• Глава 1: Аналітична частина
 • 1.2 Маркетингові дослідження
 • 1.3 Опис продукту
 • 1.4 Аналіз можливостей збільшення обсягу виробництва відповідно до попиту
 • Глава 2. Розрахункова частина
 • 2.2 Розрахунок витрат на виробництво з урахуванням проведення реконструкції підприємства та ряду оргтехмероприятий
 • 2.3 Розрахунок величини планового прибутку
 • 2.4 Розрахунок величини амортизації
 • 2.5 Розрахунок величини капіталовкладень за рахунок власних джерел фінансування
 • 2.6 Планування податку на прибуток
 • 2.7 Зведений розрахунок показників діяльності підприємства
 • 2.8 Аналіз потоку грошових коштів підприємства
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації24.03.2017
  Розмір89.7 Kb.
  ТипКурсова робота (т)

  Розрахунок техніко-економічних показників плану діяльності підприємства "УЕХК" на 3 роки

  Міністерство освіти і науки Російської Федерації

  Саратовський державний технічний університет

  Балаковської інститут техніки, технології та управління

  Кафедра: ЕОУ

  Спеціальність: ЕУМ

  КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

  по предмету: Планування на підприємствах

  на тему: Розрахунок техніко-економічних показників плану діяльності

  підприємства "УЕХК" на 3 роки

  виконала

  ст. гр. ЕУМ-51з

  Удалова К.М.

  043858

  перевірила

  Богатенкова Є.Ю.

  Балаково 2009


  зміст


  Глава 1: Аналітична частина

  1.1 Аналіз економічного стану підприємства

  1.2 Маркетингові дослідження

  1.3 Опис продукту

  1.4 Аналіз можливостей збільшення обсягу виробництва відповідно до попиту

  Глава 2: Розрахункова частина

  2.1 Розрахунок величини інвестицій

  2.2 Розрахунок витрат на виробництво з урахуванням проведення реконструкції підприємства та ряду оргтехмероприятий

  2.3 Розрахунок величини планового прибутку

  2.4 Розрахунок величини амортизації

  2.5 Розрахунок величини капіталовкладень за рахунок власних джерел фінансування

  2.6 Планування податку на прибуток

  2.7 Зведений розрахунок показників діяльності підприємства

  2.8 Аналіз потоку грошових коштів підприємства

  висновок

  Список використаної літератури

  додатки  Вступ


  В умовах ринкової економіки стійкість і успіх будь-якого господарюючого суб'єкта може забезпечити тільки ефективне планування його економічної діяльності. Планування функціонує в таких сферах, як планування діяльності окремої господарської одиниці і планування господарських відносин. Планування, як центральна ланка управління, охоплює систему принципів, методів, форм і прийомів регулювання ринкового механізму в галузі використання обмежених ресурсів з метою підвищення конкурентоспроможності господарського суб'єкта.

  Сутність планування в умовах ринкової економіки полягає в науковому обгрунтуванні на підприємствах майбутніх економічних цілей їх розвитку та форм господарської діяльності, вибору найкращих способів їх здійснення, на основі найбільш повного виявлення необхідних ринком видів, обсягів і термінів випуску товарів, виконання робіт і надання послуг і встановлення таких показників їх виробництва, розподілу і споживання, які при повному використанні обмежених виробничих ресурсів можуть привести до досягнення ін огнозіруемих в майбутньому якісних та кількісних результатів. На нинішньому етапі розвитку для більшості російських підприємств головною метою планування є отримання максимального прибутку. За допомогою планування керівники підприємств забезпечують напрямок зусиль усіх працівників, які беруть участь в процесі виробничо-господарської діяльності, на досягнення поставлених цілей.

  Метою курсового проекту є складання плану роботи підприємства з перспективою на 3 роки з урахуванням впливу на результати діяльності підприємства наступних факторів:

  зміни обсягів виробництва під впливом виявленого попиту на продукцію;

  залучення інвестицій у виробництво, здійснювані на основі позикових джерел фінансування (кредиту);

  зміна цін на продукцію, що випускається;

  зміни витрат на виробництво, в результаті проведення на підприємстві комплексу оргтехмероприятий (внутрішній фактор) і зміни цін на сировину і матеріали (зовнішній фактор);

  можливості отримання додаткових доходів за рахунок здачі в оренду вільної площі, продажу частини обладнання, дивідендів від наявних у розпорядженні підприємства цінних паперів.


  Глава 1: Аналітична частина


  1.1 Аналіз економічного стану підприємства


  Уральський електрохімічний комбінат - найбільше в світі підприємство по збагаченню урану, розробник і виробник новітніх приладів і систем управління технологічними процесами в атомній промисловості. Унікальне обладнання, передові технології, висока культура виробництва, багаті трудові традиції колективу дозволяють вирішувати найскладніші завдання.

  ФГУП "УЕХК" - провідний виробник палива для атомної енергетики, великий науковий центр атомної промисловості Росії, в якому трудяться 7 докторів і 67 кандидатів наук.

  Комбінат встановив тісні зв'язки з фірмами і компаніями Франції, Німеччини, Бельгії, Англії, США, Південної Кореї, Швеції, Іспанії, Фінляндії, Швейцарії, Італії, Аргентини.

  Висока якість продукції УЕХК, безпеку її виробництва забезпечує дієву систему контролю за ходом технологічного процесу і відповідністю готової продукції передбаченим параметрам. Центральна заводська лабораторія комбінату виробляє атестацію готової продукції на відповідність специфікаціям. Сучасні прилади і методики аналізів, а також висока кваліфікація персоналу дозволяє забезпечувати контроль за якістю гексафториду урану на рівні міжнародних вимог. Тут діє одна з кращих в світі за точністю і широтою діапазону система стандартних зразків урану.

  Уральський електрохімічний комбінат - найбільше в світі підприємство по збагаченню урану, розробник і виробник новітніх приладів і систем управління технологічними процесами в атомній промисловості.

  Продукція УЕХК:

  Стандартні зразки ізотопного складу урану 2007 (СОІС)

  МТІ-350г Спеціалізований мас-спектрометр для ізотопного аналізу гексафториду урану

  Каталітичні блоки для нейтралізації вихлопних газів автомобілів

  Електрохімічний генератор струму (ЕХГ)

  Фільтри для очищення стисненого повітря, вуглекислого газу і пари

  Промислові прилади спеціального призначення

  Дана продукція виготовлена ​​та атестована в мас-спектpометpіческой лабораторії ЦЗЛ Уральського електрохімічного комбінату.

  Потужний науково-виробничий потенціал Уральського електрохімічного комбінату, його багаті традиції, висока культура праці, широкі контакти з російськими та зарубіжними партнерами є гарантією його стабільної роботи на найближчу і віддалену перспективу.

  1.2 Маркетингові дослідження


  Для успішного функціонування підприємства, з метою підтримки конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку підприємству необхідно враховувати всі умови середовища, в якій діє організація, а також визначати її реальні і бажані перспективи. Середу будь-якої організації прийнято розглядати, як що складається з внутрішньої і зовнішньої середовищ.

  Попит - один з головних важелів управління виробництвом в умовах ринкової економіки. В основу поставлено виробництво продукції, що має стійку перспективу. Головний акцент сьогодні робиться на випуск продукції не тільки конкурентоспроможною, а й прибутковою. Ось чому поряд з вже наявним асортиментом, підприємство веде розробки нових видів продукції і удосконалення наявної.

  Замовлення надходять від постійних замовників, але так само постійно ведеться пошук нових споживачів і укладання додаткових договорів. Проте, великою проблемою для виробників на сьогоднішній день є значний непередбачуваний стійке зростання тарифів на сировину і матеріали.

  Діяльність відділу маркетингу в просуванні товарів зводиться до пошуку і залученню клієнтів, участі у виставках і ярмарках, збору інформації по конкурентах, а так само до заходів по рекламі.

  Від ринків збуту залежать обсяг продажів, середній рівень цін, виручка від реалізації продукції, сума отриманого прибутку і т.д.

  1.3 Опис продукту


  Уральський електрохімічний комбінат (УЕХК) починаючи з 2001 р. здійснює серійний випуск і постачання на ринок акумуляторних батарей типу 20НКБН-25-У3 ТУ16-89 ІЛВЕ.563 512.005ТУ, призначених для оснащення повітряних суден цивільного та військового призначення.

  В даний час акумуляторні батареї УЕХК експлуатуються в діючих частинах МО РФ, російських і зарубіжних авіакомпаніях, а також поставляються на авіаційні заводи (НПК "Іркут", Улан-Уденський авіаційний завод, РСК "МіГ", "Штурмовики Сухого" і ін.) Для комплектації продукції, що виготовляється і ремонтується авіаційної техніки.

  Освоєний на УЕХК виробництво акумуляторних батарей потужністю до 5000 батарей в рік має повний комплект технологічного та випробувального обладнання, потужну аналітичну базу, кваліфікований персонал. Система контролю якості, сформована на УЕХК в період розробки та виробництва приладів космічного призначення, впроваджена у виробництві авіаційних батарей і відповідає вимогам міжнародних стандартів. Акумуляторні батареї випускаються під контролем військового представництва.

  Галузь застосування:

  автономний запуск основних і допоміжних авіаційних двигунів або турбостартер;

  забезпечення електроживлення в наземних умовах окремих приймачів при непрацюючих основних і допоміжних авіаційних двигунах і відсутності електроживлення від аеродромних джерел електроенергії;

  запуск в польоті зупинився авіадвигуна або турбостартер;

  харчування в польоті приймачів 1-ї категорії при аварійній роботі системи енергопостачання.

  Основні технічні характеристики батареї 20НКБН-25-У3:


  Номінальна напруга, В

  24

  Номінальна ємність, Ач

  25

  Струм розряду, А

  безперервний

  100

  пусковий

  650

  Інтервал робочих температур, ° С

  із забезпеченням розрядних характеристик

  від - 20 до + 50

  зі збереженням працездатності

  від - 60 до +60

  Вид виконання по ГОСТ 15150-69

  помірна кліматична зона

  Стійкість до механічних навантажень

  вібрація

  прискорення, g

  10

  частота, Гц

  10 - 2000

  удари

  прискорення, g

  12

  тривалість імпульсу, мс

  2 - 20

  кількість ударів, шт

  10000

  Маса з електролітом, кг

  24

  Габаритні розміри (макс), мм

  370х174х229

  Збереженість заряду, добу

  30

  Стійкість до тривалого перезаряду при підвищеній температурі за методикою п.10ст МЕК 952-1 (1988 р) і MIL-D-26220 (USAF)

  відповідає

  Мінімальне напрацювання (заряд-розряд), циклів

  250

  Гарантійний термін, років

  5

  Призначений термін служби, років

  8


  Виробництво і технологія.

  Виробництво акумуляторів оснащено обладнанням власної розробки, ряду відомих спеціалізованих вітчизняних підприємств і зарубіжних фірм. Його проектна потужність складає 20 млн. Ач в рік.

  В основу виробництва закладені електродні технології, використовувані у світовій практиці при виготовленні перезаряджаються джерел струму для авіаційної техніки, а також герметичних акумуляторів. Виготовлені електроди характеризуються високою міцністю, низьким внутрішнім опором, а також відсутністю домішок, негативно впливають на роботу акумулятора.

  Досвід, накопичений при проектуванні виробів космічного призначення, і науковий потенціал працівників заводу електрохімічних перетворювачів УЕХК дозволили вирішити ряд завдань, які виробниками нікель-кадмієвих акумуляторів проблем, таких як стабілізація тиску в них при заряді, стійкість до "тепловому розгону", здатному вивести акумулятори з ладу при перезаряді, проведення форсованого заряду струмами високої частоти. В результаті дана продукція Уральського електрохімічного комбінату володіє високою надійністю, довговічністю, здатністю працювати в умовах пікових навантажень і широкому діапазоні температур. Завдяки проведеній розрахунково-експериментальної оптимізації конструкції струмоведучих частин акумулятора, а також застосування прогресивних методів зварювання, вдалося помітно знизити внутрішній опір акумуляторної батареї. В результаті стартерная-пускові характеристики як в нормальних кліматичних умовах, так і при негативних температурах істотно покращилися.

  В даний час завершені льотні випробування авіаційної акумуляторної батареї 20KSX-25 (аналог 20НКБМ-25 У3), що відповідає європейським стандартам якості.

  1.4 Аналіз можливостей збільшення обсягу виробництва відповідно до попиту


  Управління розвитку маркетингу і аналізу та управління з виробництва та продажів під керівництвом директора з виробництва і маркетингу здійснюють проведення комплексу маркетингових заходів і виробниче планування на основі проведених досліджень ринку, а також подальший контроль за ходом виробництва. До компетенції директора з виробництва і маркетингу входять питання проведення маркетингових досліджень, формування на їх основі портфеля підприємства, проведення збутової політики, організація просування товарів на ринки, і, головне - "ув'язка" планів збуту на основі маркетингових досліджень з можливостями і потребами виробництва, а також оперативне регулювання виробництва, здійснюване на основі постійного контролю за ходом виробництва планово-диспетчерським відділом (ПДС).

  Продукція підприємства відрізняється високою якістю і доступними цінами, що дозволяє збільшити об'єм виробництва. Розглянемо зовнішні чинники, що впливають на роботу підприємства.

  До політичних факторів, що впливає на діяльність підприємства можна віднести, перш за все, законодавче регулювання взаємодії підприємств. Крім того, тут слід враховувати політику держави в області енергетичного комплексу в цілому. А також в силу того, що підприємство працює на міжнародному ринку, і міжнародні політичні відносини.

  Розглядаючи економічний аспект, слід зазначити залежність ФГУП "УЕХК" від державних замовлень. Соціальний аспект має вплив на діяльність підприємства в разі реалізації товарів народного споживання.

  Останнім чинником є ​​технологічна компонента. Метою її дослідження прийнято вважати виявлення тенденцій у технологічному розвитку, які часто є причинами змін і втрат ринку, а також появи нових продуктів. В цьому напрямку ведуться роботи по вдосконаленню технологій, і проводиться закупівля нових технологічних ліній. Сильні сторони підприємства переважають над слабкими в усіх областях. Це говорить про великі можливості і перспективи виробництва. Результати аналізу можливостей і загроз для підприємства можна представити у вигляді таблиці 1.


  Таблиця 1 - Сильні і слабкі сторони підприємства.

  Сильні сторони

  1. Великий потенціал підприємства

  2. Високий рівень кваліфікації керівників

  3. Можливість навчання персоналу

  4. Добра репутація на ринку

  5. Гарне забезпечення ресурсами

  6. Висока якість продукції, що випускається

  продукції

  Слабкі сторони

  1. Неефективний контроль над витратами

  2. Зношеність основних фондів


  можливості

  1. Розробка нових видів товарів

  2. Розширення частки наявних ринків

  збуту

  3. Підвищення фінансової стійкості та поліпшення фінансового стану підприємства

  4. Здійснення чіткого контролю і аналізу господарських операцій

  загрози

  1. Можливість появи нових більш

  сильних конкурентів

  2. Високий темп інфляції

  3. Фінансова криза  Глава 2. Розрахункова частина


  2.1 Розрахунок величини інвестицій


  Підприємство придбало 4 одиниці обладнання для складального цеху за ціною 24752 тис. Руб., Для його придбання необхідні інвестиції в розмірі 99008 тис. Руб. Отриманий результат відображається у таблиці 2.


  Таблиця 2 - Розрахунок величини інвестицій

  Найменування обладнання,

  необхідного для збільшення потужності підприємства

  кількість

  одиниць

  обладнання,

  шт.

  Вартість одиниці з урахуванням витрат на монтажні та пусконалагоджувальні роботи, тис. Руб.

  загальні

  витрати,

  тис. руб.

  1

  2

  3

  4

  Устаткування для складального цеху

  4

  24752

  99008

  Разом:

  4

  24752

  99008

  2.2 Розрахунок витрат на виробництво з урахуванням проведення реконструкції підприємства та ряду оргтехмероприятий


  Розрахунок витрат на планований випуск продукції по нормативу базового року розраховується за такою формулою:


  ,


  де С i - витрати в i-му році за нормативом базового року;

  J c - витрати на 1 руб. товарної продукції в базовому році;

  V i - вартість товарної продукції в i-му році; розрахована за формулою:

  ,


  де Q i - випуск продукції в i-му році з урахуванням зміни обсягу в порівнянні з базовим, яке необхідно спрогнозувати на підставі методу екстраполяції.

  P i - ціна продукції в i-му році з урахуванням підвищення попиту. Збільшення ціни, не повинно перевищувати 5% щорічно.


  Таблиця 3 - Дані для прогнозу обсягів товарної продукції (шт.)

  варіанти

  роки

  2005

  2006

  2007

  2008

  1

  175

  177

  189

  195

  2

  150

  165

  171

  183

  3

  285

  288

  309

  327

  4

  347

  352

  360

  387

  5

  299

  310

  319

  340

  6

  205

  214

  257

  271

  7

  166

  175

  180

  194

  8

  200

  210

  212

  221

  9

  256

  265

  281

  290

  10

  606

  650

  700

  720


  Використовуючи метод екстраполяції отримаємо:


  Таблиця 4 -Випуск товарної продукції з урахуванням зміни обсягу (шт.)

  роки

  2008 (баз)

  2009

  2010

  2011

  271

  298

  328

  361


  Випуск продукції в 2008 році = 271 шт., У 2009 році = 271 + 271 * 10% = 298 шт., У 2010 році = 298 + 298 * 10% = 328 шт., У 2011 році = 328 + 328 * 10% = 361 шт.


  Таблиця 5 - Ціна продукції з урахуванням підвищення попиту (тис. Руб.)

  роки

  2008 (баз)

  2009

  2010

  2011

  1 628

  1693,12

  1760,845

  1831,279


  У зв'язку зі збільшенням попиту на продукцію, що випускається, підприємство планує виробити збільшення цін на 4% щорічно.Дане збільшення цін не приведе до зниження попиту.

  У 2008 році ціна одиниці продукції складе - 1628 тис. Руб., В 2009 році - 1628 + 1628 * 4% = 1693,12 тис. Руб., В 2010 році - 1693,12 + 1693,12 * 4% = 1760, 845 тис. руб., в 2011 році - 1760,845 + 1760,845 * 4% = 1831,279 тис. руб.

  Вартість товарної продукції в 2008 році:


  тис. руб.


  Витрати на планований випуск продукції за 2008 рік:


  тис. руб.


  В тому числі:

  Умовно-постійні витрати = 375009,8 * 25% = 93752,45 тис. Руб.

  Заробітна плата з відрахуваннями на соц. потреби =

  Матеріальні витрати = 100-14-25 = 61% або 375009,8-52958-93752,45 = 228299,35 тис. Руб.

  Собівартість одиниці товарної продукції 2008 рік = руб.

  Вартість товарної продукції в 2009 році: тис. Руб. Витрати на планований випуск продукції за 2009 рік: тис. Руб.

  В тому числі:

  Умовно-постійні витрати = 93752,45 * 1,036 = 97127,538 тис. Руб. або. Заробітна плата з відрахуваннями на соц. потреби = 52958 * 1,07 = 56665,06 тис. руб. або. Матеріальні витрати = 100-13-23 = 64% або 428867,296-56665,06-97127,538 = 275074,698 тис. Руб. Собівартість одиниці товарної продукції 2009 рік = руб.

  Коригування планових витрат проводиться з урахуванням 3 факторів.

  а) Збільшення обсягів виробництва (ефект масштабу виробництва).


  ,


  де J yn - індекс умовно-постійних витрат (за варіантом 1,036);

  Jq i - індекс зміни обсягу товарної продукції (1,1);

  I yn. баз. - Частка умовно-постійних витрат в собівартості продукції (0,23).

  Таблиця 6 - Індекси умовно-постійних витрат в планованому періоді

  варіанти

  Значення індексу умовно-постійних витрат по роках

  2008

  2009

  2010

  2011

  1

  1,0

  1,025

  1,036

  1,041

  2

  1,0

  1,035

  1,042

  1,050

  3

  1,0

  1,031

  1,038

  1,046

  4

  1,0

  1,027

  1,041

  1,045

  5

  1,0

  1,037

  1,044

  1,052

  6

  1,0

  1,036

  1,046

  1,055

  7

  1,0

  1,022

  1,032

  1,038

  8

  1,0

  1,054

  1,055

  1,058

  9

  1,0

  1,012

  1,021

  1,032

  10

  1,0

  1,033

  1,035

  1,043


  Розрахуємо збільшення обсягів виробництва за 2009 рік:


  = або

  428867,296 * 1,3% = = + 5575,275 тис. Руб.


  б) Зростання продуктивності праці і скорочення витрат на заробітну плату.

  = або

  428867,296 * 0,8% = + 3430,938 тис. Руб.,


  де Jз / п i - індекс зміни середньої заробітної плати в i-му році (1,07);

  Jnp i - індекс зміни продуктивності праці в i-му році, визначається за формулою:


  , Де, тоді,

  ,

  Iз / п - частка заробітної плати в загальній сумі собівартості, визначається за формулою:


  ,


  в) Зміна цін на матеріальні ресурси і норм витрати матеріалів.


  = (1-0,94 * 1,04) * 0,64 * 100% = + 1,4% або 428867,296 * 1,4% = + 6004,142 тис. Руб.,


  де i - індекс норм витрат матеріалів (по таблиці 0,94);

  i - індекс зміни цін на матеріальні ресурси (по таблиці 1,04);

  Iмат. баз. - Питома вага матеріальних ресурсів в собівартості продукції.


  Таблиця 7 - Техніко-економічні фактори, що визначають зміну собівартості продукції в плановому періоді

  показники

  роки

  2009

  2010

  2011

  1

  2

  3

  4

  1. Збільшення обсягів виробництва (у%) (за варіантами)

  1,3

  1

  0,8

  2. Зростання середньої заробітної плати (у% до попереднього року)

  7

  7

  6

  3. Зростання продуктивності праці (у% до попереднього року)

  9

  10

  11

  4. Зниження норм витрат матеріалів (у% до попереднього року)

  6

  4

  5

  5. Зростання цін на використовувані матеріальні ресурси (в% до попереднього року)

  4

  7

  7


  Визначимо загальну величину зміни собівартості:


  = 5575,275 + 3430,938 + 6004,142 = + 15010,355 тис. Руб.


  Собівартість випуску з урахуванням впливу техніко-економічних факторів = 428867,296-15010,355 = 413856,935 тис. Руб.

  Витрати на 1 руб. товарної продукції з урахуванням впливу техніко-економічних факторів =. Вартість товарної продукції в 2010 році: тис. Руб. Витрати на планований випуск продукції за 2010 рік: тис. Руб.

  В тому числі:

  Умовно-постійні витрати = 97127,538 * 1,046 = 101595,405 тис. Руб. або. Заробітна плата з відрахуваннями на соц. потреби = 56665,06 * 1,07 = 60631,614 тис. руб. або. Матеріальні витрати = 100-13-21 = 66% або 473596,87-60631,614-101595,405 = 311369,851 тис. Руб. Собівартість одиниці товарної продукції 2010 рік = руб.

  Коригування планових витрат проводиться з урахуванням 3 факторів.

  а) Збільшення обсягів виробництва (ефект масштабу виробництва).


  = або

  473596,87 * 1% = = + 4735,969 тис. Руб.

  б) Зростання продуктивності праці і скорочення витрат на заробітну плату.


  =

  або 473596,87 * 0,8% = + 3788,775 тис. руб.,


  де Jз / п i - індекс зміни середньої заробітної плати в i-му році (1,07);

  Jnp i - індекс зміни продуктивності праці в i-му році, визначається за формулою:


  , Де, тоді,

  ,


  Iз / п - частка заробітної плати в загальній сумі собівартості, визначається за формулою:


  ,


  в) Зміна цін на матеріальні ресурси і норм витрати матеріалів: = (1-0,96 * 1,07) * 0,66 * 100% = - 1,8% або 473596,87 * 1,8% = - 8524, 744 тис. руб.,

  Визначимо загальну величину зміни собівартості:


  = 4735,969 + 3788,775-8524,744 = 0 тис. Руб.

  Собівартість випуску з урахуванням впливу техніко-економічних факторів = 473596,87-0 = 473596,87 тис. Руб.

  Витрати на 1 руб. товарної продукції з урахуванням впливу техніко-економічних факторів =. Вартість товарної продукції в 2011 році: тис. Руб. Витрати на планований випуск продукції за 2011 рік: тис. Руб.

  В тому числі:

  Умовно-постійні витрати = 101595,405 * 1,055 = 107183,152 тис. Руб. або. Заробітна плата з відрахуваннями на соц. потреби = 52958 * 1,2 = 63549,6 тис. руб. або. Матеріальні витрати = 100-12-20 = 68% або 542095,2-63549,6-107183,152 = 371362,448 тис. Руб. Собівартість одиниці товарної продукції 2011 рік = руб.

  Коригування планових витрат проводиться з урахуванням 3 факторів.

  а) Збільшення обсягів виробництва (ефект масштабу виробництва).


  = або

  542095,2 * 0,8% = = + 4336,762 тис. Руб.


  б) Зростання продуктивності праці і скорочення витрат на заробітну плату.


  = або

  542095,2 * 0,8% = + 4336,762 тис. Руб.,

  де Jз / п i - індекс зміни середньої заробітної плати в i-му році (1,07);

  Jnp i - індекс зміни продуктивності праці в i-му році, визначається за формулою:


  , Де, тоді,,


  Iз / п - частка заробітної плати в загальній сумі собівартості, визначається за формулою:


  ,


  в) Зміна цін на матеріальні ресурси і норм витрати матеріалів.


  = (1-0,95 * 1,07) * 0,68 * 100% = - 1,1% або

  542095,2 * 1,1% = - 5963,047 тис. Руб.,


  Визначимо загальну величину зміни собівартості: = 4336,762 + 4336,762-5963,047 = + 2710,477 тис. Руб. Собівартість випуску з урахуванням впливу техніко-економічних факторів = 542095,2-2710,477 = 539384,723 тис. Руб. Витрати на 1 руб. товарної продукції з урахуванням впливу техніко-економічних факторів =.

  Отримані результати зведемо в таблицю 8. Графік зміни с / р під впливом техніко-економічних факторів і графік зміни продуктивності праці і середньої заробітної плати за індексами зростання Додаток 1 і 2.

  Таблиця 8 - Розрахунок планової собівартості по техніко-економічним чинникам

  показники

  Од.вим.

  роки

  2008 (баз)

  2009

  2010

  2011

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Обсяг товарної продукції

  шт.

  271

  298

  328

  361

  тис. руб.

  441188

  504549,76

  577557,16

  661091,71

  2. Собівартість випуску

  тис. руб.

  375009,8

  428867,296

  473596,871

  542095,2

  в тому числі:

  матеріальні витрати

  %

  61

  64

  66

  68

  тис. руб.

  228299,35

  275074,7

  311369,86

  371362,448

  заробітна плата з відрахуваннями на соц. потреби

  %

  14

  13

  13

  12

  тис. руб.

  52958

  56665,06

  60631,614

  63549,6

  умовно-постійні витрати в собівартості

  %

  25

  23

  21

  20

  тис. руб.

  93752,45

  97127,538

  101595,405

  107183,152

  3. Собівартість одиниці товарної продукції

  руб.

  1383,8

  1439,15

  1443,89

  1501,65

  4. Витрати на 1 руб. товарної продукції

  руб.

  0,85

  0,85

  0,82

  0,82

  Зміна собівартості за рахунок:

  зміни обсягу випуску

  %

  -

  -1,3

  -1

  -0,8

  тис. руб.

  -

  -5575,275

  -4735,969

  -4336,762

  зміни продуктивності праці і заробітної плати

  %


  -0,8

  -0,8

  -0,8

  тис. руб.

  -

  -3430,938

  -3788,775

  -4336,762

  зміни цін на матер. ресурси і норм витрати матеріалів

  %


  -1,4

  +1,8

  +1,1

  тис. руб.

  -

  -6004,142

  +8524,744

  +5963,047

  Разом: (загальна зміна собівартості)

  %


  -3,5

  0

  -0,5

  тис. руб.

  -

  -15010,355

  0

  -2710,477

  5. Собівартість випуску з

  урахуванням впливу техніко-економічних чинників

  тис. руб.


  413856,935

  473596,871

  539384,723

  6. Витрати на 1 руб. товарної продукції з урахуванням впливу

  техніко-економічних факторів

  руб.


  0,82

  0,82

  0,82


  Висновок: в результаті впливу техніко-економічних факторів вдалося знизити значення собівартості в 2009 році на 15010,355 тис. Руб. або на 3,5%. У 2010 році значення собівартості не змінилося, в зв'язку з ростом цін на матеріальні ресурси і зміна норм витрати матеріалів. У 2011 році відбулося незначне зміна собівартості на 2710,477 тис. Руб. або на 0,5%.

  2.3 Розрахунок величини планового прибутку


  Розрахунок планованої балансового прибутку розглянемо в три етапи:

  1) Розрахунок прибутку від реалізації продукції з урахуванням зміни собівартості продукції. Отримані дані зведемо в таблицю 9.


  Таблиця 9 - Розрахунок прибутку від реалізації в планованому періоді

  показники

  Од. вим.

  роки

  2008 (баз)

  2009

  2010

  2011

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Річний обсяг виробництва

  шт.

  271

  298

  328

  361

  2. Ціна одиниці продукції

  тис. руб.

  1 628

  1693,12

  1760,845

  1831,279

  3. Собівартість випуску одного виробу

  тис. руб.

  1383,8

  1439,15

  1443,89

  1501,65

  4. Виручка від реалізації

  тис. руб.

  441188

  504549,76

  577557,16

  661091,71

  5. Собівартість випуску

  тис. руб.

  375009,8

  428867,296

  473596,871

  542095,2

  6. Прибуток від реалізації

  тис. руб.

  66178,2

  75682,464

  103960,289

  118996,51


  Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - З / с випуску.


  2008 рік = 441188-375009,8 = 66178,2 тис. Руб .;

  2009 рік = 504549,76-428867,296 = 75682,464 тис. Руб .;

  2010 рік = 577557,16-473596,871 = 103960,289тис. руб .;

  2011 рік = 661091,71-542095,2 = 118996,51 тис. Руб.


  Висновок: у зв'язку зі збільшенням обсягу виробництва на 10% і збільшення ціни на 4% щорічно виручка від реалізації збільшується на 14%, собівартість одного вироби і загальна собівартість збільшилася. Прибуток від реалізації зростає.

  2) Розрахунок прибутку від іншої реалізації: Реалізація основних фондів - продаж частини обладнання.

  Розрахунок здійснюється за допомогою ряду допоміжних формул. Середня балансова вартість одиниці обладнання визначається за формулою:


  ,


  де БС заг - середня балансова вартість всього обладнання (326000000); N - кількість одиниць обладнання (11168).


  2009 рік = тис. Руб.

  2010 рік = тис. Руб.

  2011 рік = тис. Руб.


  Зносу обладнання визначається за формулою:


  ,


  де К і - коефіцієнт зносу обладнання (за завданням варіанту).


  2009 рік = 29,18 * 0,7 = 20,426 тис. Руб.

  2010 рік = 29,2 * 0,7 = 20,44 тис. Руб.

  2011 рік = 29,22 * 0,7 = 20,454 тис. Руб.

  Балансова вартість з урахуванням зносу визначається за формулою:


  .

  2009 рік = 29,18-20,426 = 8,754 тис. Руб.

  2010 рік = 29,2-20,44 = 8,76 тис. Руб.

  2011 рік = 29,22-20,454 = 8,766 тис. Руб


  Балансова вартість вибуває обладнання визначається за формулою:


  ,


  де N виб.- Кількість тих, що вибувають верстатів в i році.


  2009 рік = 7 * 8,754 = 61,278 тис. Руб.

  2010 рік = 9 * 8,76 = 78,84 тис. Руб.

  2011 рік = 5 * 8,766 = 43,83 тис. Руб.


  Виручка від реалізації обладнання без урахування зносу визначається за формулою:


  ,


  де Ц - ринкова ціна одиниці вибуває обладнання (620)


  2009 рік = 7 * 620 = 4340 тис. Руб.

  2010 рік = 9 * 620 = 5580 тис. Руб.

  2011 рік = 5 * 620 = 3100 тис. Руб.


  Прибуток від продажу частини обладнання визначається за формулою:

  2009 рік = 4340-61,278 = 4278,722 тис. Руб.

  2010 рік = 5580-78,84 = 5501,16 тис. Руб.

  2011 рік = 3100-43,83 = 3056,17 тис. Руб.


  Таблиця 10 - Розрахунок прибутку від продажу частини обладнання

  показники

  Од. вим.

  роки

  2008

  2009

  2010

  2011

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  кількість верстатів

  шт.

  -

  11172

  11165

  11156

  Кількість тих, що вибувають верстатів

  шт.

  -

  7

  9

  5

  Ціна продажу

  тис. руб.

  -

  620

  620

  620

  Середня балансова вартість одиниці обладнання

  тис. руб.

  -

  29,18

  29,2

  29,22

  знос обладнання

  тис. руб.

  -

  20,426

  20,44

  20,454

  Балансова вартість з урахуванням зносу одиниці обладнання

  тис. руб.

  -

  8,754

  8,76

  8,766

  Виручка від реалізації обладнання

  тис. руб.

  -

  4340

  5580

  3100

  Прибуток від продажу частини обладнання

  тис. руб.

  -

  4278,722

  5501,16

  3056,17


  Висновок: в 2009 році було продано 7 верстатів, в 2010 році - 9 верстатів, в 2011 році - 5 верстатів, загальний прибуток від продажу частини обладнання склала за 3 роки - 12836,052 тис. Руб.

  3) Розрахунок позареалізаційних результатів (прибуток + / збитки-):

  Доходи від здачі в оренду виробничої площі (таблиця 9). Розрахунок ведеться за наступними формулами:

  Розмір вільної площі підприємства


  ,


  де S вироб. - Виробнича площа підприємства (1050008);

  До застр - коефіцієнт забудови (0,9);

  N виб., N приб. - Вибуває і прибуває обладнання.


  2009 рік = 1050008 (1-0,9) + 15 * ( 7-4) = 105000,8-45 = 105045,8 м 2;

  2010 рік = 1050008 (1-0,9) + 15 * ( 9-0) 105000,8 + 135 = 105135,8 м 2;

  2011 рік = 1050008 (1-0,9) + 15 * ( 5-0) 105000,8 + 75 = 105075,8 м 2.


  Доходи від здачі виробничої площі підприємства визначається за формулою:


  ,


  де S своб. - 20-25% від S своб

  А пл. - Орендна плата в місяць за 1 м 2 (0,5);

  Т - число місяців протягом яких підприємство отримує дохід (12).


  2009 рік = 26261,45 * 0,5 * 12 = 157568,7 тис. Руб.

  2010 рік = 26283,95 * 0,5 * 12 = 157703,7тис. руб.

  2011 рік = 26268,95 * 0,5 * 12 = 157613,7 тис. Руб.


  Таблиця 11 - Доходи від здачі в оренду вільної площі

  показники

  Од. вим.

  роки

  2008

  2009

  2010

  2011

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  кількість верстатів

  шт.

  -

  11172

  11165

  11156

  Кількість тих, що вибувають верстатів

  шт.

  -

  7

  9

  5

  Кількість надійшли верстатів

  шт.

  -

  4

  -

  -

  вільна площа

  (15м 2 х1 верстат)

  м 2

  -

  105045,8

  105135,8

  105075,8

  Орендна плата

  т. руб.

  -

  0,5

  0,5

  0,5

  Дохід від оренди

  т. руб.

  -

  157568,7

  157703,7

  157613,7


  Висновок: в результаті здачі в оренду вільної площі підприємство отримало дохід у розмірі 472886,1 тис. Руб. за 3 роки.

  Пені і штрафи. Виникають у зв'язку з порушенням законів, угод та інших документів, що накладають різні обмеження на діяльність організацій. Їх величина дорівнює різниці між пенями і штрафами, які отримуються та сплачуються підприємством. Якщо дана величина має від'ємне значення, то це є збитком підприємства, і навпаки. Результат розрахунку занесемо в таблицю 11.

  Податок на майно. В даному проекті розраховується від величини середньорічної вартості обладнання за ставкою 2,2%. Результат розрахунку занесемо в таблицю 11.

  Відсотки по кредитах. Дана стаття збитків заповнюється за допомогою допоміжної таблиці 12 - План погашення кредиту. Відповідно до Податкового кодексу РФ суми відсотків по кредитах будь-якого виду в межах встановлених облікових ставок ЦБ, збільшеною в 1,1, повинні бути включені до складу позареалізаційних витрат підприємства. Отримані дані в таблиці 13.


  Таблиця 12 - План погашення кредиту

  роки

  Сума кредиту

  сума

  щорічного

  погашення частини кредиту

  відсотки по

  кредиту

  величина

  загальної

  суми

  виплат

  сума

  що відносяться% на позареалізаційні результати

  Сума до сплати

  2009

  99008

  33002,7

  14851,2

  47853,9

  14158,14

  33695,76

  2010

  66005,3

  33002,7

  9900,8

  42903,5

  9438,76

  33464,74

  2011

  33002,7

  33002,7

  4950,4

  37953,1

  4719,39

  33233,71

  Разом

  198016

  99008

  29702,4

  128710,5

  28316,29

  100394,21


  Примітка: Спосіб погашення кредиту вибираємо самостійно (рівними частинами основного боргу). Ставка рефінансування ЦБ - 13%.

  Сума щорічного погашення частини кредиту = 99008/3 = 33002,7 тис. Руб. Сума кредиту в 2010 році = 99008-33002,7 = 66005,3 тис. Руб., В 2011 році = 66005,3-33002,7 = 33002,7 тис. Руб. Відсотки за кредитом:

  2009 рік = 99008 * 15% = 14851,2 тис. Руб .;

  2010 рік = 66005,3 * 15% = 9900,8 тис. Руб .;

  2011 рік = 33002,7 * 15% = 4950,4 тис. Руб.


  Величина загальної суми виплат:


  2009 рік = 33002,7 + 14851,2 = 47853,9 тис. Руб .;

  2010 рік = 33002,7 + 9900,8 = 42903,5 тис. Руб .;

  2011 рік = 33002,7 + 4950,4 = 37953,1 тис. Руб.


  Сума відносяться% на позареалізаційні результати:


  2009 рік = 99008 * 14,3% = 14158,14тис. руб .;

  2010 рік = 66005,3 * 14,3% = 9438,76 тис.руб .;

  2011 рік = 33002,7 * 14,3% = 4719,39 тис. Руб.


  Сума до сплати:


  2009 рік = 47853,9-14158,14 = 33695,76 тис. Руб .;

  2010 рік = 42903,5 - 9438,76 = 33464,74 тис. Руб .;

  2011 рік = 37953,1-4719,39 = 33233,71 тис. Руб.


  Висновок: було вирішено погашати кредит рівними частинами основного боргу, в результаті необхідно виплатити 100394,21 тис. Руб.

  В результаті розрахунок балансового прибутку являє собою суму прибутку від реалізації, прибутку від іншої реалізації і сальдо по позареалізаційних результатів.

  Таблиця 13 - Розрахунок балансового прибутку

  показники

  Од. вим.

  роки

  2008 (баз)

  2009

  2010

  2011

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Прибуток від реалізації

  тис. руб.

  66178,2

  75682,464

  103960,289

  118996,51

  2. Прибуток від іншої реалізації

  прибуток від продажу обладнання

  тис. руб.
  4278,722


  5501,16


  3056,17

  3. Позареалізаційні результати (прибуток + / збитки -), в т. Ч .:

  здача в оренду приміщень

  пені, штрафи

  податок на майно

  відсотки по кредитах

  відсотки по депозитах

  тис. руб.


  тис. руб.

  тис. руб.

  тис. руб.

  тис. руб.

  7092

  +12

  7172

  +68

  +134141,732

  +157568,7

  +12

  9348,828

  14158,14

  +68

  +138997,846

  +157703,7

  +12

  9347,094

  9438,76

  +68

  +143628,181

  +157613,7

  +12

  9346,129

  4719,39

  +68

  4. Балансовий прибуток

  тис. руб.

  +59086,2

  +214102,918

  +248459,295

  +265680,861


  Пені, штрафи / рік = 308-296 = + 12 тис. Руб.


  Податок на майно:


  2008 рік = 326000 * 2,2% = 7172 тис. Руб .;

  2009 рік = (326000 + 99008-61,278) * 2,2% = 424946,73 * 2,2% = 9348,828 тис. Руб .;

  2010 рік = (424946,73-78,84) * 2,2% = 424867,89 * 2,2% = 9347,094 тис. Руб .;

  2011 рік = (424867,89-43,83) * 2,2% = 424824,06 * 2,2% = 9346,129 тис. Руб.


  Висновок: балансовий прибуток підприємства в 2009 році збільшилася в 2,5 рази в порівнянні з 2008 роком, в 2010 прибуток виріс на 16% в порівнянні з 2009 роком, в 2011 - 7% в порівнянні з 2010 роком, це пов'язано з отриманням прибутку від здачі в оренду вільної площі.

  2.4 Розрахунок величини амортизації


  При розрахунку використовуються наступні формули:

  Загальна величина амортизації в базовому періоді:


  = 375009,8 * 8% = 30000,784 тис. Руб.,


  де З баз. - Собівартість випуску продукції в базовому році; N а. - Частка амортизації в собівартості (8%).

  Амортизація одиниці обладнання:


  = 30000,784 / 11168 = 2,7 тис. Руб.,


  де n - кількість одиниць обладнання.

  Амортизація по новому обладнанню:


  = 99008/6 = 16501,333тис. руб,


  де Б - балансова вартість обладнання; Т - термін служби обладнання.

  Амортизація з урахуванням зміни технічної бази підприємства:


  ,


  де А б - амортизаційні відрахування в базовому періоді;

  А виб. про. - Амортизаційні відрахування по вибув обладнання;

  А введення. про. - Амортизація за вводить обладнанню.

  2008 рік = 30000,784 тис. Руб.

  2009 рік = 30000,784-18,9 + 16501,333-3746 = 42737,217тис. руб .;

  2010 рік = 29981,884 - 24,3 + 16501,333 = 46458,917тис. руб .;

  2011 рік = 29957,584-13,5 + 16501,333 = 46445,417тис. руб.

  Таблиця 14 - Розрахунок річної амортизації з урахуванням руху основних фондів

  показники

  Од. вим.

  роки

  2008 (баз)

  2009

  2010

  2011

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Загальна величина амортизаційного фонду

  тис. руб.

  30000,784

  60001,568

  102738,785

  149197,702

  2. Амортизація по обладнанню з зносом.

  тис. руб.

  30000,784

  30000,784

  29981,884

  29957,584

  3. Амортизація в розрахунку на одиницю устаткування в середньому

  тис. руб.

  2,7

  2,7

  2,7

  2,7

  4. Обладнання, вибуває в плановому році.

  шт.

  -

  7

  9

  5

  5. Скорочення амортизаційного фонду за рахунок вибулого обладнання

  тис. руб.

  -

  18,9

  24,3

  13,5

  6. Обладнання, що вводиться в плановому періоді

  шт.

  -

  4

  -

  -

  7. Амортизація по вводиться обладнання

  тис. руб.

  -

  16501,333

  16501,333

  16501,333

  8. Амортизація з урахуванням руху ОФ (за рік).

  тис. руб.

  30000,784

  42737,217

  46458,917

  46445,417


  Загальна величина амортизаційного фонду:


  2008 рік = 30000,784 тис. Руб.

  2009 рік = 30000,784 + 30000,784 = 60001,568 тис. Руб .;

  2010 рік = 60001,568 + 42737,217 = 102738,785 тис. Руб .;

  2011 рік = 102738,785 + 46458,917 = 149197,702 тис. Руб.

  Скорочення амортизаційного фонду за рахунок вибулого обладнання:


  2009 рік = 2,7 * 7 = 18,9 тис. Руб .;

  2010 рік = 2,7 * 9 = 24,3 тис. Руб .;

  2011 рік = 2,7 * 5 = 13,5 тис. Руб.


  Висновок: загальна величина амортизаційного фонду збільшується по роках.


  2.5 Розрахунок величини капіталовкладень за рахунок власних джерел фінансування

  Ці капіталовкладення пов'язані із загальним планам оргтехмероприятий і здійснюються за рахунок власних коштів підприємства. Цей розрахунок проводиться в таблиці 15.


  Таблиця 15 - План власних капіталовкладень

  показники

  Кількість одиниць,

  шт.

  Балансова вартість в середньому за одиницю, тис. Руб.

  Необхідна сума,

  тис. руб.

  1

  2

  3

  4

  1. Придбані основні фонди, в т. Ч .:

  автотранспортні засоби

  3

  3

  1200

  1200

  3600

  3600


  2. Інвентар та обладнання, придбані для общехозяйственной діяльності, в т. Ч .:

  комп'ютери

  ксерокс


  8

  5

  3


  32

  25

  7


  146

  125

  21

  3. Разом

  11

  +1232

  3746

  4. Сума амортизації, що відраховується за рік

  -

  -

  46483,217

  5. Залишок

  -

  -

  42737,217


  Даний захід буде вироблено в 2009 році.

  2.6 Планування податку на прибуток


  Згідно з новим Податковим Кодексом податок на прибуток промислових підприємств розраховується за ставкою 24%. Розрахунок проводиться в таблиці 14. На основі обчислених показників визначте чистий прибуток підприємства.

  Таблиця 16 - Розрахунок податку на прибуток в планованому періоді

  показники

  Од.вим.

  роки

  2008 (баз)

  2009

  2010

  2011

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Балансовий прибуток

  тис. руб.

  59086,2

  214102,918

  248459,295

  265680,861

  2. Ставка податку на прибуток

  %

  24

  20

  20

  20

  3. Сума податку на прибуток

  тис. руб.

  14180,688

  42820,584

  49691,859

  53136,172

  4. Чистий прибуток

  тис. руб.

  44905,512

  171282,334

  198767,436

  212544,689


  Сума податку на прибуток:


  2008 рік = 59086,2 * 24% = 14180,688 тис. Руб .;

  2009 рік = 214102,918 * 20% = 42820,584 тис. Руб .;

  2010 рік = 248459,295 * 20% = 49691,859 тис. Руб .;

  2011 рік = 265680,861 * 20% = 53136,172 тис. Руб.


  Чистий прибуток:


  2008 рік = 59086,2-14180,688 = 44905,512 тис. Руб .;

  2009 рік = 214102,918-42820,584 = 171282,334 тис. Руб .;

  2010 рік = 248459,295-49691,859 = 198767,436 тис. Руб .;

  2011 рік = 265680,861-53136,172 = 212544,689 тис. Руб.


  Висновок: спостерігається зростання чистого прибутку підприємства по роках.

  2.7 Зведений розрахунок показників діяльності підприємства


  На основі проведених попередніх розрахунків сплануємо все показники діяльності підприємства в майбутньому плановому періоді, зробимо розподіл прибутку з урахуванням виплати дивідендів і формування резервного фонду. Розрахунок проводиться за таблицями 17, 18.


  Таблиця 17 - Показники плану підприємства

  показники

  Од. вим.

  роки

  2008 (баз)

  2009

  2010

  2011

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Річний обсяг виробництва

  шт.

  271

  298

  328

  361

  2. Ціна за одиницю товару

  тис. руб.

  1 628

  1693,12

  1760,845

  1831,279

  3. Виручка від реалізації

  тис. руб.

  441188

  504549,76

  577557,16

  661091,71

  4. Собівартість одиниці продукції

  руб.

  1383,8

  1439,15

  1443,89

  1501,65

  5. Собівартість випуску

  тис. руб.

  375009,8

  428867,296

  473596,871

  542095,2

  6. Витрати на 1 руб. реалізованої продукції

  руб.

  0,85

  0,85

  0,82

  0,82

  7. Прибуток від реалізації

  тис. руб.

  66178,2

  75682,464

  103960,289

  118996,51

  8. Рентабельність продукції

  %

  15

  15

  18

  18

  9. Рентабельність продажів

  %

  10

  34

  34

  32

  10. Прибуток від іншої реалізації

  тис. руб.

  -

  4278,722

  5501,16

  3056,17

  11. Позареалізаційні результати

  тис. руб.

  -7092


  +134141,732


  +138997,846


  +143628,181

  12. Балансовий прибуток

  тис. руб.

  59086,2

  214102,918

  248459,295

  265680,861

  13. Ставка податку

  %

  24

  20

  20

  20

  14. Сума податку

  тис. руб.

  14180,688

  42820,584

  49691,859

  53136,172

  15. Чистий прибуток

  тис. руб.

  44905,512

  171282,334

  198767,436

  212544,689

  16. Амортизація

  тис. руб.

  30000,784

  42737,217

  46458,917

  46445,417

  17. Резервний фонд

  %

  5

  -

  -

  -

  т. руб.

  2245,276

  -

  -

  -

  18. Виплати за позикою

  т. руб.

  -

  14158,14

  9438,76

  4719,39

  19. Прибуток до розподілу

  т. руб.

  42660,236

  157124, 194

  189328,676

  207825,299

  1) У фонд накопичення

  %

  20

  20

  20

  20

  т. руб.

  8532,047

  31424,839

  37865,735

  41565,06

  2) У фонд споживання

  %

  50

  50

  50

  50

  т. руб.

  21330,118

  78562,097

  94664,339

  103912,65

  3) На виплату дивідендів

  (З таблиці 16)

  %

  30

  30

  30

  30

  т. руб.

  12798,07

  47137,258

  56798,603

  62347,59

  20. Нерозподілений прибуток

  т. руб.

  -

  -

  -

  -


  Рентабельність продукції розраховується за формулою: R = прибуток від реалізації / виторг від реалізації * 100%

  2008 рік =;

  2009 рік =;

  2010 рік =;

  2011 рік =.


  Рентабельність продажів розраховується за формулою: R = чистий прибуток / виручка від продажів * 100%


  2008 рік =;

  2009 рік =;

  2010 рік =;

  2011 рік =.


  На УЕХК з чистого прибутку утворюються фонди: накопичення, споживання, на виплату дивідендів. Резервний фонд на даному підприємстві сформований на 2008 рік, він становить 5% від чистого прибутку щорічно, але загальна сума за 4 роки не повинна перевищувати 15% від статутного фонду підприємства. Тому відрахування в резервний фонд будуть зроблені тільки в 2008 році.

  Прибуток до розподілу = Чистий прибуток - Резервний фонд - Виплати по позиці:


  2008 рік = 44905,512-2245,276 = 42660,236 тис. Руб .;

  2009 рік = 171282,334-14158,14 = 157124, 194 тис. Руб .;

  2010 рік = 198767,436-9438,76 = 189328,676 тис. Руб .;

  2011 рік = 212544,689-4719,39 = 207825,299 тис. Руб.

  Таблиця 18 - Розрахунок суми з виплат дивідендів

  показники

  Од. вим.

  роки

  2008 (баз)

  2009

  2010

  2011

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Кількість акцій:

  шт.

  52000

  52000

  52000

  52000

  за номіналом

  тис. руб.

  1

  1

  1

  1

  З них:

  привілейовані 10%


  шт.

  5200

  5200

  5200

  5200

  ставка дивіденду

  %

  20

  20

  20

  20

  маса дивіденду

  тис. руб.

  1040

  1040

  1040

  1040

  - Прості 90%

  шт.

  46800

  46800

  46800

  46800

  маса дивіденду

  тис. руб.

  11758,07

  46097,258

  55758,603

  61307,59

  Разом на виплату дивідендів по всіх акціях

  тис. руб.

  12798,07

  47137,258

  56798,603

  62347,59


  Кількість акцій = статутний фонд / номінальну вартість акцій = 52000000/1000 = 52000 шт.

  Кількість привілейованих акцій = 52000 * 10% = 5200 шт.

  Маса дивіденду = 1 * 20% * 5200 = 1040 тис. Руб.

  Кількість простих акцій = 52000-5200 = 46800 шт.


  Висновок: як видно з таблиці підприємство працює успішно, спостерігається зростання за основними показниками. Прийняти коефіцієнти відрахувань до фондів було вирішено на зборах засновників. В фонд накопичення - 20%, в фонд споживання - 30%, на виплату дивідендів - 30%.

  2.8 Аналіз потоку грошових коштів підприємства


  Грошовий потік - оборот грошей, що протікає безперервно в часі. Оборот грошей включає в себе надходження грошей (приплив грошей) і їх витрачання (відтік грошей). Рух грошових коштів відображається в плані грошових потоків. Всі грошові потоки підприємства об'єднуються в три основні групи: потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

  Притоки від операційної діяльності формуються за рахунок виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), погашення дебіторської заборгованості, одержуваних від покупців авансів. Операційні відтоки - це оплата рахунків постачальників і підрядників, виплата заробітної плати, платежі в бюджет і позабюджетні фонди, сплата відсотків за кредит.

  Інвестиційні притоки формуються за рахунок виручки від реалізації основних фондів або незавершеного будівництва, вартості проданих пакетів акцій інших підприємств, сум повернення довгострокових позик, сум дивідендів, отриманих підприємством за час володіння ним пакетами акцій або відсотків, сплачених боржниками за час користування довгостроковими позиками. Інвестиційні відтоки включають в себе оплату придбаних основних фондів, капітальні вкладення в будівництво нових об'єктів, придбання підприємств або пакетів їх акцій (часток у капіталі) з метою отримання доходу або для здійснення контролю за їх діяльністю, надання довгострокових позик іншим підприємствам.

  Фінансові притоки - це суми, виручені від розміщення нових акцій або облігацій, короткострокові і довгострокові позики, отримані в банках або інших підприємствах, цільове фінансування з різних джерел. Фінансові відтоки включають в себе повернення позик і кредитів, погашення облігацій, викуп власних акцій, виплату дивідендів.

  Кумулятивний потік відображає залишок ліквідних коштів у відповідний період.

  Розрахунок потоку грошових коштів підприємства необхідно проводити в таблиці 19. За результатами розрахунків необхідно зробити висновок. Зобразити графічно тенденцію деяких показників за планований період.

  Таблиця 19 - Потік грошових коштів

  показники

  Од. вим.

  роки

  2008 (баз)

  2009

  2010

  2011

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Операційна діяльність

  1. Виручка від реалізації

  тис. руб.

  +441188

  +504549,76

  +577557,16

  +661091,71

  2. Собівартість випуску

  тис. руб.

  -375009,8

  -428867,296

  -473596,871

  -542095,2

  3. Позареалізаційні доходи

  тис. руб.

  -

  +134141,732

  +138997,846

  +143628,181

  4. Позареалізаційні витрати

  тис. руб.

  -7092

  -

  -

  -

  5. Сплачені відсотки

  тис. руб.

  -

  -33695,76

  -33464,74

  -33233,71

  6. Податок на прибуток

  тис. руб.

  -14180,688

  -42820,584

  -49691,859

  -53136,172

  7. Нарахована амортизація

  тис. руб.

  +30000,784

  +42737,217

  +46458,917

  +46445,417

  8. Разом грошовий потік від операційної діяльності

  тис. руб.

  +74906,296

  +176045,069

  +206260,453

  +222700,226

  Інвестиційна діяльність

  9. Виручка від продажу основних фондів

  тис. руб.

  -

  +4340

  +5580

  +3100

  10. Відсотки за депозитними вкладами

  тис. руб.

  +68

  +68

  +68

  +68

  11. Придбання основних фондів і НМА

  тис. руб.

  -99008

  -3746

  -

  -

  12. Разом грошовий потік від інвестиційної діяльності

  тис. руб.

  -98940

  +662

  +5648

  +3168

  Фінансова діяльність

  13. Отримані довгострокові позики і кредити

  тис. руб.

  +99008

  -

  -

  -

  14. Повернення позик і кредитів

  тис.руб.

  -

  -14158,14

  -9438,76

  -4719,39

  15. Виплата дивідендів

  тис. руб.

  -12798,07

  -47137,258

  -56798,603

  -62347,59

  16. Разом грошовий потік від фінансової діяльності

  тис. руб.

  +86209,93

  -61295,398

  -66237,363

  -67066,98

  17. Разом грошовий потік від

  всіх видів діяльності

  тис. руб.

  +62176,226

  +115411,671

  +145671,09

  +158801,246

  18. Кумулятивний потік

  тис. руб.

  +62176,226

  +177587,897

  +323258,987

  +482060,233


  Грошовий потік від операційної діяльності = приплив - відтік:

  2008 рік = + 441188-375009,8-7092-14180,688 + 30000,784 = +74906,296 тис. Руб .;

  2009 рік = + 504549,76-428867,296-33695,76-42820,584 + 42737,217 = + 176045,069 тис. Руб .;

  2010 рік = + 577557,16-473596,871-33464,74-49691,859 + 46458,917 = + 206260,453тис. руб .;

  2011 рік = + 661091,71-542095,2 + 143628,181-33233,71-53136,172 + 46445,417 = + 222700,226тис. руб.

  Грошовий потік від інвестиційної діяльності = приплив - відтік:

  2008 рік = + 68-99008 = -98940 тис. Руб .;

  2009 рік = + 4340 + 68-3746 = + 662 тис. Руб .;

  2010 рік = + 5580 + 68 = +5648 тис. Руб .;

  2011 рік = + 3100 + 68 = + 3168 тис. Руб.

  Грошовий потік від фінансової діяльності = приплив - відтік:

  2008 рік = + 99008-12798,07 = 86209,93 тис. Руб .;

  2009 рік = - 14158,14-47137,258 = - 61295,398тис. руб .;

  2010 рік = -9438,76-56798,603 = - 66237,363тис. руб .;

  2011 рік = -4719,39-62347,59 = - 67066,98тис. руб.

  Загальний грошовий потік від всіх видів діяльності = Грошовий потік від операційної діяльності + Грошовий потік від інвестиційної діяльності + Грошовий потік від фінансової діяльності.

  Висновок: підприємство розвивається успішно, має стабільний дохід від позареалізаційної діяльності, крім основної. Загальний грошовий потік має позитивне значення, збільшується по роках в середньому на 40%.


  висновок


  Ринкове планування на підприємстві є основою сучасного маркетингу, виробничого менеджменту та в цілому всієї економічної системи господарювання.

  План - це документ, що відображає систему взаємозалежних рішень, спрямованих на досягнення бажаного результату.

  План містить такі етапи, як: цілі і завдання; шляхи і засоби їх реалізації; ресурси, необхідні для виконання поставлених завдань; пропорції, тобто підтримання пропорційності між окремими елементами виробництва; організацію виконання плану і контроль.

  Ринкове планування на підприємстві має бути основою організації і управління виробництвом, бути нормативною базою для вироблення і прийняття раціональних організаційних і управлінських рішень. Під внутрішньовиробничого плані, як і в будь-якому іншому, окремі частини або функції об'єднуються в єдину комплексну систему соціально-економічного розвитку підприємства.

  В даному проекті був складений план роботи підприємства з перспективою на 3 роки, були розглянуті фактори, що впливають на його дію. Збільшення попиту на акумуляторні батареї, дозволило підприємству збільшувати обсяг виробництва щорічно на 10% і ціну на 4% відповідно. У зв'язку з цим було вирішено купити 4 одиниці обладнання для складального цеху. Підприємство отримало кредит в розмірі 99008 тис. Руб., Який буде погашений рівними частинами боргу.

  Під впливом техніко-економічних факторів у 2009 році підприємству вдалося знизити собівартість на 3,5% або на 15010,355 тис. Руб. У 2010 році собівартість не змінилася в зв'язку зі збільшенням цін на сировину і матеріали, а так само збільшенням норм витрати матеріалів. У 2011 році було незначне зниження собівартості на 0,5% або 2710,477 тис. Руб. Не дивлячись, на збільшення обсягів виробництва, зростання продуктивності праці відбувається зниження економії через високі ціни на сировину і матеріали.

  По мимо основної діяльності підприємство прийняло рішення про отримання додаткових доходів за рахунок здачі в оренду вільної площі, продажу частини обладнання, дивідендів від наявних у розпорядженні підприємства цінних паперів. Що дозволило вже в 2009 році отримати дохід в розмірі 134141,732 тис. Руб., В 2010 році - 138997,846 тис. Руб., В 2011 році - 143628,181 тис. Руб.

  В результаті проведеного аналізу було встановлено, що підприємство розвивається успішно, чистий прибуток збільшується щорічно, підприємство є платоспроможним, воно в змозі виплачувати всі свої зобов'язання і, незважаючи, на зовнішні чинники (зростання цін на сировину і т.д.) веде успішну діяльність за рахунок внутрішніх чинників (збільшення продуктивності праці, зниження норм витрат матеріалів і т.д.)


  Список використаної літератури


  1. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми. - М .: Фінанси і статистика, 2003.

  2. Бухалков М.І. Планування на підприємствах машинобудування: навч. допомога. - Самара: СамГТУ, 2005.

  3. Владимирова Л.П. Прогнозування та планування в умовах ринку: навчальний посібник. - М .: Изд. будинок "Дашков і Ко", 2000.

  4. Горемикін В.А. Планування на підприємстві. - М .: Філін, 2004.

  5. Єгоров Ю.Н., Варакута С.А. Планування на підприємстві. - М .: Инфра-М, 2001..

  6. Ільїн А.І. Планування на підприємстві. - Мн .: Нове знання, 2002.

  7. Ліберман І.А. Планування на підприємстві: навч. допомога. - М .: Изд-во "РІОР", 2005.

  8. Сергєєв І.В. Економіка підприємства: навч. допомога. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2000..

  9. Суворова В.В. Планування діяльності промислових підприємств в умовах ринку: навч. посібник: у 2 ч. - Саратов: СГТУ, 2002.

  10. Економіка підприємства / під ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф.В.А. Швандора. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.


  додатки


  Додаток 1: Графік зміни с / р під впливом техніко-економічних факторів


  Додаток 2: Графік зміни продуктивності праці і середньої заробітної плати за індексами зростання  Додаток 3: Графік 3 - Грошовий потік від всіх видів діяльності
  Головна сторінка


      Головна сторінка  Розрахунок техніко-економічних показників плану діяльності підприємства "УЕХК" на 3 роки