• Мал. 1.2 Вихід рекламних роликів в ефір
 • Таблиця 1.7 - Фактичні та планові витрати на рекламу за 2010 рік
 • Таблиця 1.11 Вплив реклами на клієнтів
 • Таблиця 1.16 - Розрахунок середньоденної виручки
 • Таблиця 1.21 - Розрахунок виручки


 • Дата конвертації18.04.2018
  Розмір94.74 Kb.
  Типреферат

  Скачати 94.74 Kb.

  Розрахунок рекламної компанії

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  Державна освітня установа

  вищої професійної освіти

  "Алтайського державного університету"

  ЗВІТ ПО передвипускна ПРАКТИЦІ

  виконав студент

  5 курсу, 260 групи

  Жилюк Олексій Анатолійович

  (І.Б.П.)

  _____________________

  (Підпис)

  Керівник практики

  Кришка Віктор Іванович

  (І.Б.П.)

  _____________________

  (Підпис)

  звіт захищений

  _________________ 20011г.

  оцінка ________________

  м Камінь-на-Обі 2011 р


  ВСТУП……………………………………………………………………… 3
  ГЛАВА 1. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «СП» ...................................................... ..... 7
  1.1 Загальна характеристика підприємства ....................................... 7
  1.2 Організація роботи з проведення рекламних кампаній в ТОВ «СП» ................................................................................. 12
  1.3 Аналіз ефективності рекламної кампанії ТОВ «СП» в 2010 році ..................................................................................... 19
  1.4 Розробка рекламної політики на 2011 рік ..................... ........... 31
  1.5 Економічне обгрунтування запропонованих заходів ......... .... 36
  ВИСНОВОК ............................................................................ 39
  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК…………………………………………. 42
  Додатки ............................................................................ 44

  ВСТУП

  Про рекламу згадується в найперших письмових джерелах. Археологи, що проводили розкопки в країнах Середземномор'я, знайшли написи, що розповідають про різні події і рекламують вироби стародавніх майстрів. Римляни писали на стінах оголошення про гладіаторських боях, а фінікійці розмальовували скелі уздовж доріг, на яких проходили паради, картинами, які рекламують їх вироби. Настінні малюнки в Помпеях вихваляли політиків і закликали віддавати за них голоси. За часів «золотого століття» в Греції, міські глашатаї повідомляли про продаж худоби, ремісничих виробів і навіть косметики.

  Однак сучасна реклама далеко пішла від цих ранніх зразків. У Європейському співтоваристві на рекламні цілі щорічно витрачається велика сума. Передбачається, що в подальшому ця цифра ще зросте. Хоча рекламу використовують в основному фірми, що займаються бізнесом, до неї також вдається велике число некомерційних організацій, професійних і громадських асоціацій, що рекламують свою діяльність для різних цільових аудиторій. Реклама - це ефективний спосіб інформування і переконання, незалежно від того, чи є її метою підвищити продажі по всьому світу або привчити споживачів країн, що розвиваються споживати певну продукцію або контролювати народжуваність.

  Реклама - це одна з форм масової комунікації. Вона передає різні типи маркетингової інформації, спрямованої на досягнення порозуміння між продавцями і покупцями на ринку. Реклама не тільки інформує про продукцію, а й одночасно трансформує її в якийсь образ, який стає в свідомості покупця невіддільним від фактичних відомостей про якості рекламованого товару.

  Реклама інформує нас про нову і поліпшеної продукції і вчить, як користуватися цими навичками. Вона допомагає порівнювати вироби та їх особливості, даючи покупцеві можливість приймати рішення про покупку, вже будучи поінформованим. Вона є дзеркалом тенденцій у моді та дизайні і вносить вклад в наші естетичні уявлення.

  Реклама має здатність розцвітати в суспільстві, яке радіє певному рівню економічного достатку, тобто там, де пропозиція прагне випереджати попит. На такій стадії розквіту реклама переходить від надання просто інформаційних послуг (повідомлення покупцям, де вони можуть знайти потрібну продукцію) до повідомлень, які повинні створити попит на конкретну торговельну марку.

  Рекламна кампанія - це складна програма комунікацій, яка тісно переплітається з усіма маркетинговими зусиллями організації. Вона залучає всіх зацікавлених осіб, всі аудиторії та всю громадськість в просування товару.

  При розробці рекламної кампанії велику увагу необхідно приділяти:

  1. постановці рекламних цілей;

  2. планування рекламного бюджету;

  3. створення рекламних звернень;

  4. вибору засобів реклами;

  5. оцінці рекламної стратегії.

  Компанії повинні не тільки виробляти хороші товари і послуги, але і інформувати споживачів про вигоди які несуть вироблені ними товари і послуги, і домагатися закріплення цієї інформації в свідомості споживачів. Для того щоб домогтися цього, необхідно більш детально вивчити основні прийоми масової комунікації, виявити які з них є найбільш ефективними і що більше підходить для кожної конкретної ситуації. З'ясувати чи працює рекламна кампанія? Все робиться, що повинно бути зроблено, які результати? Чи ведеться вона чесно? Чи створює вона ім'я товарної марки або репутацію корпорації? Чи не вводить вона в оману?

  На сьогоднішній день реклама займає все більше місця в житті суспільства і є основним засобом просування товарів. Правильно спланована рекламна компанія може принести більше прибутку, ніж величезні вкладення капіталу в НЕ рекламований товар. Слід зазначити, що роль і місце реклами в умовах економіки перехідного періоду ще не повністю визначені: відсутні дослідження, що дозволяють вивчити і творчо адаптувати до вітчизняних умов досвід західних країн в цій області. Чи не з'ясовані з вичерпною повнотою питання формування організаційних структур в рекламному бізнесі, вельми дискусійною залишається проблема вибору каналів поширення рекламної інформації, розробки рекламних кампаній і оцінки їх ефективності. Значимість дослідження цих та інших проблем формування рекламного бізнесу в Росії і недостатність розробки їх в науковій літературі визначають актуальність даної роботи.

  Мета дипломної роботи - проаналізувати рекламну діяльність ТОВ «СітіПласт» (далі ТОВ «СП») і розробити заходи спрямовані на підвищення ефективності рекламної кампанії.

  При виконанні даної роботи перед нами були поставлені наступні завдання:

  1. проаналізувати теоретичні підходи до організації рекламної кампанії;

  2. описати методи розробки бюджету реклами;

  3. проаналізувати ефективність рекламної політики ТОВ «СП»;

  4. розробити заходи, спрямовані на підвищення ефективності рекламної політики ТОВ «СП».

  Об'єктом дослідження цієї дипломної роботи є ТОВ «СП», предмет дослідження - реклама і її бюджет для заданого об'єкта дослідження.

  В роботі виділяється 2 глави. Перша глава - теоретична. У ній розкривається сутність реклами та методи формування її бюджету. Друга -голова - аналітична. У ній розглядається характеристика діяльності ТОВ «СП», а також аналізується її поточна рекламна діяльність, а так само розглядаються напрями вдосконалення рекламної діяльності ТОВ «СП», розроблений рекламний бюджет даного підприємства і оцінена його ефективність.

  Для реалізації поставлених завдань будуть використовуватися такі методи:

  1. табличний метод підрахунку структурних змін в складі показників;

  2. метод ланцюгових підстановок, що дозволяє визначити вплив кожного фактора на величину досліджуваного показника окремо;

  3. графічний метод, наочно і дохідливо виражає розвиток досліджуваного явища.

  Інформаційною базою дослідження послужили наукова література, яка висвітлює питання комунікацій в організації; звітність ТОВ «СП».

  Практична значимість роботи полягає в тому, що її результати можуть бути використані в організації ефективного комунікаційного процесу в досліджуваному підприємстві.


  ГЛАВА 1. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «СП»

  1.1 Загальна характеристика підприємства

  Товариство з обмеженою відповідальністю «СітіПласт» (ТОВ «СП») було утворено в 2003 році. Юридична адреса підприємства: 658700, Алтайський край, м Камінь-на-Обі, вул. Леніна 62.

  ТОВ «СП», будучи юридичною особою, має у власності офісні торгові і виробничі площі, техніку. Підприємство може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, а також нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді. Суспільство також має розрахунковий рахунок в банку, круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити.

  Засновниками ТОВ «СП» є фізичні особи, з вкладів яких утворений статутний капітал підприємства.

  Основними внутрішніми документами, які регулюють діяльність ТОВ «СП», є Статут підприємства, Установчий договір, колективний договір.

  Статут ТОВ «СП» затверджений відповідно до чинного Російським законодавством рішенням Загальних зборів засновників-учасників Товариства. Статут товариства складається з наступних розділів:

  1. Загальні положення.

  2. Права учасників товариства.

  3. Предмет, завдання і цілі суспільства.

  4. Загальні збори учасників.

  5. Обов'язки учасників товариства.

  6. Виконавчий орган товариства.

  7. Вихід учасників з товариства.

  8. Перехід частки в статутний капітал товариства.

  9. Облік і звітність.

  10. Реорганізація і ліквідація товариства.

  Вищий орган управління товариства - загальні збори його учасників. Виконавчим органом є директор, обраний загальними зборами, він же здійснює організацію документообігу.

  Колективний договір підприємства полягає щорічно і складається з 6 розділів: загальні положення, умови праці, оплата праці, охорона праці, соціальні гарантії, права, пільги, відповідальність за порушення колективного договору.

  Головне завдання підприємства ТОВ «СП» - це отримання максимального прибутку на вкладений капітал шляхом здійснення різних видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

  Основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля вхідними та міжкімнатними дверима, виробництво і монтаж натяжних стель, реалізація і монтаж пластикових вікон, алюмінієвих вхідних груп, рольставень і Рольворота, а так само здійснює виробництво корпусних меблів за побажаннями та розмірами замовника.

  Загальна площа торгового дому становить 150 кв.м., з них торговий зал - 70 кв.м., на завершальній стадії будівництва знаходиться ще 120 кв. м. торгових площ.

  ТОВ «СП» працює з найбільшими виробниками і оптовими торговими базами р Барнаула, м Новосибірська.

  Основними постачальниками фірми є:

  - ТОВ «Алькон» (виробництво пластикових вікон, алюмінієвих вхідних груп) м Барнаул;

  - ТОВ «Супер Двері» (міжкімнатні та вхідні двері); Новосибірськ,

  - ТОВ «Томський ЛДК» (ДВП ДСП, ламінат для виробництва меблів) Новосибірськ;

  - ТОВ «Майстер Меблі», (фурнітура для меблів) Новосибірськ;

  - ТОВ «Карат» (матеріали для виробництва натяжних стель) мНовосибірськ.

  Дані підприємства відповідають вимогам, що пред'являються керівництвом ТОВ «СП» до постачальників:

  - широкий асортимент;

  - висока якість продукції, що поставляється;

  - наявність сертифікатів відповідності Російським стандартам, дозволів Держнаглядохоронпраці України, гігієнічних сертифікатів;

  - вигідне географічне положення;

  - доставка залізничним і автотранспортом;

  - прийнятні ціни і гнучка система знижок;

  - послуги оцинкування і антикорозійного обробці;

  - стабільність даних підприємств і хороша репутація.

  В даний час чисельність працівників підприємства складає 18 чоловік. Адміністрація ТОВ «СП» має значний досвід роботи не тільки в сфері управління, а й безпосередньо на робочих місцях в сфері монтажів будь-якої складності, ремонту і будівництва. Професійний стаж роботи основного персоналу складає не менше 5 років.

  Споживачами продукції, пропонованої ТОВ «СП» є як комерційні підприємства, так і кінцеві споживачі, які купують товари в роздріб з подальшими платними послугами монтажу і обслуговування. Підприємство пропонує своїм споживачам безкоштовні заміри виробів, професійні консультації. А так же для споживачів існує гнучка система знижок від обсягу, розстрочка платежу до 6 місяців і відкрита кредитна лінія.

  На малюнку 1.1 представлена ​​структура продажів фірми в залежності від сезону продажів в період з 2008 по 2010 рр.

  Мал. 1.1. Структура продажів по сезону ТОВ «СП»

  Як видно з даних малюнка 2.1, що позитивні тенденції в розвитку організації спостерігаються, присутній зростання обсягу продажів. У 2008 році запущені нові напрямки: це рольставні і рольворота, натяжні стелі.

  Деякі напрямки діяльності мають сезонний характер, але при виборі напрямків діяльності, це враховувалося і заповнювався суміжними напрямками інший сезонності. Наприклад сезон установки пластикових вікон, рольставен і Рольворота - це літо, в свою чергу жителі міста вважають за краще робити ремонт квартир в більш вільне для себе час, а це як показує практика - взимку (корпусні меблі, натяжні стелі, двері вхідні та міжкімнатні). Тим самим на підприємстві досягнута фінансова стабільність не залежно від сезону.

  Таблиця 1.1 - Техніко-економічні показники діяльності ТОВ «СП» за 2008-2010 рр.

  показники Од. вим Ум позначення, алгоритм розр. 2008 р 2009 р 2010 р темп зростання,% зміна за 3 роки, + / -
  об'єм реалізації тис. руб. Q 15164 17726 23850 157 8686
  собівартість тис. руб. C 13010 15346 19961 153 6951
  валовий прибуток тис. руб. ВП 2154 2380 3888 181 +1734
  чистий прибуток тис. руб. ПП 839 +1254 2259 269 1420
  активи тис. руб. А 2964 4349 6203 209 3239
  середньорічна вартість ОФ тис. руб. ОФ пор. рік. 174 119 403 232 229
  оборотні кошти тис. руб. ОБС 2790 4118 5800 208 3010
  рентабельність продажів % ПП / Q * 100 5.53 7.07 9.47 171 3.94
  рентабельність активів % ПП / А * 100 28.31 28.83 36.42 129 8.11
  рентабельність поточних активів % ПП / ОБС * 100 30.07 30.45 38.95 130 8.88
  рентабельність довгострокових активів % ПП / ОФ пор. рік. * 100 482.18 1053.9 560.55 116 78.37
  оборотність оборотних коштів Про. Коб = Q / ОБС 5.44 4.30 4.11 76 -1.33
  тривалість обороту дні Д = 360 / Коб 66.18 83.72 87.59 132 21.41

  Розглянемо основні показники роботи підприємства за 2008-2010 рр. У звітному періоді ТОВ «СП» реалізувало продукції більше на 8686 тис. Руб., Що склало 157%. Цей показник є основним при оцінці динаміки обсягу господарської діяльності та його зростання свідчить про стабільну роботу ТОВ «СП». Позитивна динаміка даного показника спостерігається протягом усього досліджуваного періоду з 2008 по 2010 рр. У той же час в звітному періоді відбулося збільшення собівартості продукції. Її зростання пояснюється збільшенням обсягу продукції в 2010 році. Але в процентному співвідношенні воно нижче зростання обсягу реалізації і становить 153%. У звітному періоді показник валового прибутку підвищився на 1734 тис. Руб. і склав 181%, чистий прибуток збільшився на 1420 тис. руб. (269%).

  За звітний період в ТОВ «СП» відбулися деякі зміни наявності основних засобів: середньорічна вартість ОФ у 2010 р збільшилася на 232%. У зв'язку з цим розглянемо рентабельність довгострокових активів: зростання показника склало 116%.

  Аналізуючи показники рентабельності продукції, можна сказати, що підприємство за звітний період прискорило темпи своєї виробничої діяльності: у 2010 р рентабельність продажів зросла на 3,94%. Також спостерігається позитивна динаміка рентабельності активів в цілому, в тому числі рентабельність оборотних коштів. Темп зростання показників склав 8,11 і 8,88 процентних пункти відповідно.

  У ТОВ «СП» в 2010 р забезпеченість оборотними засобами дещо знизилася, а отже, збільшилася тривалість одного обороту. В результаті уповільнення обороту на підприємстві залучаються додаткові ресурси, в тому числі і грошові, що негативно позначається на його фінансовому стані.

  Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «СП» в цілому працює стабільно і має стійке фінансове становище.

  1.2 Організація роботи з проведення рекламних кампаній в ТОВ «СП»

  Починаючи з 2008 року, в світлі появи і розширення підприємств конкурентів, керівником ТОВ «СП» було прийнято рішення про посилення рекламної компанії. Так як в компанії немає спеціального маркетингового відділу, де працювали б фахівці в області маркетингу в 2008 році реклама подавалася вибірково, несистематично і в різних розрізнених видах, що не дозволяло досягати поставлених перед нею цілей.

  За результатами 2008 року було прийнято рішення про збільшення рекламного бюджету і більш раціонального його використання. Так само прийнято рішення при розробці конкретних рекламних проектів скористатися послугами рекламного агентства.

  З ростом рекламного бюджету в 2009 році, зросли прибутки підприємства і було прийнято рішення про ще більш інтенсивній дії на потенційного покупця із засобів реклами. Бюджет компанії було визначено за наступним принципом 6% відрахувань від прибутку і розраховувалося таким чином:

  Витрати на рекламу = (ПП *%) / 100

  де ЧП - чистий прибуток компанії.

  Витрати на рекламу = (2259 * 6) / 100 = 135,54 тис. Рублів

  Структура рекламних заходів на 2010 рік представлена ​​у вигляді таблиці 1.2.

  Таблиця 1.2 - Рекламні заходи ТОВ «СП» в 2010 році

  період найменування заходу
  зима Реклама на радіо, реклама в газеті, поширення СД дисків,
  весна Реклама по радіо, ролик по телебаченню, участь у виставках, поширення СД дисків, оголошення в місцеві газети
  Літо осінь Реклама по радіо, оголошення в місцеві газети, поширення СД дисків

  Витрати на радіорекламу займають друге місце за питомою вагою серед інших витрат на рекламну компанію. Фірма ТОВ «СП» розмістила свої рекламні ролики на двох радіостанціях: «Помісне радіо» і «Музика серця». Вибір був зроблений на підставі того що більше радіостанцій у нас немає.

  Графік виходу на радіо роликів в ефір зображений в таблиці 1.3 і на рисунку 1.2.

  Таблиця 1.3 Режим трансляції рекламних роликів ТОВ «СП»

  період кол-во випусків ролика в день к-ть днів випуску ролика всього випусків ролика
  січень 2 3 6
  лютий 2 3 6
  Березень 3 8 24
  1 кв. 7 14 36
  квітень 3 10 30
  травень 3 10 30
  червень 7 10 70
  2 кв. 13 30 130
  1 пів-е 20 44 166
  Липень 7 10 70
  Серпень 5 6 30
  вересень 5 5 25
  3 кв. 17 21 125
  жовтень 3 3 9
  листопад 3 2 6
  грудень 3 2 6
  4 кв. 9 7 21
  разом 46 72 312

  Як видно з малюнка 1.2 і таблиці 1.3 в радіо рекламі особливий упор робиться на літні місяці.

  Мал. 1.2 Вихід рекламних роликів в ефір

  Витрати на радіорекламу в 2010 році склали 52 980 руб. Розрахунок проводився в такий спосіб:

  3 радіо = 312 * 12 * 11 + (5898 * 2) = 52 980 руб.

  де З радіо - витрати на рекламні ролики, 312 - число запусків роликів протягом року; 12 - тривалість ролика, сек; 11 - ціна 1 сек прокрутки реклами, руб .;

  5898 - ціна виготовлення 1 - го ролика, руб. Ефективність радіореклами виражається в потоці дзвінків клієнтів після чергового циклу прокручування роликів в ефірі.

  Таблиця 1.4 - Витрати на радіорекламу з 2008 по 2010 рік

  всього випусків рекламного ролика тривалість рекламного ролика, сек. вартість секунди, руб. виготовлення ролика, руб. кол-во роликів (в рік) всього сума, руб.
  2008 рік 75 15 5 1560 1 7185
  2009 рік 83 10 8 2590 2 11820
  2010 рік 312 12 11 5898 2 52980

  Телевізійну рекламу фірма використовує в малому обсязі, хоча кошти витрачаються на неї (38240 рублів) займають 2-е місце на ряду з іншими витратами на рекламу.

  Розрахунок витрат на телевізійну рекламу:

  3 тв рекл. = 24 * 20 * 63+ 8000 = 38240 руб.

  де 24 - число запусків роликів протягом року;

  20 тривалість ролика, сек;

  63 - ціна 1 сек прокрутки реклами на 1 каналі в прайм - тайм, руб.;

  8 000 - ціна виготовлення 1 - го ролика, руб.

  Керівництво ТОВ «СП» вважає, що ТБ - реклама дорога по абсолютній вартості, рекламний контакт занадто Мімолет (в порівнянні з газетами), з цього її використовує лише в період лютий - травень. Саме в ці місяці по каналу «ТНТ Камінь» телеглядачі могли бачити рекламну заставку фірми.

  Заставка повідомляла глядачам про товари, які вони можуть придбати в ТОВ «СП», а також повідомляла контактні телефони та адреса фірми. Крім «ТНТ Камінь» підприємство активно розміщувало свою рекламу і на інших телеканалах, які транслюються в м Камінь-на-Обі, зокрема це такі канали, як «СТС Камінь»

  Таблиця 1.5 - Витрати на ТБ-рекламу з 2008 по 2010 рік

  всього випусків рекламного ролика тривалість рекламного ролика, сек. вартість секунди, руб. виготовлення ролика, руб. кол-во роликів (в рік) всього сума, руб.
  2008 рік 12 10 38 4200 1 8760
  2009 рік 18 15 52 5800 1 19840
  2010 рік 24 20 63 8000 1 38240

  Газетна реклама використовується в комплексі стимулювання збуту фірми не перший рік. Саме реклама в газетах має гнучкий характер, добре охоплює місцевість, має широке визнання і прийняття, до того ж така реклама завжди на часі.

  ТОВ «СП» вдалася до використання нового для Кам'янського ринку засоби реклами - поширення інформації на СД носіях. Це засіб має невисоку вартість, вибірковість аудиторії, гнучкість, відсутність реклами конкурентів у відправленні, особистісний характер. Рекламний СД диск виготовили в ТОВ «СП» власними силами із залученням дизайнера.

  Витрати на виготовлення СД диска розраховані наступним чином:

  З СД = 8,9 * 700 + 5500 = 11730 руб.

  де 8,9 - собівартість виготовлення одного диска, рублів

  700- кількість дисків,

  5500 - вартість поширення.

  Таблиця 1.6 - Витрати на СД носії з 2008 по 2010 рік

  собівартість листівки, руб. Кількість, шт. виготовлення ролика, руб. всього сума, руб.
  2008 рік 5.6 390 2500 4684
  2009 рік 7 580 3800 7860
  2010 рік 8.9 700 5500 11730

  Виходячи з досвіду конкурентів і за результатами звітів співробітників маркетингового відділу, керівництво фірми вважає рекламу на СД носіях досить ефективним засобом реклами, тому в подальшому, СД диски будуть виготовлятися в більшій кількості і їх дизайном будуть займатися кваліфіковані фахівці.

  В якості зовнішньої реклами фірма використовує рекламні щити, які ставляться на підлогу, на ніжці, а так само рекламні розтяжки на будівлі головного офісу, виготовлені власними силами. У 2009 році було замовлено виготовлення 3-х рекламних щитів.

  Витрати на виготовлення щитів склали:

  Зх = 3 * 6000 = 18 000 руб.

  де 3 - кількість щитів;

  6000 - вартість виготовлення одного щита, рублів

  Один щит вирішили розташувати в приміщенні фірми, а другий по вул. Леніна навпроти під'їзду до будівлі фірми. Два інших на вул. Леніна і улПушкіна навпаки конкуруючих організацій. Надалі планується більш широке використання зовнішньої реклами у зв'язку з тим, що вона має не високу вартість, слабку конкуренцію, гнучкість і високу частоту повторюваності контактів.

  Витрати на виготовлення і установку розтяжки склали 38 000 рублей.

  Для розміщення своєї реклами ТОВ «СП» використовує газети: «Кам'янські вісті», «Народна газета». Як вважає дирекція, газетна реклама фірми саме в цих виданнях може впливати на потенційних покупців. Розробляються такі оголошення силами працівників фірми, а потім після перевірки одним з директорів розміщуються в конкретній газеті.

  Графік розміщення рекламних оголошень наступний:

  1. «Кам'янські вісті», «Народна газета» - 2 рази на місяць протягом усього року.

  2. Решту видань - не більше 10 оголошень в рік за рішенням відповідального центру.

  Зазвичай до складу відповідального центру входить 5-6 чоловік: два директори, фахівці відділів роздрібних і корпоративних продажів і бухгалтер. Вирішення питання протікає в наступному порядку:

  - пропонується кілька варіантів розміщення рекламних оголошень (в різних варіантах розглядається місце і частота подачі або ж не подачі) з обгрунтуванням цих варіантів.

  - кожен з членів висловлює свою думку щодо запропонованих варіантів, і вносяться деякі зміни або доповнення в пропозиції,

  - кожен з варіантів оцінюється в балах кожним членом центру,

  - вибирається варіант, який отримав найбільшу кількість балів, в разі рівноцінності декількох пропозицій остаточне рішення приймають директора фірми. [1]

  Витрати на рекламу в газетах розраховані наступним чином:

  З газ. = 18 * 25 * 58 = 26 100 руб.

  де 18 - середня вартість 1 см2 на першій шпальті в газетах міста Камінь-на-Обі в 2010 році, рублів;

  25 - кількість см2 зайнятих під оголошеннями ТОВ «СП»;

  48 - кількість оголошень розміщуються в «Каменських вістях» і в «Народній газеті» в рік;

  10 - кількість оголошень розміщуються в інших виданнях в рік.

  Інтернет - всі ці носії реклами, рекламні акції та заходи мають цілком конкретні характеристики і можливості щодо тих чи інших суспільних груп. Рекламна компанія в мережі Інтернет ТОВ «СП» не проводиться, власний сайт не розроблений, є лише окрема рекламна інформація про місцезнаходження підприємства на окремих сайтах, зокрема на сайті 22 region.ru, на офіційному сайті міста Камінь-на-Обі і сайті « Каменських известий ». Витрати на рекламу в мережі Інтернет були витрачені в розмірі 5 200 руб. на рік.

  У 2009 році необхідність реклами і її цілі обгрунтовувалася на декількох етапах:

  На 1-му етапі директора приймають рішення про проведення конкретного виду реклами, ставиться завдання, вибирається рекламне агентство, в яке фірма звернеться. Після цього вбрання рекламне агентство отримує замовлення на рекламу. У замовленні зазвичай присутній наступна інформація:

  - засіб реклами;

  - її зміст;

  - передбачуваний обсяг повідомлення.

  На 2-му етапі рекламне агентство займається розробкою можливих рекламних звернень. Зазвичай кількість пропонованих варіантів 3-5. Всі ці варіанти пропонуються фірмі на розгляд.

  На 3-му етапі на фірмі створюється центр ухвалення рішення, метою створення якого є вибір одного з рекламних звернень запропонованих рекламним агентством. Зазвичай в цей центр входить 5-6 чоловік: 2 директора фірми, кілька агентів по збуту, бухгалтер. Після вибору одного з варіантів рішення повідомляється рекламному агентству і оформляється замовлення на рекламу.

  4-й етап - вихід реклами «у світ». Обраний варіант реклами доходить до свого «абонента» і надає на нього вплив. Через деякий час після виходу реклами оцінюється її ефективність. Відбувається це шляхом порівняння обсягів продажів до проведення реклами і після [2].

  У влітку 2010 року фінансовий стан підприємства дозволило виділяти кошти на рекламу практично на всі її носії, зима того ж року показала що кошти витрачаються неефективно, тому що ситуація на ринку істотно не змінилася. Було прийнято рішення про оцінку ефективності, створення рекламного бюджету і опрацювання медіаплану рекламної компанії для більш ефективного використання коштів і просування товару згідно поставлених перед підприємством цілей.

  Щодо стимулювання клієнтів в ТОВ «СП» використовуються різні засоби стимулювання: при великому обсязі укладених договорів (корпоративні клієнти) клієнт отримує знижку в ціні. На продукцію не затребувану в сезон, проводяться акції, знижуються ціни, встановлюються пільгові умови по оплаті. Відомо, що стимулювання збуту в комерційних підприємствах, виявляється найбільш ефективним, при використанні його в сполученні з рекламою. З вищенаведеного аналізу можна провести взаємозв'язок між рекламою і стимулюванням збуту в зимові місяці. Саме в цей час фірма проводить більш інтенсивну ТВ і радіо рекламу на двох радіостанціях, підкріплюючи її при цьому стимулюванням продажів товару за зниженою ціною.

  Завдання щодо стимулювання збуту фірма ставить щодо клієнтів і власних агентів. Серед завдань стимулювання клієнтів - заохочення придбання декількох видів продукції, залучення клієнтів фірм-конкурентів, заохочення до укладення договору на поставку матеріалів в зимовий сезон в період спаду купівельної спроможності населення. Завданнями стимулювання власних агентів - заохочення їх до проведення ними більшого числа результативних відвідувань клієнтів, заохочення їх до підвищення класифікації.

  Таблиця 1.7 - Фактичні та планові витрати на рекламу за 2010 рік

  план факт відхилення
  витрати на рекламу, тис. руб. 135.54 190.25 54.71

  Виходячи з даних, в уже згадуваному підприємстві спостерігається перевитрата коштів на рекламну кампанію, що свідчить про необхідність детального бюджетного планування реклами в ТОВ «СП».

  1.3 Аналіз ефективності рекламної кампанії ТОВ «СП» в 2010 році

  Рекламна діяльність фірми ТОВ «СП» доповнюється зусиллями інших засобів, що входять в комплекс маркетингу, а саме заходами щодо стимулювання збуту. За останні роки обсяг діяльності по стимулюванню збуту різко зріс. Стрімкого зростання діяльності по стимулюванню збуту сприяли кілька чинників. Ось деякі з них:

  - сьогодні вище керівництво більш охоче сприймає стимулювання збуту в якості одного з найбільш ефективних знарядь збуту;

  - все більше число керуючих по товарах знаходить вміння користуватися засобами стимулювання збуту;

  - на керуючих по товарах чинять тиск, вимагаючи зростання збуту;

  - все більше число конкурентів починає займатися діяльністю по стимулюванню збуту;

  - посередники вимагають все більших поступок з боку виробників;

  -ефективність реклами знижується через зростаючих витрат, рекламної тісноти в засобах поширення інформації та законодавчих обмежень.

  Для аналізу ефективності рекламної політики ТОВ «СП» перейдемо до розгляду конкретних рекламних засобів та їх здатності задовольнити поставлені цілі. Складемо таблицю, в якій відобразимо ступінь придатності того чи іншого засобу реклами для конкретного завдання (таблиця 1.8).

  Таблиця 1.8 - Ступінь відповідності засобів реклами і рекламних завдань фірми

  завдання Засіб

  охоплення

  місцевого ринку

  вибірковість аудиторії невисока вартість висока частота повторних контактів Разом
  Інтернет реклама 2 2 0 0 4
  телебачення 2 0 0 1 3
  радіо 2 0 1 1 4
  Зовнішня реклама 2 0 2 2 6
  газети 2 1 2 1 6
  СД носії 2 2 2 0 6

  Ступінь ефективності рекламних засобів оцінювалася за допомогою методу експертних оцінок, із залученням незалежних експертів в кількості 5 чоловік.Експертам пропонувалося виставити оцінку від 0 до 2 кожному з видів реклами за різними напрямками впливу.

  Оцінка засобів реклами бальна, де:

  0- засіб неефективно для задоволення даної задачі;

  1 засіб нейтрально;

  2 для даного завдання засіб ефективно.

  За результатами оцінки засобів реклами вийшло, що телевізійна реклама є найбільш неефективним засобом реклами (3 бали), оскільки вона має високу абсолютну вартість, що виключає можливість частого повтору рекламного звернення фірми ТОВ «СП», вибірковість аудиторії практично відсутня, крім того, спостерігається тенденція до перевантаженості рекламою такого роду.

  Найбільш ефективними засобами виявилися зовнішня реклама, СД диск з рекламою і газетна реклама (6 балів). Варто відзначити, що газети як засіб реклами продукції фірми ТОВ «СП» є або ефективними, або нейтральними (за зазначеними критеріями), а СД диски - неефективні з точки зору частоти повторів.

  До недоліків зовнішньої реклами можна віднести лише відсутність вибірковості аудиторії. За іншими критеріями зовнішня реклама є ефективною. Відзначимо так само, що лише зовнішня реклама ефективна за критерієм «висока частота повторних контактів», що є дуже важливим для підприємства з огляду на їх недостатню популярності на місцевому ринку.

  Проміжне становище серед використовуваних засобів реклами зайняли радіо-ролики (4 бали).

  Другий крок у визначенні ефективності рекламної політики ТОВ «СП» - аналіз можливостей рекламних засобів на місцевому ринку. Для цього співробітниками ТОВ «СП» в січні-лютому 2010 року було проведено анкетування керівників малих і великих підприємств міста Камінь-на-Обі, які не є клієнтами за допомогою телефонного інтерв'ю. Зразок анкети використаної в опитуванні представлений в Додатку 1. Було опитано 200 респондентів. [3] В результаті підрахунку даних анкети отримані наступні результати (таблиця 1.9).

  Таблиця 1.9 - Зведення результатів опитування потенційних клієнтів

  фактор результат
  Кількість опитаних Питома вага, %
  1 2 3
  1. Потенційні клієнти, які звертають увагу на рекламу,%. 170 85
  2. Найефективніший вид реклами для компанії,% - газети 50 25
  - Реклама в інтернеті 44 22
  - на щитах 40 20
  на телебаченні 36 18
  - по радіо 24 12
  - через СД диск 6 3
  Разом за пунктом 2,% 200 100
  3. Найбільш часто стикаються з рекламою,% - на телебаченні 62 31
  - в газетах, журналах 34 17
  - по радіо 24 12
  - на щитах 22 11
  - на СД носії 30 15
  - в інтернет 24 12
  Разом за пунктом 3,% 200 100
  4. З рекламою фірми ТОВ «СП» зустрічалися потенційні клієнти,%. 38 19,00
  5. При виникненні потреби в будівельних матеріалах швидше згадають рекламу,% - в газетах, журналах 55 27,5
  - на щитах 38 19
  - на СД носії 39 19,5
  - на радіо 23 11,5
  - в інтернет 30 7,5
  - на телебаченні 15 15
  Разом за пунктом 5,% 200 100
  6. При виникненні потреби в будівельних матеріалах скоріше звернуться до реклами,% - в газетах і журналах 65 32,5
  - на щитах 40 20
  - в інтернет 26 13
  - радіо 26 13
  - на телебаченні 18 9
  - на СД носії 25 12,5
  Разом за пунктом 6,% 200 100

  Більшість потенційних клієнтів звертають увагу на рекламу (85% опитаних). На думку опитаних, найбільш ефективним засобом реклами виявилися:

  1. газети,

  2. реклама в Інтернеті,

  3. рекламні щити і білборди.

  Телебачення виявилося найбільш завантаженим засобом реклами (на думку 31% опитаних). Значить, розміщуючи рекламу на телебаченні, треба бути впевненим, що воно не зіллється з потоком інших повідомлень.

  Відзначимо, що, швидше за все потенційні клієнти згадають рекламу в газетах (27,5%), на щитах (19%) і на СД носіях (19,5%). А телевізійну рекламу згадає лише 15% опитаних.

  У разі виникнення у потенційних споживачів потреби в будівельних матеріалах вони скоріше звернуться до реклами:

  1. в газетах 32,5%;

  2. на щитах 20%.

  Потенційні споживачі рідко звертаються до реклами на СД носіях (12,5%). Проміжне становище щодо частоти звернень займають телевізійна і радіо та Інтернет реклама (13%).

  У підсумковому висновку по другому кроці можна сказати, що фірма не достатньо використовує зовнішню рекламу у своїй рекламній кампанії, а витрати на теле- і радіо рекламу, мало обгрунтовані (про це точно можна буде сказати лише на третьому етапі). Третій крок у вирішенні проблеми - на підставі анкетування потенційних клієнтів ТОВ «СП» оцінимо ефективність як рекламної кампанії в цілому, так і окремих рекламних засобів. Респондентами даного анкетування з'явилися клієнти ТОВ «СП» погодилися відповісти на запропоновані їм питання. Зразок анкети наведений у Додатку 2. Разом за 2 місяці було опитано 150 клієнтів. В результаті підрахунку відповідей отримано такі дані (таблиця 1.10) [4].

  Таблиця 1.10 - Зведення результатів анкетування клієнтів ТОВ «СП»

  фактор результат
  К - ть опитаних Питома вага, %

  1. Наявність у клієнта інформації про компанії до виникнення потреби в будівельних матеріалів,%

  - інформація була,

  43 29
  - інформація відсутня. 107 71

  2. Джерело з якого клієнт дізнався про компанію,%

  - реклама,

  18

  12

  - свій варіант, 37 25
  - від друзів, 58 39
  - чутки. 37 24
  3. Джерела реклами, в яких клієнти зустрічалися зі зверненнями ТОВ «СП»,% - в газетах,

  83

  55

  - по радіо, 17 11
  - на СД носіях 11 7
  - на щитах, 16 11
  - на телебаченні, 18 12
  - в інтернет. 5 4

  4. Спонукає дію, яке справив на клієнтів конкретний вид реклами,%

  - газети

  56 64
  - щити 9 10
  - СД носій 6 7
  - інтернет 2 2
  - радіо 7 8
  -телевіденіе 8 9

  Результати за пунктом 1 таблиці 1.11 підтвердили висновок, зроблений на другому кроці про те, що компанія є мало відомою в даний час на місцевому ринку (до виникнення потреби в придбанні товару про неї знало лише 29% опитаних клієнтів).

  Реклама, як показало дослідження, посіла перше місце серед засобів, з яких клієнти дізналися про існування компанії, а саме, 58% клієнтів саме з неї дізналися про існування фірми ТОВ «СП».

  Найчастіше клієнти стикалися з рекламою фірми в газетах (55%), по ТБ (12%), зовнішня реклама (11%). Найрідше клієнти зустрічали рекламу в Інтернет (4%). Спонукає дію реклама зробила: газети 64%, зовнішня реклама 10%, потім ТБ і радіо 9 і 8%, СД носії 7%. Опитування показало, що реклама в Інтернет вплинула на 2% опитаних.

  Розрахуємо коефіцієнт впливу реклами на клієнта після їх контакту [5].

  Таблиця 1.11 Вплив реклами на клієнтів

  засіб реклами число контактів з усіма клієнтами число клієнтів, яких реклама спонукала до покупки коефіцієнт впливу реклами на клієнта
  - в газеті, 83 56 1
  - в щити, 16 9 2
  -СД носій 11 6 2
  - інтернет, 5 8 1
  - по радіо, 17 7 2
  телебачення 18 2

  9

  Найбільш сильним впливом на клієнта має реклама на ТВ (таблиця 1.12). На кожного дев'ятого клієнта, який зустрічався з даними засобами реклами фірми, вона зробила стимулюючий вплив.

  Далі розраховується ефективність впливу реклами на клієнтів. З 2008 по 2010 рік зростання прибутку підприємства склав 1508 тис. Руб. (Див. Таблиця 1.12.

  Таблиця 1.12 - Прибуток 2009 - 2010 рр.

  2009 р тис. Руб. 2010, тис. Руб. відхилення
  січень 185 311 126
  лютий 189 308 119
  Березень 205 321 116
  квітень 199 319 120
  травень 186 327 141
  червень 196 337 141
  Липень 194 341 147
  Серпень 183 330 147
  вересень 254 333 79
  жовтень 205 330 125
  листопад 198 324 126
  грудень 186 307 121
  разом 2380 3888 1508

  Частка впливу реклами в загальному прирості прибутку становить 10%, тому сума прибутку, яка припадає на рекламу складе 158,1 тис. Руб. Розбивка суми прибутку за джерелами реклами представлена ​​в таблиці 1.13.

  Таблиця 1.13 - Приріст прибутку за 2010 рік

  реклама число респондентів, на яких вплинула реклама, чол. приріст прибутку за 2010 рік, тис. руб.
  ТВ 9 121
  газети 64 965
  радіо 8 151
  зовнішня реклама 10 136
  СД носії 7 106
  сайт 2 29
  разом 100 1508

  Ефективність, як всієї рекламної кампанії, так і окремих її засобів, які мали стимулюючий вплив на клієнтів, розраховується за формулою:

  де ефек ефективність засобу реклами,

  ΔД - дохід, отриманий в результаті впливу засобів реклами,

  Витрати - витрати на конкретний засіб реклами в звітному році.

  Таблиця 1.14 - Ефективність реклами

  приріст прибутку за 2010 рік, тис. руб. витрати на рекламу, тис. руб. ефективність реклами,%
  газети 96.5 26.1 369.73
  радіо 15.1 40.32 37.45
  СД носій 10.6 11.73 90.37
  зовнішня реклама 13.6 56 24.29
  ТВ 12.1 50.9 23.77
  сайт 2.9 5.2 55.77
  разом 150.80 190.250 79.26

  За результатами таблиці 1.14 загальна торгова ефективність склала 79,3%. Це означає, що з кожної гривні вкладеного в рекламну кампанію фірма отримала 79,3 копійок додаткового доходу. Найбільший дохід принесла фірмі газетна реклама (96,5 тис. Руб.), За рахунок невеликої частки витрат ефективність склала 369,73%. СД носій зайняв друге місце по ефективності (90,37%). Серед інших засобів реклами, хоча вони принесли лише 43,7 тис. Рублів доходу витрати на даний вид реклами були найвищими (152,42 тис. Руб.). Ефективність сайту - 55,77%, ефективність щитів склала 24,29%, а радіо - 37,45%.

  Для більшої наочності зобразимо результати, отримані в таблиці 2.14, на малюнку 1.3

  Мал. 1.3 Ефективність реклами

  Зіставляючи результати укладення з результатами опитування потенційних клієнтів і результатами анкетування клієнтів фірми ТОВ «СП» отримуємо:

  В результаті аналізу виявлено:

  1. З точки зору аналізу телебачення найменше ефективно, для реклами фірми ТОВ «СП» Крім того, це кошти реклами дуже перевантажено інформацією подібного роду.

  2. За результатами аналізу радіо хоч і приносить певний дохід, але витрати на нього дуже високі.

  3. Інтернет - недостатньо ефективний засіб реклами в усіх відношеннях, як в теорії, так і на практиці. Даний засіб реклами володіє невеликою здатністю впливу на клієнтів, а так само приносить незначний прибуток фірмі, в порівнянні з іншими засобами реклами. Витрати на виготовлення сайту вище отриманого доходу.

  4. Газети - одне з найбільш ефективних засобів реклами. Мають непоганий коефіцієнт впливу. Саме до газет скоріше звернуться клієнти, ніж до інших джерел, в разі виникнення у них потреби в покупці будівельних матеріалів. Ефективність реклами в газетах найвища.

  5. Рекламні СД носії - засіб, який лише нещодавно почало використовуватися для реклами товарів. Вони мають дуже високим коефіцієнтом впливу. Але витрати на виготовлення СД носіїв вище отриманого доходу.

  6. Рекламні щити - теж порівняно новий засіб реклами. Це недостатньо ефективний засіб для реклами фірми ТОВ «СП» і його продукції: витрати в 3 рази вище отриманої продукції.

  Торгівля пластиковими вікнами, ролетами, Рольворота носить сезонний характер. Пік продажів доводиться на літні місяці. Тому на підприємстві був проведе аналіз ефективності рекламної компанії в весняний період, так як саме навесні необхідно додаткове стимулювання споживачів. Для аналізу взято дані за 2 квартал 2010 року.

  Додатковий обсяг продажів під впливом реклами розраховується за формулою:

  ОПД = (ОГсер - ОПВ) * Д

  де ОГсер - середньоденний обсяг продажів за період проведення рекламної компанії,

  ОПВ - середньоденний обсяг продажів до початку проведення рекламної компанії,

  Д - кількість днів обліку обсягу продажів за період проведення рекламної компанії.

  Таблиця 1.15 - Щомісячна виручка підприємства за 2010 рік

  січень 1 905
  лютий 1889
  Березень 1969
  квітень 1958
  травень 2005
  червень 2065
  Липень 2089
  Серпень 2023
  вересень 2045
  жовтень 2025
  листопад 1987
  грудень 1890
  разом 23850

  Середня виручка за 2 квартал 2010 року представлена ​​в Додатку 9.

  Згідно графіка проведення рекламної компанії основна частина роликів подавалася в ефір в кінці місяця останні 10 днів. Розрахунок середньоденної виручки за перші дні місяця і в дні проведення рекламної компанії представлені в таблиці 1.16

  Таблиця 1.16 - Розрахунок середньоденної виручки

  місяць період середня виручка, тис. руб.
  квітень 1-20 58,9
  21-31 78
  травень 1-21 58,2
  22-31 78,2
  червень 1-20 61,6
  21-30 83,3

  Розрахуємо суму додаткового доходу від проведення рекламної компанії в 2 кварталі 2010 року.

  Квітень: ОПд = (78-58,9) * 10 = 191 тис. Руб.

  Травень: ОПд = (78,2-58,2) * 10 = 200 тис. Руб.

  Червень: (83,3-61,6) * 10 = 217 тис. Руб.

  Разом: 608 тис. Руб.

  Таблиця 1.17 - Розрахунок додаткового обсягу продажів під впливом реклами за 2 квартал 2010 року [6].

  2006 рік середньоденний обсяг продажів до реклами, тис. руб. середньоденний обсяг продажів після реклами, тис. руб. кількість днів проведення реклами, дні додатковий обсяг продажів, тис. руб.
  квітень 58.9 78.0 10 191
  травень 58.2 78.2 10 200
  червень 61.6 83.3 10 217
  разом 608

  Рентабельність реклами визначається як відношення отриманого прибутку до витрат за формулою [7]:

  де Р - рентабельність рекламного товару,

  П - прибуток, отриманий в результаті проведення рекламної компанії,

  З - витрати на рекламу товару.

  Для аналізу рентабельності витрат розглянемо 2 квартал 2010 року (див. Додаток 7). За 2010 рік сума прибутку склала 3888 тис. Руб., В тому числі:

  Квітень - 319 тис. Руб.

  Травень - 327 тис. Руб.

  Червень - 337 тис. Руб.

  Загальні витрати на рекламу в 2010 році склали 190,25 тис. Руб. (Див. Додаток 10). У тому числі: квітень - 15619 руб., Травень - 15994 руб., Червень - 16472 руб.

  Таблиця 1.18 - Рентабельність реклами

  прибуток, тис. руб. витрати на рекламу, руб. рентабельність реклами,%
  квітень 319 15 619 2.042
  травень 327 15 994 2.045
  червень 337 16 472 2.046
  разом 983 48085 2.044

  Таким чином, рентабельність реклами за 2 квартал 2010 року склала 2.044%, причому спостерігається позитивна динаміка до кінця кварталу.

  Отже, підбиваючи підсумки аналізу ефективності рекламної політики ТОВ «СП» можна зробити висновки про те, що реклама в роботі досліджуваної компанії відіграє дуже важливу роль. Аналіз ефективності рекламної політики підприємства дозволяє зробити висновок про ефективної організації даного напрямку комунікаційної політики. Але тим не менш загальні витрати на рекламу за планом нижче фактичних витрат. У роботі підприємства застосовуються дорогі, але як показало дослідження не ефективні засоби впливу на споживача.

  Так само, підприємство не користується іміджевою рекламою, що є невід'ємною складовою комунікаційного процесу для компанії. Бюджет рекламних і стимулюючих заходів опрацьовується неефективне, відсутня календарний план. Тому далі ми розглянемо заходи спрямовані на підвищення ефективності рекламної політики ТОВ «СП».

  1.4 Розробка рекламної політики на 2011 рік

  Розробка ефективного рекламного бюджету ТОВ «СП» вимагає, перш за все, точного обліку специфіки її діяльності, всіх його центрів прибутку, а також тенденцій його розвитку.

  Суть специфіки ТОВ «СП» вже фактично сформульована в нині діючій цілі: «Наш асортимент і ціни задовольнять будь-якого клієнта».

  Для формування бюджету рекламної кампанії підприємства обраний метод «виходячи з цілей і завдань».

  Метод «цілі і завдання» допоможе уникнути «СП» необґрунтованих витрат і збільшення собівартості продукції найбільш оптимальним способом, так як включає в себе визначення виробничих / планових показників обсягу продажів, прибутку і розробку цілей комунікаційної політики та рекламної кампанії (інформування про продукцію, намір вчинити покупку і т.д.), необхідних для досягнення наміченого рівня збуту. Після постановки цілей визначається охоплення і частота рекламних звернень. Визначається вартість рекламної кампанії з даними охопленням і частотою трансляцій.

  Мета бюджету рекламної кампанії «СП» на 2011 рік: розробка рекламної кампанії з найбільшим обхватом ринку при оптимальному витрачанні коштів.

  З метою підвищення ефективності рекламної діяльності компанії необхідно виконати наступні завдання по політиці бюджету рекламної кампанії:

  - наявність детально розробленого маркетингово - рекламного плану (проведення маркетингових досліджень) і його реальне фінансування;

  - активізувати роботу по розміщенню в ЗМІ іміджевої реклами;

  - організувати щомісячний випуск прес-релізів і їх адресну розсилку;

  - розробити електронні версії просування послуг і створити web-site в Інтернеті по розширенню інформації про компанії;

  - збільшити видатки на поліграфічну і сувенірну продукцію;

  - розробити програми нетрадиційних форм реклами.

  Подібне введення забезпечить зміцнення компанії на ринку продажів будівельних матеріалів. Споживачі товару або послуги, як правило, асоціюють торгову марку з цінністю товару, а також сприймають улюблену торгову марку як знак кращої якості даного товару в порівнянні з усіма існуючими для нього альтернативами. Результат -проведення за підтримки ТОВ «СП» численних конференцій, виставок, семінарів. Ефективність даної програми очікується як мінімум через рік, так як підвищиться популярність компанії, приріст виручки від реалізації, збільшиться прибуток, а відповідно рентабельність.

  З огляду на специфіку діяльності ТОВ «СП» і тенденції її розвитку, а також об'єктивні переваги, доцільно будувати рекламну політику на основі адресно-комплексного принципу, поєднуючи:

  - поінформувати потенційних клієнтів про існування тих чи інших видів будівельних матеріалів;

  - поширювати інформацію про високу якість будівельних матеріалів і супутніх послуг в компанії;

  - формування споживчого попиту на продукцію;

  - створювати «репутаційну основу» для подальшого введення на ринок нових будівельних матеріалів;

  - усувати хибні уявлення, прогалини в інформації та інші перешкоди на шляху до продажу [8].

  Реклама ТОВ «СП» повинна бути адресною і спрямована на повноцінний охоплення ринку міста Камінь-на-Обі.

  Очевидно, що кожній групі клієнтів - корпоративних або роздрібних споживачів повинні відповідати свої рекламоносії, оригінальним має бути і зміст реклами.

  Також доцільно, щоб навколо ТОВ «СП» було єдине «рекламний простір», т.к. психологічно прилегла рекламна продукція сприймається як має відношення до даного комплексу [9].

  Тому є сенс давати свою рекламу на щитах, що розміщуються не тільки у головного офісу компанії в місті Камінь-наоб, але і в інших частинах міста, а так само використання для реклами будь-яких спортивних і культурних заходів.

  Одним з важливих напрямків рекламної діяльності є створення поліграфічної продукції (престижні проспекти, буклети, листівки, листівки і т. Д.). Щодо сувенірної продукції компанії слід постійно стежити за оновленням асортименту продукції, що виробляється. Відбір і виробництво сувенірної продукції повинні проводиться в суворій відповідності з концепцією рекламної стратегії суспільства, а саме при виборі і виробництві сувенірів слід дотримуватися принципу формування 3-х пакетів: для високого, середнього та рядового рівня партнерів ТОВ «СП». Диференційовано відбираються сувеніри для вручення корпоративним і роздрібним споживачам.

  Особлива стаття бюджету - новорічна сувенірна продукція. На сьогоднішній день набір сувенірної продукції для постійних клієнтів уніфікований, змінюється лише колір обкладинок. Це в основному календарі з логотипами компанії. Робота з постійними клієнтами, почесними клієнтами повинна стати окремим напрямом рекламної діяльності, підкріпленим спеціальною статтею бюджету (престижна сувенірна продукція, ділові подарунки, привітання і т.д.). [10]

  Статус благополучної і процвітаючої компанії зобов'язує мати в приймальні офісу «гостьову» (рекламну) папку, вмісту якої слід приділяти особливу увагу. Папка повинна бути наповнена інформацією про весь спектр послуг ТОВ «СП», а також набором запальничок, ручок і т.д. з логотипом.

  У рекламній стратегії ТОВ «СП» важливе місце повинні займати акції паблік рілейшнз (ПР.) [11]. Створення та зміцнення позитивного іміджу компанії через заходи, акції, зустрічі має стати основним завданням ПР [12].

  Загальним призначенням зовнішніх комунікацій компанії є встановлення контакту з потенційними споживачами і суспільством в цілому. Це свого роду інформаційний місток, що інтегрує в соціальну систему, що служить для «олюднення» компанії, надання її образу емоційного характеру, введення компанії в коло повсякденного спілкування споживача. Тільки в цьому випадку ТОВ «СП» вдасться налагодити довгостроковий контакт з клієнтом і стійкі продажу своїх послуг. Значення комунікацій досліджуваного підприємства з його зовнішнім оточенням дуже велике. Суспільство - це свого роду символьна система, сума цінностей і розподіл ролей, які існують в інформаційному, знаковому просторі. Якщо ТОВ «СП» хоче домогтися комерційного успіху, він повинен інтегруватися в цю систему, прийняти правила гри, які існують в суспільстві. Цього можна домогтися за рахунок ефективних зовнішніх комунікацій, спрямованих на соціальне позиціювання компанії. Компанія повинна виконувати певну соціальну роль і при цьому відповідати вимогам, що пред'являються до бізнесу з боку суспільства.

  Метою тут є досягнення високої суспільної оцінки торгової марки ТОВ «СП». Точно так же, як соціальний статус людини визначається повагою до нього з боку оточуючих, місце компанії на ринку залежить від громадської оцінки, репутації його марки.

  У частині практичної діяльності ТОВ «СП» його реклама, будучи частиною зовнішніх комунікацій, ставить перед собою досить вузьку мету - розширення продажів будівельної продукції. Однак в будь-якому випадку вона повинна сприяти ефективному громадському позиціонуванню ТОВ «СП». Рекламні впливу, як і продажу продукції, можна розділити на прямі і непрямі. [13]

  Види реклами для ТОВ «СП».

  З точки зору маркетингу виділяють три види реклами:

  1) реклама продукції, що продається взагалі або непряма реклама;

  2) реклама компанії як кращого інституту;

  3) реклама конкретних будівельних матеріалів.

  Кожне з цих напрямків передбачає використання різних концепцій, форм і методів проведення рекламної компанії, але всі вони повинні укладатися в єдину стратегію, відмінну цільовою спрямованістю.

  Метою ПР є встановлення двостороннього спілкування для виявлення загальних інтересів або загальних уявлень, і досягнення взаєморозуміння. Тому необхідно проводити копітку роботу з метою розширення кола ділових заходів, що проводяться в ТОВ «СП». Саме такого роду заходи допоможуть зміцнити імідж компанії.

  При здійсненні рекламно-інформаційної політики ТОВ «СП» важливо постійно підтримувати і розвивати конструктивний діалог з провідними засобами масової інформації. В даний час рекламно-видавничим відділом розміщуються іміджеві статті в ЗМІ і регулярно дається безкоштовна реклама в великій кількості видань.

  Але дана діяльність повинна бути постійною. Необхідно вести роботу з журналістами, щоб в своїх репортажах про заходи в ТОВ «СП» вони обов'язково згадували, де проводиться цей захід, давали позитивну оцінку компанії, як спонсора проведення суспільно-ділових і культурних заходів та розширювали довіру клієнта до компанії і її діяльності.

  Для реклами послуг, що надаються рекомендується використовувати:

  - друковану рекламу у всіх виданнях м.Камінь-на-Обі

  - пряму поштову розсилку - розповсюдження листівок і буклетів в офісах, на заходах, серед великих фірм; розповсюдження листівок з нагадуванням про можливості компанії;

  -рекламу в мережі Інтернет - особливо ефективна при проведенні спеціальних акцій

  Далі буде проведена оцінка ефективності рекламної діяльності ТОВ «СП». Однією зі складових поняття ефективності реклами є достатнє фінансування рекламно-маркетингових компаній [14].

  1.5 Економічне обгрунтування запропонованих заходів

  У додатку 3 представлений календарний план проведення рекламної кампанії ТОВ «СП» протягом 2011 року.

  У таблиці 1.19 наведено помісячний розподіл видатків на рекламу в ТОВ «СП» на 2011 рік.

  Таблиця 1.19 - Розподіл витрат на рекламу в ТОВ «СП» на 2011 рік

  захід січень лютий Березень квітень травень червень Липень Серпень вересень жовтень листопад грудень разом
  1 Реклама в бізнес-довідниках тис. руб. 3.2 2.7 6.1 12.00
  2 Реклама в газетах тис. руб. 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 37.20
  3 Створення веб-сайту тис. руб. 29 29.00
  4 оновлення сайту тис. руб. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
  5 Виготовлення буклетів, брошур та ін. тис. руб. 1.4 0.5 1 0.7 0.6 0.5 0.7 0.8 0.5 0.5 0.5 0.8 8.50
  6 Участь у виставках, конференціях тис. руб. 1.2 1.2 1.5 1.5 5.40
  7 Сувенірна продукція тис. руб. 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 33.60
  разом 131.70

  Виходячи з даних, представлених в таблиці 1.19 видно, що основна сума витрат на реалізацію рекламної кампанії припадає на січень і квітень - період зниження купівельного попиту населення, березень і грудень - час підвищення купівельної спроможності населення в зв'язку з наступаючими святами.

  У таблиці 1.20 проведемо кошторис витрат на рекламну діяльність ТОВ «СП» в рік в світлі запровадження вище перерахованих заходів.

  Таблиця 1.20 - Аналіз витрат на рекламну діяльність ТОВ «СП»

  показник сума
  1.Реклама в бізнес-довідниках, тис. Руб. 12
  2.Реклама в газетах, тис. Руб. 37,2
  3 .Створення веб - сайту, тис. Руб. 29
  4.Модернізація WEB сайту кожен місяць, тис. Руб. 6
  5.Поліграфіческая продукція (буклети, брошури), тис. Руб. 8,5
  6.Участь в Інтернет виставках і конференціях, тис. Руб. 5,4
  7.Сувенірная продукція, тис. Руб. 33,6
  Разом, тис. Руб. 131,7

  Таким чином, загальна сума витрат на реалізацію рекламної кампанії «СП» в 2011 році складе 131,7 тис. Руб. За даними маркетингового відділу зростання виручки в наступному році повинен бути не нижче попереднього рівня і скласти в середньому 35%. Таким чином, можна розрахувати приріст виручки в наступному періоді. [15]

  23850 * 1,35 = 32197,5 тис. Руб. - прогнозна виручка.

  За даними досліджень маркетингового відділу частка впливу рекламної кампанії на приріст виручки становить 10%. Отже, приріст виручки за рахунок її впливу складе 834,75 тис. Руб.

  Таблиця 1.21 - Розрахунок виручки
  виручка 2010, тис. руб. прогнозна виручка, 2011 г.тис. руб. зміна виручки, тис. руб. зміна виручки за рахунок рекламної компанії, тис. руб.
  23850 32197,5 8347,5 834,75

  Економічний ефект заходів складе:

  834,75-131,7 = 703,05 тис. Руб.

  Далі розрахуємо суму річної економії ТОВ «СП» після впровадження запропонованих заходів. Витрати на рекламу в 2010 р склали 190,25 тис. Руб. В результаті впровадження бюджетного планування річна економія рекламної кампанії складе:

  190,25-131,7 = 58,55 тис. Руб.

  703,05 / 131,7 = 533,8%

  Ефект від запропонованої програми очевидний. Після проведених розрахунків можна відзначити, що інвестиції, витрачені на рекламу, окупляться вже найближчим часом. Розрахований ефект обсягу продажів у порівнянні з рекламним бюджетом складе тис. 703,05 руб., Сума економії на витратах на рекламу складе 58,55 тис. Руб., А економічний ефект від реклами складе 533,8%.


  ВИСНОВОК

  В рамках глобальної стратегії розвитку компанії спрямованої на досягнення довгострокових завдань і цілей, особливого значення набувають зусилля компанії по використанню реклами як основного засобу маркетингових комунікацій.

  З метою найбільш ефективного вирішення стратегічних завдань у галузі реклами необхідно чітке уявлення про бізнес і особливості товару, знати сильні і слабкі сторони компанії, мати інформацію про ринок - знати можливості які він пропонує, і уявляти собі проблеми діяльності на цьому ринку. Необхідно чітко спланувати рекламну кампанію у відношенні термінів і засобів реклами, задіяних у кампанії, рекламного бюджету і т.д.

  Реклама не тільки дозволяє інформувати споживачів про товар, на який є попит на ринку, але і створювати цей попит, особливо на ринках, що розвиваються (наприклад, в Росії).

  Таким чином, ефективне використання коштів маркетингових комунікацій (реклами) дозволяє вирішувати стратегічні і тактичні завдання фірми, пов'язані з глобальною місією компанії на ринку.

  Реклама визначається як процес знеособленої передачі різними засобами, як правило, платній і носить характер переконання інформації про товар, послуги та ідеї, пропонованих представляють себе рекламодавцями.

  Товариство з обмеженою відповідальністю «СП» було утворено в 2003 році.

  Бюджет на рекламу в ТОВ «СП» планується методом відрахування відсотка від звітної прибутку. Відсоток відрахування дорівнює 6% .Аналіз бюджету рекламних засобів 2010 році показав, що на підприємстві спостерігається перевитрата витрат на рекламну кампанію, що свідчить про необхідність детального бюджетного планування реклами в ТОВ «СП».

  В результаті аналізу виявлено:

  3. З точки зору аналізу телебачення найменше ефективно, для реклами фірми ТОВ «СП» Крім того, це кошти реклами дуже перевантажено інформацією подібного роду.

  4. За результатами аналізу радіо хоч і приносить певний дохід, але витрати на нього дуже високі.

  7. Інтернет - недостатньо ефективний засіб реклами в усіх відношеннях, як в теорії, так і на практиці. Даний засіб реклами володіє невеликою здатністю впливу на клієнтів, а так само приносить незначний прибуток фірмі, в порівнянні з іншими засобами реклами. Витрати на виготовлення сайту вище отриманого доходу.

  8. Газети - одне з найбільш ефективних засобів реклами. Мають непоганий коефіцієнт впливу. Саме до газет скоріше звернуться клієнти, ніж до інших джерел, в разі виникнення у них потреби в покупці будівельних матеріалів. Ефективність реклами в газетах найвища.

  9. СД носії - засіб, який лише нещодавно почало використовуватися для реклами товарів. Вони мають дуже високим коефіцієнтом впливу. Але витрати на виготовлення їх вище отриманого доходу.

  10. Рекламні щити - теж порівняно новий засіб реклами. Це недостатньо ефективний засіб для реклами фірми ТОВ «СП» і його продукції: витрати в 3 рази вище отриманої продукції.

  Реклама в роботі досліджуваної компанії відіграє дуже важливу роль. Аналіз ефективності рекламної політики підприємства дозволяє зробити висновок про ефективної організації даного напрямку комунікаційної політики. Але тим не менш загальні витрати на рекламу за планом нижче фактичних витрат. У роботі підприємства застосовуються дорогі, але як показало дослідження не ефективні засоби впливу на споживача.

  Так само, підприємство не користується іміджевою рекламою, що є невід'ємною складовою комунікаційного процесу для компанії. Бюджет рекламних і стимулюючих заходів опрацьовується неефективне, відсутня календарний план.

  З метою підвищення ефективності рекламної діяльності компанії необхідно виконати наступні завдання по політиці бюджету рекламної кампанії:

  - наявність детально розробленого маркетингово - рекламного плану (проведення маркетингових досліджень) і його реальне фінансування;

  - активізувати роботу по розміщенню в ЗМІ іміджевої реклами;

  - організувати щомісячний випуск прес-релізів і їх адресну розсилку;

  - розробити електронні версії просування послуг і створити web-site в Інтернеті по розширенню інформації про компанії;

  - збільшити видатки на поліграфічну і сувенірну продукцію;

  - розробити програми нетрадиційних форм реклами.

  Після проведених розрахунків можна відзначити, що інвестиції, витрачені на рекламу, окупляться вже найближчим часом. Розрахований ефект обсягу продажів у порівнянні з рекламним бюджетом складе тис. 703,05 руб., Сума економії на витратах на рекламу складе 58,55 тис. Руб., А економічний ефект від реклами складе 533,8%.


  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:

  1. Федеральний закон від 18 липня 1995 N 108-ФЗ «Про рекламу» (зі зм. \ Доп. Від 21 ІЮЛЯ.-2005),

  2. Айзенберт, М. Менеджмент реклами / М. Айзенберг - М., 2003. - 345 с.,

  3. Барабаш, В.В. Реклама і маркетинг (функції, цілі, каналь поширення). / В.В. Барабаш, В.Л. Музикант - М .: ПАІМС, 2003. -298 с.,.

  4. Борисов, Б.Л. Технології реклами і PR / Б. Л. Борисов - М.: ФАИР ПРЕС, 2001.- 390 с.,

  5. Буданцев, Ю.П. Соціологія масової комунікації / Ю. П. Буданцев М .: Видавництво МНЕПУ, 1999. - 450 с.,

  6. Валова, М.Д. Ази найдавнішого ремесла або 13 бесід про рекламу \ маркетингу. / М. Д. Валова - М .: НИВА XXI СТОЛІТТЯ, 2003. - 561 с.,

  7. Викентьев, І.Л. Прийоми реклами: методика для рекламодавців \ рекламістів / І.Л. Вікентьєв - Новосибірськ: ЦЕРІС, 2002. - 380 с.,

  8. Вікентьєв, І.Л. Прийоми реклами і publicrelations.4.1. / І.Л. Вікентьєв СПб .: ТОВ «Приз-Шанс»: Изд. Будинок «Бізнес-Преса», 2006. - 410 с.,

  9. Гольман, І.А. Реклама плюс. Реклама мінус / І. А. Гольман - М .: Гелла Принт, 2000. - 280 с.,

  10. Гольман, І.А. Рекламне планування. / І. А. Гольман - М.: Гелла Принт, 2003.-382 с.,

  11. Гольман, І.А. Рекламне планування. Рекламні технології Організація рекламної діяльності / І. А. Гольман - М., 2004. - 195 с.,

  12. Дейян, А. Реклама. Пер. з франц. / А. Дії, BC Загашвілі. - М. Прогрес, 2000.- 418 с.,

  13. Мистецтво реклами: Теорія і практика сучасної реклами / Науковий редактор доцент Н.С. Пушкарьов. - Видавництво Казанської Університету, 2003. - 560 с.,

  14. Король, А.Н. Організація і планування реклами: Навчальний посібник. / А. Н. Король - Хабаровськ: ХГАЕП, 2002. - 350 с.,

  15. Котлер, Ф. Основи маркетингу: Підручник для вузів. / Ф. Ктолер - М: Прогрес, 2002. - 297 с.,

  16. Музикант, В.Л. Теорія і практика сучасної реклами. Частина. 1. Монографія. / В.Л. Музикант - М .: Євразійський регіон, 2001. - 438 с.,

  17. Мимшец, М. Як розпізнати успішний PR? / М. Мимишец //Советнік.-

  18. 2005.-№4. -З. 16-17.,

  19. Орлова, Т.М. Паблік рілейшнз і реклама в системі маркетингу Т. М. Орлова // Маркетинг в Росії і за кордоном 2005.- №7-8.- С. 20-29.,

  20. Панкратов, Ф.Г. Рекламна діяльність: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. / Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов, Т.К. Серьогіна, В. Г. Шахурин - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Маркетинг, 2000. - 550 с.,

  21. Панкратов, Ф.Г. Рекламна діяльність / Ф.Г. Панкратов, Т.К. Серьогіна, В. Г. Шахурин - М., 2004. - 390 с.,

  22. Пономарьова, Є. PR-кампанія / Е. Пономарьова // Рекламні технології. - 2002.-№1.-С.10-12.,

  23. Реклама в бізнесі: Навчальний посібник / Упоряд. Т.К. Серьогіна, Л.М. Титкова / Під загальною ред. д-ра екон. Наук Л.П. Дашкова.- М .: Маркетинг, 2003. - 359 с.,

  24. Рожков, І.Я. Міжнародне рекламне справа. / І Я. Рожков - М .: Банки і біржі, 2002. - 467 с.,

  25. Рожков, І.Я. Реклама: планка для «профі» / І.Я. Рожков - М .: Юрайт, 2004.-314 с.,

  26. Розенталь, Д. Е. Мова рекламних текстів / Д.Е. Розенталь, М.М. Кохтев - М .: Вища школа, 2003. - 180 с.,

  27. Сорокіна, Е. Реклама і PR - злиття або диференціація / Є. Сорокіна // Рекламні Технології.-2001 №2. -С.25-28.,.

  28. Старобинский, Е.І. Самовчитель по рекламі. - 5-е изд., Пер. і доп. / Е. І. Старобинский - М .: Інтел-Синтез, 2005. - 320 с.,

  29. Тотьмяніца, Ю. Тепер PR можна прорахувати точніше. Ще раз про відносини PublicRelations, реклами і маркетингу / Ю. Тотьмяніца //Советнік.- 2006.-№ 2. - С.24-26.,

  30. Уткін, Е.А. Рекламне справа / Е.А. Уткін, А. І. Кочеткова - М .: Тандем, 2003.- 480 с.,.

  Учнів, В.В. Реклама: палітра жанрів. / В. В. Учнів - М .: РІП-
  ДОДАТКИ

  Додаток 1

  Господа! Ми проводимо незалежне дослідження для виявлення ситуації на будівельному ринку міста Камінь-на-Обі. Заповнивши цю анкету, ви допоможете нам підвищити ефективність обслуговування.

  Анкета

  питання відповідь
  1. Чи звертаєте ви увагу на рекламу?
  2. Яким, на Вашу думку, є найбільш ефективний вид реклами для організації: - газети
  - Реклама в інтернеті
  - на щитах
  на телебаченні
  - по радіо
  - на СД носіях
  3. Де найбільш часто Ви зустрічаєтеся з рекламою? - на телебаченні
  - в газетах, журналах
  - по радіо
  - на щитах
  - на СД носіях
  4. Чи зустрічалися Ви коли небудь з рекламою фірми ТОВ TK «Північний міст»?
  5. При виникненні потреби в будівельних матеріалах швидше Ви згадайте рекламу: - в газетах, журналах
  - на щитах
  - радіо
  - на телебаченні
  - на СД носіях
  6. При виникненні потреби в будівельних матеріалах Ви швидше зверніться до реклами: - в газетах і журналах
  - на щитах
  - на телебаченні
  - радіо
  - на СД носіях
  Разом за пунктом 6,%

  Дякуємо за надану допомогу !!!


  Додаток 2

  Господа! Ми проводимо дослідження для виявлення ефективності роботи нашої компанії. Заповнивши цю анкету, ви допоможете нам підвищити ефективність Вашого обслуговування.

  Анкета

  питання відповідь

  1. Чи знали Ви про компанію ТОВ «СП» до виникнення потреби в

  будівельних матеріалах: - інформація була,

  - інформація відсутня.

  2. Джерело з якого Ви дізналися про існування компанії:

  - реклама,

  - свій варіант,
  - від друзів,
  - чутки.
  3. Джерела реклами, в яких Ви зустрічалися зі зверненнями ТОВ «СП»: - в Інтернеті,
  - по радіо,
  - в газетах,
  - на щитах,
  - на СД носіях
  - на телебаченні.
  4. Чи справила на Вас реклама бажання звернеться саме в нашу компанію?

  5. Який вид реклами переконав вас у перевагах саме нашої компанії:

  - Інтернеті

  - на СД носіях
  - щити
  - газети
  - радіо
  - телебачення

  Ваша думка дуже важлива для нас! Дякуємо за надану допомогу !!!


  додаток 3

  Календарний план рекламної кампанії ТОВ «СП» на 2011 рік

  захід січень Лютий Березень Квітень Травень червень Липень Серпень вересень Жовтень Листопад грудень
  1.Реклама в бізнес-довідниках + i + +
  2.Реклама в газетах + + ^ + + + + + i + + +
  3. Створення веб-сайту +
  4.Модернізація WEB сайту кожен місяць + + f + + + + + + + + +
  5.Поліграфіческая продукція (буклети, брошури), СД носії i + + + •} f + + + + + +
  6.Участь в Інтернет виставках і конференціях + + + +
  7.Сувенірная продукція + + + + + +

  додаток 4

  Техніко-економічні показники діяльності ТОВ «СП» за 2007-2008 рр.

  показники одиниця виміру умовне позначення, алгоритм розрахунку 2007 р 2008 р темп зростання, % абсолютне відхилення
  об'єм реалізації тис. руб. Q 15164 17726 117 2562
  собівартість тис. руб. C 13010 15346 118 2336
  валовий прибуток тис. руб. ВП 2154 2380 110 226
  чистий прибуток тис. руб. ПП 839 +1254 149 415
  активи тис. руб. А 2964 4349 147 1385
  середньорічна вартість ОФ тис. руб. ОФ пор. рік. 174 119 68 -55
  оборотні кошти тис. руб. ОБС 2790 4118 148 тисячу триста двадцять вісім
  рентабельність продажів % ПП / Q * 100 5.53 7.07 128 1.54
  рентабельність активів % ПП / А * 100 28.31 28.83 102 0.52
  рентабельність поточних активів % ПП / ОБС * 100 30.07 30.45 101 0.38
  рентабельність довгострокових активів % ПП / ОФ пор. рік. * 100 482.18 1053.78 219 571.60
  оборотність оборотних коштів Про. Коб = Q / ОБС 5.44 4.30 79 -1.14
  тривалість обороту дні Д = 360 / Коб 66.18 83.72 127 17.54

  додаток 5

  Техніко-економічні показники діяльності ТОВ «СП» за 2008-2009 рр.

  показники одиниця виміру умовне позначення, алгоритм розрахунку 2008 р 2009 р темп зростання, % абсолютне відхилення
  об'єм реалізації тис. руб. Q 17726 23850 135 6124
  собівартість тис. руб. C 15346 19961 130 4615
  валовий прибуток тис. руб. ВП 2380 3888 163 1508
  чистий прибуток тис. руб. ПП +1254 2259 180 1005
  активи тис. руб. А 4349 6203 143 1854
  середньорічна вартість ОФ тис. руб. ОФ пор. рік. 119 403 339 284
  оборотні кошти тис. руб. ОБС 4118 5800 141 1 682
  рентабельність продажів % ПП / Q * 100 7.07 9.47 134 2.40
  рентабельність активів % ПП / А * 100 28.83 36.42 126 7.59
  рентабельність поточних активів % ПП / ОБС * 100 30.45 38.95 128 8.50
  рентабельність довгострокових активів % ПП / ОФ пор. рік. * 100 1053.78 560.55 53 -493.23
  оборотність оборотних коштів Про. Коб = Q / ОБС 4.30 4.11 96 -0.19
  тривалість обороту дні Д = 360 / Коб 83.72 87.59 105 3.87

  додаток 6

  Техніко-економічні показники діяльності ТОВ «СП» за 2009-2010 рр.

  показники одиниця виміру умовне позначення, алгоритм розрахунку 2009 р 2010 р темп зростання, % абсолютне відхилення
  об'єм реалізації тис. руб. Q 15164 23850 157 8686
  собівартість тис. руб. C 13010 19961 153 6951
  валовий прибуток тис. руб. ВП 2154 3888 181 +1734
  чистий прибуток тис. руб. ПП 839 2259 269 1420
  активи тис. руб. А 2964 6203 209 3239
  середньорічна вартість ОФ тис. руб. ОФ пор. рік. 174 403 232 229
  оборотні кошти тис. руб. ОБС 2790 5800 208 3010
  рентабельність продажів % ПП / Q * 100 5.53 9.47 171 3.94
  рентабельність активів % ПП / А * 100 28.31 36.42 129 8.11
  рентабельність поточних активів % ПП / ОБС * 100 30.07 38.95 130 8.88
  рентабельність довгострокових активів % ПП / ОФ пор. рік. * 100 482.18 560.55 116 78.37
  оборотність оборотних коштів Про. Коб = Q / ОБС 5.44 4.11 76 -1.33
  тривалість обороту дні Д = 360 / Коб 66.18 87.59 132 21.41

  додаток 7

  Розрахунок додаткового обсягу продажів під впливом реклами за 2 квартал 2010 року

  середньоденний обсяг продажів до реклами, тис. руб. середньоденний обсяг продажів після реклами, тис. руб. кількість днів проведення реклами, дні додатковий обсяг продажів, тис. руб.
  квітень 58.9 78 10 191
  травень 58.2 78.2 10 200
  червень 61.6 83.3 10 217
  разом 608

  додаток 8

  Середня виручка за 2 квартал 2010 року, тис. Руб.

  квітень травень червень
  1 60 59 63
  2 52 51 54
  3 49 47 51
  4 57 56 60
  5 53 52 55
  6 54 53 57
  7 45 43 47
  8 73 73 77
  9 60 59 62
  10 60 59 63
  11 65 64 68
  12 68 67 71
  13 63 62 66
  14 63 62 66
  15 45 43 47
  16 63 62 66
  17 64 63 67
  18 52 51 54
  19 66 65 69
  20 66 65 69
  21 68 67 71
  22 73 73 77
  23 75 81 79
  24 81 81 85
  25 81 81 87
  26 77 77 83
  27 89 89 96
  28 72 72 78
  29 89 91 96
  30 75 77 81
  31 60
  разом 1958 2005 2065

  додаток 9

  Щомісячна валовий прибуток за 2010 рік (тис. Руб.)

  січень 311
  лютий 308
  Березень 321
  квітень 319
  травень 327
  червень 337
  Липень 341
  Серпень 330
  вересень 333
  жовтень 330
  листопад 324
  грудень 307
  разом 3888

  додаток 10

  Загальні витрати на рекламу за 2010 рік, руб

  січень 15 196
  лютий 15 068
  Березень 15 707
  квітень 15 619
  травень 15 994
  червень 16 472
  Липень 16 664
  Серпень 16 137
  вересень 16 313
  жовтень 16 153
  листопад 15 850
  грудень 15 077
  разом 190 250

  [1] Розенталь, Д. Е. Мова рекламних текстів / Д.Е. Розенталь, М.М. Кохтев - М .: Вища школа, 2003. - 59 с.,

  [2] Розенталь, Д. Е. Мова рекламних текстів / Д.Е. Розенталь, М.М. Кохтев - М .: Вища школа, 2003. - 64 с.

  [3] Буданцев, Ю.П. Соціологія масової комунікації / Ю. П. Буданцев М .: Видавництво МНЕПУ, 1999. - 211 с.,

  [4] Буданцев, Ю.П. Соціологія масової комунікації / Ю. П. Буданцев М .: Видавництво МНЕПУ, 1999 -234 с.,

  [5] Гольман, І.А. Рекламне планування. / І. А. Гольман - М.: Гелла Принт, 2003.-245 с.,

  [6] Котлер, Ф. Основи маркетингу: Підручник для вузів. / Ф. Ктолер - М: Прогрес, 2002. - 194 с.,

  [7] Гольман, І.А. Рекламне планування. Рекламні технології Організація рекламної діяльності / І. А. Гольман - М., 2004. - 76 с.

  [8] Валова, М.Д. Ази найдавнішого ремесла або 13 бесід про рекламу \ маркетингу. / М. Д. Валова - М .: НИВА XXI СТОЛІТТЯ, 2003. - 311 с.,

  [9] Чумиков, AM Креативні технології «паблік рілейшнз» / А. М. Чумиков - М., 2002. - 121 с

  [10] Сорокіна, Е. Реклама і PR - злиття або диференціація / / Рекламні Технології.-2001 №2. -С.25-28.,.

  [11] Чумиков, AM Креативні технології «паблік рілейшнз» / - М., 2002. - 154 с

  [12] Тотьмяніца, Ю. Тепер PR можна прорахувати точніше. Ще раз про відносини PublicRelations, реклами і маркетингу Советнік.- 2006.-№ 2. - С.24-26.

  [13] Гольман, І.А. Рекламне планування. Рекламні технології Організація рекламної діяльності / І. А. Гольман - М., 2004. - 121 с.

  [14] Котлер, Ф.Основи маркетингу: Підручник для вузів. / Ф. Ктолер - М: Прогрес, 2002. - 154 с.,

  [15] Король, А.Н. Організація і планування реклами: Навчальний посібник. / А. Н. Король - Хабаровськ: ХГАЕП, 2002. - 284 с.