. Адміністрації муніципальних утворень, зацікавлені в створенні умов для залучення довгострокових позикових ресурсів фінансування інвестиційних проектів з модернізації житлово-комунального господарства, які не можуть бути профінансовані за рахунок власних доходів підприємств або бюджету, повинні взяти на себе кредитні ризики через надання бюджетних гарантій і здійснити організаційні заходи щодо відпрацювання стандартів , процедур і форм забезпечення залучення позикового фінансування.

  8. Державна підтримка інвестицій в модернізацію житлово-комунального господарства. Загальна потреба в інвестиціях в ЖКГ вимагає мобілізації всіх можливих ресурсів для технічної модернізації комплексу, спрямованої на впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, переоснащення котелень, мереж тепло- і водопостачання, очисних споруд і т.п.

  Державна підтримка інвестицій в модернізацію ЖКГ здійснюється в чотирьох взаємопов'язаних напрямках:

  1) залучення федеральних бюджетних ресурсів і ресурсів міжнародних кредитних організацій під гарантії адміністрації регіону, адміністрацій муніципальних утворень для фінансування, відібраних на конкурсній основі, найбільш підготовлених і ефективних інвестиційних проектів в комунальному секторі. Передбачається співфінансування цих проектів з боку обласного та місцевих бюджетів, а також самих підприємств житлово-комунального господарства;

  2) залучення коштів федерального бюджету, передбачених в федеральних цільових програмах;

  3) використання коштів місцевих бюджетів на ліквідацію недоремонту житлового фонду, реконструкцію та модернізацію інженерних комунікацій за підтримки обласного бюджету за цільовими програмами.

  Реалізація запропонованих напрямків розвитку житлово-комунального господарства регіону дозволить забезпечити стійкий процес розвитку галузі на основі ринкових факторів і ринкових взаємин.

  3.2 Проектна модель

  Так як в рамках курсового проекту складно розглянути всі напрямки розвитку підприємств житлово - комунальної сфери, розглянемо проект розвитку одного з найважливіших підприємств галузі МУП «Водоканал».

  Низька якість води, зростання споживачів, складна гідрологічна обстановка на р. Амур викликає необхідність розробки нових джерел водопостачання.

  Проектована схема водопостачання з освоєння Тунгуського родовища підземних вод розглядалася з урахуванням можливих методів очищення вихідної води з доведенням її якості до вимог «Вода питна», згідно з СанПіН 2.1.4.559-96 і подачі її споживачеві. В даний час якість води, що постачається споживачам залишається вкрай низьким.

  Серйозний вплив на стан води в річці Амур надає та обставина, що басейн річки використовується не тільки Російською Федерацією, але КНР. Специфіка впливу розподіляється так: Росія 54,8% (населення близько 5 млн. Чол.), КНР - 44,2% (населення близько 55-60 млн. Чол.), Відзначимо також, що на території КНР практично відсутні очисні споруди каналізації . Галузі виробництва обох країн в цих регіонах схожі, але обсяг виробництва, а отже і стоків в КНР перевищує Російський в 7-8 разів.

  Проектована схема водопостачання включає в себе:

  - водозабірні споруди;

  - водопровідні очисні споруди;

  - водоводи I і II підйомів;

  - насосну станцію підкачки в Червонофлотському районі г.Хабаровска.

  Крім того розглянуто два варіанти очищення вихідної води з доведенням її до госпитного якості:

  I варіант - традиційна очищення води на спорудах;

  II варіант - очищення вихідної води у водоносному шарі.

  У I варіанті - виділяється I черга будівництва з облаштуванням трьох кущів свердловин дослідно-промисловими установками очистки води у водоносному шарі і необхідним комплексом споруд для подачі чистої води споживачеві.

  На МУП «Водоканал» був розроблений бізнес-план розробки тунгуського родовища, який передбачає два варіанти реалізації.

  I варіант - на спорудах - традиційний метод.

  II варіант - в водонансосном пласті - геотехнологіческій метод.

  Основні витрати за двома варіантами представлені в таблиці 3.1

  Таблиця 3.1 - Витрати на нововведення

  Техніко-економічні

  показники

  варіант I

  варіант II

  продуктивність

  - добова, тис. М3

  100

  100

  - річна, тис. М3

  36500

  36500

  Капітальні вкладення, тис. Руб.

  1081347,4

  752465,39

  річні експлуатаційні

  витрати, тис. руб.

  183076,1

  65850,4

  Наведені витрати, тис. Руб.

  255526,1

  116265,5

  Собівартість 1 м3 води

  5,0

  1,8

  Таблиця 3.2 - Річні експлуатаційні витрати

  Найменування витрат

  Вартість витрат, тис. Руб.

  I варіант

  II варіант

  Витрати на заробітну плату (Ф)

  4842

  2540,4

  Вартість реагентів (Ц)

  61818

  286

  Вартість електроенергії (Се)

  46579,3

  17911

  Амортизаційні відрахування (А)

  57311,4

  39880,7

  Поточний ремонт (Ст.р.)

  5406,7

  3762,3

  Інші витрати (Спр)

  7118,7

  1470

  РАЗОМ:

  183076,1

  65850,4

  Витрати на здійснення проектів визначаються за формулою:

  З = С + Ен * К,

  де З - наведені витрати, тис руб.

  С - експлуатаційні витрати, тис руб / рік.

  К - капітальні вкладення, тис руб.

  Ен - нормативний коефіцієнт порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень, встановлений Ен - 0,12.

  Наведені витрати за першим варіантом:

  З1 = 125764, 7 + 0,12 * 1081347,4 = 255526,1 тис руб.

  Наведені витрати за другим варіантом:

  З2 = 25 969 7 + 0,12 * 752465,39 = 116265,5 тис. Руб.

  Собівартість очистки води:

  1-го варіанту:

  С = (61818 + 4842 + 46579,3 + 5406,7 + 57311,4 + 72118,7) / 365 * 100 = 183 076,1 / 36 500 = 5 рублів.

  2-го варіанту:

  С = (286 + 2540,4 + 17911 + 3762,3 + 39880,7 + 1470) / 365 * 100 = 65850, 4/36500 = 1,8 руб.

  Таким чином, найбільш привабливим представляється другий варіант будівництва.

  Управління проектом

  Розглянемо описується підприємство як систему.

  муніципальний замовлення

  Сировина, матеріали, ГСМ

  ЖКГ - послуги

  Паливо і енергія від

  генеруючих компаній

  Малюнок 3.1 - Представлення МУП «Водоканал» як відкритої моделі

  Необхідно вибрати систему функцій для перетворення входів в задані виходи. При цьому виявляються найбільш значущі функції з усіх існуючих. Для побудови схеми була обрана функція «реалізація муніципального замовлення»

  надходження замовлення

  Фінансове забезпечення Договір на надання

  ЖКГ - послуг

  інше ресурсне

  забезпечення

  Малюнок 3.2 - Схема перетворення входів в виходи системи

  При побудові структурно - логічної схеми необхідно виявити функції, які безпосередньо чи опосередковано перетворять входи в задані виходи системи.

  Приклад структурно - логічної схеми реалізації функції «Реалізація муніципального замовлення» представлена ​​на малюнку 3.3

  1 1 + 1

  2 2 + 2

  3 5 3 5 3

  4

  1 - розробка річної програми ЖКГ - послуг;

  2 - узгодження ресурсного забезпечення програми;

  3 - реалізація ресурсного забезпечення;

  4 - надання житлово-комунального господарства - послуг;

  4 - звіт про виконану роботу.

  Малюнок 3.3 - Структурно-логічна модель реалізації функції «Реалізація муніципального замовлення»

  ВИСНОВОК

  Основну роль реформування підприємств міського господарства відіграє реформування та оптимізація управління галузями житлово-комунального господарства, для основної маси населення муніципального освіти найбільш гострим і хвилюючим питанням є підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і як наслідок, підвищена увага до всього процесу проведення житлово-комунальної реформи . Найважливішими напрямками проведеної реформи є: створення конкурентного середовища для підприємств, що надають послуги ЖКГ, контроль над встановленням тарифів підприємствами - монополістами, забезпечення соціального захисту населення.

  В даний час існують два різних напрямки, за якими може йти реформування підприємств міського господарства. Відповідно до першого, основна увага приділяється економії бюджетних коштів, підвищення ефективності їх використання шляхом поступового перекладання витрат на фінансування підприємств міського господарства на плечі споживачів. Це відбувається шляхом підвищення тарифів на послуги підприємств міського господарства. Однак у цього напряму є серйозні недоліки: в результаті простого підвищення тарифів до рівня окупності, у цих підприємств не виникне стимулу підвищувати якість послуг, що надаються, атакож з боку населення буде різке невдоволення політикою, що проводиться місцевою владою, а також погіршення соціальної ситуації в цілому. Відповідно до другого напрямку, основні зусилля повинні бути спрямовані на активізацію економічних шляхів вирішення існуючих проблем. Потрібна демонополізація ринків послуг підприємств міського господарства, створення конкуренції між підприємствами різних форм власності, що спричинить заощадження ресурсів і також поступове підвищення тарифів, яке також є частиною реформ.

  Підвищення тарифів на послуги підприємств міського господарства - невід'ємна частина кожного з напрямків реформування, але метою проведення реформ є підвищення якості обслуговування населення міста з переведенням підприємств міського господарства на принципи роботи в умовах ринкової економіки. До нинішнього моменту, підвищення тарифів підприємствами міського господарства було відірвано за часом від будь-яких якісних результатів цього підвищення. Або воно зовсім не мало своїм наслідком ні зниження бюджетних витрат, ні підвищення якості робіт та послуг в даній сфері, ні, тим більше не стимулювало зниження виробничих витрат в даній сфері.

  Зокрема, система управління міськими підприємствами така, що замовник не має можливості повноцінно питати з підрядника за якість наданих послуг і робіт внаслідок слабо розвинених правових і договірних відносин в житлово-комунальному господарстві, не розділені функції Замовника та Підрядника, управління та господарювання, по суті , знаходиться в одних руках. Формування міського замовлення йде дуже неефективно, не у всіх сферах міського господарства присутні підприємства різних форм власності, альтернативних державної. Міські замовлення автоматично переходять до фірм, які працювали на цьому терені до впровадження системи міських замовлень, внаслідок нерозвиненості методів і засобів залучення недержавного сектора в житлову систему, ущербності проведених конкурсів. Система оплати за житлово-комунальні послуги недосконала, економічно необгрунтована. Якість надання підприємствами міського господарства послуг, часто не відповідає жодним мінімальним стандартам якості.

  Проведення реформ ЖКГ обумовлено тим, що, по-перше, витрати на утримання житлово-комунального господарства завжди складали істотну частину бюджетних витрат, перш за все місцевих органів управління. По-друге, необхідно певним чином змінити ставлення до наявних матеріальних ресурсів. Їх економія дає значні вигоди всьому народному господарству країни. По-третє, існувала система забезпечення цієї сфери матеріальними і фінансовими ресурсами не дозволяла задовільним чином утримувати її і забезпечити потреби населення. Зміна політико-економічних відносин адміністративних структур управління на всіх рівнях влади також зумовило необхідність реформи ЖКГ.

  Комунальні служби продовжують займати монопольне становище на ринку послуг. Особливо це стосується тепло-, водо-, електро-, газопостачання. На оплату послуг даного виду припадає 70% платежів населення. Тому необхідний ретельний ціновий контроль органів влади з приводу регулювання і затвердження тарифів підприємств природних монополій.

  Соціально-економічний стан російських регіонів визначається як об'єктивними, так і суб'єктивними факторами і, в першу чергу, кадрами місцевих адміністрацій і методами регіонального управління. У складних умовах виходу з кризи перевагу мають, перш за все, ті регіони, в яких використовуються адекватні методи та інструменти управління їх розвитком. Зміни, що відбуваються, пов'язані з необоротністю економічних реформ і рухом до здорової конкуренції в усіх організаціях, змушують приділяти значну увагу довгостроковим аспектам кадрової політики на підприємствах міського господарства, що базується на науково обґрунтованому плануванні.

  Існувала протягом десятиліть система інформаційної підтримки організаційно-економічного управління підприємствами міського господарства виявила величезну невідповідність її можливостей потребам і завданням проведеної в Росії житлово-комунальної реформи.

  СПИСОК ІСПЧОЛЬЗОВАННИХ ІСТЧОНІКОВ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  1. Конституція РФ від 12 грудня 1993 року - М .: Юрист, 2005. - 86 с.

  2. Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації: федер. закон від 6 жовтня 2003 № 131 - ФЗ // Російська газета. - 2003. - № 234

  3. Бузирев, В.В Економіка житлової сфери / В.В. Бузирев, В.С. Черкалін. - М .: ИНФРА - М, 2002. - 256 с.

  4. Вороніна, Н.В. Економіка житлового господарства / Н.В. Вороніна. - Хабаровськ: Вид - во Хабар. Держ. Тих. Ун-ту, 2005. - 135 с.

  5. Жуков, Д.М. Економікаі організація житлово-комунального господарства міста: навчальний посібник / Д.М. Жук. - М .: ВЛАДОС - ПРЕС, 2003. - 96 с.

  6. Кожем'якін, Д.П. Теплопостачання російських міст: що далі? / Д. П. Кожем'якін // ЕКО. - 2008. - № 6. - С. 67 - 80.

  7. Колесніков, І.В. Особливості побудови системи управління ЖКГ малих муніципальних освіти / І.В. Колесніков // ЖКГ. - 2003. - № 10. - С. 20 - 28

  8. Кривоносова, Л.А. Технологія соціального проектування / Л.А. Кривоносова. - Хабаровськ .: Изд-во ДВАГС, 2007. - 73 с.

  9. Максимов, А. А чи варто ставити лічильник? (Енергозбереження. Облік споживаних комунальних послуг) / А. Максимов // Економіка і життя. - 2007. - № 18. - С. 39.

  10. Маршалова, А.С. Економічна і соціальна сутність реформи системи управління житлово-комунальним господарством / А. С. Маршалова // Регіон: економіка і соціологія. - 2006. - № 2. - С. 185 - 19

  11. Миронов, С. Реформа житлово-комунального господарства: пошук ефективних рішень / С. Миронов // Проблеми теорії і практики управління. - 2008. - № 6. - С. 115 - 124.

  12. Правдівко, З. Статистична оцінка стану ЖКГ Хабаровського краю / З. Правдівко // Вісник Хабаровської державної академії економіки і права. - 2007. - № 3. - С. 36-44. - Бібліог

  13. Програма «Житло» на 2001 - 2010 роки // Фінанси. - 2000. - № 4. - с. 32 - 48.

  14. Сандалова, Н.В. Визначення цілей приватизації та реструктуризації підприємств ЖКГ / Н.В. Сандалова // ЖКГ. - 2008. - № 2.

  15. Симонов Ю.Ф. Житлово - комунальне господарство: Довідник / Ю.Ф. Симонов - М .: МарТ, 2004. - 272 с.

  16. Симонов Ю.Ф. Економіка житлово - комунального господарства / Ю.Ф. Симонов - М .: МарТ, 2004. - 208 с.

  17. Управління проектами. Практичний посібник / Колектив авторів ГК МІМ - М .: Юридична книга, 2003.- 164 с.

  18. Фомін Д.А. Комунальна антиутопія (Житлово-комунальне господарство) / Д. А. Фомін, Г. І. Ханін // ЕКО. - 2007. - № 7. - С. 3 - 22.

  19. Чекалін, В.С. Стратегічне управління в міському господарстві: Навчальний посібник / В.С. Чекалін. - СПб .: СПбГІЕУ, 2001. - 135 с.

  20. Черняк В.З. Економіка будівництва і комунального господарства / В.З. Черняк. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 623 с.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Резерви зниження собівартості і стабілізації тарифів на житлово-комунальні послуги

  Скачати 20.38 Kb.