Дата конвертації04.04.2018
Розмір9.96 Kb.
Типконтрольна робота

Розвиток малого і середнього бізнесу в Казахстані

1. Розвиток малого і середнього бізнесав Казахстані

Президент РК Н. Назарбаєв у своєму Посланні Народу Казахстану дав доручення знизити адміністративні бар'єри для бізнесу і створити економічні стимули для його розвитку - Уряд використовує нові й ефективні методи щодо реалізації поставлених завдань;

Урядом за основу взято принцип взаємовигідного співробітництва, істинного партнерства держави і бізнесу для досягнення загальних стратегічних цілей;

Системність і оперативність вживаються державою заходів знаходить позитивні відгуки з боку ділових кіл.

1. Рівноправний і відкритий діалог - спільні робочі групи з представниками ділового співтовариства стали основним інструментом Уряду для створення кращих умов ведення бізнесу. За дорученням ПМ РК, представники Асоціацій активно залучені в роботу по розробці нового Податкового кодексу, зниження адміністративних бар'єрів, усунення умов для прояву корупційних правопорушень. Раніше, закон "Про приватному підприємництві" зробив обов'язковим експертизу всіх законопроектів в профільних асоціаціях підприємців;

2. Системність - Уряд особливу увагу надає прийняття системних заходів, націлених на довгострокову перспективу. У новому податковому кодексі пропонується усунення численних пільг і преференцій з заміною їх на знижену ставку оподаткування для несировинного сектора економіки. Розробляється закон "Про конкуренції" на принципово нових принципах, створено Агентство із захисту конкуренції, яке, по суті, буде захищати інтереси бізнесу від недобросовісної конкуренції та обмеження конкуренції з боку державних структур;

3. Оперативність - Розуміння важливості питання змушує Уряд діяти і приймати рішення в максимально стислі терміни. Після оголошення Главою держави про введення мораторію на перевірки малого і середнього бізнесу до впорядкування регулятивних процедур, відповідна постанова Уряду було підписано вже на наступний день. Податковий і Бюджетні кодекси, закон "Про конкуренції" розробляються в гранично короткі терміни.

2. Основні заходи системного характеру, спрямовані на створення умов для бізнесу

1. Введення мораторію на перевірки малого і середнього бізнесу;

2. Виділення 4 млрд. Дол. США на підтримку казахстанського бізнесу з огляду на скорочення можливостей банків другого рівня з кредитування економіки;

3. Розробка нового Податкового кодексу, що передбачає кардинальне зниження податкового тягаря на НЕ-сировинні сектора економіки і спрощення податкового адміністрування;

4. Проведення адміністративної реформи, основною метою якої є усунення можливостей для корупції з боку недобросовісних чиновників;

5. Зниження адміністративних бар'єрів;

6. Залучення асоціацій підприємців до законотворчої діяльності, що стосується інтересів бізнесу;

7. Реалізація програми "30 корпоративних лідерів", в рамках якої надається державна підтримка проривним проектам, які, в свою чергу, створять навколо себе сотні малих і середніх підприємств;

8. Розробка закону "Про конкуренцію", створення профільного Агентства;

9. Удосконалення закону "Про державні закупівлі", використання ресурсу держзакупівель для розвитку вітчизняного машинобудування;

10. Створення і розвиток центрів підтримки підприємництва та інших об'єктів інфраструктури;

11. Навчально-методологічне та інформаційне забезпечення діяльності суб'єктів підприємництва.

12. Політична воля - особлива увага проблемам підприємництва з боку Глави держави і Прем'єр-міністра Республіки Казахстан.

3. Статистика

Таблиця 1

Найменування показників Одиниці виміру

показники

(На 1 січня 2008 року)

до звітного періоду минулого року в%
Кількість зареєстрованих суб'єктів малого підприємництва одиниць 985496
в тому числі: індивідуальних підприємців 601057
юридичних осіб 189671 110,1
селянських господарств 194768 100,5
Кількість активних суб'єктів малого підприємництва одиниць 680138 119,8
в тому числі: індивідуальних підприємців 454959 124,5
юридичних осіб 55865 110,0
селянських господарств 169314 100,6
Чисельність зайнятих в малому підприємництві людина 1835606 112,8
Випуск продукції (товарів і послуг) активними суб'єктами малого підприємництва млн. тенге 2001712,0 118,7

Таблиця 2Чісленность зайнятих на підприємствах малого бізнесу в розрізі регіонів (за станом на 1 січня 2008 року)

Поточні заходи державної підтримки малого та середнього бізнесу

У 2007 році завершила свою дію Програма прискорених заходів з розвитку малого та середнього підприємництва на 2005-2007 роки. Зокрема, розроблено та прийнято низку законодавчих актів, таких як Закон "Про амністію в зв'язку з легалізацією майна", внесені зміни і доповнення до деяких законодавчих актів з питань оподаткування, ліцензування, адміністративних правопорушень.

Функціонують сім соціально підприємницьких корпорацій, які будуть сприяти просуванню продукції малого та середнього підприємництва, а також консолідації малоуспішних приватних підприємств. Участь в проектах СПК буде привабливо для малого і середнього бізнесу за допомогою доступу до фінансових, земельних, технологічних ресурсів, зовнішніх ринків, забезпечення заставних майнових гарантій з боку СПК, можливістю розширення діяльності шляхом створення спільних підприємств.

З метою стимулювання та підтримки малого і середнього бізнесу з боку державних холдингів в процесі диверсифікації економіки в жовтні 2007 року створено Комісію з аутсорсингу нестратегічних непрофільних активів і видів діяльності акціонерних товариств, створених за участю держави, державних підприємств і передачі їх в конкурентне середовище.

В результаті проведеної роботи було визначено перелік підприємств і організацій, що підлягають приватизації, ліквідації або передачі в конкурентне середовище.

Найважливішим напрямком розвитку малого і середнього бізнесу є система мікрокредитування. Це особливо важливо в контексті доручень Президента РК Н.Назарбаєва, даних ним 23 січня поточного року на зустрічі з Правлінням Союзу "Атамекен". Зокрема, Президентом країни доручено внести пропозиції щодо виділення відповідного фінансування, підвищення доступності мікрокредитів для населення, залучення недержавних коштів у цей сектор.

З пайовою участю фінансових інститутів було створено 70 МКО. Були прокредитовані через Фонд розвитку малого підприємництва 199 діючих організацій. Частка вкладу Фонду на підтримку активних МКО в цілому по республіці складає 44%.

Кількість мікрокредітних організацій щорічно збільшується і становить на 1 січня 2008 року біля тисячі, з них активно діють 44%. У порівнянні з відповідним періодом 2007 року кількість зареєстрованих МКО збільшилася в 1,5 рази або на 46%.

Потреба мікрокредитування в Казахстані, за даними експертів ООН перевищує 800 мільйонів доларів США, в той час як з бюджету було виділено в 10 разів менше (близько 80 млн. Дол.).

Аналогічна програма на 2005-2007 роки, успішно завершена. Завдяки мікрокредитування, особливо для уразливих груп населення, створюються і підтримуються робочі місця.

Робочою групою з питання мікрокредитування розроблено Концепцію законопроекту "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан, які регулюють діяльність мікрофінансових організацій".

Основними цілями законопроекту є впровадження міжнародних стандартів, залучення інвестицій, спрощення капіталізації і можливостей небанківських операцій.

З 1 червня 2006 року будь-який нормативно-правовий акт, що стосуються інтересів малого та середнього бізнесу приймається державою за участю підприємців. Дана норма не прийнята ні в одній з держав СНД.

За минулий період через експертні поради центральних державних органів пройшло 510 НПА, місцевих виконавчих органів - 310.

Проводяться регулярні засідання Координаційної ради з питань підприємництва (20 квітня і 31 серпня), на яких розглядаються проблемні питання діяльності експертних рад.

За підсумками засідань ради, Міністерством індустрії і торгівлі спільно з акредитованими об'єднаннями, були представлені в Уряд пропозиції щодо поліпшення діяльності експертних рад. А саме, в частині термінів, встановлюваних державними органами для надання експертних висновків на проекти НПА, які не можуть бути менш десяти робочих днів з моменту їх напрямки.

У 2008 році буде впроваджена система рейтингової оцінки свободи підприємництва в регіонах республіки, яка покликана представляти об'єктивну оцінку її розвитку. Шляхом визначення питань, пов'язаних з розвитком малого бізнесу, будуть виявлятися бар'єри, що перешкоджають його розвитку.

За підсумками рейтингу буде проведена оцінка діяльності акіматів, державних органів і представлені конкретні пропозиції щодо поліпшення бізнес середовища та усунення адміністративних бар'єрів на місцях.

В рамках робочої групи, створеної розпорядженням Прем'єр-Міністра від 15 січня 2008 року, розглянуті пропозиції об'єднань підприємців щодо зниження адміністративних бар'єрів та визначено механізм та обсяг фінансування суб'єктів малого і середнього бізнесу.

На даний час деякі питання адміністративних бар'єрів вже зняті, в той же час є пропозиції, рішення яких носять довгостроковий характер і вимагають процедури узгодження, внесення змін і доповнень до відповідних законодавчих актів.