• Викладач: ___________________________________________
 • _______________________________________________________
 • (факультет)


 • Дата конвертації14.06.2018
  Розмір19.35 Kb.
  Типреферат

  Скачати 19.35 Kb.

  Ринкова рівновага і його характеристика. рівноважна ціна

  Міністерство освіти і науки РФ

  Федеральне агентство з освіти

  ГОУ ВПО Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

  Кафедра економічної теорії

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  з дисципліни «Економічна теорія»

  з використанням комп'ютерної навчальної програми

  Варіант № 9

  Цвєткова С.І.


  Викладач: ___________________________________________

  Студент III курсу:

  Іонова Юлія Іванівна


  _______________________________________________________

  Обліково-статистичний факультет

  (П.І.Б.)

  _______________________________________________________

  № 10убд60181, група 222 342

  (факультет)

  _______________________________________________________

  (№ особової справи, № групи)

  Москва - 2010

  План роботи

  Стор.

  Контрольні теоретичні питання ............................................... .......

  3

  Контрольні тестові завдання ............................................... ..................

  11

  Завдання ................................................. .................................................. ........

  13

  Список літератури ................................................ .....................................

  14

  Контрольні теоретичні питання

  1. Ринкова рівновага і його характеристика. Рівноважна ціна.

  Ринок являє собою соціальний (суспільний) організм, що забезпечує постійний зв'язок між виробниками і споживачами економічних благ через процес взаємного пристосування (вирівнювання) попиту і пропозиції, формування ринкових цін. Основними складовими ринкового механізму є попит, пропозиція і ціна.

  Попит в умовах ринку має важливе значення.

  Попит (від англ. Demand) - бажання і здатність людей купувати товари на ринку при деяких цінах. Неважко помітити, що між ціною і кількістю покупок існує зворотна або негативна залежність, тобто чим нижче ціна товару, тим більша його кількість може бути куплено за інших рівних умов.

  Схема 1. Крива попиту

  Р- ціна за одиницю економічного блага,

  Q-кількість економічних благ.

  Крива попиту показує скільки економічних благ готові придбати покупці за різними цінами в даний момент часу.

  При вплив цінового фактора, змінюється величина попиту. (Рух вниз і вгору вздовж кривої D).

  Пропозиція (від англ. Supply) - кількість економічного блага, яке виробники готові запропонувати споживачам за певною ціною. Пропозиція товарів також нерозривно пов'язане з ціною, але залежність ця пряма: чим вища ціна, тим більше товару (за інших рівних умов) готові запропонувати продавці.

  Залежність кількості придбаних благ від рівня цін графічно ілюструється за допомогою кривої пропозиції. Крива пропозиції показує скільки економічного блага виробники готові продати за різними цінами в даний момент часу. Зміна ціни означає рух по кривій пропозиції.


  Схема 2. Крива пропозиції

  При впливі цінового фактора, змінюється величина пропозиції (рух вгору, вниз по кривій).
  Під впливом нецінових факторів змінюється пропозиція (-> S 1 при збільшенні пропозиції, в -> S 2 при зменшенні пропозиції).

  Ситуація на ринку, коли попит (D) і пропозиція (S) знаходяться в стані рівноваги називається ринковою рівновагою.

  Схема 3. Ринкова рівновага

  Ринкова рівновага характеризується рівноважною ціною (P Е) і рівноважним обсягом (QЕ).

  Рівноважна ціна (від англ. Equilibrium price) - ціна, за якої обсяг попиту на ринку дорівнює обсягу пропозиції. На графіку попиту і пропозиції вона визначається в точці перетину кривої попиту і кривої пропозиції.

  Рівноважна ціна виконує найважливіші функції:

  - інформаційну - її величина служить орієнтиром для всіх суб'єктів ринку;

  - нормується - вона нормує розподіл товарів, даючи сигнал споживачеві про те, чи доступний йому даний товар і на який обсяг пропозиції товару він може розраховувати при даному рівні доходу. Одночасно вона впливає на виробника, показуючи, чи зможе він окупити свої витрати або йому слід утриматися від виробництва. Тим самим нормується попит виробника на ресурси;

  - стимулюючу - вона змушує виробника розширювати або скорочувати виробництво, змінювати технологію і асортимент, щоб витрати «вклалися» в ціну і залишилася ще якась прибуток.

  Рівноважний обсяг (від англ. Equilibrium quantity) - обсяг попиту і пропозиції товару при рівноважної ціною.

  Вільний рух ціни відповідно до зміни попиту і пропозиції, приводить до того, що товари, продані на ринку, розподіляються відповідно до здатністю покупців оплатити ціну, пропоновану виробником. Якщо попит перевищує пропозицію, то ціна буде рости до тих пір, поки попит не перестане перевищувати пропозицію. Якщо пропозиція більше, ніж попит, то на ринку досконалої конкуренції ціна буде знижуватися до тих пір, поки всі пропоновані товари не знайдуть своїх покупців.

  Види ринкової рівноваги

  Рівновага буває стійким і нестійким.

  - Якщо після порушення рівноваги ринок приходить в стан рівноваги і встановлюються колишні рівноважні ціна і обсяг, то рівновага називають стійким.

  - Якщо після порушення рівноваги встановлюється нова рівновага і змінюється рівень цін і обсяг попиту і пропозиції, то рівновага називають нестійким.

  Стійкість рівноваги - здатність ринку приходити в стан рівноваги шляхом встановлення колишніх рівноважної ціни і рівноважного обсягу.

  Стійка рівновага досягається тоді, коли відхилення цін попиту від цін пропозиції поступово погашається, прагнучи до рівноважної ціною P E, а обсяг пропозиції пристосовується до обсягу попиту. У точці рівноваги ціна попиту збігається з ціною пропозиції (P D = P S) і обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції (Q D = Q S).

  2. Сутність, причини та види інфляції.

  Інфляція - переповнення каналів грошового обігу надлишковими паперовими грошима, що викликають їх знецінення по відношенню до золота, товарам, іноземній валюті, що зберігає реальну колишню цінність або що знецінилася в меншій мірі.

  Далі розглянемо такі питання: причини, форми прояву та види інфляції.

  Причини інфляції:

  1.Несбалансірованность державних доходів і витрат.

  Це означає дефіцит державного бюджету. Недолік можна покрити випуском державних цінних паперів, тобто взяти в борг у населення. Але найпростіший спосіб надрукувати. Емісія веде до збільшення грошової маси, і як наслідок до інфляції.

  2. Інфляційно небезпечні інвестиції.

  В першу чергу, це мілітаризація економіки. Зростання військових витрат одна з перших причин дефіциту державного бюджету, а також збільшення державного боргу, для покриття якого випускаються додаткові паперові гроші.

  3. Відсутність вільного ринку і досконалої конкуренції.

  Сучасний ринок в значній мірі огополістичний. Олигополист, прагнучи підтримати високий рівень цін, зацікавлений у створенні дефіциту (скороченні виробництва і пропозиції товарів).

  4. Продукція, що імпортується інфляція.

  Роль такої інфляції зростає з ростом відкритості економіки і тягне її в процес міжнародного співробітництва, заснована на різниці курсу національної валюти та іноземної, по якій купуються імпортні товари.

  5. Інфляційне очікування.

  Це, швидше за все найпоширеніша причина інфляції в нашій країні.

  Населення, налякане постійним зростанням цін, набуває товари про запас, понад свої поточних потреб, чекаючи нового підвищення цін. Одночасно з цим вимагаючи підвищення заробітної плати, підштовхуючи споживчий попит до розширення. Виробники побоюються підвищення цін з боку постачальників, і закладають в ціну своїх товарів прогнозований ними ріст цін на комплектуючі.

  Банкіри закладають передбачувану інфляцію в відсоток, під який дає кредит. Підприємці - в плани угод, майбутні ціни.

  Інфляція може виникати в результаті підвищення сукупного попиту, яке є наслідком збільшення оплати праці держслужбовців, соціальних виплат, субсидій та інших державних витрат, що не покриваються відповідним збільшенням доходів державного бюджету. Основними причинами тут можуть також бути збільшення державних замовлень (наприклад, військових), збільшення попиту на засоби виробництва в умовах повної зайнятості і майже повного завантаження виробничих потужностей, а також зростання купівельної спроможності трудящих (зростання заробітної плати) в результаті, наприклад, узгоджених дій профспілок . Внаслідок цього виникає надлишок грошей по відношенню до кількості товарів, підвищуються ціни. Порушена ринкова рівновага між кількістю грошей і товарів відновлюється шляхом підвищення цін.

  Безліч причин інфляції відзначається практично у всіх країнах. Однак комбінація різних чинників цього процесу залежить від конкретних економічних умов.

  Види інфляції:

  1. В залежності від динаміки цін:

  - Повзуча (помірна).

  Зростання цін в рік становить до 10%.Повзуча інфляція дозволяє коригувати ціни відповідно до умов, що змінюються виробництва і попиту.

  - Галопуюча.

  Зростання цін в рік до 200%. Така інфляція посилює дисбаланс між галузями економіки, порушує структуру споживчого попиту і загострює проблему реалізації товарів на внутрішньому ринку, активізує втечу від грошей до товарів, підриває стимули до грошового накопичення, порушує функціонування грошово-кредитної системи. Крім того, знецінюються заощадження населення, втрати несуть банки і установи, що надають кредит. Це вже серйозна напруга для економіки, хоча більшість угод і контрактів враховує таке зростання цін.

  - Гіперінфляція.

  Зростання цін на місяць понад 50% протягом 6 місяців. Ціни зростають астрономічне, розходження цін і заробітної плати стає катастрофічним, руйнується добробут навіть найбільш забезпечених верств суспільства, безприбутковими і збитковими стають найбільші підприємства, руйнується національне господарство.

  2. В залежності від причини:

  - Інфляція попиту.

  Порушення рівноваги між попитом і пропозицією з боку попиту. Основними причинами тут можуть бути збільшення попиту на засоби виробництва в умовах повної зайнятості і майже повного завантаження виробничих потужностей, а також зростання купівельної спроможності трудящих (зростання заробітної плати). Внаслідок цього виникає надлишок грошей по відношенню до кількості товарів і ціни починають рости.

  - Інфляція витрат.

  Зростання цін внаслідок збільшення витрат виробництва. Причинами збільшення витрат можуть бути економічна і фінансова політика держави, зростання цін на сировину, дії профспілок, що вимагають підвищення заробітної плати.

  3. В залежності від участі уряду в регулюванні цін:

  - Відкрита.

  Уряд не регулює ціни, і вони ростуть. При відкритій інфляції діяльність ринкового механізму хоча і утруднена, але зберігається, тому інфляційні процеси тут протікають в їхньому природному стані.

  - Пригнічена.

  Уряд стримує зростання цін, фіксуючи їх на певному рівні, що призводить до виникнення дефіциту товарів і послуг. Пригнічена інфляція породжена невірної діяльністю держави. Наприклад, введення їм тимчасового заморожування доходів і цін, встановлення верхніх меж їх зростання; прагнення утримати динаміку заробленої плати на рівні, що не перевищує темпи зростання продуктивності праці.

  Таким чином, інфляція являє собою одну з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу. Керування інфляцією представляє найважливішу проблему грошово-кредитної і загалом економічної політики. При цьому необхідно враховувати складний і багатофакторний характер інфляції. Попри всю важливість скорочення державних витрат потрібне проведення широкого комплексу антиінфляційних заходів. Серед них - стабілізація і стимулювання виробництва, вдосконалення податкової системи, створення ринкової інфраструктури, підвищення відповідальності підприємств за результати господарської діяльності, проведення певних заходів з регулювання цін і доходів.

  Контрольні тестові завдання

  1. Яке з наступних тверджень є правильним?

  а) бухгалтерські витрати + економічні витрати = явні

  витрати

  б) економічний прибуток - бухгалтерський прибуток = явні

  витрати

  +

  в) бухгалтерський прибуток - неявні витрати = економічна

  прибуток

  г) економічний прибуток - неявні витрати = бухгалтерська

  прибуток

  д) явні витрати + неявні витрати = бухгалтерські витрати.

  Бухгалтерська прибуток перевищує економічний прибуток на величину неявних (внутрішніх) витрат.

  2. Визначте статус осіб, перерахованих нижче, з точки зору їх

  відношення до зайнятості і робочій силі, якщо вони класифікуються наступним чином:

  2

  1) зайняті

  2) безробітні

  1

  3) не включаються до складу робочої сили

  3

  3

  3

  а) працівник, звільнений за власним бажанням

  б) працівник, переведений на режим роботи неповного

  робочого дня

  в) учитель, який за станом здоров'я більше не

  може працювати

  г) звільнений робітник, який протягом тривалого

  часу не міг знайти роботу і тому припинив її

  пошуки

  д) студент, який навчається на денному відділенні

  навчального закладу


  До зайнятих у складі економічно активного населення відносять осіб обох статей у віці 16 років і старше, а також осіб віком до 16 років, що у розглянутий період:

  - виконували роботу за наймом за винагороду на умовах повного або неповного робочого часу, а також іншу приносить дохід роботу;

  - тимчасово були відсутні на роботі через хворобу, відпустки, вихідних днів, страйки або інших подібних причин;

  - виконували роботу без оплати на сімейному підприємстві.

  До безробітних відносять осіб у віці 16 років і старше, що у розглянутий період:

  - не мали роботи і заробітку;

  - зареєстровані в органах служби зайнятості з метою пошуку підходящої роботи

  - займалися пошуком роботи, тобто зверталися в державну або комерційні служби зайнятості, до адміністрації підприємств, поміщали оголошення у пресі або робили кроки до організації власної справи

  - були готові приступити до роботи

  - проходили навчання або перепідготовку за направленням служби зайнятості

  Для віднесення особи до категорії «безробітний», необхідно одночасне наявність у нього чотирьох перших умов. Учні, студенти, пенсіонери та інваліди враховуються в якості безробітних, якщо вони займалися пошуком роботи і 6ули готові приступити до неї.

  Економічно неактивне населення - це та частина населення, яка не входить до складу робочої сили.

  До неї відносяться:

  - учні, студенти, слухачі, курсанти, які навчаються в денних навчальних закладах;

  - особи, які отримують пенсії по старості і на пільгових умовах

  - особи, які отримують пенсії по інвалідності

  - особи, зайняті веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми, хворими родичами,

  - зневірені знайти роботу, тобто припинили її пошук, вичерпавши всі можливості, але які можуть і готові працювати

  - інші особи, яким немає необхідності працювати, незалежно від джерела доходу

  Порівняння категорій «трудові ресурси» і «економічно активне населення» показує, що вони не збігаються.

  завдання

  Реальний ВВП в минулому році склав 4 млрд дол. Номінальний ВВП в поточному році дорівнює 4620 млн дол., А дефлятор ВВП - 110%.

  Обчисліть темп приросту реального ВВП в поточному році.

  Рішення:

  Дефлятор ВВП = номінальний. ВВП / реал. ВВП * 100

  Реал. ВВП = номінальний. ВВП * 100 / дефлятор ВВП

  Реал. ВВП = 4620 * 100/110 = 4200 млн. Дол.

  Темп приросту реал. ВВП = ((ВВП тек. Рік - ВВП ін. Рік) / ВВП тощо. Рік) * 100

  Темп приросту реального ВВП = ((4200 - 4000) / 4000) * 100 = 5%

  Відповідь: Темп приросту реального ВВП в поточному році склав 5%.

  Список літератури

  1. Економічна теорія. Підручник. Під ред. І.П.Ніколаевой. - М .: Проспект, 2006.

  2. Економічна теорія. Підручник. Під ред. І.П. Ніколаєвої. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

  3. Економічна теорія. Трансформуються економіка. Навчальний посібник. Під ред. І.П.Ніколаевой - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

  4. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник. Під ред. І.П. Ніколаєвої. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001..

  5. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. Під ред. І.П. Ніколаєвої. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001..


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Ринкова рівновага і його характеристика. рівноважна ціна

  Скачати 19.35 Kb.