• Рішення


 • Дата конвертації11.06.2017
  Розмір19.43 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 19.43 Kb.

  Розрахунок залежності економічних показників

  2

  1.. За даними таблиці визначте:

  1) вплив на відхилення в обсязі виробленої продукції в порівнянні з планом зміни середньорічної чисельності робітників;

  2) вплив на відхилення в обсязі виробленої продукції в порівнянні з планом зміни середньорічного виробітку продукції на одного працюючого ППП.

  Розрахунок факторів провести методом цінних підстановок. За результатами розрахунків написати аналітичне висновок.

  показники

  план

  звіт

  1.Общее число відпрацьованих усіма робітниками:

  -людина-днів, тис.

  -людина-годин, тис.

  в тому числі основними робочими:

  -людина-днів, тис.

  -людина-годин, тис.

  46

  360

  40,56

  314,61

  43,88

  342

  40,49

  318,003

  2.Середньорічна чисельність:

  тих, що працюють промислово-виробничого персоналу, чол.

  в тому числі:

  -всіх робочих, чол.

  з них:

  -основних робочих

  235

  200

  172

  240

  195

  176

  3.Об'ем виробленої продукції, тис. Руб.

  320 450

  288 975

  Рішення:

  1) Обсяг продукції = середньорічна чисельність ПППфонд часу 1 работнікапродолжітельность сменисреднечасовая вироблення 1 працівника ППП.

  план

  звіт

  розрахунок

  Фонд часу 1 працівника

  195,74

  182,83

  загальне отраб.всемі работн. люд.-дні

  тривалість зміни

  7,826

  7,794

  всього люд.-годин:

  середньогодинна вироблення

  890,139

  844,956

  Обсяг продукції план = 235195,747,826890,139 = 320 450 000;

  Обсяг продукції звіт = 240182,837,794844,956 = 288 975 000;

  ? обсягу продукції = звіт-план = 288 975 000-320 450 000 = -31 475 000;

  Обсяг (? Чисельності робітників) = 240195,747,826890,139 = 327 256 664;

  Обсяг (? Фонду часу) = 240182,837,826890,139 = 305 672 504;

  Обсяг (? Тривалості зміни) = 240182,837,794890,139 = 304 422 629;

  Обсяг = обсяг продукції звіт = 288 975 000.

  а)? обсягу (? числ-ти) = обсяг - обсяг план = 327 256 664 - 320 450 000 = 6 806 664 руб .;

  б)? обсягу (? фонду часу) = обсяг - обсяг = 305 672 504 - 327 256 664 = -21 584 160;

  в)? обсягу (? продов-ти зміни) = обсяг - обсяг = 304 422 629 - 305 672 504 = -1 249 875;

  г)? обсягу (? среднечас.виработкі) = обсяг звіт - обсяг = 288 975 000 - 304 422 629 = -15 447 629.

  Сума? обсягу =? обсягу продукції.

  6 806 664-21 584 160-1 249 875-15 417 629 = -31 475 - правильність розрахунків.

  Висновок: зміна (збільшення) середньорічної чисельності працюючих ППП призвело до збільшення обсягу продукції, що випускається на 6 806 664 руб. За рахунок збільшення середньорічної чисельності ППП призведе до обсягу продукції, що випускається в 327 256 664 руб. Зменшення фонду робочого часу привело до зниження обсягу виробництва продукції на 21 584 160 руб. Зменшення тривалості зміни вплинуло так на обсяг виробленої продукції, що він знизився на 1 249 875 руб. і досяг значення в 304 422 629 руб. За рахунок зменшення середньогодинної вироблення обсяг виробленої продукції скоротився б на 15 447 629 руб. і досяг значення в 288 975 000 руб.

  2)

  V продукції = загальна чисельність ПППсреднегодовая вироблення;

  V продукції план = 2351 363 617,02 = 320 450 000 руб .;

  V продукції (? Среднегод.виработкі) = 1 203 312,5235 = 212 778 437,5;

  V продукції (? Загальної чисельності) = 1 203 312,5240 = 288 795 000 = V продукції звіт;

  V продукції звіт - V продукції план = 31 655 000.

  V продукції (? Среднегод.виработкі) = V- V план = 212 778 437,5 - 20 450 000 = -37 671 562,5;

  V продукції (? Загальної чисельності) = V - V = 288 795 000 - 212 778 437,5 = 6 016 562,5;

  -37 671 562,5 + 6 016 562,5 = -31 655 000 - достовірність розрахунків.

  Висновок: зміна середньорічний вироблення (зменшення) за інших незмінних умов призвело б до зниження обсягу виробництва продукції на 37 671 562,5 руб. Обсяг продукції за рахунок зміни цього фактора мав би значення 282 778 437,5. Збільшення чисельності ППП призвело б за інших незмінних умов до збільшення обсягу виробленої продукції на 6 016 562,5 руб. Загальний вплив цих двох факторів призвело до зниження обсягу виробництва на 31 655 000 руб. до 288 795 000 руб.

  2. Визначте вплив зміни середньорічної вартості основних виробничих фондів і фондовіддачі на зміну обсягу випущеної продукції в порівнянні з попереднім періодом методом відносних різниць. За результатами факторного аналізу написати аналітичне висновок.

  показники

  попередній період

  Звітний період

  1.Випуск продукції, тис. Р.

  2.Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. Р.

  3.Фондоотдача з 1 рубля вартості ОПФ, р (розрахувати).

  191 560

  68 670

  210 240

  72 105

  Рішення:

  V пр = С ВПФ Ф отд

  V пр. Пред.год = 68 670 0002,78957 = 191 560 000 руб.

  V пр.отч .Год = 72 105 0002,91575 = 210 240 000 руб.

  Відносні відхилення розглянутих факторів складуть:

  -

  -

  Розрахуємо вплив на обсяг виробленої продукції кожного фактора:

  = 9 102 000 руб.

  Висновок: зміна середньорічної вартості ОПФ призвело до збільшення обсягу продукції на 9 578 000 руб. Зміна рівня фондовіддачі призвело до збільшення обсягу продукції на 9 102 000 руб. Загальний вплив двох факторів призвело до збільшення обсягу продукції на 18 680 000 руб.

  3. . Проаналізуйте вплив ефективності використання матеріальних ресурсів на обсяг товарної продукції. Розрахунок виконати методом абсолютних різниць. Написати аналітичне висновок.

  показники

  план

  звіт

  1.Матеріальние витрати, т.р.

  2.Товарная продукція, т.р.

  3. Матеріаловіддача, р. (Розрахувати)

  153 430

  230 148

  155 470

  230 456

  Рішення:

  матеріаловіддача

  М про план = 1,5 тис.руб. М про звіт = 1,48 тис.руб.

  V пр.план = 153 4301,5 = 230 145 тис.руб.

  V пр.отчет = 155 4701,48 = 230 096 тис.руб.

  ? V пр (? МЗ) = (МЗ отч - МОЗ план) М о план = (155 470 - 153 430) 1,5 = 3 060 тис.руб.

  ? V пр (? М отд) = (Мотд.отчет - М про план) МОЗ звіт = (1,48 - 1,5) 155 470 = -3 109 тис.руб.

  3 060 - 3 109 = -49 тис.руб. - перевірка

  Висновок: обсяг продукції скоротився на 49 тис.руб. На це вплинули 2 фактори: материалоотдача і матер.затрати. Зменшення материалоотдачи призвело до скорочення обсягу товарної продукції на 3 109 тис.руб. Зростання матер.затрат привів до збільшення обсягу товарної продукції

  на 3 060 тис.руб.

  4. Проаналізуйте вплив наступних факторів на обсяг випущеної продукції: зміни середньооблікової чисельності робітників, середньої кількості відпрацьованих днів за період одним робочим, зміни середньоденної виробітку робітника. Розрахунок провести способом ланцюгових підстановок. За результатами розрахунків виконати аналітичне висновок.

  показники

  план

  звіт

  1.Об 'ем продукції, тис. Р.

  2.Среднеспісочная чисельність робітників, чол.

  3.Общая кількість днів, відпрацьованих одним робочим за аналізований період, днів

  4. Середньоденна вироблення в розрахунку на одного робітника, тис.р.

  446678,4

  420

  1840

  0,578

  469823,5

  435

  1593

  0,678

  Рішення:

  V пр = среднеспіс.чіс-ть (ССЧ) Кількість днейВ ср.дн. (Вироблення среднеднев.)

  V пр.план = 420 чел.1 840 дн.0,578 тис.руб. = 446 678,4 тис.грн.

  V пр.звіт = 4351 5930,678 = 469 823,5 тис.грн.

  ? V пр = 469 823,5 - 446 678,4 = 23 145,1 тис.грн.

  V пр (? ССЧ) = 4351 8400,578 = 462 631,2 тис.грн.

  V пр (? Кількість днів) = 4351 5930,578 = 400 528 тис.руб.

  V пр (? В ср.дн.) = 4351 5930,678 = 469 823,5 тис.грн.

  ? V пр (? ССЧ) = V пр (? ССЧ) - V пр.план = 462 631,2 - 446 678,4 = 15 652,8 тис.грн.

  V пр (? Кількість днів) = V пр (? Кількість днів) - V пр (? ССЧ) = 400 528 - 462 631,2 = -62 103,2 тис.руб.

  V пр (? В ср.дн.) = V пр (? В ср.дн.) - V пр (? Кількість днів) = 469 823,5 - 400 528 = = 69 295,5 тис.грн.

  15 952,8 - 62 103,2 + 69 295,5 = 23 145,1 тис.грн.

  Висновок: на зміну обсягу виробництва вплинули 3 фактори: середньооблікова чисельність, кількість відпрацьованих днів і середньоденна вироблення 1 працівника. Збільшення чисельності працюючих призвело до збільшення обсягу продукції на 15 952,8 тис.грн. Зниження кількості робочих днів вплинуло так, що обсяг продукції скоротився на 62 103,2 тис.грн. За рахунок зростання среднеднев. Вироблення обсяг продукції зріс на 69 295,5 тис.грн.

  5. Використовуючи дані, представлені в таблиці 1 (Додаток 1), розрахувати вплив екстенсивності та інтенсивності використання основних виробничих засобів на динаміку виручки від продажів. Розрахунок фа до торів зробити будь-яким методом факторного аналізу. За результатами розрахунків написати аналітичне висновок.

  Рішення:

  Розрахунок впливу факторів на V продукції.

  Для оцінки впливу екстенсивності використання кожного з видів виробничих фондів:

  (1)

  де T пр - темп приросту;

  Д F - частка ОПФ в проізв.фондах =

  Д E - частка оборотних коштів в проізв.фондах =

  1 рік

  2 рік

  Д F

  Д E

  Темп приросту

  Всього проізв.фонди за 1 рік: F + E = 74 350 + 16 007 = 90 357 тис.руб.

  2 рік: F + E = 78 581 + 16 241 = 94 822 тис.руб.

  Темп зростання проізв.фондов =

  Темп приросту проізв.фондов =

  Темп приросту продукції N =

  Екстенсивність використання всіх виробничих фондів:

  (Або 1,0082)

  Інтенсивність використання загальних фондів:

  І оф = 1 - Е оф = 1 - 1,0082 = -0,0082 (або -0,82%).

  В даному вираженні ці частки впливу оцінюються так:

  Е оф - 1,0082? N = 1,0082 (83 610 - 79 700) = 1,00823 910 = 3 942,062 тис.руб.

  І оф = -0,00823 910 = -32,062 тис.грн.

  Якщо розглядати окремо по видам основних і оборотних фондів (1), то

  І оф = 1 - 1,00874 = -0,00874

  В грошовому еквіваленті:

  Е F = 0,957

  І F = (1 - 0,954) (83 610 - 79 700) = 179,86 тис.руб.

  Е F = 0,9543 910 = 3 730,14

  Е E = 0,3060,18 = 5,5%

  І E = (1 - 0,306) 0,18 = 0,125 = 12,5%

  Е E = 5,5% 3. 910 = 215,05 тис.руб.

  І E = 12,5% 3. 910 = 488,75 тис.руб.

  показник

  Одиниця виміру

  Умовні позначення

  1-й рік

  2-й рік

  Темп зростання, %

  А

  Б

  В

  1

  2

  3

  Виручка від продажу продукції

  тис. р.

  N

  79700

  83610

  104,9

  Трудові ресурси:

  а) середньооблікова чисельність працівників

  б) оплата праці з нарахуваннями

  чол.

  тис. р.

  R

  U

  381

  11628

  382

  11900

  100,3

  102,3

  Матеріальні витрати

  тис. р.

  M

  50228

  52428

  104,4

  Основні виробничі фонди:

  а) величина основних виробничих фондів

  б) амортизація.

  тис. р.

  тис. р.

  F

  A

  74350

  8311

  78581

  8726

  105,7

  105,0

  Оборотні кошти

  тис. р.

  E

  16007

  16241

  101,5

  Сукупні витрати (собівартість)

  S

  70 167

  73 054

  104,1

  прибуток

  тис. р.

  P

  9524

  10556

  110,8

  Витрати на 1 руб. продукції

  коп.

  Z

  88

  87

  98,9

  рентабельність продукції

  %

  з (N)

  13,57

  14,45

  106,5

  В результаті проведеного аналізу про фінансовий стан банку можна зробити наступні висновки. У структурі активів банку найбільшу питому вагу займає чиста позичкова заборгованість, тобто основним напрямком діяльності банку є кредитування. Діяльність банку характеризується такими показниками, як низька прострочена заборгованість нность, інвестування та підтримка реального сектора економіки. Щодо пасивної частини балансу можна відзначити збільшення коштів клієнтів, що означає зростання прибутковості банківських операцій. Високий рівень стійкості і незалежності від зовнішніх джерел фінансування, достатня забезпеченість ризикованих вкладень власним капіталом, хороша повернення кредитів являють позитивними характеристиками діяльності банку. Спостерігається дуже низька прибутковість банку, незважаючи на збільшення обсягу прибутку за 2 розглянутих року. Так, за результатами проведених аналізів можна говорити про стійкий фінансовий стан комерційного банку. Однак, не можна не відзначити, збільшення прибутку банку за аналізований період, що все-таки дозволяє зробити висновок про нормальний фінансовий стан банку.