• 2567 рублів на місяць.
 • ФЗП ІТП.
 • Розподіл завдань еталонного підприємства, між посадовими особами розрахованого підприємства і введених до штатного розпису розрахованого підприємства
 • Структурна схема управління підприємством
 • Фінансовий результат


 • Дата конвертації19.08.2017
  Розмір37.7 Kb.
  Типкурсова робота

  Розрахунок чисельності і розстановка виконавців у структурі управління підприємством малого бізнесу на автомобільному транспорті

  аботніков необхідна для забезпечення роботи підрозділу в установленому режимі роботи.

  Ф р. в. р. м. - значення фонду робочого часу робочого місця (підрозділу), Ф р. в. р - значення фонду робочого часу працівника з урахуванням умов праці та статі працівника.

  Для нормальної роботи системи управління транспортними процесами слід ввести в штат підприємства 4 диспетчера.

  Розрахунок чисельності механіків ВТК:

  Нижче наступна форма штатного розкладу містить максимально можливі тарифні розряди для оплати праці інженерно-технічних працівників автотранспортного підприємства малого бізнесу у відповідність з рекомендаціями ЕТКС і тарифні коефіцієнти до розрядів у відповідність до рекомендацій "Галузевої тарифної угоди з автомобільного транспорту"

  Таблиця 3

  розряди

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  Тарифний. коеф

  1,0

  1,3

  1,7

  1,9

  2,2

  2,5

  2,8

  3,1

  3,5

  4,0

  4,5

  5,1

  5,8

  6,5

  7,4

  8,2

  9,1

  10,1

  Посадовий оклад розраховується залежно від присвоєного розряду і встановленої ставки робітника 1-го розряду основного виробництва. Для розрахунку посадових окладів ставка робітника 1 розряду за станом на 01.01.2007 року встановлена в розмірі 2567 рублів на місяць.

  Після визначення системи управління основними виробничими процесами типове штатний розклад заповниться наступним чином:

  "ЗАТВЕРДЖУЮ"

  Чисельність в кількості 17 чоловік,

  з місячним фондом заробітної плати 233905,04 рублів

  Директор ТОВ "Автотранс"

  ______________ С.А. Скоробогатий

  01 листопада 2009 р

  ШТАТНИЙ РОЗПИС АУП І СЛУЖБОВЦІВ

  ТОВ "АВТОТРАНС" з 1 січня 2010 р

  Таблиця 4

  п / п

  Посада

  Кількість, од

  розряд

  тарифний коефіцієнт.

  Посадовий оклад в руб.

  Надбавки, руб.

  всього

  зарплата в місяць руб.

  рай. коеф. 20%

  сівши. над 50%

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  директор

  1

  13

  5,8

  14888,6

  2977,72

  7444,3

  25310,62

  2

  Гл. інженер

  1

  12

  5,1

  13091,7

  2618,34

  6545,85

  22255,89

  3

  начальник ПТО

  1

  9

  3,5

  8984,5

  1796,9

  4492,25

  15273,65

  4

  Начальник виробництва

  1

  9

  3,5

  8984,5

  1796,9

  4492,25

  15273,65

  6

  Головний механік

  1

  9

  3,5

  8984,5

  1796,9

  4492,25

  15273,65

  8

  начальник АГВ

  1

  9

  3,5

  8984,5

  1796,9

  4492,25

  15273,65

  9

  начальник ВМТП

  1

  9

  3,5

  8984,5

  1796,9

  4492,25

  15273,65

  11

  Зам. директора по експлуатації

  1

  12

  5,1

  13091,7

  2618,34

  6545,85

  22255,89

  18

  Головний бухгалтер

  1

  11

  4,5

  11551,5

  2310,3

  5775,75

  19637,55

  бухгалтери

  1

  7

  2,8

  7187,6

  1437,52

  3593,8

  12218,92

  19

  Начальник відділу кадрів

  1

  9

  3,5

  8984,5

  1796,9

  4492,25

  15273,65

  Контрольні механіки ВТК

  5

  2

  1,3

  16685,5

  3337,1

  8342,75

  28365,35

  25

  Зав.медпунктом

  1

  7

  2,8

  7187,6

  1437,52

  3593,8

  12218,92

  РАЗОМ N ІТП

  РАЗОМ ФЗП ІТП. міс

  233905,04

  Фонд заробітної плати ІТП за рік:

  Якщо сума (річний фонд) заробітної плати інженерно-технічних працівників перевищить 20% річного фонду заробітної плати робітників, то слід зробити зниження розрядів і зробити перерахунок.

  Фонд заробітної плати робітників за рік:

  20% річного фонду заробітної плати робітників буде:

  Отже, зниження розрядів ІТП і перерахунок не потрібні.

  Розподіл завдань еталонного підприємства, між посадовими особами розрахованого підприємства і введених до штатного розпису розрахованого підприємства

  Таблиця 6

  Найменування напрямки

  Організаційне забезпечений.

  Перелік основних завдань управлінського підрозділу

  Посади виконавців завдань, згідно штатного розкладу Таблиця 4

  1

  2

  3

  4

  Загальне керівництво

  1. Директор

  Загальні питання управління службами, підрозділами і персоналом підприємства.

  Роботодавець або повноважний представник роботодавця.

  директор

  Технічна служба

  2. Головний інженер

  Визначення технічної політики і напрямів розвитку підприємства в частині вдосконалення технологічних процесів технічної експлуатації рухомого складу, машин, механізмів, устаткування, інженерних мереж, будівель, споруд і територій.

  Головний інженер

  Забезпечення технічної справності рухомого складу випускається на лінію.

  Організація науково-дослідницької діяльності, впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво.

  Організація навчання та підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників.

  Керівництво підрозділами технічної служби.

  Технічна експлуатація рухомого складу

  3. Виробничо-технічний відділ

  1. Облік рухомого складу, агрегатів, шин, витрати палива, запасних частин, експлуатаційних матеріалів.

  Начальник виробництва і гл. бухгалтер

  2. Розробка і виконання планів ТО і ремонтів автомобілів.

  Начальник виробництва

  3. Розробка та впровадження планів оргтехмероприятий з розвитку виробництва, впровадження нової техніки і технології, механізації трудомістких процесів при виробництві ТО і ТР.

  Головний інженер

  4. Виробничий відділ

  1. Забезпечує виконання планів оргтехмероприятий з розвитку виробництва, впровадження нової техніки, механізації трудомістких процесів і поліпшення умов праці на ремонті і обслуговуванні рухомого складу.

  Начальник виробництва

  2. Організація первинного обліку праці та виробничих показників технічної експлуатації рухомого складу.

  3. Навчання безпечним прийомам роботи і прийом заліків з охорони праці.

  4. Проведення інструктажів з охорони праці, забезпечення нормальних умов праці, режиму праці і відпочинку працівників.

  5. Центр керування виробництвом (ЦУП)

  Організовує виконання технологічних процесів виробництва ТО і ТР за допомогою управління виробничими комплексами.

  Начальник виробництва

  комплекс ТО

  Організація виконання планів усіх видів технічного обслуговування рухомого складу.

  Начальник виробництва

  комплекс ТР

  Організація виконання поточного ремонту рухомого складу (постові роботи).

  Начальник виробництва

  комплекс РУА

  Організація виконання ремонту вузлів і агрегатів, знятих з рухомого складу (цехові роботи).

  Начальник виробництва

  комплекс ПП

  Організація виконання підготовки виробництва по забезпеченню запасними частинами, вузлами, агрегатами, матеріалами, інструментом і обладнанням.

  Начальник виробництва

  Технічна експлуатація технологічного обладнання

  6. Відділ головного механіка

  1. Організовує технічну експлуатацію технологічного обладнання, машин і механізмів, зайнятих у виробничих процесах діяльності підприємства, вантажопідіймальних механізмів, посудин, що працюють під тиском і т.д.

  Головний механік

  2. Організовує роботу з проектування і виготовлення нестандартного устаткування і пристосувань щодо підвищення рівня механізації трудомістких процесів при виробництві технічного обслуговування і ремонту рухомого складу

  3. Розробляє і здійснює плани впровадження нової техніки і планово-попереджувального ремонту діючого обладнання

  4. Навчання безпечним прийомам роботи і прийом заліків з охорони праці.

  5. Проведення інструктажів з охорони праці, забезпечення нормальних умов праці, режиму праці і відпочинку працівників.

  Технічна експлуатація обладнання енергопостачання і комунікацій

  7. Відділ головного енергетика

  1. Організовує технічну експлуатацію інженерних мереж електропостачання, теплопостачання, водопостачання і каналізації.

  Головний механік

  2. Організовує роботу із захисту навколишнього середовища від шкідливих впливів виробництва, забезпечує експлуатацію приладів обліку витрачання енергетичних ресурсів.

  3. Розробляє і впроваджує заходи ресурсозбереження.

  4. Навчання безпечним прийомам роботи і прийом заліків з охорони праці.

  5. Проведення інструктажів з охорони праці, забезпечення нормальних умов праці, режиму праці і відпочинку працівників.

  Технічна експлуатація будівель, споруд, території

  8.Адміністративно-господарський відділ

  1. Організовує зміст і технічну експлуатацію будівель споруд і території підприємства.

  начальник

  АГВ

  2. Забезпечує збирання, очищення території, утилізацію відходів, поточний ремонт будівель і споруд, пропускний режим, охорону об'єктів і території.

  3. Розробляє і здійснює заходи щодо протипожежної безпеки, містить добровільну протипожежну дружину, несе відповідальність за протипожежну оснащеність об'єктів нерухомості.

  4. Навчання безпечним прийомам роботи і прийом заліків з охорони праці.

  5. Проведення інструктажів з охорони праці, забезпечення нормальних умов праці, режиму праці і відпочинку працівників.

  Ресурсне забезпечення виробничих процесів

  9. Відділ матеріально-технічного постачання

  1. Забезпечення матеріальними ресурсами технологічних процесів перевезень та технічної експлуатації рухомого складу, обладнання, будівель, споруд і комунікацій.

  начальник ВМТП

  2. Організовує роботу складського господарства.

  3. Контролює витрати матеріальних ресурсів.

  4. Навчання безпечним прийомам роботи і прийом заліків з охорони праці

  5. Проведення інструктажів з охорони праці, забезпечення нормальних умов праці, режиму праці і відпочинку працівників.

  10. Складське господарство

  Зберігання та облік руху товарно-матеріальних ресурсів забезпечення господарської діяльності підприємства.

  начальник ВМТП

  Служба експлуатації

  11. Заступник директора з експлуатації

  1. Організовує діяльність експлуатаційних підрозділів підприємства, розробку планів перевезень, маршрутної мережі, документації по впровадженню прогресивних технологій.

  Заступник директора з експлуатації

  2. Забезпечує безпеку транспортних процесів в частині підвищення профнадежності водіїв і забезпечення безпечних умов експлуатації рухомого складу

  3. Контролює надходження доходів від транспортної роботи.

  4. Розробляє і впроваджує систему експлуатаційних показників, для структурних підрозділів, за напрямками діяльності підприємства.

  12. Відділ експлуатації

  1. Організовує керівництво виробничими підрозділами в частині розробки завдань на транспортну роботу за договорами і розкладів.

  Заступник директора з експлуатації

  2. Організовує контроль виконання транспортної роботи, веде оперативний облік доходів, витрат і експлуатаційних показників транспортної діяльності.

  3. Розробляє раціональні схеми і паспорти маршрутів при перевезенні вантажів і пасажирів.

  4. Контролює діяльність трудових колективів в частині виконання обсягів перевезень, дотримання вимог щодо забезпечення якості та безпеки транспортної роботи.

  13Начальнік автоколони

  1. Організовує роботу водіїв і кондукторів.

  Заступник директора з експлуатації

  2. Контролює стан трудової і виробничої дисципліни особового складу.

  3. Організовує навчання безпечним прийомам роботи і прийом заліків з охорони праці.

  4. Організовує курсове навчання і прийом заліків з безпеки руху.

  5. Організовує інструктажі з охорони праці, забезпечення нормального режиму праці та відпочинку водіїв.

  6. Контролює якість виконання транспортної роботи, забезпечує нормальні умови експлуатації рухомого складу і підвищення кваліфікації водіїв

  7. Навчання безпечним прийомам роботи і прийом заліків з охорони праці.

  8. Проведення інструктажів з охорони праці, забезпечення нормальних умов праці, режиму праці і відпочинку працівників.

  14. Механік автоколони

  1. Контроль за технічним станом рухомого складу з технічної готовності і комплектності.

  Заступник директора з експлуатації

  2. Організація постачання рухомого складу на технічне обслуговування і планово-попереджувальний ремонт.

  3. Планування випуску на лінію справного рухомого складу, первинний облік технічних показників роботи рухомого складу.

  15. Диспетчерський відділ

  1. Щоденне планування завдань водіям.

  Заступник директора з експлуатації

  2. Оформлення видача, прийом і обробка первинних документів обліку роботи рухомого складу.

  3. Контроль якості виконання транспортної роботи.

  4. Оперативне керівництво рухом і роботою на лінії.

  економічна служба

  16. Головний економіст

  1. Розробка економічної стратегії підприємства відповідно до кон'юнктури ринку

  Гл. бухгалтер

  2. Розробляє форми збору та узагальнення показників первинного обліку роботи машин, механізмів, персоналу для розробки аналізу господарської діяльності підприємства.

  3. Керівництво планово-економічним відділом і відділом нормування праці і заробітної плати.

  17. Планово - економічний відділ

  1. Економічне планування і аналіз діяльності структурних підрозділів та підприємств в цілому.

  Гл. бухгалтер

  2. Розробка поточних завдань і прогнозування на тривалу перспективу.

  3. Розробка договірних, оптових і роздрібних цін на продукцію і послуги.

  18. Відділ нормування праці та заробітної плати

  1. Організація обліку кількості та якості праці і оплати його вартості за цінами встановленими в підприємстві.

  Гл. бухгалтер

  2.Розробка і впровадження систем обліку праці і положень по його нормування, оплати і економічного стимулювання кінцевих показників праці за якістю і кількістю.

  3. Контроль за виконанням законодавства в частині організації праці, виплати заробітної плати, доплат, набавок і компенсацій в залежності від умов праці та укладеного трудового договору.

  Бухгалтерський облік

  19. Головний бухгалтер

  1. Забезпечення бухгалтерського обліку і звітності в підприємстві.

  Гл. бухгалтер

  2. Забезпечення податкового обліку і звітності в підприємстві.

  3. Формування облікової політики в підприємстві.

  4. Складання балансів, оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, виконання кошторисів і бюджету, іншої бухгалтерської та статистичної звітності.

  20. Головна бухгалтерія

  1. Контроль і оформлення господарських операцій з грошовими і матеріальними засобами.

  Бухгалтер

  2. Організація роботи з податковими та іншими органами державної влади. фінансове забезпечення господарської діяльності.

  3. Організація розрахунків з партнерами по бізнесу і персоналом підприємства за виконувану роботу

  4. Ведення касового господарства.

  Служби внутрішнього контролю

  21. Відділ кадрів

  1. Облік особового складу підприємства, прийом і звільнення працівників.

  Начальник відділу кадрів

  2. Розробка кадрової стратегії підприємства.

  3. Комплектування підприємства кадрами необхідних професій та спеціальностей.

  4. Розробка рекомендацій щодо добору і розстановки кадрів фахівців і керівників.

  5. Контроль за станом трудової і виробничої дисципліни, використання робочого часу, дотримання вимог режиму праці і відпочинку працівників підприємства.

  6. Організація і оформлення матеріалів на нагородження або накладення стягнень на працівників.

  22. Відділ охорони праці і техніки безпеки

  1. Організовує роботу щодо попередження травматизму на виробництві.

  Гл. інженер

  2. Веде облік роботи підрозділів з питань охорони праці, атестації та паспортизації робочих місць, контролює виконання законодавства з охорони праці.

  3. Організовує службові розслідування обставин і причин виробничих травм

  4. Веде облік і звітність по виробничому травматизму.

  23. Відділ безпеки руху

  1. Організація роботи щодо попередження дорожньо-транспортних пригод.

  Зам. директора по експлуатації

  2. Організація службового розслідування і облік дорожньо-транспортних пригод.

  3. Контролює діяльність служб, відділів і підрозділів по забезпеченню профнадежності водіїв, справності рухомого складу, безпечних умов експлуатації рухомого складу.

  24. Відділ технічного контролю

  1. Організовує контроль технічного стану рухомого складу, якості ТО і ТР.

  Зам. директора по експлуатації

  2. Облік і аналіз причин відмов автомобілів в роботі.

  Контрольні механіки ВТК

  3. Контроль за рухомим складом за тривалістю роботи на лінії, по обліку пробігів за зміну і залишків палива в баках.

  26. Контрольно - контрольний відділ

  1. Контроль за дотриманням правил перевезень учасниками транспортних процесів.

  Зам. директора по експлуатації

  2. Контроль за дотриманням вимог правил роботи з грошовими коштами.

  Гл. бухгалтер

  3. Контроль за надходженням виручки, доходів від транспортної роботи і супутніх видів діяльності.

  Гл. бухгалтер

  4. Контроль за витратою грошових і матеріальних засобів на виробництво продукції та непродуктивні витрати.

  Гл. бухгалтер

  27. Канцелярія

  1. Реєстрація, облік, зберігання документів управлінської діяльності підприємства.

  Начальник відділу кадрів

  2. Контроль за виконанням наказів, розпоряджень і доручень керівництва.

  3. Прийом, реєстрація, переадресування кореспонденції.

  4. Ведення архівного господарства.

  28. Здоровпункт

  1. Передрейсовий і післярейсовий медичні огляди водіїв.

  Зав. медпунктом

  2. Контроль за станом здоров'я і своєчасністю виконання періодичних медоглядів персоналу.

  3. Контроль санітарного стану виробничих та санітарно-побутових приміщень.

  Структурна схема управління підприємством

  Короткий економічний аналіз роботи підприємства

  Доходи від автобусних перевезень:

  Де: О першій годині - годинна виручка визначена у вихідних даних.

  А ч. рік - кількість вироблених авточасов за рік.

  Витрати на заробітну плату:

  Відрахування на заробітну плату:

  Де: З н - норматив відрахування до бюджетів та позабюджетних фондів в% до фонду заробітної плати.

  Витрати на паливо і мастильні матеріали при вартості палива

  С т = 21 руб. літр:

  Де: H s - норма витрати палива в літрах на 100 км. пробігу для базового автомобіля.

  S - загальний пробіг автомобілів в кілометрах.

  D - надбавка у відсотках до норми витрати палива на складні дорожні і кліматичні умови експлуатації.

  Витрати на моторні, трансмісійні та гідравлічні масла.

  У відповідність з нормами витрат мастильних матеріалів, витрати визначаться:

  Де: Q н-кількість витраченого палива в літрах.

  N р. см - норматив витрат мастильних матеріалів на 100 літрів витраченого палива.

  З см - середня вартість мастильних матеріалів.

  Витрати на придбання шин:

  Де: L заг. - загальний пробіг автомобілів в розрахунковому періоді. L н. - норма пробігу шини до списання. N комп. - кількість шин на автомобілі. З 1. ш. - вартість однієї шини в рублях.

  На виробництво технічного обслуговування і поточного ремонту автобусів:

  Де: З н - норма витрат на ТО-ТР, в рублях на 1000 км. пробігу.

  Відрахування на повне відновлення рухомого складу:

  Де: З Ам - норматив відрахування на повне відновлення рухомого складу на 1000 км. пробігу.

  Накладні витрати, за умовою Нр визначені в% від матеріальних витрат.

  Інші податки за умовою Пн визначені в% від доходів.

  Фінансовий результат:

  Висновки і пропозиції по підвищенню економічної ефективності роботи підприємства

  Фінансовий результат виявився негативним через великі витрат на утримання рухомого складу, і ряду інших статей. У структурі витрат є витрати, які непідвладні керівництву підприємства. в їх число входять податки, відрахування на заробітну плату. Дуже небезпечно скористатися зниженням витрат за рахунок зниження заробітної плати, це обов'язково призведе до невдоволення в колективі і догляду кращих фахівців, що в кінцевому рахунку призведе до втрати доходів.

  Напрями щодо підвищення ефективності господарської діяльності:

  економія палива і мастильних матеріалів за рахунок оргтехмероприятий дозволить заощадити приблизно на 10% витрати на паливо і мастильні матеріали:

  механізація трудомістких процесів і розширення номенклатури відновлення деталей, вузлів і агрегатів дозволить знизити витрати на ТО і ТР приблизно на 30%:

  зниження витрат теплової та електричної енергії за рахунок системи підігріву рухомого складу в зимовий час, впровадження системи оборотного водопостачання на технічні потреби дозволить знизити накладні витрати приблизно на 50%:

  забезпечення ефективного контролю за повнотою збору виручки і регулярністю руху силами інженерно-технічних працівників забезпечує підвищення годинної виручки приблизно на 10%:

  Зробимо перерахунок:

  Висновок: заходи щодо підвищення ефективності господарської діяльності сприяли зменшенню витрат приблизно на 39%, але повністю від збитків піти не вдалося. Рекомендується замінити рухомий склад на більш сучасний.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Розрахунок чисельності і розстановка виконавців у структурі управління підприємством малого бізнесу на автомобільному транспорті