• Облік ходу виконання плану виробництва
 • Аналіз ефективності методики планування підприємстві ЗАТ «Динамо плюс» 2.1. Історія розвитку компанії ЗАТ «Динамо плюс»
 • 2.2. Характеристика продукції, що випускається на ЗАТ «Динамо плюс»
 • 2.3. Характеристика виробництва і управління діяльністю підприємства ЗАТ «Динамо плюс»
 • 2.4. Аналіз типу виробництва
 • 2.5. Аналіз стратегії планування та управління
 • 2.7. Аналіз виробничої програми
 • 2.8. Аналіз плану міжцеховий кооперації
 • 2.9. Аналіз виконання плану міжцеховий кооперації
 • Розробка заходів щодо зниження термінів випуску готової продукції
 • 3.1. Вибір стратегії планування та управління
 • 3.2. Рекомендації щодо застосування методик планування
 • 3.3. Рекомендації щодо формування виробничої програми
 • 3.4. Рекомендації по організації міжцеховий кооперації та обліку ходу виконання виробничої програми
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації20.08.2017
  Розмір215.54 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 215.54 Kb.

  Розробка планів міжцеховий кооперації та облік їх виконання

  lign = top>

  Рис.3. Графік випуску товарної продукції.

  Подетальної план випуску

  Вересень 2007

  цех обробки

  Найменування ДСЕ.

  Номер креслення ДСЕ.

  Залишок в цеху

  Спожито в вузлах

  Норма на ПП

  кількість

  План, дата випуску

  Рис.4. Подетальної план.

  В такому виробництві основним плановим періодом, на який складається і задається цеху виробнича програма, є місяць. Склад місячної програми визначається методом підбору по портфелю замовлень. Метод цей полягає в тому, що з окремих позамовно календарних планів-графіків вибираються номенклатура і терміни робіт, відповідні строками виконання замовлень і рівномірного завантаження виробничого обладнання і площ.

  Нормативно-розрахунковою базою для визначення потреби в комплектуючих для служби диспетчирования є конструкторська інформація про виріб і виробнича програма.

  КД передбачає опис розгорнутої структури вироби, з визначенням номенклатури входять комплектуючих. При цьому вказується кількість комплектуючих деталей по специфікації (на основі конструкторських креслень), норми витрат комплектуючих і підсумкового кількості. Дану інформацію можна представити у вигляді звіту «Маршрутно-матеріальна відомість» (рис. 5), сформованого на основі даних підсистеми ведення конструкторсько-технологічної інформації про виріб.

  Маршрутним-МАТЕРІАЛЬНА ВІДОМІСТЬ

  НАЙМЕНУВАННЯ ВИРОБУ

  № ЧЕРТЕЖА

  № СП

  №№ П / П

  ВУЗЛИ І ДЕТАЛІ

  МАТЕРІАЛИ

  ЗАГОТОВКА

  ВЕС АБО КІЛЬКІСТЬ

  Маршрут виготовлен.

  Прим.

  креслення

  Найменування

  Кол. дет.

  Найменування

  Розміри

  ГОСТ АБО ТУ

  Розміри вих. Мат.

  Кол. Дет. в вих. мат

  Од. вим.

  Маса дет.

  НОРМА ВИТРАТ

  Дет.

  Вид.

  № ЗМІНИ

  ПІДПИС

  ДАТА

  ПІДПИСИ

  СКЛАВ

  ПЕРЕВІРИТИ

  ГОЛ. ТЕХНОЛОГ

  Мал. 5. Маршрутно-матеріальна відомість.

  На певну по КД і обсягом виробничої програми чиста потреба в комплектуючих збільшується на коефіцієнт зачепила комплектуючих, таким чином отримаємо потреба з урахуванням страхового запасу на наступний плановий період:

  (1.2.)

  де,

  Р z - загальна потреба в матеріалах і комплектуючих з урахуванням зачепила;

  Р про - загальна потреба в матеріалах і комплектуючих;

  z і - коефіцієнт зачепила;

  Далі розрахуємо потреба на випуск комплектуючих коригуючи загальну потребу з урахуванням зачепила на залишки в цехових коморах і залишки у виробництві.

  При розрахунку враховуються:

  · Залишки по маршруту виготовлення ДСЕ

  · Залишки по ДСЕ в складі складальних одиниць коригується в цеху по маршруту виготовлення ДСЕ, тобто якщо в цеху по якому проходить ДСЕ, є в наявності складальна одиниця, в яку вона входить, на даний зміст ДСЕ в збірці здійснюється коректування плану запуску цеху.

  · Залишки спожитих ДСЕ в складах вузлів і виробів

  Інформація про НЗП застосовуються для розрахунку планів запуску і випуску цехів:

  1) Програма запуску 1го цеху по маршруту = загальна потреба ДСЕ на ПП (з урахуванням зачепила) - залишки ДСЕ (У цехами маршруту виготовлення ДСЕ).

  2) Програма випуску цеху 1 = план запуску цеху 2 виготовлювача + залишки цеху виробника

  3) Програма запуску наступних за маршрутом цехів = план випуску попереднього по маршруту цеху - залишки цеху (виготовлювача)

  Розрахунку планів цехів з урахуванням залишків в НЗВ

  цех  № номер

  Цех1

  Цех2

  Цех3

  Цех4

  Потреба на ПП

  200

  100

  НЗП по Дет_1

  10

  20

  40

  2

  план запуску

  Дет_1

  200 + 100-10-20-40-2 = 228

  228-20 = 238

  200-40 = 160

  100-2 = 98

  план випуску

  Дет_1

  218 + 10 = 238

  238 + 20 = 258

  160 + 40 = 200

  98 + 2 = 100

  Планів запуску / випуску формується загальний план «План міжцеховий кооперації» (малюнок 6).

  межцеховом КООПЕРАЦІЯ

  на

  Вересень 2007

  План 09 - ППМ 2007р від 12.09.2007

  Цех-виробник

  410 ПЕПТ2МЦ 2-й Машинний цех

  для

  250 ЦТіМА (Цех тягової і морської апаратури)

  Тип виробу

  креслення деталі
  (Вироби)

  Найменування виробу
  (Деталі)

  маршрут

  Завдання на місяць

  Норма на план

  залишки

  План на запуск в цеху-виробнику

  Отримано за місяць, штук

  в цеху виробнику

  У вузлах далі по маршруту

  У цеху одержувача і далі по маршруту

  АПАРАТУРА трамвая

  ТІБЛ.733676.001

  РАМА

  410-251-252- (252)

  10

  10

  0

  0

  0

  10

  АПАРАТУРА трамвая

  ТІБЛ.733676.002

  РАМА

  410-251-252- (252)

  10

  10

  0

  0

  0

  10

  Рис.6. План міжцеховий кооперації.

  Рух комплектуючих між виробничими підрозділами здійснюється в повній відповідності з встановленими лімітами плану міжцеховий кооперації.

  1.6. Облік ходу виконання плану виробництва

  Функція оперативного управління виконанням плану виробництва залежить від того середовища виробництва, яка характерна для підприємства. Залежно від цього середовища зміщуються акценти в управлінні, виділяються ті чи інші переважні функції даної підсистеми. З цієї точки зору варто відзначити три основні можливі середовища виробництва:

  · Функціональна конфігурація;

  · Продуктова конфігурація;

  · масове виробництво

  Розглянемо тільки функціональну конфігурацію тому вона найбільш притаманна універсального виробництва і відповідно ЗАТ «Динамо плюс».

  Функціональної конфігурації властиві такі основні характеристики:

  · Календарний план виробництва формується для кожного окремого робочого центру.

  · Пріоритети призначаються кожному виробничому замовлення, за яким виготовляється певну кількість однієї номенклатурної позиції до певної дати.

  · Замовлення проходять по робочим центрам різноманітними технологічними маршрутами, що представляють собою послідовність незалежних операцій. Подальша операція по даній одиниці даної номенклатурної позиції не може бути розпочато, поки не завершена попередня операція.

  · Дані відслідковуються для кожної операції технологічного процесу

  · Замовлення запускаються в індивідуальному порядку.

  · Головний календарний план виробництва орієнтований на постачання замовлень матеріалами і компонентами, відповідно, відпуск зі складу матеріалів та комплектуючих виконується окремо для кожного виробничого замовлення. Для відпуску запасів компонентів і матеріалів зі складу використовують матеріальні вимоги (відомості комплектації, лімітно-забірні карти), що виписуються для кожного замовлення.

  · Застосовуються в основному багаторівневі специфікації, так як вироби носять, як правило, досить складний характер і мають багаторівневу структуру. Важливою можливістю є можливість «ув'язування» технологічного маршруту і специфікації продукту шляхом вказівки, на яку технологічну операцію даного маршруту повинні надходити компоненти.

  · Можливий складний розрахунок розмірів партій, що диктуються, зокрема, не тільки технологічними, а й економічними міркуваннями.

  · Для виробів зазвичай характерна велика тривалість виробничого циклу, істотну частку якої складають технологічні часи, інші, ніж час безпосередньої обробки виробу.

  · Функціональна конфігурація-ція виробництва найбільш складна, тому що викликає найбільші проблеми в управлінні у силу своєї «багатовимірності». Необхідно відстежувати виконання плану і відхилення як в розрізі замовлень (кожен з яких може, в граничному випадку, наприклад при виготовленні кожного виробу на замовлення, мати свій особливий технологічний маршрут, при проходженні якого споживання матеріалів і комплектуючих відбувається в різних його точках), так і в розрізі робочих центрів (машин, робітників, робітників з машинами). Типовою проблемою, з якою тут можна зіткнутися, може бути, нерівномірність завантаження різних робочих центрів. Крім цього, просто складно без спеціального інструментарію управлятися з сотнями і тисячами виробничих замовлень, щодня проходять через підприємство. Отже, щоб зберегти контроль над такими потоками даних, життєво необхідно мати можливість представляти необхідні звіти про виробництво в потрібному аспекті.

  Для забезпечення прозорого обліку виконання плану, необхідно виконати наступні завдання:

  · Щоденна реєстрація виконаних позицій плану міжцеховий кооперації;

  · Щоденний облік відхилень по виконанню плану виробництва;

  · Оперативне регулювання ходу виконання плану виробництва;

  · Облік комплектації замовлень в цеху остаточного складання виробів, відповідно призначеними на вироби замовленнями.

  Крім загального плану міжцеховий кооперації на підприємстві формується план диспетчера (рис. 7). План крім позицій виготовлення несе потижневу інформацію про кількісний виготовлення деталей.

  межцеховом КООПЕРАЦІЯ

  План 09 - ППМ 2007р від 12.09.2007

  ГРАФІК ВИПУСКУ ВИРОБІВ (деталей) для

  250 ЦТіМА (Цех тягової і морської апаратури)

  ЦЕХУ на

  вересень 2007

  Цех-виробник

  410 ПЕПТ2МЦ 2-й Машинний цех

  Тип виробу

  креслення
  деталі
  (Вироби)

  Найменування виробу
  (Деталі)

  завдання
  на випуск

  Виконання по днях, штук

  отримано
  за місяць
  штук

  (Числа місяця)

  1 по 7

  8 по 15

  16 по 23

  24 по 30

  АПАРАТУРА трамвая

  ТІБЛ.733676.001

  РАМА

  10

  10

  10

  АПАРАТУРА трамвая

  Тіблена.733676.002

  РАМА

  10

  5

  5

  межцеховом КООПЕРАЦІЯ

  План 09 - ППМ 2007р від 12.09.2007

  ГРАФІК ВИПУСКУ ВИРОБІВ (деталей) для

  301 ЦОП (цех опит.пр-ва)

  ЦЕХУ на

  вересень 2007

  м Цех-виробник

  410 ПЕПТ2МЦ 2-й Машинний цех

  Тип виробу

  креслення
  деталі
  (Вироби)

  Найменування виробу
  (Деталі)

  завдання
  на випуск

  Виконання по днях, штук

  отримано
  за місяць
  штук

  (Числа місяця)

  1 по 7

  8 по 15

  16 по 23

  24 по 30

  МАП-422

  ТІБЛ.684459.008-01

  СЕРДЕЧНИК

  9

  МАП-422

  ТІБЛ.684459.008

  СЕРДЕЧНИК

  9

  Мал. 7. План міжцеховий кооперації диспетчера

  На підприємстві облік ходу виконання плану виробництва здійснюється за допомогою щоденних здач рапортів цехів. Рапорт цеху являє собою перелік виконаних позицій за день відповідно до плану міжцеховий кооперації. (Рис.8)

  Інформація використовується для оцінки виконання плану виробництва і бере участь у формуванні планів міжцеховий кооперації наступних періодів.

  Рапорт про здачу готових виробів c 01.09.2007 по 12.09.2007

  Найменування виробу

  креслення вироби

  план

  Здано за період

  Здача виробів по днях

  Кількість

  Кількість

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  121 Загот.пр-під Зварювальний цех

  ЧЕРВЯК

  ЧЕРВЯК ЕКГ

  ТІБЛ.722565.001 (8ТД.246.006)

  27

  5

  5

  Разом по групі:

  27

  5

  Разом по цеху:

  27

  5

  250 ЦТіМА (Цех тягової і морської апаратури)

  КВ Контролери

  КОНТРОЛЛЕР КВ-1837К ОМ1

  ІРАК.643121.003-17

  1

  1

  1

  Разом по групі:

  1

  1

  запобіжники

  ЯЩИК із запобіжника ЯП-60А1 У2

  Тіблена.656315.003-01

  10

  9

  9

  Разом по групі:

  10

  9

  ЧЕРВЯК

  ЧЕРВЯК ЕКГ

  ТІБЛ.722565.001 (8ТД.246.006)

  27

  2

  2

  Разом по групі:

  27

  2

  Разом по цеху:

  38

  12

  Мал. 8. Рапорт цеху

  Для оцінки і подальшого обліку виконання плану по замовленнях, здійснюється за комплектувальної відомості (Рис.9).

  комплектувальні відомості

  сен.07

  Сб.цех

  замовлення

  виріб

  п.п

  Найменування ДСЕ.

  Номер креслення ДСЕ.

  Наявність в цеху

  Кількість на виріб

  Кількість на план

  Дефіцит на замовлення

  Мал. 9. Комплектовочная відомість

  На ЗАТ «Динамо плюс» відвантаження продукції здійснюється 25 числа кожного місяця. Відповідно до 25 числа замовлення в складальних цехах повинні бути укомплектовані. Замовлення комплектуються за пріоритетами:

  · За датою - формування комплектувальної відомості до дати випуску виробу.

  · Пріоритет клієнта - комплектування відповідно до статусу клієнта, якщо дати випуску по кільком клієнтам збігаються.

  2. Аналіз ефективності методики планування підприємстві ЗАТ «Динамо плюс»


  2.1. Історія розвитку компанії ЗАТ «Динамо плюс»

  У 1899 році на місці панського маєтку, неподалік побудованого князем Дмитром Донським Симонова монастиря Бельгійським акціонерним товариством було розпочато будівництво електротехнічного заводу.

  Вже в 1901 році завод випустив більше 60 генераторів і двигунів від 20 до 60 кінських сил, а також електрообладнання для 15 мостових кранів підйомною силою від 3 до 25 тонн.

  У 1906 році завод перейшов в руки Британського, Американського та Італійського електричних Товариств "Вестінгауз". Завод був розширений і обладнаний верстатами новітньої конструкції, було освоєно масове виробництво електричних машин, з'явилися вигідні державні замовлення на електрообладнання для заводів, шахт, залізниць.

  У 1913 році завод був придбаний Російським Акціонерним Електричним Товариством "Динамо" і отримав свою сьогоднішню назву. Суспільство розвивало виробництво в двох основних напрямках: виготовлення динамо-машин, електромоторів та іншого електрообладнання для трамваїв, залізничного транспорту та електростанцій. Так починалася історія "Динамо".

  Перше електрообладнання для трамвая завод випустив в 1906 році.

  У 1932 році спільно з автомобільними заводами Москви і Ярославля динамівці створили перший вітчизняний тролейбус. Всього за роки роботи на заводі "Динамо" було виготовлено понад 50000 комплектів тягового тролейбусного електрообладнання.

  В середині 30-х років на "Динамо" освоєний випуск тягових двигунів для поїздів будується першої лінії Московського метрополітену. 15 травня 1935 року вагони з електрообладнанням "Динамо", повезли перших пасажирів.

  У наступні роки на "Динамо" створюється електрообладнання для перших вітчизняних електровозів і тепловозів, суднових вантажопідйомних механізмів, великовантажних кар'єрних автосамоскидів з дизель-електричним приводом. "Динамо" бере активну участь в здійсненні плану електрифікації країни, створюючи електрообладнання для гідро- і теплоелектростанцій, найбільших металургійних підприємств Росії.

  Вже понад 100 років одне з найстаріших підприємств Росії - Акціонерна електротехнічна компанія "Динамо" залишається флагманом вітчизняної електротехнічної промисловості, провідним розробником і виробником тягового і підйомно-транспортного електроустаткування.

  За роки роботи наше підприємство випустило десятки тисяч комплектів електрообладнання для міського електричного транспорту - тролейбуси, трамваї і метро, ​​включаючи обладнання для останньої моделі вітчизняного тролейбуса "Столиця" і нового покоління вагонів метро класу "Яуза".

  Іншими напрямками діяльності підприємства як і раніше є випуск електрообладнання для кранів різного призначення і екскаваторів, для шахтних електровозів, приміських електропоїздів і електричних дорожніх машин, для металургійних виробництв і бурових установок, для трубопровідного транспорту і сучасних систем водопостачання, для вантажопідйомних механізмів морських суден. Активно ведеться модернізація раніше випущеного обладнання, освоюється випуск нових видів продукції.

  Обсяг випуску продукції підприємства у 2000 році в порівнянні з 1999 роком збільшився на 36,9% і продовжує зростати. Електрообладнання з маркою "Динамо" працює по всій Росії і експортується за її межі. Конструкторський нагляд і застосування у виробництві найсучасніших матеріалів і комплектуючих забезпечують високий рівень електробезпеки та якості продукції.

  Ринок збуту, завойований нами в минулі роки, весь час розширюється завдяки постійному пошуку і новим науковим розробкам вчених і проектантів Всеросійського науково-дослідного проектно-конструкторського та технологічного інституту кранового та тягового електрообладнання (ВНІПТІ), що входить до складу АЕК "Динамо".

  2.2. Характеристика продукції, що випускається на ЗАТ «Динамо плюс»

  ЗАТ «Динамо плюс» може вважатися великим промисловим підприємством, що виробляє електрообладнання промислового призначення, а також здійснює ремонт і модернізацію електрообладнання.

  В даний час підприємство пропонує виготовлення та поставку широкої гами електрообладнання за такими основними напрямками:

  · Електрообладнання для міського електричного транспорту (тягові двигуни для вагонів метрополітену, трамваїв, тролейбусів, дорожньо-колійних машин; апаратура управління двигунами; допоміжне електрообладнання);

  · Суднове електрообладнання (серія суднових електродвигунів для різних вантажопідйомних механізмів; апаратура управління та захисту);

  · Крановое електрообладнання (серія краново-металургійних електричних машин змінного струму; широка номенклатура кранової апаратури і захисту, включаючи блоки управління, струмоприймачі, пульти і ін.; вантажопідйомні і гальмові електромагніти);

  · Екскаваторного електрообладнання (серія електродвигунів постійного струму; струмоприймачі; апаратура управління);

  · Електрообладнання для металургійної промисловості (серія електродвигунів і апаратури управління для металургійних агрегатів);

  · Тягові двигуни і апаратура управління для шахтних електровозів, в тому числі у вибухозахищеному виконанні;

  · Електродвигуни для заслінок трубопроводів атомних електростанцій і трубопроводів хімічної, нафтової і газової промисловості;

  · Побутові електронасоси.

  Продукція серійного виробництва становить близько 85% від загального обсягу річного випуску, збірка під замовлення близько 14% (специфічні незначні зміни стандартних продуктів, наприклад пов'язаних з умовами експлуатації) та нового виробництва 1%.

  На ЗАТ «Динамо плюс» забезпечена підтримка всього виробничо-збутового циклу, включаючи підготовку необхідної конструкторсько-технологічної документації. Основу виробничої програми підприємства становить продукція, що випускається на замовлення конкретних споживачів. Основний період планування діяльності становить від одного до трьох місяців. Підприємство постійно працює над освоєнням нових видів продукції і модернізації існуючих зразків.

  2.3. Характеристика виробництва і управління діяльністю підприємства ЗАТ «Динамо плюс»

  ЗАТ «Динамо плюс» може вважатися великим промисловим підприємством, що виробляє електрообладнання промислового призначення, а також здійснює ремонт і модернізацію електрообладнання. В даний час підприємство пропонує виготовлення та поставку широкої гами електрообладнання.

  Особливістю виробництва на ЗАТ «Динамо плюс» є досить короткий цикл виготовлення (від одного місяця до трьох).

  Основу виробничої програми підприємства становить продукція, що випускається на замовлення конкретних споживачів.

  Чисельність підприємства на даний момент становить близько 1700 осіб.

  На підприємстві функціонує кілька випускних цехів, механічні та заготівельні цехи. Організовано розвинена складська система (в даний час використовується 11 складів з різних напрямків обліку). Окремо функціонує завезених склад, де здійснюється приймання всіх ТМЦ, що надходять на підприємство.

  Практично у всіх підрозділах підприємства використовуються персональні комп'ютери, включені в загальну інформаційну мережу підприємства.

  Підприємство є частиною холдингу ВАТ ЕТК «Динамо», що об'єднує кілька підприємств, що працюють за тематикою електрообладнання. За ЗАТ «Динамо плюс» в холдингу закріплені, в основному, завдання, пов'язані з виробництвом продукції і постачанням.

  ЗАТ «Динамо плюс» має складну організаційну структуру, побудовану за функціональним принципом. Схема структури підприємства представлена ​​в Додатку А.

  Особливістю підприємства ЗАТ «Динамо плюс» є те, що велика кількість функцій управління, особливо оперативного управління, зосереджено у виробництві (цехах).

  Таблиця 1 Функції управління та структура підприємства.

  функції управління

  координатор

  підрозділи підприємства

  Дослідження і проектування виробів, технологій, організації виробництва

  Директор з розвитку, технічний директор


  Відділи: конструкторські, технологічні, проектні, служби, що відповідають за виробництво нової техніки,

  Інструментальні, досвідчені цеху

  Управління технічною інфраструктурою

  Технічний директор


  Відділи: єдина ремонтна служба, відділ головного металурга,

  Цехи: ремонтні, енергетичні, будівельні

  Управління основним виробництвом

  Директор з виробництва


  Виробничо-диспетчерський відділ

  Цехи основного виробництва

  Управління персоналом

  Директор з персоналу, директор з економіки та фінансів

  Відділи: організації праці та заробітної плати, управління кадрів, охорони праці

  Управління економічними показниками

  Директор з економіки та фінансів

  Відділи: планування, обліку, фінансів

  Постачання і збут

  Генеральний директор, директор з економіки та фінансів


  Відділи: маркетингу, управління замовлень і збуту, відділ продажів, управління матеріального забезпечення виробництва,

  Складські та транспортні підрозділи

  Загальну координацію, правові та представницькі питання

  Генеральний директор, Директор з економіки та фінансів

  Відділи: бухгалтерія, юридичний, і ін.


  Методологія планування

  Основний методологічної проблемою планування на ЗАТ «Динамо плюс» є нерозвиненість системи цілепокладання - відсутність фінансових і маркетингових цілей підприємства, які повинні бути покладені в основу наскрізного планування діяльності підприємства.

  Планування діяльності підприємства

  Завдання планування виробничої та фінансової діяльності вирішуються в ПДО, ВЕО, ФУ підприємства, ООТиЗ. Будь-якої спеціалізованого програмного забезпечення для підтримки функцій планування на підприємстві немає. Планування здійснюється з використанням офісних додатків Microsoft - Word і Excel.

  збут

  На підприємстві не проводиться перспективного планування продажів. Управління замовленнями і збутом практично не займається пошуком клієнтів. Як правило, ведеться підтримка вже існуючих контактів. Для цього ведеться база даних клієнтів. Виробнича програма формується на підставі даних УЗіС про продукцію, яка повинна бути випущена в наступному місяці.

  В якості основи для ціноутворення береться, в основному, ринкова кон'юнктура і ціни конкурентів. Калькуляція собівартості ведеться, як правило, виходячи із застарілих даних. У цьому випадку ціна є орієнтовною і може не відповідати дійсному рівню рентабельності.

  · Основними недоліками методології планування в підсистемі збуту є:

  · Незавершеність процесу планування, виражена у відсутності обгрунтованого Плану продажів: передбачуваний обсяг виручки підприємства від реалізації замовлень в тимчасовому розрізі;

  · Неточність у визначенні ціни замовлення через відсутність конструкторсько-технологічної документації або неможливості вручну обробити дані, наявні в паперовому вигляді.

  Облік виробничо-господарської діяльності

  Функції обліку виробничо-господарської діяльності ЗАТ «Динамо плюс» зосереджені в наступних основних підрозділах: Бухгалтерія, ПДО, ВЕО, ФУ, УЗіС, УМОП, ВУЛ, ООТиЗ.

  В даний час для вирішення завдань бухгалтерського обліку використовується програмний комплекс «Інтегратор» копанні «Инфософт». Програмне забезпечення адаптовано фахівцями компанії під специфіку бухгалтерського обліку на підприємстві і відповідає вимогам ЗАТ. Як нормативно-правової підтримки процесів бухгалтерського і податкового обліку використовується ПО «Гарант» «Консультант +».

  Для обліку персоналу підприємства використовується ПО «Кадри підприємства».

  Для створення довідкових і звітних документів підрозділами використовуються офісні додатки Microsoft, дані в які вносяться в більшості випадків вручну.

  В якості системи, що забезпечує ведення складського обліку на підприємстві, користуються програмою «Координатор». З системою працюють, як комірники, так і фахівці УМОП і УЗіС.

  Для забезпечення виконання завдань Фінансового управління використовується ПО, розроблене фахівцями ВІТ. Дане ПО в цілому відповідає потребам підрозділу, але має ряд істотних недоліків, ПО працює під управлінням СУБД Access.

  Все що використовується програмне забезпечення не інтегровано один з одним. Це призводить до необхідності повторного введення даних в різні системи, що збільшує час формування баз даних та обробки інформації. Виходячи з цього, знижується як оперативність управління, так і ефективність прийнятих рішень через недостовірність або несвоєчасність наданих даних.

  виробництво

  Ключовим елементом планування на ЗАТ «Динамо плюс» є Виробнича програма, що відображає обсяг виробництва в номенклатурі. Виробнича програма формується тільки в місячному розрізі Планово-економічним відділом на основі інформації про наявні замовленнях, яку надає УЗіС.

  Розробка тільки місячних виробничих програм пояснюється відсутністю серійного виробництва і довгострокових, стійких відносин з партнерами. В результаті неможливо розробити обґрунтований План продажів, який, відповідно до теорії фінансового менеджменту, повинен передувати виробничим планам. Це також є перешкодою для більш точного планування обсягів виробництва і перспективного розрахунку виробничої собівартості, необхідних для прогнозування фінансового результату.

  Крім виробничих планів до підсистеми виробництва відноситься планування виробничих витрат, що здійснюється Планово-економічним відділом.

  При плановому калькулюванні замовлень на підприємстві застосовуються елементи нормативного методу. Прямі витрати на замовлення розраховуються на основі інформації про норми витрат матеріалів і комплектуючих (ВГТ) та нормативної трудомісткості. Насправді нормативна база по трудомісткості практично відсутній, тому величина заробітної плати в загальній собівартості замовлення визначається експертним шляхом або виходячи з нормативу співвідношення величини заробітної плати до загальної вартості продукції, що випускається товарної продукції. Накладні витрати, які відносять на вартість замовлення, визначаються процентним відношенням до заробітної плати основних виробничих робітників. Так як розмір заробітної плати у вартості замовлення визначається без використання нормативної бази, такий метод назвати правильним не можна. Величина відсотка накладних витрат встановлюється на основі накопичених фактичних даних. Взагалі, такий метод визначення розміру накладних не може бути визнаний оптимальним, оскільки він не враховує мінливі обсяги виробництва продукції. Застосовувана методика калькулювання не пов'язані з формуванням щомісячних кошторисів витрат підрозділів.

  постачання

  Основна мета в цій підсистемі - встановити перелік, обсяг і вартість ресурсів, які необхідно поставити на підприємство в майбутньому періоді для забезпечення виробництва.

  Управління матеріального забезпечення виробництва, що займається закупівлею необхідних ресурсів, планує свою діяльність виходячи з виробничої програми, одержуваної за 5-10 днів до початку планового періоду. Плани щодо забезпечення виробництва матеріалами і ПКІ (Лімітно-забірні карти і вимоги) виписуються для цехів на весь план виробництва без розбивки по замовленнях.

  Проблемою планування постачання є спотворення реальних даних про залишки незавершеного виробництва і нераскроя в цехах, а також завищення норм витрат матеріалів і комплектуючих, що спотворює реальні потреби цехів. Крім того, часто матеріали закуповуються «із запасом» або виходячи з мінімальної закупівельної партії.
  В результаті підприємство вкладає чималі кошти в організацію закупівельної кампанії. Фінансування УМОП ведеться за фактом виникнення витрат. Для формування бюджету УМОП використовується інформація за підсумками минулих періодів.

  Ще однією проблемою є закупівля матеріалів оптом незалежно від потреби виробництва, що також відбувається досить часто.

  Іншою проблемою в організації постачання підприємства є неритмічність поставок, в зв'язку, з чим виникають проблеми зі своєчасністю випуску готової продукції. Дана проблема пов'язана з відсутністю середньострокового планування випуску - УМОП просто не встигає вчасно придбати необхідні матеріали.

  Нормативна база системи планування

  Нормативна база процесу планування - сукупність внутрішніх і зовнішніх документів, що забезпечують реалізацію функції планування на підприємстві.

  Аналіз показав, що на ЗАТ «Динамо плюс» нормативна база, яка регламентує процес планування, не розвинена. На підприємстві дуже велику роль в організації процесу грають виробничі підрозділи, які самостійно ведуть розробку графіків міжцеховий кооперації та визначають ліміти в забезпеченні виробництва.

  Слід зазначити, що, фактично, відсутній в електронному вигляді база даних за нормами витрат матеріалів, використанням і маршрутами виготовлення. Дані, які почали акумулюватися в розробленої фахівцями ВІТ автоматизованої паспортної системи, практично не використовуються - за основу береться інформація з паперових носіїв. Нормативна база по визначенню трудомісткості застаріла і практично не відповідає дійсності. Такі умови знижують якість планування, а також ускладнюють контроль.

  2.4. Аналіз типу виробництва

  Різні стратегії позиціонування процесу предпола-гают різні стратегії позиціонування продукту. Вза-імосвязь зазначених стратегій представлена ​​в таблиці 3.

  Таблиця 3 містить матрицю взаємовідносин продук-ту і процесу. За стовпцями таблиці значаться характеристики продукту, включаючи обсяг виробництва і виконуваних робіт, і ступінь стандартизації характеристик продукції (інакше кажучи, ступінь адаптації продукції до вимог конк-ної клієнтів). За рядками вказано діапазон стратегій по-зіціонірованія виробничого процесу. Критерії кон-ності і загальні характеристики виділених груп виробництв представлені в таблиці 4.

  Підприємства повинні визначити своє місце розташування в рамках матриці, зазначеної в таблиці. При цьому компанії можуть бути обмежені характеристиками продукту або тре-бованіям ринку за частиною адаптації продукту.

  Таблиця 3 Характеристики Продукт / Ринок / Процес

  структура продукту

  Малий обсяг / велика адаптація

  Середній обсяг / помірна адаптація

  Великий обсяг / мала адаптація

  Великий обсяг / стандарт продукти

  універсальне виробництво

  [Група 1]

  пакетний потік

  [Група 2]

  багатопредметний потік

  [Група 3]

  однопредметний потік

  [Група 4]

  безперервний потік

  [Група 5]

  Таблиця 4 Критерії конкурентоспроможності і загальні характеристики стратегій продукт / процес

  Група 1

  Група 2

  Група 3

  Група 4

  Група 5

  Фактор, що визначає виграш замовлення

  Висока якість

  Висока якість

  Висока якість

  Конкурентні питомі витрати

  Низькі питомі витрати

  Ступінь адаптації продукції

  висока гнучкість

  Некото-раю гнучкість

  Некото-раю гнучкість

  низька гнучкість

  стандартизація

  Характерні риси виробництва

  високі витрати

  високі витрати

  Середні витрати

  деяка автоматизація

  висока автоматизація

  устаткування

  універсальне

  універсальне

  Універ-сальне

  Специали зірованним

  спеціалізоване

  Стратегія позиціонування продукту

  Виробниц-ство на замовлення

  Збірка на замовлення

  Збірка на замовлення

  Виробництво на склад

  Виробництво на склад

  Виробничий процес на ЗАТ «Динамо плюс» можна охарактеризувати як універсальне (Група 1). Найбільш характерними рисами універсального виробництва є:

  · Універсальне обладнання може бути налаштоване на виконання різних технологічних операцій, необхідних для виробництва різнорідної продукції;

  · Вироблена продукція виготовляється партіями, і одночасно на заводі йде обробка багатьох партій. Отже, виникає завдання контролю на цеховому рівні і рівні ділянки за виконанням конкретних виробничих замовлень. Відносно низький попит на продукцію даної моделі і типорозміру не дозволяє впровадити потокові методи організації виробництва в повному обсязі;

  · Виконання замовлень вимагає ретельного управління виробничим процесом в зв'язку зі складністю технологічних маршрутів і відокремленістю робочих центрів;

  · Для управління виробництвом необхідна детальна інформація про замовлення і робочих центрах, включаючи, наприклад, відомості про послідовність обробки замовлень на робочих центрах, визначення пріоритету замовлень, потреби кожного замовлення в тимчасових ресурсах, знання стану виконуваних замовлень, виробничої потужності робочих центрів, потреби в виробничих потужностях для критичних (ключових) робочих центрів по планових періодах та ін .;

  · Завантаження робочих центрів по часу істотно різниться. Необхідно визначати робочі центри, що знаходяться в критичному стані, т. Е. Найобмеженіші за наявними на них машинним і людських ресурсів. Структурна зміна номенклатури випуску може викликати зміни в складі таких робочих центрів;

  · Необхідно координувати планування замовлень і наявність необхідних ресурсів (матеріалів, персоналу, інструментального забезпечення);

  · Величина незавершеного виробництва при універсальному методі зазвичай перевищує величину незавершеного виробництва при потоковому методі в зв'язку з наявністю черг до робочих центрам та тривалим часом обробки;

  · Більшу частину часу виробничого циклу займає не обробка, а підготовчо-заключні операції (очікування в чергах до робочих центрам, повільне переміщення замовлення на наступну технологічну операцію), складові часом близько 95% від тривалості виробничого циклу;

  · Основні робочі найчастіше більш кваліфіковані, ніж в разі поточного виробництва, що призводить до більш високих витрат на оплату праці.


  2.5. Аналіз стратегії планування та управління

  На ЗАТ «Динамо плюс» використовується стратегія переслідування, але при 85% середньорічному випуску серійної продукції такий метод представляється малоефективним. Також значно ускладнюється процес підготовки виробничої програми, так як на підприємстві застосовується короткострокове планування (1 місяць) по пакету замовлень, тобто щомісяця проводиться перепланування виробництва зі збором даних в найкоротші терміни - 5 днів. Планування проводиться, по суті, на експертних даних тому за короткий термін, практично неможливо підготувати якісний план виробництва з урахуванням всіх виробничих потужностей. Як наслідок виконання даного плану виробництва - зрив термінів.


  2.6. Аналіз застосування методик планування

  Стратегічне планування (на термін від одного року і більше) на ЗАТ «Динамо плюс» практично не здійснюється. Причинами є відсутність ясних цілей діяльності підприємства. Крім того невеликий цикл виробництва (в межах одного - трьох місяців).

  Тактичне планування (на рік і менше) реалізується шляхом створення виробничої програми. Виробнича програма розробляється не більше ніж на один місяць. Планування річних фінансових показників ще не відпрацьовано. Планування бюджету підприємства введено з початку 2005 року. В даний час ще не закріплені основні статті збору витрат (вони можуть змінюватися з місяця в місяць).

  Таким чином, на підприємстві найбільш розвинена система оперативного планування (до місяця включно), що охоплює практично всі функціональні підсистеми (збут, постачання, виробництво, фінанси).

  Стратегічного бізнес-плану на підприємстві немає, а значить, у підприємства немає чітко сформульованих цілей розвитку і не забезпечена цільова орієнтація всієї системи планування. Прогнози, закладені в плані продажів не використовуються при формуванні головного календарного плану тому підприємство працює строго на замовлення клієнта (стратегія переслідування).

  Для підвищення якості оперативного планування необхідне введення тактичних і стратегічних планів. В якості основи пропонується взяти перспективу на два-три місяці. Що і здійснюється в даний момент.

  План продажів на підприємство формується в кінці року службою маркетингу і має плановий горизонт - 1 рік, з інтервалом в місяць. Основне призначення плану - це зв'язок стратегічного бізнес-плану і головного календарного плану виробництва, а також оцінки можливості задоволення прогнозованого попиту. Відповідно з вище сказаного практичного застосування, даний план на підприємстві не має. Формується службою маркетингу для вищого керівництва.

  На ЗАТ «Динамо виробнича програма, по суті, є головним календарний план виробництва, але не включає в себе незалежний попит (прогнози).

  На підприємстві використовується короткострокове планування - 1 місяць (горизонт планування). Виробнича програма складається з прийнятих замовлень на поточний плановий період і недоділять по готової продукції попередніх планових періодів. Середня тривалість виробничого циклу (ДПЦ) для продукції становить - 3 місяці, відповідно ПП на дату планування включає в себе недоділять двох попередніх місяців.

  План потреби в матеріалах (графік міжцеховий кооперації) формується на підприємстві за допомогою автоматизованої системи на основі виробничої програми. Горизонт планування 1 місяць з інтервалом в 1 день.

  Вихідними даними для формування плану є:

  · Структура вироби з нормами споживання комплектуючих на одиницю виробу;

  · Маршрути виготовлення комплектуючих і вироби з робочих центрам (тільки виробничі підрозділи, ділянки підрозділів не враховуються)

  · Виробнича програма (кількість і терміни випуску готової продукції)

  · НЗП на поточну дату розрахунку.

  Результатом формування плану є графіки випуску деталей (або напівфабрикатів) цехом виробника для цеху споживача.

  Оперативне управління виробництвом на підприємстві не використовується, але закладається на перспективу розвитку автоматизованої системи.

  2.7. Аналіз виробничої програми

  Виробнича програма на підприємстві формується на основі замовлень клієнтів зареєстрованих до 25 числа кожного місяця і перейшли позицій (невиконані замовлення) попередніх планових періодів.

  Обрана стратегія планування та управління (стратегія переслідування) не передбачає наявності на складі вільних залишків готової продукції, відповідно набір замовлень включався відразу в виробничу програму на випуск.

  Обмеження за обсягом виробничої програми виріже зафіксованої в 1978р. (Вартість на поточний плановий період розраховується з встановленого на період коефіцієнта інфляції) загальною обліковою вартістю виробництва, тобто обмеження потужності підприємства. Замовлення не приймаються в даному плановому періоді, якщо сумарна вартість замовлень перевищить загальну облікову вартість.

  Обмеження по загальній обліковій ціні не дозволяє якісно сформулювати обіцянку клієнту на реалізацію продукції за термінами. В купе з 3х місячним виробничим циклом виготовлення продукції, обіцянка клієнтові буде виконано не раніше ніж через три місяці, а найчастіше, пізніше тому підприємство працює на межі можливостей по ресурсам і будь-яка позаштатна ситуація спричиняє значні зміни на терміни випуску продукції.

  2.8. Аналіз плану міжцеховий кооперації

  Виробнича програма формується на основі заявок клієнтів (Таблиця _). Сформуємо план з двох виробів на Август 2007 по заявкам клієнтів. В першу чергу економіст служби збуту перевіряє наявність не зарезервованих залишків готової продукції на складі, в відповідність з наявністю коригує (якщо є залишки, як запропоновано в прикладі) замовлення на виготовлення продукції.

  Таблиця _. Виробнича програма підприємства

  ТМЦ

  план

  Номенклатурний номер

  Специфікація

  Найменування ТМЦ

  Кількість на замовлення

  СГП

  Кількість на план

  замовлення

  дата випуску

  ном №14809

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  10

  2

  8

  заявка №1

  30.08.07

  ном №14818

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  15

  1

  14

  заявка №2

  30.08.07

  Повний ланцюжок узгодження замовлення в даному прикладі опустимо і перейдемо безпосередньо до підготовки інформації для формування планів міжцеховий кооперації. В першу чергу розкриємо структуру замовлених виробів і норм витрат комплектуючих на виготовлення виробів (Таблиця _, _).

  Таблиця _. Склад виробу Креслення №14809

  Найменування

  Складальні одиниці №14809

  маршрут

  387

  № п.п.

  креслення

  Найменування

  норма

  маршрут

  1

  креслення №13375

  Складальні одиниці №13375

  12

  387

  2

  креслення №13452

  Складальні одиниці №13452

  1

  387

  3

  креслення №12922

  Складальні одиниці №12922

  1

  121-387

  4

  креслення №18103

  деталі №18103

  1

  322-387

  5

  креслення №18113

  деталі №18113

  1

  322-387

  6

  креслення №20873

  деталі №20873

  2

  322-387

  7

  креслення №20874

  деталі №20874

  2

  125-322-374-387

  8

  креслення №18056

  деталі №18056

  1

  322-387

  9

  креслення №1859

  деталі №1859

  4

  124-374

  10

  креслення №6488

  Стандартні вироби №6488

  4

  373

  11

  креслення №2397

  Стандартні вироби №2397

  20

  373

  12

  креслення №2398

  Стандартні вироби №2398

  8

  373

  13

  креслення №2394

  Стандартні вироби №2394

  12

  373

  Таблиця _.Склад виробу Креслення №14818

  Найменування

  Складальні одиниці №14818

  маршрут

  387

  № п.п.

  креслення

  Найменування

  норма

  маршрут

  1

  креслення №13375

  Складальні одиниці №13375

  12

  387

  2

  креслення №13452

  Складальні одиниці №13452

  1

  387

  3

  креслення №12924

  Складальні одиниці №12924

  1

  121-387

  4

  креслення №18105

  деталі №18105

  1

  322-387

  5

  креслення №18115

  деталі №18115

  1

  322-387

  6

  креслення №20873

  деталі №20873

  2

  322-387

  7

  креслення №20874

  деталі №20874

  2

  125-322-374-387

  8

  креслення №18058

  деталі №18058

  1

  322-387

  9

  креслення №1859

  деталі №1859

  4

  124-374

  10

  креслення №6488

  Стандартні вироби №6488

  4

  373

  11

  креслення №2397

  Стандартні вироби №2397

  25

  373

  12

  креслення №2398

  Стандартні вироби №2398

  8

  373

  13

  креслення №2394

  Стандартні вироби №2394

  12

  373

  У свою чергу в склади виробів входять складальні одиниці, розкриємо їх склад (Таблиця _, _, _, _).

  Таблиця _. Склад виробу Креслення №13375

  Найменування

  Складальні одиниці №13375

  маршрут

  387

  № п.п.

  креслення

  Найменування

  норма

  маршрут

  1

  креслення №18243

  деталі №18243

  2

  124-374-387

  2

  креслення №2975

  деталі №2975

  1

  124-374

  3

  креслення №18735

  деталі №18735

  1

  581-387

  4

  креслення №20752

  деталі №20752

  1

  373-374-372

  Таблиця _. Склад виробу Креслення №13452

  Найменування

  Складальні одиниці №13452

  маршрут

  387

  № п.п.

  креслення

  Найменування

  норма

  маршрут

  1

  креслення №2423

  Стандартні вироби №2423

  2

  373-374

  Таблиця _. Склад виробу Креслення №12922

  Найменування

  Складальні одиниці №12922

  маршрут

  121-387

  № п.п.

  креслення

  Найменування

  норма

  маршрут

  1

  креслення №19220

  деталі №19220

  1

  121

  2

  креслення №12152

  деталі №12152

  2

  122

  3

  креслення №12154

  деталі №12154

  2

  122

  Таблиця _.Склад виробу Креслення №12924

  Найменування

  Складальні одиниці №12924

  маршрут

  121-387

  № п.п.

  креслення

  Найменування

  норма

  маршрут

  1

  креслення №19222

  деталі №19222

  1

  121-372-121

  2

  креслення №12125

  деталі №12125

  2

  122

  3

  креслення №12126

  деталі №12126

  2

  122

  На основі інформації про товари розрахуємо загальну потребу комплектуючих на одиницю кожного виробу, дана інформація знадобиться для розрахунку загальної потреби в комплектуючих на виробничу програму (Таблиця _, _.)

  Таблиця _. Подетальні норми витрати на виріб Креслення №14809

  Креслення деталі або вузла

  Найменування деталі або вузла

  Кількість в изд.

  Номенклатурний номер

  Найменування

  Од. вим.

  На дет.

  На вид.

  Цех-
  пол-ль

  креслення №12922

  Складальні одиниці №12922

  1

  ном №19220

  деталі №19220

  ШТ

  1

  1

  121

  креслення №12922

  Складальні одиниці №12922

  1

  ном №12152

  деталі №12152

  ШТ

  2

  2

  121

  креслення №12922

  Складальні одиниці №12922

  1

  ном №12154

  деталі №12154

  ШТ

  2

  2

  121

  креслення №13375

  Складальні одиниці №13375

  12

  ном №18735

  деталі №18735

  ШТ

  1

  12

  387

  креслення №13375

  Складальні одиниці №13375

  12

  ном №20752

  деталі №20752

  ШТ

  1

  12

  387

  креслення №13375

  Складальні одиниці №13375

  12

  ном №18243

  деталі №18243

  ШТ

  2

  24

  387

  креслення №13375

  Складальні одиниці №13375

  12

  ном №2975

  деталі №2975

  ШТ

  1

  12

  387

  креслення №13452

  Складальні одиниці №13452

  1

  ном №2423

  Стандартні вироби №2423

  ШТ

  2

  2

  387

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  1

  ном №1859

  деталі №1859

  ШТ

  4

  4

  387

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  1

  ном №18056

  деталі №18056

  ШТ

  1

  1

  387

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  1

  ном №20873

  деталі №20873

  ШТ

  2

  2

  387

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  1

  ном №20874

  деталі №20874

  ШТ

  2

  2

  387

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  1

  ном №18103

  деталі №18103

  ШТ

  1

  1

  387

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  1

  ном №18113

  деталі №18113

  ШТ

  1

  1

  387

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  1

  ном №13452

  Складальні одиниці №13452

  ШТ

  1

  1

  387

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  1

  ном №12922

  Складальні одиниці №12922

  ШТ

  1

  1

  387

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  1

  ном №13375

  Складальні одиниці №13375

  ШТ

  12

  12

  387

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  1

  ном №6488

  Стандартні вироби №6488

  ШТ

  4

  4

  387

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  1

  ном №2394

  Стандартні вироби №2394

  ШТ

  12

  12

  387

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  1

  ном №2397

  Стандартні вироби №2397

  ШТ

  20

  20

  387

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  1

  ном №2398

  Стандартні вироби №2398

  ШТ

  8

  8

  387

  Таблиця _.Подетальні норми витрати на виріб Креслення №14818

  Креслення деталі або вузла

  Найменування деталі або вузла

  Кількість в изд.

  Номенклатурний номер

  Найменування

  Од. вим.

  На дет.

  На вид.

  Цех-
  пол-ль

  креслення №12924

  Складальні одиниці №12924

  1

  ном №19222

  деталі №19222

  ШТ

  1

  1

  121

  креслення №12924

  Складальні одиниці №12924

  1

  ном №12125

  деталі №12125

  ШТ

  2

  2

  121

  креслення №12924

  Складальні одиниці №12924

  1

  ном №12126

  деталі №12126

  ШТ

  2

  2

  121

  креслення №13375

  Складальні одиниці №13375

  12

  ном №18735

  деталі №18735

  ШТ

  1

  12

  387

  креслення №13375

  Складальні одиниці №13375

  12

  ном №20752

  деталі №20752

  ШТ

  1

  12

  387

  креслення №13375

  Складальні одиниці №13375

  12

  ном №18243

  деталі №18243

  ШТ

  2

  24

  387

  креслення №13375

  Складальні одиниці №13375

  12

  ном №2975

  деталі №2975

  ШТ

  1

  12

  387

  креслення №13452

  Складальні одиниці №13452

  1

  ном №2423

  Стандартні вироби №2423

  ШТ

  2

  2

  387

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  1

  ном №1859

  деталі №1859

  ШТ

  4

  4

  387

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  1

  ном №18058

  деталі №18058

  ШТ

  1

  1

  387

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  1

  ном №20873

  деталі №20873

  ШТ

  2

  2

  387

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  1

  ном №20874

  деталі №20874

  ШТ

  2

  2

  387

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  1

  ном №18105

  деталі №18105

  ШТ

  1

  1

  387

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  1

  ном №18115

  деталі №18115

  ШТ

  1

  1

  387

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  1

  ном №13452

  Складальні одиниці №13452

  ШТ

  1

  1

  387

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  1

  ном №12924

  Складальні одиниці №12924

  ШТ

  1

  1

  387

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  1

  ном №13375

  Складальні одиниці №13375

  ШТ

  12

  12

  387

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  1

  ном №6488

  Стандартні вироби №6488

  ШТ

  4

  4

  387

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  1

  ном №2394

  Стандартні вироби №2394

  ШТ

  12

  12

  387

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  1

  ном №2397

  Стандартні вироби №2397

  ШТ

  25

  25

  387

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  1

  ном №2398

  Стандартні вироби №2398

  ШТ

  8

  8

  387

  Структуровані специфікації виробів з урахуванням подетальної норм витрати будуть виглядати наступним чином:

  Структурований склад виробу Креслення №14809

  Найменування

  Складальні одиниці №14809

  маршрут

  387

  № п.п.

  креслення

  Найменування

  норма

  маршрут

  1

  креслення №13375

  Складальні одиниці №13375

  12

  387

  1.1

  креслення №18243

  деталі №18243

  24

  124-374-387

  1.2

  креслення №2975

  деталі №2975

  12

  124-374

  1.3

  креслення №18735

  деталі №18735

  12

  581-387

  1.4

  креслення №20752

  деталі №20752

  12

  373-374-372

  2

  креслення №13452

  Складальні одиниці №13452

  1

  387

  2.1

  креслення №2423

  Стандартні вироби №2423

  ...........


  2

  373-374

  3

  креслення №12922

  Складальні одиниці №12922

  1

  121-387

  3.1

  креслення №19220

  деталі №19220

  1

  121

  3.2

  креслення №12152

  деталі №12152

  2

  122

  3.3

  креслення №12154

  деталі №12154

  2

  122

  4

  креслення №18103

  деталі №18103

  1

  322-387

  5

  креслення №18113

  деталі №18113

  1

  322-387

  6

  креслення №20873

  деталі №20873

  2

  322-387

  7

  креслення №20874

  деталі №20874

  2

  125-322-374-387

  8

  креслення №18056

  деталі №18056

  1

  322-387

  9

  креслення №1859

  деталі №1859

  4

  124-374

  10

  креслення №6488

  Стандартні вироби №6488

  4

  373

  11

  креслення №2397

  Стандартні вироби №2397

  20

  373

  12

  креслення №2398

  Стандартні вироби №2398

  8

  373

  13

  креслення №2394

  Стандартні вироби №2394

  12

  373

  Структурований склад виробу Креслення №14818

  Найменування

  Складальні одиниці №14818

  маршрут

  387

  № п.п.

  креслення

  Найменування

  норма

  маршрут

  1

  креслення №13375

  Складальні одиниці №13375

  12

  387

  1.1

  креслення №18243

  деталі №18243

  24

  124-374-387

  1.2

  креслення №2975

  деталі №2975

  12

  124-374

  1.3

  креслення №18735

  деталі №18735

  12

  581-387

  1.4

  креслення №20752

  деталі №20752

  12

  373-374-372

  2

  креслення №13452

  Складальні одиниці №13452

  1

  387

  2.1

  креслення №2423

  Стандартні вироби №2423

  2

  373-374

  3

  креслення №12924

  Складальні одиниці №12924

  1

  121-387

  3.1

  креслення №19222

  деталі №19222

  1

  121-372-121

  3.2

  креслення №12125

  деталі №12125

  2

  122

  3.3

  креслення №12126

  деталі №12126

  2

  122

  4

  креслення №18105

  деталі №18105

  1

  322-387

  5

  креслення №18115

  деталі №18115

  1

  322-387

  6

  креслення №20873

  деталі №20873

  2

  322-387

  7

  креслення №20874

  деталі №20874

  2

  125-322-374-387

  8

  креслення №18058

  деталі №18058

  1

  322-387

  9

  креслення №1859

  деталі №1859

  4

  124-374

  10

  креслення №6488

  Стандартні вироби №6488

  4

  373

  11

  креслення №2397

  Стандартні вироби №2397

  25

  373

  12

  креслення №2398

  Стандартні вироби №2398

  8

  373

  13

  креслення №2394

  Стандартні вироби №2394

  12

  373

  За початковими умовами, вироби виробничої програми заплановані до однієї дати випуску, що дозволяє відмовитися від позаказного обліку у виробництві, і відповідно партії комплектуючих (застосовуються у виробах) у виробничому обліку можна об'єднати. Даний крок значно спростить облік службі диспетчирования з випуску комплектуючих.

  Проведемо порівняльний аналіз складів виробів. Результати аналізу надані в Таблиці _. Цілком очевидно, що вироби відрізняються незначними модифікаціями по структурі і значна частина комплектуючих буде включена в загальні партії.

  Таблиці _ Порівняльний аналіз виробів

  позиція

  креслення

  Найменування

  креслення №14818

  креслення №14809

  3

  креслення №12922

  Складальні одиниці №12922

  1

  3

  креслення №12924

  Складальні одиниці №12924

  1

  4

  креслення №18103

  деталі №18103

  1

  4

  креслення №18105

  деталі №18105

  1

  5

  креслення №18113

  деталі №18113

  1

  5

  креслення №18115

  деталі №18115

  1

  8

  креслення №18056

  деталі №18056

  1

  8

  креслення №18058

  деталі №18058

  1

  На основі структурованої специфікації виробів і інформації і плановому кількості на виготовлення виробів, сформуємо план в розрізі виробів. (Табліца_). Результатом формування плану буде аналіз структури виробів на предмет обробки комплектуючих в цехах по маршруту, а так само угруповання потреби в комплектуючих в партії обробки виробничими підрозділами.

  Таблиця _. План в розрізі виробів виробничої програми на серпень 2007

  Номер креслення Изд.

  Кількість Изд. на план

  Номер креслення ДСЕ

  Найменування ДСЕ

  Кількість ДСЕ на план

  цех
  обр-ки

  креслення №14818

  14

  креслення №12125

  деталі №12125

  28

  121

  партія запуску

  28

  креслення №14818

  14

  креслення №12126

  деталі №12126

  28

  121

  партія запуску

  28

  креслення №14809

  8

  креслення №12152

  деталі №12152

  16

  121

  партія запуску

  16

  креслення №14809

  8

  креслення №12154

  деталі №12154

  16

  121

  партія запуску

  16

  креслення №14809

  8

  креслення №12922

  Складальні одиниці №12922

  8

  121

  партія запуску

  8

  креслення №14818

  14

  креслення №12924

  Складальні одиниці №12924

  14

  121

  партія запуску

  14

  креслення №14809

  8

  креслення №13375

  Складальні одиниці №13375

  96

  380

  креслення №14818

  14

  креслення №13375

  Складальні одиниці №13375

  168

  380

  партія запуску

  264

  креслення №14809

  8

  креслення №13452

  Складальні одиниці №13452

  8

  380

  креслення №14818

  14

  креслення №13452

  Складальні одиниці №13452

  14

  380

  партія запуску

  22

  креслення №14809

  8

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  8

  380

  партія запуску

  8

  креслення №14818

  14

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  14

  380

  партія запуску

  14

  креслення №14809

  8

  креслення №18056

  деталі №18056

  8

  322

  партія запуску

  8

  креслення №14818

  14

  креслення №18058

  деталі №18058

  14

  322

  партія запуску

  14

  креслення №14809

  8

  креслення №18103

  деталі №18103

  8

  322

  партія запуску

  8

  креслення №14818

  14

  креслення №18105

  деталі №18105

  14

  322

  партія запуску

  14

  креслення №14809

  8

  креслення №18113

  деталі №18113

  8

  322

  партія запуску

  8

  креслення №14818

  14

  креслення №18115

  деталі №18115

  14

  322

  партія запуску

  14

  креслення №14809

  8

  креслення №18243

  деталі №18243

  192

  124

  креслення №14818

  14

  креслення №18243

  деталі №18243

  336

  124

  партія запуску

  528

  креслення №14809

  8

  креслення №1859

  деталі №1859

  32

  124

  креслення №14818

  14

  креслення №1859

  деталі №1859

  56

  124

  партія запуску

  88

  креслення №14809

  8

  креслення №18735

  деталі №18735

  96

  581

  креслення №14818

  14

  креслення №18735

  деталі №18735

  168

  581

  партія запуску

  264

  креслення №14809

  8

  креслення №19220

  деталі №19220

  8

  121

  партія запуску

  8

  креслення №14818

  14

  креслення №19222

  деталі №19222

  14

  121

  партія запуску

  14

  креслення №14809

  8

  креслення №20752

  деталі №20752

  96

  373

  креслення №14818

  14

  креслення №20752

  деталі №20752

  168

  373

  партія запуску

  264

  креслення №14809

  8

  креслення №20873

  деталі №20873

  16

  322

  креслення №14818

  14

  креслення №20873

  деталі №20873

  28

  322

  партія запуску

  44

  креслення №14809

  8

  креслення №20874

  деталі №20874

  16

  322

  креслення №14818

  14

  креслення №20874

  деталі №20874

  28

  322

  партія запуску

  44

  креслення №14809

  8

  креслення №2394

  Стандартні вироби №2394

  96

  373

  креслення №14818

  14

  креслення №2394

  Стандартні вироби №2394

  168

  373

  партія запуску

  264

  креслення №14809

  8

  креслення №2397

  Стандартні вироби №2397

  160

  373

  креслення №14818

  14

  креслення №2397

  Стандартні вироби №2397

  350

  373

  партія запуску

  510

  креслення №14809

  8

  креслення №2398

  Стандартні вироби №2398

  64

  373

  креслення №14818

  14

  креслення №2398

  Стандартні вироби №2398

  112

  373

  партія запуску

  176

  креслення №14809

  8

  креслення №2423

  Стандартні вироби №2423

  16

  373

  креслення №14818

  14

  креслення №2423

  Стандартні вироби №2423

  28

  373

  партія запуску

  44

  креслення №14809

  8

  креслення №2975

  деталі №2975

  96

  124

  креслення №14818

  14

  креслення №2975

  деталі №2975

  168

  124

  партія запуску

  264

  креслення №14809

  8

  креслення №6488

  Стандартні вироби №6488

  32

  373

  креслення №14818

  14

  креслення №6488

  Стандартні вироби №6488

  56

  373

  партія запуску

  88

  У виробництві також як і по готовій продукції можуть знаходитися в наявності залишки комплектуючих з здолав попередніх виробничих програм.

  Щоб уникнути помилок в планування, інформація про залишки надходить за результатами щомісячної інвентаризації, проведеної в цехових коморах виробничих підрозділів. При підготовці інформації для плану міжцеховий кооперації, необхідно сформувати плани запуску / випуску цехів (Таблиця _). Вихідними даними для підготовки плану буде план в розрізі цехів і інформація по інвентаризації виробництва. Так як залишки комплектуючих можуть перебувати у вигляді напівфабрикатів в ланцюжку маршруту виготовлення, необхідно для кожного цеху визначити випуск (скільки цех повинен передати комплектуючих в наступний цех по маршруту) і запуск (скільки цех повинен обробити напівфабрикатів комплектуючих за вирахуванням вже оброблених напівфабрикатів). Для прикладу в план введемо інформацію про залишки комплектуючих.

  Таблиця _ План запуску / випуску цехів

  Цех обробки: 121 Загот.пр-під Зварювальний цех

  Номер креслення ДСЕ

  Найменування ДСЕ

  план

  Залишок в цеху (НЗП)

  випуск

  запуск

  креслення №12125

  деталі №12125

  28

  12

  28

  16

  креслення №12126

  деталі №12126

  28

  0

  28

  28

  креслення №12152

  деталі №12152

  16

  0

  16

  16

  креслення №12154

  деталі №12154

  16

  0

  16

  16

  креслення №19220

  деталі №19220

  8

  0

  8

  8

  креслення №19222

  деталі №19222

  14

  14

  14

  0

  креслення №19222

  деталі №19222

  14

  0

  14

  14

  креслення №12922

  Складальні одиниці №12922

  8

  0

  8

  8

  креслення №12924

  Складальні одиниці №12924

  14

  0

  14

  14

  Цех обробки: 124 Загот.пр-під Крепежно-механ уч-к

  Номер креслення ДСЕ

  Найменування ДСЕ

  план

  Залишок в цеху (НЗП)

  випуск

  запуск

  креслення №18243

  деталі №18243

  528

  0

  528

  528

  креслення №1859

  деталі №1859

  88

  0

  88

  88

  креслення №2975

  деталі №2975

  264

  0

  264

  264

  Цех обробки: 322 МОП уч-к мехобраб.Д і ДК

  Номер креслення ДСЕ

  Найменування ДСЕ

  план

  Залишок в цеху (НЗП)

  випуск

  запуск

  креслення №18056

  деталі №18056

  8

  0

  8

  8

  креслення №18058

  деталі №18058

  14

  0

  14

  14

  креслення №18103

  деталі №18103

  8

  0

  8

  8

  креслення №18105

  деталі №18105

  14

  0

  14

  14

  креслення №18113

  деталі №18113

  8

  0

  8

  8

  креслення №18115

  деталі №18115

  14

  0

  14

  14

  креслення №20873

  деталі №20873

  44

  0

  44

  44

  креслення №20874

  деталі №20874

  44

  0

  44

  44

  Цех обробки: 372 АП уч-к панелей і опорів (5АЦ)

  Номер креслення ДСЕ

  Найменування ДСЕ

  план

  Залишок в цеху (НЗП)

  випуск

  запуск

  креслення №19222

  деталі №19222

  14

  0

  14

  14

  креслення №20752

  деталі №20752

  264

  0

  264

  264

  Цех обробки: 373 АП уч-к штампування

  Номер креслення ДСЕ

  Найменування ДСЕ

  план

  Залишок в цеху (НЗП)

  випуск

  запуск

  креслення №20752

  деталі №20752

  264

  0

  264

  264

  креслення №2394

  Стандартні вироби №2394

  264

  0

  264

  264

  креслення №2397

  Стандартні вироби №2397

  510

  0

  510

  510

  креслення №2398

  Стандартні вироби №2398

  176

  0

  176

  176

  креслення №2423

  Стандартні вироби №2423

  44

  0

  44

  44

  креслення №6488

  Стандартні вироби №6488

  88

  0

  88

  88

  Цех обробки: 380 ПМПТ (ПР-під машин пост.тока)

  Номер креслення ДСЕ

  Найменування ДСЕ

  план

  Залишок в цеху (НЗП)

  випуск

  запуск

  креслення №18056

  деталі №18056

  8

  0

  8

  8

  креслення №18058

  деталі №18058

  14

  0

  14

  14

  креслення №18103

  деталі №18103

  8

  0

  8

  8

  креслення №18105

  деталі №18105

  14

  0

  14

  14

  креслення №18113

  деталі №18113

  8

  0

  8

  8

  креслення №18115

  деталі №18115

  14

  0

  14

  14

  креслення №18243

  деталі №18243

  528

  0

  528

  528

  креслення №18735

  деталі №18735

  264

  0

  264

  264

  креслення №20873

  деталі №20873

  44

  0

  44

  44

  креслення №20874

  деталі №20874

  44

  0

  44

  44

  креслення №12922

  Складальні одиниці №12922

  8

  0

  8

  8

  креслення №12924

  Складальні одиниці №12924

  14

  0

  14

  14

  креслення №13375

  Складальні одиниці №13375

  264

  0

  264

  264

  креслення №13452

  Складальні одиниці №13452

  22

  0

  22

  22

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  8

  0

  8

  8

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  14

  0

  14

  14

  Цех обробки: 581 ОГМет ЛЦ ливарний цех

  Номер креслення ДСЕ

  Найменування ДСЕ

  план

  Залишок в цеху (НЗП)

  випуск

  запуск

  креслення №18735

  деталі №18735

  264

  7

  264

  257

  Основною метою проведення розрахунків служби диспетчирования є - план міжцеховий кооперації (Табліца_). План формується на основі планів запуску / випуску цехів та інформації про повне маршруті виготовлення комплектуючих і виробів (повні маршрути виготовлення вказані в структурованому складі виробів).

  Табліца_. Загальний план міжцеховий кооперації

  Номер креслення ДСЕ

  Найменування ДСЕ

  план

  Залишок в цеху

  Кількість (Випуск)

  Кількість (Запуск)

  Випущено і лежить по маршруту

  Цех-виробник: 121 Загот.пр-під Зварювальний цех

  Цех-одержувач: 121 Загот.пр-під Зварювальний цех

  креслення №12125

  деталі №12125

  28

  0

  16

  16

  12

  креслення №12126

  деталі №12126

  28

  0

  28

  28

  0

  креслення №12152

  деталі №12152

  16

  0

  16

  16

  0

  креслення №12154

  деталі №12154

  16

  0

  16

  16

  0

  креслення №19220

  деталі №19220

  8

  0

  8

  8

  0

  креслення №19222

  деталі №19222

  14

  0

  14

  14

  0

  Цех-одержувач: 372 АП уч-к панелей і опорів (5АЦ)

  креслення №19222

  деталі №19222

  14

  0

  0

  0

  14

  Цех-одержувач: 380 ПМПТ (ПР-під машин пост. ...........  струму)

  креслення №12922

  Складальні одиниці №12922

  8

  0

  8

  8

  0

  креслення №12924

  Складальні одиниці №12924

  14

  0

  14

  14

  0

  Номер креслення ДСЕ

  Найменування ДСЕ

  план

  Залишок в цеху

  Кількість (Випуск)

  Кількість (Запуск)

  Випущено і лежить по маршруту

  Цех-виробник: 124 Загот.пр-під Крепежно-механ уч-к

  Цех-одержувач: 380 ПМПТ (ПР-під машин пост.тока)

  креслення №1859

  деталі №1859

  88

  0

  88

  88

  0

  креслення №2975

  деталі №2975

  264

  0

  264

  264

  0

  креслення №18243

  деталі №18243

  528

  0

  528

  528

  0

  Номер креслення ДСЕ

  Найменування ДСЕ

  план

  Залишок в цеху

  Кількість (Випуск)

  Кількість (Запуск)

  Випущено і лежить по маршруту

  Цех-виробник: 322 МОП уч-к мехобраб.Д і ДК

  Цех-одержувач: 380 ПМПТ (ПР-під машин пост.тока)

  креслення №18056

  деталі №18056

  8

  0

  8

  8

  0

  креслення №18058

  деталі №18058

  14

  0

  14

  14

  0

  креслення №18103

  деталі №18103

  8

  0

  8

  8

  0

  креслення №18105

  деталі №18105

  14

  0

  14

  14

  0

  креслення №18113

  деталі №18113

  8

  0

  8

  8

  0

  креслення №18115

  деталі №18115

  14

  0

  14

  14

  0

  креслення №20873

  деталі №20873

  44

  0

  44

  44

  0

  креслення №20874

  деталі №20874

  44

  0

  44

  44

  0

  Номер креслення ДСЕ

  Найменування ДСЕ

  план

  Залишок в цеху

  Кількість (Випуск)

  Кількість (Запуск)

  Випущено і лежить по маршруту

  Цех-виробник: 372 АП уч-к панелей і опорів (5АЦ)

  Цех-одержувач: 121 Загот.пр-під Зварювальний цех

  креслення №19222

  деталі №19222

  14

  14

  14

  0

  0

  Цех-одержувач: 380 ПМПТ (ПР-під машин пост.тока)

  креслення №20752

  деталі №20752

  264

  0

  264

  264

  0

  Номер креслення ДСЕ

  Найменування ДСЕ

  план

  Залишок в цеху

  Кількість (Випуск)

  Кількість (Запуск)

  Випущено і лежить по маршруту

  Цех-виробник: 373 АП уч-к штампування

  Цех-одержувач: 372 АП уч-к панелей і опорів (5АЦ)

  креслення №20752

  деталі №20752

  264

  0

  264

  264

  0

  Цех-одержувач: 380 ПМПТ (ПР-під машин пост.тока)

  креслення №2394

  Стандартні вироби №2394

  264

  0

  264

  264

  0

  креслення №2397

  Стандартні вироби №2397

  510

  0

  510

  510

  0

  креслення №2398

  Стандартні вироби №2398

  176

  0

  176

  176

  0

  креслення №2423

  Стандартні вироби №2423

  44

  0

  44

  44

  0

  креслення №6488

  Стандартні вироби №6488

  88

  0

  88

  88

  0

  Номер креслення ДСЕ

  Найменування ДСЕ

  план

  Залишок в цеху

  Кількість (Випуск)

  Кількість (Запуск)

  Випущено і лежить по маршруту

  Цех-виробник: 380 ПМПТ (ПР-під машин пост.тока)

  Цех-одержувач: 380 ПМПТ (ПР-під машин пост.тока)

  креслення №13375

  Складальні одиниці №13375

  264

  0

  264

  264

  0

  креслення №18735

  деталі №18735

  264

  7

  144

  257

  7

  креслення №12922

  Складальні одиниці №12922

  8

  0

  8

  8

  0

  креслення №12924

  Складальні одиниці №12924

  14

  0

  14

  14

  0

  креслення №13452

  Складальні одиниці №13452

  22

  0

  22

  22

  0

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  8

  0

  8

  8

  0

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  14

  0

  14

  14

  0

  креслення №18056

  деталі №18056

  8

  0

  8

  8

  0

  креслення №18058

  деталі №18058

  14

  0

  14

  14

  0

  креслення №18103

  деталі №18103

  8

  0

  8

  8

  0

  креслення №18105

  деталі №18105

  14

  0

  14

  14

  0

  креслення №18113

  деталі №18113

  8

  0

  8

  8

  0

  креслення №18115

  деталі №18115

  14

  0

  14

  14

  0

  креслення №18243

  деталі №18243

  528

  0

  528

  528

  0

  креслення №20873

  деталі №20873

  44

  0

  44

  44

  0

  креслення №20874

  деталі №20874

  44

  0

  44

  44

  0

  Номер креслення ДСЕ

  Найменування ДСЕ

  план

  Залишок в цеху

  Кількість (Випуск)

  Кількість (Запуск)

  Випущено і лежить по маршруту

  Цех-виробник: 581 ОГМет ЛЦ ливарний цех

  Цех-одержувач: 380 ПМПТ (ПР-під машин пост.тока)

  креслення №18735

  деталі №18735

  264

  0

  257

  257

  7

  План є важливою сполучною ланкою між службою диспетчерського контролю та виробничими підрозділами, за ступенем виконання виробничої програми в розрізі номенклатури (випуск комплектуючих і виробів без урахування термінів виготовлення). За номенклатурою, ступінь виконання програми можна оцінити як по окремих позиціях, так і за планом в цілому. наприклад:

  Ступінь виконання по номенклатурним позиціям плану

  Номер креслення ДСЕ

  Найменування ДСЕ

  план

  Залишок в цеху (НЗП)

  випуск

  запуск

  % виконання

  креслення №12125

  деталі №12125

  28

  12

  28

  16

  42,86

  креслення №19222

  деталі №19222

  14

  14

  14

  0

  100,00

  креслення №18735

  деталі №18735

  264

  7

  264

  257

  2,65

  Загальна оцінка виконання плану міжцеховий кооперації на серпень 2007 по випуску двох виробів дорівнює 0,76%. Дана оцінка не є об'єктивною, так як план не можна оцінити на ступінь виконання за термінами. Терміни є важливою складовою у взаєморозрахунках служби збуту і замовника, і дають відповіді на питання: «Коли буде готова продукція?», «Коли продукція буде відвантажена замовнику?». Розглянемо більш докладно формування календарних планів в наступному розділі.

  2.9. Аналіз виконання плану міжцеховий кооперації

  У даній роботі розглядається спрощена модель планування без застосування автоматизованих систем управління стандарту MRP і MRPII. Тому в розглянутому прикладі будуть застосовані експертні оцінки по загальному часу обробки комплектуючих в цехах по маршруту виготовлення, без обліків стану напівфабрикатів на операціях безпосередньо в цеху. Не враховуються нормативи підготовчого часу, часу пролежування і часу передачі ДСЕ між цехами. У зв'язку з цим для компенсації втрати інформації, прийнято рішення ввести стандартну величину часу передачі ДСЕ між цехами по маршруту виготовлення - 8ч. тобто при кожній передачі до загальної трудомісткості обробки ДСЕ в цеху додається дана величина. Також в прикладі не розглядається робота декількох змін і обмежень по ресурсах (виробничим потужностям), що суперечить загальним принципам стандарту MRP і дозволяє розробляти календарні плани без застосування автоматизованих систем.

  Вихідними даними для розрахунку термінів запуску / випуску комплектуючих і виробів, є:

  · Календар компанії - робочий календар компанії з урахуванням вихідних і святкових днів;

  · Загальна трудомісткість обробки Деталей (ДСЕ, виробів) в цеху, по маршруту виготовлення.

  · Терміни випуску продукції на замовлення клієнтів (календарний план буде розрахований «назад» від терміну випуску вироби, відповідно до облікової політики ЗАТ «Динамо плюс»).

  Задамо календар компанії і вкажемо в ньому вихідні (субота, неділя) (Таблиця. _).

  Таблиця _. Календар компанії

  Пн

  Вт

  Ср

  чт

  Пт

  Сб

  Нд

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  Вихідні дані по трудомісткості виготовлення комплектуючих і виробів надає служба головного технолога (Таблиця _). Інформація по трудомісткості дозволить розрахувати випередження запуску виготовлення ДСЕ.

  Табліца_. Зведена трудомісткість вироби Креслення №14809

  форма

  НТ-13Д1


  цехи

  Найменування

  Специфікація

  Праця-ть
  на од., хв

  Кількість

  Праця-ть
  на виріб, хв.

  Праця-ть
  на виріб, годину.

  121

  деталі №19220

  креслення №19220

  0,10

  1

  0,10

  0,0017

  Складальні одиниці №12922

  креслення №12922

  0,53

  1

  0,53

  0,0089

  Разом на цех:

  0,63

  0,0106

  122

  деталі №12152

  креслення №12152

  0,10

  2

  0,20

  0,0033

  деталі №12154

  креслення №12154

  0,10

  2

  0,20

  0,0033

  Разом на цех:

  0,20

  0,0067

  124

  деталі №18243

  креслення №18243

  0,10

  24

  2,40

  0,0400

  деталі №1859

  креслення №1859

  6,90

  4

  27,60

  0,4600

  Разом на цех:

  7,00

  0,5000

  322

  деталі №18056

  креслення №18056

  56,30

  1

  56,30

  0,9383

  деталі №18103

  креслення №18103

  137,70

  1

  137,70

  2,2950

  деталі №18113

  креслення №18113

  114,60

  1

  114,60

  1,9100

  деталі №20873

  креслення №20873

  14,90

  2

  29,80

  0,4967

  деталі №20874

  креслення №20874

  14,90

  2

  29,80

  0,4967

  Разом на цех:

  338,40

  0,9933

  372

  деталі №20752

  креслення №20752

  0,10

  12

  1,20

  0,0200

  Разом на цех:

  0,10

  0,0200

  373

  деталі №20752

  креслення №20752

  0,10

  12

  1,20

  0,0200

  Стандартні вироби №2394

  креслення №2394

  0,01

  12

  0,12

  0,0020

  Стандартні вироби №2397

  креслення №2397

  0,05

  20

  1,00

  0,0167

  Стандартні вироби №2398

  креслення №2398

  0,05

  8

  0,40

  0,0067

  Стандартні вироби №2423

  креслення №2423

  0,10

  2

  0,20

  0,0033

  Стандартні вироби №6488

  креслення №6488

  0,02

  4

  0,08

  0,0013

  Разом на цех:

  0,33

  0,0047

  374

  деталі №1859

  креслення №1859

  0,10

  4

  0,40

  0,0067

  деталі №20752

  креслення №20752

  0,10

  12

  1,20

  0,0200

  деталі №2975

  креслення №2975

  0,10

  12

  1,20

  0,0200

  Стандартні вироби №2423

  креслення №2423

  0,10

  2

  0,20

  0,0033

  Разом на цех:

  0,40

  0,0233

  387

  деталі №18056

  креслення №18056

  0,90

  1

  0,90

  0,0150

  деталі №18103

  креслення №18103

  0,90

  1

  0,90

  0,0150

  деталі №18113

  креслення №18113

  0,90

  1

  0,90

  0,0150

  деталі №18243

  креслення №18243

  0,80

  24

  19,20

  0,3200

  деталі №18735

  креслення №18735

  0,10

  12

  1,20

  0,0200

  деталі №20873

  креслення №20873

  0,80

  2

  1,60

  0,0267

  деталі №20874

  креслення №20874

  0,80

  2

  1,60

  0,0267

  Складальні одиниці №12922

  креслення №12922

  4,60

  1

  4,60

  0,0767

  Складальні одиниці №13375

  креслення №13375

  12,40

  12

  148,80

  2,4800

  Складальні одиниці №13452

  креслення №13452

  8,70

  1

  8,70

  0,1450

  Складальні одиниці №14809

  креслення №14809

  63,70

  1

  63,70

  1,0617

  Разом на цех:

  94,60

  1,2067

  581

  деталі №18735

  креслення №18735

  0,11

  12

  1,32

  0,0220

  Разом на цех:

  0,11

  0,0220

  Всього по підприємству:

  мін

  Година

  Норма часу на виріб:

  659,85

  10,9976

  в тому числі:

  операції

  Праця-ть, хв

  Праця-ть, годину

  забарвлення

  3,70

  0,0617

  обпилювання

  68,30

  1,1383

  відрізна

  0,23

  0,0038

  сверлильная

  90,10

  1,5017

  слюсарна

  249,60

  4,1600

  термічна

  1,60

  0,0267

  Токарська

  220,82

  3,6803

  фрезерна

  25,20

  0,4200

  штамповочна

  0,31

  0,0051

  Таблиця _. Зведена трудомісткість вироби Креслення №14818

  форма

  НТ-13Д1


  цехи

  Найменування

  Специфікація

  Праця-ть
  на од., хв

  Кількість

  Праця-ть
  на виріб, хв.

  Праця-ть
  на виріб, годину.

  121

  деталі №19222

  креслення №19222

  0,20

  2

  0,20

  0,0033

  Складальні одиниці №12924

  креслення №12924

  0,53

  1

  0,53

  0,0089

  Разом на цех:

  0,73

  0,0122

  122

  деталі №12125

  креслення №12125

  0,10

  2

  0,20

  0,0033

  деталі №12126

  креслення №12126

  0,10

  2

  0,20

  0,0033

  Разом на цех:

  0,20

  0,0067

  124

  деталі №18243

  креслення №18243

  0,10

  24

  2,40

  0,0400

  деталі №1859

  креслення №1859

  6,90

  4

  27,60

  0,4600

  Разом на цех:

  7,00

  0,5000

  322

  деталі №18058

  креслення №18058

  74,47

  1

  74,47

  1,2412

  деталі №18105

  креслення №18105

  137,70

  1

  137,70

  2,2950

  деталі №18115

  креслення №18115

  114,60

  1

  114,60

  1,9100

  деталі №20873

  креслення №20873

  14,90

  2

  29,80

  0,4967

  деталі №20874

  креслення №20874

  14,90

  2

  29,80

  0,4967

  Разом на цех:

  356,57

  0,9933

  372

  деталі №19222

  креслення №19222

  0,10

  1

  0,10

  0,0017

  деталі №20752

  креслення №20752

  0,10

  12

  1,20

  0,0200

  Разом на цех:

  0,20

  0,0217

  373

  деталі №20752

  креслення №20752

  0,10

  12

  1,20

  0,0200

  Стандартні вироби №2394

  креслення №2394

  0,01

  12

  0,12

  0,0020

  Стандартні вироби №2397

  креслення №2397

  0,05

  25

  1,25

  0,0208

  Стандартні вироби №2398

  креслення №2398

  0,05  ign = "left"> 8

  0,40

  0,0067

  Стандартні вироби №2423

  креслення №2423

  0,10

  2

  0,20

  0,0033

  Стандартні вироби №6488

  креслення №6488

  0,02

  4

  0,08

  0,0013

  Разом на цех:

  0,33

  0,0047

  374

  деталі №1859

  креслення №1859

  0,10

  4

  0,40

  0,0067

  деталі №20752

  креслення №20752

  0,10

  12

  1,20

  0,0200

  деталі №2975

  креслення №2975

  0,10

  12

  1,20

  0,0200

  Стандартні вироби №2423

  креслення №2423

  0,10

  2

  0,20

  0,0033

  Разом на цех:

  0,40

  0,0233

  387

  деталі №18058

  креслення №18058

  0,90

  1

  0,90

  0,0150

  деталі №18105

  креслення №18105

  0,90

  1

  0,90

  0,0150

  деталі №18115

  креслення №18115

  0,90

  1

  0,90

  0,0150

  деталі №18243

  креслення №18243

  0,80

  24

  19,20

  0,3200

  деталі №18735

  креслення №18735

  0,10

  12

  1,20

  0,0200

  деталі №20873

  креслення №20873

  0,80

  2

  1,60

  0,0267

  деталі №20874

  креслення №20874

  0,80

  2

  1,60

  0,0267

  Складальні одиниці №12924

  креслення №12924

  4,60

  1

  4,60

  0,0767

  Складальні одиниці №13375

  креслення №13375

  12,40

  12

  148,80

  2,4800

  Складальні одиниці №13452

  креслення №13452

  8,70

  1

  8,70

  0,1450

  Складальні одиниці №14818

  креслення №14818

  64,10

  1

  64,10

  1,0683

  Разом на цех:

  95,00

  1,2133

  581

  деталі №18735

  креслення №18735

  0,11

  12

  1,32

  0,0220

  Премія цеху:

  0,0220

  Всього по підприємству:

  мін

  Година

  Норма часу на виріб:

  678,87

  11,3146

  в тому числі:

  операції

  Праця-ть, хв

  Праця-ть, годину

  забарвлення

  3,70

  0,0617

  обпилювання

  68,30

  1,1383

  відрізна

  0,23

  0,0038

  сверлильная

  90,00

  1,5000

  слюсарна

  250,10

  4,1683

  термічна

  1,85

  0,0308

  Токарська

  239,09

  3,9848

  фрезерна

  25,30

  0,4217

  штамповочна

  0,31

  0,0051

  Припустимо, що всі операції виконуються строго послідовно і також організовано випуск виробів. Час виготовлення для кожного виробу рівного приблизно 11год. Виконання виробничої програми займе приблизно за часом - 11дней = (11ч * 8шт) / 8ч для вироби «Креслення №14809» і для вироби «Креслення №14818» - 19дней = (11ч * 14шт) / 8ч. Відповідно весь виробничий цикл виготовлення виробів на виробничу програму займе 30 робочих днів, це не задовольняє термінами виконання плану виробництва тому не були враховані вихідні дні і відповідно загальний час виготовлення не повинно перевищити 23 робочих дня. При подібному підході виробництво працює не ефективно тому цеху підприємства не завантажені (вступають в виробничий процес, строго по порядку виготовлення ДСЕ) і відповідно втрачається загальний такт виробництва. Також необхідно врахувати, що матеріали і комплектуючі були заздалегідь закуплені на забезпечення програми тому великі запаси матеріалів тягнуть неминуче витрати, що суперечить політиці будь-якого сучасного підприємства. Очевидно, що процес виробництва необхідно оптимізувати.

  Оптимізацію можна провести за наступними критеріями:

  · Структурі вироби (проаналізувати структуру вироби на предмет виявлення ДСЕ які не впливають на черговість запуску у виробництві. Наприклад, «Стандартне виріб №2394» впливає на процес виробництва головного вироби «Креслення №14809» так як безпосередньо входить в нього і в свою чергу не впливає на запуск у виробництво інших комплектуючих вироби, відповідно може бути здійснений, паралельний запуск комплектуючих у виробництво);

  · Партіям запускавипуска комплектуючих (ДСЕ застосовуються в складах різних виробів можна згрупувати в одну партію, причому дата запуску у виробництві для даної партії буде визначена як найбільш рання дата запуску для виготовлення ДСЕ з усього безлічі виробів);

  · Календар компанії (застосовується в крайньому випадку, тільки якщо попередніх дві оптимізації не виправить ходу плану виробництва. Оптимізація полягає в тому, що вихідний день може бути призначений робочим днем).

  Сформувати мережевий графік виготовлення ...

  Сформуємо виробничі завдання ....

  запуск

  випуск

  цех

  Цех-одержувач

  Спец. ТМЦ

  Наїм. ТМЦ

  план

  ОІ

  15.08.2007

  20.08.2007

  581

  380

  креслення №18735

  деталі №18735

  264

  ШТ

  17.08.2007

  20.08.2007

  373

  372

  креслення №20752

  деталі №20752

  264

  ШТ

  17.08.2007

  20.08.2007

  124

  380

  креслення №18243

  деталі №18243

  528

  ШТ

  17.08.2007

  21.08.2007

  124

  380

  креслення №2975

  деталі №2975

  264

  ШТ

  20.08.2007

  21.08.2007

  372

  380

  креслення №20752

  деталі №20752

  264

  ШТ

  21.08.2007

  22.08.2007

  121

  372

  креслення №19222

  деталі №19222

  14

  ШТ

  21.08.2007

  28.08.2007

  322

  380

  креслення №18115

  деталі №18115

  14

  ШТ

  21.08.2007

  28.08.2007

  322

  380

  креслення №18105

  деталі №18105

  14

  ШТ

  22.08.2007

  23.08.2007

  372

  121

  креслення №19222

  деталі №19222

  14

  ШТ

  22.08.2007

  28.08.2007

  322

  380

  креслення №18058

  деталі №18058

  14

  ШТ

  23.08.2007

  28.08.2007

  322

  380

  креслення №18103

  деталі №18103

  8

  ШТ

  23.08.2007

  29.08.2007

  373

  380

  креслення №2397

  Стандартні вироби №2397

  510

  ШТ

  24.08.2007

  27.08.2007

  121

  380

  креслення №12924

  Складальні одиниці №12924

  14

  ШТ

  24.08.2007

  27.08.2007

  373

  380

  креслення №2423

  Стандартні вироби №2423

  44

  ШТ

  24.08.2007

  28.08.2007

  322

  380

  креслення №20873

  деталі №20873

  44

  ШТ

  24.08.2007

  28.08.2007

  322

  380

  креслення №18056

  деталі №18056

  8

  ШТ

  24.08.2007

  28.08.2007

  322

  380

  креслення №18113

  деталі №18113

  8

  ШТ

  24.08.2007

  28.08.2007

  322

  380

  креслення №20874

  деталі №20874

  44

  ШТ

  27.08.2007

  28.08.2007

  121

  380

  креслення №12922

  Складальні одиниці №12922

  8

  ШТ

  27.08.2007

  29.08.2007

  373

  380

  креслення №6488

  Стандартні вироби №6488

  88

  ШТ

  27.08.2007

  29.08.2007

  373

  380

  креслення №2394

  Стандартні вироби №2394

  264

  ШТ

  27.08.2007

  29.08.2007

  373

  380

  креслення №2398

  Стандартні вироби №2398

  176

  ШТ

  27.08.2007

  29.08.2007

  124

  380

  креслення №1859

  деталі №1859

  88

  ШТ

  29.08.2007

  31.08.2007

  380

  СГП

  креслення №14818

  Складальні одиниці №14818

  14

  ШТ

  29.08.2007

  31.08.2007

  380

  СГП

  креслення №14809

  Складальні одиниці №14809

  8

  ШТ


  3. Розробка заходів щодо зниження термінів випуску готової продукції

  Вибір оптимальної моделі планування для кожного окремого підприємства залежить від ряду факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх:

  · Масовість попиту і наявність унікальних вимог кожного замовника визначають можливість виробництва на склад або під замовлення,

  · Особливості виробничого процесу і структура виробничої бази визначають можливість створення запасів напівфабрикатів,

  · Співвідношення циклу поставки основних матеріалів, виробничого циклу, часу виконання замовлення і вище згаданих факторів визначають підхід до планування закупівель матеріалів і виробництва напівфабрикатів - під замовлення / під прогноз / по точці перезаказа.

  · Структура клієнтської бази і величина частки окремих клієнтів в загальному обсязі продажів визначає підходи до прогнозування, його точність і доцільність.

  Зазначені фактори з часом можуть змінюватися, що спричинить за собою зміну підходів до планування діяльності.

  На даний момент для ЗАТ «Динамо плюс» характерні наступні особливості:

  · Замовлення кожного клієнта не унікальний в своєму роді і це визначає тип виробництва як виробництво під склад по стратегії згладжування,

  · На етапах виробництва проходить переважний відсоток взаємозамінних напівфабрикатів, що дозволяє скоротити виробничий цикл і підвищити оборотність, заздалегідь створюючи запас напівфабрикатів, придатних для виробництва різних замовлень;

  · Типовий термін обіцяного виконання замовлення - 60 днів, за деякими постійним клієнтам замовлення можуть надходити за 2-3 місяці, але дана інформація не враховується при формуванні планів; при цьому цикл постачання за основними матеріалами - 1 місяць, а виробничий цикл залежить від розміру тиражу і поточного завантаження виробництва, але, як правило, не менше 7 днів, а зазвичай 20-30; в цих умовах планування закупівель основних матеріалів під замовлення неможливо, і може проводитися під прогноз або по точці перезаказа,

  · Практично весь обсяг продажів (99%) формується за рахунок замовлень 10-20 постійних клієнтів, - це означає, що ефективність прогнозування безпосередньо залежить від того, наскільки вдасться передбачити дії великих замовників - в цих умовах більш корисним може бути стимулювання цих замовників до раннього розміщення замовлень - наприклад, наданням знижок.

  Таким чином, модель планування діяльності ЗАТ «Динамо плюс» може бути заснована на наступних принципах:

  · Планування виробництва на склад;

  · Планування закупівель по точці перезаказа з перспективою позамовного планування в разі переходу до довгострокових замовленнях або скорочення термінів поставки матеріалів.


  3.1. Вибір стратегії планування та управління

  На ЗАТ «Динамо плюс» рекомендується використовувати стратегію згладжування. У цьому випадку рівень виробництва завжди постійний і відповідає середньорічним обсягом продажів.

  Витрати на зберігання готової продукції ЗАТ «Динамо плюс» оцінені на порядок менше, ніж витрати при використанні методу переслідування. Також перевагою використання методу згладжування буде підвищення якості прогнозування випуску продукції, на відміну від підвищеної динаміки зміни прогнозу, при використанні стратегії переслідування. Відповідно підвищитися і якість формування планів підприємства.


  3.2. Рекомендації щодо застосування методик планування

  Стратегічний бізнес-план виходить за межі «зони охоплення» стандартної системи управління підприємством. Проте, він заслуговує окремого розгляду, оскільки саме цей план передбачає накреслення мети підприємства, в той час як плани більш низьких рівнів конкретизують шляхи їх досягнення. Таким чином, саме стратегічний план забезпечує цільову орієнтацію всієї системи планування.

  Також необхідно звернути увагу на план продажів, який є виразом бізнес-плану в натуральних величинах. Призначення плану - зв'язка бажаного (бізнес-плану) з реально досяжним (можливості ринку, виробничі потужності та персонал, фінансові можливості). Також план продажів може використовуватися для оцінки можливості задоволення прогнозованого попиту в разі прийняття рішення про перехід на стратегію планування - виробництво на склад.

  3.3. Рекомендації щодо формування виробничої програми

  Розглянемо формування виробничої програми по стратегії згладжування. Очевидно, що замовлення клієнта може бути задоволений з двох джерел: або за рахунок готової продукції, вже наявної на складі, або за рахунок виробів, запланованих до виробництва. Стратегія згладжування вже має на увазі, що частина продукції вже випущено і перебуває на складі, відповідно частина замовлень можна задовольнити негайно, із запасів, частини замовників не потрібно чекати три місяці.

  Необхідно також враховувати скільки можна відвантажувати, і в які терміни. Не маючи точної інформації про планований випуск і запасах ЗАТ «Динамо плюс» прийняло рішення про введення фіксованого терміну виконання замовлень клієнта, незалежно від обсягу виробництва і рівня запасів - 3 місяці (ДПЦ). У разі різкого збільшення попиту на продукцію це призводить до зриву термінів, а в іншому випадку недозагрузке виробництва. Підприємство коригує ці терміни, однак ці коригування не оперативно і часто несуть додаткові витрати, наприклад, прийняття рішення про введення на певний період часу 2х, а то і трьох змін роботи, щоб згладити зрив планових термінів.

  У разі використання прогнозів у виробничій програмі проблема вирішується: у міру прийомів замовлення відповідна частина запасів і обсягу випуску виробничої програми виявляється зарезервованої під ці замовлення. Однак інша частина обсягу залишається вільною, тобто не пов'язаної з вже укладеними договорами. Саме ця частина являє собою ту кількість, на яке можуть прийматися замовлення. Таким чином, кількість, яке може бути запропоновано конкретному клієнтові в певний період часу (доступне для пропозиції кількість) становить різницю між очікуваним приходом по виробничій програмі і прийнятими на цей часовий проміжок замовленнями клієнтів. Дана методика дозволить підприємству брати на себе зобов'язання за новими постачання, не сумніваючись в їх реалістичності.

  3.4. Рекомендації по організації міжцеховий кооперації та обліку ходу виконання виробничої програми

  В цілому межцеховое планування на підприємстві організовано прозоро. Слід звернути увагу на наступні аспекти:

  · Не враховується пропускна здатність робочих центрів, в разі підвищеного попиту терміни випуску збільшуються.

  · Розрахунок заділів організований не раціонально внаслідок того, що зачепив призначається за статистичними даними минулого планового періоду і не відповідає реальному стану планування. В купе з проблемами по пропускній здатності кількість НЗВ значно зростає, якщо не вирішена проблема потужності «вузького місця» (робочого центру або ресурсу).


  висновок

  У представленій дипломній роботі використовуються основні підходи аналізу: аналіз системи планування, оцінка виробничого процесу, аналіз стратегії планування та управління підприємством.

  За результатами проведеного аналізу можна зробити наступні висновки по основним аспектам дослідження:

  - продукція ЗАТ «Динамо плюс» майже 80% охарактеризована як серійна, що дозволяє при постійному попиті використовувати стратегію згладжування. У цьому випадку рівень виробництва завжди постійний і відповідає середньорічним обсягом продажів. Масовість попиту і наявність унікальних вимог кожного замовника визначають можливість виробництва на склад або під замовлення

  - особливості виробничого процесу і структура виробничої бази визначають можливість створення запасів напівфабрикатів,

  - співвідношення циклу поставки основних матеріалів, виробничого циклу, часу виконання замовлення і вище згаданих факторів визначають підхід до планування закупівель матеріалів і виробництва напівфабрикатів - під замовлення / під прогноз / по точці перезаказа.

  - структура клієнтської бази і величина частки окремих клієнтів в загальному обсязі продажів визначає підходи до прогнозування, його точність і доцільність.

  - витрати на зберігання готової продукції ЗАТ «Динамо плюс» оцінені на порядок менше, ніж витрати при використанні методу переслідування. Також перевагою використання методу згладжування буде підвищення якості прогнозування випуску продукції, на відміну від підвищеної динаміки зміни прогнозу, при використанні стратегії переслідування. Відповідно підвищитися і якість формування планів підприємства.

  - замовлення кожного клієнта не унікальний в своєму роді і це визначає тип виробництва як виробництво під склад по стратегії згладжування,

  - на етапах виробництва проходить переважний відсоток взаємозамінних напівфабрикатів, що дозволяє скоротити виробничий цикл і підвищити оборотність, заздалегідь створюючи запас напівфабрикатів, придатних для виробництва різних замовлень;

  - типовий термін обіцяного виконання замовлення - 60 днів, за деякими постійним клієнтам замовлення можуть надходити за 2-3 місяці, але дана інформація не враховується при формуванні планів; при цьому цикл постачання за основними матеріалами - 1 місяць, а виробничий цикл залежить від розміру тиражу і поточного завантаження виробництва, але, як правило, не менше 7 днів, а зазвичай 20-30; в цих умовах планування закупівель основних матеріалів під замовлення неможливо, і може проводитися під прогноз або по точці перезаказа,

  - практично весь обсяг продажів (99%) формується за рахунок замовлень 10-20 постійних клієнтів, - це означає, що ефективність прогнозування безпосередньо залежить від того, наскільки вдасться передбачити дії великих замовників - в цих умовах більш корисним може бути стимулювання цих замовників до раннього розміщення замовлень - наприклад, наданням знижок.

  - стратегічний бізнес-план виходить за межі «зони охоплення» стандартної системи управління підприємством. Проте, він заслуговує окремого розгляду на ЗАТ «Динамо плюс, оскільки саме цей план передбачає накреслення мети підприємства, в той час як плани більш низьких рівнів конкретизують шляхи їх досягнення. Таким чином, саме стратегічний план забезпечує цільову орієнтацію всієї системи планування.

  - необхідно звернути увагу на план продажів, який є виразом бізнес-плану в натуральних величинах. Призначення плану - зв'язка бажаного (бізнес-плану) з реально досяжним (можливості ринку, виробничі потужності та персонал, фінансові можливості). Також план продажів може використовуватися для оцінки можливості задоволення прогнозованого попиту в разі прийняття рішення про перехід на стратегію планування - виробництво на склад.

  - формування виробничої програми по стратегії згладжування. Очевидно, що замовлення клієнта може бути задоволений з двох джерел: або за рахунок готової продукції, вже наявної на складі, або за рахунок виробів, запланованих до виробництва. Стратегія згладжування вже має на увазі, що частина продукції вже випущено і перебуває на складі, відповідно частина замовлень можна задовольнити негайно, із запасів, частини замовників не потрібно чекати три місяці.

  - вирішення проблеми при відвантаженні «в терміни». Не маючи точної інформації про планований випуск і запасах ЗАТ «Динамо плюс» прийняло рішення про введення фіксованого терміну виконання замовлень клієнта, незалежно від обсягу виробництва і рівня запасів - 3 місяці (ДПЦ). У разі різкого збільшення попиту на продукцію це призводить до зриву термінів, а в іншому випадку недозагрузке виробництва. Підприємство коригує ці терміни, однак ці коригування не оперативно і часто несуть додаткові витрати, наприклад, прийняття рішення про введення на певний період часу 2х, а то і трьох змін роботи, щоб згладити зрив планових термінів.

  У разі використання прогнозів у виробничій програмі проблема вирішується: у міру прийомів замовлення відповідна частина запасів і обсягу випуску виробничої програми виявляється зарезервованої під ці замовлення. Однак інша частина обсягу залишається вільною, тобто не пов'язаної з вже укладеними договорами. Саме ця частина являє собою ту кількість, на яке можуть прийматися замовлення. Таким чином, кількість, яке може бути запропоновано конкретному клієнтові в певний період часу (доступне для пропозиції кількість) становить різницю між очікуваним приходом по виробничій програмі і прийнятими на цей часовий проміжок замовленнями клієнтів. Дана методика дозволить підприємству брати на себе зобов'язання за новими постачання, не сумніваючись в їх реалістичності.

  Список використаної літератури

  1. Економіка, організація і планування промислового виробництва: Учеб. посібник для вузів / Н. А. Лісіцин, Ф. П. Вісюлін, В. І. Виборнов та ін .; За заг. ред. Н. А. Лісіцина. - 2-е вид. перераб. і доп. - Мн .: Виш. шк., 2003. - 446с.

  2. Економіка підприємства: підручник / під редакцією проф. Сафронова.- М .: "МАУП", 2002 р с. 146

  3. Економіка підприємства: Підручник для вузів / В. Я. Горфинкель, Е. М. Купряков, В. П. Прасолова і ін .; Під ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. Е. М. Купрякова. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2000. - 367с.

  4. Пітеркін С.В. Точно вчасно для Росії: 2ое видання - Альпіна бізнес букс, 2006- 363 стор.

  5. Гаврилов Д.А. - Управління виробництвом на базі стандарту MRP II. - СПб: Пітер, 2002. - 320 с .: іл. - (Серія «Теорія і практика менеджменту»).

  6. Зайцев Н. Л. Економіка промислового підприємства: Підручник; 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 1999. - 336с.

  7. Берзінь І. Е. Економіка фірми. - М .: Інститут міжнародного права та економіки. 2004. - 253с.

  8. Семенов В. М., Баєв І.А., Терехова С. А. та ін. Економіка підприємства Під рук. акад. МАН ВШ, д-ра екон. наук, проф. Семенова В. М. - М .: Центр економіки і маркетингу, 1996. 184с.

  9. Грузинів В. П., Максимов К. К., Еріашвілі Н. Д. Економіка підприємства: Підручник для вузів / Під ред. проф. В. П. Грузинова. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1998. - 535с.

  10. Економіка і організація промислового виробництва: Учеб. посібник / За ред. М. Н. Тимохіна. - М .: Думка, 2004. - 336с.

  11. Економіка підприємства. Під ред. Волкова О. І. - М .: ИНФРА - М, 1998р.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Розробка планів міжцеховий кооперації та облік їх виконання

  Скачати 215.54 Kb.