• 1. Розвиток Західної Європи та освіту світового ринку
 • 1.1 Зародження товарно-грошових відносин
 • 1.2 Затвердження капіталістичного способу виробництва
 • 1.3 Промислова революція
 • 2. Формування світового господарства і етапи його розвитку
 • 2.2 Міжнародний обмін і економічне зростання
 • 2.3 Періодизація світового господарства
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації20.06.2017
  Розмір25.23 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 25.23 Kb.

  Розвиток Західної Європи та формування світового господарства

  15

  зміст

  Вступ

  1. Розвиток Західної Європи та освіту світового ринку

  1.1 Зародження товарно-грошових відносин

  1.2 Затвердження капіталістичного способу виробництва

  1.3 Промислова революція

  2. Формування світового господарства і етапи його розвитку

  2.1 Колоніальна експансія і вивезення капіталу

  2.2 Міжнародний обмін і економічне зростання

  2.3 Періодизація світового господарства

  висновок

  Список використаної літератури

  Вступ

  Світове господарство являє собою певну систему. Основою виникнення й існування системи виступає її цілісність, що припускає економічну взаємодію всіх складових частин системи на досить стійкому рівні.

  Утворення світового господарства передувало тривале розвиток продуктивних сил, яке вело до поділу праці і створення економічних зв'язків. Удосконалення продуктивних сил відбувалося в певних соціальних формах їх організації. Продуктивні сили і соціальна структура їх організації знаходяться в нерозривній взаємодії, впливаючи один на одного. На них впливають численні фактори внутрішнього і зовнішнього порядку, географічне середовище, що зумовило нелінійний характер розвитку при загальній тенденції до підвищення рівня продуктивних сил. Історія людського суспільства і продуктивних сил характеризувалася створенням в різних районах планети стійких багатовікових соціально-економічних утворень з особливим політичним управлінням, культурою, суспільною психологією, характерними рисами підтримки зовнішніх зв'язків.

  1. Розвиток Західної Європи та освіту світового ринку

  Після падіння Римської імперії в кінці V ст. в Західній Європі сталася майже повна аграризація і натуралізація господарства. Сільська громада стала основною господарською структурою.

  Потрібні були багато століть для пожвавлення економічної діяльності в цьому районі світу, чому сприяли багато факторів і умови, в тому числі природні. У порівнянні з районами, де розвивалися східні цивілізації, Західна Європа мала менш сприятливі природні умови, але більш зручне географічне положення, була віддалена від кочових племен.

  Важливе значення мало розвиток ремісничого виробництва, яке до XI в.прівело до відокремлення ремесла від землеробства і утворення феодальних міст, що сприяло посиленню товарного виробництва. Зміні виробничих відносин передували зрушення в техніці. Удосконалення ткацького верстата у Фландрії в середині VI ст. збільшило продуктивність праці в три-п'ять разів.

  У сільському господарстві набули поширення трипільна система замість двухпольной (VI ст.) І використання в якості тяглової сили коней. До числа найважливіших нововведень можна віднести застосування в Північно-Західній Європі важкого плуга (з XII ст.), Особливе значення мало поширення в XI-XII ст. водяних млинів і впровадження верхнебойного водяного колеса.

  За XI-XIII ст. енергоозброєність праці в Західній Європі збільшилася майже вдвічі і перевершила рівень Китаю.

  1.1 Зародження товарно-грошових відносин

  З другої половини XV ст. в ряді країн почався економічний підйом, повільно, але постійно удосконалювалося винайдене в XIV в. вогнепальну зброю. Перетворення морської справи забезпечило західному мореплавання відчутні переваги перед традиційним мореплавством, мали локальні масштаби.

  У XIII в. у Фландрії виникли ремісничі міста, в яких склалося виробництво вовняних тканин майже для всієї Європи. Джерелом надходження вовни стала Англія. Характерною особливістю середньовічного ремесла була цехова організація, тобто корпорації ремісників за професійною ознакою.

  До XIV ст. на півночі Італії багаті міста Венеція, Генуя, Флоренція стали центрами промислового виробництва і торгівлі. Саме тут з'явилися зачатки ринкових і буржуазних відносин. Зростанню економічної і політичної могутності італійських міст сприяли хрестові походи.

  Особливу роль у розвитку ринкових відносин зіграли Великі географічні відкриття кінця XV-XVII ст. Відкриття невідомих раніше країн і континентів, встановлення постійних торгових шляхів сприяли швидкому розвитку торгового капіталу.

  Відкриття світу і різка інтенсифікація морських шляхів додали величезний імпульс розвитку Західної Європи. Обсяг сухопутних перевезень країн Північно-Західної Європи зріс удвічі, а морських - у 5-10 разів.

  Великі географічні відкриття сприяли появі системи колоніального панування. У XVI ст. на підкорених заокеанських землях були створені перші колоніальні імперії - португальська і іспанська.

  Великі географічні відкриття, колоніальна експансія створили передумови для міжнародного поділу праці, утворення світового ринку. Мореплавання дозволило встановити економічні зв'язки між окремими частинами світу, а колоніальні володіння стали використовуватися в якості господарської периферії європейських країн і послужили основою розширення міжнародного обміну. Розширення світогосподарських зв'язків супроводжувалося зародженням міжнародного кредиту. Відбулися зміни в структурі сукупного продуктивного капіталу, багатства. Жива праця став заміщатися основним капіталом, відбувалося нарощування матеріально речових компонентів продуктивних сил.

  1.2 Затвердження капіталістичного способу виробництва

  XVI століття було переломним в економічній історії Західної Європи: настала епоха первісного нагромадження капіталу. До цього часу були досягнуті серйозні успіхи в розвитку промислового виробництва. Підйом промислового виробництва почався з текстильних галузей. Спочатку у Флоренції, а потім в Англії вовняне виробництво стало розвиватися на основі мануфактури - підприємства, заснованого на поділі праці і ручній техніці, що різко підвищило продуктивність праці в порівнянні з майстерні.

  Крім соціально-економічних змін, західні країни проводили накопичення капіталу і зміцнювали своє економічне становище в світі за рахунок воєн, колоніальних захоплень, широкого використання работоргівлі, піратства. Іспанські колонізатори, захопивши Латинську Америку, здійснювали жорстоке пригнічення місцевого населення, яке в ряді випадків призводило до його повного знищення (Ямайка). Не меншою жорстокістю відрізнялася колонізація Північної Америки, де до початку XVII ст. налічувалося близько 2 млн. індіанців, серед яких були і кочові, і осілі землеробські племена.

  Знищивши індіанські племена, колонізатори звернулися до Африки як нового джерела робочої сили для Америки. У XVI ст. почалася работоргівля - істотне явище почала капіталістичного виробництва. З використанням рабів були створені плантацій. Важливим джерелом доходів для деяких країн Заходу (Британії, Іспанії, Франції, Голландії) стало морське піратство.

  Вся історія економічного піднесення західних країн написана, за словами К, Маркса, «палючий мовою крові». І не тільки на етапі становлення, а й розвитку зрілих форм економічного ладу позаекономічні методи збагачення виступали важливим джерелом їх господарського розвитку.

  Велике значення серед заходів первісного нагромадження грала протекціоністська політика. У XVI-XVII ст. були введені високі мита на імпорт готових виробів, заборонено експорт сировини продовольства. Вони існували до 20-х років XIX ст. Наприклад, мита на бавовняні товари становили 75% їх вартості, на полотно - 183%. Подібними заходами на внутрішньому ринку Англія утримувала високі ціни на свої товари.

  Накопиченню коштів сприяла монополізація зовнішньої торгівлі, що затвердилася в ряді країн Заходу. У Британії вся торгівля з Ост-Індією, Африкою, Близьким Сходом була зосереджена в руках Ост-Індської, Турецької, Африканської торгових компаній, які були акціонерними торговельними товариствами з об'єднаними капіталами.

  До кінця XVIII в. країни Заходу за рівнем економічного розвитку вже значно (в 1,6 - 1,8 рази) перевершили країни Сходу. За іншими оцінками, навіть до початку XIX в. Захід зумів лише ненабагато обігнати Азію по ВВП на душу населення - в межах 1,2 рази. Найбільш розвинені країни Сходу мали повним набором галузей і виробництв докапіталістичної промисловості, знали відносини скупник - кустар, найманий працівник і були не більше аграрними і натуральними, ніж держави Європи. Помітним залишався перевагу Сходу за рівнем урбанізації в XIII - XIX ст. Він свідчив про існував поділі ремісничої праці, наявності купецького і лихварського капіталу.

  1.3 Промислова революція

  Різкий зрушення в співвідношенні сил і в розвитку продуктивних сил стався в XVIII в., Коли в Британії здійснився перехід від мануфактурної до фабричної системи виробництва, заснованої на машинній техніці. Він ознаменував промисловий переворот, або промислову революцію. Перші фабрики були організовані в бавовняної промисловості. Промислова революція охопила різні галузі виробництва. Механізація виробництва проводилася в металургії, яка була основною галуззю для виготовлення машин. Удосконалення в цій галузі активізували процес отримання заліза і сталі з чавуну. Найважливішим ланкою промислової революції було винахід в 1784 р Дж. Уатт парової машини, яка знайшла широке застосування в різних галузях промисловості і транспорту.

  Технічний переворот привів до крутий зламу суспільних відносин в господарстві. Головне місце в суспільстві зайняв фабрикант, промисловий капітал. У 20-х роках XIX ст. в Німеччині і Франції ручне прядіння і ткацтво стало повільно замінюватися машинним. Склалися національні ринки. Застосування машин і пара вивело розподіл праці за національні рамки, велика промисловість відірвалася від національного ґрунту і стала залежати від міжнародних ринків. На зміну місцевої і національної замкнутості, існування за рахунок власного виробництва приходили розширення міжнародних економічних зв'язків, залежність одних націй від інших. Зовнішня торгівля стала рости прискорюють темпи. Обсяг світового експорту за 1720-1820 рр. збільшився в 2,4 рази. Результати випереджальних темпів розвитку Західної Європи і Північної Америки позначилися на взаєминах Заходу і Сходу. У XIX ст. він вже не міг протистояти натиску Заходу. З новою хвилею винаходів зверхність європейської продукції вже в середині XIX в. стало очевидним.

  2. Формування світового господарства і етапи його розвитку

  Розвиток продуктивних сил і національних господарських систем у другій половині XIX ст. привело до корінних змін в їх взаємозв'язках. Створення світового ринку сприяло підвищенню рівня продуктивних сил. Потужний розвиток продуктивних сил на Заході не могло статися без інтернаціоналізації виробництва, в основі якого був випуск продукції в окремих країнах і розвиток економічних обмінів з різними країнами і територіями, включаючи поширення колоніального і напівколоніального панування невеликого числа країн на нові території і насильницьке підключення їх до всеохоплюючої воспроизводственному процесу.

  2.1 Колоніальна експансія і вивезення капіталу

  Колоніальні захоплення досягли величезних розмірів в другій половині XIX ст. До 1914 р територія колоніальних володінь перевищила 65 млн.кв. км, а населення - 523 млн. чоловік. Крім найбільших колоніальних держав - Британії, Франції, Іспанії, Португалії, Нідерландів, великими колоніальними метрополіями стали Німеччина, США, Бельгія, Японія. Практично весь світ виявився територіально і політично поділеним між невеликою групою країн.

  Для першого періоду колонізації було характерно майже повна відсутність будь-якої творчої діяльності колонізаторів. Сільське господарство руйнувалося. Результатом пограбування були голод і смерть мільйонів людей.

  Встановлення регулярних економічних зв'язків між метрополіями і колоніями привело до зміни організаційних форм експлуатації колоній. Промисловий капітал поступово домігся ліквідації привілеїв могутніх торгових компаній. Колонії були підпорядковані безпосереднього контролю держави-метрополії.

  У міру розвитку машинного виробництва метрополії перетворювали колоніальні володіння в ринки збуту своїх товарів. Дешеві промислові товари західних країн розоряли місцеве ремісниче виробництво. Колонізатори ввели дискримінаційні внутрішні податки на виробництво, транспортування та торгівлю товарами місцевого виробництва, підриваючи національне виробництво.

  З середини XIX в. з європейських країн в широких масштабах розпочалося вивезення капіталу. Трохи більше половини всіх вивезених коштів надходило в країни Півночі, причому в Північну Америку - 24%, близько половини коштів - до країн Азії, Латинської Америки, Океанії, Африки. Більшу частину становили облігаційні позики, що йдуть на розвиток інфраструктури, перш за все залізниць. Однією з примітних рис ринку капіталу в цей період було переважання урядових позик.

  Капітал, розміщений в колоніальних країнах, мав свої особливості. У ряді випадків основна сума капіталовкладень забезпечувалася за приводу не вивезення капіталу з метрополій, а коштів, мобілізованих в колоніях у формі державного боргу. Він виникав у зв'язку з витратами колоніальної адміністрації. Такий експорт капіталу перешкоджав економічному розвитку.

  Процес руху прямих капіталовкладень придбав систематичний характер після 1875 р Приблизно 55% прямих капіталовкладень прямувало в нині розвиваються, серед яких найбільшим об'єктом була Латинська Америка. В індустріальній підсистемі приблизно рівні потоки йшли в Європу і Північну Америку. Особливе значення мали капіталовкладення в гірничодобувну промисловість і сільське господарство, де був «медовий» період плантаційного господарства.

  Експорт підприємницького капіталу привів до виникнення міжнародного виробництва. Міжнародні відносини обміну доповнювалися сферою виробництва, що означало вступ інтернаціоналізації в якісно нову стадію розвитку. В результаті початку відбуватися подальша ломка економічної відокремленості країн, посилюватися міжнародний поділ праці на галузевому рівні.

  2.2 Міжнародний обмін і економічне зростання

  Розширення міжнародного руху підприємницького капіталу супроводжувалося посиленням торгового обміну. Найбільшими темпами торговий оборот збільшувався у країн, в яких пізніше відбувалася промислова революція.

  Основними експортними ринками в кінці XIX - початку ХХ ст. були індустріальні країни. Домінуюче положення займала Європа - 66,7% в 1870 р У 1913 р її частка знизилася до 62% світового ринку. Частка країн, що розвиваються становила близько 20%. У товарній структурі світової торгівлі переважали сировинні товари (1890 г. - 68%, 1913 року - 62,5%).

  Торгова політика на початку XIX ст. характеризувалася протекціонізмом. Забезпечивши промислове перевагу в світі після наполеонівських воєн, Британія почала боротьбу за свободу торгівлі, скасування мит. Зменшення торговельних бар'єрів в Західній Європі почалося з 1860 р після укладення англо-французького торгового угоди, коли в подібні договори стали включатися положення про режим найбільш сприятливої ​​нації. США після громадянської війни перейшли до політики заміщення імпорту. Рівень середнього тарифу на оброблені товари у них складав 45% в 1866-1883 рр. У 80-ті роки почалося поступове посилення протекціоністських заходів в європейських країнах.

  Торгова політика в індустріальній підсистемі у 1913 р нерідко характеризується як острови лібералізації серед моря протекціонізму. У нині розвиваються картина була зворотна. Відкритість їх господарства в багатьох випадках була результатом колоніального правління, головним принципом якого було забезпечення вільного доступу до всіх товарів колоніальних країн. У номінально незалежних країнах ще в першій половині XIX століття було введено «правило 5%», яке означало, що тарифи не повинні підвищуватися вище 5% вартості товарів.

  Остання третина 19 століття характеризувалася різким посиленням економічного розвитку. Бурхливий підйом науки і техніки викликав істотні зміни в продуктивних силах західних країн. Перш за все змінилася енергетична база виробництва, де пар була витіснена електрикою.

  Двигуном економічного зростання було промислове виробництво, його обсяг зріс в чотири рази за 1870-1913 рр. До початку XX століття важка промисловість стала обганяти за темпами зростання легку Якщо в 1850 р ставлення легкої промисловості до важкої становило в західних країнах 4,7: 1, то в 1900 р воно вже скоротилася до 1,7: 1.

  Господарський розвиток світу проходило різнопланово. У країнах Півдня в 1830-1870 рр. виробництво на душу населення скорочувалося. У 1913 р обсяг ВВП промислових країн в два рази перевершив обсяг виробництва країн, що розвиваються, а на душу населення - в 3,5 рази.

  Непряме підтвердження цього дають дані про зростання міського населення. На рубежі Середньовіччя та Нового часу в Індії, Ірані, Єгипті близько 20% всього населення проживало в містах. До початку XX в. частка міського населення знизилася в Індії майже вдвічі - до 10,8%, в Єгипті - до 15% і в Ірані залишилося на колишньому рівні - 21%.

  Головною причиною процесу дезурбанізаціі на Сході послужили руйнування і занепад торгово-промислової діяльності під впливом імпорту товарів. Неминучим супутником цих змін була аграризація населення, перехід частини дрібних виробників до обробітку експортних культур. Втягуючись в міжнародний поділ праці, залежні країни позбавлялися вищих форм і галузей традиційної структури (мануфактурно-реміснича діяльності) і долучалися до низьких аграрно-сировинним сферам діяльності.

  Остання третина XIX ст. завершила тривалий історичний процес формування світового господарства. У цей період закінчився територіальний поділ світу між імперіалістичними державами. Міжнародний обмін, експорт підприємницького капіталу прийняв всесвітній характер, сформувалося світове господарство.

  Закономірності розвитку західних країн стали визначати основні напрямки всієї сукупності світогосподарських відносин, імпульси економічного розвитку виходили від них. Вони зайняли практично монопольне становище.

  2.3 Періодизація світового господарства

  У розвитку світового господарства і залучення в нього національних господарств виділяються кілька періодів.

  1. Це 20 -30-ті роки, які характеризувалися кризовими явищами в розвитку світового господарства. Вони виявлялися в загальній нестійкості економічних зв'язків, дезінтеграції господарства західних країн. Початок цього періоду було покладено Першою світовою війною і революцією в Росії. Переклад національних економік на військові рейки, фізичне знищення величезних виробничих і людських ресурсів в ході війни, економічне розграбування захоплених територій порушили колишні господарські зв'язки. Революція 1917 року створила альтернативу капіталізму і внесла в світовий порядок принцип біполярності.

  Економічна криза (Велика депресія) кінця 20-х - початку 30-х років супроводжувався різким зниженням (на 18%) виробництва в промислово розвинених країнах.

  У міжвоєнні десятиліття зазначалося хронічне перевищення пропозиції сільськогосподарського і мінеральної сировини, викликаного станом попиту. У виробників сільськогосподарських продуктів і мінеральної сировини відбулося відносне скорочення доходів, скоротилися їх можливості купувати промислову продукцію і робити капіталовкладення.

  Темпи світового експорту у розглянутий період різко знизилися. У ряді країн відзначалася негативна динаміка. Економічна криза призвела до загального зниження експорту товарів в світовому господарстві, посилив значення національних сфер виробництва і збуту. Зовнішня торгівля стала скорочуватися швидше виробництва. Роз'єднувальна тенденція тривала до середини 40-х років.

  2. Після Другої світової війни відбулася нова ломка соціальної структури господарства в зв'язку з утворенням світового соціалістичного господарства, що розвивалося на іншій соціально-економічній основі з одержавлення промисловості, сфери послуг, колективізацією сільського господарства, з централізованою системою управління в рамках національних господарств.

  При всій відособленості світового соціалістичного господарства економічні потреби соціалістичних і капіталістичних країн забезпечували підтримку зовнішньоекономічних відносин, який мали суто матеріально-технічне утримання. Характер взаємин був складний і суперечливий. Господарські зв'язки між державами з різними суспільними системами поєднувалися з протиборством і змаганням, причому останні моменти переважали. Соціалістичні країни зайняли помітне місце в світовому торговельному обміні. У 1960 р на їх частку доводилося 11,7% світового експорту (1950 г. - 8,1%).

  В умовах подальшого звуження господарської території, протистояння двох суспільних систем відбулося посилення взаємозв'язків між несоціалістичними країнами. Різко посилилися за своєю економічною потужністю в роки Другої Світової війни США надали допомогу в економічному відродженні Західної Європи.

  Ліквідація колоніальної системи в середині 60-х років викликала на авансцену міжнародного життя більшу групу країн, що розвиваються, які до сих пір займають особливе місце в світовому господарстві. Найгостріші внутрішньоекономічні проблеми країн, що розвиваються, їх економічна відсталість, загроза розриву господарських зв'язків між колишніми колоніями і метрополіями виявилися вирішальними факторами підтримки і розвитку відносин «Північ - Південь». Це здійснювалося через вивезення в країни, що звільнилися підприємницького капіталу, здійснення програм допомоги на двосторонній і багатосторонній основі.

  У 50 - 80-ті роки відбулося зближення рівнів розвитку США та інших промислово розвинених країн. У 1955 р сукупний ВВП шести провідних країн (після США) становив 74% ВВП США, а вже в 1970 р - 114%. Однак кожна окрема країна не змогла досить близько підійти до рівня розвитку американської економіки.

  3. Останні десятиліття ХХ ст. можна вважати початком нового періоду в розвитку світового господарства. Зросла ступінь освоєння географічного простору, формування міжнародних, а в ряді випадків - планетарних продуктивних сил, посилився економічну взаємодію і взаємозалежність Відбулась зміна соціальної структури східноєвропейських країн та колишнього Радянського Союзу, пристосування її до вже існуючої в західних країнах, розвал світової соціалістичної системи і Радянського Союзу . Вступ світового господарства в нову фазу розвитку може ознаменувати активізацію співробітництва між країнами, викликати посилення єдності їх економічних і політичних структур.

  висновок

  Світове господарство є історичною і політико-економічною категорією.Це обумовлено тим, що кожному конкретному історичному етапу його розвитку відповідають певні масштаби і рівень виробництва, інтернаціоналізації господарського життя і соціально-економічна структура.

  Основою поступового формування світового господарства служив, як показує історія і практика, світовий ринок, утворення якого проходило поступово в XV - XVIII ст., І особливо інтенсивно з середини XIX століття, коли машинне виробництво отримує досить високий розвиток в країнах Заходу.

  В цілому виділяються наступні етапи розвитку світової економіки:

  1. Об'єднання внутрішньодержавні економік в країнові. Це найтриваліший період, який тривав до кінця XVIII - середини ХХ ст.

  2. Об'єднання країнових економік в регіональні.

  3. Об'єднання регіональних економік в єдине світове господарство - це приблизно ХХ ст.

  У ХХ ст. відбувається збільшення масштабів господарської діяльності, розширення зв'язків між різними країнами, поглиблення міжнародного поділу праці. Немає країн, які не були б включені в систему виробничих відносин і взаємозв'язків. В даний час весь світ - арена взаємозалежної господарської діяльності людей.

  В економічній літературі й у повсякденній мові широко використовуються поняття «світова економіка», «світове (глобальне) господарство». Очевидно, що світ при всій його складності і суперечливості в економічних відносинах являє собою певну цілісність, єдність.

  Список використаної літератури

  1. Ломакін В.К. Світова економіка: Підручник для вузів. - М .: Фінанси, ЮНИТИ, 1998..

  2. Раджабова З.К. Світова економіка: Підручник. 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2002.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Розвиток Західної Європи та формування світового господарства

  Скачати 25.23 Kb.