• Кошторис витрат на виробництво
 • Розрахунок економічної ефективності
 • Техніко-економічні показники
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації19.08.2017
  Розмір13.22 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 13.22 Kb.

  Розробка бізнес-плану цеху по виробництву зварних конструкцій на базі Вертикального варильного закритого апарату

  ність всього обладнання, квт

  1

  Свердлильний верстат

  1

  1,2

  1,2

  2

  гільйотинні ножиці

  1

  18

  18

  3

  турбинка

  4

  0,4

  1,2

  4

  Точильний верстат

  1

  1,2

  1,2

  5

  листозгинальні вальці

  1

  2,5

  2,5

  6

  трансформатор

  2

  1

  2,0

  7

  підйомник

  1

  6

  6

  8

  Кутова шліфувальна машина

  1

  0,5

  0,5

  Разом:

  12

  32,6

  Витрати на воду для виробничих цілей

  З НД = Р р · К об · Д р · n см · Ц в (руб.), Де

  З НД = 0,25 · 12 · 252 · 1 · 80 = 60480 руб.

  Р р - витрата води на 1 одиницю обладнання за зміну, м 3р = 0,25 м 3);

  До про - кількість одиниць обладнання, шт .;

  Д р - дні роботи підприємства, дні;

  Д р = Д допв

  Д р = 365-10-103 = 252 днів

  n см - кількість змін;

  Ц в - вартість 1 м 3 води за даними водоканалуправленія на даний період часу.

  Витрати на воду для побутових потреб

  , де

  40 - норма витрати води на 1 людину в зміну, л .;

  Р р - чисельність робітників, чол .;

  1,5 - норма витрати 1м 2 статі, л .;

  S ц - площа цеху, м 2;

  1,2 - коефіцієнт, що враховує витрату води на інші потреби;

  Д р - дні роботи підприємства.

  Інші витрати. Вони визначаються в розмірі 5% від суми перерахованих вище. Всі отримані результати заносяться в таблицю №7.

  ? П р = 0,05 · (п. 8.1. + П. 8.2. + П. 8.3. + П. 8.4. + П. 8.5. + П. 8.6. + П. 8.7. + П. 8.8. + П . 8.9. + п. 8.10) (руб.)

  ? П р = 0,05 · (187902 + 395574 + 342375 + 42000 + 36 + 18568 + 45650 + 130803 + 60480 + 13143) = 0,05 · 1236531 = 61826 руб.

  Табл. №7. Кошторис цехових витрат

  № п / п

  Статті витрат

  Сума (грн.)

  8.1.

  Розрахунок заробітної плати допоміжних робітників.

  187902

  8.2.

  Витрати на допоміжні матеріали.

  395574

  8.3.

  Витрати на поточний ремонт будівлі та обладнання.

  342375

  8.4.

  Витрати на малоцінні і швидкозношувані предмети (інвентар, інструменти, пристосування).

  42000

  8.5.

  Витрати на охорону праці та техніку безпеки.

  36

  8.6.

  Амортизація приміщень.

  18568

  8.7.

  Утримання будівель і обладнання.

  45650

  8.8.

  Витрати на електроенергію і технологічні потреби.

  130803

  8.9.

  Витрати на воду для виробничих цілей.

  60480

  8.10.

  Витрати на воду для побутових потреб.

  13143

  Разом:

  1236531

  8.11.

  Інші витрати

  61826

  Всього цехові витрати

  1298357

  Кошторис витрат на виробництво

  На основі виконаних розрахунків для варіантів організації технологічного процесу і при конструкції ділянки складається кошторис витрат на виробництво продукції (Табл. №8).

  кошторис витрат

  Табл. №8

  № п / п

  Статті витрат

  Сума (грн.)

  1

  Загальний фонд оплати праці з відрахуваннями в фонд соціального страхування

  сімсот одна тисяча дев'ятсот сімдесят сім

  2

  Витрати на матеріали

  13185829

  3

  амортизація обладнання

  123954

  4

  цехові витрати

  1298357

  Разом цехова собівартість:

  15310117

  5

  загальнозаводські витрати

  423482

  Всього за кошторисом:

  15733599

  Загальнозаводські витрати складають 75% основної заробітної плати виробничих робітників.

  Розрахунок собівартості одиниці продукції по порівнюваним варіантів

  , де

  З 1 - собівартість одиниці продукції за базовим варіантом, (руб.);

  ? З баз - сума витрат за кошторисом витрат за базовим варіантом, (руб.);

  N баз - річний випуск продукції за базовим варіантом, од.

  Розрахунок терміну окупності додаткових капітальних вкладень:

  Тн? 6,5 року

  Розрахунок економічної ефективності

  Розрахунок планованого прибутку:

  , де

  П пл% - планований% прибутку (20-30%);

  ? витрат - за кошторисом витрат.

  Термін окупності: Т н = 6,5 (років)

  Термін окупності повинен бути менше нормативного, рівного 6,5 років.

  Техніко-економічні показники

  № п / п

  Найменування ТЕП

  Одиниця виміру

  кількість

  1

  Річний обсяг робіт

  шт.

  579

  2

  Річний обсяг робіт

  руб.

  18880318

  3

  Середньомісячна заробітна плата одного робочого

  руб.

  4372

  4

  собівартість

  руб.

  27174

  5

  Економічний ефект

  руб.

  3146719

  6

  Термін окупності

  років

  0,4

  Висновок: термін окупності витрат нижче нормативного Т о = 0,4 року <Т н = 6,5 років, вкладення коштів в даний проект економічно доцільно.

  Додаток 1

  Норми амортизаційних відрахувань

  № п / п

  Найменування ОПФ

  на%

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  Виробничі будівлі і споруди

  металорізальні верстати

  Верстати агрегатні та спеціальні

  автоматизовані лінії

  зварювальне обладнання

  Інструмент гідравлічний і електричний

  Збірне, фарбувальне обладнання

  Підйомно-транспортне обладнання

  інший інструмент

  3,2

  12

  13,4

  12,2

  31,2

  48

  7-14

  14

  15

  Додаток 2

  Розрахунок тарифних ставок.

  тарифні розряди

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  тарифні коефіцієнти

  1,0

  1,2

  1,4

  1,6

  1,8

  2,0

  Годинна тарифна ставка (грн.) Повр.

  26,04

  31,25

  36,46

  41,66

  46,87

  52,08

  Годинна тарифна ставка (грн.)

  сдельщ.

  28,12

  33,75

  39,38

  44,99

  50,62

  56,25

  Список використаної літератури

  1. Методичні вказівки по виконання курсової (дипломної) роботи

  2. Збірник ЕНіР №22 «Зварювальні роботи»

  3. Л.П. Шебеко, А.Д. Гітлевіч «Економіка, організація і планування зварювальних виробництв». М. «Машинобудування», 1979 г.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Розробка бізнес-плану цеху по виробництву зварних конструкцій на базі Вертикального варильного закритого апарату

  Скачати 13.22 Kb.