Дата конвертації10.06.2018
Розмір26.98 Kb.
Типконтрольна робота

Скачати 26.98 Kb.

Розрахунок ефектівності технічного переоснащення підприємств швейной Галузі

Розрахунок ефектівності технічного переоснащення підприємств швейной Галузі


Зміст

1. Ефективність технічного переоснащення підприємств швейной Галузі

1.1 Розрахунок витрат

Таблиця 1.1.1 Вихідні данні

Таблиця 1.1.2 Розрахунок експлуатаційних витрат

Таблиця 1.1.3 Розрахунок витрат на оплату праці обслуговуючий персоналу

Таблиця 1.1.4 Кошторис витрат на Утримання и експлуатацію обладнання

1.2 Розрахунок економічної ефектівності

Таблиця 1.2.1 Вихідні данні

Таблиця 1.2.2 Розрахунок змін по статтей калькуляції

Таблиця 1.2.3 Розрахунок оптової ціни на віріб


1. Ефективність технічного переоснащення підприємств швейной Галузі

До груп технічних новин и нововведень, Стосовно якіх визначаються й оцінюються економічна та інші види ефектівності, належати создания, виробництво та использование Нових або модернізація (Поліпшення експлуатаційних характеристик), існуючіх ЗАСОБІВ праці (машини, устаткування, будівель, споруд, передавальний прістроїв), предметів праці (сировини, матеріалів, паливо, ЕНЕРГІЇ) и споживання (продукції для безпосередно удовольствие потреб населення), технологічних процесів, включаючі винаходи и раціоналізаторські Предложения.

За СУЧАСНИХ умів розбудови соціально орієнтованої економіки становится можливо і необхіднім принципова новий підхід до визначення ефектівності технічних новин и нововведень. Его суть Полягає у візначенні безумовної пріорітетності крітеріїв соціальної ефектівності й екологічної безпеки об'єктів технічних новин и нововведень относительно крітерію економічної ефектівності. Процедурний Механізм порівнювання й Вибори найліпшого з можливіть варіантів технічних новин (нововведень) здійснюється у певній послідовності.

- По - Перше, проводитися ранжірування цілей розробки, виробництва й использование об'єктів технічних новин; до ВИЩОГО рангу відносять соціальні цілі та вимоги економічної безпеки, до нижчих - максімізацію економічної ефектівності.

- По - друге, Можливі варіанти технічних новин однаково функціонального призначення проходять перевірку на відповідність соціальнім цілям и Вимоги економічної безпеки, что їх зафіксовано в державних и міжнародніх стандартах, а такоже у цільовіх нормативах СОЦІАЛЬНОГО характеру, - если новини НЕ відповідають таким цілям и Вимоги, то смороду ма ють буті відхілені Незалежності від уровня їхньої економічної ефектівності.

- По - Третє, на кінцевій стадії процесса порівняння й Вибори треба розглядаті только соціально й екологічно Допустимі (і в цьом розумінні - ефектівні) варіанти технічних новин чи нововведень; найліпшій з них візначається Вже за економічнім крітерієм.

З Огляду на Особливості ОЦІНКИ ефектівності всю сукупність Нових організаційніх РІШЕНЬ можна умовно поділіті на две групи: Перше - організаційні нововведення, Здійснення якіх потребує питань комерційної торгівлі Додатковий одночасніх витрат; одному - ті з них, что НЕ потребують Додатковий інвестіцій.

Визначення й оцінка економічної ефектівності організаційніх нововведень, что належати до першої групи (например, організація Нових спеціалізованіх або комбінованіх виробництв, что веде до необхідності его Розширення, реконструкції або технічного переозброєння), здійснюється так само, як и Нових технічних РІШЕНЬ. Водночас слід урахувати дуже важліву обстановку - до складу потокової витрат треба включать додатково транспортні витрати, а такоже Втрата сировини (матеріалів) и готової продукції в процесі їхнього транспортування и зберігання.

Ефективність безвітратніх новин організаційніх РІШЕНЬ (зокрема запровадження брігадної або Іншої прогресивної форми организации та оплати праці; удосконалення окремий елементів господарського механізму - організаційніх структур управління, систем планування й фінансування ТОЩО; создания Нових ринкова структур) визначаються здебільшого на підставі обчислення економії потокових витрат, зумовленої здійсненням таких нововведень. У кожному конкретному випадка необходимо точно окреслюваті коло показніків для ОЦІНКИ ефектівності тієї чи Іншої групи безвітратніх організаційніх РІШЕНЬ.


1.1 Розрахунки витрат

Витрати утворюються в процесі формирование та использование ресурсов для Досягнення певної мети.

Собівартість продукції - це грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції. Собівартість комплексно характерізує степень использование всех ресурсов підприємства, а такоже отже, и рівень техніки, технології та организации виробництва. Собівартість має тісній зв'язок з ціною.

Для обчислення собівартості продукції важліве значення має визначення складу витрат, Які в неї включаються. Витрати підприємства відшкодовуються за рахунок двох Власний джерел: собівартості и прибутку. Через собівартість ма ють відшкодуватіся ті витрати підприємства, Які забезпечують просте відтворення всех факторів виробництва: предметів, ЗАСОБІВ праці, РОБОЧОЇ сили та природних ресурсов. Склад витрат, Які включаються в собівартість продукції змінюються з різніх практичних міркувань.

За ступенями однорідності витрати поділяються на елементні й комплексні.

Елементі витрати Однорідні за складом, ма ють єдиний економічний Зміст и є первинна. До них належати матеріальні витрати, оплата праці, Відрахування на соціальні споживи, Амортизаційні відрахування, інші витрати.

Комплексні витрати різнорідні за складом, охоплюють кілька елементів витрат. Їх групують за економічнім призначення у процесі Калькулювання та организации внутрішнього економічного управління.

Кошторис виробництва - це витрати підприємства, зв'язані з основною его діяльністю за Певний период, Незалежності від того, відносять їх на собівартість продукції в цьом періоді чи ні

Матеріальні витрати як елемент кошторису складається з витрат на:

- сировина й основні матеріали;

- Вироби, что їх треба купити для укомплектування продукції (двигуни, прилади ТОЩО);

- Покупні напівфабрикати;

- Виробничі послуги сторонніх підприємств;

- Допоміжні матеріали, Які Використовують в технологічному процесі;

- Паливо та Енергію зі сторони (електроенергію ТОЩО);

Відрахування на соціальні споживи містять Відрахування на соціальне страхування, у пенсійний фонд та на інші подібні заходи.

Амортизація основних ФОНДІВ у виде амортизаційних відрахувань на повне їхнє відтворення обчіслюється за встановлення нормами від балансової вартості.

До других витрат включаються ті з них, Які за змістом нельзя Віднести до вищє переліченіх.

Кошторис виробництва, узагальнюючі по елементні витрати підприємства, показує їхню ресурсну структуру.

Таблиця 1.1.1 Вихідні данні

Найменування и клас обладнання

данні віміру

Кількість обладнання

Коефіцієнт ремонто-складності

1. Універсальна BD2 - DD7100 A «Brother»

одиниць

35

3

2. Спеціальна машина для вшивання рукавів PFAFF 3834

одиниць

2

2

3. Петельна LH4 - B800E «Brother»

одиниць

1

3

4. Ґудзікова CB3 - B917A «Brother»

одиниць

1

3


Таблиця 1.1.2 Розрахунок експлуатаційних витрат

Найменування

одиниці віміру

Показники

клас обладнання

Універсальна BD2 - DD7100 A «Brother»

Спеціальна машина для вшивання рукавів PFAFF 3834

Петельна LH4 - B800E «Brother»

Ґудзікова CB3 - B917A «Brother»

Кількість обладнання

од.

35

2

1

1

Коефіцієнт ремонто - складності

3

2

3

3

Ціна за одиниць обладнання

грн.

1500

1300

2800

2500

Амортизаційні витрати

%

15

15

15

15

Сума амортізаційніх витрат

грн.

7875

390

420

375

Стоимость Утримання одного коефіцієнта ремонто - складності

грн.

170

170

170

170

Стоимость Утримання обладнання

грн.

17850

680

510

510

річна програма

од.

124496

124496

124496

124496

Стоимость Втрата на одиниць вироби

грн.

0,20

0,0086

0,0075

0,0071

Розрахунок експлуатаційних витрат

1. Амортизаційні витрати визначаються за формулою, грн .:

де: ЦОД. - ціна за одиниць обладнання, грн .;

На - норма амортізації,%;

Кобл - Кількість обладнання, од.

2. Стоимость на Утримання обладнання візначається за формулою, грн .:

Вутр = Вутр 1 розум. од * Кс * Кобл

де: Вутр 1 розум. од - витрати на Утримання 1 умовної одиниці, грн .;

Кс - коефіцієнт ремонтної складності, ум.од;

Кобл. - Кількість встановлення обладнання, од.

Вутр.м. = 170 * 3 * 35 = 17850

Вутр = 170 * 2 * 2 = 680

Вутр = 170 * 3 * 1 = 510

Вутр = 170 * 3 * 1 = 510

3. Річна програма випуску, од .:

4.

Рпрв. = М * КЗМ * Кп * Дроб

де: М - випуск виробів за зміну, од .;

Дроб. - Кількість робочих днів на рік

Рпрв. = 248 * 2 * 1 * 251 = 124496


5. Загальні витрати на одиниця вироби, грн ..:

де: Пріч - річна Потужність потоку, од.

Розрахунок чісельності слюсарів - ремонтніків и електриків по обслуговуванню обладнання в табліці 1.1.3

Таблиця 1.1.3 Розрахунок витрат на оплату праці обслуговуючий персоналу

Перелік професій

Чісельність

розряд

Погодинна тарифна ставка, грн ..

Річний фонд РОбочий годині, рік.

Річний фонд оплати праці

Слюсар - ремонтник

2

IV

4,09

2008

16425,44

електрик

1

IV

4,09

2008

8212,72

разом

3

24638,16

Розрахунок витрат на оплату праці обслуговуючий персоналу

1. Чісельність робітніків, чол .:


де: Ро - ОБСЯГИ робіт;

Nобсл. - норма обслуговування на 1 робітника;

Кобсл. - зона обслуговування.

2. Річний фонд оплати праці віраховується согласно формули:

Фрічн. = Нр * Ст * Фріч

де .: Нр - чісельність робочих відповідно розряду;

Ст - погодинна тарифна ставка, грн ..;

Фріч. - річний фонд РОбочий годині.

Фрічн. сл. = 2 * 4,09 * 2008 = 16425,44

Фрічн. їв. = 1 * 4,09 * 2008 = 8212,72

Розрахунок витрат на заробітну плату разом з нарахуванням на заробітну плату, грн .:

Загальні витрати на оплату праці складають:

УВЗ / п = Фріч + Нр

УВЗ / п = 24638,16 + 9180,18 = 33818,34

Всі витрати, Які пов'язані з Впровадження и експлуатацією нового обладнання зводімо в кошторис.

Розрахунок потужності обладнання:

П = Кобл * До

де: Кобл - Кількість обладнання;

Ко - коефіцієнт ......... ..

Пун.м. = 35 * 0,5 = 17,5

Псп.м. = 4 * 0,33 = 1,32

Розрахування Загальної потужності обладнання:

Σпот = Σз.пот.ун.м. + Σз.пот.сп.м.

де: Σз.пот.ун.м - загальна Потужність універсальніх обладнання;

Σз.пот.сп.м - загальна Потужність спеціального обладнання.

Σпот = 17,5 + 1,32 = 18,82

Витрати на двигун Енергію розраховується за формулою:

де: ЕПдвіг - потреба в електроенергії всех одиниць обладнання, кВт;

КСМ - Кількість змін;

Ко - коефіцієнт витрат електроенергії у мережі (0,97);

Ккд - коефіцієнт Корисної Дії,% (0,85-0,91).

Розрахунок витрат електроенергії у вартісному виде:

Евіту = Едвига * СКОТ

де: СКОТ - ВАРТІСТЬ одного кВт, грн ..

Евіту = 50352,80 * 0,37 = 18630,54

Розрахунок других витрат умовно пріймемо у размере 5% від фонду оплати праці:

Таблиця 1.1.4. Кошторис витрат на Утримання и експлуатацію обладнання

Найменування статей

Сума, грн

Стоимость двігунної ЕНЕРГІЇ

18630,54

Амортизаційні витрати и Утримання обладнання

28610

Заробітна плата з нарахуванням

33818,34

Інші витрати

1690,908

разом:

82749,788


Амортизаційні витрати и Утримання обладнання, візначається за формулою:

ΣВутр.обл. = ΣА + ΣВутр.обл.

де: ΣА - сума амортізаційніх витрат;

ΣВутр.обл - Сума утриманого обладнання.

ΣВутр.обл. = (7875 + 390 + 420 + 375) + (17850 + 680 + 510 + 510) = 28610

1.2 Розрахунок економічної ефектівності

Економічна ефективність від Впровадження нового обладнання візначається системою показніків и результатом порівняльного АНАЛІЗУ калькуляції собівартості вироби на обладнанні діючім и Впровадження.

Економічну ефективність відображають через Різні вартісні показатели, что характеризують проміжні та кінцеві результати виробництва на підприємстві чи в іншій інтеграційній віробнічій структурі. До таких показніків належати: ОБСЯГИ товарної, Чистої або реалізованої продукції; величина, що бере прибутку, рентабельність виробництва (виробів); економія тих чи других відів ресурсов (матеріальніх, трудових) або загальна економія від зниженя собівартості продукції; продуктивність праці ТОЩО.

Калькуляцією собівартості назівається зведення копійчаних витрат на виробництво та реалізацію однієї одиниці вироби. Вона складається за статтю калькуляційного листа, тобто Переліку витрат на виробництво продукції в залежності від місця їх Виникнення та призначення.

Калькуляція собівартості складається за такими Стаття:

1. Матеріальні витрати за відрахуванням відходів.

2. Стоимость ОБРОБКИ.

Рентабельність - Показник, что характерізує ефективність підприємства з точки зору ефективного использование виробничих ФОНДІВ та потокових витрат. Розрізнюють рентабельність продукції та рентабельність підприємства.

Таблиця 1.2.1 Вихідні данні

Найменування показніків

одиниці віміру

величина

діюче обладнання

Впровадження обладнання

1.Найменування швейного вироби

Пальто жіноче

2.Норма годині на Виконання операции

Сек.

6448

6048

3.Середній тарифний коефіцієнт

1,18

1,18

4.Вартість однієї секунди первого розряду

0,00079

0,00079

5.Відсоток премії

%

25

25

6.Нарахування на заробітну плату

%

37,26

37,26

7.Вільна ціна

тканина верху

55

55

тканина підкладкова

18

18

8.ПДВ

%

20

20

9.Торгівельна націнка

%

22

22

10.Річній випуск премії

одиниць

116464

124496

Річний випуск виробів по цеху візначається за формулою, од .:

Пріч. = Ппот. * КЗМ. + Кпот. + Дрік.

де: Ппот. - Кількість продукції, что віготовляється за зміну одним потоком, од;

КЗМ. - Кількість змін;

Кпот. - Кількість потоків;

Дрік. - Кількість робочих днів у году.

Пріч. = 248 * 2 * 1 * 251 = 124496

Норма технічна у метрах квадратних (Nтех.м.кв.) розраховується за формулою, м. Кв. :

Nтех.м.кв. = Nтех.п.м. * (Штк.-Шкр.)

де Nтех.п.м. - норма технічна у погонних метрах

ШТК. - ширина тканини, м

Шкр. - ширина кромки, м

Nтех.м.кв.верха = 2,70 * (1,40-0,02) = 3,73

Nтех.м.кв.підкладкі = 2,70 * (1,40-0,02) = 3,73

Оптова ціна погонного метра тканини (Цопт.п.м.) розраховується за формулою, грн. :

Цопт.п.м. = Цвіл.-Е ПДВ-Е Нт

де Цвіл. - вільна ціна, грн.

Е ПДВ - сума націнкі на додатковий ВАРТІСТЬ, грн.

Е Нт. - сума націнкі торгівельних ОРГАНІЗАЦІЙ

Цопт.п.м.верха = 55-11-9,86 = 34,32

Цопт.п.м.підкладкі = 18-3,6-3,17 = 11,23

Ціна оптова одного метра квадратного (Цопт.м.кв.) розраховується за формулою, грн. :


де Цопт.п.м. - оптова ціна одного погонного метру, грн.

Стоимость матеріалу в оптових цінах (Sм.кв.) розраховується за формулою, грн .:

Sм.кв. = Цопт.м.кв. * Nтех.м.кв.

де Цопт.м.кв. - оптова ціна одного метра квадратного, грн.

Nтех.м.кв. - технічна норма, м. Кв.

Sм.кв.верха = 24,87 * 3,73 = 92,77

Sм.кв.флізеліну = 8,14 * 3,73 = 30,36

Сума транспортно-заготовчіх витрат (Е ВТЗ.) Розраховується за формулою:

де% ВТЗ. - Відсоток транспортно-заготовчіх витрат

Вт.заг. - загальна ВАРТІСТЬ основних матеріалів, грн.

Сума уцінкі маломірніх залишків (Еу.) Розраховується за формулою:

де Вт.тк. - ВАРТІСТЬ тканини, грн.

% У - Відсоток уцінкі

Сума від реализации відходів (Е Рв.) Розраховується за формулою:

де Вт.тк. - ВАРТІСТЬ тканини, грн.

% Рз. - Відсоток реализации

Стоимость основних матеріалів за Вирахування відходів складається з суми Загальної вартості основних матеріалів, сумі транспортно-заготовчіх витрат, суми уцінкі маломірніх залишків та суми від реализации відходів.

Вт.осн.м. = Вт.заг. + Е ВТЗ. + Еу.-Е Рв.

Вт.осн.м. = 73 + 3,94 + 0,073-0,15 = 77,16

Таблиця 1.2.2. Розрахунок змін по статтей калькуляції

Статті калькуляції

Од. віміру

%

сума

відхилення

до Впровадження

после Впровадження

1. Матеріальні витрати

Грн ..

76,90

76,90

-

2.Вартість ОБРОБКИ:

2.1. Головне заробітна плата

Грн ..

10,31

9,67

0,64

2.2.Нарахування на заробітну плату

%

37,26

3,84

3,60

0,24

2.3.Вітраті на підготовку и оснащення виробництва

%

10

1,03

0,97

0,06

2.4.Вітраті на обслуговування обладнання

Грн.

0,66

0,66

-

2.5.Цехові витрати

Грн ..

0,59

0,59

-

2.6.Віробніча собівартість

Грн ..

93,33

92,39

0,94

3.Адміністратівні витрати

Грн ..

86

8,86

8,32

0,54

4.Вітраті на збут

Грн ..

8,2

8,32

8,26

0,12

Повна собівартість

Грн ..

110,57

108,97

-1,58

Розшифровка розрахунку Зміни по статтей калькуляції:

Зосн. = (N годині * Qср. * Ст1) * (1 + Пр. / 100) * (1 + Nн.зр.п. / 100)

де: N годині - норма часу;

Qср. - середній тарифний коефіцієнт;

Ст1 - ВАРТІСТЬ однієї секунди первого розряду;

Пр. - Відсоток премії;

Nн.зр.п - нарахування на заробітну плату.

Зосн. = 6048 * 1,18 * 0,00079 * 1,25 * 1,3726 = 9,67

Таблиця 1.2.3 Розрахунок оптової ціни на віріб

Найменування, стадії

Од. віміру

сума

відхилення

до Впровадження

после Впровадження

1.Собівартість вироби

Грн ..

110,57

108,97

1,58

2.Рентабельність

%

19,45

21,03

1,58

3.Прібуток на одиниць вироби

Грн ..

17,60

19,30

1,7

4.Ціна оптова

Грн ..

130,00

130,00

-


Таблиця: Техніко - економічні показатели

Показники

одиниці вимірювання

величина сертифіката №

величина змін

проектуємій

діючий

Абс. різніця

%

1. Потужність цеху за рік

тис. од.

124,5

119,3

5,2

4,36

2. Трудоміскість виготовлення вироби

з

6048

6448

-400

6,2

3. Продуктивність праці

одиниць

4,77

4,56

0,21

4,6

4. Розцінка відрядна

грн.

6,08

5,91

0,17

2,88

5. Собівартість одиниці вироби

грн.

108,97

110,57

1,58

1,43

6.Ціна оптова

грн

130,00

130,00

-

-

7.Прібуток на на один віріб

грн.

21,03

19,45

1,58

8,12

8.Рентабельність продукції.


Головна сторінка


    Головна сторінкаРозрахунок ефектівності технічного переоснащення підприємств швейной Галузі

Скачати 26.98 Kb.