Дата конвертації19.08.2017
Розмір128.96 Kb.
Типреферат

Скачати 128.96 Kb.

шпори Агробізнес

2 / У 50 .рокі XX ст. в Індустріально розвинутих странах відбулася так кличуть входити "зелена революція." Вона проявилася у різкому підвіщенні урожайності сільськогосподарських культур и продуктівності тварин, что відбулося в результате стрібкоподібного зростання продуктивності праці, зумовленого широким Проникнення науково-технічної революції у сільське господарство. \ У ряді стран / например, ФРН, Франции, Италии / прийомів так звані "зелені плани". Це були СПЕЦІАЛЬНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ окремий держав, Які визначавши умови, норми и характер державного втручання у сільське господарство, а такоже Довгострокові плани его развития. \ Конкретизуються "зелені плани" в довгострокову и річніх планах, у якіх визначаються розміри державних асігнувань на сільське господарство, Розподіл їх за видами витрат, спеціфічні для кожної країни конкретні форми державного втручання та впліву на сільськогосподарське виробництво. "Зелені плани" передбачають основні напрямки державних капіталовкладень. \ Для Здійснення "зелених планів" із держбюджетів відповідніх стран віділялісь значні кошти на ірігацію, меліорацію, боротьбу з ерозією грунту и создание інфраструктурі. Податкові пільги, дотації на купівлю пального, сільськогосподарських машин та добрив спріялі економічному стимулюванню жіттєздатніх господарств. \ "Зелена революція" привела до ліквідації класу селянства у ціх І странах, его місце зайнять клас фермерів-підприємців.

3. \ В економіці и Індустріально розвинутих стран утворюється комплекс взазмопов'язаніх виробництв, Який складаються з трьох основних груп галузь або сфер: \ І. Галузі, Які віробляють засоби виробництва для сільського господарства, переробної промісловості, заготівель; \ 2. Власне сільське господарство та его виробнича и соціальна інфраструктура. \ 3. Галузі та виробництва, Які забезпечують заготівлю, зберігання, транспортування, переробку сільськогосподарської сировини и реалізацій віробленої з неї продукції. \ Система виробничо-економічних отношений между цімі сферами утворює АГРОПРОМИСЛОВИЙ комплекс - АПК. \ Виробничі агропроміслові формирование складають мікроструктуру АПК. Макроструктуру АПК складають Галузі и Сфера діяльності в масштабі країни, супермакроструктуру - у міжнародному масштабі.

4. Всі передумови формирование міжнародної системи агро бізнесу можна розділіті на две групи: об'єктивні и суб'єктивні. До об'єктивних передумов відносяться природні умови, Які визначаються можлівість та спеціалізацію ведення СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО віробніцтва.Перша природна Умова - наявність земельних ФОНДІВ, прідатніх для вирощування питань комерційної торгівлі сільськогосподарських культур та для пасовищного скотарства.Земельні фонди розподілені на земній Кулі нерівномірно. Так, на частку Євразії пріпадає 60% оброблюваніх земель світу. Альо забезпеченість земельними фондами візначається з розрахунку їх кількості, яка пріпадає на душу населення. І тоді віявляється, что найменша забезпечення сільськогосподарськими землями є країни Європи и азії. До Іншої об'єктивної передумови слід Віднести нерівномірність розподілу населення по территории земної Кулі. Землезабезпеченість и Кількість населення в окремий регіонах світу та окремий странах НЕ всегда співпадають. Кроме того, певні сільськогосподарські культури вімагають відповідної якості землі и відповідного клімату, а тому могут буті вірощені только у відповідніх агрокліматичних условиях / напр, цітрусові, чай, кава та інш /. А тому вінікав необходимость доставки такой продукції до Місць споживання у міжнародному масштабі.Су б'єктівні передумови визначаються технічним рівнем СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва и формами его организации, наявністю ринкового середовища та відповідного законодавства.Транспортній фактор особливо важлівій коли необходимо реалізовуваті продукцію, яка Швидко псується. Важлівою передумови формирование міжнародної системи агробізне су є форми организации СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва. Від того, як організується ведення СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва в певній мірі Залежить рівень его товарності.

5. У будь-Якій підпріємніцькій ДІЯЛЬНОСТІ наявні суб'єкти цієї ДІЯЛЬНОСТІ та певні економічні отношения, Які вінікають между ними. Суб'єктами МІЖНАРОДНОГО агробізнесу є ОКРЕМІ країни, одні з якіх експортують сільськогосподарську продукцію и продовольство, а інші - імнортують; ОКРЕМІ міжнародні продовольчі компании, Які займають відповідні позіції на світовіх ринках. \ Між цімі суб'єктами МІЖНАРОДНОГО агробізнесу в процесі їх підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ вінікають певні економічні отношения, Які проявляються у здійсненні АКТІВ продаж - купівлі тих чи других відів продукції. У більшості віпадків це здійснюється на міжнародніх біржах сільськогосподарської продукції та продовольства. При цьом могут укладатіся договори контрактації на поставки и закупівлі продукції.Сутність контрактації Полягає в тому, что це - Тимчасові зобов'язання однієї незалежної компании віробіті або купити Певна продукцію у Іншої незалежної компанії.Вірішальнім моментом ціх отношений є процес Ціноутворення на світовому Сайти Вся, Який регулюється Попит и пропозіцією. Альо тут вінікають протіріччя между продавця и покупця, їх Захоплення НЕ всегда, співпадають.

6. Віходячі з визначення сутності агробізнесу, можна Встановити предмет и задачі Вивчення даного спецкурсу.Предметом спецкурсу "Основи агробізнесу" е система економічних отношений между сферами агропромислового комплексу. Ця система складається з двох різновідів економічних отношений: а) отношения между двома сферами АПК; б) отношения между всіма сферами та Ланка, что утворюють саму систему. Так, например, до предмету спецкурсу відносяться економічні отношения, Які вінікають между виробника сільськогосподарської техніки та ее споживача. Разом з тим, до предмету даного курсу відносіться вся система економічних отношений АПК, починаючі від вирощування сільськогосподарської сировини и закінчуючі продажем віробленої з неї готової продукції.Характер економічних отношений в АПК візначається їх цільовою функцією, яка Полягає в отріманні прибутку в результате реализации продукции кожної з его сфер.У предметі даного курсу можна розрізняті его теоретичні основи і визначення прикладного характеру, Які взаємно поєднуються. Так, узагальнення досвіду Функціонування АПК дозволяє сделать певні теоретичні Висновки, Які потім могут буті Корисні для практики агробізнесу. Вивчення практики дает можлівість формуваті теоретичні положення. \ Основи агробізнесу відносяться до спеціальніх економічних дисциплін и вівчаються на іншому етапі вищої освіти. Для оволодіння цією дісціпліною необхідні знання таких фундаментальних дисциплін як основи Загальної економічної теорії, Загальної Теорії бізнесу и маркетингу, макро- и мікроекономікі, галузевих економік, економіки регіонів та ін.

7.Система агробізнесу функціонує в результаті з'єднання процесів виробництва с / г сировини, його переробці, зберігання, транспортування та доведення до споживача. Різні види підприємницької діяльності, що сприяють такому з'єднанню, створюють комплекс економічних відносин, який отримав назву продовольчого маркетингу. Система продовольчого маркетингу складається з альтернативних фірм-посередників і численних видів підприємницької діяльності, які представляють різні функції маркетингу. Система продовольчого маркетингу складається з двох основних типів діяльності. Один з них стосується фізичного маніпулювання (збір, навантаження, розвантаження, транспортування), збереження, переробка і передача сировини і готової продукції під час їх руху від виробників до споживачів. Інший тип діяльності стосується процесів обміну і ціноутворення в ринковій системі.

9 / Цільова функція агробізнесу здійснюється з урахуванням трьох основних факторів: фізіологічної спожи у продуктах харчування платоспроможного Попит населення и товарної Пропозиції віробніків. \ Фізіологічна потреба у продуктах харчування або попросту потреба у їжі відрізняється від багатьох других потреб людини. Ця відміна Полягає у тому, что така потреба винна буті задоволена Безумовно; удовольствие цієї буде потрібно не может буті замінене іншім способом. Існує певна обмеженість в споживанні. Задоволення потреби в їжі обмежується платоспроможністю споживача товарного пропозиції: продукт, який знаходиться на ринку або може бути на нього доставлений. Всі продукти можна поділити на: продукти щоденного попиту, продукти тривалого споживання. Щоб визначити обсяг товарної пропозиції потрібно знати обсяг одноденного роздрібного товарообігу і його коливання за порами року. Щоб задовольнити потреби споживачів потрібно мати товарні запаси. Реалізація товарної пропозиції залежить від ціни товару, покупець готовий платити більше за кращу якість. Проблеми: -рац.потребленія продуктів. У світі збільшилася мода на здоровий спосіб життя. -Требования до реклами (зміст, адреса, рецепт). -в якому вигляді реалізується продукт, в який розфасовці. -екологічна чистота продуктів харчування.

10. Фізіологічна потреба у продуктах харчування або попросту потреба у їжі відрізняється від багатьох других потреб людини. Ця відміна Полягає у тому, что така потреба винна буті задоволена Безумовно; удовольствие цієї буде потрібно не может буті замінене іншім способом, например, людина может обійтісь без автомобіля або телевізора. У Першому випадка вона может скористати Громадським транспортом, велосипедом и т. П .; у іншому - послухати радіо, відвідаті кінотеатр. Разом з тим, потреба у їжі обмежена фізіологічнімі потребами людського організму. Людина спожіває їжі Стільки скількіпотрібно для Підтримання жіттєвіх функцій організму. Ця буде потрібно не может буті задоволена взапас. Однак в условиях товарного виробництва и Сайти Вся можлівість удовольствие спожи у їжі обмежується платоспроможністю споживача. В результате вінікає таке Поняття як платоспроможній Попит населення.

11. У условиях товарного виробництва и Сайти Вся можлівість удовольствие спожи у їжі обмежується платоспроможністю споживача. В результате вінікає таке Поняття як платоспроможній Попит населення. ВІН характерізується тією сумою копійчаних коштів, якові споживач может вітратіті на купівлю продуктів харчування. На такій Основі відбувається превращение платоспроможного Попит в купівельну спроможність населення - здатність купуваті продукти харчування у відповідності з наявністю у споживача копійчаних коштів. Однако реалізація цієї здатності и купівельного Попит Залежить такоже и від таких категорій як товарне пропонування и ціна продукту. Платіжний попит і товарна пропозиція входять до складу основних факторів цільової функції агробізнесу. Товарне пропозицію-продукт, який знаходитися на ринку або може бути на нього доставлений. Всі продукти можна поділити на: продукти щоденного попиту і продукти довгострокового споживання. Щоб визначити обсяг товарного предлдоженія потрібно знати обсяг одноденного роздрібного товарообігу і його коливання по пори року. Щоб задовольнити потреби споживача потрібно мати товарні запаси. Реалізація товарної пропозиції залежить від ціни товару, покупець готовий платити більше за кращу якість.

12. Чутлівість продовольчих споживання відносно Підвищення доходів назівається гнучкістю доходу. Чим більш чутліве споживання относительно Зміни доходів, тім вищє гнучкість доходу. Если Кількість їжі збільшується разом Із зростанням доходів то продукт кваліфікують як нормальний товар. Если его Кількість зменшується з ростом доходів, то продукт харчування назівається низько-сортного, нізькоякіснім товаром. У цілому продукти харчування ма ють більш низьких гнучкістьдоходу, чем інші споживчі товари. Як показали дослідження, чим вищє дохід, тим "краще" раціон. Альо на якість харчування вплівають и інші фактори, и високий дохід Ще не Забезпечує кращий раціону. По-перше, Споживачі НЕ купують набагато более їжі при збільшенні доходів, а покращують раціон. Як і друга, при зростанні доходів падає їх частка, яка вікорістовується на харчування. Витрати на продукти харчування не збільшуються так само Швидко, як и доходи.Із зростанням доходу частка витрат у ньом на харчування зніжується. Це закон Енгеля - німецького статистика, Який дере звернув Рамус на Цю тенденцію у Европе середіні XIX ст. Третій наслідок Підвищення доходів - Розширення продовольчої "зв'язки" атрібутів, важлівіх для споживача. При підвіщенні доходів Споживачі до Бажанов набору продовольчих атрібутів додаються якість, Різноманітність, зручність вживання та сервіс.

14 / Саме на фермі повінні розпочінатіся процеси концентраці у сфері маркетингу. Фермерам та патенти краще розуміті продовольчий маркетинг та споживача продовольства, в тій годину як Споживачі и работники продовольчих маркетингу повінні усвідомлюваті проблеми сільського господарства и фермерів. Растет Інтерес фермерів до маркетингу. У порівнянні з більшістю товарів для с / г продуктів характерні підвіщена громіздкість та Схильність до Швидкого псування. Через швидке псування необхідні Термінове НАВАНТАЖЕННЯ, доставка, розвантаження І, можливо, Спеціальне охолодження. Контроль і Збереження якості нерідко стають реальною та дорогою проблемою.Більше. А тому кращий вихід для фермера - швидка реалізація. ОБСЯГИ віробленої продукції фермерського- господарства змінюється з року в рік, что зумовлено реакцією фермерів на ціни, урядові заходи, а такоже такими факторами, як погода и хвороби. ЦІ Зміни в ОБСЯГИ випуску продукції вплівають на процес продовольчих маркетингу. Зміни у поставках продукції з ферм ма ють істотній Вплив на закупівельні ціни, спожи у місткостях сховище та степень завантаження виробничих потужного переробки, Які належати фірмам продовольчих маркетингу. Прагнення Зменшити ризики та невізначеність, Які спричиняються коливання поставок продукції з ферм- одна з рушійніх сил, что створюють більш тісні ДОГОВІРНІ, контрактні зв'язки между маркетингового агентства и фермерами. Інша сторона проблеми фермерського маркетингу Полягає у дуже малому розріві между ціною реализации и собівартістю. Умови конкуренції у сільському господарстві Звичайно утрімують фермерські ціни около до собівартості продукції.

14a / Знання маркетингу та его проблем допомагає фермеру прійматі Важливі господарські решение, Які дають ВІДПОВІДІ на Такі питання: 1. Що віробляті и як підготовлюваті продукцію для продажу? 2. Коли и де купуваті и продавать? 3. Яку часть роботи з маркетингу повинен Виконувати сам фермер індивідуально або у складі групи? 4. Що можна сделать для Розширення рінків? 5. Які догоди та заходи з маркетингу бажані? \ 6. Як виправити небажані результати Дій? Весь комплекс цілей, стратегій и тактики, Які допомагають фермеру розробляті и прійматі решение относительно виробництва и маркетингу - це так звань Фермерське план маркетингу. Методика розробки плану маркетингу на підпріємствах АПК буде Розглянуто у наступній темі. Фермери керуються цілим рядом цілей: Розширення господарства; Підвищення виробничої ефектівності; Збереження сімейної ферми; Досягнення економічної незалежності и свободи ринкового І отношений; стабільність виробництва; забезпечення якісного життя та ін. Кожний фермер Робить вибір з ціх цілей або надає Їм різну, степень важлівості, что, в свою черга, візначає усі его маркетингові, а такоже виробничі решение.

18 / На звичайний підприємстві у Агропромислова ВИРОБНИЦТВІ процес Впровадження маркетінгової ДІЯЛЬНОСТІ здійснюється поступово І, як правило, проходить п'ять стадій. На першій стадії маркетинг розглядається під кутом зору таких зрозуміти, як реклама и стимулювання збуту. На второй стадії формується більш широкий підхід до управління маркетингом: Основне ціль - щоб покупець БУВ задоволений придбанням продукції, после реалізаційнім обслуговування та ін. При цьом Предложения и спожи спожівачів могут змінюватіся, что необходимо враховуваті при ВИРОБНИЦТВІ и збуті продукції. А тому на третій стадії слід Постійно оновлюваті виробництво та підвіщуваті якість пропонованіх послуг. На четвертій стадії Впровадження маркетингу підприємство винне вівчіті наявні возможности и зайнятості певне положення на Сайти Вся. Це означає - спробуваті віділітісь на фоні других підприємств, Які віробляють аналогічну продукцію для ринкового сектору. Останній, п'ятій стадії Впровадження маркетингу відповідає Виконання усіх Функції относительно АНАЛІЗУ рінків та потреб, планування, обліку і регулювання роботи у Галузі Освоєння рінків збуту.

19. При усій різноманітності конкретних схем маркетингу усі смороду грунтуються на сукупності загально Принципів, а самє: - Вивчення стану та динаміки спожівацького Попит и использование одержаних Даних у процесі розробки и Прийняття господарських РІШЕНЬ; - максимально прістосування виробництва до потреб Сайти Вся З метою підвищення ефектівності Функціонування підприємства, крітерієм чого Виступає значення узагальнюючого сертифіката № его ДІЯЛЬНОСТІ - прибутку; - Вплив на ринок и спожівацькій Попит с помощью таких ЗАСОБІВ, як реклама, стимулювання збуту з метою формирование їх у необхідному для підприємства напрямку.

22 / Для успішного продвижения на Сайти Вся Нових виробів або послуг Використовують Шість основних відів цен: 1) "зняття вершків" на Сайти Вся, тобто встановлення з самого качана продвижения на Сайти Вся нового або Вдосконалення продукту вісокої ціни на него в розрахунку на спожівачів, готових купити продукт за таку Ціну; 2) ціна за Впровадження продукту на ринок, тобто встановлення значний більш нізької ціни, чем є на Сайти Вся на аналогічні товари; 3) "психологічна ціна", яка встановлюється немного нижчих будь-якої круглої суми (например, 99 коп.) И створює у споживача суто психологічну уяву більш нізької ціни; 4) ціна лідера на Сайти Вся або в Галузі, яка встановлюється у відповідності з ціною, что Пропонується головного суперника на Сайти Вся Звичайно провідною Фірмою Галузі; 5) ціна з відшкодуванням витрат виробництва, тобто візначенняцін на свою нову продукцію з урахуванням фактичність витрат ее виробництва и середньої норми прибутку на Сайти Вся або в Галузі; 6) престижна ціна, тобто ціна на вироби дуже вісокої якості, Які ма ють особливі, Неперевершені якості.

24 / Існують два основних типи каналів руху товарів - Прямі и посередні. Прямі канали пов'язані з переміщенням продукції від виробника до споживача без использование незалежних посередників. Цей тип каналів сільськогосподарське підприємство вікорістовує через свои торговельні точки. Посередні канали пов'язані з переміщенням продукції від виробника до незалежного учасника руху товарів, а потім споживача. Таких посередників может буті один або декілька. Прямі канали відносяться до каналів нульового рівня, Які є характерними для реализации сільськогосподарської продукції на Сайти Вся безпосередно, або дитячим, лікувальнім закладам, Всередині самих сільськогосподарських підприємств робітнікам и службовця. Цей канал предполагает в основному реалізацію дрібніх партій продукції (плоди, овочі, м'ясо, молоко). Однорівневій канал Включає в себе одного посередника. Такий канал предполагает реалізацію малих партій товару магазинам. Двохрівневій канал Включає в себе двох посередників. На СПОЖИВЧИХ ринках такими посередниками стають оптовий и роздрібний торговці. Для АПК цею рівень більш Всього є характерним, тому что реалізація продукції відбувається Із СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО підприємства на переробні заводи або оптово-закупочні бази и холодильники, а потім товари надходять у торгову ятір и до кінцевого споживача. Трьохрівіевій канал Включає в себе трьох посередників. Например, на Западе у м'ясопереробній промісловості между оптовиками и роздрібнімі торговців Звичайно стоит дрібний оптовик. Такий дрібний оптовик купує товари у крупних торговців и перепродає їх невеликим підпріємствам роздрібної торговлі, якіх Звичайно НЕ обслуговують крупні оптові фірми.

33 / Прибуток у значній мірі Залежить від того, Наскільки чинний фермером порядок Вибори чо розробка норматівів задовольняє таким Чотири Основним Вимоги: 1. Економічні принципи повінні візначаті аналіз и знаходіті чітке відображення в его результатах. 2. Усі стандарти чи нормативи повінні точно відображаті сукупність матеріальніх, економічних або суспільне - правових факторів в їх конкретному відношенні до окрема ферм. 3. ЦІ нормативи, особливо нормативи витрат випуску продукції, повінні взаємно узгоджуватіся та ВІДПОВІДАТИ один одному. 4. Нормативи повінні обирати чи розроблюватісь з достатнім ступенів конкретності и гарантуваті, что кінцеві результати забезпечують виразности уявлення про внутрішні матеріально-технічні зв'язки чи фермерського господарства в цілому. Фахівець, Який займається аналізом, повинен сам вібрато або Розробити нормативи, что відтворюють умови, Які за его розрахунку, могут вплінуті на виробництво. У Кожній конкретній ділянці земельної площади чи одиниці поголів'я худоби нормативи повінні включать велосипеді коло відомостей: 1. За видами матеріалів и услуг, необхідніх для вирощування кожної культури, яка підлягає оцінці: насіння, добрива, Отрутохімікати, Кількість праці, робота тракторів и машин в годинах та ін. 2. За видами матеріалів и услуг, Які Використовують для вирощування шкірного виду худоби чи виробництва продукції для ее Утримання, ветеринарного обслуговування, перевезень, отрутохімікатів та других матеріалів та послуг. 3. Про кількісні показатели усіх витрат для кожної культури чи Галузі тваринництва, что підлягають оцінці. 4. Про купівельні ціни чи розмір витрат для усіх відів витрат, матеріалів та послуг. 5. Про розміри продукції шкірного виду виробництва. 6. Про продажні ціни продуктів. Дерло важлівою Вимоги у віборі чи розробці норматівів витрати - випуск продукції для економічної ОЦІНКИ виробничої одиниці и бюджетного АНАЛІЗУ е гарантія повної відповідності норматівів земельному фондові, кліматічнім умів І, если на фермі буде введено зрошення, забезпечення системи зрошення водою. Нормативи, Які Використовують при плануванні, повінні ВІДПОВІДАТИ усім наявний у фермерське господарстві засоби виробництва - Господарсько будівлям і споруд, тракторів і транспортним засоби, машинам и обладнанню, продуктівній худобі, а при ірігації - ірігаційному обладнанню. Економічна оцінка виробничої одиниці дает лишь частково інформацію з проблем Загальної господарської ДІЯЛЬНОСТІ ферми, якові доводитися вірішуваті фермеру. Вона представляет собою Ефективний інструмент АНАЛІЗУ, Який дает фермеру Відомості відносно того, Які види культур и породи худоби вірощуваті, но надає невеликі допомогу у візначенні Розмірів виробництва. Для ВІДПОВІДІ на це питання может буті ефективного Використання бюджетний Аналіз господарської діяльності ферми.

44 / В Останній годину в мире з'явилися прогнози, Які визначаються перспективи зростання виробництва продовольства и Попит на него. Однією з дере робіт булу книга двох американских вчених Г. Кана та Є. Вінера "Рік 2000". Смороду розрахувалі, скільки років нужно окремим країнам для того, щоб досягнутості уровня національного доходу США 1965 р., Який ставити 3600 долларов на душу населення. За їх розрахунку, Канаді та патенти для цього 12 років, Швеции - 11 р., Індонезії - 593 р. Основна ідея авторів пролягав в тому, что период історічного розвитку до 2000 року буде безкризовості, без великих війн та неозброєніх конфронтацій и у всех странах зусилля будут зосередженні на внутрішньому розвитку. Найбільш відомою моделлю світу є робота авторів Із Масачусетського технологічного інституту США "Межі зростання". За розрахунком авторів цієї моделі на качана XXI сторіччя економічне зростання наблізіться до природної Межі. На розвиток світу будут незадовільно впліваті Такі фактори, як зростання забруднення навколишнього середовища, віснаження природних ресурсов, катастрофічні масштаби СВІТОВОГО голоду та зниженя народжуваності. Ця модель зізналася як ніщівної критики, так и одобрения. Потім з'явилась робота М. Масаровіча и Є. Пестеля "Людство на перехресті". \ На Відміну Від "Межі зростання" робота колективу вчених під керівніцтвом лауреата Нобелівської премії Я. Тінбергена (Доповідь так званого Римського Клубу) НЕ має фатальних теорій Загальна краху, песімістічніх передбачення, а предлагает засоби РІШЕНЬ, необхідніх для унікнення небезпеки, что наближається: 1 . зниженя темпів зростання Попит на продовольство Шляхом регулювання народжуваності, або за рахунок использование більш ефективних методів господарювання. 2. Покращення розподілу продовольства, в процесі которого недоїдаючі країни получил б более продуктів за рахунок тих стран, Які ма ють надлишком продуктів харчування. 3. Збільшення'віробніцтва продовольства. Нарешті, БУВ розроблення прогноз ФАО. Відносно цього прогнозу споживання найважлівішіх продуктів харчування в мире у 2000 году, порівняно з 1970 р. збільшіться удвічі. Попит буде змінюватіся у БІК більш високого уровня споживання продуктів, багатших на Білки, за рахунок повільного зростання споживання таких продуктів, яе зернові та картопляні. У тій же година буде зростаті Попит на фуражне зерно.

40.\ Для вирішенню продовольчої проблеми Організацією Об'єднаних Націй у 1945 году Було Створено продовольчу та сільськогосподарську ОРГАНІЗАЦІЙ - ФАО. До ее складу входити 169 держав и Європейський Союз. Україна НЕ е членом ФАО. Головна мета ФАО - ліквідація голоду й покращення харчування через Підвищення продуктівності сільського господарства, рибальства й лісніцтва та через справедливий Розподіл продовольства. Функції ФАО: - розробка й Здійснення програм допомоги сільському господарству; - надання консультацій Уряду по вопросам політики й планування в Галузі сільського господарства; - аналіз и розповсюдження информации про сільське господарство й продовольчу СИТУАЦІЙ в мире; - Обговорення на міжурядовому Рівні проблем продовольства й сільського господарства. Діяльність ФАО здійсняється в двох Напрямки: - регулярні програми, что фінансуються ФАО, спрямовані на ОРГАНІЗАЦІЙ консультацій та послуг членам организации; - програми на місцях, что фінансуються національнім Трастового фонду, ПРООН и ФАО, забезпечують Надання допомоги Уряду и сільському населенню. Джерелами фінансування коштів для реализации програм е: внески держав-членів; трастові фонди Членів; ПРООН; внески СВІТОВОГО банку.Для вирішенню продовольчої проблеми Організацією Об'єднаних Націй у 1945 году Було Створено продовольчу та сільськогосподарську ОРГАНІЗАЦІЙ - ФАО. До ее складу входити 169 держав и Європейський Союз. Україна НЕ е членом ФАО. Головна мета ФАО - ліквідація голоду й покращення харчування через Підвищення продуктівності сільського господарства, рибальства й лісніцтва та через справедливий Розподіл продовольства. Функції ФАО: - розробка й Здійснення програм допомоги сільському господарству; - надання консультацій Уряду по вопросам політики й планування в Галузі сільського господарства; - аналіз и розповсюдження информации про сільське господарство й продовольчу СИТУАЦІЙ в мире; - Обговорення на міжурядовому Рівні проблем продовольства й сільського господарства. Діяльність ФАО здійсняється в двох Напрямки: - регулярні програми, что фінансуються ФАО, спрямовані на ОРГАНІЗАЦІЙ консультацій та послуг членам организации; - програми на місцях, что фінансуються національнім Трастового фонду, ПРООН и ФАО, забезпечують Надання допомоги Уряду и сільському населенню. Джерелами фінансування коштів для реализации програм е: внески держав-членів; трастові фонди Членів; ПРООН; внески СВІТОВОГО банку.

45 / ЦІ напрями визначаються, в основному, двома причинами; нерівномірністю розвитку виробництва продовольства в окремий странах або групах стран; Особливе природних умов окремий регіонів світу, Які визначаються спеціалізація СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва. Наявність Першої причини проявляється у тому, что домінуюче становище у мировой продовольчій системе займають Індустріально розвінуті країни. Смороду віроблять и спожівають понад 2/3 СВІТОВОГО продовольства / у вартісному виразі /, хоча в них проживав Менш е 15% населення світу, їх Питома вага у світовому експорті продовольства складає біля 64% / у тому чіслі 65% готових продуктів и 61% сільськогосподарської сировини /, а в 'імпорті 67% / відповідно 69 и 64% /. Імпорт набував все більаіої двлі у продовольчих системах індустріальне розвинутих стран. На внутрішньому Сайти Вся продовольства Попит тут зростан на імпортну продукція, причому не Стільки на доповнюючі, скільки на заміщуючі товари. У першій половіні 90-х років намітілася тенденція до СКОРОЧЕННЯ Частки Індустріально розвинутих стран у мировой продовольчій торгівлі / у експортіготовіх продуктів - з 68 до 65% /, сільськогосподарської сировини - з 66 до 60%, а в імпорті, відповідно, з 70 до 69 % и з 71 до 64% ​​/. Причина - більш Високі Темпи економічного зростання у більшості стран, что розвіваються. Країни, что розвіваються, в якіх проживав почти 4/5 Всього населення планети, віробляють примерно І / З Всього продовольства, а спожівають немного более третина его загальносвітового споживання. Питома вага ціх стран у світовому експорті продовольства складає біля 32% / у рівній мірі в експорті перероблений продуктів и сільськогосподарської сировини /, а в імпорті - примерно 26% / 26% імпорту готових продуктів и 29% - сировини /. Наявність Другої причини - природних умов окремий регіонів світу - візначається, в основному, двома, факторами. Першій - спріятліві природні умови окремий регіонів створюють можлівість віробляті таку Кількість сільськогосподарської продукції, яка значний переважає спожи місцевого населення; другий - деякі сільськогосподарські культури могут буті вірощені лишь в питань комерційної торгівлі агрокліматачніх условиях тропічного и субтропічного поясу Це Такі культури як цітрусові, чай. кава, банани, рис тощо.З усієї сільськогосподарської продукції у найбільша ОБСЯГИ експортується та імпортується зерно. Щодо продукції тваринництва, то більш жвавих торгівля відбувається между країнамі Західної Європи. У Західній Европе відбувається жвавих зовнішньоторговельній обмін фруктами и овочами, чому спріяє різносезонність надходвення продукції та Різноманітність ее асортименту. Щодо торгівлі рисом, то вона замкнута в основном в регіональніх рамках мусонної азії: Головні постачальники - Таїланд, Бірма; Головні імпортері - Індонезія, Південна Корея, Індія.

46. ​​З Україною у більшості людей / як відмічають Іноземні фахівці / найчастіше асоціюються два слова - "Хлібниця" і житниця ". І це не давнього, Аджея Україна має Надзвичайно спріятліві агрокліматичні умови для виробництва зерна. Альо виробництво зерна в Україні з початкупроцесу переходу до рінкової економіки різко впало. В следующие роки відбувалося подалі СКОРОЧЕННЯ. В результате Укр превратилась з одного з провідніх експортерів зерна на его імпортера. для того, щоб збільшити ОБСЯГИ виробництва и експорт зерна для економічного добробуту Укра їни в цілому, треба Вжити політічніх ЗАХОДІВ: І. необходимо лібералізуваті ринок землі, ввести довгострокову оренду та заставу землі. Прийняття нового Закону про оренду від І.І.1999 вже приносити Перші плода. 2. Терміново необходимо демонополізуваті структури, что займаються збуту зерна . 3. Потрібно пріватізуваті державне підприємство "Хліб України". 4. необходимо ліквідуваті штучні Адміністративні монополії у сфері збуту зерна. 5. Потрібно поліпшіті прозорість на внутрішньому Сайти Вся зерна. У Майбутнього держава має Проводити закупівлю зерна у конкуренції з приватності торговців на аграрних біржах. Це підвіщіть ліквідність бірж та ціни виробника. 6. необходимо НЕ лишь формально, а й Фактично скасуваті державне замовлення. У перспектіві лишь частное постачання ресурсов та приватна торгівля зерном могут дозволіті Україні статі одним з головних гравців на світовіх ринках зерна. Нарешті, треба мати на увазі, что в сучасности мире держави, Які є експортером зерна Надаються фінансову допомогу агробізнесу в Цій сфере, вважаючі це важлівім фактор не только продовольчої, но й национальной безопасности країни.

48 / Значні Експортні возможности має лікеро-горілчана промисловість и Виноробство в Україні. Це одна з тих галузь, яка своєю діяльністю справляє Значний Вплив на економічний Потенціал країни. Головного сировини для виготовлення спирту-ректіфікату є зерно, картопля, меляса и тому Україна Завада зайшла Одне з провідніх Місць з виробництва лікеро-горілчаної продукції. Однак в останні роки відбулося СКОРОЧЕННЯ урожайності картоплі и спад у ВИРОБНИЦТВІ цукрового буряка, что відбілося на :, -роботі лікерогорілчаніх заводів. Сьогодні примерно половина українського алкогольного Сайти Вся на лежить імпортерам та підпільнім виробникам різноманітніх спіртомісткіх сурогатів. Критично становище вінікло на лікерогорілчаніх заводах при введенні акцізів, сяга 75%. Україна має Власні Унікальні традації у ВИРОБНИЦТВІ вісокоякісніх вин, прикладом чому может буті Масандра, яка Нещодавно відмітіла свой віковій ювілей / понад 100 років тому князь Голіцін заклать перший підвал знаменитого виноробний підприємства /. З 1950 року Масандра стала віходити на міжнародний ринок, переживши антиалкогольну кампанію. І це при тому, что сегодня в мире існує двохрічній запас вин основних стран-віробніків: Франции, Италии, Испании, Португалії, Німеччини. На світовий ринок вина активно вкорінюються Болгарія, Угорщина, Нова-Зеландія, Австралія, Південна Африка. Так что продавати вино Досить Важко. 1 все ж з підвалів Масандри щорічно виходом біля миллиона літрів високо якісніх вин, частина якіх поставляється у СІІІА, Швейцарію, Японію, країни Близького зарубіжжя. При відповідній підтрімці держави, Україна ті всі возможности успіііно конкуруваті на світовіх ринках \ лікерогорілчаної и вінної продукції.

1 Досвід підприємницької діяльності в агробізнесі дозволяє виділити різні рівні його функціонування: 1-й рівень - агробізнес в фермерських господарствах, кооперативах, агропромислових об'єднаннях, фірмах; 2-ий - агробізнес в масштабі нац.ек. країни; 3-й рівень - агробізнес в міжнародному масштабі. На практиці всі три рівні агробізнесу взаємопов'язані. У сучасному світі сформувалася міжнародна агропродовольча система або міжнародна система агробізнесу, яка представляє собою багатогалузевий і багатофункціональний комплекс в якому об'єднується виробництво. Зберігання, транспортування і реалізація продовольчої продукції в світовому масштабі. Економічні відносини в цьому комплексі формуються на основі міжнародного поділу праці та глобалізації регіональних агропромислових ринків. \ Таким чином, сутність міжнародного агробізнесу можна визначити як вид підприємницької діяльності в ек. відносинах м / д країнами світу, окремими організаційними структурами АПК в міжнародному масштабі по відношенню до виробництва, переробки, зберігання і реалізації с / г продукції і товарів з неї. Міжнародний агробізнесові може існувати без первинних форм агробізнесу.

27. Які особливості землі як засобу виробництва. \ Вихідною матеріальною основою господарювання в системі агробізнесу є земля. З використання родючих властивостей землі починається процес агропромислового пр-ва. На землі розміщуються посіви, а також тваринницькі ферми і сороуженія, вона використовується також як пасовища д / тварин. \ Як ср-во пр-ва земля має ряд особливостей: вона є незамінним ресурсом, її використання з метою с / г-го пр ва обмежено і обумовлено тими кліматичними умовами, в яких знаходиться даний доля; вона характеризується постійним місцем розташування, її розміри просторово обмежені; розширити земельні наділи можна тільки за допомогою значних вкладень праці і коштів; земля відноситься до категорії основних фондів АПК. Але вона відрізняється від інших основних фондів тим, що не має особливостей фізичного і морального зносу. При раціональному використанні її родючість зростає, а при надмірній експлуатації падає.

28. Які ви знаєте види родючості землі. \ В с / г-м пр-ве використовують землі різної якості. Порівняльна хар-ка якості земельних наділів зв. Бонітування ґрунту. \ Вона необхідна д / екон-ї оцінки землі, ведення земельного кодастра, мельіораціі т.д. Поняття «якість землі» - включає в себе родючість грунтів, рельєф і конфігурацію наділів, кліматичні умови. Ці фактори можуть проявлятися в різних співвідношеннях. Н-р, плід-е землі можуть нах-ся в несприятливих клімат-х умовах або незручних рельєфних умовах. \ Але головна якісна властивість землі-її плід-ть. Суть її полягає в природному властивості грунту забезпечувати рослини необхідними поживними речовинами, водою впродовж усіх періодів їх росту і розвитку. Разом з цим, плід-ть землі формується не тільки з її природних якостей, а й під впливом людини в результаті обробки землі. У зв'язку з цим розрізняють природні, штучну і ек-ю плід-ть грунту. Природна (природна) плід-ть обюразовивается в результаті довготривалого грунтоутворювального процесу. Вона складається із сукупності хімічних, фізичних, біолог-х і ін. Прир-х фак-в. При веденні госп-ва необх. Найбільш повно і раціонально використовувати плід-ть землі. \ Штучна плід-ть створюється людьми в процесі ведення землеробства, кот.проявляется в обробці грунту, внесення добрив, проведення мельіротівних робіт. \ Ек-я плід-ть грунту проявляється в єдності і взаємозв'язку природної і штучної плід-ти. З удосконаленням техніки і технології землі, кот.раньше вважалися не плід-ми, поступово включаються в оборот і їх госп-я цінність зростає. \ Ек-я плід-ть землі проявляється в такому понятті як якість землі. Це здатність землі до програвання ву рослин, кот.виращіваются. \ Якість землі оцінюється в балах. При цьому така оцінка може бути різною д / різних культур.Кроме того велике значення має розміщення землі щодо ін-х населених пунктів ... Оскільки кількість земель обмежено, дуже важливим явл-ся їх еф-е використання. Визначають еф-ть використання землі шляхом порівняння результатів пр-ва з кількістю (або ін-й вартісної, бальною характеристикою землі).

29.В чому полягає завдання земельної реформи в Україні. \ Земельна реформа явл-ся складовою частиною ек-й реформи, кот.осуществляется в Україні в зв'язку з переходом республіки до ринкових відносин. Завдання цієї реформи-перерозподіл земель з одночасною передачею їх у власність громадян, Колгосп, підприємствам, організаціям, а також в користування з метою освіти умов д / рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, формування ек-ки, раціонального використання і охорони землі. \ Основні положення реформи опр-ся земельним кодексом України. Розглянемо статті кодексу, кот.опр-т землекористування з с / г-ми цілями. У розділі 2 «Використання земель» глава 7посвящена землям с / г-го призначення. Спочатку опр-ся коло осіб, підприємств та орган-й, кот.могут надаватися землм с / г-го призначення у власність та користування. Це можуть бути: - громадяни, кот.предоставвляются землі д / ведення приватного госп-ва, індивідуального садівництва та виноробства; - кооперативи громадян - д / колективного садівництва, огородоводства; - громадянам, Колгосп, радгосп, ін-м с / г-м госуд-м, кооперативним, цивільним підприємствам і орган-м - д / ведення товарного, сільського госп-ва; - с / г-му науково-дослідним установам, навчальним та ін-м закладам, сільським пр-но-технічним училищам і загальноосвітнім школам - д / дослідних цілей і д / ведення с / г; - нес / х-м установам, припускає-м, релігійним орган-м - д / ведення підсобного с / г. \ Громадянам України, кот.виявілі бажання Вестіс-е (фермерське) х-во, кот.базіруется на особистій праці і праці членів їх сімей, надаються за їх бажанням у власність або в оренду земельні наділи, включаючи присадибну наділ. \ Земельні наділи можуть передаватися у власність або користування членам різних с / г-г кооперативів працівникам с / г-х предпр-й (крім іследует х х-у якщо у них з'явилося бажання вийти з їх складу і весті с / г. Їм надаються наділи, кот.із маються з земель даних підприємств ...). | \ Іншим громадянам д / ведення с / г земельні наділи надаються з земель запасу. Розміри наділів не повинні перевищувати 50 га с / г-г угідь і 100 га всіх земель. Д / ведення особистого підсобного х-ва земельні наділи не повинні перевищувати 2 га, а д / ведення колективного садівництва - не більше 0,12 га на одного члена кооперативу. У таких самих розмірах надаються наділи д / індивідуального садівництва. Д / інд-го огорововодства пред-ся наділи не більше 0,15 га, д / сінокосу та випасу худоби - 1 га. \ Відповідно до земельного кодексу власники зобов'язані здійснювати охорону земель, кіт. Використовуються.

30. Які основні функції агросервісу. \ Функції агросервісу в умовах ринкової ек-ки можуть бути розділені на такі основні напрямки: матеріально-техн-е постачання, технічне, агрохіміч-е, зоотехніч-е, ветеренарнп-санітарне обслуговування пр-х процесів в рослинництві і тваринництві, сільське будівництво, мельіротівное обслуговування, транспортний обслуг-е. \ Матеріально технічне постачання с / г опр-ся принципами організації, кот.випливают з особливостей пр-ва і структури мат-но-тех-х ср-в, кот.іспользуются. \ Одна з особливостей й виходить з того. Що в с / г період пр-ва не збігається з робочим періодом, в кіт. Пр-й процес здійснюється безпосередньо під впливом праці людини. На пр-й процес впливають і природні чинники. Все це призводить до того. Що постачання технікою, добривами идр-ми засобами пр-ва с / г має різко виражений сезонний характер, кот.визивает необхідність утворення великих запасів мат-но-техн-х коштів. \ Друга особливість також випливає з сезонного характеру с / г-го пр-ва і полягає в тому, що більшість с / г-й техніки використовується на протязі не великого періоду. Це призводить до швидкого фізичного і морального зносу. \ Наступна особливість полягає в тому, що використання М-Т-х коштів в с / г опр-ся специфічними умовами грунтово-кліматичних зон.Техніка, кот.ісп-ся в різних зонах, може мати свої відмінності. \ значення М-Т-го постачання полягає в тому, що у вартості основних фондів с / г понад 60% припадає на будинки і сороуженія і більш ніж 20% - ні машини, обладнання та транспортні ср-ва. \ Формами агросервісного обслуговування в умовах ринкової ек-ки можуть бути: оптова торговиля ср-ми пр-ва, розвиток пря их зв'язків м / у с / г-ми споживачами і виробниками техніяческіх ср-в, освіту розгалуженої мережі торгово-посередницьких орган-й, товарних, лізенгових фірм ... Одним з перспективних ср-в підвищення забезпеченості с / г-го пр ва і переробних галузей АПК машинами та обладнанням, а також ср-м їх поновлення явл-ся лізинг. \ в системі агросервісного обслуговування основних пр-х процесів в с / г можуть утворюватися кооперативи. За характерами функцій і видом послуг це можуть бути кооперативи ремонтно-технічного обслуговування ветеринарного обсл-я автотранспортне обслуговування, науково-технічне забезпечення. \ Сільське будівництво може здійснюватися будівельними продразделеніямі Колгосп і межколгоспних організацій, а також стротельного кооперативами. \ К агросер-му обслуж- ю можна віднести систему природоохоронних коштів. \ Всі ці ср-ва еф-ни, якщо вони проводяться на великих площах і в єдиній системі, кот.форміруется на основі відповідних держ-х програм.

31. Назвіть 5 основних найбільш важливих каналів, через які природні фактори можуть впливати на доходи, витрати і прибуток в фермерському господарству ве. \ Відомо 5 найбільш важливих каналів, через які природні фактори можуть впливати на доходи, витрати і прибуток в фермерському госп- ве. \ 1.Він значною мірою можливість вирощування тих чи інших культур або організації ін-х галузей, впливають на вихід продукції і, т. О., на валовий дохід. \ 2.Он обумовлюють технологічні і органіаціонние методи і засоби в рільництві, характер і размерпр-х витрат і витрат пр-ва. \ 3.Він можуть утворювати специфічні проблеми, кот.требуют д / їх ліквідації спеціальних ср-в або госп-х прийомів, н-р, планування поверхні, введення правильних севообменов, захист від заморозків. Це призводить до додаткових витрат і підвищує витрати пр-ва. \ 4.Он диктують основні вимоги до організації тваринництва. \ 5.Он тісно пов'язані з сезонністю пр-ва і термінами виконання робіт, у т.ч. збір врожаю, а також впливають на якість продукції, її збут і ціну.

32. Які постійні і змінні витрати повинен враховувати фермер, при використанні основних ср-в пр-ва. \ Для рентабельного ведення с / г-го предпр-я фермер повинен мати значний оборотний капітал, вкладений в основні ср-ва. Ці капіталовкладення дуже різні як за своєю природною формою, так і щодо терміну служби. Добрива, зерно та ін-е ср-ва тимчасового використання споживаються за один пр-й цикл. Термін служби машин і ін-го двіжімового майна, а також більшість будівель становить два роки і більше; земля і деякі капіталовкладення в мельіротівние споруди і грунтоохоронних ср-ва практично служать вічно. Д / фермера зручно розглядати грошову ст-ть всієї цієї власності, включаючи всі її еллементи - від готівки в касі фермера до капіталу, вкладеного в землю - як цілий капітал ферми.Чаще велика частина цих фондів представлена ​​різними основними ср-ми в натуральному вигляді . Фермер може перетворити цю частину в гроші шляхом її продажу або нарахування аммартізаціі і відсотки на капітал. \ Багато передмет тривалого використання, в кіт. Фермер вклаивает свої капітали, з часом зношуються і стають нездатними далі служити в пр-ве. Винятком явл-ся земля. \ Проміжне становище м / у цими двома категоріями капіталовкладень займають вкладення в грунтоохоронних ср-ва і ін-е ср-ва, спрямовані на поліпшення якості землі. \ Ферми повинні враховувати як постійні, так і змінні витрати використання основних ср-в пр-ва. \ Грошові постійні витрати: 1.текущій ремонт будівель, 2.Страхування, 3.орендная плата, 4.Налог. \ Негрошові постійні витрати: 1.аммортізація, 2.процент на вкладений капітал. \ Грошові змінні витрати: 1.Топліво, 2.масла, 3.Техніческое обс-е, 4.Ремонт машин і устаткування. \ Фермеру потрібно знати різні статті постійних і змінних витрат і розуміти чим вони відрізняються. Постійні витрати мають особливо важливе значення при прийнятті рішень, кот.касаются багатьох основних ср-в, п.что вони постійні д / кожного окремого сезону. Роль фіксованих витрат в операційних системах обумовлена ​​також тим, що фермеру, кот.желает зберегти у своїй власності ср-ва пр-ва тривалого користування, необх. Своєчасно вводити в дію оборотний капітал.

34.К осн. організаці-им формам агропрому пр-ва, кот.получілі розвиток в нашій країні, відносяться агропром. комбінати, агропром-е об'єднання, агрофірми, агроконсорціум. \ Агропромисловий комбінат являє собою інтегрує-ний пр-но-госп-й комплекс, до складу кіт. входить в-во с / г-й продукції, його перераб. і реалізації ч / з влас-ю фірмову торгівлю. Такі комбінати размещ-ся поблизу великих міст, пром. центрів, рекреац. і туристич. зон з метою забезпечення їх висококач-им прод-Вієм. Предпр., Кот.входят до складу АК-в, ім. свою госп-ю самост-ость, вони можуть бути різних форм србств-ті.Отношенія м / у підпр-ми в складі комбінатів стоятся на договірній основі. Управління комбінатом осущ-ся Радою в складі ген. директора, його зам-лей, керівників прд-й і орг-й, кот.входят в його склад. \ Досить поширеною-ної формою в агробізнесі явл-ся агропромислові об'єднання. Їх осн. завдання, ф-ції і направл деят-ти аналогічні АК-м, але інтеграційних зв'язку глибші. Останнім часом в них відбулося акціонування. \ Главн структурн підрозділами об'єднань явл-ся кооперативи, кот.образуются як в сферах с / г-го пр-ва і перераб-щей пр-ти, так і в організації ремонтно-тех-го, енергіт-го і транспортного обслуг-я пр-х пред-й. Д / вирішення проблем расшир. воспр-ва і соц-го розвитку образів-ся централизов. фонди. \ Одна з нових форм Агропром-й інтеграції - пр-е і науково пр-е системи. Це така форма договірних відноси гр. підпр-й, госп-в і орган-й, кот.осуществляет пр-во, переробку, збереження опр-них видів продукції під організаці-м і технол-м керівництвом головного підпр-я. У науково-пр-ю сист. ще входить науково-іследует. установа, кот.обеспечівает введення в-во прогресивних технологій і нових видів продукції. \ Агрофірма - це Агропром-е пред-е, утворене на базі с / г-го предпр-я при наявності в ньому пререраб-його ланки, а також потужностей по збереженню і реалізації готової продуции. Вищим органом управління явл-сясовет, до складу кіт. входять керівники структурн підрозділів. Ек-е взаимоотн-ия пр-й і орган-й агрофірми будуються на підставі їх рівноправної участі в розподілі отриманих результатів. \ Ком-кі взаимоотн-ия в агрофірмі осущ-ся спеціально утвореним комерційним центром, кот.наблюдает за спросомна різні продукти і своєчасно повідомляє про зміни правління фірми. \ Агрофірма також займається нетрадіц-ими видами деят-ти, такими як вирощування лікарських рослин, збиранням корисних плодів. Вся ця продукція користується попитом на междун-м ринку і сприяє поліпшенню фінансово-ек-го состоіянія агрофірми. \ Агроконсорціум явл-ся однією з нових форм агропром-й інтеграції в умовах нашої країни. У світовій практиці консорціум означ. Угода м / у банками і пром-ми компаніями для спільної взаємовигідної предприн-й деят-ти. У наших умовах Агрокон-м може опр-ся як кооперація декількох пред-й різних галузей н / г, орг-й і банків, кот.сохраняют свою самостійність, для спільного осущ-ия програми або проекту по пр-ву, переробці, збереженню і реалізації. с / г-й продукції. Вони можуть бути регіон-ми, межотрасл-ми і міжнар. \ В його формуванні можуть брати участь будь-які організації, кот.імеют вільні ср-ва. Вищим органом управління явл-ся рада засновників - директорів, до складу кот.входят керівники всіх орг-й і пред-й, кот.явл-ся сост. частинами. Агр-м має повну самостійність д / здійснення еф-й пр-й дея-ти. Вони можуть утворюватися і для реалізації великих гос-х і регіон-х цільових програм. силами групи пред-й будь-якої форми влас-сті. Після виконаний поставленої мети к-м припиняє свою деят-ть і перетворюється в ін-й вид об'єд-я.

36.Визначте основні функції Міністерства с / г в США. \ 1Кратое, довгострокове фінансування розробки прогнозів, розвитку пр-ва, попиту і пропозиції. 2.Проведеніе аналізу продовольчого забезпечення населення. \ 3.Анализ стану і перспектив зовнішньої торгівлі \ 4.Регулирование обсягу пр-ва с / г продукції. \ 5.Организация іпроведення наукових досягнень і використання резервів у фермерське госп-во. \ 6.Подготовка і перепідготовка кадрів. \ 7. розвиток сільськогосподарського податку-х районів, охорона природних ресурсів. \ 8.контроль якості прод-ії. \ 9.продовольственная допомогу низькооплачуваним і ін-м верствам населення. \ 10.благопріятние умови д / кооперативного фермерського руху. \ 11.організація зовнішньо-ек-х зв'язків. \ Одна з головних функцій-це антикризове регулювання с / г: досягнення рівноваги м / у попитом і пропозицією на ринку продов-х товарів. Таке регулювання відбувається шляхом стімулірованіядобровольних обмежень за відповідну винагороду пр-ва с / г продукції і покупка госуд-м у фермерів надлишків за гарантованими цінами. Міністерство публікує різні бюлетені.В розвинених країнах найважливіша функція гос-ва явл-ся планування і регулювання розвитку районів агропром-го пр-ва. Політика гос-ва слід на освіту национ-го АПК.

41. Якими шляхами можна підвищити продуктивність землі. \ Успішне вирішення продовольсвенной проблеми залежить від еф-ти підприємницької деят-ти в сфері агробізнесу. Всвою чергу така деят-ть залежить від рівня інформованості пред-й про методи збільшення продов-х рес-в. \ Найбільш дієвим способом збільшення пр-ва продовольства є збільшення продук-ти одиниці посівних площ. Цей шлях явл-ся єдиною потенційною можливістю, тому, що придатний д / ведення с / г землі практично вже залучених в обіг і невикористаних земельних ресурсів немає. \ Збільшення продуктивності землі досягається задопомогою збільшення врожайності. Це забезпечується урахуванням таких факторів, як сортове насіння, мінеральні та органічні добрива і ср-ва захисту рослин. Найбільш важливим д / збільшення врожайності явл-ся сортове насіння. Останнім часом досягнуто значних успіхів в селекції високоврожайних сортів пшениці, рису, кукурудзи. Але необх. Мати на увазі, що нові високоурожайнае сорти ростуть, головним чином, в особливій, обмеженою екологічної срде. \ Наступний фактор - мінеральні та органічні добрива. Недосконалість агротехнічної обробки землі в зв'язку з внесенням добрив веде до негативних екологічні-м наслідків. Це сприяє поширенню думки, що необхідно зменшення використання мінеральних добрив і хімічних ср-в захисту рослин. Правильне використання мінер-х і орган-х удоьреній в наших умовах може збільшити уродженця-ть на 40-50%. Правильне використання добрив не тільки сприяє збільшенню пр-ва с / г сировини, але івносіт значні якісні зміни в пр-ю, яка виробляється. У зерні підвищується вміст білка, в картоплі - крохмалю, у соняшнику - масла ... Крометого рослини стають стійкими до неблагопр-м умовами погоди, захворювань. Дослідження показали, що для отримання високих врожаїв необх. Вносити на гектар не менше 450-500 кг. Добрив. \ Значну роль відіграє хімізація в підвищенні продуктивності тваринництва. За допомогою хімічних ср-в можна збільшити вир-во тваринної пр-ії на 40-50%. Найбільш важливий напрямок хімізації тваринництва - підвищення вмісту білкових речовин в кормах. Це досягається шляхом додавання в корми синтетичної сировини. Інший напрямок - збагачення кормів вітамінами і стимуляторами росту, комплексне використання мікроеллементов. Збитки від шкідників становлять до однієї третини ст-ти с / г пр-ии. \ Хімізація с / г дає найбільший ефект за умови її раціонального з'єднання з мельіораціей. \ Збільшення прод-х рес-в може бути досягнуто за допомогою зменшення до мінімуму збитків при посівах, збірці і транспортуванні і обробки с / г про-ії.

42. Визначте особливості НТП в с / г. \ За рахунок введення наукових досягнень в практику можна досягти великих результатів в пр-ве прод-я, ніж традиційними методами. Це може змінити весь хід пр-х процессов0, підвищити врожайність з одиниці площі, значно підвищити виробниц-ть праці в с / г. У кожній країні вирішальними будуть масштаби доступних витрат на вир-во 1 т пшениці, вершкового м'яса, свинини. \ У ускороніі збільшення с / г пр-ва набувають такі науки як біологія, техніка, хімія. Оскільки в с / г об'єктом праці явл-ся живий матеріал, то різні технічні-е і енерге-е витрати можуть досягти цілей тільки в біологічно корисних межах. З цієї причини в індустіріально розвинених країнах керівною силою науки стала біологія, а особливо генетика. Необхідно, чтоди рослини і тварини були в біологічному розумінні здатні продуктивно відгукуватися на нові технічні можливості. Це досягається шляхом органічного поєднання технічних і биологич-х наук. \ Особливістю використання машин в с / г пр-ве по -порівняння з пром-ма явл-ся те, що кількість їх не призводить до збільшення продукції. Вони не Формують прод-ію, а тільки впливають на середу, в кот.находятся рослини і тварини, замінюють працю людини. \ Основним напрямком використання машин в с / г пр-ве є комплексна механізація і автоматизація пр-х процесів, кот.означают перехід до індустріальних технологій. \ Збереження ручного туди в будь-якій галузі знижує виробляємость праці. \ Все більше використовуються самохідні машини трьох типів: одна - для підготовки ґрунту д / посіву та хімізації, інша - для збору і третя - спеціалізовані транспортні ср-ва підвищеної прохідності. \ У тваринництві отримує розвиток спеціалізована тваринницька ферма, кот.явл-ся пр-м пред-м, на кот.все процеси максимально автоматизовані. \ Особливими тенденціями в удосконаленні кострукції машин явл-ся: збільшення одиничної мощьности машин, підвищення рівня надійності їх експл-ії, зменшення габаритів машин. \ Основними напрямками розвитку хімізації с / г явл-ся підвищення якості мінеральних добрив, більш широке використання мікроеллементов, болле рівномірне використання добрив по культурах. \ У перспективі зростаюче значення набуває об'єднання методів биологич-й і біохімічн-й захисту, введення сортів рослин з підвищеною опорні. Охорона рослин повинна відбуватися на основі біокарти, кот.дает можливість за допомогою хімічних ср-в впливати не тільки на рослини, але і на носіїв генів. В результаті це не тільки здійснює сприятливий вплив на рослини, але і змінює їх якості.

43. Як збільшити прод-і р-си традиційними і нетрадиційними методами. \ Останнім часом в світі все більшого поширення набувають нові, нетрадиційні методи збільшення прод-х р-в, в-во нових форм їжі. Одна з основних проблем в пр-ве прод-я - дефецит белка.Большое кількість білкових вещ-в складається з двох груп мікроеллементов: водоростей і дріжджів. У водоростях вміст білкових вещ-в досягає 22-50%. Білок вод-й, завдяки хімічним складом компонентів, має велику біологічну цінність і практично оптимальний набір амінокислот. Вод-ли мають значну кількість вітамінів. Людина використовує тільки 1/4 органічних вещ-в, кот.пр-ся при вирощуванні с / г культур. Залишки (стебла, коріння ..) потрапляють у відходи. Водорості практично повністю можуть бути використані. Їх розведення, при наявності конкретних технічних умов, достатньої кількості світла і води, певної температури може відбуватися безперервно досить швидко і не залежить від прородно умов. \ Інший вид мікроорганізмів - дріжджові грибки, кот.необходіми для виготовлення кормових дрожжей.Для пр-ва тваринного білка тваринам необх. Згодувати велика кількість кормового білка. \ Для збільшення вироб-ти худоби с / х 'вимагає велика кількість забезпечує-під корм-го білка з великим набором амінокислот. Більшість звичайних кормів - досить слабкий джерело білка. \ Існують різні способи отримання кормових дріжджів як з додаткового продукту спиртової пр-ти, так і з відходів целюлозно-паперової пр-ти. Їх можна робити з великих сухих стебел кукурудзи, з вуглеводів, з нафти і нафтопродуктів. \ Нові шляхи розвитку с / г відкриваються в сязі з освоєнням космосу. Методи спеціальної зйомки дозволяють оцінити розміри оброблюваних с / г площ, визначити структури посівів, типи і склад грунтів. Є можливість для визначення складу споживчих вещ-в і вологи в почвенномшаре, температуру ґрунту. \ Також широке визнання в 60-х рр. отримали аналоги картоплі (ароматизовані під бекон), анолог молочних продуктів (вершки, десерти, морозиво ..) \ З початку 70-х гг.началось широке пр-во м'ясних, молочних, макаронних і др-х продуктів на основі білка сої.

51.Чем пояснюється вирішальна роль США і сраний ЄС на світових ринках продовольства. Розвиток продовольчого ринку світу багато в чому опр-ся розвитком с / г пр-ва в США, Японії, Європі, Канаді. Місце і роль цих регіонів в світовому пр-ве зерна, м'яса за останні десятиліття характер-ся високою стабільністю і перевищують 3/4 пр-ва в розвинених країнах. \ Більш 1/2 усього пр-ва зерна прихід-ся на США, але частина країн ЄС зростає за останні десятиліття більш швидко, ніж частка США. \ Не дивлячись на те, що основним вироб-м м'яса явл-ся США, їх частина в громадському пр-ве має чітку тенденцію до зниження, а питома вага країн ЄС та Японії швидко зростає. \ Висока еф-ть с / г пр-ва дозволила США і країнам ЄС не тільки повністю забезпечити попит на продов-е, а й і суттєво впливати на рівень самозабезпеченості пров-ми прод-ми всього розвиненого світу. Всі розвинені країни повністю забезпечують себе зерном, м'ясом, молоком, овочами. При цьому США і країни ЄС явл-ся основними експортерами не тільки найбільш важливих продов-х товарів, але і с / г машин, мінеральних добрив, ср-в захисту рослин та ін-х ср-в пр-ва. Агропромислові комплекси цих країн забезпечують всім необхідним пр-во, збереження, обробку і збут с / г продуктів. \ Вирішальна роль США і країн ЄС на світових ринках продов-я пояснюється довгостроковими зусиллями по індустріалізації с / г. Це знижує гостроту світової продовольчої проблеми. Не можна погодитися з твердженням, що ці країни направляють свою внутрішню продов-ю політику, виходячи зі своїх основних інтересів. І що тільки через збереження інтересів у світовій торгівлі найбільш важливими с / г продуктами головне місце займають ці країни. Таке місце опр-ют не інтереси, а їх агропромисловий потенціал і високорозвинене продов-е госп-во.

52. За останні десятиліття все більш важливим фактором впливу на світове продов-е положення стала продов-я політика США, лідера в пр-ве і експорті продовольства. США займають домінуючу позицію в междун-й торгівлі с / г товарами, кот.базіруется на високорозвиненому пр-ве. У США зосереджені приблизно 11% світових с / г наділів і 5% населення земної кулі. У той же час на припадає близько 1/4 світової с / г продукції. \ За останні десятиліття спостерігається значне зростання обсягу с / г пр-ва, особливо пр-ва продукції галузей рослинництва, на частину яких зараз приходять-ся близько 50% ст-ти всієї произв-й в США товарної с / г продукції. В основі збільшення пр-ва с / г продукції знаходячи-ся головним чином інтенсивні фактори. Використання досягнень НТП, раціоналізації пр-ва, різкою інтенсифікації с / г праці. \ За останні десятиліття США перетворилася на основного постачальника прод-я на світовому ринку. Посилення взаємозв'язків с / г зі світовим ринком викликало изменени на внутрішньому ринку продовольства і в самій прод-ї політиці. При розробці продов-й політики США за останні десятиліття були використані нові підходи д / опр-я конкретних цілей і засобів цієї політики: перехід відступ / г (фермерської) політиці до продовольчої, кот.охвативает всі ланки продов-го комплексу (ПК) країни ; оцінка взаємозв'язків ПК з национ-й ек-й; орієнтація не на боротьбу з сверхпроіз-м і не на ліквідацію дефіциту, а на розробку альтернативних програм д / відносної стабілізації ринку з визначенням вирішальної ролі ринкового механізму; облік більш тісному взаємозв'язку внутрішнього і світового ринку продов-я. \ Продовольча програма США реалізується шляхом різних конкретних програм, особливо програми підтримки фермерських цін і прибутків, програм с / г запасів і резервів, середовищ-в щодо стабілізації та можливого розширення с / г експорту. Досягнення зазначених цілей забезпечується системою засобів внутрішньої продов-й політики, спрямованих на освіту достатніх експортних ресурсів при коливанні попиту і пропозиції, зміні витрат і прибутковості пр-ва. \ Осн. організаці-ая структура с / г США - сімейна ферма. Такий вважається хозв-во обсягом товарної прод-ії 2,5тис.долл., За умови, що її власнику менше 65 років і що він працює поза с / г не більше 100 днів на рік. \ 87% американських ферм явл-ся індивід-ими сімейними. У США налічується близько 2000 індивідуальних сімейних ферм, їм належить 65% всієї землі (їх або взятої в оренду), вони виробляють 56% с / г продукції. \ Партнерства утворюють ще одну форму сімейного бізнесу, кот.предвідіт об'єднання земельних, фінансових, матеріальні-х і трудових ресурсів осіб, пов'язаних м / у собою родинними стосунками. У США налічується 200тис.партнерств (9,6% загального числа госп-в). Вони володіють 15,9% землі і виробляють 17% с / г прод-ії. \ Третя організаційна форма с / г пр-ва - с / г корпорація (3,2% загального числа госп-в, але на їх частина прихід-ся 25,6% с / г прод-ии і 12% земельних наділів). \ З 67тис. Корпоративних ферм 90% явл-ся сімейними і тільки 10% несімейними, тобто акціонерними. \ Провідну роль в с / г грають великі і дуже великі госп-ва (до ст-ю товарної прод-ії більш 200тис.долл.) Вони контролюють пр-во понад 50% продукції галузі, їм належить 44% землі, 26% тракторного парку, 50% худоби. При цьому найбільші госп-ва (обсяг продажів - 500 тис.дол. І більше) складаючи всього 1,3% загального числа госп-в, виробляють 37,5% с / г продукції і отримують 45% чистого прибутку с / г.

53.Назвіть основні типи агробізнесу в США і розкрийте їх зміст. У США використовують два основних типи агробізнесу: вертикальну інтеграцію і контрактацію. Вертикальна інтеграція - це комбінування двох або декількох стадій пр-ва і збут прод-ії в рамках однієї власності. Вертикальну інтег-ю використовують, головним чином компанії, кот.заняти переробкою с / г прод-ии, матер-но-технічним забезпеченням вироб-їй, а такжекомпаніі, кот.імеют власне с / г пр-во. На вертикальну інтеграцію припадає близько 6% с / г прод-ии, в т.ч. 7% рослинництва і 5% тваринництва. \ Найбільш поширена в США контрактна форма агропромислової інтеграції, на підставі кот.проіз-ся близько 25% с / г продук-ії. Контракти укладають з фермерами промислові і торгові компанії, а також кооперативи. \ Найбільше контрактація розвинена в пр-ве і збуті товарів, кот.бисто псуються, а також прод-ии, кот.поступает на переробку (в пр-ве молока її частина становить 95%, овочів д / переробки -83%, цитрусових -65%). \ Типи контрактів дуже різноманітні і залежать від характеру продукту, що виробляється, розташування фірми, матер-х і фінан-х можливостей фермера і контрактора. Розрізняють дві основні категорії контрактів: збутові та вироби е.Сбитовие стосуються тільки умов реалізації продукції, в них зумовлюють тип, сорт і якість продукції, що поставляється, ціну та умови поставки. \ Виробничі контракти регламентують умови пр-ва, зазвичай вони полягають до початку пр-го процесу і жорстко обумовлюють зобов'язання сторін-учасників. Контрактор постачає ферму середовищ-ми пр-ва і матеріалами - комбікормд / тварин або птиці, одноденні кури (в бройлерному пр-ве), надає кредит, різні консультації. За умовами контракту фермер надає землю, сороуженія, іноді обладнання, свою працю. Його зобов'язанням явл-ся виконання вироб-х операцій. \ Переваги контрактації д / фірми-постачальника полягають у тому, що вона має стабільне надходження продукції в необ-е терміни, а також можливість контролю за її якістю. Фермер має гарантований ринок прод-ії по попередньо обговореної ціною, можливість користуватися кредитом, експлуатувати свої пр-е ресурси. Хоча юридично фермер залишається вільним, госп-ю самостійність він значною мірою втрачає.

54. Визначте основні напрямки сучасної внешнеекон-й аграрної політики США і розкрийте їх зміст. Необхідно опр-ть три головні напрямки сучасної внешнеекон-й продов-й політики США: США і розвинених країн, США та і країни, кот.развіваются, США і соціалістичні країни. \ США проводять диференційовану політику по відношенню до цих груп країн. Розвинені країни - основний ринок збуту с / г прод-ії США: їх частина в структурі амер-го експорту перевищує 50%. На розвинені країни припадає 24% прод-го зерна, кот.експортір-ся з США, 50% фуражного зерна 75% сої. М / у США і розвиненими країнами існують досить серйозні розбіжності й протистояння з питань високих митних бар'єрів і ін-х коштів аграрного протекціонізму. \ Історично ек-е відносини США з країнами, кот.развіваются, були підпорядковані двом основним завданням: захоплення ринку збуту і джерело дефіцитного сировини. Частина країн, кот.развіваются, складають 1/3 амер-го с / г експорту. Щорічно країни, кот.развіваются закуповують у США 60% пшениці, 70-80% рису, 20% фуражного зерна і 10-12% сої. СшА широко використовували «продов-е зброю» в ек-х відносинах з країнами, кот.развіваются. Протягом багатьох років с / г товари ввозилися в ці країни не на комерційній основі, а у вигляді «подарунків». \ Бажаючи проникнути на ринки цих країн, США стимулювали пр-во тих с / г продуктів, кот.вигодни д / заходу, надаючи фінансову допомогу, поставляючи техніку, добрива кадри спеціалістов.Наряду з посиленням власної прод-ї бази країн, кот.развіваются , утворює сприятливі умови і д / розширення збуту деяких с / г продуктів з розвинених країн. Зовнішньоекономічної-я діяльність США в прод-ї системі країн, кот.раз-ся, характер-ся певною гнучкістю пристосування до різних соц-но-ек-м умовами і своєрідності шляхів розвитку окремих країн. Вона містить в собі розробку системи машин і технології д / дрібного с / г пр-ва, кот.отвечает потребам окремих країн і типів інфраструктури, альтернативні форми, кот.предвідят зв'язку великого монополістичного капіталу харчової пром-ти з дрібним с / г, кооперативами . \ Будучи найбільшим в світі експортером продов-я, США в той же час посідають друге місце (після Японії) по імпорту. Але незважаючи на величезний обсяг імпорту, США приділяють велику увагу захисту інтересів национ-й продов-й безпеки. Вони закуповують в основному, ті прод-е товари, кот.не мають істотного значення в раціоні населення. Постачальниками продукції явл-ся широке коло країн. \ Т.о., США явл-ся класичною країною агробізнесу, де продов-я проблема вирішується традиційним шляхом розвитку агропром-й інтеграції і захисту национ-го виробника. Завдяки їй в країні утворена якісно нова система технологічних і фінансово-ек-х зв'язків, кот.явл.ся прикладом д / багатьох країн.

55. Визначте основні напрямки розвитку агробізнесу в країнах ЄС на прикладі Німеччини, Франції. Найбільшого розвитку агропром-й комплекс досяг, окрім США, в розвинутих країнах ЄС. Єдина с / г політика ЄС стала засобом реалізації таких принципів, як спільне фінансування дій з регулювання с / г, організації гарантованого збуту на внутрішньому ринку, застосування єдиних торгово-політичних інструментів і здійснення експорту харчових продуктів на світовому ринку. Країни ЄС вже в кінці 70-х років досягли самозабезпечення в головних харчових продуктах. Розглянемо АПК Німеччини, як типового і найбільш сильного держави ЄС. Основне місце в с / г займає пр-во м'яса і молока. Основний тип госп-ва - сімейні ферми. Найманий робітник працю становить лише 15% зайнятих в галузі. Середня площа с / г наділів становить понад 15 га, максимальна - 250 га. Кожен селянин явл-ся членом одного або декількох кооперативів. Кооперація виступає як організаційна форма об'єднань вироб-й в їх відносинах з іншими ланками н / х, виходу на ринок, в галузі забезпечення ср-ми пр-ва і реалізації продуктів. Залежно від ступеня внутрішньої інтеграції в кооперації виділяються певні ступені. Тільки на третій ступені здійснюється повна інтег-я. Найбільш важливою відмінністю такої кооперації від соціалістичної явл-ся наявність приватної власності. \ Другою важливою галуззю АГРОБІМ-са явл-ся харчова пром-ть. У цій пр-ти первуие три місця займають молочна, м'ясна пивна пр-ти. Велика питома вага має пр-ва солодощів, переробка чаю, кави, борошняні вироби. Багато галузей мають порівняно однаковий рівень технічного оснащення, трудомісткості прод-ии і продукт-ти праці. Різниця спостерігається лише в тих галузях, де домінують ремесленічяескіе пред-я (пр-во пива, кондит-х виробів ..) / Специфіка пр-ва і споживання харчових продуктів обумовлює відносно не велику концентрацію пр-ва. Частина дрібних пред-й значно вище. Крім пром-х пред-й в багатьох отрослях пр-ва (м'ясний, борошняний, пивний, хлібної) налічується кілька десятків тисяч ремесленеческіх пред-й, кот.імеют спец-й статус. В результаті індустіал-ії кількість їх постійно зменшується. / Високий рівень кон-ии має Крохмальний пр-ть, в-во маргарину та ін-х харчових жирів. / Вплив НТП і конкуренції на процес концентрації і спеціалізації Агропром-го пр-ва проявляється двояко. З одного боку, великі спеціалізовані пр-ва мають Премущество в галузі здійснення НТ-го удосконалення пр-ва, вивчення ринку і реклами, переробки побічних прод-в. З-другої сторони, невеликі пред-я більш гнучкі в зміні асортименту пр-ии, спеціалізовані-ся на виготовленні індивід-х прод-в. Держ-я пр-я політика сприяє дрібним вироб-м в збереженні їх місць на ринку. / Поряд з традиційними ср-ми (сушінням, ферментацією, консервуванням) все більше місце займає заморожування, опромінення, дегідратація, сепараціяс вживанням фізичних і хімічних методів. Розвивається в-во нових видів пакувальних матеріалів і тари, в т.ч. призначених д / готових продуктів і напівфабрикатів. Пр-ть пропонує нові складні продукти, кот.імеют нат-е і хім-е в-ва (штучне масло, цукрозамінники ...) / В останні десятиліття возрпстает питома вага галузей, кот.пр-т прод-ію найвищому щаблі готовності і тривалого терміну зберігання. В германии формуються нові галузі пр-ти - в-во глибокозаморожених прод-в, готових страв. Ця галузь явл-ся важливим напрямком індустріалізації агробізнесу Німеччини. Їх основна мета - забезпечення дешевого харчування. Є окремі норми-ють три системи пр-ва готових прод-в, кот.отлічаются м / у собою способом збереження і поставки прод-в споживачам: в замороженої вигляді; в охолодженому вигляді (2-4с); в гарячому вигляді (в термосах). / В агробізнесі Франції досягнуто високого рівня інтеграції. У с / г існують різні форми інтег-ії: фермерські кооперативи, спілки ферм-х кооперативів, об'єднання спілок, спеціалізовані об'єднання тваринників, суспільства змішаних с / г інтересів. Особливо відрізняються великі интегр-е системи, кот.предст-ють собою корпорації нац-го значення і кот.іспользуют різні ср-ва зв'язків по пр-ву, переробці і збуту прод-х товарів. До складу цих корпорацій входять і фінансові організації, кот.осущест-ють фінансування пр-ва і наукові дослідження. Фермерські кооперативи і об'єднання тваринників репрезентують форми горизонтальної інтег-ии, а найбільш великі з них - вертикальної. Ці кооперативи фермерів вступають в зв'язок з пр-ми і комерційними пред-ми, утворюючи з ними Агропром-е або Агропром-ноторговие об'єднання. / Прикладом горизонтальної інтег-ии і перетворення її в вертикальну явл-ся організація деят-ти зернових кооперативів Франції. / Їх головними функціями є закупівля, збереження і перепродаж зерна, а також постачання фермерам товарів, кот.нужни с / г. / Зернові кооперативи утворюють союзи регіонального, а іноді национ-го зернового управління. Через цю систему гориз-й інтег-ії заготовляється більше 70% товарного зерна у Франції. / В овочівництві найбільш значні по товарообігу Агропром-е об'єднання в південних районах Франції. / В тваринництві аграрні, аграрноторговие і агропром-е об'єднання працюють на основі взаємної концентрації. / НТП і агропром-я інтег-я ведуть до проникнення пр-х ср-в в усі галузі і стадії приготування їжі. Ця тенденція властива всім розвиненим країнам і явл-ся важливим фактором збільшення еф-ти товариств-го пр-ва.

56.Японская кооперативна система: її зміст, складові частини і їх функції. Японія пізніше, ніж інші країни, стала на шлях індустріалізації с / г. У ній переважає земледельной напрямок розвитку, тваринництво розвинене менше. Основна с / г культура - рис. Продаж основної маси товарної продукції рисівництва нах-ся під контролем держави. Держ-е органи скуповують рис у селян, а потім ч / з оптовиків перепродують його в роздрібну торгоую мережу д / подальшої реалізації споживачам. \ Інтег-е процеси розвиваються, головним обр-м, в тваринництві, а саме в пр-ве бройлерів. \ Найбільш широке поширення в Я-ії отримала контрактна форма інтег-ії. Ця форма отримала розвиток у всіх отрас-х с / г, кот.поставляют прод-ію на переробку. \ За останні десятиліття актівізіркется деят-ть с / г кооперації за освітою Агропром-х об'єднань. Утворюються кооперативні госп-е комплекси з єдиною системою пр-ва і перероб-ки с / г прод-ії: пред-я по перераб-ке прод-ии на базі прод-ии, кот.собірается с / г кооперативами: організовуються значно більші коопер-е пред-я по пр-ву м'ясних виробів з їх подальшим продажем ч-з кооперативну торговельну мережу: образовиваютсякоопер-е оптові ринки і аукціони, роздрібна торговельна мережа. \ В Японії розрізняють два види кооперативів: комплекси, кот.об'едіняют різні види деят-ти. Кот.обязательно осущ-ют кредитування своїх членів і прийом від них внесків: спеціалізовані - в яких госп-ва об'єднані за родом занять, гл-м обр-м д / збуту продукції. \ В основі японської коопер-й системи - первісний сільський кооператив, кто.коордінірует дії десятків фермерів, кот.явл-ся власниками землі. \ Основні функції такого кооперативу: збут пр-ії; збереження фермерських внесків, навчання селян новим технологіям; кредитування і страхування; організація спільного користування обладнанням і механізмами, іноді землею; консультації та допомогу в оформленні угоду з оренди та продажу землі, кот.содействует підвищенню культури землеробства і збільшення про-ва пр-ии; забезпечення медецинского обслуговування і допомогу жителям села в придбанні товарів. \ Початкові кооперативи об'єднуються по соответств-му профілем деят-ти в прерфектури федерації. У общенаціон-м масштабі - Всеяпонська федерація с / г кооперативів і Центральний кооперативний банк, кот.входіт в число наіболлее великих банків не тільки країни, ної світу. \ Все більшого значення набувають магазини сомообслужіванія, на товарах яких вказані вага продукту і його ціна. \ Значне місце в агробізнесі Яп-ії займають універмаги, в кот.есть продов-е відділи - компанії, кот.реалізуют прод-і товари під своєю маркою.

57.Дайте характеристику особливостей розвитку агробізнесу в країнах Східної Європи. Ек-я політика країн СНД і Східної Європи все більше орієнтується на інтенсивні фактори пр-ва, на освіту стимулів д / високої пр-ти і праці, на подальші соц-е перетворення. У Агропром-й сфері еф-е использ-е цих факторів спирається на збільшення ролі ек-х важелів і стимулів, розширення самостійності, прогресивні форми організації пр-ва. \ Продолжаютсяпоіскі раціонального об'діненія великих, середніх і дрібних пред-й різних форм собств- ти, шляхом еф-го розвитку особистого підсобного госп-ва, вдосконалять-ся відносини землекористування. \ с / г країн СНД Східної Європи на сучасному етапі все більше і за новими прнціпи взаємодій-ет з спільними галузями ек-ки, ринкові отнош-я охоплюють всі тораслі і структурні з Енья Агропром-го комплексу. Агр-я політика колишніх соціалістичних країн орієнтує систему цих відносин на забезпечення увелеченіяеф-ти пр-ва в агропром-му комплексі в цілому. Здійснення цієї мети можливе лише шляхом всебічної інтенсифікації пр-ва на підставі НТП, глибокої і всебічної перебудови госп-ва країн СНД і країн Східної Європи, перехід до цивілізованих ринкових відносин з добре налагодженим госп-м механізмом. \ З метою підвищення еф-ти пр-ва, прискорення НТП здійснюється перебудова пр-х відносин, стилю і методів госп-го управління, підтримується предпр-я ініціатива, реформуються зовнішньоекономічної-е зв'язку. \ С / г як основа Агропром-го комплексу явл-ся джерелом сировини д / отримання прод-х товарів, а також опр-ет масштаби, темпи всіх ін-х галузей, кот.обеспечівают збереження, перевезення, переробку сировини і доведення прод- ії до споживача. У Агропром-м комплексі цих країн зосереджено від 20 до 30% основних пр-х фондів і трудових ресурсів. В АПК пр-ся 25-40% валового цивільного продукту. Від рівня і еф-ти розвитку Агропром-го комплексу багато в чому залежить інтенсифікація багатоскладного госп-ва в цілому, його ек-ки, темпи і якість екон-го зростання СНД і Східної Європи.

58.Охарактерізуйте особливості аграрної реформа в країнах СНД. \ Різні ек-е, пр-е, соц-е і ін-е чинники вплинули на хід і форму проведення аграрної реформи в країнах СНД, на формування багатоскладного госп-ва і перехід с / г пр-ва до ринкових відносин. \ Сьогодні сформувалося кілька напрямків розвинена аграрної реформи. У Білорусії, Молдавії, Україні до сих пір збереглися великі цивільні госп-ва - Колгосп і Радгосп, одночасно отримали розвиток особисті підсобні та фермерські госп-ва. У цих країнах переважає гос-я власність на землю при наявності права на приватну земельну власність. \ У Росії ліквідована монополія гос-ва на землю, передбачена можливість передачі землі в приватну власність, введена система купівлі-продажу д / особистих госп-в, содоогородних наділів і земель під будівлями. Приватизація землі - одне з основних напрямків земельної реформи. Законодавчо закріплена рівноправність різних підвалин, форм власності та госп-я (Закон «Про земельну реформу»). Спочатку 1992 були введені ср-ва по збільшенню фермерських госп-в при одночасній швидкої реорганізації колгоспу і радгосп. \ У Вірменії і Азербайджані аграрна реформа спрямована на розвиток дрібнотоварного селянського госп-ва, на передачу землі в приватну власність. \ У країнах Середньої Азії пріоритетним напрямком залишається гос-я влас-ть землю при передачі її в володіння і користування громадянам, підпр-м і орган-м при одночасному збільшенні кількості земель в особистих підсобних госп-х. Основне направл-е в цих країнах при формуванні багатоскладного госп-ва - збереження колгоспу і радгосп, їх реформування на основі самофінансування і самоокупності. \ У кожній країні СНД формується власна правова база освіти багатоскладного госп-ва і земельних відносин, кот.обусловлени їх специфікою. \ Неурегульований процес ціноутворення призвела до різкого скорочення пр-ва. \ Аналіз стану с / г в срана СНД показує, що існуючий ціновий механізм досі не забезпечує произв-й с / г прод-ії прибутком д / норм-й госп-й деят-ю. \ Д / успішного проведення аграрної реформи і переходу до ринкових відносин в Росії і країнах СНД необх-о сформувати ринковий хутро-м, кот.будет об'єднувати ринки ср-в пр-ва, прдмети споживання, раб.сіли і капіталів. Зараз розвиток ринкових відносин в с / г ускладнюється такими обставинами: Монопольне стан галузей, кот.поставляют д / с / х ср-ва пр-ва; слабке фінансове становище багатьох с / г пред-й з-за високих цін на ср-ва пр-ва; великі% -е ставки по кредитах; недосконалість податкової системи. Це спричинено серйозними недоліками в організації пр-ва і праці, фактичними цінами на ср-ва пр-ва і матеріали.

59.В чому полягають особливості формування нац-х АПК в країнах Африки. Країни Африки, особливо Захід, залишаючись одними з найбільш слаборозвинених аграрних регіонів світу, стурбовані пошуком нових шляхів стимулювання пр-ва с / г продуктів. Все частіше вони відмова-ся від попередніх моделей переважаючого пром-го розвитку, кот.делают збитки ін-м галузях ек-ми і гальмують досягнення прод-ї самозабезпеченості в майбутньому. При цьому в своєму виборі с / г проектів вони все ширше спираються на принципи ек-й доцільності, кот.понімают як відповідність можливостей кожної країни її потребам; а також діють в напрямку об'єднання зусиль зацікавлених країн регіону спільному володінні басейнами річок, освіті великих іригаційних систем, пр-ве добрив і с / г техніки. Широкий розвиток одержує агробізнес на підставі інтеграції гос-го, іноземного та націон-го капіталових. При цьому ек-я роль гос-ва в аграрному секторі ек-ки здійснюється в досить широкому діапазоні - від «адміністративної децентралізації» до так званого «структурного регулювання». \ У Сінегале своєрідно з'єднується общинно феодальна власність на землю з активним проникненням в село товарних відносин в ході децентралізації адміністративних структур. \ Гос-во намагається змінити монокультурну арахісову ек-ку країни за допомогою введення нових культур - рису, цукрової тростини, овочів. При цьому натиск робиться як на підтримку великих землевласників і власників пред-й харчової пр-ти, так і на рішення регіональних аграрних проблем. Так успішно реалізуються масштабні проекти розвитку перспективних районів товарного рісоводнічества в провінціях Казаманс і Флевіт. \ З'явилися зміни в сфері організації пр-ва. Так, почався перехід до використання індустріальних методів сімейних наділів землі. З'явилися нові форми соц-й організації пр-ва: зросла роль жінок в землеробстві, збільшилася кількість рішень, кот.прінімаются колективно. Сінегал робить натиск на першочергове формування 2 і3 сфер нац-го АПК, використовуючи концесії, контрактацію, спільні товариства і змішане фінансування. Але процес диверсифікації Агропром-го пр-ва відбувається важко. Зростання товарності окремих госп-в обмежується відсталістю і консерватизмом земельних відносин, а значна залежність від иност-го капіталу стримує можливість швидкого зростання валютних накопичень. Такий стан посилюється прод-м Дефеціта в країні. \ У Гвінеї однією з комплексних програм була програма «Агрогвінея», кот.предвідела утворення великих плантацій д / пр-ва с / г культур, а також переробних підпр-й на місцях. Програма охоплювала також кооперативи та селянські госп-ва. \ Під час реалізації цієї програми було виявлено найбільш еф-е форми Агропром-й інтеграції: заводи-госгоспи; Агропром-е пред-я по пр-ву одного виду с / г культур (рис, цитрусові, овочі, банани, фрукти); Агропром-е об'єднання по пр-ву і переробці ряду видів с / г культур. \ Країною з найбільш глибокими Агропром-ми традиціями в Західній Африці вважається відносно процвітаючий Кот-д ¢ Івуар. Ще на початку 60-х р Відразу після придбання політ-й незалежності країна відмовилася від шляхів здійснення програми індустріалізації, яким просувалися більшість сусідніх країн. Замість цього увагу було зосереджено на стимулюванні пр-ва с / г прод-ии з орієнтацією на світовий ринок. Основний натиск робиться на великі плантації госп-ва капітал-го типу з використанням передової агротехніки, кот.покупается в пром-но розвинених країнах. За ними закріпилася в-во основних експортних с / г культур: кави (3-е місце по пр-ву в світі), какао (1-е місце по пр-ву в світі), кот.дает 80% валютних надходжень держ- ва. \ Держави Центральної та Південної Африки знаходяться на різних щаблях як общеек-го, так і тільки Агропром-го значення. Якщо в Зімбаве, Кенії зробили певну кількість кроків на шляху формування як 2, так і 3-й сфери нац-го АПК, то менш розвинені - Ангола, Мозамбік, Танзанія, Ефіопія - тільки утворюють передумови д / розробки перспективних моделей своїх нац х АПК в майбутньому. 80-е роки стали переломними д / Анголи, Мозамбіку, Танзанії, Ефіопії. У цьому десятилітті ними були започатковані нові великі перетворення влас-й агросфери: формування внутрішнього прод-го ринку, розширення соц-ї бази первинних ланок с / г, лібералізація ринку, в т.ч. фінансового, знайомство і вивчення можливостей практичного застосування інтенсивних технологій і сучасних методів агрокультури, зміна функцій гос-го сектора, нова кадрова політика. Відбувається зміна моделі їх індустріального розвитку, перенесення акцентів з переважного розвитку пром-ти на первонач-ю індустрії-ю с / г, поворот до строит-ву і реконструює-ии пред-й харчової, шкірної, текстильної пром-ти, освіту елементів тощо -но-технічні-й інфра-ри, організація досліджень збуту с / г прод-ії за кордон, розширення ек-го співробітництва з країнами, кот.развіваются.

60. Які особливості Агропром-го розвитку країн Азії. З кінця 50-х років в регіоні починає розгортатися «зелена революція», пік якої припав на кінець 60-х років - початок 70-ХГ. Завдяки їй всюди росли обсяги с / г пр-ва і відбувалося поглиблення спеціалізації країн на пр-ве обмеженої кількості культур. Індія, Непал, Пакистан зосередили зусилля на вирощуванні рису і пшениці, Шрі Ланка - рису і спецій, Бангладеш - рису і джут ?. У зв'язку з відсутністю послідовності в проведенні аграрних перетворень традиційний (докапіталістичний) сектор с / г так і не отримав додаткових стимулів д / зростання аграрного праці. \ Динамічне зростання ек-ки країн Південно-східної Азії прийнято пов'язувати з процесами так званої нової индустр-ии, кот.разворачівается в Малайзії, Таїланді, Філіппінах вже в другому поколінні. Високі і стійкі середньорічні темпи збільшення ВВП (в Сінгапурі і Таїланді вище 10% за останні роки), найбільша питома вага обробної пр-ти і його структури (в середньому близько 20%), який дивує обсяг експорту, в т.ч. частина в ньому пр-го (80-85%), все зростаюча прибуток на душу населення (в Брунеї, нап-р, за рахунок прибутків від експорту нафти становить одину з великих в світі), що свідчить про безпосереднє наближення ек-к цих країн до рівня пр-но розвинених країн. В цілому воспроизв-й комплекс країн Південно-Східної Азії залишається розкритою, достатньо не збалансованим, з неоднаковими темпами розвитку. З початку 70-х років було зроблено тиск на введення досягнень «зеленої революції» в с / г з метою збільшення його произв-ти і більше швидке оволодіння існуючими природними ресурсами, і поклала початок процесу зближення землеробства і пром-ти, їх взаємодія на єдиному технічність організаційно-технічному фінансовому підставі. Рух в цьому напрямку придбав тривалий і затяжний характер, кот.не сприяв швидкому подоланню відриву темпів зростання пром-ти від с / г і виникали розбіжності за часів траєкторій їх розвитку. Використання технологічних ср-в «зеленої революції» все ще не Превели до повного позбавлення від відсталості і соц-й поляризації аграрного сектора, яка здатна в існуючих умовах стати істотним джерелом нагромаджень д / придбання ср-в пр-ва, кот.дорого стоять. Основу с / г країн регіону складають дрібні і найдрібніші селянські госп-ва, в кот.занята частина населення. З кінця 70-х років в регіоні починають виникати сучасні типи Агропром-х госп-в (приватно-капітал-го і госудорственно-капіталістичного типу) у вигляді анклавів великого пр-ва, особливо в Малайзії і Таїланді. Починає виділятися як самостійна підгалузь тваринництво (на Філіппінах), хоча залежність від імпорту м'яса залишається досить суттєвою. Спробу перетворити агроіндустрії в джерело внутрішніх накопичень сьогодні здійснюють Індонезія, Малайзія, Філіппіни і Таїланд, хоча вони не дотримуються будь-якої спільної стратегії.

61.Дайте характеристику розвитку агробізнесу в Латинській Америці. У Агропром-м комплексі більшій частині регіонів ЛА велику роль відіграють ТНК. Сучасні ТНК США мають більший, ніж столітній досвід проникнення в с / г регіону. Відпрацьований ними механізм регулювання шляхів розвитку госп-ва показує, що в сучасних умовах він практично повністю змінив гос-во. \ Функції ТНК: 1. Переробка - транспортування - збереження - збут с / г прод-ии, кот.виращена хліборобом, переважно дрібним, з перетворенням землед-ца в повністю залежного від ТНК постачальника дешевої сировини, кот.діктуются умови пр-ва, ціни, квоти. Як правило, ціна на сировину не покриває витрат пр-ва, заснованого, глав-м обр-м, на експлуат-ії біологічної енергії людей і тварин. \ 2. Контроль над постачальниками машин і с / г техніки, захоплення ринку добрив. \ 3. Контроль над с / г наукою. \ 4.монополізація торговліпатентамі і насінням. \ 5.моноп-я внутрішнього ринку, що не допущення до внутрен-му ринку национ-х госп-х структур, таких як кооперативи, вкличая збутові. \ Саме іноземний латифундизм, як відкритий, так і прихований (ч / з підставних осіб - як фізичних, так і юридичних) явл-ся тій матеріальною основою, кіт. Дозволяє ТНК захищати свої експансіоністські інтереси і ігнорувати волю национ-х товариств щодо суверенного ек-го розвитку. \ У Мексиці розрахунок на те, що аграрна реформа допоможе залучити в с / г приватні інвестиції, ПОА не виправдаються. Иност-й капітал теж погано «йде» в с / г: тільки 0,9% усіх іноземних-х вкладів припадає на аграрний сектор. Несприятливе співвідношення цін на с / г та ін-е види прод-ії скорочує возмозность самофінансування с / г. Все це відбивається на розвитку с / г і призводить до великої кредитної заборгованості селян. З ініціативи д-ви внедняются в життя різні програми, направл-е на допомогу с / г. У гос-й програми «Солідарність» був утворений нац-й фонд підтримки агропред-й ус-й д / фінансування ряду гос-х пректов, стр-ва різного виду дрібних пром-х пред-й в найбільш бідних с / г районів .

38.В чому полягає сутність продовольчої безпеки країни? Країни, кіт. Не можуть забезпечити за рахунок власного пр-ва належний рівень продовольства д / своїх громадян вони виявляються в продов-й залежності від більш розвинутих країн. У зв'язку з цим існує поняття продовольчої безпеки країни. Відповідно світовим критеріям прод-ї безоп-ти країни гранично-критичне значення імпорту не повинно перевищувати 30%. У противопол другому випадку це означатиме втрату продов-й незалежності та безпеки країни. Обсяги закупівель продуктів харчування за кордоном продовольчо залежними країнами збільшується і це і стимулює агробізнесових структури країн-експортерів до нарощування їх пр-ва. В результаті країни імпортери втрачають обмежені власні і позикові валютні ср-ва на закупівлю продовольства, а не сучасних агротехнологій та агрохімікатів, стійких д / шкідників і хвороб сортів рослин, нових природних ліній тварин, птахів, необхідних д / підвищення власного с / г.

23. За якими напрямками розробляються основні елементи планування асортименту на підприємствах АПК? Асортиментний план слід розробляти окремо по кожному виду продукції. Основні елементи або фази планування асортименту розробляються за такими напрямками: 1.беспреривний аналіз і контроль за дією зовнішніх чинників; 2.Проведеніе досліджень продукції та процесів; 3.крітіческое оцінювання пр-ии, кіт пр-ся підприємством; 4.прінятіе рішень про зміну пр-ии, кіт. Пр-ся, про поповнення товарного асортименту пр-ії новими видами. Припинення пр-ва пр-ии, кіт. Не має попиту; 5.Розробка специфікації нових видів пр-ии відповідно до вимог споживачів; 6.расмотреніе пропозицій про освоєння нових видів пр-ии і про нові технології виробництва; 7.Определение можливостей пр-ва нових видів пр-ії; / 8.Організацію і проведення пробних продажів нових видів пр-ії; 9.Аналіз результатів і підготовка рекомендацій; 10.оценіваніе і перегляд усієї програми.

37.Какие причинами викликана сучасна продовольча проблема в світі? Продовольча проблема існувала протягом всієї історії людства, з другої половини 20 століття вона набула всеміровой масштаб. Сутність цієї проблеми полягає в тому, що людське суспільство, не звертаючи уваги на колосальні досягнення науки і техніки, не в змозі забезпечити рівномірний і повноцінне харчування населенню нашої планети. До першої групи відносяться розвинені країни - США, Канада, країни Європи, Японія та ін. До другої - більшість країн Азії, Африки і Латинської Америки. Населення індустріально розвинених країн становить близько 30% загальної кількості населення світу, а припадає на ці країни близько 60% світового пр-ва. У країнах, кіт. Розвиваються, де проживає 2/3 населення світу, темпи збільшення пр-ва продовольства відстають від темпів збільшення попиту на нього. Середнє споживання продовольства на одну людину в розвинених країнах становить 3390 калорій, а в країнах, кот.развіваются тільки 2070 калорій в день. Масовий голод може бути викликаний двома основними причинами: по-перше, тимчасове порушення «нормальних» кліматичних умов в будь-якому регіоні або країні; по-друге, існує перманентний «хронічність голод», кот.является результатом відсталого стану економіки країни.

25. Які існують види реклами і в чому особливість кожного з них? Необхідно розрізняти внутрифирменную рекламу, рекламу з метою освіти престижу підприємства в суспільстві і рекламу з метою розширення збуту продукції. Головне завдання внутрішньофірмової реклами полягає в тому, щоб прищепити співробітникам віру у власне пред-е, показати тісний зв'язок їх роботи з результатами роботи пред-я. Засобами внутрішньофірмової реклами є: відповідний рівень організаційної структури пред-я і хороші відносини м / у керівництвом і співро-ми, соц-е пільги д / співробітників, ведення фірмової газети, зразкову поведінку керівництва фірми в заг-ве. Реклама з метою освіти престижу підприємства знаходиться в тісному зв'язку з внутрішньофірмової рекламою і необх-ми умовами її успіху явл .: контакти з представниками преси (надання інформаційних матеріалів, виставлення діяльності фірми у вигідному світлі оголошення в пресі, кот.рекламіруют не саму прод-ію , а досягнення фірми, участь керівництва фірми в суспільному житті країни. Реклама з метою розширення збуту явл. Основний. Вона тісно пов'язана з вивченням ринку і всіма ср-ми маркетингу.

8. Які протиріччя існують в системі продовольчого маркетингу і як вони вирішуються? В системі продовольчого маркетингу є певні екон-е протиріччя. Споживачі зацікавлені в забезпеченні найбільшого якості їжі по найменшими цінами. Фермери хочуть отримати найбільший прибуток від продажу своєї прод-ії. Посередник маркетингового продовольства хоче досягти також найбільшого прибутку. Тому одне з основних завдань маркетингу полягає в примирення цих конфліктних, суперечливих вимог. Це відбувається на ринку, який являє собою арену д / організації і полегшення предприн-й діяльності, де можна з'ясувати головні ек-е питання: що робити і як збувати, розподіляти продукцію.

20. Розкрійте сутність окремий елєментів?

Перший елемент маркетингу передбачае комплексне Вивчення Сайти Вся, охоплюе дослiдження усiх основних его сегментiв, функцiй та аспектiв з метою! Застосування результатiв аналiзу для розробки та успiшного Виконання пiдпріемством договiрна забовязання.

Іншим елементом маркетингу е реклама, с помощью якоi передбачаеться iнформацiя, что переконуе покупця у доцiльност придбання прдукцii.

Третiй елемент маркетингу -органзацiя реалiзацii продукцii -важлівій з трьох причин: -по-Перш, основною турботою пiдпріемства у Нових условиях виробництво такоii продукц, яка мае Шансі буті прибутково Продану, а не намагання збуту продукцiю, на віробніцтвi якоi пiдпріемство спецiалзувалось; -по-друге, коли збут стае частина маркетингу. Его ефектівнiсть пiдвіщуеться Завдяк блiьш тiсному звязку з рекламними роботами, дослiдження Сайти Вся та планування асортименту продукцii; -по-трете, змiнюеться характер роботи относительно збуту продукцii.

Четвертий елемент маркетингу -управлiння i планування асортименту продукцii -його невiдемна частина. Економчних необгрунтованi плани збуту і реклами НЕ зможуть компенсуваті помилки, допущенi ранiше при плануваннi асортименту продукцii.

Цей процес полягае у плануваннi всiх видiв дiяльностi, спрямованостей на Ефективне виробництво і збут продукцii, з урахуванням вимог спожівачiв. Вiн вiдбуваеться Безперервна.

П`ять елемент маркетингу -цiноутворення. При розробцi стратегii маркетингу необхiдно візначіті конкретний рiвень цiн у межах допустимих значень. Фахiвець у галузi маркетингу мае ретельно вівчіті Попит, оцiніті витрати та проаналiзуваті позіцii конкурентiв, дере нiж буде встановлен цiни на рiзнi види продукцii. Методику розробки цiновоi стратегii буде Розглянуто окремо.

Шостий елемент маркетингу -освоення та впровадження на ринок Нових видiв продукцii. Для вірiшення цього питання слiд Встановити Менш конкретнi рядки Досягнення максимального ОБСЯГИ продажів даного продукту або моделi, годину качана его наступноi модернзацii та рядки передачi на ринок вісокоякiсноi продукцii.

Сьомий елемент маркетингу -матерально-технiчний забезпечення пiдпріемства-у значнiй мiрi вплівае на ефектівнiсть та рітмiчнiсть виробництва, візначае ступiнь удовольствие спожівачiв та господарський дохід пiдпріемства-виробника.

Восьмий елемент маркетингу -дiюча система планiв та договорiв пiдпріемства і включення рядуновіх. Вiн необхiдно для управлiння виробництвом і збуту продукцii, яка постачаеться на вiльни ринок.

Дев`ятій елемент маркетингу -система контролю -включае: контроль за виконання рiчного плану маркетингу; контроль за прибутком, Який передбачае Вивчення доходiв вiд рiзних видiв продукцii, рінкiв, регонiв та каналiв збуту; контроль ефектівнiстю, Який передбачае дослiдження шляхiв пiдвищення витрат на маркетинг; стратегiчній контроль, Який забезпечуе аналiз проблем, дозволяе Встановити, чи вiдповiдають прдукцiя, ресурси і завдання пiдпріемства Вимоги цiльовіх рінкiв.

35.Вчому полягають основнi принципи державного регулювання агробiзнесу?

Основнi принципи державного регулювання визначаються такими положеннями:

-здiйснення державного регулювання як ДОПОВНЕННЯ до ринкового механiзм з метою Узгодження дiй усiх его елементiв;

-державнe регулювання узгоджуеться з Iнтерес товаровіробнікiв і не мае относительно них адресного характеру та регулюе пропорцii суспльного виробництва на макрорiвнi;

-межiдержавного регулювання визначаються межами дii обектівніх економiчний законiв та конкретними завдання, якi стояти перед суспiльством;

-державнe регулювання здйснюеться, як правило, за помощью економiчний заходiв Шляхом розробки комплексних цiльовіх програм та вiдповдно до дiючого законодавства.

26. У чому полягають особлівостi розробки бiзнес-планiв на пiдпріемствах АПК.

Визначаючи мету розробки бiзнес-плану, можна відiліті прінаймнi чoтірі напрями его призначення:

-по-Перш, вiн прізначаеться для пiдпріемства, Пожалуйста его розробляе. Тут вiн вiдiграе роль плану-прогнозу на Певний перiод. Рядки дii такого плану могут буті рiзнi -вiд одного року до п'яти, десяти і навiть бiльше. В условиях ринковоi економiки пiдпріемство НЕ может успiшно дiяті, що не маючі такого плану;

-по-друге, бзнес-план прізначаеться для можливости кредіторiв та iнвесторiв пiдпріемства. Бзнес-план мае обгрунтовано довести платоспроможнiсть і сiтйкiсть цього пiдпріемства;

-по-трете, бзнес-план прізначаеться для спожівачiв продукцii даного пiдпріемства та его сумiжнікiв. Тут необхiдно Показати, что пiдпріемство віпускае вісокоякiсну продукцiю та функцiонуе ефективного;

-по-четверте, бзнес-план окремий пiдпріемств вікорістовуеться управлiнськімі структурами рiзних рiвнiв при розробцiiндікатівніх планiв, прогнозiв та галузевих і Регональний програм економiчний та соцiального розвитку.

47.При якiй умовi виробництва цукру в Украiнi может буті конкурентоспроможнімі на свiтовому ринках. Бiлий цукор, что віробляеться в Украiнi, як правило, не вiдповiдае мiжнародного стандартам, тому на мiжнародного Сайти Вся его можна продати лишь зi знижка. Примерно третина Украiнський цукрових заводiв могут переробляті iмпортній цукор-сирець. Можливо, поблизу портiв, скажiмо, вОдесi буде вігiднiше віробляті цукор з iмпортованого сирцю, нiж з Украiнський цукрових бурякiв. Виробництва цукру в Украiнi буде конкурентоспроможнім лишь тодi, коли доходи вiд продажу цукри за цiнамі свiтовому Сайти Вся перевіщуватімуть сумарнi витрати, повязанi з придбанням виробничих факторiв (земля, посiвній матерiали, енергiя, переробка ТОЩО) такоже за свiтовому цнамі.

13. Пояснть у чому полягають окрем функц маркетингу.

1) функції обміну: покупка (збір), продаж;

2) фізичні функції: зберігання, транспортування, переробка;

3) полегшують функції: стандартизація, фінансування, допущення ризику, розв'язка ринку.

Функція покупки -пошук джерел постачання збору продуктів, закупівля може бути представлена ​​у вигляді збору сировини в районах виробництва або зосередження готових продуктів в руках інших посередників для задоволення попиту кінцевих споживачів.

Функцію продажу потрібно розуміти широко, сюди відносять операції (реклама, стимулювання збуту), вибір одиниці збуту, який пов'язаний з розфасовкою, упаковкою, наближенням до потенційного покупця.

Фізичні функції -це ті дії, які включають маніпулювання товару: переміщення товару, вантажна обробка, фізична зміна товару.

Фукции зберігання стосуються наявності товару на складі.

Функції транспортування мають на меті -щоб потрібний товар був у потрібному місці.

Функція переробки іноді включає в систему маркетингу, сюди входять операції які змінюють форму продукту, готують його до споживання.

Функції полегшення безпосередньо не включаються ні в физич. ні в обмін. правом собственності.Стандартізація особливо важлива для продуктів харчування. Продукція повинна відповідати певним умовам.

Функція фінансірованія- використання грошей для здійснення різних фінансових дій в сфері маркетингу. Може приймати форму кредиту від різних кредитних установ.

Функція допущення ризику-потрібно мати на увазі, що можуть бути певні витрати.

Функція розвідки ринку- збір даних про ситуацію на ринку.

50. Якими особливо характерізуеться глобалізація товарних потоків с / г продукції.

Розвиток світової торгівлі характеризується процесами глобалізації та регіоналізації. Глобалізація товарних потоків с / г продукції та продовольства проявляється у діяльності міжнародних продовольчих компаній (МПК). Більшу частину переробці. прод-я і значну частину с / г продуктів які надходять на міжнародний ринок, виробляються в рамках або під технічним, фінансовим, організаційним впливом МНК. Діяльність МНК сприяє створенню нового міжнародного ринкового простору, вони є основними носіями і каталізаторами збільшення ефективності національних продовольчих систем. Новим явищем в 90 рр. стало те, що темпи вивозу К. МПК випереджали темпи збільшення продовольчого експорту. Ще однією особливістю 90-х рр. стало підключення до вивезення К. компаній, які зайняті в оптовій торгівлі продовольством, і в сфері громадського харчування. Ця тенденція тісно пов'язана з підвищенням взаімнокрнкурірующей торгівлі готовим продов-м і глобальної стандартизацією моделі споживання прод-я, і появою необхідності і можливостей затвердження вертикальних систем просування продов-я до споживача. Т.ч., глобалізація в сфері агробізнесу веде до збільшення ефективності агропромислового виробництва і створює сприятливі умови для більш рівномірного споживання продуктів харчування в окремих країнах.

15.Яку роль вiдграють iнновацii у систем маркетингу. Нововведення (iнновацiя) -це вiдкріття, виявило і использование новоiiдеi. Для віробнікiв харчових продуктiв важліве значення ма ють:

1.Новi методи та Прийоми маркетингу, як часто пiдвіщують ефектівнiсть виробництва.

1.Новi продукти або послуги, якi додаються продуктам новi цiннi властивостi.

3.Новi пiдпріемніцькi органзацii, так як харчопереробній кооператив, спiльнi пiдпріемства рiзних фiрм або новi канали маркетингу (например, збуд Швидко приготування продуктiв, напiвфабрікатiв, кулiнарніх виробiв та страв).

Новi види продовольства проходять «цикл життя продукту». На початковiй стадii при розробцiiх потрбнi значнi витрати дослiдження та маркетинг. Если новий продукт досягае стадii Визнання, це стае Досить вігiднім для фiрми «першопрохiдця». Коли продукт вступае у стадiю масового збуту, вiн почінае прівертаті Рамус плагiаторiв і втрачае первiсну унiкальнiсть, а прибутки зменшуються.

Стадiю насічення Сайти Вся характеризують зниженя цiни, Зменшення до мiнiмуму прібуткiв та Поширення iмiтацii і пiдробок. У цею годину фiрма розраховуе отріматі Наступний продукт-новинку для Впровадження. Лише деякi марки і продукти унікають такого «жіттевого циклу».

49.Яка с / г прдукцiя Украiни корістуеться найбiльш Попит на зовнiшнiх ринках. Останнiм часом вiдмiчаеться, что у свiтовому спiвтоваріствi з виробництва с / г продукцii на найважливiших продуктiв харчування: зерна, цукри олii, м'яса, продуктiв переробки молоко ТОЩО. У зовнiшнiй торгiвлi аграрної продукцiею Украiни основними споживача е краiни ЕС, Росiя, Белорусь, Iзраіль, Корея, Польща та iншi. Найбiльш Попит на зовнiшнiх ринках корістуються олiйнi культури, продовольча і фуражна пшениця, м'ясо і продукти его переробки. За данімі Державного комiтету статистики, в 1998 р. Украiна експортувала 12% Всього ОБСЯГИ експорту пшеніцi до Iзралю, 16% - до Кореi, почти 6 -до Швейцарii, Угорщини та кран СНД, около 15% -до кран ЕС. Експорт НАСIННЯ соняшнику в 1998 р. до Турции стає 17% Всього експорт, краiн ЕС -65, краiн СНД-около 2, до Марокко-5, до iнших краiн-11%.

21.Якi три базовi методи розрахунку первiсноi цiни на продукцiю АПК передбачае концепцiя маркетингу. Концепцiя маркетингу передбачае три базових методи розрахунку первiсноi цiни на продукцii АПК: на основi сумарних витрат і розрахункового (очкуваного) прибутку, на основi балансових оцiнок ринкового Попит і пропозицii, на основi оцiнки ринковоi конкуренцii.

Метод встановлення цiни на основi сумарних витрат і очiкуваного прибутку передбачае визначення цiни реалiзацii 1ц продукцii, яка дорiвнюе середнiм Витрати на виробництво 1 ц цiе продукцii та СЕРЕДНЯ прибутку у розрахунку на одиниць продукцii.

Другий базовий метод цiноутворення грунтуеться на збалансуваннi ринкового Попит й виробничих витрат і візначеннi оптімальноi цiни За найвищу рiвня рентабельностi.

Третiй базовий метод цiноутворення вікорістовуеться, коли виробник стікаеться з конкурентами, якi реалiзують аналогiчну продукцiю. При цьом цiна может буті встановлен нижчих ринковоi, на ii рiвнi або вищє -залежно вiд запітiв спожівачiв, можлівостi Надання послуг, Створення уявлення про продукцiю реальних або ворожіння вiдмiнностей мiж продукцiею рiзних віробнікiв або продукцiею продавцiв та кокурентнім середовища.

39. Учому полягають цiлi ФАО та iнших мiжнародного органзацiй. Для вірiшення продовольчоi проблеми ООН у +1945 р Було Створено продовольчу та с / г Органiзацiя -ФАО. До складу входити 169 держав і ЕС. Украiна НЕ е членом Фао. Головна мета ФАО- лiквiдацiя голоду й покращення харчування через пiдвищення продуктивно с / г, рибальства й лiсніцтва та через справедливий розподiл продовольства.

Функцii ФАО:

-розробка й здiснення програм допомоги с / г;

-надання консультацiя Уряду по вопросам полiтики й планування в галузi с / г;

-аналiз й розповсюдження iнформацii про с / г й продовольчу ситуацiя в свiтi;

-обговорення на мiжрядовому рiвнi проблем продовольства й с / г.

Для розподiлу продовольчоi допомоги ще у тисяча дев'ятсот шістьдесят дві р булу засновано свiтовому продовольча програма, яка е органiзацйнім елементом системи ООН. Ii головна мета -надання продовольчоi допомоги краiни, якi ма ють низьких економiчний рiвень розвитку, або потерпають вiд стіхiйного лиха. Фiнансування цiе проблеми здiйснюеться, в основному за рахунок краiн-донорiв, якi Надаються або грошовi кошти, або продовольчi товари для того, щоб допомога булу стабільності й Не залежалися вiд несподванок, при цiй программi засновано мiжнародного надзвичайний резерв, Який контролюе необхiднi запаси продовольства; цi запаси зберiгаються в краiнах-донорах i в разi спожи Негайно надходять у Розпорядження програми.

До складу ФАО входити кож Iнвестицiйного центр, Який спріяе розробцiiнвестіцйніх програм для кран, что розвіваються. У 1977 р Було засновано мiжнародного фонд с / г розвитку, для которого увйшлі 158 держав, і головна мета которого -спріяння розвитку с / г в краiнах, что розвіваються, для Подолання голоду й зліденностi.

16. в чому суть закону про рінкові зони

Переробник харчових сировини намагається звесті до мінімуму витрати на перевезення сировини и готової продукції. Если сировина перевозіті дешевше, чем кінцеві продукти, то размещения підприємств буде орієнтовано на споживача. У випадка, коли транспортування сировини дорожча, чем кінцевої продукції, завод розміщують около СИРОВИННОЇ бази. Зміна вартості доставки с / г сировини або готової продукції может віклікаті переміщення підприємств у місця, де забезпечується зниженя витрат.

Одні Переробник сировини продають свою продукцію только на місцевіх або регіональніх ринках, інші реалізують ее повсюдне и ма ють свои збутові підрозділі на территории всієї країни.

Переробник визначаються розмір рінкової территории, яка обслуговується шкірних підпріємством та центром збуту продукції у відповідності до закону ринкового зон. Суть цього закону Полягає у тому, что територіальний кордон между двома або більшім числом рінків або виробничих підприємств є геометричність місцем точок, де ціни на кінцеву продукцію, включаючі транспортні витрати, Рівні для продавців на кожному з рінків. Пріпустімо, что предприятие "А" має Заводська Ціну 2 дол. за одиниць продукції, а у підприємства "Б" собівартість тієї ж продукції вищє и ціна Вже 3 дол. за одиниць. Обидвоє підприємства ділять между собою зону у 800 км таким чином, что предприятие "А" буде обслуговувати ділянку протяжністю 480 км, а підприємство "Б" - 320 км. У цьом пункті, або на кордоні рінків, шкірні підприємство встановлює одну и ту ж Ціну реализации - 5 дол. В усіх других точках або підпріємствах "А", або підприємство "Б" має конкурентну предпочтение. Зрозуміло, зміна собівартості або ціни зрушує ринковий кордон.

17. На Які групи можна поділіті посередників, їх роль.

Серед форм и методів реализации продуктів харчування можна віділіті две основні групи - заготівля и безпосередно реалізація споживачам. Заготівля здійснюється посередниками, Які є зв'язуючою Ланка между виробника и Споживача.

Посередники у продовольчих маркетингу могут буті розподілені на Такі групи: А. Торгові посередники: 1) роздрібні торгівці; 2) оптові торгівці. Б. Агентські посередники: 1) брокери; 2) комісіонері. В. Біржові посередники. Г. Переробник та Виробники (фабриканти). Д. Допоміжні организации.

Торгові посередники купують товар у виробника и продають спожівачеві з метою Отримання доходу. Роздрібний торговець купує продукти для перепродажу безпосередно кінцевому спожівачеві.

Оптовий торговець продає товари роздрібнім торгівцям, іншім оптовикам та ПРОМИСЛОВЦІВ, но НЕ збуває їх в істотніх кількостях кінцевім споживачам.

Агентські посередники діють як представник своих КЛІЄНТІВ. У дійсності агентські посередники продають не товар, а послуги - знання Сайти Вся та "ноу-хау".

Агентські посередники поділяються на две групи - комісіонерів и брокерів. Різніця между ними у Ступені повноважень.

До функцій комісіонера входити: Фізичне маніпулювання з продуктом, договір про умови продажу, Справляння плати з відрахуванням з неї своєї винагороди и вручення решті своєму довірітелю.

Брокер, як правило, безпосередно НЕ Розпоряджається продукцією. ВІН точно додержується Вказівок свого довірітеля и володіє меншими повноваженнямі у переговорах относительно цен, чем комісіонері.

В Галузі сільського господарства прикладом ціх двох категорій агентським посередників - фірми комісійного продажу худоби и зернові брокери на хлібніх біржах.

Спекулятівні посередники - скуповують та перепродають продукти з метою одержаний прибутку за рахунок Зміни цен. їх назівають торгашами, спекулянтами, шахрай та розподільнікамі. Так, зерновий спекулянт за один день торгів может скупіті и продать зерно декілька разів. При цьом ВІН різікує, тому что ціна может впасти.

Переробник та віготовннкі (фабриканти) - займаються зміною форми продукту. Підприємці боєнь, борошномельно та плодоконсервного виробництв займаються такоже закупівлею сировини для себе и оптовим продажем своєї готової продукції роздрібнім торгівцям.

Допоміжні организации - спріяють різнім посередникам у віконанні їх завдання. Одна група ціх ОРГАНІЗАЦІЙ надає оснащення, можлівість маніпулюваті продукцією або зведення покупців и продавців. Прикладом цієї групи - худобопрігонні компании, зернові біржі та плодоовочеві Аукціони.

Інша група - торгові асоціації. Їх мета - збирання, оцінка та передача цінної информации конкретній групі підприємств або торгівлі Безпосереднє доведення продуктів до споживача здійснюється через торгову ятір. При цьом форми реализации могут буті різнімі. Це - Великі універсамі (супермаркет), невелікі Спеціалізовані магазини, торгові автомати, магазини заказів, продовольчі ринкі (базари), Різні форми громадського харчування (Великі ресторани, невелікі закусочні, кафе, буфеті та ін.).

18. Які стадії проходить процес упровадження марк. ДІЯЛЬНОСТІ на підпр. АПК

Практична реалізація Концепції продовольчих маркетингу відбувається на підпріємствах АПК. З цієї точки зору продовольчий маркетинг - це система організаційно-технічних, ФІНАНСОВИХ та КОМЕРЦІЙНИХ функцій підприємств, спрямованостей на найбільш повне и швидке удовольствие потреб спожівачів у сільськогосподарській продукції и продовольстві. Без организации маркетінгової ДІЯЛЬНОСТІ Неможливо успішна робота ні одного агропромислового підприємства.

На звичайний підприємстві у Агропромислова ВИРОБНИЦТВІ процес Впровадження маркетінгової ДІЯЛЬНОСТІ здійснюється поступово І, як правило, проходить п'ять стадій.

На першій стадії маркетинг розглядається під кутом зору таких зрозуміти, як реклама и стимулювання збуту.

На второй стадії формується більш широкий підхід до управління маркетингом: Основне ціль - щоб покупець БУВ задоволений придбанням продукції, післяреалізаційнім обслуговування та ін. При цьом Предложения и спожи спожівачів могут змінюватіся, что необходимо враховуваті при ВИРОБНИЦТВІ и збуті продукції.

А тому на третій стадії слід Постійно оновлюваті виробництво та підвіщуваті якість пропонованіх послуг.

На четвертій стадії Впровадження маркетингу підприємство винне вівчіті наявні возможности и зайнятості певне положення на Сайти Вся. Це означає - спробуваті віділітісь на фоні других підприємств, Які віробляють аналогічну продукцію для ринкового сектору.

Останній, п'ятій стадії Впровадження маркетингу відповідає Виконання усіх Функції относительно АНАЛІЗУ рінків та потреб, планування, обліку і регулювання роботи у Галузі Освоєння рінків збуту.

27. Які Особливості землі як засоби вир-ва.

Віхідною матеріальною основою господарювання в системе агробізнесу є земля. З использование РОДЮЧА властівостей землі розпочінається процес агропромислового виробництва. На землі розміщуються посіви, а такоже тварінніцькі ферми та споруди, вона вікорістовується кож як пасовища для худоби.

Як засіб виробництва земля має ряд особливо: вона є незаміннім ресурсом; ее использование з метою СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва ограниченной та зумовлене тимі кліматічнімі умів, в якіх знаходится дана ділянка; вона характерізується постійнім місцерозташуванням, ее розміри просторово обмежені; розшіріті земельні угіддя можна лишь с помощью значний вкладень праці та коштів; земля відносіться до категорії основних ФОНДІВ АПК. Альо вона відрізняється від других основних ФОНДІВ тім, что немає властівостей фізічного и морального знос. При раціональному вікорістанні ее Родючість растет, а при надмірній ЕКСПЛУАТАЦІЇ - падає.

У сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ Використовують землі різної якості. Порівняльна характеристика якості земельних угіддь назівається бонітіровкою грунту.

Вона необхідна для економічної ОЦІНКИ землі, ведення земельного кадастру, меліорації и т. П. Поняття "якість землі" - Включає в себе Родючість грунтів, рельєф та конфігурацію ділянок, кліматичні умови. ЦІ фактори могут проявлятіся в різніх сполучення. Например, родючі землі могут знаходітіся у несприятливим кліматичних условиях або у незручно рельєфніх условиях и т. П.

Альо головна якісна властівість землі - ее Родючість. Суть ее Полягає у природній Властивості грунту Забезпечувати рослини необхіднімі пожівнімі Речовини, водою впродовж усіх періодів їх росту и розвитку. Разом з тим, Родючість землі формується НЕ только з ее природних властівостей, но й під впливи людини в результате ОБРОБКИ землі. У зв'язку з ЦІМ розрізняють природну, штучну та економічну Родючість грунту. Природна Родючість утворюється у результате довгочасного ґрунтоутворювального процесса. Вона складається з сукупності хімічніх, фізичних, біологічних та других властівостей грунту, а такоже Залежить від клімату та других природних факторів. При веденні господарства на землі та патенти найбільш повно й раціонально використовуват Родючість грунту.

Кроме цього, велике значення має місце Розташування земель відносно великих населених пунктів, Шляхів сполучення, пунктів прийому та переробки сільськогосподарської продукції, баз матеріально-технічного постачання та ін.

Оскількі Кількість земель обмежена, то дуже важлівім е їх Ефективне использование. Визначаються ефективність 'вікорістування землі Шляхом порівняння результатів виробництва з кількістю (або іншою вартісною, бальною характеристикою землі).

28. Які ви зн. види родючості землі и вчому їх сутнього.

Головна якісна властівість землі - ее Родючість. Суть ее Полягає у природній Властивості грунту Забезпечувати рослини необхіднімі пожівнімі Речовини, водою впродовж усіх періодів їх росту и розвитку. Разом з тим, Родючість землі формується НЕ только з ее природних властівостей, но й під впливи людини в результате ОБРОБКИ землі. У зв'язку з ЦІМ розрізняють природну, штучну та економічну Родючість грунту. Природна Родючість утворюється у результате довгочасного ґрунтоутворювального процесса. Вона складається з сукупності хімічніх, фізичних, біологічних та других властівостей грунту, а такоже Залежить від клімату та других природних факторів. При веденні господарства на землі та патенти найбільш повно й раціонально використовуват Родючість грунтуШтучна Родючість створюється людини в процесі ведення землеробства, что проявляється в обробці грунту, внесення добрив, проведення меліоративних робіт и т. Д.

Економічна Родючість грунту проявляється в єдності та взаємозв'язку природної та штучної родючості. З удосконалення техніки і технології землі, Які Ранее вважаю неродючімі, поступово включаються у обіг і їх господарська Цінність растет.

Економічна Родючість землі віявляється в такому понятті як якість землі. Це здатність землі до відтворення рослин, что вірощуються.

Якість землі оцінюється в балах. При цьом така оцінка может буті різною для різніх культур.

36. Основні ф-фії мінсільгоспу США

Основні Функції міністерства - довгострокове та короткострокове прогнозування виробництва попиту та пропозиції, проведення АНАЛІЗУ фінансового стану фермерських господарств та розвитку окрема галузь АПК, а такоже аналіз продовольчих забезпечення населення, стану та перспектив розвитку зовнішньої торгівлі; регулювання об'ємів виробництва сільськогосподарської продукції, організація та проведення наукових досліджень, втілення їх результатів у фермерські господарства; підготовка та перепідготовка кадрів; розвиток Сільських районів та охорона природних ресурсов, контроль якості сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, продовольча допомога нізькооплачуємім та Деяк іншім верствам населення; сприяння кооперативному Фермерське рухові;

організація зовнішньоекономічніх зв'язків ТОЩО.

Одна з головних функцій міністерства - антикризове регулювання сільського господарства, тобто встановлення рівновагі между Попит та пропозіціямі на Сайти Вся продовольчих товарів. Для економіки США це одна з самих Гостра проблем. Надвіробніцтво, несталість рінків збуту, значні коливання фермерських цен, а відповідно й прібутків ускладнюють положення фермерів, много з них не вітрімують конкуренції, покідають свои господарства. Саме в США та других розвинутих капкраїнах ще за часів кризиса 1929-1933 рр. проводилась активна політика державного регулювання виробництва сільськогосподарської продукції. Таке регулювання створюється Шляхом стимулювання добровільного обмеження (за відповідну винагорода) виробництва сільськогосподарської продукції, скуповування державою у фермерів надлішків (нереалізованіх) продуктів по гарантованого цінам.

Для Здійснення різніх стабілізуючіх та стрімуючіх програм в МСГ США були створені відповідні служби. Міністерство Здійснює Значний Вплив на якість сільскогосподарської продукції. Відповідно до закону, например, усе м'ясо крупної рогатої худоби та птиці, если воно НЕ буде реалізоване в других штатах або піде на експорт, винне буті перевірене федеральною інспекцією МСГ. Если м'ясо реалізується безпосередно в середіні штату, то воно перевіряється інспекцією штату. Існують інспекції з контролю якості молока, яєць та других продуктів, Які Швидко псуються.

Всі реалізуємі у сільському господарстві види мінеральних добрив та других хімікатів, кормові добавки, ветеринарні препарати ТОЩО проходять в спеціальній службі МСГ старанні випробування и только відповідно Дозволу могут надійті в комерційну продажів.

Міністерство відає много інформаційних бюлетенів по всім аспектам сільського господарства та пов'язаних з ним галузь, Які корістуються великою популярністю в діловіх колах АПК, у наукових ПРАЦІВНИКІВ, фермерів.

37. Якими причинами віклікана сучсна прод. проблеем в мире

Це, звісно, ​​що не повна и даже не пряма відповідь, но ж Іншої годі шукати, отже зі Скарги та пропозіціямі -не звертатися :)

У сучасности мире спостерігається нерівномірність у ВИРОБНИЦТВІ та спожіванні продуктів харчування. Є две групи стран - з надлишково та недостатнім виробництвом и споживанням продуктів харчування. До першої групи відносяться розвінуті країни - США и Канада, країни Європи, Японія та деякі інші. До Другої - більшість стран азії, Африки та Латінської Америки. Населення індустріальне-розвинутих стран складає біля 30% відносно Загальної кількості населення світу, а пріпадає на ЦІ країни біля 60% СВІТОВОГО виробництва. В странах, что розвіваються, де прожіває 2/3 населення світу, темпи зростання виробництва продовольства відстають від темпів зростання Попит на него. Середнє споживання продовольства на одну людину в розвинутих странах складає 3390 калорій, а в странах, что розвіваються, только 2070 калорій в день. У тій годину, як населення стран, что розвіваються, страждає від хвороб, хронічної нестачі їжі, в розвинутих странах людям погрожують хвороби, Які вінікають внаслідок переїдання, зайве вживання калорійніх продуктів.

Разом з тим, в мире в цілому спостерігається постійне зростання виробництва продовольства. За данімі продовольчої та сільсько-господарської- организации 00Н (ФАО) в 1990/91 роках Вперше после 1986/87 р. в мире Було изготовлен продуктів харчування более, чем нужно для споживання, что привело до Збільшення запасів и зниженя цен, особливо на пшеницю.

З Іншого подивиться на земній Кулі від недоїдання шкірних добу вмирає 10 тис.чоловік, а біля півміль'ярду голодує.

Статистичні дані НЕ підтверджують теорію Мальтуса, Який наполягав, что населення в мире зростанні в геометрічній прогресії, а виробництво продуктів харчування - в аріфметічній. После Другої Світової Війни виробництво продуктів харчування в мире віпереджало ріст народонаселення вдвіччі. За розрахунком фахівців, продовольчий Потенціал Землі, інакше Кажучи возможности нашої планети нагодувати людей, складає біля 1 трільйона чоловік.

Рівень споживання продовольства візначається двома основними Показники - калорійністю та раціоном. Раціон харчування за калорійністю в Нашій стране перевіщує середньосвітовій рівень, и примерно дорівнює споживання продуктів в розвинутих странах.

Разом з тим, раціон харчування НЕ збалансований за видами продуктів. На Такі продукти, як хліб, картопля-і цукор фактична потреба в останні роки перевіщує науково обгрунтовані норми. Блізькі до норми показатели споживання риби, рібопродуктів та Олії. Нижчих рекомендованої норми находится споживання м'яса, молока, молочних продуктів, овочів, баштанних, фруктів та ягід.

1. Як визн. сутнісь Поняття М.А / б.

2. У чому Сутність "Зел. рев. "

3. З якіх сфер склад. а / п комплекс.

4. Учому полягають передумови формув. м. а / б (про єкт. и суб єкт)

5. У чому Сутність ек. отношений между субєктамі М.А / б.

6. Що є предметом курсу м. А / б.

7. Які види підпр. ДІЯЛЬНОСТІ входять до Поняття прод. марк.

8. Які протіріччя існують у системе прод. марк. и як смороду розвязуютьс.

9. Які фактори враховуються при візначенні цільовоїф-ції а / б.

10. Чим відрізняється фізіологіч. потреба у прод. харчування від других потреб людини.

11. Який звязок існує между платоспорможнім Попит и тов. пропозіцією

12. Що таке гнучкість доходу и від чого вона Залежить

13. Поясніть, у чому полягають ОКРЕМІ ф-ції марк.

14. Якими факторами візначається місце с / г в системе прод. марк. Для розв'язування якіх вопросам Фремері необх. знання марк.

15. Яку роль відіграють іновації у системе марк.

16. У чому Полягає суть закону ринкового зон

17. На якігрупі можна поділіті посередників у прод. марк.і в чому їх роль

18. Які стадії проходить процес упровадження марк. ДІЯЛЬНОСТІ на підпр. АПК

19. На якіх заг. принципах грунтується складання схеми марк.

20. розкрійте Сутність окремий їв / тів марк.

21. Які 3 баз. методи розрахунку первісної ціни на прод. АПК предполагает концепція марк.

22. Які осн. види цен викор. для успішного продвижения на Сайти Вся Нових виробів або послуг.

23. За яімі на прямкаі розроблено. осн. їв-ти планування асортименту на підр. АПК

24. Які є типи каналів руху тов.

25. Які є види реклами и в чому їх особлівість

26. У чому поляг. сособлівості розробки БП

27. Які Особливості землі як засоби вир-ва.

28. Які ви зн. види родючості землі и вчому їх сутнього.

29. У чому поляг. завд. зем реформи в У.

30. Які осн. ф-ції агросервісу

31. Назвіть 5 найважл. каналів, через Які природні фактори могут впліваті на доходи, витрати и приб. у ферм. госп-ві

32. Які пост. и зм. витрати має Врахуй. фермер при вокорістанні осн. ЗАСОБІВ вир-ва

33. Які Відомості относительно кожної конкретної ділянки зем. площади чи од. поголівя худоби повинен мати фермер при розробці норматівів

34. Які ви добре там, де форми а / п вир-ва и в чому їх орг. Особливості

35. У чому поляг. основн. принципи держрегулювання а / б

36. Вінн. осн. ф-ції мінсільгоспу США

37. Якими причинами віклікана сучсна прод. проблеем в мире

38. у чому Полягає Сутність продбезпекі країни

39. учому поляг. цілі ФАО та їншіх Морг.

40. Якими орг. іяк здійсн. управління світовім агр. вир-вом

41. Якими шляхами можна підвіщіті продуктивність землі

42. віначте особли. н / т прогресу у с / г

43. як збіьшіті продресурси трад и нетрад. методами

44. у чому поляг. довгострок. тенде. розвитку світ продрінку

45. Якими осн. причинами визн. РСН. напрямки експ. и Імв. с / г прод. и

46. ​​кі заходи необх. здійсніті для того, щоб збільшити ОБСЯГИ вир-ва іекспорту зерна з У.

47. при Якій умові вир-во цукри У. можке буті конкур. на світовіх ринках

48. візначіть експ. возможности лікеро-горілчаної пром.

49. Яка з / г прод. У. корістується найб. Попит на зовн. ринках

50. Якими особливо характер. глобалізація тов. потоків з / г прод. и продовольства

51. чим пояснюється вир. роль США та стран ЄС на прод. ринках

52. розкрійте Сутність продп-ки США

53. назв. осн. типи а / б у США та розкрійте їхн. Зміст.

54. визн. осн. напмкі суч. з-ек. аграрної п-ки СШЯ + Зміст

55. визн. осн. напрямки розв. а / б у странах ЄС на прікдалді Нім. и Фр.

56. японська кооперат. сиситема: Зміст, склад. части, ф-ції

57. дайте х-ку особлівостейрозвітку а / б в странах Сх. Європи

58. охарактеризуйте Особливості аграрн. реформи в кр. СНД

59. У чому поляг. особли. формуавння нац. АПК в Афріці

60. Які особли. ап розвитку раїн азії

61. дати х-ку розвитку а / б у Лат. Амеріці.