• СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 • Дата конвертації11.08.2017
  Розмір8.15 Kb.
  Типкурсова робота

  Рівновага попиту і пропозиції. Рівноважна ціна. Надлишки і дефіцит

  попиту зниження ціни викликає настільки незначне збільшення продажів товару, що загальний торговий виторг знижується. [3]

  3.2. еластичність пропозиції

  Чи можливо застосувати поняття «еластичність» і «коефіцієнт еластичності» до пропозиції товарів? Так, застосовні.

  Поняття еластичності пропозиції товарів характеризує відносні зміни цін товарів і їх кількості, що пропонується до продажу. Інтенсивність цих змін також різна, і на практиці можуть мати місце такі ситуації:

  - еластичного пропозиції;

  - пропозиції одиничної еластичності;

  - нееластичного пропозиції.

  Цінова еластичність пропозиції виступає як пряма лінійна залежність між економічними змінними, що показують процентну зміну ціни і викликану цим ту чи іншу процентну зміну обсягу пропонованих до продажу товарів. Ці залежності обумовлюються положенням кривих еластичності пропозиції, зображених на рис. 10.

  При одиничній еластичності пропозиції 1% збільшення ціни товарів викликає 1% збільшення їхньої пропозиції для продажу на ринку. У цьому випадку має місце рівновелика зміна цін і кількості пропонованих товарів, коефіцієнт якої дорівнює одиниці.

  У випадку еластичної пропозиції, 1% збільшення ціни здатне викликати збільшення кількості пропонованих до продажу товарів, що значно перевищує 1%. Коефіцієнт еластичності тут більше одиниці.

  При еластичній пропозиції збільшення ціни не створює будь-якого впливу на збільшення кількості пропонованих до продажу товарів.

  Теоретично можна передбачити й інший крайній випадок: нескінченна еластична пропозиція, яке на графіку має вид абсолютно горизонтальної лінії. Нескінченно еластична пропозиція - це збільшення поставок товарів на ринок при вкрай незначному збільшенні цін на ці товари.

  Показники еластичності пропозиції підтверджують дуже важливу закономірність: протягом тривалого періоду часу, коли попит вже пристосувався до зрослих цін, еластичність пропозиції сприяє встановленню так званої нормальної ціни рівноваги (на відміну від цін миттєвої і короткострокової рівноваги). [3]


  ВИСНОВОК

  У своїй роботі я постаралася розкрити поняття попиту, пропозиції, рівновагу попиту і пропозиції, рівноважної ціни, надлишків і дефіциту, а також показала який вплив тих чи інших факторів надає на попит і пропозицію при ринковій економіці. Дійсно, будь-якого акту купівлі-продажу передують два феномени - «попит» і «пропозиція», величини яких визначають обсяг угод і рівень цін на ринку. А оскільки ринкова економіка є динаміка цін і обсягу угод, то домагатися їх бажаного зміни можна, регулюючи величину попиту (доходу споживачів) і величину пропозиції (прибуток виробників). У даній роботі я також виділила функції і проблеми вітчизняного ринку.

  Отже, в результаті взаємодії ринкового попиту з ринковою пропозицією встановлюється ціна рівноваги, що забезпечує максимально можливий при сформованих планах споживачів і виробників обсяг продажів на даному ринку. Тільки ринкова ціна призводить до того, що на ринку немає ні надлишку продукту, ні його нестачі. Будь-яка ціна вище рівноважної спонукає продавців виробляти більшу кількість продукту. Але ця висока ціна відбиває у споживачів бажання купити пропоновану кількість продукту. На ринку виникає надлишкова пропозиція, що перевищує попит. Надлишкова пропозиція призводить до зниження цін до рівня рівноважних. Будь-яка ціна нижче рівноважної тягне за собою виникнення браку продукту. На ринку виникає незадоволений попит, що перевищує пропозицію. А він в свою чергу веде до підвищення цін, яке триватиме доти, доки попит не стане рівним пропозицією.

  Ціни будуть рости або падати, поки продавцям і покупцям не вдасться прояснити ситуацію на ринку, тобто досягти рівня ціни, при якому обсяги попиту та пропозиції на продукт точно збігаються. При здійсненні операцій по рівноважної ціною сума надлишків споживачів і виробників досягає максимуму. Стале ринкова рівновага порушується при зміні попиту або пропозиції, і починається процес пристосування до нової рівноваги. Залежно від того, що швидше реагує на диспропорцію між обсягом попиту і обсягом пропозиції - ціна або кількість, - розрізняють механізм пристосування по Вальрасу і по Маршаллу.

  Ринкова рівновага можна розглядати лише щодо фіксованого проміжку часу. В кожний наступний момент часу ринкова рівновага може встановитися як деяке нове значення ринкової рівноважної ціни і кількості продажів товару за цією ціною, що складається протягом місяця, сезону, року, ряду років і т.д.

  У конкурентній системі рівність попиту та пропозиції приводить до рівноваги на всіх ринках. І все-таки рівноважна ціна може змінюватися (точка рівноваги зміщується в ту чи іншу сторону). Деякі впливу на ринкову рівновагу цін передбачити неможливо, вплив інших врахувати важко, оскільки вони лише переміщають точку рівноваги, не порушуючи законів попиту і пропозиції. До числа останніх впливів відноситься, наприклад, оподаткування. Через систему оподаткування та дотацій держава впливає на процес ринкового ціноутворення і значення рівноважної ціни. Введення акцизу підвищує ціну рівноваги і зменшує рівноважний кількість, а встановлення дотації на одиницю проданої продукції знижує рівноважну ціну і збільшує рівноважний обсяг продажів. Однак в тому і в іншому випадку виникають чисті втрати суспільства, так як при введенні податку скорочення сумарного надлишку споживачів і виробників перевищує суму податкових надходжень, а при введенні дотацій сума останніх перевищує приріст сумарних надлишків учасників ринкових угод.

  Новітні дослідження в області рівноваги дозволяють зробити ряд суттєвих доповнень до робіт Вальраса. Економічна теорія має справу не зі стабільним рівновагою, а з постійним його порушенням, що образно названо «рівновагу - нерівновага». З цього випливає 3 істотних виведення:

  1. Рівновага слід розглядати як абстрактний модельний ідеал. Його ніколи не було і не може бути, але з нього потрібно завжди починати дослідження.

  2. Рівновага - динамічне, оптимальне нерівновага, т. Е. Воно являє собою відхилення цін від вартості, результатів від витрат.

  3. Рівновага як нерівновагу грає руйнівну роль, примушуючи економічних агентів діяти як всупереч їхнім глибинним інтересам, так і інтересам суспільства в цілому.

  Отже, функції вільного ринку обмежені. Рішенням тих соціально-економічних проблем суспільства, в яких ринок безсилий, покладається на державу. Воно покликане не тільки контролювати сфери суспільного життя, які лежать за межами дії ринку (соціальна сфера, державне управління та правопорядок, обороноздатність країни, фундаментальні наукові дослідження і т.д.), але і стежити за роботою ринкового механізму.

  Держава при надмірному втручанні в економіку може деформувати дію ринкового механізму і позбавити виробництво стимулів до вдосконалення. [11]


  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Автономов В. С. Введення в економіку. -, 2002.

  2. Гальперін В. М., Ігнатьєв С. М., Моргунов В. І. Мікроекономіка. - СПб., 1998..

  3. Камаєв В. Д. Підручник з основ економічної теорії. - М., 1992.

  4. Курс економіки. / Под ред. Райзберга Б. А. - М. 2000.

  5. Макконнелл К., Брю С. Економікс 1 том. - М., 1992.

  6. Макконнелл К., Брю С. Економікс 2 том. - М., 1992.

  7. Мамедов О. Сучасна економіка. Загальнодоступний курс. - Ростов-на-Дону, 1996..

  8. Райзберг Б. А. Ринкова економіка. - М. тисячі дев'ятсот дев'яносто одна.

  9. Рябікина А. А., Бикова Т. В. Основи мікроекономіки. Попит і предложеніе.- СПб, 1997..

  10. Стенлейк Дж. Ф. Економікс для початківців. - М., 1994.

  11. Економічна теорія. / Под ред. Ніколаєвої І. П. - М., 2000..

  12. Шишкін А. Економічна теорія, підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - М., 1996.
  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Рівновага попиту і пропозиції. Рівноважна ціна. Надлишки і дефіцит