Дата конвертації09.05.2017
Розмір2.55 Kb.
Типреферат

Споживання і заощадження

Споживання (С) - це загальна кількість товарів, куплених і спожитих протягом певного періоду.

Споживання залежить від двох чинників: суб'єктивного і об'єктивного. До суб'єктивного фактору відноситься психологічна схильність людей до споживання, а до об'єктивних чинників - рівень доходу, готівкові кошти, ціни, норма відсотка, запаси багатства і ін.

Споживання рухається в тому ж напрямку, що і дохід, а також залежить від граничної схильності населення до споживання.

Середня схильність до споживання (АРС) на даний момент виражається як відношення розмірів споживання до величини доходу:

АРС = Споживання / Доход.

Гранична схильність до споживання (МРС) є співвідношення між зміною споживання і викликав його зміною доходу:

МРС = Зміна в споживанні / Зміна в доході.

Тут відображена наступна залежність: коли реальний дохід суспільства збільшується чи зменшується, його споживання буде також збільшуватися або зменшуватися, але в меншій мірі, ніж дохід.

Заощадження - це та частина доходу, яка не споживається.

Схильність до заощадження - це психологічний фактор, що означає бажання людини зберігати.

Середня схильність до заощадження (APS) є ставлення сум-ми зроблених заощаджень до величини доходу.

APS = Заощадження / Доход.

Гранична схильність до заощадження (MPS) є ставлення будь-якої зміни в заощадженнях до того що зміни в доході, що його викликало:

MPS = Зміни в заощадженнях / Зміни в доході.

Показники "гранична схильність до споживання" і "гранична схильність до заощадження" показують, яку частину додаткової одиниці доходу домашні господарства споживають, а яку - зберігають.

Інвестиції-це використання заощаджень для створення нових виробничих потужностей та інших фізичних активів.

Інвестиційний попит залежить від суб'єктивного фактора - рішення підприємців інвестувати; і об'єктивних чинників - норми відсотка, прибутків, запасів капіталу та ін.

За складом розрізняють валові і чисті інвестиції.

Валові інвестиції представляють собою всю суму капіталовкладень, рівну повного попиту на засоби виробництва за певний період часу.

Чисті інвестиції - це сума капіталовкладень, що дорівнює обсягу валових інвестицій за вирахуванням амортизації (суми капіталовкладень, необхідних для заміни фізично зношеного або морально застарілого обладнання).

Основу інвестицій складають заощадження, тому важливо знайти те співвідношення заощаджень та інвестицій, яке забезпечить країні стабільний економічний розвиток.