Дата конвертації25.04.2017
Розмір20.86 Kb.
Типконтрольна робота

Скачати 20.86 Kb.

Складання кошторису витрат

1

Недержавні освітні установи

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І ЕКОНОМІКИ

імені А.С. Грибоєдова

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЙ

Студент гр. Е-26: Лупіна А.М.

Керівник: Можаєв А.Б.

Петрозаводськ

2006

I. Складання кошторису витрат.

1.1. Матеріальні витрати.

1.1.1. Основні матеріали і комплектуючі.

S мк =? (Ц мк * Н мк) * (1 + К тз) * N пл

До тз = 0,1 (коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат.)

N пл = 20000 шт. / Рік.

S мк = (50 + 1 + 10 + 20) * (0,2 + 0,6 + 0,5 + 2) * (1 + 0,1) * 20000 =

= 81 * 3,3 * 1,1 * 20000 = 5880600 крб.

1.1.2. Допоміжні матеріали.

S вм = До мвс * S мк

Кмвс = 0,08

Sмв = 0,08 * 5880600 = 4704480 крб.

1.1.3. Паливо і енергія.

Sте = ТКЕ * Sмк

ТКЕ = 0,3

Sте = 0,3 * 5880600 = 1764180 крб.

Технологічне паливо і енергія

Sтте = Ктте * Sте

Ктте = 0,2

Sтте = 0,2 * 1764180 = 352836 руб.

1.1.4. Разом матеріалів.

S? м = Sмк + Sмв + Sте = 5880600 + 4704480 + 1764180 = 123449260 руб.

1.2. Оплата праці.

1.2.1. Розрахунок чисельності основних робітників.

Rосн.раб. = (? Ti) * Nпл) / Fеф1р. * КВН.

Всі робочі основні відрядники, вони універсальні.

ti - технологічна трудомісткість.

КВН - коефіцієнт виконання норми,

КВН = 1.

? Ti = 0,2 + 0,3 + 0,3 + 0,3 = 1,1

F еф = (Fк - F1 - F2 - F3) * Dсм

Fк = 365 днів.

F1 = 104 + 10 празд. днів = 114 днів.

F2 = 30 днів (плановані відпустки)

F3 = 15 днів (плановані невиходи)

Дсм = 8 ч.

F еф = (365 - 114 - 30 - 15) * 8 = 1648.

Rосн.раб. = (1,1 * 20000) / (1648 * 1) = 22000/1648 = 13,35, тобто 14 осіб.

1.2.2. Розрахунок чисельності решти персоналу.

Припустимо, що весь інший персонал дорівнює чисельності основних робітників.

Rосн.пер. = Rосн.раб. = 14 осіб.

1.2.3. Розрахунок чисельності всього персоналу.

Rвс.пер. = Rосн + Rост = 14 + 14 = 28 чоловік.

На підприємстві працюють 14 основних робочих, 14 осіб решти персоналу.

Всього робочих 28 чоловік.

1.2.4. Розрахунок заробітної плати.

Найменування

кол-во

оплата в місяць / руб.

оплата в місяць, всього / руб.

оплта за рік, всього / руб.

1

Основні робочі

14

16000

224000

2688000

2

директор

1

30000

30000

360000

3

гл. інженер

1

20000

20000

240000

4

інженери

2

18000

36000

432000

5

електрики

2

15000

30000

360000

6

слюсар

1

15000

15000

180000

7

зварювальник

1

15000

15000

180000

8

тесля

1

15000

15000

180000

9

прибиральниця

1

5000

5000

60000

Разом:

134000

390000

4680000

Заробітна плата інших робочих дорівнює 1992000 крб.

1.3. Відрахування від заробітної плати.

Відрахування від заробітної плати основних робочих:

Sотч.осн.раб. = Котч. * Sз / пл.осн.раб.

Котч = 0,262

Sотч.осн.раб. = 0,262 * 16000 = 4192 руб. (Відрахування від зар / плати одного основного робочого на місяць).

Sотч.осн.раб. = 0,262 * 224000 = 58688 руб. (Відрахування від зар / плати всіх основних робочих в місяць).

Sотч.осн.раб. = 0,262 * 2688000 = 704256 руб. (Відрахування від зар / плати всіх основних робочих за рік).

Відрахування від заробітної плати інших робітників:

Sотч.ост.раб. = 0,262 * 30000 = 7860 руб. (Відрахування від заробітної плати директора в місяць).

Sотч.ост.раб. = 0,262 * 20000 = 5240 руб. (Відрахування від заробітної плати головного інженера в місяць).

Sотч.ост.раб. = 0,262 * 18000 = 4716 руб. (Відрахування від заробітної плати одного інженера в місяць).

Sотч.ост.раб. = (0,262 * 18000) * 2 = 9432 руб. (Відрахування від заробітної плати всіх інженерів в місяць).

Sотч.ост.раб. = 0,262 * 15000 = 3930 руб. (Відрахування від заробітної плати одного електрика в місяць).

Sотч.ост.раб. = (0,262 * 15000) * 2 = 7860 руб. (Відрахування від заробітної плати всіх електриків в місяць).

Sотч.ост.раб. = 0,262 * 15000 = 3930 руб. (Відрахування від заробітної плати слюсаря в місяць).

Sотч.ост.раб. = 0,262 * 15000 = 3930 руб. (Відрахування від заробітної плати зварника в місяць).

Sотч.ост.раб. = 0,262 * 15000 = 3930 руб. (Відрахування від заробітної плати теслі в місяць).

Sотч.ост.раб. = 0,262 * 5000 = 1310 руб. (Відрахування від заробітної плати прибиральниці в місяць).

Sотч.ост.раб. = 0,262 * 1992000 = 521904 руб. (Відрахування від заробітної плати всього іншого персоналу за рік).

Відрахування від заробітної плати всього персоналу:

Sотч.вс.раб. = 0,262 * 1992000 = 521904 руб. (Відрахування від заробітної плати всіх робітників за рік).

1.4. Амортизація.

1.4.1. Розрахунок кількості одиниць технологічного обладнання.

ni = (ti * Nпл) / (F еф. обр)

F еф. про = (Fk - F1) * (1-Kпр) * Dсм * Nсм

Kпр = 0,05

Dсм = 8ч

Nсм = 1

F еф. про = (365-114) * (1-0,05) * 8 * 1 = 251 * 0,95 * 8 * 1 = 1909,6

n1 = (t1 * Nпл) / (F еф. об)

n1 = (0,2 * 20000) / 1909.6 = 4000 / 1909,6 = 2,09

n2 = (0,3 * 20000) /1909.6 = 6000 / 1909,6 = 3,14

n3 = (0,3 * 20000) /1909.6 = 3,14

n4 = (0,3 * 20000) /1909.6 = 3,14

1.4.2. Вартість обладнання.

S? Обор =? (Ni * Sобор.i)

S? Обор = (n1 * Sобор.1) + (n2 * Sобор.2) + (n3 * Sобор.3) + (n4 * Sобор.4) =

= (2.09 * 200) + (3.14 * 300) + (3.14 * 300) + (3.14 * 0) = 418 + 942 + 942 + 0 = 2302

1.4.3. Вартість всіх основних фондів.

Вважаємо, що активи = пасивів.

Sо.ф = 2S? Про

Sо.ф = 2 * 2302 = 4604

1.4.4. Розрахувати величину амортизаційних відрахувань.

Sа = Sо.ф * На

На = 0,2

Sа = 4604 * 0,2 = 920,8

1.5. Інше.

S пр = Кпр * (Sмк + Sз / пл вс.пер. + Sотч. Вс.пер. + Sa)

Kпр = 0,3

Sмк = 1223200

Sз / пл.вс.пер. = 4680000

Sотч.вс.пер = 1226160

Sa = 920,8

S пр = 0,3 * (1223200 + 4680000 + 1226160 + 920,8) = 0,3 * 7130280,8 = 2139084,24

1.6. Підсумкова кошторис витрат.

№ / №

Найменування

Вартість, руб

%

1

Матеріальні витрати

1761408

30,96

Основні матеріали

1223200

Впомагательние мат-ли

97856

Паливо та енергія

366960

Технолог.палив. і енер.

73392

2

Оплата праці

4680000

47,72

З / пл основних робочих

2688000

З / пл інших робочих

1992000

3

Відрахування від з / плати

1226160

12,5

Отч. від з / пл. осн.раб.

704256

Отч. від з / пл. ост.раб.

521904

4

амортизація

920,8

0,09

5

інше

2139084,24

8,73

Разом витрат (S?):

9807573,04

100

II. Розрахунок собівартості одиниці продукції.

2.1. Розділимо наші витрати на змінні і постійні.

Змінні витрати.

Найменування

вартість

1

Основні матеріали

1223200

2

Технолог. палив. і енергія

73392

3

З / пл осн. робочих

2688000

4

Отч. від з / пл. осн. раб.

704256

Разом (S? Пер.)

4688848

Постійні витрати.

Найменування

вартість

1

Вспом. матеріали

97856

2

Паливо та енергія ост.

366960

3

З / пл. ост. раб.

1992000

4

Отч. від з / пл. ост. раб.

521904

5

амортизація

920,8

6

інше

2139084,24

Разом (S? Пост)

5118725,04

2.2. Розраховуємо собівартість одиниці продукції при різних обсягах.

S = Sпер + Sпост

N

N 1 15000

N 2 10000

N пл 20000

N 3 25000

N 4 30000

S c пров

234,44

234,44

234,44

234,44

234,44

S c пост

341,24

511,87

255,94

204,75

170,62

S c

575,68

746,31

490,38

439,19

405,06

Sпост = S? пост / N

1. Sпост = 5118725,04 / 15000 = 341,24

2. Sпост = 5118725,04 / 10000 = 511,87

3. Sпост = 5118725,04 / 25000 = 204,75

4. Sпост = 5118725,04 / 30000 = 170,62

5. Sпост = 5118725,04 / 20000 = 255,94 - при планованому обсязі.

Sпер = S? пер / N = 4688848/20000 = 234.44

2.3. Стоїмо графік собівартості одиниці продукції.

(Див. Додаток 1.)

III. Побудова графіка рентабельності і визначення точки беззбитковості.

3.1. Розрахунок прибутку, ціни, і виручки.

П? = P * S?

П - прибуток

p - рентабельність = 0,2

П? = 0,2 * 9807573,04 = 1961514,6

Ц = S + (П? / N пл)

Ц - ціна

Ц = 468,88 + (1961514,6 / 20000) = 566,96

Q = Ц * N пл

Q - виручка

Q = 566.96 * 20000 = 11339200

3.2. Будуємо графік. (Див. Додаток 2.)

3.3. Розраховуємо критичний обсяг і операційний Левірдж.

N кр = Sпост / (Ц - Sпер.пл.)

N кр = 5118725,04 / (566,96 - 234,44) = 15393,74

ОЛ = МП? / П? = (S? Пост + П?) / П?

ОЛ = (5118725,04 + 1961514,6) / 1961514,6 = 3,6.

Висновок.

Метою даної контрольної роботи було засвоїти систему економічних показників, що характеризують діяльність підприємства.

Розглянуте виробниче підприємство виробляє продукцію машинобудівного комплексу. На цьому підприємстві працюють 28 осіб, 14 з них основні робочі і 14 - інші.

Мною був складений кошторис витрат, в якій я розрахувала всі витрати:

1. Матеріальні витрати, вони склали 30,96% від усіх витрат.

2. Витрати на оплату праці - 47,72%

3. Відрахування від заробітної плати - 12,5%

4. Амортизаційні витрати - 0,09%

5. Інші витрати - 8,73%

Розділивши всі витрати на змінні і постійні, розрахувала собівартість одиниці продукції при різних обсягах, і виходячи з цього побудувала графік собівартості.

Користуючись формулами, підрахувала прибуток, ціну та обсяг виручки.

Ціна склала 566,96 рублів за одиницю продукції, я думаю це прийнятна ціна для даного виду виробу.

Прибуток виробництва при планованому обсязі випуску продукції повинна скласти 1961514,6 рублів.

Також розрахувала виручку, вона склала 11339200 рублів. Мені здається це непоганий результат, враховуючи те, що підприємство невелике і ще розвивається.

Виходячи з отриманих даних, побудувала графік і визначила точку беззбитковості, критичний обсяг і операційний Левердж.

Виконавши цю роботу можна зробити висновок, що підприємство за моїми розрахунками повинно розвиватися стабільно, можливо збільшення обсягу виробництва, при якому відповідно знизяться витрати на виробництво, собівартість продукції і як наслідок знизиться ціна, що можливо вплине на попит даної продукції. І це дозволить підприємству рости і розвиватися.