• «Шляхи збільшення доходів бюджету»


 • Дата конвертації29.06.2018
  Розмір21.87 Kb.
  Типреферат

  Скачати 21.87 Kb.

  Шляхи збільшення доходів бюджету

  МІНСЬКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

  Кафедра фінансів і статистики

  РЕФЕРАТ

  На тему:

  «Шляхи збільшення доходів бюджету»

  МІНСЬК, 2008


  Реформування вітчизняної податкової системи, спрямоване на оптимізацію структури податків і зниження рівня податкового навантаження, на початковому етапі призводить до скорочення доходів державного бюджету. У свою чергу, вирішення соціальних завдань суспільства, підтримання високого рівня соціальної захищеності громадян республіки вимагає значних бюджетних витрат. Виникає у виконанні бюджету напруженість створює необхідність вишукування додаткових джерел фінансування державних витрат. Складність вирішення даної проблеми полягає в тому, що традиційні податкові джерела збільшення дохідної частини в більшості своїй вичерпані, подальше збільшення податкового навантаження на реальний сектор економіки призведе до падіння ефективності виробництва і зниження конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках. Тому однією з головних економічних завдань є пошук резервів збільшення дохідної частини бюджету за рахунок залучення додаткових неподаткових доходів. Від того, наскільки оперативно і якісно вирішують це завдання, і буде залежати рівень виконання бюджету.

  Робота по збільшенню державних доходів і вишукування додаткових джерел фінансування бюджетних витрат ведеться з моменту отримання республікою суверенітету. Але в останні роки цей напрямок діяльності набуває системного характеру.

  Законом про бюджет Республіки Білорусь на 2007 рік на уряд покладався обов'язок забезпечити протягом року залучення додаткових доходів для фінансування пріоритетних напрямків бюджетної політики. Міністерством фінансів спільно з галузевими республіканськими органами державного управління розроблений річний план заходів щодо забезпечення додаткових доходів бюджету, затверджений згодом розпорядженням прем'єр-міністра Республіки Білорусь від 19 березня 2007 року № 89р.

  В рамках реалізації заходів плану переглянуті перелік підакцизних товарів та рівень ставок на окремі їх види. За результатами проведеної роботи з 1 лютого 2007 року встановлено ставку акцизів на моторне масло для дизельних і карбюраторних двигунів. Надходження акцизів по даній товарній позиції склали в січні-вересні 2008 року - 2,2 млрд. Рублів. На підставі аналізу ринку алкогольної продукції і показників фінансово-господарської діяльності, найбільших лікеро-горілчаних заводів у 2007 році були збільшені ставки акцизів на горілку і міцні лікеро-горілчані вироби. За рахунок збільшення ставок акцизів, де в порівнянні з врахованими при плануванні дохідної частини бюджету забезпечено додаткові надходження в сумі понад 35 млрд. Рублів.

  Один із стратегічних напрямків збільшення доходів бюджету - використання вигідного географічного положення республіки, через яку проходять основні транспортні потоки. Тому особлива увага приділяється розвитку придорожнього і прикордонного сервісу. Підприємствами швидкого харчування і кафе, магазинами і автозаправними станціями, створеними для надання послуг в прикордонних зонах і на магістральних автомобільних дорогах, перераховано до бюджету в 2007 році більше 1 млрд. Рублів податків і зборів.

  З метою реалізації заходів затвердженого плану в республіці введено збір з фізичних осіб при перетині кордону Республіки Білорусь через контрольно-пропускні пункти. Новий збір дозволив залучити значні кошти до місцевих бюджетів прикордонних районів Брестської, Вітебської, Гомельської та Гродненської областей, міст Бреста та Гродно. У 2007 році в дохід бюджету надійшло 4,4 млрд. Рублів збору, за січень-вересень 2008 року - 7,1 млрд. Рублів.

  У 2007 році місцевими органами влади реалізований комплекс заходів щодо розширення мережі платних автостоянок і парковок в містах республіки. На комунальні служби або створені спеціалізовані підприємства були покладені функції стягування погодинного збору за стоянку або парковку автомобільного транспорту в спеціально обладнаних місцях. За рахунок розширення послуг з паркування автотранспорту до місцевих бюджетів щорічно надходить 1,5 млрд. Рублів. Відповідно до Закону Республіки Білорусь від 18 липня 2008 р N 224-З «Про затвердження звіту про виконання республіканського бюджету за 2007 рік», був затверджений звіт про виконання республіканського бюджету за 2007 рік по доходах в сумі +4486937377,2 тис. Рублів і за видатками в сумі +4465318883,2 тис. рублів з перевищенням доходів над видатками в сумі 21618494,0 тис. рублів.

  З огляду на позитивний досвід залучення додаткових доходів бюджету, на підставі пропозицій галузевих міністерств і державних концернів Міністерством фінансів розроблено та постановою уряду від 22 листопада 2007 року № 1623 затверджено план відповідних заходів на 2008 рік. Своєчасна підготовка проектів рішень уряду і Президента Республіки Білорусь, спрямованих на реалізацію затверджених заходів, дозволила забезпечити у 2008 році прогнозовані суми додаткових надходжень по більшості з них.

  Протягом перших місяців 2008 року Міністерством фінансів була проведена робота з перегляду встановлених ставок державного мита. В результаті збільшення їх розміру, а також уточнення складу окремих юридично значимих дій і документів, виходячи з діючої практики стягнення мита, за 2008 рік до бюджету додатково надійшло близько 16 млрд. Рублів.

  Значна частина доходів бюджету отримано в 2008 році за рахунок упорядкування орендних відносин та підвищення ефективності використання нерухомості, що належить державі. Протягом ряду років за рішеннями уряду будівлі і споруди, що знаходяться в республіканській власності, передавалися підприємствам і організаціям республіки в господарське відання або оперативне управління на безоплатній основі. При цьому частина будівель підприємства і організації здавали в оренду, дохід від якої використовували на власні потреби.

  У той же час завдання держави як власника майна полягає в забезпеченні його найбільш ефективного використання в інтересах всього суспільства. У зв'язку з цим була розроблена і затверджена правова база, що дозволяє мобілізувати в бюджет частину доходів від використання державної власності. Відповідно до постанови уряду від 6 лютого 2008 року № 143 підприємства та організації перераховують в республіканський бюджет 50 відсотків коштів, отриманих від здачі в оренду нерухомості, що знаходиться в республіканській власності. Крім того, Указом Президента від 25 березня 2008 року № 117 відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації державної власності, надано право здавати в оренду майно, що знаходиться в республіканській власності і передане за договорами безоплатного користування. Грошові кошти, отримані від здачі в оренду зазначеного майна, в розмірі не менше 50 відсотків, підлягають перерахуванню до бюджету. Такі заходи дозволили за 2008 рік залучити в бюджет 5,4 млрд. Рублів додаткових доходів.

  В рамках реалізації затверджених заходів встановлено порядок відшкодування витрат на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок коштів республіканського бюджету. Підприємства видобувних галузей зобов'язані сплачувати до республіканського бюджету 1,6 відсотка від вартості видобутих ними корисних копалин. Дана міра дозволить компенсувати витрати бюджетних коштів на розвідку родовищ корисних копалин, а також дозволить здійснювати фінансування геологорозвідувальних робіт в майбутньому.

  З метою вишукування джерел фінансування бюджетних витрат змінений порядок пролонгації термінів повернення бюджетних позичок, введена плата за надання гарантії уряду за іноземними кредитами, переглянуті ставки ліцензійних і реєстраційних зборів, плати за дозвільні дії державних органів. Певних успіхів у справі залучення додаткових доходів бюджету вдалося досягти за допомогою розвитку добровільних та обов'язкових видів страхування в республіці.

  Протягом 2007-2008 років проводиться активна робота з розвитку лотерейної діяльності. Міністерством фінансів спільно з Комітетом з цінних паперів при Раді Міністрів Республіки Білорусь і республіканським унітарним підприємством «Білоруські лотереї» розроблена програма дій на 2007 - 2008 рр., Яка передбачає збільшення кількості проведених республіканських лотерей і підвищення їх привабливості для населення.

  В цілому від реалізації плану заходів, затвердженого постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 22 листопада 2007 року № 1623, за 2008 рік до бюджету надійшло до республіканського бюджету +6122804866,3 тис. Рублів, витрати досягли +6702268843,2 тис. Рублів з перевищенням витрат над доходами в сумі 579463976,9 тис. рублів. [8].

  Республіканський бюджет за 2008 рік виконаний по доходах на 97,5% до річного плану, за видатками - на 92,4%.

  Активні дії щодо вишукування додаткових доходів проводяться територіальними фінансовими органами. Місцева влада широко використовують надані законодавством права щодо введення місцевих податків і зборів, встановлення підвищувальних коефіцієнтів до ставок земельного податку, збільшення ставок податку на нерухомість, екологічного податку. Питома вага місцевих податків і зборів в загальних доходах місцевих бюджетів становить 13%. Ще 3 - 4% дохідної частини формується за рахунок додаткових надходжень з податків на нерухомість, на землю і екологічного податку. Наприклад, на 1 жовтня 2008 р за рахунок збільшення місцевими Радами депутатів ставок податків по Могильовської області до бюджету надійшло 18,3 млрд. Рублів, або 5,3% доходів місцевого бюджету, по Мінській області - 14,7 млрд. Рублів, або 4,4%, Брестської - 12,2 млрд. рублів і 4,5% відповідно. Фінансові органи Гомельської області і м Мінська постійно ведуть роботу з розміщення вільних фінансових ресурсів місцевих бюджетів на депозитних рахунках банків. Уже за дев'ять місяців річні планові призначення по Гомельській області перевиконано в 3,7 рази, по м Мінську - в 2,2 рази.

  У 2008 році продовжилася робота, спрямована на поповнення дохідної частини бюджету. Розпорядженням виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Республіки Білорусь С. С. Сікорського від 29 вересня 2008 року № 123р була створена робоча група для розробки плану дій щодо вишукування додаткових джерел надходження коштів до бюджету. В рамках проведених робочою групою нарад, розроблений і внесений на затвердження уряду черговий план заходів щодо залучення додаткових доходів в республіканський і місцеві бюджети. Зазначений план включає 7 заходів, від реалізації яких в 2008 році планується залучити в бюджет коштів на загальну суму близько 70 млрд. Рублів. Основні надходження коштів передбачається забезпечити за рахунок введення в республіці контрольних знаків на певне коло товарів, збільшення вартості акцизних марок і введення підвищених розмірів відрахування чистого прибутку високоприбуткових республіканських унітарних підприємств.

  Відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про бюджет Республіки Білорусь на 2008 р.» Затверджений республіканський бюджет на 2008 рік по видатках у сумі 13913542964,0 тис. Рублів виходячи з прогнозованого обсягу доходів в сумі +13223342964,0 тис. Рублів.

  Показники республіканського бюджету на 2008 рік збільшено в частині доходів на суму 103430943,9 тис.рублів згідно з додатком 1 Указу Президента Республіки Білорусь від 26.11.2008 N 580.

  Міністерство фінансів Білорусі виконало державний бюджет за січень-жовтень 2008 року з профіцитом 291 млрд.бел.руб., Або 0,7% до ВВП.

  За січень-жовтень 2008 року в доходи бюджету (з урахуванням фонду соціального захисту населення та цільових бюджетних фондів) надійшло 11,487 трлн.бел.руб., Що становить 89,4% плану на рік. Витрати бюджету за цей період склали 11,196 трлн.бел.руб., Або 78,2% плану на рік.

  Доходи консолідованого бюджету за січень-жовтень 2008р. склали 17,785 трлн.бел.руб., або 85,2% річного плану, витрати - 17,102 трлн.бел.руб., або 78,3% плану на рік. Профіцит консолідованого бюджету за січень-жовтень склав 683 млрд.бел.руб., Або 1,7% до ВВП [40, 274].

  Перевищення бюджетних доходів над витратами фахівці Мінфіну пояснюють накопиченими залишками коштів на рахунках Фонду соціального захисту населення і випереджаючими надходженнями ПДВ і податку на прибуток. За оцінкою Мінфіну, за підсумками року доходи державного бюджету перевищать запланований рівень орієнтовно на 500 млрд.бел.руб., В зв'язку з чим підготовлений проект рішення про коригування бюджету Білорусі. У Мінфіні прогнозують, що за підсумками року дефіцит бюджету складе 1% від ВВП.

  Згідно з проектом Закону Республіки Білорусь «Про бюджет Республіки Білорусь на 2008 р.» Затверджений республіканський бюджет на 2008 рік по видатках у сумі 19166916005,0 тис. Рублів виходячи з прогнозованого обсягу доходів в сумі +18256916005,0 тис. Рублів, а також встановлено граничний розмір дефіциту республіканського бюджету на 2008 рік у сумі 910000000,0 тис. рублів.

  У 2008 році включені:

  в республіканський бюджет кошти державних цільових бюджетних фондів: республіканського фонду підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки, республіканського дорожнього фонду, республіканського фонду охорони природи, інноваційних фондів, частина коштів державного фонду сприяння зайнятості, а також кошти Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь;

  до місцевих бюджетів кошти місцевих цільових бюджетних фондів охорони природи, дорожніх фондів, житлово-інвестиційних фондів, інноваційних фондів, а також частина коштів державного фонду сприяння зайнятості, кошти позабюджетних фондів, що створюються відповідно до законодавства Республіки Білорусь місцевими Радами депутатів або виконавчими і розпорядчими органами .

  На 2008 рік затверджені такі нормативи відрахувань (у відсотках) до бюджетів областей та м Мінська, за винятком резидентів вільних економічних зон, від:

  акцизів на автомобільне паливо (крім імпортованого) - 20;

  податку на додану вартість на товари (роботи, послуги), вироблені на території Республіки Білорусь, до бюджетів: Брестської області - 66, Вітебської - 47, Гомельської - 42, Гродненської -58, Мінської - 73,8, Могилевської області - 100, г .Мінска - 24,0;

  податків на доходи і прибуток до бюджетів: Брестської області - 60, Вітебської - 44, Гомельської - 33, Гродненської - 43, Мінської - 39, Могилевської області - 100, м Мінська - 19,4 [2].

  У 2008 році пріоритетними напрямками бюджетно-фінансової політики держави є підвищення добробуту населення і фінансування охорони здоров'я, освіти, будівництва житла, а також заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС.

  Доходи консолідованого бюджету за уточненим планом склали в 2008 році 11,82 трлн., А з урахуванням цільових бюджетних і позабюджетних фондів - 19,69 трлн. (40,9% ВВП). Витрати консолідованого бюджету без обліків фондів склали в 2008р. 12,71 трлн., А з ними - 20,61 трлн. (42,8% ВВП). Це дає нам дефіцит бюджету в 1,9% ВВП (929 млрд.).

  На 2008р. уряд поставив завдання зниження інфляції до рекордно низького рівня 108-110%. ВВП повинен вирости на 8,5-10%, а зарплата робітників, службовців і колгоспників - до 467 тис. Рублів, що при середньому обмінному курсі долара США в 2240 рублів за $ 1 складе $ 208,5. ВВП в рублях повинен скласти 58,54-59,9 трлн. ($ 26,1-26,74 млрд.).

  Різко збільшаться бюджетні витрати. Мінфін прогнозує дефіцит бюджету в 929 млрд. У 2008р. дефіцит планується профінансувати за рахунок коштів, одержуваних від банків (278 млрд. нетто), і зовнішнього фінансування - 523,7 млрд. рублів.

  Виходить, що треба скоротити присутність держави в економіці приблизно на 10% ВВП.

  Проект бюджету передбачає зниження ставок двох податків, частка яких в структурі доходів мінімальна. Збір на фінансування витрат, пов'язаних з утриманням і ремонтом житлового фонду, планується знизити з 0,75% до 0,5% від виручки, надзвичайний податок - з 4% до 3% від фонду зарплати. Цей захід призведе до зниження надходжень за останнім податку всього лише на 2,7% в порівнянні з 2008р. Як пише Мінфін, «в результаті реалізації зазначених заходів у сфері оподаткування загальне зниження податкового навантаження на економіку республіки складе близько 0,5% до ВВП».

  Доходи консолідованого бюджету на поточний рік прогнозуються в сумі 25,97 трлн., А без урахування ФСЗН і цільових бюджетних фондів вони виростуть на 25,8%. Доходи держбюджету виростуть на 21,6%, склавши 8,14 трлн.

  Основними джерелами формування доходів консолідованого бюджету в 2008 році є: податок на додану вартість (30,6 відсотка в доходах без урахування доходів Фонду соціального захисту населення та державних цільових бюджетних фондів), податки на доходи і прибуток - 13,1 відсотка, прибутковий податок - 11,8 відсотка, доходи від зовнішньої торгівлі і зовнішньоекономічних операцій - 9,5 відсотка, акцизи - 8,1 податкових та інших платежів до бюджету складуть 57,3 відсотка, доходи державних цільових бюджетних фондів, включаючи інноваційні, - 16,7 проц нта, платежі до Фонду соціального захисту населення - 26 відсотків.

  Доходи республіканського фонду підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки зростуть на 25,3 відсотка в порівнянні з очікуваним виконанням 2008 року. Вони утворюються за рахунок збору, який справляється у розмірі 2 відсотків виручки від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (у сумі 1360 млрд. Рублів), і надходжень від виробників сільськогосподарської продукції за користування технікою, отриманої на умовах довгострокової оренди (в сумі 10 млрд . рублів).

  У 2008 році а доходи республіканського дорожнього фонду передбачено:

  - стягування податку з продажів автомобільного палива за ставкою, збільшеною з 20 до 25 відсотків;

  - акумулювання 60-ти відсотків надходжень плати за видачу дозволів на проїзд автотранспортних засобів.

  Таким чином, план доходів бюджету має високу ступінь напруженості і зажадає активної роботи всіх органів управління по обеспеченію.его.виполненія. ...

  Таблиця 1 Консолідований бюджет 2008р. (З ФСЗН в 2008р. І ..................... ..інноваціоннимі фондами в 2008 р), в% до ВВП

  показник 2006 2007 2008 2009 * 2009 **
  доходи 33,5 33 34 40,9 45
  витрати 35,1 33,2 35,6 42,8 46,5
  дефіцит -1,6 -0,2 -1,6 -1,9 -1,5

  * - очікуване

  ** - прогноз

  Таблиця 2

  Структура доходів консолідованого бюджету (без урахування надходжень від приватизації, доходів ФСЗН, інноваційних фондів), в%

  податок 2006 2007 2008 2009 * 2009 **
  Податок на прибуток і доходи 13,6 10,6 11,0 11,4 10,6
  Податок на прибуток 9,3 9,4 8,4 8,7 9,6
  Надзвичайний податок 2,7 2,7 2,2 2,3 2
  ПДВ 25,2 25,1 23,7 24 24,8
  акцизи 7,7 7,2 6,9 6,6 6,6
  Податки на власність 4,1 6,9 6,9 6,6 6,6
  Доходи від зовнішньої торгівлі 5,2 6,1 7,8 7,1 7,7
  Інші * 15,1 15,7 17,8 17,5 15,2
  Доходи державних цільових
  бюджетних фондів 18,0 17,0 17,9 16,9 18,8

  * - реєстраційні та адміністративні збори, штрафи, капітальні доходи, місцеві налогі.і.сбори.і.другіе.

  Згідно з розробленою версією держбюджету на 2009 рік, населення Білорусі буде оплачувати тільки 57% вартості житлово-комунальних послуг. В основному фінансовому плані країни на 2008-й значилася цифра 60%, повідомив заступник міністра фінансів Білорусі М.Корбут. "Спочатку планувалося, що громадяни будуть покривати до 70% витрат ЖКГ, але Президент відхилив цю пропозицію Уряду. Було поставлено завдання: зростання вартості послуг ЖКГ не повинен перевищувати протягом року 4-5 доларів. Орієнтуючись на ці цифри, все було перераховано, і ми вийшли на 57%. Решта вартості буде компенсуватися за рахунок коштів республіканського бюджету ", - пояснив М.Корбут.

  Міністр фінансів також констатував, що в майбутньому році планується зниження податкового навантаження на економіку - 0,5% ВВП. Зменшиться ставка надзвичайного податку з 4% до 3%. У 2008-му збережеться соціальна спрямованість видатків бюджету - їх питома вага складе близько 67%. Крім того, обсяг коштів, закладених в головний фінансовий документ країни, дозволить забезпечити встановлені показники по збільшенню розмірів заробітної плати до кінця наступного року.


  ЛІТЕРАТУРА

  1. Жук О.І. До питання формування державного бюджету в Республіці Білорусь // Проблеми державного управління та реформування економіки: Матер. респ. наук.-практ. конф. - М., 2008. - 34-35.

  2. Жуков А.Д. Бюджет майбутніх поколінь // Фінансовий бизнес.-2008.-№2.-С.2-6

  3. Заєць В.В., Шабаліна Т., Околово Т. Бюджет - 2008: Додати особливості і спадкоємність. // Фінанси, облік, аудит. Науково-практичний журнал. - 2007. - № 11. - С. 14-17.