• Завдання № 39/7
 • Завдання № 22/8
 • Завдання № 27/9


 • Дата конвертації14.04.2018
  Розмір16.1 Kb.
  Типконтрольна робота

  Шляхи визначення виробничої собівартості

  Завдання № 20/5

  Визначити виробничу собівартість однієї шестерні.

  Початкові дані:

  1. Норма витрати стали 135 кг
  2. Чиста вага деталі 115 кг
  3. Ціна однієї тонни сталі 620 грн.
  4. Ціна 1 тонни реалізованих відходів 180 грн / т
  5. Транспортно-заготівельні витрати 10%
  6. Основна зарплата на повне виготовлення шестерні 9,6 грн.
  7. Додаткова зарплата 9%
  8. Загальна сума цехових витрат 38 тис. Грн.
  9. Сума основної зарплати виробничих робітників 17 тис. Грн.
  10. Загальнозаводські витрати 75%

  Рішення:

  Собівартість - це виражені в грошовій формі витрати на виробництво і реалізацію продукції. У загальному вигляді собівартість можна виразити формулою:

  З = М + ЗП + Н,

  де М - витрати на основні допоміжні матеріали і покупні вироби;

  ЗП - витрати на заробітну плату;

  Н - накладні витрати.

  Розрахунок витрат на матеріали здійснюється за формулою:

  М = Ц м * Q м * К тр.заг - Q відхо * Ц відхо,

  де Ц м - ціна на метал;

  Q м - маса заготовки;

  До тр.заг - коефіцієнт, що враховує додаткові витрати на транспортно-заготівельні витрати (приймаємо 1,1);

  Ц відхо - ціна відходів;

  Q відхо - маса реалізованих відходів.

  М = 620 * 0,115 * 1,1 - 0,02 * 180 = 74,83 грн.

  Основна заробітна плата (ЗП осн), за умовою, дорівнює 9,6 грн.

  Додаткова заробітна плата визначається за допомогою нормативного відсотка від основної зарплати:

  де q - відсоток додаткової заробітної плати.

  Оскільки відсоток додаткової зарплати за умовою 9%, тоді додаткова заробітна плата буде дорівнює:

  Відрахування до фонду соціального страхування приймаємо в розмірі 36,8% від суми основної та додаткової заробітної плати:


  Цехові витрати на виготовлення однієї шестерні розраховуються за формулою:

  де Р цех заг - загальна сума цехових витрат;

  N - кількість випущених виробів.

  На підставі проведених вище розрахунків визначається цехова собівартість цех) за формулою:

  З цех = М + ЗП осн + ЗП доп + Про С.С + Р об.ор + Р цех

  З цех = 74,83 + 9,6 + 0,86 + 3,85 + 26,59 = 115,73 грн.

  Загальнозаводські витрати визначаються за формулою:


  де П заг - відсоток загальногосподарських витрат,%.

  Виробнича собівартість виробу - це цехова собівартість плюс загальнозаводські витрати:

  З произв = С цех + Р заг

  З произв = 115,73 + 7,2 = 122,93 грн.

  Висновок: виробнича собівартість однієї шестерні становить 122,93 грн.

  завдання 28/6

  Визначити рентабельність виробництва за наступними даними (тис. Грн.):

  1. Обсяг реалізованої продукції
  1.1. в оптових цінах 5400
  1.2. по повній собівартості 4800
  2. Прибуток від іншої реалізації 42
  3. внереалізованних доходи 15
  4. внереалізованних збитки 3
  5. Середньорічна вартість
  5.1. основних виробничих фондів 4400
  5.2. нормованих оборотних коштів 2100

  Рішення:

  Основною частиною прибутку підприємства є прибуток від реалізації продукції.

  Розмір її визначається як різниця між обсягом реалізованої продукції і її повною собівартістю

  П р = РП - З п,

  де П р - прибуток від реалізації;

  РП - обсяг реалізованої продукції;

  З п - повна собівартість реалізованої продукції.

  П р = 5400 - 4800 = 600 тис. Грн.

  Величина балансового прибутку визначається за формулою:

  П б = П р + П пр + П вр,

  де П р - прибуток від реалізації продукції;

  П пр - прибуток від іншої реалізації (роботи і послуги непромислового характеру);

  П вр - прибуток від позареалізаційних діяльності (штрафи, пені, неустойки, борги отримані і сплачені і т.д.).

  П б = 600 + 42 + (15 - 3) = 654 тис. Грн.

  Рентабельність - це відносний показник прибутковості.

  Рівень рентабельності виробництва - це відношення балансового прибутку до середньорічної вартості виробничих фондів і нормованих оборотних коштів:


  де П б - балансовий прибуток;

  Ф осн - середньорічна вартість основних виробничих фондів;

  Ф об - сума нормованих оборотних коштів.

  Висновок: рентабельність виробництва становить 10,1%.

  Завдання № 39/7

  Визначити умовно річну економію, економію до кінця року і термін окупності додаткових капітальних вкладень, отриманих в результаті зміни конструкції виробу.

  Початкові дані

  1. Річна програма 1560.
  2. З \ з одиниці виробу
  2.1. до впровадження заходу 7,8 грн.
  2.2. після впровадження заходу 6,0 грн.
  3. Питомі капітальні вкладення
  3.1. на впровадження заходу 4,25
  4. Захід проводиться 1.05

  Рішення:

  Умовно річна економія від зниження собівартості продукції в результаті впровадження заходів визначається за формулою:

  Е усл.год = (С 1 - С 2) * N рік,


  де С 1 і С 2 - собівартість одиниці продукції до і після впровадження заходу;

  N - річний випуск продукції в натуральному вираженні.

  Оскільки собівартість одиниці виробу до і після впровадження заходу відповідно становила 7,8 і 6,0 грн., то умовно річна економія буде дорівнює:

  Е усл.год = (7,8 - 6,0) * 1560 = 2808 грн.

  Економія до кінця року визначається за формулою:

  Е Д.Г = (С 1 - С 2) * N Д.Г,

  де N Д.Г - випуск продукції від моменту впровадження заходу до кінця року.

  Заходи проводиться з 01.05., Відповідно протягом 8 місяців, тоді:

  Таким чином, економія до кінця року дорівнює:

  Е Д.Г = (7,8 - 6,0) * 1040 = 1872 грн.

  Термін окупності додаткових капітальних вкладень ок) знаходимо за формулою:

  де С 1 і С 2 - собівартість готового випуску до і після впровадження заходу;

  До 1 і К 2 - капітальні вкладення до і після впровадження заходів.

  Нормативний термін окупності капітальних вкладень ок.н) - 6,67 року.

  Впровадження заходи економічно доцільно, якщо витримано співвідношення:

  Т окТ ок.н

  Підставами вихідні дані і визначимо термін окупності додаткових капітальних вкладень:

  2,36 ≤ 6,67, отже впровадження заходу економічно доцільно.

  Висновок: використовуючи вихідні дані, ми визначили: умовно річну економію, вона дорівнює 2808 грн .; економію до кінця року - один тисяча вісімсот сімдесят два грн .; термін окупності додаткових капітальних вкладень, отриманих в результаті зміни конструкції виробу, дорівнює 2,36 року, що менше нормативного терміну окупності. Таким чином, впровадження заходу економічно доцільно.

  Завдання № 22/8

  Визначити оптову ціну машини за такими даними:

  1. Витрати на основні матеріали - 800 грн.

  2. Витрати на покупні напівфабрикати - 180 грн.

  3. Реалізовані відходи - 37 грн.

  4. Трудомісткість виготовлення машини - 210 нормо-годин.

  5. Годинна тарифна ставка - 1,66.

  6. Цехові витрати - 195%.

  7. Загальнозаводські витрати - 60%.

  8. Річна сума позавиробничих витрат - 1500.

  9. Планові накопичення - 5%.

  10. Річний випуск машин - 30 шт.

  Рішення:

  Витрати на матеріали визначаються за формулою:

  М = З м + З п / ф - З відхо,

  де З м - витрати на основні матеріали;

  З п / ф - витрати на покупні напівфабрикати;

  З відхо - реалізовані відходи.

  М = 800 + 180 - 37 = 943 грн.

  Основна заробітна плата складається з прямої зарплати і премії:

  ЗП осн = ЗП пр + ЗП прем,

  де ЗП пр - пряма зарплата;

  ЗП прем - премія.

  Пряма (тарифна) заробітна плата визначається за формулою:

  де С ч.ср - річна тарифна ставка середнього розряду;

  t шт - трудомісткість одиниці виробу, хв.

  ЗП пр = 1,66 * 210 = 348,6 грн.

  Премія визначається за формулою:


  де П - відсоток премії (40%).

  ЗП осн = 348,6 + 139,44 = 488,04 грн.

  Додаткова заробітна плата визначається за допомогою нормативного відсотка від основної зарплати:

  де q - відсоток додаткової заробітної плати. Приймаємо 10%.

  Відрахування до фонду соціального страхування приймаємо в розмірі 36,8% від суми основної та додаткової заробітної плати:

  Цехові витрати визначаються за формулою:


  де П ц - відсоток цехових витрат,%.

  За умовою завдання відсоток цехових витрат дорівнює 195%. Тоді цехові витрати будуть рівні:

  На підставі проведених вище розрахунків визначається цехова собівартість цех) за формулою:

  З цех = М + ЗП осн + ЗП доп + Про С.С + Р об.ор + Р цех

  З цех = 943 + 488,04 + 48,80 + 197,56 + 951,68 = 2629,08 грн.

  Загальнозаводські витрати визначаються за формулою:

  де П заг - відсоток загальногосподарських витрат,%.

  Виробнича собівартість виробу - це цехова собівартість плюс загальнозаводські витрати:

  З произв = С цех + Р заг

  З произв = 2629,08 + 292,82 = 2921,9 грн.

  Позавиробничі витрати на одну машину розраховуються за формулою:


  де Р вн рік - річна сума позавиробничих витрат;

  N - кількість випущених машин.

  Повна собівартість виробу - це виробнича собівартість плюс позавиробничі витрати:

  З повн = З произв + Р вн

  З повн = 2921,9 + 50 = 2971,9 грн.

  Планова сума прибутку на виріб визначається за формулою:

  де% П - відсоток прибутку.

  Відпускна ціна виробу визначається:

  Ц = С повн + П

  Ц = 2971,9 + 148,6 = 3120,5 грн.

  Висновок: оптова ціна машини складе 3120,5 грн.

  Завдання № 27/9

  Визначити на скільки відсотків розмір прибутку за фактичним виконання більше запланованого. (Тис. Грн.)


  Таблиця 1

  1. Товарна продукція за оптовими цінами
  1.1. за планом 259
  1.2. по фактичному виконанню 271
  2. Собівартість товарної продукції
  2.1. за планом 232
  2.2. по фактичному виконанню 239

  Рішення:

  Зростання прибутку за фактичним виконання визначається за формулою:

  де П факт - прибуток фактична;

  П пл - прибуток за планом.

  Прибуток визначається за формулою:

  П = РП - З,

  де РП - обсяг реалізованої продукції;

  С - собівартість реалізованої продукції.

  П пл = 259 - 232 = 27 тис. Грн.

  П факт = 271 - 239 = 32 тис. Грн.

  Зростання прибутку за фактичним виконання дорівнюватиме:


  Висновок: розмір прибутку за фактичним виконання більше запланованого на 19%.