• СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ працюю


 • Дата конвертації17.04.2017
  Розмір14.04 Kb.
  Типавтореферат

  Скачати 14.04 Kb.

  Розвиток інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств

  м'яса более чем на половину - 52,5%.

  10. На підпріємствах Дніпропетровській області Показник інвестування на 1 га сільськогосподарських угідь находится на Рівні 500 грн. и є достаточно високим, проти зважаючі на ті, что сума інвестіцій, яка приходиться на 1 грн. вартості діючіх основних засобів складає только 0,18 грн. можна Говорити про недостатні інвестиції та необходимость поиска Нових Шляхів Збільшення ІНВЕСТИЦІЙНОГО потенціалу в сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ.

  11. Однією з головних причин кризиса виробництва й ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса в сільському господарстві, є послаблення роли держави в регулюванні виробничих економічних отношений й, дере за все, парітетності міжгалузевого товарообміну. Розраховано что, ЗАГАЛЬНІ фінансові Втрата сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області від диспаритету цен за останні 5 років склалось 1210,2 млн. Грн., Що складає 13,7% від отріманої за цею годину грошової виручки. Тому через нееквівалентність в товарообміні сільського господарства з іншімі галузь економіки сільське господарство має низька інвестіційну пріваблівість в порівняні з іншімі галузь виробництва.

  12. Для вирішенню проблем Залучення інвестіцій в сільськогосподарські підприємства предложено концепцію змішаного інвестування, яка дозволити удосконаліті: 1) організаційні аспекти процесса інвестування, 2) фінансові аспекти через Розширення внутрішніх джерел інвестування; 3) правові Механізми направлені на Залучення прямих іноземних інвестіцій через Надання преференції для зарубіжніх інвесторів, Які вкладають кошти в сільськогосподарські підприємства.

  13. Для забезпечення ефективних умов розвитку інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств розроблено Механізм державного регулювання інвестіційніх процесів, что Включає в себе ряд елементів: цілі, принципи, умови, методи, засоби, субєкті и очікуваній соціально-економічний ефект від его Впровадження. Реалізація пропонованого механізму предполагает Ухвалення комплексу законодавчо АКТІВ на державному и регіональному рівнях, а такоже системи ЗАХОДІВ, что забезпечують: відтворення СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва; забезпечення захисту інтересів інвесторів при вкладенні Капіталу в сільськогосподарські підприємства; розвиток КООПЕРАЦІЇ, інтеграції и формирование мережі субєктів рінкової інфраструктурі на Сайти Вся інвестіцій.

  14. Що создания при аргохолдінговіх корпоративних пенсійніх ФОНДІВ дозволити розв'язати проблеми не только недержавного Пенсионного забезпечення ПРАЦІВНИКІВ, но й Накопичення Власний коштів, з метою самоінвестування. За розрахунком загальна сума коштів, Які будут акумульовані на підприємстві АТЗТ «Агро-Союз» Завдяк Створення корпоративного Пенсионного фонду та могут буті направлені на цілі інвестування складає 50038,7 тис.грн., Тобто почти 10% від річного валового доходу підприємства. Отже, создание корпоративних пенсійніх ФОНДІВ на крупних Агропромислова підпріємствах є одним з найбільш перспективних направлений реализации інвестіційної політики держави.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ працюю

  У наукових фахових виданнях:

  1. Абрамович І.А. Відновлення ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса в АПК за рахунок внутрішніх и зовнішніх джерел // Держава і регіони: Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 5. - С. 7-9.

  2. Абрамович І.А. Інвестування в аграрний сектор економіки України: проблеми та напрями вирішенню // Держава і регіони: Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 3. - С. 9-12.

  3. Абрамович І.А. Напрямки актівізації державної політики относительно Залучення інвестіцій в економіку України // Економіка та держава.- 2007.- № 3.- С. 49-51

  4. Абрамович І.А. Сутність та стан інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в аграрному секторі економіки // Держава і регіони: Серія: Економіка та підприємництво - 2006. - № 4. - С. 7-10.

  5. Абрамович І.А. Шляхи та заходи Залучення іноземних інвестіцій в сільське господарство України // Держава і регіони: Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 6. - С. 7-9.

  У других виданнях:

  6. Абрамович І.А. Визначення пріорітетів інвестиційно-інноваційного процесса / Матеріали IV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ науково-практичної конференции «Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України». Том ІІ.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 104.

  7. Абрамович І.А. Перспективи Підвищення інвестіційніх можливий АПК України / Матеріали науково-практичної конференции «Політичні, правові та економічні основи інтеграції України у світове співтоваріство. - Черкаси, 2005. - С.102-106.

  8. Абрамович І.А. Проблеми реализации інвестіційної політики держави: сутність та види інвестіційніх різіків / Матеріали науково-практичної конференции за міжнародною участю «Стратегія Реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування». - Київ, 2007. - С. 3.

  9. Абрамович І.А. Розвиток інвестіцій в аграрному ВИРОБНИЦТВІ / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференции «Наука і освіта 2004». Том 65. Економіка підприємства. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 3.

  10. Абрамович І.А. Роль інвестіцій в розвитку молокопереробної промісловості / Тези Міжнародної науково-практичної конференции «Фінансове забезпечення економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку Суспільства». - Дніпропетровськ: ДДФА, 2007. - С.124-125.

  Анотація

  Абрамович І.А. Розвиток інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, 2008.

  Дісертаційна робота Присвячую вісвітленню теоретичного и методичних Положень визначення сутності інвестіцій та ОЦІНКИ ефектівності інвестіційніх проектів, дослідженню особливо державного регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств.

  У работе обґрунтовано необходимость Залучення інвестиційний ЗАСОБІВ сільськогосподарськими підприємствами. Проаналізовані показатели Залучення інвестіцій в сільськогосподарське виробництво. Определена результатівність інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств. Предложено концептуальна модель формирование та использование інвестіційніх джерел сільськогосподарськими підприємствами. Надані Пропозиції з удосконалення механізмів реализации державної політики розвитку інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств. Розроблено Пропозиції относительно формирование та использование інвестіційніх ресурсов сільськогосподарських підприємств через недержавні Пенсійні фонди.

  Ключові слова: інвестиції, інвестиційні ризики, джерела інвестування, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика.

  АНОТАЦІЯ

  Абрамович І.А. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, 2008.

  У роботі відзначено, що сьогодні не існує однозначного визначення категорій «інвестиція» і «інвестування». Визначено, що інвестиції необхідно розглядати двояко: з фінансового визначенням - як вартісне вимір вкладених в господарську діяльність підприємств активів і за економічним змістом - як вкладення в основний і оборотний капітал підприємств з метою отримання економічного або соціального ефекту. Під інвестуванням визначено дію, яке відбувається в момент вкладення активів суб'єктами інвестиційного процесу в той чи інший інвестиційний проект. Відзначено, що однією з причин повільного розвитку інвестиційної діяльності в сільському господарстві є високий рівень інвестиційного ризику. Залежно від таких факторів, як нестабільність податкового режиму, падіння реального курсу національної валюти, низьку купівельну спроможність значної частини населення, залежність результатів агровиробництва від кліматичних умов, традиційно виділяють такі види інвестиційного ризику: політичний ризик; загальноекономічний ризик; правовий ризик; технічний ризик; ризик учасників проекту; фінансовий ризик; маркетинговий ризик; екологічний ризик. З огляду на особливості сільськогосподарського виробництва в роботі додатково визначені технологічні, соціальні та природно-кліматичні ризики, форс-мажорні обставини. З огляду на постійну потребу сільськогосподарських підприємств у залучених коштах запропоновано до діючої класифікації інвестиції: по об'єктах вкладень; за характером участі в інвестуванні; по періоду інвестування; за формами власності; за регіональною ознакою, додати ще одну - «по кратності інвестування» з виділенням груп: одноразові інвестиції, періодичне інвестування та постійне (безперервне) інвестування.

  Виявлено негативна тенденція старіння основних засобів сільськогосподарських підприємств. Відзначено, що темпи щорічного зменшення наявності основних видів техніки є досить стабільними і знаходяться в межах - 6-9%; а також, що практично за всіма видами техніки її потреба покрита в середньому на 40% від технологічних норм. Тому для відновлення існуючого технічного парку та його поповнення необхідно залучати приватний капітал у вигляді інвестицій.

  Результатом реалізації інвестиційної політики сільськогосподарськими підприємствами Дніпропетровської області починаючи з 2000 р спостерігається тенденція до збільшення виробництва майже всіх видів продукції. У галузі тваринництва, відзначено зростання виробництва продукції птахівництва, і свинарства за рахунок двох основних факторів: збільшення поголів'я на 41,4% і зростання продуктивності на 15,1%. Негативним є те, що за останні 7 років поголів'я великої рогатої худоби по області скоротилося майже вдвічі, що призвело до зниження показників валового виробництва молока на 9,2%, а м'яса більш ніж на половину - 52,5%. На підприємствах Дніпропетровської області показник інвестування на 1 га сільськогосподарських угідь знаходиться на рівні 500 грн. і є досить високим, однак з огляду на те, що сума інвестицій, що припадає на 1 грн. вартості діючих основних засобів становить лише 0,18 грн. можна говорити про недостатні інвестиції та необхідності пошуку нових шляхів збільшення інвестиційного потенціалу в сільськогосподарському виробництві.

  Однією з головних причин кризи виробництва та інвестиційного процесу в сільському господарстві, є послаблення ролі держави в регулюванні виробничих економічних відносин і, перш за все, паритетності міжгалузевого товарообміну. Розраховано що, загальні фінансові втрати сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області від диспаритету цін за останні 5 років склали 1210,2 млн. Грн., Що становить 13,7% від отриманої за цей час грошової виручки. Тому сільське господарство має низьку інвестиційну привабливість. Для вирішення проблем залучення інвестицій в сільськогосподарські підприємства запропонована концепція змішаного інвестування, яка дозволить удосконалити: 1) організаційні аспекти процесу інвестування, 2) фінансові аспекти шляхом розширення внутрішніх джерел інвестування; 3) правові механізми спрямовані на залучення прямих іноземних інвестицій шляхом надання преференції для зарубіжних інвесторів, які вкладають кошти в підприємства галузі.

  Обгрунтовано, що створення при агрохолдинги корпоративних пенсійних фондів дозволить вирішити проблему не тільки недержавного пенсійного забезпечення працівників, а й накопичення власних коштів, з метою самоинвестирования.За розрахунками загальна сума коштів, які будуть акумульовані на підприємстві АТЗТ «Агро-Союз» завдяки створенню корпоративного пенсійного фонду та можуть бути спрямовані на цілі інвестування складає 50038,7 тис.грн., Тобто майже 10% від річного валового доходу підприємства. Отже, створення корпоративних пенсійних фондів на великих агропромислових підприємствах є одним з найбільш перспективних напрямків реалізації інвестиційної політики держави.

  Ключові слова: інвестиції, інвестиційні ризики, джерела інвестування, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика.

  ANNOTATION

  Abramovitch І.A. Development of investment activity of agricultural enterprises - Manuscript.

  Dissertation for the scientific degree of doctor of philosophy of economics, speciality 08.00.04 - economy and management by enterprises (agricultural economics and agro-industry). Dniepropetrovsk State Agrarian University, Dniepropetrovsk, 2008.

  The dissertation work is devoted to illumination of theoretical and methodical positions of decision of essence of investments and estimation of efficiency of investment projects. To research of features of the state adjusting of investment activity of agricultural enterprises

  In work a necessity is grounded of bringing in investment resources by the agricultural enterprises. Indexes are analysed of bringing in of investments in the agricultural production. Definite effectiveness of investment activity of agricultural enterprises. A conceptual model is offered of forming and use of investment sources by the agricultural enterprises. The suggestions are developed on the improvement of machineries of realization of state policy of development of investment activity of agricultural enterprises. The suggestions are developed in relation to forming and use of investment resources of agricultural enterprises through the state pension funds.

  Keywords: investments, investment risks, sources of investing, investment activity, investment policy.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Розвиток інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств

  Скачати 14.04 Kb.