Дата конвертації12.06.2018
Розмір28.85 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 28.85 Kb.

Розрахунок мережевих графіків

ЗМІСТ

ВСТУП

Підвищення темпів і ефективності будівельного виробництва на базі прискорення науково - технічного прогресу вимагає докорінного поліпшення рівня організаційно - економічної підготовки інженерних кадрів. Так як в даний час відбувається розвиток будівельного виробництва, в зв'язку, з чим зростає число різних будівельних фірм, які займаються різноманітними будівельними роботами. Будівельне виробництво було і залишається однією з провідних галузей народного господарства.

Основною метою даного курсового проекту по Планування Будівельно-монтажних робіт є моделювання і оптимальні пошуки виконання робіт, а також прийняття правильного управлінського рішення.

У зв'язку з цим можна виділити наступні завдання:

a) вивчити принципи виконання мережевих моделей;

b) аналізувати виникаючих змін, розбіжностей між запланованим і фактичним станом робіт;

c) прийняття планово-управлінських рішень, що забезпечують своєчасне виконання комплексу робіт.

Розрахунок мережевих графіків

I. Розглянемо мережевий графік № 19, пронумеруємо його так, щоб у кожної роботи номер початкового події був менше, ніж номер кінцевого події. Нумерацію завжди здійснюють зліва направо і зверху вниз. Потім визначаємо ранній термін здійснення події першої події рівного, або який-небудь календарний датою, або якщо дата невідома, то йому присвоюють значення 0.

Знайдемо ранній термін здійснення події Т , Воно визначається за формулою: Т = Т + t . якщо t кілька, то беруть максимальне з значень. Потім розраховуємо пізній термін здійснення події за формулою: Т = Т - t , Якщо t кілька, то беруть мінімальне значення.

Наступним дією знайдемо трудомісткість за формулою: Тр = t * n , Де t - тривалість виконання роботи; n - кількість осіб фактично задіяних в роботі, тобто фактично прийняте кількість робочих, яке зможуть виконувати дану роботу за час t . У нашому випадку трудомісткість буде дорівнює:

Тр 1.2 = 17 * 4 = 68 людино-днів Тр 4.12 = 16 * 4 = 164 людино-днів

Тр 1.3 = 10 * 2 = 20 людино-днів Тр 6.8 = 2 * 8 = 16 людино-днів

Тр 1.4 = 25 * 2 = 50 людино-днів Тр 6.10 = 10 * 4 = 40 людино-днів

Тр 1.5 = 6 * 5 = 30 людино-днів Тр 6.9 = 16 * 4 = 64 людино-днів

Тр 2.4 = 6 * 4 = 24 людино-днів Тр 7.11 = 3 * 2 = 6 людино-днів

Тр 3.5 = 16 * 3 = 18 людино-днів Тр 10.12 = 10 * 3 = 30 людино-днів

Тр 3.7 = 12 * 4 = 48 людино-днів Тр 1.11 = 20 * 8 = 160 людино-днів

Тр 8.10 = 7 * 3 = 21 людино-днів Тр 11.12 = 6 * 4 = 24 людино-днів

Тр 5.9 = 13 * 8 = 104 людино-днів Тр 9.12 = 15 * 4 = 60 людино-днів

Тр 8.12 = 15 * 5 = 75 людино-днів Тр 9.10 = * 5 = 25 людино-днів

Тр 5.6 = 20 * 3 = 60 людино-днів

РАЗОМ Тр: 1027 чоловік-днів

Наступним розглянемо мережевий графік № 26, пронумеруємо його так, щоб у кожної роботи номер початкового події був менше, ніж номер кінцевого події. Далі визначаємо ранній термін здійснення події першої події рівного, або який-небудь календарний датою, або якщо дата відома, то йому присвоюють значення 0.

Знайдемо ранній термін здійснення події Т , Воно визначається за формулою: Т = Т + t . якщо t кілька, то беруть максимальне з значень. Потім розраховуємо пізній термін здійснення події за формулою: Т = Т - t , Якщо t кілька, то беруть мінімальне значення.

Наступним дією знайдемо трудомісткість за формулою: Тр = t * n , Де t - тривалість виконання роботи; n - кількість осіб фактично задіяних в роботі, тобто фактично прийняте кількість робочих, яке зможуть виконувати дану роботу за час t . У нашому випадку трудомісткість буде дорівнює:

Тр 1.2 = 35 людино-днів Тр 6.10 = 39 людино-днів

Тр 1.3 = 20 людино-днів Тр 9.10 = 60 людино-днів

Тр 1.4 = 30 людино-днів Тр 9.11 = 60 людино-днів

Тр 1.8 = 24 людино-днів Тр 7.11 = 6 людино-днів

Тр 1.5 = 144 людино-днів Тр 7.12 = 160 людино-днів

Тр 1.7 = 24 людино-днів Тр 11.12 = 24 людино-днів

Тр 3.7 = 48 людино-днів Тр 10.12 = 30 людино-днів

Тр 5.9 = 104 людино-днів Тр 8.10 = 21 людино-днів

Тр 5.6 = 16 людино-днів Тр 9.12 = 60 людино-днів

Тр 2.6 = 24 людино-днів Тр 8.12 = 75 людино-днів

Тр 2.4 = 21 людино-днів

Тр 6.8 = 16 людино-днів

Разом Тр: 1007 осіб-днів

Розглянемо мережевий графік № 23, пронумеруємо його так, щоб у кожної роботи номер початкового події був менше, ніж номер кінцевого події. Далі визначаємо ранній термін здійснення події першої події рівного, або який-небудь календарний датою, або якщо дата відома, то йому присвоюють значення 0. Знайдемо ранній термін здійснення події Т , Воно визначається за формулою: Т = Т + t . якщо t кілька, то беруть максимальне з значень. Потім розраховуємо пізній термін здійснення події за формулою: Т = Т - t , Якщо t кілька, то беруть мінімальне значення.

Наступним дією знайдемо трудомісткість за формулою: Тр = t * n , Де t - тривалість виконання роботи; n - кількість осіб фактично задіяних в роботі, тобто фактично прийняте кількість робочих, яке зможуть виконувати дану роботу за час t . У нашому випадку трудомісткість буде дорівнює:

Тр 1.2 = 35 людино-днів Тр 4.12 = 75 людино-днів

Тр 1.4 = 30 людино-днів Тр 4.8 = 30 людино-днів

Тр 1.5 = 90 людино-днів Тр 6.8 = 16 людино-днів

Тр 1.3 = 20 людино-днів Тр 6.10 = 39 людино-днів

Тр 1.11 = 20 людино-днів Тр 7.11 = 6 людино днів

Тр 3.7 = 48 людино-днів Тр 11.12 = 24 людино-днів

Тр 3.5 = 18 людино-днів Тр 9.12 = 60 людино-днів

Тр 2.5 = 32 людино-днів Тр 9.10 = 16 людино-днів

Тр 2.9 = 104 людино-днів Тр 8.10 = 21 людино-днів

Тр 2.6 = 24 людино-днів Тр 10.12 = 30 людино-днів

Тр 2.4 = 21 людино-днів

Разом: 807 людино-днів

ранжування об'єктів

Після проведення розрахунків даних мережевих графіків ми аналізуємо отримані результати за різними параметрами. Для того щоб визначити послідовність, в якій дані мережеві графіки будуть розташовуватися в загальному графіку будівництва проводимо ранжування.

№ п / п

варіант

Ранг об'єкта

Тривалість будівництва, дн.

1

19

1

47

2

26

2

50

3

23

3

50

Якщо розглянути наявні графіки (№ 19, 26, 23) за запропонованими параметрами, то: найнижча трудомісткість - в графіку № 23 (807), в графіку № 26 (1007) і сама найбільша в графіку № 19 - (одна тисячі двадцять сім).

Я вважаю, що, найбільш підходящими показниками для ранжирування буде трудомісткість. Почнемо будівництво з об'єкта № 19, який має найвищу трудомісткість. Потім графік № 26 і заключним буде графік № 23.

Аналіз ситуації та управлінські рішення по 1 об'єкту ув'язки об'єктних сіткових графіків

Виконуючи завдання ми пов'язали об'єктні мережеві графіки № 19, 26, 23 в загальний графік будівництва дотримуючись обмеження по заданих трудових ресурсів - 3 бригади по 20 чоловік.

Для рівномірного розподілу людей ми виконуємо: зміна кількості осіб на роботах, в результаті чого скорочується або збільшується тривалість робіт.

Ми розподілили наявні у нас трудові ресурси в кількості 60 осіб (3 бригади по 20 чоловік) по всьому загальному графіку. В результаті ми отримали: виконання будівництва першого об'єкта на термін (44 днів) зменшення терміну будівництва на 24 дня. Для того, щоб побачити запропонований в якому порядку будуть розташовані роботи в загальному графіку складемо таблицю перекодування для першого об'єкта:

номер об'єкта

код роботи

Трудомісткість (людина х днів)

Кількість осіб на роботі

Тривалість роботи, в днях

У локальному графіку

Загалом графіку

У локальному графіку

Загалом графіку

У локальному графіку

Загалом графіку

1

1-4

1-31

50

5

4

25

13

1-2

1-18

68

8

8

17

9

1-5

1-15

30

8

8

5

4

1-3

1-11

20

4

4

10

5

2-4

18-24

24

9

8

6

3

4-12

31-108

64

4

4

16

16

3-5

9-15

18

9

4

16

3

3-7

11-35

48

6

6

12

8

4-6

31-43

20

4

4

6

5

6-8

44-52

16

6

6

8

3

6-10

47-76

40

8

6

10

7

6-9

45-69

64

6

6

16

10

5-9

15-69

104

8

8

13

13

5-6

15-36

60

6

6

20

10

7-11

35-81

6

6

4

3

2

1-11

1-81

160

10

10

20

16

6-10

36-50

40

8

6

10

7

11-12

81-106

24

7

5

6

5

9-12

69-106

60

8

8

15

13

9-10

69-80

25

5

5

5

5

10-12

85-108

30

3

3

10

7

8-10

52-76

21

5

4

7

6

8-12

52-108

75

10

10

15

3

Ми бачимо, що в результаті розподілу робочих збільшилася кількість робіт. Так як ми розподілили наявні у нас трудові ресурси в кількості 60 осіб (3 бригади по 20 чоловік) по всьому загальному графіку.

Аналіз ситуації та управлінські рішення по 2 об'єкту ув'язки об'єктних сіткових графіків

Зменшення термінів будівництва по об'єкту № 26 з 57 днів до 42 днів (на 15 днів), так само свідчить про те, що на всіх видах робіт ми використовували робітників по максимуму, а також тому, що на ці об'єкти, ми направляли людей, що звільнилися з робіт на об'єкті № 3. Коли на першому об'єкті виникала потреба в ресурсах, ми призупиняли роботи на наступних графіках і повертали людей.

Розглянемо таблицю перекодування по 2 об'єкту:

номер об'єкта

код роботи

Трудомісткість (людина х днів)

Кількість осіб на роботі

Тривалість роботи, в днях

У локальному графіку

Загалом графіку

У локальному графіку

Загалом графіку

У локальному графіку

Загалом графіку

2

1-2

2-12

35

10

10

7

4

1-5

2-29

144

16

16

18

9

1-3

2-14

20

4

4

10

5

1-7

2-34

24

6

6

6

6

1-4

2-25

30

5

4

15

8

1-8

2-54

24

4

4

6

6

2-6

12-65

24

9

4

6

6

5-6

29-41

16

7

4

4

4

5-9

29-55

104

8

8

13

13

3-5

14-20

18

9

8

6

3

3-7

14-56

48

6

6

12

8

7-12

56-118

160

10

8

20

16

7-11

56-101

6

6

2

3

3

11-12

101-118

24

7

7

6

6

9-11

55-101

60

6

6

20

15

9-10

55-91

60

8

10

15

11

6-8

41-54

16

6

4

8

4

8-12

54-118

75

10

8

15

9

6-10

65-91

39

5

4

13

10

8-10

54-91

21

5

3

7

7

10-12

91-118

30

9

9

10

5

Аналіз ситуації та управлінські рішення по 3 об'єкту ув'язки об'єктних сіткових графіків

Зменшення термінів будівництва по об'єкту № 23 з 40 днів до 35 днів (на 5 днів), так само свідчить про те, що на всіх видах робіт ми використовували робітників по максимуму.

Розглянемо таблицю перекодування по 3 об'єкту:

номер об'єкта

код роботи

Трудомісткість (людина х днів)

Кількість осіб на роботі

Тривалість роботи, в днях

У локальному графіку

Загалом графіку

У локальному графіку

Загалом графіку

У локальному графіку

Загалом графіку

3

1-4

21-38

30

5

4

15

8

1-2

21-48

35

10

10

7

4

1-5

21-66

90

16

16

18

9

1-3

21-40

20

4

4

10

5

1-11

21-107

20

4

2

10

10

3-7

40-97

48

6

4

12

12

3-5

40-66

18

9

4

6

5

2-5

48-66

32

6

4

8

8

2-9

48-83

104

8

8

13

13

2-6

48-75

24

9

4

6

6

2-4

48-72

21

6

4

7

6

4-12

72-120

75

10

10

15

8

4-8

72-84

24

4

4

6

6

6-8

75-84

16

6

6

8

3

8-10

84-104

21

5

4

7

6

6-10

75-104

39

5

4

13

10

9-10

83-104

16

7

6

4

3

10-12

104-120

30

9

9

10

4

9-12

83-120

60

8

8

15

10

7-11

97-107

6

6

2

3

3

11-12

107-120

24

7

7

6

3

Ми бачимо, що в результаті розподілу робочих збільшилася кількість робіт. Так як ми розподілили наявні у нас трудові ресурси в кількості 60 осіб (3 бригади по 20 чоловік) по всьому загальному графіку.

Порушення термінів здачі об'єкта призведе до штрафних санкцій (їх розмір вказується в договорі), перевищення накладних витрат будівельної організації і зашкодить репутації фірми на будівельному ринку.

Щоб уникнути цих наслідків залучаємо додаткову робочу силу наступними способами:

- за договорами з субпідрядними організаціями;

- найм тимчасових робочих на виконання певного виду робіт;

- залучення власних робітників до надурочних робіт.

Дані заходи дозволять виконати необхідні роботи в строк, виконати договірні зобов'язання, але робочі зі сторони не зацікавлені в результатах праці і від цього може знизитися якість виконання робіт. Понаднормові роботи оплачуються в подвійному розмірі, а це підвищить витрати на оплату праці. Надання додаткових вихідних днів за виконання понаднормових робіт може привести до ослаблення трудової дисципліни.

У нашому випадку ми уникли цього, так як у нас всі об'єкти будуть побудовані раніше терміну.

ВИСНОВОК

У даній роботі ми провели розрахунок мережевих графіків і пов'язали їх в загальний графік будівництва, виконуючи обмеження по тривалості будівництва і трудових ресурсів. В результаті проведеної роботи ми з'ясували, що в процесі ув'язки графіків при обмеженні за кількістю трудових ресурсів може відбутися збільшення термінів будівництва об'єктів, графіки як - би розходяться. А при ув'язці з обмеження термінів будівництва тривалість загального графіка скорочується, але виникають потреби в трудових ресурсах на певних етапах будівництва. По кожному варіанту керівник повинен прийняти певні управлінські рішення, що сприяє скороченню термінів будівництва або ліквідації піків і западин за графіком потреби в трудових ресурсах.

Керівник колективу повинен володіти глибоким знанням справи, підприємливістю, умінням працювати з людьми, здатність забезпечувати високу ефективність виробництва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Організація будівельного виробництва. Підручник для вузів /Т.Н.Цай, П.Г. Грабовий, В.А. Большаков та ін. - М .: изд-во АСВ, 1999. 432 стор .: ил

2. Афанасьєв В.А. Поточна організація будівництва. Л., Строй-издат, 1990..

3. Бабин А.С. Васильєв В.М., Горбачов А.В. Управління будівельними інвестиційними проектами. Уч.пос.М., СПб., АСВ, 1997..