• Проблеми і перспективи розвитку споживчої кооперації в умовах глобалізації
 • Інтегруюча роль організацій споживчої кооперації в умовах глобалізації


 • Дата конвертації31.05.2018
  Розмір388.3 Kb.
  Типшпаргалка

  Скачати 388.3 Kb.

  Шпаргалка по Кооперації

  1.

  2. Загальні історичні, економічні, соціальні, політичні, правові, ідеологічні передумови виникнення кооперативного руху.

  Ці кооперативи як суспільно-господарські організації захисту економічних інтересів трудящих, засновані на колективній, груповій власності, з'явилися в кінці 18 - поч. 19 ст. в Англії, Франції, інших країнах Європи і в США.

  У той період саме в цих країнах створюється адекватна середовище для появи і функціонування перших кооперативних організацій. Більш повне уявлення про механізм виникнення кооперативного руху дає аналіз загальних економічних, соціальних, політичних, фінансових, юридичних та ідеологічних передумов і конкретних економічних причин виникнення кооперативів різних видів.

  До загальних економічних передумов виникнення кооперативного руху ставилися: розвиток в Європі капіталістичного способу життя й формування національних ринків, промислова революція, бурхливих зростання машинного виробництва, міст, робітничих селищ, освіту численного пролетаріату, класу промислових капіталістів і нових середніх міських верств їх обслуговують, зміна характеру, інфраструктури та масштабів індивідуального споживання в містах, поява нових потреб у селян і т.д.

  До соціальних - важке матеріальне становище робітничого класу в Європі в 20-40 ті роки 19 ст., 14-16 годинний робочий день, повсюдна безробіття, відсутність законів про охорону праці, антисанітарія в робітничих гуртожитках, моральна деградація, пияцтво, падіння моралі, розорення і зубожіння значної частини міських і сільських ремісників, селян-орендарів в результаті витіснення кустарного ручного виробництва великої машинної індустрією і проникнення капіталістичних виробничих відносин в сільському господарстві європейських країн.

  До політичних - прийняття конституцій та проголошення буржуазних свобод, серед яких право на створення асоціації, свобода зборів, мітингів, виборче право та інші, хоча і з великими обмеженнями, в цілому дозволяли створювати кооперативне товариство.

  До юридичних - повсюдне поширення законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств, які використовували кооператори для реєстрації кооперативів. Введення в дію кооперативних законів у другій половині 19 століття у всіх країнах Європи і США, які створили до кінця 19 століття сприятливі умови для розвитку всіх видів кооперативів.

  До фінансових - створення й розвиток національних кредитно-банківських систем, які наблизили кредит (шляхом відкриття численних філій) до малозабезпечених кредитоотримувача, до яких належали більшість нарождавшихся кооперативів, нездатних без додаткових фінансових ресурсів здійснювати кооперативне підприємництво.

  До ідеологічних - освітньо-агітаційна та організаційно-практична діяльність основоположників кооперативного руху, які видавали журнали і книги, розробляли статути, принципи і методи кооперативної і підприємницької діяльності, розподілу прибутку, управління в кооперативах і т.д. і нерідко самі як наприклад, Р. Оуен, Ф.Бюше на свій ризик і під свою майнову відповідальність створювали громади і кооперативи.

  Це були лише загальні передумови, які склалися в період становлення капіталістичної формації і сукупності яких не існувало ні в рабовласницькому, ні у феодальному суспільстві. Вирішальне значення для виникнення кооперативного руху мали конкретні економічні причини, що спонукали певні соціальні групи людей до об'єднання з метою почати своє колективне справу.

  Для створення споживчих кооперативів такими причинами послужили:

  оплата праці товарами в фабричних крамницях і надання хазяйського житла як умова найму робітників. Це система, що діяла в усіх країнах Європи в 20 - 80-ті поставила індивідуальне споживання значної частини робітничого класу під контроль промислових капіталістів, які виступали в трьох особах - підприємця, домовласника і крамаря; віддаленість промислових підприємств, особливо, гірничодобувних галузей від центрів постачання продовольством і товарами широкого вжитку, яку використовував торговий капітал для роздування цін.

  Для виробничих кооперативів - дешева продукція машинного виробництва, з якої не могли довго конкурувати дорогі вироби ручної праці ремісників.

  Для кредитних кооперативів - зростання потреб селян в товарах широкого вжитку і знаряддях праці, кормах, добривах і збільшення попиту на сільгосппродукцію в містах. Гострий дефіцит оборотних коштів у дрібних торговців, ремісників і селян (для покупки кормів) в період посух (1846 - 1847 рр.) І різкого підвищення цін у Німеччині. Прагнення частини селян і середніх міських верств вирватися з-під залежності від лихварів.

  3. Особливості виникнення кооперативів в Німеччині, Франції, Великобританії.

  4. Особливості виникнення кооперативів в Північній і Південній Америці, Азії та Африці.

  Спочатку кооперативи створювалися на кошти пайовиків - ремісників, робітників, дрібних чиновників і ін. Подібні кооперативи, борючись за свою незалежність, вставали на захист організованих споживачів від торговців і всякого роду скупників і перекупників.

  Ці кооперативи з'явилися безпосередньою реакцією трудящих на зростання цін на продукти харчування і їх масову фальсифікацію.

  Перше кооперативне товариство виникло в Шотландії, в 1769 р, коли 12 ткачів в містечку Фенуік організували споживчий кооператив з продажу вівсяної муки. У 1777 р споживчі товариства були створені в Бірмінгемі і селі Гован поблизу Глазго. У першій третині XIX ст. число споживчих товариств в країні становило близько 500, але незабаром вони припинили своє існування через протидію з боку капіталістичних підприємств, недосконалості принципів ведення кооперативного господарства, недосвідченість перших кооператорів, безправного юридичного становища кооперативів.

  Пожвавлення кооперативного руху було пов'язане з посиленням боротьби трудящих за свої економічні і політичні права в 40-і роки XIX століття. Саме в ці роки майже одночасно в Великобританії, Франції і Німеччини виникають і починають активно розвиватися споживчі товариства, робочі виробничі кооперативи і кредитні кооперативи ремісників.

  У 1844 році 28 ткачів англійського міста Рочдейл вирішили відкрити свою кооперативну крамницю, в якій вони могли б купувати товари дешевше і кращої якості, ніж у приватних торговців. Цю лавку вони заснували на свої кошти за рахунок невеликих щотижневих внесків. У тому ж році ткачі утворили кооператив, який назвали «Суспільство справедливих Рочдельська піонерів». За своїм характером це був робочий споживчий кооператив, який діяв на нових принципах. Рочдельська принципи, які є основою споживчої кооперації не тільки в Англії, але і в багатьох інших країнах, зводяться до наступного:

  ¨ кожен член суспільства вносить пайовий внесок, на який нараховується необхідний відсоток;

  ¨ покупка і продаж товарів здійснюється лише за готівковий розрахунок;

  ¨ всі члени мають однакові права, незалежно від кількості паю;

  ¨ товари продаються за середньоринковими цінами;

  ¨ в кооперативі продаються тільки доброякісні товари, чистим вагою і точною мірою;

  ¨ основна частина прибутку кооперативу розподіляється між членами пропорційно закупленим товарам;

  ¨ деяка частина прибутку відраховується на підвищення культурного рівня членів суспільства, на пристрій шкіл, читалень, бібліотек і т.п.

  Ці принципи забезпечили самостійність робочої кооперації і дозволяли пристосувати її до умов функціонування капіталістичного суспільства, не зачіпаючи його підвалин.

  Приклад Рочдельська суспільства послужив поштовхом до виникнення нових споживчих кооперативів. До початку 60-х років XIX століття в Англії налічувалося близько 460 кооперативів, які об'єднували понад 100 тисяч чоловік.

  Особливості виникнення кооперативного підприємництва в різних країнах продовжують виявлятися в співвідношеннях тих чи інших видів кооперації, характер управління, законодавства і традиціях. В Англії переважне розвиток отримала споживча кооперація. Така особливість пояснювалася прискореним розвитком великого машинного виробництва і переважанням в населенні багатьох міст і робітничих селищ фабричних пролетарів, які створювали в основному споживчі товариства. У Франції переважне розвиток виробничої кооперації пояснюється переважанням в промисловості дрібного виробництва і наявністю численного прошарку міських і сільських ремісників. У Німеччині при приблизно тих же умовах, що і у Франції плюс наявності значної частини дрібних торговців, гостро потребували ті роки в додаткових кредитах переважне розвиток отримує кредитна кооперація.

  У 70-90 р XIX в. в Росії, в Австро-Угорщині, Іспанії, Італії та інших країнах з більш пізнім розвитком капіталізму приблизно в один і той же час в більш-менш рівних пропорціях виникли кооперативи різних видів. Соціальна база кооперативів в цих країнах була найширшою, від безробітних робітників і сільських наймитів до ліберальних поміщиків і аристократів.

  У США в 60-70-і роки основним фактором, який спонукав фермерів створювати споживчі та сбитоснабженческіе кооперативи виявилося розпорошеність і численність ферм і населених пунктів, що полегшувала торговому капіталу творити цінової свавілля.

  У Латинській Америці споживчі кооперативи створювали політичні емігранти з Європи, в Азії (Індія, Цейлон) кредитні кооперативи - створювала англійська колоніальна адміністрація, щоб звузити в свою користь сферу дії національного лихварського капіталу і збирати податки з селян, розорюваних лихварями, в Африці - англійські та французькі колоніальні влади засновували сбитоснабженческую кооперацію, щоб здешевити вивезення експортної продукції, збільшити його виробництво і поліпшити якість.

  Таким чином, у другій половині XIX і початку ХХ століть кооперативний рух спочатку зародившись в Європі перетнуло кордони європейського континенту і з'явилося майже в усіх країнах світу.

  Різноманітніше ставала господарська діяльність кооперативів, вона охоплювала збут, постачання, кредитування, надання послуг, громадське харчування, житлове будівництво і т.д.

  5. Особливості виникнення кооперативів в Росії (1831-1905 рр.)

  Виникнення перших кооперативних організацій в Росії відноситься до 60-х років XIX ст., Тобто до того ж часу, коли вони стали поширюватися в передових країнах Європи. Більш того, Росія навіть випереджала в цьому відношенні багато з них.

  У Росії зачинателями кооперативного руху були брати Лучинин, які створили ощадно-позикове товариство в 1865р. в селі обдарованих Ветлужского повіту Подільської губернії. Підкреслимо, що мова йде про товаристві, офіційно оформленому, що має затверджений владою статут. На той час в різних місцях Російської імперії вже існувало безліч стихійно утворилися товариств і артілей.

  Дореволюційну кооперацію Росії можна поділити на два періоди: перший, що охоплює 1864-1904 рр., Коли споживча кооперація розвивалася в умовах капіталізму вільної конкуренції; другий - з 1905 по 1917 р., коли цей розвиток йшло вже в умовах монополістичного капіталізму, напередодні Жовтневої соціалістичної революції.

  Перший період характеризується повільним розвитком споживчої кооперації. Робітники були ще пов'язані з сільським господарством, добра половина з них рідко вдавалася до послуг приватних торговців. В силу великого розміру паю при низькій заробітній платі багатьом робочим кооперативи були просто недоступні. Наляканий розмахом страйкового руху царський уряд в 1886р. заборонило видачу заробітної плати натурою через лавки фабрикантів і заводчиків. Тому Харчева лавки стали прикривати кооперативної вивіскою. Діяльність залежних товариств споживачів, насаджуються підприємцями, викликала у робітників законний протест і ворожість; робочі називали такі кооперативи «грабиловка». Росія була аграрною країною, однак в силу збереження пережитків кріпацтва довгий час селянські кооперативи залишалися досить нечисленними Кооперативний рух споживачів пожвавилося тільки з початку 90-х років, коли намітився бурхливий промисловий підйом і новий, пролетарський етап визвольного руху. Прискорився розвиток споживчої кооперації в деревне.1

  Всього за 1864-1904 рр.було утворено 1604 суспільства споживачів, з них 654 було закрито. На початок 1905р. в країні існувало 950 таких кооперативів. Кількісно стали переважати селянські споживчі товариства. З 227 робочих товариств 224 були залежними і лише 3 - незалежними.

  У Росії існувала складна процедура затвердження статуту кожного знову організованого кооперативу. За клопотанням кооператорів в 1897 р уряд затвердив нормальний (типовий) статут споживчого товариства. З цього моменту статути стали затверджуватися на місцях губернаторами, що дещо полегшило створення нових товариств споживачів.

  У 1898р. був організований перший в країні союз споживчих товариств, засновниками якого стали 18 товариств споживачів з Москви, Московської губернії, з України, Уралу, з Сибіру і Середньої Азії. Він був названий Московським союзом споживчих товариств (МСПО), але фактично виконував функції всеросійського центру споживчої кооперації, створення якого було заборонено царським урядом. Першим головою бюро (правління) союзу був обраний полковник - відомий московський кооператор М. П. Гібнер (1858-1924), а головою ревізійної комісії - економіст, професор І. X. Озеров (1869-1942).

  На відміну від західноєвропейських країн, в яких створювалися два національних центру кооперації, т. Е. Суспільство оптових закупівель і кооперативний союз, в Росії було знайдено більш вдале вирішення питання про коло діяльності кооперативного союзу: МСПО став виконувати функції двох центрів - господарського та організаційного. У 1903р. він приступив до видання журналу «Союз споживачів». З об'єднання первинних кооперативів МСПО все більше перетворювалася на союз союзів споживчих товариств.

  6. Особливості кооперації в Росії (1905-1917 рр.)

  У другому періоді, початок якого співпало з першою російською революцією 1905-1907 рр., Розвиток споживчої кооперації прискорилося. Це пояснювалося рядом причин. В ході революції були завойовані деякі демократичні свободи, скасовано грабіжницькі викупні платежі з селян за землю. Разом з тим монополії штучно спробували ціпи на товари, що користуються попитом у робітників і селян. За перші тринадцять років XX ст. ціни на основні товари зросли на 36,8%, а з 1913 по 1917 р. - більш ніж в 6 разів.

  За 1905-1913гг. в країні було знову створено 9752 споживчих кооперативу, з них було закрито лише 622, до початку 1914р. функціонувало 10080. Більшість споживчих товариств виникло серед селянства. З 3 до 100 збільшилася кількість незалежних робочих кооперативів, які часто створювалися в пику залежним. У незалежних споживчих кооперативах встановлювався помірний розмір пайового внеску, вносити який дозволялося з розстрочкою. В члени кооперативу могли вступити робочі будь-якого підприємства даної місцевості, але не приймалися представники заводської адміністрації: кооперативними справами робочі управляли самостійно. Найактивніше проводили ці кооперативи масові, культурно-просвітницькі заходи.

  З ініціативи МСПО в 1912р. був заснований Московський народний банк, який став кредитним центром всіх видів дореволюційної кооперації і зіграв істотну роль у розвитку кооперативного руху в країні. Уже тоді МСПО здійснював і зовнішньоторговельні функції. Пізніше він відкрив мережу своїх контор в Лондоні, Нью-Йорку, Шанхаї та інших містах.

  Споживча кооперація в роки першої світової війни розвивалася в обстановці небаченого зростання цін на товари. Уряд приваблювало кооперацію до заготовок продуктів для постачання армії. Товари розподілялися серед населення за картками.

  Після Лютневої революції 1917 р. в умовах кризи економіки, розгулу спекуляції і зростання суспільної активності мас стався новий підйом кооперативного руху. Уже до кінця зазначеного року в країні діяло 35 тис. Споживчих кооперативів. Загальна кількість членів-пайовиків перевищило 11,5 млн. Чоловік, їх обслуговувало приблизно 50 тис. Кооперативних крамниць. Малося понад 400 місцевих спілок споживчих товариств. Великим союзним об'єднанням був Закупсбит - Союз сибірських кооперативних спілок. МСПО був перейменований у Всеросійський центральний союз споживчих товариств (Центросоюз). Ця мережа крамниць, товариств і спілок представляла собою налагоджений господарський апарат.

  У дореволюційній економіці споживча кооперація відігравала незначну роль. Її питома вага в товарообігу країни перед першою світовою війною становив всього 7%. Кооперативні організації платили великі податки за право торгівлі, потребували банківських кредитах, мали погано обладнані лавки з примітивним ваговимірювальним господарством. Вони не користувалися підтримкою уряду в конкурентній боротьбі з приватними торговцями. Зазвичай на селі діяло однолавочное економічнослабка споживче товариство; вигідніше відрізнявся від нього міський многолавочний кооператив з великим числом членів. Царат відкрите виявляв своє політичне недовіру до всіх кооперативам як громадським організаціям. Зборів і з'їзди кооператорів контролювалися жандармами.

  Ці кооперативи вели конкурентну боротьбу з приватними торговцями за свою частку в загальній масі прибутків і сприяли зменшенню витрат своїх членів на придбання товарів. Певна частина прибутку споживчих товариств після сплати податків зараховувалася в їх основний і запасний капітали, інша частина розподілялася між членами кооперативів - по паях і забору товарів. Тому був потрібний облік забору (покупок) товарів кожним пайовиком протягом року, і для цього кооперативи застосовували один з трьох способів: 1) запис продавцем сум покупок в членську книжку пайовика і особливу книгу у крамниці; 2) видача пайовику спеціальної марки із зазначенням суми покупки при розплату за товар в крамниці; 3) внесення пайовиком в кооператив заздалегідь грошового авансу, видача йому чекової книжки і оплата їм покупок в подальшому чеками.

  Кожен із способів дозволяв споживчому кооперативу підрахувати паркан товарів. Але хто більше купував? Звичайно, заможні верстви населення, які переважали серед членів кооперативів. Отже, і велика частина вигод від кооперативної діяльності діставалася ім. Основна маса бідноти залишалася поза кооперації.

  Розвиток споживчої кооперації стримувалося політичним безправ'ям народу. Пояснюючи причину нечисленності кооперативів в країні, В. І. Ленін в 1903р. писав, що їх «до тих пір буде мало, поки не буде політичної волі» 2.

  Хвиля кооперативного руху в 1915-1917 рр. з центральних районів докотилася до Сахаліну і Камчатки. Однак в таких національно-колоніальних околицях імперії, як Середня Азія і Казахстан, кооперативи зустрічалися виключно рідко. Це пояснювалося колоніальною політикою царського самодержавства, пануванням докапіталістичних суспільних відносин, неписьменністю значної частини населення.

  Кооперативна демократія була різновидом панівної демократії, хоча і порівняно привабливою. У дореволюційний період було проведено 32 зборів уповноважених МСПО. З'їзди і зборів кооперативів скликалися і на місцях. В органах управління і контролю споживчої кооперації брали участь і її рядові члени, що розвивало самодіяльність мас. Велика заслуга кооперації полягала в тому, що проводилася різноманітна культурно-освітня робота. Союзи видавали книги і журнали, інструктували кооперативних працівників, організовували курси з підготовки службовців.

  У споживчих товариствах робітники і селяни набували навичок спільного управління торговими та іншими підприємствами. «Але терені для серйозного додатка цих навичок, - писав В. І. Ленін, - може створити лише перехід влади до пролетаріату»

  7. Вплив на розвиток кооперації жовтневого перевороту громадянської війни, політика «військового комунізму»

  У період між двома російськими революціями (1905 - 1917 рр.) В кооперативному русі відбуваються суттєві зрушення. До 1914 році в Російській імперії утворилася щодо розгалужена кооперативну мережу, що налічувала 13 тисяч кредитних товариств, 6 тисяч сільськогосподарських товариств і товариств, 3 тисячі маслоробних артілей, 500 виробничих і кустарних артілей. Чисельність населення охопленого кооперацією орієнтовно становила 10 млн. Осіб. Найбільш масовими видами були споживча і кредитна кооперація, на їх частку припадало 9 млн. Членів-пайовиків.

  Помітними були успіхи російських сільськогосподарських кооперативів як всередині імперії, так і на міжнародній арені.

  Так, в 1916 р найбільший в світі щодо членства (500 тисяч селянських господарств) і обсягами господарської діяльності Сибірський союз маслоробних артілей закупив у селян близько 3 млн. Пудів масла. Експорт олії в тому ж році склав 4,8 млн. Пудів. На частку Росії тоді доводилося 22% світового експорту олії, вона займала друге місце в світі.

  Однак в цілому, російська кооперація відставала від західноєвропейської. Рівень кооперування населення залишався низьким. У 1912 р один пайовик споживчого товариства припадав в Росії на 168 жителів, в Англії - на 16, в Німеччині - на 42, у Франції - на 53. Незначні позиції займала російська кооперація в економіці країни. У 1914 р на частку споживчої кооперації доводилося 7% ринкового обороту.

  Загальна статистика російської кооперації на 1 січня 1917 р виглядає наступним чином:

  кредитних кооперативів - 16 тис.

  споживчих товариств - 20 тис.

  сільськогосподарських товариств - 6 тис.

  сільськогосподарських товариств - 2 тис.

  маслоробних артілей - 3 тис.

  всього - 47 тис.

  число членів кооперативів - 13,5 млн. чоловік.

  Жовтневий переворот і проведена з ним політика «Військового комунізму» круто змінили долі кооперативного руху. Практична діяльність більшовицьких лідерів щодо кооперації перебувала в строгих рамках теоретичних посилок основоположників марксистсько-ленінського вчення в кооперації. Про це йшлося вище і ми не будемо на цьому зупинятися.

  Політика «воєнного комунізму» (1918-1921 рр.) Супроводжувалася посиленням централізації управління всією економічним життям країни.

  Важливими елементами цієї політики були: націоналізація землі і промисловості, продовольча розкладка, загальна трудова повинність, заборона приватної торгівлі.

  У роки «воєнного комунізму» кооперації країни було завдано непоправного удару. Були ліквідовані багато видів кооперативів, що залишилися пристосовувалися для нормованого постачання населення продуктами і товарами першої необхідності.

  20 березня 1919 був прийнятий декрет «Про споживчі комуни». Його суть полягала в підпорядкуванні споживчої кооперації Наркомпродові, апарат якого включав в себе робочу і загальногромадянський кооперацію. В результаті був створений єдиний апарат продовольчого постачання населення. Цим декретом фактично споживча кооперація огосударствлялась.

  У всіх містах і селах споживчі кооперативи були об'єднані в єдині споживчі товариства (ЕПО). Вступні і пайові внески скасовувалися, все населення обов'язково приписувалося до кооперативу. Споживча кооперація формально залишалася громадською організацією (органи управління і контролю обиралися її членами), але в своїй діяльності вона підпорядковувалася Наркомпродові, була переведена на державне фінансування. На єдині споживчі товариства покладалося завдання розподілу товарів за нормами Наркомпрода.

  В історичній літературі сформувалася думка, що політики «воєнного комунізму» була вимушеним заходом введеної в умовах воєнного часу.

  Тим часом неупереджений аналіз останніх ленінських статей говорить про те, що більшовики відразу ж після захоплення політичної влади мали намір перейти до комуністичних відносин, поки не спалахнули протверезні селянські повстання.

  У більшовиків була мета - ліквідація товарного виробництва в селі, щоб селянство працювало на загальній землі.Кулаки і середняки складали три чверті селянства хотіли торгувати, а їм забороняли, більше того вилучали вироблену продукцію.

  Ліквідація куркульства відбулася в роки «воєнного комунізму». У них було вилучено 50 млн. Га або третину сільськогосподарських угідь. Їх насильно заганяли в колгоспи і радгоспи вже в роки »воєнного комунізму». Незважаючи на явні вигоди (найкраща земля, безкоштовний інвентар) селянин не йшов в об'єднання створюються більшовиками. І все ж в роки «воєнного комунізму» було створено 5 тисяч радгоспів і 6 тисяч колгоспів. Але як визнавав сам В. І. Ленін «колгоспи ще не настільки налагоджені, в такому жалюгідному стані, що вони виправдовують назву богаделен».

  Політика «воєнного комунізму» призвела до шаленого опору селян. Селянство було третьою силою в суперечці «червоних» з «білими». «Антоновщина», «Махновщина», «Тамбовщина», «Кроншдатскій заколот» - ланки одного ланцюга.

  В. І. Ленін зрозумів неспроможність економічної політики «воєнного комунізму» ... «Ми зробили ту помилку, що вирішили провести безпосередній перехід до комуністичного виробництва і розподілу. Ми вирішили що по розверсткою дадуть потрібну кількість хліба, а ми розподілити його по заводах і фабриках, - вийде у нас комуністичне виробництво і розподіл ».

  Ситуація, що склалася в країні після закінчення громадянської війни диктувала необхідність вироблення інших методів вирішення господарських питань.

  8. Нова економічна політика (1921-1928 рр.) І кооперативний рух.

  X з'їзд РКП (б) відбувся в березні 1921 р взяв курс на нову економічну політику. Якщо в роки громадянської війни діяли головним чином адміністративними методами, то з переходом до НЕП стали широко застосовуватися економічні важелі. Розвивалися торгівля, фінанси, кредит, госпрозрахунок, прибуток, матеріальна зацікавленість.

  Змінилося і ставлення до кооперації. Декрет про продовольчий податок викликав негайний перегляд положення про кооперацію і відоме розширення її свободи і прав.

  X з'їзд РКП (б) схвалив проект резолюції «Про кооперацію». З цієї резолюції передбачалося залучення всіх видів кооперації до організації місцевого обміну та проведення державного товарообміну. Передбачалося також відділення сільськогосподарської і кустарно-промислової кооперації від споживчої, відновлення обов'язкових членських внесків.

  Відповідно до декретами РНК «Про споживчу кооперацію» та «Про обмін» (1921 г.) споживча кооперація висувалася в якості головного посередника між промисловістю і селянством.

  Сфера господарської діяльності кооперації розширювалася за рахунок заготовок продуктів харчування для населення і сировини для промисловості, організації товарообігу між містом і селом, безпосередній торгової зв'язку між дрібним товаровиробником і державною промисловістю.

  Був прийнятий ряд декретів відроджують кооперативну самостійність населення у формі різних видів кооперації. Так 7 квітня 1921 був прийнятий декрет про відновлення кооперативних основ споживчої кооперації, 16 серпня 1921 декрет про відновлення самостійного розвитку сільськогосподарської кооперації, 7 липня 1921 декрет про організацію промислової кооперації.

  Пожвавлення кооперативної діяльності спостерігалося у всіх її раніше існуючих видах. До кінця 20-х років кооперація СРСР існувала в трьох основних видах: споживча, сільськогосподарська і кустарно-промислова.

  Крім них, набули поширення і інші, досить масові види кооперації: житлово-будівельна та житлово-орендна, кооперація інвалідів, мисливська і рибальська. Кожен з перелічених видів включав велику кількість різних форм первинних і союзних об'єднань. Особливо великою різноманітністю форм відрізнялася сільськогосподарська кооперація.

  Звертаючись до досвіду швидкого відродження і розвитку кооперації в 20-х роках, слід мати на увазі, що жорсткої регламентації кооперація піддавалася всього 3-3,5 року, поки був введений «військовий комунізм», а до цього вона мала багаторічний досвід та історію розвитку.

  Стимулами кооперування протягом 20-х років залишалися матеріальна зацікавленість, переважні права пайовиків, ефективна господарська діяльність різних кооперативних організацій.

  Для кожного виду кооперації був характерний свій шлях розвитку. За даними кооперативної статистики тих років, через споживчу кооперацію йшла реалізація до 50-70% основних споживчих товарів вироблених державною промисловістю. Торгівля велася ними не тільки на селі, але і в місті. В середині 20-х років кооперативи заготовляли приблизно 35% зерна і льону, 40% вовни, 80% бавовни, 90% цукрових буряків. Не меншу роль грала кооперація в постачанні селян машинами, сільгоспінвентарем, насінням.

  Промислова діяльність споживчої кооперації балу різноманітна: борошномельна, маслоробна промисловість, громадське харчування, хлібозаводи, пекарні, ковбасні цехи і підприємства, чайно-кава-Цікорний промисловість, в якій споживча кооперація була монополістом, рибна, консервна, миловарна, поліграфічна, шкіряно-взуттєва, керамічна, деревообробна, хімічна, металообробна та інші галузі промисловості.

  Співвідношення між власними та залученими коштами споживчої кооперації становило 1 до 4,5 в 1924-1927 рр. Власні кошти споживчої кооперації складалися в тому числі і з пайових коштів, встановлювалися норми послідовного ієрархічного внесення паю всередині системи. Діяв також і певний порядок розподілу прибутку, в тому числі і по паях.

  До особливостей діяльності споживчої кооперації в 20-і роки варто віднести її суспільно-масову роботу, яка полягає в залученні пайовиків в кооперативну систему, в залученні до управління і ревізійної роботи активних членів, в проведенні культурно-просвітницьких заходів (кіно, бібліотеки, книжкова торгівля) .

  Сільсько-господарська кооперація до середини 20-х рр. залучила до свого складу 30% селянських господарств, до 1929 року - 36%. В районах розвитку молочної кооперації - 40-97%; картопляної - 57-77%; табаководной і свеклосевной - 80%; насінницької - 50-80%.

  Первинна кооперативну мережу об'єднувалася в районні та обласні спілки, які в свою чергу входили в спеціалізовані кооперативні центри: Льноцентра, Маслоцентр, Союзкартофель, Колхозцентр, Свеклоцентр і т.д.

  Сільськогосподарська кооперація виконувала збуту-постачальницькі функції, здійснювала експортно-імпортні операції, переробку сільськогосподарської продукції, мала елеватори, лісопилки, ремонтні майстерні, електростанції, кустарно-промислові підприємства.

  Основним завданням сільськогосподарських кооперативів було залучення селянських господарств в колективне господарювання шляхом участі в прокатних, зерноочисних пунктах та інше.

  Одним з напрямків діяльності сільськогосподарських кооперативів було колгоспне будівництво. У 1922 р був організований Колхозцентр. Темпи колгоспного руху в Росії: в посівної площі - 1,05%; в кількості селянських господарств - 9,5%; валової продукції - 1,1%; в товарної продукції - 1,3%.

  В цілому в 1926-1927 рр. частка сільськогосподарських кооперативів в забезпеченні промисловості сировиною становила: з бавовни - 80%; по льону - 34,5%; по пеньку - 34%; по тютюну - 65%; по буряках -90%; по шерсті - 40%.

  У ряді галузей сільського господарства становище кооперації було монопольним.

  Важливе місце в економіці 20-х рр. займала промислова кооперація. Вона характеризувалася великою різноманітністю видів діяльності, починаючи від видобутку каменю та руди до виробництва і ремонту складної техніки, від заготівлі лісу та переробки сільсько-господарського сировини до виготовлення споживчих товарів. До 1927 р питома вага дрібної промисловості в загальному обсязі промислового виробництва досяг 22%, а число зайнятих в ньому осіб склало 57% від загального числа працівників, зайнятих в промисловості. Причому три чверті всіх зайнятих в дрібній промисловості припадало на село і одна чверть (1 млн.чол.) На місто. Станом на 1 квітня 1927 р число кооперованих кустарів і ремісників склало 440 тис. Чол. До початку 30-х рр. основна маса кустарів і ремісників була кооперуватися.

  По суті, промкооперації стала основою для подальшого розвитку в країні таких галузей, як багато видів харчової та легкої промисловості, побутове обслуговування.

  Про економічну ефективність діяльності кооперації в 20-і рр. свідчить ряд показників: на 1928 р частка кооперації в торговому посредническом обороті всередині країни склала - 52%. Різниця між цінами кооперативної приватної торгівлі становила - 10-12%; питома вага кооперації в експорті склав в 1928 р - 20% (1925 - 12%). А в хлібному експорті - 47% (1925 - 22%); питома вага маслоцентра - 70%. У 1928 р наше масло котирувалося в Німеччині вище, ніж голландське, а в Англії вище австралійського. Частка кооперації в експорті льону - 60%, продукції птахівництва - 40%.

  До кінця 20-х рр. кооперація розвивалася як складна система, що функціонувала за підтримки держави зацікавленого в ній. Воно надавало їй свободу господарської діяльності і певні майнові пільги. В результаті діяльність кооперативної системи значно прискорила відновлення народного господарства країни, сприяла істотному пожвавлення економічного та суспільного життя.

  Здавалося б чого простіше - продовжувати цю політику. Однак з'являється зовні приваблива модель соціалізму, що виражалася в заміні НЕПу політикою жорсткої централізації господарського керівництва у всіх сферах, суворої державної регламентації економічних відносин в тої числі і відносин з селянством і кооперацією, зосередженням в руках держави розподільних і постачальницьких функцій на базі згортання товарно-грошових відносин , обмеження їх дії, відведення їм підлеглих позицій.

  9. Особливості кооперативного руху в епоху індустріалізації і колективізації. (1925-1941 рр.)

  У перші роки непу швидко росла споживча кооперація, позбавляється селян від експлуатації з боку торгового капіталу, в найбільш простій і зрозумілій формі об'єднувала їх і зв'язувала з соціалістичною промисловістю. Величезна вигода кооперативної торгівлі послужила основою швидкого зростання споживчої кооперації. У 1926/27 понад 1/2 роздрібних товарів, які надійшли в село, проходило через споживчу кооперацію, яка успішно витісняла приватного торговця, спекулянта і скупника, обмежувала сферу буржуазних відносин в сільському товарообігу і зміцнювала економічну співпрацю робітничого класу і селянства. С.-г. кооперація в процесі свого розвитку створювала перехідні ступені від кооперування торгового обороту до кооперування виробництва (кредитні, збут-постачальницькі, машинні, меліоративні, насінницькі та ін. товариства). Різного виду товариства становили "низову мережу" с.-г. кооперації, яка об'єднувалася місцевими територіальними спілками, які входили в систему республіканських центральних спілок. У РРФСР в 1927іх було кілька (Хлебоцентр, Льноцентра, Свеклоцентр, Маслоцентр, Жівотноводсоюз, Союзкартофель, Плодовінсоюз, Птіцеводсоюз, Центротабаксоюз). Сельскосоюза, який очолював всю систему с.-г. кооперації, з 1927 перетворився у Всеросійський постачальницько-виробничий центр. Загальне керівництво став здійснювати з літа 1927Союз спілок сільськогосподарської кооперації. Був створений і спеціальний центр, союз колективних господарств - Колхозцентр, який очолив роботу по виробничому кооперування селянства.

  У 1928-29 в с.-г. кооперацію залучаються нові шари села, чому сприяло широке застосування контрактації. У 1928 число с.-г. кооперативів досягло 107 тис., в 1929 - 165 тис. У них за 2 роки вступило близько 6-7 млн. господарств. Загальна кількість кооперованих господарств збільшилася з 30 до 55-60%. Якісні зміни відбувалися в самому характері кооперативного будівництва, що виразилися в переході від кооперування селян в сфері обігу до кооперування в сфері виробництва (див. Колективізація сільського господарства). Найважливішою соціальною передумовою почався переходу від кооперування товарообігу до кооперування виробництва було посилення бідняцькій прошарку в кооперації і витіснення куркульства. З перемогою колгоспного ладу відживають свій вік кредитна, спеціалізована та ін. Найпростіші форми виробничої с.-г. кооперації (в 1931 ліквідується Союз спілок с.-г. кооперації), а збут-постачальницькі операції зосереджуються в руках держави і споживчої кооперації.

  Одночасно з с.-х. і споживчою кооперацією розвивалися в 20-і рр. і ін. види кооперації - промислова, житлова, кооперація інвалідів. Створений в 1926 Всесоюзний рада житлової кооперації об'єднував організації двох видів: житлово-орендні кооперативні товариства (ЖАКТ) і житлово-будівельні кооперативи (ЖБК). У 1929 ЖАКТ об'єднували 112,8 тис. І ЖБК -107,2 тис. Членів. У 30-і рр. діяльність ЖБК згортається і поновлюється в 50-і рр. ЖАКТи були ліквідовані в 1937 Кооперація інвалідів (перші кооперативи з'явилися в 1920), очолювана Всесоюзним радою інвалідному кооперації (Всекоопінсоюз), об'єднувала артілі швейні, трикотажні, галантерейні, харчосмакові тощо. Станом на 1 січня 1935 року в її складі було 2340 артілей, які мали 5722 промислових підприємства 1847 підприємств громадського харчування та ін. Всього осіб, зайнятих в системі кооперації інвалідів, в 1935 било164,7 тис. чоловік. Валова продукція Всекоопінсоюза в 1935 склала 526,5 млн. Рублів, роздрібний оборот - 761,6 млн. Рублів. Кустарно-промислова кооперація (див. Кооперація промислова), яка почала інтенсивний розвиток з 1921, складалася з двох самостійних систем. Артілі з обробки металу об'єднувалися Всекопромсоветом, які виготовляли продукцію з дерева входили у Всекопромлессоюз. В кінці 1935 року в системі Всекопромсовета було 11 тис. Артілей, 363 галузевих союзу і 1310 тис. Членів; у Всекопромлессоюзе - 4,4 тис. артілей, 195 спілок і 380 тис. членів. Валова продукція промислової кооперації в 1934 становила 6515,2 млн. Рублів (Всекопромсовет- 4907,2 млн. Рублів, Всекопромлессоюз- 1218 млн. Рублів).

  В період Великої Вітчизняної воїни 1941-45 радянська споживча кооперація посилила роботу з вишукування додаткових джерел продовольства і мобілізації місцевих ресурсів. Зросла роль промислової кооперації в постачанні товарів для населення і армії.

  У 1944 підприємства кооперативної організації, що знаходилися в одному населеному пункті, були об'єднані в промкомбінат. У споживчої кооперації в роки війни широкий розмах отримала організація підсобних господарств при сільпо, райспоживспілки тощо. У 1945 налічувалося 15 тис. Господарств, що мали 164 тис. Га посіву, які в 1944-45 дали 178 тис. Т картоплі, 83 тис. Т овочів, 21,5 тис. т молока, 5,5 тис. т м'яса і птиці, 1,6 млн. штук яєць.

  Для сприяння розвитку торгівлі та виробництва товарів кооперативними організаціями було створено в 1946 Головне управління у справах промислової і споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР.

  З листопада 1946 кооперативним організаціям дозволялося торгувати в містах і робочих селищах, на станціях і пристанях хлібом, крупою, м'ясом тощо. За ринковими цінами (не вище комерційних). Керували міської кооперативної торгівлею міськкоопторг, і вона була значним джерелом постачання, доповнювала державну торгівлю, впливала на зниження ринкових цін, була однією з ланок у ланцюзі заходів, що готували перехід від карткової системи до розгорнутого товарообігу. У післявоєнний період сфера діяльності кооперації поступово переноситься в область заготовок і торгівлі. У 1953 кооперація інвалідів злилася з промислової кооперацією. У 1960 промислова кооперація була ліквідована.

  В кінці 50 - початку 60-х рр. почався новий етап у розвитку житлової кооперації. Постановою Ради Міністрів СРСР від 20 березня 1958 було визнано доцільним поряд з індивідуальним житловим будівництвом більш широко розвивати житлово-будівельні кооперативи та дачно-будівельні кооперативи.

  В умовах розвинутого соціалістичного суспільства в СРСР використовуються історично склалися і закріпилися форми кооперації (сільськогосподарська, споживча, житлова), які відіграють важливу роль у розвитку народного господарства і задоволенні потреб трудящих.

  10. Три націоналізації майна споживчої кооперації.

  11. Основні причини швидкого відродження кооперації в II половині 80 рр. ХХ століття.

  Друга половина 1980-х років ознаменувалася курсом на перестройкувсех сторін життя нашого суспільства. Були проголошені відмова від командно-адміністративних методів в економіці та духовній сфері, розвиток демократії, розгортання гласності. Необхідність перебудови обгрунтовувалася прагненням омолодити, поліпшити соціалізм.

  Перебудова, оголошена етапом у розвитку суспільства, породила небувалий сплеск інтересу до практики і теорії кооперації взагалі і споживчої кооперації зокрема. Справа в тому, що відбувся певний поворот в кооперативній політиці: починаючи з 1986 року, з дозволу директивних органів стали створюватися так звані кооперативи в сферахпроізводства і услуг.Оні могли спеціалізуватися головним чином на виготовленні та реалізації товарів народного споживання і надання платних послуг населенню, а також випуск і продаж продукції виробничо-технічного призначення, виконанні робіт для населення, підприємств і так далі.

  Вступ громадян до цих кооперативів не обмежувалася, але переважне право на вступ до кооперативу і на роботу в ньому за трудовим договором мали працівники, що вивільняються з державних підприємств, організацій і установ при їх реорганізації та ліквідації, інваліди, домашні господині, студенти та учні. У діяльності кооперативів могли брати участь у вільний від основної роботи час робітники, техніки, інженери, наукові співробітники і службовці як державних, так і кооперативних та інших громадських організацій, включаючи різні категорії працівників споживчої кооперації.

  Умовою членства в кооперативі було обов'язкова трудова участіегражданв його діяльності. Заохочувалося об'єднання в кооперативи осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю.

  Кооператив в сфері виробництва або послуг створювався за бажанням громадян виключно на добровільних засадах, міг діяти як на самостійних засадах, так і при державних, кооперативних або інших громадських організаціях, підприємствах, установах. Ті кооперативи в сферах виробництва і послуг, які створювалися в системі споживчої кооперації, були колективними членами споживчих товариств, їх спілок або діяли при окремих організаціях і підприємствах споживчої кооперації. Добровільний вступ їх в колективні члени оформлялося особливим письмовою угодою про взаємні зобов'язання.

  Так звані кооперативи в сферах виробництва і послуг зазвичай характеризували як нові і малі.

  Новізназаключалась в тому, що вони відрізнялися від колгоспів, споживчих товариств та інших існуючих кооперативів і, зрозуміло, від державних підприємств великим ступенем господарської самостійності при визначенні виду діяльності, встановлення цін на свої товари і послуги, розмірів оплати праці персоналу, розподіл доходу. В умовах планового централізованого господарства вони користувалися правами суб'єктів ринкової економіки.

  Малимтакой кооператив вважався тому, що його могли організувати три як мінімум людини, іноді навіть члени однієї сім'ї або товариші по службі одного колективу. Звичайно, виникали кооперативи і побільше. Часто відбувалося так: 5-10 засновників кооперативу ставали його господарями, і додаткових працівників вони залучали вже на умовах не членства, а по найму. Дохід же кооперативу, відповідно до статуту, належав тільки його членам. Так за радянських часів з'явилися розбагатіли ділки від псевдокоопераціі.

  Розвиток підприємництва, лише за формою кооперативного, але по суті приватного, в суспільстві викликало гарячі суперечки між противниками і прихильниками кооперативів "нової хвилі". І ще: в 1920-х роках держава переслідувало "лжекооператіви"; тепер псевдокооператіви насаджувало воно саме. Новітнім радянським винаходом стали численні "кооперативи" на державних заводах і фабриках, при міністерствах і відомствах. Вже до середини 1990 року, загальне число таких кооперативів зросла до 220 тисяч.

  Спочатку кооперативи передбачалося використовувати в інтересах розбудови: для ослаблення дефіциту товарів і послуг, збільшення вторинної зайнятості населення, демократизації економічного життя. Адже керівна ідея: "Потенціал кооперації - справі перебудови" належала ініціаторові оновлення суспільства Михайлу Горбачову, в той час Генеральному секретарю Центрального Комітету Комуністичної Партії Радянського Союзу. Однак ці очікування виправдалися лише частково. По-перше, в "нові кооперативи" перш за все вступають не домогосподарки і пенсіонери, а люди "зі зв'язками", активні, заповзятливі. По-друге, значна частина кооперативів займатися не розширенням виробництва, а торгово-закупівельними операціями. По-третє, від надання послуг безпосередньо населенню багато кооперативи стали переходити до виконання робіт для державних підприємств і колгоспів.

  Почалася легалізація неформального бізнесу. Та й ціни на кооперативні товари і послуги, які в умовах загального дефіциту були значно вище державних, в той час населення сприймало як спекулятивні. Переважна частина суспільства, вихована на радянських традиціях неприйняття ділової підприємливості, до новоявлених кооператорам ставилася негативно. "Спекулянти" і "кооператівщік" були не самими образливими прізвиськами, якими "нагороджував" нерідко члена такого кооперативу "проста радянська людина".

  В період короткочасного підйому руху кооператорів був прийнятий Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік про кооперацію в Союзі Радянських Соціалістичних Республік, який вступив в чинності 1 липня 1988 року. Закон складався з преамбули, 5 розділів і включав 54 статті. Будучи законодавчим актом періоду перебудови, він містив взаємно узгоджені положення. Закон начебто був націлений на розширення сфери і масштабів кооперативного руху, але в той же час містив відомі ідеологічні штампи. А в загальному, він все-таки носив творчий, новаторський характер. Не випадково згодом його назвуть першим "ринковим" законом в нашій країні.

  Серцевиною Закону про кооперацію стало правове визнання кооперативного сектора економіки рівноправним партнером державного сектора. Закон передбачав створення сприятливих умов перш за все для "нових кооперативів"; але в ньому не були забуті також "старі" види - колгоспи і споживча кооперація.

  Уже в 1986 році, "нові кооперативи" стали засновуватися і в системі споживчої кооперації. За даними Центросоюзу Союзу Радянських Соціалістичних Республік, до початку 1989 року, їх налічувалося по країні понад 8 тисяч, у тому числі і по Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки - близько 5 тисяч. Тільки по Росспоживнагляд намічалося організувати всього понад 20 тисяч. Ці кооперативи займалися виробництвом споживчих товарів, громадським харчуванням, торговими і торговозаготовітельнимі операціями, побутовим обслуговуванням населення. Організації споживчої кооперації по відношенню до цих кооперативам - колективним членам виступали в якості гаранта.

  У споживчої кооперації їх число вже в 1990 році, стало швидко скорочуватися. Коли були легалізовані нові організаційно-правові форми підприємництва, за межами системи споживчої кооперації сталася еволюція цих кооперативів в малі підприємства, акціонерні товариства та інші чисто ділові структури. Але кооперативи часів перебудови зникли не бесследно.Кооператівное підприємництво стало економічним "полігоном", де пройшли перше випробування ринкові механізми. З середовища "кооператорів" тієї пори вийшли деякі великі підприємці сучасної Росії.

  Закон про кооперацію був суперечливий: він передбачав державне керівництво кооперативами і одночасно декларував самостійність кооперативних товариств, в тому числі споживчих. У заключному розділі Закону були сформульовані завдання сістемипотребітельской кооперації, яка відтепер могла мати свої осередки суспільства, як на селі, так і в містах. Закон дозволив скасувати безліч директив, жорстко регламентують діяльність споживчої кооперації. Скориставшись цим, Центросоюз за короткий термін скасував понад 600 застарілих нормативних актів, а з урахуванням його пропозицій було скасовано ще близько 100 рішень державних відомств. Однак і після прийняття Закону диктат Держкомпраці, Держкомцін та інших "держкоми" щодо споживчої кооперації тривав. Командування нею лише ослабла, але не зникло. Самі союзи споживчих товариств теж важко і повільно позбувалися від звичного адміністративно-централістського стилю роботи.

  У другій половині 80-х років споживча кооперація здійснювала свою діяльність в умовах реформи політичної системи, в складній соціально-економічній обстановці.Затяжний застій в економіці Союзу Радянських Соціалістичних Республік спостерігався вже давно, але приблизно з 1989 року, економіка виявилася в стані глибокої кризи. Попит на споживчі товари (не тільки на імпортні, а практично вже на все) стійко випереджав їх пропозицію: м'ясо, ковбаси, масло, крупи, макарони, міцні спиртні напої, мило, пральні порошки, тютюнові вироби - все відпускалося населенню за талонами. Введення на місцях талонною системи постачання населення в мирний час дискредитувало владні структури і саму суспільну систему, яку хтось встиг оголосити "талони соціалізмом".

  Та й кампанія по "боротьбі з алкоголізмом", в принципі безумовно загальнокорисних, але проведена в той період з явними перегинами, ще більше загострила проблему дефіциту: гроші у населення звільнялися, а запропонувати йому натомість винно-горілчаних виробів інші товари країна виявилася не в змозі .

  До того ж скорочувався імпорт товарів.

  У цих умовах найважче доводилося споживчої кооперації, яка обслуговувала переважно сільське населення і в нерівній боротьбі з державною торгівлею відстоювала його інтереси при розподілі товарних ресурсів між містом і селом. На IX з'їзді споживчої кооперації Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки 1989 року. Голова Правління Росспоживнагляд Валентин Єрмаков з тривогою говорив про перетворення споживчої кооперації в придаток держторгівлі в механізмі розподілу товарних ресурсів і заявив, що остання явно ображає село. З такою несправедливістю кооператори більше не мирилися.

  Весь роздрібний товарооборот споживчої кооперації країни з 90,4 млрд. рублів в 1985 році, збільшився до 125,2 мільярдів, рублів в 1990 році, в тому числі Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республікою - відповідно з 43,7 мільярдів до 58,3 мільярдів рублів. Такі обороти склалися в поточних роздрібних цінах. В даний період ціни мали загальну тенденцію до підвищення. Поряд з прейскурантними государственнимірознічнимі цінами вже широко застосовувалися відносно високі регуліруемиецени і ще більш високі вільні ціни. Торгівля проходила в умовах гострої нестачі товарних ресурсів і ажіотажного купівельного попиту.

  У ті роки було розпочато роботу з розвитку сфери платних послуг як перспективного і самостійного напрямку кооперативної діяльності.

  Споживча кооперація зберігала роль одного з основних заготовітелейсельскохозяйственной продукції. Свої заготівельні контори вона перетворила в заготівельно-виробничі об'єднання. Кооператори розширили мережу приймально-заготівельних пунктів. Вони укладали з власниками особистих підсобних господарств щорічно до 15 мільйонів договорів на закупівлю продукції. Практикувалися зустрічна продаж громадянам товарів підвищеного попиту, комбікормів, видача грошових авансів. Кращі здавальники преміювалися зі спеціального фонду матеріального стимулювання. Ці та інші заходи дозволили споживчої кооперації істотно збільшити обсяги закупівель основних видів продукції і сировини.

  Значного розвитку набула за вказаний період промисловість споживчої кооперації. Зросла не тільки кількість кооперативних хлібопекарських, консервних і пивоварних підприємств, цехів з виробництва ковбасних та інших виробів. Випуск продукції цими підприємствами збільшився з 7,5 мільярда рублів, в 1985 році, до 12 мільярдів рублів, в 1990 році, або в 1,6 рази. Ще більш помітний успіх був досягнутий кооператорами Росії, де випуск продукції зріс в 1,8 рази, в тому числі виробництво ковбасних і кондитерських виробів - майже в 3 рази. У зростаючих кількостях вироблялися копченості, консерви, пиво, безалкогольні напої, морозиво. Кооперативні хлібозаводи випускали кожну третю в країні буханець хліба промислової випічки. Росспоживнагляд вживав заходів щодо наближення виробництва хліба до сільських жителів шляхом відродження невеликих пекарень. Відповідно до програми "п'ять цехів" створювалися малі виробництва, які були підмогою в постачанні населення. Надбавка продукції забезпечувалася також за рахунок відгодівлі худоби і заохочення кролівництва.

  Швидкими темпами зростала міська кооперативна торгівля сільськогосподарськими продуктами. У 1987 році, за рішенням директивних органів з ведення міністерств торгівлі та побутового обслуговування союзних республік було передано споживчої кооперації понад 6000 колгоспних ринків, з них 2500 на території Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. Багато з міських, селищних і сільських колгоспних ринків працювали збитково, мали незадовільну матеріально-технічну базу. Працівники кооперації приступили до реконструкції і технічного переозброєння цих ринків.

  У період перебудови в країні проводилася "радикальна", але безуспішна економічна реформа.В неї була втягнута і споживча кооперація. Але її працівники, в міру консервативні і одночасно розсудливі, далі спроб відродження господарської ініціативи і заповзятливості не пішли. Незважаючи на падіння рентабельності в основній галузі - торгівлі та інші небажані тенденції, споживча кооперація постійно збільшувала свої доходи.Совокупная прибуток її організацій тільки в Росії склала в 1985 році. 1,08 мільярдів рублів, а в 1990 році - 1,75 млрд рублів,

  Тобто за короткий час зросла в 1,6 рази. За рахунок частини прибутку оновлювалася і розширювалася матеріально-технічна база споживчої кооперації.

  У розпал перебудови процесів кооператори країни поставили перед собою завдання комплексного розвитку свого великого багатогалузевого господарства. Науково-дослідними установами споживчої кооперації були розроблені вісім довгострокових комплексних програм, включаючи програму збільшення власних товарних ресурсів, програму комплексної раціоналізації, програму скорочення застосування ручної праці, програму ресурсозбереження та інше.

  Незадовго до початку ринкових перетворень в організаціях і підприємствах споживчої кооперації Союзу Радянських Соціалістичних Республік було зайнято близько 3,5 мільйонів робочих і службовців, в споживчій кооперації Росії - понад 1,5 мільйона. Кожен четвертий з них був дипломованим фахівцем. Кооператорів обслуговували 13 санаторіїв, 140 закладів відпочинку, понад 200 дитячих садків.

  У той час споживча кооперація Союзу Радянських Соціалістичних Республік мала понад 400 тисяч, роздрібних торгових підприємств, в тому числі на території Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки - 183 тисяч, підприємств масового харчування відповідно - 114 тисяч, і 37 тисяч, великих торгових баз - 1 629, виробничих підприємств - 22 тисячі. Споживча кооперація мала розгалужену мережу приймально-заготівельних пунктів і заготпромов, підприємствами будіндустрії і будматеріалів, 200-тисячним автотранспортним парком, комбінатами і майстернями з випуску рекламної продукції, іншими підприємствами та установами, що характеризують матеріально-технічну базу системи, її досить розвинену інфраструктуру.

  Однак потенціал споживчої кооперації використовувався не в повну силу і не завжди в інтересах пайовиків. Від цього потенціалу вона мала стартувати до ринку. Протягом 1990-1991 років, кооператори вели активну підготовку до роботи в умовах вільного підприємництва.

  Отже, при плановій економіці вітчизняна споживча кооперація зберегла не тільки свою назву, а й відому відособленість як суспільно-господарська система. Держава використовувала її для вирішення економічних і інших завдань і в силу цього надавало їй деякий сприяння. Споживчі товариства та їх спілки застосовували в своїй роботі (наприклад, під час закупівлі сільськогосподарської продукції за цінами домовленості) окремі елементи ринкового механізму.

  У підсумку, споживча кооперація була огосударствлена ​​і надцентралізованою, кооперативні цінності і принципи частково ігнорувалися. До початку 1991 року, сільські пайовики змушені були купувати товари в кооперативних магазинах за цінами, які включали гужевую надбавку (додаткові витрати з транспортування) і були вище цін в містах. Добровільне за статутом членство фактично було полупрінудітельним. Було підірвано довіру населення до кооперації та її апарату. Справжнє кооперування подменялось гонитвою за відсотком "охоплення". Відбулася летаргія духу кооперації. Але в її "генах" все ще жив інстинкт самозбереження.

  12. Спектр господарської діяльності кооперативів нової хвилі. (1985-2000 рр.)

  Споживча кооперація історично склалася як організація здійснює товарообмін між містом і селом, промисловістю і сільським господарством. Незважаючи на що проводилася політику тотального одержавлення, споживчої кооперації вдалося зберегти свою цілісність як єдиної суспільно-господарської системи і такі принципи взаємини з державою, які надають їй можливість проявляти певну гнучкість, підприємливість, використовувати елементи ринку. Сюди можна віднести стабільну систему оподаткування, право самостійного використання залишається після сплати податків прибутку, закупівель і реалізації сільськогосподарської продукції за цінами домовленості, самостійно встановлювати ціни на товари, вироблені з такої продукції, а також з вторинної сировини та ін.

  Завдяки цьому, споживча кооперація залишалася безпрецедентним явищем, що несе в собі реальні потенційні можливості нормальної ринкової конкурентоспроможності. Будучи невеликим ринковим острівцем в величезному океані директивно керованої економіки, вона продемонструвала високу життєздатність переживши за багато десятиліть панування адміністративно-командних методів управління понад 20 реорганізацій на селі.

  До початку 90-х років споживча кооперація СРСР підійшла з наступними основними параметрами:

  Число членів - пайовиків - 60 млн. Чол.

  Число працівників- -3,5 млн. Чол.

  Населення, що обслуговується -114 млн. Чол.

  Число споживчих товариств - 7,6 тис.

  Число райспоживспілок - 1,4 тис.

  Число районних споживчих товариств - 1,7 тис.

  Роздрібний товорооборот - 122 млрд. Руб.

  (27% від загального товарообігу країни)

  Заготівельний оборот - 15 млрд. Руб.

  Власні кошти - 36 млрд. Руб.

  На початок 1990 року в веденні споживчої кооперації було 400 тис. Магазинів і наметів, 115 тис. Підприємств громадського харчування, 22,5 тис. Промислових підприємств.

  Таким чином, до початку переходу економіки на рейки ринкових відносин споживча кооперація мала достатній економічний потенціал, великий досвід комерційної роботи, що дозволяло їй порівняно безболісно адаптуватися до умов ринкової економіки і розвинути ділову активність і підприємливість.

  На шостому зборах Ради Центросоюзу яке відбулося 22 жовтня 1990 року були прийняті Основні напрямки роботи споживчої кооперації в умовах переходу до ринкових відносин. По суті це була розгорнута концепція діяльності системи на етапі переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки.

  При розробці цієї концепції враховувалися принципово інші положення Основних напрямів стабілізації народного господарства і переходу до ринкової економіки, схваленої Верховною Радою СРСР 19 жовтня 1990 року.

  Споживча кооперація в умовах різноманіття форм власності і роздержавлення економіки.

  Необхідною умовою створення ринку є наявність незалежних суб'єктів ринкових відносин, що володіють свободою господарської ініціативи та підприємництва. Це передбачає розвиток різноманітних форм власності. Виникла необхідність проведення в широких масштабах політики роздержавлення економіки, підтримки підприємництва та подолання монополізму.

  Роздержавлення розуміється як зняття з держави функцій прямого господарського управління, передача відповідних повноважень на рівень підприємств, заміна вертикальних зв'язків горизонтальними, які можуть відбуватися і без зміни власника.

  Приватизація має на увазі зміну власника шляхом передачі або продажу на різних умовах державної власності господарюючих суб'єктів, які будуть в подальшому використовувати її у своїй діяльності, несучи повну майнову відповідальність за її результати.

  Для споживчої кооперації роздержавлення означає виведення її з під прямого управління і контролю органів державного управління, надання реальної самостійності в рамках прав, визначених Законами і статутами кооперативних організацій.

  Що стосується приватизації, то зміна власника в споживчої кооперації означала б по суті ліквідацію її кооперативної форми власності як такої. Тому не можна, щоб принципи приватизації державної власності механічно поширювалася б і на споживчу кооперацію. Навпаки, приватизація державних підприємств передбачає можливість придбання їх у власність споживчої кооперації.

  Разом з тим, в рамках споживчої кооперації доцільно здійснити заходи щодо наближення її власності до членів - пайовикам і трудовим колективам, що буде адекватно загальної спрямованості і кінцевим цілям приватизації державного сектора економіки. Не виключається можливість і продажу окремих підприємств в індивідуальну і сімейну власність, трудовим колективам, коли це економічно доцільно і не призведе до погіршення обслуговування населення.

  Серед завдань демократизації російського суспільства першорядне значення мала корінна реформа в галузі народного господарства. Ключова роль відводилася перекладу економіки країни на ринкові рейки. Перші кроки по роздержавленню і приватизації підприємств, перегляд порядку оподаткування та його жорсткість, запровадження свободи торгівлі, лібералізація цін 2 січня 1992 року, заходи соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення - все це означало остаточну легалізацію ринкових відносин. Країна вступила в період перехідної економіки, в егокрізісную стадію.

  Результатом застосування методу "шокової терапії" при переході до ринку з'явився інфляційний стрибок. Посилення загального спаду виробництва в країні, зростання числа повністю і частково безробітних, багаторазове підвищення споживчих цін, припинення державою виплати населенню його грошових заощаджень в банках привели до падіння рівня і якості життя більшості громадян. Одночасно виявила себе також положітельнаятенденція: економічні реформи в країні стали приймати незворотного характеру. Складається різноманіття форм і видів власності, поступово розвивається підприємництво, формуються ринки товарів, капіталів і праці. За короткий період наситився товарами і послугами споживчий ринок. Якщо раніше дефіцитними були товари, то тепер для більшості громадян дефіцитними стали гроші. Після десятиліть радянської зрівнялівки в оплаті праці почалася різка диференціація доходів громадян. Утворилося провалля між надмірним багатством на одному громадському полюсі і крайньою бідністю на іншому.

  Від економічної кризи, що охопила практично всі галузі, найбільше постраждало сільське господарство. Упав обсяг сільськогосподарського виробництва. Сталося знецінення сільськогосподарської праці. Грошові доходи сільського населення знижувалися швидше, ніж доходи городян, а зростання цін більшою мірою торкнувся ті товари, які займають значну питому вагу в покупках сільських жителів. З цих причин сталося особливо різке зниження купівельної спроможності сільського населення, що обслуговується споживчою кооперацією.

  Коли перестав існувати Радянський Союз, припинив свою діяльність і Центросоюз. Трохи раніше, 15 квітня 1991 року, Росспоживнагляд був перейменований в Центральний союз споживчих товариств Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. Після ліквідації колишнього союзного центру споживчої кооперації правонаступником його майна на території Російської Федерації був визнаний Центросоюз Російської Федераціі.Представітелі ще дванадцяти спілок споживчих товариств незалежних держав в березні 1992 року заснували Міжнародну раду споживчої кооперації - Межкоопсовет.

  Центросоюз Росії спочатку залишався союзом союзів і об'єднував 80 споживспілок республік, країв і областей, а колективними членами цих споживспілок були окружні і районні споживспілки, районні, сільські, міські, риболовецькі та інші споживчі товариства. У 1992 році індивідуальними членами 4683 споживчих товариств складалися 22,5 мільйона пайовиків. Споживча кооперація Росії обслуговувала населення чисельністю 55 мільйонів чоловік. Це становило 37 відсотків усього населення і понад 89 відсотків сільських жителів країни. Споживча кооперація мала широку мережу торгових, виробничих, заготівельних та інших підприємств, а також навчальних закладів.

  Серйозним випробуванням для споживчої кооперації стало входження в ринок. Воно відбувалося в несприятливих умовах гіперінфляції, дефіциту оборотних коштів і подорожчання кредиту, скорочення виробництва і споживання, порушених господарських зв'язків. Характерні для початкової стадії періоду перехідної економіки країни кризові явища не оминули і багатогалузеве кооперативне господарство.

  Про це свідчать макроекономічні показники за 1996 рік. У порівнянні з дореформений 1990 роком, споживча кооперація скоротила обсяги своєї господарської діяльності в 6,5 рази, в тому числі в торгівлі в 7, виробництві - 3, заготовках - майже в 8 разів. Частка її товарообігу в усьому товарообороті Росії до 1998 року, знизилася на 18,2 пункту і склала 4,4 відсотка. Погіршилася структура товарообігу споживчої кооперації, відбулося звуження асортименту товарів, що реалізуються. В результаті роздрібний товарообіг став формуватися головним чином з товарів першої необхідності, в основному з продовольчих (хліб, крупа, цукор, сіль тощо). Реалізація товарів тривалого користування різко скоротилася. У великих сільських населених пунктах, де раніше жителів обслуговували кілька роздрібних підприємств, відбулося закриття частини кооперативних магазинів. Погіршилися показники використання потужностей заготівельних, хлібопекарських та інших виробничих підприємств, площ оптових торгових баз, автомобільного парку споживчої кооперації.

  Кризовий стан економіки споживчої кооперації було викликано комплексом причин зовнішнього і внутрішнього свойства.Внешніміпрічінамі є загальнодержавні і регіональні чинники. До загальнодержавних належать, наприклад, зростання інфляції, падіння аграрного виробництва, зниження доходів сільських жителів і інше. Наслідки цих негативних для споживчої кооперації факторів були пом'якшені для неї рядом заходів державної підтримки правового і фінансового характеру. До регіональних факторів належать взаємини з органами місцевого самоврядування, особливості фізичної (географічної) середовища, стан економіки краю, доріг і інше. Компенсувати свої втрати, що збільшують економічний стан споживчої кооперації, її організаціям в регіонах вдається не завжди і не в повному обсязі.

  Багато з кризових явищ в діяльності споживчої кооперації були обумовлені внутрішніми (внутрішньокооперативних) факторами, починаючи від ігнорування деякими працівниками ролі та інтересів пайовиків і закінчуючи невмінням змагатися з конкурентами на ринку. Хоча кооперація за своєю природою є ринковою структурою, кооператори, займаючись в умовах командної економіки в основному розподілом фондових товарів, розгубили досвід успішної конкуренції і співпраці з приватними торговцями. Такий досвід був накопичений до 1917 року, він був використаний в роки непу.

  Загальноекономічні причини на стан справ у споживчій кооперації впливають приблизно однаково на всій території Російської Федерації. Однак результати діяльності кооператорів різних регіонів суттєво відрізняються. Ось що показали новітні дослідження. Комплексна оцінка діяльності регіональних союзів була проведена на основі таких показників, як оборот підприємств торгівлі і громадського харчування споживчої кооперації в розрахунку на одного обслуговується жителя; темпи зміни роздрібного товарообігу, заготівельного обороту, обсягу випуску промислової продукції; частка непродовольчих товарів в загальному товарообігу; оборотність оборотних коштів; рівень витрат обігу. В результаті найвищу інтегральну оцінку отримали 13 спілок споживчих товариств, середньої оцінки був удостоєний 41 союз, низькі оцінки з'явилися поруч з назвами 23 спілок. Напрошується висновок про те, що за ряд останніх років одні організації споживчої кооперації пристосувалися до ринкових умов в найкращій мірі, інші - у стані середнього ступеню, а по-третє, процеси адаптації йдуть повільно і важко.

  Економічне "самопочуття" споживчої кооперації області, краю, республіки при інших рівних умовах в більшій мірі залежить від самих кооператорів, їх підприємливості, вміння виявити і привести в дію резерви, а також від особливостей даного регіону, рівня його економічного і соціального розвитку.

  Як це буває на крутих поворотах історії, на найбільш вразливій, кризової стадії ринкових перетворень в країні кооператори Росії, звичайно, понесли деякі відчутні втрати, але багато з найбільш цінного зуміли зберегти, а де-не-що знайшли навіть заново.

  Потерялапотребітельская кооперація колишньої свій статус майже єдиною торгової системи в сільській місцевості, а в результаті лібералізації цін, гіперінфляції позбулася частини свого економічного потенціалу. Не тільки з незалежних від кооператорів, але і за незалежних від них причин система зазнала величезних матеріальних збитків. За даними Голови Ревізійної комісії Центросоюзу Станіслава Садальського, за роки ринкових реформ споживча кооперація країни втратила більше 83 тисяч об'єктів, в тому числі майже 53 тисячі підприємств торгівлі, 9 тисяч об'єктів громадського харчування, 10 тисяч заготівельних і виробничих підприємств і так далі. При цьому лише 25процентов об'єктів кооперативними організаціями було продано; всі інші об'єкти кооперацією втрачені з інших причин. В окремих регіонах кооперативна система опинилася під загрозою повної втрати майна. У споживчої кооперації однієї лише Ростовської області в результаті розбазарювання вибуло 2059 об'єктів кооперативної власності, в тому числі більше половини всіх магазинів і підприємств громадського харчування, 25 оптових торгових баз з 30, м'ясопереробний комбінат, санаторій і так далі. Якщо в 1930-і роки майно споживчої кооперації під виглядом ліквідації її монопольного становища відбиралося державою, то в кінці XX століття її майно часто під виглядом комерціалізації і акціонування переходило в приватні руки.

  Разом з тим справедливо буде навести такий позитивний факт: кооператори ряду регіонів (Красноярського Півночі, Чуваської Республіки, Новгородської області та інші) в найскладніші роки, що увійшли до вітчизняну історію як період "великого хапка", зуміли практично повністю зберегти солідну матеріально-технічну базу своїх організацій, створену взаємними зусиллями пайовиків і працівників кооперації кількох попередніх поколінь.

  Крім об'єктів власності, споживча кооперація втратила ще й багато пайовиків: їх чисельність тільки за один 1992 рік зменшилася на 37 відсотків і до початку 1993 року склала 13 мільйонів чоловік. Відбувалося це в основному з трьох причин: по-перше, вибували зі споживчих товариств пайовики, які стали ними за радянських часів мимоволі, тобто, тільки для того щоб придбати якийсь товар підвищеного попиту; по-друге, відсіялися "мертві душі" - ті, хто в споживчих товариствах значився пайовиком, хоча таким вже давно не був (помер або виїхав в іншу місцевість); по-третє, в порушення внутрішньокооперативних демократії подекуди керівники споживчих товариств стали позбуватися від незаможних пайовиків, раніше внесені паї яких після лібералізації цін стали чисто символічними. В результаті вжитих заходів до виправлення цих порушень чисельність пайовиків стала збільшуватися і до початку 1997 року сягнула 15 мільйонів. У той період в ряді місць пайовики були втрачені не тільки кількісно, ​​але і як об'єкт постійної уваги, як основний сенс існування самої кооперації.

  Сохранілікооператори Росії цілісність споживчої кооперації як системи, значну частину об'єктів власності та майнові права, основні духовні цінності кооперації.Більш того, соціальна спрямованість її підприємницької діяльності при переході до ринкової економіки помітно посилилася. Працівники кооперації не відмовилися від досвіду планування, тільки тепер воно перестало бути директивним і набуло індикативний характер. А ще воно збагатилося практикою складання бізнес-планів. Знайшли застосування такі методи, як програмування і прогнозування економічного і соціального розвитку.

  Обреліорганізаціі споживчої кооперації реальну самостійність, незалежність, свободу дій в господарських справах в рамках оновленого законодавства, можливість кооперативної самодіяльності, спільного самотворчества пайовиків і працівників кооперації. Вони-то і з'явилися значними придбаннями споживчої кооперації. Почалося і триває відновлення притаманних її організаціям споконвічних рис товарного господарства. Кооператори отримали перші за останні десятиліття повчальні уроки функціонування своїх організацій і підприємств в умовах становлення ринку.

  В результаті кризова стадія періоду перехідної економіки в країні завершилася здобуттям стійкості в народному господарстві. У багатьох організаціях споживчої кооперації в основному досягнуто стабілізації. Реформи тривають в умовах пожвавлення і підйому економіки, в ході вирішення таких завдань, як подвоєння валового внутрішнього продукту і подолання бідності в країні. Дозріли умови для більш послідовного, ніж в 1990-х роках, вирішення проблеми відродження споживчої кооперації, поставленої самим життям ще в період перебудови.

  13. Закон «Про кооперацію в СРСР» (1988 р) його суперечливий характер.

  Самими ж динамічними і чуйними на сприятливі умови, створені Законом "Про кооперацію в СРСР" (1988 р), серед нових малих форм господарювання, народжених в період перебудови, виявилися нові кооперативи.

  У цей, безумовно, прогресивний закон, завдяки наполегливості й рішучості академіка ВАСГНІЛ ВА Тихонова і його сподвижників, вдалося включити положення про господарської самостійності кооперативів (з відкриттям свого рахунку в банку, витрачанням коштів, закупівлями сировини, матеріалів, обладнання і т.п.) , самофінансуванні (покритті витрат за рахунок пайових внесків його членів і доходів за результатами роботи), гнучких, найдемократичніших формах самоврядування, участі колективу в розподілі прибутку (доходів) як на оплату праці, ак і на розвиток.

  Зліт нових кооперативів в 1988-1989 рр. можна вважати початком ренесансу підприємництва в Радянському Союзі і інтенсивним стартом фази формування початкового капіталу.

  Багато нові кооперативи, наприклад дорожньо-будівельні в республіці Комі ( "Тіман" в Сиктивкарі, "Північ" у Воркуті, Ухті і т.д.), Новгородської та інших областях "виросли" зі знаменитої артілі - "Печора", якою керує В. Тумановим.

  Вивчення в дії названих кооперативів, проведене за участю працівників Державної комісії з економічної реформи в 1989 - 1990 рр., Показало, що ефективність їх господарської діяльності була в 5-6 разів вище аналогічних (часом сусідніх) державних підприємств. Істотну підтримку розвитку кооперативів (а потім і малих підприємств) у республіці Комі та інших Північних регіонах надали Ю. Спиридонов, А- Окатов, В. Тихонов, Л. Абакалкін і ін. Організація справи, механізм управління, підбір працівників, форми оплати праці ( заохочення, покарання) - все говорило про те, що ці кооперативи - прообраз малих приватних підприємств.

  Вельми конструктивну роль в інтенсивному розвитку кооперативного руху зіграли Перший і наступні з'їзди кооператорів. Організатором цих з'їздів виступив Союз кооператорів (далі - і підприємців) на чолі з В.А. Тихоновим.

  в Законі СРСР 1988 "Про кооперацію в СРСР" (п. 2 ст. 25), в якому сказано було, що організація і оплата праці будуються, як правило, на принципах колективного, сімейного та індивідуального підряду з урахуванням кінцевих результатів роботи. Індивідуальні заробітки членів кооперативу визначаються їх трудового внеску і розміром тієї частини валового доходу, що спрямовується на оплату праці.

  В даний час сільськогосподарські комерційні організації самостійно визначають форми, системи і розмір оплати праці, інші види доходів своїх працівників. Цей підхід став загальним правовим принципом регулювання розподілу доходів, отриманих трудовим колективом сільськогосподарської організації.

  У 1988 р був прийнятий Закон про кооперацію в СРСР, який законодавчо розширював межі кооперативного руху. Його ідея полягала в тому, щоб мобілізувати додаткові трудові ресурси для додаткового зростання виробництва товарів і послуг, розвинути вторинну зайнятість і створити конкурентне середовище в деяких секторах економіки, переважно з виробництва товарів споживчого призначення і в сфері послуг. У літературі обговорювалися два питання. Перший: чи допускається застосування найманої праці в кооперативах, або всі учасники кооперативного виробництва визнаються пайовиками і рівноправними партнерами? Закон вирішив це питання на користь першого варіанту. Поруч економістів це явище трактувалося як невідповідне трудової природі кооперативної власності і як фактичне розвиток приватних підприємств капіталістичного тіпа16.

  Друге питання стосувалося ціноутворення на кооперативну продукцію. Відпустка цін на продукцію кооперативів в умовах планового ціноутворення вів до невиправдано високих доходів у кооперативному секторі, про що свідчили публікації расчетов17. На основі цінового диспаритету і диференціації доходів почався процес прихованого перетворення державної власності в кооперативну. У даного напрямку розвитку нової хвилі кооперативного руху було чимало прихильників, які свої позиції відстоювали як засіб боротьби з бюрократичними обмеженнями в розвитку нових економічних форм18.

  Обидва зазначених обставини призвели до того, що в кооперації стали складатися частнокапиталистические відносини. В економічній літературі це виразилося в обгрунтуванні необхідності легалізації товару робоча сила, ринку праці, приватної власності і найманої праці.

  Допущення оренди державних підприємств та утворення орендних колективів на підприємствах з'явилися першими кроками просування до зміни самої форми власності. Оренда спочатку трактувалася як форма розширення господарської самостійності підприємств, про що писали керівники перших підприємств, котрі укладали договори з міністерствамі19. Надалі було виявлено її більш суттєві наслідки. Деякі юристи та економісти стверджували, що в рамках державної (загальнонародної) власності не може бути відносин оренди. Інша позиція полягала в тому, що оскільки орендні відносини можуть існувати в будь-якому суспільстві, де є "специфікація" (розщеплення, розподіл і закріплення) прав власності, то вони можуть існувати і в рамках державної (загальнонародної) власності. При цьому деякі економісти не тільки визнавали доречність оренди при соціалізмі, але і стверджували, що оренда може стати вищою формою реалізації державної власності, оскільки, передаючи засоби виробництва у володіння трудовому колективу, держава відмовляється від детальної господарської регламентації і надає повну економічну незалежність предпріятію20. Методологічного і теоретичного обгрунтування така точка зору не отримала. Пізніше вона модифікувалася в трактування оренди як засобу перетворення державної власності в "інші форми". Більш обгрунтованою була точка зору, яка суть оренди пов'язувала з відносинами власності. Відповідно до неї, в рамках державної власності можуть складатися і орендні отношенія21.

  При трактуванні ж оренди як форми реалізації державної (загальнонародної) власності економісти зосередилися на таких засадничих напрямах. Більшість розглядали оренду як форму розвитку економічної самостійності підприємств і інтерпретували її як "третю модель госпрозрахунку" 22. Різновидом такої точки зору є погляд на оренду як вищу форму самофінансування державних підприємств ", до власне оренді ці судження мали, як вважали деякі економісти, формальне ставлення, що відображало і практичну ситуацію, оскільки основна маса підприємств переводилася на оренду формально. Орендодавцями, з якими трудові колективи підписували договір оренди, виступали органи управління, а не органи влади; орендна плата стягувалася формально. Строго кажучи, для того щоб змінювати форми упр авленія і розширювати самостійність підприємств, не було потреби, вважали автори публікацій, називати це орендою, як не було потрібно цього для двох моделей хозрасчета24. "Орендна оболонка" може бути надіта на будь-яку модель госпрозрахунку, вона може існувати при будь-яких способах виробництва.

  Застосування терміну "оренда" для згаданих господарсько-управлінських перетворень, що стосуються відносин власності на засоби виробництва, треба було тому, як вважали деякі економісти, що останні зачіпали кореневу структуру економічної системи. Набираюче силу прагнення кардинальної зміни у відносинах і формах власності впритул підводило до цієї мети. Тому і з'явилася трактування оренди як засобу і механізму перетворення державної власності в інші форми (П.Г. Буніч, Л.В. Никифоров та ін.) 25, головним чином в кооперативну власність. Зустрічалося в літературі думка і про особливу орендної формі власності. Нарешті, робилися спроби об'єднати в теорії оренди всі наведені точки зору.

  14. Основні цілі та проблеми радикальних ринкових реформ (1992) і вплив їх на стан кооперації.

  Перший етап: 1992 - 1994 рр.

  Цей етап характеризується просуванням вперед в розумінні суті економічних проблем малого підприємництва. Констатується значення ролі і місця малого підприємництва в створенні конкурентоспроможної економічної середовища нової господарської системи. Визрівають контури концепції підтримки малого підприємництва, визначаються пріоритети в його розвитку. Виходять такі документи: Указ Президента РФ «Про організаційні заходи щодо розвитку малого та середнього бізнесу в РФ» № +1485 від 30.11.1992 р, Постанова РМ і Уряду РФ «Про першочергові заходи щодо розвитку та державної підтримки малого підприємництва в РФ» від 11.05 .1993 р № 446, Указ Президента РФ «про кадровому забезпеченні економічних реформ» № 272 від 22.02.1993 р, Наказ федеральної служби зайнятості Росії «про затвердження положення про порядок роботи органів служби зайнятості з безробітними громадянами, охочими організувати власне справа в умовах видачі їм субсидій »№ 37 від 30.03.1993 р, Постанова Уряду РФ від 29.04.1994 р № 409« Про заходи щодо державної підтримки малого підприємництва в РФ на 1994-1995 рр. », Указ Президента РФ« Про деякі питання податкової політики »№ 1004 від 23.05.1994 р, Постанова Уряду РФ« Про мережі регіональних агентств підтримки малого бізнесу »від 29.12.1994 р № 1434. У всіх цих документах підтримка малого підприємництва визнається одним з найважливіших напрямів економічної реформи; встановлюються галузеві пріоритети розвитку малого підприємництва; передбачається звільнення від податків суми прибутку, використовуваної для розвитку виробництва, встановлюються пільгові ставки податків на прибуток малих підприємств в третій і четвертий роки робіт; передбачається виділення кредитних ресурсів на першорядне виробництво товарів народного споживання і продовольства, організовується мережа спеціальних банків за участю державних коштів, передбачається страхування програм з високим ступенем ризику з державних фондів і резервів, планується забезпечення гарантій для іноземних інвестицій і використання зарубіжного досвіду, а також залучення зарубіжних фахівців. Однак, як не прикро, ці постанови залишилися лише декларацією. І хоча на початку цього етапу спостерігався процес масового засновництва малих підприємств (в сфері науки і науково-технічного обслуговування число малих підприємств зросла в 3 рази, в сільському господарстві - в 3,1 рази, в матеріально-технічному постачанні - в 2,9 рази , в сфері освіти - в 2,8), частка малих підприємств в сфері матеріального виробництва в загальній структурі вітчизняного малого підприємництва різко скоротилася.

  Кількісний ріст малих підприємств характеризується наступними показниками: 1992 р- 560 тис. Малих підприємств, 1993 - 865 тис., 1994 - 896,6 тис.

  У цей період затверджується Комітет з розвитку кредитних спілок (жовтень 1992 року). Кредитні спілки як система великих, середніх і дрібних кредитних спілок - традиційна форма надання пайовикам фінансових послуг. До кінця 1993 року в Росії було зареєстровано і діяло 15 кредитних спілок, які об'єднують понад 3,5 тис. Осіб. У Володимирі і Володимирської області їх було 5, в Кемеровській області - 2, в Москві - 2, в Єкатеринбурзі - 2, в Санкт-Петербурзі, Петрозаводську, Челябінську, Туапсе - по одному. Ці кредитні спілки реєструвалися на основі Закону РФ «Про споживчу кооперацію». Загальна сума всіх вкладів перевищувала 40,5 млн. Руб., Позики пайовикам - 40 млн. Руб.

  У цей період закладаються цікаві перспективні починання в різних регіонах країни. З 1992 року успішно функціонує в Приволжжя Росії Міжнародний торговий караван «Великий Російський шлях» як специфічна форма підтримки малих підприємств, спрямована на розвиток інфраструктури малого підприємництва, що дозволяє відновлювати і розширювати господарські зв'язки поволзьких регіонів з іншими суб'єктами федерації, країнами СНД і закордонними країнами. В результаті частка малих підприємств цього регіону (всього Поволзької) в загальній кількості малих підприємств країни становить понад 12%.

  Цей період збігся з масовим (ваучерної) приватизацією, яка в цілому для малого виробництва мала швидше негативні наслідки. Період чекової приватизації (1992 -1994 рр.) Привів до створення «командного номенклатурного капіталізму». Це повністю відповідає інтересам дуже вузького кола осіб, при цілеспрямованому скорочення можливостей участі широких мас населення в формуванні середнього класу приватних власників. Лібералізація цін фактично повністю знищила накопичені кошти і заощадження, що могло б стати необхідним джерелом капіталу для ведення власної справи.

  Незворотного і ефективного перелому в розвитку малого бізнесу в цей суперечливий період не відбулося. До кінця 1994 року почався спад в діяльності малих підприємств - багато науково-консультаційні, торгово-посередницькі підприємства розпалися, або диверсифицировались. Чи не дало бажаних результатів і розвиток фермерського господарства. На федеральному рівні не була досить чітко визначена управлінська структура малого бізнесу. Функції підтримки малого бізнесу покладалися на Комітет з питань промислової політики, який не в змозі був охопити всього різноманіття проблем, а також форм і видів малого підприємництва. В результаті картина розвитку підприємництва вже в 1993 році характеризується наступними показниками: 50% реєстрованих підприємств не почали працювати, 30% ледь зводили кінці з кінцями, 40% не платили податки, 10% жили більш-менш стерпно, 3-4% процвітали, 37 % з успішно діючих підприємств пов'язані з тіньовою економікою.

  Ще однією відмінною рисою цього етапу є народження маси різних структурних підрозділів: фондів, асоціацій та ін. Планувалося, що головна функція цих фондів повинна полягати не в тому, щоб роздавати гроші, а в тому, щоб залучати кошти - і не тільки російських, але і іноземних партнерів. Фондам дається самостійність у виробленні механізму залучення цих коштів. Фонди підтримки покликані створювати інфраструктуру - сприятливі умови для розвитку малого підприємництва, такі умови, при яких воно буде прибутковим, вигідним, стабільним незалежно від якихось кон'юнктурних зовнішніх чинників і умов. На початку 1994 року було створено Фонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері (затверджений Урядом РФ). Цей Фонд є некомерційною організацією, якій відраховується 0,5% коштів федерального бюджету, що направляється на науку, а з 1996 року - 1,0%. Діяльність цього Фонду спрямовується на «сприяння проведенню державної політики формування ринкових відносин в науково-технічній сфері шляхом підтримки, створення і розвитку інфраструктури малого інноваційного підприємництва, заохочення конкуренції через залучення фінансових ресурсів і їх цільове та ефективне використання для реалізації програм і проектів зі створення виробництва наукоємних продуктів ». Фонд повинен брати участь в проведенні експертизи, конкурсному відборі та реалізації федеральної, галузевих і регіональних програм і проектів розвитку малого бізнесу.

  У 1993 році свою програму підтримки приватного підприємництва пропонує Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Для цієї програми створюється спеціальний Фонд підтримки, сума якого визначається в розмірі 300 млн. Доларів США. Фонд активно починає фінансувати як в столиці, так і в регіонах. Наприклад, в 1994 році Кузбассоцбанк через Томський філія успішно реалізував перший етап програми з кредитування мікробізнесу в обсязі 200 тис. Доларів. Переконавшись в ефективності складається партнерства, ЄБРР неодноразово збільшував обсяги кредитних ліній. До 1997 року в орбіту кредитування включені філії банку в Томську, Новосибірську, Санкт-Петербурзі, Юрге і головний офіс в Кемерові. Це - дуже позитивне явище, враховуючи специфічні складності дуже важливого економічного регіону країни.

  ЄБРР на надання в рамках Програми кредитування російському малому бізнесу акредитував «СБС-Агро». ЄБРР чітко визначив критерії, яким повинні відповідати претенденти на отримання кредиту. Кредити не надаються малому підприємству, якщо його діяльність пов'язана з виробництвом екологічно шкідливої ​​продукції, алкоголю і тютюнових виробів, організацією гральних будинків (і взагалі популяризацією азартних ігор), а також з фінансовими операціями і військовим виробництвом. Передбачено й фінансові умови кредитування. Під кредит необхідно надати забезпечення, в якості якого може виступати обладнання позичальника, товари на складі, цінні папери, депозити, дорогоцінні метали або гарантії третіх осіб. Стандартна відсоткова ставка по наданих «СБС-Агро» кредитах становила 17-18% річних у валюті. До середини 1997 року «СБС-Агро» прокредитував 600 проектів на суму 18 мільйонів доларів США. Основна частка кредитів була надана на відкриття пекарень, магазинів, м'ясопереробних цехів, перукарень, стоматологічних кабінетів, ательє, спортивних, тренажерних залів, дещо менше - на розвиток поліграфічного бізнесу, автосервісу, відкриття пралень і ресторанів, близько 10% - на наукоємні виробництва.

  Однак, характеризуючи позитивно в цілому цей етап, можна сказати, що рішучого повороту в бік розвитку малого підприємництва не було зроблено. У 1996 році, тобто після завершення першого етапу приватизації на частку малих підприємств припадало 3% сукупної вартості основних засобів по всіх галузях економіки. Це пояснюється тим, що умови для структурної перебудови промисловості Росії ще не створені і питання про стабільне місце малого бізнесу в цьому процесі ще не визначений; не створена конкурентоспроможна середовище, що є найважливішою умовою розвитку малого підприємництва; як і раніше актуальним залишається розворот до виробничого підприємництва. Гострою загальноросійської проблемою залишається проблема повернення кредитів. Крім того малі підприємства Росії просто до сих пір ще не готові брати кредити, тому що багато хто з них не вміють скласти бізнес-плани, не мають застави і т.п.

  Протягом всього періоду легалізації малого підприємництва спостерігалася боротьба за його курирування і, перш за все, за розподіл державних коштів на його підтримку. Численні державні відомства, державні та громадські організації не прагнули об'єднати свої зусилля з підтримки малого підприємництва. Не було вироблено механізму практичної реалізації запропонованих напрямків діяльності. Єдина програма і відповідно система державної підтримки малого підприємництва в РФ до середини 1994 була відсутня.

  15. Закон Російської Федерації «Про споживчу кооперацію в Російській Федерації» від 23.06.1992 р, його плюси і мінуси.

  став Закон "Про споживчу кооперацію в Російській Федерації", прийнятий Верховною Радою Російської Федерації в червні 1992 року. Він складався з 4 розділів і 9 статей. Закон визнав необхідність споживчих товариств та їх спілок для суспільства, юридично закріпив правові, економічні та соціальні основи їх діяльності, заклав передумови відродження споживчої кооперації на справді демократичних засадах і використання її господарського потенціалу в інтересах пайовиків і населення, що обслуговується.

  Відповідно до зазначеного Закону були прийняті нові статути споживчих товариств і споживспілок. Майно кожного споживчого товариства стало належати його пайовикам на праві приватної (спільної часткової, спільної сумісної) власності; працівники кооперації теж почали закріплювати за собою виділяється, згідно зі статутом, частина майна. Закон передбачав, що взаємини між споживчими товариствами та спілками, а також між спілками надалі будуються на договірній основі. Вже до початку 1993 року, майже всі споживчі товариства Росії таємним голосуванням пайовиків на загальних зборах прийняли рішення про вступ в місцеві спілки і Центросоюз, що перетворився тепер в союз кооперативів. В ході здійснення Закону в Краснодарському, Красноярському краях, Кіровської, Костромської областях споживчі товариства були реорганізовані в акціонерні товариства, але незабаром в перших трьох з цих регіонів пайовики свої кооперативи відновили.

  В цілому ж Закон "Про споживчу кооперацію в Російській Федерації", незважаючи на свої суттєві вади, врятував найстарішу кооперативну систему країни від розпаду, а її власність - від повного і форсованого "раскооперірованія".

  Конституція Російської Федерації, прийнята на референдумі 12 грудня 1993 року, надає кожному право на об'єднання (стаття 30). Це означає право громадян створювати і свої кооперативні товариства, включаючи споживчі. Кооператори пов'язують свою надію на відродження споживчої кооперації зі змістом проголошення Російської Федерації соціальною державою, з гарантією свободи економічної діяльності, з визнанням і рівною захистом всіх форм власності, з іншими положеннями Конституції.

  16. Державна політика Росії по відношенню до кооперації (1995-2000 рр.)

  З січня 1995 року почала діяти перша частина Цивільного кодексу Російської Федерації, стаття 116 якого присвячена споживчим кооперативам. Виникло протіворечіемежду статтями Закону "Про споживчу кооперацію в Російській Федерації" 1992 року і положеннями нового Цивільного кодексу Російської Федерації. Наприклад, згідно з пунктом 1 статті 5 зазначеного Закону майно споживчого товариства належить пайовикам на праві приватної (спільної часткової, спільної сумісної) власності, а в пункті 2 статті 48 Цивільного кодексу Російської Федерації споживчі кооперативи віднесені до таких юридичних осіб, щодо яких їх учасники ( члени) мають не вічні, а зобов'язальні права, в силу чого власником майна визнається сам споживчий кооператив, але не його пайовики і не його працівники.

  Для усунення таких принципових протиріч в законодавстві і в зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу Російської Федерації в липні 1997 року видано Закон Російської Федерації "Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації" Про споживчу кооперацію в Російській Федерації ".

  У новій редакції це Закон Російської Федерації "Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації" Основою Закону є - визнання пайовика найважливішою фігурою не тільки в своєму споживчому товаристві, а й в системі споживчої кооперації. Правові акти колишньої, соціалістичної формації примушували споживчу кооперацію забезпечувати товарами "своїх членів і населення, що обслуговується". А в цьому пострадянському Законі "населення, що обслуговується" (або "решта населення") навіть не згадується. Зате через весь Закон червоною ниткою проходить одна основна ідея: організації споживчої кооперації створені пайовиками і повинні вірно служити інтересам цих пайовиків.

  Закон складається з преамбули, 9 розділів, 40 статей.

  У преамбулеопределени основні завдання споживчої кооперації. Записано, що Закон гарантує споживчим товариствам та їх спілкам з урахуванням їхньої соціальної значимості, а також громадянам і юридичним особам, що створює ці суспільства і союзи, державну підтримку.

  У розділі першої - "Загальні положення" - розкриті використані в Законі основні поняття, визначено взаємовідносини держави і системи споживчої кооперації, сформульовані найважливіші принципи створення і діяльності споживчого товариства, його правомочності як юридичної особи, особливості трудових відносин в товариствах та їх спілках.

  Глава друга - "Освіта споживчого товариства" - визначає порядок установи споживчого товариства, його державної реєстрації і коло відомостей, які повинні міститися в статуті товариства.

  Глава третя "Членство в споживчому товаристві" - містить статті про прийом в споживче товариство, про права та обов'язки пайовиків, випадках припинення членства в суспільстві, повернення пайового внеску пайовику, що виходить або виключеного з товариства.

  У розділі четвертої - "Органи управління споживчого товариства" - дана структура цих органів, визначені повноваження загальних зборів товариства, зборів пайовиків кооперативного ділянки, загальних зборів уповноважених суспільства, ради товариства та ревізійної комісії товариства. Встановлюється також порядок прийняття рішень на зазначених зборах.

  Глава п'ята - "Майно споживчого товариства" - встановлює джерела формування майна, містить перелік створюваних в споживчому товаристві фондів, визначає порядок розподілу доходів, а також майнову відповідальність суспільства і його членів.

  В главі шостій - "Основи діяльності споживчого товариства" - йдеться про бухгалтерський облік та фінансову звітність товариства, порядку ведення документів і самих документах, які повинні зберігатися за місцем знаходження ради споживчого товариства.

  Глава сьома - "Реорганізація і ліквідація потребітельскогообщества" - визначає порядок злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення, ліквідації споживчого товариства, а також порядок використання майна ліквідованого суспільства.

  У розділі восьмий - "Союз споживчих товариств" - розглядаються основні принципи створення і діяльності спілки, порядок вступу в союз, джерела його майна, повноваження органів управління та контролю союзу і, нарешті, порядок реорганізації та ліквідації спілки.

  Глава дев'ята - "Перехідні положення" - містить вимогу до споживчим товариствам, спілкам споживчих товариств, їх організаціям та установам, створеним до набрання чинності цим Законом, привести свої статути у відповідність з ним протягом 12 місяців.

  У квітні 2000 року, даний Закон Російської Федерації був ще раз оновлений і доповнений. В результаті в Законі розширено перелік завдань споживчої кооперації; уточнені питання, що відносяться до компетенції рад і правлінь споживчих товариств та їх спілок; зафіксована норма про право союзу здійснювати контрольні і розпорядницькі функції щодо як споживчих товариств, які є членами даного союзу, так і створених споживчими товариствами відповідних спілок споживчих товариств, і так далі.

  Закон "Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації" є правовою базою відродження споживчої кооперації, її реформування відповідно до проведеними в країні перетвореннями. Закон відкрив новий етап у розвитку кооперативного руху споживачів в Росії, розширив можливості для вільного розвитку споживчої кооперації.

  Дуже непросте завдання - втілити можливості в дійсність. Адже навіть самий хороший закон не здійснюється автоматично, сам по собі; його положення реалізують конкретні люди, причому це вимагає чималої наполегливості, напруженої праці. Вирішальне значення для забезпечення "роботи" Закону має активну і послідовне співтворчість пайовиків і працівників кооперації одночасно у всіх ланках системи, особливо в споживчих товариствах.

  Центросоюз Росії, регіональні споживспілки і велика частина споживчих товариств, спираючись на Закон, в останні роки провели значну роботу. Зусилля були спрямовані на те, щоб вивести споживчу кооперацію з економічної кризи, виробити і здійснити систему заходів, що забезпечують підйом кооперативного господарства, уточнити соціальне призначення споживчої кооперації з урахуванням сучасних умов, будувати її внутрішнє життя відповідно до моральними цінностями і принципами міжнародного кооперативного руху. Ці зусилля стали приносити позитивні результати.

  І тим не менше завдання відродження споживчої кооперації країни поки не можна визнати до кінця вирішеною.

  Все ще в споживчих товариствах часто не вистачає зосередженості на пайовиків, нерідко не беруться до уваги їх думку, запити. Належить усвідомити, визнати самоцінність пайщікові виходячи з цього на задоволення іхматеріальних та інших потреб, на надання відчутних переваг саме імнацелівать всю діяльність споживчої кооперації, використовувати її ресурси.

  17. Закон Російської Федерації «Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації», 1997 р зі змінами та доповненнями від 04.05.2000 р, його особливості.

  Стаття 1. Внести до Закону Російської Федерації від 19 червня 1992 року N 3085-1 "Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації" (Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1992, N 30, ст. 1788; Відомості Верховної Ради України, 1997, N 28, ст. 3306) такі зміни і доповнення:

  1. Преамбулу доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

  "Пропаганда кооперативних ідей, заснованих на міжнародних принципах кооперації, доведення їх до кожного пайовика всіх споживчих товариств, в тому числі через засоби масової інформації.".

  2. У статті 1:

  абзац другий після слів "їх спілок" доповнити словами "різних рівнів";

  абзац четвертий викласти в такій редакції:

  "Районний, обласний, крайовий, республіканський, центральний союз споживчих товариств (далі також - союз) - добровільне об'єднання споживчих товариств на підставі рішень загальних зборів споживчих товариств;";

  доповнити новими абзацами п'ятим, шостим, сьомим, восьмим і дев'ятим такого змісту:

  "Районна спілка споживчих товариств - союз споживчих товариств району, створений споживчими товариствами для координації їх діяльності, забезпечення захисту майнових та інших прав споживчих товариств та їх членів, представлення їх інтересів в державних органах та органах місцевого самоврядування, а також для надання споживчим товариствам правових, інформаційних та інших послуг. Рішення органів управління союзу з питань, визначених у статуті даного союзу, обов'язкові для споживчих товариств, що виявляють ся його членами;

  обласної, крайової чи республіканський союз споживчих товариств - союз споживчих товариств області, краю або республіки, створений споживчими товариствами для координації діяльності споживчих товариств та районних спілок споживчих товариств, забезпечення захисту майнових та інших прав споживчих товариств та їх членів, районних спілок споживчих товариств, уявлення їх інтересів в державних органах та органах місцевого самоврядування, а також для надання споживчим товариствам і районним зі зам споживчих товариств правових, інформаційних та інших послуг. Рішення органів управління союзу з питань, визначених у статуті даного союзу, обов'язкові як для є його членами споживчих товариств, так і для відповідних районних спілок споживчих товариств;

  центральний союз споживчих товариств Росії - союз споживчих товариств Росії, створений споживчими товариствами для координації діяльності споживчих товариств та спілок споживчих товариств, забезпечення захисту майнових та інших прав споживчих товариств та їх членів, спілок споживчих товариств, уявлення їхніх інтересів в державних органах, органах місцевого самоврядування і міжнародних організаціях, а також для надання споживчим товариствам та їх спілкам правових, інформаційних та інших у луг. Рішення органів управління центрального спілки споживчих товариств Росії з питань, визначених у статуті даного союзу, обов'язкові як для є його членами споживчих товариств, так і для відповідних районних, обласних, крайових і республіканських спілок споживчих товариств;

  організації споживчої кооперації - споживчі товариства; союзи споживчих товариств, а також установи, господарські товариства та інші юридичні особи, єдиними засновниками яких є споживчі товариства або союзи;

  контрольно-ревізійне управління союзу - структурний підрозділ союзу споживчих товариств, яке здійснює проведення перевірок діяльності організацій споживчої кооперації відповідно до рішень правління спілки; ".

  3. Друге речення пункту 1 статті 3 викласти в такій редакції: ФХВзаімоотношенія споживчих товариств, їх спілок та відповідних органів виконавчої влади визначаються угодами, невід'ємною частиною яких повинен бути перелік організацій споживчої кооперації. ".

  4. У статті 6:

  пункт 3 викласти в такій редакції:

  "3. Виборні посадові особи споживчого товариства, які порушують права пайовиків, справжній Закон, статути, допускають що завдають шкоди споживчої кооперації зловживання і перешкоджають проведенню перевірок діяльності організацій споживчої кооперації, можуть бути відсторонені від посади, в тому числі з призупиненням виплати їм заробітної плати, порадами спілок, членом яких є дане споживче товариство, за поданням правлінь зазначених спілок.

  Виборні посадові особи спілки споживчих товариств, які порушують права пайовиків, справжній Закон, статути, допускають що завдають шкоди споживчої кооперації зловживання і перешкоджають проведенню перевірок діяльності організацій споживчої кооперації, можуть бути відсторонені від посади, в тому числі з призупиненням виплати їм заробітної плати, порадами спілок , членами яких є споживчі товариства союзу, за поданням правлінь зазначених спілок.

  У таких випадках рада союзу, який прийняв рішення про відсторонення від посади виборного посадової особи споживчого товариства або виборного посадової особи союзу, зобов'язаний організувати проведення загальних зборів споживчого товариства або загальних зборів представників споживчих товариств союзу протягом 30 днів з дня прийняття такого рішення. ";

  доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:

  "4. Правління споживчого товариства або правління союзу вправі відповідно до законодавства Російської Федерації відстороняти від посади порушують права пайовиків, статути і допускають завдають шкоди організаціям споживчої кооперації зловживання керівників створених споживчим товариством або союзом організацій споживчої кооперації.

  5. На посаду керівників створених споживчими товариствами або союзами організацій споживчої кооперації на термін до п'яти років призначаються особи в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. У випадках, визначених порадами споживчих товариств або порадами спілок споживчих товариств, на цю посаду призначаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним вказаними порадами. ".

  5.В абзаці сьомому пункту 1 статті 9 слово "розмір" замінити словами "умови про розмір вступних і пайових внесків".

  6. У пункті 6 статті 17 слово "довіреності" замінити словами "виписки з протоколу", слова "та засвідченої нотаріально або в органах місцевого самоврядування" виключити.

  7. У статті 19:

  найменування статті викласти в такій редакції:

  "Стаття 19. Рада і правління споживчого товариства";

  перше речення пункту 1 після слів "управління споживчого товариства" доповнити словами ", представляє інтереси пайовиків споживчого товариства, захищає їх права";

  пункт 2 викласти в такій редакції:

  "2. Голова та члени ради споживчого товариства обираються терміном на п'ять років з числа пайовиків споживчого товариства, що мають досвід роботи в споживчій кооперації. Голова ради споживчого товариства без довіреності діє від імені споживчого товариства, в тому числі представляє його інтереси, видає розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками споживчого товариства. Члени ради споживчого товариства виконують свої повноваження на громадських засадах, предс едатель ради споживчого товариства виконує свої повноваження, як правило, на громадських засадах. Чисельний склад ради споживчого товариства визначається на підставі рішення загальних зборів споживчого товариства. Більше 50 відсотків чисельного складу ради споживчого товариства повинні складати пайовики, які не є працівниками споживчого товариства. Порядок відшкодування витрат , пов'язаних з виконанням повноважень головою і членами ради споживчого товариства, визначається статутом потреб ітельского суспільства. Голова і члени ради споживчого товариства, які виконують свої повноваження на громадських засадах, можуть бути звільнені від виконання повноважень в будь-який час на підставі рішення загальних зборів споживчого товариства. Голова ради споживчого товариства, виконуючий свої обов'язки на платній основі, може бути звільнений достроково на підставі рішення загальних зборів споживчого товариства відповідно до законодавства Російської Федерації про працю. Рішення про звільнення голови ради споживчого товариства за власним бажанням, в порядку переведення або за угодою сторін приймається радою споживчого товариства. Рада споживчого товариства протягом 30 днів з дня звільнення або звільнення від виконання повноважень голови або члена ради споживчого товариства проводить загальні збори споживчого товариства з питання обрання нового голови або члена ради споживчого товариства. Достроково обраний голова чи член ради споживчого товариства виконує свої обов'язки (повноваження) до закінчення п'ятирічного терміну повноважень попереднього голови чи члена ради споживчого товариства. ";

  пункт 4 викласти в такій редакції:

  "4. До виключної компетенції ради споживчого товариства ставляться:

  проведення загальних зборів споживчого товариства;

  визначення повноважень правління споживчого товариства і здійснення контролю за його діяльністю;

  затвердження положення про правління споживчого товариства і звіту про його діяльність;

  затвердження бюджету споживчого товариства;

  призначення, звільнення, звільнення від виконання повноважень заступників голови ради споживчого товариства, членів правління споживчого товариства, призначення, звільнення голови правління споживчого товариства, заступників голови правління споживчого товариства. ";

  доповнити пунктом 12 такого змісту:

  "12. Правління споживчого товариства - виконавчий орган споживчого товариства, що створюється в кожному споживчому товаристві для керівництва господарською діяльністю споживчого товариства, який призначається радою споживчого товариства і підзвітний раді споживчого товариства. Питання, що не належать до виключної компетенції загальних зборів споживчого товариства і виключної компетенції ради споживчого суспільства, можуть бути передані на рішення правління споживчого товариства. Перед седатель правління споживчого товариства без довіреності діє від імені споживчого товариства, видає розпорядження і дає вказівки в межах своєї компетенції, обов'язкові для виконання всіма працівниками споживчого товариства. Правління споживчого товариства несе відповідальність за господарську діяльність споживчого товариства. Розподіл обов'язків між членами правління споживчого товариства здійснюється правлінням . ".

  8. В абзаці першому статті 22 слово "статутом" замінити словами "загальними зборами".

  9. У статті 26:

  пункт 1 доповнити реченням такого змісту: "Рада і правління споживчого товариства несуть відповідальність за достовірність інформації, інформації, що міститься в річному звіті та бухгалтерському балансі, повноту і достовірність інформації, наданої державним органам, спілкам споживчих товариств, пайовикам, а також за достовірність інформації, що надається для публікації в засобах масової інформації. ";

  пункт 2 викласти в такій редакції:

  "2. Річний звіт про фінансову діяльність споживчого товариства підлягає перевірці ревізійної комісією споживчого товариства відповідно до статуту споживчого товариства і положенням про ревізійну комісію споживчого товариства. Висновок ревізійної комісії розглядається на загальних зборах споживчого товариства.".

  10. Пункт 5 статті 31 викласти в такій редакції:

  "5. Союз вправі здійснювати контрольні і розпорядницькі функції щодо як споживчих товариств, які є членами даного союзу, так і створених споживчими товариствами відповідних спілок споживчих товариств. Перевірки діяльності членів союзу і створених споживчими товариствами відповідних спілок споживчих товариств проводяться правлінням союзу (контрольно- ревізійним управлінням союзу) не рідше одного разу на два роки. ".

  11. Пункт 6 статті 32 виключити.

  12. Пункт 2 статті 34 доповнити реченням такого змісту: "З урахуванням норми представництва і чисельності пайовиків в споживчих товариствах вони мають право делегувати загальних зборів представників споживчих товариств спілок повноваження на обрання представників в союзи інших рівнів.".

  13. У статті 37:

  найменування статті викласти в такій редакції:

  "Стаття 37. Рада і правління союзу";

  пункт 2 викласти в такій редакції:

  "2. До виключної компетенції ради союзу споживчих товариств належать:

  проведення загальних зборів представників споживчих товариств союзу;

  визначення повноважень правління союзу споживчих товариств та здійснення контролю за діяльністю правління спілки;

  затвердження положення про правління спілки та звіту про діяльність правління спілки;

  затвердження бюджету союзу;

  призначення, звільнення, звільнення від виконання повноважень заступників голови ради спілки, членів правління спілки, призначення і звільнення голови правління спілки, заступників голови правління союзу. ";

  пункт 5 викласти в такій редакції:

  "5. Голова і члени ради союзу обираються з числа представників споживчих товариств даного союзу терміном на п'ять років. Члени ради союзу виконують свої повноваження на громадських засадах, голова ради союзу виконує свої повноваження, як правило, на громадських засадах. Голова ради союзу може бути головою ради лише одного союзу. Голова ради союзу без доручення діє від імені спілки, в тому числі представляє його інтереси, видає розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконаний ия усіма працівниками союзу. Чисельний склад ради союзу визначається на підставі рішення загальних зборів представників споживчих товариств союзу. Більше 50 відсотків чисельного складу ради союзу повинні складати представники, які є працівниками організацій споживчої кооперації. Порядок відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням повноважень головою і членами ради союзу, визначається статутом спілки споживчих товариств. Голова і члени ради союзу, які виконують свої повноваження на суспільні х засадах, можуть бути звільнені від виконання повноважень в будь-який час на підставі рішення загальних зборів представників споживчих товариств союзу. Голова ради союзу, виконує свої обов'язки на платній основі, може бути звільнений достроково на підставі рішення загальних зборів представників споживчих товариств союзу відповідно до законодавства Російської Федерації про працю. Рішення про звільнення голови ради спілки за власним бажанням, в порядку переведення або за угодою сторін приймається радою союзу. Рада союзу протягом 30 днів з дня звільнення або звільнення від виконання повноважень голови або члена ради союзу проводить загальні збори представників споживчих товариств союзу з питання обрання нового голови або члена ради союзу. Достроково обраний голова чи член ради спілки обирається на термін повноважень попереднього голови чи члена ради союзу. ";

  доповнити пунктом 10 такого змісту:

  "10. Правління союзу споживчих товариств - виконавчий орган союзу споживчих товариств, створюваний в кожному союзі для керівництва господарською діяльністю союзу, який призначається радою союзу і підзвітний раді союзу. Питання, що не належать до виключної компетенції загальних зборів представників споживчих товариств союзу і виключної компетенції ради союзу , можуть бути передані на рішення правління союзу. Голова правління союзу без доручення діє від імені спілки, видає розпорядження і дає вка пізнання в межах своєї компетенції, обов'язкові для виконання всіма працівниками союзу. Правління спілки несе відповідальність за господарську діяльність союзу. Розподіл обов'язків між членами правління союзу споживчих товариств здійснюється правлінням. ".

  Стаття 2. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  18. Законодавче регулювання діяльності кооперативів різних видів. Федеральний закон «Про сільськогосподарську кооперацію» (грудень 1995).

  Цей Закон визначає правові та економічні засади створення і діяльності сільськогосподарських кооперативів та їх спілок, складових систему сільськогосподарську кооперацію Російської Федерації.

  Цей Закон гарантує громадянам (фізичним особам) і юридичним особам право на створення і державну підтримку сільськогосподарських кооперативів та їх спілок (асоціацій).

  Відносини, пов'язані зі створенням і діяльністю сільськогосподарських кооперативів та їх спілок (асоціацій), регулюються цим Законом, Цивільним кодексом Російської Федерації, земельним законодавством Російської Федерації, іншими федеральними законами, законами та іншими нормативно-правовими актами суб'єктів Російської Федерації.

  Глава I. Загальні положення

  Стаття 1. Визначення термінів

  У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

  сільськогосподарська кооперація - система різних сільськогосподарських кооперативів та їх спілок, створених сільськогосподарськими товаровиробниками з метою задоволення своїх економічних та інших потреб;

  сільськогосподарський кооператив - організація, створена сільськогосподарськими товаровиробниками на основі добровільного членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, заснованої на об'єднанні їх майнових пайових внесків з метою задоволення матеріальних і інших потреб членів кооперативу. Сільськогосподарський кооператив (далі - кооператив) може бути створений у формі виробничого або споживчого кооперативу;

  член кооперативу - фізична та (або) юридична особа, яка відповідає вимогам цього Закону та статуту кооперативу, що внесло пайовий внесок у встановлених статутом кооперативу розмірі і порядку і прийняте в кооператив з правом голосу;

  асоційований член кооперативу - фізична та (або) юридична особа, яка внесла пайовий внесок, за яким він отримує дивіденди, але не має в ньому права голосу, за винятком випадків, передбачених цим Законом;

  субсидіарну відповідальність членів кооперативу - відповідальність членів кооперативу, додаткова до відповідальності кооперативу за його зобов'язаннями і виникає в разі неможливості кооперативу в встановлені терміни задовольнити пред'явлені до нього вимоги кредиторів.Розміри і умови субсидіарної відповідальності членів кооперативу визначаються цим Законом та статутом кооперативу;

  сільськогосподарський товаровиробник - фізична або юридична особа, яка здійснює виробництво сільськогосподарської продукції, яка становить у вартісному вираженні більше 50 відсотків загального обсягу виробленої продукції, в тому числі риболовецька артіль (колгосп), виробництво сільськогосподарської (рибної) продукції і обсяг вилову водних біоресурсів в якій становить в вартісному вираженні більше 70 відсотків загального обсягу виробленої продукції;

  працівник - особа, яка не є членом кооперативу і залучається за трудовим договором (контрактом) на роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою;

  пайовий внесок - майновий внесок члена кооперативу або асоційованого члена кооперативу в пайовий фонд кооперативу грошима, земельними ділянками, земельними і майновими частками або іншим майном або майновими правами, що мають грошову оцінку. Пайовий внесок може бути обов'язковим і додатковим;

  обов'язковий пайовий внесок - пайовий внесок члена кооперативу, внесений в обов'язковому порядку і дає право голосу і право на участь в діяльності кооперативу, на користування його послугами і пільгами, передбаченими статутом кооперативу, і на отримання належних кооперативних виплат;

  додатковий пай - пайовий внесок асоційованого члена кооперативу або члена кооперативу, внесений ним за своїм бажанням понад обов'язкового пайового внеску, за яким він отримує дивіденди в розмірі та в порядку, які передбачені цим Законом та статутом кооперативу;

  пай - частина майна кооперативу, що відображає розмір участі члена кооперативу в освіті майна кооперативу. Пай складається з пайового внеску і приращенного паю члена кооперативу і враховується в вартісному вираженні;

  прирощений пай - частина паю, сформована за рахунок кооперативних виплат і погашається члену кооперативу в порядку, передбаченому цим Законом;

  пайовий фонд - сума паїв членів кооперативу в грошовому вираженні;

  дивіденд - частина прибутку кооперативу, що виплачується за додатковими пайовими внесками членів і пайовими внесками асоційованих членів кооперативу в розмірі, встановленому цим Законом та статутом кооперативу;

  кооперативні виплати - частина прибутку кооперативу, що розподіляється між його членами пропорційно їх особистої трудової участі або участі в господарській діяльності кооперативу;

  участь у господарській діяльності кооперативу - поставки продукції, сировини членами кооперативу, придбання ними товарів у кооперативі, користування послугами кооперативу.

  Стаття 2. Основні принципи створення і функціонування кооперативу

  Кооператив створюється і функціонує на основі наступних принципів:

  добровільності членства в кооперативі;

  взаємодопомоги і забезпечення економічної вигоди для членів кооперативу, які беруть участь в його виробничої та іншої господарської діяльності;

  розподілу прибутку і збитків кооперативу між його членами з урахуванням їх особистого трудового участі або участі в господарській діяльності кооперативу;

  обмеження участі в господарській діяльності кооперативу осіб, які не є його членами;

  обмеження дивідендів за додатковими пайовими внесками членів і пайовими внесками асоційованих членів кооперативу;

  управління діяльністю кооперативу на демократичних засадах (один член кооперативу - один голос);

  доступності інформації про діяльність кооперативу для всіх його членів.

  Стаття 3. Сільськогосподарські виробничі кооперативи

  1. Сільськогосподарським виробничим кооперативом (далі - виробничий кооператив) визнається сільськогосподарський кооператив, створений громадянами для спільної діяльності з виробництва, переробки і збуту сільськогосподарської продукції, а також для виконання іншої не забороненої законом діяльності, заснованої на особистій трудовій участі членів кооперативу.

  2. Виробничий кооператив є комерційною організацією. Видами виробничих кооперативів є сільськогосподарська артіль (колгосп), риболовецька артіль (колгосп) і кооперативне господарство (далі - коопхоз), а також інші кооперативи, створені відповідно до вимог, передбачених пунктом 1 цієї статті.

  3. Сільськогосподарської або риболовецької артіллю (колгоспом) визнається сільськогосподарський кооператив, створений громадянами на основі добровільного членства для спільної діяльності з виробництва, переробки, збуту сільськогосподарської (рибної) продукції, а також для іншої не забороненої законом діяльності шляхом добровільного об'єднання майнових пайових внесків у вигляді грошових коштів, земельних ділянок, земельних і майнових часток та іншого майна громадян і передачі їх до пайового фонду кооперативу. Для членів сільськогосподарської та рибальської артілей (колгоспів) обов'язково особисту трудову участь у їх діяльності, при цьому їх члени є сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від виконуваних ними функцій. Фірмове найменування сільськогосподарської або риболовецької артілі (колгоспу) має містити її найменування і слова "сільськогосподарська артіль" або "колгосп" або "рибальська артіль" або "риболовецький колгосп".

  4. коопхозов визнається сільськогосподарський кооператив, створений главами селянських (фермерських) господарств і (або) громадянами, провідними особисті підсобні господарства, на основі добровільного членства для спільної діяльності з обробки землі, виробництва тваринницької продукції або для виконання іншої діяльності, пов'язаної з виробництвом сільськогосподарської продукції і заснованої на особистій трудовій участі членів коопхоз і об'єднання їх майнових пайових внесків в розмірі та порядку, встановлених цим Федера льним законом і статутом коопхоз. При цьому в пайовий фонд коопхоз не передаються земельні ділянки, які залишаються у власності (володінні, оренді) селянських (фермерських) або особистих підсобних господарств, за винятком земель, призначених для загальнокооперативне потреб. Фірмове найменування коопхоз повинно містити його найменування і слово "коопхоз".

  5. Число членів виробничого кооперативу має бути не менше п'яти.

  6. Не менше 50 відсотків обсягу робіт у виробничому кооперативі має виконуватися його членами.

  Стаття 4. Сільськогосподарські споживчі кооперативи

  1. Сільськогосподарським споживчим кооперативом (далі - споживчий кооператив) визнається сільськогосподарський кооператив, створений сільськогосподарськими товаровиробниками (громадянами і (або) юридичними особами) за умови їх обов'язкового участі в господарській діяльності споживчого кооперативу.

  2. Споживчі кооперативи є неприбутковими організаціями і в залежності від виду їх діяльності поділяються на переробні, збутові (торгові), обслуговуючі, постачальницькі, садівничі, городні, тваринницькі, кредитні страхові та інші кооперативи, створені відповідно до вимог, передбачених пунктом 1 цієї статті , для виконання одного або декількох із зазначених у цій статті видів діяльності.

  3. До переробним кооперативам відносяться споживчі кооперативи, що займаються переробкою сільськогосподарської продукції (виробництво м'ясних, рибних і молочних продуктів, хлібобулочних виробів, овочевих і плодово-ягідних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, бавовни і конопель, лісо- і пиломатеріалів та інших).

  4. Збутові (торгові) кооперативи здійснюють продаж продукції, а також її зберігання, сортування, сушіння, миття, фасування, упаковку і транспортування, укладають угоди, проводять вивчення ринку збуту, організують рекламу зазначеної продукції та інше.

  5. Обслуговуючі кооперативи здійснюють меліоративні, транспортні, ремонтні, будівельні та еколого-відновні роботи, телефонізацію та електрифікацію в сільській місцевості, ветеринарне обслуговування тварин і племінну роботу, роботу по внесенню добрив і отрутохімікатів, здійснюють аудиторську діяльність, надають науково-консультаційні, інформаційні, медичні, санаторно-курортні послуги та інші.

  6. Постачальницькі кооперативи утворюються з метою закупівлі та продажу засобів виробництва, добрив, вапнякових матеріалів, кормів, нафтопродуктів, обладнання, запасних частин, пестицидів, гербіцидів та інших хімікатів, а також з метою закупівлі будь-яких інших товарів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції; тестування і контролю якості продукції, що закуповується; поставки насіння, молодняку ​​худоби і птиці; виробництва сировини і матеріалів і постачання їх сільськогосподарським товаровиробникам; закупівлі і поставки сільськогосподарським товаровиробникам необхідних їм споживчих товарів (продовольства, одягу, палива, медичних і ветеринарних препаратів, книг та інших).

  7. Садівничі, огороднические і тваринницькі кооперативи утворюються для надання комплексу послуг з виробництва, переробки і збуту продукції рослинництва і тваринництва.

  8. Кредитні кооперативи утворюються для кредитування та заощадження грошових коштів членів даних кооперативів.

  9. Страхові кооперативи утворюються для надання різного роду послуг з особистого та медичного страхування, страхування майна, землі, посівів.

  10. Порядок утворення та діяльності кредитних і страхових кооперативів, права та обов'язки їх членів визначаються цим Законом та законами, що регулюють порядок створення і діяльності кредитних і страхових кооперативів.

  11. Споживчий кооператив утворюється, якщо до його складу входить не менше двох юридичних осіб або не менше п'яти громадян. При цьому юридична особа, яка є членом кооперативу, має один голос при прийнятті рішень загальними зборами, якщо інше не передбачено статутом кооперативу.

  12. Два і більше виробничих і (або) споживчих кооперативу можуть утворювати споживчі кооперативи наступних рівнів, аж до всеросійських і міжнародних споживчих кооперативів.

  13. Не менше 50 відсотків обсягу робіт (послуг), які виконуються обслуговуючими, переробними, збутовими (торговими), постачальними, садоводческими, городницькими і тваринницькими кооперативами, має здійснюватися для членів даних кооперативів.

  14. Найменування споживчого кооперативу повинно містити вказівку на основну мету його діяльності, а також слова "сільськогосподарський кооператив".

  Стаття 5. Спілки (асоціації) кооперативів

  1. Кооперативи самостійно або спільно з іншими юридичними особами - сільськогосподарськими товаровиробниками - з метою координації своєї діяльності, а також з метою представлення та захисту спільних майнових інтересів, здійснення аудиторських перевірок кооперативів - членів союзу (асоціації) можуть за договором між собою створювати об'єднання у формі спілок (асоціацій) кооперативів (далі - союз (асоціація), які є некомерційними організаціями.

  2. Якщо за рішенням членів союзу (асоціації) на союз (асоціацію) покладається ведення підприємницької діяльності, такий союз (асоціація) перетворюється в господарське товариство або в товариство в порядку, передбаченому цивільним законодавством, або може створити для здійснення підприємницької діяльності господарське товариство або може брати участь в такому суспільстві.

  3. Члени спілки (асоціації) зберігають свою самостійність і права юридичної особи.

  4. Установчими документами союзу (асоціації) є установчий договір, підписаний його членами, і затверджений ними статут.

  5.Члени спілки (асоціації) має право безоплатно користуватися його послугами, якщо інше не визначено цим Законом.

  6. Член спілки (асоціації) має право на свій розсуд вийти з союзу (асоціації) після закінчення фінансового року. У цьому випадку він несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями союзу (асоціації) пропорційно своєму внеску протягом двох років з моменту виходу.

  7. Член спілки (асоціації) може бути виключений з нього за рішенням залишаються членів спілки (асоціації) у випадках і в порядку, які встановлені установчими документами союзу (асоціації). Відносно відповідальності виключеного члена спілки (асоціації) застосовуються правила, що відносяться до виходу з союзу (асоціації).

  8. Прийом в союз (асоціацію) нових членів здійснюється в порядку, передбаченому статутом спілки (асоціації). Вступ в союз (асоціацію) нових членів може бути обумовлено їх субсидіарної відповідальністю за зобов'язаннями союзу (асоціації), які виникли до набрання ними.

  9. Найменування союзу (асоціації) має містити вказівку на основний предмет діяльності її членів з включенням слів "союз сільськогосподарських кооперативів" або "асоціація сільськогосподарських кооперативів"; "Союз риболовецьких кооперативів - колгоспів" або "асоціація риболовецьких кооперативів - колгоспів".

  Стаття 6. Правомочність кооперативу

  Кооператив, створений відповідно до цього Закону, є юридичною особою і має наступні правомочності:

  створювати представництва та філії, здійснювати свої права на території Російської Федерації і за її межами;

  здійснювати види діяльності, передбачені статтями 3 і 4 цього Закону, і інші не заборонені законом види діяльності;

  мати у власності, купувати або іншим чином придбавати, продавати, закладати та здійснювати інші речові права на майно і земельні ділянки, в тому числі передані йому у вигляді пайового внеску до пайового фонду кооперативу, в порядку та на умовах, які встановлені законодавством Російської Федерації і законодавством суб'єктів Російської Федерації;

  створювати резервний та інші неподільні фонди кооперативу і вкладати кошти резервного фонду в банки та інші кредитні установи, в цінні папери та інше майно;

  залучати позикові кошти, а також видавати грошові кредити і аванси членам кооперативу;

  укладати договори, а також здійснювати всі права, необхідні для досягнення цілей, передбачених статутом кооперативу;

  здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації;

  звертатися до суду або арбітражного суду з заявами про визнання недійсними (повністю або частково) актів державних та інших органів, а також з заявами про неправомірність дій посадових осіб, які порушують права кооперативу;

  здійснювати реорганізацію або ліквідацію кооперативу.

  Стаття 7. Держава і кооперативи

  1. Держава стимулює створення і підтримує діяльність кооперативів шляхом виділення їм коштів з федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації для придбання і будівництва переробних і обслуговуючих підприємств, створення кредитних і страхових кооперативів на підставі розроблених планів і прогнозів розвитку територій і цільових програм, здійснює наукове, кадрове та інформаційне забезпечення.

  2. У разі приватизації державних підприємств по переробці сільськогосподарської продукції і надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам законами та іншими нормативно-правовими актами передбачається переважне право сільськогосподарських споживчих кооперативів на участь в приватизації даних підприємств.

  3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в господарську, фінансову та іншу діяльність кооперативів, за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації.

  4. Збитки, завдані кооперативу в результаті незаконних дій (бездіяльності) державних та інших органів або їх посадових осіб, які порушили права кооперативу, а також в результаті неналежного здійснення такими органами або їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язків по відношенню до кооперативу, підлягають відшкодуванню цими органами . Спори про відшкодування таких збитків розглядаються судом або арбітражним судом відповідно до їх підвідомчості.

  19. Законодавче регулювання діяльності кооперативів різних видів. Федеральний закон «Про виробничих кооперативах» (травень 1996 г.).

  Організаційно-правова форма виробничого кооперативу (артілі) право на існування отримала зі вступом в силу частини першої ДК РФ. Однак реальні можливості розвитку кооперативного руху були створені лише після вступу в чинності 16 травня 1996 Федерального закону "Про виробничих кооперативах". З тих пір кількість виробничих кооперативів неухильно зростає. На 1 січня 1999 року за даними Держкомстату Російської Федерації, кількість виробничих кооперативів склало 52,6 тис.

  Разом з тим, численні факти свідчать про те, що громадяни, які створюють кооперативи або вже їх створили, не володіють, як правило, знаннями, необхідними для правильної, відповідно до законодавства, організації їх роботи. Це призводить до різного роду порушень, в тому числі і до ущемлення прав членів кооперативів.

  Відповідно до статті 3 Федерального закону від 8 травня 1996 р 41-ФЗ "Про виробничих кооперативах" (Відомості Верховної РФ, 1996, N 20, ст.2321) кооперативи діють на основі Конституції РФ, ГК РФ, цього Закону, прийнятих відповідно до них інших федеральних законів, а також нормативних правових актів суб'єктів РФ з питань спільного ведення, віднесених до їх компетенції відповідно до Конституції РФ.

  Право громадян на створення виробничих кооперативів випливає з проголошених Конституцією РФ прав кожного на об'єднання (стаття 30) і на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої, не забороненої законом, економічної діяльності (стаття 34).

  ГК РФ, його статті 107 - 112, визначає поняття виробничого кооперативу, а також основні риси його правового положення: освіти, формування майна, придбання і втрати членства в кооперативі, управління кооперативом, його реорганізації та ліквідації. Згідно зі статтею 107 ЦК РФ правове становище виробничих кооперативів та права і обов'язки їх членів визначаються відповідно до Кодексу, законів про виробничі кооперативи.

  Таким законом є згаданий вище Закон про виробничі кооперативи.

  Згідно з його статті 2 він регулює відносини, що виникають при утворенні, діяльності та припинення діяльності кооперативів, що здійснюють виробництво, переробку, збут промислової та іншої продукції, торгівлю, будівництво, побутові та інші види обслуговування, видобуток корисних копалин, інших природних ресурсів, збір і переробку вторинної сировини, проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт, а також надають медичні, правові, маркетингові та інші не заборонені законом види послуг.

  У Законі про виробничі кооперативи вже не в загальному вигляді, як це визначено статтями 107 - 112 ЦК України, а більш широко і докладно регламентується правове становище кооперативу. Положення статей 107 - 112 ЦК України не просто в ньому враховані, але і сформульовані таким чином, щоб стало можливим їх практичне застосування при створенні кооперативів, організації їх діяльності, реорганізації і ліквідації.

  Разом з тим, необхідно мати на увазі, що на виробничі кооперативи поширюється дія багатьох інших законів та інших правових нормативних актів. Таких, наприклад, як Закон РФ від 22 березня 1991 року "Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках", Закон РФ від 8 січня 1998 року "Про неспроможність (банкрутство)". На багато кооперативів поширюється дія Закону РФ від 14 червня 1995 "Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації".

  У статті 2 Закону про виробничі кооперативи обмовляється, що особливості створення та діяльності сільськогосподарських виробничих кооперативів визначаються законом про сільськогосподарську кооперацію. Здавалося б, до чого тут порядок визначення правового становища сільськогосподарських виробничих кооперативів, навіщо зроблена така обмовка?

  Справа в тому, що, по-перше, виробничі кооперативи функціонують також в сільському господарстві і суміжних з ним галузях діяльності. По-друге, не завжди можливо досить чітко розрізнити виробничі кооперативи по їх приналежності до тієї або іншій сфері виробництва. По-третє, при створенні нових кооперативів їх засновникам бажано мати можливість чітко знати, яким законом, іншими правовими нормативними актами їм слід керуватися, якій сфері діяльності в зв'язку з цим віддати свою перевагу.

  Тому засновникам виробничих кооперативів буде корисно знати,

  - які організації відносяться до сільськогосподарським кооперативам. Згідно з пунктом 1 статті 3 "Сільськогосподарські виробничі кооперативи" Федерального закону від 8 грудня 1995 N 193-ФЗ "Про сільськогосподарську кооперацію" сільськогосподарським виробничим кооперативом визнається кооператив, створений громадянами для спільної діяльності з виробництва, переробки і збуту сільськогосподарської продукції, a також для виконання іншої, не забороненої законом, діяльності, заснованої на особистій трудовій участі членів кооперативів.

  До іншої, не забороненої законом, діяльності можна віднести практично всі, передбачені статтею 2 Закону про виробничі кооперативи, види діяльності. Саме тому при створенні кооперативів їх засновникам і слід вирішити, яким конкретно законом їм слід керуватися.

  Згідно зі статтею 3 Закону видами сільськогосподарських виробничих кооперативів є сільськогосподарська артіль (колгосп), риболовецька артіль (колгосп) і кооперативне господарство (коопхоз), a також інші кооперативи, створені відповідно до вимог, передбачених пунктом 1 статті 3. А в пункті 1 статті 3 , як було показано вище, йдеться про те, що виробничі сільськогосподарські кооперативи поряд з виробництвом, переробкою та збутом сільськогосподарської продукції має право займатися та іншої не забороненої законом діяльністю.

  Звідси неминуче випливає, що виробничими сільськогосподарськими кооперативами є ті, які займаються виробництвом, переробкою та збутом сільськогосподарської продукції і (або) є сільськогосподарської артіллю (колгоспом), риболовецької артіллю (колгоспом) і кооперативним господарством (коопхозов). Виробничими сільськогосподарськими кооперативами можуть бути і інші організації, що займаються іншими видами діяльності по відношенню до сільськогосподарської діяльності.

  Згідно зі статтею 1 Закону виробничий кооператив є юридичною особою - комерційною організацією. Що це означає?

  Для того, щоб отримати можливість здійснювати свою діяльність на ринку товарів та послуг кооперативу необхідно володіти строго певними ознаками, що характеризують його як товаровиробника. До них, цими ознаками, відносяться, в першу чергу, його права, обов'язки, відповідальність як по відношенню до його партнерам по підприємницької діяльності, так і до держави, громадянам.

  20. Законодавче регулювання діяльності кооперативів різних видів. Федеральний закон «Про кредитні споживчі кооперативи громадян» (серпень 2001 г.)

  Пряме призначення Федерального закону № 117-ФЗ від 7 серпня 2001 р"Про кредитні споживчі кооперативи громадян" -підтримка конституційного права громадян на свободу об'єднання з метою захисту своїх інтересів шляхом створення організації фінансової взаємодопомоги і на свободу економічної діяльності.

  Кредитні споживчі кооперативи громадян (КПКГ) - нова для нашої країни фінансова організація. Її становлення тісно пов'язане з розвитком ринкової економіки і залученням в ринкову сферу широких верств населення. Перші в пострадянській Росії КПКГ, більше відомі як кредитні спілки, з'явилися на початку 90-х років. Спочатку вони створювалися в ініціативному порядку як добровільні об'єднання громадян, основна мета яких - спільне збереження особистих грошових коштів і надання з цих коштів позик один одному на взаємній основі. У цьому, власне, і полягає зміст організації фінансової взаємодопомоги, завдяки якій громадяни отримують можливість вирішувати свої проблеми, не звертаючись до послуг банків і не вдаючись до фінансової підтримки держави. Для російської дійсності ці нові форми з'явилися результатом громадянської ініціативи.

  На самому початку своєї сучасної історії кредитні споживчі кооперативи громадян були об'єднані в Рух кредитних спілок з ініціативи і під егідою Міжнародної конфедерації товариств захисту прав споживачів (КонфОП). Це дало можливість виробити і сформулювати особливості діяльності кредитних спілок, загальну ідеологію Руху, підставою якої стали захист прав громадян в економічній сфері і разом з цим принципи кооперативного взаємодії громадян, кооперативного управління і внутрішнього контролю. Головний зміст діяльності кредитних спілок - організація взаємної допомоги, забезпечення і захист фінансових інтересів громадян - членів кредитної спілки, неприбутковий характер основної діяльності кредитних спілок. Популярність кредитних спілок в Росії росла в міру того, як розвивалися самі ці організації, більш чітко визначалися їх функції і проявлялися їх переваги.

  Кредитні спілки спочатку створювалися на кооперативних засадах і реєструвалися на підставі "Закону про споживчу кооперацію". Після 1997 року нова редакція закону виключила кредитну кооперацію зі сфери дії закону, проте в цій же його редакції кредитні коопера-тиви були названі в числі інших "спеціалізованими споживчими кооперативами". Законодавство не могло "ігнорувати" широку практику і позитивний досвід багатьох кредитних спілок. Так, у Федеральному законі "Про захист конкуренції на ринку фінансових послуг" кредитні споживчі спілки були віднесені до категорії "фінансові організації", хоча і без визначення їх некомерційної кооперативної специфіки.

  Необхідність спеціального закону для організації фінансової взаємодопомоги громадян

  До середини 90-х років стало ясно, що діяльність кредитних спілок потребує спеціальному законі, хоча в цілому російське законодавство, перш за все, Конституція Російської Федерації і Цивільний кодекс Російської Федерації містять достатньо правових підстав для їх створення та діяльності. За порівняно короткий термін в Росії було створено понад 100 організацій, що діють за статутами кредитних споживчих кооперативів громадян (кредитних спілок). Однак відсутність спеціального закону створювало великі труднощі і в стосунках з місцевими адміністраціями, і всередині самих КПКГ. Реєструючі органи відмовлялися реєструвати КПКГ, посилаючись на відсутність законодавчих документів, що встановлюють правомірність об'єднання громадян в фінансовий кооператив, підводили ці організації під статус банків, відповідно, вимагаючи банківської ліцензії. Приблизно те саме відбувалося і при визначенні режиму оподаткування. Претензії реєструють і податкових органів доводилося оскаржувати в судовому порядку. Як правило, аргументи, які доводять небанківський характер КПКГ і некомерційний характер їх діяльності, приймалися і арбітражним, і цивільним судочинством і завершувалися визнанням некомерційного, небанківського характеру їх діяльності, проте все це вимагало великих витрат часу і інших витрат. Наприклад, судові суперечки кредитних спілок з податковими органами проходили всі інстанції арбітражного суду, аж до вищої інстанції. Незважаючи на те, що кредитні спілки накопичили багатий досвід судової практики, навчилися захищати себе, доводячи у відкритому судовому процесі право на існування організації фінансової взаємодопомоги (громадян, проте перемога кредитних спілок в цих процесах обходилася надто дорого, і перспектива судової процедури, навіть і з позитивним результатом, що не надихала на створення нових КПКГ. Недостатність законодавчого забезпечення кредитних спілок стримувала їх зростання. Проте, до теперішнього часу КПКГ діють більш ніж в 30 з уб'ектах Російської Федерації, і на сьогоднішній день в Росії офіційно зареєстровано близько 400 кредитних спілок, загальне число членів-пайовиків кредитних спілок перевищує 200 тис. чоловік. Введення в дію нового закону, але видно, має спричинити за собою зміцнення впевненості громадян у легітимності кредитних споживчих кооперативів, а разом з тим і посилення уваги до них з боку адміністрацій різних рівнів.

  Новий Федеральний закон визначає КПКГ як "споживчий кооператив громадян, які добровільно об'єдналися доя задоволення потреб у фінансовій взаємодопомоги". Це перше легітимне визначення кредитних споживчих кооперативів громадян (отже, і кредитних спілок). Ключовим в цьому визначенні є категорія "потреби у фінансовій взаємодопомоги", як і сама фінансова взаємодопомога. Це - новий для господарської та законодавчої практики Росії термін; в законодавстві є термін "фінансова допомога", є взаємне страхування (є ще поняття "фонд фінансової взаємодопомоги" в Законі "Про садівничих, городницьких об'єднаннях громадян"). Поняття фінансової взаємодопомоги, який сформувався в практиці російських кредитних спілок, "сприйнято" законодавством і змістовно визначено в новому законі за допомогою характеристики діяльності КПКГ і інструментів цієї діяльності. У Законі визначено термін "фонд фінансової взаємодопомоги", і з концепції і тексту Закону випливає, що формування і використання цього фонду не підпадає під категорію ринкового обороту, не спрямоване на меті одержання прибутку і принципово відрізняє діяльність КПКГ від банків і інших кредитних організацій.

  Закон вирішує проблему реєстрації КПКГ, знімаючи припущення про банківський характері їх діяльності. Разом з тим, Закон доповнює норми Цивільного кодексу Російської Федерації про споживчу кооперацію, конкретизує форми споживкооперації, різноманіття яких передбачено ст. 116 Цивільного кодексу Російської Федерації. Закон робить важливий крок у розробці спеціального законодавства про кредитну кооперацію.

  Досвід КПКГ в Росії показав велику життєздатність організацій фінансової взаємодопомоги громадян у формі споживчої кооперації. Це підтверджується не тільки вже згаданої результативністю судової практики, але і доведеною фінансовою стійкістю КПКГ. Відомо, що в період кризи 1998 р практично ніхто з пайовиків кредитних союзів не втратив своїх заощаджень. На тлі потрясінь банківської системи цей результат заслуговує на увагу і вивчення досвіду російських кредитних спілок. Як організації, метою діяльності яких не є отримання прибутку, свою задачу вони бачать насамперед у забезпеченні фінансової стійкості, фінансової безпеки і захисту грошових заощаджень своїх пайовиків. Це визначає концепцію діяльності КПКГ і її специфіку. Діяльність повинна відповідати статусу некомерційної фінансової організації, сформованому Рухом кредитних спілок на основі прийнятої ідеології. Статус, в свою чергу, повинен підтверджуватися змістом і характером їх діяльності, в першу чергу, характером фінансових ризиків, допустимих для КПКГ.

  На відміну від клієнтів банку члени КПКГ знаходяться у взаємній (симетричною) фінансової залежності. Всі вони в обов'язковому порядку об'єднують в кооперативі свої грошові кошти не тільки у формі пайових внесків, а й у вигляді особистих заощаджень. Саме особисті заощадження становлять джерело позик, будучи основою фонду фінансової взаємодопомоги. Федеральний закон про КПКГ визначає порядок передачі особистих заощаджень для використання їх у фонді фінансової взаємодопомоги з метою надання позик тільки членам кооперативу. Договір про передачу особистих заощаджень кооперативу - це внутрішній договір, симетричний договором позики. Особисті заощадження становлять головне джерело позик і разом з тим обов'язкова умова його отримання, гарантію повернення, а також фінансову гарантію особистого поручительства пайовика за свого товариша по кооперативу. Федеральний закон про КПКГ встановлює, що особисті заощадження не є власністю кооперативу, «не обтяжуються" виконанням його зобов'язань (ст. 14). На відміну від пайових внесків особисті заощадження не можуть бути використані на покриття боргів кооперативу без згоди пайовика, вираженого письмовою заявою або голосуванням на зборах. Цей статус особистих заощаджень нагадує норму, що діяла в дореволюційних (до 1917 г.) позикоощадних кооперативах і товариствах. "Положення про установи дрібного кредиту" передбачало, що заощадження членів ( "вклади, довіряється товариству") приймалися з зобов'язанням повернення в певний термін і не підлягали "ні опису, ні відчуженню по яким би то не було стягненням". (Зауважимо, до речі, що, згідно з цим же Положенням, "відсотки за вкладами, внесеним в товариство, не підлягали обкладанню збором з доходів від грошових капіталів". Світова практика кредитної кооперації свідчить про традиції щадного податкового режиму в багатьох країнах. У США, наприклад , федеральне законодавство про кредитні спілки протягом багатьох десятиліть оберігає їх податковий імунітет. Російський Федеральний закон про КПКГ не встановлює ніякого імунітету або пільг. Однак він містить підстави спеціальної розробки про обого податкового режиму для цих фінансових організацій, враховуючи їх специфіку, а також соціально-економічне значення кредитних кооперативів в умовах сучасної Росії.)

  Федеральний закон про КПКГ в дуже великій мірі спирається на досвід діючих в Росії кредитних споживчих кооперативів громадян. Зокрема, Закон враховує сформовану репутацію кредитних спілок, їх надійність і високий, хоча і неофіційний рейтинг. Закон визнав і закріпив за кредитними кооперативами право на своєрідну репутацію, встановивши, що організації, які не відповідають вимогам цього Закону, не вправі використовувати в своїх найменуваннях словосполучення "кредитний споживчий кооператив громадян" (ст. 4).

  Федеральний закон містить принципово важливі статті, які регламентують принципи регулювання діяльності КПКГ і їх спілок. Концепція регулювання будується на поєднанні державного регулювання (ст. 27) і саморегулювання де5гтельності кредитної кооперації (ст. 28). Положення Закону визначають загальну схему регулювання, лише основні форми і повноваження. Тим самим Закон дає підстави для розробки та реалізації системи ^ регулювання, адекватної специфіці кредитної споживчої кооперації.

  Закон вводить обмеження і передбачає можливість саморегулювання

  На практиці були випадки, коли деякі кредитні спілки вирішували направляти гроші в статутні капітали інших організацій, не розуміючи, що тим самим вони "заморожують" їх, втрачають можливість реального управління ними. Інші вкладали гроші в сумнівні підприємства - і гроші в буквальному сенсі "відлітав і в трубу". Згідно зі статтею 19 Закону кредитний споживчий кооператив громадян не має права: видавати позики юридичним особам, а також громадянам, які не є його членами; виступати поручителем за зобов'язаннями своїх членів і третіх осіб; вносити своє майно в якості внеску до статутного (складеного) капіталу господарських товариств і товариств, виробничих кооперативів та іншим способом брати участь своїм майном у формуванні майна юридичних осіб; емітувати власні цінні папери; купувати акції та інші цінні папери інших емітентів, здійснювати інші операції па фінансових і фондових ринках, за винятком зберігання коштів на поточних і депозитних рахунках в банках та придбання державних і муніципальних цінних паперів. Стаття 20 Закону зобов'язує формувати резервний фонд з цільових внесків пайовиків і рекомендує створювати страховий фонд.

  Закон не тільки безпосередньо прописує ряд обмежень і захисних заходів, а й передбачає можливість саморегулювання діяльності кредитних споживчих кооперативів громадян через їх об'єднання - асоціації, союзи.

  Каталізатором цієї роботи з саморегулювання і зберігачем складаються традицій, норм, звичаїв спочатку був Союз споживчих кооперативів "Ліга кредитних спілок". Ще до виникнення таких відомих саморегулівних організацій, як асоціація рекламодавців, НАУФОР, і інших, Ліга здійснювала саморегулювання в самій, напевно, неврегульованою законодавчо сфері фінансових відносин. Вироблені стандарти, ділові звичаї, моделі кредитних спілок, їх відносин з органами влади, банками і т. Д., Випущені книги і методичні посібники про це.

  По суті стає очевидним, що назріла необхідність розширення сформульованого в статті 5 Цивільного кодексу Російської Федерації поняття звичаїв ділового обороту: ці звичаї є не тільки в сфері підприємницької діяльності, як сказано в цій нормі, вони є і в інших сферах економічної діяльності, і це вимагає визнання і осмислення законодавцем. А це означає, що Федеральний закон про кредитні споживчі кооперативи громадян потребує подальшого вдосконалення.

  Потрібно легальне чітке визначення поняття фінансової взаємодопомоги, осмислення і визначення особливого роду цивільно-правових відносин - внутрішньокооперативних, що базуються на нормах статуту і підлеглих їм. У Законі сформульовані два види таких "внутрішніх" договорів - договір про передачу особистих заощаджень пайовика в кредитний споживчий кооператив громадян і договір позики, який правильніше було б назвати договором внутрішньої позики. Це нові за своїм характером договори, і тому на них важливо звернути особливу увагу, щоб не плутати їх з "схожими" договорами банківського вкладу, довірчого управління, доручення і т. Д.

  Договір про передачу особистих заощаджень принципово відрізняється від договору банківського вкладу, бо кредитний споживчий кооператив громадян приймає кошти не від будь-якого громадянина, а тільки від свого пайовика (відсутня ознака публічності). Крім того, він використовує передані кошти відповідно до вказівок пайовика, тоді як банк самостійний у розпорядженні коштами, переданими у внески. Клієнт банку не в змозі вплинути на політику банку щодо використання переданих коштів, тоді як пайовик бере участь і у виробленні, і в здійсненні цієї політики, і в контролі за її дотриманням.

  Договір про передачу особистих заощаджень має ряд спільних рис з договорами доручення, довірчого управління, цільової позики, але має і ряд суттєвих відмінностей. Так, на відміну від договору доручення, в результаті якого права і обов'язки виникають безпосередньо у довірителя, в договорі про передачу особистих заощаджень не передбачається безпосередній ризик власника коштів, довірителя: кредитна спілка створює резервний фонд, який нівелює ризики довірителів, тим самим, не вимагаючи для себе передачі всіх прав власника, бере на себе ризики власника.

  Договір про передачу особистих заощаджень відрізняється від договору довірчого управління: довірчий керуючий самостійно діє в рамках договору, тоді як пайовик в кредитній спілці має можливість брати участь в цьому управлінні сам. Довірче управління, як відомо, здійснюється на відплатних засадах, кредитна спілка не тільки не вимагає від пайовика, який передав йому особисті заощадження, плати за "управління" його грошима, але, навпаки, як би платить йому сам, встановлює компенсацію за тимчасову відмову пайовика від використання своїх коштів в особистих цілях заради використання їх іншими пайовиками. Пайовик, який передав кошти в кредитний союз, бере участь у здійсненні всіх трьох правомочностей власника: володіння, користування і розпорядження. Жодне з цих правомочностей він не віддає повністю. Всі вони передані кредитній спілці як би в усіченому варіанті. Хоча такий договір не сформульований прямо Цивільним кодексом, він базується на одному з основних принципів цивільного права - принципі свободи договору (ст. 421 Цивільного кодексу). Всі договори, передбачені Цивільним кодексом, припускають автономію волі, свободу і самостійність сторін договору (див. Ст. 1 і 2 ДК РФ). У кредитному споживчому кооперативі громадян автономія волі в значній мірі обмежена рамками статутних відносин. Відносини з передачі особистих заощаджень, так само як і відносини по їх використанню, не можна безпосередньо докладати до жодного з перерахованих в Цивільному кодексі договорів хоча б тому, що вони обумовлені членством і не є самостійними: роль договорів з передачі особистих заощаджень, так само як і договорів по видачі з цих коштів фінансової допомоги ( "внутрішніх позик") - це роль, швидше за деталізує положення статуту та інших внутрішніх документів, а не самодостатня (подібно до того, як стаття 968 Цивільного кодексу вказує, чт відносини зі страхування в суспільстві взаємного страхування можуть встановлюватися безпосередньо на підставі членства, якщо самими установчими документами товариства не передбачається укладення в цих випадках договорів страхування). У кредитній спілці прийом особистих заощаджень і видача з цих коштів фінансової допомоги ( "внутрішніх позик") теж випливає з відносин членства, обумовлена ​​ними, є їх головною складовою ланкою. Тобто допустима модель такого побудови цих відносин і такої організації документообігу, коли в принципі договори ні про прийом особистих заощаджень, ні про видачу "внутрішніх позик" не укладаються, а є просто ряд тактичних процедурних кроків, відповідним чином документально оформлених рішень уповноважених на видачу позик органів кредитного споживчого кооперативу громадян за заявою зацікавленої пайовика. І тут знову практика пішла далі теорії: закон «не прописує" детально цей механізм, як і не формулює поняття і ознаки нового договору - договору кооперативного управління. Очевидно, що це було б корисним, і вже сьогодні, відразу після опублікування цього Закону доцільно починати роботу з підготовки змін та доповнень до нього.

  Робота над вдосконаленням законодавства про кредитні споживчі кооперативи громадян вимагає і іншого напрямку: в недавно прийнятої і опублікованій главі 25 Податкового кодексу про податок на прибуток немає ні слова про кредитні споживчі кооперативи громадян. Про близьких їм за духом товариства взаємного страхування згадано, а про КПКГ забули. Тим часом немає нічого простішого, ніж звести на пет весь сенс діяльності по фінансовій взаємодопомоги громадян: потрібно тільки "здогадатися" і кваліфікувати як прибуток ті компенсації, які пайовики, які взяли внутрішню позику, виплачують іншим своїм товаришам, які відмовилися поки від використання своїх особистих коштів , - і КПКГ виявляться в становищі гіршому, ніж банки. Важливо, щоб розробники податкового законодавства усвідомили особливу цивільно-правову сутність цих відносин, цих коштів і доходів по ним, компенсаційний, а не ризиковий, що не підприємницький характер цих доходів. Тим часом вся логіка економічних відносин в КПКГ диктує ставлення до отримуваних пайовиками в кооперативі доходам, як до доходів фізичних осіб. І було б логічним оподатковувати ці доходи як доходи фізичних осіб, а не прибуток.

  Закон про кредитні споживчі кооперативи громадян йшов по коридорах влади настільки важко ще й тому, що він дає можливість реальної конкуренції в сфері фінансів. Досвід розвинених кредитних спілок показує, що навіть якщо 1% особистих коштів громадян піде не безпосередньо в банки, а в кредитні споживчі кооперативи громадян - це вже створить такий стан, що банки змушені будуть знижувати ставки по кредитах і підвищувати по депозитах, будуть змушені йти назустріч інтересам громадян.

  Закон про кредитні споживчі кооперативи громадян - це реальна допомога споживачам, а значить - потужний каталізатор розвитку місцевих товарних ринків. Гроші не "витікають" з регіону, вони залишаються в регіоні і працюють тут, на споживання, на розвиток малого підприємництва. Саме тому Закон передбачає розробку базових норм діяльності КПКГ на федеральному рівні, але контроль за їх виконанням віддає регіонам. Важливо зрозуміти: цим не порушується єдність фінансового регулювання, передбачене Конституцією, а навпаки, забезпечується ефективне реальне відстеження діяльності КПКГ, їх включеність у вирішення проблем конкретного регіону.

  Законодавче регулювання фінансової стійкості КПКГ

  Хоча кредитні кооперативи існують вже близько 10 років (а в дореволюційні часи російське рух кредитної кооперації і ссудос-берегательних товариств було одним з найрозвиненіших), вони все ще залишаються екзотикою.

  Вище вже говорилося, що метою створення кредитних кооперативів було самостійне задоволення потреб громадян у фінансовій взаємодопомоги. Самостійне в тому сенсі, що для задоволення цих потреб не залучалися ні держава, ні фінансові посередники.

  Проте держава мирився з ситуацією, при якій громадяни не тільки щось роблять самостійно, але і безконтрольно (не рахуючи обов'язкових знаків уваги з боку податкових органів). Таким чином, кредитні кооперативи входили в число небагатьох фінансових інститутів, платоспроможність яких не підлягала регулювання.

  Але це не означає, що діяльність КПКГ була абсолютно стихійною і некерованою. Унікальною і важливою рисою їх діяльності стало формування реально діючого механізму саморегулювання кооперативів - Ліги кредитних спілок (кооперативів). В кінці 90-х років фахівці Ліги спільно з представниками кредитних кооперативів розробили ряд стандартів і фінансових нормативів діяльності КПКГ, яких більшість членів Ліги намагалося дотримуватися.

  Слабкою стороною фінансового саморегулювання стала відсутність у Ліги ефективних санкцій проти тих КПКГ, які з тих чи інших причин не дотримувалися стандартів, розроблених Лігою. Очевидно, що на сьогоднішній день можливістю впровадження і використання таких санкцій має тільки держава.

  В Законі, про який йде мова в даній статті, прямих фінансових нормативів теж немає. З огляду на, що підзаконних актів про їх встановлення поки також не існує, як і не визначено ще уповноважений федеральний орган, який займався б проблемами КПКГ, виходить, що держава не поспішає взятися за регулювання фінансової стійкості кредитних кооперативів. Більш того, воно зобов'язує кредитні кооперативи самостійно встановлювати для себе фінансові обмежувачі - співвідношення власних і залучених коштів, нормативи відрахувань до резервного і страхового фондів, норматив обмеження ризику на одного позичальника, що само по собі є революційним.

  З одного боку, відсутність нормативів позбавляє кооперативи від безлічі проблем, тим більше що їх діяльність настільки специфічна, що механічне застосування до них традиційних методів регулювання платоспроможності фінансових інститутів може поставити під загрозу саму можливість їх існування. Але з іншого - повна відсутність встановлених фінансових нормативів може призвести до неприємних наслідків для пайовиків КПКГ.

  Проаналізуємо "фінансові" статті закону з точки зору їх ефективності для регулювання фінансової діяльності кредитних кооперативів.

  Вище зазначалося, що діяльність КПКГ характеризується цілою низкою особливостей. Зокрема, ризики в діяльності КПКГ носять абсолютно унікальний характер.

  В першу чергу це пов'язано з тим, що оборот грошових коштів обмежений межами КПКГ. Як випливає зі сказаного вище, пайовики КПКГ - як позичальники, так і зберігачі - суть власники цієї організації. Більшість з них користуються і позиковими, і ощадними послугами кооперативу. Це означає, що гроші, передані в КПКГ пайовиками, здійснюють оборот в межах обмеженого кола осіб, які мають фактично симетричні зобов'язання по відношенню один до одного. Відповідно до нового закону це коло обмежений і якісно, ​​і кількісно - не більше 2000 членів в кожному кооперативі. На сьогодні ця норма, очевидно, застаріла, тим більше що багато кооперативів давно переступили поріг у 2000 членів, як не дивно, не перетворившись на піраміди.

  Кількісне обмеження кола пайовиків - потенційних клієнтів природним чином обмежує прибутковість операцій, при цьому істотно знижуючи їх ризик.Але важливіше з точки зору зниження ризику навіть не встановлену межу чисельності КПКГ, а жорстке обмеження активних операцій КПКГ. Ці кооперативи можуть видавати позики тільки своїм членам - фізичним особам, які мають належати до єдиної соціальної спільності (спеціальне поняття, якісно обмежує можливий контингент членів кожного КПКГ).

  Передбачається, що члени однієї соціальної спільності в достатній мірі знайомі один з одним, щоб мати уявлення як про моральні якості один одного, так і про стан гаманців. Це дозволяє КПКГ істотно економити на управлінні позиками і сек'юритизації. До того ж приналежність пайовиків до єдиної соціальної спільності значно зменшує моральний ризик. Більшість позичальників КПКГ практично щодня стикається зі зберігачами, в такій ситуації не повернути позику означає втратити позитивної репутації в очах колег і сусідів. Ну а оскільки позичальники в КПКГ в більшості випадків є і зберігачами, їх особисті заощадження служать достатньою гарантією повернення позики.

  Зауважимо, що КПКГ не має права доручатися ні своїми власними засобами, ні тим більше заощадженнями своїх членів за зовнішніми по відношенню до КПКГ зобов'язаннями своїх пайовиків.

  У Законі міститься і ряд інших норм, що обмежують позикову діяльність КПКГ, наприклад, обмеження позик підприємцям половиною кредитного портфеля. Сенс цієї норми також сягає корінням в історію. Високий ризик дрібного бізнесу на початку - середині 90-х років призвів до того, що велика частина "зависла" заборгованості за позиками в КПКГ, що тягнеться з тих часів, доводиться саме на позики підприємцям. Багато КПКГ свідомо відмовилися тоді від роботи з підприємцями і дотримуються цього принципу досі. Інша проблема, пов'язана з кредитуванням малого бізнесу, полягає в тому, що кошти підприємців не є джерелом заощаджень - головного джерела ресурсів КПКГ. Позики їм необхідні, а ось відволікати гроші з обороту вони не можуть. Це підвищує як кредитний, так і моральний ризики до рівня, практично неприйнятного для КПКГ, особливо в умовах, коли КПКГ не може дозволити собі мати в штаті людей, що володіють необхідними навичками фінансового управління. Правда, останнім часом ризики, пов'язані з кредитуванням підприємців, істотно знизилися, а рівень компетенції персоналу КПКГ в питаннях фінансового управління зріс. З'явилося досить багато кооперативів, що спеціалізуються на кредитуванні підприємців. Тому на сьогодні обмеження кредитування підприємців для КПКГ недоцільно і може стати гальмом розвитку кооперативів і дрібного бізнесу.

  Все сказане вище з приводу низького ризику, притаманного операціям КПКГ, логічно підводить нас до того, що КПКГ мало потребують регулювання платоспроможності, по крайней мере, на рівні активних операцій. Тому цілком розумною виглядає норма закону, що пропонує КПКГ самостійно встановлювати єдиний норматив, що стосується надання позик - обмеження розміру позики для одного позичальника.

  З того, що позичальники і зберігачі є одночасно і власниками КПКГ, випливає наступна особливість його діяльності. Відповідно до Цивільного кодексу пайовики КПКГ зобов'язані покрити збитки від його діяльності додатковими внесками. Але левова частка зобов'язань КПКГ - це зобов'язання перед самими пайовиками з особистих заощаджень. Тому при неможливості КПКГ виконати свої зобов'язання кредитори-пайовики самі покривають свої збитки. Така система, з одного боку, робить на перший погляд недоцільним встановлення для КПКГ нормативів співвідношення власних коштів і зобов'язань. З іншого боку, вона обумовлює необхідність створення в КПКГ неподільних резервних фондів з тим, щоб використовувати їх для покриття виниклих операційних збитків.

  Зупинимося докладніше на проблемі резервування в КПКГ. Закон не встановлює строго ні нормативу відрахувань в резерв, ні співвідношення величини резервних фондів та інших балансових показників - активів, позик, зобов'язань і т. Д.

  Очевидно, що будь-яка запропонована цифра виявилася б взятої "зі стелі", оскільки на сьогодні відсутні достовірні статистичні дані по більшості КПКГ, які дозволяли б оцінити необхідні величини. У той же час наявність таких нормативів представляється необхідним. Справа в тому, що багато КПКГ вкрай неохоче йдуть на формування резервів, оскільки це веде до зменшення доходу, який КПКГ виплачує пайовикам на їх заощадження, а отже - до зниження зацікавленості пайовиків в послугах КПКГ. Незважаючи на те, що діяльність КПКГ притаманний низький кредитний ризик, вони все одно періодично стикаються з неповерненням позик. Крім загальних резервів, важливим; 1ля КПКГ є і наявність фондів сумнівних боргів (проблемних позик). Цей момент, на жаль, не знайшов відображення в Законі. Фонди сумнівних боргів є важливим елементом забезпечення платоспроможності КПКГ у всьому світі. Необхідність їх формування, а також нормативи відрахувань у ці фонди встановлюються законодавчо, оскільки резерви сумнівних боргів є зручним механізмом поступового списання збитків і їх створення відповідає таким принципам бухгалтерського обліку, як визнання збитків і достовірна оцінка активів. Відсутність в практиці більшості російських КПКГ механізму формування резерву сумнівних боргів призводить до появи в їх активах "зависла" заборгованості за позиками. Як правило, така заборгованість час від часу списується цілком, оголюючи і без того "худі" резерви КПКГ, Закон же, залишаючи на розсуд самих КПКГ встановлення мінімального розміру резервних фондів, дозволяє їм нехтувати створенням фондів, а отже - про власну безпеку.

  Отже, нещодавно прийнятий Закон про КПКГ фактично передає діяльність по формуванню фінансових нормативів діяльності КПКГ в руки самих КПКГ. Це у великій мірі виправдано тим, що діяльність КПКГ підлягає цілого ряду кількісних і якісних обмежень, "працюють" на зниження ризику. Проте існує ймовірність, що ряд КПКГ фактично не дотримуватиметься в своїй діяльності ніяких пруденціалишх норм. Зокрема, це стосується створення резервів. Оскільки певний ризик в діяльності КПКГ все-таки присутня, встановлення деяких нормативів або стимулювання самих КПКГ до їх встановлення вага ж необхідно.

  Новий закон дає кредитної споживчої кооперації громадян міцну опору становлення і розвитку і дозволяє сподіватися, що Рух кредитних спілок отримає друге дихання. Цей закон - перша ластівка в сфері правового регулювання кредитної кооперації. Вже йде розробка наступних законопроектів, що дозволяють поєднувати кошти не тільки фізичних осіб, але й юридичних, не тільки споживачів, але і підприємців. У цьому сенсі той досвід, який дає розробка і застосування першого закону про кредитні кооперативах, ті дефініції і захисні заходи, які ним передбачені, особливо важливі і корисні.

  20. Основні причини формування негативних тенденцій діяльності кооперації 1992-1998 рр.

  Якщо в 1990 р питома вага товарообігу споживчої кооперації в обороті торгуючих організацій Росії становив 22,2%, то у 1996 г. - всього

  5%, в той час, як приватні підприємства (основні конкуренти торговельних підприємств споживчої кооперації) з 1992 р збільшили свій торговий оборот в 8,5 раз.

  Зіставляючи показники того періоду питомої ваги торговельних підприємств споживчої кооперації та їх питомої ваги в товарообігу країни можна зробити висновок, зниження її питомої ваги в товарообігу з 22,2% до 5% пояснюється в першу чергу зміною відносин власності в

  Російської Федерації в цілому.

  Втрати власності споживчої кооперації викликали структурні зміни її діяльності у товарообігу, виробництві товарів народного споживання і заготовках.

  Аналіз динаміки зміни питомої товарообігу не тільки споживчої кооперації в цілому, але й окремих споживспілок Західної

  Сибіру підтверджує цю тезу: частка товарообігу споживчих спілок в своїх регіонах знизилася пропорційна питомій вазі підприємств торгівлі.

  Аналогічний аналіз комплексного показника - обсягу продажів товарів на одну людину, що обслуговується споживчими спілками Західного Сибіру - показує його відповідність торговим можливостям споживспілок з урахуванням їх частки в розподілі торговельних підприємств за видами власності.

  Втрати власності і гостра конкурентна боротьба з іншими новоствореними підприємствами призвела до зниження питомої ваги споживчої кооперації у виробництві товарів народного споживання, причому у виробництві продуктів харчування - на 45%, а у виробництві непродовольчих товарів - в 3 рази.

  У структурі платних послуг основну частку (53%) в період реформування відносин власності займали послуги, що надаються населенню на колгоспних ринках.

  Промисловість продуктів харчування - найбільш стійка галузь, виробництво товарів в ній знижувалася меншими темпами, ніж в інших галузях: обсяг виробництва товарів народного споживання скоротився на

  56%, а випуск продуктів харчування продовжував скорочується на 15 - 33% в рік.

  Порівняно низька зменшення частки споживчої кооперації у виробництві та реалізації продуктів харчування зумовлено тим, що цілями споживчої кооперації є обслуговування найменш захищеної частини населення, платоспроможність якого дозволяє купувати в основному продукти харчування. Це і викликало зміни структури товарообігу споживчої кооперації, в якій пріоритет відданий продуктам харчування.

  Якщо розглянути динаміку зміни структури товарообігу споживчої кооперації Російської Федерації, то можна відзначити неухильне і незалежне від економічної ситуації підвищення частки продовольчих товарів, в яких постійно підвищувався питома вага соціально-значущих товарів.

  Так, з 1990 р по 1996 р частка продуктів харчування в товарообігу споживчої кооперації збільшилася в 1,6 рази, в той час як частка соціально-значущих продуктів харчування зросла більш ніж в 2 рази.

  Економічні зміни торкнулися не тільки товарообігу споживчої кооперації, а й всієї її діяльності. Так, сукупний обсяг діяльності скоротився в 3,6 рази, роздрібний товарообіг - в 3,36 рази, заготівельний оборот - в 2,6 рази (а з 1991 р зменшився в 5,8 рази), виробництво товарів народного споживання - майже в 2 рази.

  Найбільш позначилося двояко впливає втрати власності (торговельних підприємств) споживчої кооперації в реформах 1990 - 1993 на товарообігу:

  в ході реформ споживча кооперація втратила 35 - 42% дрібних торгових точок (магазинів, ларьків, палаток, не рахуючи більших підприємств);

  новоутворені на основі майна споживчої кооперації приватні та акціонерні торговельні підприємства стали противниками споживчої кооперації в конкурентній боротьбі за покупця, що додатково ускладнило її положення.

  Основними причинами зниження обсягів закупівель сільгосппродуктів і сировини, окрім зменшення поставок для державних потреб є:

  . відсутність грошових коштів, особливо готівки;

  . високі банківські ставки на отримувані кредити;

  . неплатоспроможність одержувачів продукції;

  . високі витрати на енергоресурси і транспортування.

  Ці ж причини відноситься і до змін діяльності інших галузей споживчої кооперації, але в заготовках проявляються сильніше.

  Реорганізація власності споживчої кооперації виявила принциповий недолік її структури, що виражається в незбалансованості основних і оборотних коштів.

  Основи цього дисбалансу закладені ще реформою кооперації 1935 року в результаті якої у споживкооперації держава націоналізувала власність в містах та перевела всю діяльність кооперації в сільську місцевість, додатково зобов'язавши споживкооперації, поряд з розподілом продуктів і товарів використовувати власний прибуток для створення інфраструктури села і соціальний захист сільського населення, взявши на себе забезпечення споживчої кооперації оборотними засобами за рахунок довгострокових кредитів.

  Наприклад, в фонд фінансування капітальних вкладень щорічно розподілялося 55 - 57%, в той час як в пайовий фонд перелічувалося щорічно всього 3 - 4%.

  За часів існування СРСР це обґрунтовувалося наступним:

  . величина відрахувань до пайового фонду відповідала прийнятому у світовій кооперативній практиці рівню - річного відсотку від приватних вкладів у банки, який в СРСР становив 3 - 4%;

  . прибуток від своєї діяльності споживча кооперація направляла на розвиток інфраструктури села, тобто на потреби своїх пайовиків;

  . оборотні кошти для діяльності споживчої кооперації надавало держава.

  Споживча кооперація мала до 1990 році до 25 - 45% власних оборотних коштів, частка яких у фінансуванні діяльності споживспілок неухильно знижувалася.

  Після початку реформ змінилася фінансова ситуація в цілому по країні: споживча кооперація вступила в конкурентну боротьбу з приватними підприємствами та акціонерними товариствами, які в основному працювали з залученням стали дефіцитними позиковими обіговими коштами.

  Але дія показника співвідношення позикових і власних оборотних коштів в діяльності підприємств споживчої кооперації має принципову відмінність від підприємницьких господарств: підприємницькі господарства використовують позикові кошти для отримання максимального прибутку шляхом закупівлі і подальшого продажу бистрореалізуемих і порівняно дорогих товарів, в той час, як підприємства споживчої кооперації виконують задачу задоволення товарами, в першу чергу продуктами харчування, найбільш незаможних верств нас лення, що не дозволяє їм досягати такої ж ефективності, як підприємницькі господарства.

  Хронічна нестача власних оборотних коштів постійно збільшувався і, починаючи з 1993 року по теперішній час, споживча кооперація працює в основному з позиковими обіговими коштами.

  Ефективність роботи сучасної споживчої кооперації

  Реакцією споживчої кооперації на погіршення економічної ситуації стало поліпшення її роботи. Особливу роль в цьому зіграв новий Закон про споживчу кооперацію, який вніс кардинальні зміни в побудову системи споживчої кооперації і підвищив роль пайовиків в управлінні кооперативним господарством.

  Проте, в 1997 р положення споживчої кооперації залишалося напруженим.

  Торгівля.

  До кінця 1997 р вдалося знизити темпи падіння роздрібного товарообігу.

  Проте, товарообіг у фактичних цінах був вище, ніж у відповідному періоді 1996 і знижувався не більше ніж на 5-7%. Частка роздрібного товарообігу споживчої кооперації в товарообігу країни опустилася до 4,4%.

  Деяке поліпшення в розвитку роздрібного товарообігу викликано тим, що кооперативні організації з прийняттям Закону про споживчу кооперацію активізували свою діяльність, стали наполегливіше витісняти з ринку конкурентів, а також виплатою заборгованостей із зарплат і пенсій.

  Це призвело до того, що 13 споживспілок отримали приріст товарообігу в товарообігу своїх областей.

  Протягом року структура роздрібного товарообігу в цілому по споживчої кооперації залишалася незмінною: 81-82% припадає на продовольчі товари і 18-19% - на непродовольчі, причому продаж окремих товарів першої необхідності зросла на 15-16%. Після тривалого спаду намітився деякий ріст продажу товарів культурно-побутового призначення.

  Товарні запаси в системі скоротилися на 400 млрд. Руб. і склали 37 днів проти 45 днів на початок року (до 65-80 днів на початок перебудови), оборотність товарів прискорилася на 5 днів.

  З великим напруженням проходить торгівля в споживспілки Крайньої Півночі: товарні запаси в цих регіонах становлять 63 дня торгівлі, а в деяких -

  48 і менше днів. Це ставить під загрозу життєзабезпечення цих територій.

  Громадське харчування

  За 1997 р роздрібний оборот громадського харчування в діючих цінах збільшився на 4,5%. Частка обороту громадського харчування в усьому роздрібному товарообігу споживчої кооперації зросла більш ніж на 5%.

  У той же час окремий споживспілки збільшили роздрібних товарооборот громадського харчування на 20 і більше відсотків.

  Платні послуги населенню

  Загальний обсяг платних послуг збільшився на 25,8%.

  Відбулися істотні зміни в їх структурі. Найбільшу питому вагу - 51,7% займають послуги системи освіти. Але другому місці за обсягом

  - побутові послуги.

  Але, якщо послуги системи освіти активно розвиваються (їх обсяг збільшився майже в 2 рази), то побутові послуги скоротилися на 15%. Це пов'язано з високою конкуренцією в сфері ремонту та технічного обслуговування радіоапаратури, виготовлення і ремонт меблів, ремонт і будівництво житла і т.п. Одночасно в 1,5-2 рази виросли послуги перукарень, ремонт і пошиття взуття, швейних, хутряних та шкіряних виробів.

  промисловість

  Спад обсягів у цій галузі триває. Так, виробництво товарів народного споживання знизився на 14,6%, виробництво хлібобулочних виробів і безалкогольних напоїв скоротилося на 17-18%. Тільки по кондитерським виробам досягнуто підйом в 13%.

  Однак на тлі загального спаду окремим споживспілкам вдається утримувати виробничу галузь на високому рівні, а деякі споживспілки навіть збільшили приріст обсягу продукції в 1,7-2,4 рази.

  Проте кооперативної продукції як і раніше не вистачає рівня якості та широти асортименту, щоб витримати конкуренцію з боку приватних підприємців.

  заготівельна діяльність

  У цій галузі триває спад, хоча його темпи трохи сповільнилися.

  Закупівлі м'яса склалися на рівні 94% в порівнянні з 1996 р, зменшення обсягів закупівель картоплі та овочів склало 8%.

  Але в той же час зріс обсяг закупівель яєць, молока і хлібопродуктів.

  Капітальне будівництво

  З 1995 р державні інвестиції в окупаються високоефективні комерційні проекти виділяються на поворотній основі і лише на конкурсній основі. Споживча кооперація, як правило, не має можливості отримувати державні інвестиції по конкурсах, які надаються для завершення будівництва об'єктів, так як її будівництва по потужності не можуть конкурувати з об'єктами агропромислового комплексу.

  Додатково ускладнює становище цієї галузі заборгованість держави за вже виконані обсяги будівельних робіт, фінансування яких повинно було б здійснюватися за рахунок федерального бюджету на загальну суму 3,7 млрд. Руб.

  Але, незважаючи на це побудовано та реконструйовано магазинів торговою площею 4444 кв. м., складських площ 1540 кв. м., холодильників на 620 т., а також підприємства хлібопечення, цехи безалкогольних напоїв, ковбасні та рибокоптильного цехи. Триває будівництво житла для працівників.

  Фінансове положення

  Всі галузі діяльності споживчої кооперації, крім промисловості, збиткові, при цьому 80% збитків дає торгівля.

  Але 35 споживспілок рентабельні, що і дало можливість в цілому по

  Укоопспілці отримати 21 млрд. Руб. прибутку.

  У 1997 р шістнадцять споживспілок отримали прибуток.

  Але в той же час практично не зменшується число збиткових підприємств. При зниженні загального числа госпрозрахункових організацій і підприємств число збиткових становить 63% від загального числа, або 5967 підприємств.

  Високий рівень витрат обігу і виробництва. У 1997 р в оптовій торгівлі він склав 22,8%, у роздрібній торгівлі - 24,8%, в громадському харчуванні - 39%, в заготовках - 19,4%. У складі витрат обігу найбільшу питому вагу займають транспортні витрати, витрати по оплаті праці, тепло-електроенергії, амортизаційні витрати.

  На зниження прибутковості організацій і підприємств крім високого рівня витрат обігу в чималому ступені вплинуло зменшення пільг, наданих споживчої кооперації місцевими органами виконавчої влади. Так, в 1997 р споживспілками були укладені угоди про співробітництво та надання податкових пільг з адміністраціями тільки 25 регіонів проти 75 в 1996 р

  Наявність власних оборотних коштів один з показників фінансової стійкості. Однак організації споживчої кооперації відчувають все більший їх недолік. Якщо до початку 1996 р недолік власних оборотних коштів становив 1683 млрд. Рублів, то до кінця 1997 р вже 2976 млрд. Рублів.

  І все-таки такий стан не скрізь: 18 споживспілок зберегли власні оборотні кошти, розмір яких досягає від 17 до 53 відсотків в загальній сумі оборотних коштів.

  Залучення позикових коштів як один із шляхів покриття дефіциту оборотних коштів також проводиться слабо. У 1997 р залучено і направлено в оборотні кошти тільки 330 млрд. Рублів.

  Найважливіший фактор, що негативно впливає на фінансовий стан організацій і підприємств - їх неплатоспроможність. Дебіторська заборгованість до кінця 1997 р зросла на 19,5% в порівнянні з 1996 р, а кредиторська на 14,2%, в тому числі заборгованість по бюджету зросла на 5%.

  Особливу занепокоєність викликає наростання заборгованості бюджету.

  Проте в організаціях і підприємствах споживчої кооперації є внутрішні резерви для подолання кризової ситуації та подальшого розвитку, про що свідчать приклади ефективної діяльності, наявні в кожній кооперативної організації.

  Підводячи підсумок аналізу діяльності споживчої кооперації Російської

  Федерації, можна зробити висновок, що життєздатність споживчої кооперації, як форми об'єднання людей для задоволення своїх потреб, підтвердило те, що на відміну від державного структур вона не розпалася, а збереглася як система, хоча і зазнала непоправних втрат: зниження об'ємних показників в торгівлі, заготовках, кооперативної промисловості, масовому харчуванні, різке скорочення числа пайовиків, які є соціальною базою споживчої кооперації.

  21. Стабілізація діяльності кооперації та перехід до економічного зростання (1998-2003 рр.)

  Центросоюз і наукові сили його вузів, досвідчені керівники і фахівці споживспілок і потребобществ колективно розробили Програму стабілізації та розвитку споживчої кооперації Російської Федерації на 1998-2002 годах.Она була затверджена 119-м загальним Зборами представників споживчих товариств країни в 1998 році. Цей великий документ охоплював весь коло актуальних проблем споживчої кооперації, про що свідчили самі назви розділів Програми: пайовик - центральна фігура споживчої кооперації; організаційна структура; правове забезпечення діяльності; економіка та фінанси; розвиток галузей діяльності; регіональні особливості Сибіру, ​​Далекого Сходу, Півночі; кадрова політика і освіту. Програма містила не тільки критичний аналіз стану справ у споживчій кооперації, але перш за все конкретні заходи і цінні рекомендації, виконання яких повинно було сприяти оздоровленню і стабілізації системи, виведенню її з економічної кризи.

  Ефективним важелем здійснення даної Програми стали щорічно проводяться Центросоюз російські науково-практіческіеконференціі: "Споживча кооперація - соціально орієнтована система" (1999 рік), "Кооперативна самобутність у новому тисячолітті" (2000 рік), "Самобутність споживчої кооперації: досвід і проблеми управління", "Посилення боротьби з бідністю - стратегія і соціальна місія споживчої кооперації".

  Ці конференції, по-перше, мали важливе прикладне значення з точки зору мобілізації кооперативної громадськості на вирішення поточних і перспективних чисто практичних завдань; по-друге, з'явилися вдало знайденої формою тісної творчої співпраці галузевої науки і живий кооперативної практики; по-третє, дозволили пайовикам і працівникам системи усвідомити своєрідність кооперативної моделі та краще усвідомити суть філософії кооперації, насамперед правильне співвідношення цілей кооперації та засобів їх досягнення.

  Конференціями були охоплені десятки республіканських, крайових, обласних споживспілок і багато споживчі товариства, тисячі професійних працівників кооперації, її активісти-пайовики, представники органів місцевого самоврядування та священнослужителі релігійних організацій.Центросоюз, більшість регіональних союзів і споживчих товариств, всі сумлінні кооператори в ці роки цілеспрямовано працювали над реалізацією Програми стабілізації та розвитку, рекомендацій науково-практичних конференцій. Багато організацій споживчої кооперації встановили самі для себе напружені завдання з усіх розділів Програми, а в подальшому її об'ємні показники не раз переглядали у бік їх збільшення. Починаючи з 1999 року головне значення в споживчої кооперації стало набувати посилення соціальної работи.Імея по законодавству статус некомерційної організації, споживча кооперація оголосила себе соціально орієнтованою системою, місія і соціальна стратегія якої - робота з подолання бідності та духовно-моральне відродження села.

  Організації споживчої кооперації містили у віддалених населених пунктах свої збиткові магазини і доставляли туди товари, шляхом організації малих виробництв і підприємств побутового обслуговування створювали нові робочі місця з метою працевлаштування безробітних, закуповували у громадян сільськогосподарські продукти, виплачуючи за них мільйони рублів і тим самим збільшуючи грошові доходи населення, надавали своїм пайовикам соціальні пільги, прибутково працюють споживчі товариства видавали їм кооперативні виплати та так далі.

  Змінився в кращу сторону зовнішній вигляд багатьох кооперативних магазинів, які, не перестаючи бути торговими підприємствами, в той же час відтепер є пунктами закупівлі сільськогосподарської продукції та центрами роботи з селянами, в них організовуються чайні столи, бібліотечки, виписується газета для пайовиків "Російська кооперація" . У 1999 році. діяльність споживчої кооперації в цілому перестала бути збитковою, і до свого 170-річного ювілею, широко зазначеного в 2001 році, система мала зміцнілу фінансову базу.

  Головним підсумком роботи кооператорів Росії в 1998-2002 роках стало досягнення відносної стійкості кооперативної економіки, переходсістеми від спаду до зростання. Сукупний обсяг діяльності споживчої кооперації за цей період збільшився в 3 рази і в 2002 році досяг 97 мільярдів рублів, у тому числі товарообіг роздрібної торгівлі та громадського харчування склав 67 мільярдів,

  виробництво товарів - майже 14 мільярдів, обсяг закупівель сільськогосподарської продукції - більше 8, мільярдів платних послуг - близько 3 мільярдів рублів. Зростання обсягів господарської діяльності було досягнуто практично у всіх галузях.

  На допомогу власникам сільських подвір'їв споживчі товариства та їх спілки почали відкривати малі виробництва: зернодробилки, млини, крупорушки, пункти прийому молока і його сепарування, молокозаводи, олійниці та ін. Чимало сил і засобів кооператори вклали в справу відродження служби побуту на селі. З кожним роком збільшувалися площі земельних угідь, використовуваних споживчими товариствами для виробництва тваринницької і землеробської продукції. Загальне зростання обсягів і розвиток нових видів діяльності дозволили в 1999-2002 роках, створити в організаціях системи більше 70 тисяч постійних робочих місць і, крім того, десятки тисяч людей залучити на тимчасову, сезонну роботу і на роботу на умовах неповного робочого дня.

  Помітно поліпшилися якісні показники кооперативної діяльності. Якщо перед прийняттям Програми стабілізації та розвитку споживчої кооперації 2/3 її організацій і підприємств були збитковими, то в 2002 році, навпаки, з 5000 госпрозрахункових організацій і підприємств 3300, або 2/3, працювали прибутково. Рентабельна робота більшості потребобществ і їх спілок відкрила можливості кращого здійснення соціальної місії кооперації та поновлення її матеріально-технічної бази.

  У третю, сучасну фазу розвитку споживча кооперація вступила в 2002 році. За попередній період розширилося правове поле діяльності споживчої кооперації, була досягнута консолідація сил в здійсненні програм її стабілізації і розвитку, в справі збереження єдності і самобутності системи. На початку XXI століття у споживчій кооперації виникли нові завдання, в першу чергу в реалізації її соціальної місії. Виникла необхідність сформулювати визначає задум кооператорів на майбутній період. З огляду на це Центросоюз розробив Концепцію розвитку споживчої кооперацііРоссійской Федерації на період до 2010 року. В даному документі, що є формою прогнозування, розширені і поглиблені все, ті основні напрямки, які ще раніше були досліджені в Програмі стабілізації і розвитку споживчої кооперації країни.

  Метою Концепції проголошено перехід організацій споживчої кооперації Росії до стадії стійкого зростання і активної реалізації соціальної місії. Це означає, що на перший план кооператори висунули подолання бідності, духовність, створення гідних умов життя на селі.

  У квітні 2002 року в Москві відбулося 123-тє загальні Збори представників споживчих товариств Російської Федерації. Воно прийняв постанову "Посилення боротьби з бідністю - стратегія і соціальна місія споживчої кооперації". У тому ж році проведена в 37 республіканських, крайових і обласних споживспілки Російська науково-практична конференція виробила Рекомендації по реалізації даної постанови. Таким чином, виживши на початку реформ і кілька зміцнівши в подальшому, споживча кооперація впритул приступила до виконання своєї споконвічної, соціальної місії.

  Слід зауважити, що в останні десятиліття існування радянського ладу господарська робота, а саме зростання сільської торгівлі і заготовок, вважалася головною справою одержавленої споживчої кооперації. Тоді дуже мало значення надавалося соціального змісту її діяльності. У нашій країні було практично забуте про те, що перші англійські кооперативи споживачів зародилися як результат енергійного пошуку засобів боротьби з бідністю, безробіттям, невіглаством, а також з таким поширеним в той час серед британських пролетарів пороком, як пияцтво.

  Тим часом бідність і голод у світі залишалися все на тому ж рівні, що і раніше. Багато національні кооперативні руху постійно дбали про забезпечення єдності економічних і соціальних функцій кооперації і сприяли матеріальної самодопомоги членів кооперативів. Ще в 70-х роках минулого століття Міжнародний кооперативний альянс опублікував спеціальне дослідження "Ці кооперативи і бідняки" і рекомендував його для вивчення даної глобальної проблеми. У ряді країн кооперація перетворилася в один із засобів скорочення бідності, потреби, голоду. Споживчі кооперативні організації виявилися ефективними в справі розподілу продуктів харчування, забезпечення зайнятості, надання малозабезпеченим найнеобхідніших послуг.

  Включення споживчої кооперації Росії в роботу з подолання бідності певної частини сільського населення в наші дні - це зовсім навіть не нова, а напівзабута стара задача кооператорів. І підпорядкування господарської діяльності кооперації виконання цієї її соціальної завдання відповідає традиціям кооператорів дореволюційній Росії і рочдейлскіх піонерів з Великобританії, духу головної думки Роберта Оуена про поліпшення умов життя бідних шляхом взаємної кооперації.

  У Концепції розвитку споживчої кооперації країни визначені конкретні напрямки, способи, заходи боротьби з бідністю, підкреслено, що соціальна місія повинна бути спрямована на все населення - як на пайовиків, так і інших сільських жителів. Крім надання населенню безпосередньої допомоги і підтримки шляхом збільшення обсягів та розширення видів своєї підприємницької діяльності споживча кооперація забезпечує зайнятість людей, що дає їм можливість мати постійну або тимчасову роботу і отримувати за свою працю відповідну оплату, грошовий дохід. Створюючи нові виробництва, відкриваючи магазини на дому і сезонні підприємства, розвиваючи службу побуту, організовуючи риболовецькі бригади і пасіки, закуповуючи молоко, гриби або лікарські трави, споживчі товариства та їх спілки можуть і повинні сприяти працевлаштуванню та зайнятості безробітних, пенсіонерів, інвалідів та інших уразливих груп населення.

  Розширення соціальної роботи стає стратегічним напрямком діяльності споживчої кооперації. Успіх у цій справі зумовлюється, по-перше, господарськими успіхами кооперативних організацій. Сукупний обсяг діяльності споживчої кооперації Росії в 2005 році перевищив 138 мільярдів рублів, у тому числі оборот роздрібної торгівлі та громадського харчування склався в сумі 98 мільярдів рублів, а обсяг закупівель сільськогосподарської продукції - 12 мільярдів рублів. Таким чином, у порівнянні з 2002 роком, зростання роздрібного товарообігу в порівнянних цінах склав 146 відсотків, а обороту по закупкам - 145процентов. У 2005 році. організації споживчої кооперації закупили м'яса більш 86 000 тонн, молока -166 000 тон, яєць - 354 мільйонів штук, картоплі та овочів - 195 000 тон, плодів - 50 000 тонн. Кооператори виробили і реалізували сотні тисяч тонн хліба і хлібобулочних виробів. Діяло 3 тисячі нових малих виробництв, зросла кількість підприємств побутового обслуговування населення. Створено нові постійні, тимчасові і сезонні робочі місця. Скоротилася кількість збиткових юридичних осіб: з 74 республіканських, крайових, обласних споживспілок з прибутком завершили 2002 рік - 64, а 2005 рік - вже 70. У цих умовах закономірним стає збільшення з року в рік обсягу капітальних вкладень споживчих товариств та їх спілок у розвиток свого багатогалузевого господарства.

  По-друге, результативність роботи споживчої кооперації взагалі і її боротьби з бідністю зокрема багато в чому визначається відповідальним ставленням професійних працівників кооперації до справи, їх духовно-моральними якостями. Тому організована Центросоюз Російська науково-практична конференція в 2004 році. була присвячена проблемі духовно-моральних основ соціально-економічної діяльності споживчої кооперації.

  Цю діяльність кооператори Росії у все більшій мірі узгодять з цінностями і принципами міжнародного кооперативного руху. Кооперативна громадськість країни була ознайомлена зі "Зводом моральних принципів і правил у господарюванні", складеним на основі відомих десяти християнських заповідей і недавно прийнятим VIII Всесвітнім Російським Народним Собором.

  Процес переходу до оновленої моделі споживчої кооперації з посиленою увагою на соціальний сенс її діяльності триває. На цьому шляху знайдені перші рішення і досягнуті перші результати, що не виключає, а передбачає подальші пошуки засобів підвищення економічної і соціальної ефективності споживчих товариств і спілок.

  Загальні Збори представників споживчих товариств Російської Федерації розглянуло в якості основного питання про завдання щодо подальшого підвищення ролі споживчої кооперації в поліпшенні обслуговування сільських жителів і заходи щодо прискорення соціальної роботи. Загальні Збори затвердили Програму розвитку споживчої кооперації країни на 2004-2007 роки, і намітило основні заходи з її виконання. Програма передбачає збільшення за короткий період сукупного обсягу соціальної та економічної діяльності організацій системи більш ніж в 1,6 рази, розвиток всіх галузей.

  У підсумку, 128-е загальні Збори представників споживчих товариств Російської Федерації визначило роль і завдання споживчої кооперації в реалізації пріоритетних національних проектів, які передбачають підйом аграрно-промислового комплексу, підвищення рівня освіти, якості медичного обслуговування громадян, забезпечення сімей та молоді доступним житлом.

  Має бути напружена робота кооператорів по здійсненню всього наміченого.

  22. Соціальна роль кооперації в сучасних умовах як унікальної соціально-орієнтованої, суспільно-господарської системи.

  Споживча кооперація, здійснюючи економічні функції, виконує соціальну місію.Ці два аспекти тісно переплітаються і невіддільні одна від одної. Традиційно обслуговуючи населення, споживча кооперація отримання прибутку ставила в якості завдання і необхідна умова для здійснення соціальної ролі. У цьому полягає один з найважливіших характерних ознак споживчого кооперативу від акціонерних товариств та інших комерційних структур, які на меті - отримання прибутку.

  Успішне господарювання, досягнення хороших економічних і фінансових результатів діяльності створюють реальну основу для підвищення соціальної ролі споживчої кооперації, рішення більшого кола соціальних завдань. У свою чергу, зміцнення її соціальної бази означає залучення більшого числа покупців в кооперативні магазини, забезпечення динамічного зростання товарообігу, в кінцевому підсумку - розширення сегмента кооперативного ринку. Це створює об'єктивні передумови для економічного благополуччя системи.

  В умовах становлення ринкових відносин діалектичну єдність економічного і соціального посилилося, хоча загострилося і протиріччя між ними. З одного боку - ринок, що вимагає від кооперативів фінансового благополуччя; з іншого боку - турбота про благо людей, причому не тільки пайовиків, а всього населення, в тому числі соціально незахищених верств. Природа споживчої кооперації така, що вона, виступаючи соціально орієнтованою системою, головне своє завдання бачить у забезпеченні матеріальних і соціальних інтересів пайовиків і малозабезпечених верств населення. Винесення соціальних проблем на перше місце визначається соціальною значимістю, яку має споживча кооперації для всього російського суспільства. Станом на початок 2001 р Російська споживча кооперація налічувала 11,4 млн.

  Здійснюючи постачання населення товарами, створюючи робочі місця і забезпечуючи зайнятість сільського населення, споживча кооперація стабілізує соціально-економічну обстановку в регіонах своєї діяльності. Споживча кооперація - доходообразующей система.

  Сучасна практика споживчої кооперації підтвердила те, що споживчі товариства найбільш ефективно вирішують свої завдання в тому випадку, коли користуються довірою і підтримкою пайовиків. Як правило, такі суспільства отримують максимальні пільги від місцевих адміністрацій, оскільки істотно впливають на соціально-економічний розвиток регіонів.

  Соціальна місія споживчої кооперації полягає в захисті соціальних і економічних інтересів пайовиків і всього населення. Вона включає наступні аспекти:

  - створення умов для демократії;

  - інформованість пайовиків;

  - підвищення соціальної активності пайовиків і решти ноского населення;

  - забезпечення зайнятості сільського населення;

  - турботу про соціально незахищених групах населення: пенсіонерів, інвалідів, непрацездатних громадян;

  - залучення до економічної діяльності широких верств населення;

  - забезпечення гарантованої закупівлі надлишків продукції населення;

  - товарний кредит населенню (відпуск товарів населенню в борг);

  - вміст у віддалених поселеннях планово-збиткових підприємств торгівлі;

  - товарний кредит і обслуговування бюджетних організацій соціально-культурного типу;

  - реалізацію хліба власної випічки за ціною нижче собівартості;

  - організацію шкільного харчування;

  - транспортні та інші послуги, що надаються безкоштовно або на пільгових умовах;

  - безкоштовні або пільгові путівки;

  - набори продуктів, подарунки.

  Як видно з перерахованих аспектів, соціальна місія споживчої кооперації спрямована не тільки на пайовиків, а й на все населення, що обслуговується. Співвідношення економічного і соціального аспектів діяльності служить критерієм зрілості або спроможності споживчого кооперативу, які слід розглядати в контексті достатнього рівня витрат на реалізацію соціальної місії.

  Напрями реалізації соціальної місії споживчої кооперації

  Демократизація - один з напрямків відродження соціальної бази системи. Повернути споживчу кооперацію пайовику, зробити його реальним господарем можливо при забезпеченні права пайовиків вільно обговорювати на зборах, засіданнях рад господарську діяльність кооперативу, відкрито виступати з критикою, відстоювати свої пропозиції щодо поліпшення роботи товариства.

  Інформованість пайовиків - один з ознак демократії. Пайовик має право на отримання інформації про стан фінансово-господарської діяльності в своєму кооперативі, в союзі, про проблеми та тенденції в споживчій кооперації Росії. Газета «Російська кооперація» публікує передовий досвід, характеризує успіхи і недоліки конкретних організацій і підприємств, допомагає оцінити місце свого кооперативу в регіоні і системі в цілому.

  Проблема зайнятості населення та її рішення - основний напрямок боротьби з бідністю, одна з центральних завдань в цілісності кооперативних організацій усіх рівнів, що є втіленням в життя низки постанов Ради Центросоюзу. Утворення нових робочих місць, що обумовлює зростання чисельності працівників споживчої кооперації, безпосередньо пов'язане з розширенням обсягу діяльності діючих підприємств, введенням в дію нових підприємств. Якщо говорити про традиційні галузях діяльності: торгівлі, громадському харчуванні, промисловості - це в значній мірі зумовлене інвестиційними вкладеннями. Цей шлях має обмежені можливості реалізації.

  Реальні резерви збільшення числа робочих місць закладені в розвитку нетрадиційних для споживчої кооперації напрямків діяльності: торгівлі медикаментами, сільськогосподарського виробництва, туристичної діяльності, готельного господарства, борошномельного виробництва, розвитку сфери послуг і ін.

  Слід зазначити особливу соціально-економічну роль сфери послуг. Пошиття і ремонт одягу та взуття, ремонт меблів, холодильників, теле радіоапаратури, фотоательє, перукарні, ритуальні послуги, виготовлення металовиробів та інші послуги задовольняють потреби сільського населення, покращують середовище проживання, звільняючи його від ряду побутових клопотів. Розвиток сфери послуг, забезпечуючи створення додаткових робочих місць, сприяє підвищенню рівня життя селян. Крім того, вони створюють можливість забезпечення занять таким соціально незахищеним верствам сільського населення, як пенсіонери та інваліди. Особливе соціальне значення має надання роботи на неповний робочий день для цих категорій населення. З огляду на, що надання послуг є видом господарської діяльності, слід зазначити їх роль і в створенні валового доходу кооперативних організацій.

  Однак в діяльності споживчої кооперації є істотні можливості підвищення зайнятості сільського населення без створення нових робочих місць на основі його самозайнятості. Вони пов'язані із залученням населення до економічного партнерства з споживчою кооперацією через організацію закупівель сільськогосподарської продукції, дикорослих, лікарсько-технічної сировини, виробів народних промислів, продуктів індивідуальної трудової діяльності громадян по замовленнях споживчої кооперації.

  Споживча кооперація широко реалізує можливості використання надомної праці і створює умови для відродження народних промислів. збереженню і розвитку національної культури, самобутності ремесел.

  Одним з реальних механізмів забезпечення зайнятості населення є організація громадських робіт. Питання організації громадських робіт в організаціях споживчої кооперації регламентуються угодою між Міністерством Росії і Центросоюз РФ.

  З кожним сільським жителем, що побажали працювати в системі споживчої кооперації на умовах суспільних робіт, споживчі товариства укладають строковий трудовий договір. При цьому підставою для прийняття його на роботу служить направлення на участь в громадських роботах в конкретній кооперативної організації, видане органами служби зайнятості.

  Наступний напрямок реалізації соціальної місії споживчої кооперації - забезпечення кооперативного професійної освіти. Кооперативний освіта як трирівнева підготовка фахівців включає навчання в професійних школах (училищах), коледжах (технікумах), інститутах і університетах. Для споживчої кооперації Росії фахівців з вищою освітою готують три університети і 34 філії, з середньою спеціальною освітою - 65 середніх спеціальних навчальних закладів. Кооперативні коледжі за договором зі службами зайнятості проводять підготовку працівників масових професій.

  Студенти коледжів і вузів, які навчаються за рахунок коштів споживчої кооперації, зменшують соціальну напруженість, в першу чергу на молодіжному ринку праці.

  Соціальну місію споживчої кооперації в забезпеченні кооперативного освіти можна оцінити за допомогою наступних показників:

  - чисельності студентів, що навчаються в освітніх установах за напрямами і за рахунок коштів споживчої кооперації;

  - суми коштів фонду підготовки кадрів, використаної в звітному році на оплату за навчання в освітніх кооперативних навчальних закладах;

  - числа безробітних громадян, які пройшли професійне навчання в кооперативних освітніх установах.

  Споживча кооперація розглядає залучення молоді в систему як найважливіший напрям реалізації соціальної місії і в той же час як умова зміцнення самої системи споживчої кооперації, так як молодь - це категорія працівників, позбавлена ​​консерватизму, що сприйняла норми і принципи сьогоднішнього буття, здатна вести підприємницьку діяльність.

  Важливою формою реалізації соціальної місії споживчої кооперації є її участь у формуванні доходів населення. Воно включає оплату праці працівників споживчої кооперації та кооперативні виплати, передбачені Законом Російської Федерації «Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації».

  Кооперативні виплати обумовлені економічним участю пайовиків, яке проявляється в чотирьох формах:

  - покупці товарів на підприємствах споживчої кооперації; здачі сільгосппродукції, дикорослих, сировини, непродовольчих товарів власного виготовлення організаціям споживчої кооперації;

  - освіті кооперативного капіталу (пайового фонду);

  - кредитуванні організацій споживчої кооперації для поповнення оборотних коштів.

  Всі форми економічної участі повинні бути оплачені, тобто економічне участь пайовиків обертається захистом їх соціальних інтересів, яке виражається у формуванні їх доходів.

  Найважливіша форма економічної участі пайовиків - покупка товарів в кооперативних магазинах. Актуальним завданням кооперативних організацій виступає залучення населення в свої магазини не тільки в результаті більш широкого асортименту пропонованих товарів, високої якості обслуговування, надання додаткових послуг, але і впровадження в практику кооперативних виплат. В даний час в більшості кооперативних організацій пайовикам надаються знижки на придбані товари.

  Крім того, населенню в цілому і пайовикам зокрема представляються пільги за рахунок доставки товарів у віддалені населені пункти без включення в їх ціну транспортних витрат. У ньому наочно проявляється принцип соціальної справедливості.

  В умовах затримки і несвоєчасної виплати пенсій існує проблема нерівномірності рівня платоспроможності населення. Для сільських жителів неоціненне значення в забезпеченні життєдіяльності має відпустку товарів в борг: так званий товарний кредит. Сам цей факт не відповідає принципам цивілізованих ринкових відносин, але в російських умовах споживча кооперація таким чином підтримує життєвий рівень сільських жителів, несучи при цьому певні втрати. Цей напрямок діяльності містить в собі жорстке протиріччя між економічними інтересами кооперативів і соціальною орієнтацією їх діяльності. Видача товарного кредиту обов'язково пов'язана з фінансовими втратами і економічно недоцільна. Економічні втрати знижуються або перетворюються в прибуток, якщо товарний кредит передбачений індивідуальними договорами з пайовиками на здачу сільськогосподарської продукції, дикорослих, продукції промислів.

  Споживча кооперація традиційно обслуговує в сільській місцевості установи соціальної сфери: лікарні, дитячі садки, дитячі будинки та ін.У зв'язку з проблемами фінансування бюджетної сфери товар нерідко реалізується їм в борг, за рахунок чого виникає значна дебіторська заборгованість кооперативних організацій. Але споживча кооперація, виконуючи свою місію, здійснює соціальний захист населення і змушена терпіти економічні втрати.

  Нарешті, зміст планово-збиткових магазинів, як і реалізація хліба власної випічки за ціною нижче собівартості, має виключно соціальну спрямованість. Покриваючи збитки таких магазинів, кооператив забезпечує торговельне обслуговування певної частини населення у віддалених і малонаселених місцевостях, ніж будь-коли буде займатися приватник в силу економічної невигідності. Очевидно, світова практика не знає подібних аналогів.

  Важливою формою економічної участі пайовиків служить здача сільськогосподарської продукції, дикорослих, сировини, продаж непродовольчих товарів власного виготовлення організаціям споживчої кооперації, в якій реалізується заготівельна діяльність споживчої кооперації.

  Збільшення розмірів заготівельної діяльності споживчої кооперації стимулює виробництво сільськогосподарської продукції в особистих господарствах населення і у фермерських господарствах. Це підвищує самозайнятість сільського населення, забезпечує зростання грошових доходів селян. Звідси збільшення купівельної спроможності населення. Заготівельна діяльність сприяє збільшенню товарних ресурсів продовольства для покриття товарообігу і сировини для кооперативної промисловості. За рахунок її пожвавлення стимулюється створення нових робочих місць і на переробних підприємствах, і в торгівлі. Для підвищення стабільності заготівельної діяльності необхідно забезпечити гарантовану закупівлю продукції у населення та тим формувати впевненість у сільського населення взагалі і у пайовиків в першу чергу в затребуваності надлишків сільгосппродукції їх особистих господарств. Це підвищить моральну задоволеність від самозайнятості та надасть гарантії отримання грошових доходів сільським трудівникам. У зв'язку з цим взаємини споживчої кооперації зі здавачами сільськогосподарської продукції повинні будуватися на твердій договірній основі, яка передбачає відповідальність і зобов'язання обох сторін.

  Крім сільськогосподарської продукції, споживча кооперація традиційно займається закупівлями недеревних продукції лісу (дикорослих) і лікарсько-технічної сировини. Ягоди, гриби, горіхи, папороть, лікарські трави служать джерелом додаткових доходів сільського населення. До заготівельної діяльності залучаються такі категорії населення, як пенсіонери, домогосподарки, школярі.

  Третя форма економічної участі пайовиків - освіту кооперативного капіталу (пайового фонду). Пайовий фонд - фонд, що складається з пайових внесків, внесених пайовиками при створенні споживчого товариства або вступ до нього і є одним із джерел формування майна споживчого товариства, поповнення власних оборотних коштів. Пайовий внесок - майновий внесок пайовика в пайовий фонд споживчого товариства грошима, цінними паперами, земельною ділянкою, іншим майном або майновими правами, що мають грошову оцінку.

  Пайовий фонд характеризує стартове участь пайовиків в освіті кооперативного капіталу. Однак ця форма економічної участі пайовиків не є головною і пайовий фонд становить лише незначну частину власних коштів кооперативних організацій. Тому розмір пайового внеску повинен бути доступним для кожного сільського жителя, який бажає вступити в пайовики споживчого товариства. Виплати дивідендів на суму пайового внеску здійснюються в тих споживспілки, де статутом встановлено значні пайові внески.

  Більш важливе соціально-економічне значення має четверта форма економічної участі - залучення вільних грошових коштів населення в господарсько-фінансову діяльність організацій споживчої кооперації на поворотній основі. Гарантування повернення вкладу, виплата навіть невисоких відсотків за вкладами підвищують значимість системи споживчої кооперації як чинника соціальної стабільності.

  Відображення в програмі статистичного спостереження реалізації соціальної місії споживчої кооперації дозволяє розрахувати загальну суму доходів населення, отриманих від організацій споживчої кооперації.

  Вирішення соціальних проблем вимагає створення в споживчих товариствах і спілках спеціальної служби соціального управління, покликаної працювати як з пайовиками, так і з некооперовані населенням. До компетенції служби соціального управління слід включити подання звітності про зайнятість населення та інших напрямках соціальної місії споживчої кооперації.

  Матеріальні і моральні зусилля, пов'язані з виконанням соціальної місії споживчої кооперації, повертаються до неї у вигляді податкових пільг і кредитів, збільшення товарообігу кооперативних магазинів, обсягів заготівель і виробництва, що підвищує економічну стійкість і зміцнює імідж споживчої кооперації

  Існує і зворотна залежність: чим ефективніше розвивається економічна діяльність споживчих товариств, тим успішніше вони виконують основну визначену законом завдання споживчої кооперації - задоволення потреб пайовиків.

  Подальший розвиток споживчої кооперації можливо на основі оптимального поєднання соціальної та економічної діяльності, використання соціально-економічного потенціалу споживчої кооперації з урахуванням впливу зовнішніх чинників: рівня доходів населення, протекціоністської політики держави щодо споживчої кооперації. Однак вплив цих зовнішніх факторів можна розглядати як привнесене ззовні, воно формується завдяки діяльності і самої споживчої кооперації. Підтримка держави гарантована їй як некомерційної організації, що здійснює заходи соціального захисту населення, тобто тільки в разі реалізації соціальної місії. Підвищення купівельної спроможності населення, обумовлене зростанням доходів, також залежить від діяльності споживчої кооперації: надання робочих місць, підвищення зайнятості сільського населення, закупівлі вирощеної і заготовленої їм сільськогосподарської продукції. Це в кінцевому підсумку обертається збільшенням обороту роздрібної торгівлі, підвищенням доходів кооперативних організацій, досягненням беззбиткової діяльності.

  23. Загальні ознаки кооперативів різних видів.

  У сучасному світі існує близько 1 млн. Організацій понад 120 видів і різновидів, які називаються кооперативами. Вони здійснюють діяльність в різних сферах суспільного та економічного життя, мають різну політичну спрямованість і разом з тим всі ці організації мають загальні специфічні ознаки і риси, що дозволяють відносити їх до єдиної категорії організацій, які називаються кооперативами.

  При аналізі кооперативного руху виявляються найбільш характерні і стійкі ознаки, властиві всім видам кооперативів.

  Кооператів- це завжди господарська і одночасно громадська організація, заснована на приватно-часткової власності своїх членів і отримує, як правило, прибуток, яка витрачається в основному на поліпшення обслуговування і матеріального становища своїх членів.

  У кооперативах діє демократичне управління і контроль - виборність і підзвітність усіх керівних органів загальних зборів пайовиків або їх уповноваженим, делегатам. Один член один голос, незалежно від кількості паїв.

  Дуже важлива ознака життєздатності кооперативу - матеріальне участь членів кооперативу в освіті засобів (фондів) кооперативу. Це сплата вступних і пайових внесків і постійне активну участь в господарських операціях кооперативу.

  Матеріальна відповідальність членів кооперативу за зобов'язаннями кооперативу - обмежена одним або кількома паями і необмежена всім майном члена кооперативу. Більшість кооперативів в світі діє з обмеженою відповідальністю, але зустрічаються кооперативи, зазвичай сільськогосподарські в Німеччині, Данії та інших країнах, з необмеженою відповідальністю, яка спонукає членів кооперативу активно брати участь в управлінні і контролі за господарською діяльністю кооперативу.

  Система кооперативного освіти, інформаційно-рекламна діяльність, кооперативна друк, спорт, самодіяльність, організація відпочинку, турбота про пенсіонерів і інвалідів - тобто то, що становить основну частину соціальної діяльності кооперації.

  Співпраця кооперативів різних видів на національному, регіональному та міжнародному рівнях.

  Основні загальні ознаки кооперативів різних видів

  Не залежно від складу своїх членів, району розташування, характеру діяльності і інших умов все кооперативи мають деякими загальними для них ознаками.

  На рубежі XIX і XX століть в якості таких ознак різні автори висували взаємодопомога членів кооперативу; особистий характер членства; переважання серед членів нужденних; необмежене число членів кооперативів; наявність у кооперативу загального підприємства; відсутність у кооперативу прибутку; і т.д. і т.п.

  Сучасним кооперативам притаманний ряд спільних ознак:

  1. Перший і головний з них - одночасне виконання кооперативом функції громадської організації та господарської одиниці. І це характерно тільки кооперативним товариствам. Кооперативи в першу чергу є економічними організаціями, і тільки завдяки господарському успіху вони багатодітній родині і соціальний вплив.

  2. Друга ознака кооперативу - його власність на майно. Майно належить кожному даному кооперативу в цілому. Без майна, без капіталу не можлива нормальна економічна і соціальна робота кооперативу. Члени кооперативу матеріально брали участь в утворенні коштів кооперативу шляхом сплати внесків та внесення вкладів. Ці кошти необхідні для початкового облаштування матеріальної бази і для подальшого розвитку кооперативного господарства. Внески діляться на два види: вступний (безповоротний) і пайовий (поворотний), причому останній вноситися як в обов'язковому порядку (обов'язковий пай), так і за бажанням члена кооперативу понад обов'язковий (додатковий).

  Позитивна різниця між доходами кооперативу і його витратами є прибутком. Вона належить членам кооперативу та після сплати податків розподіляється ними на загальних зборах. Збиткова робота кооперативу теж належить їм.

  3. Ще одним загальним ознакою кооперативів є солідарна матеріальна відповідальність їх членів за результати спільної економічної діяльності.

  Члени кооперативу несуть обмежену або необмежену відповідальність, обмежена відповідальність встановлює в розмірі одного пайового внеску або в кратному йому розмірі. При необмеженої відповідальності члени кооперативу відповідають за результати його діяльності всім своїм майном.

  Матеріальна відповідальність членів виникає при банкрутстві кооперативів, в разі якщо майно і засобів кооперативу не досить, для задоволень претензій кредиторів.

  4. Управління справами кооперативів здійснюється на демократичних засадах. Це означає, що вищим органом управління в них є загальні збори членів; інші органи зазвичай виборні і підзвітні названому зборам; всі члени кооперативу рівноправні: в незалежності від кількості паїв на зборах пайовиків діє принцип «Один кооператор - один голос».

  При вивченні ознак, спільних для кооперативів різних видів, слід виходити з визначення кооперативу, викладеному в Декларації про кооперативну ідентичність МКА Теплова Л.Є. Основи споживчої кооперації: Навчальний посібник для 10-11 Кл .: Навчальний посібник - 2-е вид. Віта-Пресс, 2005- 160с. :

  Кооператив - це автономна асоціація осіб, які добровільно об'єдналися з метою задоволення своїх економічних, соціальних і культурних потреб по засобом спільно владеемих і демократично керованого підприємства.

  З визначення можна виділити основні ознаки кооперативу:

  1. Кооператив - кооперативне підприємство.

  2. Кооператив створюється для задоволення матеріальних (економічних) та інших потреб своїх членів.

  3. Кооператив - автономне підприємство.

  4. Кооператив - демократично кероване підприємство.

  Так як визначення кооперативу прийняте на МКА, є універсальним, то перераховані ознаки - це загальні ознаки для всіх кооперативів.

  Перш за все, слід виділити основну ознаку кооперативу: кооператив - колективне підприємство ринкової економіки.

  Він завжди створюється у формі підприємства - юридичної особи.

  Кооператив, є колективним підприємством і утворюється групою осіб (фізичних або юридичних), має схожість з іншими колективними підприємствами, такими, як товариства, акціонерні товариства. Однак кооперативи суттєво відрізняються від усіх колективних підприємств. Вони мають особливі ознаки, тому формують особливий сектор ринкової економіки - кооперативний Теплова Л. Є., Уколова Л. Є., Тихонович Н. В. Кооперативний рух: Навчальний посібник для кооперативних вузів: На російською та англійською мовою 2-е видання. М .: видавництво - РДЛ, - 2003р. - 304с.

  Підіб'ємо невеликий підсумок: розглянуті вище загальні ознаки кооперативів різних видів полегшують рішення практичного завдання - як відрізнити, відмежувати справжній кооператив від інших організацій. Ці кооперативи соціально орієнтовані організації ринкової економіки. Будь кооператив грунтується на рівність його членів, головним його компонентом є пайовик, також вони створюється і діє на основі статуту. Ці кооперативи - спільно владеемих, автономне, демократично кероване підприємство, так само вони задовольняють різні економічні і, соціальні та інші потреби своїх членів. Тому розвиток кооперативів сприяє демократизації економіки країни.

  24. Наукова класифікація кооперативів. Типи, форми і види кооперативів.

  Можна виділити три основні різновиди цих форм:

  - "чисті кооперативи" - це кооперативи, в яких встановлено рівність прав пайовиків як в управлінні, так і в розподілі прибутку;

  - "кооперативи акціонерного типу" - це кооперативи, в яких переважають елементи акціонерного товариства. Прибуток розподіляється у вигляді дивідендів пропорційно величині паю при рівності прав в управлінні і зазвичай обмежена верхньою межею. Найбільш характерні приклади США та Бельгія. Але такі кооперативи рідко користуються перевагами в порівнянні з іншими видами підприємств. Це пояснюється тим, що кооперативи мало чим відрізняються від приватних компаній;

  - кооперативи, що займають проміжне положення між "чистими кооперативами" і "кооперативами акціонерного типу".

  На всьому протязі історії кооперативного руху вченими, теоретиками і практиками робилися і робляться спроби класифікувати існуючі кооперативи, систематизувати, розподілити їх за певними групами в залежності від якихось властивих їм загальних і приватних ознак. Для чого потрібна правильна класифікація кооперативів. Її незнання призводить до непорозумінь. Так, наприклад, на Першому Всеросійському кооперативному з'їзді маслоробні артілі були віднесені з'їздом в одну секцію з продуктивними артілями і розглядалися як один з підрозділів продуктивних артілей. Маслоробні артілі були успішними кооперативами, і створювалося враження, що і продуктивні артілі здатні до цього ж. Тим часом вони - самі невдахи в кооперативній родині.

  Важливість правильної класифікації обумовлюється необхідністю справедливої ​​податкової політики щодо кооперативів займаються виробничою діяльністю, ніж тих, чиє кредо становить «купівля-продаж».

  У загальноекономічної і спеціальної кооперативної літературі можна зустріти самі різні варіанти класифікації. Одні вчені класифікують кооперативи за принципом здійснюваних ними господарських функцій або операцій, інші в залежності від категорії об'єднуються ними осіб, треті від конкретних цілей, для здійснення яких люди об'єднуються в кооперативи. Відомі класифікації по галузі народного господарства, галузі виробництва чи іншої господарської діяльності. Вони страждають однобокістю, позбавлені єдиної сістематізаціонной основи, будуються на різних принципах, немає єдиної термінології, що є неприпустимим.

  В літературі і соціальній статистиці Міжнародного кооперативного Альянсу (МКА), Міжнародної організації праці (МОП), більшості кооперативних організацій постіндустріальних країн, що розвиваються фігурують такі угруповання кооперативів, які також не мають єдиної наукової системи і складені в залежності від найрізноманітніших ознак.

  1. Споживчі кооперативи (приналежність членів до групи осіб, що мають загальний інтерес як споживачі товарів і послуг).

  2. Сільськогосподарські (в основі класифікації лежить ознака галузі народного господарства).

  3. Кредитні (здійснювана економічна функція - кредитування).

  Виробничі робітники і ремісничі кооперативи (поєднання двох ознак класифікації: фаза суспільного відтворення і соціально-класовий склад членів)

  Житлові (принцип одного споживчого інтересу членів, отримання та експлуатація житла)

  Рибальські (принцип галузі народного господарства)

  У найбільш повної наукової класифікації Б.Н.Хвостова всі існуючі в світі кооперативи поділяються на типи, форми, види. На типи він ділить кооперативи залежно від суспільно - економічного ладу, від типу виробничих відносин. Однак важко погодитися з розподілом Б.Н.Хвостова всіх кооперативів на два типи: капіталістичний і соціалістичний, в залежності від приналежності до різних суспільно-економічних систем.

  Одержавлення споживчої та виробничої, сільськогосподарської і промислової кооперації (поряд зі знищенням всіх інших видів кооперативів) на просторах колишнього СРСР не означало створення нового типу кооперації, просто тому, що вцілілі об'єднання вже не могли функціонувати як справжні кооперативні суспільно-господарські організації після ліквідації в країні ринкових відносин, демократичного управління та контролю в кооперативах і присвоєння державою права визначати долю кооперативної собс ності. Споживчі кооперативи та колгоспи (сільськогосподарські артілі) стали функціонувати з кінця 20-х років не як «новий тип кооперації», а як різновид державних господарських організацій, яким залишили лише назва, централізовану структуру і деякі формальні елементи демократичного управління та контролю.

  На форми кооперативи поділяються залежно від фази суспільного відтворення, в рамках якої вони здійснюють свою діяльність або функції якої вони реалізують.

  Ці кооперативи діють у сфері виробництва (початковій фазі суспільного відтворення) і здійснюють функції виробництва, називаються кооперативами вищої форми. Це можуть бути промислові, транспортні та будівельні кооперативи, виробничі, сільськогосподарські, риболовецькі артілі, промислові кооперативи кустарів і ремісників. Ці кооперативи, які здійснюють функції обміну, тобто фази, що зв'язує виробництво з розподілом і споживанням називаються кооперативами нижчої форми. Це - кооперативи, які здійснюють товарний обіг (споживчі, сбитоснабженческіе, торговельні та ін.), Грошове і кредитне звернення (кредитні, ощадно-позичкові, страхові).

  Поряд з кооперативами вищої і нижчої форм розрізняють також кооперативи перехідною або проміжної форми. Це - кооперативи, що поєднують у своїй діяльності функції обігу (торгівля, постачання, збут, кредитування і т.д.) і окремі функції виробництва (промислових товарів, сільськогосподарських продуктів)

  Третьою категорією класифікації кооперативів є вид.

  На види кооперативи поділяються залежно від таких ознак: соціально-класового і професійного складу їх членів (робочі, селянські, кустарів, ремісників, службовців, рибалок, студентів і т.д.), галузі народного господарства в якій діє кооператив (промислові, сільськогосподарські , будівельні, транспортні, торгові, промислові та ін.), по галузі виробництва (текстильні, швейні, взуттєві, овощеводческие, садівничі та ін.), що виконується економічної функції (кредитні, сбитоснабженческіе, обслуговував я і т.д.), роду конкретної діяльності (іригаційні, ощадні, похоронні, медичні, мисливські, меліораційні, забійні електропостачання та ін.), по виду конкретної продукції виробленої, що закуповується, збувається і переробляється кооперативом (насіннєві, цукрові, бавовняні, зернові, яєчні і т.д.), району діяльності (міські, сільські).

  Значний інтерес для розуміння суті кооперативного руху нової хвилі мав місце в кінці 80-х, початку 90-х років представляє наукова класифікація, запропонована А.А. Глушецкій.

  А.А.Глушецкій виділяє наступні критерії класифікації кооперативів:

  За цілями діяльності, функціональною ознакою і галузевої приналежності. Цей критерій дозволяє виділити дві основні групи кооперативів: виробничі і споживчі. До виробничим кооперативам відносяться всі види кооперативів незалежно від сфер і галузей їх діяльності, основною метою яких є отримання доходу (прибутку). Об'єктами усуспільнення в них виступає праця їх членів та майно - основні і оборотні кошти.

  Споживчі кооперативи ставлять перед собою завдання забезпечити раціональне задоволення побутових, соціально-культурних та інших особистих потреб своїх членів.

  Об'єктом власності в них є грошові доходи населення і майно, яке за своєю економічною природою призначене для непродуктивного споживання (предмети споживання).

  Ці кооперативи першого типу зайняті комерційною діяльністю, орієнтовані на населення. Вони виробляють і реалізують товари, надають платні послуги, виконують роботи. Діяльність кооперативів другого типу спрямовані на обслуговування своїх членів. Вони здійснюють некомерційні види діяльності з організації особистого споживання пайовиків: придбання і поточна експлуатація предметів споживчого призначення.

  Можуть виникати кооперативи змішаного типу, які виконують поряд з основними своїми функціями і додаткові. Наприклад, споживче садово-городницьких товариство може здійснювати і комерційні функції - збут надлишків сільськогосподарської продукції.

  За функціональною ознакою або спеціалізації кооперативів в різних фазах відтворення можна виділити кооперативи, які беруть участь в безпосередньому процесі виробництва, кооперативи, що спеціалізуються в сферах обміну і розподілу, і кооперативи в сфері споживання.

  І завершує цю групу класифікація кооперативів за галузевою належністю або за видами діяльності. Державна статистика тих років враховувала інформацію майже по тридцяти видів кооперативної діяльності, здійснюваної в різних галузях народного господарства. Крім кооперативів, які спеціалізувалися на вузьких напрямки діяльності виділялися багатопрофільні кооперативи, тобто спеціалізуються на декількох видах діяльності.

  2. За джерелами виникнення їх майна і рівню його усуспільнення. Згідно з цим критерієм можна виділити три основні групи кооперативів, які мають певні різновиди:

  1. Кооперативи, діяльність яких полягає у поєднанні загальної колективної і особистої власності своїх членів (форма перехідна від особистої до колективної власності).

  2. Ці кооперативи, де все майно і фінансові кошти утворюють загальну колективну власність їх членів (класична кооперативно - групова власність).

  3.Ці кооперативи зі спільного використання орендованих засобів, діяльність яких полягає у більшою мірою на власні кошти, а на орендованому майні та кредитних фінансових ресурсів (форма, яка отримала форсований розвиток в зв'язку з курсом на роздержавлення радянської економіки).

  В рамках названих груп кооперативних об'єднань можна виділити ще різновиди. Можуть бути різні варіанти в формах поєднання колективних і особистих коштів в діяльності кооперативу. Наприклад, товариство або представницько - комерційна контора. Яка об'єднує осіб зайнятих індивідуально-трудовою діяльністю. Це формування з невеликою часткою колективної власності, діяльність яких полягає у майні та інших засобах, що належать його членам на правах особистої власності.

  Ці кооперативи, де всі засоби утворюють загальну колективну власність можуть бути представлені двома основними різновидами:

  1. Загальна колективна власність представлена ​​єдиним неподільним фондом.

  2. Загальна колективна власність складається в тій чи іншій мірі як сума пайових часток окремих членів.

  Ці кооперативи за власним використання орендованого майна представлені також цілим рядом різновидів:

  Держпідприємства, цілком зданої кооперативу в оренду;

  Підрозділи держпідприємства, перетворене в кооператив;

  Орендний кооператив всередині підприємства;

  Кооперативів, що працюють на майно замовника чи іншої сторонньої організації.

  Загальною тенденцією в розвитку кооперативного підприємництва як в минулому столітті, так і в нинішньому залишається перетворення кооперативів простої форми в кооперативи перехідною, тобто диверсифікація господарської кооперативної і громадської діяльності. Що стосується видів і підвидів кооперативів, то є деякі доповнення та уточнення до існуючих класифікацій, наприклад, використання поняття інституційні кооперативи (в членської бази яких переважають державні цивільні і військовослужбовці та ін.)

  25. Кооперативні принципи і їх модифікація в ХХ столітті. Зміни, прийняті на ХХIII (1966), XXX (1992) і XXXI (1995 г.) Конгресах Міжнародного кооперативного альянсу.

  26. Кооперативні цінності - морально-етичні норми кооперативного підприємництва.

  Зрозуміло, приватно-часткова власність, матеріальне участь, відповідальність, соціальна допомога та регіональне співробітництво характерні для більшості акціонерних товариств, приватних, державно-приватних і інших фірм.

  Але для кооперативів постійна присутність перерахованих шести ознак обов'язково поряд з необхідністю дотримуватися кооперативним цінностям і принципам.

  Що таке цінності?

  Цінності - це фундаментальні переконання, за якими люди встановлюють відносини один з одним. Цінності стимулюють поведінку і створюють сприятливі умови для змін. Цінності допомагають відповісти на питання - чи добре це робити. Ці кооперативи грунтуються на наступних морально-етичних цінностях:

  Самопідтримки - тобто модель автономного активного поведінки особистості у взаємодії з іншими індивідуумами, мобілізацію духовних і матеріальних ресурсів особистості «соціальний динамізм», оптимальне поєднання індивідуалізму і колективізму, таке, при якому колективні форми управління та господарювання (торгівля, збут, послуги) максимально заохочують індивідуальну виробничу або іншу діяльність, вивільняють індивідуальну енергію і заповзятливість.

  Взаємодопомога - (один для всіх, все для кожного) як частина солідарності і головною соціально-етичної ідеї кооперативного руху.

  Свобода - як добровільність вступу і виходу з кооперативу і участі в його операціях.

  Демократія - рівноправну участь членів у прийнятті основних життєво важливих рішень в управлінні і контролі.

  Справедливість - розподіл доходів, відкритість, гласність, безкорисливість, відсутність дискримінації за будь-якими ознаками.

  Чесність - як головна моральна основа кооперативного підприємництва (виробництво високо якісних продуктів, чиста вага, повна міра).

  Соціальна відповідальність - підвищення рівня життя, поліпшення обслуговування своїх членів і всіх бажаючих користуватися послугами кооперативу без шкоди іншим членам кооперативу та суспільства.

  Соціальна турбота - комерційна діяльність з сильною соціальною орієнтацією в розподілі частини благ від корпоративних доходів між тими, хто знаходиться «поза» кооперативу і гостро потребує соціального захисту і допомоги.

  Універсальність - прагнення до задоволення найрізноманітніших потреб людей і загальнолюдських потреб, які зближують людей у ​​всьому світі.

  Інтернаціоналізм - участь у вирішенні загальнолюдських проблем.

  ХХХ Конгрес МКА, що проходив в Японії в 1992 році заслухав спеціальну доповідь «Кооперативні цінності в мінливому світі». У прийнятій резолюції були сформульовані рекомендації про внесення уточнень до тексту діючих з даного питання документів. Остаточне рішення з даного питання було прийнято на Конгресі МКА в 1995 році у формі «Декларації про кооперативну ідентичність».

  «Ці кооперативи засновані на наступних цінностях: взаємодопомога, взаємна відповідальність, демократія, рівність, справедливість і солідарність в традиціях основоположників кооперації члени кооперативів дотримуються наступних етичних принципів: чесність, відкритість, відповідальність і турбота про інших».

  Дане формулювання, включена в текст Декларації про кооперативну ідентичність, стала нині основоположною для кооперативного руху в сучасному світі. Вона має не тільки глибокий теоретичний сенс, але і велике практичне значення. Загальновизнані кооперативні цінності є основою при розробці статутів кооперативів та їх спілок, законодавчих і нормативних актів, які зачіпають інтереси кооперації, вихідною базою для формування громадської думки про кооперативний рух, підготовки освітніх програм і навчальних посібників, спрямованих на поширення знань про кооперативах, їх сутності, економічних і соціальних можливостях.

  Крім перерахованих етичних норм кооперативам як специфічним господарським підприємствам потрібні були і певні правила своєї організації, управління, розподілу прибутку, свої орієнтири і пріоритети в соціальній, інвестиційної та цінової політики.

  Наприклад, за якими цінами продавати в кооперативних магазинах продовольчі і промислові товари?

  Як розподіляти прибуток? Яка діяльність кооперативу повинна бути обов'язковою? Брати участь чи в політичній боротьбі або дотримуватися нейтралітету?

  Відповіді на ці та багато інших питань знайшли відображення в кооперативних принципах, які були зафіксовані в статутах кооперативів та їх національних спілок.

  Кооперативні прінціпи- це модель поведінки, алгоритм дій членів кооперативу і його виборних органів. Іншими словами кооперативні принципи - це правила, що склалися організації та управління з соціальними орієнтирами в розподілі прибутків та інвестиційної політики. В цілому, кооперативні принципи покояться на таких фундаментальних морально-етичних цінностях, як самопідтримки, взаємодопомога, свобода, демократія, соціальна відповідальність, турбота про ближнього, чесність, справедливість і інтернаціоналізм і представляють основні напрямки, за якими вони застосовуються на практиці.

  Вперше кооперативні принципи були сформовані кооператорами Рочделя в 1844г, потім вони були предметом тривалої і гострої дискусії в 30-х роках, а в наслідку - в 60-х роках ХХ століття. Погоджений текст кооперативних принципів був прийнятий у Відні в 1966 році і включений окремим розділом до Статуту МКА. однак проблема більш точних формулювань кооперативних цінностей і принципів продовжувала хвилювати багатьох представників кооперативного руху, вона неодноразово обговорювалася на багатьох форумах МКА.

  Слідом за кооперативними цінностями в Декларації про кооперативну ідентичність визначені кооперативні принципи, які названі «путівником, за допомогою якого кооперативи впроваджують ці цінності в життя». Сформульовано сім основних принципів:

  Добровільність і відкрите членство.

  Ці кооперативи - добровільні організації, відкриті для всіх, хто здатний надавати послуги і бажає прийняти зобов'язання членства без статевої, соціальної, політичної або релігійної дискримінації.

  Демократичний контроль.

  Ці кооперативи - демократичні організації, контрольовані самими членами, які беруть активну участь у встановленні своєї політики і прийнятті рішень. Члени кооперативів мають рівне право голосу (один член - один голос), кооперативи інших рівнів також організовані по демократичній манері.

  Члени економічного участі.

  Членські внески рівні, демократичний контроль і капітал їх кооперативу.

  По крайней мере, частина капіталу є спільною власністю кооперативу, члени зазвичай отримують обмежену компенсацію, якщо ця умова членства. Члени відраховують надлишки на такі цілі:

  розвиток кооперативу, можливо в резерв, частина якого принаймні, буде неподільне;

  членська вигода в пропорції до їх праці в кооперативі;

  підтримка їх діяльності схвалюється рядовими членами.

  Автономія і незалежність.

  Ці кооперативи автономні, самоподдерживающиеся організації, контрольовані самими членами. Якщо вони вступають в угоду з іншими організаціями включаючи урядові, або збільшують капітал із зовнішніх джерел, вони дотримуються умов, гарантую демократичний контроль членами і підтримуючи кооперативну автономію.

  Освіта, навчання і інформація.

  Кооператив забезпечує утворення, навчання і інформацію своїх членів, обраних представників, менеджерів і співробітників, так щоб вони могли вносити ефективний внесок в розвиток кооперативів. Вони надають інформацію громадськості - особливо молодим людям і громадським діячам - про сутність і пріоритети кооперації.

  Кооперація серед кооперативів.

  Ці кооперативи служать своїм членам ефективно і зміцнюють кооперативний рух, працюючи разом через місцеві регіональні та міжнародні структури

  Ставлення до суспільства.

  Кооперативи працюють для самообеспечиваться розвитку своїх спільнот за допомогою політики, схваленої своїми членами.

  27. Організаційно-правові основи створення кооперативів та їх спілок.

  Організаційно-правовою основою створення і розвитку кооперативів та їх спілок є: Конституції, кооперативне законодавство і статути.

  Кооперативний право- частина єдиної системи права. Основним джерелом кооперативного права є Конституції. У них містяться основні правові норми, які є юридичною базою для розвитку всього кооперативного законодавства. Так, в Конституції Республіки Казахстан, прийнятої 30 серпня 1995 року на всенародному референдумі, в статті 23 говориться, що «Громадяни Республіки Казахстан мають право на свободу об'єднань. Діяльність громадських об'єднань регулюється Законом ». Будь кооператив, як відомо, в першу чергу є громадським об'єднанням.

  Стаття 6 Конституції України гласить: «У Республіці Казахстан визнаються і рівним чином захищаються державна і приватна власність». Відповідно зі змінами та доповненнями, внесеними до Закону Республіки Казахстан «Про власність в Республіці Казахстан» кооперативна власність класифікується як приватна власність юридичних осіб.

  В системі джерел кооперативного права важливе місце займає Цивільний Кодекс Республіки Казахстан, а також Закони Республіки Казахстан «Про власність Республіки Казахстан», «Про сільську споживчої кооперації в Республіки Казахстан» і ін.

  У Республіці Казахстан кооперативні відносини регулюються також постановами парламенту, Уряду, Указами Президента країни.

  Джерелами кооперативного права можуть бути рішення місцевих органів влади (акіматів, масліхатів - зборів депутатів), прийняті в межах їх компетенцій з питань кооперативного будівництва.

  Суспільно-господарська діяльність кооперативів та їх спілок регулюється Статутами.

  Статут кооперативу - це внутрішньо-системні норми, які регулюють організаційну побудову і порядок діяльності кооперативної організації, обов'язкова ознака її юридичної самостійності. У Статуті визначаються цілі, завдання, принципи діяльності, обсяг повноважень, форми і методи управління господарством.

  Статут як правовий акт отримує свою юридичну силу в результаті його державної реєстрації в органах юстиції

  У липні 1999 року прийнятий Закон Республіки Казахстан «Про сільську споживчої кооперації в Республіці Казахстан». Закон складається з 8 розділів і 73 статей регулюють найрізноманітніші питання: створення, членства, управління сільським споживчим кооперативом, майнові відносини, структуру і порядок реорганізації та ліквідації сільських споживчих кооперативів.

  Відповідно до Закону систему сільської споживчої кооперації Республіки Казахстан утворюють сільські споживчі кооперативи, які об'єднуються в асоціації (союзи). Асоціації (союзи) сільських споживчих кооперативів можуть добровільно об'єднуватися в асоціацію (союз) - центральний орган.

  Основною ланкою в сільській споживчої кооперації є сільський споживчий кооператив. Його діяльність ґрунтується на наступних принципах: добровільність вступу і виходу з членства, обов'язкові сплати майнового (пайового) і членського внесків, демократичності управління, взаємодопомоги та захисту інтересів сільського населення, доступності інформації про діяльність кооперативу, асоціації (союзу) для всіх його членів.

  Вищим органом управління сільським споживчим кооперативом є загальні збори (збори уповноважених).

  Вищим органом управління асоціацією (союзом) є загальні збори представників членів асоціації (спілки).

  Виконавчим органом сільської споживчого кооперативу, асоціації (союзу) є правління, яке здійснює поточне керівництво діяльністю кооперативу або асоціації (союзу) і підзвітне загальним зборам (зборам уповноважених) і загальним зборам представників членів асоціації (спілки)

  Ревізійна комісія (ревізор) є контрольним органом сільської споживчого кооперативу і асоціації (союзу). Вона контролює їх фінансово-господарську діяльність і підзвітна загальним зборам.

  Коли пайовиками сільського споживчого кооперативу є жителі кількох населених пунктів можуть створюватися кооперативні ділянки, які є невід'ємною частиною сільського споживчого товариства.

  Вищим органом кооперативного ділянки сільського споживчого кооперативу є загальні збори пайовиків кооперативного ділянки.

  Сільський споживчий кооператив вважається створеним з моменту його державної реєстрації органами юстиції.

  Взаємини між асоціацією (союзом) і її членами визначаються статутом, установчим договором та угодами.

  28. Чинний порядок створення і організації діяльності кооперативів.

  Споживчий кооператив (Споживче товариство) - це добровільне об'єднання громадян і юридичних осіб на основі членства з метою задоволення матеріальних та інших потреб учасників, що здійснюється шляхом об'єднання його членами майнових пайових внесків.

  Реєстрація Споживчого кооперативу, реєстрація кооперативу, реєстрація споживчого товариства, реєстрація, житлово-будівельного кооперативу, реєстрація дачно-будівельного кооперативу, реєстрація гаражно-будівельного кооперативу, реєстрація житлового кооперативу, реєстрація товариства власників житла, реєстрація дачного кооперативу, реєстрація гаражного кооперативу, реєстрація садово огороднического кооперативу, реєстрація ЖБК, реєстрація ДСК, реєстрація ГСК, реєстрація ТСЖ, реєстрація кооперат ІВВВ

  До договорів споживання кооперативам відносяться:

  житлово-будівельні кооперативи;

  дачно-будівельні кооперативи;

  гаражно-будівельні кооперативи;

  житлові кооперативи;

  товариства власників житла;

  дачні кооперативи;

  гаражні кооперативи;

  садово-городні кооперативи;

  сільськогосподарські кооперативи;

  інші кооперативи.

  Найменування кооперативів вказують на специфіку і види діяльності цієї юридичної особи. У Чинному законодавстві РФ немає чіткої вказівки на види діяльності здійснюються ними. Так, житлово-будівельні кооперативи, дачно-будівельні кооперативи, гаражно-будівельні кооперативи мають на увазі, що при установі кооперативу немає повністю готового до експлуатації об'єкта, на які набуває кооператив права в подальшому (багатоквартирний житловий будинок, дачні будівлі, гаражі і т.п. ).

  У той час як при установі житлового кооперативу, дачного кооперативу, гаражного кооперативу дані об'єкти вже існують.

  Пайові внески використовуються для ведення торговельної, заготівельної, виробничої та іншої діяльності з метою задоволення матеріальних і інших потреб його членів. Споживчий кооператив може існувати і як самостійна організаційно-правова форма юридичної особи (наприклад, житлово-будівельні кооперативи), так і в формі споживчого товариства (районного, міського та т. Д.), І як союз споживчих товариств (районний, обласний, крайовий і т.д.), що представляє собою форму об'єднання споживчих товариств. Найменування споживчого кооперативу повинно містити вказівку на основну мету його діяльності, а також слово «кооператив» або слова «споживче товариство» або «споживчий союз». Ці вимоги знайшли своє відображення і в законодавстві про кооперацію.

  Споживчому кооперативу, віднесеній Цивільним законодавством до некомерційної організації, властиві ознаки, характерні для кооперативів будь-яких видів і які відрізняють кооператив від інших передбачених Законом юридичних осіб. До таких ознак належать: членство, що є організаційною основою формування кооперативу, демократичні принципи управління кооперативами (зокрема, один учасник - один голос); внесення членами кооперативу майнових пайових внесків; задоволення матеріальних і інших потреб членів кооперативу як основна мета об'єднання громадян і юридичних осіб в кооператив.

  Різниця між виробничими і споживчими кооперативами полягає не в різній цілі діяльності (для перших - отримання прибутку, а для других - задоволення потреб членів), а в специфіці обираються шляхів для задоволення цих потреб.

  У виробничому кооперативі мета досягається головним чином через особисту трудову участь членів кооперативу в його виробничої, іншої господарської діяльності. Вироблений в результаті такої діяльності кінцевий продукт (послуга) не споживається членами кооперативу, а реалізується на сторону. Задоволення матеріальних та інших потреб членів виробничого кооперативу здійснюється через оплату їх праці, доходи від прибутку кооперативу і паї.

  У споживчому кооперативі об'єктом споживання членів кооперативу є речі, роботи, послуги, вироблені безпосередньо кооперативом або іншими організаціями. Споживчий кооператив надає членам кооперативу речі, роботи, послуги через організовану їм торгівлю, будівництво, експлуатацію збудованого або придбаного об'єкта і т. П. Член споживчого кооперативу не зобов'язаний брати особисту трудову участь у діяльності кооперативу. Якщо він працює в кооперативі, то його відносини з кооперативом регулюються законодавством про працю для найманих працівників.

  У цивільному законодавстві дано універсальне поняття споживчого кооперативу без вказівки на його різновиди. В даний час діють споживчі товариства, житлово-, дачно-, гаражно-будівельні, а також житлові, дачні, гаражні, садово-городні та інші кооперативи. Між даними різновидами споживчих кооперативів є істотні відмінності. Якщо житлові, дачні і тому подібні кооперативи - типові некомерційні організації, то споживчі товариства відповідають не всіма ознаками некомерційної організації. Для них підприємницька діяльність - не вибір, а необхідність.

  Не можна задовольнити потреби членів-пайовиків споживчих товариств, не роблячи або не купуючи товари, що не здійснюючи торговельну, посередницьку, заготівельну та іншу комерційну діяльність (наприклад, в сфері побутового обслуговування). Комерційну діяльність споживчі кооперативи здійснюють безпосередньо або через створюються ними комерційні та некомерційні організації, а також через організації, в яких вони беруть участь в якості акціонерів, вкладників та інших учасників.

  Цивільне законодавство не визначає сфери, в яких діють споживчі кооперативи, органи управління ними, режим майна даних кооперативів. Відповідно до Цивільного кодексу РФ правове становище споживчих кооперативів, права та обов'язки їх членів повинні визначатися законами про споживчі кооперативи.

  Діяльність споживчих товариств та їх спілок регулюється Законами; «Про споживчу кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про садівничих, городницьких об'єднаннях громадян», «Про кредитної кооперації в Росії» і іншими законами.

  Цивільний кодекс не встановлює мінімального числа засновників, необхідного для утворення кооперативу. Відповідь на це питання міститься в спеціалізованих законах про споживчі кооперативи та (або) в їх статутах.

  Установчим документом споживчого кооперативу є його статут, що затверджується загальними зборами членів кооперативу. Найменування споживчого кооперативу повинно містити вказівку на основну мету його діяльності, а також чи слово «кооператив», або слова «споживчий союз» або «споживче товариство». Допускається об'єднання споживчих спілок і (або) споживчих кооперативів в споживчий союз іншого рівня.

  Споживчий кооператив, як будь-яка юридична особа, підлягає державній реєстрації і вважається створеним з моменту державної реєстрації.

  Пайові внески, внесені членами кооперативу, входять до складу майна кооперативу. Розмір, склад пайових внесків і порядок внесення повинні бути передбачені статутом кооперативу.

  Пайові внески - основне джерело майна житлових, дачних, гаражних і тому подібних кооперативів. Для споживчих товариств пайовий внесок - початковий капітал, мінімальний розмір їх майна. Основна частина майна споживчого товариства формується за рахунок прибутку, одержуваної від підприємницької діяльності.

  Майно кооперативу, як будь-якого юридичного особи, є його власністю. До складу майна житлових, житлово-будівельних, дачних, гаражних і тому подібних кооперативів не належать приміщення (квартири, дачі, гаражі та інші приміщення), надані кооперативом особам, повністю вніс свій пайовий внесок за ці приміщення.

  Законодавство встановлює одну з найважливіших обов'язків члена споживчого кооперативу - нести відповідальність за його збитки. Ця відповідальність полягає в тому, що члени кооперативу зобов'язані вносити додаткові пайові внески для покриття збитків кооперативу, відображених в щорічному балансі кооперативу. Додаткові внески повинні бути внесені протягом 3 місяців після затвердження щорічного балансу. Умова про розмір зазначених внесків і порядок розподілу обов'язків щодо їх внесення повинні бути встановлені законом і / або статутом споживчого кооперативу. У разі невиконання обов'язку по внесенню додаткових внесків кооператив може бути ліквідований в судовому порядку на вимогу кредиторів. Якщо не всі члени кооперативу внесуть додаткові внески, то інші члени солідарно несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями в межах невнесеної частини додаткового внеску кожного з членів кооперативу.

  Субсидіарну відповідальність членів кооперативу за його зобов'язаннями означає обов'язок членів кооперативу тільки по внесенню додаткових внесків для покриття збитків, встановлених в щорічному балансі кооперативу.

  Члени кооперативу солідарно несуть субсидіарну відповідальність тільки в межах невнесеної частини додаткового внеску кожного члена кооперативу. Така відповідальність не застосовується, якщо додаткові внески не внесені всіма членами кооперативу.

  Обов'язок членів кооперативу вносити додаткові внески для покриття збитків кооперативу не означає, що кооператив не має права вишукати інші джерела для покриття таких збитків. До додаткових внесків членів кооперативу слід вдаватися, якщо вичерпані інші можливості покрити збитки.

  Послуги з реєстрації споживчого кооперативу (споживчого товариства)

  Стандартний пакет послуг з реєстрації Споживчого кооперативу (товариства) включає в себе підготовку необхідних реєстраційних документів, оплату необхідних зборів і мит, супровід процедури Федеральній податковій службі, отримання листа з Держкомстату, постановка на податковий облік, і виготовлення автоматичного друку.

  Реєстрація Споживчого кооперативу (реєстрація споживчого товариства) здійснюється за допомогою внесення відповідних даних до Єдиного Державного Реєстру Юридичних Осіб (ЕГРЮЛ). Відомості про реєстрацію ПК вносяться до реєстру на підставі документів, наданих до реєструючого органу (МИФНС).

  ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

  (Можливе надання неповного пакета *)

  Копія основного документа фізичної особи, що виступає в якості особи діючого без довіреності від імені юридичної особи, на кожного з осіб, що виступає в якості засновника і / або особи діючого без довіреності від імені юридичної особи. (В разі, якщо фізична особа, є громадянином Російської Федерації).

  Нотаріально завірена копія документа, встановленого федеральним законом або визнаного відповідно до міжнародного договору Російської Федерації в якості документа, що засвідчує особу іноземного громадянина, який виступає в якості засновника і / або особи діючого без довіреності від імені юридичної особи на кожного з осіб, що виступає в якості засновника і / або особи діючого без довіреності (в разі, якщо фізична особа, є іноземним громадянином).

  Нотаріально завірена копія документа (при необхідності такого завірення), передбаченого федеральним законом або визнаного відповідно до міжнародного договору Російської Федерації в якості документа, що посвідчує особу особи без громадянства, що виступає в якості засновника і / або особи діючого без довіреності від імені юридичної особи на кожного з осіб, що виступає в якості засновника і / або особи діючого без довіреності від імені юридичної особи. (В разі, якщо фізична особа, є особою без громадянства)

  Свідоцтво про присвоєння ІПН для фізичних осіб, які виступають в якості засновників і / або осіб діють без довіреності від імені юридичної особи, (при наявності ІПН).

  Документи, що підтверджують адресу місцезнаходження створюваної юридичної особи.

  Документи підтверджують наявність майна і його грошову вартість (якщо статутний капітал вноситься майном).

  * В разі якщо необхідні відомості містяться в інших поданих документах.

  Для підготовки документів необхідні такі відомості:

  1.

  Повне та скорочене найменування створюваної юридичної особи.

  Відомості про осіб які мають право діяти без довіреності від імені створюваної юридичної особи (Генеральний директор, директор, керуючий і ін.)

  Термін дії повноважень зазначених в п.3 осіб (якщо є такі обмеження).

  Види діяльності які планує здійснювати створюване юридична особа.

  Адреса місцезнаходження, контактний телефон, факс.

  Відомості про осіб входять до правління кооперативу (не менше трьох).

  Виробничий кооператив

  Виробничим кооперативом (артіллю) є комерційна організація, створена шляхом добровільного об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої та іншої господарської діяльності, заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Статутом виробничого кооперативу може бути передбачено участь у його діяльності також і юридичних осіб.

  Порядок створення і подальшої діяльності виробничих кооперативів регулюється Цивільним кодексом РФ, Законом "Про виробничих кооперативах", а також Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців".

  Члени кооперативу несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями в порядку, передбаченому його Статутом. Загальна кількість членів виробничого кооперативу не може бути менше 5 (п'яти). Членами кооперативу можуть бути громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни, особи без громадянства. Юридична особа бере участь в діяльності кооперативу через свого представника відповідно до Статуту кооперативу.

  Єдиним установчим документом виробничого кооперативу є Статут.

  Мінімальний розмір пайового фонду виробничого кооперативу законом не встановлено. Не менш 10% своїх пайових внесків членів кооперативу зобов'язані внести до державної реєстрації кооперативу, а решту - протягом одного року з моменту реєстрації. Внески до пайового фонду можуть бути внесені як грошовими коштами, так і іншим майном. Оцінка пайового внеску у негрошовій формі, що перевищує 25.000 рублів, повинна бути проведена незалежним оцінювачем.

  Вищим органом управління у виробничому кооперативі є загальні збори його членів, яке вирішує найважливіші питання діяльності кооперативу, в тому числі обирає постійно діючий виконавчі органи кооперативу - правління та (або) голови кооперативу. Виконавчі орган керують діяльністю кооперативу між зборами, вирішуючи питання, не віднесені до виключної компетенції загальних зборів.

  Реєстрацію виробничих кооперативів здійснюють податкові органи. Державне мито за реєстрацію виробничого кооперативу становить 4000 рублів.

  При замовленні послуг необхідно повідомити нашому фахівцеві наступну інформацію про реєстроване підприємстві: паспортні дані та ІПН (якщо є) членів кооперативу - фізичних осіб, відомості про склад виконавчих органів кооперативу, відомості з ЕГРЮЛ (Єдиного державного реєстру юридичних осіб) про учасників - юридичних осіб та копії їх установчих документів, найменування створюваного кооперативу, основні види діяльності, відомості про розмір, структуру та порядок оплати пайового фонду, обрану систему оподаткування (про бщую, спрощену), точна адреса місцезнаходження кооперативу.

  В якості адреси місцезнаходження може виступати орендоване чи власне нежитлове приміщення або місце проживання керівника.

  29. Статут - основний документ, який регулює діяльність кооперативу. Нові статути споживчої кооперації 1998 р

  Як зазначає К.І. Вахітов: «Статут - це систематизований звід правил, що регламентують основні питання діяльності споживчого товариства, обов'язкова ознака його юридичної самостійності» [Вахітов К.І. Історія споживчої кооперації Росії. М., 1998. С. 154]. Статут споживчого товариства (спілки) служить перш за все своєрідним угодою учасників товариства (спілки) між собою. Далі, через державну реєстрацію товариства (спілки) досягається угода між учасниками споживчого товариства (спілки) і державою. Нарешті, всередині системи споживчої кооперації статути узгоджують відносини між споживчими товариствами та їх спілками. І ще: статути, звичайно, регулюють відносини між пайовиками і споживчими товариствами. Необхідно відзначити, що в Законі про споживчу кооперацію 1992 р положення про статут споживчого товариства було відсутнє взагалі. У Законі РФ 1997 р положенням про статут споживчого товариства відведена стаття 9: «Статут споживчого товариства». Ця стаття містить основні вимоги держави до статуту товариства, норми, які обов'язково повинні бути відображені в статуті. Пункт 1 статті 9 вказує, що в статуті споживчого товариства повинні визначатися: найменування споживчого товариства; місце його знаходження; предмет і цілі діяльності споживчого товариства; порядок вступу пайовиків в споживче товариство; порядок виходу пайовиків з споживчого товариства, в тому числі порядок видачі пайового внеску і кооперативних виплат; розмір, склад та порядок внесення вступних і пайових внесків, відповідальність за порушення зобов'язань щодо внесення пайових внесків; склад і компетенція органів управління та органів контролю споживчого товариства, порядок прийняття ними рішень, в тому числі з питань, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів; порядок покриття пайовиками збитків, понесених споживчим товариством; порядок реорганізації та ліквідації споживчого товариства; відомості про його філіях і представництвах; інші відомості. Пункт 2 статті 9 визначає, що статутом споживчого товариства можуть бути передбачені різні соціальні пільги щодо вступу в споживче товариство, зі сплати пайових і членських внесків, визначена категорія осіб, яка може користуватися цими пільгами: «Статутом споживчого товариства може бути передбачено, що для громадян , які не мають самостійного заробітку, а також для громадян, які отримують тільки державні допомоги, пенсію або стипендію, загальні збори споживчого товариства може встановити менший ра змери пайового внеску, ніж для інших пайовиків »[Закон про споживчу кооперацію (споживчих товариствах та їх спілках) в Російській Федерації від 11. 07. 1997]. Після прийняття в 1997 р закону Центросоюз РФ розробив нові примірні статути споживчого товариства. Як відзначають А.Р. Бернвальд і А.В. Ціхоцький: «Зразковий статут називається« зразковим », оскільки він, виступаючи як би зразком статуту, рекомендує краще рішення тих чи інших питань життя споживчого товариства, сприяючи тим самим розвитку демократії та творчої ініціативи пайовиків в управлінні справами кооперативу» Бернвальд А.Р., Ціхоцький А.В. Споживча кооперація в умовах переходу до ринкової економіки. Новосибірськ, 1993. С. 31. У зразковому статуті споживчого товариства є такі розділи: загальні положення; мети і предмет діяльності товариства; пайовики в суспільстві; правомочності суспільства; основи економічної діяльності суспільства; структура органів управління і контролю суспільства; правомочності кооперативного ділянки суспільства; загальні збори уповноважених суспільства; рада споживчого товариства; правління товариства; органи контролю; облік і звітність; документи товариства; трудові відносини; реорганізація та ліквідація товариства.

  Зразкові статути визначають статус однорідних організацій споживчої кооперації та використовуються в якості зразків для розробки індивідуальних статутів конкретних споживчих товариств. Індивідуальними є статути, вже обговорені і прийняті учасниками споживчих товариств (спілок) шляхом голосування в установленому порядку. ,

  30. Взаємовідносини кооперативів та їх спілок в сучасних умовах в Російській Федерації

  31. Кооперативна ідеологія, її формування і розвиток (Р. Оуен, У. Кінг, Ф. Бюше, Л. Блан, О. Шульце-Деліч, Ф. Райффойзен).

  Кооперативний рух, громадська та господарська діяльність, спрямована на створення і розвиток кооперативів (споживчих, кредитних, виробничих, постачальницько-збутових, житлових та ін.).

  Виникнення кооперативного руху. К. д. В розвинених капіталістичних країнах. К. д. Вперше набуло поширення в Великобританії, де з 1769 стали виникати спочатку швидко розпадалися споживчі кооперативи (див. Кооперація споживча). Більш широкий розмах К. д. В цій країні набуло в 1-ій половині 19 ст., Коли в умовах прискорилося після промислового перевороту розвитку капіталістичного виробництва деякі прошарки робітників і ін. Груп експлуатованого населення побачили в кооперативах один з можливих засобів боротьби проти посилення соціального гніту. Важлива роль у розвитку К. д. В Великобританії належала Р. Оуена, який закликав робітників вступати в кооперативи, які, на його думку, могли забезпечити поступовий перехід виробництва в руки тих, хто створює матеріальні цінності своєю працею. Пропаганда створення кооперативів з метою соціалістичного перетворення суспільства, спроби теоретичного обгрунтування і практичного здійснення цієї утопічної ідеї зайняли найважливіше місце в суспільній діяльності Оуена.

  Ілюзії про можливість соціалістичного перетворення суспільства через розвиток кооперативів в рамках капіталізму розділяли багато соціалісти-утопісти: Ш.Фур'є, що висував ідею створення фаланг - виробничих об'єднань кооперативного типу, що охоплюють промисловість і сільське господарство, послідовники К. А. Сен-Симона, особливо - Ф. Ж. Бюше і ін. Утопічні плани знищення пороків капіталізму за допомогою кооперації висував також П. Ж. Прудон.

  У 1844 послідовники Оуена в р Рочдейл (Великобританія) організували суспільство споживачів (в нього увійшло спочатку 28 чоловік) і назвали його суспільством «справедливих піонерів». «Рочдельська піонери» сформулювали найважливіші принципи До д., Що затверджувалися у міру його розвитку: добровільність участі в кооперативі; демократичний характер управління і контролю (виборність і підзвітність членам кооперативу всіх його органів); однакові права членів кооперативів, незалежно від пайових внесків (один член - один голос); продаж товарів за середньоринковими цінами і тільки за готівковий розрахунок; продаж тільки доброякісних товарів, чистою вагою і точною мірою; відрахування частки прибутку на підвищення культурного рівня членів суспільства, споруду шкіл, читалень, бібліотек і т. п .; розподіл основної частини прибутку між членами кооперативу за кількістю придбаних товарів та ін. Ці принципи набули широкого поширення в К. д., яке пізніше підтримала виступала з позицій дрібнобуржуазного реформізму група англійських християнських соціалістів.

  Слідом за Великобританією К. д. Стало розвиватися і в ін. Країнах. У Франції, в Ліоні, в 1848 робітники-ткачі організували суспільство споживачів під назвою «Об'єднані робочі». Після видання в 1867 Закону про товариства з «змінним складом членів і капіталу» кооперація у Франції стала розвиватися більш швидкими темпами. У 1885 в Парижі відбувся 1-й конгрес кооператорів, на якому був створений Кооперативний союз. В Італії перше суспільство споживачів виникло серед залізничників м Турина в 1853. У Німеччині споживча кооперація Рочдельська типу також виникла в середині 19 ст. Тут набуло поширення т. Зв. гамбургське напрямок кооперативного руху, для якого були характерні обмеження розміру прибутку, що виділяється кооперацією для розподілу пропорційно закупівлі товарів, і створення фонду допомоги нужденним членам. У 1849 німецький буржуазний економіст і політичний діяч Г. Шульце-Деліч виступив з планом «порятунку» від потреби пролетарізірующіхся ремісників і робітників шляхом створення серед них кредитних, постачальницько-збутових, а також і споживчих кооперативів. На відміну від Шульце-Делича, ф. В. Райфайзен надавав особливого значення створенню кредитних кооперативних товариств серед селян. Кооперативні концепції Шульце-Делича і Райфайзена, які поширювали ілюзії про можливість створення в рамках капіталізму умов для зміцнення економічної стійкості дрібних виробників і забезпеченого існування для тих, хто працює, шляхом організації кооперативних об'єднань, відволікали народні маси від класової боротьби (про кооперативних теоріях см. В ст. Кооперація). У Бельгії, де перший робочий споживчий кооператив був створений в кінці 40-х рр. 19 в., Особливого значення набуло організоване в 1880 в Генті суспільство споживачів «Вперед», члени якого висунули важливе положення про зв'язки кооперативів з соціалістичною партією і профспілками.

  Починаючи з середини 19 ст. кооперація (спочатку споживча, а потім кредитна і постачальницько-збутова) поширюється поступово в Австрії, Італії, Швейцарії, Швеції, Норвегії, Данії, а також в Росії та ін. східноєвропейських країнах, в кінці 19 ст. - в Японії. У менших масштабах поширюється житлова і виробнича кооперація (по перевазі кооперація промислова серед кустарів). Ще в першій половині 19 ст. в західноєвропейських країнах виникла кооперація сільськогосподарська, яка у 2-й половині 19 ст., у міру залучення цих країн в орбіту капіталістичного способу виробництва, охоплює все більшу частину їх самодіяльного сільського населення. У Росії та ін. Країнах Східної Європи с.-г. кооперація стала розвиватися в 2-ій половині 19 ст. С.-г. кооперація розвивалася переважно як кооперація постачальницько-збутова, учасники якої, виробляючи продукцію значною мірою для ринку, об'єднуються для її спільного збуту. При цьому вони забезпечують також своїх членів деякими товарами виробничого призначення. На початку 20 ст. с.-г. кооперація з'являється в Індії і ін. країнах Азії (в цих країнах створення кооперативів нерідко пропонувалося колоніальним властями, які використовували кооперативи як засіб організації системи експлуатації колон, народів), а також - в країнах Латинської Америки.

  Розвиток кооперації супроводжувався вдосконаленням її організаційних форм, створенням загальнонаціональних кооперативних організацій (так, наприклад, у Великій Британії в 1863 було створено Кооперативне оптове суспільство, в 1868 - Шотландське кооперативне оптове суспільство, в 1869 - Британський кооперативний союз; в Швеції в 1869 був заснований Шведський оптовий кооператив, в США в 1916 - Кооперативна ліга Сполучених Штатів).

  Досвід міжнародного К. д. Уважно вивчали основоположники наукового комунізму. У програмному документі 1-го Інтернаціоналу - «Установчому маніфесті Міжнародного Товариства Робітників» - К. Маркс звертається до цього досвіду, відзначаючи, що успіхи кооперації доводять здатність робітників впоратися з організацією виробництва в крупних розмірах без капіталістів. Але в той же час результати діяльності кооперативних товариств при капіталістичному ладі незаперечно доводять, «... що як би спільна робота не був чудовий в принципі і корисний на практиці, він ніколи не буде в змозі ні затримати того, що відбувається в геометричній прогресії росту монополії, ні звільнити маси, ні навіть помітно полегшити тягар їх убогості, поки він не виходить за вузьке коло випадкових зусиль окремих робітників »(Маркс К., див. К. Маркс і Ф., Соч., 2 видавництва., т. 16, с . 10). Дійсне засіб звільнення робітничого класу і його велика обов'язок - завоювання політичної влади.

  У зв'язку з поширенням серед частини робочих кооперативних ілюзій, що відволікали від революційної боротьби (ці ілюзії підтримувалися Прудоном, Лассалем, послідовниками Оуена), Маркс повертається до питання про кооперацію в ході підготовки до 1-му (Женевського) конгресу 1-го Інтернаціоналу (1866) . У складеній ним для конгресу Інструкції знову вказується, що перетворення суспільного виробництва «... в єдину, велику і гармонійну систему вільного кооперативного праці ...» можливо тільки в результаті «... переходу організованих сил суспільства, тобто державної влади, від капіталістів і землевласників до самих виробників »(там же, с. 199). Точка зору Маркса з питання про кооперацію здобула перемогу, що знайшло відображення в резолюції, прийнятій Женевським конгресом всупереч опору прудоністів.

  Боротьба революційного і реформістського напрямів робочого руху з питання про кооперацію тривала і після розпуску (1876) 1-го Інтернаціоналу; це питання не втратило своєї актуальності і для соціал-демократичних партій, що увійшли до заснованого в 1889 2-й Інтернаціонал. Багатьом з них вдалося встановити тісні зв'язки з кооперативами, що допомогло згуртувати навколо робітничого руху ширші верстви трудящих. Підтримка кооператорів допомогла робочим партіям отримувати все більше число голосів на парламентських і муніципальних виборах. Під впливом соціалістів кооперативи надавали робочим істотну матеріальну допомогу під час страйків і локаутів. Разом з тим досвід робітничого руху спростовував кооперативних реформістів ілюзії, що розповсюджувалися опортуністами, які розглядали кооперативи як елементи соціалізму, що сприяють поступовому, безреволюціонному переростання капіталізму в соціалізм. Подібні погляди поділяли Е. Бернштейн, Е. Давид, Ф. О. Герц і ін. Ревізіоністи-бернштейніанци.

  Громадська роль кооперативів зростає, коли вони беруть участь в економічній і політичній боротьбі робочого класу. У тих кооперативах, де перемогло прогресивний напрямок і на чолі яких стоять справжні представники трудящих (Національна ліга кооперативів Італії, Центральний кооператив району шахт Франції і ін.), Велика увага приділяється поліпшенню становища робітників і службовців, використання кооперативів як одного із засобів забезпечення зайнятості. В Італії, наприклад, в області Емілія-Романья, в провінції Мантуя є кооперативні товариства з колективної оренді і спільного обробітку землі. Ці кооперативи забезпечують роботою «надлишкових» с.-г. робочих, дрібних орендарів і навспільника. Прогресивні кооперативні організації, виступаючи в якості великих оптових покупців, докладають чимало зусиль, щоб впливати на умови праці робітників, зайнятих на підприємствах постачальників товарів, ведуть боротьбу проти подорожчання предметів народного споживання, приймаючи на себе, зокрема, деякі функції торгових посередників. Участь широких мас трудящих капіталістичних країн в К. д. Обумовлює боротьбу політичних партій за вплив серед кооператорів. У ряді країн (в першу чергу - в Великобританії, Швеції, Норвегії, Японії, ФРН) значна частина кооперативів знаходиться під впливом соціал-демократичних партій; в с.-г. кооперативах значним впливом користуються консервативні партії, часто - християнсько-соціальні.

  Поряд з виробничими кооперативами в зарубіжних соціалістичних країнах функціонують різні види кооперації, серед яких особливо важливу роль відіграють споживчі, постачальницько-збутові, промислові, житлові кооперативи. У Польщі кооперативи в 1971 закупили 75% с.-г. продуктів, що збуваються селянськими господарствами. На частку кооперативної торгівлі в цілому (1972) в Польщі доводиться більше 50% загального роздрібного товарообігу країни, в Болгарії - 37%, в НДР - 34,2%, в Угорщині - понад 31%, в Чехословаччині - 27%, в Румунії - 30%. При цьому асортимент товарів, які охоплюються кооперативною торгівлею, включає продовольчі і промислові товари, товари господарського і культурного призначення, сільгоспінвентар, добрива та ін. В деяких соціалістичних країнах дуже важливі завдання в зміцненні внутрішньогосподарських зв'язків виконують постачальницько-збутові кооперативи. Наприклад, в ДРВ в руках постачальницько-збутової кооперації в 1971 знаходилася половина всієї сільської торгівлі.

  К. д. В країнах, що розвиваються є одним з важливих засобів поступового подолання економічної і культурної відсталості, створення незалежної економіки, ліквідації феодальних відносин, школою колективного господарювання, засобом виховання та освіти населення. Число кооперативів різного типу в цих країнах зростає перш за все в основній галузі їх економіки - сільському господарстві. В Індії, наприклад, за роки незалежного існування число член кооперативів збільшилася в 3 рази і до початку 1972 перевищила 55 млн .; до цього часу первинні с.-г. кооперативні товариства охоплювали 89% загальної кількості індійських сіл і 42% сільського населення країни. У країнах Африки певний зсув у розвитку К. д. Почався в 60-х роках 20 століття, після звільнення більшості країн цього континенту від колоніального панування. У 1969 в африканських країнах чисельність членів кооперативів досягла 3,5 млн. Чоловік (в 1937 - 332 тис.). Щодо розвинене К. д. В наступних африканських країнах: на В. Африки - в Танзанії, Кенії, Замбії, Уганді; на 3. Африки-в Нігерії, Гані, Сьєрра-Леоне, Камеруні, Березі Слонової Кістки; на С. Африки - в Єгипті. У Центральній Африці кооперація розвивається значно повільніше.

  32. Поняття кооперативної демократії, його сутність і значення.

  Існує навіть специфічне поняття - «кооперативна демократія» як комплекс принципів, норм і правил, пов'язаних з участю членів-пайовиків, в управлінні справами своїх кооперативів, в контролі за їх діяльністю і впливі таким шляхом на справи всього суспільства.

  У чому проявляється демократичний характер управління і контролю в кооперативах?

  Всі члени - пайовики мають рівні права і обов'язки незалежно від кількості внесеного паю (один член-пайовик - один голос).

  Члени -пайщікі мають право вирішувати основні питання діяльності кооперативу безпосередньо на загальних зборах (безпосередня демократія) або довіряти це право зборам уповноважених (представницька демократія).

  Прийняття рішень більшістю голосів членів кооперативів або їх уповноважених.

  Виборність органів управління, контролю і ряду посадових осіб.

  Відповідальність і підзвітність виборних органів тим, хто їх обирає.

  Завершуючи аналіз сутності кооперації і кооперативів, тобто змісту і форми, призначення і мети діяльності кооперативів, їх місця і ролі в історичному процесі, цінності для об'єднуються ними людей розглянемо зміст поняття «кооперативний рух».

  Під словом рух розуміється конкретна перетворює діяльність людей, їх історичне творчість, самодіяльність.

  Кооперативний рух - організаційно-масова, суспільно-політична, культурно-освітня та інша діяльність у формі пропаганди кооперативних ідей і принципів, агітації на користь кооперативної форми організації господарства, розробки проектів кооперативних законів і статутів, а також матеріального і трудової участі у створенні і розвитку кооперативів, їх спілок і підприємств, різних кооперативних установ.

  Існує також поняття кооперативного руху певної країни, групи країн мають схожі риси розвитку. Кооперативний рух, здійснюване на міжнародній арені, називається міжнародним кооперативним рухом.

  Кооперативний рух - це перш за все громадська діяльність людей. Тому термін «кооперативний рух» частіше вживають, коли говорять про кооперацію (як сукупності кооперативів) як громадських організацій, складових частинах інших соціальних рухів

  Кооперативна демократія була різновидом панівної демократії, хоча і порівняно привабливою. У дореволюційний період було проведено 32 зборів уповноважених МСПО. З'їзди і зборів кооперативів скликалися і на місцях. В органах управління і контролю споживчої кооперації брали участь і її рядові члени, що розвивало самодіяльність мас. Велика заслуга кооперації полягала в тому, що проводилася різноманітна культурно-освітня робота. Союзи видавали книги і журнали, інструктували кооперативних працівників, організовували курси з підготовки службовців. Споживча кооперація Росії пройшла важкий шлях, на якому пізнала підйоми і спади, пов'язані в першу чергу з відношенням до неї влади. У царські часи уряд несхвально відносилося до кооперації і всіляко стримувало її розвиток. Тим не менш, вона стрімко росла, причому навіть швидше, ніж в Англії, яка вважається її батьківщиною. У перші роки радянської влади держава широко використовувало споживчу кооперацію для постачання населення продовольством і товарами першої необхідності. Мало не поголовно всі громадяни вважалися її членами. Але потім, хоча і формально, був відновлений її організаційно-правовий статус, але вона була перетворена в одержавлену систему, що втратила властиві їй кооперативні принципи і цінності. Держава командувало споживкооперації, як державною структурою, розпоряджалося її майном, як своєю власністю.

  У 1935 році за рішенням Раднаркому СРСР і ЦК ВКП (б) діяльність споживчої кооперації була зосереджена в сільській місцевості. Всі її майно в містах безоплатно було передано держструктурам. Споживкооперація позбулася двох третин своєї власності. Однак вона вистояла, проявила свою життєвість, а напередодні радикальних реформ в 1991 році представляла собою потужну, економічно міцну організацію з розвиненою матеріально-технічною базою, кваліфікованими кадрами, що об'єднує понад 22 млн. Пайовиків. Але зміна політичного ладу, загальний економічна криза, що охопила країну, поворот країни до ринкової економіки викликали величезні втрати в споживкооперації, багато кооперативні організації виявилися без власних оборотних коштів. Були порушені налагоджені господарські зв'язки. Накопичувалися величезні борги і збитки, обсяги діяльності багаторазово скоротилися. Почалася масова приватизація, панування дикого ринку поставили систему на край загибелі. Споживкооперація втратила більше половини своєї матеріальної власності. Але очевидним є той факт, що на будь-якому рівні - національному і міжнародному - кооперативний рух вносить конкретний внесок, як в економічне, так і соціальний розвиток. На даний момент громадянське суспільство і діловий світ активно займаються створенням нових моделей розвитку і відносин. Кооперативний рух має зайнятися вирішенням проблеми власного управління, можливого зростання. Стратегія і ініціативи повинні виходити від власної структури загальних цінностей і принципів таким чином, щоб поліпшити вигляд кооперативного руху на всіх рівнях. Ці кооперативи засновані на таких цінностях, як взаємодопомога, взаємна відповідальність, демократія, рівність і солідарність. Спираючись на традиції своїх засновників, члени кооперативів вірять в етичні цінності, серед яких чесність, відкритість, соціальна відповідальність і турбота про ближніх.

  33. Кооперативна власність і основні напрямки її формування.

  Кооперативна власність

  колективна власність окремих кооперативів, їх об'єднань. Соціальна природа К. с. обумовлена ​​характером пануючих виробничих відносин. К. с. виникає на певному щаблі розвитку капіталістичного способу виробництва, з появою різних видів кооперативів (див. Кооперація). В умовах капіталізму К. с. - різновид колективної капіталістичної власності; джерелом її формування і розвитку є частнокапіталістічеськая власність на засоби виробництва.

  В умовах соціалізму К. с. - різновид соціалістичної власності, однотипна з державною власністю, т. К. Заснована на усуспільнення основних засобів виробництва, виключає експлуатацію людини людиною, забезпечує плановий розвиток виробництва, характеризується відносинами товариського співробітництва і взаємодопомоги. К. с. відрізняється від державної власності меншою мірою усуспільнення: державна соціалістична власність є загальнонародною, К. с. - власністю даного кооперативу, даного колективу; своїми джерелами; кругом об'єктів власності; правовим режимом і обумовленими ними формами оплати праці. Способи виникнення К. с. різні: а) усуспільнення особами, що вступають в кооперативи, що належать їм засобів виробництва, розподілу і обміну; б) передача кооперативам різних видів майна соціалістичною державою; в) множення суспільного багатства кооперативів в процесі їх господарської діяльності в умовах розширеного соціалістичного відтворення; г) придбання кооперативом майна (наприклад, в результаті купівлі-продажу, дарування, успадкування та т. п.). Оскільки базою К. с. виробничих кооперативів в сільському господарстві (наприклад, колгоспів в СРСР) є основні засоби виробництва, то другорядні засоби виробництва можуть зберігатися в особистій власності сімей колгоспників (колгоспних дворів (Див. Колгоспний двір)).

  Розвиток К. с. в СРСР нерозривно пов'язано із здійсненням кооперативного плану В. І. Леніна (Див. Кооперативний план В. І. Леніна). У 1934, коли в основному була завершена Колективізація сільського господарства, в селі затвердилася К. с. на засоби виробництва і на вироблювану продукцію. Радянська держава впливає на колгоспи і ін. Види кооперативів як соціалістичні підприємства. Відносини К. с. складаються і розвиваються на базі і під визначальним впливом державної соціалістичної власності. В межах К. с. розрізняються два самостійних види: власність колгоспів, власність інших кооперативних організацій (споживчої, житлової) і більш висока за ступенем усуспільнення майна - міжкооперативних власність, що є надбанням декількох колгоспів або кооперативних організацій (див. Міжколгоспна власність). Широке поширення отримала також загальна власність соціалістичної держави і колгоспів або ін. Кооперативних організацій (див. Державно-колгоспні об'єднання).

  Найбільшу питому вагу і соціально-економічне значення у всій К. с. СРСР має колгоспна власність, яка, поряд з державною землею, закріпленої за колгоспами у вічне і безкоштовне користування, є економічною основою колгоспів.

  Суспільну власність колгоспів і ін. Кооперативів складають їх виробничі, заготівельні і торговельні підприємства, культурно-побутові установи, будівлі та споруди, трактори, комбайни, машини, транспортні засоби, робочий і продуктивну худобу, багаторічні насадження, посіви та ін. Засоби виробництва, вироблена продукція і інше відповідне цілям діяльності колгоспів і кооперативних організацій майно. К. с. розподіляється по фондам, які мають особливе цільове призначення. Наприклад, в колгоспах утворюються основні фонди, оборотні (основні і страхові насіннєві та фуражні фонди, грошовий фонд оборотних коштів), фонд гарантованої оплати праці колгоспників і спеціальні фонди: культурно-побутової, соціального забезпечення і матеріальної допомоги колгоспникам, матеріального заохочення колгоспників і фахівців, резервний. Законодавством, зокрема Зразковим статутом колгоспу, детально регламентується порядок освіти, відновлення, поповнення, збільшення і витрачання кожного фонду відповідно до його цільового господарським призначенням (див. Виробничі фонди сільського господарства).

  Зростання і зміцнення К. с., Підвищення рівня її усуспільнення в результаті подальшого зростання і вдосконалення матеріально-технічної бази колгоспів і ін. Кооперативів, розвитку міжкооперативних підприємств, організацій та їх об'єднань, а також міжкооперативних і державно-кооперативних виробничих зв'язків і т. П . - все це поступово зблизить К. с. з загальнонародної. Відповідно відбуватиметься і зближення правових режимів кооперативно-колгоспної і державної власності. Зокрема, це проявляється в посиленні охорони К. с. і зближенні її з охороною державної власності. У разі, коли мають місце порушення права К. с., Її охорона здійснюється кооперативно-правовими, цивільно-правовими, адміністративно-правовими і кримінально-правовими методами. Кооперативно-правовий метод охорони К. с. полягає в тому, що самі органи управління кооперативом приймають відповідні заходи впливу дисциплінарного або матеріального порядку до тих своїм членам, які вчинили проступки, що порушують майнові інтереси кооперативу або заподіюють майнову шкоду.

  Цивільно-правовий спосіб захисту До с. полягає в праві кооперативу витребувати від організацій і осіб незаконно вилучене у нього майно, вимагати усунення порушень свого права власності, не пов'язаних з позбавленням володіння, в праві стягнення на користь кооперативу дебіторської заборгованості різних організацій і окремих осіб, так само як і в обов'язки організацій і осіб відшкодувати збиток, заподіяний майну кооперативу неправомірними діями.

  У тому випадку, коли факт незаконного вилучення майна у кооперативу є безперечним, для відновлення порушеного права може бути застосований адміністративно-правовий спосіб захисту До с., Сутність якого полягає у відновленні порушених прав кооперативу відносно того чи іншого майна шляхом скасування вищестоящими органами незаконних актів і рішень нижчестоящих органів, в покладанні на винних обов'язки повернути кооперативам вилучене у них порушуючи статут майно, а також в покаранні в адміністративному порядку л ц, винних у розбазарюванні кооперативного майна. Чи по кишені кримінально-правової охорони і мір покарання за посягання на К. с. Кримінальним кодексом РРФСР і КК інших союзних республік вона повністю прирівняна до державної соціалістичної власності.

  Велика питома вага в К.с. СРСР займає власність споживчої кооперації, яка включає підприємства роздрібної торгівлі, громадського харчування, заготівельні пункти, овоче- і картоплесховища, підприємства по переробці с.-г. продуктів і т. п. (див. Кооперація споживча). Перспективним видом кооперації в СРСР є житлово-будівельна кооперація (див. Житлово-будівельний кооператив).

  У більшості соціалістичних країн К. с. стала основою виробничих відносин на селі. За своєю соціально-економічною природою вона не відрізняється від К. с. в СРСР. Розвитку і зміцненню К. с. в СРСР і ін. соціалістичних країнах властиві загальні закономірності, хоча і є деякі особливості, пов'язані перш за все з особливостями виникнення К. с. в цих країнах: будівництво соціалізму в селі більшості зарубіжних соціалістичних країн йшло шляхом виробничої кооперації селян і створення державних соціалістичних с.-г. підприємств при збереженні приватної трудової земельної власності (див. Кооперація селянських господарств). Досвід створення, зміцнення і розвитку К. с. в СРСР і ін. соціалістичних країнах дуже впливає на розвиток кооперативного руху (Див. Кооперативний рух) у всіх країнах. Особливе значення він має для країн, що розвиваються, які стали на некапіталістіческій шлях, прогресивні уряди яких заохочують розвиток різних форм кооперування населення, особливо широких мас селянства.

  34. Демократичне врядування та контроль в кооперативі: проблеми реального здійснення.

  Демократичний членський контроль включає в себе наступні необхідні фактори

  - рівність прав;

  - взаємна відповідальність;

  - демократія;

  - взаємна довіра.

  Основою цього принципу є рівність прав членів кооперативу, протипоставлене ієрархії прав громадського контролю.

  Будь-член кооперативу має право контролювати свій капітал шляхом членського контролю за діяльністю кооперативу незалежно від займаної посади і ступеня участі в ньому.

  Достатнім фактором для здійснення принципу демократичного членського контролю є кваліфікація кожного члена кооперативу, тобто його здатність адекватно оцінювати стан контрольованої діяльності.

  Оцінюючи вплив принципу демократичного членського контролю на стійкість кооперативу можна відзначити, що його виконання в повному обсязі забезпечує стійкість кооперативу. Застосування цього принципу в докооператівних господарствах довело його високу ефективність.

  Демократичний членський контроль нерозривно пов'язаний з функцією демократичного врядування.

  Необхідні фактори для здійснення демократичного врядування

  - рівні права;

  - виборність керівництва;

  - підзвітність керівництва;

  - взаємна відповідальність;

  - взаємна довіра;

  - регламентація прав і обов'язків керівництва.

  Цей комплекс факторів забезпечує необхідні умови для здійснення практичної реалізації волевиявлення більшості членів кооперативу шляхом прийняття управлінських рішень його керівництвом.

  Достатнім фактором, що обмежує можливість досягнення будь-якої групи людей своїх цілей, відмінних від цілей основної маси членів кооперативу, є демократичний членський контроль.

  Досвід показує, що дисбаланс принципів демократичного врядування та демократичного членського контролю призводить до самих негативних наслідків: ослаблення співвідношення між членським контролем і управлінням дозволило трансформувати цехи, артілі і інші економічні союзи в підприємницькі господарства, введення адміністративного управління більшовиками знищило російську споживчу кооперацію і т. П .

  В цілому, багатовіковою практикою доведено, що демократичне управління при дотриманні членського контролю забезпечує стійкість споживчого господарства та кооперативу.

  З взаємопов'язаних між собою 8 необхідних і достатніх чинників, що забезпечують ефективність принципу демократичного членського контролю, в російській споживчої кооперації часто відсутні повністю або частково 5 факторів:

  - рівність прав;

  - підзвітність керівництва;

  - взаємна довіра;

  - демократія;

  - регламентація.

  Сьогодні проблеми управління та контролю в кооперативах усього світу стоять особливо гостро і російська споживча кооперація являє собою в цьому плані зразковий об'єкт для критики.

  Сутність проблеми полягає в природному подвійності кооперативу як підприємства, що призводить до протиріччя між споживчими цілями і підприємницькими методами.

  Керівництво кооперативу виступає в ролі підприємця, тобто основного елемента підприємства в отриманні прибутку, а розподіл цього прибутку виробляється споживчими методами і, отже, не забезпечує належної винагороди керівництва.

  Керівництво вважає справедливим отримання більшої частини прибутку, ніж інші пайовики, що обмежено законодавством і контролюється демократичним членським контролем. При зниженні контролю керівництво успішно діючих кооперативів прагне до зміни його правової форми та перетворення в підприємство підприємницьких форм або йде на фінансові порушення для здійснення своїх претензій.

  У будь-якому випадку, це призводить до порушення головного принципу кооперативної справедливості: неприпустимість збагачення одного члена кооперативу за рахунок іншого.

  Ця проблема органічно притаманна всім кооперативам. Частково вона вирішується тим, що в законодавстві ряду країн передбачено 4-6 кратне збільшення (у порівнянні з рядовим працівником) заробітної плати керівництва.

  Так як світовою практикою не вироблено рецепти вирішення проблеми керівництва та його контролю, то спробуємо обгрунтувати свої пропозиції щодо зближення позицій російської споживчої кооперації зі світовою кооперативної практикою.

  В управлінні слід розділяти керівний чинник і чинник управління.

  Керівний фактор здійснює єдине управління кооперативом, яке планує, організовує і контролює комбінацію робочої сили із засобами виробництва і сировиною.

  Керівний фактор в кооперативі - загальні збори пайовиків.

  Керівний фактор повинен забезпечувати:

  - стійкість кооперативу;

  - визначення довгострокової стратегії кооперативу;

  - координацію частин великого виробництва;

  - вжиття заходів, що мають надзвичайне значення для кооперативу

  - заняття керівних постів в кооперативі.

  Фактор управління представлений керівництвом кооперативу і визначає вибір засобів: постановка мети, планування, прийняття рішення, реалізація, контроль.

  Таке загальноприйняте поділ функцій управління кооперативом, об'єднаних факторами «відповідальність» і «компетентність».

  Завдання значної частини зарубіжних кооперативів - зниження демократії на рівні фактора управління, т. Е. Зменшення впливу пайовиків на поточне управління кооперативом, яке призводить до прийняття некомпетентних рішень, зниження дисципліни і т. П.

  Відмінність російських споживчих кооперативів полягає в тому, що в них добре розвинений елемент адміністративного управління і тому ставиться зворотна задача: підвищення рівня демократії в керівництві кооперативом і виключення, таким чином, фактичного перетворення кооперативу в підприємницьке господарство.

  Для російських умов пропонується зберегти досить ефективне адміністративне управління і доповнити його демократичним членським контролем.

  Для цього необхідно в документах, що регламентують діяльність споживчих кооперативів виділити наступні позиції:

  1. рівність фактичних прав пайовика-керівника і простого пайовика;

  2. поділ керівного чинника і чинника управління. Рішення загальних зборів пайовиків кооперативу є волевиявленням більшості, і є обов'язковим до виконання керівництвом кооперативу. Рішення керівництва в наведених вище рамках його компетенції є обов'язковим для працівників кооперативу;

  3. підзвітність керівництва пайовикам.

  Керівництво здійснює адміністративний контроль за виробничою діяльністю кооперативу. Пайовики здійснюють демократичний членський контроль за діяльністю керівництва, при цьому мається на увазі:

  - постійний контроль за керівництвом з боку виборного контрольного органу;

  - можливість будь-якого пайовика проконтролювати за його бажанням правильність використання вкладених ним коштів.

  4. Винагорода праці керівництва повинно бути пропорційно внеску в результати і систематично коректуватися рішеннями загальних зборів.

  Отже, прийняття цих пропозицій дозволить об'єднати переваги існуючого нині адміністративного управління з обмеженням демократичних членським контролем можливих дій керівництва кооперативу, спрямованих на вирішення завдань, відмінних від волевиявлення більшості пайовиків,

  Ефективність таких заходів доведена світової кооперативної практикою і полягає в стійкому досягненні і збереженні кооперативних цілей.

  35. Створення Міжнародного кооперативного Альянсу, його цілі, завдання, структура.

  Ідеї ​​співпраці кооператорів різних країн зародилися ще в першій половині XIX століття, а перша спроба створення міжнародного кооперативного центру можна вважати засновану в 1835 році в Лондоні Асоціацію всіх класів і націй, одним із завдань якої ставилося пропаганда кооперативних ідей в міжнародному масштабі.

  Наступна спроба була зроблена в 1860 р на конгресі Англійського кооперативного союзу, коли був утворений Міжнародний комітет для установи міжнародного кооперативного центру. Однак обидві спроби виявилися невдалими, оскільки малопотужні кооперативи ще не були готові до широкої міжнародної співпраці.

  Потім кооператори Англії та Франції в дні Всесвітньої промислової виставки в Парижі в 1867 р задумали скликати перший міжнародний кооперативний конгрес, проте уряд Наполеона III заборонив скликання Конгресу.

  У 1886 р на британському кооперативному конгресі в м Плімут представник французької кооперації де Буавен знову закликав до створення Міжнародного кооперативного центру. Однак далі розмов справа не пішла.

  Перші практичні кроки в галузі міжнародного кооперативного співробітництва були зроблені керівниками англійської кооперації. У 1889 році ними був створений ініціативний комітет по організації Міжнародного союзу друзів кооперативного виробництва. Цей комітет звернувся з відозвою до кооперативним спілкам інших країн заснувати міжнародний кооперативний центр зі штаб-квартирою в м Лондоні.

  У 1892 р в Лондоні відбулася міжнародна конференція друзів кооперативного виробництва, яка розглянула і схвалила проект статуту майбутнього міжнародного кооперативного союзу і вирішила скликати його перший конгрес в 1893 р, проте він не відбувся через малу чисельність його учасників. Лише 19 серпня 1895 року в Лондоні за спільною ініціативою тимчасового комітету і Кооперативного союзу Великобританії був скликаний I установчий Міжнародний кооперативний конгрес, в роботі якого взяли участь 207 представників різних кооперативних організацій з 14 країн. З 207 делегатів 160 були англійськими кооператорами.

  До порядку денного конгресу були включені наступні питання:

  Підстава Міжнародного кооперативного Альянсу.

  Організація міжнародних торговельних відносин між кооперативними організаціями.

  Кооперативний виробництво.

  Кооперативний банківська справа.

  Споживча і сільськогосподарська кооперація.

  Конгрес обговорив проект Статуту, прийняв рішення про створення МКА, розміщення його штаб-квартири в Лондоні і проведенні конгресів один раз в три роки.

  Перший період становлення і розвитку МКА тривав близько 20 років.З 1895 р до Першої світової війни. За цей час Альянс виріс у велику, масову громадську організацію, яка об'єднувала близько 20 млн. Кооператорів з 23 країн. Був розроблений Статут, визначено мету і принципи МКА, налагоджено видання власного бюлетеня, створена адміністративна структура. За наступні десятиліття МКА перетворився у велику міжнародну організацію тісно співпрацювала з ООН, ЮНЕСКО та низкою інших міжнародних організацій.

  В даний час в МКА складається 753 млн. Індивідуальних членів об'єднаних в 207 національних і 8 міжнародних організацій з 90 країн.

  Саме по регіонах членство виглядає наступним чином:

  Африка - 27 організацій, 16 країн, 13,6 млн. Членів;

  Америка - 30 організацій, 15 країн, 86,4 млн. Членів;

  Європа - 91 організація, 35 країн, 155,2 млн. Членів;

  Азія і Тихоокеанський регіон - 59 організацій, 24 країни, 498, 5 млн. Членів.

  Відповідно до Статуту МКА є міжнародною асоціацією, що складається з національних спілок кооперативних товариств; національних федерацій кооперативних спілок; регіональних федерацій або спілок кооперативних товариств, кооперативних товариств, асоціацій осіб або організацій, в цілі яких входить сприяння розвитку кооперації.

  МКА об'єднує кооперативні організації різної соціальної і політичної орієнтації і різних соціально-економічних систем. Продовжуючи роботу Рочдельська піонерів відповідно до кооперативними принципами, МКА прагне самостійно, а також у співпраці з організаціями, що переслідують цілі, важливі для кооперації, замінити режим, який базується на прибутку, кооперативної системою, організованою в інтересах всього суспільства і заснований на взаємодопомозі.

  Цілі МКА:

  Бути всесвітнім представником кооперативних товариств усіх типів, які в своїй практиці дотримуються кооперативні принципи;

  Пропагувати у всьому світі кооперативні принципи і методи;

  Сприяти розвитку кооперації у всіх країнах;

  Охороняти інтереси кооперативного руху в усіх його формах;

  Підтримувати добрі стосунки між які входять у його склад організаціями;

  Сприяти розвиткові дружніх і економічних відносин між кооперативами всіх типів, як в національному, так і в міжнародному масштабі;

  Сприяти встановленню тривалого миру і безпеки;

  Сприяти економічному та соціальному прогресу трудящих всіх країн.

  Структура МКА:

  Вищим органом МКА є конгрес, скликаний один раз в 4 роки. Між конгресами діяльністю МКА керує Центральний і Виконавчі комітети. Засідання Центрального комітету проводяться не рідше одного разу на рік. Зі складу Центрального комітету обирається Виконавчий комітет. Виконком складається з Президента, двох віце-президентів і 13 інших членів. На ювілейному конгресі МКА відбувся в 1995 р в м Манчестері Президентом МКА був обраний Грехем Мелмот. На сьогоднішній день відбувся 31 конгрес МКА. Виконком збирається два рази на рік. Штаб-квартира МКА спочатку перебувала в м Лондоні, а з 1982 р знаходиться в м Женеві (Швейцарія).

  МКА має 11 спеціалізованих організацій:

  Споживчий комітет;

  Сільськогосподарський комітет;

  Риболовецький комітет;

  Інтеркооп - Міжнародна організація споживчої кооперативної торгівлі;

  КІКОПА - організація відповідальна за зв'язок між кооперативними організаціями розвинених і країн, що розвиваються.

  Житловий комітет;

  Банківський комітет;

  ІКІФ - Міжнародна кооперативна страхова федерація;

  Комітет з туризму;

  Інкотек - комітет з освіти та тренінгової політиці;

  Жіночий комітет;

  МКА має Регіональні бюро в Нью-Делі (Індія) обслуговує кооперативні організації Південно-Східної Азії, в м Моши (Танзанія), що обслуговує кооперативні організації Східної і Центральної Африки, в м Абіджані (Кот-д'Івуар), яке обслуговує кооперативні організації Західної Африки .

  МКА видає журнал «Міжнародний кооперативний обозрение» і ряд бюлетенів.

  36. Участь російських кооперативних організацій в діяльності МКА.

  Одним з найважливіших подій, що зробили величезний економічний, політичний і ідеологічний вплив на міжнародний кооперативний рух, стало вступ в нього кооперації Радянського Союзу. «Всюди, - писав історик Альянсу В. Воткінс, - під впливом революційного руху в Росії кооперативні товариства трудящих прагнули до наступальних класовим дій, пориваючи з союзами, які строго дотримувалися політичного нейтралітету ... [1] »

  З перших кроків своєї діяльності в Альянсі, радянська кооперація виступила з програмою активної класової боротьби за поліпшення соціально-економічного становища трудящих-кооператорів, за союз з лівими силами в профспілковому і соціалістичному рухах, за демократію і мир. Так, наприклад, радянська делегація під час Гентського конгресу 1924 року направила вітання з висловленням солідарності страйкуючим гірникам Борінажа від свого імені (так як конгрес відхилив цю пропозицію) разом з повідомленням про передачу 1000 ф. ст. в фонд допомоги страйкуючим.

  Конгрес в Генті значно розширив сферу діяльності радянської кооперації за кордоном. Членами Міжнародного товариства оптових закупівель стали Центросоюз, кооперативні союзи України, Грузії, Азербайджану та Вірменії [2]. Великим успіхом користувався радянський павільйон на міжнародній кооперативної виставці в Генті.

  На Гентському конгресі радянська кооперація також значно розширила своє представництво в Альянсі. На виборах в ЦК МКА з 60-ти членів від Радянського Союзу було обрано 14 осіб, а голова правління Центросоюзу Л. Хінчук став членом Виконкому МКА [3].

  У червні 1924р. з ініціативи Кооперативної секції в Москві відбулася II міжнародна конференція комуністів-кооператорів.

  У лютому 1924 року в місті Галле ліві кооперативи об'єдналися в союз, який почав видавати «Кооперативную газету» [4].

  У розпал страйку англійських гірників в липні 1926р. радянські робітники послали своїм англійським товаришам 11,5 млн. руб., що склало 61% всіх зборів за страйк [5].

  Під час обговорення в 1935р. в Празі економічної програми МКА радянські кооператори знову заявили, що Альянс і що входять в нього споживчі кооперативні організації при розробці своєї майбутньої діяльності повинні виходити з принципу міжнародної солідарності трудящих усього світу проти наступу капіталу, фашизму і в боротьбі за мир. В результаті активних дій представників кооперації Радянського Союзу і кооперативів інших республік керівництво Альянсу змушене було погодитися в принципі на співпрацю з двома міжнародними центрами профспілкового руху в Амстердамі і Москві.

  У Брюсселі в 1936 р відбулася громадянська маніфестація прихильників миру, в якій взяли участь і радянські делегати, які висунули гасло: постійна участь кооперативних організацій, кооперативних і жіночих гільдій всіх країн в роботі для справи миру.

  У післявоєнний період радянські кооператори продовжували вести наполегливу боротьбу за співпрацю кооперативів усіх країн.

  У 1946 р на першому післявоєнному конгресі МКА, який проходив в Цюріху, представник Центросоюзу, виступаючи за звітом ЦК МКА, заявив, що ЦК МКА не використав усіх можливостей кооперативного руху для боротьби за мир, за запобігання війни, ЦК МКА включився в боротьбу за світ з великим запізненням і його робота в цій області виявилася малоефективною, в період війни ЦК МКА не мав зв'язків з більшістю членів, які не здійснював координацію зусиль національних кооперативних організацій щодо якнайшвидшого розгрому фашистських агресорів і встановлю енію світу.

  На XVII конгресі МКА в 1948р. (Прага) була прийнята внесена Центросоюз резолюція про світ. На цьому ж конгресі було визнано доцільним співробітництво МКА зі Всесвітньою федерацією профспілок, а також за ініціативою Центросоюзу в Статут МКА був включений новий пункт, який визначає однією з цілей Альянсу - сприяння встановленню тривалого миру і безпеки.

  XIX конгрес МКА в 1954 р. (Париж) прийняв резолюцію про світ, внесену делегацією Центросоюзу.

  На ХХ конгресі в 1957р. (Стокгольм) кооператори СРСР спільно з кооператорами Чехословаччини, Японії та Італії внесли резолюцію, яка закликає до негайного припинення роботи по вдосконаленню, виготовлення та випробування атомної і водневої зброї, до знищення існуючих запасів цієї зброї і застосування атомної енергії лише в мирних цілях. Резолюція була прийнята. З ініціативи радянських кооператорів ЦК МКА приймає рішення, в якому знайшла відображення ідея загального і повного роззброєння.

  XXII конгрес МКА в 1963 р (Борнемут) за пропозицією Центросоюзу прийняв резолюцію, в якій зазначалося, що однією з найбільш гострих проблем сучасності є встановлення міцного миру і безпеки на землі, світу без зброї і воєн.

  З ініціативи Центросоюза і кооперативних організацій країн - членів РЕВ (Ради Економічної Взаємодопомоги) питання стратегії і тактики кооперативів в їх боротьбі з капіталістичними монополіями були винесені на XXV конгрес МКА, який відбувся у Варшаві в 1972 р. Після активної дискусії XXV конгрес Міжнародного кооперативного альянсу прийняв спеціальну резолюцію «Ці кооперативи і наднаціональні корпорації».

  У 1967р. МКА підготував доповідь «Ці кооперативи і монополії», в якому одним з головних знарядь кооперативів в їхній протидії натиску монополій визначалося співробітництво між кооперативами на всіх рівнях.

  У 1972 р. на XXV конгресі МКА в Варшаві в доповіді МКА «Багатонаціональні корпорації та міжнародний кооперативний рух», на засіданнях Центрального комітету в 1973 р в Будапешті і в 1974 р у Відні в доповідях «Співпраця між кооперативами» розглядався досвід співпраці між кооперативами, в тому числі в області створення спільних виробничих підприємств, міжнародних кооперативних оптових товариств, міжнародної кооперативної торгівлі, спільних ис обстежень з метою використання досягнень науково-ті хн іческого прогресу в діяльності кооперативів.

  Центросоюз і кооперативні організації країн - членів РЕВ, з огляду на актуальність питання співпраці між кооперативами як фактора розвитку взаєморозуміння між народами і країнами, як реального вкладу кооператорів в справу миру і соціального прогресу, внесли в Альянс пропозицію обговорити тему співпраці на черговому конгресі МКА.

  У 1974 р у Відні було прийнято рішення про створення робочої групи в рамках МКА, якій було доручено узагальнити, проаналізувати наявний досвід у співпраці між кооперативами і виробити рекомендації по його посиленню і розширенню. Пропозиції робочої групи були обговорені на XXVI конгресі МКА в Парижі.

  Виступаючи на XXVI конгресі МКА, голова правління Центросоюзу СРСР А. П. Клімов підкреслив, що важливим фактором міжнародного кооперативного співробітництва є кооперативна зовнішня торгівля. Ця форма співпраці, будучи частиною міжнародних економічних і торгових відносин, сприяє матеріалізації розрядки, міжнародного поділу праці і створює сприятливі передумови для поліпшення взаєморозуміння між народами і кооператорами, є внеском у зміцнення миру в усьому світі. Крім того, міжнародна кооперативна торгівля в значній мірі сприяє посиленню економічного потенціалу кооперативів, розширення асортименту товарів, що надходять в кооперативні магазини, сприяє зміцненню конкурентоспроможності кооперативів, вирішення проблеми зайнятості населення.

  Центросоюз неодноразово виступав ініціатором постановки питання про розвиток міжнародної кооперативної торгівлі в органах МКА.

  У 1973р. кооперативні організації соціалістичних країн внесли ряд конкретних пропозицій щодо посилення діяльності Альянсу, спрямованих на розвиток міжнародної кооперативної торгівлі, намічена подальша активізація діяльності Інтеркоопа.

  Напередодні радикальних реформ в 1991 році Російська споживча кооперація представляла собою потужну, економічно міцну організацію з розвиненою матеріально-технічною базою, кваліфікованими кадрами, що об'єднує понад 22 млн.пайовиків.

  Але зміна політичного ладу, загальний економічна криза, що охопила країну, поворот країни до ринкової економіки викликали величезні втрати в споживкооперації, багато кооперативні організації виявилися без власних оборотних коштів. Були порушені налагоджені господарські зв'язки. Накопичувалися величезні борги і збитки, обсяги діяльності багаторазово скоротилися. Почалася масова приватизація, панування дикого ринку поставили систему на край загибелі. Споживкооперація втратила більше половини своєї матеріальної власності.

  Істотну роль у справі збереження споживчої кооперації відіграло прийняття в 1992 році Закону «Про споживчу кооперацію в Російській Федерації», який при всіх його недоліках, визначивши правовий і соціально-економічний статус організацій споживчої кооперації, дав можливість зберегти систему.

  У 1997 і 2000 роках вийшли ще два закони про споживчу кооперацію, спрямовані на зміцнення її правового становища, демократизацію, підвищення ролі пайовиків в управлінні і контролі, посилення відповідальності керівників.

  Всього за роки реформ прийнято більше 30 рішень держави щодо підтримки споживчої кооперації.

  У січні 1994 року, з ініціативи Центросоюза вийшло всім відома постанова Уряду «Питання споживчої кооперації Російської Федерації», згідно з яким кооперативні організації отримали право створювати фонд розвитку споживчої кооперації, залучати позикові кошти населення, що обслуговується, будувати свої взаємини з органами влади на основі щорічно укладених угод .

  Поряд з цим було рекомендовано органам виконавчої влади надавати організаціям споживкооперації відповідну підтримку, в тому числі надавати пільги в оподаткуванні, сплаті енергоресурсів, відшкодовувати витрати з доставки товарів у віддалені сільські магазини і т.д.

  Створення Центросоюзу - загальноросійського кооперативного центру, було викликано необхідністю захищати інтереси російського кооперативного руху, зміцнювати авторитет і позиції російської кооперації як всередині країни, так і за кордоном.

  Сьогодні Центросоюз Росії став визнаним господарським і ідейним центром споживчої кооперації, активним членом Міжнародного кооперативного альянсу.

  У 2003 р Центросоюз Російської Федерації відзначив два ювілеї: 105-річчя утворення Центральної спілки споживчих товариств Росії і 100-річчя членства Центросоюзу в Міжнародному кооперативному альянсі. Ці етапні події знаменують собою новий виток у розвитку споживчої кооперації в Росії, її нерозривний зв'язок зі світовим кооперативним рухом.

  Центросоюз РФ активно сприяє розвитку і зміцненню кооперативного спільноти, прагне використовувати досвід кооперативних організацій інших країн, підтримує партнерські стосунки з більшістю національних кооперативних організацій-членів Міжнародного кооперативного альянсу.

  Делегації російських кооперативів беруть участь в міжнародних форумах МКА, заходах, що проводяться національними кооперативними організаціями. В рамках МКА регулярно проводяться зустрічі і переговори керівництва Центросоюза РФ з Президентом МКА, Головою Європейської Ради МКА, Генеральним директором та членами Правління МКА, іншими керівниками з проблем, що становлять взаємний інтерес.

  Представники російської споживкооперації обрані в керівні органи МКА. Голова Ради Центросоюза РФ - член Правління МКА і Комітету Правління МКА з питань розвитку. Голова Правління Центросоюзу РФ є членом Виконкому Європейської Ради МКА і віце-головою Виконкому Міжнародного комітету МКА по рівності статей.

  Російські кооператори беруть активну участь в роботі спеціалізованих комітетів МКА: Комітету з наукових досліджень, Комітету з питань розвитку людських ресурсів, Міжнародної кооперативної медичної організації, Міжнародної споживчої організації та Комітету з комунікацій.

  Активна позиція Центросоюзу РФ, істотний внесок російської кооперації в справу пропаганди кооперативних принципів і цінностей знаходить все більше визнання в міжнародному кооперативному русі, зростає його авторитет і вплив. Це відкриває нові можливості для реалізації різних проектів в системі споживчої кооперації Росії за підтримки МКА, національних кооперативних організацій інших країн і міжнародних фондів.

  Для ознайомлення з діяльністю російської споживчої кооперації, проведення переговорів про співпрацю, обговорення і розробки спільних проектів Центросоюз РФ приймає іноземні делегації, організовує міжнародні кооперативні семінари та засідання різних органів МКА.

  Російські кооператори завжди займали і займають тверду і чітку позицію щодо розвитку та зміцнення міжнародного кооперативного руху. Цю лінію вони будуть неухильно проводити і надалі.

  37. Регіональні кооперативні організації, їх роль у розвитку національних кооперативних організацій.

  Розвиток регіональної системи кооперативних послуг відповідає вимогам, які ставляться в федеральних програмах і пріоритетних національних проектах. Для розвитку системи кооперативних послуг Росії є необхідні соціально-економічні та юридичні передумови, але необхідно подальше вдосконалення державної підтримки кооперативного підприємництва.

  IV
  Споживчі кооперативи можуть бути як вузькоспеціалізованими, що надають своїм членам один вид послуг, так і багатофункціональними, що надають кілька видів послуг. Формування і розвиток системи споживчої кооперації як ядра регіональної системи кооперативних послуг складається в широкому поширенні в російських регіонах позитивного досвіду діяльності споживчих кооперативів, залучення державних та інших ресурсів для стимулювання економічної активності населення, що сприяє зростанню зайнятості і збільшення доходів.

  Напрямки розвитку механізму економічного партнерства держави і кооперативних організацій регіонів Росії.

  Мета державної підтримки кооперативів полягає в створенні умов для формування і ефективної діяльності кооперативного сектора економіки регіонів. Державна підтримка особливо важлива в справі захисту прав членів і пайовиків кооперативів, розвитку малих форм господарювання, створення умов для підвищення вкладу особистих підсобних господарств громадян в економіку регіонів через кооперативи, рішення проблем малих міст і міграції населення.

  Стан і темпи розвитку малого підприємництва в Росії не задовольняють потребам ринкової економіки, не відповідають підприємницькому потенціалу. Розвиток місцевих громад і владних функцій місцевого самоврядування нерозривно пов'язане з відкритими виробничими спільнотами, в основі яких лежить мале підприємництво, і які здатні забезпечити кожного проживає на території муніципалітету умови для реалізації особистої ініціативи у використанні місцевих ресурсів для більш повного задоволення своїх особистих потреб і зростання якості життя.

  Основною причиною, яка стримує розвиток малих форм господарювання, є відсутність у малих підприємств необхідної інфраструктури товарного і кредитного забезпечення, складності доступу на локальні ринки.

  Модернізація і подальше зростання виробництва в цьому секторі неможливий без розвитку кооперації та суттєвої підтримки її з боку держави. У дисертації запропоновані заходи зі стимулювання розвитку малих форм господарювання в регіонах на основі державної підтримки системи кредитних послуг.

  Система кооперативних послуг впливає на конкурентоспроможність економіки регіону, рівень і якість життя населення. Особливе значення державна підтримка системи кооперативних послуг має для сільських регіонів.

  Результати дослідження спрямовані на розвиток регіональної системи кооперативних послуг, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності регіону.

  Державна підтримка кооперативів здійснюється шляхом стимулювання їх створення, виділення коштів з регіональних бюджетів на підставі цільових програм, здійснення наукового, кадрового та інформаційного забезпечення; залучення кооперативів в комплекс виробничих, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших заходів, які забезпечать ефективне розв'язання територіальних проблем; надання кооперативам в установленому законодавством порядку податкових пільг.

  В процесі реалізації національних проектів відзначено зростання ділової активності представників багатоукладної сільської економіки і підвищення інвестиційної привабливості галузі.

  Дані проведеного аналізу свідчать про те, що цільові показники, передбачені за всіма трьома напрямками національного проекту «Розвиток АПК» виконані. У напрямку «Прискорений розвиток тваринництва» найбільша прибавка отримана в Білгородській області (86 відсотків), Липецької (41 відсоток), Пензенської (39 відсотків). Обсяги виробництва худоби і птиці суттєво збільшили 69 суб'єктів РФ.

  Загальний обсяг залучених кредитів склав в 2008 році 615 млрд. Рублів і виріс в порівнянні з 2005 роком в 3 рази, обсяг інвестиційних кредитів збільшився за цей період майже в 10 разів.

  Зростання обсягу реалізації товарної продукції, виробленої малими формами господарювання, вдвічі перевищило цільовий показник. Особистим підсобним, фермерським господарствам і споживчим кооперативам видано 445 тис. Кредитів на суму 87 млрд. Руб., Протягом двох років створено 3 тис. 700 кооперативів (145 відсотків до планового показника), в тому числі 1090 кредитних, 720 переробних і 1890 - постачальницько-збутових. Приріст обсягу реалізації продукції за 2007 рік у розрахунку на один кооператив склав майже понад 20 відсотків. Лідируючі позиції по створенню кооперативів займають Республіки Мордовія і Чувашія, Красноярський край, Білгородська, Калузька, Новосибірська і Оренбурзька області.

  Стратегія державної підтримки розвитку системи некомерційних організацій фінансової взаємодопомоги в регіонах.

  Створення некомерційних організацій фінансової взаємодопомоги як першочерговий і необхідною складовою регіональної системи кооперативних послуг, вимагає вирішення питань вдосконалення законодавчої бази, ліцензування, кредитної політики, інвестиційної діяльності та системи оподаткування.

  Зміст діючих законів про некомерційні організації, про сільськогосподарську кооперацію, про виробничі кооперативи, про споживчу кооперацію, про кредитні споживчі кооперативи громадян недостатньо узгоджено, що унеможливлює їх успішне застосування.

  Підвищення ефективності ліцензування неможливо без вирішення таких завдань, як чітке визначення умов надання ліцензії, можливості розширення списку послуг, що надаються, наприклад, у зв'язку зі зміною величини паєнагромадження, резервних та інших фондів, відрахувань до них і фінансових показників роботи, чіткого визначення взаємних прав і обов'язків одержувача ліцензії та організації, від імені якої надано дозвіл, а також способу надання ліцензії.

  Успішна кредитна політика кооперативів передбачає організацію глибокого кредитного аналізу, який перешкоджає росту банкрутств і соціальної напруженості в суспільстві, таким, що дискредитує кооперативний сектор економіки країни. Фінансові кооперативні організації зобов'язані створювати різні внутрішні фонди, визначати їх розміри і цілі, ступінь важливості фондів, напрями їх використання, включаючи купівлю державних і муніципальних цінних паперів, використання частини коштів цих фондів на страхування членів кооперативів і т.д.

  Дослідження показало, що система кооперативів Росії повинна мати трирівневу структуру, в якій рівні носять функціональний, а не фінансовий характер.Перший рівень - кооперативи або організації фінансової взаємодопомоги, товариства власників житла, житлово-будівельні та інші, створюються на підприємствах або за місцем проживання за рахунок внесків членів цих організацій. Другий рівень - регіональні організації, що об'єднують кооперативи першого рівня. Їх основне завдання - перерозподіл фінансових потоків від одних кооперативів до інших. Одне із завдань організацій третього рівня - зв'язок між кооперативної системою і фінансовими, комерційними, державними та громадськими організаціями.

  Мережева структура кооперативної системи означає, що кожна її «осередок» є самостійною юридичною особою, яка працює за одним і тим же правилам незалежно від рівня. Необхідно відмовитися від створення різних філій і представництв центрального кооперативного банку. Створення філій дозволяє банкам краще управляти капіталом, переводити його в регіони, де можна отримати більший прибуток, але це спонукає банк виводити капітал з регіону, де існує потреба в фінансових ресурсах, що не є кооперативним принципом. Тому філіями, створюваними центральним кооперативним банком для кооперативних організацій, повинні бути некомерційні організації фінансової взаємодопомоги.

  Як першочергові індикаторів, що визначають ефективність взаємодії держави і кооперативних організацій, пропонується використовувати показники, що відображають динаміку створення кооперативів усіх видів, чисельність членів кооперативів, обсяги видаваних позик і пайових фондів, збільшення обсягу реалізації продукції малими формами господарювання. Партнерство держави і кооперації зі створення регіональної системи послуг має забезпечити також безпосереднє позитивний вплив на динаміку таких показників як кількість нових робочих місць, підвищення зайнятості населення, збільшення введення і придбання житла, поліпшення його якості, зростання обсягу виробництва продукції і надання послуг, розвитку виробничої інфраструктури , активізації інноваційного та інвестиційного процесів.

  У той же час регіональну систему кооперативних послуг не можна зводити тільки до переліку індикаторів, а слід розглядати як невід'ємний елемент всієї сукупності державних, приватних та громадських організацій і механізмів їх взаємодії з впровадження нових знань і технологій. Головною метою соціально-економічного розвитку регіонів сьогодні стає стимулювання високопродуктивної праці, який забезпечить найвищу ефективність використання виробничих ресурсів і підвищить якість і рівень життя населення. Інноваційна діяльність є основним вектором соціально-економічного розвитку регіонів, в якій поряд з пошуком нових ідей і гарантованим інвестуванням програм і проектів по їх реалізації виступає стимулювання розвитку системи некомерційних організацій фінансової взаємодопомоги в регіонах. Комплексний підхід до дослідження системи кооперативних послуг створює умови для підтримки інноваційної активності, сприяють підвищенню ефективності окремих ланок і системи в цілому.

  38. Перспективи розвитку кооперації в умовах глобалізації світової економіки.

  Проблеми і перспективи розвитку споживчої кооперації в умовах глобалізації

  Однією з глобальних проблем світового розвитку в XXI столітті є проблема формування і розподілу життєвих ресурсів між населенням різних за рівнем свого економічного розвитку країн. Вона викликана протиріччям між зростанням чисельності людства і актуальними завданнями забезпечення населення енергією, продовольством та іншими життєвими ресурсами. Ця проблема чинить все більш помітний вплив на життя населення планети, на всю систему міжнародних відносин. Досягнутий рівень розвитку ринкової економічної системи дозволяє вирішувати цю проблему на користь економічно розвинених країн за рахунок населення інших країн. У той же час перспективи економічного розвитку характеризуються невизначеністю і можливістю багатоваріантності. Тому країни з постіндустріальної ринковою економікою прагнуть закріпити своє панівне становище в світі і що склалося нерівність в розподілі ресурсів. З цією метою активізується процес глобалізації економіки і формування неоекономіческой системи, в якій переважна більшість країн світу, до яких сьогодні відноситься і Росія, відведена роль сировинних придатків, ресурсної бази розвинених постіндустріальних країн.

  Процес глобалізації викликає неприйняття більшості населення планети і змушує шукати альтернативні форми суспільного устрою. Сучасний світовий розвиток базується на науково-технічної революції, що вимагає постійного оновлення техніки і технології, що, в свою чергу, вимагає творчої самовіддачі працівників. Таке ставлення до роботи неможливо традиційними методами управління найманим персоналом, зовнішнім контролем над працівниками. Відчуження працівників від власності і управління не відповідає характеру сучасних продуктивних сил і потреб їх подальшого розвитку.

  Одним з варіантів протидії економічній глобалізації, успішного розвитку науково-технічної революції є кооперативна форма самоорганізації людей. Саме кооперація може зіграти важливу роль у вирішенні цієї глобальної проблеми за допомогою формування національних і світового сектора економіки, спрямованого на задоволення життєвих потреб населення планети. Кооперативний рух здатне зіграти основну роль і в формуванні соціально-орієнтованої економіки в Росії. Для цього необхідна розробка стратегії розвитку кооперативного руху країни. В основі розробки такої стратегії повинна лежати основна істина: збереження кооперації не самоціль, кооперативна форма організації - лише засіб досягнення мети, що використовується людьми для поліпшення свого соціально-економічного становища. [8, c. 90-94]

  Кооперативні форми самоорганізації людей виникають там і тоді, де і коли з'являється життєва необхідність в ній, коли люди не можуть вирішити проблеми своєї життєдіяльності самостійно або за допомогою держави. Виявлення цієї необхідності є основоположним при розробці стратегії розвитку національного і світового кооперативного руху. Кооперативні форми організації іманентно притаманні ринковій економічній системі та можуть ефективно діяти саме в ринковій економічному середовищі. При цьому слід пам'ятати про те, що господарська діяльність кооперативів досягає найбільшої ефективності в разі об'єднання людей з метою вирішення життєво важливих проблем, які інакше вирішити вкрай важко. Тому принциповим питанням успішного розвитку кооперативного руху є пошук і виявлення саме цих проблем. Аналіз практики кооперативного руху дозволяє зробити висновок про те, що в основі стратегії його розвитку повинна лежати трансформація кооперації в сфері споживання в кооперацію в сфері виробництва та обігу з метою забезпечення справедливого розподілу життєвих ресурсів і на основі практичної реалізації переваг кооперативної форми організації життєдіяльності сприяти підвищенню рівня життя населення. Одним з напрямків стратегічного розвитку кооперації може бути застосування кооперативних форм для подолання кризи агропромислового комплексу і на цій основі вирішення проблеми забезпечення продовольчої безпеки держави і продовольчої проблеми в цілому. Вирішенню продовольчої проблеми може сприяти діяльність кооперативів, які виробляють сільськогосподарську продукцію, розвиваючих закупівлі сільськогосподарських продуктів і сировини, які розширюють виробництво продуктів харчування, а також розгортають торгівлю ними. Саме в агропромисловому секторі зосереджені головні протиріччя національного економічного розвитку. [6, c.63-68] Реалізація пропонованої стратегії розвитку кооперації повинна здійснюватися поетапно. Проведений в даному дослідженні аналіз дозволяє зробити висновок про те, що в даний час кооперативне рух в країні розвинене дуже слабо і стоїть на межі втрати самостійного значення як сектора економіки.

  Склалася парадоксальна ситуація, при якій, з одного боку, в Росії сформувалися економічні та соціальні передумови широкого розвитку кооперативного руху, а, з іншого боку, кооперативний рух переживає період занепаду. Така ситуація пояснюється впливом ряду зовнішніх і внутрішніх факторів. Ситуація, що формується зовнішнє середовище агресивна по відношенню до кооперативних форм самоорганізації населення. Компанії інвесторного типу різного ступеня концентрації капіталу прагнуть закріпити сформовану форму організації господарства, активно пропагуючи переваги капіталістичної системи організації суспільного господарства. Величезні зусилля спрямовані на формування менталітету населення, вигідного великим капіталістичним об'єднанням, які прагнуть затвердити сучасну систему формування і розподілу ресурсів. Уряд країни не розглядає кооперацію як самостійну економічну силу, здатну надати скільки-небудь істотний вплив на хід економічних перетворень. Держава законодавчо ігнорує різнобічність кооперативного руху, обмежує кількість видів кооперації. Цивільний кодекс РФ визнає лише виробничі та споживчі кооперативи, виводячи за рамки правового поля кредитні, страхові, житлові, житлово-будівельні, гаражні та багато інших видів кооперативних організацій. Воно вносить розкол в кооперативний рух, надаючи податкові та інші пільги одним видам кооперативів і піддаючи інші значним правовим обмеженням. Наприклад, організаціям споживчої кооперації системи Центросоюзу РФ надаються податкові та інші пільги, а сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи стикаються з серйозними перешкодами при спробі зареєструватися як споживчі кооперативи. У всіх сферах економіки кооперативні організації відчувають жорстку конкуренцію з боку компаній і фірм інвесторного типу. Більш того, навіть самі кооперативи конкурують між собою, завдаючи шкоди не тільки своїм пайовикам, але руху в цілому. Участь в цій конкурентній боротьбі на сучасному рівні розвитку кооперації, в умовах її роз'єднаності призводить або до банкрутства кооперативів, або змушує кооперативи ігнорувати особливості кооперативної форми організації і використовувати методи і принципи роботи компаній інвесторного типу.

  Нові види кооперативів знаходяться на стадії становлення. Ці напрямки кооперативного руху настільки слабкі, що можна говорити лише про формування тенденції їх розвитку. Про яку-небудь серйозної їх ролі в економіці країни говорити вкрай передчасно. Вони потребують значної зовнішньої підтримки. Зароджуються кооперативні форми самоорганізації населення зустрічають на своєму шляху численні труднощі, найважливішою з яких є слабкий розвиток або навіть повна відсутність системності в їх діяльності. Незважаючи на створення національних союзів окремих з них, сьогодні передчасно заявляти про існування систем кооперативів різних видів. Створена Асоціація кооперативних організацій Росії виявилася нездатною реалізувати поставлені перед нею цілі і завдання, оскільки не має стратегії розвитку кооперативного руху.

  Відповідно до методології системного підходу системи виділяються із зовнішнього середовища своїми місіями, цілями. Крім того, важливою особливістю системи є наявність внутрішньої організації, взаємодія входять до неї первинних та інших ланок на різних рівнях управління. Ці кооперативи за своєю сутністю виражають своєю практичною діяльністю соціальну спрямованість різних видів кооперативного руху і утворюють їх соціальну базу. Їх діяльність в сучасних умовах ринкової економічної системи не може бути успішною без об'єднання один з одним, освіти вертикальних і горизонтальних спілок різних рівнів.

  Об'єднання кооперативів в союзи відкриває перед ними можливості, якими вони не мають кожен окремо.Союзна робота серед зароджуються видів кооперативного руху також знаходиться лише в стадії становлення і здійснюється вкрай повільними темпами. Ряд національних кооперативних спілок взагалі не має вертикальної структури, регіональних або міжрегіональних спілок, які об'єднують первинні кооперативи. Наприклад, Некомерційне партнерство виробничих кооперативів, що об'єднує близько 15 тисяч кооперативів, такий вертикальної структури не має, що робить практично неможливим реалізацію поставлених перед ним цілей і завдань. [7, c. 169-175]

  У той же час важливою особливістю більшості новостворених кооперативів є наявність у них зацікавлених, ефективних власників. Слабкою їх стороною є роз'єднаність, відсутність розвиненої інфраструктури, відсутність економічної, інформаційної, методичної допомоги ззовні і т.д. Єдиною кооперативної системою, котра володіє внутрішньою ієрархічною структурою, що склалася в період функціонування централізовано-керованої економіки є система споживчої кооперації РФ. У той же час, незважаючи на збереження цього напрямку кооперативного руху як системи, організації споживчої кооперації стійко втрачають свої позиції на ринку товарів і послуг. Збереження сформованих тенденцій зміни об'ємних і якісних показників об'єктивно призводить до її руйнування і ліквідації більшості діючих кооперативів. Окремі позитивні приклади роботи первинних кооперативних організацій не змінюють картини в цілому. Успішно працюють кооперативи можуть зберегтися протягом досить тривалого періоду часу, але не можуть зберегти систему в цілому. [8, c. 94-100]

  Економічні втрати системи споживчої кооперації в останнє десятиліття можна порівняти з втратами, які вона понесла в початковий період формування централізовано-керованої економіки. Незважаючи на це система споживчої кооперації Росії все ще має великий творчий економічним потенціалом, що дозволяє їй очолити процес відродження кооперації в країні, сприяти розвитку всіх напрямків кооперативного руху і на цій основі сформувати спільний сектор національної економіки, здатний зіграти важливу роль в становленні соціально-орієнтованої ринкової економічної системи.

  Проведений аналіз стану і розвитку споживчої кооперації дозволяє зробити важливий висновок про те, що в основі негативних процесів, характерних для споживчої кооперації, лежить відсутність зацікавлених, ефективних власників. Споживачі, незважаючи на надання їм будь-яких пільг матеріального або нематеріального характеру, в сучасній економічній системі не можуть розглядатися в якості реальних власників споживчих товариств. Цей висновок підтверджується практикою останнього десятиліття. Виникла якісно нова ситуація. Пайовики, формально є власниками споживчих кооперативів, в основній своїй масі байдужі до долі своїх кооперативів, вони не беруть участь у господарській діяльності та управлінні справами кооперативів. Працівники організацій і підприємств споживчої кооперації, дійсно зацікавлені в успішній діяльності споживчих товариств, які не мають можливості визначати тактику і стратегію розвитку кооперативів, формувати органи управління. У цих умовах діяльність кооперативів підпорядкована інтересам тільки керівників товариств, що створює передумови для зловживань, помилок в управлінні господарською діяльністю і виборі пріоритетів її розвитку. Всі галузі діяльності споживчої кооперації, крім промисловості, збиткові, при цьому 80% збитків дає торгівля. Але 35 споживспілок рентабельні, що і дало можливість в цілому по Укоопспілці отримати 21 млрд. Руб. прибутку. У 2007 р шістнадцять споживспілок отримали прибуток. Але в той же час практично не зменшується число збиткових підприємств. При зниженні загального числа госпрозрахункових організацій і підприємств число збиткових становить 63% від загального числа, або 5967 підприємств. Високий рівень витрат обігу і виробництва. У 1997 р в оптовій торгівлі він склав 22,8%, у роздрібній торгівлі - 24,8%, в громадському харчуванні - 39%, в заготовках - 19,4%. У складі витрат обігу найбільшу питому вагу займають транспортні витрати, витрати по оплаті праці, теплоелектроенергії, амортизаційні витрати. На зниження прибутковості організацій і підприємств крім високого рівня витрат обігу в чималому ступені вплинуло зменшення пільг, наданих споживчої кооперації місцевими органами виконавчої влади. Так, в 2007 р споживспілками були укладені угоди про співробітництво та надання податкових пільг з адміністраціями тільки 25 регіонів проти 75 в 2006 р Наявність власних оборотних коштів один з показників фінансової стійкості. Однак організації споживчої кооперації відчувають все більший їх недолік. Якщо до початку 2006 р недолік власних оборотних коштів становив 1683 млрд. Рублів, то до кінця 2007 р вже 2976 млрд. Рублів. І все-таки такий стан не скрізь: 18 споживспілок зберегли власні оборотні кошти, розмір яких досягає від 17 до 53 відсотків в загальній сумі оборотних коштів. Залучення позикових коштів як один із шляхів покриття дефіциту оборотних коштів також проводиться слабо. У 2007 р залучено і направлено в оборотні кошти тільки 330 млрд. Рублів.

  Найважливіший фактор, що негативно впливає на фінансовий стан організацій і підприємств - їх неплатоспроможність. Дебіторська заборгованість до кінця 2007 р зросла на 19,5% в порівнянні з 2006 р, а кредиторська на 14,2%, в тому числі заборгованість по бюджету зросла на 5%. Особливу занепокоєність викликає наростання заборгованості бюджету. Проте, в організаціях і підприємствах споживчої кооперації є внутрішні резерви для подолання кризової ситуації та подальшого розвитку, про що свідчать приклади ефективної діяльності, наявні в кожній кооперативної організації. [5, c. 250-265]. Підводячи підсумок аналізу діяльності споживчої кооперації Російської Федерації, можна зробити висновок, що життєздатність споживчої кооперації, як форми об'єднання людей для задоволення своїх потреб, підтвердило те, що на відміну від державного структур вона не розпалася, а збереглася як система, хоча і зазнала непоправних втрат : зниження об'ємних показників в торгівлі, заготовках, кооперативної промисловості, масовому харчуванні, різке скорочення числа пайовиків, які є соціальною базою спожи тельской кооперації.

  У XXI столітті умови розвитку кооперації змінюються в порівнянні з кінцем XIX - початком XX століття. Ринкова економічна система досягла такого рівня розвитку, при якій значно зріс рівень життя населення високо розвинутих країн. Розширення кількості послуг, що надаються для задоволення потреб людей все більше стає звичним для звичайних ринкових зв'язків. Підвищення рівня життя населення супроводжується індивідуалізацією потреб і споживання. Розширення асортименту пропонованих товарів, послуг, використання інформаційних мереж для їх реалізації, застосування агресивної маркетингової стратегії великими фірмами значно звужує поле діяльності споживчої торгової кооперації, яка заснована на масовому попиті або попиті на товари повсякденного, масового споживання. Задоволення саме цього попиту дозволяє їм реалізувати свої економічні переваги перед капіталістичними торговими підприємствами. Індивідуалізація потреб і попиту висуває нові вимоги до споживчої кооперації. Підтвердженням цьому є проблема членства в споживчих торгових кооперативах, з якою стикаються не тільки кооперативи економічно розвинених країн, а й Росії. Провідну роль в боротьбі з недобросовісними продавцями у все більшій мірі відіграють громадські організації захисту прав споживачів, в меншій мірі пов'язані з асортиментом товарів і послуг. У цих умовах кооперативні організації трансформуються в якісь конгломеративной форми, торгові або торгово-виробничі корпорації, які застосовують часто капіталістичні методи роботи на ринку. Така кооперація зараз просто не потрібна. У той же час індивідуалізація споживання стає не стільки благом, скільки злом для людей, оскільки вони потрапляє під вплив продавців, які формують вигідні їм стандарти споживання для різних за рівнем доходу груп населення. Незважаючи на роз'єднання споживачів, формування у різного рівня споживання товарів і послуг, роль кооперативного руху в XXI столітті зростає. Воно набуває значення як фактор світового економічного розвитку і формування національних і світової економічної системи, альтернативній системі, яка затверджується транснаціональними корпораціями, які переслідують мету встановлення нового світового порядку, заснованого на несправедливому розподілі життєвих ресурсів. У цих умовах головним напрямом кооперативного руху стає кооперація в сфері обігу, що займає проміжне положення між виробництвом і споживанням товарів і послуг, що дозволяє їй активно впливати і на виробництво і на споживання шляхом реалізації певної маркетингової стратегії.

  Інтегруюча роль організацій споживчої кооперації в умовах глобалізації

  Організації споживчої кооперації можуть стати інтегратором, здатним ефективно організувати збут товарної продукції, вироблений іншими учасниками АПК, включаючи особисті підсобні господарства.

  Інтеграційний процес - це складна система взаємозалежних виробничих, фінансових, трудових та майнових відносин між господарськими одиницями, які об'єднані спільними економічними інтересами. Основною метою, що стоїть перед господарюючими суб'єктами в процесі інтеграції, є посилення їх конкурентних переваг і підвищення ефективності їх діяльності, як результат прояву ряду економічних явищ: синергетичного ефекту, ефекту масштабу і ефекту широкого профілю. Інтеграційні процеси в АПК повинні базуватися на кооперативній основі, врівноважує баланс індивідуальних і колективних інтересів. [10]

  Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу, як і оцінка організаційно-економічних зв'язків між ними, вказує на необхідність кооперації сільськогосподарських товаровиробників на районному рівні. Узагальнюючи історичний і сучасний досвід становлення кооперації в АПК різних регіонів РФ, можна стверджувати, що на районному рівні можливий розвиток кооперативного руху в наступних сферах: виробництво сільськогосподарської продукції, її заготівлі і зберігання, переробки, агрохімічного, агротехнічного обслуговування, торгівлі, кредитної діяльності, координації діяльності та захисту майнових інтересів, підприємницької діяльності.

  Інтегруюча роль організацій системи споживчої кооперації полягає в наступному [9, c. 58-65]:

  - пропаганда кооперативної ідеї і переваг кооперативної форми організації господарської діяльності;

  - сприяння створенню та організації діяльності обслуговуючих

  кооперативів сільськогосподарських товаровиробників;

  - сприяння реорганізації підприємств АПК з інших в кооперативну організаційно-правову форму;

  - інформаційна, консультаційна підтримка нових кооперативів;

  - сприяння створенню спілок кооперативів різних видів з метою формування систем кооперативів;

  - організація взаємодії учасників АПК в області переробки сільськогосподарської продукції;

  - організація збуту виробленої продукції;

  - навчання і перепідготовка членів і персоналу кооперативів в

  освітніх установах системи споживчої кооперації;

  - створення і організація діяльності фінансово-розрахункової системи АПК.

  Створювані кооперативи можуть бути життєздатні лише за умови їх виходу за власні межі і об'єднання в єдину систему, що базується на регульованих товарних відносинах інфраструктурі.Результатом інтеграційної роботи на районному рівні має стати створення агропромислового союзу кооперативів різних видів (або спілок кооперативів) на районному рівні, здатного протиставити конкуренції між кооперативами спільну діяльність з метою забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва та підвищення конкурентоспроможності внутрішнього продовольчого ринку. Створення такого союзу з'являється можливість найбільш повно розкрити і використовувати переваги кооперації, активізувати господарсько-виробничу і економічну діяльність, створити необхідні передумови і умови для формування широкої мережі всіляких кооперативів за рішенням продовольчої проблеми, при раціональному використанні матеріально-технічних, трудових і фінансових ресурсів. [ 11] Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва, обслуговуючих галузей АПК створює передумови для збільшення обсягів діяльності організацій системи споживчої кооперації, в тому числі за рахунок зростання ємності ринку внаслідок підвищення життєвого рівня населення. Крім того, можлива зміна ставлення населення як споживачів до кооперативної форми організації, формування у нього позитивного образу кооперації. Це дозволить на якісно новому соціальному базі створювати споживчі кооперативи населення, зацікавленого в задоволенні попиту на товари і послуги.

  Створення та зміцнення первинних кооперативів різних видів, об'єднання їх в союзи створює базу для розвитку кооперативного руху на більш високому регіональному рівні. Перевага такого підходу до утворення систем кооперативів полягає в тому, що системне побудова починається не згори, а знизу на основі зацікавленості кооперативів у розвитку своєї діяльності та обліку специфічних особливостей діяльності кооперативів різних видів. Об'єднання кооперативів в союзи може відбуватися не тільки на рівні суб'єктів Федерації, але і в рамках економічних районів. Об'єднання первинних кооперативів в союзи, спілок в союзи більш високого рівня створює умови для формування інфраструктури різних напрямків кооперативного руху, що забезпечує сталий розвиток кооперативів, збільшення масштабів їх діяльності. Саме союзи можуть створювати ефективно діючі юридичні служби, консультаційні організації, системи економічної і технологічної інформації, великі виробничі підприємства, систему підготовки кадрів, формувати і проводити єдину маркетингову стратегію. Важливим напрямком роботи на цьому етапі буде формування кредитної кооперативної системи, що включає в себе банківські та страхові установи, що дозволяє забезпечити кооперації фінансову незалежність від глобальної фінансової системи. Завершення формування національних кооперативних систем, об'єднання їх в російську асоціацію національних кооперативних спілок, основною метою якої має стати захист інтересів кооперативного руху на державному рівні. В умовах правової держави важливим завданням є створення кооперативної політичної партії, здатної впливати на формування органів державної влади різних рівнів і через своїх представників у виборних органах влади лобіювати інтереси національних кооперативних систем і руху в цілому за допомогою ініціювання та прийняття необхідних законодавчих актів. Створення національних кооперативних систем і їх асоціації відкриває реальні можливості участі та здійснення впливу на розвиток світового кооперативного руху як головної рушійної сили протистояння процесам економічної глобалізації.

  Таким чином, можна відзначити, що споживча кооперація за своєю структурою і спрямованості відрізняється від принципів глобалізації економіки. Перш за все, ця відмінність полягає в тому, що споживча кооперація веде свою діяльність для людей і задоволення їхніх потреб, а глобальна економіка має на меті отримання максимального прибутку, за рахунок поширення ТНК (трансконтинентальних корпорацій). Споживча кооперація спрямована на індивідуальне рішення проблем регіонів, а глобалізація - на їх уніфікацію.

  Таким чином, глобалізація і споживча кооперація мають протиріччя. Головні протиріччя полягають у тому, що глобалізація йде по шляху уніфікації як ринку, так і задоволення потреб людини, а споживча кооперація, навпаки, прагне задовольнити нагальні проблеми населення, які виникають тут і зараз.

  Споживча кооперація в умовах глобального ринку відчуває деякі труднощі в реалізації своєї діяльності. Ці труднощі пов'язані в першу чергу з досить низькою конкурентоспроможністю споживчої кооперації в порівнянні з ринковими організаціями. Низька конкурентоспроможність пов'язана в свою чергу з соціальної, а не стільки з матеріальної спрямованістю діяльності споживчої кооперації.

  Однак слід зазначити, що споживча кооперація може зіграти інтегруючу роль у відносинах між кооперативами. Об'єднання кооперативів допоможе більш ефективно використовувати потенціал всієї споживчої кооперації і протистояти тенденції глобалізації. Це дуже важливо, тому що споживча кооперація враховує потреби саме тих людей, які проживають на території, де вона розгортає свою діяльність. Це забезпечує індивідуальний підхід до вирішення багатьох проблем. Підприємства глобальної економіки, особливо трансконтинентальні корпорації, такий підхід забезпечити не можуть в силу того, що пропагують уніфікацію потреб людей і орієнтації на більшість споживачів.

  39. Концепція розвитку споживчої кооперації Російської Федерації на період до 2010 року.

  Стратегія сталого розвитку споживчої кооперації і соціальне управління припускають збільшення чисельності пайовиків і населення, що обслуговується, які купують товари в сільській місцевості, а в якості пріоритетних напрямків визначаються:

  збереження існуючих та розвиток нових галузей і видів діяльності;

  створення в кожному районі з урахуванням економічної доцільності маломасштабних виробництв (хліба, хлібобулочних виробів, безалкогольних напоїв), розвиток народних промислів;

  вдосконалення планування і використання ресурсів, впровадження сучасних технологій управління.

  Роздрібна торгівля споживчої кооперації повинна бути конкурентоспроможною і займати міцні позиції на споживчих регіональних ринках.

  У Концепції розвитку споживчої кооперації Російської Федерації на період до 2010 року намічено основні напрями вдосконалення роздрібної торгівлі.

  Одне з головних напрямків - зміна асортиментної політики в роздрібній торгівлі споживчої кооперації. Асортиментна політика спрямована на розширення асортименту товарів в магазинах споживчої кооперації з урахуванням потреб сільського населення. Особлива увага звертається на забезпечення населення товарами першої необхідності. Асортиментна політика повинна бути диференційованою, в кожному магазині необхідно мати обов'язковий асортиментний перелік. Такі переліки розробляються з урахуванням сформованого попиту, джерел надходження товарів, доходів населення, його соціального статусу, міграції населення, обсягів будівництва, а також факторів, що забезпечують рентабельність торгових підприємств.

  У Концепції заплановано подальший розвиток роздрібної торговельної мережі споживчої кооперації.

  Удосконалення розміщення торгових підприємств передбачає, по-перше, створення зручностей сільським покупцям при придбанні товарів; по-друге, розширення торгової мережі в містах.

  Намічено здійснювати реконструкцію діючих підприємств і будівництво нових.

  Міні-маркети повинні стати поширеним типом магазину в рядовому сільському населеному пункті.

  Універмаги і торгові доми - основні типи магазинів в районних центрах.

  Супермаркети і спеціалізовані магазини з продажу продовольчих та непродовольчих товарів розміщуються як в районних центрах, так і в великих селах.

  У перспективі заплановано розвивати мережу наметів, кіосків, магазинів на дому, автомагазинів. Доцільно поєднувати магазини з міні-пекарнями та підприємствами харчування.

  Широке поширення отримають магазини, що поєднують торгівлю та інші види діяльності - магазин - приймально-заготівельних пункт. Такий магазин є центром кооперативного ділянки і поряд з торгівлею виконує наступні функції: закупівлю всіх видів сільськогосподарської продукції, прийом замовлень на побутові послуги (ремонт складної побутової техніки, годинників та ін.), Надання деяких послуг в магазині, інформування пайовиків.

  Підвищення культури обслуговування і іміджу підприємств роздрібної торгівлі. Магазини споживчої кооперації повинні виділятися серед підприємств інших форм власності; мати привабливий зовнішній вигляд і інтер'єр; забезпечувати ввічливе обслуговування покупців з дотриманням правил торгівлі; години роботи магазинів повинні враховувати сезонність робіт у сільському господарстві; доцільно розширити перелік послуг і рекламу.

  Магазин повинен стати місцем спілкування пайовиків з питань кооперації. З цією метою в магазині оформляється куточок пайовика, в якому є: статут споживчого товариства; відомості про склад і діяльність комісії кооперативного ділянки; інформація, необхідна для пайовиків, з питань їх участі в економічній діяльності споживчого товариства; газета "Російська кооперація"; оголошення про проведення зборів і інша інформація для пайовиків.

  Розвиток роздрібної торгівлі споживчої кооперації в значній мірі залежить від стану оптової торгівлі. Тому в перспективі намічено поліпшити роботу оптових баз і складів, створювати оптові продовольчі ринки. Особливе значення має вдосконалення взаємодії оптової та роздрібної торгівлі споживчої кооперації. Завдання оптової торгівлі - поліпшити постачання магазинів та інших підприємств роздрібної торгівлі необхідним асортиментом товарів.

  У ринковій економіці особливе значення в торгівлі набуває маркетинг. Керівники і фахівці організацій споживчої кооперації повинні здійснювати маркетингову діяльність: вивчати попит на товари і послуги; організовувати збут товарів і послуг новими методами; проводити рекламні заходи; здійснювати стимулювання продажу товарів і послуг пайовикам.

  Для подальшого розвитку роздрібної та оптової торгівлі споживчої кооперації необхідні фахівці, які володіють знаннями ринкової економіки, маркетингом, комп'ютерними технологіями, здатні забезпечити прибуткову роботу.

  Реалізація заходів, намічених Концепцією, дасть змогу збільшити оборот роздрібної торгівлі споживчої кооперації в 2010 р в порівнянні з 2001 р більш ніж на 40%.

  Таким чином, основними напрямками перспективного розвитку роздрібної торгівлі споживчої кооперації є:

  вдосконалення асортиментної політики;

  раціональне розміщення і розвиток роздрібної торговельної мережі;

  підвищення культури обслуговування і іміджу підприємств роздрібної торгівлі;

  вдосконалення взаємодії роздрібної та оптової торгівлі;

  розвиток маркетингової діяльності;

  підготовка фахівців для організації торговельної діяльності.

  У Концепції розвитку споживчої кооперації Російської Федерації на період до 2010 року передбачено збільшення обороту громадського харчування. Це зростання буде досягнуто завдяки реалізації намічених Концепцією напрямків розвитку галузі.

  Найважливішими напрямками розвитку громадського харчування споживчої кооперації є розширення асортименту і поліпшення якості виробленої підприємствами харчування продукції (перших і других страв, закусок, напівфабрикатів, кондитерських виробів; організація на підприємствах харчування виробництва безалкогольних напоїв, пива, морозива, випічки хліба, виробництва макаронних виробів та іншої продукції).

  В напрямках розвитку галузі передбачаються будівництво, реконструкція та перепрофілювання діючих підприємств, відкриття підприємств швидкого обслуговування - пончиковий, пиріжкових, млинцевих, пельменних.

  Збільшиться реалізація продукції підприємств харчування через магазини.

  З цією метою передбачено відкривати в магазинах відділи з продажу напівфабрикатів і кондитерських виробів.

  На формування престижу підприємств харчування та збільшення продажу їх продукції спрямований комплекс таких заходів, як відкриття вечірніх клубів, барів, більярдних, проведення дискотек, днів національної кухні, літньої людини, ласуни і інших.

  Споживча кооперація постійно займається організацією харчування школярів, учнів училищ, студентів вузів і технікумів. Для збереження цього контингенту споживачів необхідно поліпшити роботу підприємств харчування, організувати постачання напівфабрикатами і кулінарними виробами вчителів, спільно з вчителями і пайовиками-активістами проводити заходи, що щеплять учням культуру харчування і спілкування, здійснювати інші заходи.

  Реалізація напрямів, передбачених Концепцією з розвитку громадського харчування, сприятиме вдосконаленню діяльності галузі харчування і поліпшення обслуговування споживачів.

  У Концепції розвитку споживчої кооперації РФ на період 2010 року передбачені наступні напрямки здійснення заготівельної діяльності.

  Розширення мережі приймально-заготівельних пунктів в сільській місцевості, використовуючи для цього торгові підприємства. Роль заготівельного пункту можуть виконувати магазини, якщо в них поєднувати торговельну і закупівельну діяльність.

  Організація закупівель на основі довгострокових договорів з усіма категоріями господарств.

  Значне збільшення закупівель в особистих господарствах населення. Соціальне значення закупівель в особистих підсобних господарствах полягає в тому, що споживча кооперація забезпечує сільському населенню збут, доходи і зайнятість суспільно корисною працею. Споживчі товариства та їх спілки передбачають в договорах на закупівлю продукції пільги для пайовиків з метою підвищення їх матеріальної зацікавленості у виробництві сільськогосподарської продукції та здачі її організаціям споживчої кооперації.

  У Концепції заплановано сприяти розвитку особистих підсобних господарств пайовиків та інших громадян за допомогою надання послуг по оранці землі, ветеринарного обслуговування, постачання кормами, тарою, транспортом.

  Збільшення збуту всіх видів закупленої сільгосппродукції.

  Зміцнення зв'язків споживчих товариств зі школами.

  Між школами і споживчими товариствами укладаються договори ділового співробітництва на закупівлю дикоростучих плодів, ягід і лікарсько-технічної сировини. У договорах передбачаються зобов'язання шкіл по збору продукції і продажу її організаціям споживчої кооперації. Споживчі товариства зобов'язуються проводити своєчасну оплату школам за здану продукцію, а також продавати школам за пільговими цінами шкільно-письмове приладдя, художню літературу, меблі та інші товари. Деякі організації споживчої кооперації організують трудові загони денного перебування школярів, що займаються збором лікарсько-технічної сировини, ягід, грибів та інших дикорослих.

  Виконання напрямків Концепції сприятиме вдосконаленню заготівельної діяльності споживчої кооперації та її розвитку в інтересах пайовиків і населення, що обслуговується.

  У споживчої кооперації намічено збільшити виробництво споживчих товарів за 2001-2010 рр. в 1,6 рази. Поетапно прогнозується зростання обсягів усіх основних видів продукції, що виробляється, в тому числі: безалкогольних напоїв і пива, плодоовочевих, м'ясних, рибних консервів, ковбасних і кондитерських виробів.

  У Концепції розвитку споживчої кооперації Російської Федерації на період до 2010 року окреслено перспективні напрямки розвитку промисловості:

  реконструкція та будівництво підприємств;

  розширення асортименту вироблених продовольчих і непродовольчих товарів;

  збільшення виробництва дитячої та лікувальної продукції;

  збільшення кількості продукції, що випускається в дрібній упаковці;

  впровадження більш досконалого обладнання та технологій;

  розширення виробництва товарів з використанням надомної праці;

  створення в кожному районі виробничого комплексу, що включає випічку хліба і хлібобулочних виробів, виробництво макаронної продукції, ковбас і ковбасних виробів, безалкогольних напоїв;

  розвиток міжгалузевої інтеграції на основі об'єднання в кожному районному споживчому товаристві підприємств торгівлі, заготівель і громадського харчування.

  Реалізація напрямків Концепції сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємств промисловості і виконання споживчою кооперацією своєї соціальної місії.

  У Концепції розвитку споживчої кооперації РФ на період до 2010 року передбачено розвиток різних видів послуг і підвищення їх якості.

  У перспективі будуть надаватися такі нові види послуг:

  посередницькі;

  консультаційні;

  інформаційні;

  туристичні;

  страхування населення;

  послуги з працевлаштування;

  послуги з догляду за людьми похилого віку та дітьми.

  Розвиток сфери послуг в споживчій кооперації дозволяє підвищити ефективність її діяльності і збільшити доходи. У споживчої кооперації є невикористовувані будівлі і окремі приміщення в підприємствах торгівлі, громадського харчування та інших галузей. Підприємства з надання послуг можуть створюватися в порожніх будівлях і на вільних площах магазинів, оптових баз, підприємств громадського харчування та ін. Розвиток різноманітних послуг вимагає чималих фінансових коштів для ремонту будівель, їх оснащення, навчання працівників.

  Брати кредит в банках дорого. В цьому випадку можуть допомогти пайовики-вкладники. Організація підприємств з надання послуг і витрачання коштів на ці цілі повинні контролюватися пайовиками. Безробітні пайовики, інваліди, пенсіонери, навіть школярі можуть реалізувати своє право на працю в підприємствах з надання послуг.

  Доцільно в кожній організації споживчої кооперації створювати комплексні підприємства побутового обслуговування, що значно підвищить якість обслуговування населення, раціональне використання площ підприємств і виробничого обладнання.

  Споживча кооперація здатна повністю охопити сільський ринок платних послуг. Реалізований попит на послуги забезпечить економічно ефективний розвиток цієї сфери діяльності та підвищить рівень зайнятості пайовиків і обслуговується сільського населення.

  Таким чином, розвиток сфери платних послуг в споживчій кооперації повинно здійснюватися за активної участі пайовиків. Їх участь - гарантія виконання напрямків, намічених Концепцією розвитку споживчої кооперації РФ на період до 2010 року.

  40. Нові політичні, економічні та соціальні фактори розвитку кооперативного руху в Росії в XXI столітті.

  У XXI столітті умови розвитку кооперації змінюються в порівнянні з кінцем

  XIX - початком XX століття. Ринкова економічна система досягла такого рівня розвитку, при якій значно зріс рівень життя населення високо розвинутих країн. Розширення кількості послуг, що надаються для задоволення потреб людей все більше стає звичним для звичайних ринкових зв'язків. Підвищення рівня життя населення супроводжується індивідуалізацією потреб і споживання.

  Розширення асортименту пропонованих товарів, послуг, використання інформаційних мереж для їх реалізації, застосування агресивної маркетингової стратегії великими фірмами значно звужує поле діяльності споживчої торгової кооперації, яка заснована на масовому попиті або попиті на товари повсякденного, масового споживання.

  Задоволення саме цього попиту дозволяє їм реалізувати свої економічні переваги перед капіталістичними торговими підприємствами. Індивідуалізація потреб і попиту висуває нові вимоги до споживчої кооперації.

  Підтвердженням цьому є проблема членства в споживчих торгових кооперативах, з якою стикаються не тільки кооперативи економічно розвинених країн, а й Росії. Провідну роль в боротьбі з недобросовісними продавцями у все більшій мірі відіграють громадські організації захисту прав споживачів, в меншій мірі пов'язані з асортиментом товарів і послуг. У цих умовах кооперативні організації трансформуються в якісь конгломеративной форми, торгові або торгово-виробничі корпорації, які застосовують часто капіталістичні методи роботи на ринку. Така кооперація зараз просто не потрібна.

  У той же час індивідуалізація споживання стає не стільки благом, скільки злом для людей, оскільки вони потрапляє під вплив продавців, які формують вигідні їм стандарти споживання для різних за рівнем доходу груп населення.

  Незважаючи на роз'єднання споживачів, формування у різного рівня споживання товарів і послуг, роль кооперативного руху в XXI столітті зростає. Воно набуває значення як фактор світового економічного розвитку і формування національних і світової економічної системи, альтернативній системі, яка затверджується транснаціональними корпораціями, які переслідують мету встановлення нового світового порядку, заснованого на несправедливому розподілі життєвих ресурсів. У цих умовах головним напрямом кооперативного руху стає кооперація в сфері обігу, що займає проміжне положення між виробництвом і споживанням товарів і послуг, що дозволяє їй активно впливати і на виробництво і на споживання шляхом реалізації певної маркетингової стратегії.

  Однією з глобальних проблем світового розвитку в XXI столітті є проблема формування і розподілу життєвих ресурсів між населенням різних за рівнем свого економічного розвитку країн. Вона викликана протиріччям між зростанням чисельності людства і актуальними завданнями забезпечення населення енергією, продовольством та іншими життєвими ресурсами. Ця проблема чинить все більш помітний вплив на життя населення планети, на всю систему міжнародних відносин. Досягнутий рівень розвитку ринкової економічної системи дозволяє вирішувати цю проблему на користь економічно розвинених країн за рахунок населення інших країн. У той же час перспективи економічного розвитку характеризуються невизначеністю і можливістю багатоваріантності. Тому країни з постіндустріальної ринковою економікою прагнуть закріпити своє панівне становище в світі і що склалося нерівність в розподілі ресурсів. З цією метою активізується процес глобалізації економіки і формування неоекономіческой системи, в якій переважна більшість країн світу, до яких сьогодні відноситься і Росія, відведена роль сировинних придатків, ресурсної бази розвинених постіндустріальних країн. Процес глобалізації викликає неприйняття більшості населення планети і змушує шукати альтернативні форми суспільного устрою. Сучасний світовий розвиток базується на науково-технічної революції, що вимагає постійного оновлення техніки і технології, що, в свою чергу, вимагає творчої самовіддачі працівників. Таке ставлення до роботи неможливо традиційними методами управління найманим персоналом, зовнішнім контролем над працівниками.

  Відчуження працівників від власності і управління не відповідає характеру сучасних продуктивних сил і потреб їх подальшого розвитку.

  Одним з варіантів протидії економічній глобалізації, успішного розвитку науково-технічної революції є кооперативна форма самоорганізації людей. Саме кооперація може зіграти важливу роль у вирішенні цієї глобальної проблеми за допомогою формування національних і світового сектора економіки, спрямованого на задоволення життєвих потреб населення планети.

  Кооперативний рух здатне зіграти основну роль і в формуванні соціально-орієнтованої економіки в Росії.Для цього необхідна розробка стратегії розвитку кооперативного руху країни. В основі розробки такої стратегії повинна лежати основна істина: збереження кооперації не самоціль, кооперативна форма організації - лише засіб досягнення мети, що використовується людьми для поліпшення свого соціально-економічного становища. Кооперативні форми самоорганізації людей виникають там і тоді, де і коли з'являється життєва необхідність в ній, коли люди не можуть вирішити проблеми своєї життєдіяльності самостійно або за допомогою держави. Виявлення цієї необхідності є основоположним при розробці стратегії розвитку національного і світового кооперативного руху. Кооперативні форми організації іманентно притаманні ринковій економічній системі та можуть ефективно діяти саме в ринковій економічному середовищі. При цьому слід пам'ятати про те, що господарська діяльність кооперативів досягає найбільшої ефективності в разі об'єднання людей з метою вирішення життєво важливих проблем, які інакше вирішити вкрай важко. Тому принциповим питанням успішного розвитку кооперативного руху є пошук і виявлення саме цих проблем.

  Аналіз практики кооперативного руху дозволяє зробити висновок про те, що в основі стратегії його розвитку повинна лежати трансформація кооперації в сфері споживання в кооперацію в сфері виробництва та обігу з метою забезпечення справедливого розподілу життєвих ресурсів і на основі практичної реалізації переваг кооперативної форми організації життєдіяльності сприяти підвищенню рівня життя населення. Одним з напрямків стратегічного розвитку кооперації може бути застосування кооперативних форм для подолання кризи агропромислового комплексу і на цій основі вирішення проблеми забезпечення продовольчої безпеки держави і продовольчої проблеми в цілому. Вирішенню продовольчої проблеми може сприяти діяльність кооперативів, які виробляють сільськогосподарську продукцію, розвиваючих закупівлі сільськогосподарських продуктів і сировини, які розширюють виробництво продуктів харчування, а також розгортають торгівлю ними. Саме в агропромисловому секторі зосереджені головні протиріччя національного економічного розвитку.

  Реалізація пропонованої стратегії розвитку кооперації повинна здійснюватися поетапно.

  Проведений в даному дослідженні аналіз дозволяє зробити висновок про те, що в даний час кооперативне рух в країні розвинене дуже слабо і стоїть на межі втрати самостійного значення як сектора економіки.

  Склалася парадоксальна ситуація, при якій, з одного боку, в Росії сформувалися економічні та соціальні передумови широкого розвитку кооперативного руху, а, з іншого боку, кооперативний рух переживає період занепаду. Така ситуація пояснюється впливом ряду зовнішніх і внутрішніх факторів.

  Ситуація, що формується зовнішнє середовище агресивна по відношенню до кооперативних форм самоорганізації населення. Компанії інвесторного типу різного ступеня концентрації капіталу прагнуть закріпити сформовану форму організації господарства, активно пропагуючи переваги капіталістичної системи організації суспільного господарства. Величезні зусилля спрямовані на формування менталітету населення, вигідного великим капіталістичним об'єднанням, які прагнуть затвердити сучасну систему формування і розподілу ресурсів. Уряд країни не розглядає кооперацію як самостійну економічну силу, здатну надати скільки-небудь істотний вплив на хід економічних перетворень. Держава законодавчо ігнорує різнобічність кооперативного руху, обмежує кількість видів кооперації. Цивільний кодекс РФ визнає лише виробничі та споживчі кооперативи, виводячи за рамки правового поля кредитні, страхові, житлові, житлово-будівельні, гаражні та багато інших видів кооперативних організацій. Воно вносить розкол в кооперативний рух, надаючи податкові та інші пільги одним видам кооперативів і піддаючи інші значним правовим обмеженням.

  Наприклад, організаціям споживчої кооперації системи Центросоюзу РФ надаються податкові та інші пільги, а сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи стикаються з серйозними перешкодами при спробі зареєструватися як споживчі кооперативи. У всіх сферах економіки кооперативні організації відчувають жорстку конкуренцію з боку компаній і фірм інвесторного типу. Більш того, навіть самі кооперативи конкурують між собою, завдаючи шкоди не тільки своїм пайовикам, але руху в цілому. Участь в цій конкурентній боротьбі на сучасному рівні розвитку кооперації, в умовах її роз'єднаності призводить або до банкрутства кооперативів, або змушує кооперативи ігнорувати особливості кооперативної форми організації і використовувати методи і принципи роботи компаній інвесторного типу.

  Нові види кооперативів знаходяться на стадії становлення. Ці напрямки кооперативного руху настільки слабкі, що можна говорити лише про формування тенденції їх розвитку. Про яку-небудь серйозної їх ролі в економіці країни говорити вкрай передчасно. Вони потребують значної зовнішньої підтримки. Зароджуються кооперативні форми самоорганізації населення зустрічають на своєму шляху численні труднощі, найважливішою з яких є слабкий розвиток або навіть повна відсутність системності в їх діяльності. Незважаючи на створення національних союзів окремих з них, сьогодні передчасно заявляти про існування систем кооперативів різних видів. Створена Асоціація кооперативних організацій Росії виявилася нездатною реалізувати поставлені перед нею цілі і завдання, оскільки не має стратегії розвитку кооперативного руху.

  Відповідно до методології системного підходу системи виділяються із зовнішнього середовища своїми місіями, цілями. Крім того, важливою особливістю системи є наявність внутрішньої організації, взаємодія входять до неї первинних та інших ланок на різних рівнях управління. Ці кооперативи за своєю сутністю виражають своєю практичною діяльністю соціальну спрямованість різних видів кооперативного руху і утворюють їх соціальну базу. Їх діяльність в сучасних умовах ринкової економічної системи не може бути успішною без об'єднання один з одним, освіти вертикальних і горизонтальних спілок різних рівнів.

  Об'єднання кооперативів в союзи відкриває перед ними можливості, якими вони не мають кожен окремо. Союзна робота серед зароджуються видів кооперативного руху також знаходиться лише в стадії становлення і здійснюється вкрай повільними темпами. Ряд національних кооперативних спілок взагалі не має вертикальної структури, регіональних або міжрегіональних спілок, які об'єднують первинні кооперативи. наприклад,

  Некомерційне партнерство виробничих кооперативів, що об'єднує близько 15 тисяч кооперативів, такий вертикальної структури не має, що робить практично неможливим реалізацію поставлених перед ним цілей і завдань.

  У той же час важливою особливістю більшості новостворених кооперативів є наявність у них зацікавлених, ефективних власників. Слабкою їх стороною є роз'єднаність, відсутність розвиненої інфраструктури, відсутність економічної, інформаційної, методичної допомоги з поза і т.д.

  Єдиною кооперативної системою, котра володіє внутрішньою ієрархічною структурою, що склалася в період функціонування централізовано-керованої економіки є система споживчої кооперації РФ. У той же час, незважаючи на збереження цього напрямку кооперативного руху як системи, організації споживчої кооперації стійко втрачають свої позиції на ринку товарів і послуг. Збереження сформованих тенденцій зміни об'ємних і якісних показників об'єктивно призводить до її руйнування і ліквідації більшості діючих кооперативів. Окремі позитивні приклади роботи первинних кооперативних організацій не змінюють картини в цілому. Успішно працюють кооперативи можуть зберегтися протягом досить тривалого періоду часу, але не можуть зберегти систему в цілому. Економічні втрати системи споживчої кооперації в останнє десятиліття можна порівняти з втратами, які вона понесла в початковий період формування централізовано-керованої економіки. Незважаючи на це система споживчої кооперації Росії все ще має великий творчий економічним потенціалом, що дозволяє їй очолити процес відродження кооперації в країні, сприяти розвитку всіх напрямків кооперативного руху і на цій основі сформувати спільний сектор національної економіки, здатний зіграти важливу роль в становленні соціально-орієнтованої ринкової економічної системи.

  Проведений аналіз стану і розвитку споживчої кооперації дозволяє зробити важливий висновок про те, що в основі негативних процесів, характерних для споживчої кооперації, лежить відсутність зацікавлених, ефективних власників. Споживачі, незважаючи на надання їм будь-яких пільг матеріального або нематеріального характеру, в сучасній економічній системі не можуть розглядатися в якості реальних власників споживчих товариств. Цей висновок підтверджується практикою останнього десятиліття. Виникла якісно нова ситуація. Пайовики, формально є власниками споживчих кооперативів, в основній своїй масі байдужі до долі своїх кооперативів, вони не беруть участь у господарській діяльності та управлінні справами кооперативів. Працівники організацій і підприємств споживчої кооперації, дійсно зацікавлені в успішній діяльності споживчих товариств, які не мають можливості визначати тактику і стратегію розвитку кооперативів, формувати органи управління. У цих умовах діяльність кооперативів підпорядкована інтересам тільки керівників товариств, що створює передумови для зловживань, помилок в управлінні господарською діяльністю і виборі пріоритетів її розвитку.

  На нашу думку, на першому етапі формування кооперативного сектора економіки країни доцільно передати власність споживчої кооперації системи Центросоюзу РФ працівникам. В результаті цього з'являться дійсно ефективні власники, життєво зацікавлені в збереженні і плеканні майна кооперативів, успішному розвитку господарської діяльності при збереженні її соціальної спрямованості, здатні брати участь в управлінні справами. Як показано вище, працівники або працівники-пайовики стали тією силою, яка втримала систему споживчої кооперації від повного розвалу на найважчому етапі її сучасній історії. Пайовики, які не працюють в споживчому товаристві, можуть зберегти свій статус за умови здійснення основної частини покупок товарів в підприємствах кооперативу і участі в роботі органів управління та контролю.

  Таким чином, кооперація у сфері споживання повинна бути трансформована в кооперацію в сфері виробничих відносин. Це дозволить привернути кооперативну піраміду, поставивши в її основу інтереси пайовиків.

  На другому етапі в якості пріоритетного, поряд з торговим і іншим обслуговуванням населення, повинна бути визначена інтегруюча роль організацій системи споживчої кооперації як складової частини агропромислового комплексу країни. Організації споживчої кооперації можуть стати інтегратором, здатним ефективно організувати збут товарної продукції, вироблений іншими учасниками АПК, включаючи особисті підсобні господарства.

  Інтеграційний процес - це складна система взаємозалежних виробничих, фінансових, трудових та майнових відносин між господарськими одиницями, які об'єднані спільними економічними інтересами.

  Основною метою, що стоїть перед господарюючими суб'єктами в процесі інтеграції, є посилення їх конкурентних переваг і підвищення ефективності їх діяльності, як результат прояву ряду економічних явищ: синергетичного ефекту, ефекту масштабу і ефекту широкого профілю. Інтеграційні процеси в АПК повинні базуватися на кооперативній основі, врівноважує баланс індивідуальних і колективних інтересів.

  Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу, як і оцінка організаційно-економічних зв'язків між ними, вказує на необхідність кооперації сільськогосподарських товаровиробників на районному рівні.Узагальнюючи історичний і сучасний досвід становлення кооперації в АПК різних регіонів РФ, можна стверджувати, що на районному рівні можливий розвиток кооперативного руху в наступних сферах: виробництво сільськогосподарської продукції, її заготівлі і зберігання, переробки, агрохімічного, агротехнічного обслуговування, торгівлі, кредитної діяльності, координації діяльності та захисту майнових інтересів, підприємницької діяльності.

  Інтегруюча роль організацій системи споживчої кооперації полягає в наступному:

  - пропаганда кооперативної ідеї і переваг кооперативної форми організації господарської діяльності;

  - сприяння створенню та організації діяльності обслуговуючих кооперативів сільськогосподарських товаровиробників;

  - сприяння реорганізації підприємств АПК з інших в кооперативну організаційно-правову форму; інформаційна, консультаційна підтримка нових кооперативів; сприяння створенню спілок кооперативів різних видів з метою формування систем кооперативів; організація взаємодії учасників АПК в області переробки сільськогосподарської продукції; організація збуту виробленої продукції;

  - навчання і перепідготовка членів і персоналу кооперативів в освітніх установах системи споживчої кооперації;

  - створення і організація діяльності фінансово-розрахункової системи АПК.

  Створювані кооперативи можуть бути життєздатні лише за умови їх виходу за власні межі і об'єднання в єдину систему, що базується на регульованих товарних відносинах інфраструктурі.

  Результатом інтеграційної роботи на районному рівні має стати створення агропромислового союзу кооперативів різних видів (або спілок кооперативів) на районному рівні, здатного протиставити конкуренції між кооперативами спільну діяльність з метою забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва та підвищення конкурентоспроможності внутрішнього продовольчого ринку. Створення такого союзу з'являється можливість найбільш повно розкрити і використовувати переваги кооперації, активізувати господарсько-виробничу і економічну діяльність, створити необхідні передумови і умови для формування широкої мережі всіляких кооперативів за рішенням продовольчої проблеми, при раціональному використанні матеріально-технічних, трудових і фінансових ресурсів.

  Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва, обслуговуючих галузей АПК створює передумови для збільшення обсягів діяльності організацій системи споживчої кооперації, в тому числі за рахунок зростання ємності ринку внаслідок підвищення життєвого рівня населення. Крім того, можлива зміна ставлення населення як споживачів до кооперативної форми організації, формування у нього позитивного образу кооперації. Це дозволить на якісно новому соціальному базі створювати споживчі кооперативи населення, зацікавленого в задоволенні попиту на товари і послуги.

  Третій етап. Створення та зміцнення первинних кооперативів різних видів, об'єднання їх в союзи створює базу для розвитку кооперативного руху на більш високому регіональному рівні. Перевага такого підходу до утворення систем кооперативів полягає в тому, що системне побудова починається не згори, а знизу на основі зацікавленості кооперативів у розвитку своєї діяльності та обліку специфічних особливостей діяльності кооперативів різних видів. Об'єднання кооперативів в союзи може відбуватися не тільки на рівні суб'єктів

  Федерації, а й в рамках економічних районів. Об'єднання первинних кооперативів в союзи, спілок в союзи більш високого рівня створює умови для формування інфраструктури різних напрямків кооперативного руху, що забезпечує сталий розвиток кооперативів, збільшення масштабів їх діяльності. Саме союзи можуть створювати ефективно діючі юридичні служби, консультаційні організації, системи економічної і технологічної інформації, великі виробничі підприємства, систему підготовки кадрів, формувати і проводити єдину маркетингову стратегію.

  Важливим напрямком роботи на цьому етапі буде формування кредитної кооперативної системи, що включає в себе банківські та страхові установи, що дозволяє забезпечити кооперації фінансову незалежність від глобальної фінансової системи.

  Четвертий етап. Завершення формування національних кооперативних систем, об'єднання їх в російську асоціацію національних кооперативних спілок, основною метою якої має стати захист інтересів кооперативного руху на державному рівні. В умовах правової держави важливим завданням є створення кооперативної політичної партії, здатної впливати на формування органів державної влади різних рівнів і через своїх представників у виборних органах влади лобіювати інтереси національних кооперативних систем і руху в цілому за допомогою ініціювання та прийняття необхідних законодавчих актів.

  Створення національних кооперативних систем і їх асоціації відкриває реальні можливості участі та здійснення впливу на розвиток світового кооперативного руху як головної рушійної сили протистояння процесам економічної глобалізації.