• 7.1. Історія фірми «Nestle»
 • Історія «Nestle» в Росії
 • «Nestle» - 10 років в Росії
 • Принципи діяльності «Nestle» в Росії
 • Нагороди «Nestle» в Росії
 • Висновки про діяльність компанії «Nestle»


 • Дата конвертації11.08.2017
  Розмір47.96 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 47.96 Kb.

  Роль транснаціональної компанії в сучасній економіці

  більш досконалу продукцію або цілі родини товарів, що користуються підвищеним попитом у всьому світі, під своєю торговою маркою. Використання самої передової технології та організації виробництва забезпечує високу ефективність і рентабельність виробництва. Не випадково, тому такі фірми прагнуть повною мірою реалізувати свої переваги за рахунок експансії на зовнішніх ринках.

  Експорт капіталу та організація виробництва за кордоном ще більше підвищують конкурентоспроможність і міць корпорацій, чия діяльність базується на використанні науково-технічного та організаційного прогресу. Вивіз капіталу має на меті інтенсивне освоєння нових ємних ринків. В цьому відношенні особливо привабливі ринки великих розвинених країн. Свого часу найбільш привабливим для збуту нової продукції був ринок США. З формуванням і розширенням спільного ринку в Західній Європі і зростанням доходів на душу населення саме цей регіон стає все більш привабливим об'єктом експансії ТНК.

  Вивіз капіталу може також мати на меті одержання виняткового або переважного права на експлуатацію джерел дешевої сировини і дешевої робочої сили. В цьому випадку можуть представляти інтерес для вкладення капіталу країни, що розвиваються.

  В останні роки все більшого значення надають не природним ресурсам тієї чи іншої країни, а так званим «придбаним здібностям до виробництва» - освіченою і кваліфікованій робочій силі, передової технології і передового досвіду організації і управління. Зважаючи на це подвійно привабливими для прямих інвестицій стають розвинуті країни, оскільки одночасно вирішується проблема ринків збуту і використання цінних ресурсів для підвищення ефективності та розширення масштабів виробництва.

  ТНК розвивають мережу своїх закордонних відділень, прагнучи охопити нею якщо не весь світ, то, по крайней мере, стратегічно найбільш важливі країни та регіони. Поряд з цим швидко зростає число угод між ТНК про науково-технічне співробітництво, що має ще більше зміцнити їх конкурентні позиції. У зв'язку з цим можна говорити про нову тенденцію «транснаціоналізації досліджень і розробок» і про формування «міжнародних стратегічних альянсів» в області підприємницької діяльності.

  Наступною основою конкурентоспроможності ТНК поряд з передовою технологією і використанням кращих світових ресурсів є інтеграція в одних руках всього технологічного ланцюжка від сировини до готової продукції, а також суміжних виробництв. Це дозволяє найбільш ефективно розвивати міжнарод-рідне поділ праці і створювати високоефективні комбінації виробництва, забезпечуючи наскрізний контроль якості від сировини до кінцевої продукції.

  Важливим елементом конкурентоспроможності ТНК є і можливість для них вироблення стратегії на основі максимально широкого обліку різних перспектив науково-технічного та організаційного прогресу і мінливих умов світового економічного розвитку. ТНК успішно вирішують проблеми зниження витрат сировини і матеріалів, а також праці на одиницю готової продукції.

  Однак все більшу проблему для них становить тенденція швидкого зростання витрат, пов'язаних з виробленням стратегії розвитку. Мається на увазі в першу чергу весь комплекс витрат, пов'язаних із здійсненням нововведень. Особливо значні витрати на дослідження і розробки. Навіть фірми з річним бюджетом на ці цілі, що обчислюється мільярдами доларів, змушені вступати в угоди з іншими ТНК, щоб мати можливість в короткі терміни вирішувати науково-технічні завдання все зростаючої складності і зберігати передові позиції в області застосування найдосконалішою технології.

  Вельми важливою умовою підвищення ефективності діяльності ТНК, особливо європейських і американських, стало їх перетворення з ієрархічних структур, керованих з одного центру за системою відносин між головною дочірніми компаніями, в структури полицентрические. Ці структури, зберігаючи переваги глобальної організації, краще використовують переваги окремих країн і регіонів. Їх діяльність більшою мірою відповідає інтересам країн, в яких знаходяться їхні підприємства. Така еволюція організаційних принципів побудови ТНК стала потужним стимулом зміни ставлення до їх діяльності з боку національних урядів.

  6. ТНК в Россі і країнах СНД

  До освіти ФПГ в Росії вже існували власні транснаціональні корпорації. Як приклад російської ТНК можна назвати державний концерн «Нафта Москва» (колишній Союзнефтеекспорт) зі своїми дочірніми компаніями в Фінляндії, Бельгії, Великобританії, Данії, Італії та інших країнах.

  Фінансово-промислова група (ФПГ) - це сукупність юридичних осіб, що діють як основне і дочірні товариства, або повністю або частково об'єднали свої матеріальні і нематеріальні активи (система участі) на основі договору про створення ФПГ з метою технологічної та економічної інтеграції для реалізації інвестиційних та інших проектів і програм, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту товарів і послуг, підвищення ефективності виробництва, створення нових робочих місць.

  Серед учасників ФПГ обов'язкова наявність організацій, що діють у сфері виробництва товарів і послуг, а також банків або інших кредитних організацій.

  Концепція створення фінансово-промислових груп полягає в об'єднанні підприємств одного технологічного ланцюжка, суміжних і пов'язаних виробництв, постачальницьких і торгово-збутових підприємств і, що особливо важливо, організацій, здатних забезпечити фінансування, залучити сторонніх інвесторів. Однією з пріоритетних завдань ФПГ є координація діяльності входять до неї, проведення єдиної цінової політики, перерозподіл фінансових і управлінських ресурсів, розробка інвестиційних програм, розрахованих на поліпшення стану групи в цілому, а не тільки окремих підприємств.

  Загальноекономічна причина появи ФПГ - необхідність нових організаційно-господарських форм високоінтегрованих міжгалузевих корпорацій в російській економіці. Інша група причин пов'язана з виходом Росії на міжнародний ринок. Російські підприємства стикаються з конкуренцією на всіх напрямках внутрішнього і зовнішнього ринку. Реальна відкритість російського ринку і не завжди адекватна відкритість багатьох зарубіжних ринків ставить завдання створення потужних господарських структур, які могли б не тільки охопити внутрішній національний ринок, а й успішно конкурувати з міжнародними корпораціями на зовнішньому ринку. Вимоги міжнародної конкуренції диктують необхідність докорінної реорганізації підприємств, їх технологічного переозброєння. Для цього в першу чергу необхідна концентрація інвестиційних ресурсів.

  Важливим стимулом для зростання числа російських ФПГ стало Положення про фінансово-промислових групах та порядок їх створення, затверджене Указом Президента Росії 5 грудня 1993 р Розширення економічної діяльності цих груп за кордону Росії фактично перетворює їх в середні і великі за світовими стандартами ТНК.

  Формування і розвиток російських міжнародних корпорацій може, таким чином, здійснюватися двома шляхами:

  - утворення потужних національних корпорацій - ФПГ з подальшою їх експансією на світовий ринок;

  - на базі наявної системи поділу праці і відповідної їй кооперації виробництва між країнами СНД створення транснаціональних ФПГ з участю фінансово-економічних ресурсів партнерів з країн Співдружності.

  На початковому етапі створення і функціонування ФПГ певне перевага віддається другому підходу. По-перше, це пояснюється браком власних коштів і можливостей; по-друге, створення таких компаній сприяє підтримці історично сформованої кооперації промислового виробництва господарюючих суб'єктів країн Співдружності, відновленню та розвитку інтеграційних процесів між країнами СНД. Міждержавний економічний комітет країн СНД розробив Конвенцію про транснаціональні корпорації в країнах СНД, яка була підписана в березні 1998 р главами урядів семи держав СНД (Вірменії, Білорусії, Киргизії, Молдови, Росії, Таджикистану і України). Її мета - сприяти формуванню транснаціональних виробничих структур в країнах СНД, проведення активної промислової політики, залучення інвестицій.

  Загальним базовим нормативно-правовим документом вважається підписана в 1994 р Угода про сприяння в створенні і розвитку виробничих, комерційних кредитно-фінансових, страхових і змішаних транснаціональних об'єднань.

  У розвиток його положень Росія уклала двосторонні угоди з Білорусією, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизією і Таджикистаном.

  Окремими рішеннями Уряду РФ схвалено створення транснаціональних ФПГ, наприклад «Російський авіаційний консорціум», «Міжнародні авіадвигуни», в яку входять 50 підприємств оборонних комплексів України і Росії. Як транснаціональної групи зареєстрована ФПГ «Нижегородські автомобілі» за участю 8 підприємств з п'яти держав СНД та Латвії. Активно реалізується програма створення ТФПГ в атомній енергетиці, в якій беруть участь Росія, Україна, Казахстан, в металургії - між Україною, Росією, Казахстаном.

  Велику активність у формуванні транснаціональної корпорації проявляє Ингосстрах. У 1997 р було підписано угоду про створення Транснаціональною страхової групи Ингосстрах. У неї об'єдналися 27 страхових компаній з Росії, 16 країн ближнього і далекого зарубіжжя. Сумарні активи учасників групи складають 600 млн. Доларів. Компанії мають розгалужену мережу з 131 філії та представництва.

  ФПГ, серед учасників яких є юридичні особи, які перебувають під юрисдикцією держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, які мають відокремлені підрозділи на території зазначених держав або здійснюють на їхній території капітальні вкладення, реєструються як транснаціональні фінансово-промислові групи (ТФПГ).

  Роль ТФПГ велика в інтеграції економік держав - учасниць СНД. Вони повинні сприяти відновленню і розвитку в рамках нових господарських структур історично сформованої кооперації промислового виробництва.

  У разі створення ТФПГ на основі міжурядової угоди їй присвоюється статус міждержавної (міжнародної) фінансово-промислової групи.

  Практика показує, що формування транснаціональних і міжнародних ФПГ повинно проходити два етапи. На першому створюється російська ФПГ, на другому опрацьовуються питання її розширення за рахунок включення підприємств і фінансово-кредитних структур інших держав.

  Деякі російські ТНК з'явилися порівняно недавно. До їх числа можна віднести «Мікрохірургія ока» з великою кількістю своїх відділень по всьому світу, «АвтоВАЗ», «ЛУКойл» (до її складу входять російські нафтовидобувні, нафтопереробні підприємства і підприємства нафтового машинобудування) і ряд інших.

  Приватизація в Росії супроводжується виникненням досить потужних організаційно-господарських структур нового типу (державних, змішаних і приватних корпорацій, концернів), здатних успішно діяти на внутрішньому і зовнішньому ринках, наприклад, «Газпром», «Вимпел». Так, «Газпром» забезпечує майже п'яту частину всіх потреб Західної Європи в природному газі. Саме «Газпром» в 1996 році був єдиною російською компанією, що знайшла відображення в рейтингу, опублікованому «Financial Times».

  Реальний обсяг експорту товарів в 2005 рвиріс на 6% проти 9,5% зростання в 2004 р При цьому найбільш динамічно зростаючим, як і в 2004р., виявився сектор промислових товарів - зростання там склав 7%. Обсяг світового експорту сільгосппродукції виріс на 5,5%. Найменше в реальному вираженні збільшилася торгівля паливом і сировиною - на 2,5%.

  При цьому в доларовому вираженні обсяг світового експорту палива виріс на 41% і досяг 1,4 трлн. дол., а частка паливного експорту в загальному обсязі світової торгівлі досягла максимального рівня за 20 років - 13,8%. На цьому тлі найбільші постачальники палива і сировини помітно збільшили обсяги експорту. Так, доларовий еквівалент паливо - сировинного експорту для Росії виріс на 33%.

  За даними Світової організації торгівлі (СОТ), оприлюдненими сьогодні, темпи зростання світової торгівлі можуть знизитися до 6% при загальному економічному зростанні в 3%. На думку організації, світова економіка може відчути в поточному році негативний вплив великих торгових дисбалансів, а також нестабільність на фінансових ринках і ринках нерухомості.

  Зростання обсягу світової торгівлі в 2006 р. склав 8%, перевершивши прогноз аналітиків організації, що становив 7%. Зростання обсягів зовнішньої торгівлі в країнах, що розвиваються склав в 2006р. 36%, передає Reuters.

  За обсягами експорту та імпорту Росія входить в список 15 провідних країн. Так, за обсягом експорту в 2006 р. Росія займає 13-е місце (305 млрд. Дол.), Поступаючись Гонконгу (323 млрд. Дол.) І випереджаючи Сінгапур (272 млрд. Дол.).

  Обсяг імпорту в Росію, за оцінкою СОТ, склав в минулому році 164 млрд. Дол., Що дозволило їй опинитися на 18 місці в списку світових імпортерів після Індії (174 млрд. Дол.) І перед Швейцарією (141 млрд. Дол.).

  У повідомленні вказується, що з 7 регіонів світу, прийнятих СОТ для статистичних розрахунків, найбільш динамічне зростання зовнішньої торгівлі в 2006 р. був відзначений на території країн колишнього Радянського Союзу. На думку експертів організації, така динаміка обумовлена ​​світовим зростанням цін на енергосировину і метали.

  7. Транснаціональна компанія «Nestle»

  7.1. Історія фірми «Nestle»

  В середині 60-х років XIX століття досвідчений фармацевт Генрі Нестле почав експериментувати з різними комбінаціями молока, пшеничного борошна і цукру, намагаючись створити альтернативне джерело живлення для немовлят, які не могли бути вигодувані материнським молоком. Його основною метою було допомогти у вирішенні проблеми дитячої смертності, викликаної недостатнім і неправильним харчуванням. Новий продукт отримав назву Farine Lacte Henry Nestle (Молочна Борошно Нестле).

  Першим, кому допомогла суміш, створена Нестле, був недоношена дитина, організм якого не сприймав ні молоко матері, ні існували в той час його замінники. Немовля, якому лікарі були безсилі допомогти, вижив тільки завдяки зусиллям Нестле. Після того, як нова формула замінника грудного молока Нестле врятувала життя дитині, цей продукт отримав заслужене визнання, і вже через кілька років Farine Lactee Nestle активно продавалася в більшості країн Європи.

  Генрі Нестле, усвідомлюючи важливість торгової марки у просуванні товару на ринку, вирішив використовувати в якості торгового знака свій фамільний герб - гніздо з пташками. На швейцарському діалекті німецької мови Нестле означає "маленьке гніздо".

  Тим часом "Англо-швейцарська компанія з виробництва згущеного молока", заснована в 1866 році американцями Чарльзом і Джорджем Пейдж і стала головним конкурентом компанії Нестле, розширювала свій асортимент, включивши в нього в середині 70-х років дев'ятнадцятого століття сир і замінники грудного молока. Компанія Нестле, яку Генрі Нестле в 1874 році продав Жюлю Моннеро, відповіла випуском на ринок власної марки згущеного молока.

  У ці ж роки на ринку з'являється ще ряд принципово нових продуктів. У 1875 році житель міста Вевей (Швейцарія) Деніел Пітер придумав спосіб отримання молочного шоколаду шляхом з'єднання молока і какао-порошку. Пітер, один і сусід Генрі Нестле, заснував компанію, яка швидко стала світовим лідером у виробництві шоколаду та пізніше увійшла до складу корпорації Нестле.

  У 1882 році швейцарський кулінар Юліус Маггі розробив технологію виробництва швидкорозчинних горохових і бобових супів і заснував фірму "Маггі і Компанія", яка до кінця століття виробляла вже не тільки розчинні супи, а й бульйонні кубики, а також соуси і приправи.

  Вже на початку 1900-х років у Нестле були фабрики в США, Британії, Німеччини та Іспанії. У 1904 році, досягнувши угоди з "Швейцарської Національної Шоколадній компанією", Нестле додала до асортименту своєї продукції шоколад. А в 1905 році компанія об'єдналася зі своїм давнім суперником - "Англо-швейцарською компанією з виробництва згущеного молока". Компанія, що утворилася в результаті злиття, була названа "Нестле і Англо-швейцарська молочна компанія".

  Експорт згущеного молока різко зріс, коли Нестле замінила агентів з продажу місцевими філіями компанії. У 1907 році компанія розгорнула повномасштабне виробництво в Австралії, своєму другому найбільшому за обсягом експорту ринку. У той же період були побудовані склади в Сінгапурі, Гонконгу і Бомбеї для забезпечення потреб швидкозростаючих ринків країн Азії.

  Проте, велика частина виробничих потужностей і раніше розташовувалася в Європі, і початок Першої Світової війни завдало серйозного удару по діяльності компанії. Отримувати сировину і поширювати готову продукцію ставало все важче. Через брак свіжого молока по всій Європі фабрикам довелося розпродати практично всі свої запаси, щоб задовольнити потреби населення.

  Але, не дивлячись, ні на що, війна викликала неймовірний попит на молочні продукти, що сталося багато в чому за рахунок збільшення урядових замовлень. Щоб впоратися з ними, Нестле придбала ще кілька діючих фабрик в США. До кінця війни компанії належали 40 фабрик, а обсяг виробництва в порівнянні з 1914 роком збільшився майже вдвічі.

  C закінченням Першої Світової війни для компанії настав період економічної кризи. Урядові замовлення з припиненням військових дій перестали надходити, а покупці, за час війни, які звикли до сухого і згущеного молока, знову перейшли на свіже, як тільки воно стало доступним. У 1921 році Нестле вперше зазнала збитків. Підвищення цін на сировину, повоєнний затишшя у всій світовій економіці і падаючі курси валют погіршували становище.

  Швидко відреагувавши на сформовану економічну ситуацію, керівництво Нестле запросило для реорганізації компанії експерта в області банківської справи - швейцарця Луї Даплеса. Він оптимізував діяльність компанії, привівши у відповідність рівень виробництва з рівнем продажів і скоротивши непокриті заборгованості компанії.

  У 20-і роки компанія також вперше вийшла за рамки традиційного асортименту продукції, що виробляється.

  Виробництво шоколаду стало другим за значимістю видом діяльності компанії. Нестле стала регулярно випускати нові види продуктів харчування, в числі яких були: молоко з солодом, розчинний напій під назвою MILO®, порошкова сметана для дітей.

  У 1930 році Бразильський Інститут кави звернувся до Луї Даплесу з проханням допомогти в розробці нових видів продуктів, здатних вирішити проблеми збуту надлишків кави в Бразилії. Результатом восьмирічних досліджень стало відкриття розчинного порошку NESCAFE, який зробив революцію і змінив традиційний погляд на споживання кави в усьому світі. Розчинна кава NESCAFE дуже швидко набув величезної популярності і став запорукою успіху чаю NESTEA, який компанія запропонувала світу на початку 40-х.

  З початком Другої Світової війни прибуток Нестле впала з 20-ти мільйонів доларів (в 1938 році) до 6-ти мільйонів (в 1939 році). Нейтральна Швейцарія ставала все більш ізольованою від воюючою Європи, тому компанія перевела значну частину своїх співробітників в місто Стамфорд штат Коннектикут (США).

  Перший по-справжньому глобальний конфлікт в історії людства поклав край традиційній структурі компанії. Щоб подолати проблеми з розповсюдженням продукції в Європі і Азії, Нестле відкрила нові фабрики в країнах, що розвиваються, в тому числі в Латинській Америці.

  За іронією долі саме Друга Світова війна прискорила поширення NESCAFE® - новітньої розробки компанії. Після того як США вступили у війну, NESCAFE став основним напоєм американських солдатів і офіцерів, які несли службу в Європі і Азії. До 1943 року обсяг виробництва NESCAFE досяг одного мільйона коробок на рік.

  Так само, як і під час Першої Світової війни, рівень виробництва і продажів в умовах військової економіки значно збільшився: загальний оборот Нестле зріс з 100 мільйонів доларів (в 1938 році) до 225-ти мільйонів (в 1945 році). До кінця війни керівники Нестле домоглися лідируючого положення в світовому кавовому бізнесі, а також в інших, традиційних для Нестле, направлених виробництва.

  Повоєнні роки стали найбільш динамічним періодом в історії розвитку Нестле. Диверсифікований підхід до роботи на ринку продуктів харчування ліг в основу нової стратегії і дозволив компанії ще більш ефективно реагувати на попит споживачів. Внаслідок приєднання до корпорації ряду компаній до асортименту Нестле додалися десятки нових продуктів. У 1947 році Нестле об'єдналася з компанією Alimentana SA- виробником приправ і супів MAGGI®, і була перейменована в Нестле Alimentana Company. За цим послідувало придбання в 1950 році компанії Crosse & Blackwell, британського виробника консервованих продуктів, а також фірм Findus (заморожені продукти) в 1963 році, Libby (фруктові соки) в 1971 році і Stouffer (заморожені продукти) в 1973 році.

  Результатом успішної діяльності корпорації стало рішення керівництва про виведення Нестле за межі харчової індустрії, і в 1974 році компанія стала найбільшим акціонером фірми LOreal одного зі світових лідерів у виробництві косметики.

  Після укладення угоди з LOreal в 1974 році, вперше з часів економічної кризи на початку 20-х років, позиції Нестле на світовому ринку похитнулися. В першу чергу, це було викликано збільшенням цін на нафту і уповільненням темпів економічного зростання в індустріальних країнах. Як і в 1921 році компанії довелося швидко реагувати на змінилася докорінно ситуацію.

  Збільшення обсягів виробництва і продажів в країнах, що розвиваються частково допомогло Нестле пом'якшити наслідки спаду на традиційних для компанії ринках, але, в той же час, компанія взяла на себе нові ризики, пов'язані з нестабільними політичними і економічними умовами в цих країнах. Щоб стабілізувати ситуацію, Нестле знову вийшла за межі ринку продуктів харчування, купивши компанію Alcon Laboratories, Inc. - американського виробника фармацевтичних і офтальмологічних товарів.

  Для прийняття такого рішення в умовах зростаючої конкуренції і зменшується частки прибутку потрібні були сміливість і далекоглядність. Для Нестле покупка Alcon була набагато більш ризикованою, ніж свого часу угода з LOreal.

  Під керівництвом нового Президента Нестле Гельмута Маухера компанія увійшла в 80-і роки з новими силами і рішучістю розвиватися далі. У цей період компанія поставила перед собою дві основні стратегічні завдання: зміцнення фінансового становища шляхом внутрішньої реорганізації і продовження політики, спрямованої на придбання стратегічно вигідних підприємств.

  Таким чином, в період з 1980 по 1984 рік компанія продала кілька вхідних до цього часу корпорацію підприємств, які або були неприбутковими, або не вписувалися в загальну стратегію розвитку.

  У 1984 році поліпшення економічного становища Нестле дозволило зробити ряд нових придбань, включаючи купівлю з аукціону за 3 мільярди доларів найбільшу в Америці компанію-виробника продуктів харчування Carnation. Підписання договору про придбання Carnation відбулося в 1985 році і стало однією з найбільших операцій в історії харчової промисловості.

  Перша половина 90-х років стала для Нестле сприятливим періодом, в зв'язку з триваючим процесам інтеграції на світовому ринку і ліквідацією багатьох торгових бар'єрів. Відкриття нових ринків Центральної та Східної Європи, а також Китаю, разом із загальною тенденцією до лібералізації прямих іноземних інвестицій стало доброю ознакою для компанії з таким широким спектром діяльності.

  Нестле початку ХХ століття зі злиття з "Англо-швейцарською компанією з виробництва згущеного молока", щоб збільшити асортимент своєї продукції і розширити географію своєї присутності. Сьогодні можна з упевненістю сказати, що в нове тисячоліття Нестле увійшло беззаперечним лідером харчової промисловості: корпорації належать понад 500 фабрик у 84 країнах світу; щорічний обсяг продажів групи компаній, що входять до складу Нестле, становить понад 87 мільярдів швейцарських франків.

  З 1996 року посилення консолідації групи Нестле знайшло підтвердження в придбанні італійського концерну по виробництву мінеральної води San Pellegrino (1997 рік) і британської фірми Spillers Petfoods (1998 рік). Тоді ж було прийнято рішення продати торговельну марку Findus, щоб зосередитися на більш високоприбутковому секторі заморожених продуктів (1999 рік). Придбання Spillers Petfoods зміцнило позиції Нестле на європейському ринку кормів для домашніх тварин, на який компанія вийшла ще в 1985-му році після покупки компанії Carnation і її торгової марки FRISKIES®.

  Рішення Нестле про закриття своїх підприємств з виробництва меленої кави в США (Hills Bros, MJB, Chase & Sanborn) дозволило компанії сконцентрувати свої зусилля на просуванні нового асортиментного ряду елітного NESCAFE®, виробництво якого почалося на Західному Березі у вересні 1999 року.

  Історія «Nestle» в Росії

  Стратегія компанії Нестле в усьому світі полягає в здійсненні довгострокових інвестицій. В рамках цієї стратегії компанія активно вкладає кошти в місцеве виробництво, розробку продуктів, що відповідають російським смакам і традиціям, а також використовує місцеву сировину і компоненти. У Росії Нестле має 12 виробництв, в які компанія здійснює постійні інвестиції. Таким чином, Нестле з'єднує міжнародний досвід і лідерство в харчовій індустрії з потребами і смаками споживачів.

  На початку 1995 року Нестле придбала контрольний пакет акцій кондитерської фабрики «Росія» в Самарі, що випускає шоколад та іншу кондитерську продукцію. З тих пір компанія зробила великі капіталовкладення в технічне оснащення і промислове переобладнання фабрики. Інвестиції компанії дозволили налагодити місцеве виробництво батончиків NUTS® і шоколаду Нестле CLASSIC®, раніше імпортованих в Росію, а також знаменитого у всьому світі шоколадного напою NESQUIK®.

  Інший важливий капіталовкладення Нестле в Росії - це придбання в червні 1996 року контрольного пакета акцій ТОВ «Нестле-Жуковський». Були здійснені інвестиції в установку нового сучасного обладнання, яке дозволяє виробляти традиційне російське морозиво під новими торговими марками, такими як, пломбір "48 копійок" і ескімо "Кімо", а також всесвітньо відомі бренди, в тому числі MEGA®.

  В кінці 1999 року Нестле розширила виробничі потужності своєї фабрики в місті Жуковський, приступивши до виробництва кулінарної продукції під торговою маркою MAGGI®, в тому числі: бульйонних кубиків, супів швидкого приготування і приправ.

  У січні 1998 року Нестле придбала контрольний пакет акцій двох кондитерських фабрик - АТ «Алтай» в Барнаулі і АТ «Камська» в Пермі, які випускають шоколадні цукерки, карамель і печиво. Нестле продовжує здійснювати інвестиції в обидві фабрики, приводячи їх виробничі потужності та інфраструктуру у відповідність до міжнародних стандартів компанії.

  У червні 1998 року в групу підприємств Нестле увійшло ВАТ «Хладопродукт» в м Тимашевськ (Краснодарський край). Ця фабрика морозива доповнює потужності з виробництва морозива Нестле в місті Жуковський. У червні 2001 року на ВАТ «Хладопродукт» була запущена у виробництво перша в Росії лінія по розфасовці розчинної кави NESCAFE®.

  Дочірні компанії Нестле також розвивають місцеве виробництво. Компанія «Сіріана Патнерс Уорлд Уайд» - спільне підприємство Нестле і Дженерал Мілс - в 2001 р придбала фабрику і налагодила виробництво з випуску сухих сніданків в Пермі. У липні 2002 року Нестле Вотерс придбала добре відому в Росії торгову марку «Святе джерело» з виробництвом в м Кострома, а вже в лютому 2003 року - компанію «Чиста Вода», провідного постачальника бутильованої води додому та в офіси в Росії.

  У 2003 році компанія оголосила, що вона починає місцеве виробництво своїх двох ключових продуктів - виробництво повного циклу розчинної кави в Краснодарі, з достатньою потужністю, щоб задовольнити потреби Російського ринку в улюбленому кави NESCAFE®. Також компанія оголосила про придбання заводу дитячого харчування у Вологді: після необхідних інвестицій у виробництво дитяче харчування буде випускатися в Росії, забезпечивши ринок дитячого харчування, що росте по мірі зростання народжуваності в країні. У квітні 2004 року компанія Нестле розпочала будівництво нової фабрики в Тимашевськ. ТОВ «Нестле Кубань» буде розташовано поруч з будівлею фабрики ВАТ «Хладопродукт», на якій зараз працює лінія по розфасовці кави. На новій фабриці планується випуск розчинної агломерированного кави NESCAFE Classic®. Інвестиції в будівництво цієї нової фабрики, які складуть близько $ 120 мільйонів, зміцнять позиції Нестле як однієї з провідних компаній, що виробляють товари народного споживання, в країні.

  Стратегія Нестле спрямована не тільки на зміцнення і модернізацію виробничих інфраструктур фабрик, і впровадження нових технологій у виробництво. Компанія також прагне бути високоефективним виробником з низькими виробничими витратами. Крім того, Нестле вкладає великі кошти в навчання і підвищення кваліфікації співробітників, передаючи їм міжнародний досвід компанії і науково-технічні знання.

  Загальні інвестиції Нестле в виробництво і розвиток дистриб'юторської мережі в Росії за 2006 рік становили 300 мільйонів доларів США.

  Компанія Нестле є активним учасником громадського життя Росії. Крім довгострокових спонсорських проектів, Нестле здійснює благодійну підтримку дитячих будинків та інтернатів, а також сприяє відновленню російських історичних пам'ятників архітектури і мистецтва.

  Проявом прихильності Нестле до Росії і особливої ​​турботи компанії про російських дітях стало генеральне спонсорство дитячої телепередачі «Вулиця Сезам» - російської версії улюбленої у всьому світі дитячої освітньої програми. Також, спільно з експертами в області вікової фізіології, компанія Нестле розробила загальнонаціональну шкільну програму для дітей молодшого шкільного віку - «Розмова про правильне харчування», героями якої є персонажі «Вулиці Сезам». Програма створена з урахуванням російських кулінарних традицій і вчить дітей основам правильного і здорового харчування.

  Нестле вносить свій внесок у культурне життя Росії. Компанія вже кілька років є генеральним спонсором Московського Симфонічного Оркестру. У світі театрального мистецтва Нестле стала відома як щорічний генеральний спонсор фестивалю «Золота Маска», як генеральний спонсор III-його Міжнародного театрального фестивалю ім. А.П. Чехова, а також інших театральних проектів. Починаючи з 1999 року Нестле щорічно здійснює спонсорську підтримку Міжнародного Московського кінофестивалю. У 2001 році Нестле стала генеральним спонсором III-їй Всесвітньої театральної Олімпіади в Москві, а також IV-ого Міжнародного театрального фестивалю ім. А.П. Чехова.

  У 2003 році компанія Нестле стала генеральним спонсором виступів Маріїнського театру в рамках фестивалю «Зірки Білих Ночей», присвяченого 300-річчю Санкт-Петербурга. Також в 2003, компанія була удостоєна почесної нагороди «Золота Маска» за багаторічний внесок в підтримку російського мистецтва.

  «Nestle» - 10 років в Росії

  Компанія «Нестле» оголосила результати своєї 10-річної діяльності в Росії і окреслила плани на майбутнє. За цей час компанія «Нестле» завоювала лідируючі позиції на російському ринку продуктів харчування і напоїв. Показники, які компанія досягла за шість місяців цього року, дозволяють з упевненістю сказати, що 2006 рік став для «Нестле» періодом інтенсивного зростання і розвитку.
  11 вересня, 2006 року відбулася прес-конференція, присвячена 10-річному ювілею діяльності компанії «Нестле» в Росії. Керівництво компанії озвучило основні економічні показники, яких досягла компанія «Нестле» за 10 років роботи на російському ринку, і позначило плани на майбутнє.
  «Нестле» займає лідируючі позиції на ринках кави, кондитерських виробів, кулінарії, морозива, дитячого харчування, мінеральної води і кормів для домашніх тварин. Сьогодні в групу компаній «Нестле» входять 12 фабрик, включаючи нерухомість, що будується в Калузькій області фабрику з виробництва кормів для домашніх тварин, 12 регіональних офісів і головний офіс в Москві. Загальне число співробітників компанії в Росії - більше 9500 осіб. За десять років сукупний обсяг інвестиції «Нестле» в російську економіку склав понад 600 мільйонів доларів США. За останні п'ять років компанія заплатила податок на прибуток в розмірі близько 100 мільйонів доларів США.
  У 2005 році було завершено один з наймасштабніших інвестиційних проектів компанії: відбулося відкриття фабрики повного циклу з виробництва розчинної кави «Нестле Кубань». Обсяг інвестицій в будівництво фабрики склав близько 120 мільйонів доларів США.
  Найбільш динамічне зростання компанія «Нестле» демонструвала в 1999-2002 роках. 2002 рік став знаменним для «Нестле»: продажі компанії досягли рівня 1 мільярда швейцарських франків (644 мільйонів доларів США). За наступні три роки - з 2002 по 2005 рр. - продажу «Нестле» зросли ще на 40% і склали 1,4 мільярда франків (1,1 мільярда доларів США). За шість місяців 2006 року продажі «Нестле» в Росії виросли на 19%. За оцінкою компанії, сумарні продажі за 2006 рік складуть 1,6 мільярда швейцарських франків (1,3 мільярда доларів США).
  Одним з найважливіших показників зростання компанії є широка географія діяльність компанії. Сьогодні продукція «Нестле» представлена ​​по всій Росії, а багато категорій товарів експортуються в країни СНД.
  Важливим напрямком діяльності компанії «Нестле» є оптимізація бізнес-процесів. Новим кроком у підвищенні ефективності роботи компанії стало відкриття в липні 2006 року Центру обслуговування бізнесу «Нестле» в Росії, розташованого в Самарі. Новий підрозділ компанії є виділеної структурою, функція якої - централізоване виконання транзакційних бухгалтерських операцій компанії «Нестле».
  "Нестле" випускає продукцію, приділяючи першорядне значення безпеки і якості. В кінці 2005 року компанія почала процес сертифікації всіх своїх фабрик відповідно до вимог Стандарту ISO 9001: 2000, який передбачає створення єдиної системи управління якістю продукції, що випускається.
  Однією з найважливіших складових успіху «Нестле» на ринку є інноваційний підхід до роботи з персоналом.Компанія прагне розвивати своїх співробітників, пропонуючи їм брати участь в різних тренінгах і стажуваннях. Важливим аспектом роботи компанії є надання кожному співробітнику можливості проявляти ініціативу і впроваджувати інноваційні рішення.
  «Нестле» продовжить свій успішний розвиток на російському ринку не тільки як виробник продуктів харчування і напоїв, а й як компанія, яка веде свою діяльність на основі принципів правильного харчування і здорового способу життя.
  Однак діяльність «Нестле» в Росії носить не тільки економічний характер - компанія відіграє активну роль у житті українського суспільства, підтримуючи ряд соціальних, культурних та спортивних проектів. З 1999 року «Нестле» реалізує в освітніх установах Росії програму «Розмова про правильне харчування», яка допомагає формувати у дітей культуру харчування як складової здорового способу життя. За час роботи програми в ній взяли участь понад 1 200 000 дітей з 26 регіонів Росії. Цього року керівництво компанії «Нестле» прийняло рішення продовжити розвиток програми і створити додатковий модуль до вже існуючих двох модулів програми.
  За 10 років роботи компанії в Росії було реалізовано велику кількість проектів в сфері благодійності. Крім здійснення спонсорських проектів, «Нестле» підтримує дитячі будинки та інтернати, а також допомагає відновлювати історичні пам'ятники архітектури та мистецтва. Компанія має намір і далі брати участь в житті суспільства, вносячи свій внесок у процвітання Росії.

  Принципи діяльності «Nestle» в Росії

  Незважаючи на те, що «Принципи діяльності компанії Нестле» піддаються перевидання з метою відобразити зміни, що відбуваються в світі, основні принципи нашої компанії залишаються незмінними з моменту її заснування і відображають такі людські поняття як порядність, чесність і турбота про ближнього.

  Компанія Нестле зобов'язується застосовувати такі принципи діяльності в усіх країнах, з урахуванням місцевого законодавства, а також культурних і релігійних особливостей окремих країн:

  - комерційною метою компанії Нестле, її керівництва та працівників на всіх рівнях є виробництво і збут продукції компанії в цілях забезпечення довгострокових вигод для акціонерів, працівників, споживачів, ділових партнерів і економік тих країн, в яких працює компанія;

  - компанія Нестле не прагне до отримання короткострокового прибутку, а також прибутку, отриманої на шкоду успішному довгостроковому розвитку, проте визнає необхідність щорічного отримання регулярної прибутку в інтересах акціонерів, стабільності фінансових ринків і для здійснення необхідних інвестицій;

  - компанія Нестле розуміє, що споживачі її продукції виявляють щирий і обгрунтований інтерес до моральних принципів і переконань, які лежать в основі діяльності компанії, до торгових марок, яким вони довіряють, і розуміє, що без споживачів компанія не змогла б існувати;

  - компанія Нестле вважає, що законодавство по суті є найбільш дієвою гарантією відповідального управління, хоча і визнає, що в деяких регіонах необхідне введення додаткових інструкцій для керівного складу та співробітників фірми в формі документа, що викладає базові принципи діяльності. Мета такого документа - дотримання високих етичних норм у всіх підрозділах компанії;

  - компанія Нестле усвідомлює, що успіх будь-якої корпорації заснований на професіоналізмі, дотриманні норм поведінки і відповідальне ставлення її керівництва і службовців до базових принципів діяльності, а тому вважає підбір кадрів, їх навчання і роботу з персоналом однієї з головних завдань компанії;

  - компанія Нестле працює в країнах різної культури та традицій. Таке багате розмаїття культур є безцінним джерелом нашого лідерства. Неможливо в одному документі врахувати всі положення законодавства, що діють в тій чи іншій країні. Вимоги законодавств різних країн можуть суперечити один одному. Компанія Нестле зобов'язується дотримуватися і поважати положення місцевого законодавства, що застосовуються на кожному з ринків. Якщо будь-яке положення цього документа тлумачиться як таке, що суперечить місцевому законодавству, то таке тлумачення в даній країні не застосовується.

  Нагороди «Nestle» в Росії

  Діяльність Нестле в Росії була високо оцінена провідними представниками індустрії та експертами. У 1998 році Американська Торгова Палата в Росії оголосила Нестле «Компанією року» за її прихильність російському ринку, виробниче зростання і впізнаваність продукції. На підтвердження триваючого успіху компанії, в грудні 1999 року незалежна група експертів, скликана діловим тижневиком «Компанія», нагородила Нестле національною премією в галузі бізнесу як "Кращу російську компанію у виробництві товарів масового попиту».
  Кілька разів поспіль (в різні роки) торгові марки РОСІЯ - ЩЕДРА ДУША®, NESCAFE GOLD®, MAGGI® і ЗОЛОТА МАРКА® були удостоєні нагород престижного конкурсу «Бренд Року / EFFIE» - національної професійної премії в області ефективного маркетингу і реклами.
  Три торгові марки Нестле - NESCAFE® (в 1998, 2000 і 2002 роках), MAGGI® (в 1999, 2001, 2003 роках) і РОСІЯ - ЩЕДРА ДУША® (в 2002 і 2003 роках) були удостоєні почесної нагороди «Народна Марка» , що стало свідченням надзвичайно високої популярності цих продуктів у російських споживачів.

  У травні 2004 року Альфа-Банк і Інститут Лаудера вручили Нестле почесну нагороду «За заслуги в області іноземних інвестицій в Росії - 2004».

  Висновки про діяльність компанії «Nestle»

  Компанія «Нестле» йде корінням в 1866 рік. Саме в цьому році Генрі Нестле, вирішивши побороти дитячу смертність, винайшов Farine Lactee - першу в світі молочну суміш для грудних дітей - і приступив до її виробництва.

  З тих пір асортимент продукції Нестле постійно розширюється і в даний час налічує понад 8000 торгових марок продуктів широкого споживання, які знають споживачі на всіх п'яти континентах.

  Серед виробників продуктів харчування компанія Нестле відрізняється найбільшими у світі обсягами інвестицій в наукові дослідження і технічні розробки. Така увага до НДДКР відображає прагнення Нестле виробляти продукцію, яка не тільки володіє хорошими смаковими якостями і красиво оформлена, але і корисна для здоров'я.

  Основний напрямок діяльності Нестле пов'язано з виробництвом продуктів харчування. Крім цього, компанія Нестле володіє акціями підприємств парфюмерно-косметичної і фармацевтичної промисловості.

  Сьогодні Нестле є найбільшим виробником продуктів харчування у світі, 7-ий за рахунком найбільшою компанією в Європі, а також 26-ій за рахунком найбільшою компанією в світі. У групі Нестле працюють близько 253000 чоловік, Нестле належать 511 фабрик і промислових підприємств в 86 країнах світу (12 підприємств знаходяться на території Росії). У 2006 році загальний обсяг продажів групи Нестле досяг 87,9 мільярдів швейцарських франків.

  Нестле - найбільша в світі компанія-виробник продуктів харчування. Кредо Нестле - робити життя кращим, пропонуючи споживачам тільки якісні і повноцінні продукти.

  висновок

  Транснаціональні компанії довели свою життєздатність незважаючи на розбіжності в національних законодавствах, різні рівні розвитку економіки і політичних орієнтирів. Різношвидкісний розвиток держав не є непереборною перешкодою для їх тісної взаємодії. Об'єктивний характер інтеграції визначається спільністю історичних, географічних, економічних та інших факторів.

  Світовий досвід підтверджує життєвість і ефективність об'єднання банківського і промислового капіталу в рамках транснаціональних компаній, який дозволяє прискорити оборотність фінансових ресурсів, скоротити витрати за рахунок розвитку усередині транснаціональних корпорацій систем взаємозаліків і платежів, збільшити частки ресурсів у грошовій формі і мобільність перерозподілу, можливість проведення великих угод , багатовалютних операцій. Виникнення транснаціональних корпорацій стало не тільки закономірним кроком у розвитку системи організаційно-правових форм суспільного виробництва, але і необхідним етапом реорганізації промислової структури.

  Панування в світовому господарстві декількох сотень найбільших компаній-гігантів призводить до того, що основні пропорції світового виробництва і збуту, знаходяться під впливом економічної політики цих компаній. Найважливішим засобом такого впливу виступає узгодження політики капіталовкладень між декількома фірмами-гігантами, які фактично визначають розвиток найважливіших галузей світового господарства.

  Особливість сучасних ТНК полягає в тому, що ними сповідається в деякому сенсі «подвійний стандарт»: з одного боку, ТНК кровно зацікавлені в подальшій лібералізації і демократизації світового економічного простору, з іншого, - закони вільного ринку, що діють в глобальному масштабі, не працюють всередині ТНК, де фактично реалізується планове господарство, встановлюються внутрішні ціни, які визначаються стратегією корпорації, а не ринком. Дане протиріччя характерне і для процесу глобалізації, рушійною силою якого, з одного боку, є лібералізація та інтернаціоналізація, а, з іншого, - бажання перерозподілу сфер економічного впливу і встановлення нового економічного порядку в світі.

  Діяльність транснаціональних корпорацій тісно пов'язана з інтересами держав їх походження. Як правило, цілі країн походження провідних транснаціональних компаній мають яскраво виражену національно-егоїстичну забарвлення, а саме: забезпечення високого рівня життя своїх громадян і зміцнення могутності і авторитету своєї держави на світовій арені. Подібна ситуація сприяє розвитку однобокого глобалізму, трактують даними країнами виключно у власних інтересах. Однак посилюється з кожним новим переходом глобалізації на більш високий рівень свого розвитку взаємозалежність держав повинна в кінцевому рахунку звести нанівець надії ряду країн встановити новий економічний порядок, який відповідає їх імперським амбіціям.

  Транснаціональні корпорації впливають на міжнародні відносини, перш за все, на стан міжнародної безпеки, так як вони сприяють розвитку взаємозалежності різних держав, роблячи будь-яку агресію країн, пов'язаних між собою системою транснаціональних компаній, по відношенню один до одного неможливою або принаймні невигідною.

  Політичне та економічне значення транснаціональних корпорацій настільки велике, що в доступному для огляду періоді часу вони залишаться одним з важливих чинників посилення впливу промислово розвинених країн на багато регіонів світу. Звідси випливає очевидний висновок, що турбота про перетворення провідних вітчизняних корпорацій в транснаціональні стала усвідомленою метою зовнішньої політики держав, що прагнуть до посилення свого впливу в міжнародному масштабі. У цьому плані Росія не повинна бути винятком. Створення російських транснаціональних компаній в рамках СНД і в далекому зарубіжжі представляється не тільки економічно, але й політично важливим завданням промислової політики Росії.

  Список використаної літератури

  1. Березний А.В. Транснаціональні корпорації на ринках країн, що розвиваються. - М .: Наука, 2001;

  2.Булатов А.С. Світова економіка: Учеб. Посібник для вузів / Під ред. Проф. А.С. Булатова. - М .: МАУП, 2001;

  3. Ковалевський А.А. Транснаціональний бізнес і країни, що розвиваються: механізм економічної взаємодії - М .: Наука, 2003;

  4. Кудров В.М. Світова економіка. - М .: БЕК, 2006;

  5. Мільнер Б.З. Теорія організацій. - М .: ИНФРА-М, 2005;

  6. Світова торгівля, статистико-економічний довідник - М .: Економіка, 2006;

  7. Миколаєва І.П. Світова економіка: Учеб. Посібник для вузів / Під ред. І.П. Ніколаєвої. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2004;

  8. Полуніна Г.В. Багатогалузеві концерни. - М .: Думка, 2001;

  9. Юданов А.Ю. Секрети фінансової стійкості міжнародних монополій. - М .: Фінанси і статистика, 2003;

  10. http://www.studentu.ru;

  11. http://www.erudition.ru/referat/ref/cat.311.html;

  12. http://ftinform.com/russian/News/index.asp;  align = "left"> 13. http://www.tpprf.ru/ru/arch.shtml?section_id=37;

  14. http://www.vovremya.info/?id=1251&;

  15. http://www.nestle.ru/about/;

  16. http://www.nestle.ru/about/history/history1.asp;

  17. http://www.nestle.ru/about/history/history2.asp;

  18. http://www.nestle.ru/about/history/history3.asp;

  19. http://www.nestle.ru/about/history/history4.asp;

  20. http://www.nestle.ru/about/history/history5.asp;

  21. http://www.nestle.ru/about/history/history6.asp;

  22. http://www.nestle.ru/about/history/history7.asp;

  23. http://www.nestle.ru/about/history/history8.asp;

  24. http://www.nestle.ru/about/history/;

  25. http://www.nestle.ru/about/russia/;

  26. http://www.nestle.ru/about/principle/;

  27. http://www.nestle.ru/media/.

  ...........