• Розрахунок основної зарплати виробничих робітників
 • -повременная оплата; -премія;
 • Р сд = Ч тс Т вид, де (3)
 • Розмір премії розраховується за формулою
 • П = 150050/100% = 750 рублів.
 • -оплата чергових відпусток, оплата часів повязаного з виконанням державних обовязків, оплата пільгових годин підліткам і ін .;
 • Розрахунок відрахувань на соціальне страхування


 • Дата конвертації03.06.2017
  Розмір28.15 Kb.
  Типдоповіді

  Скачати 28.15 Kb.

  Розрахунок собівартості радіоприймача "Юність"


  Розрахунок собівартості радіоприймача «ЮНІСТЬ»

  Вихідними даними для проведення розрахунку є:

  - перелік і кількість основних складальних одиниць і комплектуючих, які входять у виріб, ціна за штуку;

  - перелік основних матеріалів витрачаються на виготовлення виробу, норматив їх витрати на одиницю виробу, ціна за кілограм;

  - зведені норми часу, розряди робіт і форми оплати праці, годинні тарифні ставки на збірку, монтаж. Настроювання й регулювання вироби;

  - розмір премій на відрядну і погодинну зарплату (50%);

  - розмір додаткової зарплати (14%);

  - розмір відрахувань до ФСЗН (35%);

  - розмір єдиного податку (5%);

  - розмір витрат на утримання та експлуатацію устаткування (150%);

  - розмір загальновиробничих витрат (95%);

  - розмір загальногосподарських витрат (220%);

  - розмір комерційних витрат (2% від виробничої собівартості);

  Найбільш точні розрахунки щодо обґрунтування собівартості виробництва забезпечує розрахунково-аналітичний метод. В основі застосування даного методу лежить використання системи норм і нормативів витрати тих чи інших ресурсів з урахуванням калькуляційних статей собівартості:

  - сировина і основні матеріали;

  - покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати;

  - основна зарплата виробничих робітників;

  - додаткова зарплата виробничих робітників;

  - відрахування на соціальне страхування;

  - витрати на утримання та експлуатацію устаткування;

  - цехові витрати;

  - загальнозаводські витрати;

  - комерційні витрати;

  Визначення вартості сировини і основних матеріалів

  Вартість сировини і основних матеріалів визначається за формулою:

  З м = g mi Ц mi, де (1)

  g mi - витрата матеріалу i-го виду, кг;

  Ц mi - ціна матеріалу i-го виду за кг, рублів.

  Результати розрахунку наведені в таблиці 1

  Найменування і марка матеріалу

  Витрата матеріалу, кг.

  Ціна за одиницю матеріалу, рублів

  Вартість матеріалу на прилад, рублів

  Припій ПОС-78

  0,15

  1750

  262

  Сталь СТ-5

  0,27

  1300

  351

  флюс ФКСП

  0,025

  400

  10

  склотекстоліт ФС1-30

  0,1

  550

  55

  Лак УР-317

  0,1

  3000

  310

  спирт

  0,08

  3000

  240

  Разом:

  1 192

  Визначення вартості покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів

  Вартість покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів визначається за формулою:

  З пк = М пк j Ц пк j, де (2)

  М пк j - кількість покупних виробів j-го виду, штук;

  Ц пк j - ціна j-го покупного вироби за штуку, рублів;

  Результати розрахунку наведені в таблиці 2.


  Таблиця 2

  розрахунок вартості покупних виробів і напівфабрикатів

  Найменування і тип елемента

  Кількість на один прилад, шт

  Ціна за одиницю, рублів

  Вартість на один прилад, рублів

  мікросхема

  1

  2200

  2200

  транзистори

  10

  700

  7000

  діоди

  18

  50

  900

  Резистори МЛТ 0,25

  8

  10

  80

  Антена

  1

  225

  225

  резистори підлаштування

  4

  20

  80

  конденсатори електролітичні

  26

  80

  2080

  роз'єми

  6

  50

  300

  Трансформатори

  1

  800

  800

  запобіжник

  1

  250

  250

  тримач запобіжника

  1

  500

  500

  кнопки

  5

  150

  750

  Разом:

  15165

  Розрахунок основної зарплати виробничих робітників

  До основної зарплати відноситься:

  -оплата за відрядними розцінками;

  -повременная оплата;

  -премія;

  -Зарплата основних робочих на один прилад;

  відрядна розцінка розраховується за формулою:

  Р сд = Ч тс Т вид, де (3)

  Ч тс - годинна тарифна ставка;

  Т вид - трудомісткість виробу;

  Р сд = 5003 = 1500 рублів.

  Результати розрахунку наведені в таблиці 3.
  Таблиця 3

  розрахунок відрядної розцінки

  перелік операцій

  Вид оплати

  розряд робіт

  норма часу

  годинна ставка

  відрядна розцінка

  Складання і регулювання

  відрядно-преміальна

  4

  3

  500

  1500

  Розмір премії розраховується за формулою:

  П = З осн П р / 100%, де (4)

  З осн - відрядна розцінка;

  П р - розмір премії,%;

  П = 150050/100% = 750 рублів.

  Розрахунок додаткової заробітної плати виробничих робітників

  До додаткової зарплати належать:

  -оплата чергових відпусток, оплата часів пов'язаного з виконанням державних обов'язків, оплата пільгових годин підліткам і ін .;

  Додаткова зарплата виробничих робітників обчислюється у вигляді відсотка від основної зарплати за формулою:

  З доп = З осн П доп / 100, де (5)

  П доп - відсоток додаткової зарплати від основної,%.

  З доп = (1500 + 750) 14/100 = 315 рублів.

  Розрахунок відрахувань на соціальне страхування

  Сума відрахувань на соціальне страхування обчислюється у вигляді відсотка від суми основної та додаткової зарплати за формулою:

  З сс = (З осн + З доп + П) П сс / 100, де (6)

  П сс - розмір відрахувань на соціальне страхування,%.

  З сс = ( 1 50 0+ 7 5 0 + 31 5) 0,4 = 1026 рублів .

  Визначення витрат на утримання і експлуатацію устаткування

  До витрат на утримання і експлуатацію устаткування відносяться витрати по утриманню, амортизації і поточного ремонту виробничого підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту, робочих місць, амортизація, знос і витрати на відновлення інструментів і пристосувань.

  Сума витрат на утримання і експлуатацію устаткування обчислюється від основної зарплати виробничих робітників за формулою:

  Р РСЕО = З осн П РСЕО / 100, де (7)

  П РСЕО - відсоток витрат на утримання та експлуатацію устаткування.

  Р РСЕО = 1 50 0 150/100 = 2250 рублів.

  Визначення загальновиробничих витрат

  Загальновиробничі витрати включають в себе витрати на обслуговування цехів і управління ними, зарплати апарату управління цехами, амортизацію і витрати з утримання та поточного ремонту будівель, споруд та інвентарю загальноцехового призначення, витрати на раціоналізацію і винахідництво, витрати на охорону праці та т.д.

  Сума загальновиробничих витрат обчислюється у вигляді відсотка від основної зарплати виробничих робітників за формулою:

  ОПР = З осн % ОПР / 100, де (8)

  % ОПР - відсоток загальновиробничих витрат,%.

  ОПР = 1 50 0 95/100 = 1425 рублів.

  Визначення загальногосподарських витрат

  До загальногосподарських витрат належать витрати по загальному управлінню підприємством, такі як зарплата персоналу заводоуправління, витрати на відрядження, конторські, типографські, поштово-телеграфні і телефонні витрати, амортизація і поточний ремонт будівель, споруд та інвентарю загальнозаводського призначення, витрати по охороні праці і т. п.

  Сума загальногосподарських витрат обчислюється у вигляді відсотка від основної заробітної плати виробничих робітників за формулою:

  ВОХР = З осн % / ВОХР / 100, де (9)

  % ВОХР - відсоток загальногосподарських витрат,%.

  ВОХР = 1 50 0 220/100 = 33 00 рублів.

  Визначення позавиробничих витрат

  Сума виробничої собівартості і позавиробничих витрат складає повну собівартість.

  До складу позавиробничих витрат входять витрати на тару і упаковку, витрати на транспортування продукції, витрати на рекламу і т.д.

  Позавиробничі витрати складають 2% від виробничої вартості і визначаються за формулою:

  ВПР = S пр % ВВР, де (10)

  S пр - виробнича собівартість.

  ВПР = 26923 0,02 = 538 рублів .

  Калькуляція повної собівартості приладу

  Калькуляція повної собівартості наведена в таблиці 4.

  Таблиця 4

  калькуляція повної собівартості приладу

  Найменування статей витрат

  Вартість, рублів

  Сировина і основні матеріали

  1 192

  Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати

  15165

  Зарплата основних робочих

  1500

  Додаткова зарплата

  315

  Премія основних робочих

  750

  Відрахування від зарплати (40%)

  1026

  загальновиробничі витрати

  1 425

  Загальногосподарські витрати

  3300

  Витрати на утримання і експлуатацію устаткування

  2250

  Разом: виробнича собівартість

  26923

  позавиробничі витрати

  538

  Підсумок: повна собівартість

  27461

  Ціноутворення, планування прибутку

  Розрахунок ціни приладу проводиться за методом орієнтації на витрати виробництва.

  Відпускна ціна підприємства включає в себе повну собівартість і прибуток підприємства.

  Розрахунок прибутку підприємства

  Прибуток підприємства розраховується за формулою:

  П = S підлогу % П / 100, де (11)

  S підлогу - повна собівартість;

  % П - відсоток розміру прибутку підприємства,%.

  П = 27461 25/100 = 6865 рублів.

  Розрахунок ціни підприємства

  Ціна підприємства визначається за формулою:

  Ц пр = S підлогу + П; (12)

  Ц пр = 27461 + 6865 = 34326 рублів .

  Розрахунок відпускної ціни виробу

  Відпускна ціна виробу визначається за формулою:

  Ц отп = Ц пр + Н, де (13)

  Ц отп - відпускна ціна виробу;

  Н - податки в бюджетні і позабюджетні фонди.

  Розрахунок податків

  1. Відрахування в цільові фонди (2,5%) розраховуються за формулою:

  Про ЦФ = (ц ін % Про ЦФ ) / (100% Про ЦФ ), Де (14)

  Ц пр - ціна підприємства;

  % Про ЦФ - процентна ставка відрахувань до цільових фондів.

  Про ЦФ = ( 34326 2,5) / (100-2,5) = 880 рублів.

  2. Відрахування в фонд підтримки сільгоспвиробників (2%) розраховується за формулою:

  Про фпс = (Ц пр + Про ЦФ ) % Про фпс / (100% Про фпс ), Де (15)

  % Про фпс - процентна ставка відрахувань до фонду підтримки сільгоспвиробників.

  Про фпс = ( 34326 + 880) 2 / (100-2) = 718 рублів .

  3. Податок на додану вартість (20%) розраховується за формулою:

  ПДВ = (Ц пр + Про ЦФ + Про фпс ) % ПДВ / 100, де (16)

  % ПДВ - процентна верстата податку на додану вартість.

  ПДВ = (34326 + 880 + 718) 20/100 = 7185 рублів.

  Сумарний податок складе:

  Н = 880 + 718 + 7185 = 8783 рубля.

  Відпускна ціна підприємства складе:

  Ц отп = 34326 + 8783 = 43109 рубля.