Дата конвертації04.08.2017
Розмір105.52 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 105.52 Kb.

Рівень життя, його показники, фактори росту і динаміка в Республіці Білорусь

в органах з праці, зайнятості та соціального захисту їх було зареєстровано в якості безробітних більше 4 тис. осіб. Надано сприяння у працевлаштуванні 2,3 тис., В тому числі 1,1 тис. Осіб працевлаштовані в рахунок броні прийому на роботу; на професійне навчання направлено 446 інвалідів; організована трудова реабілітація 366 безробітних з числа даної категорії громадян [19, с. 41].
Одним з пріоритетних напрямків політики регулювання доходів є підтримка ветеранів, інвалідів та людей похилого віку. Триває реалізація заходів Комплексної програми щодо вдосконалення системи соціальної роботи з самотніми громадянами похилого віку. Впровадження в практику виявітельного принципу роботи з інвалідами, ветеранами, самотніми людьми похилого віку дозволило більш оперативно, комплексно і максимально ефективно надавати зазначеним категоріям громадян необхідну соціальну підтримку.

Сьогодні розширюється область соціального обслуговування - 156 територіальних центрів соціального обслуговування забезпечують надання різнобічної якісної допомоги громадянам і сім'ям, які перебувають у важкій життєвій ситуації [19, с. 47].

У проведенні політики регулювання доходів населення Республіки Білорусь були проведені зміни в грудні 2007 року. В указі Президента Республіки Білорусь від 14 грудня 2007 р №638 «Про деякі заходи державної підтримки населення» з метою посилення державної підтримки населення в зв'язку з упорядкуванням соціальних пільг визначено, що державна підтримка населення здійснюється у формі: державної адресної соціальної допомоги і безготівкових житлових субсидій для часткового відшкодування плати за користування житловими приміщеннями, що дозволить посилити адресність політики підвищення добробуту населення [15, с. 19].

В майбутньому планується розвивати ці напрямки політики підвищення рівня і якості життя.1.3.3 Показники рівня життя в Республіці Білорусь

У січні-травні 2008 р в Білорусі, як і в більшості країн Співдружності, відзначені досить високі темпи економічного зростання, хоча в ряді країн вони були нижче, ніж в аналогічному періоді 2007 р

ВВП в Білорусі в січні-травні 2008 р збільшився на 10,4% (в середньому по країнах СНД - на 8%), виробництво промислової продукції - на 13,3 (на 7), роздрібний товарообіг - на 19.6 (на 17) , інвестиції в основний капітал - на 22.5% (на 18%).

У січні-травні 2008 р зростання цін виробників промислової продукції в Білорусі був одним з найнижчих серед країн СНД - 110,3%. Індекс споживчих цін в Білорусі в травні 2008 р склав 106,6% до грудня 2007 р, при цьому він був вище, ніж в Казахстані та Грузії, і нижче в порівнянні з іншими країнами СНД [2, с. 11].

У поточному році зберігається тенденція високих темпів зростання грошових доходів населення: за п'ять місяців 2008 р вони збільшилися в порівнянні з відповідним періодом 2007 року на 27% і склали 27,9 трлн. руб., а реальні грошові доходи зросли на 11,5%. За прогнозом на 2008 рік, зростання реальних грошових доходів населення повинен скласти 109-110%. Разом з тим, за оцінкою, очікується перевиконання даного показника - зростання реальних грошових доходів населення в 2008 р досягне 112%. Середньомісячні грошові доходи на душу населення в січні-травні 2008 р склали 576,5 тис. Руб. 11,8% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року) і перевищили мінімальний споживчий бюджет в 1,8, бюджет прожиткового мінімуму - в 2,8 рази. Позитивна динаміка показників доходів населення в останні роки відображає процес відновлення рівня життя, що знизився в роки трансформаційних перетворень.

Найбільше зростання доходів населення забезпечений за рахунок підвищення оплати праці та збільшення розмірів соціальних трансфертів, частка яких в структурі грошових доходів в січні-травні 2008 р склала відповідно 58 і 21,3% [3, с. 23].

У першому півріччі 2008 р відбувалося зростання витрат населення на купівлю товарів і оплату послуг, сплату податків і добровільних внесків, збільшувалася заборгованість населення по кредитах і різко знизилася частка заощаджень населення у вкладах та цінних паперах (удвічі в порівнянні з аналогічним періодом 2007 р) . Дані тенденції обумовлені, в першу чергу, зростанням цін на товари і послуги.

Зростання грошових доходів супроводжувався зниженням рівня малозабезпеченості. Частка населення із середньодушовими розташовуються ресурсами нижче бюджету прожиткового мінімуму в I кварталі поточного року склала 7,3%, що нижче аналогічного за 2007 рік на 0,4 п.п. Разом з тим в групі найменш забезпечених громадян, як і раніше залишаються сім'ї з дітьми, жителі сільської місцевості і малих міських поселень.

З метою подальшого зростання грошових доходів населення потрібні цілеспрямовані заходи щодо створення умов для активізації трудової діяльності, в тому числі індивідуального підприємництва і самостійної зайнятості населення, легалізації доходів від прихованої економічної діяльності, зростання доходів від власності, підвищення державних гарантій у сфері оплати праці та соціального забезпечення . Номінальна нарахована середньомісячна заробітна плата працівників в Республіці Білорусь в січні-травні 2008 р збільшилася в порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 23,4% і склала 802,4 тис. Руб. У бюджетному секторі економіки темпи зростання заробітної плати були нижче і склали 114,6% по відношенню до січня-травня 2007 р аналізованому періоді номінальна заробітна плата працівників в ряді найважливіших галузей була значно нижче середньореспубліканських значень: в сільському господарстві - на 37,6 %: в соціальному забезпеченні - на 34,2; освіті - на 22: в охороні здоров'я - на 20%. У той же час в таких галузях, як банківський сектор, управління, наука, будівництво та промисловість в цілому заробітна плата перевищувала среднереспубликанский рівень.

Дещо збільшилася міжгалузева диференціація в оплаті праці працівників. Так, за січень-травень 2008 р вона склала 3,4 рази між нафтопереробною промисловістю (1633,3 тис. Руб.) І сільське господарство (484,1 тис. Руб.). Серед регіонів найнижчий рівень номінальної середньомісячної заробітної плати відзначено в Брестській області (699 тис. Руб.), Найбільш високий - в Мінську (1075,4 тис. Руб.). Міжрегіональна диференціація склала 1,5 рази.

Зросла купівельна спроможність заробітної плати: 254,9% мінімального споживчого бюджету в травні 2008 р Реальна заробітна плата в середньому по республіці збільшилася за січень-травень 2008 р до відповідного періоду 2007 р На 8,3%. Є всі передумови виконання прогнозного значення зростання реальної заробітної плати у 2008 році - 109,5%. [3, с. 24].

Мінімальна заробітна плачу (МЗП) в першому півріччі не змінювалася і становила сьогодні 208,8 тис. Руб. Тарифна ставка першого розряду з 1 квітня 2008 р встановлена ​​в розмірі 73 тис. Руб. [3, c. 25].

Державне регулювання МЗП потребує впорядкування чинного законодавства з метою надання їй статусу мінімальної соціальної гарантії відповідно до конвенціями МОП-забезпечення поетапного зближення до 2010 р МЗП і МПБ: встановлення в Генеральній угоді співвідношення МЗП із середньою заробітною платою; перегляду ряду методологічних підходів до формування структури МПБ.

Назріла необхідність науково обґрунтувати критерії встановлення величини тарифної ставки першого розряду, що дозволить реалізувати і стимулюючу функції працездатного працівника, економічно обгрунтувати міжрозрядні співвідношення ETC з метою досягнення матеріальної зацікавленості працівника в результатах своєї праці: розробити заходи щодо систематизації компенсаційних виплат до тарифної заробітної плати, індивідуалізації доплат і надбавок стимулюючого характеру. У той же час повинна посилюватися роль колективно-договірного регулювання для ефективного і збалансованого розвитку трудових відносин.

Однією з головних завдань в галузі пенсійного забезпечення є послідовне підвищення розмірів пенсій з урахуванням зростання середньої заробітної плати в республіці і зміни бюджету прожиткового мінімуму. У першому півріччі 2008 р за рішеннями Глави держави трудові пенсії підвищувалися двічі (з 1 лютого і з 1 травня). З початку року пенсії в середньому збільшилися на 6.4%.

Забезпечено виконання прогнозних показників пенсійного забезпечення. Середньомісячний розмір пенсії за віком у січні-червні 2008 р збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 24,2% і склав в червні 366,9 тис. Руб., Мінімальної пенсії за віком відповідно на 21,1% і 206.2 тис . руб. Реальна пенсія за віком збільшилася на 8,7%.

У цьому році прийнято ряд рішень, спрямованих на зміцнення матеріального забезпечення пенсіонерів. На підставі Декрету Президента Республіки Білорусь від 13 червня 2008 р №12 «Про встановлення розмірів соціальних пенсій» з липня збільшені соціальні пенсії. Підвищено розмір допомоги по догляду за інвалідами 1 групи і особами, які досягли 80-річного віку (постанова Ради Міністрів від 14 червня 2008 року №868). До кінця поточного року з метою виконання заданих прогнозних показників передбачається ще один перерахунок трудових пенсій.

У республіці триває робота щодо посилення державної підтримки сімей з дітьми. З 1 січня 2008 р допомогу по догляду за дитиною віком до трьох років виплачується в розмірі 80% бюджету прожиткового мінімуму. Його величина регулярно переглядається у зв'язку зі зміною бюджету прожиткового мінімуму. У січні-червні 2008 р в порівнянні з тим же періодом 2007 р середньомісячний розмір допомоги на дітей у віці до трьох років збільшився на 42.7% (прогноз - 38,5%) і склав в нюне 167,7 тис. Руб. на дітей старше трьох років на 16% (прогноз - 12,5%) і склав 62.9 тис. руб. [3, c. 26].

В результаті перетворень, здійснюваних в рамках прийнятого в 2007 р закону «Про державні соціальні пільги, права та гарантії для окремих категорій громадян», в республіці відбулося фактичне перерозподіл соціальних трансфертів на користь малозабезпечених. Істотне підвищення критерію потребу, скасування категоріального принципу сприяли тому, що кількість одержувачів адресної допомоги в нервом півріччі 2008 р більш ніж в 3 рази перевищило їх кількість в 2007 р в січні-червні 2008 р соціальну допомогу отримали 190,9 тис. Чол . на суму 31.6 млрд. руб.). Збільшилися розміри одноразової і щомісячної адресної допомоги. Серед одержувачів адресної соціальної допомоги зросла кількість сімей з дітьми-інвалідами, повних сімей з дітьми у віці до трьох років, одиноких громадян. Це саме ті категорії населення, які традицією є такими, що потребують.

Триває робота по реалізації заходів цільових державних соціальних програм, спрямованих на підвищення якості життя літніх людей, ветеранів, інвалідів. Удосконалюється система соціального обслуговування населення. Розвивається структура і зміцнюється матеріально-технічна база центрів соціального обслуговування населення, удосконалюються і впроваджуються нові технології і форми соціальної роботи, розширюється пропозиція соціальних послуг [3, c. 27].

Таким чином, необхідність підвищення рівня і якості життя полягає в тому, що будь-яке суспільство складається не тільки з категорії працюючих людей, в ньому завжди є особи, вже не працюють (пенсіонери, інваліди і так далі) і ще не працюють (діти, школярі, студенти), інваліди, які потребують піклування з боку сім'ї, держави, крім того, держава повинна підтримувати існування безробітних. Шляхи підвищення рівня і якості життя в Республіці Білорусь включають: створення умов працездатним громадянам заробляти кошти для задоволення своїх потреб, забезпечення раціональної зайнятості населення, підвищення доходів і заробітної плати, зниження малозабезпеченості. Державна політика підвищення рівня і якості життя населення Республіки Білорусь проявляється в різноманітних формах: допомоги по безробіттю; пенсії; допомоги на випадок хвороби, інвалідності; житлові посібники; посібники на отримання освіти; медична допомога; гарантування державою мінімального рівня доходів. У поточному році зберігається тенденція високих темпів зростання грошових доходів населення, причому найбільше зростання доходів населення забезпечений за рахунок підвищення оплати праці та збільшення розмірів соціальних трансфертів. Зростання грошових доходів супроводжувався зниженням рівня малозабезпеченості. Зросла купівельна спроможність заробітної плати. Забезпечено виконання прогнозних показників пенсійного забезпечення. Тривають роботи з надання допомоги та державної підтримки, відбулося фактичне перерозподіл соціальних трансфертів на користь малозабезпечених. Збільшилися розміри одноразової і щомісячної адресної допомоги. Серед одержувачів адресної соціальної допомоги зросла кількість сімей з дітьми-інвалідами, повних сімей з дітьми у віці до трьох років, одиноких громадян.2 Основні поняття і показники макроекономіки (система національних рахунків)

2.1 Формування системи національних рахунків

Національний рахунок 1. Виробництво товарів і послуг (млрд. Руб. / Рік)

Дебет

кредит

Матеріальні витрати, пов'язані з придбанням товарів і послуг в країні (5210)

МОЗ

ВР

Реалізація товарів і послуг в країні (8775)

Витрати на імпорт (матеріальні витрати, пов'язані з придбанням товарів і послуг за межами країни) (2010)

І

Е

Експорт товарів і послуг (980)

Додана вартість, створена в бізнесі (3460)

ДС

З

Зміна запасів товарно-матеріальних цінностей в бізнесі (925)

(10680)

=

=

(10680)

Національний рахунок 2. Освіта чистого національного доходу (млрд. Руб. / Рік)

Дебет

кредит

Амортизація (витрати на покриття зносу основних фондів) (810)

А

ДС

Додана вартість, створена в бізнесі (3460)

Чистий національний дохід (2650)

ЧНД

(3460)

=

=

(3460)

Національний рахунок 3. Розподіл національного доходу (млрд. Руб. / Рік)

Дебет

кредит

Заробітна плата, нарахована при виробництві і розподілі товарів і послуг (1210)

ЗП

ЧНД

Чистий національний дохід (2650)

Дохід від підприємництва (частина прибутку) і майна (560)

Д

Нерозподілений прибуток бізнесу (880)

НП

(2650)

=

=

(2650)

Національний рахунок 4. Перерозподіл чистого національного доходу (млрд. Руб. / Рік)

Дебет

кредит

Прямі податки (на доходи і прибуток) (490)

ПН

ЧНД

Чистий національний дохід (2650)

Відрахування на соціальне страхування (490)

СС

СВ

Соціальні виплати домогосподарствам (290)

Прибутковий податок і інші відрахування (80)

ПІД

Непрямі податки (350)

КН

СУБ

Субсидії бізнесу (420)

Наявний особистий дохід

(1950)

РЛД

(3360)

=

=

(3360)

Національний рахунок 5. Використання наявного особистого доходу (млрд. Руб. / Рік)

Дебет

кредит

Споживання (1210)

П

РЛД

Наявний доход (1950)

Заощадження (740)

З

(1950)

=

=

(1950)

Національний рахунок 6. Зміна майна (млрд. Руб. / Рік)

Дебет

кредит

Вкладення в реальний капітал (1210)

ВК

З

Заощадження (740)

А

Амортизація (810)

Фінансове сальдо (340)

ФС

(1550)

=

=

(1550)

Національний рахунок 7. Кредитування та фінансування (млрд. Руб. / Рік)

Дебет

кредит

Зміна обсягу кредитування (130)

ІК

ФС

Фінансове сальдо (340)

З

Зміна обсягу заборгованості (-210)

статистична похибка

(0)

СП

(130)

=

=

(130)


2.2 Аналіз впливу обсягу реалізації товарів і послуг в країні на національний дохід

;

=>

На прикладі, коли%? РТУ = 10%:

; ;

.

Таблиця 2.1 - Вплив реалізації товарів і послуг в країні на національний дохід

Процентне зміна величини реалізації товарів і послуг в країні,%? РТУ

Величина реалізації товарів і послуг в країні, РТУ

Величина національного доходу, НД

Процентне зміна величини національного доходу,%? НД

1

2

3

4

0

8775

2650

0

5

9214

3089

17

10

9653

3528

33

15

10091

3966

50

20

10530

4405

66

НД = f (РТУ) = + (РТУ -) = 2650+ (РТУ-8775)

НД = РТУ-6125

%? НД = f (%? РТУ) = 3.3 *%? РТУ


2.3 Аналіз впливу прямих податків на наявний дохід і заощадження в країні

; ;

;

; ;

На прикладі, коли%? Т = 10%:

;;

;

; ;

Таблиця 2.2 - Вплив прямих податків на наявний дохід і заощадження в економіці

Процентне зміна величини прямих податків,%? T

Величина прямих податків, Т

Величина наявного доходу, РД

Процентне зміна величини наявного доходу,%? РД

Величина заощаджень, S

Процентне зміна величини заощаджень,%? S

0

490

1950

0

740

0

5

514.5

1925.5

-1.3

715.5

-3.3

10

539

1901

-2.5

691

-6.6

15

563.5

1876.5

-3.8

666.5

-9.9

20

588

1852

-5

642

-13.2

1) РД = f (Т) = - (Т -) = 1950 - (Т-490) = 2440-Т

2)%? РД = f (%? Т) = -1.3 / 5 *%? РД = -0.26 *%? РД

3) S = f (Т) = - (Т) = 740 - (Т-490) = 1230-Т

4)%? S = f (%? Т) = - 3.3 / 5 *%? Т = -0.66 *%? Т
3. Аналіз і прогноз змін в економіці з використанням моделі AD / AS

3.1 Розрахунок основних макропоказників при збільшенні сукупного попитуМалюнок 3.1 - Графік сукупного попиту і початкового сукупної пропозиції

,

якщо то

,;

якщо то , ,

;

;

На прикладі 2-ої періоду:

P = 153, Y = 400 * 1 + 1070-5.3 * 153 = 659.1

На прикладі 5-ого періоду:

P = (400 * 4 + 1070 - (-157)) / (9 + 5.3) = 197.7

Y = 1070-5.3 * 197.7 + 400 * 4 = 1622.2

На прикладі 9-ого періоду:

P = (400 * 8 + 1070 - (-157)) / (9 + 5.3) = 309.6, Y = 3459.1

% = (3459.1-3059.1) * 100% / 3459.1 = 11.6

Таблиця 3.1 - Динаміка показників національної економіки

Період (місяць)

Зміна величини сукупного попиту

Рівноважний рівень цін, P

Рівноважний обсяг національного виробництва Y, млрд. Руб.

млрд. руб.

% Приросту до попереднього періоду

1

0.0

0.0

153

259.1

2

400

60.1

153

659.1

3

400

37.8

141.7

1059.1

4

400

27.4

169.7

1459.1

5

163.1

10.0

197.7

1622.2

6

636.9

28.2

235.3

2259.1

7

400

15.0

264.5

2659.1

8

400

13.0

293.7

3059.1

9

400

11.6

309.6

3459.1

10

400

10.3

412.3

3859.1

а) На кейнсианском відрізку сукупної пропозиції AS рівень цін не змінюється, а на проміжному і класичному відрізках рівень цін збільшується.

б) Т. к. на кожному відрізку сукупної пропозиції AS величина сукупного попиту змінюється на певну величину, а рівноважний обсяг національного виробництва зростає отже відсоток приросту сукупного попиту зменшується.


3.2 Прогноз основних макропоказників при зростанні сукупної пропозиціїРисунок 3.2 - Графік сукупного попиту і кінцевого сукупного пропозиції

Початковий рівноважний рівень цін і початковий рівноважний обсяг національного виробництва відповідно рівні рівноважного рівня цін і рівноважного обсягу національного виробництва в таблиці 5.1

Кінцевий рівноважний рівень цін і кінцевий рівноважний обсяг національного виробництва вважаються також як рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва в таблиці 2.1, але на основі кінцевого сукупного пропозиції.

;

.

Таблиця 3.2 - Вплив зміни сукупної пропозиції на параметри національної економіки

Період (місяць)

Рівень цін

Обсяг національного виробництва

початковий

кінцевий

дефляція,%

початковий, млрд. руб.

кінцевий, млрд. руб.

приріст,%

1

153

135

11.8

259.1

358.1

38.2

2

153

135

11.8

659.1

759.2

15.2

3

141.7

135

4.7

1059.1

1158.0

9.3

4

169.7

164.6

3.0

1459.1

1489.0

2.0

5

197.7

192.5

2.6

1622.2

1652.2

1.8

6

235.3

230.1

2.2

2259.1

2289.3

1.3

7

264.5

258.9

2.1

2659.1

2689.2

1.1

8

293.7

288.2

1.9

3059.1

3089.3

1.0

9

309.6

291.4

5.9

3459.1

3559.1

2.9

10

412.3

394,2

4.4

3859.1

3959.1

2.6

На кейнсианском відрізку сукупної пропозиції AS дефляція не виникла, т. К. Рівень цін не змінився; на проміжному і класичному відрізках виникла дефляція через зміну параметрів сукупної пропозиції в економіці.

На кейнсианском відрізку сукупної пропозиції AS приріст не виник, т. К. Рівень цін не змінився; на проміжному і класичному відрізках виник приріст через зміну параметрів сукупної пропозиції в економіці.
4. Аналіз і прогноз зміни в економіці з використанням моделі Кейнса

4.1 Механізм формування рівноважної величини національного доходу в моделі Кейнса

,;

;

.

Рівноважний національний дохід Y визначається виходячи з балансового рівняння

E = Y

a + b · (YT) + I + G = Y

;

На прикладі розрахунку рівноважного національного доходу:

;

;

T = 1280.5 + 210 + 180 = 1670.5;

YE = 1670.5-1670.5 = 0

Таблиця 4.1 - Формування рівноважної величини національного доходу в базовому періоді

Національний дохід, Y, млрд. Руб.

Споживчі витрати, C, млрд. Руб.

Інвестиційні витрати, I, млрд. Руб.

Державні витрати, G, млрд. Руб.

Разом сукупні витрати, E = C + I + G, млрд. Руб.

Дефіцит (надлишок),

YE, млрд. Руб.

0

-39.2

210

180

350.8

-350.8

300

197.8

210

180

587.8

-287.8

600

434.8

210

180

824.8

-224.8

900

671.8

210

180

1061.8

-161.8

1200

908.8

210

180

1298.8

-98.8

1670.5

1280.5

210

180

1670.5

0

1500

1145.8

210

180

1535.8

-35.8

1800

1382.8

210

180

1772.8

27.2

2100

1619.8

210

180

2009.8

90.2

2400

1856.8

210

180

2246.8

153.2

2700

2093.8

210

180

2483.8

216.2

Малюнок 4.1 - Хрест Кейнса в базовому періоді

E = C + I + G; C = a + b * (YT);

E = 108 + 0.79 (Y-180) + 180 + 210 = 355.8 + 0.79 * Y;

Y-355.8-0.79 * Y = -0.05Y

0.26Y = 355.8

Y = 1368.5

; E = C + I + G; C = a + b * (YT);

E = 108 + 0.79 (Y-180) + 180 + 210 = 355.8 + 0.7 * Y;

Y-355.8-0.79 * Y = 0.05Y

0.16Y = 355.8

Y = 2223.75

Y = EY = a + b * (YT) + I + G,

Y = 1 / (1-0.79) * (108-0.79 * 180 + 210 + 180) = 1694.3

C = 108 + 0.79 (1694.3-180) = 1304.3

C = 997 * 1.1 = 1096.7

1096.7 = 108 + b (1694.3-180)

b = 0.65


4.2 Прогноз показників національної економіки при зміні інвестиційних витрат

;

;

;

Перевірка

На прикладі 2-ої періоду:

;

;

;

Таблиця 4.2 - Прогноз показників національної економіки при зміні інвестиційних витрат

Період (місяць)

Спожи-тельские витрати, C, млрд. Руб.

Інвести-ційних витрати, I, млрд. Руб.

Государст-ються витрати, G, млрд. Руб.

Разом сукупні витрати, E = C + I + G, млрд. Руб.

Націо-нальний дохід, Y, млрд. Руб.

1

1568.6

280.0

180

2028.6

2028.6

2

1726.0

322.0

180

2228.0

2228.0

3

1908.1

370.3

180

2458.6

2458.6

4

2117.6

426.0

180

2723.8

2723.8

5

2358.4

490.0

180

3028.6

3028.6

Малюнок 4.2 - Хрест Кейнса при зміні інвестиційних витрат.

; ; ;

;

;

;

; I = 0.21Y-162

;

;

;

З ^> Y ^> I ^


4.3 Прогноз показників національної економіки при зміні державних витрат

;

;

;

Перевірка

На прикладі 2-ої періоду:

;

;

;

Таблиця 4.3 - Прогноз показників національної економіки при зміні державних витрат

Період (місяць)

Споживчі витрати, C, млрд. Руб.

Інвестиційні витрати, I, млрд. Руб.

Державні витрати, G, млрд. Руб.

Разом сукупні витрати, E = C + I + G, млрд. Руб.

Національний дохід, Y, млрд. Руб.

1

1568.6

280

180

2028.6

2028.6

2

1944.8

280

234

2504.8

2504.8

3

2207.9

280

304

2838.1

2838.1

4

2554.0

280

396

3276.2

3276.2

5

2998.0

280

514

3838.1

3838.1

Малюнок 4.3 - Хрест Кейнса при зміні державних витрат

,;

; ;

Мультиплікатор державних витрат дорівнює інвестиційному мультиплікатору.
4.4 Прогноз показників національної економіки при зміні податків

;

;

;

Перевірка

На прикладі 2-ої періоду:

;

;

;

;

Перевірка

Таблиця 4.4 - Прогноз показників національної економіки при зміні податків

Період (місяць)

Т, млрд. Руб.

C, млрд. Руб.

I, млрд. Руб.

G, млрд. Руб.

E = C + I + G, млрд. Руб.

Y, млрд. Руб.

1

180

1360.7

210

180

1406.7

1765.7

2

216

1225.3

210

180

1630.3

1630.3

3

260

1059.7

210

180

1464.8

1464.8

4

311

867.9

210

180

1272.9

1272.9

5

373

634.7

210

180

1039.7

1039.7

Малюнок 4.4 - Хрест Кейнса при зміні податків

;

Податковий мультиплікатор менше інвестиційного мультиплікатора і мультиплікатора держвидатків.
4.5 Прогноз показників національної економіки при зміні державних витрат і податків в умовах збалансованого держбюджету

;

;

;

;

;

Перевірка

На прикладі 2-ої періоду:

;

;

;

;

;

Перевірка

Таблиця 4.5 - Прогноз показників національної економіки при зміні державних витрат і податків (збалансований держбюджет)
<...........

період

(місяць)

Т, млрд.

руб.

C, млрд.

руб.

I, млрд.

руб.

G, млрд.

руб.

E = C + I + G, млрд. Руб.td>

Y, млрд. Руб.

1

130

1744.4

210

130

2201.4

2201.4

2

182

1548.8

210

182

2010.8

2010.8

3

255

1274.2

210

255

1731.2

1731.2

4

306

1082.3

210

306

1539.3

1539.3

5

367

852.8

210

367

1309.8

1309.8

Малюнок 4.5 - Хрест Кейнса при зміні державних витрат і податків

Малюнок 6.6 - Механізм роботи збалансованого держбюджету на хресті Кейнса


5. Модель IS / LM в економіці

5.1 Формування параметрів рівноваги на товарному ринку (функція IS)

I = c - d * r,

;

S = S P + S G; SP = Y - T - C; SG = T - G.

S = YT-C + TG = YCG;

Правильність розрахунків в таблиці контролюється виконанням рівностей:

E = Y;

I = S.

На прикладі 2-ої періоду:

;

;

;

;

S = 2723-180-2117 = 426

Таблиця 5.1 - Формування параметрів рівноваги на товарному ринку (функція IS)

Процентна ставка r

Споживчі витрати З, млрд. Руб.

Інвестиційні витрати I, млрд. Руб.

Державні витрати G, млрд. Руб.

Сукупні витрати E, млрд. Руб.

Національний дохід Y, млрд. Руб.

Заощадження S, млрд. Руб.

2

2237

458

180

2875

2875

458

4

2117

426

180

2723

2723

426

6

1996

394

180

2570

2570

394

8

1876

362

180

2418

2418

362

10

+1756

330

180

2266

2266

330

12

1635

298

180

2113

2113

298

14

1525

266

180

1961

1961

266

16

1 395

234

180

1809

1809

234

18

1274

202

180

1656

1656

202

20

1 154

170

180

1504

1504

170

Малюнок 5.1. - Формування функції IS

Вище лінії IS:

1) Y = 2500; r = 15

E = 108 + 0.79 (2500-180) + 490-16 * 15 + + 180 = 2371

YE = 2500-2371 = 129 - надлишок

2) Y = 2700; r = 10

E = 108 + 0.79 (2700-180) + 490-16 * 10 + + 180 = 2609

YE = 2700-2609 = 91 - надлишок

3) Y = 2200; r = 20

E = 108 + 0.79 (2200-180) + 490-16 * 20 + + 180 = 2054

YE = 2200-2054 = 146 - надлишок

4) Y = 2500; r = 10

E = 108 + 0.79 (2500-180) + 490-16 * 10 + + 180 = 2451

YE = 2500-2451 = 49 - надлишок

Нижче лінії IS:

1) Y = 2500; r = 5

E = 108 + 0.79 (2500-180) + 490-16 * 5 + + 180 = 2531

YE = 2500-2531 = -31 - дефіцит

2) Y = 2000; r = 10

E = 108 + 0.79 (2000-180) + 490-16 * 10 + + 180 = 2051

YE = 2000-2051 = -51 - дефіцит

3) Y = 2100; r = 10

E = 108 + 0.79 (2100-180) + 490-16 * 10 + 180 = 2135

YE = 2100-2135 = -35 - дефіцит

4) Y = 2700; r = 2

E = 108 + 0.79 (2700-180) + 490-16 * 2 + + 180 = 2737

YE = 2700-2737 = -37 - дефіцит

1) Y = E

Y = (108-0.79 * 180 + 490-16 * r + 180) /0.21= (636-16 * r) /0.21

r = 5% Y = 2648

r = 7% Y = 2495

r = 12% Y = 2114

r = 17% Y = 1 733

2)% надлишку (дефіциту) = (YE) / Y * 100

а)

;

0.28Y = 636-16 * r; Y = (636-16 * r) /0.28

r = 5% Y = 1 986 r = 12% Y = +1586

r = 7% Y = тисячу вісімсот сімдесят одна r = 17% Y = 1300

б);

0.35Y = 636-16 * r; Y = (636-16 * r) /0.35

r = 5% Y = +1589 r = 12% Y = 1269

r = 7% Y = 1497 r = 17% Y = 1040

в);

0.14Y = 636-16 * r; Y = (636-16 * r) /0.14;

r = 5% Y = 3971 r = 12% Y = 3171

r = 7% Y = 3743 r = 17% Y = 2600

г)

0.07Y = 636-16 * r; Y = (636-16 * r) /0.07;

r = 5% Y = 7943 r = 12% Y = 6343

r = 7% Y = 7486 r = 17% Y = 5200

Малюнок 5.1 - Формування функції IS і графіки ліній, що відповідають зазначеним дефіцитів і надлишків

1. Товарний ринок буде перебувати в рівновазі -

Y = (636-16 * r) /0.21

2. а) дефіцит 7% - Y = (636-15 * r) /0.28

б) дефіцит 14% - Y = (636-16 * r) /0.35

в) надлишок 7% - Y = (636-16 * r) /0.14;

г) надлишок 14% - Y = (636-16 * r) /0.07.

;

0.26Y = 740-16 * r; Y = (740-16 * r) /0.26

r = 12% Y = (636-16 * 12) /0.26=1708

0.16Y = 636-16 * r; Y = (636-16 * r) /0.16

r = 5%, Y = 3475


5.2 Моделювання простого грошового мультиплікатора

D 1 = H; D i = K i-1 .; MR i = D i · R .; K i = D i - MR i. ;

На прикладі 2-ої періоду:

; ; ;

Таблиця 5.2 - Моделювання грошового мультиплікатора

Банк (клієнт)

Додатковий депозитний рахунок D, млрд. Руб.

Додаткові обов'язкові резерви MR, млрд. Руб.

Додаткові надлишкові резерви До, млрд. Руб.

Накопичена грошова маса Ms, млрд. Руб.

1

10.4

1.25

9.15

10.4

2

9.15

1.1

8.05

19.55

3

8.05

0.97

7.1

27.6

4

7.1

0.85

6.3

34.7

5

6.3

0.76

5.5

41.0

6

5.5

0.66

4.8

46.5

7

4.8

0.58

4.2

51.3

8

4.2

0.5

3.7

55.5

9

3.7

0.44

3.3

59.2

10

3.3

0.4

2.9

62.5

; ;

2-R = 1.44, R = 0.56

Таблиця 5.3 - Моделювання грошового мультиплікатора

Банк (клієнт)

Додатковий депозитний рахунок D, млрд. Руб.

Додаткові обов'язкові резерви MR, млрд. Руб.

Додаткові надлишкові резерви До, млрд. Руб.

Накопичена грошова маса Ms, млрд. Руб.

1

10.4

2.5

7.9

10.4

2

7.9

1.9

6.0

18.3

3

6.0

1.44

4.56

24.3

4

4.56

1.09

3.47

28.9

5

3.47

0.83

2.64

32.37

6

2.64

0.63

2.01

35.01

7

2.01

0.48

1.53

37.02

8

1.53

0.37

0.16

38.55

9

0.16

0.04

0.12

38.71

10

0.12

0.03

0.09

38.83

Додатковий депозитний рахунок, додаткові обов'язкові і надлишкові резерви зменшуються з більшою швидкістю при збільшенні норми обов'язкових резервів, а накопичена грошова маса збільшується з меншою швидкістю.


5.3 Формування параметрів рівноваги на грошовому ринку (функція LM)

(M / P) S = M S / P,

(M / P) D = e · Y - f · r,

(M / P) D = (M / P) SНа прикладі 2-ої періоду:

Таблиця 5.4 - Формування параметрів рівноваги на грошовому ринку (функція LM)

Процентна ставка r

Величина попиту на гроші (M / P) D, млрд. Руб.

Величина пропозиції грошей (M / P) S, млрд. Руб.

Національний дохід Y, млрд. Руб.

2

507

507

744

4

507

507

964

6

507

507

1185

8

507

507

1405

10

507

507

тисячі шістсот двадцять шість

12

507

507

+1847

14

507

507

2067

16

507

507

2288

18

507

507

2509

20

507

507

2729

Малюнок 5.2 - Формування функції LM (суміщені графіки: r - (M / P), rY)

(M / P) D = e * Yf * r

(M / P) S = M S / P

Надлишок (дефіцит) = (M / P) S - (M / P) D

1) r = 20%; Y = 1500

(M / P) D = 0.97 * 1500-107 * 20 = -685

(M / P) S = 1050 /2.07=507

507 - (-685) = 1192 - надлишок

2) r = 15%; Y = 2000

(M / P) D = 0.97 * 2000-107 * 15 = 335

(M / P) S = 1050 /2.07=507

507-335 = 172 - надлишок

3) r = 5%; Y = 1000

(M / P) D = 0.97 * 1000-107 * 5 = 435

(M / P) S = 1050 /2.07=507

507-435 = 72 - надлишок

4) r = 20%; Y = 2000

(M / P) D = 0.97 * 2000-107 * 20 = -200

(M / P) S = 1050 /2.07=507

507 - (-200) = 707- надлишок

1) r = 5%; Y = 1500

(M / P) D = 0.97 * 1500-107 * 5 = 920

(M / P) S = 1050 /2.07=507

507-920 = -413 - дефіцит

2) r = 10%; Y = 2000

(M / P) D = 0.97 * 2000-107 * 10 = 870

(M / P) S = 1050 /2.07=507

507-870 = -363 - дефіцит

3) r = 15%; Y = 2500

(M / P) D = 0.97 * 2500-107 * 15 = 820

(M / P) S = 1050 /2.07=507

507-820 = - 313 - дефіцит

4) r = 10%; Y = 3000

(M / P) D = 0.97 * 3000-107 * 10 = 1840

(M / P) S = 1050 /2.07=507

507-1840 = - 1333 - дефіцит

1)

507 = 0.97 * Y-107 * r

Y = 522.7 + 110.3 * r

r = 5% Y = 1074.2; r = 12% Y = 1846.3;

r = 7% Y = 1294.8; r = 17% Y = 2397.8

2)

а)

507-0.97 * Y + 107 * r = - 35.49

Y = (542.49 + 107 * r) /0.97=559.27+110.3*r;

r = 5% Y = 1111; r = 12% Y = 1883;

r = 7% Y = 1331; r = 17% Y = 2434.

б);

507-0.97 * Y + 107 * r = - 70.98;

Y = (577.98 + 107 * r) /0.97=595.86+110.3*r;

r = 5% Y = 1147; r = 12% Y = 1919;

r = 7% Y = 1367; r = 17% Y = 2470.

в)

507-0.97 * Y + 107 * r = 35.49

Y = (471.51 + 107 * r) /0.97=486+110.3*r;

r = 5% Y = 1038; r = 12% Y = 1810;

r = 7% Y = 1258.1; r = 17% Y = 2361.

г);

507-0.97 * Y + 107 * r = 70.98;

Y = (436.02 + 107 * r) /0.97=449.5+110.3*r;

r = 5% Y = 1001; r = 12% Y = 1773;

r = 7% Y = тисячу двісті двадцять дві; r = 17% Y = 2325

3) Грошовий ринок знаходитися в рівновазі (працює без дефіциту і надлишку).

Y = 522.7 + 110.3 * r

а) дефіцит 7% - Y = 559.27 + 110.3 * r;

б) дефіцит 14% - Y = 695.86 + 110.3 * r;

в) надлишок 7% - Y = 486 + 110.3 * r;

г) надлишок 14% - Y = 449.5 + 110.3 * r;

Малюнок 5.3 - Формування функції LM і графіки ліній, що відповідають зазначеним дефіцитів і надлишків

507-0.97 * Y + 107 * r = - 25.35

Y = (532.35 + 107 * r) /0.97=548.8+110.3*r;

r = 12% Y = 1872

;

507-0.97 * Y + 107 * r = 25.35

Y = (481.65 + 107 * r) /0.97=496.5+110.3*r;

r = 5% Y = 1048; r = 12% Y = 1820;

r = 7% Y = 1 269; r = 17% Y = 2372.


5.4 Формування параметрів спільного рівноваги на грошовому і товарному ринках (модель IS / LM)

Y IS = Y (графа 6 таблиці 7.1);

Y LM = Y (графа 4 таблиці 7.4).

Таблиця 5.5 - Формування параметрів спільного рівноваги на грошовому і товарному ринках

Процентна ставка r

Національний дохід, що забезпечує рівновагу на товарному ринку Y IS, млрд. Руб.

Національний дохід, що забезпечує рівновагу на грошовому ринкеY LM, млрд. Руб.

2

2875

804

4

2723

1035

6

2570

одна тисяча двісті шістьдесят шість

8

2418

1497

10

2266

+1728

12

2113

1959

14

1961

2190

16

1809

+2421

18

1656

2652

20

1504

2883

Малюнок 5.4 - Суміщений графік IS / LM для базового періоду

C = a + b · (YT)

I = cd · r

E = C + I + G

Надлишок (дефіцит) = YE

(M / P) D = e · Yf · r

(M / P) S = M S / P

Надлишок (дефіцит) (M / P) S - (M / P) D

E = 108 + 0.79 (Y-180) + 490-16 * r + 180 = 455.8 + 0.79 * Y-16 * r

(M / P) D = 0.97 * Y-107 * r

(M / P) S = 1050 / 2.07 = 507

а) товарний і грошовий надлишок

1. r = 15% Y = 1500

E = 455.8 + 0.79 * 1500-16 * 15 = 1400.8

YE = 1500-1387 = 113 - товарний надлишок

(M / P) D = 0.97 * 1500-107 * 15 = -150

(M / P) S - (M / P) D = 507 - (-150) = 657 - грошовий надлишок

2. r = 15% Y = 2000

E = 455.8 + 0.79 * 2000-16 * 15 = 1795.8

YE = 2000-1795.8 = 204.2 - товарний надлишок

(M / P) D = 0.97 * 2000-107 * 15 = 335

(M / P) S - (M / P) D = 507-335 = 172 - грошовий надлишок

3. r = 20% Y = 1000

E = 455.8 + 0.79 * 1000-16 * 20 = 925.8

YE = 1000-925.8 = 74.2 - товарний надлишок

(M / P) D = 0.97 * 1000-107 * 20 = -1170

(M / P) S - (M / P) D = 507 - (-1170) = 1677 - грошовий надлишок

4. r = 20% Y = 2000

E = 455.8 + 0.79 * 2000-16 * 20 = 1715.8

YE = 2000-1715.8 = 284.2 - товарний надлишок

(M / P) D = 0.97 * 2000-107 * 20 = -200

(M / P) S - (M / P) D = 507 - (-200) = 607 - грошовий надлишок

б) товарний надлишок і грошовий дефіцит

1. r = 5% Y = 2000

E = 455.8 + 0.79 * 2000-16 * 5 = 1955.8

YE = 2000-1955.8 = 44.2 - товарний надлишок

(M / P) D = 0.97 * 2000-107 * 5 = 1405

(M / P) S - (M / P) D = 507-1405 = -898 - грошовий дефіцит

2. r = 10% Y = 2500

E = 455.8 + 0.79 * 2500-16 * 10 = 1380.8

YE = 2500-1380.8 = 1119.2 - товарний надлишок

(M / P) D = 0.97 * 2500-107 * 10 = 1355

(M / P) S - (M / P) D = 507-1355 = -848 - грошовий дефіцит

3. r = 5% Y = 2500

E = 562 + 0.7 * 2500-15 * 5 = 2237

YE = 2500-2237 = 263 - товарний надлишок

(M / P) D = 0.91 * 2500-105 * 5 = 1750

(M / P) S - (M / P) D = 522-1750 = -1228 - грошовий дефіцит

4. r = 10% Y = 3000

E = 455.8 + 0.79 * 3000-16 * 10 = 2665.8

YE = 3000-2665.8 = 334.2 - товарний надлишок

(M / P) D = 0.97 * 3000-107 * 10 = 1840

(M / P) S - (M / P) D = 507-1840 = -1333 - грошовий дефіцит

в) товарний і грошовий дефіцит

1. r = 2% Y = 1000

E = 455.8 + 0.79 * 1000-16 * 2 = 1213.8

YE = 1000-1213.8 = -213.8 - товарний дефіцит

(M / P) D = 0.97 * 1000-107 * 2 = 756

(M / P) S - (M / P) D = 507-756 = -249 - грошовий дефіцит

2. r = 2% Y = 1200

E = 455.8 + 0.79 * 1200-16 * 2 = 1371.8

YE = 1200-1371.8 = -171.8 - товарний дефіцит

(M / P) D = 0.97 * 1200-107 * 2 = 950

(M / P) S - (M / P) D = 507-950 = -443 - грошовий дефіцит

3. r = 4% Y = 1300

E = 455.8 + 0.79 * 1300-16 * 4 = 1418.8

YE = 1300-1418.8 = -118.8 - товарний дефіцит

(M / P) D = 0.97 * 1300-107 * 4 = 833

(M / P) S - (M / P) D = 507-833 = -326 - грошовий дефіцит

4. r = 5% Y = 1500

E = 455.8 + 0.79 * 1500-16 * 5 = 1560.8

YE = 1500-1560.8 = -60.8 - товарний дефіцит

(M / P) D = 0.97 * 1500-107 * 5 = 920

(M / P) S - (M / P) D = 507-920 = -413 - грошовий дефіцит

г) товарний дефіцит і грошовий надлишок

1. r = 5% Y = 1000

E = 455.8 + 0.79 * 1000-16 * 5 = 1165.8

YE = 1000-1165.8 = -165.8 - товарний дефіцит

(M / P) D = 0.97 * 1000-107 * 5 = 435

(M / P) S - (M / P) D = 507-435 = 72 - грошовий надлишок

2. r = 10% Y = 1200

E = 455.8 + 0.79 * 1200-16 * 10 = 1243.8

YE = 1200-1243.8 = -43.8 - товарний дефіцит

(M / P) D = 0.97 * 1200-107 * 10 = 94

(M / P) S - (M / P) D = 507-94 = 413 - грошовий надлишок

3. r = 15% Y = 1000

E = 455.8 + 0.79 * 1000-16 * 15 = 1005.8

YE = 1000-1005.8 = -5.8 - товарний дефіцит

(M / P) D = 0.97 * 1000-107 * 15 = -635

(M / P) S - (M / P) D = 507 - (-635) = 1 142 - грошовий надлишок

4. r = 5% Y = 500

E = 455.8 + 0.79 * 500-16 * 5 = 770.8

YE = 500-770.8 = -270.8 - товарний дефіцит

(M / P) D = 0.97 * 500-107 * 5 = -50

(M / P) S - (M / P) D = 507 - (-50) = 557 - грошовий надлишок

а) на товарному ринку надлишок 5% і на грошовому ринку надлишок 5%:

507-0.97 * Y + 107 * r = 26.1

0.25Y = 455.8-16 * r; Y = (480.9 + 107 * r) /0.97

Y = (455.8-16 * r) /0.25 Y = 495.8 + 110.3 * r;

Y = 1823.2-64 * r 1823.2-64 * r = 495.8 + 110.3 * r

r = 10% Y = 1183.2

б) на товарному ринку надлишок 5% і на грошовому ринку дефіцит 5%:

;

0.25Y = 455.8-16 * r; 507-0.97 * Y + 107 * r = - 26.1

Y = (455.8-16 * r) /0.25 Y = (533.1 + 107 * r) /0.97

Y = 1823.2-64 * r Y = 549.6 + 110.3 * r;

1823.2-64 * r = 549.6 + 110.3 * rr = 9% Y = 1247.2

в) на товарному ринку дефіцит 5% і на грошовому ринку дефіцит 5%:

; ;

0.35Y = 455.5-16 * r 507-0.97 * Y + 107 * r = - 26.1

Y = (455.8-16 * r) /0.35 Y = (533.3 + 107 * r) /0.97

Y = 1302.3-45.7 * r Y = 549.6 + 110.3 * r

1302.3-45.7 * r = 549.6 + 110.3 * r

r = 6% Y = 1028.1

г) на товарному ринку дефіцит 5% і на грошовому ринку надлишок 5%:

0.35Y = 455.8-16 * r 507-0.97 * Y + 107 * r = 26.1

Y = (455.8-16 * r) /0.35 Y = (480.9 + 107 * r) /0.97

Y = 1302.3-45.7 * r Y = 495.8 + 110.3 * r;

1302.3-45.7 * r = 544.95 + 110.3 * r

r = 7% Y = 982.4

Малюнок 5.5 - Суміщений графік IS / LM для базового періоду на якому показані комбінації точок і надлишку і дефіциту на товарному і грошовому ринках


6. Фіскальна і монетарна політика в закритій економіці.

6.1 Прогноз показників національної економіки при проведенні стимулюючої фіскальної політики

;

C = a + b · (YT).

r = (e * Y - MS / P) / f

I = c - d · r.

E = C + I + G.

S = S P + S G = (Y - T - C) + (T - G) = Y - C - G.

(M / P) D = e · Y - f · r.

(M / P) S = M S / P.

Правильність розрахунків в таблиці 5.1 контролюється виконанням рівностей:

E = Y;

I = S;

(M / P) D = (M / P) S.

На прикладі 2-ої періоду:

;

C = 108 + 0.79 (2152.2-180) = 1666;

;

I = 490-16 * 10.4 = 323.6

E = 234 + 1666 + 323.6 = 2223.6

S = 2223.6-1666-234 = 323,6

Таблиця 6.1 - Прогноз показників національної економіки при проведенні стимулюючої фіскальної політики

Період (місяць)

Процентна ставка r

Споживчі витрати C, млрд. Руб.

Інвестиційні витрати I, млрд. Руб.

Державні витрати G, млрд. Руб.

Сукупні витрати E, млрд. Руб.

базовий

9.3

1547

341.2

180

2001

1

10.4

1666

323.6

234

2152.2

2

11.8

1821

301.2

304

2348

3

13.6

2022

272.4

395

2603

4

16.2

2307

230.8

514

2936

5

19

2626

186

668

3367

базовий

78.6

507

507

2068.2

1

323.6

507

507

2223.6

2

526.2

507

507

2426.2

3

789.4

507

507

2689.4

4

1151.8

507

507

3051.8

5

1580

507

507

3480

Малюнок 6.1 - Стимулююча фіскальна політика на графіку IS / LM

C = a + b · (YT)

С = 108 + 0.79 (Y-180) = - 34.2 + 0.79 * Y = 1253.5

Y = 1630

(M / P) D = e · Yf · r

(M / P) S = M S / P

(M / P) S = (M / P) D

r = (e * Y - M S / P) / f

r = (0.97 * 1630-507) / 107 = 10%

I = cd * r

I = 490-16 * 9 = 346

E = C + I + G

E = Y

G = E - C - I

G = 1630-1253.5-346 = 30.5

G = 1.1 * 180 = 198

C = 108 + 0.79 (2089-180) = 1616

Таблиця 6.2 - Прогноз показників національної економіки при проведенні стимулюючої фіскальної політики

Період (місяць)

Процентна ставка r

Споживчі витрати C, млрд. Руб.

Інвестиційні витрати I, млрд. Руб.

Державні витрати G, млрд. Руб.

Сукупні витрати E, млрд. Руб.

базовий

9.3

1547

341.2

180

2001

6

5

1123

284.2

180

1520

базовий

78.6

507

507

2001

6

21.6

507

507

1520


6.2 Прогноз показників національної економіки при проведенні стримує фіскальної політики

Розрахунок проводитися аналогічно таблиці 5.1, за винятком

G = 180

Таблиця 6.3 - Прогноз показників національної економіки при проведенні стримує фіскальної політики

Період (місяць)

Процентна ставка r

Споживчі витрати C, млрд. Руб.

Інвестиційні витрати I, млрд. Руб.

Державні витрати G, млрд. Руб.

Сукупні витрати E, млрд. Руб.

базовий

9.3

1547

341.2

180

2001

1

2.7

1511

265

180

1 956

2

2.5

тисячі чотиреста тридцять чотири

245

180

1859

3

2.3

1341

220

180

1741

4

2.1

1230

190

180

1600

5

1.9

+1096

154

180

1430

базовий

78.6

507

507

2001

180

1

265

507

507

1 956

216

2

245

507

507

1859

259

3

220

507

507

1741

311

4

190

507

507

1600

373

5

154

507

507

1430

448

Малюнок 6.2 - Стримуюча фіскальна політика на графіку IS / LM

С = 108 + 0.79 (YT) = 1.1 * 1547 = 1702

Y = 1500 + T

92914-86.11 * T = 57615 + 38.41 * T

T = 283

5.2.3.

T = 1.1 * 180 = 198

C = 108 + 0.79 (1997-198) = 1529

6.3 Прогноз показників національної економіки при проведенні стимулюючої монетарної політики

;

;

;

Таблиця 6.4 - Прогноз показників національної економіки при проведенні стимулюючої монетарної політики

Період (місяць)

Процентна ставка r

Споживчі витрати C, млрд. Руб.

Інвестиційні витрати I, млрд. Руб.

Державні витрати G, млрд. Руб.

Сукупні витрати E, млрд. Руб.

базовий

14.9

1 488

251.6

180

1927

1

14.6

1504

256.4

180

+1947

2

14.3

одна тисяча п'ятсот двадцять чотири

261.2

180

тисячі дев'ятсот сімдесят два

3

14

1547

266

180

2002

4

13.7

1575

270.8

180

2037

5

13.4

1609

275.6

180

2080

Період (місяць)

Заощадження S, млрд. Руб.

Попит на гроші (M / P) D, млрд. Руб.

Пропозиція грошей (M / P) S, млрд. Руб.

Національний дохід Y, млрд. Руб.

базовий

259

507

507

1927

1

263

608

608

+1947

2

268

730

730

тисячі дев'ятсот сімдесят два

3

245

876

876

2002

4

282

тисячі п'ятьдесят-одна

тисячі п'ятьдесят-одна

2037

5

291

тисячі двісті шістьдесят два

тисячі двісті шістьдесят два

2080

Малюнок 6.3 - Стимулююча монетарна політика на графіку IS / LM

;

;

;

;

;

;

;


6.4 Прогноз показників національної економіки при проведенні стримуючої монетарної політикиРозрахунок проводитися аналогічно таблиці 5.3

Таблиця 6.4 - Прогноз показників національної економіки при проведенні стримуючої монетарної політики
...........

Період (місяць)

Процентна ставка r

Споживчі витрати C, млрд. Руб.

Інвестиційні витрати I, млрд. Руб.

Державні витрати G, млрд. Руб.

Сукупні витрати E, млрд. Руб.

1

2

3

4

5

6

базовий

14.9

1 488

251.6

180

1927

1

15.6

1471

240.4

180

1906

2

16.1

1 458

232.4

180

1 889

3

16.6

1469

224.4

180

1903

4

16.9

1456

219.6

180

1887

5

17.2

1446

214.8

180

+1874

1

7

8

9

10

базовий

259

507

507

1927

1

255

406

406

1906

2

251

324

324

1 8893

254

389

389

1903

4

251

312

312

1887

5

248

249

249

+1874

Малюнок 6.4 - Стримуюча монетарна політика на графіку IS / LM

;

;

;

;

;

;

;

;


6.5 Прогноз показників національної економіки при проведенні комбінованої економічної політики в умовах нестабільних цін

; ;

;

;

;

Період (місяць)

Процентна ставка r

Споживчі витрати C, млрд. Руб.

Інвестиційні витрати I, млрд. Руб.

Державні витрати G, млрд. Руб.

1

2

3

4

5

базовий

14.9

1 488

251.6

180

1

15.6

1471

240.4

180

2

16.1

1 458

232.4

180

3

16.6

1469

224.4

180

4

16.9

1456

219.6

180

5

17.2

1446

214.8

180

Період (місяць)

Заощадження S, млрд. Руб.

Попит на гроші (M / P) D, млрд. Руб.

Пропозиція грошей (M / P) S, млрд. Руб.

Національний дохід Y, млрд. Руб.

1

7

8

9

10

базовий

259

507

507

1927

1

255

406

406

1906

2

251

324

324

1 889

3

254

389

389

1903

4

251

312

312

1887

5

248

249

249

+1874

;

;

Малюнок 6.9 - Комбінована економічна політика на графіку IS / LM

Y = Y

P = 20928/6583 = 2.98

висновок

Інтегральною характеристикою добробуту громадян країни є рівень і якість життя населення. Рівень життя - це ступінь забезпеченості населення необхідними для життя матеріальними, духовними і соціальними благами. Якість життя як показник (категорія) добробуту характеризується ступенем задоволення потреб, відносинами до відповідних норм, звичаю і традицій.

Якщо під рівнем життя традиційно розуміється комплекс життєвих стандартів переважно матеріального характеру, то якість життя характеризується ступенем досягнення вищих цінностей людського буття, як в особистісному, так і в соціальному аспектах.

У найширшому розумінні поняття якості життя населення включає чотири блоки характеристик: якість населення, рівень життя населення, соціальна безпека, якість навколишнього середовища.

Розглядаючи рівень і якість життя, економісти приділяють особливу увагу проблемі бідності. Бідність - стан постійної відсутності необхідних ресурсів для забезпечення задовільного способу життя, прийнятного в даному конкретному випадку. Існування проблеми бідності пов'язано з тим, що грошові доходи розподіляються між людьми нерівномірно, що характерно для всіх країн світу.

Показники рівня життя багатопланові. Широко використовуються для характеристики рівня життя такі узагальнені показники, як валовий національний продукт (валовий внутрішній продукт, або національний доход) на душу населення. Аналіз численних показників рівня життя показує, що найхарактернішою ознакою і найбільш доступною для населення характеристикою рівня життя є доходи: номінальні, наявні, реальні, особисті, сімейні. Розраховуються коефіцієнти глибини і гостроти бідності, визначається межа бідності, прожитковий мінімум, споживчий кошик, споживчий бюджет сім'ї. Проводиться оцінка рівня інфляції.

В даний час в офіційній статистиці в якості основного індикатора інфляції застосовується індекс споживчих цін. Крім індексу споживчих цін також розраховують дефлятор ВНП. Для отримання зведеної характеристики рівня життя населення в ООН розроблений ряд показників, найважливішим з яких є індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП). У Республіці Білорусь показниками рівня життя населення є: грошові доходи населення, реальні розташовувані грошові доходи населення, грошові доходи на душу населення, середньомісячну нараховану заробітну плату одного працівника, реальну нараховану заробітну плату, середній розмір призначеної місячної пенсії, реальний розмір призначеної місячної пенсії.

Необхідність підвищення рівня і якості життя полягає в тому, що будь-яке суспільство складається не тільки з категорії працюючих людей, в ньому завжди є особи, вже не працюють (пенсіонери, інваліди і так далі) і ще не працюють (діти, школярі, студенти), інваліди, які потребують піклування з боку сім'ї, держави, крім того, держава повинна підтримувати існування безробітних.

Шляхи підвищення рівня і якості життя в Республіці Білорусь включають: створення умов працездатним громадянам заробляти кошти для задоволення своїх потреб, забезпечення раціональної зайнятості населення, підвищення доходів і заробітної плати, зниження малозабезпеченості. Державна політика підвищення рівня і якості життя населення Республіки Білорусь проявляється в різноманітних формах: допомоги по безробіттю; пенсії; допомоги на випадок хвороби, інвалідності; житлові посібники; посібники на отримання освіти; медична допомога; гарантування державою мінімального рівня доходів.

У поточному році зберігається тенденція високих темпів зростання грошових доходів населення, причому найбільше зростання доходів населення забезпечений за рахунок підвищення оплати праці та збільшення розмірів соціальних трансфертів. Зростання грошових доходів супроводжувався зниженням рівня малозабезпеченості. Зросла купівельна спроможність заробітної плати. Забезпечено виконання прогнозних показників пенсійного забезпечення. Тривають роботи з надання допомоги та державної підтримки, відбулося фактичне перерозподіл соціальних трансфертів на користь малозабезпечених. Збільшилися розміри одноразової і щомісячної адресної допомоги. Серед одержувачів адресної соціальної допомоги зросла кількість сімей з дітьми-інвалідами, повних сімей з дітьми у віці до трьох років, одиноких громадян.

Список використаних джерел

1. Базилев Н.І., Базильова М.Н. Економічна теорія: Навчальний посібник / Н.І. Базилев, М.Н. Базильова. Мн .: Книжковий Будинок, 2005. 320 с.

2. Динаміка найважливіших макроекономічних показників в порівнянні з країнами СНД // Економічний бюлетень. 2008. №8. С. 9-13.

3. Доходи населення та оплата праці, соціальний захист населення // Економічний бюлетень. 2008. №8. С. 23 - 27.

4. Зайченко Н.П., Полоник С.С., Богданович А.В., Олександрович Я.М. Основні положення національної стратегії сталого соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь за період до 2020 року // Білоруський економічний журнал. 2004. №3. С. 4-19.

5. Зайченко Н. Економіці - конкурентоспроможність, людині - добробут // Економіка Білорусі: підсумки, тенденції, прогнози. 2006. №2 (7). С. 6 - 16.

6. Кайко Т.К. Соціальний працівник - це звучить гордо // Охорона праці та соціальний захист. 2006. №2. С. 79.

7. Козирєв В.М. Основи сучасної економіки: Підручник. М .: Фінанси і статистика, 1998. 368 с.

8. Курс економічної теорії: Конспект лекцій / Є. М. Анціповіч, А.В. Бондар та інші; За заг. ред. Е.І. Лобкович. Мн. ТОВ «Місанта», 1997. 336 с.

9. Макконнелл К., Бурш С. Економікс: Принципи, проблеми і політика У 2 т .: Пер. з англ. - М .: Республіка, 1995, - 400 с.

10. Макроекономіка: Учеб. посібник / М.І. Плотницкий, Е.І. Лобкович, М.Г. Муталімов і ін .; Під ред. М.І. Плотницкого. М.: Нове знання, 2002. 462 с.

11. Макроекономіка: соціально-орієнтований підхід / Е.А. Лутоухіна [и др.]; під ред. Е.А. Лутоухіной. Мн .: ІОЦ Мінфіну, 2005 р 400 с.

12. Макроекономіка: Учеб. посібник / А.В. Бондар, В.А. Воробйов, Л.Н. Новікова та ін. Мн .: БГЕУ, 2007. 415 с.

13. Мікро- та макроекономіка: Учеб. посібник / М.І. Плотницкий, Л.В. Воробйова, М.М. Сухарева та ін .; Під ред. М.І. Плотницкого. Мн .: Книжковий Будинок; Місанта, 2004. 224 с.

14. Національна економіка Білорусі // Під. ред. В.Н. Шимова. 2-е изд., Перераб. і доп. Мн .: БГЕУ, 2006. 751 с.

15. Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2007. 21 грудня. №303. С. 19 - 26.

16. Статистика: показники і методи аналізу: довід. Посібник / М.М. Бондаренко, Н.С. Бусигіна, Л.І. Василевська та ін .; Під ред. М.М. Новикова. - Мн .: «Сучасна школа», 2005. - 628 с.

17. Огляд результатів наукової діяльності НДЕІ за 2006 р // Економічний бюлетень НДЕІ Міністерства економіки Республіки Білорусь №6 2007 С. 4 - 9.

18. Основи економічної теорії: Учеб. посібник / В.Л. Клюні, М.Л. Зеленкевич, Н.В. Черченко та ін .; Під ред. В.Л. Клюні. Мн., ІП «Екоперспектіва», 1997. 336 с.

19. Потупчик В. Фундамент стійкості // Економіка Білорусі: підсумки, тенденції, прогнози. 2008. №1. С. 40 - 47.

20. Ринок праці та грошові доходи населення // Економічний бюлетень. 2008. №2. С. 26 - 34.

21. Економічна теорія: Підручник / М.І. Базилев, А.В. Бондар, С.П. Гурко і ін .; Під ред. Н.І. Базильова, С.П. Гурко. Мн .: ІП «Екоперспектіва», 2001. 752 с.

22. Економічна теорія: Учеб. посібник / Л.М. Давиденко, А.І. Базильова, А.А. Дичковський і ін .; За заг. ред. Л.Н. Давиденко. - Мн .: Виш. шк., 2002. 366 с.

...........


Головна сторінка


    Головна сторінкаРівень життя, його показники, фактори росту і динаміка в Республіці Білорусь

Скачати 105.52 Kb.