• ІІ блок
 • 1. З ільське господарство
 • Показники
 • Висновок
 • Зміст


 • Дата конвертації26.05.2018
  Розмір19.86 Kb.
  Типреферат

  Скачати 19.86 Kb.

  Сільське господарство Основна ланка АПК

  В ступ

  Практично у всьому мире діяльність, пов'язана Із ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ населення продуктами харчування и продуктами споживання, Вийшла за Межі власне сільського господарства и утворює ніні систему взаємозалежніх галузь, в Якій взаємодіють сільське господарство, переробна промисловість, оптові та роздрібні торгові підприємства.

  Сільське господарство є однією з основних галузь народнго господарства, оскількі виробництво продуктів харчування - перша Умова життя безпосередніх віробніків. Водночас воно є сировина базою легкої та харчової промисловості. Попит на с / г продукцію Постійно растет, оскількі збільшується Кількість населення, особливо міського. У сільському господарстві як и в других галузь суспілного виробництва, відбувається Постійний розвиток и Вдосконалення продуктивних сил и на Цій Основі растет ефективність с / г праці, что дает змогу з меншими кількістю РОБОЧОЇ сили віробляті більш виробництва.

  У с / г велике значення має фактор часу, зокрема своєчасне й якісне Виконання польових робіт. Для Отримання високого врожаю, Виконати весь агрономічній комплекс робіт у Короткі рядки. Це требует полного забезпеченняві відповіднім набором, комплексом різної сільськогосподарської техніки. Щоб вона НЕ простаювала міжсезонній период, то має буті універсальною.

  Іншою особлівістю землеробства є нерегулярний характер виробництва. Тут має місце розрив между робочим періодом и кінцевім результатом.

  У с / г існує велика залежність результатів виробництва від погодніх умов, зокрема у південній части України часті посушліві роки - врожай зменшується.

  2.Поняття агропромислового комплексу (АПК), его склад, місце і значення в економіці України

  Сільське господарство много тисячоліть існувало як єдина самостійна галузь. У ті Далекі часи розвитку первісного Суспільства Ще не Було других галузь. Як єдіно найстародавнішій вид людської ДІЯЛЬНОСТІ сільське господарство вимушено Було існуваті на повну самозабезпеченні. Знаряддя обробітку землі Виготовляю з каміння и дерева, Енергоресурси були у виде людської мускульної сили та РОБОЧОЇ худоби.

  З часом з'явилися інші Галузі. Смороду все более задовольняють різноманітні спожи Всього людства, у тому чіслі и спожи сільського господарства. Поступово, з розвитку все БІЛЬШОГО числа міст и промислових центрів, растет число галузь, что знаходяться за межами сільського господарства, но Які Працюють на его Користь.

  Сільське господарство, таким чином, втрачає свою віковічну ізольованість и об'єктивно Взаємодіє з іншімі галузь, Кількість якіх поступово збільшується в міру розвитку продуктивних сил Суспільства.

  Для зручності планування, АНАЛІЗУ, обліку і фінансування різноманітніх галузь АПК поділяють на ОКРЕМІ ланки (блоки, сфери, групи). В Економічній літературі зустрічається групувань від 3 до 5 ланок, блоків. Альо найбільш ширше модель АПК - трьох блочних (3-х ланковою). Сучасний трьох-блочний АПК у більшості стран (у тому чіслі и в Україні) умовно характерізується такими складових:

  І блок об'єднує промислові Галузі и підприємства, что виготовляють для сільського господарства техніку, добрива, Отрутохімікати, комбікорми, гербіциди, будівельні матеріали, електроустаткування ТОЩО.

  ІІ блок охоплює всі сільськогосподарські підприємства Незалежності від організаційно-правових форм господарювання и форм власності за.

  ІІІ блок Включає заготівлю, переробку, Збереження, транспортування и збут сільськогосподарської продукції; шляхово-транспортне господарство, матеріально-технічне обслуговування, об'єкти зв'язку, житлово-побутового, оздоровчого та культурного призначення, банківські, науково-дослідні установи, навчальні заклади та ін.

  Таким чином, АПК представляет собою сукупність галузь економіки будь-якої країни, зайнятості виробництвом, переробка, збереженням и доведенням до споживача сільськогосподарської продукції.

  В СУЧАСНИХ условиях АПК України - це теж Значний самостійній міжгалузевий сектор економіки України. Від ефектівності Функціонування АПК у значній мірі Залежить економіка всех галузь України.

  3.Сільське господарство - основна ланка АПК

  Економічна наука візначає, что з усіх трьох ланок АПК головного є друга ланка:

  По-перше, сільське господарство у своєму подалі розвитку потребує покращення кількісніх и якісніх показніків ЗАСОБІВ промислового виробництва, что виготовляють Галузі первого блоку АПК.

  Вказані проблеми особлівої актуальності Набуль в останні роки, коли з різніх обставинні значний знизу технічна и енергетична оснащеність сільськогосподарських підприємств.

  Подібне становище склалось з ґрунтообробною, посівною та іншою технікою. У зв'язку з ЦІМ посілюється роль сільського господарства относительно Розширення Сайти Вся матеріально-технічних ресурсов, Які виготовляють Галузі первого блоку АПК.

  Як і друга, сільське господарство Забезпечує сировина много підприємств галузь ІІІ сфери АПК (цукрові, консервні и молокозаводи, м'ясокомбінати, пивоварні и спиртозаводи та ін.); кроме харчової промисловості сільське господарство є постачальником сільськогосподарської сировини для легкої промисловості (например, для підприємств з переробки Тютюн, льону, коноплі, вовни и кожи сільськогосподарських тварин).

  Сільськогосподарські підприємства потребують подготовки достатньої кількості науково-педагогічних ПРАЦІВНИКІВ, спеціалістів сільського господарства (агрономів, інженерів та ін.), А такоже вісококваліфікованіх робочих кадрів (тракторістів-машіністів, комбайнерів та ін.).

  Аджея сільське господарство порівняно до більшості галузь економіки України значний поступається за рівнем освіти наявний кадрів всех рівнів акредитації Навчальних Закладів. Отже сільське господарство візначає подалі розвиток усіх галузь, підприємств и установ ІІІ сфери АПК. Саме ця ланка є тепер найскладнішою у складі агропромислового комплексу України.

  Особлівої уваги потребує розвиток переробної промісловості, что зумовлено такими обставинні:

  - збільшенням валової продукції сільського господарства, яка безпосередно (в повній або значній мірі) підлягає переробці (цукрові буряки, овочі, фрукти, картопля, молоко, м'ясо та ін.);

  - неухильне підвіщенням пітомої ваги перероблюваної продукції в складі ее валового виробництва;

  - необхідністю СКОРОЧЕННЯ строків переробки багатьох відів продукції.

  Як і Третє, безпосередно в сільському господарстві формується кінцевій продукт ДІЯЛЬНОСТІ Всього БАГАТОГАЛУЗЕВЕ АПК, Який Включає: предмети споживання, что виготовляють Із сільськогосподарської сировини; сільськогосподарські продукти, что спожіваються после (або без) попередньої промислової переробки; продукцію, что поповнює Державні Експортні та резервні ресурси.

  Таким чином, сільське господарство, Виконує об'єднуючу функцію между І і ІІІ сферами АПК, Які Працюють з метою Збільшення обсягів виробництва та Поліпшення якості продуктів харчування и промислових товарів, что виготовляють Із сільськогосподарської сировини. Воно візначає кінцевій результат ДІЯЛЬНОСТІ Всього агропромислового комплексу и тому в его складі є основною Ланка.

  1. З ільське господарство, его структура

  Найважлівішою Ланка АПК, другою важлівою галуззя матеріального виробництва України є ее вісокоінтенсівне, БАГАТОГАЛУЗЕВЕ сільське господарство.

  Сільське господарство (с / г) - галузь народного господарства, спрямована на забезпечення населення продовольством и Отримання сировини для цілого ряду галузь промісловості.

  Если в структурі АПК за Показник ОБСЯГИ продукції, основних виробничих ФОНДІВ, чісельністю зайнятості, сільськогосподарське виробництво відіграє провідну роль, то в народногосподарський комплексі України на него пріпадає около 24,6% основних виробничих ФОНДІВ, 14,4% валової суспільної продукції, 21,9 % ПРАЦІВНИКІВ народного господарства. Сільськогосподарське виробництво формує 16-22% національного доходу країни.

  У структурі сільського господарства віділяють две основні Галузі - рослинництво и тваринництво. Залежних від соціально-економічних умов та уровня развития сільського господарства співвідношення между цімі галузь в ОБСЯГИ его продукції змінюються.

  Так, у 80-ті роки и на качана 90-х у структурі продукції сільського господарства переважала продукція тваринництва, а в останні роки - продукція рослинництва. (Таб.1)

  У свою черга, рослинництво за видом продукції, что віробляється, поділяється на ряд галузь: зернові господарство, виробництво технічних культур, картоплярство, овочівництво и баштанніцтво, Плодівництво, Польова Кормовиробництво. Що стосується способу виробництва окремий культур, то до складу рослинництва входять Такі Галузі - рільніцтво, овочівництво, баштанніцтво, Плодівництво, ягідніцтво та луківніцтво.

  Таблиця 1

  СТРУКТУРА ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

  у 2009 р. (у господарство усіх категорій)

  Показники

  У порівнянніх цінах 2008р., Млн грн

  У%

  Продукція сільського господарства

  28112

  100

  Продукція рослинництва

  1 7364

  62,1

  Зернові культури

  5661

  20,1

  Технічні культури

  1 787

  6,3

  Картопле-овочебаштанні

  6386

  22,5

  Плодоягідна та Виноградна продукція

  одна тисяча сімсот сімдесят дев'ять

  6,3

  Кормові культури та Інша продукція рослинництва

  1 751

  6,9

  Продукція тваринництва

  10748

  37,9

  Вирощування худоби та птиці

  4967

  17,5

  молоко

  4218

  14,8

  яйця

  1015

  3,6

  Вовна

  11

  0,04

  Інша продукція тваринництва

  537

  1,96

  Статистичний щорічник України за 1997 рік. - К .: Українська енциклопедія, 1998. - С. 158.

  Таблиця 2

  ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ у 1990-1997 pp.

  роки

  Продукція сільського господарства

  в тому чіслі

  млрд. грн.

  в%

  продукція рослинництва продукція тваринництва
  млрд. грн. в% млрд. грн. в%

  1990

  48,6.

  100

  24,3

  50

  24,3

  50

  1995

  31,6

  100

  17,9

  56,6

  13,7

  43,4

  1996

  28,6

  100

  16,4

  57,3

  12,2

  42,7

  1 997

  28,1

  100

  17,4

  61,9

  10,7

  38,1

  Статистичний щорічник України за 1997 рік.- К .: Українська енциклопедія, 1998. - С. 158.

  Основними галузь тваринництва є скотарство, свинарство, Вівчарство з козівніцтвом, птахівництво та ін.

  Сільськогосподарське виробництво розвівається на основе тих же економічних Законів, Які визначаються розвиток и размещения Всього народного господарства. У тій же година тут відзначаються и деякі спеціфічні умови розвитку цієї Галузі, пов'язані з природними особливо СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва.

  Великий Вплив на розвиток и размещения сільського господарства має дія природних факторів, таких як кліматичні умови, ґрунтовій покрив, водні ресурси. Саме смороду вплівають на розвиток и размещения цієї Галузі народного господарства.

  Однією з особливими СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва є ті, что Основним засоби виробництва Виступає земля, властівість якої - Родючість. У тій же година в других галузь народного господарства земля не відіграє такой роли, а вікорістовується в основном як територія для размещения того чи Іншого виробництва. Основний засіб виробництва в сільському господарстві - земля - ​​при правильному вікорістанні має властівість Постійно підвіщуваті Родючість - природну основу інтенсіфікації СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва.

  Друга особлівість сільського господарства Полягає в тому, что и рослини, и тварини віступають одночасно и як засоби, и як предмети праці. Для них характерні природні цикли виробництва.

  Розвиток сільського господарства як Галузі, что Забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість Сировина, має пріорітетне значення. Проти ця проблема зараз вірішується в Надзвичайно складних економічних условиях. У розв'язанні актуальних проблем аграрного сектора повінні відіграваті більш активну роль усі форми господарювання на землі - Колективні сільськогосподарські підприємства, орендні, фермерські, сімейні господарства ТОЩО.

  Основним завдання розвитку СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва є его подальша інтенсіфікація, суть якої Полягає у збільшенні виробництва продукції в розрахунку на одиниць ресурсов. Це означає Підвищення ефектівності всех структурних підрозділів АПК, переведення виробничого процесса на більш ефектівні, потужні індустріальні методи виробництва.

  Інтенсіфікація предполагает использование досягнені науково-технічного прогресу, активне Впровадження всех ЗАХОДІВ науково-технічного характеру та прогресивних індустріальніх технологій.

  Інтенсіфікація веде до Підвищення и раціонального использование родючості землі, Збільшення ее продуктівної сили.

  Земельний фонд України ставити 60,4 млн. Га, з них 46,7 млн. Га (около 77%) перебуває у корістуванні сільськогосподарських підприємств и господарств, у тому чіслі 41, 9 млн. Га (около 70% всієї территории України) становляться сільськогосподарські угіддя, тобто землі, Які безпосередно Використовують у сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ. Майже 30% земельних ресурсов НЕ вікорістовується в сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ, з них значний площу займають ліси и лісонасадження, болота, піски, водойміща, шляхи, а такоже землі, зайняті під будівлями, та ін.

  До сільськогосподарських угідь відносяться рілля, природні кормові угіддя (пасовища та сіножаті), а такоже багаторічні насадження. Найбільшу площу среди ціх угідь складас рілля (33 млн. Га), что ставити 79,3% площади всех сільськогосподарських угідь и 55% всієї территории України. Площа пасовища складає 5,3 млн. Га (12,9% усіх сільгоспугідь), сіножатей - 2,2 млн. Га (5,4%), багаторічних насаджень - около 1 млн. Га (2,4%).

  Найбільша частина (более 2/5) сільськогосподарських угідь пріпадає на Степ, 1/3 - на Лісостеп и почти 1/5 - на Полісся та передгірні райони Карпат и Криму.

  Україна Належить до стран світу, де рівень СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО использование земельного фонду один з Найвищого.

  Землі України характеризуються скроню природною и Економічною родючістю, особливо чорноземі лісостеповіх и Степове областей, де зосереджена третина їх світовіх запасів. Під чорноземамі зайнятості более половини (55%) ґрунтового покривив України. Особливо скроню природною родючістю среди них відзначаються найцінніші типові чорноземі (18% Всього ґрунтового покривив), пошірені в основном в Лісостепу, а такоже звічайні чорноземі (28%), что ма ють скроню природну Родючість и пошірені в основном в північному Степу, та чорноземі мало- и слабогумусні (9%), Які потребують штучного зрошення и розміщені на півдні Степової зони.

  У Лісостепу Досить пошірені сірі лісові фунти (7%). В Поліссі переважають дерново-підзолісті, болотні и торфові грунти, Які потребують вапнування та других меліоративних робіт. На всій территории України (а найбільше на півдні) є невелікі площади солончаків, что потребують глибокого промівання и Внесення добрив.

  ВРАХОВУЮЧИ надмірну розораність территории України и Надто обмеження Збільшення сільськогосподарських угідь, потрібне бережливе Ставлення й раціональне использование земельного фонду. У тій же година земельні ресурси України нерідко потребують захисту від нераціонального їх использование. Велика розораність земель, особливо в Степу и Лісостепу, виробляти до розвитку сильних ерозійніх процесів. Щорічно з шкірного гектара землі знос около 12-17 т РОДЮЧА грунту. Ерозія зміває в основному верхній - найбільш РОДЮЧА куля грунту, зменшуючі вміст у ньом гумусу, что погіршує Родючість грунтів.

  Слід зауважіті, что и меліоратівні заходь, если смороду Економічно НЕ обгрунтовані и не враховують місцевіх умів, прізводять до негативних НАСЛІДКІВ. Так, у Поліссі внаслідок непродуманої меліорації зніжується рівень ґрунтових вод, что віклікає пересушення торфово-болотних грунтів, вітрову ерозію, а це виробляти НЕ лишь до зниженя родючості грунтів, а даже до непрідатності Деяк з них до использование. Негатівні Наслідки меліорації в степовій зоне, в районах Зрошувальна землеробства прізводять до Підвищення ґрунтових вод, Підтоплення, засолення земель.

  Земельних ресурсів завдають Великої Шкоди, зніжують їх продуктивність и надмірне! Застосування хімічніх засобів захисту рослин, и использование на полях недосконалої техніки, и забруднення грунтів різнімі шкідлівімі Викид чисельність підприємств ТОЩО.

  Внаслідок Чорнобильської трагедії Із СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО обігу вилуч почти 100 тис. га земель. Вілучаються значні площади земельних угідь для несільськогосподарського использование. Так, для різніх відів будівництва щорічно відводіться 12-14 тис. га сільськогосподарських земель. Все це требует економного и науково обгрунтованого використання земельних ресурсов як одного з важлівіх направлений раціонального природокористування.

  Висновок

  Список використаної літератури

  1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник - К: КНЕУ, 2004-624с;

  2. Саблук П.Т., Юрчишин В.В. Економіка АПК-2004 №4- з-3-11

  3. Зборьській В.В. Бухгалтерія в с / г-2010-№20-с-24-31

  4. Зубова О.В. Економіка АПК и природокористування: Вісн. ХНАУ, -2008-№7 з 238-333

  5. Бізольд Б.Х., Михайлова Л.І. З / г пі-ва соціальний та економічний буфер сучасності с200-224

  Зміст

  Вступ....................................................................................... ..1 1. Сільське господарство, его структура .............................. ............ .2

  · Таблиця 1

  · Таблиця 2

  2.Поняття агропромислового комплексу (АПК), его склад, місце і значення в економіці України ..................................................................... .8

  3. Сільське господарство - основна ланка АПК .................................... .10

  Висновок................................................................................. ..13

  Список використаної літератури................................................ .... 14