• Список використаної літератури.


 • Дата конвертації13.06.2017
  Розмір7.73 Kb.
  Типреферат

  Спільні підприємства та Особливості їх розвитку в Україні

  вищення ефектівності управлінськіх РІШЕНЬ (относительно Вибори виробничої стратегії и політики збуту продукції, Вжиття ЗАХОДІВ по підвіщенню уровня кваліфікації и СКОРОЧЕННЯ плінності кадрів);

  2) Труднощі, Які вінікають внаслідок контактів Спільного підприємства з іншімі субєктамі - засновниками, кредиторами, постачальниками, замовності-ками, ДЕРЖАВНЕ органами.

  Усі віявлені проблеми Надзвичайно тісно взаємоповязані. Так, за відсу-тності необхідного ресурсного потенціалу Неможливо розпочаті виробництво, без маркетингових досліджень - правильно Сформувати виробничу програму и стратегію збуту, а без належно управління Неможливо досягті очікуваного уровня ефектівності підприємства. Центральне місце у розглянутій сукупності проблем безперечно посідає питання фінансового забезпечення. Керівники почти усіх досліджуваніх СП відзначалі, что недостатність ФІНАНСОВИХ коштів перешкоджає реализации запланованіх проектів - розвитку виробництва, впро-вадження Нових технологій, организации маркетингових досліджень. Проти НЕ слід зосереджуваті зусилля Виключно на розвязанні ФІНАНСОВИХ проблем, за-лішаючі поза уваги інші СФЕРИ Функціонування СП. Аджея важліво НЕ только отріматі доступ до Нових джерел фінансування, но й зуміті правильно розпо-діліті кошти между різнімі Напрямки діяльності, застосувались певні Критерії пріорітетності сфер. Тому оптимальним методом Підвищення уровня ефектив-ності СП є комплексний підхід до розв'язання наявний проблем. Саме такий підхід відповідає багатофункціональній сутності Спільного підприємства. Кроме того, у даного процесі повінні брати доля не лишь безпосередні учасники проекту, но й інші зацікавлені сторін - органи державної влади, кредитні установи ТОЩО, від узгодженням Дій якіх Залежить ефективність Спільного під-пріємніцтва на Мікро- й макрорівнях.

  На Основі результатів дослідження розроблено ряд загально рекомен-дацій Стосовно раціоналізації підходів до организации Функціонування СП:

  1) доцільнім для багатьох СП є запровадження стратегії діференційо-ваного або концентрованого маркетингу, что дозволити сконцентруваті Рамус на певній "рінковій ніші", відмовітісь від Менш Прибутковий сегментів и зе-кономіті кошти за рахунок Зменшення масштабів ринкового ДОСЛІДЖЕНЬ;

  2) ВРАХОВУЮЧИ, что одночасно на Великій кількості рінків з різнорідною продукцією Виступає незначна Частка СП, доцільно в ряді віпадків спростіті складаний матричної структури управління маркетингом до товарної (если СП віпускає великий асортимент продукції) або рінкової (если СП Виступає на Великій кількості географічно віддаленіх один від одного рінків);

  3) є сенс практікуваті Залучення нематеріальніх ЗАСОБІВ у якості вніс-ків учасников (передусім іноземних) до статутного фонду СП, что превратилась СПІЛЬНЕ підприємство у дієвій Механізм трансферу технологічних знань, умінь, навиків ТОЩО и тім самим дозволити пріскоріті технологічний прогрес Вітчи-зняного виробництва;

  4) більш Широке Залучення трудового потенціалу зарубіжного партнера у межах СП могли про дива реальною основою для Вивчення передового досвіду у сфері организации праці;

  5) спільнім підпріємствам слід отрімуваті якомога більшій І, по мож-лівості, Пільговий доступ до мережі матеріально-технічного забезпечення іно-земної партнера, что дозволити спростіті поиск оптимального каналу поста-чання ресурсов;

  6) з метою Отримання Нових джерел фінансування спільнім підпріємс-твам слід Розглянуто можлівість діверсіфікації ДІЯЛЬНОСТІ - дослідіті Переп'є-КТИВ виходом у Нові СФЕРИ з нижчих щаблів ризики и віщим рівнем прибут-ку;

  7) Спільник підпріємствам доцільно вівчіті возможности для Отримання кредитних коштів НЕ лишь на территории України, а й за ее межами (доволі кору-зніми у цьом плане могут віявітісь ділові звязки західніх партнерів);

  8) для Підвищення ефектівності управлінськіх РІШЕНЬ СП слід більш широко вівчаті ту аналізуваті світовий досвід (організація тренінгів, семіна-рів, стажування ТОЩО), удосконаліті контроль за результатами ДІЯЛЬНОСТІ СП (актівніше залучаті до процесса контролю іноземних засновніків), что дозв-лити Вчасно віявляті негатівні Тенденції та вжіваті заходь относительно попередження банкрутства.

  Залежних від того, на Якій стадії життєвого циклу перебуває фірма у Сейчас годину, ее керівництво Опис может вібрато одну з наведення нижчих базових стратегій:

  ь стратегію виживання - вона є, по суті, захисна стра-тегією и вікорістовується за кризового стану економічної діяльності підприємства;

  ь стратегію стабілізації - стратегію ДІЯЛЬНОСТІ підпри-ємства з урахуванням нестабільності (коливання) ОБСЯГИ продаж своєї продукції и отрімуваної Величини доходів;

  ь стратегію зростання (наступальну) - стратегію стабільного зростання обсягів продаж, прибутку Капіталу, зайняття вігідніх Положення (ніш) на Сайти Вся.

  Висновки

  Вивчаючи стан МІЖНАРОДНОГО Спільного підприємництва на Україні напрікінці двадцяти сторіччя, можна сделать Висновки про ті, что у цієї СФЕРИ МІЖНАРОДНОГО співробітніцтва все Попереду. До такого результату підводять нас як шірокомасштабні інтеграційні процеси в межах всього світу, так и наші нагальні внутрішні спожи у пріпліві іноземних капіталів.

  Співробітництво у межах спільніх підприємств предполагает НЕ только Залучення капітальніх вкладень, матеріально-технічних та ФІНАНСОВИХ вкладень, но й СУЧАСНИХ форм организации та управління данімі капіталамі. Переймаючі досвід зарубіжніх підприємств, вітчізняні фірми стають на шлях у напрямку до стабілізації. За подібніх умів фірма в харчуванні управління та коордінації виробничо-комерційної ДІЯЛЬНОСТІ может використовуват НЕ лишь оперативніше, а й стратегічне планування.

  Недостатня ШВИДКІСТЬ розвитку економічної системи на Україні много в чому пояснюється несприятливим економічнім кліматом. Звісно, ​​Спільні підприємства НЕ ставлять на меті формирование сприятливого ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату у макромасштабі, но, переслідуючі свои Власні Захоплення, смороду позитивно вплівають на інвестіційну сферу. Функціонування СП на Україні виробляти до орієнтації НЕ лишь на програми з точковим або короткостроковою співдією, но й на більш тісні Взаємовідносини.

  Ефективність Функціонування економіки почінається з ефектівності у діяльності підприємств. Саме тому необхіднім є дослідження ціх субєктів економічної діяльності на Рівні визначення їх результатівності .. Визначення ефектівності у некогда періоді, аналіз різіків та загроза з боку конкурентів поможет запобігті подібним негаразди трапітіся в Майбутнього.

  Хоча, звісно як и у Кожній делу, при створенні СП вінікають певні негатівні моменти, як розбіжності цілей інвесторів з пріорітетамі держави, розвиток монополізму в галузь ТОЩО, но смороду набліжають Україну до МІЖНАРОДНОГО процесса інтеграції, а це Досить Приваблива річ, щоб за неї поборотися .


  Список використаної літератури.

  1. Торгова Л.В., Хитра О.В. Спільні підприємства в Україні: Організаційно-економічний Механізм и ефективність Функціонування. - К .: Фада, ЛТД, 2001. - 218 с.

  2. Єгошін В.В. Інвестиції. Організація управління та фінансування: Підручник для вузів. - М .: Фінанси, ЮНИТИ, 1999. - 413 с.

  3. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. - К .: Лібра, 2002. - 472 с.

  4. Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підручник. - 3-тє вид., Допов. - К .: МАУП, 2004. - 480 с.

  5. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. - Київ: «Центру навчальної літератури», 2004. - 376 с.
  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Спільні підприємства та Особливості їх розвитку в Україні