• Висновок
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації12.04.2017
  Розмір39.4 Kb.
  Типкурсова робота

  Ринкова система Республіки Білорусь

  - орієнтація на зростання добробуту і соціальний розвиток говорять про сильну соціальну політику білоруської держави. Так, в глобальному рейтингу за індексом розвитку людського потенціалу Білорусь займає 68-е місце з 182 країн і входить до групи країн з високим рівнем розвитку, випереджаючи країни Снд.

  Це говорить про збереження і примноження соціальних завоювань і характеризує білоруську економіку як соціально-орієнтовану, але без належного наповнення її ринковим компонентом [2, с. 92].

  Офіційні статистичні показники свідчать про стійкість білоруської моделі за 2000-2012 рр. (Таблиця 1).

  Як видно з даної таблиці, за 2012 р за всіма основними показниками економічного розвитку спостерігався спад, за винятком реальної заробітної плати населення.

  У 2011 р спостерігається незначний спад темпів зростання через наслідків фінансової кризи.

  Таблиця 1 - Основні показники економічного розвитку Республіки Білорусь в період 2000-2012 рр., В% в попередньому році

  показники

  2000

  2002

  2004

  2006

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  ввп

  105,8

  105,0

  111,4

  110,0

  110,2

  100,2

  107,7

  105,5

  101,5

  Продукція промисловості

  107,5

  104,0

  115,3

  111,2

  111,3

  96,9

  111,7

  109,1

  105,8

  Продукція сільського господарства

  109,5

  100,4

  112,6

  105,9

  108,9

  101,0

  102,5

  106,6

  106,6

  інвестиції в основний капітал

  102,1

  106,0

  120,9

  132,2

  123,5

  104,7

  115,8

  117,9

  88,3

  Реальна заробітна плата

  112,0

  107,9

  117,4

  117,3

  109,0

  102,7

  115,1

  99,7

  121,9

  Примітка - Джерело: власна розробка на основі [11].

  У 2009 році спостерігається спад за всіма показниками, що зумовлено світовою економічною кризою. Продукція промисловості скоротилася майже на 15 процентних пункту в порівнянні з попереднім роком. У порівнянні з 2001 р ВВП в 2012 р виріс майже в 31 разів і склав 527 385 млрд. Р. (За попередніми даними Національного статистичного комітету Республіки Білорусь).

  Здійснено перша оцінка валового внутрішнього продукту за I півріччя 2013 р Динаміка виробництва валового внутрішнього продукту представлена ​​в таблиці 2 такими даними.

  Таблиця 2 - Динаміка виробництва ВВП Республіки Білорусь в період 2012 - II квартал 2013 роки.

  Період часу

  У поточних цінах,

  млрд. р.

  У% до відповідного періоду

  попереднього року

  2012 р

  I квартал

  II квартал

  I півріччя

  III квартал

  IV квартал

  Січень грудень

  106 600,1

  136 229,4

  242 829,5

  147 489,8

  137 065,8

  527 385,1

  103,4

  103,0

  103,2

  103,1

  98,5

  101,5

  2013 р

  I квартал

  II квартал

  I півріччя

  129 017,3

  155 965,9

  284 983,2

  103,8

  99,5

  101,4

  Примітка - Джерело: власна розробка на основі [11, 16].

  Таким чином, в даний момент часу не виконується прогноз зростання ВВП, що представлено на малюнку 1.

  Малюнок 1 - Темпи зростання ВВП Республіки Білорусь,%

  Джерело: власна розробка на основі [12].

  У порівнянні з січнем-травнем 2013 р темп зростання ВВП сповільнилося на 0,1 п.п. Складнощі з реалізацією вітчизняної продукції в умовах звуження основних експортних ринків в січні-травні ц.р., а також витіснення білоруських виробників інвестиційних товарів з традиційних ринків привели до зниження поставок білоруських підприємств на експорт (79,1%). За січень-травень 2013 р залучено 1,5 млрд. Дол. США прямих іноземних інвестицій на чистій основі, що в 2,5 рази вище, ніж роком раніше, і становить третину від річного прогнозного параметра в 4,5 млрд. Дол. США (з урахуванням приватизації) [12]. Проаналізуємо дані таблиці 3, де представлені соціально-економічні показники країн СНД за січень-вересень 2013% до січня-вересня 2012 року (у постійних цінах).

  Таблиця 3 - Основні макроекономічні показники країн СНД за I півріччя 2013% до I півріччя 2012 (у постійних цінах)

  ВВП

  промисло продукція

  Інвест в основний капітал

  Оборот роздрібн торгівлі

  експорт

  імпорт

  Індекси споживчих цін

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Азербайджан

  105,0

  100,3

  122,9

  109,1

  96,6

  118,7

  101,2

  Вірменія

  107,5

  108,3

  91,2

  102,0

  109,1

  97,4

  102,7

  Білорусь

  101,4

  95,8

  108,8

  119,2

  75,8

  89,1

  107,0

  Казахстан

  104,7

  101,8

  107,9

  112,3

  89,2

  110,3

  102,7

  Киргизстан

  107,9

  118,4

  106,1

  108,0

  92,1

  113,0

  101,5

  Молдова

  103,5

  105,9

  104,5

  100,4

  108,9

  103,9

  102,3

  Росія

  101,6

  100,1

  98,6

  103,7

  94,8

  102,8

  103,5

  Таджикистан

  107,5

  106,6

  109,3

  112,6

  95,8

  108,8

  101,6

  Туркменістан

  109,4

  ...

  105,1

  119,7

  ...

  ...

  ...

  Узбекистан

  108,0

  108,2

  107,2

  114,6

  ...

  ...

  ...

  Україна

  98,9

  94,7

  103,0

  111,2

  96,5

  87,3

  100,2

  Всього по СНД

  102,0

  99,8

  101,3

  105,4

  93

  99,9

  102,8

  Примітка - Джерело: власна розробка на основі [16].

  З даних таблиці видно, що Білорусь стоїть далеко не на останньому місці за рівнем економічного розвитку. Якщо брати в порівнянні з країнами СНД, то показники Білорусі нехай не на багато, але перевищують середні показники, що говорить про гідне економічному розвитку нашої країни, в порівнянні з країнами СНД, які так само опинилися в непростій ситуації після розпаду Радянського Союзу.

  Наприклад, по промислової продукції приріст не спостерігається, але оборот роздрібної торгівлі та інвестиції в основний капітал в Білорусі більше, ніж в середньому по СНД. Незважаючи на деякі недоліки, Білорусь все одно виглядає гідно в порівнянні з країнами СНД.

  Однак крім високої стійкості білоруської економіки до світових криз, необхідно відзначити ряд негативних тенденцій:

  1) низька конкурентоспроможність білоруських товарів на світовому ринку;

  2) недостатнє залучення прямих іноземних інвестицій в реальний сектор економіки;

  3) зростання зовнішнього боргу країни і зростаюча залежність від зовнішніх запозичень. Станом на 1 жовтня 2012 р борг органів державного управління становив 12,7787 млрд. Дол. США. Золотовалютні резерви Білорусі, розраховані за методологією МВФ, на ту ж дату становили 8,126 млрд. Доларів [24];

  4) девальвація білоруського рубля на 56% відносно американського долара, збільшилися темпи інфляції, що призвело до різкого падіння рівня життя населення.

  Розглянемо основні особливості розвитку економіки Республіки Білорусь в 2013 р в порівнянні з 2012 р

  У 2013 році в порівнянні з 2012 роком продовжилося уповільнення темпів економічного зростання. При цьому спостерігався прискорений ріст споживчих і інвестиційних витрат в економіці при негативному сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами. Спостерігалося зниження темпів зростання обсягів промислового виробництва [27].

  Економічне зростання було обумовлене, перш за все, розширенням внутрішнього попиту при стисненні зовнішнього. Так, якщо 2012 року, за оцінкою Національного банку, внутрішній попит сприяв зростанню ВВП на 2,9 відсотка при негативному внесок чистого експорту в розмірі 0,9 відсотка, то в 2013 році негативний внесок чистого експорту склав 6,7 відсотка, в той час як внутрішній попит сприяв зростанню ВВП на 10 відсотків. Внутрішній попит, за оцінкою Національного банку, за 2013 рік відносно до 2012 року (в середньорічних цінах 2009 року) збільшився на 8,9 відсотка за рахунок збільшення як витрат на кінцеве споживання домашніх господарств на 12,4 відсотка, так і за рахунок валового нагромадження основного капіталу на 7,4 відсотка [27].

  Обсяг валового внутрішнього продукту за 2013 рік склав 636,8 трлн. рублів і збільшився в порівнянних цінах до рівня 2012 року на 0,9 відсотка (роком раніше - на 1,7 відсотка). При цьому основний внесок в зростання валової доданої вартості за видами економічної діяльності забезпечили організації роздрібної торгівлі і будівництва при негативному внесок підприємств промисловості і сільського господарства. У січні-листопаді 2013 р відбулося скорочення енергоємності ВВП на 11,4 відсотка (прогноз на рік - зниження на 7 відсотків) [27].

  Імпортоемкость ВВП, за оцінкою Національного банку, в січні-листопаді 2013 р склала 57,1 відсотка і знизилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 19,9 процентного пункту.

  Обсяг промислового виробництва в 2013 році скоротився в порівнянні з 2012 роком на 4,8 відсотка (роком раніше він збільшився на 5,8 відсотка) за рахунок скорочення темпів хімічного виробництва, а також виробництва коксу, нафтопродуктів і ядерних матеріалів.

  Співвідношення запасів готової продукції на складах промислових підприємств і середньомісячного обсягу промислового виробництва на 1 січня 2014 р склало 70,2 відсотка і збільшилася за 2013 рік на 13,7 процентного пункту, скоротившись за грудень 2013 року на 4,1 процентного пункту [27 ].

  Обсяг роздрібного товарообороту в порівнянних цінах в 2013 році по відношенню до 2012 року збільшився на 18,2 відсотка (в 2012 році - на 14,1 відсотка). Реалізація платних послуг населенню в січні-листопаді 2013 року порівняно з січнем-листопадом 2012 року в порівнянних цінах збільшився на 7,6 відсотка (роком раніше - на 9,4 відсотка).

  Реальна заробітна плата в 2013 році в порівнянні з 2012 роком зросла на 15,8 відсотка (в 2012 році - на 21,8 відсотка). При цьому збільшення заробітної плати, як і раніше випереджає зростання продуктивності праці в економіці: за січень-листопад 2013 р приріст продуктивності праці склав 2,2 відсотка [27].

  Реальні грошові доходи населення в січні-листопаді 2013 року порівняно з січнем-листопадом 2012 р виросли на 16,1 відсотка (роком раніше - на 20,8 відсотка). Інвестиції в основний капітал за 2013 рік у порівнянні з 2012 роком в порівнянних цінах збільшилися на 7,4 відсотка (роком раніше скоротилися на 11,7 відсотка), перш за все за рахунок зростання будівельно-монтажних робіт [27].

  Виробництво продукції сільського господарства в 2013 році в порівнянні з 2012 роком в порівнянних цінах зменшилася на 4 відсотки (у 2012 році - збільшилася на 6,6 відсотка), в тому числі в організаціях, що здійснюють сільськогосподарську діяльність - на 3,4 відсотка.

  Обсяг перевезень вантажів транспортом (без трубопровідного) скоротився на 7,3 відсотка (в 2012 році - на 2,1 відсотка). Обсяг вантажообігу транспорту (без трубопровідного) скоротився на 7,2 відсотка (в 2012 році він збільшився на 1,9 відсотка) [27].

  Обсяг пасажирообороту збільшився на 3 відсотки (у 2012 році - на 6,7 відсотка).

  Зовнішньоекономічна діяльність в січні-листопаді 2013 року порівняно з січнем-листопадом 2012 р характеризувалася падінням середніх цін і фізичних обсягів поставок. Товарна маса експорту зменшилася на 18,3 відсотка, імпорту - на 7,9 відсотка. При цьому середні ціни експорту зменшилися на 2,1 відсотка, а імпорту - на 0,3 відсотка.

  В цілому в січні-листопаді 2013 р зовнішньоторговельне сальдо товарами і послугами склалося від'ємним в розмірі 1 109,6 млн. Доларів США (мінус 1,8 відсотка до ВВП) проти позитивного зовнішньоторговельного сальдо в розмірі 3 346 млн. Доларів США в січні листопаді 2012 року (5,8 відсотка до ВВП).

  Чисельність зайнятих в економіці в січні-листопаді 2013 року порівняно з січнем-листопадом 2012 зменшилася на 55,3 тис. Осіб.

  В режимі вимушеної неповної зайнятості в січні-листопаді 2013 р працювали 96,8 тис. Осіб або 2,9 відсотка від середньомісячної чисельності (в січні-листопаді 2012 року - 2,5 відсотка). У січні-листопаді 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року чисельність працівників, переведених на роботу з неповним робочим тижнем (вдень), збільшилася на 45,7 відсотка і склала 36,1 тис. Осіб, а чисельність працівників, яким були надані відпустки з ініціативи наймача, зменшилася на 0,1 відсотка і склала 60,6 тис. осіб.

  Чисельність безробітних, офіційно зареєстрованих в органах державної служби зайнятості, на кінець грудня 2013 р склала 20,9 тис. Осіб і зменшилась порівняно з кінцем грудня 2012 року на 4 тис. Осіб. Рівень зареєстрованого безробіття на кінець грудня 2013 р склав 0,5 відсотка від економічно активного населення.

  Сальдо бюджету розширеного уряду (консолідований бюджет з фондом соціального захисту населення) в січні-листопаді 2013 року було сформовано з профіцитом у розмірі 3 572,8 млрд. Рублів або 0,6 відсотка до ВВП (у січні-листопаді 2012 року - з профіцитом 1,2 відсотка до ВВП).

  Сукупний державний борг на 1 грудня 2013 р склав 146,6 трлн. рублів, у тому числі внутрішній - 33,6 трлн. рублів. Зовнішній державний борг на 1 грудня склав 12,1 млрд. Доларів США. З початку року співвідношення зовнішнього державного боргу до ВВП скоротилося на 0,6 процентних пункту і на 1 грудня 2013 р склало 18 відсотків.

  Приріст споживчих цін за 2013 рік склав 16,5 відсотка (1,3 відсотка в середньому за місяць) проти 21,8 відсотка за 2012 рік (1,7 відсотка в середньому за місяць). У 2013 році в порівнянні з 2012 роком сповільнилося зростання цін виробників промислової продукції, виробників сільськогосподарської продукції, будівництво, тарифів на вантажні перевезення [27].

  Пріоритетними завданнями грошово-кредитної політики в 2013 році були реалізація заходів, спрямованих на зниження інфляції, підтримку стабільності в грошово-кредитній сфері і на валютному ринку, захист рублевих заощаджень від інфляції [27].

  Республікою Білорусь узятий курс на соціально орієнтовану економіку, і одним з пріоритетних напрямків соціальної політики в країні є вдосконалення механізму регулювання рівня життя і доходів населення, системи соціального захисту малозабезпечених громадян. Заходи, що вживаються державою зусилля дають позитивний результат, і, згідно з національною статистикою, питома вага населення з доходами нижче бюджету прожиткового мінімуму скоротився з 38,4% в 1995 році до 17,8% у 2004 році та до 5,7% в I півріччі 2013 г. [25]. Однак проблема бідності (малозабезпеченості) все ще залишається актуальною для Білорусі.

  Важливим елементом соціальної політики є політика перерозподілу, яка спрямована на збільшення рівності населення за доходами і зниження відносної бідності. Однак проведений аналіз в рамках проекту Європейського Союзу «Розвиток громадського діалогу про соціально-економічних і політичних альтернативах: посилення здібностей громадянського суспільства в Білорусі» [26] не підтвердив, що політика перерозподілу впливала на рівень бідності в Білорусі, що змусило припустити про наявність інших каналів впливу соціальної політики. Першим з них є політика на ринку праці, спрямована на забезпечення максимальної зайнятості, часто надлишкової з точки зору підприємств, і збільшення заробітної плати, яка в таких умовах частково виступає соціальним трансфертом. Другим каналом зниження бідності є політика соціального захисту населення. Вона спрямована в першу чергу на пенсіонерів, інвалідів, військовослужбовців і дітей, ігноруючи інтереси інших потенційно уразливих груп населення. При цьому ефективність даної політики з точки зору офіційно визнаних цільових груп досить висока, особливо це відноситься до пенсіонерам, серед яких не спостерігається абсолютної бідності, і дітям, чия бідність була б значно вище без відповідних допомоги, яка виплачується державою [26].

  З урахуванням світової практики в даній конкретній ситуації пропонуються наступні традиційні короткострокові заходи вирішення проблем:

  - активна «боротьба» з інфляцією;

  - зовнішні запозичення для вирівнювання платіжного балансу;

  - прискорена лібералізація усіх сфер економічної активності;

  - реальна приватизація, перш за все збиткових підприємств.

  Середньо- і довгострокові заходи включають:

  - реальне підвищення конкурентоспроможності;

  - структурні перетворення;

  - розвиток малого бізнесу;

  - створення ефективної системи соціальної захищеності.

  Модернізацію економіки Республіки Білорусь в 2011-2015 рр. необхідно здійснювати за такими напрямами:

  1 активний розвиток виробництв, заснованих на конкурентних перевагах Білорусі - високий розвиток людського потенціалу, географічному положенні, наявності природних ресурсів - великих запасів прісної води, калійних солей, лісових та інших ресурсів;

  2 поетапна і цілеспрямована конверсія (згортання діяльності) і подальша ліквідація неконкурентоспроможних і збиткових виробництв, реструктуризація підприємств;

  3 створення нових для Білорусі організаційних форм господарювання (холдингів, кластерів, стратегічних альянсів та інших);

  4 перенесення частини матеріало- і імпортоемкіх, екологічно небезпечних виробництв в інші країни, що мають відповідну ресурсну базу для їх розвитку та (або) є споживачами цієї продукції;

  5 формування оптимальної технологічної структури економіки [16].

  Перспективи білоруської соціально-орієнтованої моделі будуть залежати від балансу між соціальною захищеністю і підвищенням конкурентоспроможності національної економіки. Для цього буде потрібно, з одного боку, якісно нова система соціального захисту та трудової політики, а з іншого? активізація структурних реформ [17, с. 93-94].

  Спочатку необхідно констатувати, що білоруська модель ринкової економіки знайшла риси стійкості, довела свою життєздатність, а тому наповнюється все новим і новим змістом. Йдеться про вихід на новий, більш високий рівень економічного будівництва. Основне місце сьогодні повинен зайняти суб'єкт господарювання - саме так ставить питання глава держави. Суб'єкт, характеристиками якого стають такі якості, як надійність, ініціативність, відповідальність за стан відповідної галузі та працюючих там людей.

  Створюються такі умови функціонування, коли кожен суб'єкт господарювання може й мусить отримати якомога більше прибутку, збагачуючи тим самим своїх працівників і держава. Зрозуміло, що тут процес взаємовигідний: держава створює рівні умови для всіх, але сподівається отримати відповідну віддачу у вигляді податків. Причому податкова система знаходиться в процесі вдосконалення, завдання тут поставлена ​​гранично ясна і прозора: вона, ця система, повинна бути не обтяжливою для нашої економіки за всіма параметрами (і за кількістю застосовуваних податків, рівню їх ставок, і в частині здійснення фінансових процедур, організації звітності).

  Визначено і інші пріоритети соціально-економічного розвитку. Це розвиток охорони здоров'я, активізація інноваційної та інвестиційної діяльності, нарощування експорту товарів і послуг, подальший розвиток житлового будівництва та розвиток агропромислового сектора [4, c. 62].

  Виходячи з вищесказаного, можна зробити ряд висновків:

  1) при наявності деяких загальних принципів ринкової економіки в кожній країні складається своя модель. Повністю ідентичних з економічних характеристик моделей не існує, і все-таки можна виділити кілька базових моделей ринкової (змішаної) економіки: американська, європейська, шведська та японська моделі;

  2) білоруська модель соціально орієнтованої ринкової економіки - це економіка, яка гарантує високий рівень добробуту сумлінно працюючим членам суспільства; гідне соціальне забезпечення - непрацездатних, престарілих, інвалідів, жінок, які перебувають у відпустках по догляду за дітьми; ефективну охорону життя і здоров'я, прав і свобод громадян;

  3) умовно можна виділити чотири етапи розвитку (по п'ятирічок, починаючи з 1991 р), причому сучасний, четвертий етап з 2006 року по теперішній час розпадається на два періоди: до і після світової фінансово-економічної кризи 2008 р .;

  4) білоруська модель соціально-економічного розвитку складається на базі соціальної ринкової економіки, а так же специфічних умов розвитку нашої країни і має свої особливості;

  5) в 2013 р намічається позитивний темп приросту ВВП: за перше півріччя склав 284,9 трлн. р., що склало 101,4% від того ж періоду 2012 р Продуктивність праці за той же період, зросла на 4,7 процентних пункту [16];

  6) негативна тенденція складається з виробництвом промислової продукції: за перше півріччя 2013 року порівняно з попереднім періодом воно склало 95,8% [16];

  7) державі необхідно вибірково підтримувати інноваційні підприємства V і VI технологічних укладів, які забезпечать істотне збільшення експорту і економічне зростання.

  Перспективи білоруської соціально-орієнтованої моделі будуть залежати від балансу між соціальною захищеністю і підвищенням конкурентоспроможності національної економіки. Для цього буде потрібно, з одного боку, якісно нова система соціального захисту та трудової політики, а з іншого? активізація структурних реформ.

  Висновок

  Виходячи з проведеного в цій роботі дослідження, слід підсумувати вищесказане наступними висновками.

  1) Ринок являє собою систему економічних взаємин, яка зводить разом покупців (пред'явників попиту) і продавців окремих товарів і послуг. Ринкова економіка - характеризується як система, заснована на приватній власності, свободі вибору і конкуренції, свободи вибору і конкуренції, вона спирається на особисті інтереси, обмежує роль уряду. Поняття «система економіки» не тотожне поняттю «модель економіки». Система економіки ширше. Основними елементами економічної системи є соціально-економічні відносини, що базуються на сформованих у кожній економічній системі формах власності на економічні ресурси та результати господарської діяльності; організаційні форми господарської діяльності; господарський механізм, тобто спосіб регулювання економічної діяльності на макроекономічному рівні; конкретні економічні зв'язки між господарськими суб'єктами. В останні півтора-два століття в світі діяли різні типи економічних систем: дві ринкові системи, в яких домінує ринкове господарство, - ринкова економіка вільної конкуренції (чистий капіталізм) і сучасна ринкова економіка (сучасний капіталізм) і дві неринкові системи - традиційна і адміністративно-командна. В рамках тієї чи іншої економічної системи існують різноманітні моделі економічного розвитку окремих країн і регіонів.
  2) Основу ринкової економіки становить приватна власність. Вона є гарантією дотримання укладених контрактів і невтручання третіх осіб. Сенс ринкової економіки в тому, що вона утворює досить вільне, розкріпачене простір економічних дій, що проводяться в рамках встановлених державою і суспільством законів, правил, норм економічної поведінки. Найбільш важливі правила такого роду, яких дотримуються більшістю учасників, утворюють принципи: вільний вибір видів і форм діяльності, загальність ринку, рівноправність ринкових суб'єктів з різною формою власності, вільне ціноутворення, саморегулювання господарської діяльності, принцип договірних відносин, економічна відповідальність, самофінансування, децентралізація управління, державне регулювання, конкуренція, механізм соціального захисту.
  3) При наявності деяких загальних принципів ринкової економіки в кожній країні складається своя модель. Повністю ідентичних з економічних характеристик моделей не існує, і все-таки можна виділити кілька базових моделей ринкової (змішаної) економіки: американська модель - це ліберальна ринково-капіталістична модель, що передбачає пріоритетну роль приватної власності, ринково-конкурентного механізму, капіталістичних мотивацій, а також високий рівень соціальної диференціації; європейська модель - модель соціального ринкового господарства, яка розширення конкурентних засад пов'язує зі створенням особливої ​​соціальної інфраструктури, пом'якшувальною недоліки ринку і капіталу, з формуванням багатошарової інституційної структури суб'єктів соціальної політики; шведська модель в її класичному вигляді - це соціальна модель, для якої характерний високий рівень соціальних гарантій, що базуються на широкому перерозподілі доходів і розповсюдженні різноманітних «вільних асоціацій»; японська модель - модель регульованого корпоративного капіталізму, в якій сприятливі можливості накопичення капіталу сполучаються з активною роллю державного регулювання в сферах програмування економічного розвитку, структурної, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики і з особливим соціальним значенням корпоративного (внутрішньофірмового) начала.
  4) Білоруська модель соціально орієнтованої ринкової економіки - це економіка, яка гарантує високий рівень добробуту сумлінно працюючим членам суспільства; гідне соціальне забезпечення - непрацездатних, престарілих, інвалідів, жінок, які перебувають у відпустках по догляду за дітьми; ефективну охорону життя і здоров'я, прав і свобод громадян. Білоруська модель соціально-економічного розвитку складається на базі соціальної ринкової економіки, а так же специфічних умов розвитку нашої країни і має свої особливості. За багато років склалася білоруська модель розвитку, яка характеризується такими рисами: для білоруської моделі характерна ефективна державна влада; принципової є активна роль держави в удосконаленні економіки з метою її поступової інтеграції в мирохозяйственную систему; характерна ознака білоруської моделі розвитку - сильна соціальна політика. Це означає поєднання соціальної орієнтації економіки з підвищенням ефективності її інвестицій в розвиток людського потенціалу; орієнтація на інтеграцію і будівництво Союзної держави Білорусі і Росії, що обумовлено об'єктивними економічними та історичними обставинами.
  5) У 2013 р відзначений позитивний темп приросту ВВП: за перше півріччя склав 284,9 трлн. р., що склало 101,4% від того ж періоду 2012 р Продуктивність праці за той же період, зросла на 4,7 процентних пункту. Негативна тенденція склалася з виробництвом промислової продукції: за перше півріччя 2013 року порівняно з попереднім періодом воно склало 95,8%. Пріоритетними завданнями грошово-кредитної політики в 2013 році були реалізація заходів, спрямованих на зниження інфляції, підтримку стабільності в грошово-кредитній сфері і на валютному ринку, захист рублевих заощаджень від інфляції.

  6) Державі необхідно вибірково підтримувати інноваційні підприємства V і VI технологічних укладів, які забезпечать істотне збільшення експорту і економічне зростання. Перспективи білоруської соціально-орієнтованої моделі будуть залежати від балансу між соціальною захищеністю і підвищенням конкурентоспроможності національної економіки. Для цього буде потрібно, з одного боку, якісно нова система соціального захисту та трудової політики, а з іншого? активізація структурних реформ. Модернізацію економіки Республіки Білорусь в 2011-2015 рр. необхідно здійснювати за такими напрямами: активний розвиток виробництв, заснованих на конкурентних перевагах Білорусі - високий розвиток людського потенціалу, географічному положенні, наявності природних ресурсів - великих запасів прісної води, калійних солей, лісових та інших ресурсів; поетапна і цілеспрямована конверсія (згортання діяльності) і подальша ліквідація неконкурентоспроможних і збиткових виробництв, реструктуризація підприємств; створення нових для Білорусі організаційних форм господарювання (холдингів, кластерів, стратегічних альянсів та інших); перенесення частини матеріало- і імпортоемкіх, екологічно небезпечних виробництв в інші країни, що мають відповідну ресурсну базу для їх розвитку та (або) є споживачами цієї продукції; формування оптимальної технологічної структури економіки.

  Список використаних джерел

  1 Введення в ринкову економіку: уч.- метод. посібник / Давиденко М.М., бутеніл В.Є., Валахановіч В.Н. та ін. - Мн .: БГЕУ, 2006. - 107с.

  2 Данильченко, А.В. Особливості білоруської моделі економічного розвитку / О.В. Данильченко, Т.В. Данильченко // Соціально-орієнтована модель економічного розвитку: досвід Німеччини та Білорусі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Мінськ, 18 травня 2011р. / Фонд ім. Фрідріха Еберта [и др.]. - Мінськ: і. п. Логвинов, 2011. - 108 с.

  3 Кизима, С.А. Аспекти незаперечного переваги: ​​білоруська модель розвитку в контексті глобалізації / С.А. Кизима // Беларуская думка. - 2010. - N 11. - С. 76-83.

  4 Криштапович, Л.Е. Формула соціального оптимізму: унікальний досвід побудови державності, економіки і суспільних відносин / Л.Є. Криштапович, Б.М. Лепешко // Беларуская думка. - 2010. - N 11. - С. 56-63.

  5 Курс економічної теорії: Загальні основи економічної теорії. Мікроекономіка. Макроекономіка. Основи національної економіки: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. А.В. Сидоровича; МДУ ім. М.В. Ломоносова. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2001. - 832 с.

  6 Липсиц, І.В. Ринкова система / І.В. Липсиц // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://megabook.ru. - Дата доступу: 12.10.2013.

  7 Лукашенко А.Г. Історичний вибір Білорусі. Лекція Президента Республіки Білорусь в БГУ. - Мінськ 14 березня 2003 .. Мн .: БГЕУ, 2003.

  8 Лукашенко А.Г. Економічна політика білоруської держави. Лекція Президента Республіки Білорусь в БДЕУ. - Мінськ 29 листопада 2002 Мн .: БГЕУ, 2002.

  9 Національна економіка Білорусі: Підручник / Шимов В.Н., Олександрович Я.М. (та ін.); під ред. Шимова В.Н. - 2-е видання, перероблене і доповнене. - Мн .: БГЕУ, 2006. - 751с.

  10 Ноздрин-Плотницкий, М.І. Критерії оцінки і особливості функціонування економічної системи Республіки Білорусь / М. І. Ноздрин-Плотницкий, Е.С. Шахновіч // Вісник Білоруського державного економічного університету. - 2010. - N 4. - С. 11-18.

  11 Офіційний сайт Національного комітету статистики Республіки Білорусь / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.belstat.gov.by. - Дата доступу: 21.02.2014.

  12 Офіційний сайт Міністерства економіки Республіки Білорусь. Виконання найважливіших показників прогнозу / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.gov.by/nfiles/001256_974766_201316.pdf- Дата доступу: 23.02.2014.

  13 Покритан, П.А. Теорія антикризового управління: Навчально-практичний посібник. / П.А. Покритан / М .: ЕАОІ, 2007. - 325 с.

  14 Причини виникнення ринкової економіки. On-Line бібліотека / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.xserver.ru/user/osekt/2.shtml. - Дата доступу: 23.02.2014.

  15 Рубінов, А.Н. Білоруська модель: деякі питання політики на сучасному етапі / Анатолій Миколайович Рубінов // Беларуская думка. - 2010. - N 3. - С. 3-9.

  16 Статистичний щорічник Республіки Білорусь 2012. Перед. ред. колегії В.І. Зіновський. - Національний статистичний комітет Республіки Білорусь, 2013.

  17 Шимов, В.Н. Сталий розвиток економіки Білорусі: теоретичні та організаційні аспекти: монографія / В.М. Шимов, Г.А. Короленка // Мінськ, БГЕУ: 2006. - 427 с.

  18 Економіка. Навчальний посібник. - Електронна книга, 2013. - 131 с. /[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vadim-galkin.ru/politics/microeconomics/rynochnaya-sistema/. - Дата доступу: 23.02.2014.

  19 Економічна теорія. 3-е изд., Испр. і доп. / Под ред. А. І. Добриніна, Л. С. Тарасевича. - СПб .: СПбГУЕФ, Пітер, 2004. - 544 с.

  20 Економічна теорія: навч. посібник / Л. М. Давиденко [и др.]; під заг. ред. Л. Н. Давиденко. - Мінськ: Виш. шк., 2007. - 352 с.

  21 Економічна теорія. Навчальний посібник / За ред. Новікової І. В .. Мн .: БГЕУ, 2006. - 543с.

  22 Юр'єва, Т.В. Соціальна економіка: Учеб. для студ. вузів, які навчаються за економ, спец. / Т.В. Юр'єва. - М .: Дрофа, 2001. - 352 с.

  23 Юр'єва, Т.В. Економічна теорія: Макроекономіка: Навчально-практичний посібник / Т.В. Юр'єва, Е.А. Мариганова. - Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М., 2006. - 285 с.

  24 Гурин, В. І. Динаміка зовнішнього боргу Білорусі / В. І. Гурин // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://newpresidentbelarus.com/Home/ViewArticle/91. - Дата доступу: 23.02.2014.

  25 Доходи та витрати населення. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/doclad/2013_8/14.pdf. - Дата доступу: 23.02.2014.

  26 Шиманович, Г. Соціальна політика держави: ефективність, канали впливу на бідність і перспективи розвитку. - 2010. - 25 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.research.by/pdf/wp2010r08.pdf. - Дата доступу: 23.02.2014.

  27 Електронна сторінка Національного банку Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. - Режим доступу: nbrb.gov.by - Дата доступу: 23.03.2014.

  28 Електронна сторінка Президента Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. - Режим доступу: president.gov.by - Дата доступу: 23.03.2014.

  29 Електронна сторінка Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. - Режим доступу: mfa.gov.by - Дата доступу: 23.03.2014.