Дата конвертації20.06.2018
Розмір64.94 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 64.94 Kb.

Ринок цінних паперів 32

ВСТУП

Ринок цінних паперів - це інтенсивно розвиваються економічні відносини, характерні для ринкової економіки. Кожен інвестор зацікавлений в ефективному функціонуванні ринку цінних паперів. Але щоб бути професійним учасником на ринку цінних паперів і отримувати дохід від операцій з цінними паперами необхідно знати не тільки сам механізм функціонування ринку, а й правильно оцінювати те безліч зовнішніх і внутрішніх факторів, що на нього вплив.

Метою написання даної курсової роботи для нас є навчитися:

- вільно володіти системами основних понять, що відносяться до світу цінних паперів, фундаментальних і модельних знань про його устрій;

- організації основних ринків цінних паперів;

- технічного аналізу та математичного моделювання вищих фінансових обчислень;

- практичним навичкам роботи з інформацією про цінні папери.

Курсова робота містить три розділи. Перший з них присвячений первинному ринку цінних паперів. Другий розділ показує функціонування вторинного ринку цінних паперів. У третьому розділі ми будемо застосовувати технічний аналіз для короткострокового прогнозування змін на ринку цінних паперів.

Також в роботі нами буде проведено дослідження, аналіз і оформлення результатів функціонування конкретної компанії на ринку цінних паперів. На прикладі ВАТ «Телеком» ми розглянемо поведінку фірми на первинному і вторинному ринку цінних паперів, проведемо технічний аналіз коливань цін на акції, а також зробимо прогноз подальшої зміни цих цін.

ВАТ «Телеком» - лізингова компанія, яка функціонує на ринку з 2005 року. Рада директорів товариства складається з дев'яти засновників, яким належить контрольний пакет акцій товариства.

1 ПЕРВИННИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Первинний ринок - це придбання цінних паперів їх першими власниками; це перша стадія процесу реалізації цінного паперу; це перша поява цінного паперу на ринку, обставлене певними правилами та вимогами. Основними учасниками є емітенти цінних паперів і інвестори. Емітенти, які потребують фінансових ресурсах для інвестицій в основний і оборотний капітал, визначають пропозицію цінних паперів на фондовому ринку. Інвестори, які шукають вигідну сферу для застосування свого капіталу, формують попит на цінні папери. Саме на первинному ринку здійснюється мобілізація тимчасово вільних грошових коштів та інвестування їх в економіку.

1.1 Емісія акцій

Акція - емісійний цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після його ліквідації.

1.1.1 Первинний випуск цінних паперів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телеком» зареєстровано і розпочало свою роботу в 2005 році. Підприємство є самостійним господарським суб'єктом. Форма власності - приватна, засновниками є фізичні особи, які несуть відповідальність за зобов'язаннями підприємства у межах своєї частки в статутний фонд фірми.

ВАТ «Телеком» зареєстровано в мерії м Архангельська 2октября 2005 року і внесено до реєстру акціонерних товариств, що створюються на території Архангельської області, за номером 824. Юридична адреса: Росія, 163003, м Архангельськ, пр. Ломоносова, 73, тел. 65-92-08. Ідентифікаційний номер платника податків: ІПН 8906156807.

Розрахунковий рахунок: 194176934126428956. Рахунок відкрито в СБ РФ м Архангельськ ОСБ № 9437.

При установі підприємства загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про випуск акцій (звичайних і привілейованих), які були розподілені між його учасниками.

Статутний капітал ВАТ «Телеком» оголошений в розмірі 28 000 000 рублей, з яких були випущені акції двох видів: звичайні і привілейовані. Номінальна вартість звичайних і привілейованих акцій дорівнює між собою і становить 10 рублів.

Розмір статутного капіталу визначається за формулою (1):

(1)

де - номінальна вартість акції, руб .;

- кількість акцій в статутному капіталі, шт.

Щоб визначити загальну кількість акцій необхідно статутний капітал поділити на номінальну вартість акцій:

,

де - статутний капітал, руб .;

- номінальна вартість акції, руб.

шт.

З 2800000 штук 2100000 - звичайні акції (75%), а 700000 - привілейовані (25%). За привілейованими акціями ставка дивіденду становить 25%.

1.1.2 Повторна емісія цінних паперів

Повторна емісія цінних паперів здійснюється з метою фінансування інвестиційної та розширення виробничо-господарської діяльності акціонерного товариства.

Статутний капітал збільшується в 2 рази і тепер становить 56 000 000 рублей.

При цьому були випущені звичайні акції в кількості 2 100 000 штук і 3 види привілейованих, загальною кількістю 700 000 штук.

Таблиця 1 - Склад і структура акціонерного капіталу ВАТ «Телеком»

показник

Номінальна вартість акції, руб. Кількість, шт. Обсяг випуску, руб. Частка в акціонерному капіталі,%

Частка у випуску,%

Акції першого випуску:
звичайні 10 2 100 000 21000000 75 25

привілейовані

в тому числі:

класичні

10 700 000 7 000 000 25 8
Разом - 2 800 000 28000000 100 33
Акції другого випуску:
звичайні 10 4 200 000 42000000 75 50

привілейовані

в тому числі:

10 1 400 000 14000000 25 17
класичні 10 560 000 5 600 000 10 7
часткові 10 560 000 5 600 000 10 7
кумулятивні 10 280 000 2 800 000 5 3
Разом - 5 600 000 56000000 100 67
всього - 8 400 000 84000000 - 100

Повторний випуск був проведений на 56 000 000 крб. Статутний капітал збільшується в 3 рази і тепер становить 84 000 000 крб. У другому випуску випущено 4 200 000 звичайних акцій і 1 400 000 привілейованих акцій. Випущені три види привілейованих акцій: класичні (560 000 шт.), Часткові (560 000 шт.) І кумулятивні (280 000 шт.).

Таким чином, за два випуски випущено 56 000 000 акцій, з них 75% звичайних і 25% привілейованих. Номінальна вартість розміщених привілейованих акцій не повинна перевищувати 25 відсотків від статутного капіталу товариства. У нашій компанії це вимога виконується. Номінальна вартість однієї акцій - 100 рублів. Зборами акціонерів було вирішено встановити фіксований дивіденд по привілейованих акціях в розмірах: 25% - класичні і кумулятивні; 35% - пайові. Відсотки нараховуються один раз на рік і виплачуються 31 грудня кожного року, так як фінансовий рік в РФ збігається з календарним роком, крім 2005 року, так як про дату виплати дивідендів по акціях було оголошено 25 листопада. На дивіденд мають право акції, придбані не пізніше, ніж за 30 днів до офіційно оголошеної дати його виплати.

1.2 Емісія облігацій

Облігація - емісійний цінний папір, що закріплює право її власника на отримання від емітента облігації в передбачений нею термін її номінальної вартості і зафіксованого в ній відсотка від цієї вартості або іншого майнового еквівалента.

Емісія облігацій проводиться з метою залучення позикових коштів на термін вище року на прийнятних умовах.

ВАТ "Телеком" випустило документарні облігації на пред'явника. Загальними зборами акціонерів було вирішено випустити 3 види облігацій з терміном погашення 6 років з метою фінансування інвестиційної діяльності та додаткового залучення капіталу:

1 тип - 80 000 шт. з фіксованою купонною ставкою 14%.

2 тип - 100 000 шт. з фіксованою купонною ставкою 14,5%.

3 тип - 100 000 шт. з фіксованою купонною ставкою 13,5%.

Склад і структура облігаційної позики ВАТ "Телеком" наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 - Склад і структура облігаційної позики ВАТ "Телеком".

Тип обли-гацій Номінальна вар-тість, руб.

Кіль-

кість, шт.

Обсяг випуску, руб. Частка в позику

Безпечний рівень прибутку,

%

Купон-

ная ставка,

%

Еміс-Сіон-ва ціна, руб. Обсяг емісії, руб.
1 100 80 000 8 000 000 30 13 14 104,00 8 320 000
2 100 100 000 10 000 000 35 13 14,5 106,00 10 600 000
3 100 100 000 10 000 000 35 13 13,5 102,00 10 200 000
Разом - 280 000 28 000 000 100 - - - 29 120 000

Розмір фіксованою купонною ставки встановлюємо в розмірі більше, ніж рівень безпечної прибутковості для більшої надійності.

В якості безпечного рівня прибутковості ми беремо ставку рефінансування ЦБ, яка на дату заснування ВАТ "Телеком" становила 13%. (Додаток А).

Номінальна вартість всіх типів облігацій становить 100 рублів. Всього випущено 280 000 облігацій на загальну суму 28 000 000 крб. Відсотки за облігаціями виплачуються щорічно.

Для того щоб визначити обсяг випуску, необхідно статутний капітал помножити на кількість акцій, як це показано у формулі (2):

, (2)

де - номінальна вартість, руб .;

- кількість облігацій у випуску, шт.

руб.

На первинному ринку облігація розміщується по емісійною ціні, яка визначається за формулою (3):

, (3)

де - курсова вартість, руб .;

- номінальна вартість, руб .;

- купонна ставка, коефіцієнт;

n - час обігу цінного паперу (від моменту придбання до моменту погашення або продажу), рік;

- безпечний рівень прибутковості, коефіцієнт;

- коефіцієнт приведення рентних платежів.

(4)

Спочатку розрахуємо коефіцієнт приведення рентних платежів:

Тепер розрахуємо емісійну ціну:

руб.

руб.

руб.

Обсяг емісії облігацій, розраховується за формулою (5):

, (5)

де - обсяг емісії облігацій, млн. Руб .;

- емісійна ціна, руб .;

- кількість облігацій, млн. Шт.

руб.

Купонні виплати проводяться щорічно і розраховуються за формулою (6):

, (6)

де - абсолютний розмір купонних виплат за період, руб .;

- номінальна вартість, руб .;

- ставка купонного доходу, коефіцієнт;

- період нарахування купонного доходу, рік.

Купонні виплати за типами облігацій відповідно рівні:

1 тип: руб.

2 тип: руб.

3 тип: руб.

1.3 Дивіденд

Дивіденд є доходом, який може отримати акціонер за рахунок частини чистого прибутку поточного року акціонерного товариства, яка розподіляється між власниками акцій у вигляді певної частки їх номінальної вартості, тобто через дивіденд реалізується право акціонера на участь в прибутку, одержуваної акціонерним товариством.

Дивіденди по акціях виплачуються з чистого прибутку ВАТ «Телеком» за поточний рік. Чистий прибуток товариства на кінець 2010 р склала 28 000 000 крб. До резервного фонду направляється 5% від неї.

руб.

Розмір дивіденду на одну акцію розраховується за формулою (7):

, (7)

де - сума дивідендів за термін володіння акцією, руб .;

- ставка дивіденду, коефіцієнт;

- номінальна вартість, руб .;

- період нарахування дивідендів, років.

Тепер розрахуємо загальну суму дивідендів по кожному типу привілейованих акцій:

- за класичними акціях:

руб.

- по кумулятивним акціях:

У Статуті ВАТ "Телеком" прийнято рішення визначити час акумулювання, що дорівнює 3 років. За даним видом акцій заборгованість по виплаті дивідендів відсутній. У 2010 році ВАТ "Телеком" виплачує дивіденд за один рік.

руб.

- по пайовою акціях:

руб.

Загальна сума прибутку, яка необхідна для виплати дивідендів за привілейованими акціями, становить:

руб.

Так само треба врахувати купонні виплати за 2010 рік:

руб.

Тепер визначаємо обсяг прибутку, яка піде на виплату дивідендів по звичайних акціях:

, (8)

де - сума дивідендів за всіма звичайними акціями, руб .;

- чистий прибуток до розподілу, руб .;

- обсяг купонних виплат по облігаціях, руб .;

- відрахування в резервний фонд, руб .;

- сума дивідендів за всіма привілейованими акціями, руб.

руб.

Тепер розрахуємо дивіденд на одну акцію за формулою (9):

, (9)

де - дивіденд на одну звичайну акцію, руб .;

- загальна кількість звичайних акцій в двох випусках, шт.

руб.

Ставка дивіденду по звичайних акціях розраховується за такою формулою (10):

, (10)

%

Розрахувати дивіденди за видами привілейованих акцій:

руб.

руб.

руб.

Оскільки ставка дивіденду по звичайних акціях менше, ніж за привілейованими пайовою, то не треба робити перерахунок по акціях з пайовою участю, тому що такі акції дають право її власнику не тільки на фіксований дивіденд, встановлений при її випуску, а й на додатковий дивіденд, якщо дивіденд за звичайними акціями за підсумками року його перевищить.

У цьому розділі наведено відомості випуск цінних паперів ВАТ "Телеком". Це підприємство випустило всього 8 400 000 акцій і 280 000 облігацій. Обсяг випуску акцій становить 84 000 000 крб., А облігацій - 28 000 000 руб. Номінальна вартість акцій дорівнює 10 руб., А по облігаціях становить 100 руб. Фіксований дивіденд по привілейованих акціях становить: 25% - класичні і кумулятивні; 35% - пайові. Дивіденд за звичайними акціями в 2010 році склав 26,8%.

2 ВТОРИННИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Вторинний ринок - це ринок, на якому обертаються раніше випущені цінні папери. Це сукупність будь-яких операцій з даними паперами, в результаті яких здійснюється постійний перехід прав власності на них від одного власника до іншого.

2.1 Вартісна оцінка та прибутковість акцій

На вторинному ринку акції реалізуються за ринковою ціною, яка визначається співвідношенням попиту і пропозиції. Ціну пропозиції встановлює продавець, ціну попиту - покупець. Різниця між двома цими цінами утворює маржу. Термін «маржа» застосовується на ринку цінних паперів для оцінки можливого доходу учасників угоди.

Усередині маржі знаходиться ціна виконання угоди, тобто продажу акції, звана курсової. Розрахуємо курсову ціну акцій за формулою (12):

, (12)

де P K - курсова вартість акції, руб .;

i Д - ставка доходу (дивіденду або відсотка), коефіцієнт;

i БУП - безпечний рівень прибутковості, коефіцієнт.

Курсова ціна акцій ВАТ "Телеком" на жовтень 2010 року склала:

руб.

Тепер розрахуємо необхідний рівень прибутковості за формулою (12):

,, (12)

де - необхідний рівень прибутковості, коефіцієнт;

- безпечний рівень прибутковості, коефіцієнт;

- плата за ризик, коефіцієнт.

Плата за ризик залежить від середньоринкового рівня прибутковості:

, (13)

де - коефіцієнт, характеризує залежність між загальноринковими прибутками за сукупністю всіх акцій на біржі і прибутками по конкретних акціях, необхідний рівень прибутковості яких розраховується;

- середньоринковий рівень прибутковості. Він залежить від галузі та сфери діяльності підприємства. Встановлюємо його в розмірі 12%. Такий середньоринковий рівень прибутковості відповідає фінансовому сектору.

або 14,1%

%

Розрахуємо дійсну вартість акцій за формулою (14):

, (14)

де - дійсна курсова вартість, руб .;

- сума дивідендів за минулий звітний період, руб .;

- передбачуваний темп приросту дивідендів у майбутньому.

руб.

Оскільки дійсна вартість акції нижче її поточної курсової вартості, то можна сказати про те, що не вигідно купувати ці акції.

На фондовій біржі акції оцінюються за рівнем доходу до курсової вартості - рендіту. Ренді характеризує відсоток прибутку від ціни придбання при заданому абсолютному рівні дивіденду:

, (15)

де - рендит,%;

- абсолютний рівень дивіденду в грошових одиницях;

- ціна придбання акції за курсом, руб.

%

Тепер простежимо залежність курсової вартості акцій від зміни ставки дивіденду і облікової ставки банківського відсотка за 2005-2010 рр.

По таблиці 3 можна простежити залежність між курсової ціною і ставкою дивіденду. Безпечний рівень прибутковості становить 7,75%. Дані наведені за жовтень відповідних років.

Таблиця 3 - Зміна курсової ціни акції ВАТ "Телеком" за 2005 - 2010 рр.

рік Ставка дивіденду,% Курсова ціна, руб.
2005 22,5 29,0
2006 23,3 30,1
2007 24,1 31,1
2008 25,0 32,3
2009 25,9 33,4
2010 26,8 34,6

Малюнок 1 - Залежність курсової ціни акції від ставки дивіденду за 2005-2010 рр.

На малюнку 1 можна простежити залежність між змінами курсової вартості акції і зміни ставки дивіденду. За графіком видно, що залежність між цими показниками прямо пропорційна. При збільшенні ставки дивіденду зростає і курсова вартість акцій.

Тепер простежимо залежність між курсовою вартістю акцій і обліковою ставкою банківського відсотка, розрахованої методом середньої хронологічної. Зміна ставки рефінансування приведено в додатку А.

Припускаємо, що ставка дивіденду не змінювалася, а залишалася рівною 26,8%.

Таблиця 4 - Зміна курсової ціни акції ВАТ "Телеком" за 2005 - 2010 рр.

рік Облікова ставка банківського відсотка,% Курсова ціна, руб.
2005 13,0 20,6
2006 11,5 23,3
2007 10,0 26,8
2008 11,0 24,4
2009 10,0 26,8
2010 7,75 34,6

На малюнку 2 ми можемо побачити зміну курсової вартості акцій в залежності від зміни ставки банківського відсотка. За графіком видно, що залежність між цими показниками обернено пропорційна, тобто при збільшенні ставки банківського відсотка курсова вартість знижується.

Прибутковість акції визначається не тільки отриманням частини розподіленого прибутку АТ у вигляді дивідендів, а й можливість продати папір на вторинному ринку за ціною, більшою за ціну придбання.

Додатковий дохід при зростанні курсу акції або збиток при падінні курсу можна визначити за формулою (16):

, (16)

де - абсолютний розмір додаткового доходу (збитку), руб .;

- ціна перепродажу, курс в майбутньому, руб .;

- ціна покупки акції (первинні інвестиції), руб.

руб.

руб.

руб.

Індекс курсу акції визначимо за формулою (17):

, (17)

%

Знаючи розмір дивіденду і додаткового доходу, за формулою (18) можна визначити сукупний дохід за весь період володіння акцією.

, (18)

де - абсолютний розмір сукупного доходу, руб .;

- сума дивідендів за весь період володіння акцією, руб .;

- приріст (збиток) за курсовою вартістю, руб.

Якщо акція продана в середині фінансового року, то сума дивідендів ділиться між колишнім і новим власником папери відповідно до формули (19).

, (19)

де - дохід (дивіденд) покупця (продавця), руб .;

- номінальна вартість акцій, руб .;

- річна ставка дивіденду, коефіцієнт;

- період володіння акцією, днів;

- кількість днів в році (365-366).

Дата закриття реєстру акціонерів - 1 жовтня. Оскільки акція була продана 20 жовтня 2010 року, то ми можемо визначити суму дивідендів за 5 років:

руб.

руб.

Середньорічну прибутковість визначаємо за формулою (20):

, (20)

%

Поточну дохідність визначаємо за формулою (21):

, (21)

%

Сукупну прибутковість визначаємо за формулою (22):

, (22)

%

Додаткову прибутковість визначаємо за формулою (23):

, (23)

%

2.2. Вартісна оцінка і прибутковість облігацій

З моменту емісії і до погашення облігації продаються і купуються за усталеними на ринку цінами. Ринкова ціна в момент емісії (емісійна ціна) може бути нижче номіналу, дорівнює номіналу і вище номіналу. Надалі ринкова ціна облігацій визначається виходячи з ситуації, що склалася на ринку облігацій і фінансовому ринку в цілому до моменту продажу, а також двох головних елементів самого облігаційної позики. Цими елементами є:

- перспектива отримати при погашенні номінальну вартість облігації (чим ближче в момент покупки облігації термін її погашення, тим вище її ринкова вартість);

- право на регулярний фіксований дохід (чим вищий дохід, принесений облігацією, тим нижче її ринкова вартість).

Розглянемо облігації 1 типу. Номінальна вартість цих облігацій 100 руб. Термін обігу облігацій - шість років, а купонна ставка становить 14%. Коефіцієнт приведення рентних платежів і курсову вартість на 2005 рік визначаємо за формулами (3) і (4):

Індекс курсу облігації розраховується за формулою (24):

, (24)

%

Купонні виплати проводяться щорічно і виражаються абсолютною величиною:

, (25)

де - абсолютний розмір купонних виплат за період n, руб.;

- номінальна вартість, руб .;

- ставка купонного доходу, коефіцієнт;

- період нарахування купонного доходу з моменту покупки до продажу (або погашення), рік.

руб.

Поточна прибутковість характеризує ефективність виплачується річного відсотка на вкладений капітал, тобто інвестицій і розраховується за формулою (26):

, (26)

де - поточна доходність,%;

- початковий капітал (ціна придбання), руб.

%

Повна сукупна прибутковість вимірюється співвідношенням всіх джерел доходу за період позики до вкладеного капіталу і розраховується за формулою (27):

, (27)

де - сукупна прибутковість,%;

- абсолютний розмір купонного доходу за період n, руб .;

- період нарахування, рік;

- приріст за капіталом, різниця між ціною придбання і продажу або гасіння, руб .;

Розрахуємо сукупну прибутковість в 2005 році:

%

Ставка приміщення (або середньорічна дохідність) розраховується як сума джерел доходу за рік до ціни вкладення за формулою (28):

, (28)

де - ставка приміщення (або середньорічна дохідність),%;

- абсолютний розмір річного купона, руб .;

- ціна подальшого продажу, руб .;

- кількість років від моменту покупки до продажу або погашення.

%

На прикладі 2005 року ми розглянули розрахунок показників, які занесені в таблицю 5 за все року звернення облігації.

Таблиця 5 - Прибутковість облігації ВАТ "Телеком" за 2005 - 2010 рр.

рік Кiлькiсть рокiв до погашення Номінальної-ва вартість, руб. Курсова вартість, руб.

Купон-ний дохід,

руб.

Облікова ставка банківського відсотка,% Теку-щая дохід-ність,% Сово-купно дохід-ність,% Середньо-річна дохід-ність,%
2005 6 100 104,00 84 13,0 13,46 76,92 12,82
2006 5 100 109,13 70 11,5 12,83 55,78 11,16
2007 4 100 112,70 56 10,0 12,42 38,42 9,61
2008 3 100 107,33 42 11,0 13,04 32,30 10,77
2009 2 100 106,95 28 10,0 13,09 19,68 9,84
2010 1 100 105,80 14 7,75 13,23 7,75 7,75

По таблиці видно, що сукупна прибутковість знижується, тому що зменшується кількість років до погашення облігації. Середньорічна доходність досягає максимуму в рік випуску облігації, а мінімуму в рік погашення. Курсова вартість спочатку підвищується, а в 2008 році починає знижуватися. Поточна прибутковість обернено пропорційна курсової вартості.

Нарощена вартість облігації, відсотки по якій нараховуються і виплачуються щороку, розраховується за формулою (29):

, (29)

де - нарощена вартість облігації за період n, руб .;

- річна купонна ставка, коефіцієнт;

- період нарахування відсотків, кількість років.

руб.

Дана глава описує обіг цінних паперів ВАТ "Телеком" на ринку цінних паперів. На вторинному ринку ми розраховуємо курсову ціну акцій і облігацій. Курсова ціна акцій знаходиться в прямій залежності від ставки дивіденду і в оберненій залежності від облікової ставки банківського відсотка. Сукупна прибутковість облігацій знижується в міру зниження кількості років до погашення, отже, вигідніше купити облігацію рік її випуску (2005р.).

3 ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ

При короткостроковому прогнозуванні широко використовуються специфічні біржові або технічні прийоми аналізу ринкової кон'юнктури цінних паперів. Об'єктом спостереження в цьому випадку виступають ціни, а інструментом моделювання - різні графіки. Основними технічними методами аналізу є наступні графіки: стовпчикові чарти, ковзаючі середні, графік коливання цін і графік типу «точка - хрестик».

3.1 Стовпчикові чарти

Стовпчикові чарти - найстаріший, доступний і загальновідомий метод графічного прогнозування. Горизонтальна вісь графіка відображає часові періоди (місяці, тижні, дні), вертикальна - ціну. Ціна зображується стовпчиком, при цьому нижня частина стовпчика відповідає мінімальній ціні періоду, верхнє - максимальною ціною. Стовпчик перекреслюється горизонтальною лінією, що відбиває останню ціну періоду.

На графіку проводиться пряма лінія: при зростанні цін - через нижні підстави стовпчиків, при зниженні цін - через верхні підстави. Ця лінія називається трендом. Тренди виникають, коли наступні максимальні (мінімальні) ціни періоду вище (нижче) попередніх. Якщо паралельно лінії тренду можна провести ще одну пряму, що сполучає протилежні кінці стовпчиків, то говорять про існування цінового каналу. Перетин ціною лінії, протилежної тренду, називається прискоренням тренда. На фондовій біржі цей момент характеризується як заключна стадія підвищуючого або знижувального ринку: після підвищуючого ринку очікується зниження, після знижувального - підвищення цін.

У таблиці 6 можна подивитися зміна мінімальних, максимальних і останніх цін протягом 2010 року.

Таблиця 6 - Котирування акцій А ВАТ «Телеком» на фондовій біржі в 2010 р

місяць Ціна, руб.
мінімальна Максимальна Остання
січень 30,63 52,63 34,63
Лютий 40,63 53,63 42,63
Березень 57,63 73,63 58,63
Квітень 58,63 74,63 59,63
Травень 77,63 90,63 78,63
червень 78,63 92,63 79,63
Липень 95,63 108,63 95,63
Серпень 97,63 109,63 97,63
вересень 118,63 132,63 118,63
Жовтень 119,63 133,63 120,63
Листопад 128,63 147,63 130,63
грудень 123,63 145,63 123,63

Малюнок 3 - Стовпчикові чарти по акціях ВАТ "Телеком" за 2010р.

З даного графіка видно, що існує цінової канал, який відображає коливання ціни всередині місяця. Лінія тренда спрямована вгору, що говорить нам про постійне підвищення ціни. За графіком також можна побачити, що ціна в грудні 2010 року знаходиться нижче лінії тренда і це свідчить про те, що в січні-лютому наступного року можна очікувати падіння вартості акції.

3.2 Метод ковзної середньої

Найбільш поширеним на біржах методом спостереження за тенденцією є ковзаючі середні, або графіки зміни усереднених за певний період (5, 10 і 20 днів) цін. Число усереднює цін залишається незмінним, але кожен день відкидається сама стара ціна і додається нова. Розрахунок середньої ціни здійснюється за формулою простої арифметичної:

, (30)

де X - змінна середня;

X i - ціна паперу на i-ий день;

i - день, на який розглядається;

N - число днів, за які беруться поточні ціни.

Якщо лінія поточних цін вище лінії середніх цін, ринок підвищувальний. Якщо поточні ціни два дні поспіль нижчі за середні, очікується знижувальному ринок. При перетині лінії поточних цін з лінією середніх цін послідує зміна тенденції ринку: при підвищувальному ринку робиться висновок про подальше зниження цін, а при знижувальному - про зростання цін.

У таблиці 7 представлені зміни курсової ціни акції протягом квітня 2010 року. Для цього підрахуємо курсову вартість акції на квітень 2010 року:

руб.

Таблиця 7 - Ціна закриття акції А ВАТ "Телеком" на фондовій біржі по дням роботи в квітні 2010 р

Дата Ціна, руб. Дата Ціна, руб. Дата Ціна, руб.
1 32,48 11 334,48 21 756,48
2 24,48 12 327,48 22 745,48
3 103,48 13 316,48 23 785,48
4 218,48 14 570,48 24 1043,48
5 81,48 15 379,48 25 786,48
6 108,48 16 367,48 26 835,48
7 154,48 17 493,48 27 1241,48
8 109,48 18 390,48 28 892,48
9 61,48 19 333,48 29 604,48
10 299,48 20 489,48 30 842,48

Розрахуємо пятичленную ковзаючу середню.У таблиці 8 представлені пятічленниє ковзаючі середні.

Таблиця 8 - Розрахунок пятичленной ковзної середньої.

номер зміни Ціна, руб. Значення середньої, руб.
1 2 3
- 32,48 -
- 24,48 -
- 103,48 -
- 218,48 -
1 81,48 92,08
2 108,48 107,28
3 154,48 133,28
4 109,48 134,48
5 61,48 103,08
6 299,48 146,68
7 334,48 191,88
8 327,48 226,48
9 316,48 267,88
10 570,48 369,68
11 379,48 385,68
12 367,48 392,28
13 493,48 425,48
14 390,48 440,28
15 333,48 392,88
16 489,48 414,88
17 756,48 492,68
18 745,48 543,08
19 785,48 622,08
20 1043,48 764,08
21 786,48 823,48
22 835,48 839,28
23 1241,48 938,48
24 892,48 959,88
25 604,48 872,08
26 842,48 883,28

Малюнок 4 - Котирування акцій ВАТ "Телеком" в квітні 2010р. по ковзної середньої

На малюнку зображені графіки поточних цін і середніх. За даним графіком можна побачити, що:

- на інтервалах 8-9, 15-16, 18-19, 25-26, 28-30 поточні ціни два дні поспіль нижчі за середні, отже, ринок знижувальному.

- на інтервалах і в точках 10-14, 17, 20-24, 27 поточні ціни вище лінії середніх цін, отже, ринок підвищувальний.

- в точках 9, 16, 19, 26 відбувається перетин лінії поточних цін з лінією середніх цін, але далі піде підвищення цін.

- в точках 7, 15, 17, 25, 28 також відбувається перетин лінії поточних цін з лінією середніх цін, але далі піде зниження цін.

3.3.Графік типу "точка-хрестик"

Точкова діаграма - це набір осередків, в яких позитивні зміни цін відзначаються знаком «X», а негативні - «О»

Вивчаючи горизонтальну вісь, можна помітити, що фактор часу не береться до уваги, тобто в одному «стовпці» зафіксовані кілька однорідних подій. Масштаб клітини також вибирається довільно. Одним знаком «X» або «О» може бути позначено зміна ціни на 5 або 10 умовних одиниць (наприклад, процентні пункти). Однак чим менше ця величина, тим більш чутливим стає графік.

У таблиці 9 представлені поточні ціни акцій ВАТ "Телеком" за біржовими угодами в квітні 2010 року.

Таблиця 9 - Поточні ціни акцій ВАТ "Телеком" на фондовій біржі за біржовими угодами в квітні 2010 р

№ зміни Зростання (+), зниження (-) ціни, руб. Кінцева ціна, руб. № зміни Зростання (+), зниження (-) ціни, руб. Кінцева ціна, руб.
1 +5 37,48 13 +10 27,48
2 -20 17,48 14 -5, +5 27,48
3 + 5, -15 7,48 15 -10 17,48
4 +10 17,48 16 + 5, -5 17,48
5 +10 27,48 17 +10 27,48
6 -10 17,48 18 +15 42,48
7 + 5, -10 12,48 19 -5, + 10 47,48
8 + 5, -5 12,48 20 -5, +5 47,48
9 + 5, -5 12,48 21 -10 37,48
10 + 5, -5 12,48 22 +20 57,48
11 +10 22,48 23 -5, +5 57,48
12 -5 17,48 24 -15 42,48

На основі цих даних побудуємо графік типу «точка - хрестик». X - зростання ціни на 5 рублів, а О - зниження ціни на 5 рублів.

Ціна,

руб.

57,48 Х X
52,48 Х O Про
47,48 Х X Х Про
42,48 Х X O Про Х Про
37,48 Х Х O O
32,48 Про Х
27,48 Про Х Х X Х
22,48 Про Х Х Про Х Х Х O O Х Х
17,48 O Про Х O Про Х Х Х Х O O Про
12,48 Про Х Про Про Про Про
7,48 Про
номер зміни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Малюнок 5 - Зміна курсових цін акції А ВАТ "Телеком" на фондовій біржі в квітні 2010 р

За графіком видно, що мінімальна ціна на ринку, яка дорівнює 7,48 руб., - після 3 зміни, а максимальна ціна, яка дорівнює 57,48 руб., - після 23 і 24 зміни. На інтервалі 8-10 видно цінова платформа, яка знаходиться на рівні 12,48 руб. Цінова платформа - це період, за який ціни були стабільними і не змінювалися. Максимальне зростання і максимальне падіння ціни становлять 4 кроку. Після 16 зміни видно підвищувальний канал.

3.4.Графік коливання цін

Менш поширений метод спостереження за тенденцією ринку називається "коливання". Стійко підвищувальний вважається такий ринок, де кожне наступне підвищення ціни перевищує попередній пік, а стійко знижувальним - якщо кожне наступне зниження ціни досягає нижчого рівня, ніж при попередньому зниженні. Якщо ж при підвищувальної тенденції нове підвищення ціни не досягає попереднього піку, то ринок вважається слабким, тобто тенденція зростання не стійка. Якщо при знижувальної тенденції при черговому зниженні цін не досягається попередній мінімум, ринок вважається сильним. [6]

У таблиці 10 представлені зміни цін акції А ВАТ "Телеком" за 12 місяців 2010 року.

Таблиця 10 - Зміна цін акції А ВАТ "Телеком" на фондовій біржі за 12 місяців 2010р.

місяць Ціна, руб.
1 30,63
2 50,63
3 120,63
4 140,63
5 190,63
6 170,63
7 160,63
8 220,63
9 180,63
10 190,63
11 200,63
12 220,63

Малюнок 6 - Зміна цін акції А ВАТ "Телеком" на фондовій біржі за 12 місяців 2010 р

За графіком видно, що в 2010 р вартість акцій підвищувалася, незважаючи на те, що спостерігалися невеликі зниження ціни в червні, липні, вересні. В інші періоди спостерігалося підвищення ціни акцій. Остання ціна в 2008 р склала 220,63 руб. Відповідно до загальної підвищувальної тенденцією можна сказати, що в подальшому ціна буде продовжувати рости. В цілому можна сказати, що ринок сильний.

ВИСНОВОК

Акціонерні товариства є невід'ємною частиною ринкової економіки. Випускаються ними цінні папери розміщуються між підприємствами, організаціями та фізичними особами.

На прикладі відкритого акціонерного товариства "Телеком" ми розглянули механізм функціонування ринку цінних паперів, методи аналізу та прогнозування ситуації на даному ринку. За результатами, отриманими в ході цієї роботи, можна зробити наступні висновки:

- акції ВАТ "Телеком" приносять своїм власникам дохід у вигляді фіксованого дивіденду за привілейованими акціями в розмірах: 25% - класичні і кумулятивні; 35% - пайові; і 26,8% по звичайних акціях у 2010 році;

- дійсна вартість акцій нижче курсової вартості на жовтень 2010 року, тому недоцільно купувати акції в даний момент;

- на підставі малюнка 6 можна припустити, що в 2011 році відбудеться подальше збільшення вартості акцій;

- за результатами технічного аналізу методом ковзної середньої спостерігається загальне підвищення цін акцій в 2010 році;

- за результатами технічного аналізу за допомогою такого інструменту, як стовпчикові чарти передбачається подальше зниження вартості акцій в наступному році;

- за даними таблиці 5 по першому типу облігацій (номінальна вартість облігацій - 10 руб, купонна ставка - 14%, термін погашення - 6 років) можна простежити такі тенденції: середньорічна дохідність досягає максимуму в рік випуску облігації, а мінімуму в рік погашення; курсова вартість спочатку підвищується, а в 2008 році починає знижуватися; поточна прибутковість обернено пропорційна курсової вартості;

Якщо в подальшому ставка рефінансування ЦБ РФ буде стабільна, то дивіденди, одержані за акціями та облігаціями, будуть приносити високий дохід їх власникам.

Список використаних джерел

1. Федеральний закон "Про акціонерні товариства" (про АТ) від 26.12.1995 N 208-ФЗ

2. "Положення про порядок виплати дивідендів по акціях і відсотків по облігаціях" (затв. Мінекономіки і фінансів РФ 10.01.1992)

3. Про акціонерні товариства: Федеральний закон №208-ФЗ від 26.12.95г. Прийнято Держ. Думою 24.11.95г. (В ред. Федеральних законів від 13.06.1996 N 65-ФЗ, від 24.05.1999 N 101-ФЗ, від 07.08.2001 N 120-ФЗ, від 21.03.2002 N 31-ФЗ, від 31.10.2002 N 134-ФЗ , від 27.02.2003 N 29-ФЗ, від 24.02.2004 N 5-ФЗ, від 06.04.2004 N 17-ФЗ, від 02.12.2004 N 153-ФЗ, від 29.12.2004 N 192-ФЗ, від 27.12.2005 N 194-ФЗ, від 31.12.2005 N 208-ФЗ, від 05.01.2006 N 7-ФЗ, від 27.07.2006 N 138-ФЗ, від 27.07.2006 N 146-ФЗ, від 27.07.2006 N 155-ФЗ, від 18.12.2006 N 231-ФЗ, від 05.02.2007 N 13-ФЗ, від 24.07.2007 N 220-ФЗ, від 01.12.2007 N 318-ФЗ, від 29.04.2008 N 58-ФЗ) [Електронний ресурс]: довід. правова система Консультант Плюс. - 1 електрон. диск (CD-ROM); Windows 98 / МЕ / NТ4 / 2000 / ХР;

4.Електронний каталог Центрального банку [Електронний ресурс]: містить дані про зміну ставки рефінансування в період 1999 - 2010 рр .. - Електрон. дан. - М., [2008]. - Режим доступу: http://www.cbr.ru.

5. Ринок цінних паперів: підручник для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями / під ред. Е.Ф. Жукова. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 567 с.

6. Петрик Н.І.Еміссія і обіг цінних паперів: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Ринок цінних паперів" - Архангельськ: Вид-во АГТУ, 2003.-26 с.

7. Про ринок цінних паперів: Федеральний закон №39-ФЗ від 22.04.96г. Прийнято Держ. Думою 20.03.96г .; схвалений Радою Федерації 11.04.96г. (В ред. Федеральних законів від 26.11.1998 N 182-ФЗ, від 08.07.1999 N 139-ФЗ, від 07.08.2001 N 121-ФЗ, від 28.12.2002 N 185-ФЗ, від 29.06.2004 N 58-ФЗ , від 28.07.2004 N 89-ФЗ, від 07.03.2005 N 16-ФЗ, від 18.06.2005 N 61-ФЗ, від 27.12.2005 N 194-ФЗ, від 05.01.2006 N 7-ФЗ, від 15.04.2006 N 51-ФЗ, від 27.07.2006 N 138-ФЗ, від 16.10.2006 N 160-ФЗ, від 30.12.2006 N 282-ФЗ, від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 17.05.2007 N 83-ФЗ, від 02.10.2007 N 225-ФЗ, від 06.12.2007 N 334-ФЗ, від 06.12.2007 N 336-ФЗ) [Електронний ресурс]: довід. правова система Консультант Плюс. - 1 електрон. диск (CD-ROM); Windows 98 / МЕ / NТ4 / 2000 / ХР;

8. Вікіпедія [Електронний ресурс]: вільна енциклопедія - Електрон. дан. - [2010]. - Режим доступу: http://www.wikipedia.ru

9. Ринок цінних паперів: Підручник / За ред. В.А. Галанова, А.І. Басова. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика 2006. - 448 с: ил.

Додаток А

Таблиця 11 - Ставка рефінансування Центрального банку РФ

Період дії % Нормативний документ
1 червня 2010 року - 7,75 Вказівка ​​Банку Росії від 31.05.2010 № 2450-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
30 квітня 2010 року - 31 травня 2010 р 8 Вказівка ​​Банку Росії від 29.04.2010 № 2439-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
29 березня 2010 року - 29 квітня 2010 р 8,25 Вказівка ​​Банку Росії від 26.03.2010 № 2415-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
24 лютого 2010 року - 28 березня 2010 р 8,5 Вказівка ​​Банку Росії від 19.02.2010 № 2399-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
28 грудня 2009 року - 23 лютого 2010 р 8,75 Вказівка ​​Банку Росії від 25.12.2009 № 2369-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
25 листопада 2009 року - 27 грудня 2009 р 9 Вказівка ​​Банку Росії від 24.11.2009 № 2336-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
30 жовтня 2009 року - 24 листопада 2009 р 9,5 Вказівка ​​Банку Росії від 29.10.2009 № 2313-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
30 вересня 2009 року - 29 жовтня 2009 р 10 Вказівка ​​Банку Росії від 29.09.2009 № 2299-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
15 вересня 2009 року - 29 вересня 2009 р 10,5 Вказівка ​​Банку Росії від 14.09.2009 № 2287-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
10 серпня 2009 року - 14 вересня 2009 р 10,75 Вказівка ​​Банку Росії від 07.08.2009 № 2270-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
13 липня 2009 року - 9 серпня 2009 р 11 Вказівка ​​Банку Росії від 10.07.2009 № 2259-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
5 червня 2009 - 12 липня 2009 р 11,5 Вказівка ​​Банку Росії від 04.06.2009 № 2247-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
14 травня 2009 року - 4 червня 2009 р 12 Вказівка ​​Банку Росії від 13.05.2009 № 2230-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
24 квітня 2009 року - 13 травня 2009 р 12,5 Вказівка ​​Банку Росії від 23.04.2009 № 2222-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
1 грудня 2008 - 23 квітня 2009 р 13 Вказівка ​​Банку Росії від 28.11.2008 № 2135-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
12 листопада 2008 - 30 листопада 2008 р 12 Вказівка ​​Банку Росії від 11.11.2008 № 2123-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
14 липня 2008 року - 11 листопада 2008 р 11 Вказівка ​​Банку Росії від 11.07.2008 № 2037-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
10 червня 2008 - 13 липня 2008 р 10,75 Вказівка ​​Банку Росії від 09.06.2008 № 2022 У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
29 квітня 2008 - 9 червня 2008 р 10,5 Вказівка ​​Банку Росії від 28.04.2008 № 1997 У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
4 лютого 2008 року - 28 квітня 2008 р 10,25 Вказівка ​​Банку Росії від 01.02.2008 № 1975 У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії"
19 червня 2007 - 3 лютого 2008 р 10 Телеграма Банку Росії від 18.06.2007 № 1839 У
29 січня 2007 - 18 червня 2007 р 10,5 Телеграма Банку Росії від 26.01.2007 № 1788-У
23 жовтня 2006 року - 28 січня 2007 р 11 Телеграма Банку Росії від 20.10.2006 № 1734-У
26 червня 2006 року - 22 жовтня 2006 р 11,5 Телеграма Банку Росії від 23.06.2006 № тисячі шістсот дев'яносто шість-У
26 грудня 2005 - 25 червня 2006 р 12 Телеграма Банку Росії від 23.12.2005 № 1643-У
15 червня 2004 р - 25 січень 2005 р