• Будь-яка електронна розробка винна приносити конкретні практичність
 • ПДВ - Податок на додану вартість
 • Таблиця 4. Комплекс робіт по Впровадження у виробництво діагностуючого пристрою.
 • Сітковій графік Виконання комплексу робіт розробки діагностуючого пристрою
 • Найбільш пітому Вагу в загально витрат підприємства ма ють
 • Тр - трудомісткість ОБСЯГИ робіт, години


 • Дата конвертації21.05.2018
  Розмір41 Kb.
  Типреферат

  Розрахунок економічного ЕФЕКТ розробки діагностуючого пристрою

  Зміст

  Вступ .................................................................................... 2

  1. Техніко-економічне обґрунтування розробки діагностуючого прістрою.3

  1.1 Визначення розрахункового ПЕРІОДУ розробки пристрою ............ ........ 3

  1.2 Розрахунок капітальніх вкладень на розробка, підготовку и Освоєння

  виробництва новой продукції ...................................................... 6

  1.3 Сіткове планування та управління комплексом робіт по Впровадження

  у виробництво діагностуючого пристрою ................................. ...... 7

  1.4Управління якістю продукції ................................................... ..10

  2. Складання калькуляції і визначення ціни реализации діагностуючого

  пристрою ........................................................................... .... 11

  2.1 Розрахунок ціни виробництва ................................................ .... 11

  2.2 Розрахунок собівартості розроблення пристрою ........................ .11

  2.2.1 Розрахунок вартості матеріалів на Пристрій .............................. 12

  2.2.2 Розрахунок ОСНОВНОЇ заробітної плати робітніків ..................... ... 13

  2.2.3 Розрахунок додаткової заробітної плати робітніків .................. ... 14

  2.2.4 Розрахунок відрахувань на соціальні заходи ........................... ... 15

  2.2.5 Розрахунок загальновиробничих витрат .............................. ... ... 15

  2.2.6 Розрахунок виробничої собівартості .................................... ..... 15

  2.2.7 Розрахунок адміністратівніх витрат .................................... .... 16

  2.2.8 Розрахунок других операційних витрат ................................. ..... 16

  2.2.9 Розрахунок витрат на збут ................................................... .16

  2.2.10 Розрахунок розрахунок певної собівартості діагностуючого

  пристрою ........................................................................ ..16

  2.2.11 Розрахунок ціни реализации ................................................... .17

  2.2.12 Розрахунок суми прибутку ................................................... .17

  2.2.13 Розрахунок ціни оптової пристрою ....................................... ... 17

  2.2.14 Розрахунок податку на Доданий ВАРТІСТЬ ................................. .... 17

  2.2.15 Ціна реализации підприємства діагностуючого пристрою ............ .... 18

  2.2.16 Калькуляція на діагностуючій Пристрій ............................... ... .18

  3. Розрахунок економічного ЕФЕКТ розробки діагностуючого прістрою.18

  3.1 Розрахунок прибутку від операційної діяльності підприємства ....... ... 19

  3.2 Розрахунок суми податку на прибуток ................................. .. ...... 20

  3.3 Розрахунок чистого прибутку підприємства ................................. .20

  3.4 Розрахунок економічного ЕФЕКТ розробки пристрою и рядків окупності

  витрат ................................................................................. 20

  4. Висновки ............................................................................ ... 21

  5. Література ............................................................... ... ............ 22

  Вступ

  В условиях ринкова отношений центр економічної діяльності переміщується до ОСНОВНОЇ ланки всієї економіки - підприємства. Саме на цьом Рівні створюється потрібна суспільству продукція та Надаються необхідні послуги. На підприємстві зосереджені вісококваліфіковані кадри, на ньом вірішується питання економного витрачання ресурсов,! Застосування високо продуктівної техніки та технології розробляються бізнес - плани, вікорістовується маркетинг, здійснюється Ефективне управління - менеджмент. В условиях рінкової рінкової економіки віжіве лишь розумно й компетентно Визначіть спожи Сайти Вся, створи и Організує виробництво продукції, яка корістується Попит.

  Підвищення ефектівності діяльності підприємства ґрунтується на досягнені науки и техніки, передового вітчізняного и зарубіжного досвіду. На скільки цілеспрямованіше та ефектівніше вікорістовується Новітні Досягнення науки и техніки, Які е першоджереламі розвитку продуктивних сил, настолько успішніше вірішується пріорітетні, соціальні завдання життєдіяльності Суспільства.

  За умов сучасного стану на розвитку науки и техніки можна назваті:

  1) Створення Нових и Вдосконалення застосовуваного технологій

  2) Створення Нових и Вдосконалення наявний ЗАСОБІВ праці та кінцевої продукції

  3) Створення Нових матеріалів и Поліпшення якості тих, что застосовуються в сучасности ВИРОБНИЦТВІ.

  4) Механізація та автоматизація виробництва.

  Визначення й оцінка економічної ефектівності організаційніх нововведень, что потребують додатково істотніх одночасніх витрат. Ефективність безвітратніх Нових організаційніх РІШЕНЬ, визначаються на Основі обчислення економії в основном потокових витрат, зумовленої здійсненням таких нововведень.

  1. Техніко-економічне обґрунтування розробки пристрою

  Правові, економічні и організаційні засади державного регулювання інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ в Україні візначає Закон України "Про інноваційну діяльність". Розрізняють основні типи інновацій: товарна, технологічна, ринкова, маркетингова, Управлінська, екологічна. Їх можна такоже розглядаті и як вкладення ІНВЕСТИЦІЙНОГО Капіталу в нововведення, что приводять до кількісніх або якісніх змін у підпріємніцькій ДІЯЛЬНОСТІ. Підготовка, обґрунтування, Освоєння та контроль за Впровадження нововведення є інноваційною діяльністю.

  Будь-яка електронна розробка винна приносити конкретні практичність

  Користь. Ефективність розробок це результат інноваційніх процесів. Розвиток електроніки пов ¢ язано зі створеня систем автоматичного управління, ЗАСОБІВ Електронної обчіслювальної техніки. Напівпровідні пристрої, мікросхеми, мікропроцесорі складають базу, на Основі якої створюються різноманітні електронні системи.

  Оцінювання, Прийняття и реалізація Нових РІШЕНЬ у виробничий процес - основне завдання інноваційніх процесів.

  Темою курсового проекту є розробка діагностуючого пристрою.

  1.1 Визначення розрахункового ПЕРІОДУ розробки пристрою

  Длительность розрахункового ПЕРІОДУ Залежить від трівалості етапів

  конструкторської (КПВ), технологічної (ТПВ) и організаційної (ОПВ) подготовки виробництва.

  Длительность КПВ Залежить від складу и ОБСЯГИ конструкторських документів (КД), трудомісткості їх розробки, кваліфікації та кількості віконавців, а такоже планових строків, диктування ринках.

  Вихідні дані для визначення трудомісткості КПВ це номенклатура и ОБСЯГИ КД, Які Указані в технічному завданні на курсовий проект и типові норми часу.

  Трудомісткість розробки КД візначаємо за формулами:

  Трі = t рі х N и х К фі х К з х К мі (1)

  Т кі = 0,7 х N и х К фі х К з х К мі (2)

  Тткі = 0,2 х Nі х К фі х К з х К мі (3)

  Тнкі = 0,15 х Nі х К фі х К з х К мі (4)

  Трі, Ткі, Тткі, Тнкі - відповідно трудомісткість розробки конструкторського,

  технологічного и нормо контролю КДі-го найменування, годин;

  0,7 - типова норма часу на конструкторський контроль одного формату А-4

  КДі-го найменування;

  tpі - типова норма часу на розробка одиниці ОБСЯГИ КДі-го найменування;

  0,2 - типова норма часу на технологічний контроль одного формату А-4 КДі-го найменування;

  0,15 - типова норма часу на нормо контроль одного формату А-4 креслення і-го найменування;

  0,2 - типова норма часу на нормо контроль одного формату А-4 текстових

  документів і-го найменування;

  Nі - ОБСЯГИ в форматах КД і-го найменування;

  Кфі - поправочний коефіцієнт до норми часу в залежності від фактичного

  формату КДі-го найменування;

  Кс - поправочний коефіцієнт до норми часу в залежності від типу виробництва;

  Кмі - поправочний коефіцієнт до норми часу в залежності від масштабу

  Виконання КДі-го найменування.

  Розрахунок трудомісткості розробки КД Надано в табліці 1.

  Таблиця 1. Трудомісткість розробки КД

  Найменування и характеристики КДі

  t pi

  N i

  До фі

  до з

  До мі

  Розрахунок

  1. Технічне завдання.

  (ТЗ).

  3,0

  0,7

  0,2

  1А4

  1,0

  1,1

  1,0

  T рі = 3,0х1х1х1,1х1 = 3,3

  Т кі = 0,7х1х1х1,1х1 = 0,75

  Т нкі = 0,2х1х1х1,1х1 = 0,22

  1. Схема структурна (Е1).

  40,1

  х

  0,8

  1А4

  0,4

  1,6

  1,6

  1,1

  1,0

  T рі = 40,1х0,8х1х0,4х1,1х1 = 14,1

  Т кі = 0,7х1х1,6х1,1х1 = 1,2

  Т нкі = 0,15х1х1,6х1,1х1 = 0,26

  1. Схема кінематічна (Е3).

  40,1

  х

  0,8

  1А4

  0,4

  1,6

  1,6

  1,1

  1,0

  T рі = 40,1х1х0,4х1,1х1 = 14,11

  Т кі = 0,7х1х1,6х1,1х1 = 1,2

  Т нкі = 0,15х1х1,6х1,1х1 = 0,26

  1. Схема прінціпіальна (Е3).

  40,1

  0,7

  0,15

  1А4

  0,4

  1,6

  1,6

  1,1

  1,0

  T рі = 40,1х1х0,4х1,1х1 = 17,6

  Т кі = 0,7х1х1,6х1,1х1 = 1,2

  Т нкі = 0,15х1х1,6х1,1х1 = 0,26

  1. Пояснювальна записка.

  4,3

  0,7

  0,2

  30А4

  1,0

  1,1

  1,0

  T рі = 4,3х34х1х1,1х1 = 141,9

  Т кі = 0,7х34х1х1,1х1 = 23,1

  Т нкі = 0,2х34х1х1,1х1 = 6,6

  Розподіл робіт и розрахунок завантаження віконавців пріведені в табліці 2.

  Таблиця 2.Розподіл робіт и розрахунок завантаження віконавців

  Найменування КД и відів робіт

  КД у форма- тах

  Загальна праце -

  місткість робіт

  розробка

  Конструк- Торський контроль

  Контроль економічної части

  Контроль охорони праці

  Технічний контроль и нормо

  контроль

  1.Технічне завдання

  1А4

  4,67

  3,3

  0,75

  0,2

  0,2

  0,22

  2. Схема

  структурна

  1А4

  15,56

  14,1

  1,2

  -

  -

  0,26

  3.Схема

  кінематічна

  1А4

  15,56

  14,1

  1,2

  -

  -

  0,26

  4.Схема

  принци

  піальна

  1А4

  19,06

  17,6

  1,2

  -

  -

  0,26

  5.Поясню-

  вальна записка

  30А4

  180,6

  141,9

  23,1

  6

  3

  6,6

  Всього

  235,45

  191,1

  27,45

  6,2

  3,2

  7,6

  Длительность конструкторської подготовки виробництва візначаємо за формулою:

  Ткпв = Σ Трі: (8,0 х 0,73 х 360) (5)

  Σ Трі - загальна трудомісткість розробки КД, години;

  8 - коефіцієнт переводу в робочі дні;

  0,73 - коефіцієнт переводу в календарні дні;

  360 - Кількість календарних днів за розрахунковий период.

  Ткпв = 191,1: (8,0 х 0,73 х 360) = 0,09 року

  Длительность технологічної підготовкі виробництва розрахуємо за формулою:

  Ттпв = а ТПВ х Ткпв (6)

  атпв - коефіцієнт, Який характерізує длительность Ттпв в порівнянні з трівалістю КПВ (для радіотехнічніх виробів, атпв = 0,5)

  Ттпв = 0,5 х 0,09 = 0,045 року

  Длительность організаційної подготовки виробництва розрахуємо за формулою:

  Топв = а опв (Ткпв + Ттпв) (7)

  аопв - коефіцієнт, Який характерізує длительность ОПВ в порівнянні з трівалістю КПВ и ТПВ (для радіотехнічніх виробів аопв = 0,8)

  Топв = 0,8 х (0,09+ 0,045) = 0,11 року

  (0,11 + 0,045 + 0,09) х 360 = 88дн.

  1.2 Розрахунок капітальніх вкладень на розробка, підготовку и Освоєння

  виробництва новой продукції

  Для визначення ОБСЯГИ капітальніх вкладень на розробка, підготовку и Освоєння виробництва новой продукції розрахуємо кошторисну ВАРТІСТЬ конструкторської (КПВ), технологічної (ТПВ) и операційної (ОПВ) подготовки виробництва.

  Розрахунок почінається з визначення розміру ОСНОВНОЇ заробітної плати віконавців, зайнятості КПВ, ТПВ, ОПВ за формулою:

  Зо = ΣТі х СМЗ х t кі (8)

  Ті - трудомісткість і-го виду робіт (дивись таблицю 2);

  СМЗ - ставка мінімальної заробітної плати (станом на 2009 р. - 605 грн.);

  Tкі - тарифний коефіцієнт робітника;

  Розрахунок заробітної плати приводиться в табліці 3.

  Таблиця 3. Розрахунок ОСНОВНОЇ заробітної плати

  Найменування

  робіт

  розряд Виконавця

  ті

  місяць

  сМЗ

  грн.

  tкі

  Розрахунок ОСНОВНОЇ заробітної

  плати, грн.

  розробка КД

  15

  191,8: (8х25) = 0,95

  605

  4,01

  Зо = 0,95х605х4,01

  = 2304,75

  Конструк Торський контроль

  16

  (27,54 + 6,2 +

  3,2): (8х25)

  = 0,18

  605

  4,44

  Зо = 0,18х605х4,44

  = 483,52

  Технологічний контроль и нормо-контроль

  14

  7,6: (8х25)

  = 0,038

  605

  3,64

  Зо = 0,038х605х3,64

  = 83,68

  разом

  1,16

  1815

  12,09

  2871,95

  Кошторисну ВАРТІСТЬ КПВ розрахуємо за формулою:

  Ккпв = (Зо: а о) х (1+ Рнтп) + ПДВ (9)

  Зо - основна заробітна плата на розробка КП, тис.грн.

  ат - Питома вага ОСНОВНОЇ заробітної плати в собівартості КПП аналогічної

  продукції (в розрахунках ат = 0,4);

  Рнтп - норматив рентабельності науково - технічної продукції (в розрахунках

  Прийнято Рнтп = 0,25)

  ПДВ - Податок на додану вартість

  Цкпв = (2,87: 0,4) х (1 + 0,25) = 8,97 тис. грн.

  ПДВ = 8,97 х 0.2 = 1,79 тис. грн.

  Ккпв = 8,97 + 1,79 = 10,76 тис. грн.

  Кошторисну ВАРТІСТЬ ТПВ розрахуємо за формулою:

  КТПВ (а ТПВ х Цкпв) + ПДВ (10)

  атпв - коефіцієнт, Який характерізує пітому Вагу витрат на ТПВ в

  порівнянні з витратами на КПВ.

  Цтпв = 0,5 х 8,97 = 4,49 тис. грн.

  ПДВ = 4,48 х 0,2 = 0,9 тис. грн.

  КТПВ = 4,49 + 0,9 = 5,39 тис. грн.

  Кошторисну ВАРТІСТЬ ОПВ розрахуємо за формулою:

  Копв = а опв х (Цкпв + Цтпв) + ПДВ (11)

  аопв - коефіцієнт, Який характерізує пітому Вагу витрат на ОПВ в

  порівнянні з витратами на КПВ и ТПВ.

  Цопв = 0,8 х (8,97 + 4,49) = 10,77 тис. грн.

  ПДВ = 10,77 х 0,2 = 2,15 тис. грн.

  Копв = 10,77 + 2,15 = 12,92 тис. грн.

  Загальна сума капітальніх вкладень на розробка, підготовку и Освоєння виробництва розрахуємо за формулою:

  К = Ккпв + КТПВ + Копв (12)

  К = 12,92 + 5,39 + 10,77 = 29,08тіс. грн.

  1.3 Сіткове планування та управління комплексом робіт по Впровадження у виробництво діагностуючого пристрою.

  Відповідно трівалості розрахункового ПЕРІОДУ вікорістовуючі програмно-сітковій метод планування і управління комплексом робіт збудуємо сітковій графік по Впровадження діагностуючого пристрою у виробництво з проведенням техніко-економічного обґрунтування его розробки и Подальшого использование.

  Система сіткового планування й управління (СПУ) представляет собою комплекс графічних и розрахункових методів, організаційніх ЗАХОДІВ та контрольних прійомів, Які забезпечують моделювання, аналіз та визначаються мінімальній годину Виконання Всього комплексу робіт при мінімальній вартості продукції. Сітковій графік (сіткова модель або сіть) - графічна модель, де показані взаємозв'язкі и результати усіх робіт комплексу.

  Складання сіткового графіка почінається з системного АНАЛІЗУ комплексу робіт, Який поділяється на ОКРЕМІ події и роботи та візначається длительность робіт (табл. 4).

  Таблиця 4. Комплекс робіт по Впровадження у виробництво діагностуючого пристрою.

  номер події

  Зміст події

  індекс роботи

  Зміст роботи

  Тріва-

  лість

  робіт (дн)

  0

  Завдання на технічний проект ОТРИМАНО

  -

  -

  1

  Розрахунок и креслення прінціпіальної схеми закінчено

  0 - 1

  Розрахунок и креслення прінціпіальної схеми

  13

  2

  Розрахунок и креслення кінематічної схеми закінчено

  1 - 2

  Розрахунок и креслення кінематічної схеми

  15

  3

  Установлення параметрів конструктивних особливо діагностуючого пристрою

  2 - 3

  Параметри конструктивних особливо діагностуючого пристрою встановлено

  3

  4

  Техніко-економічні обгрунтування розробки діагностуючого пристрою

  3 - 4

  Техніко-економічні обгрунтування розробки діагностуючого пристрою

  5

  5

  Компановка системи i нового діагностуючого пристрою в цiлому

  2 -5

  Компановка системи i нового діагностуючого пристрою в цiлому

  10

  6

  Технічність розрахунки розборки діагностуючого пристрою

  5 - 6

  Технічність розрахунки розборки діагностуючого пристрою

  15

  7

  4 - 7

  6 - 7

  Складання програми, оформлення та Узгодження РОБОЧОЇ документації закінчено

  18

  13

  8

  7 -

  Розгляд та затвердження технічного проекту

  10

  9

  Оформлення та Узгодження РОБОЧОЇ документації

  8 - 9

  Оформлення та Узгодження РОБОЧОЇ документації закінчено

  7

  10

  Розгля та затвердження технічногопроекту

  9 - 10

  Розгля та затвердження технічногопроекту

  5

  Сітковій графік Виконання комплексу робіт розробки діагностуючого пристрою

  Согласно з переліком подій и робіт будуємо сітковій графік Виконання комплексу робіт розробки діагностуючого пристрою, подготовки виробництва и запуску его у виробництво (Малюнок 1).

  Сітковій графік дозволяє оперативно аналізуваті та управляти ходом Виконання Всього комплексу робіт.

  Для ОЦІНКИ трівалості Вікна окремий робіт вікорістовуємо нормативи часу (Таблиця 4 - длительность робіт, дн.)

  Малюнок 1 Сітковій графік віконанняомплексу робіт розробки діагностуючого

  пристрою

  После визначення трівалості комплексу робіт розрахуємо основні часові Параметри графіка, протягом которого встановімо: длительность и резерви Шляхів, Ранні и пізні Терміни Здійснення подій, резерви часу подій и робіт.

  Сітковій графік має два шляхи, Які проходять через події и дорівнюють:

  ТL1 = 0 - 1 - 2 - 3 4 - 7 - 8- 9-10 = 76 дн.

  ТL2 = 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 88 дн.

  Длительность комплексу робіт розробки діагностуючого пристрою дорівнює:

  Т l кр = 88 днів. Критичний (максимальний) шлях проходити через події:

  0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.

  Таблиця 5. Розрахунок Виконання комплексу робіт розробки діагностуючого пристрою

  Ринкова, технічних, виробничих та експлуатаційних характеристик, Які зумовлюють рівень здатності задовольняті певні спожи спожівачів відповідно до їх призначення.

  Вона Забезпечує єдність и Взаємозв'язок технічного, організаційного, економічного и правового аспектів.

  Конкурентоспроможність продукції візначається формулою:

  КС = якість + ціна + обслуговування

  КС - Конкурентоспроможність продукції

  -;

  - на Основі бездефектної праці досягатісь на стадії виробництва;

  - підтрімуватісь на стадії ЕКСПЛУАТАЦІЇ на основе регламентованості умів и

  стандартів ISO Серії 9000.

  Віріб, что пройшов сертіфікаційні випробування на відповідність стандартам ISO або Міжнародній електрічній КОМІСІЇ (МЕК), візнається споживача усіх стран.

  2. Складання калькуляції і визначення ціни реализации

  діагностуючого пристрою

  2.1 Розрахунок ціни виробництва

  В условиях рінкової економіки ціна е одним Із найважлівішіх показніків, что істотно впліває на фінансовий стан підприємства.

  Від уровня цен залежався розмір прибутку підприємства, Конкурентоспроможність продукції и фінансова стійкість підприємства.

  Ціна на товар складається з окремим елементів. Основними з них є собівартість і прибуток.

  Рівень ціни продукції формується підпріємством віходячі з власним умів з операційною діяльністю (на виробництво, Адміністративні, на збут);

  1. з інвестіційною діяльністю;

  2. з фінансовою діяльністю.

  Найбільш пітому Вагу в загально витрат підприємства ма ють

  операційні витрати.

  За економічнім змістом розрізняють Такі операційні витрати;

  · Матеріальні,

  · На оплату праці,

  · На соціальні споживи,

  · Загальновиробничі

  · Адміністративні

  · Інші операційні витрати

  Для визначення собівартості продукції вікорістовуємо розрахунково -

  аналітичний метод.

  .

  Всоц - Відрахування на соціальні заходи, грн.

  Зважу - Загальновиробничі витрати, грн.

  Вадм - Адміністративні витрати, грн.

  ВЗБ - витрати на збут, грн.

  Вінш.оп - інші операційні витрати, грн.

  Для розрахунків Використовують дані пітомої ваги у відсотках та коефіцієнтах, а такоже ставки податків промісловості Галузі.

  2.2.1 Розрахунок вартості матеріалів, покупних комплектуючих елементів та виробів на Пристрій

  На Основі розробленої прінціпіальної схеми складаємо ПЕРЕЛІК матеріалів, покупних и комплектуючих елементів та виробів и розрахуємо їх ВАРТІСТЬ (М) за формулою:

  М = ЦОД × Нв (16)

  ЦОД - ціна за одиниць, грн.

  Нв - норма витрат на віріб, шт.

  Розрахунок на матеріальні ресурси зводімо у таблиці 6.

  Таблиця 6. Стоимость матеріальніх витрат на діагностуючій Пристрій

  Найменування елементів

  Одиниця вимірювання

  шт.

  Норма витрат на віріб

  Ціна за одиниць

  (Грн.)

  Стоимость елементів

  (Грн.)

  разом

  14,65

  2.2.2 Розрахунок ОСНОВНОЇ заробітної плати робітніків, зайнятості Розробка та виготовлення діагностуючого пристрою

  Согласно із Законом України "Про оплату праці" основна заробітна плата встановлюється у виде тарифних ставок (окладів) та відрядніх розцінок.

  Для розрахунку ОСНОВНОЇ заробітної плати (Зо) за тарифом вікорістовуємо формулу:

  Зо = Тр × згодиться × Ктара (17)

  Тр - трудомісткість ОБСЯГИ робіт, години

  Згодиться - годинна тарифна ставка первого розряду, грн.

  Ктара - тарифний коефіцієнт по розряду робіт

  Трудомісткість на Певної роботу (таблиця 7) розраховується за формулою:

  Тр = Нчас × n (18)

  Нчас - норма часу на операцію, хв.

  n - Кількість робіт Певного увазі, шт.

  Таблиця 7. Трудомісткість робіт на діагностуючій Пристрій.

  вид робіт

  Кількість операцій

  Норма часу [1] на 1 операцію (хв.)

  Трудомісткість робіт, (хв.)

  1.Розробка блок-схеми.

  2.Розробка електро - схеми.

  3. Розробка методики налагодження

  4. Склад інструкції

  5. Розрахунок елементної схеми

  6. Розробка печатної плати

  7. свердління

  8. Виготовлення печатної плати

  9. Травлення плат

  10. Підготовка плат до Паяні

  11. облуди плат

  12. Встановлення

  мікросхем

  13. Встановлення

  конденсаторів

  14. Встановлення

  резісторів

  15. Встановлення

  транзісторів

  16. Паяні плат

  17.Перевірка роботи блоку

  Всього

  1

  1

  1

  1

  1

  6

  918

  6

  6

  6

  6

  44

  78

  24

  2

  6

  1

  Трудомісткість робіт складає:

  Тр = 3890,8 / 60 = 64,84 години

  Основна заробітна плата на Розробка та виготовлення діагностуючого пристрою робітника 4-го розряду складає:

  Зо = 64,84 х 3,11 х 1,5 = 302,45грн.

  2.2.3 Розрахунок додаткової заробітної плати виробничих робітніків

  Додаткова заробітна плата - це віногорода за роботу понад встановленої норми, за трудові успіхі, вінахідлівість, особливі умови праці.

  До неї входять передбачені чіннім законодавством доплати, надбавки, Гарантійні та компенсаційні виплати, премії, пов ¢ язані з Виконання виробничих завдання и функцій.

  Додаткова заробітна плата (Зд) розраховується у відсотках (10 - 40%) від ОСНОВНОЇ заробітної плати за формулою:

  Зд = Зо × Кпр (19)

  Зо - основна заробітна плата робітника, грн.

  Кпр - коефіцієнт додаткової заробітної плати (від 0,1 до 0,4)

  Зд = 302,45 х 0,3 = 90,74 грн.

  2.2.4 Розрахунок відрахувань на соціальні заходи

  Зд - додаткова заробітна плата робітника, грн.

  Ксоц - коефіцієнт відрахувань на соціальні заходи, встановлений чіннім законодавством (станом на 2009 р., Ксоц = 0,38)

  Всоц = (302,45 + 90,74) × 0,38 = 149,41 грн.

  2.2.5 Розрахунок загальновиробничих витрат

  Загальновиробничі витрати (зважу) - це витрати на організацію виробництва, на Утримання та експлуатацію устаткування загальновиробничих призначення, визначаються у відсотках (8 - 20%) від суми витрат:

  Зважу = Зо × К зважу (21)

  М - матеріальні витрати (матеріали, покупні и комплектуючі елементи та

  вироби), грн.

  Зо - основна заробітна плата робітніків, грн.

  Зд - додаткова заробітна плата робітніків, грн.

  Всоц - витрати на соціальні заходи, грн.

  Квзв- коефіцієнт відрахувань загальновиробничих витрат (0,08 - 0,20)

  Зважу = 302,45 × 0,1 = 30,24 грн.

  2.2.6 Розрахунок виробничої собівартост

  Зо - основна заробітна плата виробничих робітніків, грн;

  Кв.адм - коефіцієнт відрахувань на Адміністративні витрати (0,1 - 0,2)

  Вадм = 302,45 х 0,2 = 60,49 грн.

  2.2.8 Розрахунок других операційних витрат

  Інші операційні витрати розраховуються у відсотках від виробничої собівартості (1,5%) за формулою:

  Вінш.оп = Свір х К в.інш.оп (24)

  Свір - виробнича собівартість пристрою, грн .;

  Кв.інш.оп - коефіцієнт відрахувань на інші операційні витрати (0,015)

  Вінш.оп = 720,62 х 0,015 = 10,8 грн.

  2.2.9 Розрахунок витрат на збут

  Витрати на збут пов ¢ язані з витратами на пакування, транспортування, рекламу, комісійні витрати ТОЩО.

  Витрати на збут беремо у відсотках (2 - 10%) до виробничої собівартості и розрахуємо за формулою:

  ВЗБ = Свір × КЗБ (25)

  Свір - виробнича собівартість, грн.

  КЗБ - коефіцієнт витрат на збут (0,02 - 0,1)

  ВЗБ = 720,62х 0,1 = 72,06 грн.

  2.2.10 Розрахунок повної собівартості д и агностуючого пристрою

  Повна собівартість продукції підприємства - це сукупність витрат, что становляться виробничу собівартість и поза виробничих витрат підприємства (загальновиробничих, збут та других).

  Повна собівартість (Сп) розраховується за формулою:

  Сп = Свір + Вадм + Вінш.оп + ВЗБ (26)

  Свір - виробнича собівартість, грн;

  Вадм - Адміністративні витрати, грн .;

  ВЗБ - витрати на збут, грн;

  Вінш.оп - інші операційні витрати, грн.

  2.2.11 Розрахунок ціни реализации діагностуючого пристрою

  При віборі методу Ціноутворення в условиях рінкової економіки основнову роль грає стратегія міцного Впровадження на ринок. Лідерство на Сайти Вся досягається Шляхом зниженя витрат и одержаний високого и трівалого прибутку. Підпріємством встановлюються низьких ціни з метою Збільшення Частки підприємства на Сайти Вся.

  Вікорістовуємо метод Ціноутворення "Середні витрати" + "прибуток" і Ціну діагностуючого пристрою за формулою (14).

  2.2.12 Розрахунок суми прибутку

  Прибуток від реализации продукції (прибуток від операційної ДІЯЛЬНОСТІ)

  відображає основнову мету Існування підприємства на Сайти Вся та Профіль ДІЯЛЬНОСТІ.

  Прибуток є джерело усіх ФІНАНСОВИХ ресурсов підприємства. Прибуток на радіомовній ЧС передавача, включаємій В ЦІНУ, розраховуємо за формулою:

  П = Сп х (Рн / 100) (27)

  2.2.13 Розрахунок ціни оптової (вільна) на Пристрій

  Вільні ціни встановлюються підпріємством на договірній Основі Із врахування Попит и Предложения на Сайти Вся товарів; орієнтовані на економічну зацікавленість віробніків у збільшенні ОБСЯГИ виробництва товару. Смороду могут змінюватісь за взаємною Згідно сторон.

  Цо = Сп + П (28)

  Сп - повна собівартість вироби, грн.

  П - сума прибутку на віріб, грн.

  2.2.14 Розрахунок податку на Доданий ВАРТІСТЬ в ціні реализации вироби

  Податок на додану вартість (ПДВ) є частина новоствореної вартості, яка сплачується у державний бюджет на кожному етапі виробництва продукції. Податок на додану вартість включається в Ціну продукції за встановлений ставкою до оподаткованого обороту, Який Включає Податок на додану вартість.

  Законодавством України встановлен (станом на 2009 рік) основна ставка ПДВ - 20% (до оптової ціни без ПДВ).

  Податок на додану вартість розрахуємо за формулою:

  ПДВ = Цо х (20/100) (29)

  Цо - ціна оптова на блок, грн.

  20% - основна ставка ПДВ (до оптової ціни без ПДВ)

  2.2.15. Візначімо Ціну реализации підприємства діагностуючого пристрою

  Цр = Цо + ПДВ (30)

  2.2.16 Калькуляція та ціна діагностуючого пристрою

  Результати усіх попередніх розрахунків зводімо у таблиці 8.

  Статті калькуляції

  Позначення

  Сума витрат грн.

  1.Вартість матеріалів, покупних комплектуючих елементів та виробів

  М

  2.Основні заробітна плата виробничих робітніків

  зо

  3.Додаткова заробітна плата виробничих робітніків

  зд

  4. Відрахування на соціальні заходи

  Всоц

  5. Витрати Загальновиробничі

  зважу

  собівартість виробнича

  Свір

  6. Витрати Адміністративні

  Вадм

  7. Витрати на збут

  ВЗБ

  8. Витрати інші операційні

  Вінш.оп

  собівартість повна

  Сп

  9. Прибуток

  П

  Ціна оптова (вільна)

  Цо

  10.Податок на Доданий ВАРТІСТЬ

  ПДВ

  Ціна реализации підприємства

  Цр

  3.Розрахунок економічного ЕФЕКТ розробки діагностуючого пристрою.

  В условиях ринкова отношений виробництво новой техніки, як и будь-якого Іншого товару візначається Попит на него зі сторони споживача. Тому в економічному обґрунтуванні ее создания, виробництва и использование є забезпечення ее ефектівності.

  У проекті розробляється прінціпіально новий Пристрій и відсутня база для порівняння. Для розрахунку економічної ефектівності и рядок окупності витрат на его виробництво розраховується величина чистого прибутку (Пч), Який Отримав підприємство за рядків виробництва новой продукції:

  Сп - повна собівартість виробництва вироби, грн.

  ВП - в условиях серійного виробництва розмір ОБСЯГИ продукції за розрахунковий период, шт.

  Нп - сума податку на прибуток та других платежів, Які підприємство

  відраховує у державний бюджет за годину виробництва нового вироби, грн.

  ВП = (Фпл х Сф): Тр

  ВП = (1888,59 х 9): 64,84 = 262 шт.

  Фпл - плановий фонд РОбочий годині технологічного обладнання у розрахунковому періоді, годин;

  Сф - Фактично працюючий технологічне обладнання дільниці, (від 8 про 16 шт.),

  3.1 Розрахуємо прибуток від операційної ДІЯЛЬНОСТІ

  підприємства (балансовий прибуток)

  Прибуток підприємства - це важліва економічна категорія, яка відображає кінцевій результат діяльності підприємства, вираженість в грошовій форме.

  Балансовий прибуток - це сума доходів, отриманий підпріємством від звічайної и надзвічайної діяльностей. Звичайна діяльністіь підприємства пов ¢ язана з его операційною, фінансовою та інвестіційною діяльністю, а Надзвичайна - з Виникнення форс-мажорних обставинні.

  Фінансовий результат від операційної діяльності підприємства ОБСЯГИ продукції за розрахунковий период розрахуємо за формулою:

  Пб = (Цо - Сп) х ВП (32)

  Пб - балансовий прибуток, тис. грн

  3.2 Розрахунок суми податку на прибуток

  Нп = Пб х (25/100) (33)

  Нп = 56,87 х (25/100) = 14,22 тис. грн.

  3.3. Розрахунок чистого прибутку підприємства

  Чистий прибуток - прибуток, Який залішається в розпорядженні підприємства после Сплата всех обов ¢ язкових платежів Із суми балансового прибутку.

  Чистий прибуток підприємства розрахуємо за формулою:

  Пч = Пб - Нп (34)

  Пч = 56,87 - 14,22 = 42,65 тис. грн.

  3.4. Розрахунок економічного ЕФЕКТ розробки діагностуючого пристрою

  и рядків окупності витрат

  За розрахунковий период чистий прибуток підприємства дорівнює 42,65тіс. грн., а кошторисна ВАРТІСТЬ капітальніх вкладень на розробка, підготовку и Освоєння виробництва новой продукції - 25,95 тис. грн.

  Строк окупності витрат розрахуємо за формулою:

  Струм = К: Пч (35)

  К - капітальні вкладення в організацію виробництва, грн.

  Пч - величина чистого прибутку підприємства, грн.

  Струм = 29,08: 42,65 = 0,7 року

  4.Вісновкі

  Цей Пристрій травні високий рівень вимірювання в порівнянні з іншімі вімірювальнімі прилаштувати. ВІН являється унікальнім по своєму класу прістроїв вимірювання, з его помощью можна вімірюваті струми, напругу, Опір, Потужність з більшою точністю. Тому Пристрій буде коштуваті более в порівнянні з іншімі прилаштувати. Завдяк життя без функціональності ВІН займає менше місця, є ефектівнішім у вікорістанні Завдяк кількості вимірювань в одному пристрої.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Розрахунок економічного ЕФЕКТ розробки діагностуючого пристрою