Дата конвертації09.06.2018
Розмір46.56 Kb.
Типреферат

Скачати 46.56 Kb.

Розрахунок показників ефективності використання виробничих ресурсів

зміст

1. Введення ………………………………………………………………………. 3

2. Вихідні дані до курсової роботи ....................................... .. ...... 5

3. Розрахунок потреби в початковому капіталі .............................. ...... ... ... 5

4. Вибір організаційно-правової форми підприємства та джерел формування початкового капіталу .............................. ... ............. .... 12

5. Вибір складу і розрахунок чисельності персоналу підприємства ............... .14

6. Розрахунок фонду заробітної плати ................................................... .. 15

7. Розрахунок собівартості продукції ............................................. ...... 17

8. Розрахунок прибутку підприємства ........................................ ............ ... 21

9. Розрахунок показників ефективності використання виробничих ресурсів .............................................................................. ... ... 22

10. Зведений розділ економічних показників .............................. ... 23

11. Висновок .............................................................................. .. ... 24


1. Введення

Завдання роботи - формування в умовах ринку основних економічних показників, що характеризують діяльність підприємства.

У курсової роботі на сформовану виробничу програму розраховуються необхідні виробничі ресурси, в тому числі і початковий капітал підприємства, проводиться вибір оргакізаціонно-правової форми, визначаються основні економічні показники і фінансові результати діяльності підприємства.

Створюване підприємство виходить на ринок з продукцією, аналогічної продукції інших фірм - конкурентів. Робота носить навчальний характер і заснована на ряді припущень. Зокрема, вважається, що маркетинговий аналіз ринку проведено, виявлено характер попиту на продукцію, визначений можливий обсяг продажів, конкуренти і ринкові ціни на аналогічну продукцію. Ця інформація виступає в роботі у вигляді вихідних даних.

Передбачається також, що оцінка ефективності виходу підприємства на ринок проведена і показана доцільність такого виходу. Розроблено технологію виготовлення продукції, визначено склад необхідного обладнання, придбано ліцензію на право займатися відповідною підприємницькою діяльністю.

Наведені допущення прийняті для спрощення необхідних розрахунків і можливості акцентування уваги студентів на економічних категоріях і показниках, що вивчаються в дисципліні "Економіка підприємств СКС".

Курсова робота включає два логічно упорядкованих, послідовно виконуваних етапів. На першому етапі здійснюється розрахунок потреби в початковому капіталі, з урахуванням величини якого проводиться вибір організаційно-правової форми підприємства та джерел його формування. На другому етапі проводиться розрахунок основних економічних показників підприємства і дається оцінка ефективності використання виробничих ресурсів і підприємства в цілому.

Характеристика підприємства та технології виробництва

Створюване підприємство спеціалізується на тиражуванні відеокасет.

Вироблений аналіз ринкових можливостей показав досить високий рівень попиту на деякі види відеокасет, на підставі якого було прийнято рішення про випуск таких виробів:

Виріб А - вітчизняні і зарубіжні художні фільми із середньою тривалістю касети 2 години.

Виріб В - збірники мультфільмів і музичних колекцій із середньою тривалістю касети 1,33 години.

Технологія тиражування відеокасет зводиться до наступного: майстер-касета завантажується в майстер-магнітофон, з'єднаний через розгалужувач з декількома друкарськими відеомагнітофонами, на деяких здійснюється запис відеокасет, і монітором. Цей комплект обладнання називається технологічної стійкою.

Один оператор обслуговує кілька таких технологічних стійок, функції його зводяться до завантаження та розвантаження магнітофонів, стеженню за якістю запису по монітору. Поки йде запис касет, оператор укладає касети в поліграфічну упаковку, а також готує поліграфічну упаковку, підбирає майстер-касету і чисті відеокасети для наступного завантаження стійки.

Записані касети разом з поліграфічної упаковкою відправляються на Целофанування і упаковку в футляри (бокси), після чого готова продукція відправляється на склад.

Обсяг випуску в роботі приймається рівним обсягу продажів.

Створюване підприємство належить до розряду малих підприємств. Малі підприємства мають ряд переваг, які і визначають той факт, що більше половини підприємств в розвинених ринкових країнах складають малі підприємства.

Основні економічні переваги малого підприємництва:

велика гнучкість і оперативність реагування на попит ринку;

мобільність при виконанні робіт, пов'язаних з впровадженням нової техніки, винаходів;

більш економічне використання ресурсів, в тому числі вторинних;

зниження непрямих витрат, пов'язаних з утриманням управлінських невиробничих структур;

підвищена швидкість обороту капіталу.

Ці переваги найбільш повно реалізуються в соціально-культурній сфері, так як велика кількість підприємств, що пропонують свої послуги на ринку, дозволяє найбільш повно задовольняти духовні потреби населення.

2.Ісходное дані до курсової роботи

Таблиця 2.1

Початкові дані. варіант 3

Обсяг продажів, шт. Ціна відеокасети, руб. Тривалість запису відеокасети, хв.
виріб А виріб В виріб А виріб В виріб А виріб В
520 000 705 000 50 45 120 80

Таблиця 2.2

Початкові дані. варіант 7

показники
Виробничі витрати, тис. Руб. 270
Власні кошти підприємства в% від потреби початкового капіталу 30
Витрати майбутніх періодів, тис. Руб. 260
Кошторис комерційних витрат, тис. Руб. 1500
Питома вага виробничої собівартості в ціні продукції 0,63
Рентабельність продукції,% 67
Питома вага інших накладних витрат в загальному кошторисі накладних витрат 0,3

3. Розрахунок потреби в початковому капіталі

Розмір початкового капіталу визначається тими вкладеннями, які необхідні для створення підприємства і організації виробництва продукції.

Для визначення потреби в початковому капіталі (Кн) необхідно знати суму передвиробничий витрат (Кппр), капітальні вкладення в основні виробничі фонди (торкніться) і капітальні вкладення в оборотні кошти (Коб).

До н = К ППР + К осн + К про

До н - початковий капітал, руб.

До ППР - виробничі витрати, руб.

До осн - капітальні вкладення в основні виробничі фонди, руб.

До про - капітальні вкладення в оборотні кошти, руб.

· Передвиробничий витрати

Передвиробничий витрати включають в себе витрати, необхідні для проведення маркетингового аналізу, наукових досліджень, дослідно-конструкторських, технологічних, проектних та інших видів робіт зі створення підприємства і організації виробництва нового вироби. Також в суму передвиробничий витрат входить вартість ліцензії на даний вид діяльності.

Величина передвиробничий витрат (Кппр) дана в вихідних даних.

Кппр = 270 000 руб.

· Основні виробничі фонди

До основних виробничих фондів відносяться засоби праці, які функціонують у сфері виробництва протягом тривалого часу і, поступово зношуючись, по частинах переносять свою вартість на собівартість продукції, що виготовляється. Основні виробничі фонди включають в себе: будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини і обладнання, транспортні засоби, виробничий і господарський інвентар, необхідні для випуску продукції.

Для спрощення в роботі детально проводиться розрахунок вартості обладнання і виробничої площі, а вартість решти груп основних фондів визначається укрупнено.

Таблиця 3.1

Розрахунок кількості і вартості обладнання

види обладнання

Кількість обор. в стійці, шт. Кількість стійок, стійки Кількість обор., Шт. Ціна обор., Тис. Руб. Вартість обор., Тис.руб. Кт-з км

Балансова вартість обор.,

тис. руб.

1. Устаткування технологічної стійки
1.1. Майстер-магнітофон 1 27 27 75 2025 0,09 0,09 2389,5
1.2. монітор 1 27 27 6,6 178,2 0,09 0,09 210,276
1.3. Розгалужувач 1 27 27 12 324 0,09 0,09 382,32
1.4. відеомагнітофони 20 27 540 5,4 2916 0,09 0,09 3440,88
РАЗОМ 621 99 5443,2 6422,976
2. Пакувальний станок 1/6 27 5 150 750 0,09 0,09 885
3. Кондиціонер 1 27 1 45 45 0,09 0,09 53,1
ВСЬОГО 627 294 6238,2 7361,076

Розрахунок кількості обладнання зроблений з урахуванням:

Робочих днів у році - 250 днів.

Кількість змін - 2 зміни.

Зміна - 8 годин.

Розрахунок кількості стійок (N ст):

N ст = Σ N / (ДГ * Wсм * Ncмi)

N ст вид А = 520000 / (250 * 2 * 120) = 8,6 стійок

N ст вид В = 705 000 / (250 * 2 * 80) = 17,6 стійок

N ст = N ст вид А + N ст вид В

N ст = 8,6 + 17,6 = 27 стійок - загальна потреба в стійках

Розрахунок змінного виробітку касет (Ncмi):

Ncмi = (tсм / Тцi) М

Ncмi вид А = (8/2) * 20 = 80шт.

Ncмi вид В = (8 / 1,33) * 20 = 120шт.

Розрахунок кількості обладнання за видами (Ni):

Ni = N ст * Pj

Ni = 27 * 1 = 27 - кількість необхідних майстер-магнітофонів

Ni = 27 * 1 = 27 - кількість необхідних моніторів

Ni = 27 * 1 = 27 - кількість необхідних разветвителей

Ni = 27 * 20 = 540- кількість необхідних відеомагнітофонів

Ni = 27 * 1/6 = 5 - кількість необхідних пакувальних верстатів

Кондиціонер встановлюється один на приміщення.

Розрахунок кількості пакувальних верстатів (N уп):

N уп = N ст / 6

N уп = 27/6 = 5 - пакувальних верстатів необхідно для упаковки виготовленого обсягу продукції

Капітальні вкладення в устаткування.

Ko = Σ Nj * Цj * (1 + kт-з + kм)

Ko = 2389500 + 210276 + 382320 + 3440880 + 885000 + 53100 = 7361076

Ко = 75000 * 27 * (1 + 0,09 + 0,09) = 2389500 руб. - майстер-магнітофон

Ко = 6600 * 27 * (1 + 0,09 + 0,09) = 210276 руб. - монітор

Ко = 12000 * 27 * (1 + 0,09 + 0,09) = 382320 руб. - розгалужувач

Ко = 5400 * 540 * (1 + 0,09 + 0,09) = 3440880 руб. - відеомагнітофон

Ко = 150000 * 5 * (1 + 0,09 + 0,09) = 885000 руб. - пакувальний верстат

Ко = 45000 * 1 * (1 + 0,09 + 0,09) = 53100 руб. - кондиціонер

· Розрахунок капітальних вкладень в виробничі та адміністративні приміщення

Розрахунок необхідної площі виробничих приміщень

Fпр = Σ Nj * fj

Fпр = 27 * 1,05 = 28,35 м2-майстер-магнітофон

Fпр = 27 * 1,05 = 28,35 м2 -монітор

Fпр = 27 * 0,7 = 18,9 м2 -разветвітель

Fпр = 540 * 0,21 = 113,4 м2 -Видеомагнитофон

Fпр = 5 * 6 = 30 м2 -Пакувальна верстатів

Fпр = Σ Nj * fj = 219 м2 - загальна площа необхідний виробничих приміщень

Fскл = Nст * fскл = 27 * 10 = 270 м2 - площа необхідних складських приміщень

Fо = (Fпр + Fскл) = 219 + 270 = 489 м2 - площа основних виробничих приміщень

Fв = Fо * kвсп = 489 * 0,6 = 293,4 м2 - площа допоміжних приміщень

Kn = (Fo + Fв) * Цf

Kn = (489 + 293,4) * 3 000 = 2347200 руб. - капітальні вкладення у виробничі та адміністративні приміщення

· Оборотний капітал

Поряд з основними виробничими фондами, для забезпечення безперервності процесів виробництва і реалізації продукції (послуг) необхідні оборотні кошти.

Оборотні виробничі фонди - це предмети праці, що знаходяться в сфері виробництва (сировина, матеріали, комплектуючі, напівфабрикати). На відміну від основних виробничих фондів, воно повністю споживається в кожному виробничому циклі і повністю переносить свою вартість (за один виробничий цикл) на продукцію, що виготовляється.

Оборотні виробничі фонди поділяються на три групи:

- виробничі запаси;

- запаси незавершеного виробництва;

- витрати майбутніх періодів.

Виробничі запаси - це запаси сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів і т.д. на складі постачання.

Незавершене виробництво - це предмети праці, які знаходяться безпосередньо у виробництві та піддаються обробці.

Витрати майбутніх періодів - витрати, здійснювані в даний час, а відшкодовуватися будуть в наступних періодах. До них в першу чергу відносяться витрати дослідно-конструкторських і технологічних робіт зі створення технічної документації на нову продукцію, проведення інших робіт по створенню підприємства та організації виробничого процесу.

Запаси готової продукції на складі і в дорозі, а також грошові кошти в касі, на розрахунковому рахунку та кошти в розрахунках складають фонди звернення. Фонди обігу забезпечують безперервність процесу реалізації продукції на підприємстві.

Капітальні вкладення в нормовані оборотні кошти (Коб) визначаються шляхом складання величини оборотних коштів у виробничих запасах (КПЗ), величини оборотних коштів в запасах незавершеного виробництва (КНП), величини оборотних коштів в запасах готових виробів на складі (КГН) і витрат майбутніх періодів ( КРБП)

Таблиця 3.2

Витрати на матеріали і напівфабрикати

Найменування матеріалів і напівфабрикатів Норма витрати на одиницю виробу, кг (шт.) Ціна за одиницю матеріалів, руб. Витрати на вироби, руб.
виріб А виріб В виріб А виріб В
На 1 шт.

на річну

програму

На 1 шт. На річну програму
1. Чистий відеокасета, шт 1 18 15 18 9360000 15 10575000
2. Майстер-касета, шт. 0,01 50 45 0,5 260000 0,45 317250
3. Поліграфія, шт. 1 10 10 10 5200000 10 7050000
4. Целофан, кг. 0,00025 400 400 0,1 52000 0,1 70500
Разом 478 470 28,6 14872000 25,55 18012750
Транспортно-заготівельні витрати 2,574 1338480 2,2995 1621147
Разом з урахуванням транспортно-заготівельних витрат 31,174 16210480 27,8495 19633897
Всього по підприємству 35 844377

Для визначення витрат на одиницю виробу (Pmi) необхідно: норму витрати на одиницю виробу (hri) помножити на ціну за одиницю матеріалу (Цr).

Pmi = Σ hri * Цr

отримуємо:

Pmi вид. А = 28,6 крб.- без урахування транспортних витрат

Pmi вид. В = 25,55 крб.- без урахування транспортних витрат

Витрати на річну програму вид. А = 14872000 руб -без обліку транспортних витрат

Витрати на річну програму вид. В = 18012750 руб. -без обліку транспортних витрат

Для визначення витрат на річну програму вироби необхідно: річний випуск продукції помножити (Ni) на витрати на одиницю виробу (Pmi).

отримуємо:

Ni вид. А = 520000 шт.

Ni вид. В = 705000 шт.

Pmi вид. А = 31,174 руб.

Pmi вид. В = 27,8495 руб.

Витрати на річну програму вид. А = 16210480 руб.

Витрати на річну програму вид. В = 19633897,5 руб.

Необхідно також врахувати транспортно-заготівельні витрати.

Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат (kт-з) - 0,09

· Величина оборотних коштів у виробничих запасах

Для визначення величина оборотних коштів у виробничих запасах необхідно знати середньоденну норму витрати матеріалів (mg) і період часу між двома суміжними поставками (tn).

Період часу між двома суміжними поставками (tn) 10 днів.

Середньоденну норму витрати матеріалів (mg) знаходимо за формулою.

mg = Σ Pmi * Ni / D

mg = 35844377/360 = 99568 руб.

Величина оборотних коштів у виробничих запасах

КПЗ = (tn / 2) * mg

КПЗ = (10/2) * 99568 = 497838 руб.

· Величина оборотних коштів в запасах незавершеного виробництва

Для визначення величина оборотних коштів в запасах незавершеного виробництва необхідно знати середньоденну величину випуску i-го виду продукції (Vднi), тривалість запису відеокасети i-го виду (Тцi) і коефіцієнт наростання витрат в незавершеному виробництві (&).

& = 0,5

Тцi Вид. = 2 год.

Тцi ізд.В = 1,33 годину.

Щоб знайти середньоденну величину випуску i-го виду продукції (Vднi) необхідно знати виробничу собівартість i-го виду виробу (Спрi) і річний випуск продукції помножити (Ni)

виробничу собівартість

Спрi = Цi * кс

Спрi Вид. = 50 * 0,63 = 31,5

Спрi ізд.В = 45 * 0,63 = 28,35

Середньоденну величину випуску

Vднi = Спрi * Ni / 360

Vднi Вид. = 31,5 * 520000/360 = 45500 руб.

Vднi ізд.В = 28,35 * 705000/360 = 55518 руб.

Величина оборотних коштів в запасах незавершеного виробництва

КНП = Σ Vднi * Тцi * &

КНП Вид. = 45500 * 2 * 0,5 = 45500 руб.

КНП ізд.В = 55518 * 1,33 * 0,5 = 36919 руб.

КНП = 82419 руб.

· Величина оборотних коштів в запасах готових виробів на складі

Для знаходження величини оборотних коштів в запасах готових виробів на складі необхідно знати: річний випуск продукції помножити (Ni), ринкову ціну i-го виду продукції (Цi), рентабельність виробів (R), кількість календарних днів в році (Д), час на оформлення документів і відвантаження продукції (t під).

Рентабельність - 67%

t під = 2

Д = 360

КГН = Σ Ni * Цi (1 - R / 100) t під
Д
КГН вид. А = 520000 * 50 (1 - 67/100) 2 = 343200
360
КГН вид. В = 705000 * 45 (1 - 67/100) 2 = 465 300
360

Величина оборотних коштів в запасах готових виробів на складі

КГН = 808500 руб.

· Витрати майбутніх періодів

Норма витрат майбутніх періодів (КРБП) дана в вихідних даних.

КРБП = 260 000 руб.

Капітальні вкладення в нормовані оборотні кошти:

Коб = КПЗ + Кнп + КГН + КРБП

Коб = 497838 +82419 +808500 + 260000 = 1648757 крб.

· Розрахунок початкового капіталу

Таблиця 3.3

Результати розрахунку потреби в початковому капіталі

найменування показника Величина, руб.
передвиробничий витрати 270 000
Капітальні вкладення в основні засоби, всього 9708276
В тому числі:
устаткування 7361076
приміщення 2347200
Капітальні вкладення в оборотні кошти, всього 1648757
В тому числі:
виробничі запаси 497838
Незавершене виробництво 82419
Витрати майбутніх періодів 260000
Готова продукція на складі 808500
Потреба в початковому капіталі, всього 1 1627033

Власні кошти підприємства від потреби в початковому капіталі - 30%.

Власні кошти підприємства складуть 3488110 руб.

4. Вибір організаційно-правової форми підприємства та джерел формування початкового капіталу

Будь-яка підприємницька діяльність здійснюється в рамках певної організаційно-правової форми підприємства. Вибір форми залежить від особистих інтересів і професії підприємця, але в основному визначається об'єктивними умовами:

- сферою діяльності;

- розміром необхідного початкового капіталу;

- наявністю грошових коштів (власних);

- гідністю тих чи інших форм підприємств;

- станом ринку.

Таблиця 4.1

Способи задоволення потреби в початковому капіталі

показники Величина, руб.
1. Розрахункова потреба в початковому капіталі 1 1627033
2. Способи задоволення потреби в початковому капіталі
2.1. Придбання у власність, всього
У тому числі за рахунок:
- власних коштів 5256833
- позикових коштів -
З них купується у власність:
- обладнання 9708276
-площа -
2.2. Оренда основних засобів, всього
В тому числі:
- обладнання 3780000
-площа 2347200

Кн = Ксоб = Кпр + (Кос - Коарі - До п ар) + Коб

Кн = 5256833+ 0 = 270000 + (9708276 - 3780000 - 2347200) + 1648757 = 5256833руб.

Дане підприємство є товариством з обмеженою відповідальністю.

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки, визначені установчими документами. Учасники товариства з обмеженою відповідальність не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства в межах розмірів (вартості) внесених ними вкладів. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вартості вкладів його учасників.

5.Вибор складу і розрахунок чисельності персоналу підприємства

Трудовий колектив будь-якого промислового підприємства складається з основних і допоміжних робітників, службовців і управлінського персоналу.

Основні робочі підприємства виконують операції основного технологічного процесу.

При тиражуванні касет використовується багатоверстатне обслуговування, один оператор обслуговує n технологічних стійок.

Явочна чисельність операторів м.б. визначена за нормою обслуговування за формулою

чисельність операторів

Явочна чисельність операторів розраховується шляхом множення кількості стійок (Nст) на кількість робочих змін (Wсм) і діленням твори на норму обслуговування оператора (n)

Чя = Nст * Wсм / n

Чя = 27 * 2/3 = 18 чол.

З урахуванням можливих невиходів на роботу через хворобу і відпустки, спискова чисельність складе (явочна чисельність (чя) помножена на коефіцієнт невиходу на роботу (КНВ))

Чс (оп) = чя * КНВ

Чс (оп) = 18 * 1,15 = 20,7 = 21 чол.

чисельність пакувальників

Чяу = (Nст / m) * Wсм

Чяу = (27/6) * 2 = 9 чол.

ЧСУ = Чяу * КНВ

ЧСУ = 9 * 1,15 = 10,35 = 11 чол.

Допоміжні робітники сприяють підтримці нормальної роботи основного виробництва на підприємстві, забезпечуючи робочі місця необхідним інструментом, здійснюючи ремонт обладнання, виконуючи транспортні і складські операції.

При виборі складу і чисельності допоміжних робітників необхідно враховувати:

- склад допоміжних робочих повинен забезпечувати виконання всіх робіт по обслуговуванню виробництва;

- бути невеликим за чисельністю (5-6чел.)

- для виконання допоміжних робіт доцільно залучати працівників із суміжними професіями.

Слід передбачити взаємозамінність робітників.

6.Розрахунок фонду заробітної плати

Заробітна плата є виражена в грошовій формі частина національного доходу, яка надходить в особисте споживання працівників відповідно до кількості і якість витраченої ними праці. Організація заробітної плати робітників на підприємстві визначається на основі тарифної системи, з її допомогою здійснюється диференціація регулювання рівня заробітної плати різних груп робітників в залежності від кваліфікації, умов, тяжкості, інтенсивності виконуваних ними робіт, а також в залежності від особливостей і народногосподарського значення галузей промисловості і підприємств, їх територіального розміщення.

Таблиця 6.1

Фонд оплати праці основних виробничих робітників

показники виріб А виріб В Всього на виробничу програму, руб.
На одне вид., Руб. На річну програму, руб. На одне вид., Руб. На річну програму, руб.
Трудомісткість виготовлення одного виробу, год.
оператором 0,0306 15912 0,02037 14360,85 30273
пакувальником 0,0153 7956 0,01018 7176,9 15133
Тарифна ставка першого розряду, руб. / Год. 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Тарифний коефіцієнт. 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73
Пряма (тарифна) заробітна плата.
оператора 0,596 309920 0,397 279885 589805
пакувальника 0,298 154960 0,198 139590 294550
Разом пряма заробітна плата 0,894 464880 0,595 419475 884350
Доплата за відпрацьований час 0,447 232440 0,297 209385 441825
Разом основна заробітна плата 1,342 697840 0,892 628860 1326700
Додаткова заробітна плата 0,134 69680 0,089 62745 132425
Разом фонд оплати праці основних робітників 1,476 7 67520 0,981 6 91605 1 459125

Прямий тарифний фонд заробітної плати операторів:

ФОП т Операторів

ФОП т = Σ Тцi / (М * n) * s * kт * Ni

ФОП т изд. А = 2 / (20 * 3) * 11,25 * 1,73 * 520000 = 337350 руб.

ФОП т изд. В = 1,33 / (20 * 3) * 11,25 * 1,73 * 7050000 = 304150 руб.

ФОП т = 337350 + 304150 = 641500руб.

Прямий тарифний фонд заробітної плати пакувальників:

ФОП т Пакувальників

ФОП т = Σ Тцi (/ М * m) * s * kт * Ni

ФОП т изд. А = 2 / (20 * 6) * 11,25 * 1,73 * 520000 = 168675 руб.

ФОП т изд. В = 1,33 / (20 * 6) * 11,25 * 1,73 * 705000 = 152075 руб.

ФОП т = 168675+ 152075 = 320750руб.

Фонд основної заробітної плати основних робочих:

ФОП осн = ФОП т + Ф пр

ФОП осн = 641500 + (641500/2) = 962250руб. - Операторів

ФОП осн = 320750 + (320750/2) = 481125 руб. - Пакувальників

Фонд додаткової заробітної плати основних робочих:

Ф доп = ФОП осн * Н доп / 100

Ф доп = 962250 * 10/100 = 96225руб. - Операторів

Ф доп = 481125 * 10/100 = 48112 руб. - Пакувальників

Фонд оплати праці основних робітників:

ФОП ор = ФОП осн + Ф доп

ФОП ор = 962250 + 96225 = 1058475 крб. - Операторів

ФОП ор = 481125 + 48112 = 529237 руб. - Пакувальників

ФОП ор = 1058475 + 529237 = 1587712 крб.

З l міс = [фоторам / 12 * (чя + Чяу)] * k l

З l міс = (1587712 / (12 * (18 + 9) )) * 1,6 = 7840 руб. - середньомісячна зарплата майстра, комірника, електрика, вантажника, секретаря, менеджера

З l міс = (1587712 / (12 * (18 + 9) )) * 0,8 = 3920 руб. - середньомісячна зарплата прибиральниці

З l міс = (1587712 / (12 * (18 + 9) )) * 2 = 9800 руб. - середньомісячна зарплата головного бухгалтера

З l міс = (1587712 / (12 * (18 + 9))) * 3 = 14700 руб. - середньомісячна зарплата директора

Річний фонд заробітної плати допоміжних робітників:

ФОТв = Σ З l міс * 12 * Ч l

ФОТв = 7840 * 12 * 6 = 564480 руб.

ФОТв = 3920 * 12 * 2 = 94080 руб.

ФОТв = 564480 + 94080 = 658560 руб.

Річний фонд заробітної управлінського персоналу і фахівців:

ФОТупр = Σ Зупрf * 12 * Чупрf * Кпр.упр.

ФОТупр = 14700 * 12 * 1 * 1,4 = 246960 руб.

ФОТупр = 9800 * 12 * 1 * 1,4 = 164640руб.

ФОТупр = 7840 * 12 * 3 * 1,4 = 395136 руб.

ФОТупр = 806736 руб.

Сумарний фонд оплати праці по підприємству:

ФОП = фоторам + ФОТв + ФОТупр

ФОП = 1587712 + 658560 + 806736 = 3053008 крб.

Таблиця 6.2

Чисельність і фонд оплати праці працівників підприємства

Назва посади Кількість працівників Місячна з / п Місячний фонд з / п Річний фонд оплати праці
директор 1 20580 20580 246960
Головний бухгалтер 1 13720 13720 164640
секретар 1 10976 10976 131712
Менеджер 2 10976 21952 263424
ФОП ІТП 5 57228 67228 806736
Майстер 2 7840 15680 188160
Комірник 2 7840 15680 188160
Електрик 1 7840 7840 94080
Вантажник 1 7840 7840 94080
Прибиральниця 2 3920 7840 94080
ФОП доп. 8 39202 54880 658560
оператор 18 4900 88206 1058475
пакувальник 9 4900 44103 529237
ФОП о.р. 27 9600 132309 1587712
Всього по підприємству 40 106030 254417 3053008

7.Расчет собівартості продукції

Собівартість продукції - це виражене у грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і реалізацію. У неї включаються як перенесені на продукцію витрати минулої праці (амортизація основних виробничих фондів, вартість сировини, матеріалів та інших матеріальних ресурсів), так витрати на оплату праці всіх категорій робітників на підприємстві й інші поточні витрати підприємства, пов'язані із здійсненням виробничо-господарської діяльності.

Розрахунок собівартості продукції проводиться по калькуляційних статтях витрат, які відображають угруповання витрат в залежності від призначення і місця їх виникнення.

В умовах малого підприємства калькуляція собівартості продукції проводиться за укрупненими угрупованням витрат.

За способом віднесення на собівартість одиниці виробу витрати діляться на прямі і непрямі.

· Розрахунок прямих витрат

Відрахування на соціальні потреби від заробітної плати основних виробничих робітників.

Рснi = (Роснi + Рдопi / 100) * Нснi

Р сн (А) = (1,342 + 0,134) * 26,4 / 100 = 0,39 руб.

Р сн (В) = (0,892 + 0,089) * 26,4 / 100 = 0,259 руб.

· Розрахунок непрямих витрат

Малі підприємства, як правило, ведуть спрощений облік витрат і об'єднують загальновиробничі і загальногосподарські розрахунки в одну калькуляційну статтю - «накладні витрати».

Таблиця 7.1

Кошторис накладних витрат

№ п / п види витрат Обознач. Сума витрат, руб.
1 амортизація обладнання А про 814660,2
2 Амортизація виробничих приміщень А пл 0
3 Заробітна плата допоміжних робітників ФОП 658560
4 Заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу ФОП 806736
5 Відрахування від заробітної плати допом. робітників і адм.-упр. персоналу Sсн 564138
6 Орендна плата за орендовані основні засоби АР 707832
7 Відсотки за банківський кредит Бкр 0
РАЗОМ S 3551926,2
8 Інші накладні витрати НРПР 5074180,2
Разом накладні витрати при однозмінному режимі 8626106,4
9 Коефіцієнт збільшення накладних витрат 1,2
10 Всього на накладні витрати Sнр 8626107,6

Орендна плата за орендовані основні засоби

К о ар * & ОАР / 100 = 3780000 * 15/100 = 567000 руб.

До п ар * & пар / 100 = 2347200 * 6/100 = 140832 руб.

АР = 707832 руб.

Амортизаційні відрахування розраховуються тільки по обладнанню та виробничих площ знаходяться у власності підприємства.

Таблиця 7.2

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Види основних фондів Балансова вартість обладнання, руб. норма амортизації Сума амортизаційних відрахувань, руб.
1. Монітор 210276 20 42055,2
2. Розгалужувач 382320 20 76464
3. Відеомагнітофони 3440880 20 688176
4. Кондиціонер 53100 15 7965
РАЗОМ 814660,2

Базою розподілу накладних витрат на продукцію є основна заробітна плата основних робітників. Тому норма розподілу накладних витрат визначається у відсотках від фонду основної заробітної плати основних робітників.

Інші накладні витрати

НР пр = 5074180,2 руб.

Таблиця 7.3

Калькуляція собівартості виробів

статті калькуляції На од. вироби, руб. На річний обсяг виробництва, руб.
виріб А виріб В виріб А виріб В
1. Матеріали та напівфабрикати 31,174 27,8495 16210480 19633897
2. Основна заробітна плата основних робітників 1,342 0,892 697840 628860
3. Додаткова заробітна плата основних робітників 0,134 0,089 69680 62745
4. Відрахування на соціальні потреби 0,390 0,259 202800 182595
5. Накладні витрати 8,7 5,7 4524000 4018500
Разом виробнича собівартість 31,5 28,35 16380000 19986750
6. Комерційні витрати 1,3 1,1 676000 775500
повна собівартість 32,8 29,45 17056000 20762250

Норма розподілу накладних витрат

ПНР = (Sнр / ФОТосн.) * 100%

ПНР = (8626107,6 / 1326700) * 100 = 650 руб.

Накладні витрати на одиницю i-го виробу

Рнрi = ННР * Роснi / 100

Рнрi Вид. = 650 * 1,342 / 100 = 8.7 руб.

Рнрi ізд.В = 650 * 0,892 / 100 = 5.7 руб.

Комерційні (позавиробничі) витрати розподіляються на продукцію пропорційно виробничої собівартості.

Норма розподілу комерційних витрат:

Нк = (Sк / Vпр) * 100

Нк = 1 500 000/36366750 * 100 = 4,1

Комерційні витрати на одиницю i-го виду продукції:

Ркi = Нк * Спрi / 100

Рк Вид. = 4,1 * 31,5 / 100 = 1,3

Рк ізд.В = 4,1 * 28,35 / 100 = 1,1

8.Расчет прибутку підприємства

Прибуток - частина виручки від реалізації, яка залишається після відшкодування витрат на її виробництво і реалізацію. Прибуток є узагальнюючим економічним показником, що характеризує кінцеві результати поточної діяльності підприємства.

Розрахунок прибутку:

Пр = Σ (Цi - Спi) * Ni

Пр Вид. = (50 - 32,8) * 520 000 = 8944000 руб.

Пр ізд.В = (45 - 29,45) * 705 000 = 10962750 руб.

Пр = 19906750руб.

Валовий прибуток - це загальний прибуток, отриманий підприємством від всієї його діяльності. У даного підприємства немає інших видів діяльності, тому:

Пв = Пр

Пв = 19906750 руб.

З прибутку сплачуються податки, здійснюються заходи щодо розширення і технічного переозброєння виробництва, а також можуть проводитися будь-які інші виплати, що не суперечать чинному законодавству.

Оподатковуваний прибуток - це прибуток, оподатковувана податком. У курсової роботі оподатковуваний прибуток приймається рівною валовий.

Пн.об. = Пв

Пн.об. = 19906750 руб.

Податок на прибуток = П н.об. * a готівка. / 100

aнал = 32%

Податок на прибуток = 19906750 * 32/100 = 6370160руб.

Таблиця 8.1

Розрахунок прибутку підприємства

№ п / п показники значення
1 Кількість реалізованої продукції, шт. 1 225 000
2 Обсяг реалізації, руб. 57725000
3 Повна вартість реалізованої продукції, руб. 36366750
4 Прибуток від реалізації, руб. 21358250
5 Доходи і збитки від інших напрямків діяльності, руб. -
6 Валовий прибуток 21358250
7 Податок на прибуток, руб. 6370160
8 Прибуток після оподаткування, руб. 14988090
9 Сума повернення кредиту, руб. -
10 Прибуток що залишився в розпорядженні підприємства, руб. 14988090

9. Розрахунок показників ефективності використання виробничих ресурсів

Виробничі ресурси підприємства - це його капітал (основний і оборотний), а також трудові ресурси.

Таблиця 9.1

Показники ефективності використання ресурсів

ресурси найменування показника Формула розрахунку Значення показника
капітал

рентабельність

капіталу,%

R k = П в / (K осн + К об) * 100 175%
Основні засоби

фондовіддача

фондомісткість

f від = V p / К осн

f ем = К осн / V p

5.94

0.16

Оборотні кошти коефіцієнт оборотності До об = V p / К про 35
Трудові ресурси Вироблення на одного працюючого, руб. ПТ = V p / Ч р 1443125

R к = 19906750 / (9708276 + 1648757) * 100 = 175%

f ot = 57725000/9708276 = 5.94

f ем = 9708276/57725000 = 0,16

до об = 57725000/1648757 = 35

П т = 57725000/40 = 1443125 руб. / Чол.

10.Сводний розділ економічних показників

В даному розділі відображаються основні економічні показники діяльності підприємства, розраховані в попередніх розділах.

Таблиця 10.1

Основні показники діяльності підприємства

найменування показника величина показника
1. Потреба в початковому капіталі, руб. 11627033
в т.ч. Основний 9708276
оборотний 1918757
2. Обсяг продажів, руб. 57725000
3. Собівартість реалізованої продукції, руб. 36366750
4. Прибуток від реалізації, руб. 19906750
5. Прибуток залишилася в розпорядженні підприємства, руб. 14988090
6. Чисельність працюючих, чол. 40
7. Фонд оплати праці, руб. 3053008
8. Фондовіддача 5,94
9. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів 35
10. Вироблення на одного працюючого, руб. / Чол. 1443125
11. Рентабельність капіталу,% 175

11. Висновок

Оцінка діяльності підприємства проводиться на основі комплексного аналізу кінцевих підсумків його ефективності. Економічна суть ефективності підприємства полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат добитися істотного збільшення прибутку. Кількісно вона вимірюється зіставленням двох величин: отриманого в процесі виробництва результату і витрат живої і матеріалізованої праці на його досягнення.

Економічний ефект виражається в натуральних і вартісних показниках, що характеризують проміжні і кінцеві результати виробництва в масштабі підприємства. До таких показників відносяться, наприклад, обсяг реалізованої продукції, отриманий прибуток і ін.

Результати аналізу економічної діяльності використовуються як база для вироблення планових рішень подальшого розвитку, а деякі з них є фондообразующімі спеціальних та інших фондів підприємства.

Основні показники діяльності підприємства представлені в таблиці 10.1.


Головна сторінка


    Головна сторінкаРозрахунок показників ефективності використання виробничих ресурсів

Скачати 46.56 Kb.