• Коефіцієнт зростання (базисний), де - будь-який рівень, - перший рівень ряду (за базу взято перший рівень ряду, тобто дані за 2000 г.).
 • 6) Середній коефіцієнт зростання, де - перший рівень ряду, - останній рівень ряду, n - кількість рівнів ряду.
 • 8) Темп приросту% (за цією формулою розраховуються ланцюгові, базисні і середній показник).
 • З наведених даних видно, що доходи бюджету за аналізований період постійно росли: від 1132,1 млрд .. рублів (у фактично діючих цінах) в 2000 р до 3428,9 млрд. Руб. в 2004 році.
 • Проведені підрахунки показали, що приріст доходів бюджету відбувався з року в рік (базисні показники абсолютного приросту постійно збільшуються).
 • Максимальний ланцюгової коефіцієнт зростання був у 2003р. (2,28), він досяг свого мінімального значення у 2004 році та становив 1,32. Середній коефіцієнт зростання становив 33,65.
 • Цю ж тенденцію можна простежити при аналізі темпів зростання і приросту. Необхідно зробити одне зауваження: по кожному з цих показників спостерігається зниження значень в 2004 році.
 • Особливу ж увагу слід приділити абсолютним значенням 1% приросту.
 • Аналогічно, в 2004 р темп приросту був максимальним (202,88%), йому відповідало максимальне абсолютне значення 1% приросту (25,86 млрд .. руб).
 • Витрати консолідованого бюджету Російської Федерації в 2003-2004 рр. (млрд. руб.)
 • При розрахунку показників використовувалися такі формули Гусарєв В.
 • Абсолютний приріст (ланцюговий), де - будь-який рівень, - попередній рівень ряду.
 • У період 2003-2004 р спостерігалося збільшення базових показників абсолютного приросту з 1357,8 (2003 р) до 1753,9 млрд. Руб. (2004 р.)
 • Таким чином, ми проаналізували інтенсивність зміни в часі, динаміку і структуру доходної та видаткової частин державного бюджету.
 • Список використаної літератури
 • 2. Кореляційно-регресійний аналіз


 • Дата конвертації23.08.2017
  Розмір60.54 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 60.54 Kb.

  Статистичне вивчення обсягу, складу і динаміки доходів і видатків державного бюджету

  eft ">

  Непроцентні витрати без єдиного соціального податку

  1782,9

  13,5

  2083,2

  2062,5

  12,3

  III. профіцит

  214,2

  1,6

  505,7

  720,3

  4,3

  ? Джерело: Агентство економічної інформації «Прайм-ТАСС» (www.prime-tass. Ru)

  На підставі даних таблиці 3.4 проведемо наступні розрахунки:

  Таблиця 3.4

  Доходи консолідованого бюджету Російської Федерації в 2003-2004 рр.

  (Млрд. Руб.)

  рік

  доходи

  млрд. крб.

  Абсолютний приріст, млрд.руб.

  Темп зростання, %

  Темп приросту, %

  Абсолютна величина 1% приросту, млр. руб.

  Пункти росту,%

  постійна база

  змінна база

  постійна база

  змінна база

  постійна база

  змінна база

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  2000

  1132,1

  2003

  2586,2

  1454,1

  1454,1

  228,44

  228,44

  128,44

  128,44

  11,32

  128,44

  2004

  3428,9

  2296,8

  824,7

  302,88

  132,58

  202,88

  32,58

  25,86

  80,44

  Разом

  7147,2

  При розрахунку показників використовувалися такі формули Гусарєв В.М. Теорія статистики. ? М .: Аудит, ЮНИТИ, 1998. С. 127? 138 .:

  Абсолютний приріст (базисний), де - будь-який рівень, - перший рівень ряду (за базу взято перший рівень ряду, тобто дані за 2000 г.).

  Абсолютний приріст (ланцюговий), де - будь-який рівень, - попередній рівень ряду.

  Середній абсолютний приріст, де - перший рівень ряду, - останній рівень ряду, n - кількість рівнів.

  Коефіцієнт зростання (базисний), де - будь-який рівень, - перший рівень ряду (за базу взято перший рівень ряду, тобто дані за 2000 г.).

  Коефіцієнт зростання (ланцюговий), де - будь-який рівень, - попередній рівень ряду.

  6) Середній коефіцієнт зростання, де - перший рівень ряду, - останній рівень ряду, n - кількість рівнів ряду.

  7) Темп зростання% (за цією формулою розраховуються ланцюгові, базисні і середній показник).

  8) Темп приросту% (за цією формулою розраховуються ланцюгові, базисні і середній показник).

  9) Абсолютне значення одного відсотка приросту.

  З наведених даних видно, що доходи бюджету за аналізований період постійно росли: від 1132,1 млрд .. рублів (у фактично діючих цінах) в 2000 р до 3428,9 млрд. Руб. в 2004 році. Проведені підрахунки показали, що приріст доходів бюджету відбувався з року в рік (базисні показники абсолютного приросту постійно збільшуються).

  Про цю тенденцію свідчать і показники коефіцієнта зростання: на тлі стабільного зростання базисних показників відбувається зменшення ланцюгових показників. Максимальний ланцюгової коефіцієнт зростання був у 2003р. (2,28), він досяг свого мінімального значення у 2004 році та становив 1,32. Середній коефіцієнт зростання становив 33,65.

  Цю ж тенденцію можна простежити при аналізі темпів зростання і приросту. Необхідно зробити одне зауваження: по кожному з цих показників спостерігається зниження значень в 2004 році. Особливу ж увагу слід приділити абсолютним значенням 1% приросту. Мінімальний темп приросту був у 2003 р (128,44%), йому відповідало мінімальне абсолютне значення 1% приросту (11,32 млрд .. руб.). Аналогічно, в 2004 р темп приросту був максимальним (202,88%), йому відповідало максимальне абсолютне значення 1% приросту (25,86 млрд .. руб).

  Таблиця 3.5

  Витрати консолідованого бюджету Російської Федерації в 2003-2004 рр. (млрд. руб.)

  рік

  витрати

  млрд. крб.

  Абсолютний приріст, млрд.руб.

  Темп зростання, %

  Темп приросту, %

  Абсолютна величина 1% приросту, млр. руб.

  Пункти росту,%

  постійна база

  змінна база

  постійна база

  змінна база

  постійна база

  змінна база

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  2000

  1014,2

  2003

  2372,0

  1357,8

  1357,8

  233,88

  233,88

  133,88

  133,88

  10,14

  133,88

  2004

  2768,1

  1753,9

  396,1

  272,93

  116,7

  172,93

  16,70

  23,72

  39,05

  Разом

  6154,3

  При розрахунку показників використовувалися такі формули Гусарєв В.М. Теорія статистики. ? М .: Аудит, ЮНИТИ, 1998. С. 127? 138 .:

  Абсолютний приріст (базисний), де - будь-який рівень, - перший рівень ряду (за базу взято перший рівень ряду, тобто дані за 2000 г.).

  Абсолютний приріст (ланцюговий), де - будь-який рівень, - попередній рівень ряду.

  Середній абсолютний приріст, де - перший рівень ряду, - останній рівень ряду, n - кількість рівнів.

  Коефіцієнт зростання (базисний), де - будь-який рівень, - перший рівень ряду (за базу взято перший рівень ряду, тобто дані за 2000 г.).

  Коефіцієнт зростання (ланцюговий), де - будь-який рівень, - попередній рівень ряду.

  6) Середній коефіцієнт зростання, де - перший рівень ряду, - останній рівень ряду, n - кількість рівнів ряду.

  7) Темп зростання% (за цією формулою розраховуються ланцюгові, базисні і середній показник).

  8) Темп приросту% (за цією формулою розраховуються ланцюгові, базисні і середній показник).

  9) Абсолютне значення одного відсотка приросту.

  У період 2003-2004 р спостерігалося збільшення базових показників абсолютного приросту з 1357,8 (2003 р) до 1753,9 млрд. Руб. (2004 р.)

  На тлі стабільного зростання базисних показників відбувається зменшення ланцюгових показників. Максимальний ланцюгової коефіцієнт зростання був у 2003 р (2,34), він досяг свого мінімального значення у 2004 році та становив 1,17..Інтересно відзначити, що, у випадку з динамікою витрат бюджету, мінімальне абсолютне значення 1% приросту ( 10,14) припадає на рік з мінімальним темпом приросту (133,88) - 2003р., Це означає, що при збільшенні темпів зростання доходів консолідованого бюджету, на кожен відсоток приросту доводилося менше додаткових грошей.

  Таким чином, ми проаналізували інтенсивність зміни в часі, динаміку і структуру доходної та видаткової частин державного бюджету.

  висновок

  Зараз Російська Федерація знаходиться в процесі економічного становлення. Тому, дуже важливо правильно і грамотно здійснювати економічне регулювання держави, одним з механізмів якого є бюджетна система держави і включений в неї державний бюджет. Бюджет є джерелом фінансування багатьох складових частин держави, таких як: армія, наука, культура і т.д. За допомогою бюджету стимулюються найбільш важливі галузі економіки. У підсумку, за допомогою бюджету держава може виконувати свої функції.

  Для нормального існування і розвитку нашої держави необхідно продумано регулювати і рух грошових коштів, так як сильна стійка система регулювання грошових потоків сприяє надійному функціонуванню держави, гармонійному розвитку економічних і соціальних відносин, зростання добробуту, як держави так і його громадян.

  Бюджетні відносини характеризуються великим різноманіттям, тому їх показники відображають різні механізми перерозподілу фінансових ресурсів вертикального і горизонтального характеру (міжгалузевий і міжтериторіальний). Статистичні дані про державний бюджет виконують дуже важливу задачу так як з їх допомогою можна визначити, як надходять у розпорядження держави фінансові ресурси від господарюючих суб'єктів і чи відповідає розмір цих ресурсів обсягом суспільних потреб та їх складових, ранжируваною в порядку першочерговості.

  Статистичні дані також дозволяють проаналізувати, якою мірою потреби державного управління витратах і кредитах можуть бути задоволені за рахунок наявних ресурсів, без залучення позикових коштів або коштів, накопичених за минулі періоди. Цей принцип покладено в основу класифікацій державного бюджету.

  Без статистичних розрахунків можна визначити ступінь виконання державного бюджету, порівняти фактичні показники з встановленими, встановити причини дефіциту (або профіциту) бюджету, проаналізувати величину податкових заборгованостей, тенденції зміни основних показників державного бюджету в часі.

  Необхідно відзначити, що кінцевим результатом існування будь-якої держави, на мій погляд, є економічний добробут і процвітання її громадян. Надійна бюджетна система є одним з найважливіших структур держави, тому, для досягнення головної мети держави необхідно постійно розвивати і вдосконалювати науку, що характеризує своїми показниками і методами фінансову систему країни, тобто статистику.

  Список використаної літератури

  1. Бюджетний кодекс Російської федерації. Прийнято ГД РФ 17.07.98.с змінами, внесеними ФЗ від 31..12.99 і ФЗ від 5.08.2000.

  2. Гусаров В.М. Теорія статистики: Навч. Посібник для вузів. ? М .: Аудит, ЮНИТИ, 1998.? 247с.

  3. Російський Статистичний Щорічник 2004: Додати Стат.сб. / Росстат. М, 2004-725с.

  4. Рябушкін Б.Т. Основи статистики фінансів: уч. допомога. ? М .: Финстатинформ, 1997.? 80 с.

  5. Соціальна статистика: Підручник / За ред. І.І.Елісеевой.- М .: Фінанси і статистика, 2001..

  6. Теймурова Т.Ю. Фінансова статистика: уч. допомога.? Калуга: Видавничий дім «Ейдос», 2003.? 330С.

  7. www.government.gov.ru Агентство економічної інформації «Прайм? ТАСС »

  7. www.prime-tass.ru Прес-реліз до засідання Уряду РФ рт 26.05.2005

  align = "left">

  30

  Т.ч. інтервальний ряд розподілу показав, що найбільшу кількість суб'єктів РФ мають рівень доходів від 3,5-5 млн. руб.

  2. Побудуємо графік отриманого ряду розподілу та графічно зобразимо на ньому моду:

  Мал. 2.1. Графік ряду розподілу.

  Для графічного зображення медіани побудуємо комуляти і розрахуємо комулятівного частоти таблиці.

  Таблиця 2.2

  1

  5

  5

  2

  8 (5 + 8)

  13

  3

  10 (5 + 8 + 10)

  23

  4

  4 (5 + 8 + 10 + 4)

  27

  5

  3 (5 + 8 + 10 + 4 + 3)

  30

  Розрахуємо показники: моду і медіану.

  Мода - найбільш часто зустрічається значення ознаки. В інтервальному ряду визначається модальний інтервал (має найбільшу частоту). Значення моди визначається за формулою:

  , (2.2)

  - нижня межа модального інтервалу,

  - частота модального інтервалу,

  - частота інтервалу, що передує модальному,

  - частота інтервалу, наступного за модальним.

  Модальний інтервал - третій (3,5-5), тому що він має найбільшу частоту (10).

  Знайдемо моду за формулою (2.2):

  Отже, модальним значенням доходів бюджету регіонів є доходи, рівні 3,875 млн. Руб.

  Медіана Ме? це варіант, який знаходиться в середині варіаційного ряду. Щоб знайти медіану необхідно відшукати значення ознаки, яке знаходиться в середині упорядкованого ряду.

  Медіанного є інтервал, в якому сума накопичених частковостей перевищить половину загального числа спостережень, тобто 15.

  Значення медіани обчислюється за формулою:

  , (2.3)

  де? - нижня межа медіанного інтервалу,

  - накопичена частота інтервалу, що передує медіанного,

  - величина інтервалу,

  - частота медіанного інтервалу.

  - половина від загального числа спостережень

  Знайдемо медіанний інтервал. Таким інтервалом буде інтервал доходів бюджету регіонів (3,5-5 млн. Руб.), Оскільки його накопичена частота дорівнює 23 (10 + 8 + 5), що перевищує половину суми всіх частот (30: 2 = 15). Нижня межа інтервалу 3,5 млн. Руб .. його частота 10; частота накопичена до нього, дорівнює 11.

  Підставивши дані в формулу (2.3), отримаємо, млн. Руб .:

  .

  Отриманий результат говорить про те, що з 30 регіонів 15 регіонів мають доходи бюджету менше 3 млн. Руб., А 15 регіонів? більше.

  3. Розраховуємо характеристику ряду розподілу регіонів. Якщо дані представлені в вигляді дискретних або інтервальних рядів розподілу, в яких однакові значення ознаки () об'єднані в групи, що мають різне число одиниць (), зване частотою (вагою), застосовується середня арифметична зважена:

  (2.4)

  де вага (частота повторення однакових ознак);

  сума творів величини ознак на їх частоти;

  загальна чисельність одиниць сукупності;

  i - номер групи

  1 (0,5 + 2,0) / 2 = 1,25

  2 (2,0 + 3,5) / 2 = 2,75

  3 (3,5 + 5,0) / 2 = 4,25

  4 (5,0 + 6,5) / 2 = 5,75

  5 (6,5 + 8) / 2 = 7,25

  (2.4)

  Таблиця 2.1

  (Хi-х2)

  (Хi-х2) * f

  ? (Хi-х2) * f

  (1,25-3,95) 2

  7,29 * 5 = 36,45

  36,45 + 8,64 + 1,08 + 12,96 + 32,67 = 91,8

  (2,75-3,95) 2

  1,44 * 6 = 8,64

  (4,25-3,95) 2

  0,09 * 12 = 1,08

  (5,75-3,95) 2

  3,24 * 4 = 12,96

  (7,25-3,95) 2

  10,89 * 3 = 32,67

  Середнє квадратичне відхилення () являє собою корінь квадратний з дисперсії і одно:

  - зважена.(2.5)

  .

  Середньоквадратичне відхилення показує, що значення ознаки в сукупності відхиляється від середньої величини в ту чи іншу сторону в середньому на 1,772 млн. Руб.

  Для порівняння розмірів варіації різних ознак, а також для порівняння ступеня варіації однойменних ознак у декількох сукупностях обчислюється коефіцієнт варіації (V), який являє собою процентне відношення середнього квадратичного відхилення і середньої арифметичної:

  (2.6)

  За величиною коефіцієнта варіації можна судити про ступінь варіації ознак, а, отже, про однорідність складу сукупності. Чим більше його величина, тим більше розкид значень ознаки навколо середньої, тим менше однорідна сукупність за складом.

  Обчислимо коефіцієнт варіації за формулою (2.6):

  .

  Якщо коефіцієнт варіації вище 40%, значить варіація сильна, середня величина погано представляє всю сукупність, є нетиповою, ненадійною.

  завдання 2

  Зв'язок між ознаками - доходи і видатки бюджету.

  Встановити зв'язок між ознаками.

  1. Аналітичне угруповання дозволяє вивчати взаємозв'язок факторного і результативно ознак.

  Основні етапи проведення аналітичної угруповання - обгрунтування і вибір факторного і результативного ознак, підрахунок числа одиниць в в межах створених груп, а також обчислення середніх розмірів результативного показника. Результати угруповання оформляють в таблиці 2.2

  Таблиця 2.2

  Угруповання регіонів по доходах бюджету

  інтервали

  Кількість областей

  Доходи бюджету, млн.руб.

  Витрати бюджету, млн.руб.

  всього

  В середньому

  всього

  В середньому

  0,5 - 2,0

  5

  4,1

  0,82

  5,4

  1,8

  2,0 - 3,5

  6

  13,5

  2,25

  11,4

  2,85

  3,5 - 5,0

  12

  48

  4

  35,2

  4,4

  5,0 - 6,5

  4

  23,2

  5,8

  33,6

  5,6

  6,5 - 8,0

  3

  23,1

  7,7

  68,9

  7,65

  ?

  30

  111,9

  ? 30

  0,686

  ? 30/30

  154,5

  ? 30

  0,743

  ? 30/30

  З табл.2 складаємо все значення доходів бюджету, що входять в перший інтервал, отримані значення вносимо в табл.2.2, осередок всього.

  Приклад: 0,7 + 0,5 + 1,2 + 0,9 + 0,8 = 4,1 (I)

  Аналогічно розраховуємо все значення видатків бюджету.

  Для знаходження значення в осередку доходи бюджету, в середньому, отримані значення осередку всього ділимо на кількість областей.

  Приклад: 4,1 / 5 = 1,85

  Аналогічно розраховуємо значення для витрат бюджету.

  Висновок: В аналітичної угруповання з ростом доходів бюджету суб'єктів РФ спостерігається збільшення витрат бюджетних коштів, тобто пряма, досить-тісний взаємозв'язок.

  Згрупуємо наявні ознаки на групи (розрахунки виробляємо по табл.1, витрати бюджету)

  R = Xmax - Xmin

  R = 8,7 - 1.7 = 7

  I = R / n = 7/5 = 1,4

  Формуємо інтервали:

  Таблиця 2.3

  № групи

  Групи суб'єктів РФ за рівнем доходів бюджету, млн. Руб.

  Число областей групи

  1

  1,9 - 3,4

  3

  2

  3,4 - 4,9

  4

  3

  4,9 - 6,4

  8

  4

  6,4 - 7,9

  6

  5

  7,9 - 9,4

  9

  Разом

  30

  2. Кореляційно-регресійний аналіз

  Завдання кореляційного аналізу зводяться до виміру тісноти відомої зв'язку між варьирующими ознаками, визначенню причинних зв'язків та оцінки факторів, що роблять найбільший вплив на результативну ознаку.

  Побудуємо кореляційну таблицю:

  витрати бюджету

  доходи бюджету

  Групи за видатками

  0,5 - 2,0

  2,0 - 3,5

  3,5 - 5,0

  5,0 - 6,5

  6,5 - 8

  1,9 - 3,4

  ****

  ********

  3,4 - 4,9

  ************

  4,9 - 6,4

  6,4 - 7,9

  **

  **

  7,9 - більше

  **

  Висновок: наявність досить тісний взаємозв'язок між ознаками доходів бюджету і витрат бюджету.

  завдання 3

  За результатами виконання завдання 1 з ймовірністю 0,683 визначте:

  1. Помилку вибірки середнього доходу бюджету і кордони, в яких він буде перебувати в генеральної сукупності.

  2. Помилку вибірки частки регіонів із середнім доходом бюджету 5 млрд. Руб. і більше і кордони, в яких буде перебувати генеральна частка.

  Рішення.

  Гранична помилка вибірки дозволяє визначити граничні значення характеристик генеральної сукупності і їх довірчі інтервали:

  для середньої; ; (2.10)

  для частки; . (2.11)

  Це означає, що із заданою вірогідністю можна стверджувати, що значення генеральної середньої слід очікувати в межах від до.

  Аналогічним чином може бути записаний довірчий інтервал генеральної частки:; .

  1. При механічному відборі гранична помилка вибірки для середньої визначається за формулою:

  , (2.12)

  Де t - нормоване відхилення - «коефіцієнт довіри», що залежить від імовірності, з якою гарантується гранична помилка вибірки; - генеральна дисперсія (дисперсія ознаки в генеральній сукупності) - це середня арифметична квадратів відхилень окремих значень ознаки від їх середньої арифметичної; - відносне число одиниць.

  Розрахуємо граничну помилку по формулі (2.12):

  або 25% (за умовою);

  За даними Ф (t) для ймовірності 0,683 знаходимо t = 1 (див. Табл. 2.4)

  Таблиця 2.4

  Подвоєна нормована функція Лапласа

  t

  1,00

  1,96

  2,00

  2,58

  3,00

  ф (t)

  0,683

  0,95

  0,954

  0,99

  0,997

  оверітельний інтервал (межі) генеральної середньої обчислюємо, виходячи з подвійної нерівності (2.10):

  Таким чином з ймовірністю 0,683 можна стверджувати, що середній дохід бюджету регіонів, в генеральній сукупності, коливається в межах від 3,621 до 4,179.

  2. Граничну помилку частки визначаємо за формулою бесповторного відбору (механічна вибірка завжди є бесповторной):

  (2.13)

  Число регіонів із середнім доходом бюджету 5 млрд. Руб. і більше дорівнює 7, тобто m = 7, а.

  Знаходимо граничну помилку частки за формулою (2.13):

  Довірчі межі генеральної частки обчислюємо, виходячи з подвійної нерівності (2.11):

  0,1660,3

  Таким чином, з імовірністю 0,683 можна стверджувати, що частка регіонів із середнім доходом бюджету 5 млрд. Руб. і більше коливається від 16,6 до 30%.

  завдання 4

  Виконання регіонального бюджету у відсотках до валового регіонального продукту (ВРП) характеризується такими даними:

  Таблиця 2.5

  місяць

  Податкові надходження

  2002 р

  2003 р

  2004 р

  січень

  2,5

  2,6

  2,4

  Лютий

  2,6

  2,7

  2,3

  Березень

  3

  2,8

  2,5

  Квітень

  2,9

  2,8

  2,1

  Травень

  2,8

  2,7

  2,3

  червень

  2,7

  2,8

  2,2

  Липень

  2,9

  2,7

  2,6

  Серпень

  2,8

  2,7

  2,6

  вересень

  2,9

  2,8

  2,7

  Жовтень

  3

  2,9

  2,8

  Листопад

  3,1

  3

  3

  грудень

  3,2

  2,9

  3,3

  ВРП у 2002 р Склав 26 млрд. Руб., А в 2003 і 2004 рр. відповідно 29,1 млрд. і 32,2 млрд. руб.

  Для аналізу сезонних коливань податкових надходжень в регіоні:

  1. Визначте індекси сезонності методом простої середньої.

  2. Побудуйте графік сезонної хвилі.

  3. Здійсніть прогноз податкових надходжень у відсотках до ВРП по місяців 2005 р за умови, що частка податкових надходжень у ВРП регіону в 2005р. склав 70%. Рішення.

  1. Індекс сезонності обчислюється за формулою:

  де yi - середня для кожного місяця; у - середньомісячний рівень для всього місяця.

  Середній індекс сезонності для 12 місяців має дорівнювати 100%, тоді сума індексів повинна становитиме 1200.

  Аналіз даних табл. 4.2 дозволяє зробити наступні висновки:

  · Податкові надходження характеризуються різко вираженою сезонністю;

  · Найменшими податковими надходженнями характеризується січень (91,28%), а найбільшими - грудень (114,4%).

  Таблиця 2.6

  Індекси сезонності податкових надходжень

  місяць

  Податкові надходження

  Is

  2002 р

  2003 р

  2004 р

  середньомісячна

  січень

  2,5

  2,6

  2,4

  2,50

  91,28

  Лютий

  2,6

  2,7

  2,3

  2,53

  92,49

  Березень

  3

  2,8

  2,5

  2,77

  101,01

  Квітень

  2,9

  2,8

  2,1

  2,60

  94,93

  Травень

  2,8

  2,7

  2,3

  2,60

  94,93

  червень

  2,7

  2,8

  2,2

  2,57

  93,71

  Липень

  2,9

  2,7

  2,6

  2,73

  99,80

  Серпень

  2,8

  2,7

  2,6

  2,70

  98,58

  вересень

  2,9

  2,8

  2,7

  2,80

  102,23

  Жовтень

  3

  2,9

  2,8

  2,90

  105,88

  Листопад

  3,1

  3

  3

  3,03

  110,75

  грудень

  3,2

  2,9

  3,3

  3,13

  114,40

  Разом

  34,4

  33,4

  30,8

  32,87

  1200,00

  В середньому

  2,87

  2,78

  2,57

  2,74

  2.Для уявлення сезонної хвилі індекси сезонності зображують у вигляді графіка (рис. 4.1).

  Дані розрахунків і графіка показують, що надходження податків до бюджету має сезонний характер з незначним їх збільшенням в першому і четвертому кварталах. Це говорить про необхідність зменшення амплітуди коливань в надходженні податків до бюджету, з метою зниження впливу сезонності на стабільність грошового ринку.

  Мал. 4.1 Сезонна хвиля податкових надходжень (зміна індексів сезонності протягом року).

  3.

  Прогноз податкових надходжень за 2005 р в% до ВРП

  місяць

  Податкові надходження у% до ВРП

  2002

  2003

  2004

  2005

  січень

  2,5

  2,6

  2,4

  5,4

  лютий

  2,6

  2,7

  2,3

  5,4

  Березень

  3,0

  2,8

  2,5

  5,6

  квітень

  2,9

  2,8

  2,1

  5,6

  травень

  2,8

  2,7

  2,3

  5,7

  червень

  2,7

  2,8

  2,2

  5,8

  Липень

  2,9

  2,7

  2,6

  5,9

  Серпень

  2,8

  2,7

  2,6

  6,0

  вересень

  2,9

  2,8

  2,7

  6,0

  жовтень

  3,0

  2,9

  2,8

  6,1

  листопад

  3,1

  3,0

  3,0

  6,2

  грудень

  3,2

  2,9

  3,3

  6,3

  Прогноз податкових надходжень у% до ВРП по місяцях 2005 року здійснено за умови, що частка податкових надходжень у ВРП регіону в 2005 році склала 70%.

  На прикладі податкових надходжень по місяцях за 2004 рік зробимо вирівнювання ряду динаміки надходжень по прямій

  t- час (порядковий номер періоду);

  y- фактичні рівні ряду

  місяць

  ?

  січень

  Лютий

  Березень

  Квітень

  Травень

  червень

  Липень

  Серпень

  вересень

  Жовтень

  Листопад

  грудень

  -11

  -9

  -7

  -5

  -3

  -1

  1

  3

  5

  7

  9

  11

  121

  81

  49

  25

  9

  1

  1

  9

  25

  49

  81

  121

  -26.4

  -20.7

  -17.5

  -10.5

  -6.9

  -2.2

  2.6

  7.8

  13.5

  19.6

  27

  36.3

  2.13

  2.21

  2.29

  2.37

  2.45

  2.53

  2.61

  2.69

  2.77

  2.85

  2.93

  3.01

  Разом

  ? = 0

  ?? =

  Для 2005 року, значить

  Рівняння для 2005 роки матиме вигляд.


  аналітична частина

  (Статистичний аналіз податкових доходів)  Аналіз статистичних показників державного бюджету передбачає вивчення показників структури доходів (витрат) державного бюджету, ступеня виконання державного бюджету, закономірностей формування дохідної частини бюджету і витрачання бюджетних коштів; визначення ролі і економічного значення основних джерел доходів у загальному обсязі доходів бюджету, виявлення витратних статей, що викликають дефіцит державного бюджету; аналіз джерел фінансування державного бюджету.

  Відносні показники доходів (витрат) державного бюджету, що дозволяють визначити частку кожного розділу доходів (або витрат) в загальному обсязі доходів (витрат) і зробити висновки про найбільш значущих статтях дохідної (видаткової) частини державного бюджету, є найважливішими аналітичними показниками.

  Розглянемо структуру дохідної та видаткової частин федерального бюджету за 2004 рік в частині податкових доходів (табл. 3.1).

  Таблиця 3.1

  Виконання Федерального бюджету Російської Федерації в 2004 році

  статті бюджету

  Затверджено ФЗ «Про Федеральному бюджеті на 2004 г.» млр.руб.


  фактично виконано

  млр.руб.

  Фактично виконано в% до затвердженого бюджету

  А

  1

  2

  3

  1.Доходи всього

  3273,8

  3428,9

  104,7

  1.1. Податкові доходи

  2071,4

  2712,1

  103,8

  1.2. Податок на прибуток

  187,2

  205,7

  109,9

  1.3. Податок на гральний бізнес

  259,9

  264,6

  101,8

  1.4. Податок на операції з цінними паперами

  824

  121,3

  14,7

  1.5. ПДВ

  1023,6

  1069,7

  104,5

  1.6. акцизи

  110,5

  109,7

  99,3

  1.7. Податок на користування природними ресурсами

  419,2

  434,3

  103,6

  1.8. ЄСП

  438,2

  442,2

  100,9

  1.9. Податок на користування об'єктами водних біоресурсів

  3,9

  4,2

  108,6

  1.10.Прочіе податки

  23,3

  181,7

  101,4

  2.Расходи всього

  2768,1

  2708,6

  98,8


  2.1.Національная оборона

  411,5

  410,7

  99,8

  2.2.Фундаментальние дослідження і сприяння НТП

  46,2

  48

  103,9

  2.3.Сельское господарство і рибальство

  29,6

  25,04

  84,6

  2.4.Промишленность, енергетика і будівництво

  67,6

  64,15

  94,9

  2.5.Образованіе

  117,8

  120,6

  102,4

  2.6.Культура і мистецтво

  16,1

  16,3

  101,2

  2.7.Здравоохраненіе і фізкультура

  47,1

  47,3

  100,4

  Джерело: Прес-реліз до засідання Уряду РФ рт 26.05.2005 http: // www / .govrnment.gov.ru /

  За даними таблиці 3.1 розрахуємо структуру доходів (витрат) Федерального бюджету затвердженого і фактично виконаного. Відносні показники доходів державного бюджету дозволяють визначити частку кожної статті доходу в загальному обсягами доходів і зробити висновки про найбільш значущих статтях дохідної частини державного бюджету.

  Таблиця 3.2

  Структура доходів Федерального бюджету

  Статті витрат Бюджету

  Уд. вага доходів

  по окремих статтях всіх доходів затвердженого бюджету,%

  Уд. Вага доходів по окремих статтях всіх доходів

  факт. Виконання бюджету,%

  А

  1

  2

  1. Податкові доходи

  63,27

  79,10

  2. Податок на прибуток

  5,72

  6,00

  3. Податок на гральний бізнес

  7,94

  7,72

  4. Податок на операції з цінними паперами

  25,17

  3,54

  5. ПДВ

  31,27

  31,20

  6. Акцизи

  3,38

  3,20

  7. Податок на користування природними ресурсами

  12,80

  12,67

  8. ЄСП

  13,39

  12,90

  9. Податок на користування об'єктами водних біоресурсів

  0,12

  0,12

  10. Інші податки

  0,71

  5,30

  Для розрахунку даних графи 1 і 2 таблиці 3.2 використовуємо дані таблиці 3.1, тоді:

  Рядок 1 гр.1 = рядок 1.1. гр.1: рядок 1 гр.1 =;

  Рядок 1 гр.2 = рядок 1.1. гр.2: рядок 1 гр.2 =.

  За рядками 2? 10 розрахунки робляться аналогічно Теймурова Т.Ю. Фінансова статистика. ? Калуга: Издат. Будинок «Ейдос», 2003. ? С. 245.

  Протягом ряду років найбільшу частку в фактичний обсяг доходів федерального бюджету складають податкові доходи:

  Податкових доходів в 2004 році надійшло в сумі 2712,1 млрд. Руб. (103,8% до річних бюджетних призначень). Їх частка в загальній сумі доходів федерального бюджету склала 79,1% (у 2002-2003 роках їх частка в загальній сумі доходів була менше - відповідно 76,9% і 78,5%).

  Велика частина податкових надходжень федерального бюджету в 2004 році була забезпечена надходженнями податку на додану вартість (ПДВ) (31,27% від загального обсягу податкових доходів), платежів за користування природними ресурсами (12,67%), податку на прибуток організацій (6% ), акцизів (3,2%).

  Перевищення фактичного надходження податкових доходів над запланованими на 2004 рік склало 640,7 млн. Руб. При цьому зміна макроекономічних показників у 2004 році призвело до збільшення податкових доходів на., В тому числі:

  - в результаті зростання обсягу ВВП;

  - за рахунок зростання цін на енергоносії;

  - за рахунок збільшення об'ємних показників (видобутку природних ресурсів, обсягів експорту та імпорту, підакцизної продукції);

  зміна курсу долара і євро.

  - за рахунок зміни структури бази оподаткування

  Надходження до федерального бюджету доходів від сплати податку на прибуток організацій склали в 2004 році 205,7 млрд. Рублів, або 109,9% від річних бюджетних призначень. У порівнянні з 2003 роком вони зросли на 34,8 млрд. Руб., Або на 20,3%, незважаючи на зниження ставки з 1 січня 2004 року.

  Одним з основних факторів, що вплинули на зростання надходжень податку на прибуток організацій, стало поліпшення результатів фінансово-господарської діяльності організацій в 2004 році, а також поліпшення податкового адміністрування.На збільшення надходжень податку на прибуток організацій у 2004 році також вплинуло зниження частки збиткових організацій в порівнянні з 2003 роком.

  Внаслідок вищевказаних чинників збільшилася (за попередньою оцінкою) податкова база для обчислення податку.

  Крім того, змінилася структура надходжень податку на прибуток організацій у федеральний бюджет щодо 2003 року: знизилася питома вага податку на прибуток організацій з доходів, отриманих у вигляді дивідендів, і доходів, отриманих у вигляді відсотків по державних і муніципальних цінних паперів.

  Таблиця 3.3

  Структура витрат Федерального бюджету

  Статті витрат Бюджету

  Уд. Вага витрат по окремих статтях до всіх витрат затвердженого бюджету,%

  Уд. Вага витрат по окремих статтях до всіх витрат факт. Виконання бюджету,%

  А

  1

  2

  1. Національна оборона

  14,86

  15,20

  2. Фундаментальні дослідження і сприяння НТП

  1,67

  1,77

  3. Сільське господарство і рибальство

  1,07

  0,92

  4. Промисловість, енергетика і будівництво

  2,44

  2,37

  5. Освіта

  4,25

  4,45

  6. Культура і мистецтво

  0,58

  0,60

  7. Охорона здоров'я та фізкультура

  1,70

  1,75

  Для розрахунку даних графи 1 і 2 таблиці 3.3 використовуємо дані таблиці 3.1, тоді:

  Рядок 1 гр.1 = рядок 2.1. гр.1: рядок 2 гр.1 =;

  Рядок 1 гр.2 = рядок 2.1. гр.2: рядок 2 гр.2 =.

  Рядок 2 гр.1 = рядок 2.2 гр.1: рядок 2 гр.2 =

  Рядок 2 гр.2 = рядок 2,2 гр.1: рядок 2гр.2 =

  За рядками 3? 7 розрахунки робляться аналогічно Теймурова Т.Ю. Фінансова статистика. ? Калуга: Издат. Будинок «Ейдос», 2003. ? С. 245.

  Виконання федерального бюджету за видатками у звітному періоді проходило в цілому з незначним недовиконанням плану, передбаченого уточненої зведеної бюджетним розписом (98,8%)

  По ряду розділів функціональної класифікації відзначається перевищення обсягів фінансування федерального бюджету за видатками над показниками уточненого бюджетного розпису, зокрема: "Освіта" (2,8 млрд. Рублів), "Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу" (1,8 млрд. рублів) "Культура, мистецтво та кінематографія" (0,2 млрд. рублів), "Охорона здоров'я і фізична культура" (0,2 млрд. рублів). Це обумовлено відображенням у складі витрат федерального бюджету за даними розділах коштів, отриманих від здачі в оренду федерального нерухомого майна, закріпленого за відповідними установами науки, освіти, охорони здоров'я та культури.

  Витрати на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави профінансовані в основному в повній відповідності з уточненого бюджетного розпису (на рівні 99,9% і 99,8%, відповідно).

  Недоісполненіе федерального бюджету в 2004 році за видатками зазначалося у розділі "Сільське господарство і рибальство" (виконано на 84,6% в силу, перш за все, того, що в 2004 році практично не проводилися закупівельні інтервенції на ринку продовольчого зерна). Крім того, за підсумками 2004 року не в повному обсязі профінансовано видатки федерального бюджету по розділу "Промисловість, енергетика і будівництво" (94,9%), що обумовлено як об'єктивними факторами (обсяг пред'явлених громадянами до погашення житлових сертифікатів склав менше запланованого), так і недоліками в роботі головних розпорядників (несвоєчасним укладенням договорів з замовниками-забудовниками та поданням пропозицій щодо уточнення зведеної бюджетного розпису, нецільовим використанням коштів федерального бюджету).

  Статистичний аналіз даних державного бюджету передбачає обчислення ланцюгових і базисних індексів (відносних величин динаміки), що дозволяють зробити висновок про інтенсивність зміни показників у часі. Для цього візьмемо основні показники виконання федерального бюджету Російської Федерації за 2003-2004 р.р. (Табл. 3.4).

  Таблиця 3.4

  Основні характеристики федерального бюджету за 2003-2004 р?

  2003 рік - виконання

  2004 рік - закон

  2004 рік - виконання

  млрд. рублів

  в% до ВВП (13201,1)

  млрд. рублів

  млрд. рублів

  в% до ВВП (16778,8)

  в% до річних бюджетних призначень

  2586,2

  19,6

  3273,8

  3428,9

  20,4

  104,7

  в тому числі:

  Доходи без єдиного соціального податку

  2221,6

  16,8

  2835,6

  2986,7

  17,8

  Єдиний соціальний податок

  364,6

  2,8

  438,2

  442,2

  2,6

  100,9

  II. витрати

  2372

  18

  2768,1

  2708,6

  16,1

  97,8

  220,9

  1,7

  246,6

  204,7

  1,2

  83

  I. Доходи

  2151,1

  16,3

  2521,4

  2503,8

  14,9

  99,3

  в тому числі:
  Головна сторінка


      Головна сторінка  Статистичне вивчення обсягу, складу і динаміки доходів і видатків державного бюджету

  Скачати 60.54 Kb.