Дата конвертації15.06.2018
Розмір22.85 Kb.
Типреферат

Скачати 22.85 Kb.

Сегментація ринку 8

СЕГМЕНТАЦИЯ РИНКУ

Використовуючи статистичні дані, здійснюємо сегментацію споживачів, відносячи їх до різних груп, вибравши в якості основних ознак зацікавленість в придбанні даного товару (електро. Чайники) і фінансові можливості покупців. Будуємо матрицю, розбивши всіх потенційних споживачів на категорії.

Матриця споживчих груп

До цільових сегментів відносимо споживчі категорії (групи) 1,2 і 3.

Можливість придбання товару залежить від споживчої категорії. Так для категорії 1 ймовірність придбання товару 0,8-1,0, для категорії 2 - 0,5-0,8, для категорії 3 -0,3-0,5. Категорії 4 і 5 не розглядаємо.

Таблиця 2 - Сегментація ринку

Зацікавленість покупця в придбанні товару

Фінансовий потенціал покупця

*

високий

середній

низький

висока

1. Люди з високим рівнем доходу

2. Люди із середнім рівнем доходу

3. Люди з низьким рівнем доходу

Середня

2. Працюючі в магазинах

3. Працюючі в навчальних закладах

4. Студенти

низька

3. Працюючі в великих фірмах

4. Працюючі в приватних фірмах

5. Пенсіонери

ВИЗНАЧЕННЯ ТОВАРНИХ КРИТЕРІЇВ ТА РОЗРАХУНОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ

Складемо таблицю основних характеристик досліджуваних зразків

Таблиця 3 - Основні характеристики досліджуваних зразків

параметри

Од. вим.

Гіпо-тітки-ний зразок

характеристики зразків

D i

1

2

3

4

5

6

Techika

Sanusg

Viteк

Borк

Delto

Eltron

1

Час безвідмовної роботи (надійність)

тис.

година.

60

18

21

21

60

60

18

20

2

багатофункціональність

кол-во

функцій

4

2

2

3

4

2

4

18

3

енергоспоживання

КВтг / добу

0,2

0,2

0,2

0,21

0,22

0,2

0,25

15

4

Дизайн, зовнішній вигляд (по 10 бальній шкалі)

бал

10

6

8

6

9

7

9

12

5

Ергономічність (по 10 бальній шкалі)

бал

10

6

8

7

9

6

8

11

6

Матеріаломісткість (вага)

кг

1

0,65

0,7

0,5

1

0,65

0,55

8

7

екран

ЖК

ЕПТ

Слім

Слім

ЖК

ЖК

ЕПТ

5

8

Ціна продажу

руб.

1500

600

780

1200

2000

550

1500

Методом експертної оцінки визначаються естетичні та ергономічні показники, а також проводиться обробка результатів експертного опитування.

Таблиця 4 - Результат експертної оцінки по дизайну, зовнішнього вигляду

оцінка експерта

Δi

Δ 2 i

1

2

3

4

5

1

1

1

3

1

1

7

-10,5

110,25

2

4

6

4

4

3

21

3,5

12,25

3

3

3

2

3

4

15

-2,5

6,25

4

6

6

5

5

6

28

10,5

110,25

5

2

2

1

2

2

9

-8,5

72,25

6

5

4

6

6

5

25

7,5

56,25

Разом

105

367,5

- сума балів

Δi - відхилення від середнього арифметичного

Δ 2 i - квадрат відхилення від середнього арифметичного

Обчислюється коефіцієнт конкордації:

1) підсумовуються бали, отримані для всіх об'єктів експертизи i по групі учасників j:

7 + 14 + 10 + 19 + 25 = 75

2) визначається середнє арифметичне значення:

= 105/6 = 17,5

3) для кожного об'єкта експертизи визначається відхилення Δi суми рангів від середнього арифметичного значення:

Δi =

4) визначається сума квадратів відхилень по всіх об'єктах
експертизи:

367,5

5) обчислюється коефіцієнт конкордації:

Ступінь узгодженості експертів висока, 0,8> 0,7.

Розрахуємо значення вагових коефіцієнтів:

b 1 = 7/105 = 0,07

b 2 = 21/105 = 0,2

b 3 = 15/105 = 0,14

b 4 = 28/105 = 0,27

b 5 = 9/105 = 0,09

b 6 = 25/105 = 0,24

Анологично проводимо розрахунки і для інших показників якості.

Таблиця 5 - Результат експертної оцінки по ергономічності

оцінка експерта

Δi

Δ 2 i

1

2

3

4

5

1

1

1

2

2

2

8

-9,5

90,25

2

6

6

6

6

6

30

12,5

156,25

3

2

3

1

3

1

10

-7,5

56,25

4

4

5

5

4

3

21

3,5

12,25

5

3

2

3

1

4

13

-4,5

20,25

6

5

4

4

5

5

23

5,5

30,25

Разом

105

365,5

Обчислюється коефіцієнт конкордації:

1) 75

2)

= 105/6 = 17,5

3) S = 365,5

4) обчислюється коефіцієнт конкордації:

Ступінь узгодженості експертів висока, 0,83> 0,7.

Розрахуємо значення вагових коефіцієнтів:

b 1 = 8/105 = 0,08

b 2 = 30/105 = 0,29

b 3 = 10/105 = 0,09

b 4 = 21/105 = 0,2

b 5 = 13/105 = 0,12

b 6 = 23/105 = 0,22

Методом експертної оцінки визначаються коефіцієнти значущості D i кожного одиничного показника якості Q i - параметра оцінюваних і порівнюваних виробів, причому коефіцієнт значущості встановлюється в діапазоні до 20 балів (найбільш значимий параметр) до 1 бала (малоістотними і незначний параметр). Заносимо в таблицю 3 чисельні значення характеристик досліджуваних зразків.

Далі розраховуються показники якості q i і визначаються твори D i * q i, для кожного параметра досліджуваних зразків. Результати розрахунків для кожного параметра по всіх досліджуваних зразків зводяться в окрему таблицю. Причому, краще з досліджуваних зразків по кожному конкретному параметру відповідає більше значення D i * q i.

Виходячи з формули (де Р п - показник досліджуваного зразка, Р б - показник базового гіпотетичного зразка), отримаємо:

Таблиця 8 - Відносні показники якості q i

параметри

q

зразок 1

зразок 2

зразок 3

зразок 4

зразок 5

зразок 6

1

Час безвідмовної роботи

0,3

0,35

0,35

1

1

0,3

2

багатофункціональність

0,5

0,5

0,75

1

0,5

1

3

енергоспоживання

1

1

0,95

0,9

1

0,8

4

Дизайн, зовнішній вигляд

0,6

0,8

0,6

0,9

0,7

0,9

5

ергономічність

0,6

0,8

0,7

0,9

0,6

0,8

6

матеріаломісткість

0,65

0,7

0,5

1

0,65

0,55

Складемо таблицю творів D i * q i.

Таблиця 9 - Твори D i * q i

параметри

D i * q i

зразок 1

зразок 2

зразок 3

зразок 4

зразок 5

зразок

6

1

Час безвідмовної роботи

6

7

7

20

20

6

2

багатофункціональність

9

9

13,5

18

9

18

3

енергоспоживання

15

15

14,25

13,5

15

12

4

Дизайн, зовнішній вигляд

7,2

9,6

8,4

10,8

7,2

9,6

5

ергономічність

6,6

8,8

7,7

9,9

6,6

8,8

6

матеріаломісткість

5,2

5,6

4

8

5,2

4,4

Після визначення творів D i * q i для всіх параметрів досліджуваних зразків з таблиць вибираються ці значення для кожного зразка і розраховуються індекси технічних параметрів (індекс якості) за формулою:

,

де m - кількість параметрів, внесених в таблицю 3, крім продажної ціни.

Зразок 1:

I ПК = 6 + 9 + 15 + 7,2 + 6,6 + 5,2 = 49

Зразок 2:

I ПК = 7 + 9 + 15 + 9,6 + 8,8 + 5,6 = 55

Зразок 3:

I ПК = 7 + 13,5 + 14,25 + 8,4 + 7,7 + 454,85 = 54,85

Зразок 4:

I ПК = 20 + 18 + 13,5 + 10,8 + 9,9 + 8 = 80,2

Зразок 5:

I ПК = 20 + 9 + 15 + 7,2 + 6,6 + 5,2 = 63

Зразок 6:

I ПК = 6 + 18 + 12 + 9,6 + 8,8 + 4,4 = 58,8

Складемо зведену таблицю 5 показників рівня якості досліджуваних зразків.

Таблиця 10 - Показники рівня якості

досліджуваний зразок

Індекс якості I ПК

зразок 1

49

зразок 2

55

зразок 3

54,85

зразок 4

80,2

зразок 5

63

зразок 6

58,8

У той час як якість продукції носить технічний характер, ціна споживання вироби (зразка) відноситься до економічного аспекту товарного критерію її конкурентоспроможності та визначається за формулою:

Ц Σ = Ц пр + З е, де Ц Σ - ціна споживання вироби, Ц пр - ціна продажу вироби, З е - сумарні витрати споживача при експлуатації виробу.

Для визначення ціни споживання приймаємо для всіх зразків час безвідмовної роботи 10 років. Вартість 1 КВ = 1грн. 62коп. Звідси робимо наступні розрахунки:

Зразок 1: Ц Σ = 600 + (10 * 365) * 0,2 * 1.62 = 1782,6 ( руб)

Зразок 2: Ц Σ = 780 + 3650 * 0,2 * 1,62 = 1962,6 ( руб)

Зразок 3: Ц Σ = 1200 + 3650 * 0,21 * 1,62 = 2441,73 ( руб)

Зразок 4: Ц Σ = 2000 + 3650 * 0,22 * 1,62 = 3300,86 ( руб)

Зразок 5: Ц Σ = 550 + 3650 * 0,2 * 1,62 = 1732,6 ( руб)

Зразок 6: Ц Σ = 1500 + 3650 * 0,25 * 1,62 = 2978,25 ( руб)

Складемо таблицю економічних показників досліджуваних зразків.

Таблиця 11 - Економічні показники

досліджуваний зразок

Найменування економічних показників

Ціна продажу, руб

Експлуатаційні витрати, руб

Ціна споживання, руб

гіпотетичний зразок

1500

1182,6

2682,6

зразок 1

600

1182,6

1782,6

зразок 2

780

1241,73

1962,6

зразок 3

1200

1241,73

2441,73

зразок 4

2000

1300,86

3300,86

зразок 5

550

1182,6

1732,6

зразок 6

1500

1478,25

2978,25

Визначається відносний показник ціни споживання досліджуваного зразка за формулою:

Зразок 1:

Ц Σотн = 1782,6 / 2682,6 = 0,66

Зразок 2:

Ц Σотн = 1962,6 / 2682,6 = 0,73

Зразок 3:

Ц Σотн = 2441,73 / 2682,6 = 0,91

Зразок 4:

Ц Σотн = 3300,86 / 2682,6 = 1,23

Зразок 5:

Ц Σотн = 1732,6 / 2682,6 = 0,65

Зразок 6:

Ц Σотн = 2978,25 / 2682,6 = 1,11

Для оцінки стану товару на конкретному ринку найважливіше значення набуває використання інтегрального показника оцінки конкурентоспроможності продукції, що полягає в зіставленні значення показника якості та сумарних витрат на споживання продукції.

Показник конкурентоспроможності продукції До i для кожного зразка знаходиться за формулою:

де I ПК - індекс якості для досліджуваного зразка;

Ц Σотн - відносний показник ціни споживання для досліджуваного

зразка.

Найбільш конкурентоспроможними є зразок, який має найбільше значення До Т.

Зразок 1:

До Т1 = 49 / 0,66 = 74,24

Зразок 2:

До Т2 = 55 / 0,73 = 75,34

Зразок 3:

До Т3 = 54,85 / 0,91 = 60,27

Зразок 4:

До Т4 = 80,2 / 1,23 = 65,2

Зразок 5:

До Т5 = 63 / 0,65 = 96,92

Зразок 6:

До Т6 = 58,8 / 1,11 = 52,97

Складемо зведену таблицю для отриманих даних.

Таблиця 12 - Показники конкурентоспроможності

зразок

показник конкурентоспроможності

1

74,24

2

75,34

3

60,27

4

65,2

5

96,92