• Кореляційний звязок.
 • РАЗОМ
 • 3. Аналітична частина
 • Всього в економіці
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації25.08.2017
  Розмір67.66 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 67.66 Kb.

  Статистичне вивчення заробітної плати

  Будуємо робочу таблицю:

  Таблиця 6

  № п / п

  Групи організацій за розміром фонду заробітної плати, млн. Крб.

  № організації

  Фонд заробітної плати, млн. Крб.

  Середньооблікова чисельність працівників, чол.

  Середньорічна заробітна плата, тис. Крб.

  розрахункова графа

  Хi

  уi

  (y i -.) 2

  1

  4,32 - 8,736

  2

  8,112

  156

  52

  825,029

  6

  8,532

  158

  54

  714,136

  15

  4,320

  120

  36

  2000,175

  20

  5,850

  130

  45

  1276,155

  РАЗОМ

  4

  26,814

  564

  47,543

  -

  2

  8,736 - 13,152

  1

  11,340

  162

  70

  114,989

  5

  13,035

  165

  79

  2,970

  9

  12,062

  163

  74

  45,203

  10

  9,540

  159

  60

  429,456

  14

  10,465

  161

  65

  247,223

  16

  11,502

  162

  71

  94,543

  18

  12,792

  164

  78

  7,416

  21

  9,858

  159

  62

  350,562

  22

  11,826

  162

  73

  59,650

  24

  8,848

  158

  56

  611,242

  29

  10,948

  161

  68

  161,883

  РАЗОМ

  11

  122,216

  1 776

  68,815

  -

  3

  13,152 - 17,568

  3

  15,036

  179

  84

  10,737

  8

  17,100

  190

  90

  86,057

  11

  13,694

  167

  82

  1,630

  13

  16,082

  187

  86

  27,843

  17

  16,356

  188

  87

  39,397

  19

  17,472

  192

  91

  105,610

  25

  13,944

  168

  83

  5,183

  27

  13,280

  166

  80

  0,523

  30

  15,810

  186

  85

  18,290

  РАЗОМ

  9

  138,774

  тисяча шістсот двадцять три

  85,505

  -

  4

  17,568 - 21,984

  4

  19,012

  194

  98

  298,484

  12

  21,320

  205

  104

  541,804

  23

  18,142

  193

  94

  176,270

  РАЗОМ

  3

  58,474

  592

  98,774

  -

  5

  21,984 - 26,4

  7

  26,400

  220

  120

  1542,658

  26

  23,920

  208

  115

  1174,891

  28

  22,356

  207

  108

  744,018

  РАЗОМ

  3

  72,676

  635

  114,450

  -

  ВСЬОГО

  30

  418,954

  5190

  -

  11714,027

  Для встановлення наявності та характеру зв'язку між розміром фонду заробітної плати і рівнем заробітної плати за даними робочої таблиці будуємо підсумкову аналітичну таблицю:

  Таблиця 7.

  № п / п

  Групи організацій за розміром фонду заробітної плати, млн. Руб.

  число організацій

  Фонд заробітної плати, млн. Руб.

  Середньооблікова чисельність працівників, чол.

  Середньорічна заробітна плата, тис. Руб.

  всього

  в середньому на 1 організацію

  всього

  в середньому на 1 організацію

  n j

  x j

  z j

  1

  2

  3

  4

  5

  4,32 - 8,736

  8,736 - 13,152

  13,152 - 17,568

  17,568 - 21,984

  21,984 - 26,4

  4

  11

  9

  3

  3

  26,814

  122,216

  138,774

  58,474

  72,676

  6,704

  11,111

  15,419

  19,491

  24,225

  564

  1 776

  тисяча шістсот двадцять три

  592

  635

  47,543

  68,815

  85,505

  98,774

  114,450

  РАЗОМ

  30

  418,954

  = 13,965

  5190

  = 80,723

  Обчислюємо в кожній групі середнє значення факторної ознаки і середнє значення результативної ознаки за формулами:

  де n j - число одиниць в j-тій групі.

  z i = z i і х i = х j - це відповідно чисельність працівників і фонд заробітної плати в j-тій групі.

  Обчислимо загальну середню значення кожної ознаки в сукупності:

  (млн. руб.)

  (тис. руб.)

  Загальна середнє значення кожної ознаки в сукупності можна обчислити і іншим способом, як середнє арифметичне зважене з середніх групових і (вагою є число підприємств в кожній групі n j і чисельність працівників в групі z i):

  (млн. руб.)

  (млн. руб.)

  Порівнюємо зміни від групи до групи зі змінами від групи до групи. Середнє значення результативної ознаки систематично змінюється слідом за середнім значенням факторного ознаки, отже, робимо висновок про те, що зв'язок між ними існує. Причому з ростом фонду заробітної плати середньорічна заробітна плата також збільшується. Отже, між досліджуваними ознаками існує пряма кореляційна залежність.

  Кореляційний зв'язок. При такого зв'язку середнє значення (математичне очікування) випадкової величини результативної ознаки у закономірно змінюється в залежності від зміни іншої величини х або інших випадкових величин х 1, х 2,..., х n. Кореляційний зв'язок проявляється не в кожному окремому випадку, а в усій сукупності в цілому. Тільки при досить великій кількості випадків кожному значенням випадкового ознаки х буде відповідати розподіл середніх значень випадкового ознаки у.

  б) Встановимо наявність і характер зв'язку між фондом заробітної плати і середньорічним рівнем заробітної плати методом кореляційної таблиці.

  Складемо кореляційну таблицю, утворивши п'ять груп з рівними інтервалами за обома ознаками.

  Таблиця 8.

  Заробітня плата,

  тис. руб.

  Фонд заробітної плати, млн. Руб.

  36-52,8

  52,8-69,6

  69,6-86,4

  86,4-103,2

  103,2-120

  Разом

  4,32 - 8,736

  3

  1

  4

  8,736 - 13,152

  5

  6

  11

  13,152 - 17,568

  6

  3

  9

  17,568 - 21,984

  2

  1

  3

  21,984 - 26,4

  3

  3

  Разом

  3

  6

  12

  5

  4

  30

  Аналіз кореляційної таблиці також свідчить про те, що між фондом заробітної плати і середньорічної заробітної платою існує пряма кореляційна залежність.

  2. Виміряємо тісноту зв'язку між досліджуваними ознаками з використанням емпіричного кореляційного відносини:

  де - коефіцієнт детермінації;

  д 2 - міжгрупова дисперсія;

  у 2 - загальна дисперсія.

  Межгрупповая дисперсія характеризує варіацію між групами. Її розраховуємо за формулою:

  де - середнє значення результативної ознаки в j-групі;

  - загальне середнє значення результативної ознаки в сукупності;

  n j - число одиниць в j-групі;

  j - лічильник груп.

  Складемо розрахункову таблицю:

  Таблиця 9.

  № п / п

  Групи організацій за рівнем фонду заробітної плати, млн. Руб.

  число організацій

  Розмір заробітної плати в середньому на 1 організацію, тис. Руб.

  розрахункова графа

  n j

  (-) 2 * n j

  1

  4,32 - 8,736

  4

  47,54

  4403,852

  2

  8,736 - 13,152

  11

  68,82

  1559,805

  3

  13,152 - 17,568

  9

  85,50

  205,748

  4

  17,568 - 21,984

  3

  98,77

  977,444

  5

  21,984 - 26,4

  3

  114,45

  3412,548

  РАЗОМ

  30

  = 80,723

  10559,396

  Знайшли дисперсію, що характеризує варіацію розміру середньорічної заробітної плати, що виникає під впливом фонду заробітної плати.

  Загальна дисперсія характеризує варіацію окремих значень ознаки щодо загальної середньої. Її визначаємо за формулою:

  Розрахунок представлений в останній графі таблиці №6.

  Знайшли дисперсію, що характеризує варіацію фонду заробітної плати, що виникає під впливом всіх причин, що діють на сукупність.

  Коефіцієнт детермінації дорівнює:

  Тобто 90,1% варіації середньорічної заробітної плати викликає варіація фонду заробітної плати.

  Емпіричне кореляційне відношення становить:

  Оскільки з 0,7, то зв'язок між фондом заробітної плати і середньорічної заробітної платою дуже тісний, тобто фонд заробітної плати сильно впливає на рівень середньорічної заробітної плати.

  Значимість коефіцієнта детермінації можна перевірити за критерієм Фішера:

  де d f 1 = k - 1 - ступінь свободи 1;

  k - число груп;

  d f 2 = n - k - ступінь свободи 2;

  n - число одиниць сукупності.

  F табл. (0,05; 4; 25) = 2,76

  F розр. F табл. зв'язок між досліджуваними ознаками статистично значуща і коефіцієнт детермінації статистично достовірний.

  завдання 3

  За результатами виконання завдання 1 з ймовірністю 0,954 визначте:

  1. Помилку вибірки середньорічної заробітної плати і кордони, в яких буде перебувати рівень середньорічної заробітної плати в генеральної сукупності.

  2. Помилку вибірки частки організацій з рівнем середньорічної заробітної плати 86,4 тис. Руб. і більше і кордони, в яких буде перебувати генеральна частка.

  Рішення:

  1. Так як дана 20% -ва, механічна вибірка, то похибку вибірки середнього випуску продукції визначимо за формулою:

  n = 30 (організацій)

  у 2 = 367,1565 (див. завдання 1)

  (тис. руб.)

  Межі, в яких буде перебувати середня заробітна плата в генеральної сукупності, визначаються наступним чином:

  де - середня заробітна плата в вибірці;

  = 80,81 (тис. Руб.)

  - гранична помилка вибірки.

  де t - коефіцієнт довіри. Для довірчої ймовірності 0,954 він дорівнює: t = 2.

  = 2 * 3,13 = 6,26 (тис. Руб.)

  80,81 - 6,26 80,81 + 6,26

  74,55 87,07

  Тобто з ймовірністю 0,954 можна очікувати, що середня заробітна плата в генеральної сукупності знаходиться в межах від 74,55 до 87,07 тис. руб.

  2. Частка організацій з рівнем заробітної плати 86,4 тис. Руб. і більше становить:

  де m - кількість організацій з рівнем заробітної плати 86,4 тис. руб. и більше.

  m = 5 + 4 = 9

  або 30,0%

  Тобто частка організацій з рівнем заробітної плати 86,4 тис. руб. і більше становить 30% від загального числа організацій в вибірці.

  Помилку вибірки частки організацій з рівнем заробітної плати 86,4 тис. Руб. і більше визначимо по тій же формулі:

  де дисперсія у 2 дорівнює:

  у 2 = * (1 -) = 0,3 * (1 - 0,3) = 0,21

  Гранична помилка вибірки складає:

  = T * = 2 * 0,075 = 0,15

  Межі, в яких буде перебувати генеральна частка р, рівні:

  - р +

  0,3 - 0,15 р 0,3 + 0,15

  0,15 р 0,45

  Тобто з ймовірністю 0,954 можна очікувати, що частка організацій з рівнем заробітної плати 86,4 тис. руб. і більше, в генеральній сукупності становитиме від 15% до 45%.

  завдання 4

  Є такі дані по двом організаціям:

  Таблиця 10.

  організація

  базисний період

  Звітний період

  Середня заробітна плата, руб.

  Середньооблікова чисельність працівників, чол.

  Середня заробітна плата, руб.

  Фонд заробітної плати, тис. Руб.

  №1

  5000

  100

  6500

  682,5

  №2

  5600

  100

  8000

  760,0

  Визначте:

  1. Індекси динаміки середньої заробітної плати по кожній організації.

  2. По двом організаціям разом:

  - індекси середньої заробітної плати змінного, постійного складу і структурного зрушень;

  - абсолютна зміна середньої заробітної плати в цілому і за рахунок окремих факторів;

  - абсолютна зміна фонду заробітної плати внаслідок зміни середньооблікової чисельності працівників, середньої заробітної плати та двох факторів разом.

  Зробіть висновки.

  Рішення:

  1. Індекси динаміки середньої заробітної плати рівні:

  де f 0 і f 1 - заробітна плата відповідно в базисному і звітному періодах.

  №1:

  №2:

  Таким чином, в звітному періоді в порівнянні з базисним періодом середня заробітна плата в організації №1 збільшилася на 30%, а в другій організації - на 42,8%.

  2. Для подальших розрахунків складемо розрахункову таблицю:

  Таблиця 11.

  організація

  базисний період

  Звітний період

  Середня заробітна плата, руб.

  Середньооблікова чисельність працівників, чол.

  Фонд заробітної плати, руб.

  Середня заробітна плата, руб.

  Фонд заробітної плати, руб.

  Середньооблікова чисельність працівників, чол.

  f 0

  T 0

  f 0 T 0

  f 1

  f 1 T 1

  T 1

  f 0 T 1

  №1

  5000

  100

  500000

  6500

  682500

  105

  525000

  №2

  5600

  100

  560000

  8000

  760000

  95

  532000

  Разом

  -

  200

  1060000

  -

  1442500

  200

  1057000

  а) Індекс середньої заробітної плати змінного складу дорівнює:

  Абсолютна зміна середньої заробітної плати склало:

  f = 7212,5 - 5300 = 1912,5 (грн.)

  б) Індекс середньої заробітної плати постійного складу дорівнює:

  Абсолютна зміна середньої заробітної плати за рахунок зміни заробітної плати по кожній організації окремо склало:

  f (f) = 7212,5 - 5285 = 1927,5 (грн.)

  в) Індекс структурних зрушень дорівнює:

  Абсолютна зміна середньої заробітної плати за рахунок структурних зрушень в чисельності працівників склало:

  f (стор.) = 5285 - 5300 = -15 (руб.)

  Між обчисленими показниками існує наступний взаємозв'язок:

  1,361 = 1,365 * 0,997

  f = f (f) + f (стор.)

  1912,5 = 1927,5 + (-15)

  Таким чином, в звітному періоді в порівнянні з базисним середня заробітна плата по двом організаціям збільшилася на 36,1% або на 1912,5 рублів. Це сталося під впливом двох факторів. По-перше, за рахунок збільшення заробітної плати в кожній організації окремо середня заробітна плата по двом організаціям разом збільшилася на 36,5% або на 1927,5 руб. По-друге, за рахунок структурних змін в чисельності працівників (збільшення частки працівників в організації з меншою заробітною платою) середня заробітна плата по двом організаціям скоротилася на 0,3% або на 15 рублів.

  Абсолютна зміна фонду заробітної плати за рахунок окремих факторів визначимо, виходячи з наступної моделі:

  I F = I T I f

  Отже, абсолютна зміна фонду заробітної плати склало:

  - внаслідок зміни середньооблікової чисельності працівників:

  F (T) = f 0 T 1 - f 0 T 0 = 1057000 - 1060000 = -3000 (руб.)

  - внаслідок зміни середньої заробітної плати:

  F (f) = f 1 T 1 - f 0 T 1 = 1442500 - 1057000 = 385500 (грн.)

  - за рахунок двох факторів разом:

  F = f 1 T 1 - f 0 T 0 = 1442500 - 1060000 = 382500 (грн.)

  F = F (T) + F (f)

  382500 = -3000 + 385500

  Таким чином, в звітному періоді в порівнянні з базисним фонд заробітної плати по двом організаціям в цілому збільшився на 382 500 руб. Це сталося під впливом двох факторів. По-перше, за рахунок скорочення середньооблікової чисельності працівників фонд заробітної плати скоротився на 3000 руб. По-друге, за рахунок підвищення середньої заробітної плати фонд заробітної плати збільшився на 385500 руб.

  3. Аналітична частина

  Є дані про середньомісячної номінальної заробітної плати працівників організацій по галузях економіки (дані взяті з сайту http://www.gks.ru/bgd/regl/brus05/IswPrx.dll/Stg/07-09.htm).

  Таблиця 1

  Середньомісячна номінальної заробітна плата працівників організацій по галузях економіки (рублів; до 2000 року - тис. Руб.)

  1992

  1995

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  Всього в економіці

  6,0

  472,4

  2223,4

  3240,4

  4360,3

  5498,5

  6831,8

  промисловість

  7,1

  528,8

  2735,7

  4016,0

  5128,6

  6439,1

  8060,8

  Сільське господарство

  4,0

  236,7

  891,0

  1306,4

  1752,1

  2163,8

  2778,3

  Будівництво

  8,1

  595,1

  2795,6

  4158,9

  5248,3

  6551,9

  7947,2

  транспорт

  8,8

  736,5

  3344,8

  4436,6

  5917,0

  7638,0

  9684,2

  зв'язок

  5,5

  586,2

  2879,2

  4131,2

  5663,3

  7315,4

  9142,0

  Оптова та роздрібна торгівля, громадське харчування

  4,9

  360,6

  1580,6

  2311,0

  3046,5

  3958,5

  4923,7

  Інформаційно-обчислювальний обслуговування

  4,9

  409,1

  3265,0

  3944,5

  5923,2

  7817,9

  9563,6

  Геологія і розвідка надр, геодезична і гідрометеорологічна служби

  10,0

  685,1

  4370,4

  6754,5

  8067,4

  10279,8

  11338,1

  Житлово-комунальне господарство; невиробничі види побутового обслуговування населення

  4,9

  483,6

  1957,9

  2795,9

  3700,3

  4665,3

  5800,9

  Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення

  3,9

  348,4

  1370,9

  2004,0

  3225,3

  3754,9

  4744,8

  Освіта

  3,7

  309,2

  1234,6

  1821,0

  2922,1

  3383,9

  4254,3

  Культура та мистецтво

  3,1

  286,3

  1229,0

  1916,2

  2888,8

  3474,5

  4289,1

  Наука і наукове обслуговування

  3,9

  365,8

  2711,1

  4069,8

  5512,4

  7005,3

  8581,4

  Фінанси, кредит, страхування

  12,2

  768,7

  5433,2

  9283,7

  12438,8

  14873,2

  17042,4

  управління

  5,7

  504,4

  2668,6

  3636,9

  5153,3

  6897,7

  8330,9

  За періоди 1992-1995, 1995-2000, 2000-2004 рр.обчислимо середньорічні абсолютні та відносні прирости заробітної плати по галузях економіки, проаналізуємо результати, зробимо висновки.

  Середньорічні абсолютні прирости визначаються за формулою:

  де у б - базисний абсолютний приріст за весь період;

  у б = у n - у 1

  n - число років в даний час.

  Середньорічний темп зростання:

  де Т б - базисний темп зростання за весь період.

  Середньорічний темп приросту:

  Всі розрахунки виконаємо із застосуванням пакета прикладних програм обробки електронних таблиць MS Excel в середовищі Windows (Додаток Б).

  Результати розрахунків представлені в таблиці 2.

  Таблиця 2

  Середньорічні абсолютні і відносні прирости заробітної плати за періоди

  1992

  1995

  Середньорічні абсолютні прирости, тис. Руб.

  Середньорічні темпи приросту,%

  1995

  2000

  Середньорічні абсолютні прирости, тис. Руб.

  Середньорічні темпи приросту,%

  Всього в економіці

  6

  472,4

  155,47

  328,6

  472,4

  2223,4

  350,20

  36,3

  промисловість

  7,1

  528,8

  173,90

  320,7

  528,8

  2735,7

  441,38

  38,9

  Сільське господарство

  4

  236,7

  77,57

  289,7

  236,7

  891

  130,86

  30,4

  Будівництво

  8,1

  595,1

  195,67

  318,8

  595,1

  2795,6

  440,10

  36,3

  транспорт

  8,8

  736,5

  242,57

  337,4

  736,5

  3344,8

  521,66

  35,3

  зв'язок

  5,5

  586,2

  193,57

  374,1

  586,2

  2879,2

  458,60

  37,5

  Оптова та роздрібна торгівля, громадське харчування

  4,9

  360,6

  118,57

  319,1

  360,6

  1580,6

  244,00

  34,4

  Інформаційно-обчислювальний обслуговування

  4,9

  409,1

  134,73

  337,1

  409,1

  3265

  571,18

  51,5

  Геологія і розвідка надр, геодезична і гідрометеорологічна служби

  10

  685,1

  225,03

  309,2

  685,1

  4370,4

  737,06

  44,9

  Житлово-комунальне господарство; невиробничі види побутового обслуговування населення

  4,9

  483,6

  159,57

  362,1

  483,6

  1957,9

  294,86

  32,3

  Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення

  3,9

  348,4

  114,83

  347,0

  348,4

  1370,9

  204,50

  31,5

  Освіта

  3,7

  309,2

  101,83

  337,2

  309,2

  1234,6

  185,08

  31,9

  Культура та мистецтво

  3,1

  286,3

  94,40

  352,0

  286,3

  тисяча двісті двадцять дев'ять

  188,54

  33,8

  Наука і наукове обслуговування

  3,9

  365,8

  120,63

  354,4

  365,8

  2711,1

  469,06

  49,3

  Фінанси, кредит, страхування

  12,2

  768,7

  252,17

  297,9

  768,7

  5433,2

  932,90

  47,9

  управління

  5,7

  504,4

  166,23

  345,6

  504,4

  2668,6

  432,84

  39,5

  Продовження таблиці 2

  2001

  2002

  2003

  2004

  Середньорічні абсолютні прирости, руб.

  Середньорічні темпи приросту,%

  Всього в економіці

  ...........


  3240,4

  4360,3

  5499

  6832

  1197,13

  28,2

  промисловість

  4016

  5128,6

  6439

  8061

  1348,27

  26,1

  Сільське господарство

  1306,4

  1752,1

  2164

  2778

  490,63

  28,6

  Будівництво

  4158,9

  5248,3

  6552

  7947

  1262,77

  24,1

  транспорт

  4436,6

  5917

  7638

  9684

  1749,20

  29,7

  зв'язок

  4131,2

  5663,3

  7315

  9142

  1670,27

  30,3

  Оптова та роздрібна торгівля, громадське харчування

  2311

  3046,5

  3959

  4924

  870,90

  28,7

  Інформаційно-обчислювальний обслуговування

  3944,5

  5923,2

  7818

  9564

  1873,03

  34,3

  Геологія і розвідка надр, геодезична і гідрометеорологічна служби

  6754,5

  8067,4

  10280

  11338

  1527,87

  18,8

  Житлово-комунальне господарство; невиробничі види побутового обслуговування населення

  2795,9

  3700,3

  4665

  5801

  1001,67

  27,5

  Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення

  2004

  3225,3

  3755

  4745

  913,60

  33,3

  Освіта

  1821

  2922,1

  3384

  4254

  811,10

  32,7

  Культура та мистецтво

  1916,2

  2888,8

  3475

  4289

  790,97

  30,8

  Наука і наукове обслуговування

  4069,8

  5512,4

  7005

  8581

  1503,87

  28,2

  Фінанси, кредит, страхування

  9283,7

  12439

  14873

  17042

  2586,23

  22,4

  управління

  3636,9

  5153,3

  6898

  8331

  1564,67

  31,8

  На рис.1 представлено графічне зображення зміни середньорічних абсолютних приростів заробітної плати по галузях, а на рис.2 представлено графічне зображення відносних приростів заробітної плати по галузях економіки країни.

  Рис.1. Середньорічні абсолютні прирости номінальної заробітної плати за періоди по галузям

  Рис.2. Середньорічні відносні прирости номінальної заробітної плати за періоди по галузям

  Результати проведених розрахунків дозволяють зробити наступні висновки.

  В цілому по економіці номінальна заробітна плата працівників організацій за період з 1992 по 1995 рр. щорічно в середньому збільшувалася на 155,47 тис. руб. або на 328,6%;

  з 1995 по 2000 рр. заробітна плата щорічно в середньому збільшувалася на 350,20 тис. руб. або на 36,3%;

  а з 2000 по 2004 рр. заробітна плата працівників щорічно в середньому збільшувалася на 1197,13 руб. або на 28,2%.

  Таким чином, спостерігається зростання середньорічних абсолютних приростів заробітної плати, і зниження середньорічних відносних приростів номінальної заробітної плати працівників організацій.

  У 1992 - 1995 рр. найбільше середньорічне збільшення номінальної заробітної плати працівників в абсолютному вираженні спостерігається в галузі фінансів, кредиту і страхування (на 252,17 тис. руб.); а найменше - в сільському господарстві (на 77,57 тис. руб.).

  У цьому ж періоді найбільшу середньорічне збільшення номінальної заробітної плати працівників організацій у відносному вираженні спостерігається в галузі зв'язку (на 374,1%), а найменше - також в сільському господарстві (на 289,7%).

  У 1995 - 2000 рр. найбільше середньорічне збільшення номінальної заробітної плати працівників в абсолютному вираженні спостерігається (як і в минулому періоді) в галузі фінансів, кредиту і страхування (на 932,90 тис. руб.); а найменше - також в сільському господарстві (на 130,86 тис. руб.).

  У цьому ж періоді найбільшу середньорічне збільшення номінальної заробітної плати працівників організацій у відносному вираженні спостерігається в галузі інформаційно-обчислювального обслуговування (на 51,5%), а найменше - також в сільському господарстві (на 30,4%).

  У 2000 - 2004 рр. найбільше середньорічне збільшення номінальної заробітної плати працівників в абсолютному вираженні спостерігається (як і в двох попередніх періодах) в галузі фінансів, кредиту і страхування (на 2586,23 руб.); а найменше - також в сільському господарстві (на 490,63 руб.).

  У цьому ж періоді найбільшу середньорічне збільшення номінальної заробітної плати працівників організацій у відносному вираженні спостерігається (як і в минулому періоді 1995-2000 рр.) В галузі інформаційно-обчислювального обслуговування (на 34,3%), а найменше - в галузі геології і розвідки надр, геодезичної та гідрометеорологічної служб (на 18,8%).

  Таким чином, сільське господарство - галузь з найменшим середньорічним зростанням заробітної плати як в абсолютному, так і у відносному вираженні.

  Фінанси, кредит і страхування, а також інформаційно-обчислювальний обслуговування - галузі з найбільшим середньорічним зростанням номінальної заробітної плати працівників організацій.

  висновок

  В умовах ринкової економіки підприємствам незалежно від форм власності надається право самостійно вибирати форми, системи і розмір оплати праці.

  Основними джерелами інформації про заробітну плату є звітність підприємств і спеціальні вибіркові обстеження, які в Росії проводяться щорічно за станом на жовтень починаючи з 1994 р

  Інформація, що отримується на основі зазначеного обстеження, використовується для поглибленого вивчення диференціації в оплаті праці, для розробки заходів щодо усунення необґрунтованих розривів в рівні заробітної плати по окремих професійних групах, вирішення важливих завдань в галузі використання робочої сили, регулювання доходів населення, соціального забезпечення.

  Потреба в надійної інформації про заробітну плату та інших формах доходів населення зумовлене необхідністю отримання даних про структуру заробітної плати, рівень оплати праці по різних галузях і секторах економіки, географічним районам, підприємствам і організаціям різних розмірів і форм власності, для окремих груп працівників, виділених по віковою, професійною та іншими ознаками.

  Отримані дані необхідні для вимірювання рівня життя населення, вивчення взаємозв'язку між доходами і зайнятістю, встановлення розмірів мінімальної заробітної плати, а також для аналізу ряду інших показників, що характеризують соціально-економічні процеси, що відбуваються в країні.

  Список використаних джерел

  1. Григор'єва Р.П, Басова І.І. Статистика праці: Конспект лекцій. - СПб .: Вид - во Михайлова В.А., 2000 г.

  2. Папушина С.Н. Соціальна статистика: Курс лекцій. - Архангельськ: Поморський державної реєстрацiї. унив., 2001..

  3. Великий економічний словник / За ред. А.Н. Азріліяна. - 5 - е изд. доп. і перераб. - М .: Інститут нової економіки, 2002

  4. Курс соціально - економічної статистики: Підручник для вузів / Під ред. проф. М.Г. Назарова - М .: Финстатинформ, 2002

  5. Мелкумов Я.С. Соціально - економічна статистика: Навчально - методичний посібник - М .: Вид - во ІМПЕ - Пабліш, 2004

  6. Статистика: показники і методи аналізу: довід. Посібник / М.М. Бондаренко, Н.С. Бузигіна, Л.І. Василевська та ін., За ред. М.М. Новикова. - Мн .: «Сучасна школа», 2005

  7. Статистика: Підручник / І.І. Єлісєєва, І.І. Єгорова та ін., За ред. проф. І.І. Єлісєєвої. - М .: ТК Велбі, Вид - во Проспект, 2004..

  8. http://www.gks.ru/bgd/regl/brus05/IswPrx.dll/Stg/07-09.htm

  ДОДАТОК 1.

  Середньомісячна номінальна нарахована заробітна плата працівників організацій по галузях економіки (рублів; до 2000 року - тис. Руб.)

  1992

  1995

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  Всього в економіці

  6,0

  472,4

  2223,4

  3240,4

  4360,3

  5498,5

  6831,8

  промисловість

  7,1

  528,8

  2735,7

  4016,0

  5128,6

  6439,1

  8060,8

  електроенергетика

  13,2

  985,8

  4013,8

  5599,7

  7354,1

  9090,3

  10961,2

  паливна промисловість

  17,4

  1210,4

  6624,8

  10441,7

  12578,4

  15504,7

  19345,0

  нафтовидобувна

  20,2

  1426,2

  9064,2

  14271,3

  17073,0

  20076,8

  23725,9

  нафтопереробна

  14,5

  1083,9

  5467,7

  8088,6

  9746,7

  12179,3

  14071,5

  газова

  25,7

  1940,7

  11009,1

  15927,1

  19490,1

  25646,1

  33747,2

  вугільна

  17,6

  1129,4

  4023,1

  5564,9

  6493,6

  8186,7

  10418,4

  Чорна металургія

  10,2

  643,3

  3521,0

  4827,8

  6055,3

  7901,6

  9353,4

  кольорова металургія

  15,0

  1060,1

  6180,5

  8090,5

  9526,5

  11578,1

  13449,1

  хімічна і нефтехімі-
  чна промисловість

  7,7

  508,3

  2625,8

  3703,1

  4571,7

  5792,1

  7224,6

  машинобудування і
  металообробка

  5,2

  403,2

  2105,2

  3152,9

  4240,6

  5367,8

  6684,9

  лісова, деревообрабати-
  вающая і целюлозно
  паперова промисловість

  6,6

  450,6

  2004,8

  2742,9

  3493,3

  4321,9

  5399,0

  промисловість
  будівельних матеріалів

  6,9

  522,9

  2107,5

  3093,9

  4178,6

  5245,9

  6340,6

  легка промисловість

  5,1

  265,6

  1209,1

  1756,6

  2279,8

  2782,3

  3362,1

  харчова промисловість

  7,6

  556,7

  2392,7

  3384,9

  4280,2

  5253,9

  6574,2

  Сільське господарство

  4,0

  236,7

  891,0

  1306,4

  1752,1

  2163,8

  2778,3

  Будівництво

  8,1

  595,1

  2795,6

  4158,9

  5248,3

  6551,9

  7947,2

  транспорт

  8,8

  736,5

  3344,8

  4436,6

  5917,0

  7638,0

  9684,2

  зв'язок

  5,5

  586,2

  2879,2

  4131,2

  5663,3

  7315,4

  9142,0

  Оптова та роздрібна торгівля, громадське харчування

  4,9

  360,6

  1580,6

  2311,0

  3046,5

  3958,5

  4923,7

  Інформаційно-обчислювальний обслуговування

  4,9

  409,1

  3265,0

  3944,5

  5923,2

  7817,9

  9563,6

  Геологія і розвідка надр, геодезична і гідрометеорологічна служби

  10,0

  685,1

  4370,4

  6754,5

  8067,4

  10279,8

  11338,1

  Житлово-комунальне господарство; невиробничі види побутового обслуговування населення

  4,9

  483,6

  1957,9

  2795,9

  3700,3

  4665,3

  5800,9

  Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення

  3,9

  348,4

  1370,9

  2004,0

  3225,3

  3754,9

  4744,8

  Освіта

  3,7

  309,2

  1234,6

  1821,0

  2922,1

  3383,9

  4254,3

  Культура та мистецтво

  3,1

  286,3

  1229,0

  1916,2

  2888,8

  3474,5

  4289,1

  Наука і наукове обслуговування

  3,9

  365,8

  2711,1

  4069,8

  5512,4

  7005,3

  8581,4

  Фінанси, кредит, страхування

  12,2

  768,7

  5433,2

  9283,7

  12438,8

  14873,2

  17042,4

  управління

  5,7

  504,4

  2668,6

  3636,9

  5153,3

  6897,7

  8330,9

  Росія в цифрах - 2005 г.Copyright © Федеральна служба державної статистики

  Додаток 2.

  Розрахункові таблиці у режимі формул

  ...........