• Завдання 14.
 • Завдання 20.
 • завдання 26
 • завдання 29
 • завдання 36
 • завдання 42
 • завдання 48


 • Дата конвертації11.04.2018
  Розмір19 Kb.
  Типконтрольна робота

  Соціально-економічна статистика

  Завдання 4.

  Чисельність населення міста склала на початок року 69 200 осіб на кінець року - 71 834. Коефіцієнт природного приросту населення міста становив за рік 8,0 проміле. Визначте:

  1) механічний приріст і коефіцієнт механічного приросту населення за рік:

  2) коефіцієнт життєздатності, якщо коефіцієнти смертності та механічного приросту рівні.

  Рішення:

  Проміле - це десята частка відсотка, або одна тисячна якоїсь одиниці, позначається символом ‰, тобто коефіцієнт природного приросту складає 8 осіб на 1000 жителів.

  Середнє число жителів можна визначити

  ЧСР = (ЧНГ + Чкг) / 2, де

  ЧСР - середня кількість жителів протягом року

  ЧНГ - число жителів на початок року

  Чкг - число жителів на кінець року

  ЧСР = (69 200 + 71 834) / 2 = 70 517 чол

  Величину природного приросту (різницю між числом народжених і кількістю померлих) можна розрахувати з формули

  Кеп = ЕП / ЧСР * 1000

  ЕП = Кеп * ЧСР / 1000 = 8 * 70 517/1000 = 564 чол

  Величину механічного приросту можна визначити з формули


  Чкг = ЧНГ + ЕП + МП, де

  МП - величина механічного приросту

  МП = Чкг - ЧНГ - ЕП = 71 834 - 69 200 - 564 = 2070

  Коефіцієнт механічного приросту

  КМП = МП / ЧСР * 1000 = 2070/70517 * 1000 = 29,35 осіб на 1000 жителів (29,35 проміле)

  Коефіцієнт життєздатності = Коефіцієнт народжуваності / коефіцієнт смертності

  Коефіцієнт народжуваності = коефіцієнт природного приросту + коефіцієнт смертності = 8 + 29,35 = 37,35

  Коефіцієнт життєздатності = 37,35 / 29,35 = 1,273

  Завдання 14.

  У звітному періоді вартість готової продукції фірми склала 3 320 тис. Руб. і напівфабрикатів - 2 320 тис. руб. Протягом звітного періоду було спожито напівфабрикатів всередині фірми на 1 360 тис. Руб. Реалізовано напівфабрикатів на 800 тис. Руб. Готових машин продано на суму 3 000 тис. Руб., Проведені роботи промислового характеру на замовлення з боку на 212 тис. Руб. Електростанція фірми виробила електроенергії на 120 тис. Руб. З цієї кількості спожито в своєму виробництві електроенергії на 104 тис. Руб., Нічного клубу відпущено електроенергії на 1 тис., Житлового комплексу фірми - на 15 тис. Руб.

  Залишок незавершеного виробництва на початок року - 20 тис. Руб., На кінець року - 34 тис. Руб. Реалізована фірмою продукція і реалізовані на сторону роботи оплачені покупцем.

  Визначте:

  1) валовий оборот;

  2) валову продукцію:

  3) товарну продукцію:

  а) прямим підрахунком;

  б) виходячи з величини валової продукції;

  4) реалізовану продукцію.

  Рішення:

  Валовий оборот = вартість готової продукції + вартість напівфабрикатів + ​​вартість проданих готових машин + роботи промислового характеру + вартість електроенергії + (залишки незавершеного виробництва на початок року - залишки незавершеного виробництва на кінець року) = 3320 + 2320 + 3000 + 212 + 120 + (20 - 34) = 8958 тис.руб.

  Валова продукція = готова продукцію + напівфабрикати на сторону + роботи промислового характеру + електроенергія на бік + (залишки незавершеного виробництва на початок року - залишки незавершеного виробництва на кінець року) = 3320 + (2320 - 1360) + 212 + 1 + 15 + (20 - 34) = 4494 тис.руб.

  Товарна продукція = 3320 + (2320 - 1360) + 212 = 4492 тис.руб.

  Товарну продукцію так само можна розрахувати з величини валової продукції

  Товарна продукція = валова продукція - електроенергія на бік - зміна величини НЗП = 4494 - 16 - (20 - 34) = 4492 тис.руб.

  Реалізована продукція = вартість готової продукції + вартість реалізованих напівфабрикатів + ​​вартість робіт промислового характеру = 3 320 + 800 + 212 = 4332 тис.руб.

  Завдання 20.

  Вантажообіг управління залізничного транспорту в 2000 р склав 230 млрд. Т-км. а в 2001 р - 250 млрд. т-км. Середня тарифна ставка за один тонно-кілометр була в першому випадку 376 руб., В 2001 р - 420 руб.

  Визначте:

  1) валову продукцію залізничного транспорту;

  2) індекс обсягу валової продукції:

  а) по динаміці вантажообігу в тонно-кілометрах;

  б) за індексом транспортних тарифів.

  Рішення:

  Валову продукцію залізничного транспорту можна визначити

  ВП = Р * Т, де

  Г - вантажообіг, т-км

  Т - тариф, руб.

  ВП 2000 = 230 * 376 = 86 480 млрд.руб.

  ВП 2001 = 250 * 420 = 105 000 млрд.руб.

  ВП ум = р 2001 * Т 2000 = 250 * 376 = 94 000 млрд.руб. - умовна величина валової продукції, валова продукція 2001 року в цінах 2000 р

  Індекс обсягу валової продукції

  I ВП = ВП 2001 / ВП 2000 = 105 000/86 480 = 1,214

  Індекс обсягу валової продукції по динаміці вантажообігу

  I Г = ВП ум / ВП 2000 = 94 000/86 480 = 1,087

  Індекс обсягу валової продукції за індексом транспортних тарифів

  I Т = ВП 2001 / ВП ум = 105 000/94 000 = 1,117

  завдання 26

  За даними про рух службовців фірми визначте за кожен місяць і за півріччя:

  1) середньооблікова кількість працівників;

  2) Коефіцієнти обороту по прийому, звільненню та плинності працівників фірми

  Таблиця 1

  місяці Складалося за списком на початок місяця Прийнято за місяць Вибуло за місяць В тому числі
  За власним бажанням Звільнено за порушення дисципліни
  січень +1144 100 80 65 5
  Лютий 1164 80 64 50 -
  Березень 1180 60 20 8 2
  Квітень 1220 - 40 27 3
  Травень 1180 50 - - -
  червень 1230 140 66 50 2
  Липень 1304

  Рішення:

  Чисельність працівників на кінець місяця = чисельність на початок місяця + прийнято за місяць = чисельність на початок наступного місяця

  Середньооблікова кількість працівників за місяць = (чнм + Чкг) / 2

  Чнм - чисельність на початок місяця

  Годкм - чисельність на кінець місяця

  Середньооблікова кількість працівників за півріччя

  Ч півріччя = ΣЧсрi / n, де

  Чсрi - середньооблікова чисельність за i-ий місяць

  n - кількість місяців (6)

  Коефіцієнт обороту по прийому До прийом

  До прийом = К-сть прийнятих / середньооблікова чисельність

  Коефіцієнт обороту з вибуття До виб

  До виб = к-ть вибулих / середньооблікова чисельність

  Коефіцієнт плинності кадрів До тек

  До тек = (к-ть звільнених за власним бажанням + за порушення) / середньооблікова чисельність

  Результати розрахунків представлені в таблиці 2


  Таблиця 2

  місяці Складалося за списком на початок місяця Прийнято за місяць Вибуло за місяць В тому числі Середньооблікова чисельність Коефіцієнт обороту по прийому Коефіцієнт обороту по прийому Коефіцієнт плинності кадрів
  За власним бажанням Звільнено за порушення дисципліни
  січень +1144 100 80 65 5 1154 0,087 0,069 0,061
  Лютий 1164 80 64 50 тисячу сто сімдесят-два 0,068 0,055 0,043
  Березень 1180 60 20 8 2 1200 0,050 0,017 0,008
  Квітень 1220 - 40 27 3 1200 - 0,033 0,025
  Травень 1180 50 - 1205 0,041 - 0,000
  червень 1230 140 66 50 2 1267 0,110 0,052 0,041
  Липень 1304 1304
  Разом (середнє) 430 270 200 12 1417 0,303 0,191 0,150

  завдання 29

  Є такі дані про виробництво деяких видів продукції швейної фабрики

  Таблиця 3

  Пальто Нормативна вартість обробки, руб. Вироблено, шт Відпрацьовано, чол-годину
  січень лютий січень лютий
  жіночі 1750 800 900 1 640 1800
  для дівчаток 1320 400 450 720 787

  Обчисліть:

  1) індивідуальні індекси продуктивності праці:

  2) на основі показників трудомісткості - загальні індекси продуктивності праці:

  а) змінного складу;

  б) фіксованого складу;

  в) впливу структурних зрушень;

  3) загальний вартісної індекс продуктивності праці (за нормативною вартістю обробки);

  4) абсолютну величину економії робочого часу за рахунок зростання середньої продуктивності праці, в тому числі:

  а) за рахунок зростання продуктивності праці по окремим виробам;

  б) за рахунок структурних зрушень.

  Рішення:

  Продуктивність праці ПТ = Оч / ПП, де

  Оч - відпрацьовано людино-годин

  ПП - вироблена продукція

  Індекс продуктивності праці

  I ПТ = П'ят лютого / ПТ ФНВ

  Розрахуємо вартість виробленої продукції (за нормативною вартістю)

  П = НС * ПП, де

  НС - нормативна вартість

  Вартісний індекс продуктивності праці

  I П = П Лют / П січня

  Результати розрахунків представлені в таблиці 4

  Таблиця 4

  Пальто Продуктивність праці Індекси продуктивності праці Вартість продукції за нормо-годину Вартісний індекс продуктивності праці
  січень лютий січень лютий
  жіночі 2,05 2,00 0,976 3587,5 3500 0,976
  для дівчаток 1,80 1,75 0,972 2376 2308,53 0,972
  Разом 1,97 1,92 0,974 5963,5 5808,53 0,974

  Індекс продуктивності праці змінного складу

  Iпер = 0,974

  Індекс продуктивності праці фіксованого складу

  Iпост = ΣПТi лютого ППi Лют / ΣПТi січня ППi лютого = 1,096

  Індекс впливу структурних зрушень можна розрахувати використовуючи зв'язок індексів

  I стор.СДВ = I пер.сост / I пост = 0,974 / 1,096 = 0,889

  Загальний вартісної індекс продуктивності праці = 0,974

  Абсолютна величина економії робочого часу за рахунок зростання продуктивності праці

  ΔРВ = 1,92 - 1,97 = - 0,05 людино-годин / одиницю

  Економія робочого часу за рахунок зростання продуктивності праці по окремим виробам

  ΔРВ пост = ΣПТi лютого ППi Лют / Σ ППi лютого - ΣПТi січня ППi Лют / Σ ППi лютого = -0,168 людино-годин / одиницю

  Економія робочого часу за рахунок зростання продуктивності праці за рахунок структурних зрушень

  ΔРВ стр = - 0,05 - (-0,168) = 0,118 людино-годин / одиницю

  завдання 36

  Ціни і обсяг продажу товарів характеризується наступними даними

  Таблиця 5

  Товари Продано, тис.од. Ціна за одиницю товару, руб.
  базисний період Звітний період базисний період Звітний період
  Молоко, л 30 46 8 9
  Сметана, кг 10 15 20 22
  Картопля, кг 400 460 9 10

  Визначте:

  1) Індивідуальні індекси цін і фізичного обсягу реалізації

  2) Загальні індекси цін, товарообігу і фізичного обсягу реалізації;

  3) Суму економії або додаткових витрат покупців за рахунок зміни цін на кожен товар окремо і в цілому на всі товари.

  Рішення:

  Індивідуальні індекси фізичного обсягу можна розрахувати за формулою

  I q = Q отч / Q баз


  Індивідуальні індекси цін можна розрахувати за формулою

  I р = Р отч / Р баз

  Індивідуальні індекси цін і фізичного обсягу представлені в таблиці 6.

  Таблиця 6

  Товари індекси цін Індекси фізичного обсягу
  Молоко, л 1,125 1,533
  Сметана, кг 1,1 1,500
  Картопля, кг 1,111 1,150

  Загальний індекс цін можна визначити за формулою

  = = (46 * 9 + 15 * 22 + 460 * 10) / (46 * 8 + 15 * 20 + 460 * 9) = 1,111

  Загальний індекс фізичного обсягу можна визначити за формулою

  = = 1, 19

  Загальний індекс товарообігу

  I ТО = = 1,323

  Розрахуємо величину додаткових витрат покупців за рахунок зміни цін на кожен товар окремо і в цілому.

  Здоп мовляв = q 11 - р 0) = 46 * (9 - 8) = 46 тис.руб.

  Здоп кошторисів = q 11 - р 0) = 15 * (22 - 20) = 30 тис.руб.

  Здоп карт = q 11 - р 0) = 460 * (10 - 9) = 460 тис.руб.

  Загальна зміна витрат покупців (додаткові витрати)

  Здоп = 46 + 30 + 460 = 536 тис.руб.

  завдання 42

  З річного звіту підприємства відомі такі дані про витрати на виробництво, тис.руб.

  Таблиця 7

  Стаття Сума, тис.руб.
  Сировина і основні матеріали 390
  Допоміжні та інші матеріали 12
  Паливо з боку 5
  Енергій всіх видів з боку 8
  Заробітна плата (основна і додаткова) 140
  Відрахування на соціальне страхування 3
  Амортизація основних засобів 11
  Інші грошові доходи (близько 25% цієї суми становлять матеріальні витрати) 3

  Визначте чисту продукцію підприємства, якщо відомо, що його валова продукція склала 800 тис.руб.

  Рішення:

  чиста продукція

  ПП = ТП - М - А

  ТП - товарна продукція

  М - матеріальні витрати

  А - амортизація

  ТП = валова продукція - інші грошові доходи = 800 - 3 = 797 тис.руб.

  Матеріальні витрати = сировину і основні матеріали + допоміжні та інші матеріали + паливо + енергія = 390 + 12 + 5 + 8 = 415 тис.руб.

  ПП = 797 - 415 - 11 = 371 тис.руб.

  завдання 48

  За квітень відділення ощадного банку видало такі позики:

  Таблиця 7

  позики Розмір, тис.руб. дата видачі Термін погашення
  1 150 10.04 10.08
  2 90 15.04 15.06
  3 100 20.04 15.05
  4 20 24.04 24.07 след.года
  5 400 27.04 27.12

  Визначте двома способами середній розмір і середній термін видачі позики.

  Рішення:

  Розрахуємо термін видачі по кожній позиці

  Ссуда1 = 4 місяці (122 дні)

  Позика 2 = 2 місяці (61 день)

  Позика 3 = 25 днів

  Позика 4 = 15 місяців (456 днів)

  Позика 5 = 8 місяців (244 дні)

  Середній розмір позики можна визначити за формулою середньої арифметичної

  Сср = (150 + 90 + 100 + 20 + 400) / 5 = 152 тис.руб.

  Середній розмір позики можна визначити за формулою середньозваженої

  Сср = ΣС i Т i / ΣТ i, де

  З i - розмір i-ой позики

  T i - термін i-ой позики

  Сср = (150 * 122 + 90 * 61 + 100 * 25 + 20 * 456 + 400 * 244) / (122 + 61 + 25 + 456 + 244) = 146,5 тис.руб.

  Середній термін видачі позики можна визначити

  ТСР = ΣС i Т i / ΣС i = (150 * 122 + 90 * 61 + 100 * 25 + 20 * 456 + 400 * 244) / (150 + 90 + 100 + 20 + 400) = 175 днів

  Так само середній термін видачі позики можна визначити за формулою середньої гармонійної

  ТСР = ΣС i / ΣС i / Т i = (150 + 90 + 100 + 20 + 400) / (150/122 + 90/61 + 100/25 + 20/456 + 400/244) = 90 днів

  Або за формулою простої середньої арифметичної

  ТСР = (122 + 61 + 25 + 456 + 244) / 5 = 181,6 днів