• Фактичні річні витрати СТО
 • Розрахунок ЕНВД і прибутку нетто по СТО
 • Розподілу прибутку підприємства
 • Складання фінансового календаря
 • Таблиця фінансового календаря
 • Таблиця баланс підприємства
 • Оцінка фінансового стану підприємства
 • Визначення ринкової вартості підприємства
 • Акціонування підприємства.
 • Системний аналіз оцінки ефективності діяльності СТО


 • Дата конвертації07.07.2017
  Розмір147.08 Kb.
  Типбізнес план

  Скачати 147.08 Kb.

  Станція технічного обслуговування

  eft "> Проаналізувавши ефективність використання оборотних коштів, прийшли до висновку, що оборотних коштів в надлишку, отже, тривалість ділового циклу не збільшується. Ефективність діяльності підприємства зростає.

  3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

  а) Продуктивність праці

  П т = Д В / N ср.сп, де

  Д В - дохід від виручки;

  N ср.сп - середньооблікова чисельність працюючих.

  П т = 105656023,1 / 25 = 4226240,92 руб.

  б) Середньомісячна заробітна плата працюючих на підприємстві

  ЗП = (3847513,525 / 11) / 25 = 13990,96 руб.

  Середньомісячна заробітна плата працюючих на підприємстві більше мінімального розміру оплати праці (МРОТ = 2100 руб.) На 11790,96 руб., А з среднепотребітельской кошиком (5600 руб.) На 7390,96 руб. Середньогалузева зарплата, яка становить 14000 руб., Приблизно однакова з середньомісячної заробітної плати працюючих на підприємстві.

  в) Вартість 1 людини-годину

  З ч-ч = ФЗП / ФРВ, де

  ФЗП - фонд заробітної плати;

  ФРВ - фонд робочого часу.

  З ч-ч = 13990,96 • 25 / (3408/12 · 18 + 1944) = 49,57 чел.-ч.

  4. Рентабельність підприємства

  а) Рентабельність активів

  РА = ПП / С ак. , де

  ЧП - чистий прибуток;

  З ак. - вартість активів.

  РА = 17827194,54 / 53455227,33 = 0,33

  б) Рентабельність перманентного капіталу

  РПК = ПП / (СК + ДО), де

  ЧП - чистий прибуток;

  СК - власний капітал;

  ДО - довгострокові зобов'язання.

  РПК = 17827194,54 / 36294195,3 = 0,49

  в) Рентабельність виробництва

  РПП = ПП / З, де

  ЧП - чистий прибуток;

  З - загальні витрати.

  РПП = 17827194,54 / 87384430,18 = 0,2

  г) Рентабельність продажів

  РПП = ПП / Д, де

  ЧП - чистий прибуток;

  Д - доходи.

  РПП = 17827194,54 / 105656023,1 = 0,17

  д) Рентабельність фондів

  РНФ = ВП / (С осн.ср. + С об.а), де

  ВП - валовий прибуток;

  З осн.ср - вартість основних засобів;

  З об.а - вартість оборотних активів.

  РНФ = 18271592,94 / (11569500 ​​+ 42503307,33 = 0,34

  е) Загальна сума податкових відрахувань становить 6994080,12 руб.

  ж) Чисті активи більше статутного капіталу 42503307,33> 22681080.

  з) Коефіцієнт економічного зростання

  До ЕР = (ПП-ДА) / СК, де

  ЧП - чистий прибуток;

  ТАК - дивіденди акціонерів;

  СК - власний капітал.

  До ЕР = (17827194,54-2993900) / 36294195,3 = 0,41

  р - преміальні 25% від ОЗП;

  РК - районний коефіцієнт.

  Комірник

  ОЗП = 44,019 · 3408 = 150016,75 руб.

  ДЗП = 7% · 150016,75 = 10501,17 руб.

  Пр = 25% · 150016,75 = 37504,19 руб.

  ФЗП АУР = 1,5 · (150016,75 + 10501,17 + 37504,19) = 297033,16 руб.

  ФЗП АУР = 297033,16 / 12 = 24752,76 руб.

  2. ЄСП = 14% · ФЗП АУР = 0,14 · 297033,16 = 41584,64 руб.

  ПДФО = 13% · 24752,76 = 3217,86 руб.

  На руки 24752,76-3217,86 = 21534,9 руб.

  Посада

  розряд

  ФЗП Г, руб.

  ФЗП М, руб.

  ЄСП, руб.

  ПДФО, руб.

  На руки, руб.

  директор

  14

  512707,62

  42725,63

  71779,06

  5554,33

  37171,29

  Головний бухгалтер

  12

  293755,96

  24479,66

  41125,84

  3162,36

  21297,31

  Бухгалтер

  11

  269913,6

  22492,8

  37787,9

  2924,06

  19568,74

  економіст

  11

  269913,6

  22492,8

  37787,9

  2924,06

  19568,74

  Головний механік

  11

  404870,4

  33739,2

  56681,85

  4386,09

  29353,1

  Комірник

  8

  297033,15

  24752,76

  41584,64

  3217,85

  21534,91

  МОП

  4

  153250,2

  12770,85

  21455,02

  1660,2

  11110,85

  підсумок

  -

  2201444,53

  -

  308202,21

  -

  -

  3. Амортизація будівлі

  АТ = N а · З зд. , N а = (1 / Т) · 100%

  N а = 1/50 · 100% = 2%

  АТ = 0,02 · 9200000 = 184000 руб.

  4. Амортизація офісної техніки

  Комп'ютер (кількість 4 шт.)

  N а = 1/5 · 100% = 20%

  АТ = 0,2 · 60000 = 12000 руб.

  Радіотелефон (кількість 3 шт.)

  N а = 1/5 · 100% = 20%

  АТ = 0,2 · 3000 = 600 руб.

  Стіл офісний (кількість 6 шт.)

  N а = 1/10 · 100% = 10%

  АТ = 0,1 · 18000 = 1800 руб.

  Загальні амортизаційні відрахування становлять 14400 руб.

  5. Витрати на освітлення приміщення

  З осв. = N · Т · До · Ц · R н, де N - встановлена потужність, Вт;

  Т - час освітлення, ч;

  К - кількість ламп;

  Ц - тариф за електроенергію;

  R н - коефіцієнт нерівномірності (R н = 0,3-0,6)

  З осв. = 0,036 · 3408 · 200 · 2,8 · 0,6 = 41223,17 руб.

  6. Компенсація за використання автомобіля в службових цілях

  3 · 1200 · 11 = 39600 руб.

  7. Представницькі витрати

  4% від ФЗП про

  0,04 · 2201444,53 = 88057,78 руб.

  8. Витрати на рекламу

  Перший рік - 4% від ФЗП

  Другий рік - 4% від виручки першого року

  0,04 · 2201444,53 = 88057,78 руб.

  0,04 · 88057,78 = 3522,31 руб.

  9. Витрати на підготовку кадрів

  З п / к = 12% · ФЗП

  З п / к = 0,12 · 2201444,53 = 264173,34 руб.

  10.Командіровочние витрати

  Дорога - 1200 руб.

  Добові витрати - 200 руб.

  Проживання - 550 руб.

  Разом: 1950 руб.

  11. Страхування

  25 чол. · 10000 = 250 тис. Руб.

  13. Канцелярські витрати (утримання офісу) - 50 тис. Руб.

  14. Розрахунок плати за кредит

  24% від вартості обладнання

  0,24 · 440000 = 105,6 тис.руб.

  15. Розрахунок лізингових платежів

  ЛП = АТ + КВ + ДУ + ПДВ - лізинговий платіж за перший рік;

  ЛП "= АТ" + КВ "+ ДУ" + ПДВ "- лізинговий платіж за другий рік, де

  АТ - амортизаційні відрахування;

  КВ - комісійні винагороди;

  ДУ - додаткові послуги;

  ПДВ - податок на додану вартість.

  ЛП = (ЛП + ЛП ") / 2 - загальний лізинговий платіж.

  АТ = N а · З перв. ;

  АТ "= N а · З ост. - амортизаційні відрахування, де N а = (1 / Т) · 100%;

  С перший. - первісна вартість обладнання;

  З ост. - залишкова вартість обладнання

  КВ = 10-15% від С перший.

  КВ "= 10-15% від С ост.

  ДУ - додаткові послуги (вартість установки обладнання, доведення до експлуатації, навчання персоналу).

  ПДВ = 18% · (АТ + КВ + ДУ);

  ПДВ "= 18% · (АТ" + КВ ").

  При ремонті КПП

  Підйомник двостійковий - С обор. = 250000 руб.

  АТ = 1/7 · 250000 · 100% = 35700 руб.

  КВ = 0,1 · 250000 = 25000 руб.

  ДУ - 5-15 руб.

  ДУ = 15000 руб.

  ПДВ = 0,18 · (35700 + 25000 + 15000) = 13626 руб.

  ЛП = 35700 + 25000 + 15000 + 13626 = 89326 руб.

  З обор. = 250000-35700 = 214300 руб.

  АТ "= 1/7 · 214 300 · 100% = 30602,04 руб.

  КВ "= 0,1 · 214 300 = 21430 руб.

  ПДВ "= 0,18 · (30602,04 + 21430) = 9365,76 руб.

  ЛП "= 30602,04 + 21430 + 9365,76 = 61397,8 руб.

  ЛП Г = (89326 + 61397,8) / 2 = 75361,9 руб.

  ЛП КВ = ЛП Г / 4 = 75361,9 / 418840,47 руб.

  Після закінчення договору лізингу викуповуємо обладнання за залишковою вартістю.

  АТ = 35700 руб.

  АТ "= 30602,04 руб.

  З ост. = 250000-35700-30602,04 = 183697,96 руб.

  При ремонті ДП

  Підйомник двостійковий - С обор. = 250000 руб.

  АТ = 1/7 · 250000 · 100% = 35700 руб.

  КВ = 0,1 · 250000 = 25000 руб.

  ДУ - 5-15 руб.

  ДУ = 15000 руб.

  ПДВ = 0,18 · (35700 + 25000 + 15000) = 13626 руб.

  ЛП = 35700 + 25000 + 15000 + 13626 = 89326 руб.

  З обор. = 250000-35700 = 214300 руб.

  АТ "= 1/7 · 214 300 · 100% = 30602,04 руб.

  КВ "= 0,1 · 214 300 = 21430 руб.

  ПДВ "= 0,18 · (30602,04 + 21430) = 9365,76 руб.

  ЛП "= 30602,04 + 21430 + 9365,76 = 61397,8 руб.

  ЛП Г = (89326 + 61397,8) / 2 = 75361,9 руб.

  ЛП КВ = ЛП Г / 4 = 75361,9 / 418840,47 руб.

  Після закінчення договору лізингу викуповуємо обладнання за залишковою вартістю.

  АТ = 35700 руб.

  АТ "= 30602,04 руб.

  З ост. = 250000-35700-30602,04 = 183697,96 руб.

  Ефективність лізингу.

  При ремонті КПП

  2500000 - 100%

  89326 - х%

  х = 35,73% - в цьому випадку лізинг економічно не вигідний, т. к. ставка банківського відсотка дорівнює 24% річних, тоді ефективність лізингу можна підняти зменшенням витрат на додаткові послуги (наприклад, встановити і довести до експлуатації обладнання своїми силами).

  За послуги ремонт ДП ефективність лізингу аналогічна послузі ремонт КПП.

  16. Витрати на опалення і водопостачання

  З від. = N · S · h · T · Ц - витрати на опалення, де

  N - норма офісу;

  S - площа, м 2;

  h - висота стелі приміщення, м;

  T - час опалювального сезону, ч;

  Ц - тариф на опалення, руб.

  З від. = 0,1 · 800 · 4 · 180 · 12 · 0,9 = 622 080 руб.

  З вода = N · S · T · Ц - витрати на водопостачання, де

  N - норма двору;

  S - площа, м 2;

  T - час використання води, ч;

  Ц - тариф на водопостачання, руб.

  З вода = 0,3 · 300 · 104 · 0,7 = 6552 руб.

  Разом сума постійних витрат без лізингу та плати за кредит обладнання 4159740,81 руб.

  Відсоток питомої ваги змінних витрат по послугах ремонт КПП та ремонт ГП від суми змінних витрат по всій СТО. Загальна сума річних змінних витрат по всій СТО становить 144096595,48 руб., За послугою ремонт КПП - 4334407,44 руб. і ремонт ДП - 3227893,63 руб.

  144096595,48 - 100%

  4334407,44 - х%

  х = 3,01% - питома вага послуги ремонт КПП

  144096595,48 - 100%

  3227893,63 - х%

  х = 2,24% - питома вага послуги ремонт ДП

  Калькуляція на СТО

  Послуга ремонт КПП та ДП. Загальна сума річних змінних витрат по всій СТО становить 139196445 крб., Де 4334407,44 руб. доводиться на ремонт КПП та ДП - 3227893,63 руб. Відсоток питомої ваги змінних витрат по послугах ремонт КПП та ремонт ГП від суми змінних витрат по всій СТО становить 3,11% і 2,32% відповідно. Загальна сума річних постійних витрат становить 6308348,84 руб., Звідси знайдемо частку постійних витрат в залежності від відсотків 3,11% і 2,32% - 196434,28 руб. і 146287,35 руб. відповідно. Сума змінних і постійних витрат за послугою ремонт КПП складає 4530841,72 руб., А за послугою ремонт ДП - 3374180,98 руб. Прогнозована кількість послуг по ремонту КПП складає 568, а по ремонту ДП - 852. Знайдемо вартість однієї послуги (калькуляція):

  ремонт КПП З вус. = 4530841,72 / 568 = 7976,83 руб.

  ремонт ДП З ус = 3374180,98 / 852 = 3960,31 руб.

  Перерахуємо відсоток постійних витрат, що припадають на послуги. Вартість послуги ремонт КПП необхідно підвищити на 0,4%, а ДП - 0,97%.

  3,01 + 0,4 = 3,41%, тоді постійні витрати по ремонту КПП складуть 215114,7 руб., А по ремонту ДП - 2,24 + 0,97 = 3,21, постійні витрати 202498 руб. Сума змінних і постійних витрат по:

  ремонту КПП - 4549522,14 руб.

  ремонту ДП - 3430391,63 руб.

  Знайдемо вартість однієї послуги: ремонт КПП - 4549522,14 / 568 = 8009,72 руб.

  ремонт ДП - 3430391,63 / 852 = 4026,28 руб.

  Калькуляція по всій СТО приведена в таблиці

  найменування послуги

  Змінні витрати, руб.

  Частка у відсотках

  Постійні витрати, руб.

  Сума змінних і постійних витрат, руб.

  Прогнозована кількість послуг

  Вартість однієї послуги, руб.

  Частка у відсотках

  Постійні витрати, руб.

  Сума змінних і постійних витрат, руб.

  Вартість послуги, руб.

  ремонт

  річний частини

  11040514,11

  7,93

  500353,40

  11540867,51

  681

  16946,94

  11,04

  696441,71

  11736955,82

  17234,88

  мийка

  автомобілів

  2122135,88

  1,52

  96174,68

  2218310,56

  6816

  325,46

  1,01

  63714,32

  2185850,2

  320,69

  кузовний

  ремонт

  6311447,35

  4,53

  286033,25

  6597480,60

  114

  57872,64

  4,81

  303431,58

  6614878,93

  58025,25

  ремонт

  паливної

  системи

  7690302,74

  5,52

  348522,64

  8038825,37

  1 136

  7076,43

  5,39

  340020

  8030322,74

  7068,95

  шиномонтаж

  3962038,79

  2,85

  179558,63

  4141597,42

  8520

  486,1

  3,36

  211960,52

  4173999,31

  489,91

  Заміна масла

  18967334,60

  13,63

  859594,96

  19826929,56

  5680

  3490,66

  12,95

  816931,17

  19784265,77

  3483,15

  акустика

  17324835,42

  12,45

  785157,30

  18109992,73

  487

  37186,84

  10,5

  662376,63

  17987212,05

  36934,73

  Аерографія

  1273228,07

  0,91

  57702,38

  1330930,46

  170

  7829,00

  1,07

  67499,33

  1340727,40

  7886,63

  ремонт стекол

  46507087,16

  33,41

  2107689,81

  48614776,97

  1704

  28529,80

  26,72

  1685590,8

  48192677,97

  28282,09

  установка

  сигналізація

  11771532,36

  8,46

  533482,97

  12305015,33

  852

  14442,51

  6,06

  382285,94

  12153818,3

  14265,04

  ремонт КПП

  4334407,44

  3,11

  196434,28

  4530841,72

  568

  7976,83

  3,41

  215114,7

  4549522,14

  8009,72

  ремонт ДП

  3227893,63

  2,32

  146287,35

  3374180,98

  852

  3960,31

  3,21

  202498

  3430391,63

  4026,28

  ремонт ДВС

  1719166,98

  1,24

  77912,23

  1797079,21

  228

  7881,93

  3,35

  211329,69

  1930496,67

  8467,09

  ремонт

  ел. обор-ия

  2944520,48

  2,12

  133444,95

  3077965,43

  974

  3160,13

  7,12

  449154,44

  3393674,92

  3484,27

  Разом

  139196445

  100

  6308348,84

  145504793,84

  -

  -

  100

  6308348,8

  145504793,84

  -

  Ціноутворення на СТО

  Ц = S од. · (1+ HR) - ціна за послугу, де

  S од. - вартість одиниці продукції;

  HR - норма рентабельності (5-35%).

  Ремонт КПП HR = 31%

  Ремонт ДП HR = 29%

  Вартість послуги ремонт КПП складає 8009,72 руб., Послуги ремонт ДП - 4026,28 руб.

  Знайдемо прибуток від наданої послуги ремонт КПП та ремонт ГП відповідно

  8009,72 · 31% = 2483,01 руб.

  4026,28 · 29% = 1167,62 руб., Це означає, що ціна послуги ремонт КПП дорівнює 8009,72 + 2483,01 = 10492,74 руб., А послуги ремонт ДП - 4026,28 + 1167,62 = 5193 , 9 руб.

  Ціноутворення по всій СТО представлено в таблиці

  Найменування

  послуги

  Сума змінних і постійних витрат, руб.

  Вартість послуг, руб.

  норма

  рентабельності,

  %

  прибуток від

  наданої послуги,

  руб.

  Ціна послуги,

  руб.

  ремонт

  річний частини

  11736955,82

  23457

  29

  6802,53

  30259,53

  мийка

  автомобілів

  2185850,2

  320,26

  35

  112,09

  432,35

  кузовний

  ремонт

  6614878,93

  60561,79

  35

  21196,63

  81758,41

  ремонт

  паливної

  системи

  8030322,74

  7439,98

  24

  1785,6

  9225,58

  шиномонтаж

  4173999,31

  489,9

  30

  146,97

  636,87

  Заміна масла

  19784265,77

  3483,14

  22

  766,29

  4249,43

  акустика

  17987212,05

  36867,1

  28

  10322,79

  47189,89

  Аерографія

  1340727,40

  7822,26

  30

  2346,68

  10168,94

  ремонт стекол

  48192677,97

  28282,09

  26

  7353,34

  35635,43

  установка сигналізація

  12153818,3

  14265,04

  28

  3994,21

  18259,26

  ремонт КПП

  4549522,14

  8009,72

  31

  2483,01

  10492,74

  ремонт ДП

  3430391,63

  4026,28

  29

  1167,62

  5193,9

  ремонт ДВС

  1930496,67

  8467,02

  34

  2878,79

  11345,81

  ремонт

  електрообладнання

  3393674,92

  3483,41

  27

  940,52

  4423,93

  Разом

  145504793,84

  -

  -

  -

  -

  Фактичні річні витрати СТО (змінні витрати)

  Прогнозне кількість послуг зменшимо до 50%, тоді:

  Ремонт КПП - 568 · 50% = 284

  Ремонт ДП - 852 · 50% = 426

  1. Фонд заробітної плати працюючого.

  ФЗП раб. = ОЗП + ДЗП + НБ + РК,

  де ОЗП - основна заробітна плата;

  ДЗП - додаткова заробітна плата;

  Нб - надбавка до заробітної плати;

  РК - районний коефіцієнт.

  При ремонті КПП.

  1 - ий працюючий (7 розряд кваліфікації)

  ОЗП = 38,692 · 6 · 284 = 65931,168 руб.

  ДЗП = 7% · ОЗП = 0,07 · 65931,168 = 4615,18 руб.

  R пров. = 1 + ((Д отп. + Д б + Д г.о) / Д р) - коефіцієнт перерахунку

  R пров. = 1 + ((20 + 2 + 0) / 284) = 1,077

  Нб - 37,5% за перші 3,5 години від тарифної ставки

  Нб = 0,375 · 65931,168 = 24724,18 руб.

  ФЗП рік. = 1,5 · (ОЗП + ДЗП + НБ) = 1,5 · (65931,168 + 4615,18 + 24724,18) = 142905,79 руб.

  ФЗП міс. = ФЗП рік. / К м = 142905,79 / 12 = 11908,81 руб.

  2 - ий працюючий (8 розряд кваліфікації)

  ОЗП = 44,019 · 6 · 284 = 75008,376 руб.

  ДЗП = 7% · ОЗП = 0,07 · 75008,376 = 5250,58 руб.

  ФЗП рік. = 1,5 · (ОЗП + ДЗП) = 1,5 (75008,376 + 5250,58) = 120388,42 руб.

  ФЗП міс. = ФЗП рік. / К м = 120388,42 / 12 = 10032,36 руб.

  При ремонті ДП.

  1 - ий працюючий (7 розряд кваліфікації)

  ОЗП = 38,692 · 4 · 426 = 65391,168руб.

  ДЗП = 7% · ОЗП = 0,07 · 65391,168 = 4615,18 руб.

  ФЗП рік. = 1,5 · (ОЗП + ДЗП) = 1,5 · (65391,168 + 4615,18) = 105009,52 руб.

  ФЗП міс. = ФЗП рік. / К м = 105009,52 / 12 = 8750,79 руб.

  2. Відрахування на соціальні потреби і ПДФО

  ЄСП у розмірі 14% від ФЗП.

  При ремонті КПП.

  1 - ий працюючий (7 розряд кваліфікації)

  ЄСП = 14% · ФЗП г = 0,14 · 142905,79 = 20006,81 руб.

  2 - ий працюючий (8 розряд кваліфікації)

  ЄСП = 14% · ФЗП г = 0,14 · 120388,42 = 16854,37 руб.

  При ремонті ДП.

  1 - ий працюючий (7 розряд кваліфікації)

  ЄСП = 14% · ФЗП г = 0,14 · 105009,52 = 14701,33 руб.

  розрахунок ПДФО

  ПДФО = 13% від ФЗП м, стягується із заробітної плати працівника, в витрати СТО не входить.

  Послуга - ремонт КПП

  1 - ий працюючий (7 розряд кваліфікації)

  ПДФО = 0,13 • 11908,81 = 1548,14 руб. в місяць

  2 - ий працюючий (8 розряд кваліфікації)

  ПДФО = 0,13 • 10032,36 = 1304,2 руб. в місяць

  Послуга - ремонт ДП

  1 - ий працюючий (7 розряд кваліфікації)

  ПДФО = 0,13 • 8750,79 = 1137,6 руб. в місяць.

  3. Амортизація обладнання

  АТ = N а · З перв. ;

  N а = (1 / Т) · 100%

  При ремонті КПП

  № п / п

  Найменування обладнання

  Кількість, шт.

  Вартість за одиницю, тис. Руб.

  фонд служби

  N а,%

  АТ, руб.

  Разом, руб.

  1

  Стенд для розбирання-збирання КПП

  2

  100

  7

  14,28

  14280

  28560

  2

  прес гідравлічний

  1

  120

  7

  14,28

  17136

  17136

  3

  домкрат підкатний

  монтажно-демонтажний

  1

  40

  7

  14,28

  5712

  5712

  4

  апарат для

  мийки «KДRCHER»

  1

  100

  7

  14,28

  14280

  14280

  Загальний підсумок амортизаційних відрахувань становить 656888 крб.

  При ремонті ДП

  № п / п

  Найменування обладнання

  Кількість, шт.

  Вартість за одиницю, тис. Руб.

  фонд служби

  N а,%

  АТ, руб.

  Разом, руб.

  1

  прес гідравлічний

  1

  120

  7

  14,28

  17136

  17136

  Загальний підсумок амортизаційних відрахувань становить 17136 руб.

  4. Витрати на електроенергію

  З е / е = Ц е / е · Р е / е, де

  Ц е / е - тариф за електроенергію;

  Р е / е - кількість витраченої електроенергії.

  Р е / е = N вуст. · R н · Т Г, де

  N вуст. - встановлена потужність по паспорту;

  R н - коефіцієнт нерівномірності (R н = 0,3-0,6);

  Т Г - час за рік.

  При ремонті КПП

  1) Прес гідравлічний

  Р е / е = 1,5 · 0,6 · 1704 = 1533,6 кВт

  З е / е = 1533,6 · 2,8 = 4294,08 руб.

  2) Підйомник двостійковий

  Р е / е = 2,2 · 0,6 · 1704 = 2249,28 кВт

  З е / е = 2249,28 · 2,8 = 6297,98 руб.

  3) Апарат для мийки «KДRCHER»

  Р е / е = 6,7 · 0,6 · 1704 = 6850,08 кВт

  З е / е = 6850,08 · 2,8 = 19180,22 руб.

  Загальний підсумок витрат на електроенергію при ремонті КПП складає 29772,28 руб.

  При ремонті ДП

  1) Прес гідравлічний

  Р е / е = 1,5 · 0,6 · 1704 = 1533,6 кВт

  З е / е = 1533,6 · 2,8 = 4294,08 руб.

  2) Підйомник двостійковий

  Р е / е = 2,2 · 0,6 · 1704 = 2249,28 кВт

  З е / е = 2249,28 · 2,8 = 6297,98 руб.

  Загальний підсумок витрат на електроенергію при ремонті ГП складає 10592,06 руб.

  5. МБІ

  Відповідно до прийнятої на СТО облікової політикою приймаємо 50% перенесеної вартості МБІ на вартість готової продукції.

  При ремонті КПП вартість МБІ становить 23 тис. Руб.

  50% · 23 = 11,5 тис. Руб.

  При ремонті ДП вартість МБІ становить 23 тис. Руб.

  50% · 23 = 11,5 тис. Руб.

  6. Витрати на ТО і ТР обладнання

  15 - 20% від вартості обладнання

  З ТО і Р = 15% · Ц об. , Де Ц об. - ціна за одиницю обладнання

  При ремонті КПП

  Стенд для розбирання-збирання КПП

  З ТО і Р = 0,15 · 100000 = 15000 руб.

  прес гідравлічний

  З ТО і Р = 0,15 · 120000 = 18000 руб.

  підйомник двостійковий

  З ТО і Р = 0,15 · 250000 = 37500 руб.

  Домкрат підкатний монтажно-демонтажний

  З ТО і Р = 0,15 · 40000 = 6000 руб.

  Апарат для мийки «KДRCHER»

  З ТО і Р = 0,15 · 100000 = 15000 руб.

  Разом витрати на ТО і ТР обладнання при ремонті КПП складають 91,5 тис. Руб.

  При ремонті ДП

  прес гідравлічний

  З ТО і Р = 0,15 · 120000 = 18000 руб.

  підйомник двостійковий

  З ТО і Р = 0,15 · 250000 = 37500 руб.

  Разом витрати на ТО і ТР обладнання при ремонті ДП становлять 55,5 тис. Руб.

  Загальний підсумок витрат на ТО і ТР обладнання становить 147 тис. Руб.

  7. Витрати на запасні частини і витратні матеріали

  При ремонті КПП

  № п / п

  Найменування запасних частин і витратних матеріалів

  Кількість за квартал, шт.

  Ціна за одиницю, крб.

  Загальна вартість за квартал, руб.

  ПДВ в т. Ч., Руб.

  Ціна з торговельною надбавкою, руб.

  Загальна вартість з торговельною надбавкою за квартал, руб.

  ПДВ 18%, руб.

  ПДВ до розрахунку, руб.

  Загальна вартість з ПДВ за квартал, руб.

  Загальна вартість з ПДВ за рік, руб.

  1

  сальник

  71

  800

  56800

  8662

  1600

  113600

  10224

  1 562

  123824

  495296

  2

  підшипник

  71

  500

  35500

  5413,75

  1000

  71000

  6390

  976,25

  77390

  309560

  3

  герметик

  71

  50

  3550

  541,37

  100

  7100

  639

  97,625

  7739

  30956

  4

  Масло тр.

  71

  1000

  71000

  10827,5

  2000

  142000

  12780

  1952,5

  154780

  619120

  Витрати на запасні частини і витратні матеріали при ремонті КПП складають 1454932 руб.

  При ремонті ДП

  № п / п

  Найменування запасних частин і витратних матеріалів

  Кількість за квартал, шт.

  Ціна за одиницю, крб.

  Загальна вартість за квартал, руб.

  ПДВ в т. Ч., Руб.

  Ціна з торговельною надбавкою, руб.

  Загальна вартість з торговельною надбавкою за квартал, руб.

  ПДВ 18%, руб.

  ПДВ до розрахунку, руб.

  Загальна вартість з ПДВ за квартал, руб.

  Загальна вартість з ПДВ за рік, руб.

  1

  сальник

  106

  400

  42400

  6466

  800

  84800

  7632

  1166

  92432

  369728

  2

  підшипник

  106

  500

  53000

  8082,5

  1000

  106000

  9540

  1457,5

  115540

  462160

  3

  герметик

  106

  50

  5300

  808,25

  100

  10600

  954

  145,75

  11554

  46216

  4

  Масло тр.

  106

  600

  63600

  9699

  1200

  127200

  11448

  тисяча сімсот сорок дев'ять

  138648

  554592

  Витрати на запасні частини і витратні матеріали при ремонті ДП становлять 1432696 крб.

  8. Витрати на спецодяг працюючим

  З с / о = N · К р, де N - вартість одягу;

  До р - кількість працюючих.

  При ремонті КПП

  З с / о = 1500 · 2 = 3000 руб.

  При ремонті ДП

  З с / о = 1500 · 1 = 1500 руб.

  9. Канцелярські витрати

  З канц. = N · К р, де N - вартість;

  До р - кількість працюючих.

  При ремонті КПП

  З с / о = 900 · 2 = 1800 руб.

  При ремонті ДП

  З с / о = 900 · 1 = 900 руб.

  Разом загальна сума річних фактичних змінних витрат за послугою ремонт КПП складає 2549547,67 руб., А за послугою ремонт ДП - 1649534,9 руб.

  Фінансові результати за СТО

  1) Д = Ц ум. · N ум. - дохід від наданої послуги, де

  Ц ум. - ціна однієї послуги;

  N ум. - кількість послуг по факту.

  2) П вал. = Д-З - валовий прибуток, де З - витрати.

  Прогнозне кількість послуг при:

  ремонті КПП - 568 · 50% = 284

  ремонті ДП - 852 · 50% = 426

  Загальна сума річних фактичних змінних витрат за послугою ремонт КПП складає 2549547,67 руб., А за послугою ремонт ДП - 1649534,9 руб. Постійні витрати відповідно складають 198374,61 руб. і 128346,63 руб. Знайдемо суму фактичних змінних і постійних витрат при ремонті КПП 2549547,67 + 198374,61 = 2747922,28 руб. і при ремонті ДП 1649534,9 + 128346,63 = 1777881,53 руб.Стоімость послуги ремонт КПП складає 2747922/284 = 9675,78 руб., а послуги ремонт ДП 1777881,53 / 426 = 4173,43 руб. Запланована ціна послуги ремонт КПП складає 10492,4 руб., Звідси знайдемо дохід 10492,4 · 284 = 2979936,99 руб., Послуги ремонт ДП - 5193,9 руб., Дохід 5193,9 · 426 = 2212602,6 руб. Прибуток від наданої послуги ремонт КПП складає 2979936,99-2747922,28 = 232014,72 руб., А від послуги ремонт ДП - 2212602,6-1777881 = 434721,07 руб.

  № п / п

  найменування послуги

  Кількість послуг за рік

  Фактичні змінні витрати, руб.

  Постійні витрати, руб.

  Сума змінних і постійних витрат, руб.

  Вартість однієї послуги, руб.

  Запланована ціна, руб.

  Дохід, руб.

  Прибуток, руб.

  1

  ремонт КПП

  284

  2549547,67

  198374,61

  2747922,28

  9675,78

  10492,4

  2979936,99

  232014,72

  2

  ремонт ДП

  426

  1649534,9

  128346,63

  1777881,53

  4173,43

  5193,9

  2212602,6

  434721,07

  ремонт КПП

  ремонт ДП

  N до р. = З пост. / (Ц од. уд., Пер.) - критична кількість послуг (точка самоокупності), де

  З пост - постійні витрати;

  Ц од. - запланована ціна за послугу;

  З уд., Пров. - питомі змінні витрати.

  З уд., Пров. = З пер. / N ум. , Де З пер - змінні витрати;

  N ум. - кількість виконаних послуг.

  З ф. пр. = 100% · (N ф - N кр.) / N  ub> ф - запас фінансової міцності, де

  N ф - кількість послуг по факту;

  N кр. - критична кількість послуг.

  При ремонті КПП

  З уд., Пров. = 2549547,94 / 284 = 8977,28 руб.

  N до р. = 198374,61 / (10492,4-8977,28) = 130,92 послуг

  З ф. пр. = 100% · (284-131) / 284 = 53,87%

  При ремонті ДП

  З уд., Пров. = 1649534,9 / 426 = 3872,14 руб.

  N пр. = 128346,63 / (5193,9-3872,14) = 97,1 послуг

  З ф. пр. = 100% · (426-97) / 426 = 77,23%

  Прибуток від наданих послуг по всій СТО

  найменування послуги

  Кількість послуг за рік

  Фактичні змінні витрати, руб.

  Частка у відсотках

  Постійні витрати, руб.

  Сума змінних і постійних витрат, руб.

  Вартість однієї послуги, руб.

  Ціна, руб.

  Дохід, руб.

  Прибуток, руб.

  ремонт

  річний частини

  443

  7380138,64

  9,1

  574232,11

  7954370,74

  18078,12

  22233

  9782520

  1828149,26

  мийка

  автомобілів

  4432

  1404788,38

  1,73

  109303,45

  1514091,83

  341,94

  432,94

  1917044,5

  402952,67

  кузовний

  ремонт

  52

  3209436,55

  3,96

  249719,09

  3459155,65

  66522,22

  78334,09

  4073372,81

  614217,17

  ремонт

  паливної

  системи

  512

  3482242,67

  4,3

  270945,53

  3753188,2

  7330,45

  8765,49

  4487932,48

  734744,28

  шиномонтаж

  5964

  2804852,15

  3,46

  218239,28

  3023091,43

  506,89

  636,88

  3798339,37

  775247,94

  Заміна масла

  3976

  13293499,22

  16,4

  1034337,49

  14327836,71

  3603,58

  4249,44

  16895762,97

  2567926,26

  акустика

  292

  10375486,96

  12,8

  807293,47

  11182780,43

  38297,19

  47276,45

  13804723,57

  2621943,14

  Аерографія

  102

  859421,99

  1,06

  66869,71

  926291,7

  9262,92

  10252,62

  1025262,13

  98970,43

  ремонт стекол

  936

  25627115,49

  31,61

  1993988,63

  27621104,12

  29509,73

  35635,43

  33354763,32

  5733659,2

  установка сигналізація

  468

  6478274,31

  7,99

  504060,06

  6982334,37

  14919,52

  18259,26

  8545332,52

  1562998,16

  ремонт КПП

  284

  2549547,67

  3,14

  198374,61

  2747922,28

  9675,78

  10492,74

  2979936,99

  232014,72

  ремонт ДП

  426

  1649534,9

  2,03

  128346,63

  1777881,53

  4173,43

  5193,9

  2212602,6

  434721,07

  ремонт ДВС

  92

  770724,51

  0,95

  59968,35

  830692,86

  9029,27

  11345,9

  1043822,93

  213130,07

  ремонт

  Електроуста-ия

  390

  1191017,89

  1,47

  92670,44

  1283688,33

  3274,72

  4425,02

  1734606,9

  450918,57

  Разом

  -

  81076081,34

  100

  6308348,84

  87384430,18

  -

  -

  105656023,1

  18271592,94

  Фінансовим результатом є отримання прибутку, яка дорівнює 18271592,94 руб.

  Зона фінансового ризику

  розрахунок ЕНВД

  ЕНВД = ВД · Ст - єдиний податок на поставлений дохід, де

  ВД = БД · N · До 1 · К 2 · К 3 - поставлений дохід, де

  БД - базовий дохід (12000 руб.)

  N - кількість працюючих;

  До 1 - коефіцієнт, що враховує підприємства, що знаходяться в системі кадастрів (1);

  До 2 - коефіцієнт, що враховує рівні доходу підприємницької діяльності в порівнянні з іншими підприємницькими діяльностями (1);

  До 3 - коефіцієнт - дефлятор (1,143)

  Ст - податкова ставка (15% від ВД).

  Послуга - ремонт КПП

  ВД = 12000 · 2 · 1 · 1 · 1,143 = 27432 руб.

  ЕНВД = 27432 · 12 · 0,15 = 49377,6 крб.

  Послуга - ремонт ДП

  ВД = 12000 · 1 · 1 · 1 · 1,143 = 13716 руб.

  ЕНВД = 13716 · 12 · 0,15 = 24688,8 крб.

  Розрахунок прибутку нетто

  Пр н. = Пр б. -ЕНВД - валовий прибуток нетто, де

  Пр б = Д-З - валовий прибуток брутто, де

  Д - валовий дохід;

  З - витрати.

  ЕНВД - єдиний податок на поставлений дохід.

  Послуга - ремонт КПП

  Пр б = 241393,23 руб.

  Пр н. = 241393,23-49377,6 = 192015,63 руб.

  Послуга - ремонт ДП

  Пр б = 440788,89 руб.

  Пр н. = 440788,89-24688,8 = 416100,09 руб.

  Розрахунок ЕНВД і прибутку нетто по СТО

  Поставлений дохід від усіх послуг з СТО дорівнює: 246888 руб. на рік.

  ЕНВД становить 15% від валового прибутку підприємства, тобто 444398,4 руб. на рік.

  Дохід підприємства дорівнює: 105656023,1 руб.

  Витрати підприємства: 87384430,18 руб.

  оподаткування

  1) ПДВ

  найменування послуги

  кількість послуг

  Запасні частини та витратні матеріали

  Кількість з / п і р / м

  Вартість, руб.

  Загальна вартість, руб.

  ПДВ в т. Ч., Руб.

  Вартість з торговою націнкою, руб.

  Торгова націнка, руб.

  Загальна вартість з торговою націнкою, руб.

  ПДВ 18%, руб.

  ПДВ до розрахунку, руб.

  ремонт КПП

  284

  сальник

  284

  800

  227200

  34648

  1600

  800

  454400

  40896

  6248

  підшипник

  284

  500

  142000

  21655

  1000

  500

  284000

  25560

  3905

  герметик

  284

  50

  14200

  2165,5

  100

  50

  28400

  2556

  390,5

  масло трансмісійне

  284

  1000

  284000

  43310

  2000

  1000

  568000

  51120

  7810

  ремонт ДП

  426

  сальник

  426

  400

  170400

  25986

  800

  400

  340800

  30672

  4686

  підшипник

  426

  500

  213000

  32482,5

  1000

  500

  426000

  38340

  5857,5

  герметик

  426

  50

  21300

  3248,25

  100

  50

  42600

  3834

  585,75

  масло трансмісійне

  426

  300

  127800

  19489,5

  1200

  600

  511200

  46008

  26518,5

  ПДВ до перерахунку при ремонті КПП складає 18353,5 руб., А при ремонті ДП - 32997,25 руб.

  2) Податок на прибуток 20% від Пр.

  ТН = З скл. + Пр скл. - торгова націнка, де

  З скл. - витрати складські;

  Пр скл. - прибуток складська.

  найменування послуги

  кількість послуг

  Запасні частини та витратні матеріали

  Загальна вартість з торговою націнкою, руб.

  Прибуток складська, руб.

  Витрати складські, руб.

  Податок на прибуток, руб.

  ремонт КПП

  284

  сальник

  227200

  79520

  147680

  15904

  підшипник

  142000

  49700

  92300

  9940

  герметик

  14200

  4970

  9230

  994

  масло трансмісійне

  284000

  99400

  184600

  19880

  Разом

  46718

  ремонт ДП

  426

  сальник

  170400

  59640

  110760

  11928

  підшипник

  213000

  74550

  138450

  14910

  герметик

  21300

  7455

  13845

  тисячі чотиреста дев'яносто-один

  масло трансмісійне

  255600

  89460

  166140

  17892

  Разом

  46221

  Разом податок на прибуток по всьому СТО становить 3069899,8 руб. на рік.

  3) Податок на майно 2% від вартості майна.

  І м = С г

  При ремонті КПП

  І м = 0,02 · 1334800 = 26696 руб.

  При ремонті ДП

  І м = 0,02 · 1320600 = 26412 руб.

  Податок на майно по всьому підприємству становить 1203399,2 руб. на рік.

  4) Податок на землю 20 руб. за місяць

  Будівля - 800 кв. м

  Двір - 300 кв. м.

  Н з. міс. = 20 · 1100 = 22000 руб.

  Н з. рік. = 22000 · 12 = 264000 руб.

  Розподілу прибутку підприємства

  Найменування статей

  1-й рік

  2-й рік

  3-й рік

  1. Чистий прибуток

  17827194,54

  17827194,54

  28275723,55

  2. Відшкодування кредиту

  1540000

  3.1. Фонди спеціального призначення в т.ч.

  а). фонд накопичення

  8022237,5

  8022237,5

  12724075,6

  б). фонд споживання

  в). Резервний фонд

  5348158,4

  5348158,4

  8482717,06

  3.2. Прибуток в розпорядженні підприємства

  13613115,3

  14261755,64

  24034364,45

  3. Дивіденди з фонду споживання або прибутку в розпорядженні підприємства

  2674079,2

  3565438,9

  4241358,5

  4. Нерозподілений прибуток

  242719,4

  891359,74

  2827572,39

  Складання фінансового календаря

  Фінансовий календар складаємо на три роки. На третій рік збільшується кількість виконаних послуг на 10%.

  Фактичні річні витрати СТО (змінні витрати)

  Збільшення кількості послуг на 10%.

  Прогнозне кількість послуг зменшимо до 60%, тоді:

  Ремонт КПП - 568 · 60% = 341

  Ремонт ДП - 852 · 60% = 511

  1. Фонд заробітної плати працюючого.

  ФЗП раб. = ОЗП + ДЗП + НБ + РК,

  де ОЗП - основна заробітна плата;

  ДЗП - додаткова заробітна плата;

  Нб - надбавка до заробітної плати;

  РК - районний коефіцієнт.

  При ремонті КПП.

  1 - ий працюючий (7 розряд кваліфікації)

  ОЗП = 38,692 · 6 · 341 = 79163,83 руб.

  ДЗП = 7% · ОЗП = 0,07 · 79163,83 = 5541,46 руб.

  R пров. = 1 + ((Д отп. + Д б + Д г.о) / Д р) - коефіцієнт перерахунку

  R пров. = 1 + ((20 + 2 + 0) / 284) = 1,077

  Нб - 37,5% за перші 3,5 години від тарифної ставки

  Нб = 0,375 · 79163,83 = 29686,43 руб.

  ФЗП рік. = 1,5 · (ОЗП + ДЗП + НБ) = 1,5 · (79163,83 + 5541,46 + 29686,43) = 171587,58 руб.

  ФЗП міс. = ФЗП рік. / К м = 171587,58 / 12 = 14298,96 руб.

  2 - ий працюючий (8 розряд кваліфікації)

  ОЗП = 44,019 · 6 · 341 = 90062,87 руб.

  ДЗП = 7% · ОЗП = 0,07 · 90062,87 = 6304,4 руб.

  ФЗП рік. = 1,5 · (ОЗП + ДЗП) = 1,5 · (90062,87 + 6304,4) = 144550,9 руб.

  ФЗП міс. = ФЗП рік. / К м = 144550,9 / 12 = 12045,9 руб.

  При ремонті ДП.

  1 - ий працюючий (7 розряд кваліфікації)

  ОЗП = 38,692 · 4 · 511 = 79086,44 руб.

  ДЗП = 7% · ОЗП = 0,07 · 79086,44 = 5536,05 руб.

  ФЗП рік. = 1,5 · (ОЗП + ДЗП) = 1,5 · (79086,44 + 5536,05) = 126933,73 руб.

  ФЗП міс. = ФЗП рік. / К м = 126933,73 / 12 = 10577,81 руб.

  2. Відрахування на соціальні потреби

  ЄСП у розмірі 14% від ФЗП.

  При ремонті КПП.

  1 - ий працюючий (7 розряд кваліфікації)

  ЄСП = 14% · ФЗП г = 0,14 · 171587,58 = 24022,26 руб.

  2 - ий працюючий (8 розряд кваліфікації)

  ЄСП = 14% · ФЗП г = 0,14 · 144550,9 = 20237,12 руб.

  При ремонті ДП.

  1 - ий працюючий (7 розряд кваліфікації)

  ЄСП = 14% · ФЗП г = 0,14 · 126933,73 = 17770,72 руб.

  3. Амортизація обладнання

  АТ = N а · З перв. ;

  N а = (1 / Т) · 100%

  При ремонті КПП

  № п / п

  Найменування обладнання

  Кількість, шт.

  Вартість за одиницю, тис. Руб.

  фонд служби

  N а,%

  АТ, руб.

  Разом, руб.

  1

  Стенд для розбирання-збирання КПП

  2

  100

  7

  14,28

  14280

  28560

  2

  прес гідравлічний

  1

  120

  7

  14,28

  17136

  17136

  3

  домкрат підкатний

  монтажно-демонтажний

  1

  40

  7

  14,28

  5712

  5712

  4

  апарат для

  мийки «KДRCHER»

  1

  100

  7

  14,28

  14280

  14280

  Загальний підсумок амортизаційних відрахувань становить 656888 крб.

  При ремонті ДП

  № п / п

  Найменування обладнання

  Кількість, шт.

  Вартість за одиницю, тис. Руб.

  фонд служби

  N а,%

  АТ, руб.

  Разом, руб.

  1

  прес гідравлічний

  1

  120

  7

  14,28

  17136

  17136

  Загальний підсумок амортизаційних відрахувань становить 17136 руб.

  4. Витрати на електроенергію

  З е / е = Ц е / е · Р е / е, де

  Ц е / е - тариф за електроенергію;

  Р е / е - кількість витраченої електроенергії.

  Р е / е = N вуст. · R н · Т Г, де

  N вуст. - встановлена потужність по паспорту;

  R н - коефіцієнт нерівномірності (R н = 0,3-0,6);

  Т Г - час за рік.

  При ремонті КПП

  1) Прес гідравлічний

  Р е / е = 1,5 · 0,6 · 2045 = 1840,5 кВт

  З е / е = 1840,5 · 2,8 = 5153,4 руб.

  2) Підйомник двостійковий

  Р е / е = 2,2 · 0,6 · 2045 = 2699,4 кВт

  З е / е = 2699,4 · 2,8 = 7558,32 руб.

  3) Апарат для мийки «KДRCHER»

  Р е / е = 6,7 · 0,6 · 2045 = 8220,9 кВт

  З е / е = 8220,9 · 2,8 = 23018,52 руб.

  Загальний підсумок витрат на електроенергію при ремонті КПП складає 35730,24 руб.

  При ремонті ДП

  1) Прес гідравлічний

  Р е / е = 1,5 · 0,6 · 2045 = 1840,5 кВт

  З е / е = 1840,5 · 2,8 = 5153,4 руб.

  2) Підйомник двостійковий

  Р е / е = 2,2 · 0,6 · 2045 = 2699,4 кВт

  З е / е = 2699,4 · 2,8 = 7558,32 руб.

  Загальний підсумок витрат на електроенергію при ремонті ГП складає 12711,72 руб.

  5. МБІ

  Відповідно до прийнятої на СТО облікової політикою приймаємо 50% перенесеної вартості МБІ на вартість готової продукції.

  При ремонті КПП вартість МБІ становить 23 тис. Руб.

  50% · 23 = 11,5 тис. Руб.

  При ремонті ДП вартість МБІ становить 23 тис. Руб.

  50% · 23 = 11,5 тис. Руб.

  6. Витрати на ТО і ТР обладнання

  15 - 20% від вартості обладнання

  З ТО і Р = 15% · Ц об. , Де Ц об. - ціна за одиницю обладнання

  При ремонті КПП

  Стенд для розбирання-збирання КПП

  З ТО і Р = 0,15 · 100000 = 15000 руб.

  прес гідравлічний

  З ТО і Р = 0,15 · 120000 = 18000 руб.

  підйомник двостійковий

  З ТО і Р = 0,15 · 250000 = 37500 руб.

  Домкрат підкатний монтажно-демонтажний

  З ТО і Р = 0,15 · 40000 = 6000 руб.

  Апарат для мийки «KДRCHER»

  З ТО і Р = 0,15 · 100000 = 15000 руб.

  Разом витрати на ТО і ТР обладнання при ремонті КПП складають 91,5 тис. Руб.

  При ремонті ДП

  прес гідравлічний

  З ТО і Р = 0,15 · 120000 = 18000 руб.

  підйомник двостійковий

  З ТО і Р = 0,15 · 250000 = 37500 руб.

  Разом витрати на ТО і ТР обладнання при ремонті ДП становлять 55,5 тис. Руб.

  Загальний підсумок витрат на ТО і ТР обладнання становить 147 тис. Руб.

  7. Витрати на запасні частини і витратні матеріали

  При ремонті КПП

  № п / п

  Найменування запасних частин і витратних матеріалів

  Кількість за квартал, шт.

  Ціна за одиницю, крб.

  Загальна вартість за квартал, руб.

  ПДВ в т. Ч., Руб.

  Ціна з торговельною надбавкою, руб.

  Загальна вартість з торговельною надбавкою за квартал, руб.

  ПДВ 18%, руб.

  ПДВ до розрахунку, руб.

  Загальна вартість з ПДВ за квартал, руб.

  Загальна вартість з ПДВ за рік, руб.

  1

  сальник

  85

  800

  68000

  10370

  1600

  136000

  12240

  1870

  148240

  592960

  2

  підшипник

  85

  500

  42500

  6481,25

  1000

  85000

  7650

  1168,75

  92650

  370600

  3

  герметик

  85

  50

  4250

  648,125

  100

  8500

  765

  116,875

  9265

  37060

  4

  Масло тр.

  85

  1000

  85000

  12962,5

  2000

  170000

  15300

  2337,5

  185300

  741200

  Витрати на запасні частини і витратні матеріали при ремонті КПП складають 1741820 руб.

  При ремонті ДП

  № п / п

  Найменування запасних частин і витратних матеріалів

  Кількість за квартал, шт.

  Ціна за одиницю, крб.

  Загальна вартість за квартал, руб.

  ПДВ в т. Ч., Руб.

  Ціна з торговельною надбавкою, руб.

  Загальна вартість з торговельною надбавкою за квартал, руб.

  ПДВ 18%, руб.

  ПДВ до розрахунку, руб.

  Загальна вартість з ПДВ за квартал, руб.

  Загальна вартість з ПДВ за рік, руб.

  1

  сальник

  128

  400

  51200

  7808

  800

  102400

  9216

  1408

  111616

  446464

  2

  підшипник

  128

  500

  64000

  9760

  1000

  128000

  11520

  1760

  139520

  558080

  3

  герметик

  128

  50

  6400

  976

  100

  12800

  тисяча сто п'ятьдесят два

  176

  13952

  55808

  4

  Масло тр.

  128

  600

  76800

  11712

  1200

  153600

  13824

  2112

  167424

  669696

  Витрати на запасні частини і витратні матеріали при ремонті ДП становлять 1730048 крб.

  8. Витрати на спецодяг працюючим

  З с / о = N · К р, де N - вартість одягу;

  До р - кількість працюючих.

  При ремонті КПП

  З с / о = 1500 · 2 = 3000 руб.

  При ремонті ДП

  З с / о = 1500 · 1 = 1500 руб.

  9. Канцелярські витрати

  З канц. = N · К р, де N - вартість;

  До р - кількість працюючих.

  При ремонті КПП

  З с / о = 900 · 2 = 1800 руб.

  При ремонті ДП

  З с / о = 900 · 1 = 900 руб.

  Разом загальна сума річних фактичних змінних витрат за послугою ремонт КПП складає 2902636,1 руб., А за послугою ремонт ДП - 1974000,17 руб.

  Складання фінансового календаря

  Фінансовий календар складаємо на три роки. На третій рік збільшується кількість виконаних послуг на 10%.

  Розрахунок фактичної кількості виконаних послуг за рік і за квартал з 10% збільшенням.

  N факт.в рік = 60% • N в рік

  N факт. за кварт. = 60% • N за кварт.

  ремонт КПП

  N факт.в рік = 60% • 568 = 341

  N факт. за кварт = 60% • 142 = 85

  ремонт ДП

  N факт.в рік = 60% • 852 = 511

  N факт. за кварт. = 60% • 213 = 128

  Розраховуємо змінні витрати, і знаходимо отриману підприємством прибуток.

  Заповнення таблиці виробляємо за такою методикою.

  1. Готівкові гроші на початок кварталу рівні залишку грошових коштів на кінець попереднього кварталу. На перший рік немає, так як підприємство тільки відкрилось, на другий рік одно 29799169,02, на третій рік 57706584,08.

  2. Надходження грошей в поточному періоді:

  3. Внески в КК (СК ставиться сума внеску в КК (СК) в грошовій формі в перший рік роботи підприємства; 22681080-9200000 = 13481080,00, де 9200000 - це внесок в майновій формі.

  4. Виручка від реалізації за минулий період - заповнюється в тому випадку, якщо розрахунки з клієнтами здійснюються після виконання послуги з відставанням платежу в часі. У нашого підприємства таких доходів немає.

  5. Виручка від реалізації за поточний період заповнюється в тому випадку, якщо момент виконання послуги і платежу збігаються; дорівнює за перший рік 105656023,1, за другий рік 105656023,1, за третій рік 128784884,5. це є сумарний дохід за всіма послуга за певний рік. (Таблиця «фінансовий результат СТО»)

  6. Отримані аванси - заповнюється в тому випадку, якщо розрахунки за послугу виробляються попередньо з випередженням терміну платежу. Одержаних авансів немає.

  7. Виручка від інших операцій заповнюється, якщо підприємство виконує будь-які супутні послуги. Супутні послуги не виконуються.

  8. Доходи від позареалізаційних операцій - включають в себе надходження грошових коштів від фінансових операцій (дивіденди по цінних паперах, відсотки по депозитах, отримані штрафи, пені та неустойки від контрагентів за порушення умов договору). Позареалізаційних доходів немає.

  9. Позики або інші надходження додаткової готівки вписуються в ті роки, коли передбачається їх отримання. У перший рік роботи отримано кредит в розмірі 1540000 крб.

  10. Всього наявна готівка до платежів визначається як сума пунктів з 1 по 9.

  11. Грошові платежі в поточному періоді, це сума пунктів з 11 по 31.

  12. Оплата праці за минулий період. Виплата заробітної плати проводиться в перших числах місяця, наступного за оплачуваним. Заповнюємо на другий і третин рік, виплата заробітної плати за грудень минулого року, всього працюючого персоналу.

  13. Оплата праці за поточний період. Виплата заробітної плати проводиться в перших числах місяця, наступного за оплачуваним. Заповнюємо на всі роки виплата заробітної плати за 11 місяців всього працюючого персоналу.

  14. Оплата матеріальних і енергетичних ресурсів за поточний період, момент поставки і розрахунок за неї збігаються. Цей рядок поділяємо на кілька рядків:

  -На запчастини та витратні матеріали, в цей рядок заповнюємо разом оплату поставок запасних частин з урахуванням ПДВ за рік за планом.

  -Інструменти, в цей рядок заповнюємо вартість придбаного інструменту.

  -Оплата за електроенергію, розраховується в змінних витратах за фактом п.4, підсумовується по всьому підприємству.

  -Оплата за тепло, розраховується в постійних витратах п.14.

  -Оплата за воду, розраховується в постійних витратах п.14.

  15. Оплата покупних послуг за поточний період. Послуги за поточний період пошукові роботи не купувалися.

  16. Платежі з обов'язкового страхування проставляються в ті періоди, коли вносяться гроші. Рівні 10000 руб. на одного працівника, кількість працівників 25. Платежі з обов'язкового страхування = 10000 • 25 = 250000 руб.

  17. Платежі по добровільному страхуванню. Платежів по добровільному страхуванню немає.

  18. Орендна плата та лізингові платежі заносяться за термінами, передбаченими договором. Підприємство придбало обладнання у лізинг на два роки з наступним викупом за залишковою вартістю. Лізингові платежі розраховуються в постійних витратах по кожній послузі п.13.

  19. Представницькі витрати, розраховуються в постійних витратах п.6.

  20. Витрати на рекламу, розраховуються в постійних витратах п.7.

  21. Витрати на підготовку кадрів, розраховуються в постійних витратах п.8.

  п.19, 20, 21 - заповнюються на кожний рік.

  22. Витрати на відрядження, проставляються в щороку. Розраховуються в постійних витратах п.9.

  23. Основні платежі по кредиту - виплачуються в перший рік роботи підприємства, рівні 1540000.

  24. За короткострокового не заповнюється.

  25. Виплата відсотка по кредиту. Береться 24% від вартості обладнання придбаного в кредит, розраховується в постійних витратах п.12.

  26. За короткострокового не заповнюється.

  27. Придбання сертифіката здійснюється в перший рік, дорівнює 1000 руб. за кожну послугу, кількість послуг 14. Вартість сертифіката = 1000 • 14 = 14000.

  28. Купівля основних засобів і нематеріальних активів - заповнюється в ті періоди, коли передбачається їх придбання:

  -У перший рік включається вартість придбаного обладнання (крім придбаного в лізинг) і вартість будівлі.

  -В третій рік залишкова вартість обладнання придбаного в лізинг.

  29. Виплата податків і платежів, рядок поділяємо на кілька, заповнюється в одному році:

  -ЕСН розраховується у фактичних річних змінних витратах п.2.

  -ПДВ до перерахування розраховується по кожному найменуванню запасних частин в розділі «розрахунок податків і платежів» п.1.

  -Податок на майно розраховується в розділі «розрахунок податків і платежів» п.3.

  -Податок на прибуток розраховується в розділі «розрахунок податків і платежів» п.2.

  -НДФЛ дорівнює 13% від ФЗП, розраховується в розділі «фактичні річні змінні витрати» п.3.

  -Податок на землю розраховується в розділі «розрахунок податків і платежів» п.4.

  -ЕНВД розраховується в розділі «розрахунок ЕНВД і прибутку нетто по СТО».

  30. Вилучення на користь власника (виплата дивідендів) виплачуються щороку, значення беремо з таблиці розподілу прибутку підприємства.

  31. Інші платежі включають в себе витрати на спецодяг, канцелярські, компенсація за використання особистого автомобіля розраховуються в розділі «фактичні річні змінні витрати» п.9,10 і «річні постійні витрати» п.5, заповнюється в одному році.

  32. Положення з грошовими коштами на кінець поточного періоду визначається як різниця між п. 10 і п. 11.

  Відомість по заробітній платі

  Посада

  розряд

  ФЗП міс. руб.

  ФЗП рік. руб.

  ЄСП

  руб. на рік

  ПДФО руб. в місяць

  На руки в

  місяць

  руб.

  На руки за

  11 місяців

  руб.

  1

  директор

  14

  42725,63

  512707,62

  71779,06

  5554,33

  37171,29

  408884,19

  2

  Головний бухгалтер

  12

  24479,66

  293755,96

  41125,84

  3182,36

  21297,31

  234270,41

  3

  Бухгалтер

  11

  22492,8

  269913,6

  37787,9

  2924,06

  19568,74

  215256,14

  4

  економіст

  11

  22492,8

  269913,6

  37787,9

  2924,06

  19568,74

  215256,14

  5

  Головний механік

  11

  33739,2

  404870,4

  56681,85

  4386,09

  29353,1

  322884,1

  6

  Комірник

  8

  24752,76

  297033,15

  41584,64

  3217,85

  21534,91

  236884,01

  7

  МОП

  4

  12770,85

  153250,2

  21455,02

  1660,2

  11110,85

  122219,35

  Разом за 11 місяців видано на руки: 1755654,34 руб.  ign = "left"> №

  Посада

  розряд

  ФЗП міс. руб.

  ФЗП рік. руб.

  ЄСП

  руб. на рік

  ПДФО руб. в місяць

  На руки в

  місяць

  руб.

  На руки за 11 місяців руб.

  1

  Ходовщік

  7

  15375,23

  184502,80

  25830,39

  1998,78

  13376,45

  147140,9

  2

  Ходовщік

  8

  12952,59

  155431,09

  21760,35

  1683,84

  11268,75

  123956,2

  3

  Мийник

  7

  34372,72

  137490,86

  19248,72

  4468,45

  29904,26

  109648,96

  4

  кузовщика

  7

  10902,4

  130829,2

  18316,1

  1417,3

  9485,12

  104336,33

  5

  кузовщика

  8

  9043,2

  108519,16

  15192,68

  1175,6

  7867,63

  86544,03

  6

  Агрегатчик по ТЗ

  11

  15782,4

  189388,8

  26514,43

  2051,7

  13730,6

  151037,5

  7

  Шиномонтажник

  8

  14045,3

  168543,8

  23596,1

  1825,8

  12219,43

  134413,7

  8

  Заменщік масла

  7

  16672,3

  200068,1

  28009,5

  2167,4

  14504,94

  159554,33

  9

  акустик

  8

  13977,4

  167729,82

  23482,1

  1817,07

  12160,41

  133764,53

  10

  аерограф

  7

  12034,13

  144409,61

  20217,3

  1564,44

  10469,70

  115166,66

  11

  скляр

  7

  13082,93

  156995,1

  21979,31

  1700,78

  11382,15

  125203,65

  12

  скляр

  8

  11021,48

  132257,73

  18516,1

  1432,79

  9588,69

  105475,59

  13

  установник сигналізацій

  8

  11021,48

  132257,73

  18516,1

  1432,79

  9588,69

  105475,59

  14

  Агрегатчик по КПП

  7

  11908,81

  142905,79

  20006,81

  1137,6

  10771,21

  118483,31

  15

  Агрегатчик по КПП

  8

  10032,36

  120388,42

  16854,37

  1304,21

  8728,15

  96009,65

  16

  Агрегатчик по ДП

  7

  8750,79

  105009,52

  14701,33

  1137,6

  7613,19

  83745,1

  17

  Моторист

  7

  9143,8

  109726,6

  15361,7

  1188,71

  7955,18

  87506,9

  18

  Електрик

  8

  10908,6

  130904,1

  18326,5

  1418,13

  9490,55

  104396

  Разом за 11 місяців видано на руки: 2091859 руб.

  Таблиця фінансового календаря

  Найменування

  Перший рік

  Другий рік

  Третій рік

  1

  Готівкові гроші на початок кварталу

  29799169,02

  57079224,38

  2

  Надходження грошей в поточному періоді за все

  3

  У тому числі внески в КК

  13481080

  4

  Виручка від реалізації за минулий період

  5

  Виручка від реалізації за поточний період

  105656023,1

  105656023,1

  128784884,5

  6

  отримані аванси

  7

  Виручка від інших операцій

  8

  Дохід від позареалізаційних операцій

  9

  Позики або інші надходження додаткової готівки

  1540000

  10

  Всього наявна готівка до платежів

  120677103,1

  135455192,1

  185864108,88

  11

  ГУ Грошові платежі в поточному періоді за все

  90877934,11

  78639967,76

  84727548,87

  12

  В тому числі оплата праці за минулий період

  349773,95

  349773,95

  13

  Оплата праці за поточний період

  3847513,52

  3847513,52

  4643341,06

  14

  Оплата матеріальних і енергетичних ресурсів за поточний період

  На запчастини та витратні матеріали

  60169960

  60169960

  60169960

  Інструменти

  197800

  197800

  197800

  Оплата за електроенергію

  284922,33

  284922,33

  291441,16

  Оплата за тепло

  622080

  622080

  622080

  Оплата за воду

  6552

  6552

  6552

  15

  Оплата покупних послуг за поточний період

  16

  Платежі з обов'язкового страхування

  250000

  17

  Платежі по добровільному страхуванню

  18

  Орендна плата або лізингові платежі

  1779008,02

  1779008,02

  19

  Представницькі витрати

  88057,78

  88057,78

  88057,78

  20

  Витрати на рекламу

  88057,78

  88057,78

  88057,78

  21

  Витрати на підготовку кадрів

  264173,34

  264173,34

  264173,34

  22

  Витрати на відрядження

  1950

  1950

  1950

  23

  Основні платежі по кредиту

  1540000

  24

  по короткостроковому

  25

  Виплата% за кредит

  369600

  26

  по короткостроковому

  27

  придбання сертифіката

  14000

  28

  Купівля основних засобів і Нематов. актів

  11569500

  4177661,15

  29

  Виплата податків і платежів

  ЄСП

  366430,16

  366430,16

  435661,42

  ПДВ до перерахування

  1300693,95

  1300693,95

  1843871,52

  Податок на майно

  1203399,2

  1203399,2

  1203399,2

  Податок на прибуток

  3069899,8

  3069899,8

  4148211,2

  ПДФО

  345258,61

  345258,61

  865200,41

  Податок на землю

  264000

  264000

  264000

  ЕНВД

  444398,4

  444398,4

  444398,4

  30

  Вилучення на користь власника (виплата дивідендів)

  2674079,2

  2674079,2

  4241358,5

  31

  Інші платежі

  116600

  116600

  116600

  32

  Положення з грошовими коштами на кінець поточного періоду

  29799169,02

  57079224,38

  101400560,01

  Таблиця баланс підприємства

  1 Необоротні актив

  код показник

  На початок звітного року

  На кінець звітного року

  3 капітал і резерви

  код показник

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  1 Необоротні активи

  3 Капітал і резерви

  Нематеріальні активи

  110

  14000

  Статутний капітал

  410

  22681080

  Основні засоби

  120

  11569500

  10937920

  Резервний капітал

  430

  незавершене будівництво

  130

  утворені відповідно до законодавства

  431

  5348158,4

  Прибуткові вкладення в матеріальні

  цінності

  135

  утворені відповідно до установчих

  документами

  432

  8022237,5

  Довгострокові фінансові вкладення

  140

  Нерозподілений прибуток

  470

  242719,4

  відкладені податкові активи

  145

  Разом у розділі 3

  490

  36294195,3

  Разом у розділі 1

  190

  10951920

  4 Короткострокові зобов'язання

  2 Оборотні активи

  Позики і кредити

  610

  запаси

  210

  15042490

  Кредиторська заборгованість

  620

  Витрати в незавершеному виробництві

  213

  7638,91

  в тому числі постачальники та підрядники

  621

  Витрати майбутніх періодів

  216

  Задолжность перед персоналом підприємства

  622

  Інші витрати та запаси

  217

  Задолжность перед державними

  позабюджетними фондами

  623

  ПДВ по придбаних цінностях

  220

  325173,48

  Задолжность з податків і зборів

  624

  Дебіторська заборгованість

  (Протягом 12 місяців)

  240

  Інші кредитори

  625

  в тому числі покупці і замовники

  241

  Задолжность перед учасниками з виплати

  доходів

  630

  Короткострокові фінансові вкладення

  250

  242719,4

  Доходи майбутніх періодів

  640

  Грошові кошти

  260

  29799169,02

  Резерви майбутніх витрат

  650

  Інші оборотні активи

  270

  Інші короткострокові зобов'язання

  660

  20074915,51

  Разом у розділі 2

  290

  45417190,81

  Разом у розділі 4

  690

  20074915,51

  БАЛАНС

  300

  56369110,81

  БАЛАНС

  700

  56369110,81

  Оцінка фінансового стану підприємства

  I Оцінка майна

  1. Коефіцієнт підприємництва

  КП = ОС / ВБ = 10937920 / 56369110,81 = 0,19 <0,45

  ОС - основні засоби;

  СБ - валюта балансу.

  Структура нераціональна.

  2. Частка мобільних засобів

  ДМС = ОА / ВБ = 45417190,81 / 56369110,81 = 0,8> 0,6, де

  ОА - оборотні активи.

  СБ - валюта балансу.

  Знижений ризик неплатоспроможності, але нестабільна прибуток.

  3. Омертвляння поточних активів в запасах

  ОТА = Зп / ОА = 15042490 / 45417190,81 = 0,3 <0,4, де

  Зп - запаси за квартал;

  ОА - оборотні активи.

  Структура раціональна.

  II Оцінка платоспроможності і кредитоспроможності.

  1. Коефіцієнт загального покриття

  Кп = ОА / КО = 45417190,81 / 20074915,51 = 2,3 = 2ч3, де

  ОА - оборотні активи;

  КО - короткострокові зобов'язання.

  Структура раціональна. З боргами підприємство може розплатитися ліквідними активами.

  2. Коефіцієнт термінової ліквідності

  Ксл = (ДС + ДЗ) / КО = 29799169,02 / 20074915,51 = 1,4> 1, де

  ДС - грошові кошти:

  ДЗ - дебіторська заборгованість;

  КО - короткострокові зобов'язання.

  Структура раціональна, при необхідності терміново розплатиться по боргах зробити можливо.

  3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  Кал = ДС / КО = 29799169,02 / 20074915,51 = 1,4> 0,2, де

  ДС - грошові кошти;

  КО - короткострокові зобов'язання.

  Структура раціональна.

  III Оцінка фінансової стійкості і незалежності

  1. Коефіцієнт фінансової автономії

  КФА = СК / ВБ = 36294195,3 / 56369110,81 = 0,64> 0,5, де

  СК - власний капітал;

  СБ - валюта балансу.

  Структура раціональна.

  2. Коефіцієнт фінансового ризику

  КФР = ЗК / СК = 20074915,51 / 36294195,3 = 0,5 <1, де

  ЗК - позиковий капітал;

  СК - Власний капітал.

  Структура раціональна. Підприємство незалежно від зовнішніх джерел фінансування.

  V Вірогідність банкрутства

  Zсчет. = (ОК / ВБ) • 1,2 + (НП / ВБ) • 1,4 + (Посн.д. / ВБ) • 3,3 + (КК / ЗС) • 0,6 + (В / ВБ ) • 1 =

  (45417190,81 / 56369110,81) • 1,2 + (242719,4 / 56369110,81) • 1,4 + (18271592,94 / 56369110,81) • 3,3 + (22681080 / 20074915,51) • 0,6+ (105656023,1 / 56369110,81) • 1 = 4,5> 3, де

  ОК - оборотний капітал;

  СБ - валюта балансу;

  НП - нерозподілений прибуток;

  Поснов. д - прибуток від основної діяльності (прибуток брутто до ЕНВД);

  КК - статутний капітал;

  ЗС - позикові кошти;

  В - виручка від реалізації.

  Вірогідність банкрутства підприємства низька, так як частка нерозподіленого прибутку мала, оборотність вкладених коштів досить швидка, позикові кошти не становлять значну частину, а також немає клієнта, який би займав більшу частину послуг, що надаються.

  оцінка інвестицій

  В цьому розділі, необхідно використовуючи різні критерії вибору інвестиційних проектів оцінити їх ефективність.

  1. Розрахунок реальної вартості проекту (РЦП)

  Для розрахунку РЦП заповнюємо таблицю.

  Як капітальних вкладень приймається загальна сума статутного капіталу за умови, що він уже використаний на придбання основних засобів.

  ЧД = Пр + Ам, де

  Пр - прибуток у розпорядженні підприємства;

  Ам - амортизація.

  б t = 1 / (1 + r) t, де

  r- дисконтна ставка (в частках від одиниці)

  t - число років, що відділяє показники від розрахункового року.

  ЧДД t = ЧД • б t

  РЦП =? ЧДД t -? До t • б t + З ліквідує. • б t

  Таблиця розрахунку РЦП при r = 0

  показники

  роки

  0

  1

  2

  3

  1

  Капітальні вкладення (К t)

  24221080

  2

  Чистий дохід (ЧД)

  18458774,54

  18458774,54

  30201892,38

  3

  Коефіцієнт а t при дисконтує коефіцієнті r = 0

  1

  1

  1

  1

  4

  Чиста поточна вартість (ЧДД)

  18458774,54

  18458774,54

  30201892,38

  5

  Реальна цінність проекту (РЦП)

  -5762305,46

  12696469,08

  42898361,46

  КП - капітальні вкладення - Статутний капітал (у майновій формі -9200000 руб. + Грошова форма - 13481080 руб + кредит - 1540000 руб.)

  Таблиця розрахунку РЦП при r = 0,3

  показники

  роки

  0

  1

  2

  3

  1

  Капітальні вкладення (К t)

  24221080

  2

  Чистий дохід (ЧД)

  18458774,54

  18458774,54

  30201892,38

  3

  Коефіцієнт а t при дисконтує коефіцієнті r = 0,3

  1

  0,769

  0,592

  0,455

  4

  Чиста поточна вартість (ЧДД)

  14194797,62

  10927594,53

  13741861,03

  5

  Реальна цінність проекту (РЦП)

  -10026282,4

  +1937312,149

  15679173,18

  2. Термін окупності проекту

  Це момент часу, в якому РЦП змінює знак з негативного на позитивний. Даний процес відбувається на другий рік роботи підприємства.

  3. Знаходження ВНД, значення ставки дисконту, при якій РЦП дорівнює нулю (РЦП = 0).

  Величину ВНД визначаємо графічно. Для цього, допускаємо, що залежність лінійна, беремо два значення ставки дисконтування r: то, яке використовувалося при розрахунку РЦП в п. 1 і будь-яка інша, і відповідно до них розраховуємо РЦП. Потім будуємо графік залежності РЦП від r.

  ВНД = 0,36

  ОАК = 0,11

  ВНД> ОАК

  ВНД перевищує депозитну ставку банку, з цього можна зробити висновок, що наш проект доцільний.

  Розрахунок ризиків.

  Ризик - це можливе нанесення збитку або збитків, внаслідок заняття якою-небудь справою.

  Розрахунок реального ризику.

  r р = (r 1 + r 2 + r 3 + r 4 + r 5) / 5

  r 1-показник ліквідності;

  r 1 = ОА / К р об., де

  ОА - оборотні активи;

  До р об. - Короткострокові зобов'язання;

  r 1 = 45417190,81 / 20074915,51 = 2,3.

  r 2-показник фінансової автономії;

  r 2 = СК / ВБ, де

  СК - власний капітал;

  СБ - валюта балансу;

  r 2 = 36294195,3 / 56369110,81 = 0,64.

  r 3 -діфференціал фінансового важеля;

  r 3 = Rn пр де

  R = Пр / А, де

  Пр - чистий прибуток;

  А - активи;

  n пр = ПКР / ЗС, де

  ПКР - плата за кредит;

  ЗС - позикові кошти;

  R = 17827194,54 / 56369110,81 = 0,32;

  n пр = 369600 / 20074915,51 = 0,018;

  r 3 = 0,32-0,018 = 0,29.

  r 4 -ділові оборотність;

  r 4 = Д об. = (365 * ОА) / В, де

  В - виручка;

  ОА - оборотні активи;

  r 4 = (365 * 45417190,81) / 105656023,1 = 157 .

  r 5 коефіцієнт диверсифікації;

  r 5 = В осн. клиен / В заг, де

  В осн. клиен - виручка від обслуговування основного клієнт = 10% * В заг;

  В осн. клиен = 10% * 105656023,1 = 10565602,31;

  В заг - виручка від усіх видів послуг (дохід);

  В заг = 105656023,1;

  r 5 = 10565602,31 / 105656023,1 = 0,1.

  Значення кожного з п'яти отриманих коефіцієнтів наводиться до процентному значенням, яке береться відповідно до того, в який діапазон потрапляє отримане значення.

  Розрахункове значення до 1

  до 1> 2

  1,8 <до 1 <2

  1,6 <до 1 <1,8

  1,4 <до 1 <1,6

  1,2 <до 1 <1,4

  до 1 <1,2

  Відповідний рівень ризику,%

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  Розрахункове значення до 2

  0,9 <до 2 <1

  0,8 <до 2 <0,9

  0,7 <до 2 <0,8

  0,6 <до 2 <0,7

  0,5 <до 2 <0,6

  до 2 <0,5

  Відповідний рівень ризику,%

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  Розрахункове значення до 3

  4 <до 3

  3 <до 3 <4

  2 <до 3 <3

  1 <до 3 <2

  0 <до 3 <1

  до 3 <0

  Відповідний рівень ризику,%

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  Розрахункове значення до 4

  до 4 <100

  100 <до 4 <120

  120 <до 4 <140

  140 <до 4 <160

  160 <до 4 <180

  До 4 <180

  Відповідний рівень ризику,%

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  Розрахункове значення до 5

  До 5 <8

  8 <до 5 <11

  11 <до 5 <14

  14 <до 5 <17

  17 <до 5 <20

  до 5 <20

  Відповідний рівень ризику,%

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  За підсумками складаємо таблицю

  Приватні показники

  ризику

  значення

  %

  r1

  2,3

  5

  r2

  0,64

  20

  r3

  0,29

  25

  r4

  157

  20

  r5

  0,1

  5

  r р = (5 + 20 + 25 + 20 + 5) / 5 = 15%

  Знаходимо відсоток ставки дисконту для розрахунку ринкової вартості підприємства

  r = r Б.Р + r р -i інф, де

  r р - реальний ризик;

  r Б.Р - безризикова ставка = 16%;

  i інф - ставка інфляції = 9%;

  r = 16 + 15-9 = 22%.

  Отримане значення ставки дисконтування рівне 22% говорить про те, що капітальне вкладення не настільки ризиковано вкладено, так як наше СТО повністю покриває свої короткострокові зобов'язання найбільш ліквідними активами і не залежить від клієнтів, які займають велику частку послуг, що надаються.

  Визначення ринкової вартості підприємства

  Ринкова вартість акції знаходиться за формулою:

  РСА = РСП V / K А, де

  РСП V - поправка ринкової вартості підприємства на 4-ий рік;

  K А - кількість проданих акцій.

  Грошові потоки:

  ДП = П чистий. + Ам ± П собс. П д / з, де

  П чистий - чистий прибуток;

  Ам - амортизаційні відрахування;

  П собс. - приріст власних коштів;

  П д / з - сума, що підлягає погашенню довгострокових заборгованостей.

  ДП I = 17827194,54 + 631580 = 18458774,54 руб.

  ДП II = 17827194,54 + 631580 = 18458774,54 руб.

  ДП III = 28275723,55 + 1926168,83 = 30201892,38 руб.

  r = 0,3

  (1 + r) 0,5 = 1,14

  (1 + r) 1,5 = 1,482

  (1 + r) 2,5 = 1,927

  Поправки ринкової вартості:

  1 поправка

  РСП I = ДП I / (1 + r) 0,5 + ДП II / (1 + r) 1,5 + ДП III / (1 + r) 2,5 + Дt / r, де

  Дt = ДП III / (1 + r) 2,5 - залишкова вартість майна на 3 рік.

  Дt = 30201892,38 / 1,927 = 15673011,09

  РСП I = 18458774,54 / 1,14 + 18458774,54 / 1,482 + 30201892,38 / 1,927 + 15673011,09 / 0,3 = 96563602,36

  2 поправка

  РСП II = ДП I / (1 + rg) 0,5 + ДП II / (1 + rg) 1,5 + ДП III / (1 + rg) 2,5 + Дt / (rg), де

  g = (К вл-АМ) / СК, де

  До вл - капітальні вкладення;

  Ам - амортизаційні відрахування;

  СК - власний капітал.

  g 1 = (22681080-631580) / 36294195,3 = 0,6

  g 2 = (22681080-631580) / 36294195,3 = 0,6

  g 3 = (22681080-1926168,83) / 36294195,3 = 0,57

  r = 0,3

  (1 + rg 1) 0,5 = 0,834

  (1 + rg 2) 1,5 = 0,577

  (1 + rg 3) 2,5 = 0,452

  rg 3 = -0,272

  РСП II = 18458774,54 / 0,834 + 18458774,54 / 0,577 + 30201892,38 / 0,452 + 15673011,09 / ( - 0,272) = 120942111,2 руб.

  3 поправка

  РСП III = РСП II + 0,3 • З вн. ак. , де

  З вн. ак. - необоротні активи.

  РСП III = 120942111,2 + 0,3 * 14000 = 120946311,2 руб.

  4 поправка

  РСП IV = РСП III ± Д (І), де

  Д (І) = ОА сос -N об.

  ОА сос = СК-У н. А де

  СК - власний капітал;

  В н. А - необоротні активи.

  ОА сос = 36294195,3-10951920 = 25342275,3 руб.

  N об. = 0,5 • П про, де

  П про = (В / 365) • Д, де В - виручка;

  Д- тривалість періоду оборотності оборотних коштів (90 днів).

  П про = 05656023,1 / 365 * 90 = 26052170,08

  N об. = 26052170,08 * 0,5 = 13026085,04

  Д (І) = 25342275,3-13026085,04 = 12316190,26

  РСП IV = 120946311,2 + 12316190,26 = 133262501,5 руб.

  5 поправка

  РСП V = РСП IV -N н. а, де

  N н. а - кількість непроданих акцій.

  РСП V = 133262501,5-9072,4 = 12316190,26 руб.

  Кількість акцій у вільному продажу складає 45362.

  РСА = РСП V / K А = 12316190,26 / 11340 = 11750,83 руб.

  Акціонування підприємства.

  Як акціонованого капіталу беремо статутний капітал. Номінал однієї акції беремо 1000 рублів.

  Кількість привілейованих акцій 20% від загального числа - 4536.

  Відсоткова ставка за привілейованими акціями становить 10% від кількості акцій, за звичайними - 14%.

  Дивіденди, одержувані акціонерами.

  Дивіденди рівні: Кількість акцій * на номінал однієї акції * на процентну ставку

  Дивіденди привілейованих акцій рівні:

  1000 * 0,1 * 4536 = 453600

  Дивіденди простих акцій рівні:

  18145 * 0,14 * 1000 = 2540300

  масу дивідендів

  453600 + 2540300 = 2993900

  Масу дивідендів порівнюємо з чистим прибутком

  2993900 <17827194,54, тобто нашої чистого прибутку вистачає на відшкодування дивідендів в разі збитковості підприємства.

  Масу дивідендів за привілейованими акціями порівнюємо з величиною резервного фонду,

  453600 <5348158,4, тобто навіть у разі збитковості підприємства виплатимо дивіденди за привілейованими акціями.

  Системний аналіз оцінки ефективності діяльності СТО

  1. Аналіз ефективності використання коштів

  а) Фондовіддача

  Ф = ВР / С ВПФ, де

  ВР - виручка від реалізації послуг;

  З ОПФ - середньорічна вартість основних виробничих фондів.

  З ОПФ = (11569500+ (11569500-631580)) / 2 = 11253710 руб.

  Ф = 105656023/11253710 = 9,39

  б) Фондомісткість - обернена фондовіддачі

  Ф = С ВПФ / ВР

  Ф = 11253710/105656023 = 0,11

  в) Фондовооружонность

  Ф = С ВПФ / N ср.сп. , де

  З ОПФ - середньорічна вартість основних виробничих фондів;

  N ср.сп - середньооблікова чисельність працюючих.

  Ф = 11253710/25 = 450148,4

  г) Коефіцієнт оновлення

  До об. = С пр.ОПФ / С ВПФ нг, де

  З пр.ОПФ - вартість придбаних основних виробничих фондів.

  З ОПФ нг - середньорічна вартість основних виробничих фондів на кінець року.

  До об = 11569500/10937920 = 1,06

  д) Коефіцієнт придатності

  До г = С ам.г / С ВПФ, де

  З ам.г - річна вартість амортизації;

  З ОПФ - середньорічна вартість основних виробничих фондів.

  До г = 631580/11253710 = 0,06

  е) Коефіцієнт зносу

  До і = 1 К об. , де

  До про - коефіцієнт оновлення

  До і = 1-1,06 = -0,06

  ж) Коефіцієнт предпрінемательності

  До пр. = ОС / С їм, де

  ОС - основні засоби;

  З ним - вартість майна.

  До пр. = 1569500/9200000 = 1,26

  2. Аналіз ефективності використання оборотних коштів

  а) Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

  До об.об.ср. = ВР / С об.ср, де

  ВР - виручка від реалізації послуг;

  З об.ср - середньорічна вартість оборотних коштів.

  До об.об.ср = 105656023,1 / 12453780 = 8,48

  б) Коефіцієнт завантаження коштів в обороті

  До з.ср = 1 / К об.об.ср, де

  До об.об.ср - коефіцієнт оборотності оборотних коштів.

  До з.ср = 1 / 8,48 = 0,12

  в) Частка мобільних засобів дорівнює 0,8.

  г) Омертвляння виробничих запасів дорівнює 0,29.

  д) Оборотний капітал дорівнює 26882275,3 руб.

  е) Наявність власних оборотних коштів дорівнює 25342275,3 руб.

  ж) Потреба в оборотних активах 26052170,08 руб.