Дата конвертації24.03.2017
Розмір39.18 Kb.
ТипКурсова робота (т)

Скачати 39.18 Kb.

Розрахунок витрат на виготовлення продукції

Курсова робота

з предмету «Економіка і планування виробництва»

на тему «Розрахунок витрат на виготовлення продукції»


2009

завдання


Для курсової роботи по предмету «Економіка і планування виробництва»

Тема курсової роботи: «Розрахунок витрат на виготовлення продукції».

Початкові дані:

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Річна програма випуску виробів N в - 8400 шт

Час виготовлення однієї деталі:

Токарний з ЧПУ- 14,56 хв

Фрези-центрувальний - 2,4 хв

Шпони фрезерний - 4,14 хв

Зубофрезерний - 16,46 хв

Круглошліфовальний - 38,64 хв

3. Ефективний фонд виробничого часу роботи обладнання (F ЕФ) - 4460

4. Коефіцієнт виконання норм (Квн) - 1,1

5. Кількість робочих обслуговуючих верстати з ЧПУ - 15 6. Норма обслуговування одним наладчиком (Н) - 9

7. Норіма обслуговування одним допоміжним робітником (Н) -

ЕКОНОМІКА ВИРОБНИЦТВА

8. Вага заготовки - 12 кг

9. Вага відходів - 4,5 кг

10. Коефіцієнт завантаження (Кз) -0,98

11. Встановлена ​​(сумарна потужність) верстатів (Nуст) -11

Годинна тарифна ставка 1 розряду -33 грн.

13. Вартість костюма х / б -20 грн.

Вартість черевики шкіряні - 1,8грн.

Вартість рукавиць - 1,8грн.

Обсяг завдання (V) - 2245 м3

Площа цеху (F) - 256 м3


Календарний план виконання курсової роботизміст роботи

Обсяг роботи, %

місяці виконання
Квітень

Травень

червень

1

Вступ. Організація виробництва.

15

X2.

Визначаємо необхідну кількість обладнання і коефіцієнтів його використання.

20

X3.

Розрахунок числа виробничих робітників, їх середньої кваліфікації і рівня продуктивності праці.

15

X4.

Економіка виробництва. Основні матеріали.

20


X


5.

Розрахунок основної та додаткової заробітної плати. Охорона праці і виробнича санітарія.

10


X


6.

Амортизація виробничих основних фондів.

10X

7.

Зміст цехового персоналу. загальнозаводські витрати

10X


зміст


1. Організація виробництва

1.1 Організація річного запуску деталей

1.2 Визначаємо необхідну кількість обладнання і коефіцієнтів його використання

1.3 Розрахунок числа виробничих робітників, їх середньої кваліфікації рівня продуктивності праці

2. Економіка виробництва

2.1 Основні матеріали

2.2 Зміст устаткування і робочих місць

2.3 Розрахунок основної та додаткової заробітної плати

2.4 Охорона праці і виробнича санітарія

2.5 Амортизація виробничих основних фондів

2.6 Зміст цехового персоналу

2.7 Обслуговування виробничих будівель і споруд

2.8 Загальнозаводські витрати

література


1. Організація виробництва


1.1 Визначення річного запуску деталей


В даному пункті студенти повинні дати відповіді на наступні питання:

1. Опишіть структуру механічного цеху.

Обсяг - 3-4страніци.

а). Річна програма запуску розраховується за формулою:


(1)


де N в - річна програма випуску на ділянці, шт;

Nтп - відсоток технологічних втрат за номіналом,%.

Згідно завдання на курсове проектування, річна програма випуску деталей на ділянці - 8400 шт. Приймаємо відсоток технологічних втрат рівним 1%. Тоді за формулою (1):


Nз = 8400 * = 8484,85 шт.


Приймаємо річну програму запуску Nз = 8484,85 шт.


1.2 Визначення необхідної кількості обладнання та коефіцієнта його використання


У серійному виробництві розрахункову кількість верстатів Ср, на ділянці по кожному типу обладнання, визначається за формулою:


(2)


де - Qор- річний обсяг роботи, Н / 'ч;

Fеф - ефективний фонд виробничого часу роботи

обладнання, год; Fеф = 4460

Квн - коефіцієнт виконання норм; Квн = 1,1

Визначимо розрахункову кількість верстатів для токарного з ЧПК річний обсяг роботи (з урахуванням довантаження) для токарного з ЧПУ верстата складе 2677 годин. Тоді за формулою (2):


= 0,55Приймаємо кількість верстатів токарних з ЧПУ Спр = 1. Коефіцієнт використання обладнання Кіс визначимо за формулою:


Кіс = (3)


Кіс = 0,55 / 1 = 0,55

Результати розрахунку кількості обладнання та коефіцієнтів його використання зведені в таблицю 1.

Середній коефіцієнт використання знаходимо як відношення сумарної кількості розрахункового обладнання до сумарної кількості прийнятого устаткування. Згідно з даними таблиці 1 Кіс = 0,48.


Таблиця 1 - Визначення кількості обладнання та коефіцієнтів його використання.

найменування операцій

модель обладнання

трудомісткість

Ефективний фонд виробничого часу роботи обладнання РЕФ

кількість обладнання

Коефіцієнт використання обладнання, Кі.с

Річна програма випуску на ділянці, шт;

Однією деталі, хв

Загальна трудомісткість, ч

Загальна з довантаженням Qop

Розрахункова кількість верстатів Ср

Приймаємо кількість верстатів Спр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Токарська зі ЧПУ

16К20ФЗ

8484,85

14,56

2059

2677

4460

0,55

1

0,55

Фрезерно-центровальная

МР-71М

2,4

339

441

0,09

1

0,09

Шпони фрезерний

5 A3 52

4,14

585

761

0,16

1

0,16

Зубофрезерний

6Р13

16,46

2332

3032

0,62

1

0,62

Кругло-шліфувальний

5887

38,64

5464

7103

1,45

2

0,73

всього


76,2

10779

14014

2,87

6

2,15


1.3 Розрахунок числа виробничих робітників, їх середньої кваліфікації і рівня продуктивності праці


Описуючи це питання, студенти повинні дати такі відповіді:

Дати характеристику елементам тарифної системи: тарифно-кваліфікаційний довідник, тарифна сітка і тарифна ставка.

Описати існуючі форми оплати праці.

За якою системою оплачується праця обслуговуючого персоналу? За що преміюється?

Особливості стимулювання праці на металургійних підприємств?

Обсяг 5-6 сторінок.

Для розрахунку числа основних виробничих робітників в механічних цехах, ділянках среднесерійного виробництва використовуємо формулу:


, (4)


де

Fеф- ефективний фонд часу робіт робітника; - Коефіцієнт виконання норм,

КБН = 1,1; КМО - кількість верстатів, що обслуговуються одним робітником.

Результати розрахунку основних виробничих робітників зведені в таблицю 2.


Таблиця 2 - розрахунок чисельності основних виробничих робітників і основних виробничих робітників

Найменування операцій

Загальна

Feф * Квн

число робочих

трудомісткість, ч Qop

кількість верстатів, КМО

Рр

РПР

1

2

3

4

5

6

Токарська зі ЧПУ

2677

2

4906

0,27

1

Фрезерно-центровальная

441

1

4906

0,09

1

Шпони фрезерний

761

1

4906

0,15

1

Зубофрезерний

3032

1

4906

0,62

1

Круглошліфовальний

7103

1

4906

1,45

2

всього

14014

6


2,87

6


Розраховуємо чисельність допоміжних робітників на ділянці: вона залежить oт характеру і обсягу виконуваних робіт і визначається за формулою:


РВСП =, (5)


де Н норма обслуговування одним наладчиком. Кількість наладчиків розраховуємо в залежності від складності обладнання обслуговуються або верстатом.

Спр - кількість обладнання

Для універсальних верстатів норма обслуговування: Н = 12 - 20 Число допоміжних робітників:


РВСП = = 0,53 »1


Для наладчиків з ЧПУ і зубофрезерних

Для верстатів з ЧПУ і зубофрезерних норма обслуговування: Н = 6..1

,


Рналад = = 0,44 »1 (6)


Таблиця 3. - Колічесгво основних і допоміжних робітників, зайнятих на проектованій ділянці.

Найменування професії

Чисельність, чол

В т.ч. за розрядами, чол

2

3

4

5

6

Оператор верстатів з ЧПУ

1
1


фрезерувальник

11фрезерувальник

11Зубо-фрезерувальник

1
1


Шліфовшік

2


1

1Разом основних виробничих робітників

6


наладчик

1

1

Транспортні робочі

1

1

Разом допоміжних робітників

1


1
Всього працюючих на ділянці

9

1

2

3

2

1

Майстер

1


всього працюючих

10

1

2

3

2

12. Економіка виробництва


Розрахунок собівартості виготовлення деталі.

У витрати, пов'язані з випуском продукції, включаються витрати:


2.1 Основні матеріали


Витрати на основні матеріали визначаються за формулою:


Зм = (Рзаг * Цм * Ктзр) - (Ротх * Цотх) * Ргод, грн. (7)


де, Рзаг- вага заготовки (чорний), кг;

ЦМ - ціна однієї тонни матеріалів, грн

Ктзр - коефіцієнт, що враховує транспортно-заготівельні витрати Ротх - вага відходів, кг

Цотх - ціна відходів, грн;

Ргод - річна програма випуску виробів, шт грн.


Зм = ((12 * 1,1 * 0,98) - (4.5 * 0,10)) * 8484,85 = 105941,83


2.2 Зміст устаткування і робочих місць


Зміст устаткування і робочих місць включає витрати на силову енергію, стиснене повітря, воду для виробничих цілей і пар.


а) витрати на силову енергію визначається але формулою:


Зел = * Nуст * ЦЕ, грн (8)

Фд-дійсний річний фонд часу роботи обладнання, год;

Кі-коефіцієнт використання обладнання;

Кз - коефіцієнт завантаження устаткування;

Кс-коефіцієнт втрат в мережі;

Кд коефіцієнт корисної дії електроприводу;

Nycт - встановлена ​​(сумарна) потужність роботи обладнання, кВт;

Це - ціна 1 кВт / год електроенергії, грн.


Зел = * 0,24 = 91096,67 грн


б) розрахунок витрат на стиснене повітря:

Стисле повітря використовується для приведення в дію пристроїв, що працюють на стиснутому повітрі, для обдування верстатів деталей верстатів, які споживають стиснене повітря, приймається в розмірі 70-80% від загальної кількості верстатів, встановлених в цеху.

Витрати на стиснене повітря визначаються за формулою:


Зсжв - 1.5 * В * Ncm • Фд * Цв, грн (9)


Де Зсжв- витрати на стиснене повітря, грн;

1,5 - коефіцієнт облікового стисненого повітря;

В - 1,5 годинну витрату стисненого повітря на один верстат, який споживає

стиснене повітря, м ,:

Ncm - 11, кількість верстатів, які споживають стиснене повітря, шт .;

Фд - 4460 дійсний річний фонд часу роботи обладнання, год;

Кол - 0,026 ціна 1м3 стисненого повітря, грн.

Зсжв = 1,5 * 1,5 * 6 * 4460 * 0,026 = 1565,46 грн.

в) розрахунок витрат на воду для виробничих цілей:

Річні витрати по цьому елементу витрат визначається за формулою:


Звод = Введення * Фд * Nст * Кз * Цв, грн (10)


Де зводу - витрати на воду для виробничих цілей, грн;

Введення - годинна витрата на один верстат, який споживає воду л / год;

Фд - дійсний річний фонд часу роботи обладнання, год;

Nст - 11 верстатів, які споживають воду, шт;

Кз - коефіцієнт завантаження устаткування по цеху в цілому

Кол - ціна 1м3 води, грн


Звод = 0,6 * 4460 * 6 * 0,98 * 0,19 = 2989,63 грн


г) розрахунок витрат на пар:

Витрати на пар для підігріву та приготування охолоджуючих сумішей визначаються за формулою:


Зпар = Введення * Фд * Нот * Кз * ЦПАР * Nст, грн (11)


де Зпар - витрати на пар, грн .;

Введення - годинна витрата води на верстат, що споживає воду, л. / Год;

Фд - дійсний річний фонд часу роботи обладнання, год;

Нот - витрата пара для підігріву 1м води, кг / год;

Кз - коефіцієнт завантаження устаткування

ЦПАР - вартість 1т. Пара, грн;

Nст - 11 кількість верстатів, які потребують охолодження


Зпар = 0,6 * 4460 * 0,16 * 0,98 * 0,015 * 6 = 37,76 грн

д) розрахунок витрат на допоміжні матеріали: *

Витрати на допоміжні матеріали приймаються в розмірі 236 грн на рік на один металоріжучий верстат

ЗВМ = 236 * 6 = 1416

Разом витрат:


З = Зел + Зсжв + зводу + Зпар + ЗВМ, грн

З = 91096,67 + 1565,46 + 2989,63 + 37,76 + 1416 = 97105,52


2.3 Розрахунок основної і додатковому заробітної плати


Заробітна плата і перш за все її розмір, структура, розподіл між різними категоріями працюючих є не тільки економічною, але і соціальною категорією.

Організація оплати праці на підприємстві визначається трьома взаємопов'язаними елементами: нормуванням праці, тарифної системою. формами і системами заробітної плати.

Основна заробітна плата складається з заробітної плати за тарифом, премії, доплат за роботу у вечірній час.

а) розрахунок заробітної плати за тарифом виконаємо за формулою;


Зм = Тчср * Ргодраб ​​* Чобщ, грн (12)


Де Тчср- среднечасовая тарифна ставка, грн .;

Ргодраб- фонд робочого часу при 2-х змінному графіку роботи, ч;

Чобщ - чисельність робітників, чол.

Розрахунок середньогодинної тарифної ставки:


Тч.ср. =, грн

Де: Т •, Т - ;, Т - годинні тарифні ставки 1-го, 2-го і n-го розрядів, грн.

Ч1, Ч2, Ч3 - чисельність рабочіхімеющіх відповідні розряди


Тчср = = 8б38 грн

Ргодраб ​​=, годину, (13)


Г де Д - кількість робочих днів при 5-ти денного робочого тижня,

ПВМ - тривалість зміни в годинах;

- Кількість змінних бригад;

- Кількість змін на добу;


Ргодріб = = 2008 годину (14)

Тоді Зт = 8,38 * 2008 * 9 = 151443,36 грн


Тарифна сітка

розряд

1

2

3

4

5

6

тарифний коефіцієнт

1

1,088

1,204

1,35

1,53

1,8

Годинна тарифна ставка

6,08

6,62

7,32

8,21

9,3

10,94


б) визначення відрядного приробітку робочими за перевиконання норм виробітку;

Перевиконання норм виробітку створить умови для виконання тієї ж роботи, але меншою кількістю робочих. Тому відсоток додаткової оплати до тарифної ставки необхідно брати таким, яким він закладався при підрахунку чисельності робітників (К = 1,15), тобто приймаємо 15%.

Приробіток розраховуємо за формулою:

Пс =, грн (15)


де Пс ​​- сума відрядного приробітку; грн

- Сума заробітної плати за тарифом, грн .;

Н - планове перевиконання норм виробітку,%


Пс == 227,17 грн


Відрядний заробіток робітників відрядників складе:


Зсд = + Пс (16)

Зсд = 151443,36 + 227,17 = 151670,53 грн


в) розрахунок суми доплат за роботу у вечірній і нічний час:

Нічним вважається час з 22.00 до 6.00, тобто 8:00. Доплата за роботу в нічний час сосставляет 2/5 тарифу (40%). Вечірнім вважається час з 18.00 до 22.00. Оплата 20% або 1/5 тарифу.


Фн == 669.33 ч, Фв == 334.67 ч (17)


Де Фн - фонд нічного часу;

Фв - фонд вечірнього часу;

Відносна величина доплат становитиме:


Кнв == 0,17


Тоді доплата за роботу в нічний і вечірній час складе:

ЗНВ = Зт * Кнв грн (18)


де зт -Заробітна плата за тарифом;

Кнв - коефіцієнт витрат


ЗНВ = 151443,36 * 0,17 = 25745,36 грн


г) визначення суми премії:

При розрахунку суми доплати відрядно-преміальною системою виконання виробничого плану робітники-відрядники отримують премію. За базу приймається виконання плану 100% .Сумма преміальних доплат визначається за такою формулою:


З пр =, грн (19)


де Зпр-сума доплати за преміальною системою, грн;

Зсд -сдельний заробіток, грн;

Nlпp -відсоток премії, 40%;

3 н / в -доплата за роботу у вечірній час, грн;

N2пp -відсоток премії, 20%.


З пр = = 658,17


Загальний фонд основної заробітної плати складе:


Зосн = Зсд + Зн / в + Зпр, грн (20)

Зосн = + 151670,53 + 25745,37 + 658,17 = 178074,06, грн

Додаткова заробітна плата

Фонд додаткової заробітної плати включає оплату відпусток і часу виконання державних і громадських обов'язків, що відповідає заробітній платі резервної чисельності робітників, передбаченої в штатному розкладі.


Здоп = Зосн * 0,08 грн (21)

Здоп = 178074,06 * 0,08 = 14245,92 грн


Річний фонд заробітної плати складається з основного і додаткового фондів зарплати.


Згод = Зосн + Здоп, грн (22)

Згод = 178074,06 + 14245,92 = 192320, грн


Середньомісячна заробітна плата визначається наступним чином:


Зср =, грн (23)

Зср == 1780,74 грн


де Чобщ - спискова чисельність, чол.

Відрахування на соціальне страхування

Відрахування на соціальне страхування проводиться від суми основної та додаткової плати за розміром, встановленим для даної галузі. Для підприємства чорної металургії відрахування встановлені в розмірі 37%.

отже:

Зсоц = (Зосн + Здоп) * 0,37 грн (24)

Зсоц = (178074,06 + 14245,92) * 0,37 = 71158,39 грн


2.4 Охорона праці і виробнича санітарія


Ця стаття включає витрати на забезпечення умов праці та виробничої санітарії - витрати на видачу спецодягу і спец. взуття, їх ремонт і зберігання, видачу мила.

а) Розрахунок витрат на спецодяг та взуття:


Найменування професії

Вид спецодягу та спецобувн

Строк носіння років

Ціна, грн

чисельність

Річна сума зносу, грн.

верстатники

Костюм х / б

1

33

9

297

слюсарі

черевики шкіряні

1

20

9

180

електрики

Рукавиці

12

1,8

9

194,4

РАЗОМ:

671,4


б) витрати з ремонту і зберігання одягу:

По ремонту і зберігання спецодягу плануються витрати в розмірі 5% від їх вартості:


Зрем = 671,4 * 0,05 = 33,57 грн (25)


в) витрати на спец. мило:

Планування витрат на спец. мило виробляється виходячи з встановлених норм видачі на одну людину:


Зм = ННР * Чобщ * 12 * Цм, грн (26)


Де ННР - норма витрати мила в місяць (0,2) кг;

Чобщ - штат щодо розстановки;

12- кількість місяців в році;

ЦМ - ціна 1 кг мила, грн


Зм = 0,2 * 9 * 12 * 1,16 = 25,06 грн


Витрати на охорону праці та виробничої санітарії

Разом за цією статтею:


ЗТБ + Зрем + Змило, грн (27)

ЗТБ = 671,4 + 33,57 +25,06 = 730,03 грн


2.5 Амортизація виробничих основних фондів


Витрати за цією статтею визначаються залежно від вартості металорізального обладнання та норм амортизаційних відрахувань:


Ar = (28)


Ar -амортізаціонние відрахування, грн;

C - вартість основних виробничих фондів, грн;

- Норма амортизації%


Ar == 1810,3


Таблиця 5. Розрахунок амортизаційних відрахувань

№ п п

Найменування обладнання

Кількість

Ціна од. грн

Загальна ст-ть, грн

Норма амортизації.%

Амортиз. отчисл. грн

1

Токарний з ЧПУ

1

8954

8954

10

895,4

2

Фрезерно-центрувальний

1

3564

3564

10

356,4

3

Шпони фрезерний

1

2846

2846

10

284,6

4

Зубофрезеріий

1

765

765

10

76,5

5

Кругло-шліфував ьний

2

987

1 974

10

197,4


РАЗОМ:

6

17116

18103


1810,3


2.6 Зміст цехового персоналу


За цією статтею відбивають витрати на заробітну плату СКП, допоміжних робітників і МОП, а також відрахування до фонду соціального страхування від зарплати цехового персоналу.

За статистичними даними промислових підприємств даної галузі ці витрати становлять 10% від основної зарплати основних виробничих робітників:


Зцех = Зосн * 10%, гнр (29)

Зцех = 178074,06 * 0,1 = 17807,41 гнр


2.7 Обслуговування виробничих будівель і споруд


На цю статтю плануються витрати на опалення та освітлення цеху, зміст його в чистоті, а також на воду для побутових потреб.

а) витрати на опалення визначають за формулою:

Зотп = грн (30)


Де V - об'єм будівлі цеху (ділянки), м3;

G - питома витрата тепла в ккал / ч на 1 м3;

- Кількість годин в отопітнльном періоді (6 місяців на 30 днів приймають 180 днів цілодобового опалення), т. Е. = 180 * 24 = 4320 год.

- Ціна однієї тонни пара, грн;

i- теплота випаровування (приймають 540 ккал).


Зотп == 2,64 грн


б) витрати на воду для побутових і господарських потреб:

витрати на воду для побутових і господарських потреб визначають за формулою:


Зв =, грн (31)


де Чобщ - штат робітників але розстановці, чол;

V1 - питома витрата води на господарсько-побутові потреби (приймають 25 л / чол);

V2 - питома витрата води для душової

Др - кількість робочих днів у році;

Кол - ціна 1м3 води, грн.


Зв = = 27,9

в) витрати на освітлення цеху визначаються за формулою:


, Грн (32)


Де F - площа цеху (ділянки), м2;

P - витрата електроенергії на освітлення в Вт на 1м2;

Т - час освітлення (для двозмінній роботи 1800 год / рік, для тризмінній 2700ч / год

К - коефіцієнт попиту (приймають 0,75 - 0,8);

Це - ціна 1 кВт / год, грн.


= 1203,24 грн


Разом витрати по обслуговуванню виробничих будівель і споруд


Зпроззд = Зотоп + Зв + Зосв (33)

Зпроззд = 2,64 + 27,9 + 1203,24 = 1233,8 грн


Поточний ремонт виробничих будівель, споруд, обладнання та інвентарю.

За цією статтею плануються витрати на ремонт обладнання, інструменту та інвентарю:

а) витрати з утримання та ремонту інвентарю;

Витрати з утримання та ремонту інвентарю беруть у розмірі 2.5% вартості верстатів


- Зсві = Sсві * 0,025 грн, (34)

де Sc - вартість верстатів, грн,


Зсві = 1810,3 * 0,025 = 45,26 грн.


б) витрати на поточний ремонт обладнання;

Приймають в розмірі 4% від вартості верстатів:


Зобор = 1810,3 * 0,04 = 72,41 грн. (35)


в) витрати на поточний ремонш будівель і споруд

Приймають в розмірі 4,5% від вартості будівель


Ззд = Sзд * 0.045 грн. (36)


де Sзд - вартість будівель і споруд, грн.


Ззд = 15800 * 0,045 = 711 грн.


Разом за цією статтею:


З тр = Зсві + Зобор + Ззд грн (37)

З тр = 45,26 + 72,41 + 711 = 828,7 грн


2.8 Інші витрати


Витрати за цією статтею становлять 3-5% від суми основної заробітної плати основних виробничих робітників:


З пр = Зосн * 0,04 грн (38)

З пр = 178074,06 * 0,04 = 7122,96 грн

загальнозаводські витрати

Відсоток загальногосподарських витрат визначають залежно від заробітної плати основних робітників підприємства.

За статистичними даними машинобудівних і металургійних підприємств ці витрати становлять 2-3%


Зобщ = грн (39)

Зобщ = = 44,52 грн


№ пп

Найменування статей

Сума за рік, грн

1

Основна заробітна плата

178074,06

2

Додаткова заробітна плата

14245,92

3

Відрахування до фонду соціального страхування

71158,39

4

вартість матеріалів

105941,83

5

Витрати на охорону праці та техніку безапсності

730,03

6

Витрати на утримання обладнання і робочих місць

97105,52

7

Витрати з обслуговування виробничих будівель і споруд

1233,8

8

Витрати за змістом цехового персоналу

17807,41

9

Витрати на поточний ремонт (будівлі, інвентарю)

828,65

10

Амортизаційні відрахування

1810,3

11

загальнозаводські витрати

44,52

12

Інші витрати

7122,96


Разом: Зобщ

496103,4


Основна заробітна плата (35,89%)

Додаткова заробітна плата (2,87%)

Відрахування до фонду соціального страхування (14,34%)

Стоісмость матеріалів (21,35%)

Витрати на охорону Струд і техніку безпеки (0,15%)

Витрати за змістом устаткування і робочих місць (19,57%)

Витрати з обслуговування виробничих будівель і споруд (0,25%)

Витрати за змістом цехового персоналу (3,6%)

Витрати на поточний ремонт: будинків, ІНВЕНТА (0,17%)

Амортизаційні відрахування (0,36%)

Загальнозаводські рахсходи (0,009%)

Інші витрати (1,44%)

Собівартість одиниці виробу визначається шляхом ділення витрат на кількість випущених виробів:


З =, грн (40)


де Зобщ - загальна сума витрат за кошторисом, грн;

Ргод - річна програма випуску, шт.

С = = 58,5 грн№ п / п

Найменування показників

Одиниця виміру


1

Річний випуск виробів

шт

8484,85

2

За цехової собівартості

грн

496103,1

3

Чисельність основних проізводственнихрабочіх

чол

9

4

Площа цеху

м

256

5

Загальний фонд зарплати

тис.грн

178074,06

6

Середньомісячна зарплата основних виробничих робітників

грн

1780,74

7

вартість ОПФ

тис.грн

18103

8

собівартість вироби

грн

58,5

9

Оптова ціна

грн

70,2

10

прибуток

грн

11,7

11

рівень рентабельності

%

0,2


література


1. Авілова В. Холдинг як реальність нашої економіки // Російський економічний журнал - 2004 - № 2

2. Азов Г.Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практіка.-М.: Центр економіки і маркетінга.1996 - 208 с.

3. Акціонек С.П. Теорія перехідного періоду до ринку. - М.: Аргус, тисяча сто дев'яносто п'ять - 141с.4. Aрхангельскій Ю.С. Коваленко І.І. Міжгалузевий баланс.- Київ: Вища школа, 1998.-248 с.

4. Байков Н.Д.Русонов Ф.М. Організація і ефективність управління виробництвом. - М .: Думка 2003.-116 с.

5. Балабанова Л.В. Гуртова торгівля; маркетинг і коммерція.-М .: Економіка.1999.-206 с.

6. Винокуров В.А. Організація стратегічного управління на підприємстві. - М .: Центр економіки і маркетингу, 2006.-160 с.