• ризики країни
 • Ризики банку
 • Валютні ризики
 • Ризики неплатежу;


 • Дата конвертації16.04.2017
  Розмір17.73 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 17.73 Kb.

  Ризики у зовнішньоекономічній ДІЯЛЬНОСТІ, способи їх Усунення

  10

  Ризики у зовнішньоекономічній ДІЯЛЬНОСТІ, способи їх Усунення

  З подивимось міжнародної торгівлі, ризики - Небезпека Втрата з вини Іншої Сторони або через зміну Політичної, економічної чи Іншої ситуации в стране партнера. Можливе Втрата у зовнішньоекономічній ДІЯЛЬНОСТІ может зазнати будь-хто з ее учасников - експортер, імпортер або обслуговуючий банк. Тому дуже важліво знаті всі типи різіків, Які вінікають у процесі МІЖНАРОДНОГО товарообміну, а такоже заходь, что дають змогу ЦІ ризики мінімізуваті або усуваті зовсім.

  У зовнішньоекономічній ДІЯЛЬНОСТІ розрізняють Чотири основні групи різіків:

  · Ризики країни;

  · Банківський;

  · Валютний;

  · Ризики контрагента.

  ризики країни перебуває за межами банківської системи або конкретного ділового партнера. З позіцій міжнародної торгівлі до цього ризико належати Політичні та економічні події в конкретній стране, Які могут прізвесті до Втрата во время зовнішньоторговельніх операцій. Такі події перебувають, до певної Межі, під контролем правительства цієї країни.

  Одним з глобальних чінніків у Галузі міжнародніх економічних отношений є політична стабільність у странах та регіонах, Загальний політичний клімат в мире. Політична нестійкість, неспріятліві події (Війни, революції, націоналізація, ембарго ТОЩО) ставлять під сумнів можлівість Виконання сторонами своих зобовязань за контрактом. Например, експортер НЕ может відвантажіті товари через ті, что смороду могут буті зніщені чи пошкоджені під час воєнніх Дій або при транзіті. У звязку з політічнімі подіямі імпортер НЕ матіме возможности оплатіті отриманий товар. З тих самих причин банк експортера НЕ матіме возможности рамбурсуваті кошти на банк імпортера, або банк імпортера НЕ зможу здійсніті покриття. При оцінці політічніх різіків важліво вівчіті політічну сітуацію в стране партнера и странах транзиту. Мінімізації політічніх різіків может Сприяти использование акредітівів, підтвердженіх банком стабільної країни, форфейтингових угідь, експортного страхування и гарантій.

  Разом Із Політичною сітуацією важліву роль у зовнішньоторговельній ДІЯЛЬНОСТІ відіграють економічні умови країни контрагента, Такі як наявність у неї валютних резервів, степень конвертованості валюти, Інфляція, Платіжний баланс ТОЩО. Неспріятліві економічні умови, например дія мораторію, зміни у зовнішньоекономічному законодавстві, політика протекціонізму и т. П., Могут завадіті імпортеру Виконати свои зобовязання. Експортер, у свою черга, может НЕ Виконати своєї части контрактом через обмеження або заборонено експорт. Банки в такій ситуации могут такоже буті не в змозі Виконати свои Функції. До ЗАСОБІВ банківського страхування економічних різіків можна Віднести:

  · Постійне спостереження за рейтингом стран, Який публікується в спеціалізованіх виданнях;

  · Установлення для окрема стран лімітів та їх регулярний переглядання;

  · Відкриття філій (представництв) у странах партнерів и размещения там своих представителей для Вивчення поточної ситуации на місцях.

  При торгівлі з Економічно несприятливим країнамі у мировой практике вікорістовується більш короткий срок Виконання протилежних стороною зобовязань за контрактом, чем при угідь з Економічно розвинута державами.

  Додаткові проблеми могут вінікаті у звязку з істотнімі відмінностямі в економічних структурах, юрісдікціях, діловій та банківській практике в різніх странах. Стосовно України слід зауважіті, что досі Ще не розроблено концепція захисту українського Сайти Вся, вітчізняного підприємництва. Український ринок оказался відкрітім для недоброякісної імпортної продукції, яка має нізькі екологічні характеристики.

  У странах, економіка якіх базується на ринковому засідках, продовжується процес поиска найбільш раціональних и економічних форм Здійснення зовнішньоекономічніх звязків, захисту матеріальніх інтересів субєктів цього виду ДІЯЛЬНОСТІ. Будь-яка форма товарообміну, яка супроводжується рухом копійчаних коштів, знаходится своє відображення в національному законодавстві, традіціях або загальновізнаній практике. Тім НЕ менше даже у ціх странах компаніям и установам Важко візначіті фінансовий стан, порядність и технічні возможности свого партнера, особливо за умови нового ділового партнерства, нестабільності країни контрагента, браку необхідної информации относительно партнера (его країни).

  Ризики непереказу копійчаних коштів як елемент ризики країни, повязаний з відмовою або нездатністю з економічних причин країни імпортера здійсніті платіж відповідно до домовленості чи з нездатністю країни експортера повернути Авансові Платежі. Держава может встановлюваті обмеження як на переказ коштів, так и на їх конвертацію в інші валюти. З подивимось банків подібні Розпорядження й обмеження могут прізвесті до того, что банк експортера НЕ получит Рамбурс у відповідній Валюті, а банк імпортера НЕ здійсніть переказу грошей на покриття або Авансовий платіж у Цій Валюті. При цьом Самі контрагентів здатні Виконувати свои зобовязання за контрактом. З метою страхування ризики непереказу копійчаних коштів та патенти вівчіті рейтинг країни, врахуваті існуючі Валютні обмеження и правила валютного регулювання в стране контрагента.

  Ризики банку повязаний з Втрата, Які могут вінікаті через его недостатню фінансову Надійність, неналежну організацію управління банком. На діяльність банку як Фінансової Структури впліває Ціла низка чінніків: Навколишнє політичне та економічне середовище, конкуренція, акціонери, якість персоналу, технічне обладнання ТОЩО. Окрім стійкого фінансового стану, професійність персоналу є однією з головних умов ефектівної роботи банку.

  З метою контролю за банківськімі ризики банки встановлюються нормативи та ліміті, Які годину від годині переглядаються, відстежують інформацію про фінансовий стан банків, Постійно підвіщують кваліфікацію співробітніків.

  Таким чином, оцінюючі різікованість Банківських операцій з обслуговування зовнішньої торгівлі, самперед необходимо візначіті ризики країни и ризики банку. У міжнародній практике відомі випадки, коли Надійність банку оцінюється вищє, чем Надійність країни в цілому. Прикладом может буті Південна Африка на качана 80-х років, де з політічніх причин репутація банків булу віщою, чем країни в цілому. В других випадка банківський ризики и ризики країни оцінюються примерно однаково.

  Незважаючі на ті, что банківський ризики перебуває в тісному звязку з ризико країни, банківськім спеціалістам его набагато легше оцініті, чем ризики конкретної країни. Аналіз Банківських балансів дает змогу оцініті ліквідність и Платоспроможність банку І, як наслідок, Передбачити можливе погіршення его позіцій. При оцінюванні ризики країни подібний аналіз сделать набагато важче через непередбаченість Дій окремий політічніх діячів.

  Валютний ризики є одним з найважлівішіх чінніків міжнародної торгівлі. На Валютні ризики наражаються НЕ только торговельні контрагенти, а й банки, Державні установи, ПРИВАТНІ особини, Які ма ють Валютні рахунки. Непередбачені коливання валютних курсів ведуть до прямих Втрата одних фірм та банків и прібутків - других.

  Валютні ризики - загроза Втрата у результате Зміни курсів валют во время Виконання контракту. Такі Втрата вінікають, зокрема, при змінах курсу валюти ціни відносно валюти платежу в период между підпісанням зовнішньоторговельного або кредитного контракту и здійсненням платежу за ним. У разі збігу валюти ціни и валюти платежу валютний ризики спрічінюється зміною курсу валюти контракту порівняно з національною валютою контрагентів або з падінням купівельної спроможності валют.

  Если валюта ціни и валюта платежу не збігається, експортер зазнає збитків при зніженні курсу валюти ціни відносно валюти платежу, оскількі ВІН отрімує менший грошовий еквівалент зафіксованої в контракті вартісної величини. Аналогічнім буде валютний ризики для кредитора. Навпаки, для імпортера и боржника Валютні ризики вінікають при підвіщенні курсу валюти ціни відносно валюти платежу, оскількі для ее купівлі та патенти Заплатити более национальной валюти. У разі збігу валюти ціни и валюти платежу валютний ризики експортера вінікає при девальвації валюти контракту відносно его национальной валюти. І навпаки, імпортер зазнає збитків, если відбувалася ревальвація валюти договору відносно своєї национальной валюти.

  Найбільшою мірою на Валютні ризики наражаються експортери та імпортері готових виробів, особливо машин та обладнання, оскількі подібні контракти, як правило, укладаються за умови відстрочкі платежу. Таким чином, чим більшій период между підпісанням контрактом и проведення платежів за ним, тім вища вірогідність валютних коливання и гостріша необходимость проведення захисних ЗАХОДІВ, спрямованостей на Запобігання валютного ризики.

  У міжнародній практике застосовуються три основні підході до страхування валютних різіків:

  · Однобічні Дії одного з контрагентів;

  · Взаємна домовленість учасников догоди;

  · Операции страхових компаний або банків.

  Підприємства (фірми) могут знізіті свой валютний ризики за умови правильного Вибори валюти ціни контракту, а такоже валюти платежу у разі їх незбігу. Для експортера вігідно встановлюваті Ціну контракту в «міцній» Валюті, курс якої стабільний або має тенденцію до зростання. Для імпортера Вигідна «Слабкий» валюта, курс якої Постійно девальвує.

  Другий способ страхування валютних різіків, Який вікорістовується у мировой практике, Полягає в зміні термінів платежів. ВІН назівається в перекладі з англійської «віпередження и відставання» (leads & lags). Сутність цієї тактики Полягає в маніпулюванні термінамі розрахунків: дострокова оплати товарів и услуг при очікуваному підвіщенні курсу валюти платежу або, навпаки, затримка платежу при прогнозованому падінні ее курсу. Можлівість дострокової оплати, а такоже розмір пені за несвоєчасну оплату фіксується у контрактах.

  Широкого использование среди підприємств и банків набув ще один метод валютного страхування - збалансованість копійчаних вимог и зобовязань, або приведення у відповідність валютних доходів та витрат. Цей метод часто вікорістовується підприємствами, Які укладають велику Кількість міжнародніх угідь. Укладаючі догоди, банки повінні вібіраті ту валюту, яка поможет Повністю або частково закрити відкриті Валютні позіції, Які Вже має клієнт. Це можливо при одночасному підпісанні Контрактів на експорт та імпорт у тій самій Валюті з примерно рівнімі рядками Виконання. Если ж підприємство займається одним видом ДІЯЛЬНОСТІ, то більш доцільно укладаті контракти з Використання різніх валют, курси якіх змінюються в протилежних напрямки.

  Кроме цього, страхування валютних різіків здійснюється за помощью валютних застережень. Валютні застереження - СПЕЦІАЛЬНІ умови, что включаються до контракту и передбачають переглядання суми платежу в тій самій пропорції, в Якій передбачається зміна курсу валюти платежу відносно валюти застереження. При цьом методі валюта платежу ставиться в залежність від стійкішої валюти застереження.

  У міжнародній торгівлі розрізняють Прямі, непрямі та багатовалютні застереження. Так, если ціна товару зафіксована в одній з найбільш Поширення у міжнародніх розрахунках валют, а платіж передбачення в іншій грошовій одиниці (например, у національній Валюті), то застосовується непряме Валютне застереження, тобто в контракті вказується курс перерахунку однієї валюти до Іншої на день проплати .

  У разі, коли валюта ціни и валюта платежу збігаються, а розмір суми платежу Залежить від Зміни курсу валюти розрахунків відносно Іншої стабільної валюти (валюти застереження), застосовується прямих валютних застереження (воно кож має Назву одновалютних).

  Багатовалютні застереження корігують суму копійчаного зобовязань залежних від Зміни середньоарифметичного курсу кількох валют (кошика валют). При цьом относительно валютного ризики обидвоє контрагентів перебувають у рівніх условиях. З технічної точки зору, застереження Полягає в тому, что при підпісанні контрактом фіксується співвідношення валюти ціни до валютного кошика, а на дату платежу передбачається зміна суми платежу пропорційно до Зміни цього співвідношення. Таким чином, при застосуванні багатовалютного застереження вікорістовується принцип порівняння курсу валюти ціни до валютного кошика на дату Підписання контракту и на дату платежу.

  Кількість валют у наборі валютного кошика колівається від двох и более. Однако захисні якості багатовалютного застереження залежався НЕ від кількості, а від якості набору валют. Валютні кошики розрізняються за складом валют: шкірні валюта має однаково пітому Вагу (сіметрічні кошики); Кожна валюта має різну пітому Вагу (асіметрічні кошики); валюти зафіксовані на відповідній период! застосування розрахункової одиниці як валюта застереження (стандартний кошик); валюти змінюються залежних від ринкового чінніків (кошик, что регулюється).

  Багатовалютні застереження ма ють деякі Преимущества порівняно з одновалютні. По-перше, валютний кошик як метод вимірювання середньозваженого курсу валюти платежу относительно набору других валют зніжує вірогідність різкої Зміни суми платежу. Як і друга, смороду в найбільшому Ступені забезпечують Захоплення обох контрагентів догоди з подивимось валютного ризики, оскількі включаються валюти, что ма ють різний степень стабільності.

  Для регулювання суми платежу залежних від Зміни як товарних цен, так и валютних курсів застосовуються комбіновані валютно-цінові застереження. При цьом если ціни и курси змінюються в одному напрямку, то сума зобовязання перераховується на Найбільший Відсоток відхилення; если напрямки їх динаміки НЕ збігаються, то сума платежу змінюється на різніцю между такими відхіленнямі.

  Банки, необхідних для планування та фінансові компании такоже активно займаються страхуванням валютних різіків. У банківській практике Використовують Різні методи. Один з них - хеджування, або создания зустрічніх вимог и зобовязань в іноземній Валюті. Найбільш пошірені методи хеджування - Укладення форвардних и опціонніх угідь.

  З метою страхування валютних різіків часто Використовують обліково-дісконтні операции, при якіх банк бере на собі не только ризики валютних коливання, а й ризики неплатоспроможності боржника. ЦІ операции здійснюються як у форме документарного акредитива з відстрочкою платежу, так и на базі простого або переказного векселя, авальованого банком. Набуль Поширення операции з дисконтування векселів, або форфейтинг, Сутність якіх Полягає в перевідступленні банку права вимоги заборгованості в іноземній Валюті в обмін на Негайно виплату банком відповідної суми у національній або іноземній Валюті. При цьом банк зараховує Підприємству суму вимоги за відрахуванням відсотка (дисконту). Дисконтування векселів здійснюється без права регрес на попередня власника и вікорістовується в угіддях з довгострокового відстроченням платежу (від півроку до п'яти-семи років).

  При оцінюванні доцільності та різікованості кожної торговельної операции контрагентів, кроме ризики країни, валютного и банківського різіків, оцінюють ризики свого партнера. У міжнародній торгівлі існують два види ризики контрагентів:

  · Ризики неплатежу;

  · Ризики невиконання контракту.

  Ризики неплатежу вінікає для експортера, если імпортер неспроможності б або не бажає здійсніті платіж за контрактом. З Іншого боку, если імпортер Зробив Авансовий платіж, то ВІН різікує, бо у разі невиконання контракту експортер может не повернуть аванс. Як ефектівні заходь зі страхування ризики неплатежу контрагентам доцільно вжіваті таких ЗАХОДІВ:

  · Перевіряті інформацію про ділового партнера: про его репутацію, Кредитоспроможність, рівень менеджменту, Загальний стан Галузі промісловості, Конкурентоспроможність товару;

  · Наполягаті на віставленні на Користь собі Платіжної гарантії, авансової гарантії, перевіряючі при цьом Надійність и міжнародний авторитет гаранта;

  · Включать до контракту умови, Які передбачають! Застосування до платника штрафів у разі затримання оплати.

  Ризики невиконання контракту Полягає в невіконанні сторонами умов контракту. Зокрема, імпортер может Відмінити або в однобічному порядку Изменить замовлення. Експортер з технічних або ФІНАНСОВИХ причин может НЕ Виконати замовлення або Виконати его з порушеннях терміну и умів поставки, кількості товару, его якості, асортименту, упакування, умов транспортування ТОЩО. Для страхування ризики невиконання контракту підпріємствам та патенти включать до контракту умови, что передбачають фінансову відповідальність сторон за его невиконання, а такоже активно застосовуваті банківські гарантії Виконання зобовязань.

  У міжнародній торгівлі трапляються й інші види різіків, например ризики Втрата або пошкодженню товару в дорозі (ризико доставляння), ризики затримки або Втрата документів за акредитива при їх переказі поштою (поштовий ризики), проблеми з МИТНИЦЯ (митний ризики) ТОЩО. Для страхування подібніх різіків удаються до послуг приватних страхових компаний, відправляють документи кількома комплектами курєрської пошта та ін. Вибір найефектівнішіх ЗАХОДІВ мінімізації різіків у кожному конкретному випадка Залежить від досвіду роботи фірми з шкірних Країною.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Ризики у зовнішньоекономічній ДІЯЛЬНОСТІ, способи їх Усунення

  Скачати 17.73 Kb.