• «Способи вимірювання впливу факторів у детермінованому аналізі»
 • 1. Спосіб ланцюгової підстановки
 • 2. Індексний метод
 • 3. Спосіб абсолютних різниць
 • 4. Спосіб відносних різниць
 • 5. Спосіб пропорційного розподілу або пайової участі
 • 6. Інтегральний спосіб
 • 7. Спосіб логарифмування


 • Дата конвертації05.07.2017
  Розмір11.91 Kb.
  Типреферат

  Скачати 11.91 Kb.

  Способи вимірювання впливу факторів у детермінованому аналізі

  Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки

  Кафедра економіки

  РЕФЕРАТ

  на тему:

  «Способи вимірювання впливу факторів у детермінованому аналізі»

  МІНСЬК, 2008

  Якщо між факторними і результативним показником існує сувора функціональна залежність, то для визначення впливу окремих факторів можна використовувати:

  1. прийоми елімінування - послідовного виділення впливу одного фактора і виключення впливу інших чинників: спосіб ланцюгової підстановки, індексний метод, метод абсолютних і відносних різниць;

  2. прийом пропорційного розподілу або пайової участі;

  3. інтегральний спосіб;

  4. спосіб логарифмування.

  1. Спосіб ланцюгової підстановки

  Використовується у всіх типах детермінованих факторних моделей: адитивних, мультиплікативних, кратних і змішаних.

  Підстановкою називається заміна базисної величини (планової або фактичної за минулі періоди) кожного факторного показника в складі результативного на фактичну в звітному періоді. В результаті такої заміни розраховується один або кілька умовних результативних показників, які називаються ще підстановками. Даний умовний показник порівнюється з плановим (базовим) або іншим умовним результативним показником. Результат порівняння показує величину впливу зміненого фактора, так як інші повинні бути взяті незмінними.

  Слід знати правила застосування даного прийому.

  1. Визначається результативний і факторні показники.

  2. Створюється вихідна і розвинена модель факторної системи. Визначається її тип.

  3. Факторні показники класифікуються на кількісні і якісні, головні і другорядні.

  4. Визначається загальна кількість використовуваних для розрахунку результативних показників. Вона дорівнює кількості факторів.

  5. Визначається кількість умовних результативних показників. Вона дорівнює кількості факторів.

  6. При розрахунку умовних результативних показників на початку замінюються кількісні фактори, а потім якісні. За наявності кількох кількісних або якісних факторів, то спочатку замінюються головні, а потім другорядні, залежні від них.

  7. Для правильного визначення напрямку впливу фактора (+, -) треба з результативного показника, в якому розраховується фактор узятий при фактичних умовах, відняти результативний показник, в якому він узятий при планових умовах.

  Розглянемо алгоритми і послідовність розрахунків для різних типів моделі.

  Позначимо: результативний показник -; факторні показники: а, b, c; з них: а - головний кількісний; b - кількісний, що залежить від а; c - якісний.

  Вихідна мультипликативная модель:.

  Оскільки треба розрахувати вплив 3_х факторів, використовуються 4 результативних показника, з них 2 умовних.

  Плановий результативний показник

  або;

  Перший умовний результативний показник (перша підстановка):

  або;

  Другий умовний результативний показник (друга підстановка):

  або;

  Фактичний результативний показник:

  або.

  Загальна (абсолютна) відхилення результативного показника

  або

  .

  Загальна (абсолютна) відхилення результативного показника за рахунок зміни факторів a, b, c.

  або;

  або;

  або.

  алгебраїчна сума впливу факторів повинна дорівнювати загальному приросту результативного показника або. Відсутність такої рівності свідчить про допущені помилки в розрахунках.

  Кратні моделі:;

  ; ;

  ; ;

  ; ;

  .

  Змішати моделі:; ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;.

  Аналогічним чином розраховують вплив чинників і по інших моделях змішаного типу.

  2. Індексний метод

  Заснований на відносних показниках динаміки, що виражають відношення фактичного рівня аналізованого показника в звітному періоді до його рівня в плановому (базисному) періоді.

  Використовується для визначення впливу факторів на результативний показник тільки в мультиплікативних моделях.

  Вихідна модель.

  Загальний індекс результативного показника:

  .

  Відносне зміна результативного показника за рахунок факторів

  a, b, c:

  ; ; .

  Абсолютна зміна результативного показника за рахунок факторів a, b, c:

  ;

  ;

  .

  3. Спосіб абсолютних різниць

  Застосовується в мультиплікативних моделях і змішаних моделях типу.

  При його використанні величина впливу факторів на зміну результативного показника розраховується множенням абсолютного приросту досліджуваного чинника на планову (базову) величину факторів, які знаходяться в моделі праворуч від нього, і на фактичну величину факторів, розташованих ліворуч від нього.

  Розглянемо алгоритми розрахунку:

  для мультиплікативної факторної моделі типу:

  ; ;

  ; ;

  ;

  для змішаної моделі типу.

  ; ; ; .

  4. Спосіб відносних різниць

  Застосовується в мультиплікативних моделях. Є кілька варіантів розрахунку впливу факторів на зміну результативного показника.

  Перший спосіб: використовуються відносні відхилення факторних показників, виражені в процентах.

  Вихідна модель:

  ; ; ;

  тоді; ;

  ; .

  Другий і третій способи: використовуються коефіцієнти і індекси зміни факторних показників.

  ; ;

  .

  тоді;

  ;

  ;

  .

  Для третього способу можна використовувати ще і такий метод розрахунку впливу факторів на результативний показник

  ; ; .

  Спосіб чотири: прийом процентних різниць.

  вихідна модель

  де; ; ; - відсоток виконання плану відповідно за такими чинниками "a", "", "" і по результативному показнику.

  5. Спосіб пропорційного розподілу або пайової участі

  Суть методу пропорційного розподілу полягає в пропорційному розподілі приросту результативного показника за факторами його зумовив, а пайової участі - у визначенні частки участі кожного фактора в загальному прирості результативного показника.

  Ці способи застосовуються для адитивних, мультиплікативних, кратних і змішаних моделей типу.

  Для визначення впливу окремих факторів на приріст результативного показника розраховується один з таких коефіцієнтів:

  1) коефіцієнт пропорційного розподілу, як відношення загального відносного приросту результативного показника до суми відносних змін факторних показників.

  При адитивних типах моделей розраховується один коефіцієнт пропорційності, а при інших типах моделей - він визначається для кожного порядку чинників окремо.

  При вихідної моделі,

  (Зміни всіх складових взяті в відносних одиницях).

  ;

  ; ;

  .

  2) коефіцієнт пайової участі, який визначається як відношення відносного приросту i-го факторного показника до суми відносних змін факторних показників.

  Наприклад, для вихідної факторної моделі, коефіцієнт пайової участі для фактора «а»:

  .

  Тоді для наведеної вихідної мультипликативной моделі:

  ;

  ;

  ;

  .

  Перехід від відносних одиниць до абсолютних здійснюється за формулами:

  ; .

  Якщо взаємозв'язок факторів двох рівнева (n-рівнева), то необхідно розраховувати коефіцієнт пропорційного розподілу для кожного рівня, а коефіцієнт пайової участі для кожного факторного показника відповідного рівня.

  6. Інтегральний спосіб

  Для прийомів елімінування характерні наступні недоліки:

  величина впливу фактора на зміну результативного показника залежить від місця розташування фактора в детермінованою моделі;

  додатковий приріст результативного показника, отриманий від спільної взаємодії факторів, приєднується до останнього фактору.

  Інтегральний метод не має цих недоліків. Величина впливу фактора на зміну результативного показника не залежить від місця розташування фактора в детермінованою моделі. Додатковий приріст від спільної взаємодії факторів, розподіляється між ними порівну.

  Метод застосовується для вимірювання впливу факторів у мультиплікативних, кратних і змішаних моделях типу.

  Для мультиплікативний моделей:

  Вихідна модель.

  ; .

  вихідна модель

  ; ;

  .

  вихідна модель

  Кратна модель; ; .

  Змішана модель типу:; ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  .

  7. Спосіб логарифмування

  Застосовується для вимірювання впливу факторів у мультиплікативних моделях.

  Результат розрахунку впливу факторів на результативний показник при цьому способі не залежить від місця розташування факторів у моделі. Додатковий приріст від спільної взаємодії факторів розподіляється між ними пропорційно частці ізольованого впливу кожного фактора на рівень результативного показника.

  вихідна модель

  ; ; .

  ЛІТЕРАТУРА

  Економіка підприємства (фірми): Підручник / Під. ред. проф. О.І.Волкова. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 601 с.

  Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства: Учеб. посібник - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 208 с.

  Сергєєв І.В. Економіка підприємства. Учеб. допомога. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 304 с.

  Економіка підприємства / За ред. Е.Л.Кантора. - СПб .: Пітер, 2006. - 352 с.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Способи вимірювання впливу факторів у детермінованому аналізі

  Скачати 11.91 Kb.