• СПИСОК За ред
 • Додаток А (обовязкове)
 • Помилка! Неприпустимий обєкт гіперпосилання.


 • Дата конвертації05.01.2019
  Розмір36.09 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 36.09 Kb.

  Розробка методики по оцінці економічної ефективності ІТ-проектів з використанням методу аналізу ієрархій

  Після реєстрації в системі, користувачеві надається для роботи наступне вікно:

  Малюнок 13 - Робочий стіл «Expert choice»

  Першим кроком є ​​заповнення структури (Structure). Тут вносяться дані про критерії оцінки та альтернативи для вибору. Для цього, на вкладці «Objectives» вносяться критерії вибору і альтернативи (вкладка Alternative)

  Малюнок 14 - Визначення критеріїв для вибору

  Після заповнення даних вводимо альтернативи для вибору на вкладці

  Малюнок 15 - Введення альтернатив для вибору

  Другим кроком є ​​заповнення матриці відносин, з використанням конструктора (див.рис 16).

  Малюнок 16 - Конструктор кроків

  Заповнюється даними все значення відносин для критеріїв вибору (див. Рис 17)

  Малюнок 17 - Визначення значущості критерію вибору

  Після чого, на екран виводиться діаграма пріоритетів вибору критеріїв.

  Малюнок 18 - Зведені значення ваг критеріїв вибору

  Потім, аналогічним чином заповнюється матриця відносин альтернатив для кожного з критерію.

  Малюнок 19 - Заповнення значеннями за критеріями вибору

  Після заповнення всіх даних отримаємо інформацію, про результати роботи.

  Малюнок 20 - Результати роботи системи

  Як видно з малюнка 20, з урахуванням значущості критеріїв і в результаті розрахунків оптимальним є використання облікових методів.

  3.3 Оцінка економічної ефективності проекту впровадження в діяльність фітнес-центру «Атлантик» з використанням облікових методів

  Відповідно до запропонованого вище алгоритмом, для оцінки була брану група облікових методів.

  Розглянемо предметну область. Фітнес - центр «Атлантік» був створений в 2006 році і успішно здійснював свою діяльність з надання спортивних послуг населенню. Основний клієнтською базою були жителі довколишніх будинків.

  В даний час, в клубі здійснюються наступні напрямки:

  - Тренажерний зал;

  - Персональний тренінг;

  - Танці;

  - Аеробний зал;

  - Йога.

  З плином часу, в клубі почалися проблеми, пов'язані зі зменшенням виручки і відходом деяких клієнтів. Пізніше в місті стали активно відкриватися клуби мережі «М-Фітнес» і деякі інші. Складемо таблицю, в якій представимо список послуг, що надаються і клуби, їх надають. Це допоможе наочно оцінити ситуацію.

  Складемо таблицю, в якій відобразимо напрямки, що викладаються в клубах. Одиничку поставимо, якщо напрямок проводиться і користується популярністю, нуль - якщо немає.

  Таблиця 14 - Напрямки, що викладаються в клубі.

  Тренажерний зал

  йога

  аеробіка

  танці

  Персональний тренінг

  Разом

  Мережа «М-Фітнес»

  1

  1

  1

  1

  1

  5

  клуб Sothys

  1

  0

  1

  1

  1

  4

  "Інший вимір"

  1

  1

  1

  1

  1

  5

  "Сонячний вітер"

  0

  1

  0

  1

  0

  2

  «Шамбала»

  0

  1

  0

  1

  0

  2

  Атлантик

  1

  1

  1

  1

  1

  5

  Як видно з таблиці, кількість послуг, що надаються оптимально, але в зв'язку з місцем розташування залу, кількість клієнтів в центрі «Атлантик» менше. З урахуванням усього вищесказаного, а також кількості викладаються напрямків і ряду інших факторів, на ринку міста Магнітогорська в сфері надання фітнес - послуг склалася наступна ситуація, представлена ​​на малюнку:

  Малюнок 21 - Розподіл відвідувачів фітнес - центрів

  У даній ситуації організації необхідно або робити ривок, або остаточно виводити активи.

  Керівництвом клубу було прийнято рішення про розміщення інвестицій. Було вирішено, що основний упор буде робитися на поліпшення сервісу, а отже на утримання старих клієнтів і залучення нових. Частиною плану стало рішення про впровадження АІС.

  В даний час, для обліку клієнтів використовуються програми MS Office 2003. Однак, в рамках умови розширення бізнесу (рішення, прийняте керівництвом), необхідне впровадження нової ІС. У зв'язку c розширенням сфер послуг у фітнес-клубах і збільшення їх кількості зростає конкуренція між ними. Жоден фітнес-клуб в даний час не може обійтися без інформаційної підтримки, що здійснюється за допомогою відповідних програмних продуктів, щоб бути конкурентоспроможними в сфері даних послуг. Найчастіше для цього використовуються ІС. Впровадження ІС дозволить:

  - забезпечувати отримання загальних та / або деталізованих звітів за підсумками роботи;

  - дозволяти легко визначати тенденції зміни найважливіших показників;

  - забезпечувати отримання інформації, критичної за часом, без істотних затримок;

  - виконувати точний і повний аналіз даних.

  Розрахуємо витрати на проект.

  У таблиці уявімо розрахунок витрат на оплату праці. Згідно з проектом, впровадження здійснюватиме 1 людина. Згідно з проектом було витрачено 120 годин на впровадження і при ставці 100 рублів на годину було витрачено 12 000. До даної суми додаються відрахування у позабюджетні фонди. Відповідно до ФЗ від 24 липня 2009 року № 212-ФЗ «Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування» з 01.01.2014г. застосовуються такі тарифи страхових внесків: - ПФ РФ 22% - ФСС 2,9% - ФОМС 5,1% Відрахування за страховим тарифом від нещасних випадків на виробництві залишається без змін: 0,2% для російських організацій і представництв іноземних фірм.

  Таблиця 15 - Розрахунок витрат на оплату праці

  показник

  Одиниця виміру

  значення

  чисельність розробників

  Чол.

  1

  трудомісткість

  Люд.-год.

  120

  Годинна тарифна ставка

  Руб.

  100

  Фонд оплати праці

  Руб.

  12000

  Відрахування у позабюджетні фонди (30,2%)

  Руб.

  3624

  Складемо кошторис витрат на розробку, впровадження та обслуговування програмного проекту, в якій відобразимо витрати на ФОП, амортизацію обладнання, витрати на покупку програмного забезпечення і податки.

  Таблиця 16 - Інвестиції в проект

  Найменування статті витрат

  Одиниця виміру

  значення

  Фонд оплати праці

  Руб.

  12 000,00

  Відрахування (ПФ РФ, ФСС, ФОМС, від нещасних випадків)

  Руб.

  3 624,00

  амортизація обладнання

  Руб.

  1 000,00

  1C

  Руб.

  9 500,00

  конфігурація

  Руб.

  23 200,00

  прибуток

  Руб.

  20 000,00

  податки

  Руб.

  6 000,00

  Разом по кошторису

  Руб.

  75 324,00

  Для того, щоб провести оцінку економічної ефективності даного інноваційного проекту, необхідно за допомогою введеного нами алгоритму вибрати одну з трьох груп методів. Перший етап - ідентифікація інноваційного проекту. Очевидно, що даний проект відноситься до інноваційного типу проекту. Так, що переходимо до другого кроку. Термін реалізації проекту дорівнює 1 місяць. Проект є короткостроковим. Отже, для оцінки використовуються облікові (кількісні) методи.

  17) Показник окупності інвестицій (ROI)

  18) Простий термін окупності інвестицій (РР)

  19) Показники простий рентабельності інвестицій (ARR)

  Проведемо розрахунки.

  1. Показник окупності інвестицій (ROI)

  Виходячи з того, що в показник окупності інвестицій ROI розраховується як частка прибутку (P) і витрат проекту (IC).

  Прибуток проекту досягається за рахунок утримання старих і залучення нових клієнтів. Досягається це за рахунок поліпшення якості обслуговування. Виходячи з того, що щомісяця клуб втрачає 5-6 клієнтів, при чистому доході з кожного абонемента 2000 рублів, щомісяця клуб втрачає 10 000-12 000 в місяць або 120 -144 тис. Рублів. Частково ці втрати поповнюються, за рахунок залучення нових клієнтів, але в умовах сформованої жорсткої конкуренції цього недостатньо.

  Так як передбачається, що впроваджується проект дозволить скоротити втрати, то приблизна прибуток від впровадження (P) складе 120 000 рублів на рік.Витрати на проект розраховані вище і рівні 75 324 в рік

  ROI = 120 000/75 324 = 1,59

  Значення показника більше 1, отже наші витрати повернуться повністю, а крім них передбачуваний прибуток складе близько 45 000 рублів за рік. Отже, інвестиції в проект доцільні.

  2. Розрахуємо показник простий рентабельності (ARR)

  Показник рентабельності інвестицій (Accounting Rate of Return) є зворотним за змістом терміну окупності інвестицій. Розрахунок простий норми рентабельності показує ефективність інвестицій в процентному відношенні грошових надходжень до загального обсягу первинних капіталовкладень. Грошові надходження формуються за рахунок реалізації абонементів і супутніх товарів (вода, пляшечки для пиття), клієнтам. Щомісяця абонементи реалізуються 80 клієнтам за ціною 2000. Отже, виручка від реалізації щомісячно становить 160 000. В рік, виручка становить 1 920 000 рублей.

  ARR = 1 920 000/75 324 = 25,48

  Цей показник говорить про те, що для отримання щорічних грошових надходжень норма прибутковості на інвестиції в сумі 75 324 руб. повинна становити 25,48.

  3. Термін окупності (PP) розраховується розподілом одноразових витрат на величину річного доходу, обумовленого ними, тобто

  PP = IC / Р = 75 324/120 000 = 0,62 року

  Чим коротше термін окупності, тим менш ризикованим є проект. Отже, проект по впровадженню програмного забезпечення для фітнес - центру є безризиковим, так як окупиться за 6 місяців, після чого почне приносити прибуток.

  Резюмую все вищесказане, складемо таблицю, в якій відобразимо розраховані показники і параметри для їх розрахунку

  Таблиця 17 - Показники і параметри для оцінки проекту

  показник

  Найменування

  значення

  IC

  витрати

  75 324

  P

  прибуток

  120 000

  CF

  середньорічні грошові надходження;

  1 920 000

  до

  вартість початкових інвестицій

  75 324

  ROI

  норма рентабельності

  1,59

  ARR

  норма рентабельності інвестицій

  25,48

  PP

  Термін окупності

  0,62 року

  Як видно з розрахованих показників, проект є ефективним і надійним, відповідно, в нього можна інвестувати кошти.

  ВИСНОВОК

  Більшість керівників розуміють стратегічне значення технологій. Однак вони відповідають за розподіл фінансових і людських ресурсів цілої корпорації між усіма напрямками бізнесу. Як і всі раціонально мислячі люди, керівники хочуть вкладати капітал в пропозиції з найбільшою ймовірністю віддачі. Для розуміння необхідності інвестування в інформаційні технології може бути використана дана робота. Вона допоможе керівнику розібратися в видах ІТ - проектів, їх сутності, оцінювати проекти різними способами і методами, вдало підібраними з використанням алгоритму.

  Основні результати роботи представимо нижче.

  20) У результаті розгляду сутності та особливості ІТ - проектів, було визначено, що сутність ІТ - проекту - це діяльність, спрямована на створення або використання інформаційних технологій. В якості особливостей виділяють високовитратного, ризиковість, рівномірний розподіл провини в разі невдачі, нерозуміння вимог замовників і виконавців (дисонанс між ними).

  21) У ході розгляду класифікації ІТ - проектів, були виділені наступні критерії: характер змін, по масштаб, по тривалості, за галузевою належністю, за функціональним напрямку, за ступенем складності, за характером залучення сторін.

  22) У процесі виявлення видів ефективності ІТ проектів визначено, що оцінка проводиться за такими напрямками: показники комерційної ефективності, показники бюджетної ефективності, показники економічної ефективності.

  23) Відповідно до розглянутої класифікації методів оцінки виділяють динамічні методи оцінки ефективності (NPV, DPP, IRR, PI), якісні (REJ, BSC, BITS, IE, PM, TEI) і облікові (ARR, ROI, PP).

  Оцінка за допомогою дисконтування (динамічних) методів оцінки більш точна, так як враховуються різні види інфляції, зміни процентної ставки, норми прибутковості і т.д. До цих показників відносять метод індексу рентабельності (profitability index, PI), чисту приведену вартість, інакше звану «чистий дисконтований дохід» (net present value, NPV), внутрішню норму (ставку) прибутковості (internal rate of return, IRR), дисконтований термін окупності (DPP).

  В результаті розрахунків і аналізу з використанням якісних методів отримують наочну картину фінансової спроможності розроблених організаційних, ресурсних, календарних планів впровадження / розвитку корпоративних ІТ. У разі недостатньо високої рентабельності необхідно скорегувати основні планові показники ІТ - проекту, в т. Ч. Кошторис витрат коштів бюджету.

  Облікові методи відрізняються простотою в розрахунках і застосовні для оцінки невеликих проектів.

  24) проаналізовані методики оцінки ефективності проекту впровадження інформаційної системи. В результаті був запропонований простий покроковий алгоритм вибору методики для визначення ефективності проекту, на основі методу Сааті.

  25) наведено приклад розрахунку економічної ефективності для проекту впровадження ІС

  Проект має на меті було впровадження автоматизованої АІС в фітнес - клуб «Атлантик». Застосувавши алгоритм Сааті, було виявлено, що для оцінки необхідно застосування облікових методів.

  В результаті, були розраховані показники ARR, ROI, PP. За результатами показників, проект є ефективним і надійним.

  Метою роботи було виявлення ефективної методики оцінки економічної ефективності проектів і розробка методики вибору найбільш підходящого методу. За підсумками розгляду пунктів можна зробити висновок про те, що мета досягнута.

  СПИСОК За ред

  1. Аньшін В.М .. Дагаєв А.А. Інноваційний менеджмент: До нцепціі, багаторівневі стратегії та механізми інноваційного розвитку Учеб. посібник / За ред. В. М. Аниііна. А. А. Дагаєва. - 4-е изд .. перераб .. доп .-- М .: Справа, 2010. - 584 с.

  2. Богданов В. Управління проектами. Корпоративна система - крок за кроком. - М .: Манн, Іванов і Фербер, 2012. - 248 с.

  3. Брукс Ф. Міфічний людино-місяць, або Як створюються програмні системи. СПб .: Символ-Плюс, 2011-304 з

  4. Брукс Фредерік. Міфічний людино-місяць, або як створюються програмні системи. - М, Символ-плюс, 2010. - 304 с.

  5. Грей, Кліффорд Ф. Управління проектами: підручник: пер. з англ. третього, повн. перераб. изд. / Кліффорд Ф. Грей, Ерік У. Ларсон; [Науч.Ред. перекладу В. М. Дудників]. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2007. - 608 с. - Доп. тит. л. англ.

  6. Грей, Кліффорд Ф. Управління проектами: підручник: пер. з англ. третього, повн. перераб. изд. / Кліффорд Ф. Грей, Ерік У. Ларсон; [Науч. Ред. перекладу В. М. Дудників]. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2007. - 608 с. - Доп. тит. л. англ.

  7. Грекул В. І., Коровкина Н. Л., Купріянов Ю. В. Методичні засади управління ІТ-проектами. Використовуйте Інтернет-університет інформаційних технологій, 2011. - 392 с.

  8. Грекул В. І., Коровкина Н. Л. Організація ІТ-аутсорсингу. Курс лекцій. / Рук .: В. І. Грекул. М.: Національний відкритий університет «ІНТУЇТ» квiтня, 2012 - 346с.

  9. Грекул В.І. Проектування інформаційних систем (лекції). - М .: Інтернет-Університет Інформаційних Технологій, 2009. - 256 с.

  10. Гробовця Г. Я. Управління проектом: Навчально-методичний комплекс. - М .: Изд. центр ЕАОІ, 2009. - 288 c.

  11. Дамодаран Асват. Інвестиційна оцінка. Інструменти і техніки оцінки будь-яких активів. - М .: Альпіна Бізнес Букс. 2010. - 1 342 с.

  12. Деренская Я.М., Класифікація проектів в проектному менеджменті. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http \\ www.finanalis.ru

  13. Дітхелм Г. Управління проектами. У 2 т. Т. I. пров. снем. - СПБ .: Видавничий дім «Бізнес-преса», 2004. - 400 с.

  14. Дітхелм Г. Управління проектами. У 2 т. Т. II. пер. снем. - СПБ .: Видавничий дім «Бізнес-преса», 2004. - 288 с.

  15. Дорофєєв В.Д .. Шмельова А.Н. Інноваційний менеджмент. Ростов .: Фенікс. 2009. - 440 с.

  16. Клімов В.В. Оцінка рентабельності проектів впровадження інформаційних систем сервіс-орієнтованої архітектури // Известия Санкт-Петербурзького університету економіки і фінансів. - 2010. - Т. 3 (63). - С. 105-108. - 0,25 д.а.

  17. Коберн А. Швидка розробка програмного забезпечення. Лорі, 2012. - 340 с.

  18. Косів В.В. Основи інноваційного менеджменту. - М: Магістр. 2010. - 145 с.

  19. Круглов М.Г. Інноваційний проект: управління якістю та ефективністю. Навчальний посібник-М .: Справа АНХ. 2009

  20. Кемпбелл К. Управління проектом на одній сторінці. : Пер. з англ. - М.: ТОВ «І.Д. Вільямс ». 2009. - 160с.

  21. Лімітовскій М.А. Інвестиційні проекти і реальні опціони на ринках, що розвиваються: учеб.-практич. Посібник. - 4-е изд .. перераб. і доп. - М .: Юрайт. 2008. - 464 с.

  22. Мазур І. І., Шапіро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управління проектами: Навчальний посібник / За общ.ред. І.І. Мазура. - 2-е вид. - М .: Омега-Л, 2004. - 664 с.

  23. Мітін В. ІТ-закупівлі та ІТ-проекти. Головний критерій вибору - ціна, а вже потім - потреби бізнесу, економічна ефективність, окупність, масштабованість і т. Д. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pcweek.ru/business/blog/business/2568.php

  24. Пайк О. Ніл Б. Корпоративні фінанси та інвестування. - 4-е изд. е Пер. з англ. - СПб .: Пітер. 2006. -

  25. Поняття і сутність збалансованої системи показників. Портал «Prestima. Бюджетування. Фінанси. Ефективність ». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.prestima.ru/article/3930165

  26. Портнов, Стенлі І. Управління проектами для «чайників» .: Пер. з англ. - М .: Видавничий дім «Вілямс», 2005. - 352 с .: іл. - Парал. тит. англ.

  27. Разу М. А., Броннікова Т. М., Разу Б. М., Тітов С. А., Якутин Ю. В. Управління проектом. Основи проектного управління: підручник / кол. авт ,: під ред. проф. М. А. Разу. - М .: КНОРУС, 2006 - 768 с.

  28.Разу М. А., Броннікова Т. М., Разу Б. М., Тітов С. А., Якутин Ю. В. Управління проектом. Основи проектного управління: підручник / кол. авт ,: під ред. проф. М. А. Разу. - М .: КНОРУС, 2006 - 768 с.

  29. Такер Р.Б. Інновації як формула зростання. Пер. з англ. -М .: ЗАТ «Олімп Бізнес». 2006. - 475 с.

  30. Товб А. С., Ціпес Г. Л. Управління проектами: стандарти, методи, досвід. - М .: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 2003. - 240 с.

  31. Товб А.С .. Ціпес Г.Л. Проекти і управління проектами в сучасній компанії. Навчальний посібник. - М .: ЗАТ «Олімп-Бізнес». 2009. - 321 с.

  32. Управління проектами: основи професійних знань. Національні вимоги до компетенції фахівців. М .: Консалтингове агентство «КУБС Груп - Кооперація, Бізнес-Сервіс», 2011-265 с.

  33. хвалять, Е.А. Техніко-економічне обґрунтування ефективності впровадження і функціонування корпоративних інформаційно-обчислювальних мереж / Е.А. Хвала, Д.В. Малофєєв // Журнал депонованих рукописів «Економіка і виробництво», 2009, №8, [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mte-eco.ru.

  34. Ціпес Г. Л .. Товб А.С. Проекти і управління проектами в сучасній компанії. Уч. посібник. -М .: ЗАТ «Олімп-Бізнес». 2009, - 231 с.

  35. Черних Е. А. AgileProjectManagement і його історія, М., «Менеджмент якості», 02 (02) 2008

  36. Швець С.К. Інноваційні інвестиції. Монографія. - СПб .: Менделєєв, 2013 - 100 с.

  37. Ендрю П.Д .. Сіркін Г.Л. Повернення на інновації. Практичний посібник з управління інноваціями в бізнесі. Пер. з англ. -Мінськ. «Гревцов Паблишер». 2008. - 300 с.

  38. Беллмана Р., Заде Л. Прийняття рішень в розпливчастих умовах. В кн .: Питання аналізу та процедури прийняття рішень. -М .: світ.- 1976. - сс.172-215.

  39. Гольдштейн Г.Я. Стратегічний інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. - 267 с.

  40. Дилигенский Н.В., Димова Л.Г., Севастьянов П.В. Нечітке моделювання та багатокритеріальна оптимізація виробничих систем в умовах невизначеності: технологія, економіка, екологія. - М .: «Видавництво Машинобудування - 1», 2004.

  41. Мединський В.Г. Інноваційний менеджмент: Підручник. - М .: ИНФРА-М, 2004. - 295 с. (Серія «Вища освіта»), с. 202.

  42. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів: (Друга редакція) / М-во екон. РФ, М-во фін. РФ, ГК по стр-ву, архіт. і жив. політиці; рук. авт. К .: Косів В.В., Лівшиць В.М., Шахназаров А.Г. - М .: ВАТ «НВО« Вид-во «Економіка», 2000. - 421 с.

  43. Морозов Ю.П., Гаврилов А.І., Городнов А.Г. Інноваційний менеджмент: Учеб. посібник для вузів. - 2-е вид. перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 471 с., С. 430.

  44. Основи інноваційного менеджменту. Теорія і практика: Підручник / Л.С.Барютін і ін .; під ред. А.К.Казанцева, Л.Е.Мінделі. 2-е изд. перераб. і. доп. - М .: ЗАТ «Видавництво« Економіка », 2004. - 518 с., С. 367.

  45. Патентний закон. - М .: ИНФРА-му, 2003.

  46. ​​Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу патенту на промисловий зразок / Ріс. агентство по пат. і товар. знакам, Федер. ін-т пром. власності; [Ред. Е. І. Дайчі, І. В. Коробко]. - М .: [ФИПС], 2003 (Птд-ня по вип. Офіціал. Изд. ФИПС). - 102 с.

  47. Рекомендації з питань експертизи заявок на винаходи і корисні моделі / Информ.-изд. центр Роспатенту; [Т.Ф. Владимирова та ін.]. - М .: ИНИЦ Роспатенту, 2004 року (Птд-ня по вип. Офіційних видань ФИПС). - 173 с.

  48. Республіканська програма розвитку інноваційної діяльності в Республіці Татарстан на 2004 - 2010 рр. Затверджено постановою Кабінету Міністрів Республіки Татарстан від 12 березня 2004 р №121.

  49. Ротштейн О.П. Медична діагностика на нечіткій логіці. - Вінниця: Континент-прим 1996. - 132с.

  50. Сааті Т. Прийняття рішень. Метод аналізу ієрархій. М .: Радио и связь, 1993.

  51. Тишкевич К.В. Формування комплексної оцінки ефективності технологічних інновацій на підприємствах: Дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05, Н.Новгород, 2003 - 158 с.

  52. Царьов В.В. Оцінка економічної ефективності інвестицій. - СПб .: Пітер, 2004. - 464 с .: іл. - (Серія «Академія фінансів»).

  53. Mencsh G. Stalemate in Technology: Innovation Overcome the Depression. Cambridge (Mass.), 1979.

  54. Morozevich AN, Zhalezka BA, Basova ES Personal multi-agent systems of decision making support // New Information Technologies in Education: Proc. Of the 3-rd Int. Conf. Mn., 2000. Vol. 1. P. 29-32.

  55. Yager R. Multiple objective decision-making using fuzzy sets // Int. J. Man-Mach. Sfud. 1979. Vol. 9. № 4. P. 375-382.

  Додаток А

  (обов'язкове)

  Таблиця. А1

  Зведена таблиця систем підтримки прийняття рішень

  Найменування СППР

  Офіційний сайт системи

  характеристика

  Експертна система Підтримки прийняття Рішень (ЕСППР)

  http://82.179.249.12/ edss /

  Система орієнтована на автоматизацію процедури аналізу проблемних ситуацій та вибору ефективних рішень. Відноситься до класу інформаційних систем, що поєднують переваги експертних систем і систем підтримки прийняття рішень

  Expert Choice

  Помилка! Неприпустимий об'єкт гіперпосилання.

  Комерційний програмний продукт, розроблений на основі методу аналізу ієрархій для підтримки прийняття рішень різним організаціям. Система має три варіанти поставки: Comparion Core ™, Expert Choice 11.5 ™ і Expert Choice Inside

  Super Decisions

  Помилка! Неприпустимий об'єкт гіперпосилання.

  Програмний продукт, розроблений на основі методу аналітичних мереж (Analytic Network Process)

  Decision Lens (Decision Lens Web)

  Помилка! Неприпустимий об'єкт гіперпосилання.

  Комерційний програмний продукт для підтримки прийняття рішень організаціями, що володіє наступними методологи-ними особливостями: - теоретичні основи системи - методи аналізу ієрархій та аналітичних мереж; - наявність веб-інтерфейсу; - можливість групової роботи

  Imaginatik Idea Central

  Помилка! Неприпустимий об'єкт гіперпосилання.

  Комерційна система, що є веб-додатком для обробки думок експертів

  UTA PLUS

  Помилка! Неприпустимий об'єкт гіперпосилання.

  Реалізує метод UTA, який може бути використаний для вирішення завдань багатокритеріального аналізу. Програма має на-наочно графічний інтерфейс

  ELECTRE IS

  Помилка! Неприпустимий об'єкт гіперпосилання.

  Система, заснована на Багатокритеріальний методі з сімейства ELECTRE, який дозволяє використовувати псевдокрітеріі і порогові значення при прийнятті рішень. В процесі обчислень система будує граф. Шуканий набір альтернатив - це ядро ​​цього графа

  ELECTRE III-IV

  Помилка! Неприпустимий об'єкт гіперпосилання.

  Система, яка реалізує метод з сімейства ELECTRE для критеріїв, які не мають оцінок відносної важливості. Ме-тод, що лежить в основі системи, дозволяє ранжувати альтернативи

  ELECTRE TRI

  Помилка! Неприпустимий об'єкт гіперпосилання.

  Система, яка реалізує метод з сімейства ELECTRE для вирішення проблем, які вимагають сегментації. Процес сегментації заснований на оцінці внутрішньої вартості альтернатив. В системі існує модуль, здатний до самонавчання на тестових ситуаци-ях, визначаючи параметри моделі. ELECTRE TRI успішно застосовується в задачах з великою кількістю альтернатив

  IRIS

  http://www4.fe.uc.pt/ lmcdias / iris.htm

  Система реалізує завдання сортування альтернатив в багатокритеріальних задачах прийняття рішень. Допускає завдання порого-вих обмежень користувачем для критеріїв (ознак). Здатна оцінювати точність обчислень. Виводить результат обчислюва-лений у вигляді звіту

  імператор 3.1

  Помилка! Неприпустимий об'єкт гіперпосилання.

  Можливості програми дозволяють вирішувати завдання рейтингування, вибору альтернатив, розподілу ресурсів, прогнозірова-ня, планування, обліку переваг, моделювання ситуацій. В основу системи підтримки прийняття рішення "Імператор" покладено метод аналізу ієрархій

  СППР "Експерт"

  http://lab12.geosys.ru/pageslab/lab12_expert.htm

  Система заснована на методі аналізу ієрархій (МАІ) Т. Сааті. Особливості системи: підтримка як числових значень, так і суб'єктивних вербальних переваг користувача. Можливість аналізу даних на предмет узгодженості та достовірності, виправлення неузгодженості. Зручний графічний інтерфейс, інструменти для формалізації проблеми, аналізу результатів. Докладні друковані звіти. Наявність бібліотеки типових ієрархій для вирішення завдань прогнозування і управління в різних сферах діяльності.

  OPTIMUM

  Помилка! Неприпустимий об'єкт гіперпосилання.

  Система підтримки прийняття рішень базується на методі аналізу ієрархій (МАІ). У програмі реалізована можливість настройки призначеного для користувача інтерфейсу. Кожен користувач може створити для себе комфортні робочі місця в даній програмі. Довідкова система містить опис всіх інструментів додатка

  СППР "Вибір" 5.3

  http://www.cirtas.ru/ product. php? id = 10

  Система є простим і зручним засобом, яке допоможе структурувати проблему; побудувати набір альтернатив; виділити характеризують їх чинники; задати значимість цих факторів; оцінити альтернативи по кожному з факторів; знайти неточності і протиріччя в судженнях особи, що приймає рішення (ОПР) / експерта; проранжувати альтернативи; провести аналіз рішення і обгрунтувати отримані результати. Може використовуватися при вирішенні наступних типових задач: оцінка якості організаційних, проектних і конструкторських рішень; визначення політики інвестицій в різних областях; завдання розміщення (вибір місця розташування шкідливих та небезпечних виробництв, пунктів обслуговування); розподіл ресурсів; проведення аналізу проблеми за методом "вартість-ефективність"; стратегічне планування; проектування і вибір устаткування, товарів

  MPRIORITY

  Помилка! Неприпустимий об'єкт гіперпосилання.

  Система базується на методі аналізу ієрархій. Систему "MPRIORITY" від її аналогів відрізняє діалоговий інтерфейс, адаптований під особливості МАІ і сприйняття користувача. Програма містить діалогові засоби, що дозволяють отримувати найбільш повну інформацію про проведені попарних порівняннях і усувати можливі неузгодженості в матрицях попарних порівнянь. Використання присутнього в програмній системі механізму шаблонів (шаблон - готова ієрархія для однієї із завдань прийняття рішень) дозволяє користувачеві адаптувати програмну систему під область своєї діяльності

  WinEXP +

  Помилка! Неприпустимий об'єкт гіперпосилання.

  В основі системи - метод аналізу ієрархій (МАІ). Функціональні можливості системи: створення складних і розгалужених ієрархій, обчислення пріоритетів альтернативних рішень. Переваги системи: дружній інтерфейс, що включає інтерактивну довідку. Гнучкі налаштування кольору системи. Можливість розширення системи. Універсальність системи щодо її застосування в різних областях діяльності. Простота і доступність при навчанні користувачів


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Розробка методики по оцінці економічної ефективності ІТ-проектів з використанням методу аналізу ієрархій

  Скачати 36.09 Kb.