• До джерел інвестицій відносяться
 • Іноземні інвестиції, отримані протягом року
 • Динаміка кількості зареєстрованих комерційних організацій з іноземними інвестиціями із загальним оголошеним статутним капіталом.
 • Випуск склотари компанії "Раско" (млн. Штук на рік).
 • Збільшення числа робочих місць на підприємстві.
 • Обсяг надходжень інвестицій за видами
 • Найменування інвестицій


 • Дата конвертації25.07.2017
  Розмір98.09 Kb.
  Типреферат

  Скачати 98.09 Kb.

  Роль інвестицій в економіці Володимирській області

  Управління освіти адміністрації м Володимира

  Муніципальне загальноосвітній заклад

  Середня школа №15.

  Реферат.

  Роль інвестицій в економіці

  Володимирській області.

  Виконала: учениця 11 «В» класу

  Самарова Юлія.

  Перевірила: учитель економіки

  Гришанова Л. Р.

  Володимир 2002 р

  план:

  1. Що таке інвестиції.

   1. Інвестиції - загальні поняття.

   2. Джерела інвестицій.

   3. Класифікація інвестицій.

  2. Інвестиційні процеси в економіці Володимирській області.

   1. Роль іноземних інвестицій в економіці.

   2. Положення з іноземними інвестиціями у Володимирській області.

   3. Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату.

  3. Перспективи інвестиційного процесу у Володимирській області.

  Список літератури.

  Що таке інвестиції.

  У сучасній економічній системі важливу роль відіграють інвестиції. Головними в цій галузі є поняття інвестиційне середовище та інвестиційний процес. Інвестиційне середовище характеризується типами паперів, що обертаються на ринку, умовами їх придбання та продажу. Поняття інвестиційного процесу пов'язано з тим, яким чином інвестор приймає рішення при виборі паперів, обсягів і термінів вкладення. Для кращого розуміння всієї інвестиційної структури, необхідно визначити термін «інвестиції».

  Інвестиції - це капіталовкладення, здійснювані фірмами, банками та іншими структурами. У найбільш широкому сенсі слово «інвестувати» означає: «розлучитися з грошима сьогодні, щоб отримати велику їх суму в майбутньому». Два фактори зазвичай тісно пов'язані з цим процесом: час і ризик. Віддавати гроші доводиться зараз і певній кількості. Винагорода ж надходить пізніше, якщо надходить взагалі, і його величина заздалегідь невідома.

  Інвестиції бувають реальні та фінансові. Між ними існує різниця в тому, реальні інвестиції зазвичай включають інвестиції в який-небудь тип матеріально відчутних активів, таких як земля, обладнання, заводи; фінансові інвестиції представляють собою контракти, записані на папері, такі як звичайні акції та облігації. У примітивних економіках основна частина інвестицій відноситься до реальних, в той час як в сучасній економіці більша частина інвестицій представлена ​​фінансовими інвестиціями. Високий розвиток інститутів фінансового інвестування в значній мірі сприяє зростанню реальних інвестицій. Як правило, ці дві форми є взаємодоповнюючими, а не конкуруючими.

  До джерел інвестицій відносяться:

  1. Власні фінансові кошти, а також інші види активів і залучених коштів;

  2. Асигнування з федерального, регіональних та місцевих фондів підтримки підприємництва, що подається на безоплатній основі;

  3. Іноземні інвестиції, надані у формі фінансової чи іншої участі в статутному капіталі спільних підприємств і організації різних форм власності та приватних осіб;

  4. Різні форми позикових коштів, у тому числі кредити, надані державою на зворотній основі, кредити іноземних інвесторів, облігаційні позики; кредити банків та інших інститутів інвесторів: інвестиційних фондів і компаній, страхових товариств, пенсійних фондів, а також векселі та інші засоби.

  Власний капітал реципієнта включає в себе перші три джерела інвестицій. Останнє джерело є позиковим капіталом реципієнта - ініціатора проекту; ці кошти належать поверненню на певний умовах (терміни, графік, відсотки).

  У нинішній економічній науці найбільш прийнято класифікувати інвестиції на дві групи: по об'єктах вкладення і за спрямованістю дій.

  По об'єктах вкладення інвестиції бувають:

  • Інвестиції в майно (матеріальні інвестиції) - інвестиції, які прямо беруть участь у виробничому процесі, наприклад, інвестиції в обладнання, будівлі, запаси матеріалів.

  • Фінансові інвестиції - вкладення в фінансове майно, придбання прав на участь у справах інших фірм і боргових прав, наприклад, придбання акцій та інших цінних паперів.

  • Нематеріальні інвестиції - інвестиції в нематеріальні цінності, наприклад, інвестиції в підготовку кадрів, дослідження і розробки, рекламу і т.п.

  По спрямованості дій:

  • Інвестиції на підставі проекту - початкові інвестиції, або нетто-інвестиції, здійснювані при заснуванні або купівлі підприємства.

  • Інвестиції на розширення - екстенсивні інвестиції, спрямовані на збільшення виробничого капіталу.

  • Реінвестиції - зв'язування знову вільних інвестиційних коштів шляхом направлення їх на придбання або виготовлення нових засобів виробництва з метою підтримки складу основних фондів підприємства.

  • Брутто-інвестиції - інвестиції, що складаються з нетто-інвестицій і реінвестицій.

  Складність розглянутих процесів інвестування представляє собою одну з основний завдань управління економікою. При цьому життєво важливими для інвесторів виявляються практично всі аспекти господарської діяльності майбутнього підприємства - починаючи від зовнішньої соціального середовища і закінчуючи варіантами його фінансування.

  У даній роботі велику увагу приділено саме іноземних інвестицій, оскільки саме вони відіграють основну роль в економічній діяльності підприємств Володимирській області. Тому метою даної роботи є дослідження інвестиційного ринку Володимирській області на основі вивчення періодичної преси.

  Завдання реферату такі:

  1. з'ясувати, яка роль інвестицій в економіці;

  2. досліджувати розташування інвестицій в місті Володимирі і регіоні;

  3. вивчити проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату;

  4. зробити висновки про перспективи інвестиційного процесу у Володимирській області.

  Інвестиційні процеси в економіці Володимирській області.

  Як і у всякому явищі господарського життя, в зарубіжних інвестиціях можна знайти благотворний вплив на економіку, і завдає їй шкоду. Їх проток сприяє вирішенню одних проблем і в той же час створює чи загострює інші. Однак в 90-х роках в Росії переважав односторонній, апологетичний підхід до оцінки знання іноземних інвестицій для країни. Як само собою зрозуміле передбачалося, що імпорт капіталу нічого, крім користі, принести не може, причому його значимість нерідко перебільшувалася.
  Росія відродиться тільки тоді, коли в неї прийде іноземний капітал, заявив, наприклад, один з вищих керівників. Отже, якщо він не прийде, країна не відродиться. З цим погодитися, звичайно, не можна. У деяких публікаціях зарубіжні інвестиції оцінювалися як головний засіб виведення економіки з кризи. Основне завдання бачили не в тому, щоб виявити плюси і мінуси діяльності іноземних інвесторів, що дає простір для всього позитивного, а в тому, щоб будь-якими способами залучити закордонні вкладення. По суті, панував принцип: всі сприяє притоку іноземних інвестицій добре, а все що перешкоджає погано.
  Ідея будь-що не стало добитися обсягів іноземного капіталу знайшла втілення в законодавчих актах, що регулюють його імпорт. З вересня 1991 діє закон «Про іноземні інвестиції в РСФСР», що містить наступний основоположний принцип їх державного регулювання: правовий режим іноземних інвестицій не може бути менш сприятливим, ніж режим для майна, майнових прав та інвестиційної діяльності юридичних осіб і громадян Української РСР. Якщо послідовно виходити з цього принципу, то треба визнати, що для зарубіжних вкладень відкриті будь-які галузі виробництва, де є інвестиції юридичних осіб та громадян Росії, а значить, і такі доступи до яких іноземцям суперечать інтересам нашої національної безпеки. Закордонним інвесторам закон дозволяє все, що і громадянам Росії, але не йдеться про те, що останні мають право робити все, що дозволено іноземцям. І це не випадково. Відповідно до цього закону і наступним законодавством зарубіжні інвестори звільнені від ряду зборів і податків, які повинні сплачувати наші громадяни. Тим самим національний режим був замінений для іноземних інвесторів режимом їх пільг і привілеїв. Значить, держава з моменту введення в дію закону допомогло закордонним підприємцям перемагати російських в конкурентній боротьбі. Не дивно, що в таких умовах багато вітчизняних фірм стали комуфліроваться під іноземні шляхом реєстрації за кордоном і подальшого функціонування в Росії як іноземних інвесторів.
  Однак було б неправильно стверджувати, що в 90-х рр.наше законодавство не обмежувало діяльність зарубіжних підприємців. Наприклад, відповідно до указу президента від 17 листопада 1992 року частка іноземних інвестицій в нафтовій промисловості не повинна перевищувати 15% акціонерного капіталу, а в газовій (указом від 28 травня 1997 г.) - 9%. Але ці та інші законодавчі акти - виняток із загального правила.
  У червні 1999 р був прийнятий закон "Про іноземні інвестиції в Російській Федерації". У ньому йдеться: правовий режим діяльності іноземних інвесторів і використання отриманої ними прибутку не може бути менш сприятливим, ніж наданий російським інвесторам, за винятками, встановленими федеральними законами. Підкреслюється, що вилучення стимулюючого характеру у вигляді пільг для іноземних інвесторів можуть бути встановлені в інтересах соціально-економічного розвитку РФ.
  Разом з тим закон дозволяє державним органам обмежувати діяльність іноземних інвесторів в тих випадках, коли це необхідно для захисту конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і її безпеки. Вже те, що допускається можливість негативного впливу капіталу на все перераховане, свідчить про тверезому підході до оцінки впливу іноземних інвестицій на нашу економіку та інші сфери суспільства.
  Слід зазначити, що захоплення з приводу тієї ролі, яку могли б зіграти закордонні інвестиції у відродженні нашої країни, йшли в основному від засобів масової інформації, політичної та економічної навколовладні еліти, а у пересічних громадян ставлення до них більш стримане. Так, проведене фондом "Громадська думка" в травні 2000 р опитування показало: 23% респондентів ставиться до іноземних інвестицій позитивно, 29 - знають про них, але не визначилися з думкою про їх доцільність, 20 - не знають, що вони з себе представляють , а у 28% - ставлення до них негативне.
  Отже, в чому полягає роль зарубіжних інвестицій для оздоровлення вітчизняної економіки? Тільки відповівши на це питання на основі аналізу позитивного і негативного впливу іноземного капіталу на наше народне господарство, можна розробити зважену державну політику в цій сфері, що відповідає інтересам суспільства.
  Нинішнє пожвавлення виробництва не означає, що воно набуло нормальний вигляд. Обсяги випуску продукції залишаються істотно нижче, ніж в період, що передує їх падіння. Звідси величезна недовантаження виробничих потужностей, велика кількість збиткових підприємств. За даними Мінекономрозвитку, на початку 2001 р в промислової потужності використовувалися на 50%, а збиткових і збиткових підприємств було майже 40%.
  Головне, що заважає виходу з кризи, - вузькість ринку збуту продукції, яка не відповідає виробничим можливостям, і його занадто повільне розширення, а також недостатність прибутку для закупівлі додаткових засобів виробництва і набору робочої сили, технічного переозброєння. Щоб вийти з цього глухого кута, необхідний зовнішній для підприємств фактор, який, по-перше, сприяв би розширенню ємності ринку збуту вітчизняних товарів, по-друге, надав би стартовий капітал для закупівлі додаткових засобів виробництва і набору робочої сили в умовах переходу від застою і відсутність грошових коштів до нормального розвитку.
  У країнах Західної Європи після Другої світової війни, коли їх економіка опинилася в такому становищі, як зараз російська, таким стартовим капіталом була допомога по "плану Маршалла". При недоступності банківського кредиту для наших підприємств, нездатності держави виступити в якості зовнішнього фактора, величезному відтоку вільних коштів за кордон особливого значення набувають іноземні інвестиції. Магістральний шлях збільшення сукупного попиту - зростання і вдосконалення виробництва. Воно не тільки джерело пропозиції товарів і послуг, але і ринок збуту для постачальників засобів виробництва, а також продавців предметів споживання і послуг, що купуються підприємцями та найманими працівниками даного підприємства.
  Створення за допомогою іноземного капіталу успішно працюючих підприємств могло б розширити сукупну ємність ринку товарів, послуг, робочої сили і тим самим сприяти відродженню економіки. Шляхом покупок акцій і підприємств іноземні інвестори здатні забезпечити виробництва з простоюють потужності стартовим капіталом. Зарубіжні інвестиції могли б стати важливим чинником економічного зростання нашої країни, проте заважають цьому їх недостатній обсяг і, як наслідок, дуже скромне місце серед засобів, що використовуються для відродження виробництва. За даними статистики, частка іноземного капіталу в усіх інвестиціях в основний капітал складає 2,2%, а змішаного - 4%. Значна частина останнього, - по суті, російська, але зареєстрована за кордоном.
  Зарубіжні інвестиції потрібні не тільки як допомогу для виходу нашої країни з економічної кризи, а й як один з найважливіших джерел іноземної валюти. Найбільшу частину її приносить експорт товарів і послуг. Хоч роль зарубіжних інвесторів як постачальників інвалюти значно скромніше (доходи від товарного експорту в 7-8 разів перевищують загальний обсяг іноземних інвестицій в російську економіку), імпорт капіталу - набагато більш вигідний для приймаючої країни спосіб отримання інвалюти, ніж експорт товарів і послуг. Справа в тому, що при експорті товарів та послуг країна, з одного боку, приймає інвалюту, з іншого - в обмін на неї тут же віддає за кордон визначені цінності на суму, рівну купівельної спроможності отриманої валюти. У разі імпорту капіталу приймає інвалюту, але нічого натомість негайно не віддає. Саме така особливість зарубіжних інвестицій дозволила ряду країн, що розвиваються з обмеженими виробничими і експортними можливостями перетворити економіку на основі закупівель на світовому ринку значних обсягів сучасних засобів виробництва за рахунок інвестованого іноземного капіталу і перетворитися в нові індустріальні держави.
  Іноземні інвестиції зіграли в 90-х рр. і продовжують важливу роль в демонополізації нашої економіки і, як наслідок, в усуненні стагфляції. Монопольне становище на ринку фірм, їх спілок, об'єднань і нормальна ринкова економіка несумісні, оскільки без вільної конкуренції не може діяти ринковий механізм стимулювання і регулювання виробництва, встановлюватися обґрунтовані ціни. Недарма в багатьох країнах існує антимонопольне законодавство, яке застосовується і по відношенню до найбільшим корпораціям. У той же час практика колишнього СРСР та інших соціалістичних країн показала сумісність з їх економікою монополізації виробництва і ринку товарів і послуг. Наприклад, за розрахунками ЦЕМІ, проведеним у 1989 р, 87% машинобудівної продукції в Радянському Союзі виготовлялося на підприємствах, кожне з яких було єдиним для всієї країни виробником певних товарів. В умовах значної закритості внутрішнього ринку СРСР для іноземної конкуренції ця виробнича монополія супроводжувалася ринкової, але остання не породжувала зростання цін.
  Надання керівниками підприємств прав встановлювати будь-яку ціну на продукцію при збереженні монополізації на ринку призвело до стрімкого і багаторазового подорожчання товарів. Почалася галопуюча інфляція. Найважливішим фактором виходу з неї стала демонополізація внутрішнього ринку, яка здійснювалася не тільки стандартним способом розчленування фірм-монополістів на самостійні освіти, скільки за допомогою відкриття ринків Росії для зарубіжних товарів і формування на її території іноземних підприємств. В цьому відношенні імпорт капіталу позитивно вплинув на економіку нашої країни. Прямі іноземні інвестиції сприяють також підвищенню технічного та організаційного рівня вітчизняного виробництва в результаті передачі досвіду підприємців розвинених країн.
  Здавалося б, що все сказане про позитивну роль імпорту капіталу в економіці приймаючих країн повинно викликати саме доброзичливе ставлення до нього. Однак насправді цього немає.
  Навіть в США громадська думка налаштована далеко не користь іноземців, намеривался створити тут свої підприємства або придбати землю і іншу нерухомість. Проведене опитування показало, що 78% громадян виступають за закон, який обмежив би закордонні інвестиції в американські бізнес і нерухомість.
  Про неоднозначне ставлення більшості урядів країн до імпорту капіталу свідчить той факт, що вони, на відміну від російської влади, не тільки створюють особливих пільг для іноземних інвесторів, а навпаки, стримують їх доступ на свою територію. Вивчення в кінці 90-х рр. Міжнародним валютним фондом внешнеінвестіціонной політики 184 держав - його членів показало, що 144 з них (78,3%) використовують обмеження імпорту капіталу протекціоністського характеру. Це пояснюється тим, що іноземні інвестиції надають як позитивне, так і негативний вплив на економіку й інші сторони життя приймаючих держав, в тому числі Росії.
  Стаючи об'єктом закордонного інвестування, країна не тільки отримує певні грошові суми, а й віддає їх фірмі обслуговування іноземних позик і переведення частини прибутку від прямих і портфельних вкладень. У розрахунку на кожні 100 одиниць імпортного капіталу грошові кошти, що відправляються за кордон, значно менше одержуваних інвестицій. Звідси виникає ілюзія, що грошові надходження у формі іноземних інвестицій - це завжди засіб збільшення грошових доходів країни. Насправді, якщо вона регулярно приймає прямі і портфельні вкладення і отримує позики в незмінному і тим більше у зменшувати розмірі, навіть коли інвестиції зростають, через певний час така система перетворюється із засобу отримання країною додаткових доходів в потужний "насос", витягується з неї збільшується потік грошових коштів. Саме так діє ця система в Росії. Свідчення цього - приведена нижче таблиця.

  Іноземні інвестиції, отримані протягом року,
  і доходи від них, що направляються до інших держав
  (в млн. дол.)
  рік
  Об'єм інвестицій,
  надійшли в країну
  Доходи, які пішли за кордон
  Чисті доходи від системи іноземних інвестицій (інвестиції мінус доходи від них, які пішли за кордон)
  1995
  2983
  7650
  -4667
  1996
  6970
  9768
  -2698
  1 997
  12295
  13071
  -756
  1 998
  11773
  16106
  -14333
  +1999
  9560
  11336
  -1766
  2000
  10300
  11172
  -872

  З таблиці випливає висновок: у другій половині 90-х рр.фінансова сфера Росії від системи зарубіжних інвестицій набагато більше втрачає, ніж отримує, причому доходи від вкладень, що йдуть за кордон, мали явну тенденцію до збільшення.
  Проілюструємо механізм дії даної системи за допомогою умовного прикладу. Припустимо, що на початку першого року приходу прямих інвестицій в країну зарубіжні підприємці купили підприємства вартістю в 100 грошових одиниць. Це дало протягом року прибуток в розмірі 25 грошових одиниць. Як показує практика, частина цього прибутку зазвичай пересилається в країну походження інвестованого капіталу. Для спрощення розрахунків представимо, що весь прибуток йде за кордон. Суті справи це допущення не змінює. При таких умовах система прямих іноземних інвестицій в перший рік її існування дає явну фінансову вигоду приймаючої країни в розмірі 75 грошових одиниць (100 - 25). Якщо на початку наступного року на покупку підприємств, так само, як і в попередньому, витрачається 100 грошових одиниць іноземного капіталу за інших рівних умов, за кордон піде вже не 25, а 50 грошових одиниць прибутку: 25, породжених вкладеннями минулого року, і 25 - даного. Третій рік принесе 75 грошових одиниць прибутку, що пішли за кордон. За четвертий рік суми, отримані країною в формі прямих іноземних інвестицій і віддаються за кордон як дохід від зарубіжних вкладень цього і попереднього років - зрівнюються. Потім починається період зростаючого перевищення інвестиційних доходів, що йдуть з країни, над щорічними вкладеннями, тобто створюється ситуація, характерна для Росії з 1995 р
  З позиками справа дещо складніша. При названих вище умовах, а також з урахуванням, що щорічний відсоток повернення основної суми позики весь час обчислюється до його повної, а не залишкової вартості, загальна сума щорічного повернення збільшується аж до зрівнювання інвестицій і доходів, що йдуть за кордон. Після цього починається період збереження рівності між надходження грошей в країну і їх відтоком з неї, пов'язаний з тим, що при незмінному багаторічному рівність щорічних інвестицій розміри одержуваних позик починають збігатися з величиною тих позик, виплата яких до даного році завершується. Та ж закономірність зберігається і з співвідношенням загальної маси процентних нарахувань, що йдуть за кордон, і інвестиціями позичкового капіталу в дану країну.
  Уряди держав з низьким і середнім рівнем міжнародної конкурентоспроможності виробництва, в тому числі Росії, змушені штучно створювати на внутрішньому ринку для імпортних товарів приблизно рівну з вітчизняними конкурентоспроможність за рахунок ввізних митних зборів і кількісних обмежень імпорту. Прямі іноземні інвестиції дозволяють закордонним постачальникам виробів обійти митні бар'єри за допомогою двох способів. Перший - створити відповідне підприємство в своїй країні і експортувати продукцію в ту, яку він обрав як ринок збуту для неї. В цьому випадку доведеться долати митні бар'єри. Крім того, витрати транспортування товарів з однієї країни в іншу в середньому вище, ніж при реалізації продукції на своєму внутрішньому ринку. Все це допомагає виробникам з країн із середнім і низьким рівнем міжнародної конкурентоспроможності вистояти в боротьбі з більш сильними зарубіжними суперниками.
  Інший спосіб проникнення зі своїми товарами на внутрішній ринок чужої країни - створення в ній власного підприємства. При цьому продукція потрапляє на територію іноземної держави в обхід митних бар'єрів. Крім того, витрати транспорту від місця виробництва до місця продажу найчастіше зменшується. Висновок очевидний: іноземні інвестиції - ефективний засіб для зарубіжних підприємців в боротьбі за ринок товарів і послуг приймаючої країни, у витісненні з нього вітчизняних постачальників.
  Нерідко іноземні інвестиції суттєво стримують економічний розвиток. Це відбувається тоді, коли зарубіжні фірми, що конкурують на ринку певної продукції з вітчизняними скуповують наші підприємства з метою усунення конкурентів. Оскільки екологічна політика Росії більш ліберальна, ніж у багатьох країнах Заходу, то існує небезпека перенесення в неї (в результаті імпорту капіталу) виробництв, шкідливих для навколишнього середовища, здоров'я громадян. Зарубіжні інвестиції нерідко використовують для підриву національної безпеки приймаючої країни, обмеження її суверенітету. Саме цим багато в чому обумовлено недовірливе, а іноді і вороже ставлення деяких держав до імпорту капіталу. Очевидним фактором є те, що Росія заплатила свого часу за позики МВФ відмовою від самостійності в розробці і проведенні в життя економічної політики. Вона не могла бути суверенною, коли кожні кілька місяців емісари МВФ дозволяли надання чергового траншу позики, якщо визнавали, що уряд країни протягом попереднього періоду у всьому слід їхніх рекомендацій.
  Важлива сторона проблеми економічних наслідків імпорту капіталу для Росії - його вплив на інфляційні процеси. Іноземне інвестування починається з надання певних грошових коштів або позик, використовуваних зарубіжними інвесторами на придбання акцій та інших цінних паперів, на будівництво нових і скупку діючих підприємств в приймаючій країні. Здавалося б, приплив грошей з-за кордону розширює загальні обсяги грошової маси в сфері обігу і сприяє посиленню інфляції. Однак насправді імпорт капіталу в грошовій формі в основному збільшується не масу грошей в обігу, а пропозиція товарів і послуг.
  Зарубіжні інвестиції існують у вигляді іноземної валюти. Це означає, що відповідно до нашого законодавства вони не повинні використовуватися безпосередньо в сфері обігу звичайних товарів і послуг, але можуть бути обмінені на російські платіжні засоби. Отже, за своєю економічною природою інвалюта є однією з груп товарів, обмінюваних на російські гроші. З звичайними товарами її ріднить і те, що, пройшовши через ряд посередників, вона, в більшій своїй частині минаючи сферу внутрішнього обраще6нія, осідає у громадян як накопичення, у Центробанку - у вигляді валютних резервів, а також йде за кордон. Звичайні товари після їх покупки не посередниками, а кінцевими споживачами і експортерами, також виходять їх сфери внутрішнього обігу, в той час як гроші, які виступають у функції засобу обігу, залишаються в ній, переходячи з рук в руки. Сказане вірно при неухильному дотриманні російського законодавства, що забороняє використання іноземної валюти в функціях засобу обігу і платежу.
  В даний час одні економісти пов'язують інфляцію з попитом, інші - з витратами. Якщо виходити з першої позиції, то механізм впливу зарубіжних грошових інвестиційних ін'єкцій на інфляцію виглядає наступним чином. Інфляція попиту породжується перевищенням платоспроможного попиту над пропозицією товарів і послуг (товарних дефіцитом). Імпорт грошей інвестиційного характеру збільшує пропозицію товарів і тим самим виступає як антиінфляційний фактор. Один з головних аргументів на користь інфляції витрат - посилання на дефіцит в 90-х рр. (Диспропорції між їх кількістю на рахунках підприємств, необхідним для нормального відтворення, і незрівнянно меншим їх реальним обсягом, неплатежі в випадках, коли вони були наслідком такої диспропорції, широкий розвиток бартеру і т.д.). Цей дефіцит цілком зрозумілим є й закономірний, якщо пов'язувати інфляцію з витратами, але абсолютно немислимий в умовах інфляції попиту. Цілком очевидно, що при інфляції витрат, збільшуючи попит на російські гроші, імпорт іноземної валюти для інвестування сприяє зростанню грошового дефіциту і негативному впливу на наше господарське розвиток.
  У свою чергу випуск державних боргових зобов'язань в короткостроковій перспективі сприяє зростанню внутрішнього попиту на товари і послуги, і відповідно, зростанню добробуту населення, а в довгостроковій - для погашення боргу державні влада буде змушена збільшувати податковий тягар або знижувати витрати бюджету.
  При збільшенні оподаткування державний борг може перетворитися механізм перерозподілу національного доходу.
  Такий перерозподіл буде здійснюватися за такими напрямами:
  1. боргове фінансування дефіциту бюджету змінює структуру оподаткування різних поколінь: економічне становище сьогоднішніх поліпшується, а майбутніх - погіршується.
  2. в той час як добробут платників податків в цілому знижується, кредитори держави підвищують його за рахунок процентних доходів за зобов'язаннями
  Скорочення національного доходу і падіння рівня життя населення можуть спостерігатися при залученні зовнішніх кредитів і позик. При цьому зовнішній борг скорочує величину національного доходу на суму процентних виплат на користь зарубіжних кредиторів.
  На прикладі США і Росії можна оцінити масштаби боргу на величину національного доходу. За даними Федеральної резервної системи США, в 1995 - 99 рр. в цій країні середньорічний обсяг державних цінних паперів - $ 5.4 трлн, у тому числі у власності приватних інвесторів - $ 3.7 трлн. Середня номінальна процентна ставка за короткостроковими зобов'язаннями казначейства в цей період дорівнює 5.1% на рік, темпи інфляції з індексу споживчих цін рівні 2.4% річних. У цьому випадку середня реальна ставка дорівнює 2.7% річних (3.1% - 2.4%). Внутрішнім інвесторам належить близько 60% загального обсягу державних цінних паперів, що знаходяться у власності приватних власників. Таким чином, номінальні процентні доходи внутрішніх інвесторів - $ 113 млрд. Щорічно ($ 3.7 трлн * 60% * 5.1%). Середньорічні темпи зростання ВВП США в 1995 - 99гг.билі 3%. Тому в США державний борг сприяє зростанню добробуту власників цінних паперів. Перерозподіл національного доходу при цьому не відбувається.
  Зовсім інший вплив на національний дохід і добробут населення надає державний борг Росії. Визначальне значення в нашій країні має зовнішній борг. За даними Міністерства Фінансів РФ, на 1 квітня 2001 року він дорівнює $ 136 млрд. Середня вартість його обслуговування 6 - 7% річних. Оскільки з 1999 р. уряд проводить політику зниження боргу, основними джерелами виплат по ньому є податкові та інші доходи бюджету.
  Згідно з графіком виплат за зовнішнім боргом в 2001 - 2010 рр. обсяг щорічних виплат на користь іноземних інвесторів складуть від $ 14 до $ 20 млрд. Навіть за сприятливої ​​динаміки ВВП і збільшення реального курсу рубля їх здійснення зажадає не менше 4 - 6% ВВП Росії. Ось в яких масштабах оцінюються соціалістичні втрати у вигляді скорочення національного доходу і внутрішнього споживання товарів і послуг.
  У нашій країні не відбувається перерозподіл національного доходу в результаті обслуговування державного боргу. Відмінність від США полягає в тому, що в Росії борг сприяє зниженню національного доходу. Невисокий рівень доходів населення, а також структура їх розподілу перешкоджають збереженню якості трудових ресурсів і розвитку людського капіталу, обмежуючи можливості для економічного зростання. При цьому державний борг є одним з основних факторів, що стримують збільшення рівня життя і добробуту населення країни.
  Проте багато підприємств бачать перспективу скорочення державного боргу тільки за допомогою іноземних інвесторів.В тому числі, в нашій області підприємства, які фінансуються зарубіжними інвестиційними компаніями, знаходяться в сприятливому економічному кліматі і їх продуктивність процвітає. І це не випадково. Адже наша область входить в 20 суб'єктів РФ за привабливістю інвестицій.
  Законодавчими зборами Володимирській області вперше прийнятий закон "Про обласної цільової програми залучення іноземних інвестицій на території області", основним розробником якого є департамент зовнішніх економічних зв'язків.
  Одним з джерел залучення на територію області інвестицій є федеральні цільові програми, реалізація яких дозволила за 3.5 року отримати додатково 176.7 млн. Руб. З 1995 по 1999 роки спостерігається досить відчутне зростання капіталовкладень в економіку області. Якщо в 1995 році обсяг іноземного капіталу = 7.8 млн. $, То в 1999 році ми отримали $ 44.5 млн. З 1997 - 99 рр. в економіку області за рахунок надання податкових пільг ми отримали інвестицій 264 млн. $. Хоча в 2001 році їх дещо менше, ніж у 2000 році, але це не головна причина появи цього закону. Головна причина полягає в принципі: "Краще працювати по заздалегідь наміченою програмою, ніж хаотично", як сказав А. І Заботін.
  Було вирішено розробити програму за регіональною ознакою, адже наша область і не ресурсна (залежить від інших територій), тому за галузевою ознакою недоцільно було б працювати.
  Нашими основними партнерами є: ФРН, США, Італія - ​​саме їх внесок в економіку найбільш високий.
  Найвищої інвестованої привабливістю володіють харчова і скляна промисловість, а також кольорова металургія, машинобудування металообробка.
  Наприклад, у Володимирі мережу російсько-американського співробітництва - скляна компанія "Раско", вже давно і тісно, ​​а головне взаємовигідно співпрацює з Анопінскім скляним заводом -Покровський фабрика "Stolwerk". У перспективі німецькі друзі покровчан намір побудувати ще одну фабрику, для чого необхідно вкласти чимало коштів.
  Турецька фабрика "шишок" зацікавилася уршельскім скляним заводом, має намір випускати пляшку. Давно і продуктивно в області працюють Інтервладлес і Інтермещералес.
  Зарубіжні капіталовкладення роблять благотворний вплив не тільки на фінансовий стан економіки області, а й на продуктивність праці, яка, за даними Володимирській області комітету державної статистики на підприємствах з урахуванням інвестицій в 2.4 рази більше, ніж на інших промислових підприємствах. Зарплата на цих підприємствах теж на 44% перевищує середню по промисловості в області.
  У 1999 р іноземні інвестиції в нашій області склали $ 55 млн.
  На 01.01.99 р на території Володимирської області було зареєстровано 284 комерційних організацій з іноземними інвестиціями із загальним оголошеним статутним капіталом 371 млн. Руб. Частка іноземного капіталу склала 201 млн. Руб. або 54%.

  Динаміка кількості зареєстрованих комерційних організацій з іноземними інвестиціями із загальним оголошеним статутним капіталом.

  показники
  1 997
  1 998
  +1999
  Кількість підприємств, що значаться в області (реєстр)
  278
  284
  298
  Накопичений оголошений капітал (млн. Руб.)
  334
  371
  651
  Для іноземних інвестицій
  170
  201
  408
  Частка іноземних інвестицій в%
  50
  54
  63


  В нашій області основними підприємствами, які фінансуються іноземними інвестиційними компаніями є: ЗАТ "Штольверк Рус", "Сейму Італіано Автосвет", "Інтервладлес", ЗАТ "Вітторія", "РАСКО", "РРП" і ін.
  ЗАТ "Штольверк Рус" - німці вклали близько $ 200 млн. У даний момент оборот випуску шоколаду становить 21 тисяча тонн в рік. Планується випускати шоколаду до 65 тисяч тонн. При пуску цієї фабрики було створено 200 нових робочих місць (з пуском нових ліній збільшитися до 400). За 1998 рік готівкові платежі і позабюджетні фонди дорівнювали 55 млн. Руб., 99 - 90 млн. Руб. (Близько 60% податкових надходжень від підприємств Петушинському району).
  Мотопроізводство Зідан з англійською компанією "оффроуд Леже".
  ЗАТ "Сейму Італіано Автосвет", створене на базі ВАТ "Завод Автосвет" (м Киржач), завдяки італійським партнерам. Статутний фонд підприємства більше $ 1 млн.
  "Інтервладлес" і "Інтермещералес" інвестуються італійцями з 1989 р, з початковим внеском в господарство - $ 30 млн.
  Триває реконструкція (завдяки італійцям), Володимирській взуттєвої фабрики (ЗАТ "Вітторія") - сума інвестицій понад 2 млн. Руб.
  У 1998 році АТ "Анопінскій скляний завод" уклало довгостроковий, судячи з усього, союз з американським фондом "Агрібізнес", заснувавши загальну компанію по виробництву виробів зі скла "Раско". Зараз американці інвестують це підприємство в кількості $ 40 млн. (Модернізація обладнання). Про те, наскільки ефективний цей інвестиційний процес свідчать наступні дані.
  Випуск склотари компанії "Раско" (млн. Штук на рік).

  тисяча дев'ятсот дев'яносто-один
  1992
  тисячу дев'ятсот дев'яносто три
  1994
  1995
  1996
  1 997
  1 998
  +1999
  2000
  30
  55
  50
  45
  100
  110
  110
  125
  180
  300

  Збільшення числа робочих місць на підприємстві.

  тисяча дев'ятсот дев'яносто-один
  1992
  тисячу дев'ятсот дев'яносто три
  1994
  1995
  1996
  1 997
  1 998
  +1999
  2000
  680
  650
  580
  510
  550
  650
  780
  800
  980
  950  В даний момент 50% акцій компанії "Раско" належить американській стороні.
  У 1999 році "Раско" виготовляли 120 млн. Пляшок на рік, а в січні - лютому - 330 млн. Пляшок, ставши найбільшим російським виробником склотари. Для пивної, алкогольної і безалкогольної промисловості в 2000 р виготовляли 1,5 млрд. Пляшок на рік. Це говорить про те, що до 20% від усього російського обсягу виробництва склотари належить "Раско". У 2001 році планується випуск - 400 млн. Пляшок, в 2002 році - 750-800 млн. Пляшок. Зростання прибутку компанії при цьому виробництві склав:
  Обсяг надходження іноземних інвестицій в сектор економіки області в 1999 р залишив $ 30,5 млн. І 377,3 млн. Руб.

  Обсяг надходжень інвестицій за видами

  Найменування інвестицій
  1999 р
  1998 р
  $ тис.
  тис. руб.
  $ тис.
  тис. руб.
  інвестиції
  30485,2
  377324,4
  156094,0
  418113,6
  У тому числі: прямі
  25054,3
  363764,0
  3815
  345734,3
  Внески в статутний капітал
  2226,8
  363642,9
  3568,0
  345732,3
  Кредити, отримані про зарубіжних співвласників підприємств.
  19628,9
  21,1
  247,0
  -
  Інші інвестиції
  3198,6
  100,0
  -
  2,0
  портфельні інвестиції
  -
  13541,4
  -
  72282,7
  Інші
  5430,9
  19,0
  152279,0
  96,6

  П
  про порівнянні з 1998 роком - обсяг надходження інвестицій з-за кордону в доларової частини менше - на 80,5%, в рублевої - на 9,8%.
  Найбільша частка інвестицій - кредити (87,4%).
  Володимирська область на душу населення в 1,8 рази поступається загальноросійському показнику за обсягом іноземних інвестицій. Хоча інвестиційна зона Володимирській області як там не є одна з найприємніших. А привабливий наш регіон для іноземних інвестицій наступними факторами:
  • вигідне географічне положення в зв'язку з знаходженням області в зоні магістралі Москва - Нижній Новгород;
  • висока концентрація підприємств технології обробки промисловості - в основному машинобудування;
  • наявність висококваліфікованої і порівняно дешевої робочої сили;
  • розвиток наукомістких галузей, що спираються в мережу НДІ з незатребуваним потенціалом;
  • розвиток сучасних телекомунікаційних систем в регіоні через його невеликій віддаленості від центру;
  • реальні заходи, що вживаються як адміністративної областю, так і органами місцевого самоврядування на пільгування умов дії підприємств на час окупності проектів;
  • готовність підприємств до освоєння іноземних капіталів, вищий ступінь опрацювання бізнес - планів;
  • обласне законодавство, що передбачає більш пільгові умови господарювання для підприємств з іноземними інвестиціями, ніж федеральний.
  Більшість АТ випускають акції в бездокументального формі, і єдиним доку
  ментом, що підтверджує володіння інвестором акціями, є виписка з реєстру, сама по собі не є цінним папером і не яка може служити предметом купівлі продажу. Більшість реєстрів залишалася у володінні АТ. А лише частина всіх реєстрів зазвичай одного емітента, як правило, перебувала під контролем компаній. Регламентація даного процесу на федеральному рівні відбулася лише зі вступом в силу Закону "Про акціонерні товариства" в 1996 році. Для всіх АТ з акціонерами більше 500 чоловік стала обов'язковою передача ведення реєстру акціонерів незалежному реєстратору. Треба це було для того, щоб усунути часті зловживання з боку керівництва тих АТ, які залишили за собою право ведення реєстрів акціонерів.
  З 1995 року Реєстраційно-розрахункова палата є дійсним членом саморегульованої організації професійного учасника фондового ринку ПРОТИДІЇ (професійні асоціації реєстраторів, трансфер-агентів і депозитаріїв), бере участь в роботі внутрішньо обласної комісії з ринку цінних паперів і існуючого при ній експертної ради, створених адміністрацією Володимирській області .
  В даний час ЗАТ "РРП" здійснює комплексну програму щодо вдосконалення захисту прав інвесторів, підвищення якості обслуговування акціонерів, а також розширення своєї присутності на ринку реєстраційних послуг.
  Статутний капітал ЗАТ "РРП" дорівнює 4080000 рублів і на період 2000 року "РРП" надає послуги 83 АТ Володимирській, Іванівській, Московської, Свердловській і інших областей з загальною кількістю акціонерів - 320 тис. При цьому 45 з них є емітентами (500 акціонерів ). "РРП" є не тільки компанією, яка веде реєстр, але і консультантом промислових підприємств. Вона тісно співпрацює з ВАТ "Муромський машинобудівний завод", ВАТ "Кольчугинский завод з обробки кольорових металів", ВАТ "Ковровский механічний завод", ВАТ "Ковровский електромеханічний завод", ВАТ "ВХЗ", ВАТ "ПолімерСінтез", РАО "Владіміроблгаз" і інші.
  На території Володимирської області знаходяться 23 заводу, в тому числі 80% виробництва всього скла Росії.
  Створення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні є одним з обов'язкових умов економічного зростання в країні.Розуміючи це, адміністрація Володимирській області активно використовує можливості державного регулювання інвестиційного процесу з метою залучення потенційних інвесторів в регіоні. Можна виділити наступні напрямки цієї діяльності:
  • розробка нормативних актів і метод рекомендацій по створенню сприятливого інвестиційного клімату в регіоні, захисту інтересів інвесторів;
  • підготовка документів, що регламентують взаємовідносини адміністрації області та підприємств, що залучають бюджетні кошти комерційних банків під гарантії обласного бюджету;
  • координація діяльності по створенню об'єктів інфраструктури ринку інвестицій;
  • моніторинг діяльності інвестиційних фондів регіону і компаній, аналіз ефективності інвестиційних проектів в сфері матеріального виробництва;
  • залучення в регіон фінансових ресурсів, в тому числі з федерального бюджету
  • проведення організаційної і методичної роботи зі створення ринку цінних паперів в області;
  • дослідження методів акумуляції грошових коштів населення з метою інвестування їх в галузі економіки, в тому числі через використання обласного позики та іпотеки як внутрішніх джерел інвестицій;
  Важливим завданням сьогоднішнього дня є забезпечення стабільних правових умов, як для внутрішніх, так і для зовнішніх інвесторів. В останні роки були реалізовані певні правові та організаційні заходи по створенню необхідної правової бази, що стимулює інвестиційну активність в регіоні.
  Через різке скорочення коштів, що надходять з федерального бюджету, особлива увага приділялася розробці нормативних актів щодо активізації інвестиційної діяльності та впорядкування механізму кредитування. У тому числі затверджено положення про порядок надання фінансової підтримки підприємствам та організаціям за рахунок коштів обласного бюджету, що виділяються на вікової основі. Оскільки фонд підтримки галузей економіки за рахунок коштів обласного бюджету формується з великими труднощами. Так, з дохідної частини бюджету спрямовуються на підтримку суб'єктів не «живі гроші", а вдосконалюється практика оформлення гарантій обласного бюджету для отримання кредитних ресурсів у комерційних банках. Детально аналізуються фінансові ресурси регіону. Проводяться заходи щодо раціоналізації витрат. Пріоритетність видачі бюджетних гарантій визначена постановою голови адміністрації області "Про організацію і проведення конкурсу інвестиційних проектів".
  Для захисту бюджету, з метою зниження фінансового ринку, розроблені і діє обласний закон "Про заставу цінних паперів акціонерних товариств при наданні їм бюджетних коштів на поворотній основі і гарантії обласного бюджету для отримання кредиту". Він дозволяє регулювати відносини між акціонерами і органами державної влади Володимирській області.
  Особлива увага приділяється законам, що сприяє стабілізації та розвитку реального сектора економіки, від якого безпосередньо залежить наявність власної бази інвестиційних ресурсів. До їх числа відносяться: закон "Про державну підтримку малого підприємництва у Володимирській області" та закон "Про основи промислової політики Володимирській області".
  В області відпрацьована і впроваджена система, що забезпечує доступність кредитних ресурсів для суб'єктів малого підприємництва. З 1994 р пільгові кредити для реалізації інвестиційних проектів отримали 50 підприємств на загальну суму понад 16 млн. Руб.
  Відповідно до закону Володимирській області "Про інвестиційний податковий кредит" комерційним організаціям надається податкова відстрочка платежів до обласного бюджету на 4 роки під 0,25 ставки Центробанку РФ за умови забезпечення приросту продукції і сплати поточних платежів.
  Для вирішення завдань в сфері науково - технічної та інноваційної діяльності прийнятий закон Володимирській області "Про науково - технічну політику і заходи державної підтримки наукової діяльності та інновацій у Володимирській області". Він спрямований на розвиток ринкового середовища в сфері наукової та інноваційної діяльності, регулювання відносин між органами державної влади області та суб'єктами наукової та інноваційної діяльності, а також створення додаткових норм і гарантій для плідної наукової та інноваційної діяльності.
  Протягом декількох років діють обласні нормативні акти, спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату: закон "Про надання податкових пільг юридичним особам, що здійснюють інвестиційну діяльність на території Володимирської області", рішення Законодавчих зборів Володимирській області "Про пільги підприємствам з іноземними інвестиціями".
  У квітні поточного року прийнятий закон "Про додаткові пільги організаціям, які реалізують інвестиційні проекти за участю іноземних інвестицій в пріоритетних галузях народного господарства". Ефективність його полягає в тому, що він через надання додаткових пільг дозволяє забезпечити стимулювання створення нових робочих місць, що призведе до збільшення надходжень до обласного бюджету податку з фізичних осіб. Крім того, реалізація інвестиційних проектів забезпечує отримання прибутку і зростання основних фондів організації та, відповідно, впливає на збільшення сум податків на прибуток і на майно організацій, що реалізують ці проекти.
  Одним з напрямків розробленої в області концепції довгострокової програми розвитку зовнішньоекономічної діяльності області до 2005 року є залучення іноземних інвестицій на територію області та створення сприятливого інвестиційного клімату.
  Завершується підготовка проекту обласної цільової програми "Залучення іноземних інвестицій на територію області".
  Ліквідація прогалин в законодавстві дозволить повернути фінансові потоки в сторону реальної економіки, забезпечивши інвесторам гарантії і страхування від різних ризиків.
  Важливим елементом регіональної інвестиційної політики є підтримка інвестиційного іміджу регіону. З цією метою проводиться велика робота з підготовки необхідних інформаційних матеріалів, їх відкритості та доступності. В даний час в обласній адміністрації сформовано банк даних на 107 інвестиційних проектів - пропозицій підприємств, дві третини яких мають паспорта. Дев'ятнадцять проектів виділені як пріоритетні і включені в інвестиційну програму надання гарантій обласного бюджету в 2000 р Перелік представлений в Санкт-Петербурзьке відділення "Російської фінансової корпорації". Найбільш привабливі проекти отримали від неї реєстраційні свідоцтва, що забезпечує доступ іноземних і вітчизняних інвесторів до інформації про них.
  Список інвестиційних проектів спрямований також в Росвнешторг, банк СБС-АГРО, Володимирський банк Ощадбанку РФ, Центр ЮНІДО з міжнародного промислового співробітництва в Росії, нижегородське регіональне відділення ФКЦБ Росії, а також до Міністерства економіки РФ, для участі в Російській виставці інвестиційних проектів.
  Для доопрацювання інвестиційної карти Росії з метою залучення іноземних інвесторів спрямована інформація в лондонське представництво Центру сприяння іноземним інвестиціям при Мінекономіки РФ.
  У розділі розміщено інформацію про підприємства області, об'єктах інфраструктури ринку і сфері послуг в російському бізнес - каталозі "Навігатор - 98/99" і спрямовані аналогічні матеріали для формування каталогу "Навігатор - 2000". Проведена робота забезпечує інформаційну відкритість області.
  Іншим напрямком розвитку економіки є реалізація міжнародних програм технічної допомоги. Так, протягом 1997 на території Володимирської області здійснювалося 26 проектів технічної допомоги в різних галузях народного господарства (наука, малий і середній бізнес, сільське господарство, медицина, освіта, житлове господарство та т. Д.), А в 1998 р - вже 29. У 1999 р через торішньої кризи їх число скоротилося до 7, однак співпраця триває.
  Адміністрація області спільно з торгово-промисловою палатою м Риму реалізується проект будівництва італійського бізнес - центру. Метою його є створення в м Володимирі регіонального центру з координації всіх проектів, що проводяться на території Центральної Росії спільно з італійськими діловими колами.
  У співпраці з Дослідницьким центром соціальних інвестицій при Уряді Італії (фонд "Ченсис" в 1998 р розпочато роботу за програмою розвитку інфраструктури туризму в регіонах "Золотого кільця Росії".
  Розвитку ділових зв'язків сприяють регулярні переговори і ділові зустрічі з представниками іноземних держав і суб'єктів Російської Федерації. У 1998 р адміністрацією Володимирській області підписані угоди про співпрацю в економічній, науково - технічній і культурній сферах з регіонами Словаччини, Болгарії, Угорщини, Білорусі. Намічено підписання аналогічних угод з іншими республіками.
  Діяльність по створенню привабливого іміджу регіону відображена в журналі "Експерт" № 39 за 1999 рік, де Володимирська область по інвестиційному рейтингу має знижений потенціал (помірний ризик). За рейтингом потенціалу в 1999 р область займає 34-е місце, за рейтингом ризику - 12-е з 89-ти суб'єктів РФ. При цьому, за рейтингом законодавчого ризику область стоїть на 43-му місці, а за наявністю регіонального законодавства займає 12-е місце. Серед рейтингів, що складають інвестиційний потенціал, інфраструктурний та інноваційний займають відповідно 13-е і 17-е місця. Крім того, Володимирська область увійшла в 20 перших регіонів за кількістю діючих спільних і іноземних підприємств.
  Адміністрацією Володимирській області постійно ініціюється участь підприємств і організаціями області в міжнародних виставках і ярмарках, що сприяє не тільки залучення інвестицій, а також і розширенню географії експорту. Цьому питанню приділяється достатньо серйозну увагу, що, в свою чергу дає позитивні результати. Тільки в 1998 - 1999 рр. в них взяли участь більше 200 підприємств області.
  Федеральні цільові програми є однією з традиційних форм державного регулювання територіального розвитку шляхом підтримки економічних і соціальних секторів економіки. Органи влади області вживають заходів до отримання державних бюджетних інвестицій.
  Одним із способів пожвавлення інвестиційної діяльності є іпотечне кредитування. Прийнято постанову глави адміністрації області "Про порядок кредитування житлового будівництва; за допомогою якого покращиться кредитно-фінансовий механізм для підтримки житлового будівництва в області з використанням коштів обласного бюджету.
  Відпрацьовано метод нетрадиційного фінансування інвестованого проекту ВАТ "ВТЗ" через облігаційну позику адміністрації Володимирській області, організований в 1995 році на загальну суму 100 млн.деномінованих рублів.
  Проведена політика по створенню привабливого інвестиційного клімату, зусилля щодо прийняття стабільних і ясних правил економічних взаємовідносин між регіоном і внутрішніми і зовнішніми інвесторами уможливлюють встановлення оптимального балансу інтересів сторін і досягнення реальних резервів. На даний момент обсяг інвестицій у Володимирській області становить:


  рік
  тисяча дев'ятсот дев'яносто-один
  1992
  тисячу дев'ятсот дев'яносто три
  1994
  1995
  1996
  1 997
  1 998
  +1999
  2000
  2002
  Млн.руб.в цінах 1995 р
  4282
  2869
  2427
  тисячу шістсот тридцять одна
  тисяча п'ятсот п'ятьдесят одна
  тисячі сто дев'яносто чотири
  1123
  999
  878
  895
  1 007  Перспективи інвестиційного процесу у Володимирській області.
  Витратна господарська система, що діяла протягом останніх десятиліть існування СРСР, а точніше - з 1965 р по 1991 р, до заснування підірвала радянську модель розширеного відтворення саме тим, що завдала нищівного удару по реальній ефективності накопичень, зробила виробничі капіталовкладення рік від року менше результативними, переорієнтувала їх на інфляційний критерій, який задовольнявся подорожчанням засобів виробництва без адекватного поліпшення їх якості. Причому витратна макроекономічна система - так вже довелося - взяла гору в той момент, коли світове господарство вступило на поріг неоіндустріальні розвитку. Абсолютно недоречно встановлена, вона не дав радянському народному господарству можливості навіть підступитися до нового етапу індустріалізації, відмітною розгортанням абсолютно невідомого перш типу продуктивних сил: вже не просто електрифікованих, а технотронних, інтегрованих з мікропроцесорними пристроями контролю і управління. Замість ефективних і високопродуктивних технотронних робочих місць, завдяки яким зв'язок працівника з промисловим апаратом виробництва обов'язково обмежується тільки ЕОМ, тривало відтворення техніки, розрахованої на механізований і ручна праця. На її основі підтримувався також старий тип зайнятості, властивий потребам індустріалізації 30-50 рр. ХХ ст., Коли важливо було якомога швидше забезпечити створення і кількісне зростання вітчизняної промисловості, а разом з тим - переклад основної маси робочої сили з села в місто.
  Витратна система господарювання абсолютно пасувала перед ключовими факторами прогресу: високими, наукомісткими, ТЕХНОТРОН технологіями - в країні так і не зуміли налагодити їх відтворення; якістю праці - продуктивність інтелектуальної праці не враховувалася і не заохочувалася; якістю продукції - його підвищення вимірюється економією якості, а система в усіх випадках віддавала пріоритет кількості і "валу"; ефективністю виробництва - її збільшення завжди рівнозначно економії живого праці та вимагає постійного перерозподілу робочої сили між професіями і підприємствами, галузями, регіонами, проте витратна система виключала такий перерозподіл (крім того, підвищення ефективності неминуче пов'язане зі скороченням суспільно необхідних витрат праці і, отже, має супроводжуватися відповідним зниженням цін, але і це було несумісне з витратною системою); вертикальною інтеграцією і міжгалузевими формами організації праці; системою оплати за ефективністю праці, коли зростання заробітної плати відбувається пропорційно економії суспільно необхідних витрат і народногосподарських витрат.
  Перебуваючи в нерозв'язних суперечностей з ключовими напрямками соціально-економічного прогресу, витратна господарська система жорстко блокувала перехід країни на більш прогресивний етап індустріального розвитку. Блокувала також і тим, що перевела ефективність капіталовкладень з області плюсових значень в область мінусових, інфляційних. Соответстве6нно, на рівні народного господарства замість реального зростання накопичується інфляційний.
  До 80-их рр. виникло питання про якість економічного зростання. "Верхи" постановили вважати виходом ринкові перетворення, до того ж взяли за зразок виробничі відносини не вищого, а нижчого, фактично домонополистического. Країні наполегливо нав'язувалася уявлення, ніби економічним відносинам епохи вільної конкуренції ніякої альтернативи немає. Рух до них і склало суть того, що назвали "перебудовою". На практиці вона дійсно привела до зміни макроекономічної системи, але те, що сталося зміна виявилося регресивним, а не прогресивним: витратна система остаточно трансформувалася в інфляційну. Наслідки виявилися відразу ж: як показали розрахунки за даними міжгалузевих балансів СРСР, ще в 1988 р, пам'ятному скасуванням планових обмежувачів збільшення цін, суспільне відтворення перестало бути розширеним, а приріст грошової маси "пішов в гору" всупереч динаміки товарної маси. Скасування всякого регулювання найголовніших відтворювальних пропорцій вже саме по собі означало повну відмову від будь-якої взагалі централізованої, тобто керованої макроекономічної моделі.
  Поступки формаційний поворот, незважаючи на весь його показною радикалізм, залишив країні колишні макроекономічні проблеми і додав до них тяжкий тягар інших, наприклад - некерованість економічних процесів. Дійсність наочно довела головне: ринкові відносини не тільки долають, скільки інтенсифікують діяльність економіки інфляційного типу.
  Настільки ж консервативно - реакційними були і наступні "ліберальні реформи". Вони внесли лише останню лепту в "системні перетворення", внаслідок чого макроекономічна система не тільки залишилася інфляційної, а й придбала форму компрадорської, тобто такою, що поширює принцип продажності на все без винятку сфери соціально - економічного устрою, включаючи елементи державного суверенітету.
  Нині, в умовах компрадорської економіки, немає навіть мови про виробництво внутрішніх накопичень: "реформатори" наполегливо займаються "залученням" зовнішніх інвестицій, для чого старанно виконують численні вимоги зарубіжних кредитів, причому переважно позаекономічні, тобто організаційно - політичні, начебто розчленування "природних" монополій, безперешкодного вивозу капіталів і прибутків, вільної скупки стратегічних підприємств, торгового флоту, природних ресурсів, надр, земель, об'єктів інфраструктури та життєзабезпечення, активізації іноземного контролю над банківським сектором, біржовим і валютним зверненням і т . Д.
  Однак під впливом непримиренних протиріч життя підносить один парадокс за іншим. Зокрема, чим більше проявляється турботи про поліпшення умов залучення інвестицій, тим гостріше стає інвестиційна проблема. На відкуп іноземному капіталу віддані практично всі "командні висоти" економіки, справа дійшла навіть до лібералізації земельного обороту, а очікуваного припливу інвестицій як не було, так і немає. Більш того, компрадорська система продовжує прискорювати їх відтік з країни, що виразно виявляється за даними аналізу платіжних балансів за 1994-2000 рр .: пік вивозу капіталу в товарній формі припадає на другу половину минулого року.
  Причому відтоком завершуються навіть інвестиції, що класифікуються як "прямі" і здійснені в промисловий сектор економіки. Здається, що з урахуванням сказаного, необхідно вести корективи в законодавчі акти, що регулюють політику нашої держави стосовно іноземних інвестицій. Її основний принцип може бути сформований таким чином: "Правовий режим діяльності іноземних інвесторів має бути таким же, як і наданий російським інвесторам, за винятками, встановленими федеральними законами". До числа вилучень відносяться державні заходи обмежувального характеру, спрямовані на усунення або, принаймні, пом'якшення негативних наслідків імпорту капіталу. Зокрема, маються на увазі заходи, орієнтовані на ліквідацію або зменшення втрат грошових коштів, які несе Росія від перекладу за кордон частини прибутку від прямих і портфельних іноземних інвестицій і від обслуговування іноземних позик.
  Найбільш кардинальний спосіб вирішення цієї проблеми - заборона на вивезення з країни прибутку, отриманого від зарубіжних інвестицій, застосовуваний в ряді держав. Менш жорсткий спосіб - встановлення експортного мита у відсотках до розміру прибутку. Вона могла б створити велику зацікавленість іноземних інвесторів у використанні їх прибутку всередині Росії і зменшити її втрати. Можливі й такі форми зовнішньоторговельного протекціонізму, як квотування, ліцензування "добровільні обмеження імпорту" та ін. З усіх форм використання іноземних позик, що надходять в країну, найбільший економічний ефект дає напрямок їх на розширення виробництва шляхом створення нових підприємств і модернізації діючих, їх технічної реконструкції за допомогою закупівлі необхідних засобів виробництва, що перетворюються в основний капітал, а також набору додаткової робочої сили.
  Ніяке інше застосування зарубіжних вкладень не здатне так безпосередньо і ефективно сприяти зростанню і вдосконаленню виробництва не створює більш сприятливих умов для повернення позики і виплати позичкового відсотка.Цей додатковий капітал, вкладений у виробництво, в нормальній ринковій економіці дає прибуток, яка дозволяє не тільки розширити підприємство, забезпечити достатній підприємницький дохід, сплатити податки і ренту, але і виконати зобов'язання з обслуговування позики. Особливість іноземних інвестицій, що надходять в Росію, - слабке застосування цієї найбільш раціональної форми. Чимала їх частина йшла на спекуляції цінними паперами і валютою, купівлю ДКО, здійснення програм, які вимагали витрат, які не відшкодовуються доходами, поверталася назад за кордон, але вже як власність російських нуворишів, зникла невідомо куди, але не використовувалася на зростання і вдосконалення виробництва. За даними статистики, щорічно із загального обсягу інвестицій (близько 10 млрд. Дол.) На збільшення і оновлення основного капіталу іноземні інвестори і спільні підприємства витрачали 2-3 млрд. Дол., Причому не тільки приходять з-за кордону, а й накопичені в Росії. Тому одна з найважливіших завдань держави - створення системи жорсткого регулювання, орієнтованої на стимулювання більш раціонального використання інвестицій, які приходять в країну.

  Іншим аспектом політики держави могло б стати формування системи обмежень імпорту капіталу, спрямованих на зміцнення економічної, ідеологічної та військової безпеки. В даний час посилюється увага до необхідності таких заходів. Про це свідчать пропозиції ряду депутатів Держдуми, висунуті влітку 2001 р, спеціальні обмеження на покупку в Росії для іноземців, а також заборона на придбання ними контрольних пакетів акцій наших б.в. компаній. Представляється також, що за прикладом США Федеральні збори слід було б надати президенту право забороняти будь-які закордонні інвестиції, що загрожують національній безпеці країни.


  В цілому ж, Російська банківська система в найближчі 2-3 роки все ще не зможе надати економіки країни кредити в повному обсязі на прийнятних для підприємств умовах. Ставка рефінансування Банку Росії утримується на рівні 25% річних, а інші негативні чинники формують високу ціну запозичення фінансових ресурсів. У цій ситуації основним джерелом засобів для фінансування підприємств ще будуть їх власні кошти і кошти регіонів. Але, як показує світова практика, збільшення обсягу інвестицій не завжди призводить до економічного зростання, особливо в країнах з перехідною економікою. Інвестиції впливають на економічне зростання перш за все в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Більш важливе значення має їх ефективність. Ефективність же залежить від можливостей кредитів. А для вирішення цієї проблеми, необхідно реформувати економічні процеси на регіональному рівні. Багато суб'єктів РФ скористалися можливостями не тільки вітчизняного, але і міжнародного капіталу. І як показує статистика у Володимирській області іноземний капітал досить сприятливо впливає на розвиток промисловості.
  Але всім відомо, що всякі зовнішні інвестиції - будь то прямі або портфельні - мають на меті окупність, а тому неминуче припускають перевищення відтоку над притоком капіталу. На окремих етапах розвитку доводиться йти на відповідні витрати, але тоді вони виправдані модернізацією виробничих сил. В даному випадку ні найменшого виправдання такого роду витрат немає. Виходячи з господарської практики, пора усвідомити: за допомогою іноземних інвестицій Росія не зможе забезпечити перехід до техногенних засобів виробництва. Причина проста: автоматизація економічно вигідна в будь-якій розвиненій країні, але тільки не в нашій, де компрадорська рента багаторазово перевищує сукупний фонд оплати праці. Тепер, коли історія комп'ютеризації сучасного виробництва налічує майже півстоліття, нема чого довго шукати, чому наша країна втратила в кінці XX ст. статус високорозвиненої.

  Наявність і панування технотронних за характером продуктивних сил - ось що відрізняє в сучасному світі розвинену країну від слаборозвиненою. Без технотронного виробничого апарату у Росії ніякої перспективи соціально-економічного прогресу немає і бути на може. Тільки заради масштабної неіндустріальною модернізації має сенс залучення зарубіжних інвестицій, але в такому випадку вони повинні бути речовими, тобто надходити не в грошовому вираженні, а у вигляді конкретних наукомістких технологій і їх комплексів.

  Децентралізованим чином таке їх залучення неможливо. Будь-які капіталовкладення ззовні, організовані приватними фірмами, можуть мати хіба мікроекономічне значення. Для цілей ж технологічної модернізації суспільного відтворення відповідні ресурси має залучати державу - тоді тільки вони будуть служити поліпшенню макроекономічної ситуації. Таким шляхом йдуть, до речі, всі розвинені країни світу. Наприклад, тільки за перші п'ять місяців 2001 р Німеччина залучила через свої урядові облігації понад 560 млрд. Дол., Та ще з прийнятною дохідністю (платою за позики). У перерахунку на дисконтну ставку вони набагато вигідніше, ніж кредити. І за термінами залучення вони набагато перевищують кредити. Користуючись перевагами високотехнологічної економіки, за допомогою емітованих урядових облігацій Німеччина за один день привертає більше інвестиційних коштів, ніж Росія за цілий рік, і використовує їх на підвищення конкурентоспроможності всього виробництва.

  Між іншим, ставлення до урядовим облігаціям найбільш точний критерій того, наскільки сучасний світ зважає на який випускає їх державою. Рейтинг облігацій російського уряду вкрай низький, вони по суті справи не котируються, їх обсяг мізерно малий, а ціна надмірна велика. Захід мириться, коли централізоване залучення іноземних інвестицій здійснює Китай, чия економіка вже багато років поспіль на підйомі, а для Росії ж прагне залишити виключно лише децентралізований спосіб їх залучення. Тим самим Захід наочно демонструє справжнє ставлення до російських "реформам" і їх наслідків, ні в що не ставлячи компрадорскую систему.

  В умовах компрадорської економічної системи навіть створені накопичення неможливо утримати ні всередині виробництва, ні всередині країни. Липецький завод холодильників відноситься до тих рідкісних вітчизняним підприємствам, які хоча б зберегли здатність продукувати капіталовкладення. Мало які підприємства країни мають нині такою здатністю. Але толку небагато навіть від тих, які створюють накопичення. В одному випадку сформовані накопичення збагачують приватних осіб, в іншому - зарубіжні фірми і країни. Ні той, ні інший варіант Росію не влаштовує. Але компрадорська економічна система не вважається зі стратегічними інтересами країни.

  Найгірше в тому і полягає, що в даний час в російській економіці не діють ніякі внутрішні спонукальні мотиви розвитку технологічного процесу: ні соціальні (зайняті працівники задоволені наявністю заробітку і миряться з відсталістю умов праці, не протестують, а чиновників влаштовує "зайнятість"), ні конкурентні (дешева робоча сила виключає конкуренцію в області автоматизації робочих місць), ні власне відтворювальні (високотехнологічні капіталовкладення неефективні без вертикальної інтеграції економ ки і динамічного зростання продуктивності праці). Рідкісні винятки лише підтверджують загальні правила, тобто безперспективність компрадорської системи. Наприклад, досвід об'єднання "Червоний Жовтень", яке успішно провело технологічну модернізацію виробництва, здійснивши капіталовкладення в обсязі 100 млн. Дол., Наочно демонструє можливість і ефективність власного виробництва накопичень, за умови, що мета полягає в довгостроковому розвитку, а не акціонерної розпродажу підприємства .

  В умовах становлення ринкової економіки основною метою інвестиційної політики виступає поступове переведення економіки на інтенсивний шлях розвитку з подальшим скороченням витрат на екстенсивне зростання продуктивного потенціалу.

  Список літератури.

  1. АіФ - Володимир - Іваново, №51, 2000 г.
  2. Володимирські відомості - 28 грудень, 2000 р
  3. Володимирські відомості - 11 травня, 12 травня, 2001 р
  4. Волков І. М., Грачова М. В. Проектний аналіз: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів], - М .: видавниче об'єднання "ЮНИТИ", 1998 р
  5. Ви і світ інвестицій: [навчальний посібник для старшокласників], - М .: Білі Альви, 1998 г.
  6. Донич О. А. Створення результативної ІНВІСТИЦІЙНИЙ-відтворювальної моделі регулювання ринку інвестиційних ресурсів, - Володимир, 1998 г.
  7. Журнал для акціонерів №5, 2000 г.
  8. Огляд економіки Росії: Основні тенденції розвитку, 2000 г.
  9. Перспективи розвитку російської економіки і її місце в глобальному економічному просторі [Матеріали до VIII Кондратьєвські читань], - 2000 р
  10. Проблеми соціально-економічного розвитку Володимирській області на сучасному етапі, 1998 г.
  11. Регіони: довідкові відомості про суб'єктів РФ / укладачі: Белокучкін, Михайлівська, - М .: Панорама, 1999 г.
  12. Російська економіка і перспективи розвитку регіонів після кризи 1998 р .: Погляд молоді. - Володимир, 2000 г.
  13. Праця - 5 квітня, 2001 р
  14. Праця - 13 березень, 2001 р
  15. Шарп Ю. Ф. та ін. Інвестиції: переклад з англійської, - М .: "ИНФРА", 1999р.
  16. Економіка і життя - №1, 2001 г.
  17. Економіст, №8,2001 р
  18. Економіст, №11, 2001 г.
  19. Економічна географія Росії: [підручник], - М .: "ИНФРА", 1999 г.
  20. Економічне зростання в Центральній Росії - тимчасовий успіх або довгострокова тенденція розвитку. - Володимир, 2001 г.