Дата конвертації28.01.2019
Розмір15.1 Kb.
Типдисертація

Розвиток корпоративного управління в Республіці Казахстан як один з факторів підвищення інвестиційної привабливості

- забезпечувати максимізацію вартості підприємства в рамках вартісно орієнтованого управління;

- забезпечувати контроль за якістю менеджменту;

- забезпечувати врахування інтересів представників різних груп акціонерів і зацікавлених осіб (співвласників).

Таким чином, КУ є системою взаємовідносин, взаємодій і взаємозалежностей між менеджерами компанії і її власниками (акціонерами / інвесторами) для забезпечення ефективності її діяльності та захисту інтересів власників (акціонерів / інвесторів), а також інших зацікавлених сторін (кредиторів, партнерів, клієнтів, персоналу , регіональної влади і т.д.), націленої на отримання максимального прибутку від усіх видів діяльності компанії відповідно до чинного національного законодавства та з урахуванням визнаних м іжнародний стандартів в цій сфері.

СПИСОК ісользовать ДЖЕРЕЛ

1. Новий Казахстан в новому світі. Послання президента Республіки Казахстан Нурсултана Назарбаєва народу Казахстану. // Казахстанська правда, 02.03.2007

2. Виступ Президента Республіки Казахстан Н. А. Назарбаєва на конференції «Казахстан-шлях вперед» в Лондоні (Меншн Хаус, Лондон, 22 листопада 2006 року).

3. З виступу Президента Республіки Казахстан Н. А. Назарбаєва на 17-му пленарному засіданні Ради закордонних інвесторів. м Усть-Каменогорськ, 15 червня 2007 року

4. Прес-реліз Національного Банку Республіки Казахстан від 21 жовтня 2008 року № 32 «Про ситуацію на фінансовому ринку»

5. Закон Республіки Казахстан. від 8 січня 2003 року № 373-II «Про інвестиції» (Стаття 1).

6. З виступу Президента Республіки Казахстан Н. А. Назарбаєва на конференції «Казахстан-шлях вперед». - Меншн Хаус, Лондон, 22 листопада 2006 року.

7. З виступу Президента Республіки Казахстан Н.А. Назарбаєва на 3-му Казахстанському інвестиційному саміті. - м.Алмати, 8 червня 2006 року.

8. З виступу Президента Республіки Казахстан Н.А. Назарбаєва на 3-му Казахстанському інвестиційному саміті. - м.Алмати, 8 червня 2006 року.

9. Постанова Уряду Республіки Казахстан від 29 грудня 2007 року № 1362 «Про Концепцію галузевих стратегій, спрямованих на підвищення якості та зниження вартості інфраструктурних послуг».

10. Іванова, Е.А. Еволюція теорій корпоративного управління [Текст] / Е.А. Іванова // Науковий пошук. Сторінками докторських дисертацій / Зростання. держ. економ. ун-т «РИНХ». - Ростов н / Д, 2009. - Вип. 8. - 0,4 д.а.

11. Корпоративне управління: Власники, директори та наймані працівники. Пер. з англ. / Фордхемський ун-т; Під ред. М. Хесселе. - М .: Джон Уайлі енд Санз. 1996. - 240 с.

12. Статут АТ «Петро Казахстан»

13. Бжілянская Л. Інноваційна діяльність: тенденції розвитку та заходи державного регулювання // Економіст. - 2002. - №3. - С. 23-33.

14. Храброва І.А. «Корпоративне управління: питання інтеграції. Афілійовані особи, організаційне проектування, інтеграційна динаміка »М., 2000 198 стр., Стр64

15. С. Карнаухов «Ефективність корпоративних структур» / РИЗИК №1-2, 2000., стор. 4

16. Grimes u Donald, CA № 13358, slip ap. at 16-17 (Del.ch. Jan 11, 1995), aff `d №79, 1995 (Del. Apr 11,1996)] 5 Закон про акціонерні товариства

17. Корпоративне управління / Пер. з англ. М.Альпіна Бізнес Букс, 2007. - 222 с. (Серія «Класика Harvard Business Review»)

18. В.І.Шеін, А.В.Жуплев, А.А. Володін «Корпоративний менеджмент: досвід Росії та США :: Москва, ВАТ« Друкарня «Новини», 2000рік, 280 стор., Стор.41

19. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентні переваги фірми. - М .: ВАТ «Друкарня« НОВИНИ », 2000. - 256 с.

20. Акофф Р. Планування майбутнього корпорації. - М .: Прогрес, 1985.

21. У.Карабалін Інвестувати свою економіку. Астана. Правчас Мажиліс РК. 2014 р

22. Актуальні проблеми математичного моделювання в фінансово-економічній області. Збірник наукових статей. Випуск 3. М .: Фінансова академія, 2001, с. 144.

23. Ансофф І. Нова корпоративна стратегія. - СПб: Видавництво "Пітер", 1999. - 416 с. - (Серія "Теорія і практика менеджменту").

24. Аутсорсинг: створення високоефективних і конкурентоспроможних організацій: Навчальний посібник / За ред. Б.А. Анікіна. - М .: ИНФРА-М, 2003. - 187 с.

25. Бандурин А. В. Аналіз впливу економічних факторів на рентабельність активів ФПГ. Менеджмент і статистика фірм: Збірник наукових праць / Моск. держ. ун-т економіки, статистики та інформатики. - М., 1996. с. 23-32.

26. Бандурин А. В. Діяльність корпорацій. - М .: Буквиця, 1999. - 600 с., З іл.

27. Принципи корпоративного управління ОЕСР. - 2004 - www.source OECD.org.

28 Агентство Статистики РК 2013 р

29. Бандурин А. В., Гуржиев В. А., Нургалієв Р. З. Фінансова стратегія корпорації. - М .: Алмаз, - 1998 г. 140 с.

30. Бандурин А. В., Есиповский І. Е., Зубов Д. Л. Проблеми інвестування підприємств фінансово-промислових груп. - М .: Изд-во ВІА, - 1996 року, 82 с. 31. Жантуріев Б., Іссик Т., Копитін А., Косолапов Г., Кокбасарова Г., Марусич І., Саматдін А., Філін С., Шалгімбаева Г. Корпоративне управління: казахстанський контекст. - Алмати 2009.

32. Бандурин А. В., Чуб Б. А. Інвестиційна стратегія корпорації на регіональному рівні. - М .: Наука і економіка, - 1998 132 с.

33. Бандурин В. В., Біленький Л. П., Блінов В. В., Корпоративне управління в умовах ринку (на прикладі фінансово-промислових груп). - М .: Изд-во Міноборони РФ, - 1996 року, 118 с.

34. Арисбекова Д.А. Кулбатиров М.М. Індустріально-інноваційний розвиток Казахстану: стан та перспективи. - Алмати, 2013 р

35. Бард В. С. Фінансово-інвестиційний комплекс: теорія і практика в умовах реформування російської економіки. - М .: Фінанси і статистика, 1998. - 304 с.

36. Баумгартен Л. В. Фінансово-промислові групи, принципи та етапи формування, особливості діяльності. Економіка і комерція. Серія 9, вип. 1. Госкомоборонпром, ЦНДІ ЕІСУ, 1995.

37. Бланк И.А. Основи фінансового менеджменту. У 2-х т. - К .: ника- Центр, 1999. - 592 с.

38.Брейлі Р., Майерс С. Принципи корпоративних фінансів. Пер. з англ. - М .: Олімп-Бізнес, 1997, 1120 с.

39. Бурков В. Н., Ірік В. А. Моделі і методи управління організаційними системами. - М .: Наука, 1994, - 269 с.

40.Булатов А.Н. Методичні інструменти комплексної оцінки економічної ефективності корпоративного управління на промислових підприємствах Російської Федерації. Дисс-я канд-та екон-х наук. Казань: КФЕІ, 2001. - 183 с.

41. В.Є. Мащенко Системне корпоративне управління. - М.: Сирин, 2003 - 251 с.

42.Е.Дубовіцкая, Е.Шульц нове в зниженні ризиків корпоративного управління // Акціонерне товариство. - 2005. - № 1 (14).

43. Козаченко В.А., Воронкова А.Е. Корпоративне управління: навч. посібник для вузів. М., 2004. 368 с.

44. Губін Е. П. Управління і корпоративний контроль в акціонерному товаристві. - М .: МАУП, 1999, 248 с.

45. Горев І., Козлов Р., Дубовицька Е. Система корпоративного управління в холдингах // Журнал' для акціонеров'. - 2003. - № 12.

46. ​​Друкер П. Ефективне управління. Економічні завдання і оптимальні рішення. - М .: ФАИР, 1998, 288 с.

47. Єріна А. М. Математико-статистичні методи вивчення економічної ефективності виробництва. - М .: Фінанси і статистика, 1983. - 191 с.

48. Єрмолович Л. Л. Аналіз ефективності промислового виробництва. - М .: Фінанси, 1976. - 158 с.

49. Єфремов В. С. Стратегія бізнесу. Концепції та методи планування. - М .: Финпресс, 1998, 192 с.

50. Завлін П.М., Васильєв А.В. Оцінка ефективності інновацій. - М .: Бізнес-Преса, 1998, 216 с.

51. Зінатулін Л. Ф. Корпоративне управління. Зб. Документів. - М .: "Нива Росії". 1997. - 304 с.

52. Електронний підручник. Корпоративне управління: казахстанський контекст Навчальний посібник. Під загальною редакцією Філіна С.А

53. Кашанина Т. В. Корпоративне право (Право господарських товариств і товариств). Підручник для вузів. - М .: Видавництво. група НОРМА- ИНФРА-М, 1999. - 815 с.

55. Книш М.І., Пучков В.В., Тютіков Ю.П. Стратегічне управління корпораціями. С.-Петербург: 2002. - 239 с.

58 Robert C. Clarko. Corporate Low. Little, Brown & co 1986, Boston 10 Has Kelly Middle States Petroleum Corp. 35 DEI 380; 165 A.562

59. Хессель, Мейер «Корпоративне управління. Власники, директори та наймані працівники акціонерного товариства », стор.43

60. Коростельова М.В. Методи аналізу ринку капіталу. - СПб .: Пітер, 2003. - 144 с.

61. Радигін А., ентів Р. Інституційні проблеми розвитку корпоративного сектора: власність, контроль, ринок цінних паперів. - М .: ІЕПП, 1999..

62. Промисловість Казахстану і його регіонів 2002-2005. Статистичний збірник / за редакцією Б.Султанова /.- Алмати.-2006.

63. luckycamper.net> казахстан / зовнішня-торгівля ...

64. Енциклопедія фінансового ризик-менеджменту / Под ред. А.А. Лобанова і А.В. Чугунова. - М. - Паблішер, 2003. - 786 с.

65. Санто Б. Інновація як засіб економічного розвитку. Пер. з угор. - М .: Прогрес. - 1990

66. Семенкова Є. В. Корпоративні злиття. Методичний посібник для фінансових директорів, інвестиційних аналітиків, фахівців з операцій з цінними паперами. - М .: Тор-Консультант, 1998, 92 с.

67. Скловський К. Загальні збори акціонерів; процедурні питання // Відомості Верховної Ради. - 1995. №1, с. 14-16.

68. Співак В.А. Корпоративна культура. - СПб: Пітер, 2001. - 352 с.

69. Стратегічне управління компанією. Підручник для ВНЗ. -М .: Російська ділова література, 1998..

70. Теплова Т. В. Фінансові рішення: стратегія і тактика. Навчальний посібник. - М .: Магістр, 1998, 264 с.

71. Тюрін В. Ю. Американські та глобальні депозитарні розписки. Теорія та практика. - М .: Диалог-МГУ, 1998. - 200 с.

72. Управління і корпоративний контроль в акціонерному товаристві / Под ред. Е. П. Губіна. - М .: МАУП. 1999. - 248 с.

73. Фельдман А.Б. Управління корпоративним капіталом: М .: Фінансова академія при Уряді РФ, 1999. - 204 с.

74.Фінансово-кредитний енциклопедичний словник / Колл. авторів. За заг. Ред. А.Г. Грязнова. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 1168 с.

75. Фонштейн Н.М. Трансфер технологій та ефективна реалізація інновацій. - М .: АНХ, 1999, 296 с.

76. Функ Я.І., Міхалеченко В.І., В.В. Хвалей «АТ: історія і теорія» - Мінськ, 1999..

77. Хейвуд, Дж. Брайан, Аутсорсинг: в пошуках конкурентних переваг .: Пер. з англ. - М .: Видавничий дім «Вільямс», 2002. - 176 с.

78. Хоминич І. П. Фінансова стратегія компаній: Наукове видання. М .: Рос. екон. акад., 1998. 156 с.

79. tourweek.ru> transport / countries / kazakhstan /

80. Шимаї М. Роль і вплив транснаціональних корпорацій в глобальних зрушеннях в кінці ХХ століття. Проблеми теорії і практики управління №3, 1999..

83. Янг С. Системне управління організацією. М., 1972.

84.Арефьев М.І. Механізм аналізу факторів впливу на інвестиційну діяльність в економіці .// Фінанси і кредит, №9. - 2001. - С. 12-14.

85. Ареф'єв М.І. Концепція формування джерел фінансування інвестицій в економіці .// Фінанси і кредит, №11. - 2001. - С. 22-25.

86. Басов А.І. Інновації - головний напрямок інвестиційного процесу // Фінанси і кредит, № 5. - 2003. - с. 28-34.

87.Кузнецова Є.В. Методичні особливості моделювання чистих грошових потоків від інноваційної діяльності промислового підприємства // Дайджест-Фінанси, № 1. - 2004. - с. 18 - 21.

88. Паштова Л. Г. Інвестування в інновації. // Фінанси, № 7. - 2001. С. 19 - 89. Рожков А.А. Ресурсно-результативний підхід до оцінки ефективності корпорацій // Фінанси і кредит, № 8. - 2003. - с. 2 -11.

90.Рожков А.А. Функціональна декомпозиція процесу корпоративного управління // Фінанси і кредит, № 12. - 2003. - с. 52 - 55.

91. Яшин С.Н. Визначення порівняльного рейтингу промислових підприємств на основі формування комплексних безрозмірних показників їх економічного стану. // Фінанси і кредит, № 15. - 2003. - с. 38-41.

92.Педан Н.Г., Задорожна Н.П. Результати моніторингу підприємств для аналізу регіональної економіки .// Гроші і кредит, №10. - 2001.

93. Щомісячний путівник по ринку технологій та обладнання. Промисловий Казахстан, №1, №2, №3. - 2014.

94. Поляк Г. Б. Фінансові проблеми розвитку регіонів. // Фінанси, № 9. - 2001. - С. 14 - 17.

95. Прусак М. М. Стратегія регіону: інвестиції в економіку. // Фінанси, № 1. - 2001. - С. 6 - 9.

96. Руденко А. М. До питання про оцінку ефективності інвестицій. // Фінанси, № 9. - 2001. С. 66-67.

97. Рижков В. А. Фінансові проблеми місцевого самоврядування. // Фінанси, № 2. - 2001. С. 8 -11.

98. Свинцова А. П. Про оцінку податкового потенціалу регіону. // Фінанси, № 3. - 2001. - С. 68 - 70.

99. Каплан Роберт С., Нортон Дейвід П. Стратегічне єдність: створення синергії організації за допомогою збалансованої системи показників. М., 2006.

100. Хервіг Фрідаг, Вальтер Шмідт. Збалансована система показників. М., 2011

101. Козир Ю.В. Вартість компанії: оцінка та управлінські рішення. М., 2009.
102. Каплан Роберт С., Нортон Дейвід П. Збалансована система показників. Від стратегії до дії. М. 2010

103. http: //portal.vkgu.kz: 1010/6528 / 4.doc ... Лекційний комплекс розділ 1 Казахстан на карті світу. Природні умови і ресурси. Населення і трудові ресурси

104. Хвощін А.А. Регулює процес програмування розвитку економіки регіону.

105. Ескіндаров М.А. Розвиток корпоративних відносин в сучасній російській економіці. М .: Республіка, 1999. - 368 с.

106. Мауленова С-Ж с. Умови і фактори економічного розвитку Казахстану. - Казахстан на шляху до нової моделі розвитку: тенденції, потенціал та імперативи зростання. Ч.1. - Алмати.-2001 с.180.


107. ibrain.kz.Металлургіческій і машинобудівний комплекс Казахстану

108. Шіхвердіев А. П. Удосконалення корпоративного управління - необхідна умова для залучення інвестицій. // Фінанси, № 7. - 2001. - С. 14 - 18.

109. Advanced Manufacturing Processes Indispensable in Honing US Edge / Williams RH // National Defense. 1996. T.80, 516, р. 16-17.

110. Baden-Fuller C., Targett D., Hunt B. Outsourcing to outmanoeuvre: outsourcing re-defines competitive strategy and structure // European Management Journal. 2000. Vol. 18 (3). P. 285 - 295.

111. Bierman H., Jr., Smidt S. The Capital Budgeting Decision. Economic Analysis of Investment Projects. - 8th ed. - NY: Macmillan Publishing Company, 1993.

112. Fisher O. "Transnational corporations. Eastern Europe" Internet resources.

113. Mansfield E. Е. et. al. Research and Innovation in the Modern Corporation, Macmillan, 1972.

114. The Economist. "Survey of International corporations" 8 March 1996

115. Круглов М. І. Стратегічне управління компанією. Підручник для ВНЗ. - М .: РДЛ, 1998, 768 с.Головна сторінка


    Головна сторінкаРозвиток корпоративного управління в Республіці Казахстан як один з факторів підвищення інвестиційної привабливості