• Собор = 241000 + 992802,59 = 1233803грн
 • Чисельність слюсарів ремонтників
 • Таблиця 9.3 - Структура планового фонду заробітної плати робітників-відрядників по виробу С
 • Таблиця 19 - Техніко-економічні показники цеху
 • Осн-я зп допом раб-х / к-ть доп раб-х
 • Сум-й рік-й випуск прод-і в опт цінах / заг к-ть раб-х
 • (1383 + 1951 + 1106) /320=13.9тис.грн./м 2
 • (27536.6 + 27532.7 + 27533.1) / 320 = 258нормоч / м 2


 • Дата конвертації25.07.2017
  Розмір102.64 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 102.64 Kb.

  Розрахунок техніко-економічних показників цеху машинобудування

  <5>

  2

  Вступ

  Машинобудування є найважливішою галуззю промисловості, яка визначає розвиток науково-технічного прогресу; ця галузь виробляє машини, обладнання, апарати і прилади для всіх галузей господарства, продукцію оборонного значення, а також предмети народного споживання. Тому продукція машинобудівних підприємств відрізняється великою різноманітністю, значним різноманіттям конструктивних форм і складністю - від найпростіших видів металевого інвентарю і тари до найскладніших моделей верстатів, автоматичних ліній, прокатних станів, турбін і т. П.

  Дана КР тісно пов'язаний з іншими суміжними економічними та технічними дисциплінами. У ньому вивчаються методи економічної оцінки запроектованих конструкцій, раціональні форми організації роботи конструкторів і технологів, методи управління технічною підготовкою виробництва. В курсі «Технологія машинобудування» вивчаються методи обробки і збірки, знаряддя виробництва та оснащення, що застосовується для здійснення запланованих технологічних процесів.

  У даній же КР вивчаються форми організації, планування і управління технологічним процесом. Аналогічні зв'язку даної КР і з іншими дисциплінами.

  У даній же КР проходить метод розрахунку потреби матеріалів на задану програму, з встановленням економічно допустимих розмірів запасів матеріалів, з системою їх зберігання і обліку, а також безперебійного забезпечення виробництва.

  Змістом КР є організація, планування і управління (маш.) Технологічної лінії по виробництву деяких виробів є:

  - вибір і обгрунтування структури технологічних ліній з урахуванням технічних характеристик обладнання, його взаємозамінності, завантаження, вартості та перспектив ефективного використання;

  - встановлення системи технічного обслуговування виробництва;

  - визначення професійно-кваліфікаційного складу працівників;

  - визначення потреби в сировині, матеріалах п / ф, комплектуючих виробах, розмірів всіх видів запасів та ін .;

  - визначення і обгрунтування раціонального порядку предметів праці, розмірів партії і заділів, їх руху, складу і обсягу незавершеного виробництва;

  - організація управління виробництвом (визначення структури управління штатів та ін.);

  Таким чином КР з предмету «Організація виробництвом» вивчає організаційні форми і методи найбільш прогресивного і економічно доцільного використання технічних і економічних наук для підвищення якості та ефективності господарської діяльності підприємства.

  1 Розрахунок виробничої програми і обґрунтування типу виробництва

  Виробнича програма виготовлення деталей (програма запуску деталей в обробку) буде відрізнятися від програми їх випуску, так як в процесі виробництва можливий шлюб деяких деталей і, крім того, для забезпечення нормального ходу виробництва необхідна наявність певного запасу деталей (страховий запас), покликаного компенсувати різні відхилення.

  У зв'язку з цим виробнича програма виготовлення деталей i-го найменування визначається за формулою:

  Nзап.i = (Nвип.i + Зi) .100 / (100 - i), (1)

  де Зi - страховий запас по i-й деталі.

  Приймається 3-5 днів і розраховується за формулою

  Зi = (3 5). Nвип.i / Fi, (2)

  де Fi - дійсний річний фонд часу роботи в днях;

  i - відсоток можливих технологічних втрат. Рекомендується приймати i = 0,5 1,0% від програми випуску.

  Виріб А: Nзап = (4211 + 50) 100 / 100-2 = 4348шт.

  Виріб В: Nзап = (5776 + 68) 100 / 100-2 = 5964шт.

  Виріб С: Nзап = (4301+ 51) 100 / 100-2 = 4441шт.


  Знаходимо страховий запас по кожній операції

  За = 34211/253 = 50шт.

  Зб = 35776/253 = 68шт.

  Зв = 34301/253 = 51шт.

  2 Розрахунок капітальних вкладень

  У цьому розділі проводиться розрахунок необхідної кількості та вартості технологічного та допоміжного обладнання, контрольно-вимірювального обладнання, дорогого інструменту і пристосувань; розраховується вартість будівель, споруд та передавальних пристроїв, виробничого і господарського інвентарю. Визначається структура основних фондів і проводиться розрахунок амортизаційних відрахувань.

  2.1 Розрахунок необхідної кількості обладнання

  Кількість виробничого обладнання, необхідного для виконання виробничої програми, визначається по кожному його виду (токарні, фрезерні, стругальні і ін.), А всередині виду - по групах взаємозамінних верстатів.

  В умовах серійного й одиничного виробництва розрахункова кількість верстатів Ср за кожним видом (групі) визначається за формулою:

  Ср = N t шт-к / Фд Квн 60, (3)

  де N - річна програма випуску деталей (виробів), шт .;

  tшт-к - штучно-калькуляційний час обробки деталі на i-му вигляді (групі) обладнання, хв .;

  Фд - дійсний річний фонд часу роботи одиниці обладнання, год .;

  Квн - середній коефіцієнт виконання норм (Квн = 1,1).

  Дійсний річний фонд часу роботи одиниці обладнання визначається за формулою:

  Фд = Фн (1 - / 100), (4)

  де Фн - номінальний фонд часу роботи одиниці обладнання в рік. ч, приймемо Фн = 4140;

  - відсоток часу простою обладнання в планово-попереджувальному ремонті до номінального фонду часу.

  Для спрощення розрахунків величина може бути прийнята:

  3 6% - для універсального обладнання;

  10 12% - для унікального обладнання.

  Фд = 4140 (1-6 / 100) = 3892;

  З р токар = (434857 + 596491 + 444170) /601.13892=4.29

  З р фрезер = (434843 + 596421 + 444182) /601.13892=2.63

  З р стругав = (434883 + 596459 + 444154 / 601.13892 = 3.71

  З р свердел = (434858 + 596423 + 444119) /601.13892=1.84

  З р шліф = (434859 + 596443 + 444162) / 601.13892 = 3.07

  З р сл е сар = (434880 + 596440 + 444185) /601.13892=3.75

  Приймаємо кількість технологічного обладнання на кожній операції: токарна Спр = 5, фрезерна Спр = 3, стругальна Спр = 4, сверлильная Спр = 2, шліфувальна Спр = 4, слюсарна Спр = 4.

  Після визначення кількості одиниць прийнятого обладнання необхідно провести розрахунок коефіцієнта завантаження за кожним видом обладнання Кзi за формулою:

  Кзi = СРI / Спр.i., (5)

  Визначаємо коефіцієнт деталей операцій:

  КДО = КЗН / КЗФ, (6)

  де КЗН-нормативний коефіцієнт завантаження обладнання, КЗН = 0,8;

  КЗФ-фактичний коефіцієнт завантаження устаткування, КЗФ = Кзо;

  Токарська: Кзi = 4.29 / 5 = 0.86, КДО = 0.8 / 0.86 = 0.93;

  Фрезерна: Кзi = 2.63 / 3 = 0.88, КДО = 0.8 / 0.88 = 0.91;

  Стругальна: Кзi = 3.71 / 4 = 0.93, КДО = 0.8 / 0.93 = 0.86;

  Сверлильная: Кзi = 1.84 / 2 = 0.92, КДО = 0.8 / 0.92 = 0.87;

  Шліфувальна: Кзi = 3.07 / 4 = 0.77, КДО = 0.8 / 0.77 = 1.04;

  Слюсарна: Кзi = 3.75 / 4 = 0.94, КДО = 0.8 / 0.94 = 0.85

  Визначаємо коефіцієнт закріплення операцій:

  Ксерог = КДО / Спр, (7)

  де КДО-коефіцієнт деталей операцій,

  Спр-прийняте кількість верстатів.

  Ксерог = 5.47 / 22 = 0.249

  0.249 <5-тип виробництва масовий

  Оскільки коефіцієнт закріплення операцій Ксер5, то можна судити про тип виробництва. Виробництво масове.

  Всі розрахунки зводимо в таблицю 2-вартості основного обладнання

  Таблиця 2 - Зведена таблиця вартості обладнання

  На-ім об-я

  Тип або мо

  Габар разм (д * ш * в)

  Кількість, шт

  Потужність ел.двіг-теля, кВт

  Маса верстата, кг

  Оптова ціна, грн.

  Тр-е расх і затр на монт, грн

  Балансова вартість, грн.

  Кат ремон слож

  Амортизаційні відрахування

  од.

  всіх

  од.

  всіх

  од.

  всіх

  од.

  всіх

  од.

  всіх

  %

  грн.

  Токарська

  16K25Г

  2505 * 1240 * 1500

  5

  11

  55

  2925

  14625

  31765,5

  158827,5

  4764,825

  23824,125

  36530,325

  182651,625

  19

  15

  27397,7437

  фрезерна

  ЛФ315Ф3

  3050 * 2150 * 2185

  3

  10

  30

  4150

  12450

  45069

  135207

  6760,35

  20281,05

  51829,35

  155488,05

  20

  15

  23323

  стругальна

  718

  7800 * 2065 * 1980

  4

  12

  48

  4750

  19000

  51585

  206340

  7737,75

  30951

  59322,75

  237291

  24

  15

  35594

  сверлильная

  2554Ф2

  2685 * 1028 * 3390

  2

  5,5

  11

  4750

  9500

  51585

  103170

  7737,75

  15475,5

  59322,75

  118645,5

  13

  15

  17797

  шліфувальна

  3М82

  2230 * 1455 * 2120

  4

  7

  28

  3740

  14960

  40616,4

  162465,6

  6092,46

  24369,84

  46708,86

  186835,44

  24

  15

  28025

  слюсарна

  верстак

  4

  0

  500

  2000

  75

  300

  575

  2300

  15

  345

  Витрати на господарський інвентар сумарно принемать в розмірі 1-1.5% від початкової вартості всього устаткування:

  Разом

  22

  46

  172

  221120,9

  768010,1

  33168,135

  115201,52

  254289,04

  883211,62

  38

  132482

  Визначаємо необхідну кількість додаткового обладнання.

  Кількість додаткового обладнання становить 8-10% від загальної кількості основного технологічного устаткування.

  Соб.осн = 22; Сдоп = 2,2; приймаємо Спр.доп = 3;

  Наїм. Обор.

  Тип або мо-дель

  Розмір-ні розмі-ри (д * ш * в)

  Кількість, шт

  Пот-ність ел.двіг-теля, кВа

  Маса верстата, кг

  Оптова ціна, грн.

  Транспортні витрати та витрати на монтаж, грн

  Бала-нсових вар-тість, грн.

  Кат-рія рем-ой складність ти

  Амортизаційні відрахування

  од.

  всіх

  од.

  всіх

  од.

  всіх

  од.

  всіх

  од.

  всіх

  %

  грн.

  Токарська

  16K25Г

  2505 * 1240 * 1500

  3

  11

  33

  2925

  8775

  31765,5

  95296,5

  4764,825

  14294,475

  36530,325

  109590,975

  19

  15

  16438,6463

  Транспортні витрати та витрати на монтаж оборудоваанія становить 10 - 15% від оптової ціни обладнання, приймаємо 15%.

  Розрахунок вартості основного і допоміжного обладнання.

  С = Сосна + Свспом, (8)

  де Щастя й оптова ціна всіх осовних верстатів,

  Свсп-оптова ціна всіх допоміжних верстатів.

  С = 883211,615 + 109591 = 992803грн.

  2.2 Визначення вартості виробничої будівлі цеху. Розрахунок площі цеху

  виробнича площа

  n - кількість верстатів одного типорозміру

  f - питома площа на одиницю обладнання:

  10 - 12 м 2 для малих верстатів (легка серія);

  15 - 25 м 2 для середніх верстатів (середня серія);

  30 - 45 м 2 для великих верстатів (важка серія);

  50 - 150 м 2 для особливо великих, унікальних верстатів (важка серія);

  S пр = 612 + 1125 + 545 = 572м 2

  Площа допоміжних відділень - 30% від виробничої:

  Sвсп = 0,3Sпр = 171м 2

  Площа адміністративно-конторських приміщень - 25 - 30% від виробничої:

  Sадм = 0,25572 = 143м 2

  Загальна площа цеху

  Sо = S пр + Sвсп + Sадм = 886м 3

  5.Стандартние розміри цехів:

  ширина прольоту - 18 м.

  крок колон - 9 м;

  висота прольоту (h) - 10.8 м.

  Ухвалення стандартних розмірів цеху:

  ділимо So на прийняту ширину прольоту;

  отриману розрахункову величину приймаємо рівною найближчій більшій цілої величини, кратної прийнятому значенням кроку колон - це і є стандартна довжина цеху

  якщо прийнята довжина цеху перевищує величину 100 м необхідно використовувати цех з 2-ма і більше прольотами (тобто перерахувати стандартні розміри цеху з урахуванням кількості прольотів)

  Lст = Sо / Lпр = 49,22м Приймаємо Lст = 55м

  Середня висота прольоту

  Hср = H (1/4 ... 1/5) Lпр = 18 (1/4 ... 1/5) + 10,8 = 15,3м


  Розрахунок внутрішнього обсягу цеху

  Vвнутр = 16662 / 1,1 = 15147м 3

  Розрахунок зовнішнього обсягу цеху

  Vнаруж = 185515,31,1 = 16662м 3

  1,1 - коефіцієнт враховує товщину стін

  Вартість ділянки:

  З зд = 11666225 = 416542,5грн

  Кількість прольотів на ділянці Сивий = 1шт.

  Середні витрати на 1 м промислових будівель приймаємо: Сср = 25грн / м 2

  Вибір підйомно транспортних засобів цеху

  Для переміщення вантажів і монтажу обладнання застосовується два ел.мостових крана вантажопідйомністю 10тс. Вантажопідйомність кранів обрана за масою верстатів, кількість виходячи з кількості обладнання та довжини прольотів.

  Для переміщення вантажів з операції на операцію використовуємо ел.тележку вантажопідйомністю 5тс.

  Складемо відомість ПТС і результати зводимо в табліцу3.

  Таблиця 3-Відомість ПТС

  Наїм. обор

  Потужність, кВт

  Оптова ціна

  Транспортні витрати

  Балан. Вар-тість

  амортизація

  Кол, шт

  од.

  всіх

  %

  Грн.

  Ел.мост кр до 10т.

  75

  150

  150000

  45000

  195000

  15

  29250

  2

  Ел.тележк.

  25

  25

  40000

  6000

  46000

  15

  6900

  1

  Разом

  175

  190000

  51000

  241000

  36150

  3

  2.3 Витрати на інструмент і оснастку

  При укрупнених розрахунках приймаються у відсотках від вартості технологічного обладнання і складають:

  в серійному виробництві загального машинобудування - 10-15%;

  у великосерійному виробництві - 15-20%;

  в середньо- і дрібносерійного виробництва - 6-15%;

  в масовому виробництві - 25-30%.

  Сінстр. = Сосна (25) / 100;

  де Сосна. -вартість основного обладнання;

  Сінстр. = +992802,5925 / 100 = 248200,6475гр.

  З цієї суми до вартості основних засобів, включають 20-30% (на придбання дорогого інструменту і пристосувань строком служби більше одного року).

  Со.ср = 0,3Сінстр. = 0,3248200,6475 = 74460,19425грн.

  2.4 Витрати на виробничий інвентар

  Витрати на виробничий інвентар укрупнено приймаються в розмірі 1-1,5% від вартості технологічного обладнання:

  Синв = Сосна. (1 1,5) / 100,

  Синв = 992802,591 / 100 = 9928,0259грн.

  2.5 Витрати на господарський інвентар

  Витрати на господарський інвентар сумарно приймаються в розмірі 1,5-2% від первісної вартості всього устаткування:

  Схоз.інв = Собор. (1,5-2) / 100,

  Собор = 241000 + 992802,59 = 1233803грн
  Схоз.інв = Собор 1,5% / 100 = 1233802,591,5% / 100 = 11520грн

  Всі розрахункові дані представляються в таблицю. 4.

  Таблиця 4 - Зведена відомість основних фондів

  Найменування основних фондів

  Балансовою-вая вартість, грн.

  Норма амортизації-й%

  Сума амортизаційних відрахувань

  1 Будівлі і споруди:

  а) виробниче

  249926

  5

  12496

  б) побутові

  124963

  5

  6248

  в) администр-е

  41654

  5

  2083

  Разом

  416543

  20827

  2 Обладнання:

  а) виробничі

  992802,59

  15

  148920

  б) підйомно-трансп

  241000

  15

  36150

  Разом

  1233802,59

  185070

  3 Інструменти і пристосування дорогі

  248201

  25

  62050

  4 Інвентар

  Виробничий

  9928,0259

  25

  2 482

  господарський

  11520

  25

  2880

  Разом

  21448

  5362

  всього

  1671793

  273310

  Амортизаційні відрахування розраховуються відповідно до діючих норм амортизації, що показує величину щорічних амортизаційних відрахувань, виражену у відсотках від балансової вартості основних фондів.

  3 Розрахунок кількості працівників цеху

  3.1 Розрахунок чисельності основних робітників цеху

  Потрібне кількість основних робочих визначається по кожній технологічній операції по формулі.

  Рс = Т / Фд Квн

  T = Nізд. tшт., де Т-трудомісткість виготовлення виробу на хв;

  Nізд-кількість готових виробів одного виду програми

  Фд-дійсний фонд робочого верстата на рік, в годинах;

  Квн-коефіцієнт виконання норм = 1,1;

  Фд = [(365-104-8) 8,2-6,1] 0,9 = 1862часа;

  365-число днів в році;

  104-число вихідних при двох змінному режимі роботи;

  8-число Святкові днів році

  8,2-тривалість робочої зміни;

  6,1-число передсвяткових днів скорочених на1час;

  0,9-коефіцієнт втрат робочого часу з поважних причин;

  Знаходимо трудомісткість програми ділянки цеху

  Тток = 421157 + 577691 + 430170 = 1101390 нормо-год

  ТФР = 421143 + 577621 + 430182 = 676345 нормо-год

  Тстр = 421183 + 577659 + 430154 = 952541 нормо-год

  ТСВ = 421158 + 577623 + 430119 = 473720 нормо-год

  ТШЛ = 421159 + 577643 + 430162 = 788298 нормо-год

  Тсл = 421180 + 577640 + 430185 = 963851 нормо-год

  Визначивши кількість робочих по кожному виду виробів:

  Виріб А:

  Рс т = 240027 / 18621,160 = 1 чол. 1,95352119

  Рс ф = 181073 / 18621,160 = 2 чол. 1,47370897

  Рс ст = 349513 / 18621,160 = 3 чол. 2,84460103

  Рс св = 244238 / 18621,160 = 2 чол. 1,98779349

  Рс ш = 248449 / 18621,160 = 3 чол. 2,0220658

  Рс сл = 336880 / 18621,160 = 3 чол. 2,74178413

  Виріб В:

  Рс т = 525616 / 18621,160 = 5 чол.

  Рс ф = 121 296 / 18621,160 = 1 чол. 0,

  Рс ст = 340784 / 18621,160 = 2 чол.

  Рс св = 132848 / 18621,160 = 1 чол. 1,08121746

  Рс ш = 248368 / 18621,160 = 2 чол. 2,02140656

  Рс сл = 231040 / 18621,160 = 1 чол. 1,88037819

  Виріб С:

  Рс т = 301070 / 18621,160 = 3 чол. 2,45033528

  Рс ф = 352682 / 18621,160 = 2 чол. 2,87039275

  Рс ст = 232254 / 18621,160 = 2 чол. 1,89025864

  Рс св = 81719 / 18621,160 = 1 чол. 0,665091

  Рс ш = 266662 / 18621,160 = 2 чол. 2,17029696

  Рс сл = 365585 / 18621,160 = 3 чол. 2,97540712

  За всіма видами вироби:

  Рс т = 1101390 / 18621,160 = 9чел.

  Рс ф = 676345 / 18621,160 = 5чол.

  Рс ст = 952 541 / 18621,160 = 7чел.

  Рс св = 473720 / 18621,160 = 4чел.

  Рс ш = 788298 / 18621,160 = 7чел.

  Рс сл = 963851 / 18621,160 = 7чел.

  Таблиця 5 -Поділ по робочих місцях і розрядами

  найменувань-вання

  Стан-ков

  Число робочих по розрядам

  всього робочих

  зміни

  2

  3

  4

  1

  2

  Токар

  5

  2

  7

  9

  4

  5

  фрезерувальник

  3

  5

  0

  5

  2

  3

  стругальник

  4

  2

  5

  7

  4

  3

  Свердлувальник

  2

  3

  1

  4

  2

  2

  шлифовальщик

  4

  2

  5

  7

  3

  4

  Слюсар

  4

  4

  3

  7

  4

  3

  РАЗОМ

  22

  39

  3.2 Розрахунок чисельності допоміжних робітників

  Потрібне кількість допоміжних робочих визначається в процентному відношенні від числа виробничих робітників:

  Приймаємо 0,25 від основних робочих

  Р доп = (0.2..0.3) Р з = 10 (чол.) 9,75

  Таблиця 6-Розподіл допоміжних робітників за професіями і рарядам

  Найменування

  Число робочих по розрядам

  всього робочих

  зміни

  2

  3

  4

  1

  2

  Кранівник

  1

  1

  2

  1

  1

  стропальник

  1

  1

  2

  1

  1

  наладчик

  1

  1

  1

  слюсар-ремонтник

  1

  1

  1

  слюсар-електрик

  1

  1

  1

  Комірник

  1

  1

  1

  трансп-е робочі

  1

  1

  2

  1

  1

  Чисельність слюсарів ремонтників:

  Рсл.рем. = 0,24Рвсп. = 0,2410 = 2чел.

  Слюсарів електриків:

  Рсл.єл. = 0,12Рвсп. = 0,1210 = 1 люд.

  Комірник:

  Рклад. = 0,06Рвсп. = 0,0610 = 1 люд.

  3.3 Розрахунок чисельності інших категорій робітників

  Потрібне кількість ІТП - 12% від основних та вспомог-х раб-х

  Рітріт = 0,12 (Росн + РВСР);

  Рітріт = 6чел

  Розподіл ІТП за посадами:

  Начальник ділянки - 1

  Ст. майстер - 1

  Змінний майстер - 2

  Механік - 1

  Технолог - 1

  Кількість СКП - 2,5% від заг числ-ти осн-х і допом-х робочих

  Рскп = 0,025 (Росн + РВСП),

  Рскп = 1,219 Приймаємо Рскп = 2чел Поділ СКП: Бухгалтер - 1 Обліковець -1 Кількість молодшого обсл-го персоналу - 1,6% від загальної чисельності раб-х:

  РМОП = 0,016 (Росн + РВСП),

  РМОП = 0,78

  приймаємо

  РМОП = 1 чол

  Робщ = Росн + РВСП + рітріт + Рскп + рМОП,

  Загальна чисельність працюючих в цеху: 58чел.

  3.4 Розрахунок фонду зарплати

  3.4.1 Розрахунок фонду зарплати основних робочих

  Визначаємо середній тариф:

  ТСР = Р i T i / P i,

  де Р i - чисельність основних робочих по певній категорії робіт,

  Т i - тарифна ставка верстатників коп / год.

  Визначаємо відрядну зарплату

  Зсд = ТсрФд,

  де ТСР - середній тариф;

  Фд - дійсний фонд роботи верстатника = 1862 годину.

  Визначаємо основну зарплату

  Зосн = Зсд + П,

  де П-премія становить 40% від відрядної зарплати;

  Додаткова зарплата.

  Здоп = (0,12-0,15) Зосн,

  Відрахування до фонду соцстраху та інші фонди.

  О = 0,375 (Зосн + Здоп),

  РСР = Ч 3+ Ч 4 / Ч чол

  Рср т = 32 + 47/2 + 7 = 3,78

  Рср ф = 25 + 70/5 + 0 = 3,00

  Рср з = 52 + 05/2 + 5 = 3,71

  Рср св = 23 + 51/3 + 1 = 3,25

  Рср шл = 3 2 + 15/2 + 5 = 3,71

  Рср сл = 24 + 53/4 + 3 = 3,43

  Таблиця 9.2 - Структура планового фонду заробітної плати робітників-відрядників по виробу В

  Наймену-вання

  Числ чол.

  Годинна тарифна ставка

  Дійств фонд брешемо

  осн зарпла

  премії

  Фонд Зарпла по тар

  доп зарпла

  Заг фонд Зарпла

  Отч в соц-стр та ін фонди

  токар

  5

  0,85

  +1862

  11079

  3165

  7914

  +1662

  12741

  4778

  фрезеров-к

  1

  0,83

  2164

  618

  1545

  325

  2488

  933

  строгальщ

  2

  0,81

  4223

  1207

  3016

  633

  4856

  1821

  сверлільщ

  1

  0,79

  2059

  588

  1471

  309

  2368

  888

  шлифов-к

  2

  0,71

  3702

  1 058

  2644

  555

  4257

  1596

  слюсар

  1

  0,64

  +1668

  476,7

  1 192

  250

  1919

  719

  РАЗОМ

  12

  24895

  7113

  17782

  3734

  28629

  10736

  Таблиця 9.3 - Структура планового фонду заробітної плати робітників-відрядників по виробу С

  Наймену-вання

  Числ чол.

  Годинна тарифна ставка

  Дійств фонд брешемо

  осн зарпла

  премії

  Фонд Зарпла по тар

  доп зарпла

  Заг фонд Зарпла

  Отч в соцстрах та ін фонди

  токар

  3

  0,85

  +1862

  6647

  +1899

  4748

  997

  7644

  2867

  Фрезерів-к

  2

  0,83

  4327

  тисячу двісті тридцять шість

  3091

  649

  4976

  1866

  строгальщ

  2

  0,81

  4223

  1207

  3016

  633

  4856

  1821

  сверлільщ

  1

  0,79

  2059

  588

  1471

  309

  2368

  888

  Шлифов-к

  2

  0,71

  3702

  1 058

  2644

  555

  4257

  1596

  Слюсар

  3

  0,64

  5005

  1430

  3575

  751

  5756

  2158

  РАЗОМ

  13

  25964

  7418

  18546

  3895

  29858

  11197

  Результати зводимо в таблицю 10.

  Таблиця 10 Структура планового фонду з / плати основних робочих відрядників

  Категорія робіт

  розряд

  Фонд зарплати грн

  Основна зарплата грн

  Премія, грн

  Доповнить зарплата, грн

  відрахований грн

  Токарська

  А

  3

  0.364016

  0.509622

  0.145606

  0.076443

  0.219774

  В

  4

  1.326930

  1.857702

  0.530772

  0.278655

  0.801134

  З

  4

  1.069195

  1.496873

  0.427678

  0.224531

  0.645527

  фрезерна

  А

  3

  0.710901

  0.995261

  0.284360

  0.149289

  0.429207

  В

  3

  0.259142

  0.362798

  0.103657

  0.054420

  0.156457

  З

  3

  0.696025

  0.974435

  0.278410

  0.146165

  0.420225

  стругальна

  А

  4

  1.040656

  1.456919

  0.416263

  0.218538

  0.628296

  В

  4

  0.505795

  0.708112

  0.202318

  0.136583

  0.305373

  З

  3

  0.679253

  0.950955

  0.271701

  0.142643

  0.410099

  сверлильная

  А

  3

  0.680886

  0.947297

  0.270656

  0.142095  td>

  0.628296

  В

  4

  0.246653

  0.345314

  0.098661

  0.051797

  0.148917

  З

  3

  0.679253

  0.463737

  0.132496

  0.069561

  0.199987

  Шліф-ва

  А

  4

  0.912180

  1.277052

  0.364872

  0.191558

  0.408522

  В

  3

  0.443351

  0.620691

  0.177340

  0.093104

  0.267673

  З

  4

  0.595395

  0.833553

  0.238158

  0.125033

  0.359470

  слюсарна

  А

  3

  0.822247

  1.151146

  0.328899

  0.172672

  0.496432

  В

  3

  0.199820

  0.279748

  0.079928

  0.041962

  0.120641

  З

  4

  0.805041

  1.127058

  0.322016

  0.169059

  0.486044

  3.4.2 Розрахунок фонду зарплати допоміжних робочих.

  Визначаємо середній тариф

  ТСР = Рi Тi / Pi,

  Визначаємо відрядну зарплату

  Зсд = ТсрФд,

  Визначаємо основну зарплату

  Зосн = Зсд + П,

  Визначаємо додаткову зарплату.

  Здоп = (0,12-0,15) Зосн,

  Відрахування в соцстрах і інші фонди.

  О = 0,375 (Зосн + Здоп),

  Результати зводимо в табліцу11.

  Таблиця 11 - Структура планового фонду зарплати допоміжних робітників-почасовиків

  Катег-і допом раб-х

  Числ чол.

  Разр або середн тариф грн / год

  Дію фонд брешемо

  Фонд Зарпла за отр час на годину.

  Премії по дійств сист-м

  Осн Зарпла (фонд Зарпла, премії)

  доп зарпла

  Заг фонд Зарпла грн.в рік

  Отч в соцстрах та ін фонди

  %

  грн.

  грн.

  %

  грн.

  кранівник

  2

  0,55

  +1862

  2048

  40

  819

  2867

  15

  430

  3297

  тисячу двісті тридцять шість

  стропаль-щик

  2

  0,54

  2011

  804

  2815

  422,2

  3237

  1214

  наладчик

  1

  0,5

  930,8

  372

  1303

  195,5

  1499

  562

  сл.ремонтнік

  1

  0,48

  893,6

  357

  1251

  187,7

  1439

  540

  сл.електрік

  1

  0,45

  4901

  1960

  6861

  1029

  7890

  2959

  Комірник

  1

  0,4

  744,7

  298

  1 043

  156,4

  1199

  450

  тр. робочі

  2

  0,38

  1415

  566

  тисячу дев'ятсот вісімдесят один

  297,1

  2278

  854

  Разом

  10

  12943

  5177,2

  18120

  2718

  20838

  7814

  3.4.3 Розрахунок фонду зарплати ІТП, СКП, МОП

  З = (Ок + П) 12n,

  де Ок-місячний посадовий оклад, грн,

  П-премія, 40% від окладу,

  n-кількість працівників ІТП, СКП, МОП.

  Таблиця 12 - Чисельність і фонд зарплати ІТП, СКП і МОП

  Посада

  Число шт од-ц, чол

  міс оклад

  Заг рік-й фонд

  Отчіс на соцстрах

  Начальник уч-ка

  1

  300

  5040

  1890

  Ст. майстер

  1

  190

  3192

  1197

  Див. Майстер

  2

  150

  5040

  1890

  механік

  1

  145

  2436

  913,5

  Технолог

  1

  150

  2520

  945

  Разом:

  6

  935

  18228

  6835,5

  СКП:

  Бухгалтер

  1

  200

  3360

  1260

  обліковець

  1

  90

  1512

  567

  Разом:

  2

  290

  4872

  тисяча вісімсот двадцять сім

  МОП

  прибиральник

  1

  60

  1008

  378

  Разом:

  1

  60

  1008

  378

  всього:

  9

  24108

  9040,5

  4 Витрати на основні та допоміжні матеріали

  До групи матеріальних витрат на виробництво входять основні матеріали, покупні, напівфабрикати комплектуючі вироби і допоміжні матеріали.За-

  витрати на основні матеріали визначаються виходячи з річної потреби і прейскурантних цін.

  Витрати на напівфабрикати (виливки, поковки та ін.) Придбані в порядку кооперування, і на напівфабрикати власного виробництва визначаються виходячи з їх річної потреби і відповідних цін.

  См = Цопт M заг- Цопт.отх Мотх + Тр ,,

  де Цопт - оптова ціна однієї тонни металу, приймаємо Цопт = 750грн,

  Цопт.отх - оптова ціна відходів за одну тонну, приймаємо Цопт = 85грн.

  N-мас заготовки в тоннах, Mзаг. = (NiM) / 1000,

  де Ni-річна програма запуску в штуках,

  Ст-ть металу з урахуванням програми запуску

  Див 1 = (216 * 4348 + 277 * 5964 + 149 * 4441 * 750) / 1000 = 2439591,772грн

  Мотх-маса стружки в тоннах,

  Мотх = (Мзаг-Мдет) Ni / 1000.

  Вартість відходів:

  Див 2 = (((4348 * ( 216-184))) + (5964 * (277-235))) + (4441 * (149-127)))) * 85) / 1000 = 41421 грн

  См = Cм 1 - Cм 2 = 2439592-41421 = 2398171грн

  Таблиця 13 - Відомість потреби в основних матеріалах

  найменування матеріалу

  одиниця виміру

  Потреба і вартість матеріалів на базовому заводі

  на одне вид-е

  на прогр-му

  1 Сировина і матеріали

  метал

  грн.

  виріб А

  162

  682182

  виріб Б

  208

  1199964

  виріб С

  112

  480637

  Разом

  грн.

  2362783

  Возвр-е відходи

  грн.

  виріб А

  2,72

  11453,9

  виріб В

  3,57

  20620,3

  виріб С

  1,87

  8042,9

  Разом

  грн.

  40117

  Сума витрат на мат-ли за вирахуванням отх-в

  грн.

  2322666

  5 Витрати на енергетичні потреби цеху

  5.1 Витрати на електроенергію (силову і освітлення)

  Витрати на силову електроенергію для виробничих цілей визначаються по двоставковому тарифу.

  Двоставковий тариф складається з двох частин: плати за приєднану потужність (або максимальне навантаження) і плати за фактично спожиту активну енергію, що враховується по лічильникам:

  Зел сил = Е * Ссіл + Nуст * Ст

  де Nуст - встановлена ​​потужність, кВт;

  Е - витрати електроенергії протягом року, кВт-год;

  Ссіл - ставка за 1 кВт-год спожитої електроенергії, ВО / кВт-год, приймається 0,12грн.

  Е = Фн * Nуст * Кз * Кс

  Фд-дійсний фонд роботи обладнання, 3892дня.

  Кз = 0,88- середній коеф. завантаження устаткування

  Кс = 0,3 коеф. попиту, що враховує недовантаження неодночасність роботи електродвигунів.

  Встановлена ​​потужність Nуст = 175 + 172 = 347 кВт

  Витрата електроенергії:

  Е = Фн * Nуст * Кз * Кс = 0,3 * 0,9 * 347 * 3892 = 357189кВт * год

  Ссіл = 0,12 грн / кВа * ч-ставка за 1 кВа * год споживаної потужності

  Ст = 0,1 грн / ква- ставка за 1 кВа встановленої потужності

  Зел сил = Е * Ссіл + Nуст * Ст = (357189 * 0,12)) + (347 * 0,1)) = 42897 грн

  Витрати на освітлення

  Витрати на електроенергію для освітлення визначаються за формулою:

  Зел.осв = 15 Sобщ 1,05 Ссіл / 1000,

  де 15 - середній годинниковий витрата електроенергії, Вт-ч, на 1 м 2 площі ділянки (цеху);

  Sобщ - площа цеху, дільниці, м 2;

  1,05 - коефіцієнт, що враховує чергове освітлення.

  Зел.осв = ((15 * Sобщ * 2500 * 1,05) / 1000) * Ссіл

  Cсіл = 0,09 електроенергія для освітлення, 1кВт / год

  Зел.осв = ((15 * 319,676 * 2500 * 1,05) / 1000) * 0.09 = 1133 грн.

  15 - середній годинниковий витрата електроенергії на 1 м 2 площі ділянки (цеху), кВт * год

  Sобщ = (4,66 * 1,96) * Собор. Заг.) + Sадмін + Sбит = 320м 2

  2500 - число годин освітлення в рік при 2-х змінній роботі

  1,05 - коеф, що враховує чергове освітлення

  Sадмін - площа адміністративних приміщень

  Sадмін = Sуч * 0,3 = 228,3 * 0,3 = 69м 2

  Sбит - площа побутових приміщень

  Sбит = Sуч * 0,1 = 228,3 * 0,1 = 23м 2

  5.2 Витрати на воду і МОР

  У механічних цехах (ділянках) витрати на приготування охолоджуючих рідин визначаються виходячи з їх витрати в межах 14-18 м 3 на рік на 1 верстат при двозмінній роботі.

  Зсож = 16nСв,

  де Св-вартість одного кубометра води, приймається 0,06грн.

  n-кількість верстатів де використовується МОР.

  Витрати на воду для виробничих потреб

  Зсож = ((Кількість осн обор + Кількість допом обор) * Св / побут потреб * 16) * Фд;

  Зсож = ((22 + 3) * 0,06 * 16) * 3892 = 93398грн

  Витрати на побутові потреби

  Витрата води на побутові потреби розраховується виходячи з витрат на господарсько-санітарні потреби (25 л. На кожного працюючого і число виходів кожного на рік).

  Витрати води для душових приймаються 60 л. на кожного працюючого в зміну.

  Зв = (25nСв0,001 + 60nСв0,001) 260,

  де n-число працюючих,

  Св-вартість кубометра води, приймається 0,073грн,

  260-число робочих днів у році.

  Зв = (25 * n * Св * 0.001 + 60 * n * Св * 0.001) * 260

  Зв = 25 * (39,0 + 10) * 0,001 *, 073 +60 * (39 + 10) * 0,001 * 0,073) * 260 = 79грн

  Загальні витрати на воду:

  Зв = Зсож + Зв,

  Зв.общ. = 93398 + 79 = 93477грн.

  5.3 Витрати на опалення

  Зотопл. = 0,2Vвнутр.Сп,

  де 0,2 - коефіцієнт, що враховує середня витрата тепла на 1 м 3 опалювального приміщення (25 кал / год.), число годин опалювального сезону (4000 год.), тепловіддачу 1 кг пара в калоріях (500) і перерахунок його в тонни ;

  Vвнутр. - обсяг будинку, м 3;

  Сп - ціна тонни пара (за даними базового підприємства на момент збору даних), грн. Приймається 70.15грн.

  Vвнутр. = Vнаруж. / 1.1.

  де Vнаруж.-зовнішній обсяг будинку,

  Витрати на опалення цеху:

  Зот = 0,2 * Vвнутр * Сп = 0,2 * 15147 * 70,15 = 212512грн

  Ціна тони пара Сп = 70,15 грн.

  5.4 Витрати на стиснене повітря

  Стисле повітря витрачається на обдувку верстатів (для видалення стружки, обдувку деталей після миття і під час збирання, в пневматичних затискачах і інструментах, а також в розпилювачі фарби. Річні витрати стисненого повітря в кубічних метрах підраховується за формулою

  ЗСВ = 1,2НсжВпКз.пФд,

  де НЖУ - кількість приймачів даного найменування;

  Вп - витрата повітря одним приймачем, м 3 / год .;

  Кз.п. - коефіцієнт використання приймача в зміну, Кз.п = 0,87,

  Витрати на стиснене повітря:

  Sсв = (1.2) * НЖУ * Вп * Кз.п = 1,2 * 2 * 0,87 * 0,05 * (22 + 3) * 1862 = 4859грн

  6 Витрати на утримання і експлуатацію устаткування (РСЕО)

  Розрахунок кошторисів проводиться за статтями і елементами витрат.

  Стаття 1. Зміст устаткування та інших робочих місць.

  По цій статті визначаються:

  а) основна і додаткова зарплата (з усіма необхідними відрахуваннями) допоміжних робітників, зайнятих експлуатацією обладнання; наладчиків, слюсарів по межремонтному обслуговування, електромонтерів та ін ..

  б) витрати на споживання електроенергії, воду, пар, стиснене повітря та інші види енергії на приведення в рух верстатів, кранів, підйомників та інших механізмів.

  в) витрати на обтиральні, мастильні та інші допоміжні матеріали, необхідні для догляду за обладнанням; приймаються за даними базового підприємства на 1 верстат в рік, приймаємо 20грн., на один верстат.

  (Фзп доп + Осоц доп) + Затр осв + Затр вод тощо + Затр отоп + Затр пов + 10% (Затр ін інв + Затр госп інв) = = (20838 + 7814) + (93398 + 79) + 212512 + 4859 + (0,1 * (9928 + 11520) = 342779 грн

  Стаття 2. Теущій ремонт виробничого обладнання, транспортних засобів і цінних інструментів.

  Укрупнені витрати за цією статтею приймаються в розмірі 3-5% від вартості обладнання, транспортних засобів і цінних інструментів.

  Зр = 0,05Собщ,

  5% (Бал-я ст-ть об-я + Бал-я ст-ть інструмент-в) = 0.05 * (1233802.59 + 248200.6475) = 74100грн

  Стаття 3. Зміст і витрати по експлуатації транспорту.

  По цій статті визначаються:

  а) основна і додаткова зарплата з відрахуваннями на соцстрах стропальників і транспортних робітників.

  б) витрати на переміщення матеріалів, заготовок, інструменту з базисного складу в цех, приймаються в розмірі 1,5-2% від вартості спожитих основних матеріалів, складає 1,5Смаг.

  (Фзп Повр + Осоц Повр) + 5% ст-ти мет-ла =

  = ((2278 + 854) + 0,05 * 2398171 = 125783грн

  Стаття 4. Амортизація виробничого обладнання та транспортних засобів.

  При розрахунку витрат за цією статтею приймаються норми амортизації тільки на реновацію:

  а) по обладнанню 4-5%

  б) по транспортним засобам 4%

  в) з інструменту 15%

  г) інші фонди 10%

  15% Бал-й ст-ти обор-я і тр-х ср-в = 0,15 * 1233802.59 = 185070 грн

  Стаття 5. Відшкодування зносу малоцінних інструментів і витрати по їх відновленню.

  Витрати за цією статтею приймаються 50% від вартості інструмента

  10% (Бал-я ст-ть инвент + Бал ст-ть інструмент-в)

  = (21448 + 248200.6475) * 0,1 = 26965грн

  Стаття 6. Інші витрати.

  Витрати за цією статтею укрупнено приймаються в розмірі 5% від сум витрат попередніх статей.

  5% (Суми всіх статей) = (342779 + 74100 + 125783 + 185070 +26965) * 0,05 = 37735грн

  7 Загальновиробничі витрати

  Стаття 7. Зміст цехового персоналу.

  За цією статтею визначаються витрати по зарплаті основної та додаткової ІТП, службовців і МОП - см. Розрахунки фонду зарплати відповідного персоналу цеху.

  Фзп ІТП + Фзп СКП = 18228 + 4872 = 24108 грн

  Стаття 8. Утримання будинків, споруд, інвентарю.

  За цією статтею визначаються витрати:

  а) зарплата основна і додаткова МОП, зайнятих прибиранням приміщень та ін .;

  б) на електроенергію для освітлення;

  в) на пар і воду, витрачених на господарські потреби;

  г) на матеріали, витрачені на господарські потреби цеху, що приймаються в розмірі 1,5 - 2% від вартості будівель.

  3% (Бал-я ст-ть зд-й) + Затр осв + Затр вод побут + ЗSатр отоп + Затр пов + Ф моп) = 416543 * 0,03 + 1133 + 79 +212512.41 + 4859 + 1008 = 232465грн

  Стаття 9. Поточний ремонт будівель і споруд.

  Витрати за цією статтею укрупнено приймаються в розмірі 3% від вартості будівель, споруд та інвентарю.

  3% (Бал ст-ть зд-й + Бал ст-ть обор-я + Бал ст-ть инвент) = (416543 + 1233802.59 + 21448) * 0,03 = 50154грн

  Стаття 10. Амортизація будівель, споруд та інвенторя.

  Будинки 1,2%; Робочі машини й устаткування 6,7%; ПТМ 5,5%.

  Виробничий і хозяйственийінвентарь 13%; Інструменти і оснащення 15%

  Ам-я зд-й + Ам-я інструмент-в + Ам-я инвент = 20827 + 62050 + 5362 = 88239грн

  Стаття 11. Витрати по випробуванню, дослідів і досліджень, по раціоналізації, з винахідництва.

  Витрати за цією статтею укрупнено приймаються в наступних розмірах:

  а) з випробувань, дослідів і досліджень - 0,5% від суми основної зарплати робітників.

  б) по раціоналізації і винахідництва за даними базового підприємства, приймаються.

  1% Осн ЗАРП осн раб = 78398 * 0,01 = 784грн

  Стаття 12. Витрати з охорони праці.

  Беруться укрупнено в механо-складальному виробництві за даними базового підприємства, приймаються.

  15 * Кількість раб-х цеху = 58 * 15 = 870грн

  Стаття 13. Відшкодування зносу малоцінних і швидкозношуваних інвенторя.

  Витрати за цією статтею приймаються за даними базового підприємства.

  5% Бал-й ст-ти госп інв = 11520 * 0,05 = 576грн

  Стаття 14. Інші витрати.

  Витрати за цією статтею укрупнено приймаються в розмірі 3 - 5% від суми витрат попередніх статей (см.7 - 13).

  3% (СОД-е цех перс + СОД-е зд-й соор інв + Поточне рем-т зд-й і соор-й + Ам-я зд-й соор інв + Расх ісп + Расх ВІД + відшкодовано вив МБІ) = (23100 +232465 + 50154 + 576 + 16718 +870) * 0,03 = 12364грн

  Після визначення витрат за всіма статтями витрат складається кошторис цехових витрат таблиця 14.

  Таблиця 14 - Витрати по утриманню та експлуатації обладнання та цехові витрати

  № п / п

  Наимен-е статей витрат

  Сума, грн

  А. Витрати по утриманню та експлуатації обладнання

  1

  Содерж-е обор-я і ін раб-х місць

  342779

  2

  Поточний ремонт пр-го обор-я, ТС і цінних інструментів

  74100

  3

  Зміст і витрати по експлуатації транспорту

  125783

  4

  Амортиз-я вироб-го обор-я і трансп-х коштів

  185070

  5

  Возмещ-е зносу малоцінних інструмент-в і витр по їх відбудовні ю

  26965

  6

  Інші витрати

  37735

  Разом РСЕО

  792433

  Далі визначається відсоток витрат по утриманню та експлуатації обладнання:

  Ррсео = РСЕО100 / Зпр,

  де Зпр - основна зарплпта виробничих робітників, грн

  Відсоток витрат по утриманню та експлуатації обладнання

  РСЕО = сума по А * 100% / Зпр = 1011%

  Таблиця 15

  № п / п

  Наимен-е статей витрат

  Сума, грн

  Б. Цехові витрати

  7

  Содерж-е цехового персоналу

  23100

  8

  Утримання будинків і споруд

  232465

  9

  Поточний ремонт будівель і споруд

  50154

  10

  Амортиз-я будівель, споруд, інвентарю

  88239

  11

  Витрати по випробуванню, дослідів, раціоналіз-й, ізобретат-ву

  16718

  12

  Витрати з охорони праці

  870

  13

  Відшкодування зносу МБ інструменту

  576

  14

  Інші витрати

  12364

  Разом ЦР

  424486

  Визначаємо відсоток цехових витрат за формулою:

  Рцсх.р. = ЦР100 / Зпр, Рцсх.р.

  Рцех.р = сума по Б * 100% / Зпр = 541%

  8 Собівартість продукції проектованого об'єкта

  В даному розділі складається планова калькуляція собівартості вироби.

  Визначимо витрати на одиницю виробу.

  Вартість основних матеріалів.

  Смат = СоптМзаг,

  де СОПТ-оптова ціна однієї тонни металу, приймаємо 750грн., за одну тонну.

  Мзаг-маса заготовки, в тоннах.

  Вартість зворотних відходів.

  Сотх = СоптМотх,

  де СОПТ-оптова ціна стружки за одну тонну, приймаємо 180грн., за одну тонну.

  Мотх-маса стружки, в тоннах.

  Мотх = Мзаг-Мдет,

  Розрахунок фонду зарплати на одиницю виробу за типорозмірами зводимо в табліцу16Табліца16

  Категорія робіт

  розряд робіт

  Годинна тарифна ставка

  Відрядна зарплата, грн.

  Премія, грн.

  Основна зарплата, грн.

  Додаткова зарплата, грн.

  Оьщіц фонд зарплати, грн.

  Відрахування в соцстрах, грн.

  Дійсний фонд роботи

  ИЗДЕЛИЕ А

  Токар

  4

  90,82

  1691,06

  676,4

  2367,48

  284,09

  2651,57

  994,34

  +1862

  фрезерувальник

  4

  90,82

  1691,06

  676,4

  2367,48

  284,09

  2651,57

  994,34

  +1862

  строгальщик

  4

  90,82

  1691,06

  676,4

  2367,48

  284,09

  2651,57

  994,34

  +1862

  свердлувальник

  3

  80,72

  1503,01

  601,2

  2104,2

  252,5

  2356,7

  883,7

  +1862

  шліфовалщік

  4

  90,82

  1691,06

  676,4

  2367,48

  284,09

  2651,57

  994,34

  +1862

  слюсар

  3

  80,72

  1503,01

  601,2

  2104,2

  252,5

  2356,7

  883,7

  +1862

  РАЗОМ

  9770,28

  3908

  13678,28

  1141,41

  15319,42

  5764,76

  вироби Б

  Токар

  4

  90,82

  1691,06

  676,4

  2367,48

  284,09

  2651,57

  994,34

  +1862

  фрезерувальник

  4

  90,82

  1691,06

  676,4

  2367,48

  284,09

  2651,57

  994,34

  +1862

  стругальник

  4

  90,82

  1691,06

  676,4

  2367,48

  284,09

  2651,57

  994,34

  +1862

  свердлувальник

  4

  90,82

  1691,06

  676,4

  2367,48

  284,09

  2651,57

  994,34

  +1862

  шлифовальщик

  4

  90,82

  1691,06

  676,4

  2367,48

  284,09

  2651,57

  994,34

  +1862

  Слюсар

  4

  90,82

  1691,06

  676,4

  2367,48

  284,09

  2651,57

  994,34

  +1862

  РАЗОМ

  410146,36

  4058,4

  14204,88

  1704,54

  15909,42

  5996,04

  ИЗДЕЛИЕ В

  Токар

  4

  90,82

  1691,06

  676,4

  2367,48

  284,09

  2651,57

  994,34

  +1862

  фрезерувальник

  3

  80,72

  1503,01

  601,2

  2104,2

  252,5

  2356,7

  883,7

  +1862

  стругальник

  3

  80,72

  1503,01

  601,2

  2104,2

  252,5

  2356,7

  883,7

  +1862

  свердлувальник

  3

  80,72

  1503,01

  676,4

  2104,2

  252,5

  2356,7

  883,7

  +1862

  шлифовальщик

  3

  80,72

  1503,01

  601,2

  2104,2

  252,5

  2356,7

  883,7

  +1862

  Слюсар

  3

  80,72

  1503,01

  601,2

  2104,2

  252,5

  2356,7

  883,7

  +1862

  РАЗОМ

  9206,11

  3682,4

  12888,48

  1546,59

  14434,42

  5417,84

  Розрахуємо основну, додаткову зарплату і відрахування в різні фонди основних робочих на одиницю виробу.

  Зед = Згода / Nзап,

  де Згідно-річний фонд зарплати,

  Nзап-річна програма запуску, в штуках.

  Відрядна зарплата на одиницю виробу.

  Зед.сд = Зсд / Nзап, де Зсд-відрядна зарплата, в грн.

  Основна зарплата на одиницю виробу.

  Зед.осн. = Зосн / Nзап, де Зосн-основна зарплата, в грн.

  Додаткова зарплата на одиницю виробу.

  Зед.доп = Здоп / Nзап, де Здоп-додаткова зарплата, в грн.

  Результати розрахунків зводимо в табліцу17.

  Табліца17

  Тип деталі

  Відрядна зарплата, грн.

  Премія, грн.

  Основна зарплата,

  грн.

  Додаткова зарплата, грн.

  Загальний фонд зарплати, грн.

  Відрахування в соцстрах та ін., Фонди

  А

  1,65

  0,66

  2,31

  0,19

  2,59

  0,972

  Б

  1,46

  0,459

  1,605

  0,193

  1,79

  0,671

  В

  1,39

  0,556

  1,96

  0,235

  2,19

  0,821

  Собівартість продукції проектованого об'єкта

  Таблиця 18 - Калькуляція собівартості виробу А, Б, C

  № ста-тьі

  Статті витрат по виробах

  А Сума, грн.

  Б Сума, грн.

  C Сума, грн.

  1

  Основні матеріали

  162

  207.75

  111.75

  2

  зменшення або збільшення витрат

  2.72

  3.57

  1.87

  3

  Паливо і енергія на технологічні цілі

  3.52

  3.28

  2.38

  Разом прямих матеріальних витрат

  162.80

  207.46

  112.26

  4

  Основна зарплата виробничих робітників

  6.34

  4.17

  5.85

  5

  Додаткова зарплата виробничих робітників

  0.95

  0.63

  0.88

  6

  Відрахування на соцстрахування та інші фонди

  2.73

  1.80

  2.52

  7

  Витрати на утримання і експлуатацію устаткування

  64.06

  42.19

  59.10

  8

  загальновиробничі витрати

  34.31

  22.60

  31.66

  Разом цехова собівартість

  108.39

  71.40

  100.00

  9

  Загальногосподарські витрати

  4.44

  2.92

  4.09

  Разом виробнича собівартість

  271.19

  278.86

  212.26

  10

  позавиробничі витрати

  5.42

  5.58

  4.25

  Разом повна собівартість

  276.62

  284.43

  216.50

  11

  прибуток підприємства

  41.49

  42.67

  32.48

  Разом відпускна ціна підприємства

  318.11

  327.10

  248.98

  9 Техніко-економічні показники цеху

  Таблиця 19 - Техніко-економічні показники цеху

  показники

  Од-ці вимір-я

  Кількість

  абсолютні

  Річний випуск продукції:

  по комплекту виробів

  шт

  3

  в нормо-годинах:

  виріб А

  нормо-год

  27536.6

  виріб В

  нормо-год

  27532.7

  виріб С

  нормо-год

  27533.1

  в оптових цінах:

  виріб А

  тис.грн.

  <...........


  p align = "left"> тисяча триста вісімдесят три

  виріб В

  тис.грн.

  1951

  виріб C

  тис.грн.

  1106

  в НЧП

  тис. грн.

  +1928

  Кількість виробничих робочих місць

  шт

  28

  У тому числі металорізального обладнання

  шт

  25

  Загальна площа

  м 2

  447.5

  У тому числі виробнича

  м 2

  320

  Вартість основних фондів

  тис.грн.

  тисячу шістсот сімдесят дві

  Загальна кількість працюючих в цеху

  чол.

  58

  В тому числі:

  основних робочих

  чол.

  39

  допоміжних робітників

  чол.

  9

  іншого ППП

  чол.

  9

  Загальний фонд зарплати

  тис.грн.

  135

  В тому числі:

  основних робочих

  тис.грн.

  90

  допоміжних робітників

  тис.грн.

  21

  іншого ППП

  тис.грн.

  24

  Середньомісячна зарплата

  тис.грн.

  В тому числі:

  основних робочих

  тис.грн.

  0.168

  допоміжних робітників

  тис.грн.

  0.168

  іншого ППП

  тис.грн.

  0.13

  РСЕО

  тис.грн.

  792

  % РСЕО

  %

  1011

  Сума загальновиробничих витрат

  тис.грн.

  424

  % Загальновиробничих витрат

  %

  541

  відносні

  Трудомісткість виготовлення одиниці виробу

  нормо-год

  виріб А

  27536.6

  виріб Б

  27532.7

  виріб С

  27533.1

  Собівартість одиниці виробу

  виріб А

  грн.

  318

  виріб Б

  грн.

  327

  виріб С

  грн.

  249

  Середній коефіцієнт завантаження обладнання

  0.25

  Виробіток на одного робітника в рік

  тис.грн.

  114

  Випуск продукції на 1 м 2 виробничої площі

  в оптових цінах:

  тис.грн. / м 2

  13.9

  на трудомісткість

  нормо-год / м 2

  258

  Техніко-економічні показники цеху:

  абсолютні

  Річний випуск продукції

  В нормо-годинах 16 * Nзап * Сум-е штучн час всіх опер-й

  4348 * 6.333 * 16 = 27536.6нормо-ч

  В оптових цінах

  Відпустка-я ціна пр-я * Nзап

  318 * 4348 = 1383тис.грн.

  У НЧП

  Сп-Ам то-ЗМ

  4440-149-2363 = 1928тис.грн.

  Середньомісячна зарплата

  основних робочих

  Осн-я зп пр-х раб-х / к-ть осн раб-х

  78398/12000 39 = 0.168тис.грн

  допоміжних робітників

  Осн-я зп допом раб-х / к-ть доп раб-х

  18120/120009 = 0.168тис.грн. іншого ППП

  Осн зп ППП / к-ть ППП

  24108/120009 = 0.13тис.грн.

  відносні

  Виробіток на одного робітника в рік

  Сум-й рік-й випуск прод-і в опт цінах / заг к-ть раб-х

  (1383 + 1951 + 1106) /58=114тис.грн.

  Випуск продукції на 1 кв. м виробничої площі

  в оптових цінах

  Сум-й рік-й випуск прод-і в опт цінах / произв-ю площа

  (1383 + 1951 + 1106) /320=13.9тис.грн./м 2

  на трудомісткість

  Сум-й рік-й випуск прод-і по трудомісткості-ти / произв-ю площа

  (27536.6 + 27532.7 + 27533.1) / 320 = 258нормоч / м 2

  висновок

  У цій роботі зроблено розрахунок техніко-економічних пок азателей цеху. Розраховані всі необхідні витрати на проведення робіт, зроблена калькуляція собівартості продукції з урахуванням всіх витрат.

  Розрахунок був проведений з урахуванням максимального наближення до реальних розцінками, що дало можливість практично оцінити всю складність і багатогранність робіт які необхідно проводити для забезпечення стабільної та безперебійної роботи підприємства.

  На підставі всього вище викладеного можна зробити висновок, що сучасне виробництво в своїй основі вимагає грамотного і комплексного підходу для вирішення поставлених йому завдань.

  Список джерел

  1. Васильєв Г.А. Техніко-економічні розрахунки нової техніки. М .: Машинобудування, 1987-200 с.

  2. Гатрат-Курек П.І. Економічне обгрунтування дипломних проектів. М .: Вища школа, 1984-190 с.

  3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з організації виробництва «Розрахунок техніко-економічних показників механічного цеху» для студентів спеціальності 7.050201 «Економіка підприємства» (денної та заочної форм навчання) / Упоряд. Г. А. Коваленко, В. П. Ковалевський, Краматорськ, ДДМА, 1998. /.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Розрахунок техніко-економічних показників цеху машинобудування

  Скачати 102.64 Kb.