Дата конвертації11.09.2018
Розмір6.4 Kb.
Типреферат

Розвиток фінансового сектора Казахстану

03.01.2007

Розвиток фінансового сектора Казахстану

Еволюція розвитку фінансового сектора Казахстану відбувалася як спіралевидні процес трансформації у вигляді кіл, переживши три основних етапи:

а) дезінтеграції - 1991-1993рр,

б) кристалізації - 1994-1999 рр.

і в) оптимізації - 2000-2004 рр.

Для всіх трьох етапів були характерні різні рівні і динаміка ефективності використання позикових ресурсів. Як правило, домінували комбіновані види і типи лінійних і нелінійних процесів розвитку, структурних перетворень та зовнішньої залежності, ендогенного зростання. Фундаментальними умовами становлення фінансового сектора з'явилися системна реалізація монетаристської і неокейнсианской моделі монетарної, фіскальної та інвестиційної політики держави з урахуванням специфіки розвитку економіки Казахстану в транзитний період.

Аналіз стану конкурентоспроможності фінансового сектора показує, що він розвивається досить динамічно.

Зокрема, в наявності нарощування потенціалу банківської системи. В умовах порівняно стабільної макроекономічної ситуації розвиток банківського сектора Казахстану характеризується позитивною динамікою. Так, показники відношення кредитів до валового внутрішнього продукту (ВВП), а також показник «активи / ВВП» складають відповідно 33% і 49% (табл.1).

Для порівняння: в країнах Східної Європи аналогічні показники перевищують 50-60%, а в деяких розвинених країнах - понад 100%.

Таблиця 1.

Фінансовий сектор в економіці Казахстану,%

параметри

БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР

СТРАХОВИЙ СЕКТОР

ПЕНСІЙНИЙ СЕКТОР

ФОНДОВИЙ СЕКТОР

Ставлення активів до ВВП

Ставлення кредитів до ВВП

Відношення власного капіталу до ВВП

Ставлення активів до ВВП

Відношення власного капіталу до ВВП

Ставлення страхових премій до ВВП

Ставлення активів до ВВП

Відношення обсягу угод на KASE до ВВП

2001

25.1

15.9

3.8

0.5

0.2

0.4

6.0

47

2002

30.6

19.1

4.3

0.6

0.2

0.6

7.0

102

2003

37.7

24.4

5.2

0.5

0.2

0.6

8.3

109

2004

48.5

32.7

6.3

0.80

0.54

0.73

8.9

140

2006 *

75,3

49,9

10,27

1.3

0.75

0.95

9.5

166

Примітка: * - станом на 01.10.06 р

В період 2000-2004 рр. його активи збільшилися майже в 6 разів і перетнули межу 2 трлн. тенге, що становить близько 15 млрд. доларів США. Частка активів в ВВП країни за аналізований період зросла з 25% до 49%. Власний капітал збільшився в 3,8 разу і досяг 263,1 млрд.тенге, що становить майже 2 млрд доларів США. Його частка у ВВП збільшилася з 3,8 до 6,3%. Однак темпи зростання даного показника відстають від темпів зростання активів, зокрема, співвідношення власного капіталу до активів знизилася з 20,2% до 13%.

Слід також зазначити, що отримання комерційними банками другого рівня міжнародних кредитних рейтингів і випуск євробондів, залучення синдикованих позик найбільшими банками і зростання вкладів населення свідчить про зростання довіри до банківської системи Казахстану.

Фінансові інститути зосереджені на обслуговуванні потоків в основному в галузях торгівлі, будівництва та нерухомості. Їх недостатня присутність спостерігається в галузях нафтогазовидобувної та металургійної промисловості, транспорті і інноваціях. В цілому, фінансовій системі, в першу чергу, банківській сфері Казахстану притаманні процеси помірній концентрації і централізації капіталу.

На закінчення відзначимо, що істотно важливою обставиною в розвитку банківського сектора є кристалізація позитивних тенденцій. До них можна віднести - зростання частки активів і зобов'язань, капіталу і депозитів, страхових премій та обсягів угод на KAZE (KAZE - Казахстанська фондова біржа) в ВВП, а також збільшення кредитування реального сектора і зростання частки позик в національній валюті - тенге, поступове зниження процентних ставок, диверсифікацію бізнесу банків і підвищення якості управління ризиками.

DUMAEM.RU СПЕЦПРОЕКТ "КАЗАХСТАН" 03.01.07